Instrukcja obsługi Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A"

Transkrypt

1 Notatki Max Weishaupt GmbH, D Schwendi Telefon 0049 (7353) 830 Telefax 0049 (7353) Weishaupt Polska Sp. z o.o Warszawa ul. Bażancia 55 tel.: 022/ fax.: 022/ Druk nr , grudzień 2006 Printed in Germany. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian. Przedruk wzbroniony. Instrukcja obsługi Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A Adres punktu serwisowego 1/2006 PL

2 Bezpieczeństwo W zależności od ilości i rodzaju gazu wdychanie gazów może doprowadzić do zatrucia, a nawet do uduszenia. W przypadku pojawienia się źródła zapłonu może nastąpić wybuch. W razie występowania zapachu gazu: 1. Nie palić uniemożliwić powstanie otwartego ognia oraz tworzenie się iskier (np. przez włączanie i wyłączanie światła i urządzeń elektrycznych z telefonami komórkowymi włącznie) 2. Zamknąć zawór odcinający dopływ gazu. 3. Otworzyć okna i drzwi. 4. ostrzec mieszkańców i opuścić budynek. 5. Spoza budynku pionformować firmę ogrzewniczą oraz ewentualnie zakład gazownictwa. Funkcja kominiarz Obracając pokrętłem włączyć pasek symboli i ustawić kursor pod symbolem kominiarza. Przyciskiem włączyć funkcję kominiarza. Funkcja pozostaje aktywna przez 15 minut. Trzy większe cyfry przedstawiają aktualną moc kotła. Dwie mniejsze cyfry przedstawiają aktualną temperaturę kotła. W celu wcześniejszego opuszczenia trybu pracy kominiarz należy obracać pokrętłem do momentu pojawienia się napisu ESC, a następnie nacisnąć przycisk. Po upływie ok. 90 sekund przywracany jest standardowy widok wyświetlacza. Niebezpieczeństwo zatrucia! Zamknięte otwory dopływu powietrza zasilającego mogą doprowadzić do wytworzenia się trującego tlenku węgla. Dlatego w przypadku pracy kotła zależnej od powietrza w pomieszczeniu należy zawsze pozostawiać w kotłowni otwarte otwory dopływu i odpływu powietrza. W razie występowania zapachu spalin:: 1. Wyłączyć instalację, otworzyć okna i drzwi. 2. Poinformować firmę serwisową. Pomieszczenie kotłowni Niedopuszczalne warunki otoczenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Aby zapewnić bezpieczną pracę należy dopilnować, aby kotłownia przy zasilaniu zależnym od powietrza w pomieszczeniu była dobrze przewietrzana oraz wolna od kurzu i pyłu, aby powietrze do spalania nie zawierało węglowodorów halogenowych (np. występujących w aerozolach, rozpuszczalnikach, środkach myjących i czyszczących), aby powietrze do spalania było wolne od pyłu i kurzu. Dlatego nie wolno eksploatować kotłów gazowych dopóki w pomieszczeniu kotłowni prowadzone są prace budowlane. 90 sek. Prace przy instalacji grzewczej Nieprawidłowo przeprowadzone prace przy instalacji grzewczej mogą stać się przyczyną niebezpiecznych wypadków. Wszelkie prace przy instalacji w zakresie montażu, pierwszego uruchomienia, regulacji, konserwacji i napraw może wykonywać jedynie wykwalifikowany personel. Otwieranie urządzenia dozwolone jest również wyłącznie przez personel specjalistyczny. Paliwo Kocioł kondensacyjny może być zasilany wyłącznie rodzajami gazów podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia. 2 15

3 Obowiązkowa kontrola co pół roku: Tyklo w przypadku pracy zależnej od powietrza w pomieszczeniu! Regularna konserwacja pozwala zaoszczędzić energię i chronić środowisko! Należy prznajmniej raz w roku zlecić wykonanie inspekcji całej instalacji przez serwis posiadający upoważnienie producenta lub przez uprawnionego specjalistę. Dla zapewnienia regularnych przeglądów firma Weishaupt zaleca zawarcie umowy serwisowej. Spis treści Uruchamianie 4 Otwór dopływu powietrza musi być otwarty! Wyłączanie 5 Co robić w razie awarii? 6 Obsługa układu ragulacji 7 Poziomy obsługi 8 Obowiązkowa kontrola co pół roku 12 Funkcja kominiarz

4 Uruchamianie 1. Otworzyć zawór odcinający gazu. 2. Włączyć kocioł kondensacyjny. 3. Wyświetlacz zacznie świecić. q Sprawdzić ciśnienie w instalacji (patrz czynności kontrolne). q W trybie pracy zależnym od powietrza w pomieszczeniu sprawdzić, czy otwór dopływu powietrza nie jest zasłonięty. Uzupełnianie wody grzewczej: UWAGA Woda do napełnienia instalacji powinna spełniać wymagania dotyczące jakości wody grzewczej. Takie same wymagania powinna spełniać woda do uzupełniania instalacji. Informacji na temat wymagań dotyczących jakości wody mogą udzielić Państwu profesjonalne firmy instalacyjne z branży grzewczej. Wymagajcie Państwo od swojego instalatora informacji na temat prawidłowego napełnienia instalacji wodą grzewczą lub obsługi i działania instalacji napełniającej. Jeżeli przy zimnej instalacji manometr wskazuje ciśnienie poniżej 1 bara należy uzupełnić wodę grzewczą. Uzupełnianie należy zakończyć gdy manometr będzie ponownie wskazywał ciśnienie ok. 1,5 bara. Maksymalne ciśnienie w instalacji nie powinno przekraczać 2,5 bara Otwieranie

5 Obowiązkowa kontrola co pół roku: Wyłączenie Czy ciśnienie w instalacji jest prawidłowe? * Instalacja ciepła ** Instalacja zimna W zależności od rodzaju instalacji mogą być wymagane inne wartości ciśnienia. Prosimy zwrócić się o informację do serwisanta. 1 Wartości standardowe ** * 1, Bar 2,5 3 Ogrzewanie jest włączane i wyłączane automatycznie poprzez układ regulacji w zależności od zapotrzebowania na ciepło. W następujących przypadkach konieczne jest jednak wyłączenie instalacji grzewczej wyłącznikiem kotła: w celu oczyszczenia kotła przez serwisanta, w celu odpowietrzenia, w celu uzupełnienia poziomu wody grzewczej, w celu wyczyszczenia lub kontroli komina. 1. Wyłączyć kocioł kondensacyjny. 2. Wyświetlacz zgaśnie Zamknąć zawór odcinający gazu. Przy dłuższych okresach przestojów należy dopilnować spuszczenia wody z instalacji grzewczej w razie ryzyka wystąpienia mrozu. UWAGA ZAMYKANIE

6 Co robić w razie awarii? UWAGA Aby uniknąć uszkodzenia instalacji nie należy więcej niż dwukrotnie wykonywać odblokowania urządzenia. Jeżeli po raz trzeci nastąpi awaryjne wyłączenie palnika, to należy: 1. Zanotować wskazanie wyświetlacza. 2. Wezwać serwis. Możliwe wskazania zakłóceń: Wskaz. Znaczenie Ârodki zaradcze wyświet. F11 Temperatura kotła Uzupełnić wodę w kotle 105 C Brak przepływu w kotle F12 Temperatura kotła Uzupełnić wodę w kotle 95 C Brak przepływu w kotle F13 Temperatura spalin Silne zanieczyszczenie 120 C wymiennika ciepła F14 Temp. zasilania Brak przepływu w kotle - zbyt duży gradient Zbyt niskie ciśnienie w instalacji F15 Zbyt duża różnica Brak przepływu w kotle pomiędzy temperaturą kotła, a temperaturą spalin F16 Temperatura spalin Silne zanieczyszczenie 115 C wymiennika ciepła Zmiana wartości Wskazanie na wyświetlaczu / Zakres Wskazówki wprowadzana wartość S = tryb letni S Bez czujnika temp. zewn. W = tryb zimowy W przyłączonego do B1 Aktualna / Temperatura Z czujnikiem temp. temperatura przełączenia 10 C 30 C zewnętrznej zewnętrzna lato / zima przyłączonym do B1 reset Temperatura ciepłej wody 30 C 65 C Z czujnikiem temp. wartość zadana ciepłej wody ( = tryb przygotowywania przyłączonym do B3 ciepłej wody wyłączony) Tryb pracy kominiarz Moc minimalna Instrukcja montażu i eks- Bezstopniowa ploatacji punkt 10.3 regulacja mocy Moc maksymalna oraz Wprowadzanie kodu Instrukcja montażu i eks- Dostęp do poziomu ploatacji punkt obsługi dla serwisanta 6 11

7 Widok podstawowy wyś. Obsługa układu regulacji Po otworzeniu klapki przedniej uzyskujemy dostęp do czterech elementów obsługowych. Pokrętło Pozwala zmieniać wartości lub nastawy odpowiednio do kierunku obracania. Obracanie w prawo: zwiększanie wartości przesuwanie kursora w prawo lub w dół Obracanie w lewo: zmniejszanie wartości przesuwanie kursora w lewo lub w górę Przycisk wprowadzania danych Naciśnięcie tego przycisku służy do wyboru menu lub potwierdzenia wprowadzanych danych. Przycisk deblokady ( reset ) Naciśnięcie go umożliwia odblokowanie urządzenia po wystąpieniu zakłócenia. Jeżeli nie nastąpiło zakłócenie, naciśnięcie tego przycisku powoduje ponowny rozruch instalacji. Włącznik / wyłącznik Wskazanie na wyświetlaczu / Zakres Wskazówki wprowadzana wartość Bez czujnika temperatury Temp. norm. - wartość zadana Temp. obniżona zewnętrznej przyłączone- ( = stan gotowości) go do B1. Wartości gra Maks. temp. zasil. niczne nastawiane parame trem P30 i P31 Temp. w pom. - wartość zadana 15 C 35 C Z czujnikiem temp. zew. ( = stan gotowości) przyłączonym do B1 Temp. obn. - wartość zadana 8 C Bez czujnika temperatury ( = stan gotowości) zewnętrznej przyłączone- Temp. norm. - war. zad. go do B1 Temp. ob. w pom. - wart. zad. 10 C Z czujnikiem temperatury ( = stan gotowości) zewnętrznej Temp. w pom. - wart. zad. przyłączonym do B1 10 7

8 Poziomy obsługi Obsługa została podzielona na dwa poziomy. Poziom 1 stanowi bezpośrednio dostępny poziom obsługi przez użytkownika. Poziom 2 - poziom obsługi dostępny dla serwisanta - chroniony jest kodem (CODE) przed nieupoważnionym dostępem. Poziom obsługi dostępny dla użytkownika Wskaźniki Nastawianie parametrów Nastawianie wartości zadanych i wyświetlanie dalszych parametrów instalacji Sposób postępowania: Obracanie pokrętłem powoduje pojawienie się na wyświetlaczu paska symboli. Dalsze obracanie pokrętłem pozwala ustawić kursor pod odpowiednim symbolem. W razie przesunięcia kursora w prawo lub w lewo poza pasek symboli przywołany zostaje tryb wyświetlania. Tryb wyświetlania przywracany jest również, jeżeli w ciągu 90 sekund nie zostanie naciśnięty przycisk wprowadzania danych. Naciśnięcie przycisku wprowadzania danych powoduje włączenie odpowiedniego symbolu i wyświetlanie migającej wartości nastawionego parametru. Pozostałe symbole zostają wygaszone. Wartość nastawionego parametru można zmieniać przez obracanie pokrętłem. Naciśnięcie przycisku wprowadzania danych powoduje potwierdzenie nowo nastawionej wartości i opuszczenie aktualnego punktu menu. Ponownie wyświetlany jest pasek symboli ze wszystkimi symbolami Wartość zadana temperatury normalnej jest włączona Wartość zadana temperatury obniżonej jest włączona Tryb pracy letniej jest włączony Urządzenie jest w trybie gotowości ➄ Ochrona przed mrozem 8 Palnik pracuje (sygnał płomienia) Tryb ogrzewania jest włączony «adowanie ciepłej wody jest włączone» Zakłócenie w pracy palnika, ponowne uruchomienie jest możliwe wyłącznie poprzez przycisk deblokady Temperatura zasilania - lub - w razie migania - kod błędu lub automatycznie po 90 sekundach 9

Instrukcja obsługi Upute za rukovanje Navodila za uporabo

Instrukcja obsługi Upute za rukovanje Navodila za uporabo Przeznaczona dla Użytkownika Za korisnika Za uporabnika Instrukcja obsługi Upute za rukovanje Navodila za uporabo PL/HR/SI Gazowe kotły kondensacyjne Visoko učinski kondenzacijski plinski kotlovi ecovit

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Spis treści PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA 1 Prosimy przeczytać... 2 1.1 Witamy... 2 1.2 Skrócona instrukcja obsługi... 2 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIOŁ GRZEWCZY. LogoBloc L 20-40 C LSL 20-25 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY KOCIOŁ GRZEWCZY. LogoBloc L 20-40 C LSL 20-25 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY KOCIOŁ GRZEWCZY LogoBloc L 20-40 C LSL 20-25 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Sterowane pogodowo regulatory obiegów grzewczych Vitotronic 200-H, typ HK1B i HK3B VITOTRONIC 200-H 4/2011 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Moduł obsługi BM. Dla użytkownika Instrukcja obsługi

Moduł obsługi BM. Dla użytkownika Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł obsługi BM WOLF GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Nr art.: 3062602_0709 Zmiany zastrzeżone PL Spis treści Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza i system wentylacji mieszkań z regulatorem pompy ciepła Vitotronic 200, typ WO1C VITOTRONIC 200 6/2012 Proszę zachować! Wskazówki

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE ISU-199-pol..doc ISU-199:2002 str.1 S Y S T E M J A K O Ś C I INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP-23-47

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI KOTŁÓW ISOMAX C 28 E, ISOMAX F 28 E 1-Wyświetlacz ustawienia. 2-Wyświetlacz ustawienia temperatury c.w.u. 3-Regulacja temperatury c.o. 4-Regulacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MOS PL 0337-1 611849 Informacje ogólne Krótka informacja o produkcie...2 Tabela ustawień...2 Działanie systemu Opis działania systemu...3 Panel sterowania Panel sterowania...4

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

DWT Pogodowy regulator temperatury do kotłów wiszących

DWT Pogodowy regulator temperatury do kotłów wiszących nstrukcja montażu i obsługi Pogodowy regulator temperatury do kotłów wiszących Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I Instrukcja obsługi PL VICTRIX 26 2 I Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) Podręcznik instalacji www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu...... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1 Kompakt Solo HR 24 HR 30 Instrukcja instalowania ACV International 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 6 1.1 Informacje ogólne... 6 1.2 Przeznaczenie... 6 1.3 Tryby funkcjonowania... 7 1.4 Interfejs PC...

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo