2. ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW i SPRAWDZAJĄCYCH. SPRAWDZAJĄCY BRANŻA UPRAWNIENIA PROJEKTANT BRANŻA UPRAWNIENIA. mgr inż. Małgorzata Fijałkowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW i SPRAWDZAJĄCYCH. SPRAWDZAJĄCY BRANŻA UPRAWNIENIA PROJEKTANT BRANŻA UPRAWNIENIA. mgr inż. Małgorzata Fijałkowska"

Transkrypt

1 zlec. 1/P/03/2007 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : Budynek Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie Adres obiektu : Wiewiórczyn, ul. Szkolna 1 dz.nr 214 Tytuł opracowania Inwestor Część 1 Tom 1.2 Nazwa i adres jednostki projektowania : Projekt budowlany termomodernizacji budynków i wymiany technologii kotłowni w Szkole Podstawowej w Wiewiórczynie ul. Szkolna 1 : Gmina Łask Łask ul. Warszawska 14 : BUDOWLANA : Projekt budowlany wymiany okien i drzwi. : PPW ARCONBUD Łódź. ul. Północna 36a Autorzy opracowania : mgr inż. arch. Małgorzata Fijałkowska upr.429/94/wł inż. Zbigniew Pietroń upr.193/86/w Ł mgr inż. arch. Anna Cendrowicz Sprawdzający : inż. Tadeusz Kołodziejczyk upr.4003/61,114/63 Łódź, kwiecień 2007r P.P.-W. ARCONBUD oświadcza, iż niniejsza praca jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i zostaje wydana jako kompletna dla celu, któremu ma służyć.

2 2. ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW i SPRAWDZAJĄCYCH. PROJEKTANT BRANŻA UPRAWNIENIA mgr inż. Małgorzata Fijałkowska Architektura 429/94/WŁ inż. Zbigniew Pietroń Konstrukcja 193/86/WŁ SPRAWDZAJĄCY BRANŻA UPRAWNIENIA inż. Tadeusz Kołodziejczyk Architektura i konstrukcja 4003/61,114/63 2

3 Zlecenie nr 1/P/04/2007 SPIS CZĘŚCI I TOMÓW Nr części Nr tomu Nazwa części i tomu 1 CZĘŚĆ BUDOWLANA 1.1 P.b. architektoniczno- konstrukcyjny termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej 1.2 P.b. architektoniczno- konstrukcyjny wymiany okien i drzwi 2 CZĘŚĆ INSTALACYJNA 2.1 P.b. modernizacji instalacji c.o. w budynkach 2.2 P.b. modernizacji instalacji wody cieplej i cyrkulacji. w budynkach 2.3 P.b. instalacji grzewczej nadmuchowej i wentylacji mechanicznej w budynkach 2.4 P.b. technologiczny kotłowni gazowej 3 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 3.1 P.b. instalacji elektrycznych kotłowni gazowej, zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej i odgromowej CZĘŚĆ OGÓLNA 4 Informacja do planu BIOZ. 3

4 SPIS ZAWARTOŚCI TOMU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektantów i sprawdzających 3. Spis części i tomów 4. Spis zawartości tomu i spis rysunków 5. Opis techniczny 6. Oświadczenia projektantów i sprawdzających 7. Kopie przynależności do Izby projektowania i uprawnień 8. Rysunki od nr1-17 SPIS RYSUNKÓW 1. Plan sytuacyjny 2. Rzut piwnic 3. Rzut parteru 4. Rzut I-go piętra 5. Rzut II- go piętra 6. Przekrój A - A 7. Przekrój B - B 8. Przekrój C C 9. Przekrój D D 10. Przekrój E E 11. Elewacja południowa ( budynek główny ) 12. Elewacja północna 13. Elewacja wschodnia 14. Elewacja zachodnia 15. Elewacja południowa ( budynek sali gimnastycznej z zapleczem) 17. Wykaz okien i drzwi 4

5 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW I WYMIANY TECHNOLOGII KOTŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIEWIÓRCZYNIE PRZY UL. SZKOLNEJ 1. INWESTOR : GMINA ŁASK ŁASK UL. WARSZAWSKA 14. I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynków i wymiana technologii kotłowni w szkole podstawowej w Wiewiórczynie przy ul. Szkolnej 1. Zakres opracowania obejmuje : - Wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej 2. Warunki formalno-prawne - umowa dwustronna 3/GKI/ Dokumenty, materiały i czynności stanowiące podstawę opracowania - Inwentaryzacja architektoniczno -konstrukcyjna wykonana w styczniu 2007 r przez PPW ARCONBUD - Oględziny i badania makroskopowe materiałów. - Dokumentacja archiwalna - projekt typowy 0/75/61-62 zatwierdzony przez KBUA przy BPTStBM.. 4. Opis stanu istniejacego Budynek Szkoły podstawowej zlokalizowany jest w Wiewiórczynie przy ulicy Szkolnej 1. Teren działki o nieregularnym kształcie z niewielkim spadkiem w kierunku ulicy. Zabudowę kubaturową działki stanowią następujące budynki : - trzykondygnacyjny budynek główny - dwu i pół kondygnacyjna część socjalna z salami specjalistycznymi - parterowy budynek sali gimnastycznej z zapleczem i parterowym łącznikiem Budynek Szkoły Podstawowej zrealizowano ok.1965 roku w oparciu o projekt typowy 0/75/61-62 zatwierdzony przez KBUA przy BPTStBM.. Pozostałą część działki zajmują tereny rekreacyjne i boiska sportowe. Uzbrojenie działki stanowią : sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, instalacje elektryczne i teletechniczne. Drogi i chodniki o nawierzchni betonowej i częściowo asfaltowej. 5

6 - Budynek główny Budynek główny jest budynkiem trzykondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym wykonanym w technologii tradycyjnej o podłużnym układzie ścian nośnych. Ściany zewnętrzne jednostronnie tynkowane, murowane jako warstwowe z cegły ceramicznej pełnej gr.25cm i cegły sylikatowej gr.12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości łącznie z tynkiem 41cm. Ściany wewnętrzne obustronnie tynkowane, murowane z cegły ceramicznej pełnej o łącznej grubości cm. Stropy międzykondygnacyjne typu DZ 3 oparte na ścianach podłużnych budynku. Stropodach wentylowany. Konstrukcja nośna w postaci stropu DZ 3 opartego na ścianach podłużnych. Pokrycie dachu papą asfaltową wielokrotnie. Ocieplenie matami trzcinowymi gr.5cm na łatach drewnianych oraz gr.7cm ułożonymi na stropie. Łaty drewniane oparte co ok. 95 cm na ściankach ażurowych murowanych z gazobetonu gr.12cm. komunikację pionową zapewnia żelbetowa wylewana na mokro klatka schodowa. - Parametry techniczne : Powierzchnia zabudowy - 554,49 m 2 Powierzchnia użytkowa m 2 Kubatura m 3 - Budynek socjalny Budynek dwu i pół kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej o podłużnym układzie ścian nośnych. Stropodach wentylowany. Konstrukcja nośna w postaci stropu DZ 3 opartego na ścianach podłużnych. Pokrycie dachu papą asfaltową wielokrotnie. Ocieplenie matami trzcinowymi gr.5cm na łatach drewnianych oraz gr.7cm ułożonymi na stropie. Łaty drewniane oparte co 95 cm na ściankach ażurowych murowanych z gazobetonu gr.12cm. - Parametry techniczne : Powierzchnia zabudowy - 229,15 m 2 Powierzchnia zabudowy m 2 Kubatura ,68 m 3 - Budynek sali gimnastycznej i łącznika Parterowy budynek, typu halowego o konstrukcji mieszanej. Od strony ul. Szkolnej sala gimnastyczna połączona jest łącznikiem parterowym z budynkiem głównym. Natomiast przybudówka zaplecza socjalno- sanitarnego. zlokalizowana jest od strony ulicy Szkolnej wzdłuż ściany podłużnej sali gimnastycznej. Ściany zewnętrzne murowane z cegły, obustronnie tynkowane o gr. od 49 do 64 cm. Konstrukcję nośną dachu nad sala gimnastyczna stanowią dźwigary dachowe żelbetowe, prefabrykowane o pasach równoległych, ułożone ze spadkiem,strunobetonowe,typowe o rozpiętości osiowej m i rozstawie co 3.00m. Przekrycie dachu z płyt dachowych żelbetowych prefabrykowanych korytkowych o wysokości 10cm opartych na dźwigarach strunobetonowych. Pokrycie dachu papą asfaltową wielokrotnie. Ocieplenie matami trzcinowymi gr.5cm na których wylano szlichtę cementowągr.ok.3cm 6

7 Stropodach nad częścią socjalno-sanitarną i łącznikiem a wentylowany. Konstrukcja nośna w postaci stropu DZ 3 opartego na ścianach podłużnych. Pokrycie dachu papą asfaltową wielokrotnie. Ocieplenie matami trzcinowymi gr.5cm na łatach drewnianych oraz gr.7cm ułożonymi na stropie. Łaty drewniane oparte co 95 cm na ściankach ażurowych murowanych z gazobetonu gr.12cm. - Parametry techniczne : Powierzchnia zabudowy m 2 Powierzchnia zabudowy m 2 Kubatura m 3 - Elementy wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego budynków Tynki- ścian wewnętrznych i sufitów cementowo-wapienne. Ścianki działowe na wszystkich kondygnacjach wykonano ścianki działowe murowane z cegły dziurawki. Posadzki PCW z rulonu, płytki PCW w pomieszczeniach biurowo-magazynowych oraz lastriko i terakota na drogach komunikacyjnych i w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych. Stolarka okienna -typowa drewniana. Okna zespolone, podwójnie szklone dwu i czterodzielne z kwaterami uchylno rozwieralnymi o wymiarach podanych w inwentaryzacji. Stolarka drzwiowa- drewniana typowa.. Obróbki blacharskie- rynny, rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Wymalowania- ścian wewnętrznych i zewnętrznych farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych. Wykazują ślady zniszczeń, łuszczenia się oraz ślady zabrudzeń. Okładziny- w węzłach sanitarnych i zapleczu kuchennym okładziny ścian z płytek szkliwionych glazurowanych. Budynki wyposażone są w następujące instalacje : - c.o i c.w zasilaną z lokalnej kotłowni węglowej - wod-kan - wentylacji grawitacyjnej - siły i oświetlenia ogólnego - odgromową - telefoniczną 7

8 5. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZANIA Z uwagi na wysokie koszty ogrzewania budynków szkolnych projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych, dachów, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz zmianę technologii kotłowni. Na podstawie audytu energetycznego opracowanego przez BEPES Biuro Projektów Energetycznych w Łodzi ul. Grabińska 8 przyjęto następujący wariant prac termomodernizacyjnych : - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr.13 cm - docieplenie stropodachu nad sala gimnastyczna i łącznikiem płytami styropianowymi o grubości 16 cm, w budynku socjalnym- styropianem gr 20 cm - przebudowę stropodachu budynku dydaktycznego - wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej - wymianę technologii kotłowni z węglowej na gazową Docieplenie ścian, dachu i wymianę technologii kotłowni ujęto w tomie 1.1 niniejszej dokumentacji. - Okna i drzwi Wymagany współczynnik przenikania ciepła powinien wynosić U = 2.3 W / m 2 K, zalecany w miarę posiadanych środków U = 1.6 W /m 2 K ( U=1.1 W/m 2 K dla szyby ). Projektuje się okna o wymiarach i podziałach zgodnych z dotychczasowymi oraz załączonym wykazem. Okna o kwaterach uchylno rozwieralnych, wyposażone w mechanizm rozszczelniania i grawitacyjne wywietrzniki np. w systemie Siegenia, Defor Future czy KBE - ClimaBox. Wielkość okien powinna w celu ograniczenia ilości robot budowlanych odpowiadać wielkości istniejących otworów. Ostateczne wielkości okien ustalić na budowie po szczegółowej inwentaryzacji istniejących otworów. Zaprojektowano okna w kolorze białym. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemnoszarym gr.0.56 mm w wykonaniu indywidualnym. Ostateczną szerokość parapetów ustalić na budowie. Parapety wewnętrzne istniejące lub nowe drewniane z płyt drewnopodobnych okleinowane wg. uznania Inwestora. Okna w sali gimnastycznej szklone poliwęglanem 5-cio komorowym. Kwatery otwierane w oknach sali gimnastycznej wyposażyć w samozamykacze otwierane z poziomu podłogi. Klamki zamykaczy osadzić we wnękach o wymiarach.ok.30 x 30 x 20cm. Częściowe zamurowania istniejących otworów okiennych w sali gimnastycznej cegłą ceramiczną pełną kl.100 na zaprawie cem.-wap. Rz= 3 MPa. Od strony wewnętrznej otynkowane tynkiem cem.-wap. kat.iii o grubości odpowiadającej tynkom istniejącym i wymalowane farbami emulsyjnymi wg. uznania Inwestora. Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych wg. Dostawy lokalnego dystrybutora. Skrzydła przeszklone - szklone szkłem bezpiecznym. 8

9 6. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W/w roboty należy prowadzić w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych wyd. Arkady zgodnie z przepisami bhp Dz. U. nr 47 z 2003 r. Realizacja robót budowlanych pod nadzorem osób uprawnionych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę. Bezwzględnie przestrzegać obowiązujące przepisy BHP i PPOŻ. Ewentualne zmiany przyjętych rozwiązań konstrukcyjno materiałowych po uzyskaniu zgody autora projektu i Inspektora Nadzoru powinny być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór techniczny zgodnie z PN-85/B oraz w/w warunkami technicznymi. Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r DZ. U. Nr 1, poz.48,rozdział 2. Ze względu na znaczny zakres prac zaleca się docieplanie budynku powierzyć firmom specjalistycznym. W/w prace oraz pozostałe roboty budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami, przepisami i warunkami technicznymi pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. Opracowali : inż. Zbigniew Pietroń mgr inż. arch. Anna Cendrowicz 9

10 r... data Oświadczenie Oświadczamy, że Projekt Budowlany obejmujący : PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW I WYMIANY TECHNOLOGII KOTŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIEWIÓRCZYNIE UL. SZKOLNA 1 - DZIAŁKA NR 214. INWESTOR : GMINA ŁASK ŁASK UL. WARSZAWSKA 14 sporządzony i sprawdzony przez nas w zakresie branży : budowlanej architektonicznokonstrukcyjnej, wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Projektanci: mgr inż. arch. Małgorzata Fijałkowska ( arch..)... inż. Zbigniew Pietroń ( konstr.)... Sprawdzający: inż. Tadeusz Kołodziejczyk ( arch.i kontr. )... 10

11 11

12 12

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE BIURO NADZORU BUDOWLANEGO inż. MARIAN RUPNIK 47-232 KĘDZIERZYN-KOŹLE UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 14F/8 tel/fax 77 483 74 81 tel kom. 602 629 350 budownic@poczta.onet.pl INWESTOR: TEMAT: BRANŻA: OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zamawiający: Chemtex Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 76 25-501 Kielce Firma "Chemtex" Sp. z o.o. w związku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 02.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: temat /obiekt /część : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277

Bardziej szczegółowo

SANPROJ USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Barbara Bownik 81-611 Gdynia, ul. Wielkokacka 14/78 tel. 502-109-329 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO BRANŻA: FAZA OPRACOWANIA: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJE

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY REWITALIZACJA LUBUSKIEGO TEATRU

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY REWITALIZACJA LUBUSKIEGO TEATRU PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY REWITALIZACJA LUBUSKIEGO TEATRU im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze 1 1. Adres obiektu budowlanego: Zielona Góra ul. Al. Niepodległości 3/5. 2. Grupy, klasy i kategorie

Bardziej szczegółowo

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo