PROJEKT WYKONAWCZY HALI SPORTOWEJ PRZY S.P. W MALCZYCACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY HALI SPORTOWEJ PRZY S.P. W MALCZYCACH"

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTÓW arch. Paweł Kalinowski ul Niborska Wrocław tel. kom tel / fax : 071 / : Regon : NIP : PROJEKT WYKONAWCZY HALI SPORTOWEJ PRZY S.P. W MALCZYCACH CPV HALE SPORTOWE ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół ( Działki nr 119,166,145 ) Ul.Szkolna MALCZYCE INWESTOR : GMINA MALCZYCE UL.Traugutta MALCZ ARCHITEKTURA arch. Paweł Kalinowski upr. nr 162/84/WBPP upr. konserwatorskie nr.13/98/psoz GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Stefan Zalewski upr. nr 290 /84/WBPP WROCŁAW kwiecień 2013

2 2 SPIS DOKUMENTACJI TEMAT Str DOKUMENTY W PROJEKCIE BUDOWLANYM CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTURA RYSUNKI ARCHITEKTURA (15) Nr Rysunek Skala 1A Projekt zagospodarowania terenu i zbiorcza plansza sieci 1:250 2A Rzut parteru 1:100 3A Rzut piętra 1:100 4A Rzut dachu 1:100 5A Przekrój A-A 1:100 6A Przekrój B-B 1:100 7A Przekrój C-C 1:100 8A Przekrój D-D 1:100 9A Elewacja frontowa płd.e1 1:100 10A Elewacja tylna płn.e2 1:100 11A Elewacja boczna wsch.e3 1:100 12A Elewacja boczna zach. E4 1:100 13A Zestawienie okien 1:100 14A Zestawienie drzwi 1:100 15/A Zestawienie balustrad 1:100

3 1.Widok Szkoły Podstawowej i Gimnazjum stan Projektowana hala wraz ze szkołą istniejącą obiekt wirtualny

4 1.DANE LICZBOWE o Widownia żelbetowa na 270 osób o +2 stanowiska dla inwalidy na parterze. o Powierzchnia użytkowa 2422,54 m2 o Powierzchnia utwardzona terenu 1012 m2 o pow. zabudowy 2046 m2 o powierzchnia działki szkolnej 1.07 ha o Kubatura hali całość z łącznikiem m3 o Kubatura hali głównej m3 o WSPÓŁCZYNNIKI U o Dla stropodachu U<0,3 o Dla okien i przeszkleń zewnętrznych U< 2,3 zalecane 1,1 o Projektowany współczynnik U dla ścian zewn. <0,30 o Wysokość hali do spodu kratownicy 9860 cm o Ilość kondygnacji nadziemnych 2 o Budynek niski 11,60 max wysokość o Budynek z łącznikiem połączenie piętro o projektowana elewacja zewn..kolor biały ceramika płytki elewacyjne 4 2.LOKALIZACJA Budynek projektowanej hali sportowo widowiskowej zlokalizowany jest zgodnie z Decyzją Inwestora Gminy Malczyce,na działkach przyszkolnych.wymiary maksymalne hali sportowej to (33,12x51,13)x50,11.Dach zmienny średnio 5%, najwyższy to dach łukowy pokrycie tego dachu papą termozgrzewalna bordową.szkoła i Gimnazjum i jest zbudowana w technologii tradycyjnej cześć od ulicy Szkolnej pochodzi z pocz. XX w. skrzydło poprzeczne dobudowane wg projektu z roku 1974 Dobudowa obecna polega na połączeniu szkoły podstawowej z nowym obiektem z widownia żelbetową jednostronną. 3.FUNKCJA Projektowana hala sportowa składa się z hali głównej o pełnej wysokości hali 860 do spodu kratownicy, oraz części niższych o funkcjach towarzyszących opisanych i zestawionych w tabelach rzutu parteru rys.2a,3a Płyta sportowa hali składa się z zestawu trzech boisk poprzecznych do widowni / koszykówka,siatkówka,/ i jednego zestawu boisk podłużnych siatkówka, koszykówka, tenis piłka ręczna.płyta boisk zróżnicowana została kolorystycznie.widoki boisk widoczne są na rzucie parteru. Opisy i wymiary boisk na rzutach. Widownia żelbetowa na 270 osób siedzących.. Foteliki profilowane z tworzyw sztucznych przykręcane na stałe do widowni żelbetowej.. Wykończenie posadzki trybuny gres.. Zestawienia powierzchni oraz wszystkich funkcji hali na rzutach. 4 BADANIA GEOTECHNICZNE Badania dołączone do dokumentacji. Pod terenem inwestycji wykonano techniczne badania podłoża gruntowego i dostosowano posadowienie obiektu do wyników tych badań. Warunki geotechniczne są o zmiennych wartościach. W podłożu terenu badań występują średnio zagęszczone piaski i żwiry, podścielone twardoplastycznymi piaskami gliniastymi, glinami piaszczystymi oraz glinami pylastymi i piaszczystymi zwięzłymi. W przedziale głębokości 2,80 4,70 m występuje warstwa piasków gliniastych w stanie plastycznym o miąższości 0, m.woda gruntowa na poziomie 3,5 4,5 m p.p.t. 5.SIECI PROJEKTOWANE Do obiektu projektuje się nowe przyłącza wodne,hydrantowe kanalizacyjne,kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej zgodnie z załączonymi Technicznymi warunkami przyłączenia. Na terenie działki sieci przeznaczone są do przebudowy zgodnie z projektem instalacyjnym.

5 5 6. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEN DLA SRODOWISKA I HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKOW. Obiekt jest dostosowany dla niepełnosprawnych.dwie rampy dla niepełnosprawnych Na paterze znajdują się sanitariaty i łazienki dostępne dla niepełnosprawnych..wszystkie szyby wewnątrz sali są bezpieczne i klejone klasy P2. Wyjścia awaryjne umożliwiają skuteczną ewakuację.. Wejścia oświetlone zewnętrznie.budynek wymaga oznaczenia dróg ewakuacji.podłoga sportowa jest zgodna z normami BHP podwójne legary dają odpowiednia sprężystość i ugięcie przewidziane normą DIN szczegóły wg proj. wykonawczego.teren jest zabezpieczony p. poż. 2 hydrantami zewn.(1 istniejący nowoprojektowany przy wejściu głównym i 3 wewnętrznymi. Wewnątrz pryszniców należy zastosować płytki przeciw poślizgowe. 7. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Przeznaczony przez Inwestora teren pod zabudowę był przeznaczony w planach szkoły jako miejsce na hale sportową.poprzednie koncepcje nie zostały zrealizowane.obecnie jest to teren nieutwardzony. W terenie lokalizacji znajdują się istniejące sieci: energii elektrycznej,wodne, hydrantowe, kanalizacji sanitarnej,kanalizacji deszczowej.,kablowej TPSA Teren jest ogrodzony siatką stalowa ażurową. 8.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZMIANY Działka w miejscu dobudowy jest obecnie nie zainwestowana kubaturowo. Do rozbiórki istniejąca fontanna oraz schody terenowe i mała architektura.obsługa komunikacyjna i pożarowa funkcjonować będzie z dwóch kierunków od istniejącego wjazdu na teren działki szkolnej i od ulicy ogrodowej. Wejście do obiektu,dostosowane dla niepełnosprawnych..użytkowana hala nie będzie generować żadnych odpadów.śmietnik we wnętrzu dziedzińca bez zmian. 9.SZATNIE, SANITARIATY W obiekcie zaprojektowano na parterze 5 zespołów szatniowo sanitarnych-jedna ze wspólnym użytkowaniem zespołu łazienkowego, oraz sanitariaty dla publiczności wraz z wc dla niepełnosprawnych w hallu głównym W zespołach sanitarnych na parterze zaprojektowano kompletne łazienki wc i prysznicami i dla niepełnosprawnych. Meble łazienkowe o wysokim standardzie typu np.geberit z wbudowanymi rezerwuarami w pustkę ścian działowych.projektowane umywalki baterie wandalodoporne na półnogach. W pomieszczeniach mokrych zaprojektowano kratki ściekowe krany oraz krany ze złączkami do węża.wentylacja mechaniczna.płytki na ścianach do pełnej wysokości pomieszczeń. Kotłownia węglowa na groszek węglowy..w projekcie wykonawczym i kosztorysie podano wyposażenie łazienek w lustra pojemniki na mydło i ręczniki papierowe itp. 10. WENTYLACJA Ogrzewanie hali centralne do 5 stopni tradycyjne grzejnikowe z projektowanej lokalnej nowej kotłowni gazowej w budynku hali,zgodnie z projektem kotłowni, do 16 stopni systemem nadmuchowym z kotłem węglowym CWU.Przewidziano normatywną wentylację mechaniczną wszystkich pomieszczeń. pod którym prowadzone są rury obudowane gipskartonem pod sufitem połączone z wentylatorami. Szczegóły i dobór sprzętu w części instalacyjnej kominy budowane są z lekkich elementów w obudowie wyprowadzone jako wyrzutnie ponad dach wykończone kominkami w dachu w zespole.opis i szczegóły w części instalacyjnej. Wentylacja normatywna mechaniczna w prysznicach i szatniach 4 krotna /godz. W prysznicach 5 krotna /godz. wszystkie instalacje zakrywające szlachty będą obudowane gipskartonem.

6 6 11.CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA. 1. Powierzchnia, wysokość i liczbę kondygnacji Powierzchnia: Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku hali sportowej 2046 m2 Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku hali sportowej 2423 m2 powierzchnia wewnętrzna 2665 m2 Wysokości: Wysokość maksymalna hali 11,60 m Liczba kondygnacji nadziemnych, poziomów podziemnych Budynek hali 1, łącznik 2, podziemia 0 2. Odległość od obiektów sąsiadujących; Budynek jest połączony z istniejąca szkołą Odległość od ulicy ogrodowej 5,00-6,54 m Odległość od budynków ul Szkolnej -25 m Odległość od budynku ul Ogrodowa m 3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych; Brak składowania substancji palnych. 4. Przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego; Nie dotyczy 5. Kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach; budynek hali ZLI, łącznik (wydzielona strefa pożarowa nr 1 ) ZL III, Parter widownia 270 siłownia 15,szatnie 36 Razem parter 321, Piętro gimnastyka 20, gimnastyka korekcyjna 25, szatnie 16 biuro 2 Razem piętro 63 Razem w budynek 384 osoby 6. Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych; W omawianych obiektach oraz w przestrzeni zewnętrznej nie występuje zagrożenie wybuchem. 7. Podział obiektu na strefy pożarowe; Budynek podzielony został na dwie strefy pożarowe, Podział w osiach A-8,1-11, 10,D1

7 7 Strefa pożarowa 1, cała hala sportowa jednokondygnacyjna. Strefa pożarowa 2, Łącznik parter i piętro z wydzieleniem kotłowni stosownie do par 220 Dz.U.75. Strefy stosownie do par 210 Dz.U.75 stanowią oddzielne budynki. 8. Klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; Klasa odporności pożarowej D w obu strefach Główna konstrukcja nośna R 30 Konstrukcja dachu (-) bez wymagań Strop REI 30 Drzwi w ścianie rozdzielnia pożarowego REI30, ściany pomiędzy obiektami EI 120 Obudowa drogi ewakuacyjnej EI15 Ściana zewnętrzna EI 30 Ściany i strop wydzielające kotłownię wykonać w klasie odporności ogniowej EI60, drzwi EI 30. Ściany i strop składu paliwa wykonać w klasie odporności ogniowej EI 120,strop REI 120, drzwi EI60. Ściana wewnętrzna (-) bez wymagań biegi i spoczniki schodów R30 Przekrycie dachu (-) bez wymagań Wszystkie elementy budowlane muszą posiadać cechy NRO, co zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Materiały wbudowane oraz sufity i okładziny ścienne musza posiadać cechy NRO. Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku odpowiadają elementy: zgodnie z Polską Normą PN-EN : wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1; A2-s1,d0 A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; Bs-2,d0 oraz Bs- 3,d0; - stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B- s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E. Niekapiące A1; A2-sl,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-sl,d0; B-s2,d0; B-s3,d0; C-sl,d0; C-s2,d0; C-s3,d0; D-sl,d0; D-s2,d0; D-s3,d0 9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe; W budynku długość przejścia ewakuacyjnego wynosi 25m, przy dopuszczalnym 40 m 237 Dz.U.75 i 23 m do 2 strefy pożarowej (przy dwóch dojściach poziomych) 256 Dz.U.75 z 2002, Korytarz dojścia łącznika obudowany EI15 długość 18 m wobec dopuszczalnych 60 m. Okna w pom. 109 piętro łącznika zaprojektowano z żaluzją pożarowa E 60 Okna w podcieniu wejścia głównego szkoły ( parter) najbliższe wejścia do projektowanej hali wypełnienie z luxferów EI 60 Schody na drodze ewakuacyjnej w pom. 032 (parter) należy oznakować w innym kolorze kafli gresowych ( wszystkie stopnie biegu ) Wymagane listwy przeciw-paniczne we wszystkich drzwiach ewakuacyjnych z sali sportowej.

8 8 10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej; stosownie do Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. 2. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno sanitarnych. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia. W budynku zaprojektowano instalację odgromową i ekwipotencjalną. Lampy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjne będą posiadać możliwość testowania opraw bez konieczności wyłączania oświetlenia wg PN Dobór urządzeń przeciwpożarowych. W zakresie opracowania zlokalizowano następujące urządzenia hydranty wewnętrznych 25 z wężami półsztywnymi 30 m. W budynku przewidziano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjno-kierunkowe wyposażone w piktogramy z własnym podtrzymaniem zasilania. Czas podtrzymania minimum 2h. Projektowany budynek wyposażony będzie w wyłącznik pożarowy przy wejściu głównym 12. Wyposażenie w gaśnice; Ilość rodzaj oraz rozmieszczenie gaśnic określone w opracowywanym obiekcie będzie zgodne z przepisami 32 oraz 33 Rozporządzenia MSWiA z dnia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz 719) 13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru; Dwa hydranty pożarowe, jeden istniejący podziemny 20 m przed wejściem głównym do szkoły.drugi projektowany nadziemny 5 m od projektowanego budynku przy ulicy ogrodowej.dostawca wody MUK zapewnia wydajność wody 10l/s 14. Drogi pożarowe Droga pożarowa -ulica Ogrodowa- wzdłuż dłuższej ściany projektowanego budynku, w odległości 5-6,5 m od drogi.

9 9 12.DANE INFORMUJACE O OCHRONIE ZABYTKÓW Obiekty i działki nie znajdują się w strefie ochrony zabytków. 13.KONSTRUKCJA /zgodnie z częścią konstrukcja/ FUNDAMENTY Ławy i stopy żelbetowe oraz belki oczepowe posadowione zgodnie z częścią konstrukcyjna ŚCIANY ZEWNETRZNE oparte na ramach i wieńcach żelbetowych o słupach 48x48 cm wypełnionych SILKĄ 24 cm. Wieńce wznoszone w trakcie wznoszenia ścian Nadproża lane i prefabrykowane L19 SCIANY DZIAŁOWE PARTER Silka tynk STROPY ZELBETOWE oraz prefabrykowane Terriva (w łączniku) żelbetowe lane SCIANY DZIAŁOWE PIĘTRO ściany działowe gipskarton cm STROPODACH Kratownica stalowa z kolorze białym malowana pożarowo blacha trapezowa ocynkowana biała sufit akustyczny System srebrny dach Gullfieber wełna mineralna 20 cm w tym 16 cm wełna twarda +4 cm deska dachowa wykończenie papa podkładowa papa termozgrzewalna kolor bordowy IZOLACJE Deiterman przyziemie systemowe,wszystkie przegrody zgodnie z opisami na przekrojach Izolacje podłóg folia budowlana POKRYCIE DACHU ŁUKOWEGO HALI Papa termozgrzewalna papie podkładowej mocowanej mechanicznie do wełny mineralnej Warstwy opisane na przekrojach 14.STOLARKA,ŚLUSARKA Balustrady stal kwasoodporna z wypełnieniem z szkła bezpiecznego klejonego P2 wg rys zestawczych. Okna pcv, aluminium. Drzwi i o konstrukcji aluminiowej zgodnie z zestawieniami w projekcie wykonawczym Okna i drzwi przeszklone do wys 110 wypełnienie szkło bezpieczne 15. KOLORYSTYKA ELEWACJI Projektowany kolor elewacji wg katalogu BIAŁY, w przyziemiu do wys. podanej na elewacjach doklejone płytki elewacyjne w kolorze naturalnego klinkieru.pokrycie hali,, pokrycie zewn. od ulicy cześć niższa blachodachówka, kolor ceramicznej dachówki. Na rzutach 2, 3 rysunkach architektury. 16.ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 17.PODŁOGA SPORTOWA Projektuje się podłogę sportowa np LINODUR / podłoga firmy np. DESSO ARMSTRONG / na legarach podwójnych wentylowanych mechanicznie zgodne ż parametrami podanymi w specyfikacji Wentylacja podłogi

10 10 Aby zredukować wahania klimatyczne oraz ich wpływ na podłogę drewnianą należy zapewnić podobne warunki nad i pod podłogą powierzchniowo sprężystą. Wilgotność względna powietrza nie powinna być poniżej 40% oraz powyżej 65%, zarówno samej hali jak też przestrzeni pod podłogowej. Przy mniejszych powierzchniach podłogi uzyskuje się to poprzez szczeliny dylatacyjne przy ścianach podłogi i otwory wentylacyjne w listwach (wentylacja grawitacyjna). Do wykonania wentylacji przestrzeni pod podłogowej sali należy zastosować trzy wentylatory kanałowe lub łazienkowe, zamontowane w konstrukcję podłogi w sposób i miejscu uniemożliwiającym stworzenie jakiegokolwiek zagrożenia dla ćwiczących. Najlepszą lokalizacją wentylatorów są miejsca przy ścianie, najlepiej pod drabinkami do ćwiczeń czy w innym miejscu gdzie do minimum ograniczony jest dostęp nóg ćwiczących. Czołowa kratka osłaniająca wentylator powinna licować się z płaszczyzną podłogi. Wentylatory ulokowane być powinny po przeciwległych stronach sali, na 1/3 i 2/3 długości sali w przypadku dwupunktowego systemu. W pierwszym roku eksploatacji sali zaleca się, aby wentylacja mechaniczna pracowała w trybie ciągłym. Ma to na celu ograniczenie wpływu na podłogę i inne elementy drewniane hali, wilgotności technologicznej po pracach budowlanych. W następnym okresie eksploatacji wystarcza uruchamiać wentylację na min. 2 godziny w ciągu dnia. 18.DROGI Projektuje się następujące warstwy drogowe na terenie po korytowaniu Projektowane warstwy drogowe kostka drogowa kolor szary 1.Kostka bet 8 cm prod np.kaczmarek 5 cm podsypka 15 cm 0/31 mieszanka mineralna 15 cm piasek pospółka utwardzone podłoże krawężniki betonowe z fundamentem w płaszczyźnie drogi, na styku z droga istniejąca 3 cm powyżej terenu drogi spadki jednostronne min1,5% 19.ZESTAWIENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO L.p. Nazwa J.M. Ilość KOSZYKÓWKA - BOISKO CENTRALNE 1 Kosze podstropowe - napęd elektryczny, tablice PLEXI 180x105, obręcz uchylna+ siatki + osłony dolnej tablicy z montażem Koszykówka - boiska boczne 2 Konstrukcja do koszykówki składana na bok L=1,6m z regulacją wysokości H= 3,05-2,60m, tablica PLEXI 180x105, siatka, obręcz uchylna, osłona dolnej krawędzi + montaż SIATKÓWKA - BOISKO GŁÓWNE 3 Słupki do siatkówki aluminiowe profil 120 x 100 (uniwersalne: siatk, badm, tenis). + siatka z antenkami + osłony słupków + montaż. Norma F.I.V.B i P.Z.Siat szt. 5 szt. 3 szt. 6 4 Stojak aluminiowy dla sędziego z regulacją wysokości, oparciem dla sędziego, podpórką do pisania szt. 1 TENIS ZIEMNY 5 Słupki do tenisa aluminiowe + siatka z taśmą ściągającą + montaż GIMNASTYKA 6 Drabinki gimnastyczne przyścienne wym. 200m x 1,80 m + montaż kpl. 1 szt. 18 SIATKI 2 7 Piłkochwyty za bramkami do piłki ręcznej, siatka oczko 4 x 4 cm + montaż(ściany szczytowe ) m2 265x2=530m2

11 11 Siatka rozdzielająca boiska od widowni Podnoszona elektrycznie m2 44x8,6=378,4 KURTYNY GRODZĄCE HALĘ SPORTOWĄ 2 szt 8 Kurtyna dzieląca sale na trzy części, tkanina do 2,5m, powyżej Huck 4x4cm, składana na bok elektrycznie + montaż m2 26,5 x2 530m2 TABLICA ŚWIETLNA 9 Tablica świetlna wyników wym. 310-x108x6cm typu ESK 223 cyfry 24cm, do wszystkich gier zespołowych sterowana za pomocą sterownika z pulpitu sędziowskiego warz z montażem szt Zegary 24sek. Montowane nad koszami szt. 6 PIŁKA RĘCZNA 12 Bramka aluminiowa do piłki ręcznej halowej, wym. 3mx2m montowana za pomocą talerzyków doi podłoża szt Siatka + piłkochwyt do bramki wraz z montażem szt. 2 POZOSTAŁY SPRZĘT I URZĄDZENIA Wyposażenie ruchome /zblokowany w kosztorysie/ 19 Ławeczki gimnastyczne drewniane dł 2m szt Tablice wyników ręczne szt Zestaw wolnostojący do badmintona kpl Szafki do szatni sportowych (podwójnych z ławeczkami ) Podwójne litera L 67(x2) 20. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU Przegrody budowlane zaprojektowano zg. z Dz. U. nr 75 Ściany zewnętrzne warstwowe U<0,3 Stropodach U<0,3 Okna U=1,1 rama okien z PVC 1,45-1,8 W/m 2 K, rama aluminiowa - okien,drzwi profile izolowane min 2,8 W/m 2 K Drzwi U<2,3 Kotłownia oraz CWU -groszek węglowy 21. ANALIZA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA Działka szkolna styka się z dwóch stron z komunikacją dróg typu DG-D.(ulice- Szkolna i Ogrodowa) oraz z działką mieszkalną od płn. Ogrodowa nr 22 z tyłu założenia znajduje się szkolnego teren PKP. Projektowany obiekt jest połączony ze szkołą (z komunikacją w poziomie pietra). Hala zmniejsza naświetlenie naturalne istniejącej elewacji wschodniej szkoły poprzez stworzenie zamkniętego wnętrza dziedzińca i styka się ze elewacja szkoły. To oddziaływanie nie wpływa negatywnie, gdyż elewacja styku w całości stanowi komunikacje szkolną.dobudowa zamyka kilka okien w okolicy zespołu łazienkowego oraz zamyka okna elewacji od strony zespołu kuchennego.te okna są ponadnormatywne w stosunku do norm oświetlenia.zg z Dz.U.nr 75 z wiec zamkniecie ich nie powoduje skutków obniżenia oświetlenia normatywnego. Dla potrzeb sąsiednich obiektów wykonano LINIJKĘ SŁONCA zgodnie z Dz.U. nr i 60.W dniach równo-nocy 21marca 21 września 8-16 długość cienia nie przekracza odległości ( 32 m) pomiędzy budynkami Ogrodowa 22 a halą w części wysokiej.cień maksymalny długości ok. 24 m. Projektowana kotłownia jest niskoemisyjna i posiada nowoczesny kocioł węglowy mocy 200 KW co nie przekracza progu mocy dla badania uciążliwości kotłowni.wysokość komina 12,30m Poziom hałasu Hali nie przekroczy obecnego gdyż obecnie jedno z boisk znajduje się w miejscu zabudowy i grający uczniowie są naturalnie głośniejsi od emisji hałasu w zamkniętych murach hali zabezpieczonych dociepleniem 13 cm co stanowi również wytłumienie hali.na ścianach parteru zaprojektowano dodatkowo wykładzina akustyczna.ze względów ekonomicznych zrezygnowano z wytłumienia sufitu sufitem akustycznym

12 12 Wobec powyższego projektowany obiekt ogranicza obszar oddziaływania nie wpływa negatywnie na pobliska zabudowę i interesy osób trzecich. 22. KOTŁOWNIA W nowym obiekcie zaprojektowano kotłownię na groszek węglowy mocy 200 kw dla ogrzewania i CWU.Skład opału będzie przy kotłowni dla szkoły.istniejąca kotłownia szkolna również jest na opał węglowy (węgiel tradycyjny) w budynku szkoły.szczegóły w projekcie wykonawczym kotłowni w części instalacje sanitarne. 23. KOLORYSTYKA Wybrane parametry materiałowe i systemy normatywne,przedstawione zostały w specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót Kolor RAL KATALOG Elewacja zewn. Do 4 m zewnątrz Płytka elewacyjna na styropianie 13cm Kolor naturalny cegła fugi szare Blacho-dachówka, kolor dachówki kolor naturalnej dachówki RAL 2000 Kolor papy termozgrzewalnej bordowy Ściany wewnątrz Wg nadzorów różne kolory pastelowe Balustrady Stal kwasoodporna nierdzewna Wypełnienie Szkło P2 bezpieczne Widownia Gres beżowy ciepły jasny Do uzgodnienia z Inwestorem nadzór Schody widowni Gres ciemno beżowy Do uzgodnienia z Inwestorem nadzór Fotele sportowe Fotele sportowe Standard z oparciem wysokim niepalne Prostar np. WO 06 NRO Kolor standard do uzg w nadzorach GRANAT Podłoga sportowa na legarach drewnianych LINODUR SPORT DESSO DLW Armstrong Kolor kolor czerwony środek boisko główne podłużne hali KATALOGOWY Kolor kolor czerwony kolor granatowy kolor granatowy pole pozostałe sali Kafelki pom sanitarne Szatnie wc Do uzgodnienia w ramach nadzoru z Inwestorem klasa Hall Wejściowy Granit w płytkach 35x35X1 Jasny Beż BLACHA TRAPEZOWA Biała Sufit ocynk biała RAL 7046 Okna sala główna Szyby thermofloat Szare RAL 7046 Drzwi Szare RAL 7046 Okładzina ścian sali wykładzina akustyczna Forbo sarlon traffic hoggar H=300cm Rolowana klejona do przygotowanych wygładzonych ścian gr 3,4 mm Kolor niebieski SPRZET MOCOWANY DO SCIANY LP SPRZET np. Merida jednostka ilość 1 Dozowniki na mydło w płynie np. D-1 szt Pojemniki na papier toaletowy PT-7 szt Pojemniki na ręczniki papierowe szt Kubełki na papier zużyty szt. 7 6 Lustra nad umywalkowe bez ramek mocowane na ścianie 65x100 23

13 SUFITY PODWIESZONE Sale, itp: np.ecophon sufit Master Ds lub gipskarton Pomieszczenia mokre np.gedina E na konstrukcji klasy C3 Korytarze: sufit np.super G Dp lub gipskarton W komunikacji i na piętrze W pomieszczeniach mokrych sufity nienasiąkliwe o konstrukcji ocynkowanej. 26. WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE Wycieraczki zewnętrznie system np. Traper Qadro kratka krata pomostowa prasowana, cynkowana ogniowo z pojemnikiem - beton lub systemowe z tworzyw sztucznych. System wycieraczek drobnoziarnistych z elementami Alu winylowo szczotkowymi np. układanymi równolegle do drzwi wejściowych zewnętrznych. Wycieraczka w kolorze czarnym. opracował: mgr inż. arch. Paweł Kalinowski

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Część 1 Architektura SPIS TREŚCI

Część 1 Architektura SPIS TREŚCI Część 1 Architektura SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego... 3 2. Przeznaczenie, program użytkowy, charakterystyczne parametry techniczne... 4 3. Forma architektoniczna, funkcja, dostosowanie

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo