LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNY BIZNES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNY BIZNES"

Transkrypt

1 LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNY BIZNES 1

2 Forma zaliczenia poszczególnych przedmiotów znajdują się w siatce studiów FIRMA W INTERNECIE(10W/15ĆW) Technologie i narzędzia internetowe wykorzystywane we współczesnych przedsiębiorstwach (realizacja dostępu do Internetu, rodzaje serwisów, portale, biznesowe zasoby Internetu); Handel elektroniczny: pojęcia, modele, uregulowania prawne, bezpieczeństwo informacji biznesowych, bezpieczeństwo i pewność obrotu elektronicznego, podpis elektroniczny; Organizacje w Internecie: banki, realizacja płatności, EDI; Marketing internetowy i jego narzędzia (promocji, pomiaru, badania online) oraz public relations; CRM zarzadzanie relacjami z klientami. Witten I.H., Frank E.: Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques with Java Implementations, Morgan Kaufman, Afuah A., Tucci Ch.: Biznes internetowy strategie i modele. Oficyna Ekonomiczna, Warszawa Berkley H.: Marketing internetowy w małej firmie. One press, Collin S.: Marketing w sieci. Felberg SJA, Warszawa Kaushik A.: Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobra strategie e- marketingowa. Helion, One Press, SYSTEMY INFORMATYCZNE W ORGANIZACJACH (10W/10ĆW) Pojęcie systemu informatycznego zarządzania, Klasyfikacje systemów informatycznych zarządzania, Informatyzacja przedsiębiorstwa, WdraŜanie systemu informatycznego, Cykl Ŝycia systemu informatycznego w przedsiębiorstwie, Wirtualizacja organizacji, Informatyka w zarządzaniu organizacją. Informatyka ekonomiczna. Pod red. E. Niedzielskiej, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław Cantor M.: Jak kierować zespołem programistów. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, Pańkowska M.: Zarządzanie zasobami informatycznymi. Difin, Warszawa,

3 BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH (10W/20ĆW) Pojęcie bazy danych; Systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych; Podstawy języka SQL; Przetwarzanie transakcji; Elementy programowania baz danych; Realizacja projektu bazy w wybranym środowisku; Istota i właściwości technologii hurtowni danych, architektura; Projektowanie baz danych dla hurtowni w systemach OLAP: schemat gwiazdy, schemat płatka śniegu, tablice faktów i słowniki; Agregacja danych w hurtowniach; Etapy tworzenia hurtowni danych; Wielowymiarowe bazy danych i mechanizmy OLAP. Date C. J.: Wprowadzenie do baz danych, WNT, Warszawa 2000 Beyon-Davis P.: Systemy baz danych, WNT, Warszawa Ullman J. D., Widom J., Garcia-Molina H.: Systemy baz danych pełny wykład, WNT, Warszawa 2006 Date C.J.: Relacyjne bazy danych dla praktyków, Helion, 2005 Gruber M.: SQL, Helion, 2000 Rodgers U.: Poradnik projektanta baz danych ORACLE, WNT, Warszawa 1996 Gorawski M., Koziatek A.: Data Warehouse, cykl artykułów w Software 1999 Poe V., Klauer P., Brobst S.: Tworzenie hurtowni danych, WNT Warszawa 2000 M. Whitehorn, B. Marklyn: Relacyjne bazy danych. Helion. Gliwice, Data Warehousing Guide - dokumentacja serwera Oracle 9.2, pozycja A The Oracle Data Mart Cookbook - dokumentacja programu Oracle Warehouse Builder. Poe V., Klauer P., Brobst S., Tworzenie hurtowni danych. WNT Warszawa 2000 EKSPLORACJA DANYCH BIZNESOWYCH(10W/20ĆW) Rola i cel eksploracji danych w analizie danych; Eksploracja danych jako część procesu odkrywania wiedzy z danych; Wybrane metody i algorytmy eksploracji danych odkrywanie asocjacji jednopoziomowych, odkrywanie asocjacji uogólnionych (wielopoziomowych), odkrywanie asocjacji ilościowych, metody dyskretyzacji atrybutów ciągłych, korelacja a asocjacje, zbiory przybliŝone, odkrywanie wzorców sekwencji, metody klasyfikacji obiektów, wybrane metody grupowania obiektów (analiza skupień), analiza podobieństw przebiegów czasowych, indeksowanie przebiegów czasowych; Typowe zadania eksploracji danych i ich zastosowania; Oprogramowanie wspomagające eksplorację danych Rapid Miner, WEKA, itp.. 3

4 Witten I.H., Frank E.: Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques with Java Implementations, Morgan Kaufman, 2000 Hand J., Mannila H., Smyth P.: Pricinciples of Data Mining, MIT Press, 2001 Cichosz P.: Systemy uczące się, WNT, 2000 Han J., Kamber M.: Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufman, 2000 Morzy T.: Odkrywanie asocjacji: Algorytmy i struktury danych, OWN, 2004 David H., Heikki M., Padhraic S.: Eksploracja danych, WNT, Warszawa 2005 Larose D.T.: Odkrywanie wiedzy z danych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006 Koronacki J., Ćwik J.: Statystyczne systemy uczące się, WNT, 2005 Słowiński R. (ed): Intelligent decision support: Handbook of applications and advances of the rough set theory, Kluwer Akademic Publishers, Dordrecht, 1992 Plokowski L, Skowron A. (eds): Rough sets in knowledge discovery, Physica-Verlag, Berlin, NOWOCZESNE APLIKACJE INTERNETOWE (10W/20ĆW) Środowisko Visual Studio i.net Framework; Projektowanie formularzy internetowych; Obsługa błędów, walidacja danych; Współpraca aplikacji internetowej z baza danych; Grafika w serwisach internetowych; Ajaksyfikacja aplikacji; Projektowanie zorientowane na usługi; Przegla d innych technologii (Java Web start, Django, PHP, skrypty CGI). Dokumentacja MSDN, kursy ITA w ramach It Academy Microsoft. Matulewski J., Orłowski S.: Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer. Helion, O. Al Zabir: ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0. Helion, Graham S., Simeonov S., Boubez T., Davis D., Daniels G., et al.: Java. Usługi WWW. Vademecum profesjonalisty, Helion, ISBN: , 2003 ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE I PORTALE KORPORACYJNE (10W/10ĆW) Omówione będą następujące zagadnienia: 4

5 Istota i moŝliwości rozwiązań informatycznych bazujących na systemach klasy ERP/ERP II/CRM w usprawnianiu procesów zarzadzania; Scenariusze realizacji systemów informatycznych zarzadzania wraz z procedurami wyboru i organizacja prac wdroŝeniowych oraz implikacjami, które wynikają z e-biznesu; Ewolucja systemów informatycznych zarządzania; Struktura zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI), cykl Ŝycia systemu informatycznego; Integracja: funkcjonalna, informacyjna, technologiczna; Modele procesowe; Rynek zintegrowanych systemów informatycznych; System SAP; Tendencje rozwojowe ZSI w dobie e-biznesu. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Wydawnictwo MIKOM Warszawa Kisielnicki J.: MIS systemy informatyczne zarzadzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa Komputerowe wspomaganie biznes. Pod red. A. Nowickiego, Wydawnictwo Placet, Warszawa Dokumentacja Systemu SAP. Bytniewski A. (pod red.): Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania. AE, Wrocław, 2005 (ss ) SEMINARIUM DYPLOMOWE (20ĆW) Tematyka zaleŝy od tematu konkretnej pracy dyplomowej. Istotną częścią zajęć jest dyskutowanie problematyki i sposobu jej ujęcia w przygotowywanej pracy przez dyplomanta. Literatura jest zaleŝna od konkretnego tematu pracy dyplomowej. ZASOBY SIECIOWE I SYSTEMY MOBILNE (10W/10ĆW) Sieci komputerowe i internet warstwa aplikacji, warstwa transportowa, warstwa sieci, warstwa łącza danych i sieci lokalne; Multimedialne aplikacje sieciowe; Systemy rozproszone i sieciowe (modelowanie, analiza, projektowanie i zastosowania; systemy mobilne, ad-hoc i systemy wbudowane); Znaczenie systemów mobilnych; Idea przetwarzania mobilnego; Podstawowe architektury, klasyfikacje terminali; RozróŜnienie miedzy systemami mobilnymi i bezprzewodowymi; Podstawowe pojęcia nawigacyjne, określenie jednostek miar; 5

6 Systemy nawigacji satelitarnej, systemy komórkowe, systemy łączności bezprzewodowej; Reprezentacje danych przestrzennych i SIP; Rozpraszanie danych przestrzennych; Mobilne systemy baz danych. Zastosowania systemów mobilnych. Aplikacje mobilne w Visual Studio.NET. James F. Kurose, Keith W. Ross Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z Internetem w tle. Helion Helal A., Haskell B., Carter J.L., Brice R., Woelk D., Rusinkiewicz M. ANYTIME, ANYWHERE COMPUTING Mobile Computing Concepts and Technology. Kluwer Academic Publishers New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow Dokumentacja MSDN Visual Studio. M. Clark. Wireless Access Networks. Wiley, BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW E-BIZNESU (10W/15ĆW) Rynek produktów i usług w zakresie bezpieczeństwa e-biznesu; ZagroŜenia dla informacji i systemów informatycznych; Rodzaje ryzyka i źródła zagroŝeń; Ochrona oprogramowania; Dobra praktyka bezpieczeństwa w e-handlu; Bezpieczny handel w Sieci, zawieranie płatności, umowy; Odzyskiwanie danych, kasowanie danych, informatyka śledcza; Istota i znaczenie bezpieczeństwa e-biznesu (polityka, ryzyko, audyt, międzynarodowe standardy); Typologia źródeł zagroŝenia e-biznesu, sposoby zabezpieczeń, wymogi bezpieczeństwa w e- biznesie; Odpowiedzialność prawna dostawców usług internetowych, przyznawanie i rejestracja domen, ochrona i bezpieczeństwo konsumenta w transakcjach elektronicznych. Reuvid J.: E-biznes bez ryzyka. Zarzadzanie bezpieczeństwem w sieci. Helion Salomon D., Data Privacy and Security. Springer-Verlag, New York Anderson R., Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems. Wiley Publishing, Indianapolis

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE ELEKTRONICZNY BIZNES

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE ELEKTRONICZNY BIZNES LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE ELEKTRONICZNY BIZNES 1 WSPÓŁCZESNE METODY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI (15/10) Metody i techniki stosowane w organizacji i zarządzaniu ewolucja,

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE EKSPLORACJA, ANALIZA I WIZUALIZACJA DANYCH

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE EKSPLORACJA, ANALIZA I WIZUALIZACJA DANYCH LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE EKSPLORACJA, ANALIZA I WIZUALIZACJA DANYCH 1 SYSTEMY INFORMATYCZNE W ORGANIZACJACH (5W/25DW) Metody i techniki stosowane w organizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

INFORMATYKA I EKONOMETRIA INFORMATYKA I EKONOMETRIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW Analiza decyzyjna i teoria decyzji... 2 Analiza statystyczna w badaniach rynku... 3 Analiza wielowymiarowa... 4 Ekonometria... 5 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: INFORMATYKA studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5 Sylabus przedmiotu: Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Wszystkie specjalności Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015 Kierunek: Wydział: Zarządzanie Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zawansowana Eksploracja Danych: Przegląd systemów ich rola we wspomaganiu decyzji, podsumowanie. Jerzy Stefanowski

Zawansowana Eksploracja Danych: Przegląd systemów ich rola we wspomaganiu decyzji, podsumowanie. Jerzy Stefanowski Zawansowana Eksploracja Danych: Przegląd systemów ich rola we wspomaganiu decyzji, podsumowanie Jerzy Stefanowski Wykład TPD Poznan 2008/2009 uzupełnienie 2010 1 Plan prezentacji Proces Odkrywania Wiedzy

Bardziej szczegółowo

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Architektura i technologie usług webowych Nazwa w języku angielskim Architecture and Technologies

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia dla modułu

Cele kształcenia dla modułu KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Analiza systemów informatycznych Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Egzamin Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 2009/2010 rok 2010/11 Stopień,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 1 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny. Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla III roku studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka i Ekonometria Lista przedmiotów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_827 3. Jednostka prowadząca: Wydział

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28 6 257 Przedmiot: Analiza finansowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Systemy

Spis treści. Część I. Systemy Spis treści Wstęp... 9 Część I. Systemy Iwona Chomiak-Orsa: Mapowanie procesów podstawowym etapem realizacji przedsięwzięcia informatycznego... 13 Wiesława Gryncewicz: Identyfikacja procesów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Informatyka studia stacjonarne II stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład w (godz. w tygodniu) Lp Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany *

Zał. nr 4 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany * Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Zaawansowana grafika komputerowa Nazwa w języku angielskim: Advanced Computer Graphics Kierunek

Bardziej szczegółowo

Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza

Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza Podręcznik Informatyka ekonomiczna może być wykorzystany w dydaktyce akademickiej na kierunkach informatycznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA

KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 ISSN 1507-3858 Edyta Abramek, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Henryk Sroka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA I EKONOMETRIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW od roku 2012/2013 Analiza decyzyjna i teoria decyzji... 2 Analiza statystyczna w badaniach rynku... 4 Analiza wielowymiarowa... 7 Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Systemy

Spis treści. Część I. Systemy Spis treści Wstęp... 9 Część I. Systemy Iwona Chomiak-Orsa: Mapowanie procesów podstawowym etapem realizacji przedsięwzięcia informatycznego... 13 Wiesława Gryncewicz: Identyfikacja procesów informacyjnych

Bardziej szczegółowo