PROJEKT BUDOWLANY TRZODY CHLEWNEJ BAŁCYNY DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego Olsztyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY TRZODY CHLEWNEJ BAŁCYNY DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2 10-957 Olsztyn"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN., C.O. GAZOWEJ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DLA LABORATORIUM DOŚWIADCZALNEGO TRZODY CHLEWNEJ ZLOKALIZOWANEGO W BAŁCYNACH DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA Obiekt: LABARATORIUM DOŚWIADCZALNE TRZODY CHLEWNEJ BAŁCYNY DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA Inwestor: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego Olsztyn Projektował: mgr inż. Bartosz Macikowski upr. bud. WAM/0124/PWOS/06 Sprawdził: inż. Roman Przytuła upr. bud. 201/94/OL r

2 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Inwestora Uzgodnienia robocze dotyczące sposobu i zakresu opracowania Projekt technologiczny 1.4. Podkład architektoniczny 1.5. Obowiązujące normy i przepisy Warunki techniczne Zakładu Gazowniczego 2. Cel i zakres opracowania Celem opracowania jest budowa instalacji sanitarnych dla obiektu Laboratorium Trzody Chlewnej w Bałcynach. Zakres opracowania obejmuje projekty: - przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji gnojowej - części podziemnej wewnętrznej instalacji gazowej oraz punktu redukcyjno pomiarowego gazu ziemnego. - ujęcia własnego wody do celów p.poż. - instalacji wod. kan. w budynku - instalacji c.o. i gazowej w budynku - wentylacji mechanicznej hal inwentarskich oraz zaplecza sanitarnego i sali wykładowej. 3. Opis budynku Obiekt będzie budynkiem inwentarskim z zapleczem dydaktycznym. W budynku wydzielono następujące sektory i pomieszczenia : - sektor loch z 3-ma pomieszczeniami porodowymi, oraz halę loch prośnych, odsadzonych i knurów. - sektor doświadczalny z kojcami pojedynczymi i grupowymi dla prosiąt oraz pomieszczenia dla loszek remontowych i warchlaków. - pomieszczenia magazynowo-techniczne oraz zaplecze sanitarne dla pracowników i studentów. - salę wykładową na 60osób Opis przyjętych rozwiązań Przyłącze wodociągowe Projektuje się nowe przyłącze wodociągowe w miejscu istniejącego przyłącza do likwidowanego budynku gospodarczego. Opomiarowanie służy jedynie dla celów wewnętrznych Inwestora, gdyż jest on właścicielem sieci wodociągowej i ujęcia głębinowego. Wskaźnik zapotrzebowania wody przyjęto uwzględniając zapotrzebowanie na cele części socjalnej oraz pojenia inwentarza. Przyjęto: Nd=1,2; Nh=1,5 : Knury 4 x 30 l =120 dm 3 /d Lochy 108 x 30 l = 3240 dm 3 /d Prosięta 300 x 1 l = 300 dm 3 /d Warchlaki 333 x 15 l = 4995 dm 3 /d

3 Loszki remontowe 24 x 25 l =600 dm 3 /d Obsługa 3 x 150 l = 450 dm 3 /d RAZEM: 9705 dm 3 /d Średnie dobowe zapotrzebowanie wody Q d.śr.w. = 9,705 m 3 /d Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody Q d.max.w. = 9,705 1,2 = 11,65 m 3 /d. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody 11,65 1,5 Q h.max.w. = = 0,72 m 3 /h. 24 Obliczeniowy przepływ wody zimnej wg PN-92/B dla całości: (analogia) Punkt czerpalny Liczba [szt.] Jednostkowe obciążenie Całkowite obciążenie [dm 3 /s] [ dm 3 /s] Wanna 0 0,15 0,00 Zlewozmywak 2 0,14 0,28 Umywalka 9 0,14 1,26 Płuczka 6 0,13 0,78 Pralka 0 0,25 0,00 Prysznic 2 0,30 0,60 Poidło miskowe 70 0,10 7,00 Poidło smoczkowe 111 0,05 5,55 0,45 q proj. = 0,682 ( Σq n ) 0,14 = 0,682 x ( 15,47 0,45 ) 0,14 = 2,20dm 3 /s [ 7,9 m 3 /h ] Dobrano średnicę przyłącza PE 63. Dobór wodomierza wody zimnej wg PN-92/B Do pomiaru sumarycznego zużycia zimnej wody w budynku zaprojektowano wodomierz wody zimnej typ JS-6 Dn32 Dane wodomierza JS-6 Dn 32: - q max =12,0 m 3 /h - q n = 6,0 m 3 /h - max ciśnienie robocze = 1,0 MPa Wodomierz jest w stanie przepuścić wodę do celów p.poż przy założeniu wypływu z 3 hydrantów dn25. W celu zabezpieczenia przyłącza przed skutkami zmiany kierunku przepływu wody należy za zestawem wodomierzowym, licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA Dn 50. Instalacja wodociągowa budynku zasilana będzie z sąsiedniego budynku inwentarskiego z przewodu wewnętrznego dn50 stal oc. Przyłącze wodociągowe projektuje się z rur polietylenowych PE klasy 80 Dn 63, SDR 11 PN 10 łączonych za pomocą kształtek i złączek elektrooporowych, o długości ogółem 9,6m. Przyłącze ułożyć z zagłębieniem podanym na profilu nie mniej niż 1,70 m na 10 cm podsypce piaskowej oraz przykryć 30 cm warstwą obsypki piaskowej. Trasę przyłącza pokazano na planie sytuacyjnym i profilu.

4 Zestaw wodomierzowy powinien być mocowany na konsoli 0,4 1,0 /zgodnie z PN-B / Przyłącze oznakować taśmą oznacznikowo-sygnalizacyjną. Rurociąg poddać próbie ciśnieniowej na szczelność i wytrzymałość. Ciśnienie próbne 1MPa, medium próbne woda, czas próby 1h. Próbę przeprowadzić zgodnie z PN-81/B oraz wytycznymi producenta rur. Następnie wykonać dezynfekcję i płukanie rurociągu. Rurociąg przed oddaniem do eksploatacji należy dezynfekować za pomocą roztworów wodnych wapna Do celów budowy należy wykonać docelowy odcinek przyłącza z wodomierzem zabezpieczonym przed zamarzaniem Przyłącze kanalizacji sanitarnej Przyłącze projektuje się z rur PVC 160 klasy S o długości 2,5m kielichowych łączonych na wcisk z uszczelnieniem połączeń uszczelką dwuwargową z elastomeru. Przewody kanalizacyjne na całej długości do zbiornika bezodpływowego układać na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 10 cm. Nad przewodami wykonać obsypkę ochronną gr.30 cm z piasku wolnego od grud i kamieni. Przyłącze układać ze spadkiem 1,5% z zagłębieniem podanym na profilu. Przy przejściu przewodu pod ławą fundamentową zastosować rury ochronne stalowe. Włączenie do zbiornika należy wykonać w tulei szczelnej Przyłącze kanalizacji gnojowej Wydzielić można 3 przyłącza grawitacyjne do przepompowni P1 i P2. Pierwsze przyłącze odprowadzać będzie gnojówkę z płyty gnojowej /obornikowej/ do przepompowni P1. Należy zastosować rurę PVC200. Włączenie do zbiornika przepompowni należy wykonać w tulei szczelnej. Drugie i trzecie przyłącze odprowadza grawitacyjnie gnojowicę z wanien gnojowych, w momencie otwarcia stopera. Należy zastosować rury PVC250. Przy przejściu przewodu pod ławą fundamentową zastosować rury ochronne stalowe. Następnie gnojowicę po uzyskaniu napełnienia h max w przepompowni, należy przepompować do ostatecznego zbiornika na gnojowicę o pojemności 500m 3. W przypadku długotrwałego okresu akumulacji gnojowicy w zbiorniku przepompowni należy najpierw ujednolicić rozwarstwioną gnojowicę za pomocą mieszadła zatapialnego 2kW a następnie za pomocą pompy specjalnej do gnojowicy oraz przewodu tłocznego dn100/pe110 przetransportować ujednoliconą gnojowicę do zbiornika głównego. Przy korzystaniu z mieszadeł należy przestrzegać instrukcji a przede wszystkim zachować minimalne przykrycie wirnika mieszała. Parametry hydrauliczne pompy (wykonanie z nożem tnącym, do tłoczenia gnojowicy, Q=20l/s; Hp=4,0m). Główny zbiornik na gnojowicę należy wyposażyć w mieszadło zatapialne o mocy min. 10kW.

5 4.4. Instalacja wod. - kan Instalacja wodociągowa Instalacja wodociągowa w obrębie hal inwentarskich Instalację wodociągową w pomieszczeniach inwentarskich należy wykonać w całości ze stali ocynkowanej. Instalację należy prowadzić pod stropem w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej gr.25mm. Ciepłą wodę (30 o C) doprowadzić należy do poideł smoczkowych dla prosiąt w sektorach porodówek. W celu utrzymania wody o temperaturze j/w zaprojektowano cyrkulację do zasobnika c.w.u. o pojemności 120dm 3 zlokalizowanego w kotłowni. Cyrkulację należy zrównoważyć za pomocą zaworów regulacyjnych. Woda doprowadzona będzie do hydrantów dn25, poideł smoczkowych, piodeł miseczkowych oraz punktów czerpalnych dn20 wyposażonych w złączki do węża. Wodę do celów pojenia trzody chlewnej należy oddzielić od wody do celów pitnych i użytkowych poprzez zastosowanie zaworów antyskażeniowych EA Instalacja wodociągowa w obrębie zaplecza sanitarnego Instalację wodociągową w części socjalnej projektuje się z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych pod stropem oraz z rur PEXc w posadzkach parteru po zejściu pionami w dół. Instalację stalową prowadzoną pod stropem należy izolować termicznie pianką poliuretanową gr.25mm. Instalację w posadzkach należy izolować termicznie pianką poliuretanową z płaszczem PE gr.10mm. Podejścia pod przybory sanitarne należy wykonać biorąc pod uwagę rodzaj urządzeń instalowanych oraz armaturę stojącą. Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w pojemnościowym podgrzewaczu wody o pojemności V=200dm 3. Cyrkulację należy zrównoważyć stosując zawory regulacyjne na odejściach przewodów cyrkulacyjnych. Zasobnik c.w.u. należy zabezpieczyć wg schematu technologicznego kotłowni Kanalizacja sanitarna Piony oraz podejścia kanalizacyjne wykonać z rur PVC. W przejściach poziomów kanalizacji sanitarnej przez ściany fundamentowe i ławy zastosować rury ochronne z rur stalowych. Rury przewodowe w rurach ochronnych układać zgodnie z instrukcją producenta rur. Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić rurą wywiewną ponad dach wg załączonych rysunków. Piony w górnej części należy łączyć przewodami odpowietrzającymi w celu zmniejszenia ilości wywiewek kanalizacyjnych. Piony w dolnej części wyposażyć w czyszczaki /rewizje/. Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone zostaną poprzez nowoprojektowane przyłącze kanalizacyjne z rur PVC 160 do projektowanego bezodpływowego zbiornika żelbetowego na ścieki sanitarne o pojemności użytkowej 20m Kanalizacja gnojowa. W budynku założony jest bezściełowy system utrzymania zwierząt z wyjątkiem porodówek, gdzie będą zastosowane ścioły. Gnojowica w kanałach gnojowicowych chlewni magazynowana będzie w systemach wannowych ze stoperami, które eliminują przewiewanie kanałów i nie powodują przeciągów. Po zapełnieniu poszczególnych kanałów gnojowicą należy odetkać stoper i spuścić gnojowicę grawitacyjnie do przepompowni. Jako rury należy stosować kanały PVC o Ø250mm. Wpusty z kanałów stosować o Ø200mm. Kanały należy zakończyć wywiewkami lub zaworami napowietrzającymi, z wyjątkiem odcinka zakończonego wpustem na zewnątrz budynku z wybiegu knurów. W przejściach poziomów kanalizacji gnojowej przez ściany

6 fundamentowe i ławy zastosować rury ochronne z rur stalowych. Rury przewodowe w rurach ochronnych układać zgodnie z instrukcją producenta rur Instalacja gazowa Pomieszczenie kotłowni Przy zastosowaniu kotła z zamkniętą komorą spalania kubatura min. kotłowni powinna wynosić 6,5m3 (warunek spełniony). Rzeczywista powierzchnia kotłowni wynosić będzie A=6,7m 2, co przy wysokości pom. h=2,5m wynosi V=16,75m 3. Wentylację wywiewną w kotłowni realizować będzie kanał wywiewny grawitacyjny Ø160 wyprowadzony ponad dach budynku i zakończony czapą ochronną. Doprowadzenie powietrza potrzebnego do spalania gazu oraz odprowadzenie spalin poprzez kanał powietrzno -spalinowy Ø80/125mm Instalacja gazowa w pomieszczeniach inwentarskich W pomieszczeniach inwentarskich zaprojektowano 13 nagrzewnic gazowych o mocy 14kW każda. Nagrzewnice zlokalizowane będą pod stropem pomieszczeń na wysokości 2,0m. nad posadzką. Wysokość pomieszczeń inwentarskich wynosić będzie 2,75m. Należy montować nagrzewnice specjalne do pomieszczeń inwentarskich odporne na agresywne środowisko pracy. Nagrzewnice będą urządzeniami typu A tj. nie posiadają oddzielnego przewodu spalinowego poza pomieszczenie ogrzewane. W pomieszczeniach inwentarskich projektuje się wentylację mechaniczną wywiewną. Powietrze świeże niezbędne do poprawnego spalania gazu oraz wentylowania pomieszczeń pobierane będzie w przypadku pomieszczenia loch i knurów oraz warchlaków i loch remontowych bezpośrednio przez otwory nawiewne w suficie. W przypadku porodówek oraz sektorów doświadczalnych zbiorowych i pojedynek przez tzw. wentylację drzwiową, poprzez otwory regulowane w drzwiach na korytarz. Wentylacja wywiewna pracować będzie w trybie ciągłym z możliwością zmniejszenia wydajności do 25% w okresie zimowym. Ze względu na fakt zastosowania urządzeń gazowych typu A nie dopuszcza się całkowitego wyłączenia wentylacji mechanicznej wywiewnej lub zamknięcia kanałów wlotowych powietrza świeżego Instalacja gazowa część wewnętrzna Instalację należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H łączonych przez spawanie. Dopuszcza się zastosowanie połączeń gwintowanych tylko przy kurku odcinającym przed odbiornikiem gazu oraz korku osadnika zanieczyszczeń przed nagrzewnicami. Rurociągi należy mocować do ścian i stropów za pomocą uchwytów a odległość przewodów od ścian powinna wynosić ok. 2 cm. Przewody gazowe należy prowadzić w odległości mierząc w świetle przewodów bez izolacji, co najmniej: 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając je nad tymi przewodami; 15 cm od poziomych przewodów cieplnych umieszczając je pod tymi przewodami; 10 cm od pionowych przewodów instalacji w/w oprócz przewodów elektrycznych; 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle; 60 cm od elektrycznych urządzeń iskrzących (wyłączników, bezpieczników, przekaźników gniazd wtykowych itp.).

7 Przewody gazowe krzyżujące się z innymi instalacjami powinny być od nich oddalone co najmniej 2 cm. Przejście przez ścianę zewnętrzną należy wykonać w uszczelnionej rurze ochronnej. Kocioł połączyć z instalacją za pomocą dwuzłączki i kurka kulowego odcinającego. Nagrzewnice należy połączyć z instalacją na sztywno za pomocą dwuzłączki lub za pomocą atestowanych przewodów elastycznych. Przebieg przewodów znajduje się na rzutach i aksonometrii instalacji gazowej. Próbę szczelności wykonać za pomocą powietrza pod ciśnieniem 50 kpa (0,5bar) przez okres 0,5h. Gdy po wyrównaniu temperatur nie zanotuje się spadku ciśnienia próbę szczelności należy uznać za pomyślną. Rury gazowe należy oczyścić i zabezpieczyć je podwójnie farbą antykorozyjną a następnie emalią. Prace te należy wykonać po odbiorze technicznym i ze szczególną uwagą, dokładnością i ostrożnością. W szafce gazowej na ścianie budynku należy zlokalizować kurek odcinający pożarowy dn65 oraz zawór klapowy dn65 sterowany aktywnym systemem bezpieczeństwa gazowego Instalacja gazowa część podziemna Instalację podziemną projektuje się z rur polietylenowych PE 100 SDR17,6 o średnicy dn90 dla ciśnień roboczych do 0,4MPa. Stosować połączenia oraz przejścia PE/stal do zgrzewania elektrooporowego. Na wysokości 30-40cm nad przewodem z PE należy stosować taśmę perforowana z nadrukiem GAZ z przewodem sygnalizacyjnym DY 1,5mm 2. W odległości 0,5m od budynku oraz 0,5m od wejścia przewodu pod ziemię należy stosować przewody stalowe bez szwu izolowane a następnie przejścia PE/stal. Rury stalowe prowadzone w ziemi izolować taśmą Denso lub Polyken. Roboty ziemne należy wykonać ręcznie lub mechanicznie. Teren budowy w odległości 1m od krawędzi wykopu należy oznakować taśmami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Szerokość wykopu na dnie 40cm. Przykrycie gazociągu 0,8m. Dno wykopu oczyścić z kamieni, gruzu i korzeni. Wykonać podsypkę z piasku o grubości 5cm, oraz przysypywać przewód do 10cm ponad górną krawędź rury. Zasypywać sypkim gruntem rodzimym pozbawionym kamieni zagęszczając co 15cm. W miejscach dróg gruntowych stosować rury ochronne PE100 dn160 o długościach podanych na rysunkach. Na rurach przewodowych w miejscach rur ochronnych montować płozy dystansowe. Próbę szczelności wykonać powietrzem pod ciśnieniem 0,4 MPa przez okres 24 godz. wg PN-92/M Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby oraz zinwentaryzowaniu instalacji z rur PE przez uprawnionego geodetę można przystąpić do zasypania wykopu.

8 Punkt redukcyjno pomiarowy W szafce gazowej w linii ogrodzenia zaprojektowano kurek główny dn32, reduktor o przepustowości 25nm3/h, gazomierz G-16 montowany na stelażu z rejestratorem szczytów wg warunków gazowych Przedsiębiorstwa Gazowniczego posiadający moduł GSM/SMS. Szafkę gazową montować na fundamencie wg szkiców zawartych na rysunkach powyższej dokumentacji Aktywny system bezpieczeństwa gazowego Pomimo, że w żadnym z pomieszczeń suma mocy urządzeń gazowych nie przekracza 60kW, ze względów bezpieczeństwa projektuje się aktywny system bezpieczeństwa gazowego oparty na 14 czujnikach metanu zlokalizowanych nad urządzeniami gazowymi, szafy sterującej oraz zaworu klapowego odcinającego dopływ gazu do budynku w przypadku stwierdzenia ulatniania gazu. System powinien zapewnić lokalizację miejsca ulatniania (wskazanie konkretnego czujnika gazu z którego sygnał odciął dopływ gazu do budynku). Dodatkowo każdorazowe wskazanie ulatniania powinno być sygnalizowane sygnalizatorem optycznym w budynku przy module sterującym oraz na zewnątrz budynku Instalacja centralnego ogrzewania wodnego i ciepła technologicznego Część socjalno dydaktyczna budynku ogrzewana będzie za pomocą instalacji centralnego ogrzewania wodnego grzejnikowego oraz powietrzem ogrzanym w centralach wentylacyjnych. Do bilansu mocy instalacji c.o. oraz do doboru grzejników w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie centralami nawiewno-wywiewnymi nie wliczano ciepła potrzebnego do podgrzania powietrza wentylacyjnego. Centrala wentylacyjna sali wykładowej posiadać będzie nagrzewnicę wodną. W tym celu projektuje się instalację ciepła technologicznego. Parametry pracy instalacji: 80/60 0 C Dobór grzejników dla IV strefy klimatycznej (-22 o C) Opór instalacji c.o.: 13 kpa Opór instalacji c.t.: 16 kpa Zapotrzebowanie na ciepło na cele c.o.: 16,6 kw Zapotrzebowanie na ciepło na cele c.t.: 11,35 kw Pojemność całej instalacji: ok. 400dm 3 Instalację c.o. należy wykonać z rur stalowych czarnych oraz PEXc/Al./PE (w posadzkach). Rury w posadzce należy prowadzić w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej z płaszczem PE gr. min.10mm. Instalację stalową należy izolować pianką poliuretanową w płaszczu sztywnym gr.25mm. Mocowanie przewodów PEXc/Al./PE do grzejników typu V wykonać za pomocą zaworu odcinającego kątowego umożliwiającego odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji. Dobrano grzejniki stalowe, płytowe z podejściem dolnym typ KV z wbudowanym zaworem termostatycznym. W najwyższych punktach instalacji należy zamontować automatyczne zawory odpowietrzające. W najniższych natomiast kurki spustowe. Po wykonaniu instalację należy poddać ciśnieniowej próbie szczelności na ciśnienie do 6 bar na zimno, płukanie a następnie próbie na gorąco. Obieg c.o. i c.t. wymuszać będą pompy obiegowe elektroniczne typu alfa

9 4.7. Wentylacja mechaniczna Wentylacja mechaniczna pomieszczeń inwentarskich We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylację podciśnieniową mechaniczną z regulacją wydajności. Zaprojektowano wentylatory kominowe osadzone w kanale kominowym. Do obliczeń założono podciśnienie rzędu -30Pa spowodowane oporami przepływu przez nawiewniki sufitowe oraz kanał wentylacyjny i wyrzutnie dachowe. Kanały wentylacyjne należy wykonać z tworzywa sztucznego niewrażliwe na agresywne środowisko pracy (np. Grene, Big Dutchman itp.). Kanały należy zakończyć 20-30cm poniżej sufitu. W kanałach należy zamontować wentylatory dostosowane do pracy w w/w warunkach (np. Multifan) o wydajnościach podanych na rysunkach. Wszystkie wentylatory zostały dobrane na pracę w okresie letnim. W okresach zimowych strumień powietrza należy ograniczać do minimum lecz nie mniej niż 25%. Nagrzewnice gazowe zlokalizowane w halach inwentarskich (LB White, Big Dutchman) dobrano na 25% strumień powietrza maksymalnego i zapewnią temperatury podane w projekcie technologii w warunkach obliczeniowych. Nawiew do hali loch i knurów oraz loszek remontowych i warchlaków odbywać się będzie poprzez regulowane nawiewniki sufitowe rozmieszczone równomiernie w suficie przy ścianach zewnętrznych. Do porodówek i sektorów doświadczalnych powietrze świeże dostawać się będzie również podciśnieniowo poprzez otwory w drzwiach z korytarza. Otwory należ umieszczać w dolnej części i powinny mieć powierzchnię podaną na rzutach z możliwością regulacji. Do korytarzy powietrze będzie dostarczane poprzez nawiewniki sufitowe regulowane. W projekcie założono 1 typ nawiewnika o wydajności 1080m 3 /h przy -10Pa podciśnienia. W konsultacji z technologiem i projektantem można dobrać inne nawiewniki o parametrach zbliżonych do założonych w projekcie. Powietrze świeże dostawać się będzie do przestrzeni poddasza nieużytkowego poprzez pozostawione 10cm szczeliny w ściance kolankowej na całym obwodzie budynku (oprócz przestrzeni nad częścią socjalno - dydaktyczną Wentylacja mechaniczna zaplecza sanitarnego i sali wykładowej W części socjalnej (toalety i szatnie) oraz w Sali wykładowej zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno wywiewną zrównoważoną. Jako centralę sali wykładowej dobrano centralę podwieszaną z wymiennikiem krzyżowym VS10 o wydajności N=W=1500m 3 /h i sprężu N/W=200Pa. Wentylatory należy wyposażyć w regulatory wydajności w celu wyregulowania strumieni powietrza. Regulacja temperatury temperaturą nawiewu lub wywiewu. Centrala pracować będzie okresowo zatem przewidziano ogrzewanie grzejnikowe w celu niedopuszczenia do wychłodzenia sali w okresach jej nieużytkowania. Nawiew będzie realizowany za pomocą trzech krat nawiewnych z kierownicami strumienia powietrza 600x200mm osadzonych na komorach wyrównawczych nawiewnych z przepustnicami regulacyjnymi. Takie rozwiązanie pozwoli wyrównać ilość powietrza nawiewanego oraz skierować go we właściwych kierunkach. Wywiew ze względu na fakt, iż będzie niezabudowany płytami i widoczny z sali zaprojektowano jako kratki do przewodu okrągłego Ø400 typ np. RGS z regulacją wypływu. Zarówno kanał wywiewny jak i nawiewny przechodzić będzie przez ścianę p.poż. należy zastosować systemowe klapy p.poż Ø400 min. EI60. Dla zaplecza sanitarnego (wc męskie, szatnia męska, wc damskie, szatnia damska oraz w.c. dla niepełnosprawnych) zaprojektowano pracującą w sposób ciągły z obniżeniem

10 nocnym centralę elektryczną z wymiennikiem krzyżowym o wydajności N=W=300m 3 /h przy sprężu N=W=150Pa. Centralę elektryczną należy umieścić na stropie żelbetowym nad kotłownią i paszarnią. Stosować przewody okrągłe sztywne typu Spiro lub w przypadku kanałów do Ø200 z kanałów wentylacyjnych typu flex. W miejscu montażu centrali podwieszanej nie ma wylanego stropu zatem centralę należy zamontować do konstrukcji stalowej opartej na ścianach nośnych. Wszystkie przewody wentylacyjne oprócz wywiewu w sali wykładowej należy izolować termicznie wełną o gr.5cm i lokalizować nad sufitem parteru. Wyrzutnie typu C należy wyprowadzić ponad dach. Czerpnie będą zlokalizowane w ścianie zewnętrznej na wys. 3,0m. n.p.t. (nad wieńcem budynku i pod okapem dachu). Z łazienki z pom. wykładowcy oraz z pom. socjalnego i przyległego wentylacja odbywać się będzie podciśnieniowo w sposób ciągły za pomocą wentylatorów kanałowych typu TD o wydajności i sprężu podanym na rysunkach. Regulacje strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego należy przeprowadzić za pomocą zaworów nawiewnych i wywiewnych typu KI i KU. Przepływ powietrza ze stref czystych (szatnie, pom. socjalne, pom. wykładowcy) do brudnych (w.c., łazienki i pom. gospodarcze) poprzez kratki kompensacyjne w drzwiach o powierzchni 220cm Technologia kotłowni gazowej Zaprojektowano kotłownię gazową na cele c.o., c.t. i podgrzewu wody użytkowej i wody do poideł prosiąt w sektorze porodówek. Jako kocioł zaprojektowano kocioł kondensacyjny o mocy 45kW. Spaliny należy odprowadzić poprzez przewód powietrzno spalinowy 80/125 ponad dach budynku. Kocioł należy połączyć z obiegami instalacyjnymi poprzez sprzęgło hydrauliczne. Obiegi wymuszać będą pompy elektroniczne typu Alfa Regulacja wydajności przepływu wody poprzez automatyczną adaptację punktu pracy lub stałociśnieniowo. Obieg c.o. wyposażyć należy w zawór trójdrogowy mieszający regulowany pogodowo. Obieg c.t. regulowany będzie również poprzez zawór trójdrogowy mieszający sterowany regulatorem centrali wentylacyjnej. Projektowane zawory trójdrogowe powinny posiadać współczynnik kv na poziomie 2,5m 3 /h i posiadać siłowniki 230V. Cyrkulację c.w.u. zarówno wody użytkowej jak i wody do poideł dla prosiąt wymuszać będą pompy z brązu typu UPS B. Instalację c.o. i zasobniki c.w.u należy zabezpieczyć zaworami bezpieczeństwa oraz naczyniami wzbiorczymi wg opisu na schemacie technologicznym. Kondensat z kotła należy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej bez konieczności neutralizacji. Kotłownię należy wentylować grawitacyjnie przewodem wywiewnym Ø Ujęcie wód do celów p.poż. Zaprojektowano ujęcie wody do celów p.poż. ze stawu zlokalizowanego na działce Inwestora. Zaprojektowano ujęcie powierzchniowe z zastosowaniem studni z osadnikiem i kratą gęstą umieszczoną w studni. Krata ma na celu wyłapanie zanieczyszczeń porywanych z zasysaną przez motopompę strażacką wodą. Zakończeniem instalacji będzie hydrant naziemny dn100 służący do podłączenia motopompy strażackiej. Na przewodzie łączącym staw ze studnią należy zamontować zasuwę dn200, umożliwiającą odcięcie dopływu wody i odpompowanie wody ze studni w celu konserwacji i oczyszczenia kraty i osadnika ujęcia. W miejscu kosza ssawnego (R=1,5m) w stawie

11 należy na dnie stawu usunąć roślinność i ułożyć głazy narzutowe w celu powstrzymania rozwoju roślinności 5. WYMAGANIA TECHNICZNE PROWADZENIA I ODBIORU ROBÓT. Całość robót należy wykonać zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych część II- Instalacje sanitarne i przemysłowe, Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. /Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r./. z późniejszymi zmianami. Wytycznymi producentów instalowanych urządzeń Prawem Budowlanym, Przepisami B.H.P. Całość robót powinna być wykonana przez firmy specjalistyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Opracował: mgr inż. Bartosz Macikowski upr. bud. WAM/0124/PWOS/06

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Branża : INSTALACJE SANITARNE. Obiekt : Temat: Inwestor: Projektant: mgr inż. Tomasz Starczewski upr. bud.

PROJEKT BUDOWLANY. Branża : INSTALACJE SANITARNE. Obiekt : Temat: Inwestor: Projektant: mgr inż. Tomasz Starczewski upr. bud. PROJEKT BUDOWLANY Branża : INSTALACJE SANITARNE Obiekt : Temat: Zespół Boisk Sportowych Moje boisko Orlik 2012 ul. Szkolna, dz. nr 77/2, 77/3 obr. 3 11-220 Górowo Iławeckie Wewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

2. Zakres opracowania. Projekt obejmuje instalację wody zimnej, ciepłej, kanalizację sanitarną, instalację c.o., i wentylację mechaniczną.

2. Zakres opracowania. Projekt obejmuje instalację wody zimnej, ciepłej, kanalizację sanitarną, instalację c.o., i wentylację mechaniczną. 1! " # $ % & $ ' ( $ ) & * +! $ & +, & * - #. / 0 $ ( 1 1 #, ( + 2, 3 $ ( ( $ & 4 " ) " 0 $ 5 $ ) - ) 6 6 7 & * +. $ 3 * ( " + $ 5 $ 8 $ 2 " $ ( + $ & ( 4 2 & 4 " 7 " 0 $ 5 $ ) - ) 6 6 9 & # (, #, # (

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP inpro-- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa Hoża 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna RODZAJ OPRACOWANIA Instalacje sanitarne wewnętrzne INWESTOR: Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane ogólne 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Instalacja wody zimnej 4.2. Instalacja wody cieplej 4.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWALNY INSTALACJI SANITARNYCH WENĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWALNY INSTALACJI SANITARNYCH WENĘTRZNYCH PROJEKT BUDOWALNY INSTALACJI SANITARNYCH WENĘTRZNYCH OBIEKT: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH BUDYENK PORTIWRNI PADEW NARODOWA, DZ. NR 2263 INWESTOR: GMINA PADEW NARODOWA UL. GRUNWALDZKA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Bukowskiej 328 w Poznaniu, działka nr 148, arkusz 04, obręb Ławica. 1.0. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO GRZEGORZ PABJAN 38-200 JASŁO, ul. 17-Stycznia 68a tel./fax (13) 446 26 63, 791 926 382 www.ekopro-projekty.pl, e-mail: ekopro1@wp.pl P R O J E K T B U D O W L A N Y

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego.

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego. 1 1 Spis treści 1.Informacje ogólne 3 1.1Przedmiot i zakres opracowania 3 1.2Podstawa opracowania 3 2.Założenia projektowe 3 2.1Charakterystyka obiektu 3 2.2Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA 1. Instalacje i urządzenia sanitarne: 1.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 1.1.1 Dane ogólne Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis techniczny. II. Rysunki: Plan sytuacyjno wysokościowy Rzut przyziemia inst. wod kan. Rzut przyziemia instalacja co. - rys.nr.1 - rys.nr.wk.1 - rys.nr.wk.2 - rys.nr.wk.3 - rys.nr.wk.4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16 USŁUGI PROJEKTOWE Bober Mieczysław 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31a/20; tel. 509 669938, e-mail: mietekbober@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji gazowej realizacji stanu wykończeniowego budynku administracyjno - gastronomicznego PZŁ Olsztyn zlokalizowanego przy ulicy Leśnej 3N działka nr. 1/110 w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64 08-110 SIEDLCE INWESTOR GMINA MOKOBODY PLAC CHREPTOWICZA 25 O8-124 MOKOBODY TYTUŁ PROJEKTU REMONT BUDYNKU DOMU KULTURY INSTALACJE WEWNĘTRZNE.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji.

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU PŁYWALNI SKALAR WARSZAWA URSUS Warszawa dzielnica Ursus ul. Sosnkowskiego 3 Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul.

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul. Kawęczyńska 44 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora - Warunki podłączenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJ SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJ I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, C.O, GAZU DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE 193 POŁOŻONEJ W CICHAWCE

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, C.O, GAZU DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE 193 POŁOŻONEJ W CICHAWCE OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, C.O, GAZU DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE 193 POŁOŻONEJ W CICHAWCE Inwestor: Gmina Łapanów 1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1: 500 Nr.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Przedmiot i zakres opracowania... 2 Instalacja c.o.... 2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej... 3 Wewnętrzna instalacja wodociągowa... 3 Informacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 26-600 RADOM, ul. śeromskiego 51a PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI RYSUNKI. IS1 Instalacja wod-kan - rzut parteru 1 : 100 IS2 Wentylacja - rzut parteru 1 : 100 NR NAZWA RYSUNKU SKALA

SPIS TREŚCI RYSUNKI. IS1 Instalacja wod-kan - rzut parteru 1 : 100 IS2 Wentylacja - rzut parteru 1 : 100 NR NAZWA RYSUNKU SKALA SPIS TREŚCI 1.0 Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis techniczny 3.1 Instalacja ciepłej i zimnej wody 3.2 Kanalizacja sanitarna i technologiczna 3.3 Wentylacja 3.4 Demontaże RYSUNKI NR NAZWA

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Instalacja wewnętrzna wod-kan w wydzielonych zespołach sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz. Nr 29/2 obręb 18 AUTOR: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. A. Część opisowa. B. Część rysunkowa. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Wiadomości ogólne o obiekcie

SPIS TREŚCI. A. Część opisowa. B. Część rysunkowa. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Wiadomości ogólne o obiekcie SPIS TREŚCI A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Wiadomości ogólne o obiekcie 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Instalacja centralnego ogrzewania 4.2.Instalacja wod kan 5. Uwagi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B.,,Architektura Uzgodnienia z inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B.,,Architektura Uzgodnienia z inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B.,,Architektura Uzgodnienia z inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania w zakresie wbudowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ, ZEZULIN DZ. NR 199, OBRĘB 21, ZEZULIN PIERWSZY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ, ZEZULIN DZ. NR 199, OBRĘB 21, ZEZULIN PIERWSZY SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania. Str. 2. Zakres opracowania. Str. 3. Opis przyjętych rozwiązań. Str Opis obiektu. Str.

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania. Str. 2. Zakres opracowania. Str. 3. Opis przyjętych rozwiązań. Str Opis obiektu. Str. SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania. Str. 2. Zakres opracowania. Str. 3. Opis przyjętych rozwiązań. Str. 3.1. Opis obiektu. Str. 3.2. Instalacja gazowa - część podziemna. Str. 3.3. Wewnętrzna instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.9. Wykonywanie robót związanych instalacji sanitarnych z montażem i remontem 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89 PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. BRANŻA: SANITARNA INWESTOR: Przedszkole nr 28 ul. Narcyzowa 3, Gdynia. OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH DLA ZESPOŁU BOISK ORAZ MODUŁOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1.1. Instalacja wodno kanalizacyjna Kanalizacja deszczowa Proejktuje się odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE INSTALACJE SANITARNE PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I GOSPODARCZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KORYTNICY lokalizacja : dz. nr 728 Korytnica, gm. Korytnica inwestor, : Szkoła Podstawowa im.h.sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE 1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji sanitarnych dla projektowanej przebudowy pomieszczeń budynku szkoły. 1.1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo