Zawartość opracowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawartość opracowania"

Transkrypt

1 1 Zawartość opracowania 1. strona tytułowa zawartość opracowania opis techniczny podstawa opracowania zakres opracowania opis technologii kotłowni obliczenia... 6 a) kocioł... 6 b) pompa obiegowa obiegu grzewczego... 7 c) pompa obiegowa instalacji c.o d) naczynie wzbiorcze przeponowe... 7 e) zawór bezpieczeństwa na kotle... 8 f) podgrzewacz pojemnościowy c.w.u g) pompa obiegu grzewaczego c.w.u h) dobór pompy obiegu cyrkulacyjnego c.w.u... 9 i) zawór bezpieczeństwa na wodzie zimnej... 9 j) naczynie wzbiorcze przeponowe inst.c.w.u... 9 k) neutralizator kondensatu... 9 l) termostatyczny zawór mieszający TVM... 9 m) regulator pogodowy n) pomieszczenie kotłowni o) powierzchnia okien p) dobór komina zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń wskazania ogólne Dane nt. grubości izolacji przewodów Dane nt. podgrzewacza c.w.u. Smart Dane techniczne nt. kotłów Viessmann Dane dotyczące neutralizatora kondensatu Dane dotyczące sprzegła WST Dane dotyczące rozdzielacza Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Przynależność do MOIIB oraz uprawnienia Opinia kominiarska nr 94/ Spis rysunków 1. rzut kotłowni rys.s/1 2. schemat technologiczny rys.s/2

2 2 O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu wykonawczego kotłowni w modernizowanym budynku Zakładu Inżynierii Produkcji Roślinnej na terenie Instytutu Technologiczno- Przyrodniczego w Kłudzienku 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1 Zlecenie Inwestora 1.2 Inwentaryzacja własna na potrzeby wykonania projektu 1.3 Projekt instalacji centralnego ogrzewania 1.4 Opinia kominiarska nr 94/2010 nt. możliwości podłączenia kotła 1.4 Projekt instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 1.5 Materiały, normy, przepisy prawa budowlanego 2. ZAKRES OPRACOWANIA Zakresem opracowania jest objęty projekt wykonawczy technologii kotłowni centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla modernizowanego obiektu Zakładu Inżynierii Produkcji Roślinnej ( ZIPR ) na terenie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Kłudzienku. Instalacja gazowa jest tematem oddzielnego opracowania. Kotłownia pomieszczenie, zabezpieczenia, urządzenia pomocnicze zostały zaprojektowane w oparciu o Rozporządzenie Min.Infrastr.z dn r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.75 z dn r., poz. 690). Temperatury pomieszczeń i zewnętrzne przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Min.Infrastr.z dn r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.75 z dn r., poz. 690) oraz zgodnie z normą PN-82/B Zapotrzebowanie ciepła dla budynku przyjęto w oparciu o straty cieplne zawarte w projekcie instalacji centralnego ogrzewania oraz ilość ciepła potrzebną dla ciepłej wody z projektu instalacji wody ciepłej i cyrkulacji. 3. OPIS TECHNOLOGII KOTŁOWNI Projektowana kotłownia znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku. Pomieszczenie to jest wydzielone, spełnia wszelkie wymagania pod względem bhp i ppoż. dla kotłowni gazowej.

3 3 Kotłownia jest przeznaczona dla zasilania instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody. Parametry pracy kotłowni 75/45 o C. Na podstawie projektów technicznych stwierdza się, iż ogólne zapotrzebowanie ciepła dla budynku wynosi około 45,0 kw ( z realizowanym priorytetem c.w.u. ), czyli zaprojektowana jednostka kotłowa o parametrach kocioł kondensacyjny f-my Viessmann t. Vitodens 200- W o mocy 45,0 kw zapewni pokrycie tego zapotrzebowania. Kocioł - wiszący, stalowy, wodny, kondensacyjny z palnikiem modulowanym, gazowym, o obniżonej emisji substancji szkodliwych. Dobrane urządzenie posiada wbudowaną w panel automatykę pogodową t. Vitotronic 200, wzbogaconą o moduł EA1 oraz zestaw uzupełniający do obiegu grzewczego z mieszaczem oraz czujnik zanurzeniowy zasobnika. Układ automatyki steruje kotłem w układzie pogodowym i jednocześnie steruje automatycznie procesami : - regulacja kotłem i obiegiem grzewczym - regulacja palnikiem modulowanym - sterowanie pompami i zaworami trójdrogowymi wg parametrów pracy - sterowanie temperaturą wody w sprzęgle - sterowanie priorytetem ciepłej wody użytkowej - pompą na cyrkulacji - sterowanie temperaturą wody w sprzęgle Uwzględniając z projektu instalacji wody zimnej i ciepłej zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową dobrano biwalentny podgrzewacz pojemnościowy f-my ACV t. Smart 130, o poj. 99 l, pow. grzewcza zasobnika 1,26 m 2, o wydatku trwałym przy temp. 45 o C 728,8 l/h. Dla zapewnienia prawidłowej temperatury instalacji c.w.u. wykorzystano układ regulujący zamontowany w kotle oraz zastosowano zawór termostatyczny mieszający f-my ACV t. TVM ¾. Obieg w cyrkulacji jest wymuszony poprzez pompę cyrkulacyjną t. UP 15-14B/Grundfos. Pompa sterowana poprzez automatykę z regulatora kotła. Schemat podłączenia instalacji wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji wg rysunku. W celu zapewnienia odpowiednich parametrów pracy dla kotła oraz instalacji c.o. i c.w.u. zastosowano układ ze sprzęgłem hydraulicznym t. MAGRA 60-34/f.EWFE. Dla zabezpieczenia właściwej pracy od strony kotła będzie zamontowana pompa t. MAGNA f. Grundfos. Pompa ta sterowana jest automatyką kotła. Od strony wody instalacyjnej układ grzewczy będzie pompowy, z pompą elektroniczną, montowaną w grupie pompowo-mieszającej f. Meibes, z pompą f. Grundfos t. MAGNA oraz zaworem mieszającym V 1 ¼. Grupa pompowo-mieszająca będzie montowana w kotłowni, przy rozdzielaczu t. MAGRA. Typ grupy pompowo-mieszającej V-UM. Grupa pompowo-mieszająca jest sterowana automatyką kotła. W celu wymuszenia obiegu przez podgrzewacz pojemnościowy, po stronie grzewczej za sprzęgłem, zamontowana zostanie pompa f. Grundfos, t. MAGNA 32-40, 1 x 230 V. Zabezpieczenie układu kotłowego będą stanowiły :

4 4 - zawór bezpieczeństwa t. SYR 1915 dla kotła oraz instalacji c.o. zawór bezpieczeństwa R ¾,3 br - dla kotła i instalacji c.o. - naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex t. NG18, 3 br - zawór bezpieczeństwa t. SYR 2115 na doprowadzeniu wody zimnej do podgrzewacza pojemnościowego. - naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex t. DD18, 6 br dla wody zimnej Wszystkie zabezpieczenia zgodnie z normami PN-91/B oraz PN-76/B Zabezpieczenie instalacji przed zamulaniem oraz elementami procesów korozji ( mimo zaprojektowania instalacji z PE ) stanowi filtr siatkowy gwintowany R 1 ½ montowany na powrocie. Odprowadzenie spalin z kotła zaprojektowano systemem koncentrycznym powietrznospalinowym przeznaczonym do kondensatu. Komin z blachy stalowej kwasoodpornej, spawanej plazmowo, 0,6 mm, Ø 80/125. Połączenie wg. wytycznych montażu f-my Viessmann, przy uwzględnieniu konieczności spływu kondensatu poprzez kocioł do kanalizacji. Komin montowany w obudowę wg projektu architektonicznego. Komin wyprowadzony nad dach budynku, zaopatrzony w daszek przeciw dostawaniu się wody do środka wkładu. Przewody po stronie grzewczej przy kotle zaprojektowano z rur stalowych czarnych, kotłowych wg PN-85/H z atestem np. ZETOM. Armatura gwintowana, kulowa, odcinająca np.f-my Lechar, ITAP. Izolacja termiczna przewodów gotowymi elementami z polietylenu z atestem wg normy PN-B-02421:2000, lecz nie mniej niż w Rozp.Min.Infrastr. Dz.U.75, poz. 690 z późn. zmian. Kocioł, grupy pompowo-mieszające, rozdzielacz MAGRA i podgrzewacz posiadają własną izolację termiczną. Ze względu na zastosowanie kotła z zamknięta komorą spalania i przewodami spalinowopowietrznymi koncentrycznymi dla kotłowni nie jest wymagana wentylacja grawitacyjna liczona z obciążenia cieplnego kotła. W pomieszczeniu przewiduje się wykorzystanie wentylacji grawitacyjnej, dla której dopływ powietrza następuje poprzez nawiewnik w ścianie w kotłowni. Wyciąg powietrza kratką o wymiarach 0,14 x 0,14 m, umieszczoną w ścianie wewnętrznej przy kominie, pod stropem kotłowni ( wg części rysunkowej ). Doświetlenie pomieszczenia stanowi istniejące okno o wym.1,75 x 0,9 m. Do napełnienia wodą zładu i uzupełniania stosować wodę wodociągową. Podłoga istniejąca ze spadkiem do kratki umieszczonej w pobliżu kotła. Kratka z zamknięciem zwrotnym i syfonem, z podłączeniem zasyfonowanego lejka spod kotła oraz sprzęgła. Należy sprawdzić istniejącą w kotłowni kratkę jej drożność. Przepisy BHP i PPOŻ

5 5 Kotłownia jest zaprojektowana i przewidziana na pracę całkowicie automatyczną, przez co nie wymaga stałej obsługi. Prace wykonać zgodnie z " Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe W- wa Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy kotłowni należałoby zainstalować detektor gazu wraz z zaworem elektromagnetycznym i modułem alarmowym. Stanowi to aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej. Czujnik dla gazu umieszczony nad kotłem, przy wystąpieniu nieszczelności i ulatnianiu się gazu, powoduje samoczynne zamknięcie dopływu gazu za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego usytuowanego przy dopływie gazu do kotłowni. Aktywny system bezpieczeństwa nie stanowi tematu tego opracowania. UWAGA Dla kotłowni do 60 kw aktywny suystem nie jest wymagany przepisami i jest projektowany tylko na wyraźne życzenie Inwestora. Projektowana kotłownia nie jest pomieszczeniem zagrożonym wybuchem ( posiada skuteczną wentylację ). Ściany, strop - klasa odporności ogniowej 60 min. Ściana kominowa - klasa odporności ogniowej 120 min. Drzwi z samozamykaczem, otwierane zna zewnątrz klasa odporności ogniowej 30 min. Gorące powierzchnie przewodów i urządzeń należy izolować. Silniki pomp należy uziemić. UWAGA W celu zabezpieczenia przed niebezpieczeństwem występowania w zbiorniku wody c.w.u. legionelli należy przewidzieć okresowe podgrzewanie wody np. w okresie nocnym do 70 o C 4. OBLICZENIA Zapotrzebowanie ciepła c.o. Zapotrzebowanie ciepła c.w.u. Parametry pracy kotłowni Parametry pracy instalacji c.o. Parametry c.w.u. A) KOCIOŁ 27,4 kw straty inst. Δ p = 11,8 kpa 15,0 kw max. 34 kw 75/45 o C 70/49,9 o C 45 o C, okresowy podgrzew wody w okresie nocnym do 70 o C Dla przedstawionych powyżej parametrów oraz w oparciu o założenie pracy całego układu w priorytecie c.w.u. dobrano kocioł wiszący, stalowy, wodny, kondensacyjny firmy Viessmann t. Vitodens 200-W, o max. mocy cieplnej użytkowej 45 kw. Kocioł z palnikiem modulowanym, pracujący wg automatyki pogodowej. Sprawność kotła ok. 107,8%, max. ciśnienie robocze kotła 4 br, max. temp. 82 o C. Kocioł zabezpieczony przed brakiem wody zgodnie z normą EN

6 6 Kocioł będzie wyposażony w automatykę Vitotronic 200 z modułem EA1 do sterowania pompą cyrkulacyjną oraz czujnikiem zanurzeniowym wody w podgrzewaczu pojemnościowym i zestawem uzupełniającym do obiegu grzewczego z mieszaczem. B) POMPA OBIEGOWA OBIEGU GRZEWCZEGO W obiegu między sprzęgłem a kotłem, na zasilaniu należy zamontować pompę t. MAGNA f. Grundfos. Jest to pompa elektronicznaa, jednofazowa, o mocy W. Pompa sterowana automatyką kotła. Na rozruchu instalacji należy dobrać wstępnie pracę pompy na parametrach Gp =3,0 m 3 /h oraz Hp = 6,0 m sł w, a następnie doregulować do instalacji. Nasrtawianie pompy tylko przy użyciu pilota. Parametry pracy pompy : G inst. = 3,59 m 3 /h, opory obiegu do sprzęgła H = 4,4 kpa, Wydajność pompy G = 1,15 x 2,6 = 2,99 m3 /h Wysokość podnoszenia pompy H = 1,2 x 50,0 = 60,0 kpa C) POMPA OBIEGOWA INSTALACJI C.O. W obiegu między za sprzęgłem, na zasilaniu należy zamontować grupę pompowomieszającą f. Meibes. Parametry pracy pompy : G inst. = 1,17 m 3 /h, opory obiegu do sprzęgła H = 16,8 kpa, Wydajność pompy G = 1,15 x 1,17 = 1,35 m3 /h Wysokość podnoszenia pompy H = 1,2 x 16,8 = 20,16 kpa Dla tak dobranych warunków dobrano zestaw V-MK 1 ¼ z pompą t. MAGNA f. Grundfos, z zaworem mieszającym t.v 1 ¼. Pompa elektroniczna, jednofazowa, o mocy W. Pompa sterowana automatyką kotła. Nastawianie pompy tylko przy użyciu pilota. UWAGA W czasie rozruchu należy doregulować pompę do aktualnych parametrów eksploatacyjnych instalacji. D) NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE KOTŁA I INSTALACJI C.O. Pojemność instalacji V = 215,6 l, poj. układu zasilającego c.w. ok. 50 l, poj. rurociągów, kotła i sprzęgieł ok. 15 l, całkowita poj. układu 280,6 l. Pojemność użytkowa naczynia Vu = 1,1 x 991,8 x 0,0256 x 0,2806 = 7,84 litra Pojemność całkowita naczynia ( przy założeniu nadciśnienia w naczyniu 3 br i pstat = 5,0 m sł w ) Vc = 7,84 x ( 0,3 + 0,1 )/( 0,3-0,05 ) = 12,54 litra Z katalogu dla powyższych obliczeń dobrano naczynie wzbiorcze f-my Reflex t. NG18, 3 br, wiszące, podłączone do instalacji pod kotłem, o parametrach : pojemność

7 7 całkowita 18 l., nadciśnienie 3 br. Sprawdzenie poprawności doboru naczynia : pstat = 0,3-7,84 x ( 0,3+0,1 )/ 18 = 0,125 MPa ( 12,5 m sł w> 5,0 m sł w ) Rura wzbiorcza d = 0,7 x ( 7,84 ) 0,5 = 1,96 mm Sprawdzono, że dobrana średnica rury wzbiorczej Dn 20 jest wystarczająca dla całego zestawu. Montaż naczynia na ścianie przy kotle, za pomocą złączy samoodcinających SU R ¾. UWAGA Próbę ciśnieniową instalacji wykonywać przy zdemontowanym naczyniu. Naczynie montować na ścianie na wsporniku lub za pomocą taśmy mocującej. E) ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA NA KOTLE Zawór bezpieczeństwa wyliczono w oparciu PN-M-35630:1981 oraz przepisy UDT Wyliczony przepływ dla kotła Gz= 3500 kg/h Średnica zaworu bezpieczeństwa : do= 0,9x{3500/[0,324x{3,0x977,8} 0,5 ]} 0,5 = 12,71 mm Dobrano zawór bezpieczeństwa f-my SYR t. 1915, ciśnienie otwarcia 3 br, R ¾ ( do = 14 mm ). Na wyjściu z kotła, w miejscu do tego wyznaczonym należy zamontować zawór bezpieczeństwa jw. Zabezpieczy to instalację c.o. oraz podgrzewacz pojemnościowy, które pracują na max. parametry 3 br. F) DOBÓR PODGRZEWACZA POJEMNOŚCIOWEGO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z projektu instalacji wody zimnej, ciepłej i ppoż. wynika, że potrzebna ilość ciepłej wody o temperaturze 45 o C w ciągu 10 min. musi być min.160 l. Biorąc to pod uwagę dobrano podgrzewacz pojemnościowy f-my ACV t. Smart 130, o parametrach : pow.grzewcza 1,26 m 2, wydatek trwały przy temp. zasilania 45 o C jest 728,8 l/h. Pojemność zasobnika 99 l, przepływ czynnika grzewczego 2,6 m 3 /h., potrzebna moc kotła 34 kw. Parametry techniczne i wymiary zbiornika w załączeniu. G) DOBÓR POMPY OBIEGU GRZEWCZEGO C.W.U. Dla obiegu wodnego zasilanego ze sprzęgła została dobrana pompa obiegowa t. MAGNA f. Grundfos. Jest to pompa jednofazowa, trzybiegowa o mocy W. Podczas rozruchu instalacji należy nastawić ją wg zaleceń producenta wstępnie na parametry pracy Gp=3,0 m 3 /h i Hp=1,0 m.sł.w., a następnie doregulować do parametrów pracy układu. Pompa musi zapewnić min. przepływ przez podgrzewacz pojemnościowy, który wynosi

8 8 2,6 m 3 /h.( należy zwrócić uwagę na sprawność pompy i przy nastaianiu dobrać przepływ min. 3,0 m 3 /h. Pompa sterowana automatyką kotła. Nastawienie pompy tylko przy użyciu pilota. H) DOBÓR POMPY OBIEGU CYRKULACYJNEGO C.W.U. G p. = 0,122 m 3 /h, opory instalacji i podgrzewacza H = 6,8 kpa, Wydajność pompy G = 1,15 x 0,122 = 0,14 m3 /h Wysokość podnoszenia pompy H = 1,2 x (4,8+2) = 8,16 kpa ~0,8 m sł w Z katalogu dla powyższych danych dobrano pompę f-my Grundfos t. UP 15-14B. Pompa 1 x 230 V, In = 0,11 A, P = 25 W. Pompa sterowana poprzez regulator kotła. I) ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA NA WODZIE ZIMNEJ Wyliczony przepływ G = 1573,2 kg/h Średnica zaworu bezpieczeństwa : do= 0,9x{1573,2/[0,225x{6,0x991,8} 0,5 ]} 0,5 = 8,56 mm Przyjęto zawór bezpieczeństwa f-my SYR t. 2115, ciśnienie 6 br, R ½ dla wody zimnej. Średnica wylotu przyjętego zawory bezpieczeństwa do = 12 mm spełnia warunki zabezpieczenia całości instalacji. J) NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE INSTALACJI C.W.U. Pojemność instalacji ca V = 135,96 l, w tym poj. układu rur ok.14,3 l. Pojemność użytkowa naczynia Ve = 135,96 x 2,24/100 = 3,05 litra Współczynnik ciśnienia Df = {( 5,4 + 1 ) ( 4,2 + 1 )}/( 5,4 + 1 ) = 0,1875 Pojemność znamionowa naczynia Vn = 3,05/0,1875 = 16,24 l Z katalogu dla powyższych obliczeń dobrano naczynie wzbiorcze f-my Reflex t. DD18, 10 br, podłączone do instalacji przy kotle za pomocą flowjet, o parametrach : pojemność całkowita 18 l., nadciśnienie 10 br. Ciśnienie pracy 6 br. Montaż naczynia na ścianie przy kotle, za pomocą złączy flowjet ¾. K) NEUTRALIZATOR KONDENSATU Dla instalacji do 50 kw nie jest wymagane neutralizowanie kondensatu spływającego z kotła. Należy tylko zastosować podłączenie odprowadzenia kondensatu z kotła do rury kanalizacyjnej poprzez przestrzeń powietrzną. Rura zamknięta syfonem. Montować wg. DTR f-my Viessmann. W przypadku chęci zamontowania przez Inwestora neutralizatora jest to gotowe urządzenie f. Viessmann. Karta katalogowa w załączeniu. L) TERMOSTATYCZNY ZAWÓR MIESZAJĄCY T. TVM W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury instalacji c.w. oraz cyrkulacji zamontowano termostatyczny zawór mieszający t. TVM ¾ /f. ACV. M) REGULATOR POGODOWY

9 9 Regulację automatyczną pracy kotłowni zabezpiecza automatyka podstawowa pogodowa t. Vitotronic 200, wbudowana w panel sterujący kotła, którą należy doposażyć w moduł EA1 umożliwiający pracę pompy cyrkulacyjnej oraz zestaw uzupełniający do obiegu grzewczego z mieszaczem ( należy zagwarantować siłownik do współpracy z układem pompowo-mieszającym ). Należy również zastosować czujnik temperatury zanurzeniowy do podgrzewacza pojemnościowego. Montaż automatyki wg załączonego schematu. Ustawić ogranicznik temperatury max. wody na 82 o C w związku ze stosowaniem rur z PE z wkładjką stabi. Początkowa krzywa grzania wstępna 1,4 ( możliwa do zmiany przez Inwestora w trakcie eksploatacji ). Stosować f-cję zabezpieczenia przed zamarznięciem- dla instalacji c.o. Stosować f-cję ustawieniu przegrzewu c.w.u. w okresach nocnych do 70 o C. N) POMIESZCZENIE KOTŁOWNI Min kubatura pomieszczenia 45 / 4,65 = 9,68 m 3 Kubatura kotłowni ~ 38,8 m 3 Ze względu na pobór powietrza do spalania dla pieca bezpośrednio z zewnątrz, nie jest wymagane wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewnej. Przyjmuje się, że odpowiednia ilość powietrza do wentylacji kotłowni, ze względu na instalację gazową, będzie dostarczana przez nawiewnik ścienny np.f. Aereco. Nawiewnik będzie dostarczał taką ilość powietrza aby był spełniony warunek 0,5 krotności wymiany dla potrzeb kotłowni. Wentylacja wywiewna w postaci kratki w ścianie wewnętrznej. Przekrój kratki liczony wg zasady 2,5 cm 2 / 1 kw. F min = 45 x 2,5/1 = 112,5 cm 2. Istniejąca w pomieszceniu kratka o wymiarach 0,14 x 0,14 m.spełnia ten warunek. Usytuowanie zgodnie z częścią rysunkową projektu. O) POWIERZCHNIA OKIEN Wymagana powierzchnia otworów okiennych : 2,5 m 2 /100 m 3 kub. Powierzchnia okien wymagana F = 9,68/100x2,5 = 0,242 m 2 Dla obecnego pomiesczenia ktłowni wielkość okien powinna być 0,97 m 2 Istniejące w pomieszczeniu kotłowni okno 1,75 x 0,90 m spełnia ten warunek. P) DOBÓR KOMINA Przekrój komina wyliczono w oparciu o dane do doboru f-my Viessmann. Dla kotła t. Vitodens 200-W, o mocy 45 kw dobrano komin koncentryczny Dn 80/125 systemowy, dla kotłów kondensacyjnych, z poborem powietrza do spalania z wewnątrz komina. W kominie znajduje się przewód spalinowy biegnący ponad dach budynku i zakończony daszkiem przeciw dostawaniu się wody deszczowej do wnętrza komina. Czopuch będzie ze spadkiem do kotła w celu umożliwienia spływu kondensatu. Komin wyprowadzony na wysokość ok. 1,0 m nad dachem ( kalenicą ). Komin wykonać w oparciu o wytyczne i DTR-ki f-my Viessmann do doboru kominów. Bezwzględnie należy uwzględnić wskazania i zalecenia wyszczególnione w opinii kominiarskiej nr 94/2010 z dnia r.

10 10 5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ L.p. Nazwa urządzenia Ilość Producent/ Dealer Kocioł wiszący, kondensacyjny t. Vitodens 200-W, 45,0 kw mocy użytkowej, Automatyka pogodowa dla instalacji c.o. Vitotronic 200 doposażona w zestaw przyłączeniowy do ustawionego obok kotła podgrzewacza ( ), moduł EA1 do pracy z pompą cyrkulacyjną oraz zestaw uzupełniający do obiegu grzewczego z mieszaczem do montażu ściennego z oddzielnym zamówionym napędem mieszacza ( ) Czujnik temperatury c.w.u.- zanurzeniowy w podgrzewaczu Czujnik obiegu c.o. Czujnik temperatury zewnętrznej z obudowie Czujnik temperatury w sprzęgle 1 kpl. 1 kpl. 1 szt. 1 szt. 1 szt. Viessmann Urządzenie pomocnicze przy montażu Z kpl. 2. Podgrzewacz pojemnościowy t. Smart 130 o poj. 99 l., pow. 1 szt. ACV grzewcza 1,26 m2, w izolacji termicznej 3. Zestaw pompowo-mieszający V-MK, R 1 ¼, z pompą 1 kpl. Meibes t. MAGNA f. Grundfos, z siłownikiem dla zaworu trójdrogowego V 4. Pompa cyrkulacyjna t. UP 15-14B, 1x230V, 50Hz, 1 szt. Grundfos 5. Pompa obiegowa t. MAGNA , 1x230V, z izolacją 1 szt. Grundfos termiczną 6. Pompa obiegowa t. MAGNA 32-40, 1x230V, z izolacją 1 szt. Grundfos termiczną 7. Naczynie wzbiorcze przeponowe t. 18 NG, 3 br ze 1 kpl. Reflex złączem samoodcinającym SU ¾ z manometrem do montażu bezpośredniego 8. Naczynie wzbiorcze przeponowe t. 18 DD, 6 br ze 1 kpl. Reflex złączem flowjet ¾, z manometrem do montażu bezpośredniego 9. Zawór bezpieczeństwa t. 2115, R ½, 6 br 1 szt. SYR 10. Zawór bezpieczeństwa t. 1915, R ¾, 3 br 1 szt. SYR 11. Zawór termostatyczny t. TVM, R ¾ 1 szt. ACV 12. Sprzęgło t. WST 60-34, z izolacją termiczną 1 szt. EWFE 13. Filtr magnetyczny MFW Dn 40, gwintowany 2 szt. Infracorr 14. Filtr magnetyczny MFW Dn 15, gwintowany 1 szt. Infracorr 15. Zawór kulowy, odcinający, gwintowany, Dn 40, 6 szt. ITAP 16. Zawór kulowy, odcinający, gwintowany, Dn 20, 2 szt. ITAP 17. Zawór kulowy, odcinający, gwintowany, Dn 15, 5 szt. ITAP 18. Zawór zwrotny uniwersalny, gwintowany, Dn 40, 2 szt. ITAP 19. Zawór zwrotny uniwersalny, gwintowany, Dn 15, 1 szt. ITAP 20. Zawór antyskażeniowy do z.w. t. EA R ¾ 1 szt. Danfoss 21. Zawór antyskażeniowy do z.w. t. EA R ½ 1 szt. Danfoss

11 Termometr prosty o C, R ½, z tuleją ochronną, 3 szt. KFT rtęciowy 23. Manometr M 60-R(0-0,6)MPa z rurką manometryczną i 2 szt. KFM kurkiem trójdrogowym 24. Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym 4 szt. Taco Dn Rozdzielacz MAGRA typ 60-15, z izolacją termiczną 1 kpl. EWFE UWAGA Podłączenie między piecem a sprzęgłem, rozdzielaczem i zasobnikiem wykonywać z rur stalowych, czarnych kotłowych Dokładnego wyliczenia odpowietrzników miejscowych należy wykonać na budowie w zależności od ukształtowania rur; przy zmianie konfiguracji prowadzenia przewodów uwzględnić odpowietrzniki miejscowe. Dokładnego wyliczenia rur instalacyjnych o danej średnicy oraz kształtek kominowych ( przewód koncentryczny w kominie oraz wyjście ponad dach ) należy dokonać na budowie Zestawienie materiałów obejmuje podstawowe materiały. Rury izolować termicznie zgodnie z normy PN-B-02421:2000, lecz nie mniej niż w Rozp.Min.Infrastr. Dz.U.75, poz. 690 z późn. zmian. Izolacja termiczna przewodów gotowymi elementami z polietylenu z atestem ZABUDOWĘ KOTŁOWNI NALEŻY ZACZĄĆ OD POSADOWIENIA KOTŁA, ROZDZIELACZA DO INSTALACJI C.O., ORAZ ZASOBNIKA, A NASTĘPNIE ZABUDOWYWAĆ KOLEJNE URZĄDZENIA. NALEŻY PRZY TYM ZWRÓCIĆ UWAGĘ ABY ZAPEWNIĆ DOSTĘP SERWISOWY DO KOTŁA I INNYCH URZĄDZEŃ. PRZY WYKONYWANIU PODŁACZENIA CZOPUCHA DO KOMINA NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA ISTNIEJĄCY WLOT DO PRZEWODU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYWIEWNEJ TAK ABY NIE WYSTĄPIŁA KOLIZJA PRZEWODÓW. 6. WSKAZANIA OGÓLNE - podłączenie z siecią elektryczną pomp musi być stałe i musi zawierać dwubiegunowy wyłącznik ze stykami o rozwarciu nie mniejszym niż 3 mm. - WYŁĄCZNIK GŁÓWNY PRĄDU WYNIEŚĆ NA ZEWNĄTRZ KOTŁOWNI - w przypadku montażu aktywnego systemu bezpieczeństwa - część alarmową aktywnego systemu bezpieczeństwa wynieść na zewnątrz kotłowni ( np. do szafki w ogrodzeniu ). - instalacje grzewcze, c.o. i c.w. przed przyłączeniem do układu kotła należy przepłukać - przewody poziome układać ze spadkiem 3, w najwyższych miejscach wykonać odpowietrzenia - do podłączenia kotła z przewodami spalinowymi należy stosować przewody systemowe, przeznaczone do kotłów kondensacyjnych, w których jest możliwość podłączenia sondy od detektora spalin - kondensat z kotła wprowadzić do kanalizacji poprzez podłączenie rozłączne z lejkiem zasyfonowanym. W zależności od życzenia Inwestora można montować neutralizator kondensatu - napełnianie dla instalacji przewiduje się poprzez zawory antyskażeniowe t. EA 251, R ½ z wody ciepłej, podłączone do spustów z rozdzielaczy ( jako trójniki )

12 - wszystkie ściany i podłoga kotłowni stanowią przegrody pożarowe przejścia przez przegrody w klasie odporności ogniowej przegrody ściany EI 60, ściana kominowa EI 120 np. w systemie PROMAT lub Hilti - podłogę wyprofilować ze spadkiem w stronę kratki spustowej - wszystkie rury wyrzutowe i spustowe ( oprócz kondensatu wpuszczonego do zasyfonowanej rury kanalizacyjnej) sprowadzić nad podłogę - izolacja rurociągów wg PN-B-02421:2000 lecz nie mniej niż w Rozporz. Dz.U. 75 poz. 690 z późn. zmian. - nawiewnik w ścianie kotłowni w celu uzupełnienia wentylacji grawitacyjnej. - przed przystąpieniem do robót sprawdzić wymiary w naturze - wszelkie zmiany dokumentacji wymagają zgody projektanta. Zmiana materiałów bez uzgodnień z projektantem powoduje utratę gwarancji projektowej na poprawność działania instalacji projektowanej. - można zmienić armaturę odcinającą na inną pod warunkiem zastosowania takiej, której parametry wytrzymałościowe będą nie gorsze jak podanej w zestawieniu. 12

Obliczenia dotyczące kotłowni

Obliczenia dotyczące kotłowni VII Obliczenia dotyczące kotłowni Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego co. Pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =,2 * Q Całk.) = 344,344 [m 3 ] Pojemność użytkowa naczynia V u = V * ρ * ν = ν =

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka 1 Kocioł wiszący, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 110 kw; sprawność znormalizowana

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy , ul.bolesława Śmiałego 6 tel. 62 586 14 95, e-mail: intech 1@interia.pl OPIS TECHNICZNY do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy BRANśA : SANITARNA PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY INWESTOR : Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą w Falentach koło Warszawy ADRES INWESTORA : 05-090 Raszyn, ul. Hrabska 2 DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2010 Stawka roboczogodziny

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, Bielsko-Biała, tel , NIP

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, Bielsko-Biała, tel , NIP USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 033-8150515, NIP 547-141-21-47. Inwestor : Akademia Techniczno-Humanistyczna 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWO- KOKSOWEJ NA OLEJOWĄ

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWO- KOKSOWEJ NA OLEJOWĄ PROJEKT ZAMIENNY BRANśA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃ- SKA, UL. DŁUGA 144 34-530 BUKOWINA TATRZAŃ- SKA Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie 1 Podstawa opracowania zlecenie Inwestora inwentaryzacja techniczno-budowlana obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania Zawartość opracowania. Materiały służące do opracowania. Dane ogólne, zakres opracowania 3. Instalacja centralnego ogrzewania. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis projektowanej instalacji. 3.1. Projektowane wyposażenie w przybory gazowe. 3.2. Zużycie gazu. 3.3. Rozprowadzenie

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do kotłowi gazowej

OPIS TECHNICZNY do kotłowi gazowej OPIS TECHNICZNY do kotłowi gazowej 1. Zakres opracowania Dokumentacja obejmuje opracowanie projektu nowej kotłowni gazowej zasilającej w ciepło istniejący budynek. Zasilanie kotła c.o. z sieci gazowej,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Przedmiot i zakres opracowania... 2 Instalacja c.o.... 2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej... 3 Wewnętrzna instalacja wodociągowa... 3 Informacja

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

I.SPIS TREŚCI...str.1

I.SPIS TREŚCI...str.1 1 I.SPIS TREŚCI....str.1 1. Opis techniczny. str.2-3 2. Obliczenia techniczne.. str.4-5 3. DTR urządzeń str.6-9 4. Oświadczenie projektanta str.10 5. Zaświadczenie Polskiej Izby InŜ. Bud. str.11 6. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni gazowej w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni gazowej w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni gazowej w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach Z1 załącznik nr 1 Lp. Nazwa materiału producent Parametry techniczne dla materiałów równoważnych 1 Kolektory

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja kotłowni wraz z instalacja C.O.

Przedmiar robót. Modernizacja kotłowni wraz z instalacja C.O. Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: SZKOLNY OSRODEK WYPOCZYNKOWY ORLE GNIAZDO Inwestor: 34-443 SROMOWCE WYZNE NAD ZALEW 7 Data opracowania: 2014-07-21 strona nr: 2 Przedmiar robót Kosztorys 1 Grupa

Bardziej szczegółowo

1. ZAKRES OPRACOWANIA.

1. ZAKRES OPRACOWANIA. 15 O P I S T E C H N I C Z N Y INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDYNKU ZIPR, NA TERENIE INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W KŁUDZIENKU DZ.EW.NR 1/78 ORAZ DZ.EW.NR 1/79 1. ZAKRES OPRACOWANIA. Niniejszy projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

Nowość! VITODENS 200-W 7.2. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw. Vitodens 200-W 7.

Nowość! VITODENS 200-W 7.2. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw. Vitodens 200-W 7. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw Nowość! Vitodens 200-W Typ WB2C, instalacja wielokotłowa Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT PIOTR PASZENDA 41-710 Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: 641-210-98-73 e-mail: paszenda.piotr@wp.pl tel. 697 562 960 maj 2014 r. PROJEKT Temat: Część: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Kotły grzewcze wiszące 45 do 105 kw (ciąg dalszy) 4.3 Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym

Kotły grzewcze wiszące 45 do 105 kw (ciąg dalszy) 4.3 Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym Kotły grzewcze wiszące 5 do 05 kw (ciąg dalszy). Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym Elementy podstawowe Gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens 00-W, 5 do 05 kw Vitotronic 00 (do eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Opis przyjętych rozwiązań...

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

adres: ul. Tomaszewicza 9/129, Łódź tel. (+48) , NIP: REGON: PROJEKT WYKONAWCZY

adres: ul. Tomaszewicza 9/129, Łódź tel. (+48) , NIP: REGON: PROJEKT WYKONAWCZY P r z e d s iębiorstwo Projektowo Wykonawcze adres: ul. Tomaszewicza 9/129, 94-048 Łódź tel. (+48) 668 046 210, 604 497 555 NIP: 726-233-24-80 REGON: 100553670 info@iglohome.pl www.iglohome.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Projekt kotłowni III.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw Węzły cieplne PROFI o mocy 70-00 kw Produkt: węzły cieplne o mocy c.o. 70 do 00 kw przygotowanie czynnika grzewczego dla układów instalacji c.o. z Logotermami obsługa instalacji c.o. w układzie standardowym

Bardziej szczegółowo

F.U.H. DIMA-TERM Bogdan Kmak Nowy Sącz ul. Korzeniowskiego 10/129

F.U.H. DIMA-TERM Bogdan Kmak Nowy Sącz ul. Korzeniowskiego 10/129 DIMATERM F.U.H. DIMA-TERM Bogdan Kmak 33-300 Nowy Sącz ul. Korzeniowskiego 10/129 Pracownia projektowa : Nowy Sącz ul. Głowackiego 34a pok. 9 tel./fax 018/441-67-63 kom. 606-207-353 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1 PROJEKT SUWAŁKI 1 KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część graficzna T1. Technologia kotłowni.

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.. Kotłownia gazowa c.o. cw. 4.2. Bilans

Bardziej szczegółowo

Katalog Ferroli 2014/1

Katalog Ferroli 2014/1 Katalog Ferroli 204/ Gazowy kocioł dwufunkcyjny NOWOŚĆ! DOMINA N - dwufunkcyjny gazowy kocioł wiszący - płynna modulacja mocy dla c.o. i c.w.u. - palnik atmosferyczny ze stali nierdzewnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr.

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej dla celów centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej w budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża:

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU KOTŁOWNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻEGLCACH

PROJEKT BUDOWLANY REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU KOTŁOWNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻEGLCACH PROJEKT BUDOWLANY Nazwa Inwestycji: REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU KOTŁOWNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻEGLCACH Adres: ŻEGLCE, NR DZIAŁKI 342 Inwestor: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA KLOBASSY-ZRENCKIEGO

Bardziej szczegółowo