PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWANIA GAZOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWANIA GAZOWA"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWANIA GAZOWA TYTUŁ: FAZA OPRACOWANIA: CENTRUM IDEI KU DEMOKRACJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ADRES: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. RYCERSKA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI INWESTOR: ARCHIDIECEZJA ŁÓDZKA - REKTORAT KOŚCIOŁA AKADEMICKIEGO PANIEN DOMINIKANEK PW MATKI BOŻNEJ ŚNIEŻNEJ UL. RYCERSKA 3, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Reprezentowany przez: KS. IRENEUSZ BOCHYŃSKI DATA: MARZEC 2009 AUTOR OPRACOWANIA: SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zdzisław Kramm upr. bud. nr 134/01/WŁ Mgr inż. Halina Kramm upr. bud. nr 200/33/WŁ JEDNISTKA PROJEKTOWA / GŁÓWNY PROJEKTANT Archidea Królikowski Wichliński Architekci Spółka Partnerska Ul. Więckowskiego 43/45, Łódź, Tel/fax (42) Łódź, r.

2 2 Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na rysunkach, mają charakter przykładowy i niewiążący. W każdym przypadku występowania w tekście projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy w sposób dorozumiany, że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem lub równoważny. Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych, o nie gorszych niż opisane w projekcie parametrach technicznych, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zastosowanie zaproponowanych, równoważnych rozwiązań, technologii, materiałów lub urządzeń. Zawartość teczki Teczka niniejsza zawiera: Kotłownia nr 1. A. Opis techniczny B. Wytyczne branżowe C. Obliczenia D Zestawienie podstawowych materiałów E. Rysunki: Rys. nr 1 Rzut kotłowni Rys. nr 2 Przekój A-A Rys. nr 3 Schemat montażowy kotłowni Razem stron 3-14 Razem rysunków 3 Pomieszczenie kotła nr 2 Opis techniczny z doborem urządzeń strona 15 Zestawienie podstawowych materiałów strona 16 Rysunek nr 4 Rzut pom. kotła nr 2 i schemat instalacji przewodu spalinowo powietrznego Razem rysunków 1 Pomieszczenie kotła nr 3 Opis techniczny z doborem urządzeń strona 17 Zestawienie podstawowych materiałów strona 18 Rysunek nr 5 Rzut pom. kotła nr 3, schemat montażowy kotłowni i schemat instalacji przewodu spalinowo - powietrznego Razem rysunków 1 ŁĄCZNIE STRON 18 ŁĄCZNIE RYSUNKÓW...5

3 3 1.Podstawa opracowania. A. OPIS TECHNICZNY -do projektu wykonawczego kotłowni wodnych, gazowychw Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim KOTŁOWNIA NR 1 Podstawę niniejszego opracowania stanowią: a) projekty budowlane modernizacji - branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, wod- kan, ogrzewania opracowania równoległe b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z r. [ Dz. U. Nr 75]. c) PN-B z kwietnia 1999 r. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. d) PN-B ze stycznia 1999 r. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. e) Katalogi i wytyczne stosowania urządzeń prod. BUDERUS, GRUNDFOS itp. 2.Zakres opracowania. Projekt niniejszy zakresem swoim obejmuje modernizację istniejącej kotłowni wodnej, gazowej o mocy cieplnej Q = 2 x 105 = 210 kw, która dotychczas obsługiwała instalacje ogrzewania grzejnikowego pomieszczeń klubu i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych ogrzewania powietrznego budynku kościoła. Rozbudowa instalacji grzewczych polega na podłączeniu do istniejących kotłów ogrzewania grzejnikowego pomieszczeń na I i II piętrze, ogrzewania podłogowego pomieszczeń na parterze oraz centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej. Istniejące jednostki kotłowe o łącznej mocy Q = 210 kw pozostają bez zmian do dalszej eksploatacji wraz z przewodami spalinowymi zabudowanymi w b. kominie kotłowni węglowej. Zapotrzebowanie ciepła istniejących dotychczas odbiorników ciepła nie przekraczało mocy jednego kotła. Po podłączeniu opisanych wyżej dodatkowych odbiorników wykorzystana zostanie pełna moc cieplna istniejącej kotłowni. Rozbudowy wymaga tylko automatyka kotłowni o moduł umożliwiający kaskadową pracę kotłów i moduł sterujący pracą ogrzewania podłogowego. 3. Opis budynku. Budynki podlegające modernizacji i rozbudowie są zespołem obiektów istniejących. Kotłownia gazowa zlokalizowana jest w podpiwniczeniu obiektu.

4 4. Opis kotłowni 4 Istniejąca kotłownia wyposażona jest w dwa kotły np. prod. BUDERUS typ LOGANO GE 315 O mocy cieplnej Q = 105 kw każdy z kompletnymi przewodami spalinowymi. Ponieważ rzeczywiste obciążenie cieplne podłączonych w stanie istniejącym odbiorników nie przekraczało mocy jednego kotła pracował jeden z kotłów a drugi stanowił rezerwę na docelową rozbudowę. Istniejący kocioł ma zabudowaną tablicę automatyki np.logomatic 4311 z modułem centralnym ZM 432, modułem funkcyjnym FM 442 sterującym dwoma obiegami grzewczymi z zaworami mieszającymi i modułem FM 441 dostosowanym do sterowania przygotowaniem ciepłej wody użytkowej i jednym obiegiem grzewczym z zaworem mieszającym. Istniejące kotły pracują poniżej 10 lat, są w dobrym stanie technicznym i nie podlegają wymianie. Tablicę tę uzupełnić należy o moduł 447 do kaskadowej pracy kotłowni. Drugi kocioł wyposażyć należy w tablicę np. LOGOMATIC 4312 i moduł 442 do sterowania obiegiem grzewczym bez mieszacza. Dodatkowo drugi kocioł wyposażyć należy w urządzenie do zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle. Ponieważ pracować będą teraz oba kotły w układzie kaskadowym na rurociągach zasilających każdego kotła, przed pierwszym zaworem zamontować należy klapy odcinające, miedzykołnierzowe, z siłownikami np. typ ME 50 N produkcji np.honeywell Na rozdzielaczach kotłowni zamontowane są: - odgałęzienie dla ogrzewania grzejnikowego klubu w skład którego wchodzi zawór mieszający HRE 3 ø 20 i pompa obiegowa np. UPE z armaturą odcinającą i zwrotną - odgałęzienie dla ogrzewania powietrznego kościoła z pompą UPE z armaturą jw. - odgałęzienie rezerwowe / zaślepione/ z pompą MAGNA UPE F, zaworem trójdrogowym, mieszającym HRE ø 32 z armaturą jw. W układzie docelowym dwa pierwsze odgałęzienia pozostają do dalszej eksploatacji a odgałęzienie rezerwowe wykorzystane zostanie dla ogrzewania grzejnikowego I i II p. Rozdzielacze zasilania i powrotu podlegają wymianie. Na projektowanych rozdzielaczach zamontowane będzie dodatkowe odgałęzienie dla ogrzewania podłogowego parteru z projektowanym zaworem mieszającym, np. HRE 3 ø 25 I pompą obiegową, np. UPE W kotłowni przewidziano dodatkowo instalację centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej składające się z podgrzewacza pojemnościowego np. LOGALUX SU 750 z pompą ładującą UPE i pompą cyrkulacyjną UP 20-45N. Sterowanie układem przygotowania ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji z modernizowanego układu automatyki kotłowni. Dodatkowe wyposażenie kotłowni stanowi również stacja uzdatniania wody instalacyjnej np. AQUASET 500 prod. VIESSMANN. Połączenie stacji z instalacją grzewczą musi być wykonane jako rozłączne. 5. Bilans cieplny obiektu. Potrzeby cieplne instalacji zasilanych z przedmiotowej kotłowni: gałąź 1. istniejące ogrzewanie grzejnikowe pomieszczeń klubu 30,0 kw gałąź 2. istniejące ogrzewanie powietrzne kościoła 48,4 kw gałąź 3. projektowane ogrzewanie grzejnikowe pomieszczeń I i II piętra 60,2 kw gałąź 4. projektowane ogrzewanie podłogowe pomieszczeń na parterze 27,4 kw Razem Q = 210,0 kw Moc zainstalowanych kotłów ΣQ = 210,0 kw

5 5 6. Próba hydrauliczna. Próbę hydrauliczną instalacji i kotłowni przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji grzewczych - zeszyt nr 6. opracowanych przez COBRTI INSTAL - Warszawa 2003r. Ciśnienie próbne musi być o 2 bary większe od maksymalnego ciśnienia roboczego. Ponieważ ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa na kotle wynosi p= 3 bary- ciśnienie próbne musi wynosić p p = 3+2 = 5 bar. Próbę hydrauliczną poprzedzić należy dwukrotnym płukaniem instalacji. 7. Zabezpieczenie antykorozyjne. Rurociągi stalowe w kotłowni należy oczyścić do 3 o czystości przy pomocy szczotek drucianych w sposób mechaniczny i dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjną odporną na temperaturę 100 o,zgodnie z instrukcją KOR 3A. 8. Izolacje cieplne. Rurociągi grzewcze po wykonaniu próby i zabezpieczeń antykorozyjnych należy zaizolować miękkimi rękawami z elastycznej pianki PE, zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z tj. izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej musi spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli: Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m K) 1) 1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 5 6 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 1 / 2 wymagań z poz / 2 wymagań z poz Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm

6 6 Uwaga: 1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. B. WYTYCZNE BRANŻOWE. B.1. Wytyczne budowlane. Pomieszczenie kotłowni gazowej- stanowi oddzielną strefę pożarową. W części, gdzie zlokalizowana jest kotłownia budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Kotłownia znajduje się w piwnicy. Odporność ogniowa ścian wewnętrznych oddzielających kotłownię od pozostałych pomieszczeń oraz stropu musi wynosić min. 60 min. Ściany wewnętrzne kotłowni, murowane grubości 12 cm i 25 cm z obustronnym tynkiem posiadają odporność ogniową EI- 60, drzwi wewnętrzne projektowane EI 30. Drzwi kotłowni muszą one otwierać się na zewnątrz. W kotłowni wykonać otwór dla nawiewu o wym 400 x 270 mm. Spód wlotu powietrza do kotłowni musi być na wysokości h = 30 cm nad posadzką. Otwór ten obustronnie osiatkować a w kotłowni zamontować zasuwę wentylacyjną z ograniczeniem przymknięcia max do połowy powierzchni kanału nawiewnego. Wywiew z kotłowni kanałem blaszanym o przekroju nie mniejszym niż 625 cm 2 - wlot pod stropem. Posadzka w kotłowni musi być wykonana z materiałów niepalnych wytrzymałych na zmiany temperatury oraz uderzenia. Wykonać ją ze spadkiem do kratek kanalizacyjnych. W kotłowni istnieje studzienka schładzająca z kręgów betonowych. Przejścia przewodów rurowych przez ściany kotłowni wykonać jako szczelne. Stosować atestowaną masę uszczelniającą, np. HILTI. W kotłowni do dalszej eksploatacji pozostawia się okno zewnętrzne o pow. 0,54 m 2 B.2 Wytyczne elektryczne. Instalacje elektryczne w kotłowni zasilić z wydzielonej rozdzielnicy zasilanej odrębną linią zasilającą z głównej rozdzielnicy dla całego obiektu. Rozdzielnicę dla kotłowni umieszczono w kotłowni przy drzwiach wejściowych.

7 7 Na zasilaniu zainstalować awaryjny wyłącznik prądu /AWP/ dostępny z zewnątrz kotłowni, służący do natychmiastowego wyłączenia wszystkich instalacji elektrycznych w kotłowni. Ponowne uruchomienie kotłów tym wyłącznikiem powinno być możliwe tylko wtedy, gdy nie spowoduje to zagrożenia ruchu palnika, oraz instalacji gazu. W pobliżu rozdzielnicy zainstalować gniazdo wtyczkowe na napięcie 24 V dla oświetlenia przenośnego i gniazdo wtyczkowe na 230 V. W kotłowni istnieje system bezpieczeństwa gazowego. System ten składa się z zaworu automatycznie wyłączającego dopływ gazu w wypadku zadziałania czujki wykrywającej obecność gazu, zamontowanej nad kotłami. Zawór ten zamontowany jest przed kotłownią. Zadziałanie tego systemu musi spowodować wyłączenie wszystkich instalacji elektrycznych w kotłowni i jednocześnie uruchomić akustyczną i optyczną sygnalizację stanów awaryjnych, wyprowadzoną do miejsca stałego dyżuru. Przewody pracujące pod napięciem układać w odległości min. 20 cm od przewodów do czujników, ewentualnie dla czujników zastosować przewody ekranowane. W kotłowni stosować oświetlenie sztuczne o stopniu ochrony IP > 65. Przez pomieszczenie kotłowni nie mogą przebiegać instalacje elektryczne niezwiązane z pracą kotłowni. W pomieszczeniu kotłowni wykonać połączenia wyrównawcze. B3. Instalacja gazu. Do kotłowni doprowadzony jest gaz ziemny odrębnym przewodem gazowym. Kotłownia wyposażona jest w detektor awaryjnego wypływu gazu, powodujący w razie nieszczelności samoczynne zamknięcie dopływu gazu za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego. Zawór umieszczony jest na zewnątrz kotłowni za kurkiem głównym. Detektor / czujnik/ awaryjnego wypływu gazu umieszczony jest bezpośrednio pod stropem nad kotłami. Zadziałanie detektora oraz odcięcie dopływu gazu i energii elektrycznej do kotłowni musi nastąpić już przy stężeniu gazu równym 10% dolnej granicy wybuchowości. B4. Instalacje wod. - kan. W kotłowni istnieje studzienka schładzająca. Zimną wodę doprowadzić do stacji uzdatniania wody - D n 25 oc. W sąsiadującym z kotłownią pomieszczeniu zaprojektowano pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody SU 750. Do podgrzewacza doprowadzić wodę zimną ø n 40 i cyrkulację ø n 25.

8 C.1.Obliczenia technologiczne kotłowni 8 C. OBLICZENIA W kotłowni zamontowane są dwa kotły np. prod. BUDERUS typ LOGANO GE 315 o mocy cieplnej każdego z nich Q 1 = 105 kw. Wentylacja kotłowni [ PN-B i Dz. U. Nr 75 p ] Nawiew. Powierzchnia kanału nawiewnego F= 5 cm 2 / 1kW mocy lecz nie mniej niż 300 cm 2 F n = 2 x 105 x 5 = cm 2 Istniejący kanał nawiewny o wymiarach 200 x 400 mm i powierzchni F = 800 cm 2 należy wymienić na nowy kanał o wymiarach min 270 x 400 mm Wywiew. Normatywna powierzchnia kanału wentylacji wywiewnej powinna być równa co najmniej połowie powierzchni otworu nawiewnego nie mnie jednak niż 200 cm 2. F w min = 1.050/2 = 525 cm 2 W kotłowni istnieje kanał wentylacji wywiewnej o powierzchni kratki wlotowej F = 36 x 25 = 900 cm 2. Przekrój pionowego kanału wentylacji wywiewnej nie może być mniejszy od F w = 525 cm 2. /w czasie inwentaryzacji kotłowni sprawdzenie wymiarów kanału prowadzonego w istniejącym, murowanym kominie byłej kotłowni węglowej nie było możliwe/. Obciążenie cieplne kubatury kotłowni. Urządzenia grzewcze typ B z odprowadzeniem spalin- nie przeznaczone do stałego przebywania ludzi obciążenie cieplne kubatury kotłowni nie może być większe niż O o = 4,65 kw/1m 3 moc cieplna zainstalowanych urządzeń - Q = 210 kw Minimalna kubatura kotłowni wynosi V min = 210/4,65 = 45,2m 3 Rzeczywista kubatura istniejącej kotłowni wynosi V rz =27,9 x 2,83 = 79,0 m 3 > 45,2 m 3 /h i spełnia warunek Powierzchnia okna. Minimalna powierzchnia okna w kotłowni powinna wynosić 1/15 powierzchni posadzki Powierzchnia posadzki kotłowni wynosi Fp = 27,9 m 2 stąd minimalna powierzchnia okna Fo min. = 27,9/15 = 1,86 m 2. Rzeczywista powierzchnia okna w kotłowni wynosi Fo rz = 1,16 x 0,46 = 0,53 m 2 Ponieważ budynek jest obiektem istniejącym, zabytkowym a ściany zewnętrzne w poziomie piwnic o grubości około 1,0 m. częściowo z kamienia polnego- do dalszej eksploatacji pozostawia się istniejące okno bez spełnienia warunku dotyczącego minimalnej jego powierzchni.

9 C.2. Część instalacyjna. 9 Zabezpieczenie kotłów Kotłownia projektowana pracować będzie w systemie zamkniętym. Parametry max. czynnika grzejnego 80 x 60 o C. Każdy kocioł LOGANO GE 315 o mocy Q = 105 kw zabezpieczony jest membranowym zaworem bezpieczeństwa ; max ciśn. w instalacji p max = 0,27 MPa. Obliczenie zaworu bezpieczeństwa wg warunków UDT Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa dla p 1 = 0,27 x 1,1 = 0,3 MPa m > 3600 x N/r [kg/h] ; m > 3600 x 105/2126 = 178 kg/h gdzie: N 105 [kw] największa trwała moc cieplna zabezpieczanego kotła. r kj/kg - ciepło parowania przy ciśnieniu p 1 przed zaworem bezpieczeństwa Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu bezpieczeństwa A = Ap + Aw [mm 2 ] Aw= (1-x 2 ) * m/5,03 * c *[(p 1 - p 2 ) * ] 0,5 [mm 2 ] dla odprowadzenia wody Ap = x 2 * m/10 * K 1 * K 2 * * (p 1 + 0,1) [mm 2 ] dla odprowadzenia pary gdzie: x 2 = i 1 - i 2 /r = 602,5 418,8/2126 = 0,087 i 1 - entalpia wody przed zaworem bezpieczeństwa przy nadciśn. p 1 [kj/kg] = 602,5 kj/kg i 2 - entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczeństwa przy nadciśn. p 2 [kj/kg] = 418,8 kj/kg dla zaworu bezpieczeństwa prod. SYR typ 1915; 25 - = 0,54 współcz. wypływu dla pary c = 0,30 współczynnik wypływu dla wody Z wykresu rys. 1 DT-UC-90/WO-A/01 str. 28 dla p 1 = 0,3 MPa i pary nasyconej K 1 = 0,532 Z wykresu rys. 3 DT-UC-90/WO-A/01 str. 30; dla = (p 2 + 0,1)/ (p 1 + 0,1) = 0,1/0,4 = 0,25 i H = 0,31 - kr = 0,54 stąd K 2 = 1; A w = (1-0,087) * 178/5,03 * 0,3 * [(0,3 0,00) * 958,3 ] 0,5 =6,4 mm 2 A p = 0,087 * 178/10 * 0,532 * 1 * 0,54 * (0,3 + 0,1) = 13,5 mm 2 A = A w + A p = 6,4 + 13,5 = 19,9 mm 2 stąd d > [4 * A/ ] 0,5 = 5,03 mm Przyjęto dla każdego kotła zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915; 25; o średnicy kanału dolotowego d = 20 mm >5,03 mm. Wg katalogu producenta zawór ten może zabezpieczać źródło ciepła o mocy do Q =200 kw. Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa p o = 3,0 bar. Gałąź 1.- instalacja c.o. grzejnikowego istniejącego klubu Obciążenie cieplne gałęzi wynosi Q = 30,0 kw 80 x 60; Gp = 1,15 x ,86/20 x 0,97781 = 1,52 t/h;

10 10 istniejąca pompa GRUNDFOS typ UPE ; 1 x 230V; P = 100 W; I N = 0,44 A przy przepływie nominalnym ma wysokość podnoszenia Hp = 40,0 kpa; Przyjmując obliczony niżej spadek ciśnienia na zaworze trójdrogowym H =3,61 kpa Pozostaje dla instalacji ciśnienie dyspozycyjne H D = 40 3,61 = 36,39 kpa. Sprawdzenie zaworu mieszającego, trójdrogowego dla instalacji c.o. grzejnikowego Istniejącego klubu gałąź 1. Q = 30,0 kw; G = 1,52 t/h; istniejący zawór mieszający, trójdrogowy prod. Danfoss gwintowany typ HRE 3 20; k vs = 8,0 m 3 /h. Spadek ciśnienia na zaworze H =3,61 kpa. Gałąź 2.- instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych ogrzewania powietrznego kościoła Obciążenie cieplne gałęzi wynosi Q = 48,4 kw 80 x 60; Gp = 1,15 x 48,4 x 0,86/20 x 0,97781 = 2,45 t/h; Istniejąca pompa GRUNDFOS serii 2000 typ UPE ; 1 x 230V; P 1 = 250 W; I N = 1,08 A; ma wys. podnoszenia Hp = 60,0 kpa; Pompa ta w razie konieczności szybkiego nagrzania kościoła przy max zapotrzebowaniu ciepła Q = 100 kw mieć będzie wysokość podnoszenia H p = 50 kpa Gałąź 3.- projektowana instalacja c.o. grzejnikowego I i II piętra Dla zasilania tej gałęzi przyjęto urządzenia i armaturę zainstalowane na odgałęzieniu rezerwowym stanu istniejącego kotłowni. Obciążenie cieplne gałęzi wynosi Q = 60,2 W 80 x 60; Gp = 1,15 x 60,2 x 0,86/20 x 0,97781 = 3,05 t/h; istniejąca pompa GRUNDFOS serii 2000 typ MAGNA UPE F; 1 x 230V; P = 445 W; I N = 2,0 A; mieć będzie wys. podnoszenia Hp = 80,0 kpa; Przyjmując obliczony niżej spadek ciśnienia na zaworze trójdrogowym H =3,0 kpa Pozostaje dla instalacji ciśnienie dyspozycyjne H D = 80 3,0 = 77,0 kpa. Sprawdzenie zaworu mieszającego, trójdrogowego dla projektowanej instalacji c.o. grzejnikowego i i II piętra Q = 60,2 kw; G = 3,05 t/h; Istniejący zawór mieszający, trójdrogowy prod. Danfoss gwintowany typ HRE 3 32; k vs = 18,0 m 3 /h Spadek ciśnienia na zaworze H = 3,0 kpa. Gałąź 4.-projektowana instalacja c.o. podłogowego parteru Obciążenie cieplne gałęzi wynosi Q = 27,4 kw 55 x 45; Gp = 1,15 x 27,4 x 0,86/10 x 0,98807 = 2,75 t/h; przyjęto pompę np. GRUNDFOS serii 2000 TYP UPE 32-80; 1 x 230V; P = 250 W; I N = 1,08 A; o wys. podnoszenia Hp = 60,0 kpa;

11 Przyjmując obliczony niżej spadek ciśnienia na zaworze trójdrogowym H =5,3 kpa pozostaje dla instalacji ciśnienie dyspozycyjne H D = 60 5,3 = 54,7 kpa. Dobór zaworu mieszającego, trójdrogowego dla instalacji c.o. podłogowego parteru Q = 27,4 kw; G = 2,75 t/h; Przyjęto zawór mieszający, trójdrogowy prod. np. Danfoss gwintowany typ HRE 3 25 k vs = 12,0 m 3 /h Spadek ciśnienia na zaworze H = 5,3 kpa. 11 C.2. Obliczenia ciepłej wody użytkowej z doborem urządzeń Obliczenia przeprowadza się na podstawie,,wytycznych projektowych opracowanych przez VIESSMANN,,Centralny podgrzew wody użytkowej przy pomocy pojemnościowych podgrzewaczy wody. n 1 = 21 pokoi hotelowych z natryskiem Q h max = 4,5 kwh; n x Q h max = 94,5 kwh n 2 = 13 pokoi hotelowych z umywalką Q h max = 1,2 kwh; n x Q h max = 15,6 kwh Σ(n x Q h max ) = 110,0 kwh Obliczenie pojemności podgrzewacza V = 860 x Σ(n x Q h max ) x φ n x φ 2 x Z A / (Z A + Z B ) x ( T a T e ) a = 860 x 110 x 0,8 x 1 x 1,2/ (1,5 + 1,5) x ( 60 10) x 0,8 = 756,8 l ustalenie koniecznej mocy podgrzewu Q = V x c x (T a - T e )/Z A = 750 x 50/860 x 1 = 44,0 kw Do bilansu kotłowni przyjmuje się Q cw = 44,0 kw. Aby umożliwić szybkie naładowanie podgrzewacza z wykorzystaniem priorytetu ciepłej wody obieg wody grzewczej i pompę ładującą przyjęto na katalogowe zapotrzebowanie wody grzewczej dla podgrzewacza SU 750 wynoszące G = 4,3 t/h co przy parametrach kotłowni 80 x 60 o odpowiada ilości ciepła Q = 100,0 kw. Przyjęto pompę ładującą prod. np. Grundfos serii 2000 typ UPE 32-80; 1 X 230V; P 1 = 250W I n = 1.08 A; Maksymalna wydajność trwała wymiennika SU 750 wynosi G cw = 2176 kg/h Dobór pompy cyrkulacyjnej Z uwagi na dużą rozciągłość zładu instalacji c.w.u. pompę cyrkulacyjną dobiera się na G p.ccw = 0,5 G cw = 2176/2 x 1,15 = kg/h Przyjęto pompę cyrkulacyjną np. Grundfos UP N; przy przepływie nominalnym wysokość podnoszenia H = 35 kpa. Naczynie wzbiorcze przeponowe [ PN-B ] Pojemność wodna instalacji: 2 x kocioł LOGANO GE 315 o mocy Q 1 = 105 kw; 2 x 143 = 286 l. rurociągi w kotłowni ca 80 l wężownica podgrzewacza SU l

12 wskaźnikowa poj. instalacji c.o. grzejnikowego pom. klubu30 x 9,4 = 282 l wskaźnikowa poj. instalacji ogrz. pow. pom. kościoła 48,4 x 6,9 = 334 l wskaźnikowa poj. instalacji c.o. grzejnikowego pom. I i II p.60,2 x 9,4 =566 l wskaźnikowa poj. instalacji c.o. podłogowego 27,4 x 19,8 = 523 l Razem V = l Do doboru naczynia wzbiorczego przyjęto V = 2,1 m 3 obliczeniowa temp. wody zasilającej t z = 80 o ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym / p st + 02/ = 1,5 + 0,2 = 1,7 bar max. ciśn. obliczeniowe w naczyniu wzbiorczym; = p o zaw. bezp. = 3,0 bar. minimalna poj. użytkowa naczynia wzbiorczego: V u = 2,1 x 999,7 x 0,0287 = 60,3 dm 3 Minimalna poj. całkowita: V n = 60,3 x (3+1)/ 3-1,7 = 186 dm 3 Istniejące naczynie wzbiorcze ciśnieniowe prod. np. REFLEX - N 200/6 jest właściwe i przeznacza się je do dalszej eksploatacji. Zabezpieczenie stanu wody w kotle. Dla kotła nadążnego dobrano zabezpieczenie stanu wody prod. SYR typ z blokadą w 12 przypadku zadziałania które zamontować należy na przewodzie zasilającym za kotłem przed pierwszym zaworem odcinającym. Stacja uzdatniania wody w kotłowni Dobrano stację uzdatniania wody typ np. AQUASET 500 prod. VIESSMANN Zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.w.u. [PN-76/B-02440] woda grzejna 80 x 60 o C ciśnienie czynnika grzejnego p g = 3,0 bar. ciśnienie dopuszczalne w podgrzewaczu = ciśnieniu otwarcia zaworu bezpieczeństwa p 1 = 6,0 bar ciśn. na wylocie z zaworu bezpieczeństwa- przy wylocie do atmosfery p 2 = 0 bar d={4 x G/3,14 x 1,59 x c [(1,1p 1 -p 2 ) x ] 0,5 } 0,5 d={ 4 x 120/ 3,14 x 1,59 x 0,189 x [( 1,1 x 6 0) x 0,983] 0,5 } 0,5 = 14,13mm gdzie: G = 0,16 x V=0,16 * 750 = 120 V pojemność wodna podgrzewacza V = 750 l. c = 0,35 x dla gazu = 0,35 x 0,54 = 0,189 przyjęto zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 D n 25; d o = 20 mm; cisn. otwarcia p o = 6,0 bar. Dobór naczynia wzbiorczego dla instalacji c.w. Przyjęto naczynie firmy np. REFLEX typ REFIX DT 5-40 dla wymiennika zasobnikowego o poj. V=750 l.

13 13 D. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW D.1 Elementy istniejące do dalszej eksploatacji Poz. materiał ilość uwagi 1. Kocioł wodny, żeliwny niskotemperaturowy prod. Buderus typ LOGANO GE315 o mocy cieplnej Q = 105,0 kw z palnikiem gazowym prod. WEISHAUPT WG 20N/1-C, tablicą LOGOMATIC 4311, modułem centralnym ZM 432, modułem funkcyjnym FM 442 i modułem funkcyjnym FM 441 kpl Kocioł wodny, żeliwny niskotemperaturowy prod. Buderus typ LOGANO GE315 o mocy cieplnej Q = 105,0 kw z palnikiem gazowym prod. WEISHAUPT WG 20N/1-C kpl Tablica LOGOMATIC 4311 z modułem centralnym ZM 432 modułem funkcyjnym FM 442, modułem FM Zawór bezpieczeństwa Flamco ø 25/32 szt Zabezpieczenie stanu wody prod. Flamco szt Filtroodmulnik kołnierzowy Dn 65 szt Naczynie wzbiorcze ciśnieniowe REFLEX N- 200/6 szt Wodomierz WS 1,5 szt Pompa UPE szt Pompa UPE szt Pompa MAGNA UPE F szt Zawór mieszający, trójdrogowy, gwintowany Danfoss HRE 3 Dn 20 szt Zawór mieszający, trójdrogowy, gwintowany Danfoss HRE 3 Dn 32 szt Zawór odcinający, kulowy, kołnierzowy Dn 65 szt Zawór odcinający, kulowy, kołnierzowy Dn 50 szt Zawór odcinający, kulowy, gwintowany ø 32 szt Zawór j.w. lecz ø 25 szt Zawór j.w. lecz ø 20 szt Rurka manometryczna z kurkiem szt Automatyczny odpowietrznik pływakowy szt Manometr o zakresie wskazań 0 4,0 bar z rurką i kurkiem szt Zawór zwrotny, gwintowany ø 50 szt Zawór zwrotny, gwintowany ø 32 szt Termomanometr o zakresie o i p = 0-4,0 bar szt Zawór odcinający, kulowy, gwintowany ø 15 szt Zawór odcinający, kulowy, gwintowany ø 50 szt. 5

14 14 D.2 Elementy projektowane Poz. materiał ilość uwagi 101. Moduł funkcyjny Buderus FM 447 do kaskadowej pracy kotłowni zamontować na tablicy poz. 3 szt Tablica LOGOMATIC 4312 szt Moduł funkcyjny FM 442 szt Czujka rurowa FVZ do projektowanego układu grzewczego szt Stacja uzdatnienia wody AQUASET 500 prod. Viessmann szt Klapa zamykająca, międzykołnierzowa ME-50N; Dn 50 z siłownikiem prod. HONEYWELL szt Zabezpieczenie stanu wody typ prod. Syr szt Podgrzewacz pojemnościowy ciepłej wody prod. BUDERUS LOGANO SU 750; V 750 l. szt Pompa ładująca c.w.u. Grundfoss UPE 32 80; 1 x 230 V; P 1 = 250 W; I n = 1,08 A; szt Pompa cyrkulacyjna c.w. Grundfos UP 20 45N; 1 X 230 V; P 1 = 115W; I n = 0,5 A; szt Pompa ładująca c.w.u. Grundfoss UPE 32 80; 1 x 230 V; P 1 = 250 W; I n = 1,08 A; szt Zawór mieszający, trójdrogowy Danfoss typ HRE 3; ø 25 z siłownikiem szt Naczynie wzbiorcze ciśnieniowe do wody pitnej firmy REFLEX typ REFIX DT 5-40 szt Zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 D n 25; d o = 20 mm; cisn. otwarcia p o = 6,0 bar. szt Zawór odcinający, gwintowany, kulowy ø 50 szt Zawór j.w. lecz ø 40 szt Zawór j.w. lecz ø 25 szt Zawór j.w. lecz ø 15 szt Zawór zwrotny, gwintowany ø 50 szt Zawór j.w. lecz ø 25 szt Zawór j.w. lecz ø 40 szt Manometr o zakr. wskazań 0 9,0 bar z rurką i kurkiem szt Manometr j.w. lecz o zakr. wskazań 0 4,0 bar szt Rozdzielacz zasilający z rury stalowej bez szwu Dn 100 o dł.1,0 m z króćcami wg części rysunkowej szt Rozdzielacz powrotny z rury stalowej bez szwu Dn 100 o dł. j.w. i z króćcami j.w. szt rury stalowe, ze szwem, typ średni, czarne øn 65 mb. 8 øn 40 mb. 16

15 Opis z doborem urządzeń 15 POMIESZCZENIE KOTŁA NR 2./ 1 PIĘTRO/ Kocioł ustawiony będzie na 1 piętrze w przedsionku i obsługiwać będzie centralne ogrzewanie grzejnikowe i przygotowanie ciepłej wody. Moc cieplna potrzebna dla instalacji c.o. Q = 21,8 kw; parametry obliczeniowe instalacji 80 x 60 o. Zaprojektowano gazową, kondensacyjną centralę grzewczą / stojący kompakt we wspólnej obudowie/ o mocy Q = 5,3 24,0 kw prod. np. BUDERUS typ LOGAMAX plus GB 152 T Z pojemnościowym podgrzewaczem / z wężownicą/ o pojemności zasobnika V = 150 l.; - wielkość kotła 24. Do sterowania pracą centrali przyjęto system regulacyjny Logomatic 4000 typ Logomatic W skład centrali wchodzi - zawór bezpieczeństwa dla c.o. o ciśnieniu otwarcia p o = 3,0 bar - zawór przelewowy - zawór trójdrogowy - modulowana pompa obiegowa -membranowe naczynie wzbiorcze dla instalacji grzewczej o poj. V = 18 l. - czujnik ciepłej wody użytkowej - zawór napełniania i spustu - anoda w podgrzewaczu c.w.u. - automatyczny odpowietrznik Z wyposażenia dodatkowego zamówić należy - zestaw armatury gazu i ogrzewania z manometrem nr zestaw armatury 10 bar do c.w.u. w tym zawór bezpieczeństwa 10 bar i zawór zwrotny nr naczynie wzbiorcze wodociągowe V = 8,0 l. nr zestaw lejka odpływowego nr Pomieszczenie gdzie zainstalowano kocioł gazowy, kondensacyjny ma kubaturę większą od V min = 6,5 m 3. Wysokość pomieszczenia w którym zamontowano kocioł jest większa od H min = 1,9 m Obciążenie cieplne kubatury jest mniejsze niż 4,65 kw/1m 3 Pomieszczenie posiada wentylację grawitacyjną.

16 16 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW DLA POMIESZCZENIA KOTŁA NR 2 /1 PIĘTRO/ Poz. materiał ilość uwagi 201. Gazowa, kondensacyjna centrala grzewcza / stojący kompakt we wspólnej obudowie/ o mocy Q = 5,3 24,0 kw prod. BUDERUS typ LOGAMAX plus GB 152 T; z pojemnościowym podgrzewaczem / z wężownicą/ o pojemności zasobnika V = 150 l. wielkość kotła 24.i systemem regulacyjnym Logomatic 4000 typ Logomatic W skład centrali wchodzi - zawór bezpieczeństwa dla c.o. o ciśnieniu otwarcia p o = 3,0 bar, zawór przelewowy, zawór trójdrogowy, modulowana pompa obiegowa, membranowe naczynie wzbiorcze dla instalacji grzewczej o poj. V = 18, czujnik ciepłej wody użytkowej, zawór napełniania i spustu, anoda w podgrzewaczu c.w.u., automatyczny odpowietrznik Z wyposażenia dodatkowego zamówić należy zestaw armatury gazu i ogrzewania z manometrem nr zestaw armatury 10 bar do c.w.u. w tym zawór bezpieczeństwa po = 10 bar i zawór zwrotny nr , naczynie wzbiorcze wodociągowe V = 8,0 l. nr i - zestaw lejka odpływowego nr kpl System spalinowy do kotła kondensacyjnego GA-K -trójnik rewizyjny twin 15; ø szt Rura ø ; L = 500 mm twin 03 szt Kołnierz maskujący twin 31 szt Kolano z podporą ø 80; 90 o ; - albi 06 szt Rura ø 80; dł mm FU 02/80 / ilość ustalić na montażu/ szt Przykrycie wylotu komina z kołnierzem albi 16 szt Uszczelka sylikonowa ø 80 albi 26 /ilość ustalić na montażu/ szt Złączka króćca kotła twin 33 szt. 1

17 Opis z doborem urządzeń 17 POMIESZCZENIE KOTŁA NR 3./ PARTER/ Kocioł zawieszony będzie na parterze w pomieszczeniu cateringu i obsługiwać będzie centralne ogrzewanie podłogowe na parterze. Moc cieplna potrzebna dla instalacji c.o. Q = 18,8 kw; parametry obliczeniowe instalacji 55 x 45 o. Zaprojektowano naścienny kocioł gazowy, kondensacyjny o mocy Q = 5,7 24,0 kw prod. np. BUDERUS typ LOGAMAX plus GB Do sterowania pracą centrali przyjęto regulator pogodowy RC 35 / nr i , oraz moduł sterowania mieszaczem do jednego obiegu z zaworem trójdrogowym typ MM-10 W skład kotła wchodzi - zawór bezpieczeństwa dla c.o. o ciśnieniu otwarcia p o = 3,0 bar - zawór trójdrogowy / w projektowanym układzie nie wykorzystany bez siłownika/. - modulowana pompa obiegowa -membranowe naczynie wzbiorcze dla instalacji grzewczej o poj. V = 12 l. - zawór napełniania i spustu - automatyczny odpowietrznik - termomanometr Z wyposażenia dodatkowego zamówić należy - zestaw lejka odpływowego nr Pomieszczenie gdzie zainstalowano kocioł gazowy, kondensacyjny ma kubaturę większą od V min = 6,5 m 3. Wysokość pomieszczenia w którym zamontowano kocioł jest większa od H min = 1,9 m Obciążenie cieplne kubatury jest mniejsze niż 4,65 kw/1m 3 Pomieszczenie posiada wentylację grawitacyjną. Pomieszczenie w którym zamontowany będzie kocioł powinno być zabezpieczone przed kurzem. Posadzka w wykonaniu z płytek np. gres, ściany do wysokości min. 2,0 m. z glazury. Dobór pompy obiegu podłogowego Qc.o. = W; t z / t p = 55/45 o ; G = x 0,86/ 10 x 0,98807 = kg/h Gp = G x 1,15 = x 1,15 = kg/h Zastosowano pompę np. prod. Grundfos serii 2000 typ UPE o max wys. podnoszenia Hp max = 32,0 kpa. Dobór zaworu mieszającego dla ogrzewania podłogowego G = 1,7 t/h; Przyjęto zawór mieszający, trójdrogowy prod. ESBE typ G / gwintowany/ ø 25; k vs = 12,0 m 3 /h z siłownikiem ESBE typ 60 nr 65/65M. spadek ciśnienia na zaworze ΔH z = 2,0 kpa.

18 18 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW DLA POMIESZCZENIA KOTŁA NR 3 /PARTER/ Poz. materiał ilość uwagi 301. Naścienny kocioł gazowy, kondensacyjny o mocy Q = 5,7 24,0 kw prod. np. BUDERUS typ LOGAMAX plus GB z regulatorem pogodowym RC 35 / nr i , oraz modułem sterowania mieszaczem do jednego obiegu z zaworem trójdrogowym typ MM-10 W skład kotła wchodzi zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia p o = 3,0 bar, zawór trójdrogowy / w projektowanym układzie nie wykorzystany bez siłownika, modulowana pompa obiegowa, membranowe naczynie wzbiorcze dla instalacji grzewczej o poj. V = 12 l; zawór napełniania i spustu, automatyczny odpowietrznik i termomanometr Z wyposażenia dodatkowego zamówić należy zestaw lejka odpływowego nr kpl System spalinowy do kotła kondensacyjnego GA-K -trójnik rewizyjny twin 15; ø szt Złączka króćca kotła twin 33 szt Kołnierz maskujący twin 31 szt Kolano z podporą ø 80; 90 o ; - albi 06 szt Rura ø 80; dł mm FU 02/80 / ilość ustalić na montażu/ szt Przykrycie wylotu komina z kołnierzem albi 16 szt Uszczelka sylikonowa ø 80 albi 26 /ilość ustalić na montażu/ szt Pompa prod. Grundfos serii 2000 typ UPE o max wys. podnoszenia Hp max = 32,0 kpa. 1 X 230 V; P 1 = 100 W; I n = 0,44 A; szt Zawór mieszający, trójdrogowy prod. ESBE typ G / gwintowany/ ø 25; k vs = 12,0 m 3 /h z siłownikiem ESBE typ 60 nr 65/65M. szt Zawór odcinający, gwintowany, kulowy ø 25 szt Zawór j.w. lecz ø 32 szt Zawór j.w. lecz ø 15 szt Zawór zwrotny, gwintowany ø 32 szt Manometr techniczny o zakresie wskazań 0 5,0 bar z rurką i kurkiem manometrycznym szt Rury z miedzi twardej ø 35 x 1,5 mb Rury j.w. lecz ø 28 x 1,5 mb Rury j.w. lecz ø 15 x 1,0 mb Zawór regulacyjny, gwintowany, kulowy ø 25 szt. 1

19 Uzupełnienie do opisu zgodnie z notatką służbową ze spotkania z dn Należy sprawdzić drożność i szczelność istniejących kanałów wentylacyjnych dokonując ich przeglądu a w razie konieczności zastosować uszczelnienie folią termokurczliwą. Długość przewodów wentylacyjnych: w pomieszczeniu kotła nr 2; L = ca 10,0m w pomieszczeniu kotła nr 3; L = ca 13,0m Roboty te należy uwzględnić w kosztorysie. Natomiast kanały spalinowe wykonać zgodnie z projektem z rur stalowych kwasoodpornych dwupłaszczowych, wprowadzić je do istniejącego, murowanego kanału. 19 Długość przewodów spalinowych: w pomieszczeniu kotła nr 2; L = ca 9,0m w pomieszczeniu kotła nr 3; L = ca 12,0m W kosztorysie należy uwzględnić również odprowadzenie skropli z dwóch pieców c.o. kondensacyjnych rurociągami ø 32 PEHD prowadzonymi w bruździe ściennej 10 x 10 cm wraz z osadzeniem trójnika 0,10/0,05 na projektowanym pionie kanalizacyjnym. Długość przewodów PEHD ø 32 w pomieszczeniu kotła nr 2; L = ca 7,0m w pomieszczeniu kotła nr 3; L = ca 7,0m Długość bruzdy: W pomieszczeniu kotła nr 2; L = ca 7,0m W pomieszczeniu kotła nr 3; L = ca 7,0m opracował: mgr inż. Zdzisław Kramm upr. nr 134/01/WŁ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Obliczenia dotyczące kotłowni

Obliczenia dotyczące kotłowni VII Obliczenia dotyczące kotłowni Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego co. Pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =,2 * Q Całk.) = 344,344 [m 3 ] Pojemność użytkowa naczynia V u = V * ρ * ν = ν =

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy BRANśA : SANITARNA PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1 PROJEKT SUWAŁKI 1 KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część graficzna T1. Technologia kotłowni.

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka 1 Kocioł wiszący, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 110 kw; sprawność znormalizowana

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy , ul.bolesława Śmiałego 6 tel. 62 586 14 95, e-mail: intech 1@interia.pl OPIS TECHNICZNY do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów

Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Orzesze ul. Wawrzyńca 87 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Opis przyjętych rozwiązań...

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w celu utworzenia Wielofunkcyjnego Centrum

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111.

I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111. I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: zlecenie Inwestora; zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY Opracowanie Nr KP/1002/08-PB KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY BranŜa: G- Technologie cieplne Zespół autorski : Projektant: mgr inŝ. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 Opracował:

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz. Nr 29/2 obręb 18 AUTOR: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Ustroń Nierodzim ul. Kreta 6 dz. nr 349/6, 349/8 Projekt Budowlany Technologia kotłowni gazowej wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazu

Ustroń Nierodzim ul. Kreta 6 dz. nr 349/6, 349/8 Projekt Budowlany Technologia kotłowni gazowej wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazu 43-300 Bielsko Biała ul. Poniatowskiego 6 Tel./fax. (0-33) 499 00 14 e-mail: aktyn.bielsko@gazeta.pl Tom I Egz. nr../.. INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu ul. Kreta 6; 43-450 Ustroń

Bardziej szczegółowo

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT PIOTR PASZENDA 41-710 Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: 641-210-98-73 e-mail: paszenda.piotr@wp.pl tel. 697 562 960 maj 2014 r. PROJEKT Temat: Część: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE C.O. i GAZ

INSTALACJE C.O. i GAZ INSTALACJE C.O. i GAZ Obiekt: Adres: ul. Tysiąclecia 29, 24-103 Żyrzyn Inwestor: Gminna Biblioteka w Żyrzynie Ul. Tysiąclecia 29 24-103 Żyrzyn Branża: Sanitarna Funkcja Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA GAZOWA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA GAZOWA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA GAZOWA TYTUŁ: FAZA OPRACOWANIA: CENTRUM IDEI KU DEMOKRACJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ADRES: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. RYCERSKA 3 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec Temat opracowania: Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego Lokalizacja obiektu: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93 Zawiercie Stadium dokumentacji: Projekt budowlano

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Czarna Woda dz. nr 154, gm. Czarna Woda. ul. Starogardzka 13, Czarna Woda

PROJEKT BUDOWLANY. Czarna Woda dz. nr 154, gm. Czarna Woda. ul. Starogardzka 13, Czarna Woda PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w istniejącym budynku biblioteki. adres: Czarna Woda dz. nr 154, gm. Czarna Woda. inwestor: Miejska Biblioteka Publiczna adres: ul. Starogardzka

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G434 Ecostream Rozdział Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 003 do 006 str. 007 do 013 cennik 2011/1 rozdział 001 002 cennik 2011/1

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str.

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str. Logano G434 Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 8 003 do 8 006 str. 8 007 do 8 013 cennik 2009/2 rozdział 8 8 001 8 002 cennik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski.

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N PROJEKT BUDOWLANY inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa 15 Modernizacja ogrzewania

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA FAZA BRANŻA INWESTOR PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr.

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej dla celów centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej w budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża:

Bardziej szczegółowo

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50 1 1.0 Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis szczegółowy 1.4. Pomieszczenie zbiorników oleju i kotłowni 1.4.1. Wentylacja pomieszczenia zbiorników

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO Dane istniejąca moc cieplana do c.o. moc dla celów c.o. parter+piętro moc do celów wentylacyjnych sala parter+sala piętro moc dla celów przygotowania c.w.u.: parametry sieci:

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego Ciepłownictwo Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego I OPIS TECHNICZNY... 3 1. TEMAT... 3 2. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 3

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 4 BRANŻA SANITARNA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie 1 Podstawa opracowania zlecenie Inwestora inwentaryzacja techniczno-budowlana obowiązujące

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. DT 5/ Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AK-SYSTEM str 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. INWESTOR....2 3. ZAKRES OPRACOWANIA...2 4. BUDYNEK....2 5.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, Bielsko-Biała, tel , NIP

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, Bielsko-Biała, tel , NIP USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 033-8150515, NIP 547-141-21-47. Inwestor : Akademia Techniczno-Humanistyczna 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y S P I S T R E Ś C I : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Opis ogólny 2. Warunki techniczne 3. Opis techniczny wraz z doborem urządzeń 4. Wykaz urządzeń i osprzętu

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI C.O. I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis ogólny 4. Rurociągi 5. Armatura 6. Grzejniki i nagrzewnice 7. Izolacje termiczne 8. Badania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA POTRZEB PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 11 NA OSIEDLU PARKOWYM 16 W śywcu w3 INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W śywcu RYNEK

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo