Bonifikaty równe dla wszystkich spółdzielców? Co dalej z kotłowniami gazowymi? Zmiana okresu rozliczeniowego za c.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bonifikaty równe dla wszystkich spółdzielców? Co dalej z kotłowniami gazowymi? Zmiana okresu rozliczeniowego za c.o."

Transkrypt

1 ISSN Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 03/177/ r. Bonifikaty równe dla wszystkich spółdzielców? Co dalej z kotłowniami gazowymi? Zmiana okresu rozliczeniowego za c.o. fot. J.C. ul. Kwaśniewskiego Swarzędz (+48) (sekretariat), (+48) (centrala) Fax: (+48) poniedziałek wtorek -czwartek piątek Administracja Swarzędz-Południe os.raczyńskiego 20, Swarzędz tel lub tel./fax Centrum Monitoringu tel , czynne 24 h Administracja Swarzędz-Północ ul.gryniów 6, Swarzędz tel lub tel Redakcja Informatora Spółdzielczego i

2 Informator Spółdzielczy Zdecydowana większość spółdzielczych zasobów mieszkaniowych zasilana jest w ciepło z Miejskiej Sieci Cieplnej firmy Dalkia. Tylko nieliczne nieruchomości dostarczają ciepło z własnych kotłowni gazowych. Jednak i to może się wkrótce zmienić. Co dalej z kotłowniami gazowymi? Sieć tańsza niż gaz od kilku miesięcy prowadzi działania związane z podłączeniem do sieci przedsiębiorstwa ciepłowniczego Dalkia kilku spółdzielczych nieruchomości, ogrzewanych dotąd z kotłowni gazowych. Zabieg ten będzie niewątpliwie opłacalny dla mieszkańców, ponieważ ciepło produkowane i dostarczane przez Dalkię jest tańsze niż ogrzewanie z kotłowni zasilanych drogim gazem. Dalkia rozważa przejęcie kilku kotłowni, które znajdują się w sąsiedztwie sieci cieplnej w Swarzędzu na os. Działyńskiego 1A, 1B, 1C, 1D, 1E i przy ul. Kwaśniewskiego 1, a także w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo 17-23, przy ul. Głębokiej 4, przy ul. Rybaki 1A oraz przy ul. Niedziałkowskiego 23 i 23a. Wstępnie Dalkia wyraziła chęć podłączenia lokalizacji do sieci, a szczegółowe warunki podłączenia budynków są obecnie negocjowane. Modernizacje kotłowni Wielkimi krokami zbliża się też czas modernizacji kotłowni gazowych należących do Spółdzielni. Obecnie trwa analiza stanu technicznego kotłowni. Bez wątpienia można już jednak stwierdzić, że w pierwszej kolejności modernizacji poddane powinny być dwie najstarsze kotłownie w Kórniku-Bninie. I tu rodzi się problem, bowiem mieszkańcy nieruchomości w Bninie, jako jedyni w Spółdzielni Mieszkaniowej nie wyrazili kilka lat temu zgody na gromadzenie środków w ramach Funduszu odtworzeniowego. W innych lokalizacjach, np. w Kostrzynie, mieszkańcy zdołali już zebrać po kilkadziesiąt tysięcy złotych (w zależności od ilości bieżących napraw i awarii pula ta jest większa lub nieco szczuplejsza), które wykorzystane zostaną na modernizację lub w przypadku przejęcia przez Dalkię na przystosowanie urządzeń do odbioru ciepła z miejskiej sieci. W przypadku Kórnika, gdzie pula środków równa się zeru prawdopodobnie trzeba będzie korzystać z oprocentowanych środków kredytowych, które spłacać będzie kilkadziesiąt rodzin. Dwie dwudziestoletnie (z 1993 i 1994 r.) kotłownie zbliżają się bowiem do kresu używalności, a do kotłów nieistniejących już dziś producentów brakuje części zamiennych. W każdym kolejnym sezonie grzewczym produkcja ciepła dla kórnickich budynków będzie obarczona ryzykiem awarii i groźbą, że mieszkańcy pozostaną bez ogrzewania. Spółdzielnia opracowuje więc biznesplan rewitalizacji i przygotowuje się do przeprowadzenia modernizacji przynajmniej jednej kotłowni. W innych budynkach i miejscowościach kotłownie mają już blisko lub trochę ponad 15 lat. O warunkach finansowych przeprowadzenia modernizacji oraz o przebiegu rozmów z Dalkią w sprawie przejęcia niektórych kotłowni gazowych będziemy informować w jednym z kolejnych wydań Informatora Spółdzielczego. Walne w SPDST Statutowa działalność wykonywana w czasie ostatniego roku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka była jednym z tematów marcowego Walnego Zgromadzenia tej organizacji. Omawiano również temat dalszego rozwoju stowarzyszenia, programu pomocowego dla osób niepełnosprawnych, możliwości wsparcia i dalszych losów SPDST. Dość wspomnieć, że w niektórych momentach dyskusja bywała burzliwa. O tym, które tematy wywoływały największe emocje, dowiedzą się Państwo w kolejnym numerze Informatora Spółdzielczego. JC JC Ciekawa propozycja firmy Dalkia została przedłożona Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu podczas spotkania, które odbyło się 20 marca br. w siedzibie przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Dalkia wprowadza dla swoich klientów nową usługę, której celem jest zmniejszenie i kontrola zużycia ciepła, przy zachowaniu optymalnego komfortu cieplnego. Unijna dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej m.in. nakłada na przedsiębiorstwa ciepłownicze działania, których celem jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20% do 2020 r. Każde państwo członkowskie ma obowiązek wprowadzenia systemów, które pozwolą na obniżenie zużycia energii o 1,5% rocznie. Kogeneracja Dalkia ma duże doświadczenie w oszczędności paliwa i energii w tzw. gospodarce skojarzonej, czyli równoczesnym wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej w tym samym procesie technologicznym. Dualizm ten, nazywany kogeneracją, jest na tyle rozwinięty, że Dalkię uznaje się za eksperta w tej dziedzinie na europejskim rynku energetycznym. Przepisy Prawa Energetycznego zakładają obowiązek zapewnienia efektywnego energetycznie wykorzystania lokalnych zasobów paliw i energii poprzez m.in. przyłączanie obiektów do sieci ciepłowniczej, w której nie mniej niż 75% ciepła w skali roku stanowi m.in. ciepło użytkowe w kogeneracji. Udział energii wytworzonej w kogeneracji dla Dalkii wynosi 92%, co świadczy o wysokosprawnej kogeneracji. Zielona energia Od dwóch lat poznańska elektrociepłownia stosuje również odnawialne źródła energii i spala nie tylko węgiel, ale również biomasę pochodzącą z lasów i od rolników (drewniane odpady, palety, wióry, szyszki, otręby, słoma). Wielomilionowe nakłady inwestycyjne w kotły do spalania biomasy pozwoliły na znaczące zmniejszenie emisji CO 2 do atmosfery. Szacuje się, że ponad 16% wytwarzanej przez poznańską Dal- 2

3 Informator Spółdzielczy kię energii, to tzw. zielona energia. Tym samym Dalkia już przekroczyła unijne progi graniczne wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wyznaczone na 2020 r. Zarządzanie energią w budynkach Ciepło pod kontrolą Równie szybko Dalkia zareagowała na potrzeby rynku związane z dyrektywami o zmniejszeniu zużycia energii. Przedsiębiorstwo zaczyna wdrażać usługę zarządzania energią w budynkach, której celem jest zapewnienie mieszkańcom komfortu cieplnego przy optymalnych ustawieniach automatyki, pozwalających na oszczędności w zużyciu energii i w kosztach. Ten pilotażowy projekt został przedstawiony Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, będącej wielokrotnie spółdzielczym prekursorem innowacji. Polega m.in. na automatycznym monitorowaniu i zdalnym regulowaniu pracy węzłów cieplnych; automatycznych komunikatach o nieprawidłowości działania węzłów; automatycznych zmianach nastaw regulatora w zależności od pogody; zdalnym odczycie liczników i podliczników; możliwości godzinowego ustawiania programów grzania dla poszczególnych budynków, (np. zmniejszanie temperatury w godzinach nocnych); zdalnym pomiarze temperatury w pomieszczeniach reprezentatywnych, a także na archiwizowaniu tych danych. Poznańska Dalkia ma również udostępnić platformę internetową z wizualizacją danych telemetrycznych. Zgodnie z zapowiedziami, usługa ma wpłynąć na optymalizację zużycia energii cieplnej przy zachowaniu komfortu cieplnego mieszkańców. Eksperyment w Spółdzielni będzie analizować efektywność wprowadzenia usługi zarządzania energią w budynkach. Prawdopodobnie skorzysta z możliwości objęcia usługą Dalkii kilku spółdzielczych bloków na próbę. Przypuszczalnie eksperyment zostanie przeprowadzony na różnego typu budynkach, tzn. zasilanych z Miejskiej Sieci Cieplnej z podzielnikami, zasilanych z Miejskiej Sieci Cieplnej z indywidualnymi licznikami, zasilanych z kotłowni gazowych (Dalkia oferuje usługę także w miejscach, gdzie nie doprowadza ciepła) i w blokach wykazujących największe zużycie ciepła. Niewątpliwie Spółdzielni Mieszkaniowej zależy na obniżaniu kosztów zużycia energii, ponieważ nadal stanowią bardzo duży procent rocznego budżetu SM. Kilkanaście lat temu opłaty za energię sięgały wysokości około 30% budżetu. Dzięki działaniom Spółdzielni, a także Dalkii, udało się ten udział zmniejszyć do 20% budżetu. Nadal jednak około 7-9 mln zł rocznych wydatków przeznaczanych jest właśnie na ciepło. tekst i foto JC Zwiedzanie elektrociepłowni Karolin wraz z nową instalacją biomasową. 3

4 Informator Spółdzielczy Spółdzielnia w liczbach Prezentujemy zbiór ciekawych informacji o Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Ile osób współtworzy Spółdzielnię, w ilu mieszka budynkach i ilu lokalach tego dowiecie się Państwo analizując poniższe dane. Dane informacyjne o SM na dzień r. W marcu br. w wykazie opłat Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, pojawiły się dwie nowe pozycje opłat. Plomby i rolety w wykazie opłat Opłata za ponowne oplombowanie W dziale opłat związanych z rozliczeniem mediów i podłączeniem obiektu do sieci uzbrojenia terenu, w punkcie trzecim: Opłata stała na poczet wymiany w ramach legalizacji, wprowadzono nową opłatę za montaż plomb na wodomierzach w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych. Jest to opłata jednorazowa w wysokości 25,00 zł brutto za sztukę, stosowana w przypadkach naruszenia plomb z winy lokatora. Rolety zewnętrzne W dziale dodatkowych opłat związanych z mieszkaniami wprowadzono opłatę za zgodę na montaż zewnętrznych rolet okiennych. Jest to opłata jednorazowa w wysokości 150,00 zł (nie podlega VAT) za mieszkanie. JC Nowa taryfa za windy Rada Nadzorcza ustaliła opłaty za korzystanie z dźwigów osobowych w swarzędzkich wieżowcach. Opłaty za windy są bardzo zróżnicowane; w trzech budynkach zmniejszyły się, w jednym zostały na podobnym poziomie, a w dwóch nastąpił wzrost kosztów. Wpływ na taki stan rzeczy ma wysokość faktur za naprawy podewastacyjne wind. Najgorzej w tym świetle prezentuje się blok na os. Dąbrowszczaków 6, gdzie podwyżki były znaczne, a najlepiej dwa wieżowce na os. Kosciuszkowców. Nowe stawki obowiązywać zaczną od 1 lipca. Za około pół roku zostanie przeprowadzona ponowna analiza kosztów utrzymania wind z uwzględnieniem dewastacji. JC 4

5 Informator Spółdzielczy Zasłużony w Swarzędzu Najwyższy, honorowy tytuł w gminie Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz otrzymał 19 marca mieszkaniec spółdzielczych osiedli Eugeniusz Jacek. Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, prezes PTTK Łaziki w Swarzędzu, prezes PTTK Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka, od lat związany z krwiodawstwem i turystyką. Znany i ceniony wśród mieszkańców Swarzędza. FOTO H. Staniewska Serdecznie gratulujemy! Pozwalamy sobie na przedruk gratulacji Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej dla Pana Eugeniusza Jacka, ponieważ w pełni oddają naszą radość z powodu docenienia i wyróżnienia jego dokonań w Swarzędzu i okolicach. Szanowny Panie Eugeniuszu! Prosimy przyjąć nasze najszczersze gratulacje z okazji nadania przez władze miejskie odznaczenia Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz. Jesteśmy przekonani, że tytuł ten jest w pełni adekwatny do Pańskich dokonań i do pomocy, jaką niósł Pan przez lata działalności i nadal niesie dla dziesiątek mieszkańców gminy Swarzędz i nie tylko. Zasłużony to słowo odzwierciedla i sumuje wszystkie działania, kiedy z wrodzoną sobie wrażliwością i skromnością, wyciągał Pan pomocną dłoń do kolejnej osoby potrzebującej lub chorej. Zamieszkał Pan na os. Kościuszkowców 28 lat temu i od tego czasu dał się Pan poznać jako oddany ideom społecznik, który nie umie przejść obojętnie wobec nieszczęścia drugiego człowieka. Nie ma chyba na spółdzielczych osiedlach osoby, która nie kojarzyłaby Pana z działalnością krwiodawców i która nie wiedziałaby, że w razie potrzeby może na Pana liczyć. Gratulujemy Panu również wszystkich dokonań na innej płaszczyźnie działalności krajoznawczej. Przez wiele lat promował Pan polskie zakątki turystyczne, aktywizował mieszkańców do turystyki i sportu, dając im możliwość udziału w setkach rajdów do ciekawych miejsc naszego kraju. Zachęcał Pan do poznawania nowych miejsc i prowadzenia aktywnego stylu życia, a także kultywował wiedzę historyczną o poszczególnych rejonach Polski i dbał o ochronę pomników przyrody i naszej kultury. Pana szeroka działalność nie mogła nie zostać dostrzeżona i w końcu została właściwie uhonorowana przez najwyższy szczebel gminnej władzy. Przez lata działalności społecznikow- stara się eliminować ze swojej działalności rzeczy przestarzałe i zwraca się ku nowszym oraz szybszym rozwiązaniom. Z tego właśnie powodu na bieżąco aktualizowane są stare regulaminy, w kasie wprowadzono terminale (a w przyszłości być może będą również wpłatomaty) i od kilku już lat skorzystać można z usługi Zdalny Dostęp, która daje mozliwość reguskiej i turystycznej był Pan również honorowany wieloma innymi wspaniałymi odznaczeniami i medalami. Tytuł zasłużonego dla Swarzędza jest jednak odznaczeniem przełomowym, bo zapisuje Pana na stałe w kartach historii miasta, w którym Pan pomaga, działa, pracuje, odpoczywa, spędza szczęśliwe chwile i w którym mija zwykły szary dzień. Swarzędz stał się Pańskim miejscem na ziemi, ale przez dziesiątki lat działalności to Pan stał się dumą dla tego miasta. Wraz z gratulacjami przekazujemy Panu życzenia wszelkiej pomyślności, a zwłaszcza dużo, dużo zdrowia i wiary, że dobro zawsze wraca do człowieka i w potrzebie również do Pana ktoś na pewno wyciągnie pomocną dłoń. Z sympatią i wyrazami szacunku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu Swarzędz, 19 marca 2014 r. Jeden druczek mniej lowania rachunków przez Internet. Duża część osób posiadających Zdalny Dostęp zrezygnowała z papierowych wydruków czynszowych. Dwa druki w jednym Kolejnym krokiem Spółdzielni jest zmniejszenie ilości papierowych wydruków dla wszystkich członków. Od 1 kwietnia br. druk opłaty eksploatacyjnej zostanie połączony z drukiem opłaty za centralne ogrzewanie. Otrzymując kolejne rachunki mieszkańcy mogą się więc spodziewać jednego wydruku mniej. Od 1 kwietnia br. w Spółdzielni funkcjonować będą następujące druki opłat: - druk opłaty eksploatacyjnej i centralnego ogrzewania - druk za wywóz odpadów - druk za zużycie wody - druk dla spłacających kredyt (dla części mieszkańców). JC 5

6 Informator Spółdzielczy W ostatnich kilku latach Swarzędzka Telewizja Kablowa przeszła prawdziwą transformację. Jest dostępna w Internecie, ma bardziej nowoczesną szatę, prezentuje nowe programy i realizuje ciekawe projekty, a ostatnio poszerzyła zakres odbiorców do 230 tys. abonentów z terenu Swarzędza, Poznania i innych miejscowości powiatu poznańskiego. Byłoby nam niezmiernie miło, gdybyście znaleźli Państwo chwilę na wypełnienie ankiety dotyczącej Swarzędzkiej Telewizji Kablowej. Ankietę można zostawiać: - w sekretariacie Spółdzielni na I piętrze, przy ul. Kwaśniewskiego 1, - w Administracjach-Osiedli, na Os. Raczyńskiego 20 i ul. Gryniów 6, - w redakcji STK, na os. Kościuszkowców 13, - lub wysłać pocztą na adres:, ul. Kwaśniewskiego 1, Swarzędz. ANKIETA Ocena działalności Swarzędzkiej Telewizji Kablowej 1. Twoje miejsce zamieszkania Swarzędz okolice Swarzędza inna miejscowość 2. Płeć Kobieta Mężczyzna 3. Wiek do 25 lat od 26 do 35 lat od 36 do 45 lat od 46 do 60 lat 61 lat i więcej 4. Jak często oglądasz Swarzędzką Telewizję Kablową? Częściej niż raz w tygodniu Raz w tygodniu Raz w miesiącu Częściej niż raz w miesiącu Bardzo rzadko Nie oglądam 5. Za pośrednictwem jakiego źródła oglądasz STK? (Zakreśl minimum 1, maksimum 3) Telewizja kablowa Internet Telewizja w autobusie (Swarzędzka Komunikacja Miejska) 6. Jaki rodzaj programów emitowanych przez STK oglądasz najczęściej? (Zakreśl minimum 1) Informacyjne - Serwis informacyjny Sportowe Kulturalno - rozrywkowe Retransmisje sesji Rady Miejskiej Retransmisje wydarzeń kulturalnych, sportowych, szkolnych, gminnych, itp. żaden 7. Jak oceniasz jakość merytoryczną programów STK? Bardzo dobrze - ciekawie i szczegółowo przekazują istotne informacje Dobrze - informacje i sposób ich przekazywania są zadowalające Średnio - część programów często mówi o sprawach nieistotnych Niezadawalająco - przedstawiane informacje w większości są nieinteresujące 8. Jak oceniasz jakość obrazu i dźwięku programów emitowanych przez STK? Bardzo dobrze Dobrze Średnio Słabo 9. Jak oceniasz przygotowanie dziennikarskie pracowników STK? Bardzo dobrze Dobrze Średnio Słabo 10. Jak oceniasz (w skali 1-5) całokształt działalności Swarzędzkiej Telewizji Kablowej? (Zakreśl minimum 1, maksimum 1) Twoja opinia na temat działalności Swarzędzkiej Telewizji Kablowej. Uwagi i propozycje zmian. (Odpowiedź NIE jest OBOWIĄZKOWA) Prosimy zakreślać właściwe odpowiedzi 6

7 Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu podjął decyzję o przyznaniu środków w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych, które złożyły odpowiednie wnioski. W społeczeństwie są zwolennicy wspomagania organizacji kościelnych, zwolennicy pomagania ubogim, przyjaciele osób nie- Informator Spółdzielczy Kto, ile, na co? pełnosprawnych optujący za ich wspieraniem i wręcz przeciwnie sympatycy osób sprawnych, opowiadający się za dofinansowaniem sportowców. Ile ludzi, tyle opinii. Dlatego zamieszczamy poniżej tabelę z zestawieniem dotacji, nie komentując jej zawartości. Każdy sam może pokusić się o własny komentarz. JC 7

8 Informator Spółdzielczy Bonifikaty równe dla wszystkich spółdzielców? Ostatnio coraz częściej ze strony naszych członków padają pytania, dlaczego zmieniając tytuł prawny do swojego lokalu w odrębną własność wraz z udziałem w nieruchomościach wspólnych, nabywają udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, a nie w prawie własności? Kolejne pytania, to dlaczego Spółdzielnia nie podejmuje działań mających na celu przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności? Starania w 2004 r. Temat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest tematem, który od wielu lat jest przedmiotem dyskusji w naszej Spółdzielni. Pierwsze przymiarki do zmiany stanu prawnego gruntów, będących we władaniu Spółdzielni, odbyły się w 2004 roku. Przygotowując się do szeroko zakrojonej akcji, związanej z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, wystąpiliśmy do władz wszystkich miast i gmin, w których są zlokalizowane nasze osiedla mieszkaniowe, z wnioskami o wyrażenie zgody na przekształcenie prawa użytkowanie wieczystego gruntu we własność. Stanowiska poszczególnych włodarzy miast i gmin były różne. Gminy Kostrzyn i Kórnik odmówiły od razu uważając, że radni nie zgadzają się na pomniejszenie dochodów gmin z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste. Radni Gminy Swarzędz początkowo przychylili się do naszej prośby, ale na etapie wprowadzenia uchwały w życie, została ona zakwestionowana przez ówczesnego Wojewodę i uchylona. Jedynie Miasto Poznań podało swoje warunki finansowe, na których miałoby dojść do zmiany stanu prawnego nieruchomości położonych na terenie m. Poznania. Kilkusetprocentowe podwyżki Niestety brak jednoznacznego stanowiska wszystkich władz spowodował, że musieliśmy odstąpić od kontynuowania procedury, ponieważ nie byłaby ona zgodna z zasadami solidaryzmu spółdzielczego. Organy spółdzielcze, po przeanalizowaniu kosztów, które obciążałyby każdego członka naszej Spółdzielni, doszły do wniosku, że osoby zmieniające tytuł prawny do swojego lokalu w odrębną własność będą nabywały udział w prawie użytkowania wieczystego. Taki tryb obowiązywał przez wiele lat, do momentu w którym gminy zaczęły masowo podwyższać roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Koszty z tego tytułu wzrosły na niektórych nieruchomościach o kilkaset procent. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu, w sposób przewidziany prawem interweniowała w odpowiednich organach administracji publicznej, ale nie zawsze z pozytywnym skutkiem. Jeszcze gorzej przedstawiała się sprawa osób, które uzyskały tytuł odrębnej własności lokalu. Często po otrzymaniu decyzji o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków nie podejmowały żadnych kroków, mimo że na łamach Informatora Spółdzielczego i na stronie internetowej informowaliśmy o możliwości skorzystania z naszej pomocy. Argumenty za wykupem Zbliża się kolejny termin uregulowania rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, który przypada na dzień 31 marca i po raz kolejny Spółdzielnia stoi przed dylematem, czy nie podjąć na nowo tematu wykupu gruntów na własność. Już pod koniec ubiegłego roku, gdy na łamach lokalnych gazet pojawiły się artykuły o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zadaliśmy sobie pytanie czy nie warto jeszcze raz opracować analizy ekonomicznej, która wskazywałaby jakie koszty i w jakim czasie członek Spółdzielni musiałby ponieść. Dodatkowym argumentem na ponowne rozpatrzenie tej sprawy stał się obecny sposób ewidencjonowania kosztów ponoszonych na poszczególnych nieruchomościach. Bonifikata w Poznaniu 95% Założyliśmy, że w pierwszej kolejności kalkulacja dotyczyłaby terenów położonych na terenie Miasta Poznania i Gminy Swarzędz, z uwagi na podjęte przez Rady uchwały w sprawie bonifikat. Ponadto, w międzyczasie dokonaliśmy wymiany gruntów z gminą Kórnik z jednoczesnym przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W gminie Kostrzyn udało nam się przywrócić nadaną nam pierwotnie bonifikatę w wysokości 50% wartości naliczanych opłat, a na pozostałych lokalizacjach podwyżki opłat rocznych nie były aż tak drastyczne. Niestety, znowu spotkało nas rozczarowanie. Podczas gdy Rada Miasta Poznania określiła dla użytkowników wieczystych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe stawkę procentową bonifikaty w wysokości 95%, Rada Miasta i Gminy Swarzędz uzależniła wysokość bonifikaty od liczby wykorzystanych lat prawa użytkowania wieczystego, a maksymalną wysokość jaką użytkownik mógłby uzyskać ustalono na 70% i to przy założeniu, że już od minimum 51 lat korzysta z tego prawa lub wniósł jednorazowo opłatę za cały okres użytkowania wieczystego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, to jest do dnia 31 grudnia 1985 roku. Bonifikata w Swarzędzu tylko 20-60% W przypadku gminy Swarzędz większość naszych nieruchomości została przekazana Spółdzielni w użytkowanie wieczyste w latach 80-tych, głównie w 1987 i 1988 roku. Niewielką część terenów otrzymaliśmy pod koniec lat 60-tych, a resztę na początku lat 90-tych. Porównując to z tabelą stanowiącą załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu, moglibyśmy skorzystać przede wszystkim z bonifikat w wysokości około 30%. Tylko w przypadku osiedla mieszkaniowego im. Zygmunta III Wazy, Władysława IV i przy ul. Poznańskiej skorzystalibyśmy z większej bonifikaty w wysokości 60%. Obok przedstawiamy jak kształtuje się układ wysokości bonifikat w zależności od osiedla na terenie miasta Swarzędza i miasta Poznania: 8

9 Informator Spółdzielczy Odmienne motywacje Z uzasadnienia do uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu wynika, że wprowadzenie przedziałów czasowych w sposób najmniej dotkliwy zmniejszy straty Gminy z tytułu wprowadzenia bonifikat. Oznacza to, że osoby, które niedawno nabyły prawo użytkowania wieczystego otrzymają niższy procent bonifikaty, a więc zapłacą wyższą opłatę za przekształcenie. Natomiast podstawą działania Rady Miasta Poznania jest umożliwienie dokonania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu osobom o niższych dochodach, a w kwotach pozyskanych z tego tytułu radni i władze widzą korzyści finansowe dla budżetu Miasta. Zachęta czy wręcz odwrotnie? Porównując obie uchwały dochodzimy do wniosku, że władze Gminy Swarzędz próbują bardziej zniechęcić potencjalnych wnioskodawców niż zachęcić ich do uregulowania stanów prawnych swoich nieruchomości. Wiadomym jest, że dzięki ustawom z lat poprzednich, większość indywidualnych użytkowników wieczystych skorzystała z preferencyjnych warunków przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Obecnie głównymi użytkownikami na terenie miasta Poznania i Gminy Swarzędz są spółdzielnie mieszkaniowe, których członkowie to ludzie o zróżnicowanym stanie majątkowym. Kosztowna decyzja Zarząd Spółdzielni, analizując obie propozycje pod kątem uruchomienia dalszego postępowania, musi wziąć pod uwagę wszystkie aspekty prawne i finansowe związane z procedurą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Decyzja, którą podejmie musi być jak najbardziej satysfakcjonująca dla mieszkańców, zwłaszcza w kwestii kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w tym przedmiocie. Trudno żądać od członków Spółdzielni angażowania się w procedurę, która wymaga najpierw poniesienia kosztów opinii biegłego, opłat administracyjnych, pozyskania zgód wszystkich, którzy wykupili odrębną własność. Zwłaszcza kiedy władze Gminy Swarzędz mówią po raz kolejny nie spółdzielcom. Czyżby dochód z rocznych opłat za użytkowanie wieczyste ponoszony przez Spółdzielnię był być albo nie być Gminy? A może wynika to ze złej sytuacji budżetowej miasta? Małgorzata Piskorek-Roszkowska 9

10 Informator Spółdzielczy Remont ul. Granicznej W ostatnim numerze Informatora pisałem o remoncie nawierzchni ulicy Granicznej w Swarzędzu, między rondami przy skrzyżowaniu z ulicą Kirkora i z ulicą Graniczną. W związku z licznymi pytaniami naszych czytelników, przypominam, że remont będzie polegać na wykonaniu nowej nakładki bitumicznej, wymianie krawężników oraz nowej nawierzchni w zatokach parkingowych i w zatoce autobusowej. Prace związane z remontem ul. Granicznej wykonane mają być w okresie letnim, do końca sierpnia 2014 r., z uwagi na mniejsze w miesiącach letnich natężenie ruchu. W tym samym czasie przy ul. Granicznej, po sąsiedzku trwać będzie również budowa przez prywatnego inwestora obiektu handlowego Piotr i Paweł oraz nowego układu komunikacyjnego i parkingowego, o której to inwestycji informowaliśmy w poprzednim numerze IS. Dwie inwestycje Jednocześnie, władze miasta postanowiły połączyć te prace z planowaną już wcześniej modernizacją zjazdu z ronda przy ulicach Kirkora i Granicznej w kierunku ulicy Przybylskiego oraz 300-metrowego odcinka w kierunku ulicy Szumana. Na wykonanie tych robót został ogłoszony przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami o udzielaniu zamówień publicznych. Gmina Swarzędz połączyła oba zadania po to, aby odpowiadał za nie jeden wykonawca, który zobowiązany będzie do opracowania sprawnej organizacji ruchu na czas budowy. Lepsze drogi na południu Zakres prac W ramach tej inwestycji wybudowane zostaną chodniki, zatoki autobusowe, ścieżka rowerowa, wjazdy do posesji oraz nowe oświetlenie uliczne. Po zakończeniu budowy cały teren zostanie uporządkowany posadzona zostanie nowa zieleń, ustawione będą ławki, kosze, wykonana mała architektura (w okresie wiosennym 2015 r.). A Szumana i Żywiczna? Wykonane prace będą początkiem modernizacji, w przyszłości, całej ulicy Szumana - łącznie z budową ścieżki rowerowej wzdłuż tej drogi. Pozostaje mieć nadzieję, że Ratusz podejmie skuteczne negocjacje z władzami Poznania, których skutkiem będzie remont zniszczonej ulicy także dalej na odcinku leśnym, gdyż ta droga leży już w granicach Poznania. fot. JC Argumentem na rzecz wykonania prac przez Poznań jest niewątpliwie niezwykła popularność tej drogi wśród poznaniaków. Ponad połowa pojazdów kierujących się z Poznania w kierunku Wrześni posiada poznańską rejestrację. Budowa i uruchomienie zakładów Volkswagena we Wrześni z całą pewnością jeszcze bardziej zwiększy ruch na tej trasie. Remont sfatygowanej już ulicy, budowa ścieżki rowerowej i chodnika niewątpliwie zapobiegną wielu tragediom drogowym. Piotr Cichewicz Echa naszych publikacji Urzędnicy wiedzą lepiej Wiele osób zwróciło się do mnie z uwagami, że nie wyczerpałem tematu artykułu ze styczniowego IS o tym samym tytule. Jest to temat pocztowy, w którym według naszych czytelników w sposób niejasny potraktowano mieszkańców, obywateli. Zwracano mi uwagę, czy pracownicy firmy prywatnej - tak jak w Swarzędzu, tudzież kiosku z warzywami, sklepu monopolowego lub salonu fryzjerskiego czy masażu - w wielu innych miejscach kraju, są w jakikolwiek sposób kontrolowani, choćby zapytaniem o niekaralność? Czy są zobowiązani do zachowania tajemnicy? W końcu przy odbiorze przesyłki pocztowej okazujemy dowód osobisty, ujawniając przed osobą trzecią wszystkie swoje dane, łącznie z numerem pesel lub datą urodzenia, imionami wymienionymi w metryce urodzenia. Dziś znając takie dane, osoby nieuczciwe zaciągają rozmaite zobowiązania, za które przychodzi później płacić rzeczywistym posiadaczom numeru pesel, którym zarzucić można tylko jedno - niedostatecznie strzegli swoich danych osobowych. Najbardziej chyba trafną i dowcipną uwagą uraczył mnie pewien mężczyzna oczekujący na autobus na przystanku autobusowym. Otóż właśnie, jak to ujął, jest w drodze po list. Opuszczając w tekście tych kilka przemiłych słów, którymi pan ten obdarował naszych rządzących w końcu ten tekst mogą czytać również dzieci i osoby, które pewnych, zresztą niestety dość powszechnie używanych słów, nie używają, określając je krótko wulgaryzmami, spuentował to w mniej więcej taki sposób: Zrobili z nami gorzej niż Zagłoba z Karolem Gustawem. Darując mu Niderlandy nie narażał go na żadne koszty, a ja muszę kupić dwa bilety przesiadkowe i nawet nie wiem, po co jadę. A jestem na zasiłku, to przecież grosze. Nie dopytywałem się o rodzaj zasiłku, ale podejrzewam, że jego wydatki na odbiór listu znacznie przewyższają możliwości. Takie problemy dotykają wielu mieszkańców i zapewne jeszcze nie raz usłyszę indywidualne komentarze w tej sprawie. Myślę, że puentę sumującą tę całą sytuację zawarł jeden z bohaterów polskiego serialu Codzienna 2 m. 3 sprzed prawie dziesięciu lat: I co Pan zrobisz - nic Pan nie zrobisz. Życzę mym czytelnikom, by ta złota myśl nie była prawdą i serdecznie pozdrawiam. Piotr Cichewicz 10

11 Informator Spółdzielczy Skrzyżowanie na krajówce Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na budowę obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu. Gmina podpisała umowę z firmą Budownictwo Drogowe KRUG ze Swarzędza, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę ,34 zł. Termin rozpoczęcia robót wyznaczony został na koniec marca br., a ich zakończenie powinno nastąpić w listopadzie br. Nowa ulica będzie miała w sumie prawie kilometr, przebudowany zostanie ponad 100-metrowy odcinek ul. Dworcowej w okolicy dworca i biurowca, w którym mieści się Urząd Skarbowy. W tym miejscu powstanie rondo. Przebudowany zostanie również 300 metrowy odcinek drogi krajowej nr 92. Inwestycja ta ma na celu budowę nowego skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w rejonie wjazdu do skansenu pszczelarskiego - obok naszego Spółdzielczego oraz w prawo, w kierunku ul. Dworcowej (dojazd do Castoramy). Podobne możliwości skrętu będą miały pojazdy jadące od strony Warszawy. Jest to kolejna inwestycja drogowa, na rzecz której zdobyto zewnętrzne, wcale niemałe środki finansowe. Gmina Swarzędz złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wniosek o dofinansowanie tej inwestycji o wartości szacun- wkładu firm CLIP oraz CASTIM (w wysokości 3,7 mln zł) oraz środków własnych Gminy Swarzędz (ok. 2 mln zł). Zaznaczyć także należy, iż grunty pod budowę nowej drogi, których wartość szacowana jest na kwotę 1,2 mln zł, Gmina Swarzędz pozyskała bezpłatnie od PKP oraz firm CLIP i CASTIM. Zakończenie tej inwestycji niewątpliwie usprawni ruch samochodowy w tej okolicy. Ponadto ta inwestycja może stanowić podstawę do głębszego zaangażowania się Gminy w budowę dworca przesiadkowego, czyli miejsca gdzie zbiega się komunikacja autobusowa i kolejowa, gdyż miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, przynajmniej po północnej stronie torów kolejowych zostały zaprojektowane. Pozostaje tylko żałować, że zarządca drogi 92, czyli Krajowa Dyrekcja Dróg i Autostrad nie wyraziła zgody nie bezpośrednie połączenie nowej drogi z ulicą Stawną. budynku oraz ul. Stawnej. Nowa droga od tego skrzyżowania zbudowana zostanie wzdłuż torów kolejowych i poprowadzi do ul. Dworcowej przy dworcu PKP. Nowe skrzyżowanie na krajówce umożliwi pojazdom jadącym od strony Poznania skręcanie w lewo w ul. Stawną kowej 12,4 mln zł. W styczniu br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu budowy obwodnicy kwotą 4,5 mln zł. Inwestycja sfinansowana będzie więc z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (wspomniane wyżej 4,5 mln zł), Powyższe jeszcze bardziej ułatwiłoby życie naszym mieszkańcom. Jednak urzędy centralne, niezmiennie od czasu PRL, lepiej wiedzą co jest potrzebne mieszkańcom Polski powiatowej. Tak na marginesie wieloletni bój o zieloną strzałkę dla jadących z ulicy Kirkora w stronę Wrześni Polska powiatowa też przegrała. Zgodnie z tym centralno-stołecznym myśleniem naszych warszawskich władz, droga numer 5 przebiegająca przez Kobylnicę jest drogą gminną, wręcz osiedlową. Tylko skąd tam tyle Tirów i samochodów z obcymi rejestracjami? Piotr Cichewicz fot. JC 11

12 Informator Spółdzielczy Mieszkaniec pyta Zmiana okresu rozliczeniowego za c.o. Jeden termin dla wszystkich Decyzja o zmianie terminu sezonów grzewczych spowodowana była również dążeniem Spółdzielni do zrównania terminów rozliczeń za ciepło przesyłane z miejskiej sieci cieplnej przez Dalkię z rozliczeniami osiedlowych kotłowni gazowych. W przypadku kotłowni sezon grzewczy rozpoczynał się bowiem wraz z początkiem i końcem każdego roku kalendarzowego ( ). Witam, mam pytanie à propos informacji na klatkach schodowych na osiedlu Kościuszkowców, co do zmiany okresu rozliczeniowego za centralne ogrzewanie. Jak to teraz będzie wyglądać, jak zmieni się okres, itd.? Nigdzie nie ma informacji na ten temat, jedynie plotki, że to na życzenie lokatorów, że będą dwa rozliczenia w roku, niekorzystne dla nas, bo koszty rozliczenia będziemy płacić podwójnie. Proszę o informacje na ten temat. Odpowiedź SM Mieszkaniec osiedla Kościuszkowców Wydłużenie sezonu Informacje wywieszone na klatkach schodowych związane są ze zmianą okresu rozliczania ciepła w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Na podstawie Uchwały Zarządu obecny okres rozliczeniowy za centralne ogrzewanie ulegnie wydłużeniu i będzie liczony od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Natomiast w kolejnych latach okres rozliczeń będzie już stały i zgodny z rokiem kalendarzowym, czyli obowiązywać będzie od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. Był kalendarz szkolny będzie kalendarz roczny Obrazując sytuację można zaryzykować porównanie, że wcześniejsze sezony grzewcze były rozliczane zgodnie z kalendarzem szkolnym, czyli od 1 września do 31 sierpnia każdego roku. W 2014 r. nastąpi wydłużenie sezonu, aby zrównać stary okres rozliczeń do kalendarza rocznego. Czyli koniec sezonu, który kiedyś następował pod koniec sierpnia, w tym roku zakończy się 4 miesiące później, wraz z ostatnim dniem grudnia. W następnych latach okres rozliczeń będzie zawsze taki sam od stycznia do grudnia. Łatwiej dla mieszkańców W ten sposób rozliczane sezony grzewcze, wg zasady kalendarzowej (kończy się rok i go rozliczamy) będą bardziej zrozumiałe dla mieszkańców. Będą również zgodne z wielokrotnie zgłaszanymi uwagami mieszkańców, dotyczącymi newralgicznego terminu rozliczeń. Kończący się w sierpniu sezon grzewczy był bowiem rozliczany w ciągu 3 miesięcy, a więc informacje o nadpłatach i konieczności dopłat trafiały do mieszkańców w grudniu, przed Świętami Bożego Narodzenia. Osoby, które nadpłaciły otrzymywały bonus gwiazdkowy w postaci braku dalszych naliczeń aż do wyczerpania nadpłaty. Jednakże grupa osób z niedopłatami musiała regulować zaległe kwoty za dostarczone ciepło i część z nich podkreślała niefortunność terminu tuż przed Gwiazdką. Wygodniej dla Spółdzielni Termin ten był również niewygodny organizacyjnie dla samej Spółdzielni Mieszkaniowej, bowiem okres nadpłat przypadał w czasie najwyższych faktur otrzymywanych od firmy Dalkia w okresie zimowym. Spółdzielnię można porównać do dużego gospodarstwa domowego, z tą różnicą, że rachunki, które Spółdzielnia otrzymuje (a następnie rozlicza na lokale mieszkalne) opiewają na kwoty liczone w setkach tysięcy i milionach złotych. Niewątpliwie mroźne miesiące zimowe należą do tych, gdy rachunki, które uiszcza Spółdzielnia na rzecz firm komunalnych, są wielomilionowe. Natomiast okres wiosenny, podobnie jak w gospodarstwach domowych, charakteryzuje się mniejszym spiętrzeniem wydatków na rachunki. Brak rozliczenia w 2014 r. Wydłużenie obecnego sezonu grzewczego dla ciepła dostarczanego przez sieć cieplną spowodowało konieczność przeprogramowania podzielników ciepła o 4 miesiące dalej. Zabiegi te nie mają jednak absolutnie żadnego wpływu na wysokość rachunków za centralne ogrzewanie. Należy przyjąć, że obecny sezon grzewczy rozliczany będzie za 16 miesięcy, po to by każdy kolejny sezon 12-miesięczny zaczynał się od stycznia, a nie jak dotąd od września. Nie są też więc prawdziwe plotki, że rozliczenia będą przeprowadzane 2 razy w roku. Wręcz przeciwnie, w roku bieżącym rozliczenie w ogóle nie będzie realizowane, bo nastąpi ono dopiero po zakończeniu wydłużonego sezonu, czyli po 31 grudnia. Natomiast każde kolejne rozliczenie odbywać się będzie jeden raz w roku, w czasie 3 miesięcy od zakończenia sezonu. Informacje o rozliczeniach (wysokości nadpłat lub dopłat) mieszkańcy otrzymywać będą co roku w kwietniu (a nie jak dotąd w grudniu). Tym samym nieprawdziwa jest też plotka o wzroście kosztów za podwójne roczne rozliczenia, bo takowych nie będzie. Zabieg wyłącznie organizacyjny Cały organizacyjny zabieg polega jedynie na przesunięciu terminu przesyłania mieszkańcom rozliczeń z grudnia każdego roku na kwiecień i zmianie okresów sezonu grzewczego z roku szkolnego ( ) na rok kalendarzowy ( ). Harmonogram prac Jednocześnie informujemy, że przeprogramowywanie podzielników rozpoczęło się w marcu br. i zakończy się w połowie kwietnia. Działania te przeprowadzają na zlecenie Spółdzielni pracownicy firmy Techem. Terminy prac w poszczególnych budynkach wywieszane są w ogłoszeniach na klatkach schodowych. JC Uwaga na wnuczka! Komisariat Policji w Swarzędzu informuje, że w marcu na terenie Swarzędza ponownie doszło do oszustwa metodą na wnuczka. Do starszej kobiety, zadzwoniła osoba podająca się za jej córkę i poprosiła o pożyczenie 40 tys. złotych. Dzwoniąca kobieta poinformowała, że pieniądze odbierze jej koleżanka. Wprowadzona w ten sposób w błąd mieszkanka naszej gminy, nieznanej kobiecie przekazała wszystkie swoje oszczędności. Policja apeluje, zwłaszcza do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza przy odbieraniu telefonów od osób podających się za członków rodziny i proszących o pożyczenie pieniędzy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o pilny kontakt telefoniczny z tutejszą jednostką policji pod nr telefonu: lub 997,

13 Ostatni sezon grzewczy charakteryzował się znacznie wyższymi kosztami ciepła wynikającymi zarówno ze wzrostu cen o około 7% jak i zwiększonego o około 10% zużycia energii. Ten drugi czynnik jest bezpośrednio związany ze znacznie mniej korzystnymi warunkami atmosferycznymi. Łączne koszty energii cieplnej na potrzeby c.o. wyniosły ponad 7,1 mln zł i były wyższe niż w sezonie 2011/2012 o blisko 1 mln zł. Zrównoważone saldo c.o. zakończyła rozliczenia ciepła za sezon grzewczy zasobów zasilanych z miejskiej sieci cieplnej oraz z kotłowni lokalnych w Kostrzynie, który trwał od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. Wyniki rozliczeń ukształtowały się w ten sposób, że łączna kwota nadpłat za centralne ogrzewanie (do zwrotu mieszkańcom) wyniosła ,10 zł. Natomiast dopłaty (a więc mieszkańcy, muszą dokonać wpłaty zaległej sumy za ogrzewanie) podsumowano na łączną kwotę ,99 zł. Saldo ogółem rozliczenia kosztów c.o. za sezon ubiegły wyniosło łącznie ,11 zł. Rekordziści w nadpłatach i dopłatach Najwięcej indywidualnych nadpłat odnotowano w budynkach nr 2 i 3 na ul. Piasta zasilanych indywidualnymi kotłowniami własnymi. Udział lokali z nadpłatą w budynku nr 2 wyniósł 91,7% natomiast w budynku nr 3-81,3%. Podobnie sytuacja kształtowała się w węźle cieplnym zasilającym budynki przy ul. Leszka 66 i Mścibora 67, w których udział nadpłat wyniósł blisko 84%. Warto zaznaczyć, że wyżej wymienione lokalizacje przed rozpoczęciem sezonu przeszły proces termomodernizacyjny, co mimo mniej korzystnych warunków atmosferycznych, spowodowało obniżenie zużycia ciepła. Najwyższą indywidualną nadpłatę w wysokości 1.773,52 zł odnotowano natomiast na węźle zasilającym budynki na os. Cegielskiego 30-34, a łączna liczba wszystkich lokali objętych rozliczeniem, w których nadpłaty wystąpiły wyniosła Informator Spółdzielczy Rozliczenie sezonu grzewczego 2012/2013 Największą liczbę indywidualnych dopłat stwierdzono w budynkach na os. Raczyńskiego i było to 77% mieszkań. Najwyższa indywidualna dopłata do sezonu 2012/2013 wyniosła 3.124,87 zł i miała ona miejsce w węźle cieplnym zasilającym budynki nr 1-5 przy ul. Słonecznej w Czerwonaku. Suma lokali rozliczonych za ubiegły sezon, w których wystąpiły dopłaty do ogrzewania wyniosła z czego użytkownicy 69 mieszkań złożyli wioski o ich ratalną spłatę. Potrącenia dla dłużników Zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, Spółdzielnia dokonała potrąceń nadpłat tym lokatorom, którzy na dzień roku zalegali w opłatach za centralne ogrzewanie, czynsz i inne tytuły. Innymi słowy z nadpłat dłużników zostały spłacone częściowo lub w całości ich zaległe zobowiązania wobec Spółdzielni. Łączna kwota takich potrąceń stanowi sumę ,65 zł i była niższa niż w roku ubiegłym o ponad 125 tys. zł. Zawiadomienia dotyczące indywidualnych rozliczeń zostały dostarczone do mieszkańców wraz z odcinkami czynszów oraz z informacją o ewentualnych potrąceniach nadpłat na poczet zaległości w opłatach. Zaliczki i rozliczenia Nowa zaliczka na obecny sezon grzewczy ustalona została wg dotychczasowych zasad, tzn. biorąc pod uwagę rozliczenia kosztów c.o. z dwóch ostatnich zakończonych okresów rozliczeniowych sezonu grzewczego, stosując jednocześnie ceny za ciepło wynikające z aktualnych taryf dostawcy. Mieszkańcy, którzy nadpłacili za centralne ogrzewanie, do chwili wyczerpania oszczędności z nadpłaty nie są obciążani za c.o. PD Rozliczenia centralnego ogrzewania: tel , ul. Kwaśniewskiego 1 pokój 205. Arcybiskup poświęci W niedzielę 6 kwietnia 2014 r. o godz odbędzie się Uroczystość Poświęcenia Kościoła pod wezwaniem Chrystusa Jedynego Zbawiciela na os. Mielżyńskiego w Swarzędzu. Konsekracji Kościoła dokona Arcybiskup Stanisław Gądecki. DRODZY PAŃSTWO! DZIĘKUJĘ w imieniu moich koleżanek i kolegów ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu za wpłaty 1%, które pomagają nam rehabilitować się i cieszyć życiem. PROSIMY o ponowną pomoc w tym roku. KRS

14 Informator Spółdzielczy Na dworze robi się coraz cieplej, przed nami Święta Wielkanocne, czas zabrać się z wiosenne porządki. Sprzątając mieszkanie i pucując okna, warto pomyśleć o porządkach w piwnicach, wózkarniach, suszarniach i innych częściach wspólnych budynków. Idzie wiosna, posprzątaj piwnicę! Wiosennym porządkom sprzyja nie tylko pora roku i zbliżające się święta, również Związek Międzygminny GOAP zapowiada akcję zbierania odpadów wielkogabarytowych ze spółdzielczych osiedli. Akcja odbioru gabarytów została zaplanowana na 14 i 15 kwietnia br. Warto wyklorzystać tę informację porządkując mieszkania, piwnice, suszarnie, wózkarnie i postawić gabaryty przy altanie śmietnikowej. Jeśli nie zrobimy tego teraz, być może będą zalegać na osiedlach przez kolejne miesiące GOAP będzie odbierał następujące rodzaje odpadów gabarytowych: Meble stoły, krzesła, szafy, szafki, komody, meble kuchenne, kanapy, łożka, tapczany i regały. Złom elektryczny i elektroniczny sprzęt RTV (telewizory, radia, magnetofony, kolumny, itp.), sprzęt AGD (lodówki, pralki, roboty kuchenne, mikrofalówki, żelazka, kuchenki elektryczne, kuchenki gazowe, itp.), sprzęt komputerowy, sprzęt oświetleniowy (bez żarówek i świetlówek). Opony do pojazdów o masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony. Inne wyposażenie dywany, wykładziny, wózki dziecięce i inwalidzkie, rowery. UWAGA! Nie będą odbierane odpady poremontowe, typu: drzwi, ościeżnice, stare okna, wanny, kabiny prysznicowe, ceramika łazienkowa, gruz, opakowania po materiałach budowlanych i farbach. JC Po zakończeniu i rozliczeniu sezonu grzewczego, mieszkańcy otrzymują informacje o wysokości opłat za zużyte ciepło i wynikających z nich nadpłat lub dopłat. Część mieszkańców pojawia się w tym czasie z pytaniami i reklamacjami rozliczeń. Postanowiliśmy zgrupować najczęściej zadawane pytania i sprawy, które są dla mieszkańców niejasne, aby przedstawić je poniżej. Ilość reklamacji Po dokonaniu rozliczeń sezonu grzewczego 2012/2013 mieszkańcy złożyli 47 wniosków reklamacyjnych dotyczących rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań. Dodatkowo pracownicy Spółdzielni przeprowadzili szereg rozmów telefonicznych, w trakcie których mieszkańcy zadawali pytania i zgłaszali zastrzeżenia. Wszelkie wątpliwości mieszkańców były na bieżąco konsultowane. Pracownicy Spółdzielni ponownie weryfikowali poprawność rozliczeń z danymi zawartymi w dokumentacji firmy Techem i udzielali odpowiedzi jeszcze tego samego dnia. Pomimo udzielanych wyjaśnień, zostały złożone pisemne reklamacje. Były one również dogłębnie analizowane i sprawdzane pod kątem prawidłowości danych zawartych w tych indywidualnych rozliczeniach. Sprawdzana była zasadność i podstawy do wykonania dodatkowych przeglądów urządzeń pomiarowych. Ilość złożonych wniosków stanowi około 1% ilości wszystkich wystawionych rozliczeń, które zostały zrealizowane na rzecz mieszkańców. Na podstawie złożonych reklamacji dochodzimy do szeregu wniosków i spostrzeżeń, które publikujemy. Drogie ogrzewanie i podwyżki Koszty ciepła dostarczanego do budynku na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej są znaczące w opłatach ponoszonych przez mieszkańców i z roku na rok wydatki z tego tytułu rosną. Takie argumenty często były powodem składanych reklamacji. Mieszkańcy twierdzą, że coroczny wzrost opłat za ciepło jest kolosalny, mimo tego że komfort cieplny w mieszkaniach jest niezmienny, a eksploatacja instalacji c.o. jest podobna w kolejnych sezonach grzewczych. Wnioskodawcy wiedzą, że sezony grzewcze różnią się od siebie pod względem intensywności (temperatury zewnętrznej) i czasu trwania, ale taki wzrost kosztów ciepła jest wg nich bezpodstawny. Niektórzy nawet twierdzą, że Spółdzielnia Mieszkaniowa ma jakiś nieznany interes, aby mieszkańcy więcej płacili za ciepło. Tak naprawdę coroczny wzrost cen ciepła jest jednak ustalany na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego. Następnie na podstawie akceptacji tychże wniosków i zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energetyki zostaje nam przedstawiona nowa taryfa za ciepło. Według tych nowych taryf firma energetyczna rozlicza Spółdzielnię Mieszkaniową za zużyte ciepło w okresach comiesięcznych. Naszym dostawcą energii cieplnej jest firma Dalkia S.A. Poznań, która dostarcza nam ciepło sieciowe z Miejskiej Sieci Ciepłowniczej. Natomiast kwota płacona przez lokatorów co miesiąc stanowi zaliczkę na c.o., a cała zgromadzona suma pieniędzy jest rozliczana raz w roku. Następnie wysyłane jest indywidualne rozliczenie kosztów ogrzewania mieszkania, które stanowi całkowite rozliczenie sezonu grzewczego 2012/13. Jaki jest podział kosztów ogrzewania mieszkania? Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rozliczania Kosztów c.o. (dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, łączne koszty przypadające na węzeł cieplny składają się z dwóch rodzajów wartości. Należy tutaj zaznaczyć i rozróżnić dwa rodzaje węzłów cieplnych: węzły indywidualne, które dostarczają ciepło tylko do jednego budynku; a także węzły grupowe, które dostarczają ciepło do większej ilości budynków. Powyższe koszty są dzielone po 50% (po połowie) na koszty podstawowe oraz koszty zużycia: 50% koszty podstawowe dzielimy przez metraż wszystkich lokali obsługiwanych przez dany węzeł. Uzyskujemy wówczas cenę za 1 m 2, którą mnożymy przez metry Państwa mieszkania. Więc koszty podstawowe stanowią kwotę, która jest uzależniona od wielkości mieszkania. 50% koszty zużycia dzielimy przez ilość jednostek zużytych (jpko - jednostka podzielnika kosztów ogrzewania) na całym węźle cieplnym, uzyskujemy w ten sposób cenę za 1 jpko. Mnożąc wyliczoną cenę przez ilość jednostek zużytych w mieszkaniu otrzymujemy koszt za zużycie ciepła. Więc koszty te stanowią kwotę, która jest uzależniona od wielkości zużytych jednostek grzewczych. 14

15 Informator Spółdzielczy Wszystko o cieple Jakie są dodatkowe koszty związane z ogrzewaniem mieszkania? Ostatnim obciążeniem finansowym są koszty firmy Techem, która w imieniu SM Swarzędz dokonuje rozliczenia i uzyskuje z tego tytułu wynagrodzenie. Są to koszty rozliczenia, które składają się z: rozliczenia podzielnika - 8,65 zł za podzielnik dzierżawy podzielnika - 7,12 zł za podzielnik monitoring pracy systemu Adapterm - 3,33 zł podatek VAT 23%. Pozostałe koszty wykazane na rozliczeniu indywidualnym, pełnią funkcję informacyjną dla mieszkańców, którzy będą chcieli skorzystać z usług firmy Techem np. w momencie uszkodzenia podzielnika, wymiany grzejnika, itp. Współczynniki redukcyjne Kolejne pytania mieszkańców, które powtarzały się dosyć często, dotyczyły współczynników redukcyjnych. Współczynniki te definiują wszystkie pomieszczenia ogrzewane w mieszkaniu i są uzależnione od położenia rozpatrywanego pomieszczenia. Wszystkie współczynniki zostały wprowadzone na początku wraz z montażem podzielników ciepła na grzejnikach. Dlatego zamieszczane na wydruku wartości współczynników służą nam do celów informacyjnych, tak aby każdy mieszkaniec mógł kontrolować niezmienność tych wartości współczynników w kolejnych okresach grzewczych. Współczynniki redukcyjne stosowane są w przypadku lokali usytuowanymi przy krawędziach budynków, nad przejściami dla pieszych itd. Podzielniki Często mieszkańcy poruszają też sprawy związane z podzielnikami. Pytają, w jaki sposób mierzą ciepło i jak szybko narasta zużycie, co wskazują i jakie wartości pojawiają się na wyświetlaczu? Informujemy, że każde urządzenie wyświetla trzy zmieniające się wartości: aktualną wartość zużycia, zużycie za ubiegły rok oraz numer podzielnika. Zasada działania podzielnika polega na naliczaniu jednostek. Podzielniki rozpoczynają rejestrację jednostek zużycia ciepła od stanu zerowego zawsze na początku sezonu grzewczego. Natomiast wartość naliczanych jednostek zależy głównie od sposobu eksploatacji instalacji grzewczej w mieszkaniu oraz od utrzymywanej temperatury w pomieszczeniach. Często bywa tak, że niektóre grzejniki są wyłączone nawet w całym sezonie grzewczym, a pozostałe grzejniki muszą wtedy dogrzać resztę pomieszczeń oraz pokryć straty ciepła powstałe w wyniku sąsiedztwa z pomieszczeniami nieogrzewanymi. Wtedy dochodzi do sytuacji, kiedy pozostałe, działające grzejniki, zanotują znaczne zużycie ciepła. Jest to sytuacja normalna, ponieważ ciepło rozchodzi się w mieszkaniu i dogrzewa pomieszczenia, które są nieogrzewane. Ciekawym stwierdzeniem niektórych mieszkańców jest to, że temperatura w tych pomieszczeniach i tak nie spadnie poniżej ok. 15 O C. Jak pobierane są dane z podzielników? Odczyt zużycia jednostek dokonywany jest na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej przez firmę Techem z Poznania. Jest to odczyt dokonywany zdalnie, który nie wymaga wejścia do mieszkania. Dlatego wartości zamieszczone na podzielnikach musza się zgadzać z wartościami występującymi w indywidualnych rozliczeniach c.o., które jest co roku przekazywane mieszkańcom. Czy jest możliwość kontroli pracy podzielników? Były sporadyczne przypadki, że lokatorzy nie zgadzali się z ilością odczytanych jednostek. W takich właśnie przypadkach składane były reklamacje dotyczące nieprawidłowej pracy podzielników. Mieszkaniec wskazywał konkretny przypadek (o który grzejnik chodzi), a Spółdzielnia kontaktowała się z firmą Techem w celu sprawdzenia stanu technicznego i sprawności urządzeń pomiarowych. W przypadku uznania reklamacji, jej koszty ponosi firma Techem, a w sytuacji gdzie wszystkie dane są prawidłowe, koszty usługi ponosi Zleceniodawca (w tym przypadku mieszkaniec). Różnice w kosztach Mieszkańcy zgłaszali też uwagi, że występują znaczne różnice w kosztach ogrzewania mieszkań na poszczególnych osiedlach. Jest to stwierdzenie prawdziwe, ponieważ udział zużycia ciepła w bilansie energetycznym pomieszczeń zależy od szeregu czynników, a przede wszystkim od stanu i jakości przegród zewnętrznych i wewnętrznych budynku, instalacji grzewczej (stan techniczny, jej izolacja cieplna) oraz zachowania użytkowników lokali pod względem sposobu użytkowania c.o. Podsumowując należy stwierdzić, że indywidualne rozliczanie zużycia ciepła pozwala na oszczędne gospodarowanie ciepłem i daje możliwość decydowania o wysokości ponoszonych opłat z zachowaniem podstawowej zasady płać za to, co zużywasz. Jarosław Przekop 15

16 Informator Spółdzielczy Nowym zapisem w Regulaminie rozdziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali, na który mieszkańcy powinni zwrócić szczególną uwagę, jest zakaz spuszczania wody z instalacji przy wymianie kaloryferów. Spółdzielnia sukcesywnie aktualizuje wewnętrzne regulaminy, obowiązujące wszystkich członków oraz osób nie będących członkami, ale posiadającymi prawo do lokalu. Zmiany w spółdzielczych unormowaniach prawnych są niezbędne, ponieważ niektóre regulaminy były tworzone 10, 20 a nawet 30 lat temu i ich zapisy nie odpowiadają już rzeczywistości. Poniżej zamieszczamy pełną treść zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą i zaktualizowanego Regulaminu rozdziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali. Zakaz spuszczania wody z instalacji Spuszczanie wody z pionów instalacyjnych, a następnie jej uzupełnianie i odpowietrzenie kaloryferów, jest już dziś metodą przestarzałą, w dodatku mającą wpływ na niszczenie instalacji. Istnieje prostszy i mniej skomplikowany sposób wymiany grzejnika poprzez zamrożenie rur. Proces zamrażania wykonują wykwalifikowane firmy na rurach wykonanych z różnego rodzaju metalu i o różnej średnicy. Do zamrażania stosuje się profesjonalny sprzęt oraz środek mrożący, pozwalający uzyskać czop lodowy o temperaturze do -30 C. Po zamrożeniu fragmentu rur można zdemontować stary i zamontować nowy grzejnik. Czop lodowy pozwala na zatrzymanie wody na około kilkunastu minut. Informator Spółdzielczy SM w Swarzędzu Redaguje zespół w składzie: Joanna Całka, Piotr Cichewicz, Wanda Konys, Piotr Osiewicz, Paweł Pawłowski, Jakub Roszkowski, opr. graf: G. Taterka Druk: Drukarnia Swarzędzka Stanisław i Marcin Witecki; Nakład: 6300 szt. Redakcja: Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1, pokój 202 tel i JC Podział obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali, na obciążające Spółdzielnię oraz mieszkańców zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. 1. Naprawami w rozumieniu niniejszego regulaminu są roboty konserwacyjne, remontowe oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów wykończenia i wyposażenia wewnątrz lokali mieszkalnych. Regulamin określa także obowiązki stron w zakresie napraw obejmujących okna, ściany oraz stropy, balustrady loggii, tarasy i balkony przynależne do mieszkania. 2. W niniejszym regulaminie zawarto również zasady przeprowadzania niektórych remontów wewnątrz lokali (pkt 9). 3. Niniejszy Regulamin Rozdziału Obowiązków dotyczy lokali mieszkalnych bez względu na rodzaj prawa do lokalu oraz bez względu na posiadanie członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, z wyłączeniem lokali w najmie. 4. Obowiązki Spółdzielni w zakresie napraw i remontów wewnątrz lokali obejmują: a) Instalacja elektryczna do przyłącza w mieszkaniu wraz z zabezpieczeniami. b) Instalacja centralnego ogrzewania wewnętrzna instalacja rurowa (piony i poziomy) wraz z podzielnikami ciepła, ciepłomierzami i odpowietrznikami. c) Instalacja gazowa. d) Instalacja ciepłej i zimnej wody na odcinku od pionu instalacyjnego do wodomierza włącznie oraz wymiana legalizacyjna wodomierzy i montaż plomb legalizacyjnych. e) Instalacja kanalizacyjna piony instalacyjne przebiegające przez mieszkanie i piwnice oraz poziomy w piwnicach. f) Przewody wentylacyjne, kominowe i spalinowe wraz z czyszczeniem i uszczelnianiem. g) Instalacja domofonowa z wyłączeniem aparatów (tzw. unifonów) znajdujących się w lokalach. h) Loggie, balkony i tarasy w zakresie ich elementów konstrukcyjnych. i) Usuwanie szkód wewnątrz lokali powstałych w skutek awarii ww. części instalacji, nieszczelności elewacji lub nieszczelności pokrycia dachu. j) Egzekwowanie od wykonawców robót usunięcia usterek w ramach gwarancji oraz zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 5. W uzasadnionych przypadkach Spółdzielnia ma prawo obciążyć właściciela mieszkania kosztami wyżej wymienionych prac, jeżeli spowodowane są one: a) Nie wykonaniem przez właściciela lokalu napraw i konserwacji należących do jego obowiązków. b) Samowolnym dokonaniem przeróbek instalacji elektrycznej lub instalacji rurowych wodociągowych i kanalizacyjnych. c) Usunięciem plomb legalizacyjnych z urządzeń pomiarowych lub innych plomb zabezpieczających. 6. Naprawy wewnątrz lokali nie wymienione w pkt 4 regulaminu obciążają właściciela lokalu, niezależnie od rodzaju prawa do lokalu. 7. Do obowiązków właściciela lokalu w zakresie napraw, remontów i konserwacji należy: a) Wymiana stolarki okiennej, zgodnie z zasadami określonymi w pkt nr 9.3. b) Uszczelnianie ościeży okien z zewnątrz i wewnątrz oraz pod parapetami zewnętrznymi w przypadku wymiany okien dokonanej przez właściciela lokalu. c) Uszczelnienie, regulacja i naprawa okien oraz drzwi wejściowych do lokalu. d) Wymiana drzwi wejściowych do lokalu zgodnie z wytycznymi w pkt nr 9.2. e) Wymiana okuć, zamków itp. elementów w drzwiach i oknach. f) Odnawianie wnętrza lokalu polegającego na malowaniu sufitów i ścian lub tapetowaniu z częstotliwością wynikającą 16

17 Informator Spółdzielczy Regulamin rozdziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali z właściwości techniczno-estetycznych. g) Malowanie konserwacyjne: drzwi, okien, balustrad loggii, balustrad balkonów, balustrad tarasów, podłóg wymagających malowania oraz grzejników, rur i innych urządzeń wymagających zabezpieczenia przed korozją. Malowanie ścian, balustrad i innych elementów loggii, balkonów lub tarasów może odbywać się wyłącznie na kolor pierwotny. h) Naprawa, cyklinowanie oraz wymiana okładzin podłóg. i) Naprawa instalacji elektrycznej od zabezpieczeń w lokalu wraz z osprzętem (gniazda wtykowe, łączniki itd.). j) Naprawa, konserwacja i wymiana urządzeń techniczno sanitarnych oraz wewnętrznych instalacji: ciepłej wody, zimnej wody i kanalizacyjnej. Pod pojęciem naprawy należy także rozumieć czyszczenie i udrożnienie instalacji kanalizacyjnej na odcinku od przyboru do pionu oraz niezwłoczne usuwanie awarii wewnętrznych instalacji wodno kanalizacyjnych. Powyższe prace należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt nr 9.1. k) Wymiana lub naprawa gniazdek antenowych, sieci komputerowej lub internetowej. l) Naprawa lub wymiana aparatu domofonu w lokal (unifonu). m) Naprawa lub wymiana urządzeń gazowych takich jak kuchenki, podgrzewacze wody itp. n) Wymiana niesprawnych głowic termostatycznych. o) Wymiana zamka w skrzynce pocztowej. p) Usuwanie wszelkich uszkodzeń wewnątrz lokalu oraz poza nim, powstałych z winy właściciela lub jego domowników. q) Każdorazowe udostępnienia lokalu w celu przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów, wymiany urządzeń pomiarowych oraz przeprowadzenia napraw i remontów. r) Wyprowadzanie zmian w przegrodach wewnętrznych może odbyć się tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody od Spółdzielni. s) Informowanie kolejnych właścicieli lokalu o wprowadzonych przeróbkach w instalacji oraz w przegrodach wewnętrznych i związanych z nimi ustaleniach ze Spółdzielnią. 8. W przypadku wymiany grzejników przez lokatora, nie dopuszcza się ich wy- miany ze spuszczeniem wody z pionów, a jedynie w sposób umożliwiający działanie pozostałych części instalacji centralnego ogrzewania budynku (poprzez zamrażanie instalacji). 9. Zasady przeprowadzania niektórych remontów wewnątrz lokalu wykonywanych przez właścicieli lokalu: 9.1. Wymiana instalacji ciepłej wody i zimnej wody: a) W przypadku konieczności zdjęcia plomb zabezpieczających wodomierze sprawę należy zgłosić w Administracji Osiedla przed przystąpieniem do prac. Za montaż nowych plomb pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym wykazem opłat. W przypadku uszkodzenia lub samowolnego zdjęcia plomb legalizacyjnych wodomierzy naliczana jest opłata za ponowny montaż plomby, a rozliczenie za zużycie w tym okresie wody nastąpi zgodnie z Regulaminem Rozliczania Wody. b) Zmiana lokalizacji wodomierzy wymaga pisemnej zgody Spółdzielni. c) Należy zapewnić dostęp do wodomierzy poprzez pozostawienie otworu w szachcie technicznym o wymiarach min. 25cmx25cm, w którego świetle muszą znajdować się liczniki. Otwór musi umożliwiać sprawną wymianę i odczyt liczników oraz dostęp do zaworów przed licznikowych. d) W przypadku montażu urządzeń sanitarnych (np. wanna, brodzik itp.) należy pozostawić otwory rewizyjne, które zagwarantują łatwy i szybki dostęp do odpływów lub przyłączy wody Wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego: a) W celu wymiany drzwi wejściowych do lokalu wraz z ościeżnicą należy w pierwszej kolejności wystąpić do SM z wnioskiem o wydanie stosownej zgody. b) Na drzwiach wejściowych do lokalu powinien znajdować się czytelny numer lokalu. c) Jeżeli podczas wymiany drzwi wejściowych do lokalu została uszkodzona powłoka malarska ścian znajdujących się na klatce schodowej właściciel lokalu jest zobowiązany do jej odtworzenia Wymiana okien w lokalu mieszkalnym. a) W celu wymiany okien w lokalu, należy w pierwszej kolejności wystąpić do SM z wnioskiem o wydanie stosownej zgody. b) Kolor i podział nowych okien muszą być takie same jak okien pierwotnych Przebudowa ścian wewnętrznych lokalu. a) W celu wykonania prac wiążących się z istotną ingerencją w ściany wewnętrzne budynku, należy w pierwszej kolejności wystąpić do SM z wnioskiem o wydanie stosownej zgody. Do wniosku należy dołączyć rysunek techniczny lub szkic planowanych zamian. b) W przypadku ingerencji w ściany konstrukcyjne należy zlecić uprawnionej osobie wykonanie projektu budowlanego planowanych zmian oraz uzyskać zgodę od właściwego dla miejsca Inspektoratu Budowlanego. Kopie w/w dokumentów należy dostarczyć do administracji Spółdzielni. c) Gruz budowlany powstały w trakcie przeprowadzania prac należy gromadzić w osobnym kontenerze zamówionym i wywiezionym na koszt właściciela lokalu. Miejsce i sposób umieszczenia kontenera należy uzgodnić z administracją Spółdzielni. d) Na kilka dni przed przystąpieniem do prac należy (w miarę możliwości) powiadomić mieszkańców sąsiednich lokali o niedogodnościach (hałas, kurz itp.), które mogą wystąpić w czasie prowadzenia robót. e) Prace należy przeprowadzać sprawnie i zgodnie ze sztuką budowlaną. Ponadto wszystkie ww. prace należy przeprowadzać zgodnie z: Indywidualnymi uzgodnieniami i wymaganiami zamieszczonymi w wydanej przez Spółdzielnie pisemnej zgodzie. Regulaminem Porządku Domowego i miejscowymi zasadami współżycia społecznego. Przepisami bezpieczeństwa. Prawem Budowlanym i związanymi z nim rozporządzeniami i normami. Sztuką budowlaną. 10. Pozostałe prace remontowe i montażowe przeprowadzane na lub w częściach wspólnych wymagają uzyskania pisemnej zgody od Spółdzielni (np. montaż anteny satelitarnej, montaż zewnętrznych rolet okiennych, wymiana grzejników itp.) 17

18 Informator Spółdzielczy Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Śliwiński Kancelaria Komornicza w Swarzędzu, Swarzędz Wrzesińska 9a tel fax OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Śliwiński na podstawie art kpc w związku z art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 07 kwietnia 2014 roku o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Pawła Śliwińskiego w Swarzędzu przy ul. Wrzesińska 9a, odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA w trybie uproszczonej egzekucji, nieruchomości gruntowej położonej: Swarzędz, Gortatowo, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/ /8 będącej własnością Michała Kłosowskiego. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest w woj. wielkopolskim, gmina Swarzędz, miejscowość Gortatowo, obręb Starołęka o powierzchni 951 m 2, działka nr 92/33. Nieruchomość jest niezagospodarowana, nieogrodzona, uzbrojona w prąd. Suma oszacowania wynosi ,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 wartości szacunkowej i wynosi ,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest ,00 zł przed rozpoczęciem licytacji w gotówce bądź poprzez wpłacenie jej na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nabywca obowiązany jest złożyć natychmiast po udzieleniu mu przybicia jednej piątej ceny, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Śliwiński na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 11 kwietnia 2014 roku o godz. 08:45 (wadium 08:30) w sali nr 106 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny przy ul. Szyperskiej 14 odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA ograniczonego prawa rzeczowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: Swarzędz, os. Raczyńskiego 27/21, dla którego Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/ /0 stanowiącego własność dłużnika Arkadiusza Śpiewakowskiego. Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na II piętrze i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i korytarza o łącznej powierzchni: 49,4 m 2. Suma oszacowania wynosi ,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi ,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi (w sali nr 106 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny przy ul. Szyperskiej 14) rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest ,00 zł przed rozpoczęciem licytacji w gotówce bądź poprzez wpłacenie jej na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Śliwiński na podstawie art kpc w zw. z art. 953 kpc, art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 11 kwietnia 2014 roku o godz. 09:30 (wadium 09:15) w sali nr 106 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny przy ul. Szyperskiej 14 odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA 1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 3118/6 obszar 743m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 210,00 m 2 oraz budynkiem garażowym o pow. użytkowej 30,50 m 2 położonej w Swarzędzu przy ul. Reymonta 14, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/ /3, stanowiącej własność dłużnika Reginy Ufnowskiej. Suma oszacowania wynosi ,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi ,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi (w sali nr 106 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny przy ul. Szyperskiej 14) rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest ,50 zł przed rozpoczęciem licytacji w gotówce bądź poprzez wpłacenie jej na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. OBWIESZCZENIE Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Śliwiński na podstawie art kpc w zw. z art. 953 kpc, art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 11 kwietnia 2014 roku o godz. 10:00 (wadium 09:45) w sali nr 106 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny przy ul. Szyperskiej 14 odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA 1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 3118/6 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 210,00 m 2 oraz budynkiem garażowym o pow. użytkowej 30,50 m 2 położonej w Swarzędzu przy ul. Reymonta 14, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/ /3, stanowiącej własność dłużnika Tomasza Ufnowskiego. Suma oszacowania wynosi ,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi ,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi (w sali nr 106 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny przy ul. Szyperskiej 14) rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest ,50 zł przed rozpoczęciem licytacji w gotówce bądź poprzez wpłacenie jej na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. 18

19 Informator Spółdzielczy Masz dług w Spółdzielni Mieszkaniowej? Sprawdź, jak zawrzeć ugodę i spłacić zadłużenie w dogodnych ratach! Kontakt: (os. Dąbrowszczaków, ul. Poznańska, tereny pozaswarzędzkie) (os. Cegielskiego, os. Raczyńskiego, os. Działyńskiego) (os. Kościuszkowców, os. Czwartaków, ul. Gryniów) Przy okrągłym stole W lutym ZM GOAP zorganizował spotkanie przy okrągłym stole z przedstawicielami mieszkańców, samorządów, organizacji ekologicznych i firm odbierających odpady. Spółdzielczość reprezentował Prezes SM Paweł Pawłowski, który złożył propozycje poprawek do tworzonego przez GOAP regulaminu utrzymania czystości i porządku. Spółdzielcze poprawki dotyczyły m.in. doprecyzowania definicji bioodpadów i odpadów budowlanych, mycia i dezynfekcji pojemników w ramach opłaty za gospodarowanie odpadów, częstszego odbioru odpadów wielkogabarytowych, doprecyzowania zapisów o minimalnych pojemnościach pojemników, rozpatrzenia zasadności druku i naklejania kodów kreskowych na workach do odpadów (oprócz chipowania pojemników). Prezes P. Pawłowski podkreślał, że nadal około 10-15% ludzi jest poza regulaminem i nie płaci za śmieci w ogóle. W czasie spotkania omówiono dwa ciekawe pomysły - zastosowania systemu domków Eko-AB oraz wprowadzenia innego sposobu segregacji, z podziałem wyłącznie na suche i mokre. Przedstawiciele mieszkańców skarżyli się na brak ulotek informacyjnych, brak odpowiednich pojemników na metalowe puszki i przeciekające pojemniki do makulatury. Omówiono również system zbierania opłat śmieciowych przez Urząd Skarbowy, podobnie jak w Danii. Podobny zapis wprowadzili do projektu ustawy śmieciowej również posłowie PO. Analiza finansów Spółdzielni za 2013 r. wykazała, że w I półroczu ubiegłego roku, gdy śmieciami zajmowała się SM, wywóz śmieci kosztował mieszkańców 539 tys. zł, natomiast w II półroczu, gdy gospodarkę śmieciową przejął GOAP, spółdzielcy zapłacili aż 1 ml 133 tys. zł. JC Sylwetki Swarzędzan c.d. ze strony 20 Od czterech lat przewodniczy również swarzędzkiemu Klubowi Pracodawców. Za swą działalność zawodową i społeczną pan Zygmunt Majchrzak otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń; szczególnie sobie ceni Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2006) i tytuł honorowy Samorządowiec Spółdzielca (2012). Przy tak licznych obowiązkach nasz bohater znajduje jeszcze czas na rozwijanie rozlicznych zainteresowań. Był inicjatorem Turnieju wsi, największej masowej imprezy rekreacyjnej na terenie gminy, liczba ponad tysiąca uczestników robi wrażenie! W tym roku kolejny turniej, tym razem gospodarzem będzie Jasin. Wielką pasją pana Majchrzaka jest turystyka rowerowa, na rowerze przejeżdża średnio ponad trzy tysiące kilometrów rocznie; twierdzi, nie ma takiej drogi czy ścieżki w naszej gminie, którą by chociaż raz nie przejeżdżał! Gdyby tak wszyscy radni Jest jednym z głównych inicjatorów imprezy Cała gmina na rowery, najbliższa edycja już siódmego czerwca. Jest również namiętnym grzybiarzem i miłośnikiem poezji. Najbardziej ceni poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, której wiele wierszy zna na pamięć. Być może niektórzy Czytelnicy pamiętają swarzędzką Szansę na sukces. Występując w pięciu imprezach nasz bohater zdobył cztery nagrody: dwa razy Grand Prix i dwa razy nagrodę publiczności. Dziś tej imprezy już nie ma, a szkoda. Pan Zygmunt stwierdza żartobliwie, że to dlatego, że konkurencja wykruszyła się. Pewnie ma rację. Piotr Osiewicz Postscriptum Najlepszą cechą Pana Zygmunta Majchrzaka jest niezmienność poglądów politycznych i za to cenię go szczególnie mówi prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu Paweł Pawłowski i dodaje - Osadzony w swarzędzkich realiach, Zygmunt zawsze lubił mieć wpływ na życie polityczne i samorządowe w gminie. Aktywność Zygmunta Majchrzaka wynika z jego autentycznej pasji do polityki, jest przecież politologiem. Dzięki tej pasji miał i ma wpływ na kształtowanie władz miasta i gminy. Był ojcem chrzestnym i mentorem obecnej Burmistrz Miasta. 19

20 Informator Spółdzielczy Sylwetki Swarzędzan Bohater naszej dzisiejszej Sylwetki jest z urodzenia swarzędzaninem; może nie w stu procentach, ale prawie, bo urodził się w Zalasewie, w odróżnieniu od większości poprzednich sylwetkowiczów -swarzędzan nabytych. Co wcale nie znaczy, że gorszych! ZYGMUNT MAJCHRZAK W Zalasewie przemieszkał pan Zygmunt ponad dwadzieścia cztery lata. Tam ukończył szkołę podstawową, potem była szkoła zawodowa w Poznaniu, w której zdobył zawód ślusarza. Po ukończeniu zawodówki podjął pracę w Hucie Szkła w Antoninku, ucząc się jednocześnie w Technikum Mechanicznym w Poznaniu. Uważni czytelnicy Sylwetek zapamiętali być może, że jego absolwentami byli nasi poprzedni bohaterowie: Leszek Grajek i Grzegorz Meller. To by potwierdzało znakomitą w swoim czasie opinię o tej szkole i o jej absolwentach; w końcu cała trójka wyszła na ludzi i to jakich! Po czterech latach pracy pan Zygmunt został najmłodszym brygadzistą w Hucie; ponoć do dziś nikt tego rekordu w tej firmie nie pobił. Można sobie tylko wyobrazić, na jakie rafy napotykał, przewodząc brygadzie, przypuszczam, że stara gwardia starała się na każdym kroku udowodnić, że nastąpiła pomyłka. Po ukończeniu Technikum naszego bohatera awansowano, przenosząc go do działu inwestycji. W sumie Huta Szkła zabrała panu Zygmuntowi dziesięć lat życia, ale nie żałuje tego, bo był to dla niego okres bogatych doświadczeń, procentujących w dalszym życiu zawodowym i społecznym. Dla kronikarskiego porządku muszę jeszcze dodać, że pan Majchrzak ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i jest magistrem politologii. Od najmłodszych lat ciągnęło naszego bohatera do ludzi. Może to zasługa domu rodzinnego, może wrodzone cechy społecznikowskie, dość że bardzo wcześnie rozpoczął działalność społeczną w tych ramach, które wtedy były dostępne i najlepsze, bo jedyne W roku 1964, mając szesnaście lat, założył wraz z przyjaciółmi z Zalasewa klub sportowy LZS. Dziś ta nazwa (Ludowe Zespoły Sportowe) niewiele mówi, zwłaszcza młodym Czytelnikom. A szkoda, bo autentyczna potęga polskiego sportu w tamtych latach opierała się głównie na LZS-ach. Z wiejskiego sportu wywodzili się mistrzowie świata, mistrzowie olimpijscy i Europy. Polskie kolarstwo, podnoszenie ciężarów, zapasy, piłka nożna, lekka atletyka, boks to w dużej mierze sport wiejski. Nic więc dziwnego, że i w małym Zalasewie młodzi ludzie marzyli o olimpijskich laurach. Zdobyte doświadczenie organizacyjne posłużyło dwa lata później do sprawnego założenia pierwszego we wsi Koła Związku Młodzieży Wiejskiej, po kolejnych dwóch latach Zygmunt Majchrzak został jego przewodniczącym. Koło to skupiało prawie całą młodzież wiejską Zalasewa. W naszych czasach nonszalancko deprecjonuje się istnienie i dorobek dawnych organizacji młodzieżowych, ale z perspektywy lat widać wyraźnie, że najmniej było w nich polityki. Koła ZMW wypełniały ważną misję cywilizacyjną - prowadziły szeroką działalność oświatową, organizowały kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, propagowały czytelnictwo, szerzyły kulturę w najszerszym tego słowa znaczeniu. Poza tym stanowiły miejsce nawiązywania autentycznych przyjaźni młodych ludzi. Pan Zygmunt do dziś pamięta, jakim przeżyciem była dla niego, wiejskiego chłopaka, pierwsza w życiu wycieczka motocyklami nad morze. Nie można tego mierzyć jakąkolwiek współczesną miarą; po prostu inna epoka. Po paru latach szefowania wiejskiej organizacji ZMW pana Zygmunta wybrano na wiceprzewodniczącego zarządu powiatowego ZMW w Poznaniu, a był to wtedy powiat, co się zowie! Były to już lata siedemdziesiąte ub. wieku, lata gierkowskiej prosperity i szybkiego rozwoju kraju; wszystko na to wskazywało, że i w Polsce może być lepiej. Niejako naturalną koleją najaktywniejsi działacze młodzieżowi przechodzili do trzech działających wtedy partii politycznych: PZPR, ZSL i SD. To również droga życiowa naszego bohatera, zamknięta w sześciu latach pracy etatowej na różnych stanowiskach w organizacjach młodzieżowych i partyjnych. To także kolejne doświadczenia w pracy z ludźmi, poznawanie od podszewki ich problemów - rzecz procentująca przez wiele następnych lat. Warto w tym miejscu wtrącić kilka zdań o związkach pana Zygmunta ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Swarzędzu. Otóż w roku 1974 drużyna ze Swarzędza wygrała ogólnopolski finał telewizyjny Olimpiady wiedzy społeczno-politycznej (prowadzony przez legendarnego redaktora Bogdana Misia). W skład drużyny wchodziły, oprócz pana Majchrzaka, panie Lidia Szymczak i Mirosława Walkowiak - obie pracujące w Spółdzielni. Żona pana Zygmunta jest najstarszym (stażem!) pracownikiem Spółdzielni, a i on sam ma w życiorysie kilkumiesięczny okres pracy w swarzędzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Poza tym pan Zygmunt był przez 22 lata członkiem Spółdzielni i mieszkańcem jej zasobów. W roku 1982 r. Zygmunt Majchrzak został wiceprezesem ds. obrotu rolnego Zarządu Gminnej Spółdzielni w Swarzędzu; rok później został prezesem i tak jest do dziś. Z pewnością jest to jeden z kilku w gminie przypadków tak długiego pełnienia funkcji zawodowej. Oczywiście praca zawodowa dla ludzi pokroju pana Zygmunta to za mało; trzeba jeszcze coś robić. A takich obszarów aktywności ma nasz bohater wiele. Przed zmianami roku 1989 przez dwanaście lat był radnym naszej rady. Trzeba tu koniecznie dodać, że była to wtedy funkcja czysto społeczna, radnym nie płacono żadnych diet! Ciekawe, ilu dzisiejszych radnych zechciałoby pracować za darmo Po reaktywacji powiatów w wyniku jednej z czterech reform Buzka, pan Majchrzak przez dwie kadencje był radnym rady powiatu poznańskiego. W drugiej kadencji był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej rady i szefem największego wtedy klubu radnych - Klubu SLD. Obecnie pan Majchrzak jest radnym naszej rady miejskiej, przewodzi Komisji Gospodarczej i jest szefem klubu radnych Nasza gmina skupiającego aktualnie dziesięcioro radnych. c.d. na stronie 19 20

Koniec z gabarytami w Spółdzielni

Koniec z gabarytami w Spółdzielni ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 08/182/2014 30.09.2014 r. Koniec z gabarytami w Spółdzielni czyt. str.13 ul. Kwaśniewskiego 1 62-020 Swarzędz (+48) 61 817 40 61 (sekretariat), (+48)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 05/179/2014 13.05.2014 r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2013 r. Przedstawiamy Państwu zbiór dokumentów, dzięki

Bardziej szczegółowo

Światłowód już dostępny dla mieszkańców Spółdzielni w Swarzędzu

Światłowód już dostępny dla mieszkańców Spółdzielni w Swarzędzu ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 9/172/2013 28.10.2013 r. Światłowód już dostępny dla mieszkańców Spółdzielni w Swarzędzu Czytaj str. 2-3 ul. Kwaśniewskiego 1 62-020 Swarzędz (+48) 61

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r.

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Media podają, że podwyżki dla pracowników uchwalili radni. Proszę więc, aby Pan Prezydent wskazał mi źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

ZSM zmienia czynsze tylko raz w roku

ZSM zmienia czynsze tylko raz w roku Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze Zabrze wrzesień/październik 2012 nr 4(4) ISSN 2084-6673 ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie Miesięcznik Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga Nr 02 (65) 2014 Wydawca - Rada Nadzorcza i Zarząd RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezpłatna nakład 18.000 październik Powstanie Warszawskie W 01.08.

Bardziej szczegółowo

Kto śmieci ten płaci. Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 4/69/2011. Sylwestrowe smuteczki (i nadzieje)

Kto śmieci ten płaci. Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 4/69/2011. Sylwestrowe smuteczki (i nadzieje) PISMO BEZPŁATNE GRUDZIEŃ 2011 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 4/69/2011 Sylwestrowe smuteczki (i nadzieje) Nareszcie sobie poszedł. Bo z rok się tu zasiedział. Wcale nie

Bardziej szczegółowo

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką Nr 20 grudzień 2014 Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Niech Bóg będzie z Wami, niech obdarzy Was zdrowiem i szczęściem, tymi

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE Nr 1 (89) Kwiecień 2014 Olsztyn ISSN 1642-0160 www.smp.olsztyn.pl BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE fot. Andrzej Stachurski 1 Wszystkim Członkom spółdzielni oraz ich

Bardziej szczegółowo

Wykup mieszkania. str. 4

Wykup mieszkania. str. 4 ZBM bogatszy Dziennikarze w ZBM Wykup mieszkania Czy opłaca się nie płacić? str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 Nakład: 27 000 egz ISSN 1896-9755 03/62 marzec 2009 r. Ponad miliard złotych i lata pracy na drodze

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Numer 30 CZERWIEC 2011 Pismo Bezpłatne ISSN 1734-1035 SPIS TELEFONÓW Centrala 25 758 50 11 Fax 25 758 38 67 Administracja 25 758 33 25 Warsztat 25 758 22 07 Konserwacje domofonów 0 602 497 308 Pogotowie

Bardziej szczegółowo

Kolejny wygrany konkurs na ocieplenie wieżowców

Kolejny wygrany konkurs na ocieplenie wieżowców 56 lat Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel. 32 271 24 35 ADS Zachód ul. Wolności 123, tel.

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.

Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Nr 2/428; luty 2007 Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Ferie w mieście W czasie ferii w Młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Ta k Część DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5

e-poradnik Ta k Część DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5 e-poradnik Ta k DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5 Część 2 Wstęp Poradnik dla zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

JAK SPÓŁDZIELNIA DBA O MAJĄTEK?

JAK SPÓŁDZIELNIA DBA O MAJĄTEK? styczeń-luty, Nr 1 (95) Styczeń-Luty 2015 ISSN1508-9266 KIEROWCY, PIESI I ROWERZYŚCI Około dwadzieścia tysięcy samochodów muszą pomieścić tereny spółdzielni. Poza nielicznymi parkingami osiedlowymi, większość

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011

Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011 Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011 Drodzy Rybniczanie! Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy Wam życzenia wszelkiej pomyślności, spokoju oraz zdrowia. Obyśmy mogli poczuć nastrój tego wyjątkowego

Bardziej szczegółowo

Od 25 listopada jeździmy nowym mostem. dotrzymywaniem terminów realizacji inwestycji bywa u nas różnie. Tym bardziej cieszy zakończenie

Od 25 listopada jeździmy nowym mostem. dotrzymywaniem terminów realizacji inwestycji bywa u nas różnie. Tym bardziej cieszy zakończenie Grudzień 2009 nr 12 (12) gazeta bezpłatna ISSN 1689 6513 NASZE MIASTO F ORUM M IESZKAŃCÓW K ONSTANCINA www.naszemiasto-fmk.pl DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W KONSTANCINIE MOST GOTOWY W Biegu Niepodległości honoru

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r.

Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r. Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r. Obrady otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy L. Krajewska, która powitała zebranych oraz poinformowała,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU NA ŚWIĘTO ZMARŁYCH

ORGANIZACJA RUCHU NA ŚWIĘTO ZMARŁYCH ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Październik 2012 nr 10 (247) ISSN 1231-8493 ORGANIZACJA RUCHU NA ŚWIĘTO ZMARŁYCH str. 18 Wprowadzenie relikwii błogosławionego str. 2 Jana Pawła II Wywiad z Piotrem

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 1/74/2013

Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 1/74/2013 PISMO BEZPŁATNE MARZEC 2013 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 1/74/2013 Nasza dama ma dwie piątki Jest solidna, zamożna, piękna i zadbana, W wyborach ostrożna i przez to

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE SPRAWY. Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami W TYM NUMERZE. Otrzymaliśmy nagrodę Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami LUTY 2015

WSPÓLNE SPRAWY. Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami W TYM NUMERZE. Otrzymaliśmy nagrodę Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami LUTY 2015 WSPÓLNE wszyscy SPRAWY Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami ustanowiła wyróżnienie pod nazwą Lider Zarządzania, przyznawane przez Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami wyróżniającym się

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia realizacji pewnego projektu Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia finansowej realizacji pewnego projektu Warszawa,

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo