STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA"

Transkrypt

1 REJESTR: 15/2012 ZADANIE: STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA ZADANIE INWESTYCYJNE BUDOWA MYJNI POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH ORAZ KOŁOWYCH W OBIEKCIE NR 3 CWSLąd POZNAŃ -BIEDRUSKO INWESTOR: WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY ul. KOŚCIUSZKI 92/ POZNAŃ ADRES INWESTYCJI: KOMPLEKS WOJSKOWY 8606, DZIAŁKA EWIDENCYJNA 11/2, OBRĘB BIEDRUSKO, CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 86 PROJEKTOWAŁ Wojciech Jasicki SPRAWDZIŁ Irmina Ziółkowska DATA OPRACOWANIA: r. SĄD REJONOWY W POZNANIU NOWE MIASTO I WILDA VIII WYDZIAŁ GOSPO. BOIMP SP. Z O.O., SP. K. KRS NIP REGON BANK ZACHODNI WBK S.A. 22 ODDZIAŁ POZNAŃ NR KONTA , KAPITAŁ ZAKŁADOWY WPŁACONY W CAŁOŚCI ,00 PLN

2 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona 3 I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania. 2. Ogólny opis kotłowni Lokalizacja kotłowni Zagadnienia ppoż. 3. Bilans cieplny kotłowni 4. Czynnik grzewczy i parametry pracy kotłowni 5. Źródło ciepła technologia kotłowni Opis urządzeń kotłowni Zabezpieczenie kotłów i instalacji Instalacja odprowadzenia spalin Wentylacja kotłowni Sprawdzenie wymaganej powierzchni okien w kotłowni gazowej 5.6. Stacja uzdatniania wody 5.7. Rurociągi kotłowni z uzbrojeniem. 6. Wewnętrzna instalacja gazowa 6.1. Doprowadzenie gazu do budynku 6.2. Przewody instalacyjne 6.3. System bezpieczeństwa instalacji gazowej 6.4. Pomiar zużycia gazu 6.5. Uwagi do wykonania instalacji gazowej 7. Uwagi montażowe Wytyczne do wykonania montażu kotłowni Wytyczne do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych Wytyczne do wykonania izolacji ciepłochronnej. 8. Zestawienia podstawowych materiałów. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - Schemat technologiczny kotłowni rys. nr K_1 - Rzut pomieszczenia kotłowni rys. nr K_2 - Punkt pomiarowy gazu rys. nr K_3 - Przekrój A-A pomieszczenia kotłowni rys. nr K_4

3 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona Przedmiot i zakres opracowania Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym dla potrzeb budynku myjni pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z budynkiem socjalnym (obiekt nr 3) w kompleksie 8606 Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Biedrusku. Zakres opracowania obejmuje schemat technologiczny kotłowni, rozmieszczenie urządzeń, armatury zabezpieczającej, automatyki sterującej pracą kotłów oraz opis robót montażowych, antykorozyjnych, izolacji termicznych, instalacji odprowadzenia spalin, wentylacji kotłowni oraz wewnętrznej instalacji gazowej. 1.2 Podstawa opracowania Projekt opracowano w oparciu o n/w dokumenty i działania (przedsięwzięcia): - umowa z Inwestorem - Projekt architektoniczno-budowlany budynku myjni - Projekty wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, c.o, c.t. i cwu w zasilanym budynku - Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe, - Uzgodnienia międzybranżowe, - Polskie Normy i przepisy dotyczące projektowania. 1.3 Zakres opracowania. Projekt obejmuje następujące instalacje: - Technologia kotłowni c.o., c.t. i c.w.u. - Wewnętrzna instalacja gazowa - Instalacja odprowadzenia spalin - Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia kotłowni 2.0 Ogólny opis kotłowni. 2.1 Lokalizacja kotłowni. Kotłownia gazowa znajdować się będzie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym (parter) projektowanego budynku myjni (obiekt nr 3). Kotłownia pracować będzie dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego wentylacji oraz ciepłej wody użytkowej budynku myjni w kompleksie 8606 Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Biedrusku. Wytwarzanie ciepła odbywać się będzie w kaskadzie kotłów kondensacyjnych VITOMODUL 200 składającej się 4 kotłów o mocy 150 kw każdy zasilanych gazem GZ-50 z zewnętrznej sieci gazowej.

4 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona Zagadnienia przeciwpożarowe. Kotłownia wydzielona jest ścianami i stropem o odporności ogniowej minimum EI-60. Drzwi kotłowni metalowe otwierające się na zewnątrz pomieszczenia pod naciskiem, z samozamknięciem o odporności ogniowej EI-30 poświadczonej atestem. W pomieszczeniu kotłowni wykonać instalację połączeń wyrównawczych dla wszystkich urządzeń kotłowni. Prace montażowe budowlane prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 3 listopada 1999 r. [Dz. U. Nr 92 poz. 460] wraz z późniejszymi zmianami. Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w gaśnicę ręczną proszkową 12 kg dla klas pożaru ABC. 3.0 Bilans cieplny kotłowni. Kotłownia będzie źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania konwekcyjnego, ciepła technologicznego wentylacji mechanicznej oraz podgrzewu ciepłej wody budynku myjni: lp Qco [kw] Qc.t.[kW] Qcwu Nazwa [kw] 1 Centrala went. N1W1 276,0 2 Centrala went. N2W2 276,0 3 Aparaty grzewczo-wentylacyjne 205,6 4 Nagrzewnice went. cz. socjalna i 28,9 kotłownia 5 Instalacja c.o. grzejnikowa 5,6 6 Ciepła woda użytkowa 55,0 SUMA 791,5 Dla doboru mocy cieplnej kotłów przyjęto wartość Q c.o+went(1+2) = 586,5 kw przy założeniu podgrzewu ciepłej wody w układzie priorytetowym. Obieg nr 3 aparaty grzewczo-wentylacyjne pracują wtedy gdy nie pracują centrale wentylacyjne. 4.0 Czynnik grzewczy i parametry pracy kotłowni. Przyjęto następujące parametry pracy projektowanych instalacji w kotłowni: - Temperatura czynniika grzewczego dla c.o. i c.t. - 70/50 o C - Temperatura c.w.u. dla celów sanitarnych - 60/10 o C - Ciśnienie robocze max. dla części grzewczej - 3 bar - Ciśnienie robocze max. dla instalacji wodociągowej - 6 bar Regulacja parametrów czynnika grzewczego dla obiegów ciepła technologicznego central wentylacyjnych oraz centralnego ogrzewania grzejnikowego realizowana jest przez podmieszanie na zaworach 3-drogowych usytuowanych wraz z pompami obiegowymi na projektowanym rozdzielaczu w kotłowni.

5 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona Źródło ciepła technologia kotłowni. 5.1 Opis urządzeń kotłowni. W kotłowni przewidziano montaż modułowej kotłowni kompaktowej VITOMODUL 200 składającej się z 4 kotłów kondensacyjnych po 150kW każdy przystosowanych do spalania gazu ziemnego GZ-50. Układ kaskadowy pozwoli na bardzo dobre dopasowanie mocy grzewczej kotłowni do potrzeb cieplnych obiektu zmienne w czasie obciążenie cieplne spowodowane załączaniem poszczególnych obiegów wentylacyjnych a w czasie postoju myjni praca tylko w obniżonym zakresie temperatur wewnętrznych. Woda z kotłów kierowana będzie do następujących układów pompowych : Centralne ogrzewanie konwekcyjne cześć socjalno-techniczna budynku Ciepło technologiczne dla wentylacji układ wymiennikowy (woda-glikol) dla zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej NW1 Ciepło technologiczne dla wentylacji układ wymiennikowy (woda-glikol) dla zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej NW2 Ciepło technologiczne dla wentylacji aparaty grzewczo-wentylacyjne Ciepło technologiczne dla wentylacji nagrzewnice dla części socjalnotechnicznej i kotłowni Ciepła woda użytkowa - układ zasobnikowy dla budynku myjni Podgrzew c.w.u. odbywać się będzie w zasobniku typu VITOCELL V-100 o pojemności 500 l. Do wymuszenia obiegów grzewczych c.o., przewiduje się zastosowanie pomp bezdławicowych firmy Wilo z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej. Obieg wody cyrkulacyjnej odbywać się będzie przy udziale pompy z korpusem z brązu (w celu ochrony przed korozją). 5.2 Zabezpieczenie kotłów i instalacji Zabezpieczenie instalacji stanowić będą naczynia wzbiorcze Reflex typu : Dla kotłowni NG80 6,0bar Dla wentylacji (układy wymiennikowe) - NG80 6,0bar 2 szt. Zabezpieczenie pracy kotłów grzewczych stanowić będą zawory bezpieczeństwa wyposażenie fabryczne kotłowni modułowej VITOMODUL 200 (4x150kW) Zabezpieczenie pracy zasobnika c.w.u. stanowić będzie zawór bezpieczeństwa typu SYR 2115 wielkość ¾ nastawa 6,0 bar. Dla kompensacji zmian objętości wody w zasobniku c.w.u. przy braku poboru przewidziano naczynie wzbiorcze typu DE 33 firmy Reflex Instalacja odprowadzenia spalin. Aby zapobiec szkodliwemu działaniu kondensacji spalin do odprowadzania spalin zastosowany będzie kominy spalinowy wykonany ze stali stopowej nierdzewnej wraz ze zbiorczym czopuchem dla wszystkich kotłów kondensacyjnych. Pozioma część przewodów kominowych wykonana będzie z elementów o średnicy DN 275 natomiast pionowa DN400. Jest to fabryczne rozwiązanie firmy Viessmann - prod.

6 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona 7 kotłowni modułowej VITOMODUL 200. Komin wyposażony będzie w układ zabezpieczający ABGAS-CONTROL umożliwiający pracę 4 kotłów na wspólnym kominie. Komin pionowy, wychodzący ponad dach budynku myjni, montowany będzie do ściany wewnętrznej budynku przy pomocy gotowych obejm konstrukcyjnych dostarczanych przez producenta. Montaż kominów przeprowadzić zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz wytycznymi producenta Wentylacja kotłowni wg PN-B Wentylacja nawiewna wg PN-B Powierzchnia otworów nawiewnych powinna wynosić co najmniej 5cm 2 /1kW mocy kotłów grzewczych V n =600x 5 = 3000 cm 2 zaprojektowano czerpnię ścienną nawiewne typu A o wymiarach 1000x350mm z wylotem na wysokości 30cm od posadzki kotłowni. Otwory nawiewne zaopatrzyć w siatkę stalową o średnicy oczek min 1cm 2. Od strony wlotu czernie zaopatrzyć w żaluzje przeciwdeszczowe. Wentylacja wywiewna wg PN-B Powierzchnia otworów wywiewnych powinna wynosić co najmniej połowę wymaganej powierzchni kanałów nawiewnych V w = 3000 x 0,5 = 1500 cm 2 Dla potrzeb wentylacji wywiewnej projektuje się 2 wywiewtrzaki dachowe ø350 dwuścienne, ocieplane wełną mineralną grubości 5cm, wyprowadzone 1m ponad dach budynku. Otwory wywiewne wywietrzaków zaopatrzyć w siatkę stalową o średnicy oczek min 1cm Sprawdzenie wymaganej powierzchni okien w kotłowni gazowej zgodnie z PN-B pkt powierzchnia okien w kotłowni nie powinna być mniejsza niż 1 : 15 w stosunku do powierzchni podłogi powierzchnia podłogi : 35,91 m 2 wymagana powierzchnia okien (1/15) : 2,37 m 2 projektowane okna spełniają wymagania PN ;

7 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona Stacja uzdatniania wody. Wymagania norm PN 93/C oraz producentów kotłów firmy Viessmann określają, że twardość ogólna wody do napełniania i uzupełniania dla kotłów wodnych do 100ºC, powinna wynosić 1 do 2 mol/m3, zaś wartość ph = 8-9,5. Dla projektowanej kotłowni przewidziano zmiękczacz jonowymienny typu Aquaset 500 firmy Viessmann. UWAGA: gwarancja producenta kotłów nie będzie obejmować szkód powstałych w wyniku nieprawidłowych parametrów wody w zładzie instalacyjnym spowodowane brakiem urządzeń uzdatniających wodę Rurociągi kotłowni z uzbrojeniem. Przewody technologiczne kotłowni wykonane z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H łączonych przez spawanie, z armaturą mufową i kołnierzową na parametry minimalne 120 C PN6. Do zmiany kierunków prowadzenia przewodów stosować prefabrykowane kolana stalowe do spawania typ hamburski o promieniu gięcia R=1-1,5Dn Połączenia przewodów o różnych średnicach za pomocą zwężek symetrycznych stalowych do spawania. Połączenie pomp mufowe i kołnierzowe; mieszacze trzydrogowe kołnierzowe oraz do wspawania. Połączenie instalacji uzupełniania wody musi być wykonane jako rozłączne, przez zastosowanie śrubunków oraz przewodu giętkiego na ciśnienie min. 6 bar. Jako armaturę odcinającą przyjęto zawory kulowe przelotowe na wodę gorącą 120 o C, PN6 dla części grzewczej i PN10 dla części wodociągowej. Do odpowietrzania instalacji przewidziano odpowietrzniki automatyczne, montowane w najwyższych punktach instalacji. W najniższych punktach instalacji, rurze wzbiorczej naczyń przeponowych, zasobnikach c.w.u. oraz filtroodmulniku magnetycznym zastosować zawory kulowe spustowe z przyłączem mufowym z zaślepką. Całość armatury ujęto w zestawieniu podstawowych materiałów. Jako podparcia i zawieszenia rurociągów i urządzeń stosować systemowe elementy kształtowe np. produkcji firmy HEWI, WEMEFA lub HILTI. Podparcia lub podwieszania przewodów stalowych w minimalnej rozstawie: - DN co 2,0 m - DN co 2,5 m - DN co 3,0 m Po wykonaniu montażu cała instalacja winna być dwukrotnie przepłukana wodą czystą. Ciśnienie próbne instalacji grzewczej (bez kotłów, naczyń wzbiorczych i zaworów bezpieczeństwa) p pr = 4,5 bar. Pozytywny wynik próby (całkowity brak ubytku wody i spadku ciśnienia) pozwala na przystąpienie do próbnego rozruchu kotłowni. Po dokonaniu rozruchu, ograniczyć do minimum spuszczanie medium instalacyjnego z układów grzewczych i kotłowni.

8 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona Wewnętrzna instalacja gazowa 6.1.Doprowadzenie gazu ziemnego do budynku Doprowadzenie gazu ziemnego do budynku z kotłownią wykonane będzie instalacją gazową doziemną ś/c zakończoną punktem pomiarowym gazu o wydajności 60Nm 3 /h. Zaprojektowano punkt pomiarowy typu PP-60MG65 produkcji Weba montowany przy ścianie zewnętrznej budynku myjni. 6.2 Przewody instalacyjne Instalację wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, o średnicach podanych na rysunkach. Rury należy łączyć wyłącznie przez spawanie gazowe. Przewody gazowe prowadzić na powierzchni ścian wewnętrznych w odległościach minimum 2 cm od tynku i w następujących minimalnych odległościach od innych instalacji i urządzeń: a). 15 cm - od poziomych przewodów wod.-kan. umieszczając przewody gazowe nad tą instalacją b). 10 cm - od poziomych przewodów cieplnych umieszczając przewody gazowe pod nimi c). 10 cm - od pionowych przewodów instalacji wymienionych w pkt. a i b oraz przewodów innych instalacji d). 20 cm - od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle. Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany) przewody gazowe prowadzić w rurach ochronnych uszczelnianych szczeliwem. Po wykonaniu próby szczelności przewody zabezpieczyć przed korozją poprzez dwukrotne malowanie farbą olejną. Podejście przewodu do aparatu gazowego zakończyć kurkiem kulowym odcinającym System bezpieczeństwa instalacji gazowej Dla podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji projektowanych urządzeń gazowych w kotłowni należy przewidzieć montaż Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej. Zasada działania systemu : Pojawienie się w atmosferze kotłowni niebezpiecznego stężenia gazu w granicy 10% DGW (Dolna Granica Wybuchowości) odczytana jest przez układ sygnalizacyjno-sterujący jako pierwszy poziom zagrożenia. System załącza sygnalizację alarmową, która informuje o powstałym zagrożeniu. Przy przekroczeniu 30% DGW układ sygnalizacyjno - sterujący odcina dopływ gazu poprzez zamknięcie zaworu elektromagnetycznego w szafce gazowej na zewnątrz budynku. W skład systemu wchodzą: - głowica samozamykająca elektromagnetyczna, współpracująca z kurkiem kulowym MAG DN100 umieszczona w szafce na elewacji zewnętrznej budynku myjni - detektory gazu DEX 1 do umieszczenia w kotłowni pod stropem - moduł alarmowy typu MD-2z sterujący systemem

9 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona Pomiar zużycia gazu Pomiar zużycia gazu będzie odbywał się w punkcie pomiarowym wyposażonym w gazomierz miechowy G-65N firmy Metrix Uwagi do wykonania wewnętrznej instalacji gazowej a) Wewnętrzną instalację gazową wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75 wraz z późniejszymi zmianami), oraz warunkami podanymi przez dostawcę gazu. b) Wszystkie wyroby (tj. armatura, urządzenia, rury itp.) użyte do realizacji tego projektu powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych. 7. Uwagi montażowe Wytyczne do wykonania montażu kotłowni. Projektowaną instalację należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Kotły i inne urządzenia należy montować ściśle wg DTR wydanych przez producentów. Materiał na rurociągi technologiczne grzewcze z rur stalowych ze szwem przewodowych czarnych wg PN-79/H Łączenie przewodów przez spawanie, a z armaturą na kołnierze stalowe PN lub gwint. Kolana do spawania typ hamburski o promieniu gięcia R=1-1,5DN. Instalacja wodociągowa z.w., c.w.u i cyrkulacji projektuje się z rur z tworzywa sztucznego zgodnie z projektem instalacji wewnętrznych. Wszystkie rury w obrębie kotłowni prowadzone na ścianach. Przejścia rurociągów technologicznych przez ściany oddzielenia stref pożarowych uszczelnić masą CP601S HILTI. Po zamontowaniu instalacji i stwierdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją jej wykonania, należy przeprowadzić dwukrotne płukanie czystą wodą. Gotową instalację poddać próbie ciśnieniowej na szczelność, stosując następujące ciśnienia próbne: - instalacja grzewcza przewody p pr =4,5 bara - instalacja z urządzeniami p pr =3,0 bara - instalacja wodociągowa p pr =9,0 bar Z próby ciśnieniowej należy wyłączyć naczynia wzbiorcze, przyrządy pomiarowe i zawory bezpieczeństwa. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia, wyposażenie muszą być oryginalne, najlepszej jakości, dopuszczone do stosowania (posiadające aktualne atesty i dopuszczenia).

10 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona 11 Rurociągi w kotłowni oznakować zgodnie z PN-70/M i BN-77/ za pomocą samoklejących kolorowych pasków i wskaźników poziomych określających rodzaj medium i kierunek przepływu. Oznakować: urządzenia i zawory za pomocą tabliczek z numerami. Pomieszczenie kotłowni oznakować szyldem o wymiarach 300x200 mm żółte podłoże z czarnym napisem: KOTŁOWNIA GAZOWA Nieupoważnionym wstęp wzbroniony! Urządzenia ciśnieniowe: kotły grzewcze, zasobnik c.w.u. naczynia wzbiorcze, sprzęgło hydrauliczne oraz filtroodmulnik magnetyczny podlegają rejestracji we właściwym Urzędzie Dozoru Technicznego. Dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń należy przeprowadzać okresowe, zgodne z DTR-kami urządzeń, przeglądy serwisowe przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa Wytyczne do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych. Wszystkie przewody technologiczne i instalacyjne kotłowni, a w szczególności złącza spawane i gwintowane oczyścić szczotkami z korozji i zanieczyszczeń w następujący sposób: Rurociągi gorące: a) oczyścić powierzchnię do II-go stopnia czystości; b) odtłuścić powierzchnię rozpuszczalnikiem organicznym; c) malować dwa razy farbą podkładową przeciwrdzewną d) malować jeden raz emalią ftalową olejoodporną (malować 3 razy rury nie izolowane cieplnie) Rurociągi zimne i konstrukcje: a) oczyścić powierzchnie j.w.; b) malować powierzchnie dwa razy farbą podkładową ftalowo-miniową 60%; c) malować powierzchnie dwa razy emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania Roboty antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A Wytyczne do wykonania izolacji ciepłochronnej. Dla przewodów cieplnych: izolacja termiczna rurociągów projektowana jest z pianki poliuretanowej pod płaszczem z folii z tworzywa sztucznego niepalnego lub samogasnącego np. STEINONORM 300 typ 310; Izolację przewodów c.w.u. i cyrkulacji wykonać z pianki poliuretanowej np. Steinoflex; Otuliny izolacyjne powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania DZ.U wraz z późniejszymi zmianami. Minimalną grubość izolacji termicznej należy przyjmować wg załączonej tabeli

11 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona 12

12 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona 13 Zestawienie podstawowych materiałów. "Technologia kotłowni wodnej". Oznaczenie Wyszczególnienie Ilość Producent (nr na schemacie) (typ, parametry techniczne) [szt.] (dystrybutor) 1 KOCIOŁ Z OSPRZĘTEM + INSTALACJA Układ kaskadowy VITOMODUL kompletny moduł kotłowni wyposażonej w 4 kotły kondensacyjne VITODENS 200 typ B2HA ; Q=150kW z 4 regulatorami Vitotronic 100HC1B i regulatorem kaskadowym Vitotronic 300-K MW2B oraz modułem UNIT 4KD; 4 zestawy przyłaczeniowe z pompą obiegową kotła, ogranicznik poziomu wody, sprzęgło hydrauliczne, rozdzielacz zasilania i powrotu, armatura odcinająca, zwrotna i zabezpieczająca 1kpl. VIESSMANN 2 Podgrzewacz c.w.u. Vitocell-V 100 poj. 500l 1 VIESSMANN 3 Naczynie wzbiorcze typ NG80, 6 bar/120 o C 3 REFLEX 4 Naczynie wzbiorcze typ DD 33, 10 bar/70 o C 1 REFLEX 5 Zawór kołpakowy R 1" 3 REFLEX 6 Zawór kołpakowy R 3/4" 1 REFLEX 7 Zawór bezpieczeństwa membranowy typ SYR /4 " nastawa 6bar 1 SYR 8 Pompa obiegowa c.t. wentylacji typ Stratos 40/1-8 CAN PN10 4 WILO 9 Pompa obiegowa c.t. agregaty grzewczo -wentylacyjne typ Stratos 40/1-8 CAN PN10 1 WILO 10 Pompa obiegowa c.t. went socjal typ Stratos PICO 25/1-6 1 WILO 11 Pompa obiegowa c.o. typ Stratos PICO 25/1-6 1 WILO 12 Pompa ładująca c.w.u. typ Stratos 25/1-4 CAN PN10 1 WILO 13 Pompa cyrkulacyjna Stratos ECO-Z 25/1-5 1 WILO 15 Siłownik elektryczny zaworu 3-drogowego 3kpl. VIESSMANN

13 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona Zawór 3-drogowy mieszający DN65 kvs=63 przyłacze kołnierzowe 2 VIESSMANN 17 Zawór 3-drogowy mieszający DN15 kvs=3,8 końcówki do wspawania 1 VIESSMANN 18 Wymiennik płytowy SeCesPol (woda-glikol) dla c.t. wentylacji - typ LC SeCesPol 19 Osadnik zanieczyszczeń dla wody - filtroodmulnik magnetyczny DN125, PN6, 120 stc 1 AULIN 20 Osadnik zanieczyszczeń dla wody - filtr siatkowy DN100, PN6, 120 stc 2 21 Osadnik zanieczyszczeń dla wody - filtr siatkowy DN65, PN6, 120 stc 3 22 Osadnik zanieczyszczeń dla wody - filtr siatkowy DN25, PN6, 120 stc 2 23 Czujnik poziomu wody SYR SYR 24 Przepustnica odcinająca międzykołnierzowa DN125, PN6, 120stC 3 GESTRA 25 Zawór kulowy przelotowy, przyłącze mufowe, PN6, 120 stc, DN Zawór kulowy przelotowy, przyłącze mufowe, PN6, 120 stc, DN Zawór kulowy przelotowy, przyłącze mufowe, PN6, 120 stc, DN Zawór kulowy przelotowy, przyłącze mufowe, PN6, 120 stc, DN Zawór kulowy przelotowy, przyłącze mufowe, PN6, 120 stc, DN Zawór kulowy spustowy ze złączką do węża, przyłącze mufowe, PN6, DN Zawór zwrotny, przyłącze kołnierzowe DN Zawór zwrotny, przyłącze kołnierzowe DN Zawór zwrotny, przyłącze mufowe DN Zawór regulacyjny STAF DN65 1 TA 35 Zawór regulacyjny STAD DN25 1 TA PI Manometr tarczowy typ M100R(0-6bar)1,6 z kurkiem manometrycznym DN15 + "fi-rurką" 20 KFM TI Termometr techniczny (0 100stC) 9 KFM ODP Odpowietrznik automatyczny Flexvent Super 1/2" 12 Flamco

14 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona 15 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1w Filtr do oczyszczania wstępnego 1", wkład filtracyjny wymienny 1 VIESSMANN 2w Zmiękczacz jonowymienny Aquaset 500, przyłącza DN25, sterowany chronometrycznie, + zbiornik na solankę 1 VIESSMANN 3w Wodomierz wody zimnej Js 2,5 DN 25, Q n = 3,5 m 3 /h 1 PoWoGaz 4w Wodomierz wody zimnej Js 1,5 DN 20, Q n = 1,5 m 3 /h 1 PoWoGaz 5w Osadnik zanieczyszczeń dla wody - filtr siatkowy DN32, PN10 1 Polna 6w Osadnik zanieczyszczeń dla wody - filtr siatkowy DN25, PN10 1 Polna 7w Zawór kulowy przelotowy, przyłącze mufowe, PN10, DN32 3 EFAR 8w Zawór kulowy przelotowy, przyłącze mufowe, PN10, DN25 7 EFAR 9w Zawór kulowy przelotowy, przyłącze mufowe, PN10, DN15 3 EFAR 10w Zawór antyskażeniowy EA DN25 1 DANFOSS 11w Pompa do wody brudnej KP-150A z pływakiem; montaż w studzience schładzającej 1 GRUNDFOS P Manometr tarczowy typ M100R(0-10bar)1,6 z kurkiem manometrycznym DN15 + "firurką" 6 KFM WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA 1g Kurek kulowy kołnierzowy dla gazu DN100 1 Zawgaz 2g Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej ASBIG, z zaworem samozamykającym DN100 (zamontowany w szafce gazowej zewnętrznej.) + 2 czujnik DEX-1 + szafka 1kpl. GAZEX sterująca MD2z 3g Punkt pomiarowy gazu PP-60MG65 Qn=60m3/h z gazomierzem G-65 1kpl. WEBA 1k INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN - WERSJA DLA KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH Komin dwuścienny dw400 dla kotłowni Vitomodul 200 (4x150kW) - montaż do ściany 1kpl. wewnętrznej; komin dwuścienny - izolowany termicznie Viessmann

15 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona 16 2k Czopuch spalinowy dw274 z systemem ABGAS-CONTROL dla modułu Vitomodul 200 (4x150kW) - wariant pobieranie powietrza z pomieszczenia kotłowni 1kpl. Viessmann 3k Neutralizator skroplin GENO-Neutra V N-70 1 Viessmann INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ KOTŁOWNI Czerpnia ścienna typu "A" 1000x350mm z siatką o średnicy oczek 1mm2; od strony wlotu żaluzja przeciwdeszczowa 1 wyk. Warszt. Wywietrzak dachowy DN350mm, dwuścienny izolowany termicznie, wysokość 2m; na podstawie dachowej BII 2 wyk. Warszt. Kratka wentylacyjna fi350 2 wyk. Warszt.

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 1 STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : Wewnętrzna wraz z przebudowa technologii kotłowni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: Wymiana kotła gazowego i instalacji kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania OIEKT: Budynek szkoły podstawowej i przedszkola ADRES: Bonikowo,

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo