STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA"

Transkrypt

1 REJESTR: 15/2012 ZADANIE: STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA ZADANIE INWESTYCYJNE BUDOWA MYJNI POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH ORAZ KOŁOWYCH W OBIEKCIE NR 3 CWSLąd POZNAŃ -BIEDRUSKO INWESTOR: WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY ul. KOŚCIUSZKI 92/ POZNAŃ ADRES INWESTYCJI: KOMPLEKS WOJSKOWY 8606, DZIAŁKA EWIDENCYJNA 11/2, OBRĘB BIEDRUSKO, CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 86 PROJEKTOWAŁ Wojciech Jasicki SPRAWDZIŁ Irmina Ziółkowska DATA OPRACOWANIA: r. SĄD REJONOWY W POZNANIU NOWE MIASTO I WILDA VIII WYDZIAŁ GOSPO. BOIMP SP. Z O.O., SP. K. KRS NIP REGON BANK ZACHODNI WBK S.A. 22 ODDZIAŁ POZNAŃ NR KONTA , KAPITAŁ ZAKŁADOWY WPŁACONY W CAŁOŚCI ,00 PLN

2 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona 3 I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania. 2. Ogólny opis kotłowni Lokalizacja kotłowni Zagadnienia ppoż. 3. Bilans cieplny kotłowni 4. Czynnik grzewczy i parametry pracy kotłowni 5. Źródło ciepła technologia kotłowni Opis urządzeń kotłowni Zabezpieczenie kotłów i instalacji Instalacja odprowadzenia spalin Wentylacja kotłowni Sprawdzenie wymaganej powierzchni okien w kotłowni gazowej 5.6. Stacja uzdatniania wody 5.7. Rurociągi kotłowni z uzbrojeniem. 6. Wewnętrzna instalacja gazowa 6.1. Doprowadzenie gazu do budynku 6.2. Przewody instalacyjne 6.3. System bezpieczeństwa instalacji gazowej 6.4. Pomiar zużycia gazu 6.5. Uwagi do wykonania instalacji gazowej 7. Uwagi montażowe Wytyczne do wykonania montażu kotłowni Wytyczne do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych Wytyczne do wykonania izolacji ciepłochronnej. 8. Zestawienia podstawowych materiałów. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - Schemat technologiczny kotłowni rys. nr K_1 - Rzut pomieszczenia kotłowni rys. nr K_2 - Punkt pomiarowy gazu rys. nr K_3 - Przekrój A-A pomieszczenia kotłowni rys. nr K_4

3 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona Przedmiot i zakres opracowania Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym dla potrzeb budynku myjni pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z budynkiem socjalnym (obiekt nr 3) w kompleksie 8606 Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Biedrusku. Zakres opracowania obejmuje schemat technologiczny kotłowni, rozmieszczenie urządzeń, armatury zabezpieczającej, automatyki sterującej pracą kotłów oraz opis robót montażowych, antykorozyjnych, izolacji termicznych, instalacji odprowadzenia spalin, wentylacji kotłowni oraz wewnętrznej instalacji gazowej. 1.2 Podstawa opracowania Projekt opracowano w oparciu o n/w dokumenty i działania (przedsięwzięcia): - umowa z Inwestorem - Projekt architektoniczno-budowlany budynku myjni - Projekty wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, c.o, c.t. i cwu w zasilanym budynku - Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe, - Uzgodnienia międzybranżowe, - Polskie Normy i przepisy dotyczące projektowania. 1.3 Zakres opracowania. Projekt obejmuje następujące instalacje: - Technologia kotłowni c.o., c.t. i c.w.u. - Wewnętrzna instalacja gazowa - Instalacja odprowadzenia spalin - Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia kotłowni 2.0 Ogólny opis kotłowni. 2.1 Lokalizacja kotłowni. Kotłownia gazowa znajdować się będzie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym (parter) projektowanego budynku myjni (obiekt nr 3). Kotłownia pracować będzie dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego wentylacji oraz ciepłej wody użytkowej budynku myjni w kompleksie 8606 Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Biedrusku. Wytwarzanie ciepła odbywać się będzie w kaskadzie kotłów kondensacyjnych VITOMODUL 200 składającej się 4 kotłów o mocy 150 kw każdy zasilanych gazem GZ-50 z zewnętrznej sieci gazowej.

4 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona Zagadnienia przeciwpożarowe. Kotłownia wydzielona jest ścianami i stropem o odporności ogniowej minimum EI-60. Drzwi kotłowni metalowe otwierające się na zewnątrz pomieszczenia pod naciskiem, z samozamknięciem o odporności ogniowej EI-30 poświadczonej atestem. W pomieszczeniu kotłowni wykonać instalację połączeń wyrównawczych dla wszystkich urządzeń kotłowni. Prace montażowe budowlane prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 3 listopada 1999 r. [Dz. U. Nr 92 poz. 460] wraz z późniejszymi zmianami. Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w gaśnicę ręczną proszkową 12 kg dla klas pożaru ABC. 3.0 Bilans cieplny kotłowni. Kotłownia będzie źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania konwekcyjnego, ciepła technologicznego wentylacji mechanicznej oraz podgrzewu ciepłej wody budynku myjni: lp Qco [kw] Qc.t.[kW] Qcwu Nazwa [kw] 1 Centrala went. N1W1 276,0 2 Centrala went. N2W2 276,0 3 Aparaty grzewczo-wentylacyjne 205,6 4 Nagrzewnice went. cz. socjalna i 28,9 kotłownia 5 Instalacja c.o. grzejnikowa 5,6 6 Ciepła woda użytkowa 55,0 SUMA 791,5 Dla doboru mocy cieplnej kotłów przyjęto wartość Q c.o+went(1+2) = 586,5 kw przy założeniu podgrzewu ciepłej wody w układzie priorytetowym. Obieg nr 3 aparaty grzewczo-wentylacyjne pracują wtedy gdy nie pracują centrale wentylacyjne. 4.0 Czynnik grzewczy i parametry pracy kotłowni. Przyjęto następujące parametry pracy projektowanych instalacji w kotłowni: - Temperatura czynniika grzewczego dla c.o. i c.t. - 70/50 o C - Temperatura c.w.u. dla celów sanitarnych - 60/10 o C - Ciśnienie robocze max. dla części grzewczej - 3 bar - Ciśnienie robocze max. dla instalacji wodociągowej - 6 bar Regulacja parametrów czynnika grzewczego dla obiegów ciepła technologicznego central wentylacyjnych oraz centralnego ogrzewania grzejnikowego realizowana jest przez podmieszanie na zaworach 3-drogowych usytuowanych wraz z pompami obiegowymi na projektowanym rozdzielaczu w kotłowni.

5 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona Źródło ciepła technologia kotłowni. 5.1 Opis urządzeń kotłowni. W kotłowni przewidziano montaż modułowej kotłowni kompaktowej VITOMODUL 200 składającej się z 4 kotłów kondensacyjnych po 150kW każdy przystosowanych do spalania gazu ziemnego GZ-50. Układ kaskadowy pozwoli na bardzo dobre dopasowanie mocy grzewczej kotłowni do potrzeb cieplnych obiektu zmienne w czasie obciążenie cieplne spowodowane załączaniem poszczególnych obiegów wentylacyjnych a w czasie postoju myjni praca tylko w obniżonym zakresie temperatur wewnętrznych. Woda z kotłów kierowana będzie do następujących układów pompowych : Centralne ogrzewanie konwekcyjne cześć socjalno-techniczna budynku Ciepło technologiczne dla wentylacji układ wymiennikowy (woda-glikol) dla zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej NW1 Ciepło technologiczne dla wentylacji układ wymiennikowy (woda-glikol) dla zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej NW2 Ciepło technologiczne dla wentylacji aparaty grzewczo-wentylacyjne Ciepło technologiczne dla wentylacji nagrzewnice dla części socjalnotechnicznej i kotłowni Ciepła woda użytkowa - układ zasobnikowy dla budynku myjni Podgrzew c.w.u. odbywać się będzie w zasobniku typu VITOCELL V-100 o pojemności 500 l. Do wymuszenia obiegów grzewczych c.o., przewiduje się zastosowanie pomp bezdławicowych firmy Wilo z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej. Obieg wody cyrkulacyjnej odbywać się będzie przy udziale pompy z korpusem z brązu (w celu ochrony przed korozją). 5.2 Zabezpieczenie kotłów i instalacji Zabezpieczenie instalacji stanowić będą naczynia wzbiorcze Reflex typu : Dla kotłowni NG80 6,0bar Dla wentylacji (układy wymiennikowe) - NG80 6,0bar 2 szt. Zabezpieczenie pracy kotłów grzewczych stanowić będą zawory bezpieczeństwa wyposażenie fabryczne kotłowni modułowej VITOMODUL 200 (4x150kW) Zabezpieczenie pracy zasobnika c.w.u. stanowić będzie zawór bezpieczeństwa typu SYR 2115 wielkość ¾ nastawa 6,0 bar. Dla kompensacji zmian objętości wody w zasobniku c.w.u. przy braku poboru przewidziano naczynie wzbiorcze typu DE 33 firmy Reflex Instalacja odprowadzenia spalin. Aby zapobiec szkodliwemu działaniu kondensacji spalin do odprowadzania spalin zastosowany będzie kominy spalinowy wykonany ze stali stopowej nierdzewnej wraz ze zbiorczym czopuchem dla wszystkich kotłów kondensacyjnych. Pozioma część przewodów kominowych wykonana będzie z elementów o średnicy DN 275 natomiast pionowa DN400. Jest to fabryczne rozwiązanie firmy Viessmann - prod.

6 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona 7 kotłowni modułowej VITOMODUL 200. Komin wyposażony będzie w układ zabezpieczający ABGAS-CONTROL umożliwiający pracę 4 kotłów na wspólnym kominie. Komin pionowy, wychodzący ponad dach budynku myjni, montowany będzie do ściany wewnętrznej budynku przy pomocy gotowych obejm konstrukcyjnych dostarczanych przez producenta. Montaż kominów przeprowadzić zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz wytycznymi producenta Wentylacja kotłowni wg PN-B Wentylacja nawiewna wg PN-B Powierzchnia otworów nawiewnych powinna wynosić co najmniej 5cm 2 /1kW mocy kotłów grzewczych V n =600x 5 = 3000 cm 2 zaprojektowano czerpnię ścienną nawiewne typu A o wymiarach 1000x350mm z wylotem na wysokości 30cm od posadzki kotłowni. Otwory nawiewne zaopatrzyć w siatkę stalową o średnicy oczek min 1cm 2. Od strony wlotu czernie zaopatrzyć w żaluzje przeciwdeszczowe. Wentylacja wywiewna wg PN-B Powierzchnia otworów wywiewnych powinna wynosić co najmniej połowę wymaganej powierzchni kanałów nawiewnych V w = 3000 x 0,5 = 1500 cm 2 Dla potrzeb wentylacji wywiewnej projektuje się 2 wywiewtrzaki dachowe ø350 dwuścienne, ocieplane wełną mineralną grubości 5cm, wyprowadzone 1m ponad dach budynku. Otwory wywiewne wywietrzaków zaopatrzyć w siatkę stalową o średnicy oczek min 1cm Sprawdzenie wymaganej powierzchni okien w kotłowni gazowej zgodnie z PN-B pkt powierzchnia okien w kotłowni nie powinna być mniejsza niż 1 : 15 w stosunku do powierzchni podłogi powierzchnia podłogi : 35,91 m 2 wymagana powierzchnia okien (1/15) : 2,37 m 2 projektowane okna spełniają wymagania PN ;

7 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona Stacja uzdatniania wody. Wymagania norm PN 93/C oraz producentów kotłów firmy Viessmann określają, że twardość ogólna wody do napełniania i uzupełniania dla kotłów wodnych do 100ºC, powinna wynosić 1 do 2 mol/m3, zaś wartość ph = 8-9,5. Dla projektowanej kotłowni przewidziano zmiękczacz jonowymienny typu Aquaset 500 firmy Viessmann. UWAGA: gwarancja producenta kotłów nie będzie obejmować szkód powstałych w wyniku nieprawidłowych parametrów wody w zładzie instalacyjnym spowodowane brakiem urządzeń uzdatniających wodę Rurociągi kotłowni z uzbrojeniem. Przewody technologiczne kotłowni wykonane z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H łączonych przez spawanie, z armaturą mufową i kołnierzową na parametry minimalne 120 C PN6. Do zmiany kierunków prowadzenia przewodów stosować prefabrykowane kolana stalowe do spawania typ hamburski o promieniu gięcia R=1-1,5Dn Połączenia przewodów o różnych średnicach za pomocą zwężek symetrycznych stalowych do spawania. Połączenie pomp mufowe i kołnierzowe; mieszacze trzydrogowe kołnierzowe oraz do wspawania. Połączenie instalacji uzupełniania wody musi być wykonane jako rozłączne, przez zastosowanie śrubunków oraz przewodu giętkiego na ciśnienie min. 6 bar. Jako armaturę odcinającą przyjęto zawory kulowe przelotowe na wodę gorącą 120 o C, PN6 dla części grzewczej i PN10 dla części wodociągowej. Do odpowietrzania instalacji przewidziano odpowietrzniki automatyczne, montowane w najwyższych punktach instalacji. W najniższych punktach instalacji, rurze wzbiorczej naczyń przeponowych, zasobnikach c.w.u. oraz filtroodmulniku magnetycznym zastosować zawory kulowe spustowe z przyłączem mufowym z zaślepką. Całość armatury ujęto w zestawieniu podstawowych materiałów. Jako podparcia i zawieszenia rurociągów i urządzeń stosować systemowe elementy kształtowe np. produkcji firmy HEWI, WEMEFA lub HILTI. Podparcia lub podwieszania przewodów stalowych w minimalnej rozstawie: - DN co 2,0 m - DN co 2,5 m - DN co 3,0 m Po wykonaniu montażu cała instalacja winna być dwukrotnie przepłukana wodą czystą. Ciśnienie próbne instalacji grzewczej (bez kotłów, naczyń wzbiorczych i zaworów bezpieczeństwa) p pr = 4,5 bar. Pozytywny wynik próby (całkowity brak ubytku wody i spadku ciśnienia) pozwala na przystąpienie do próbnego rozruchu kotłowni. Po dokonaniu rozruchu, ograniczyć do minimum spuszczanie medium instalacyjnego z układów grzewczych i kotłowni.

8 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona Wewnętrzna instalacja gazowa 6.1.Doprowadzenie gazu ziemnego do budynku Doprowadzenie gazu ziemnego do budynku z kotłownią wykonane będzie instalacją gazową doziemną ś/c zakończoną punktem pomiarowym gazu o wydajności 60Nm 3 /h. Zaprojektowano punkt pomiarowy typu PP-60MG65 produkcji Weba montowany przy ścianie zewnętrznej budynku myjni. 6.2 Przewody instalacyjne Instalację wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, o średnicach podanych na rysunkach. Rury należy łączyć wyłącznie przez spawanie gazowe. Przewody gazowe prowadzić na powierzchni ścian wewnętrznych w odległościach minimum 2 cm od tynku i w następujących minimalnych odległościach od innych instalacji i urządzeń: a). 15 cm - od poziomych przewodów wod.-kan. umieszczając przewody gazowe nad tą instalacją b). 10 cm - od poziomych przewodów cieplnych umieszczając przewody gazowe pod nimi c). 10 cm - od pionowych przewodów instalacji wymienionych w pkt. a i b oraz przewodów innych instalacji d). 20 cm - od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle. Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany) przewody gazowe prowadzić w rurach ochronnych uszczelnianych szczeliwem. Po wykonaniu próby szczelności przewody zabezpieczyć przed korozją poprzez dwukrotne malowanie farbą olejną. Podejście przewodu do aparatu gazowego zakończyć kurkiem kulowym odcinającym System bezpieczeństwa instalacji gazowej Dla podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji projektowanych urządzeń gazowych w kotłowni należy przewidzieć montaż Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej. Zasada działania systemu : Pojawienie się w atmosferze kotłowni niebezpiecznego stężenia gazu w granicy 10% DGW (Dolna Granica Wybuchowości) odczytana jest przez układ sygnalizacyjno-sterujący jako pierwszy poziom zagrożenia. System załącza sygnalizację alarmową, która informuje o powstałym zagrożeniu. Przy przekroczeniu 30% DGW układ sygnalizacyjno - sterujący odcina dopływ gazu poprzez zamknięcie zaworu elektromagnetycznego w szafce gazowej na zewnątrz budynku. W skład systemu wchodzą: - głowica samozamykająca elektromagnetyczna, współpracująca z kurkiem kulowym MAG DN100 umieszczona w szafce na elewacji zewnętrznej budynku myjni - detektory gazu DEX 1 do umieszczenia w kotłowni pod stropem - moduł alarmowy typu MD-2z sterujący systemem

9 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona Pomiar zużycia gazu Pomiar zużycia gazu będzie odbywał się w punkcie pomiarowym wyposażonym w gazomierz miechowy G-65N firmy Metrix Uwagi do wykonania wewnętrznej instalacji gazowej a) Wewnętrzną instalację gazową wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75 wraz z późniejszymi zmianami), oraz warunkami podanymi przez dostawcę gazu. b) Wszystkie wyroby (tj. armatura, urządzenia, rury itp.) użyte do realizacji tego projektu powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych. 7. Uwagi montażowe Wytyczne do wykonania montażu kotłowni. Projektowaną instalację należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Kotły i inne urządzenia należy montować ściśle wg DTR wydanych przez producentów. Materiał na rurociągi technologiczne grzewcze z rur stalowych ze szwem przewodowych czarnych wg PN-79/H Łączenie przewodów przez spawanie, a z armaturą na kołnierze stalowe PN lub gwint. Kolana do spawania typ hamburski o promieniu gięcia R=1-1,5DN. Instalacja wodociągowa z.w., c.w.u i cyrkulacji projektuje się z rur z tworzywa sztucznego zgodnie z projektem instalacji wewnętrznych. Wszystkie rury w obrębie kotłowni prowadzone na ścianach. Przejścia rurociągów technologicznych przez ściany oddzielenia stref pożarowych uszczelnić masą CP601S HILTI. Po zamontowaniu instalacji i stwierdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją jej wykonania, należy przeprowadzić dwukrotne płukanie czystą wodą. Gotową instalację poddać próbie ciśnieniowej na szczelność, stosując następujące ciśnienia próbne: - instalacja grzewcza przewody p pr =4,5 bara - instalacja z urządzeniami p pr =3,0 bara - instalacja wodociągowa p pr =9,0 bar Z próby ciśnieniowej należy wyłączyć naczynia wzbiorcze, przyrządy pomiarowe i zawory bezpieczeństwa. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia, wyposażenie muszą być oryginalne, najlepszej jakości, dopuszczone do stosowania (posiadające aktualne atesty i dopuszczenia).

10 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona 11 Rurociągi w kotłowni oznakować zgodnie z PN-70/M i BN-77/ za pomocą samoklejących kolorowych pasków i wskaźników poziomych określających rodzaj medium i kierunek przepływu. Oznakować: urządzenia i zawory za pomocą tabliczek z numerami. Pomieszczenie kotłowni oznakować szyldem o wymiarach 300x200 mm żółte podłoże z czarnym napisem: KOTŁOWNIA GAZOWA Nieupoważnionym wstęp wzbroniony! Urządzenia ciśnieniowe: kotły grzewcze, zasobnik c.w.u. naczynia wzbiorcze, sprzęgło hydrauliczne oraz filtroodmulnik magnetyczny podlegają rejestracji we właściwym Urzędzie Dozoru Technicznego. Dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń należy przeprowadzać okresowe, zgodne z DTR-kami urządzeń, przeglądy serwisowe przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa Wytyczne do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych. Wszystkie przewody technologiczne i instalacyjne kotłowni, a w szczególności złącza spawane i gwintowane oczyścić szczotkami z korozji i zanieczyszczeń w następujący sposób: Rurociągi gorące: a) oczyścić powierzchnię do II-go stopnia czystości; b) odtłuścić powierzchnię rozpuszczalnikiem organicznym; c) malować dwa razy farbą podkładową przeciwrdzewną d) malować jeden raz emalią ftalową olejoodporną (malować 3 razy rury nie izolowane cieplnie) Rurociągi zimne i konstrukcje: a) oczyścić powierzchnie j.w.; b) malować powierzchnie dwa razy farbą podkładową ftalowo-miniową 60%; c) malować powierzchnie dwa razy emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania Roboty antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A Wytyczne do wykonania izolacji ciepłochronnej. Dla przewodów cieplnych: izolacja termiczna rurociągów projektowana jest z pianki poliuretanowej pod płaszczem z folii z tworzywa sztucznego niepalnego lub samogasnącego np. STEINONORM 300 typ 310; Izolację przewodów c.w.u. i cyrkulacji wykonać z pianki poliuretanowej np. Steinoflex; Otuliny izolacyjne powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania DZ.U wraz z późniejszymi zmianami. Minimalną grubość izolacji termicznej należy przyjmować wg załączonej tabeli

11 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona 12

12 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona 13 Zestawienie podstawowych materiałów. "Technologia kotłowni wodnej". Oznaczenie Wyszczególnienie Ilość Producent (nr na schemacie) (typ, parametry techniczne) [szt.] (dystrybutor) 1 KOCIOŁ Z OSPRZĘTEM + INSTALACJA Układ kaskadowy VITOMODUL kompletny moduł kotłowni wyposażonej w 4 kotły kondensacyjne VITODENS 200 typ B2HA ; Q=150kW z 4 regulatorami Vitotronic 100HC1B i regulatorem kaskadowym Vitotronic 300-K MW2B oraz modułem UNIT 4KD; 4 zestawy przyłaczeniowe z pompą obiegową kotła, ogranicznik poziomu wody, sprzęgło hydrauliczne, rozdzielacz zasilania i powrotu, armatura odcinająca, zwrotna i zabezpieczająca 1kpl. VIESSMANN 2 Podgrzewacz c.w.u. Vitocell-V 100 poj. 500l 1 VIESSMANN 3 Naczynie wzbiorcze typ NG80, 6 bar/120 o C 3 REFLEX 4 Naczynie wzbiorcze typ DD 33, 10 bar/70 o C 1 REFLEX 5 Zawór kołpakowy R 1" 3 REFLEX 6 Zawór kołpakowy R 3/4" 1 REFLEX 7 Zawór bezpieczeństwa membranowy typ SYR /4 " nastawa 6bar 1 SYR 8 Pompa obiegowa c.t. wentylacji typ Stratos 40/1-8 CAN PN10 4 WILO 9 Pompa obiegowa c.t. agregaty grzewczo -wentylacyjne typ Stratos 40/1-8 CAN PN10 1 WILO 10 Pompa obiegowa c.t. went socjal typ Stratos PICO 25/1-6 1 WILO 11 Pompa obiegowa c.o. typ Stratos PICO 25/1-6 1 WILO 12 Pompa ładująca c.w.u. typ Stratos 25/1-4 CAN PN10 1 WILO 13 Pompa cyrkulacyjna Stratos ECO-Z 25/1-5 1 WILO 15 Siłownik elektryczny zaworu 3-drogowego 3kpl. VIESSMANN

13 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona Zawór 3-drogowy mieszający DN65 kvs=63 przyłacze kołnierzowe 2 VIESSMANN 17 Zawór 3-drogowy mieszający DN15 kvs=3,8 końcówki do wspawania 1 VIESSMANN 18 Wymiennik płytowy SeCesPol (woda-glikol) dla c.t. wentylacji - typ LC SeCesPol 19 Osadnik zanieczyszczeń dla wody - filtroodmulnik magnetyczny DN125, PN6, 120 stc 1 AULIN 20 Osadnik zanieczyszczeń dla wody - filtr siatkowy DN100, PN6, 120 stc 2 21 Osadnik zanieczyszczeń dla wody - filtr siatkowy DN65, PN6, 120 stc 3 22 Osadnik zanieczyszczeń dla wody - filtr siatkowy DN25, PN6, 120 stc 2 23 Czujnik poziomu wody SYR SYR 24 Przepustnica odcinająca międzykołnierzowa DN125, PN6, 120stC 3 GESTRA 25 Zawór kulowy przelotowy, przyłącze mufowe, PN6, 120 stc, DN Zawór kulowy przelotowy, przyłącze mufowe, PN6, 120 stc, DN Zawór kulowy przelotowy, przyłącze mufowe, PN6, 120 stc, DN Zawór kulowy przelotowy, przyłącze mufowe, PN6, 120 stc, DN Zawór kulowy przelotowy, przyłącze mufowe, PN6, 120 stc, DN Zawór kulowy spustowy ze złączką do węża, przyłącze mufowe, PN6, DN Zawór zwrotny, przyłącze kołnierzowe DN Zawór zwrotny, przyłącze kołnierzowe DN Zawór zwrotny, przyłącze mufowe DN Zawór regulacyjny STAF DN65 1 TA 35 Zawór regulacyjny STAD DN25 1 TA PI Manometr tarczowy typ M100R(0-6bar)1,6 z kurkiem manometrycznym DN15 + "fi-rurką" 20 KFM TI Termometr techniczny (0 100stC) 9 KFM ODP Odpowietrznik automatyczny Flexvent Super 1/2" 12 Flamco

14 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona 15 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1w Filtr do oczyszczania wstępnego 1", wkład filtracyjny wymienny 1 VIESSMANN 2w Zmiękczacz jonowymienny Aquaset 500, przyłącza DN25, sterowany chronometrycznie, + zbiornik na solankę 1 VIESSMANN 3w Wodomierz wody zimnej Js 2,5 DN 25, Q n = 3,5 m 3 /h 1 PoWoGaz 4w Wodomierz wody zimnej Js 1,5 DN 20, Q n = 1,5 m 3 /h 1 PoWoGaz 5w Osadnik zanieczyszczeń dla wody - filtr siatkowy DN32, PN10 1 Polna 6w Osadnik zanieczyszczeń dla wody - filtr siatkowy DN25, PN10 1 Polna 7w Zawór kulowy przelotowy, przyłącze mufowe, PN10, DN32 3 EFAR 8w Zawór kulowy przelotowy, przyłącze mufowe, PN10, DN25 7 EFAR 9w Zawór kulowy przelotowy, przyłącze mufowe, PN10, DN15 3 EFAR 10w Zawór antyskażeniowy EA DN25 1 DANFOSS 11w Pompa do wody brudnej KP-150A z pływakiem; montaż w studzience schładzającej 1 GRUNDFOS P Manometr tarczowy typ M100R(0-10bar)1,6 z kurkiem manometrycznym DN15 + "firurką" 6 KFM WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA 1g Kurek kulowy kołnierzowy dla gazu DN100 1 Zawgaz 2g Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej ASBIG, z zaworem samozamykającym DN100 (zamontowany w szafce gazowej zewnętrznej.) + 2 czujnik DEX-1 + szafka 1kpl. GAZEX sterująca MD2z 3g Punkt pomiarowy gazu PP-60MG65 Qn=60m3/h z gazomierzem G-65 1kpl. WEBA 1k INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN - WERSJA DLA KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH Komin dwuścienny dw400 dla kotłowni Vitomodul 200 (4x150kW) - montaż do ściany 1kpl. wewnętrznej; komin dwuścienny - izolowany termicznie Viessmann

15 Kotłownia gazowa Myjnia pojazdów gąsienicowych i kołowych wraz z wiatą, budynkiem socjalno-technicznym strona 16 2k Czopuch spalinowy dw274 z systemem ABGAS-CONTROL dla modułu Vitomodul 200 (4x150kW) - wariant pobieranie powietrza z pomieszczenia kotłowni 1kpl. Viessmann 3k Neutralizator skroplin GENO-Neutra V N-70 1 Viessmann INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ KOTŁOWNI Czerpnia ścienna typu "A" 1000x350mm z siatką o średnicy oczek 1mm2; od strony wlotu żaluzja przeciwdeszczowa 1 wyk. Warszt. Wywietrzak dachowy DN350mm, dwuścienny izolowany termicznie, wysokość 2m; na podstawie dachowej BII 2 wyk. Warszt. Kratka wentylacyjna fi350 2 wyk. Warszt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY

SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres adaptacji instalacji sanitarnych 5. Wytyczne montażowe 6. Wytyczne do

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis projektowanej instalacji. 3.1. Projektowane wyposażenie w przybory gazowe. 3.2. Zużycie gazu. 3.3. Rozprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka 1 Kocioł wiszący, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 110 kw; sprawność znormalizowana

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy , ul.bolesława Śmiałego 6 tel. 62 586 14 95, e-mail: intech 1@interia.pl OPIS TECHNICZNY do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, Bielsko-Biała, tel , NIP

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, Bielsko-Biała, tel , NIP USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 033-8150515, NIP 547-141-21-47. Inwestor : Akademia Techniczno-Humanistyczna 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Obliczenia dotyczące kotłowni

Obliczenia dotyczące kotłowni VII Obliczenia dotyczące kotłowni Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego co. Pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =,2 * Q Całk.) = 344,344 [m 3 ] Pojemność użytkowa naczynia V u = V * ρ * ν = ν =

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI...2 2. TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPNEGO...2 2.1. Rozwiązania projektowe...2 2.2. Dobór urządzeń...4 3. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW...5

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA: STRONA TYTUŁOWA stron 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU stron 1 OPIS TECHNICZNY stron 4 OBLICZENIA stron 9 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW stron 1 KARTY DOBORU URZĄDZEŃ stron 14

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi P R Z E D M I A R R O B Ó T TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi Data: 2007-12-17 Inwestor: Wojewoda Warmińsko-Mazurski 10-542 Olsztyn, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach Z1 załącznik nr 1 Lp. Nazwa materiału producent Parametry techniczne dla materiałów równoważnych 1 Kolektory

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 Inwestor: SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.o. ul. Fabryczna 21, 72-010 Police Adres: POLICE ul. FABRCZYNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja kotłowni wraz z instalacja C.O.

Przedmiar robót. Modernizacja kotłowni wraz z instalacja C.O. Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: SZKOLNY OSRODEK WYPOCZYNKOWY ORLE GNIAZDO Inwestor: 34-443 SROMOWCE WYZNE NAD ZALEW 7 Data opracowania: 2014-07-21 strona nr: 2 Przedmiar robót Kosztorys 1 Grupa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. na terenie Regionu Nowy Targ NOWY TARG, ul. Parkowa 11, działka nr 10924

PROJEKT WYKONAWCZY. MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. na terenie Regionu Nowy Targ NOWY TARG, ul. Parkowa 11, działka nr 10924 33-300 NOWY SĄCZ, ul. MIKOŁAJA REJA 45 tel./fax (0-18) 444 10 15 tel. kom. 604 953 169 e-mail: pparost@wp.pl NIP 734-103-22-69 REGON 490583915 KONTO BANKOWE Credit Agricole Bank Polska S.A. 09 1940 1076

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ P A T I O PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK 71-250 BEZRZECZE ul. RAJSKA 1 tel.0-693-226-079, fax 0-91-48-78-852. e-mail mm.adamczyk@op.pl. DATA : LISTOPAD 2011 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA: OPOLE UL. REYMONTA 8 INSTALACJA PARY I KONDENSATU. Tychy, czerwiec 2010r.

LOKALIZACJA: OPOLE UL. REYMONTA 8 INSTALACJA PARY I KONDENSATU. Tychy, czerwiec 2010r. STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY LOKALIZACJA: OPOLE UL. REYMONTA 8 BRANŻA: INSTALACJA PARY I KONDENSATU PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Dobrowolski Tychy, czerwiec 2010r. ` 2 Opis techniczny spis treści: 1. Cel

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. DT 5/ Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AK-SYSTEM str 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. INWESTOR....2 3. ZAKRES OPRACOWANIA...2 4. BUDYNEK....2 5.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 3. Źródła ciepła 4. Projektowane rozwiązania techniczne 4.1 Opis ogólny schematu technologicznego węzła cieplnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w celu utworzenia Wielofunkcyjnego Centrum

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji gazowej realizacji stanu wykończeniowego budynku administracyjno - gastronomicznego PZŁ Olsztyn zlokalizowanego przy ulicy Leśnej 3N działka nr. 1/110 w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. WYKONAWCY DOKUMENTACJI IMIĘ I NAZWISKO PODPIS I PIECZĄTKA Opracował Cz. technologiczna JÓZEF SCZEŚNIOK WIESŁAW KATULSKI

PRZEDMIAR ROBÓT. WYKONAWCY DOKUMENTACJI IMIĘ I NAZWISKO PODPIS I PIECZĄTKA Opracował Cz. technologiczna JÓZEF SCZEŚNIOK WIESŁAW KATULSKI Nr projektu 07/PMT/2009 Modernizacja kotłowni gazowej o mocy 180 kw w budynku Urzędu Miejskiego w Chełmnie ul. Dworcowa 1 INWESTOR : Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno BRANŻA Instalacyjna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 15 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111.

I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111. I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: zlecenie Inwestora; zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ - 1 -

OPIS TECHNICZNY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ - 1 - OPIS TECHNICZNY do projektu technologii i układu regulacyjno-pomiarowo- rozliczeniowego węzła cieplnego w budynku hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach. 1. Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy.

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje 2 współpracujące ze sobą kotłownie gazowe,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 1.1 MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ 1 d.1.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 1.1 MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ 1 d.1. Wentylacja_KOSZTORYS_INWESTORSKI 0.0.2KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO. MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ d.. KNNR N004-04-0-02-0 Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na

Bardziej szczegółowo

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 1. Branża sanitarna 1. Prace wstępne demontażowe i budowlane 1 AW-090 Demontaż starej instalacji w obrębie

Bardziej szczegółowo

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT PIOTR PASZENDA 41-710 Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: 641-210-98-73 e-mail: paszenda.piotr@wp.pl tel. 697 562 960 maj 2014 r. PROJEKT Temat: Część: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ OPACOWANIE ZAWIERA: OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ RYSUNKOWA - RZUT FRAGMENTU PARTERU skala 1:100 rys. 1 - RZUT FRAGMENTU I PIĘTRA skala 1:100 rys. 2 - RZUT FRAGMENTU II PIĘTRA skala 1:100 rys. 3 - RZUT DACHU CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 13 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Obiekt:budynek uŝyteczności publicznej Bełchatów. Inwestor: Temat: Węzeł cieplny PROJEKT BUDOWLANY

Str. 1. Obiekt:budynek uŝyteczności publicznej Bełchatów. Inwestor: Temat: Węzeł cieplny PROJEKT BUDOWLANY Str. 1 Obiekt:budynek uŝyteczności publicznej Bełchatów Inwestor: Temat: Węzeł cieplny PROJEKT BUDOWLANY Str. 2 SPIS TREŚCI: 1. wstęp...3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...3 1.2. ZałoŜenia...3 1.3.

Bardziej szczegółowo

A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania

A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania A. CZĘŚĆ OPISOWA I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania II. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania 1. Rodzaj ogrzewania 2. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

7 WĘZEŁ CIEPLNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot opracowania. 3. Dane ogólne. 4. Pr6by instalacji i wykonawstwo.

7 WĘZEŁ CIEPLNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot opracowania. 3. Dane ogólne. 4. Pr6by instalacji i wykonawstwo. 7 WĘZEŁ CIEPLNY 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot opracowania. 3. Dane ogólne 4. Pr6by instalacji i wykonawstwo. 5. Malowanie i izolacja termiczna. 6. Dobór urządzeń 7. Uwagi końcowe 8. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! "%! -+!/0"0/ /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! "+7!*-#/"#- "+7!*+-'#-+!

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! %! -+!/00/ /1.#*+-+!/0314* ()*+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! +7!*-#/#- +7!*+-'#-+! (# -2$ (*+-0/0-!/ -+*0-1.#0 -+*0/1.#0 -+!/0"0/ -1.#*+-+!/0314* /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- $%# &'!" #$ # %! "%! "%!!"# &'()&*+'&,- $ %! "%! "%!. /+0/-'#-+!!'*2.50/-'70 # 2.50+!%#*"--$*6702-$* #%# /012$

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja gazu wraz z kotłownią

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja gazu wraz z kotłownią Przedmiar robót Stadion Sportowy - Budynek zaplecza Budowa: Ustroń ul. Sportowa 5 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacyjne Lokalizacja: Ustroń ul. Sportowa 5 Inwestor: Miasto Ustroń 43-450 Ustroń ul.

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO BUDOWLANE A P I S PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO BUDOWLANE Waldemar Adamczyk, 75-336 Koszalin, Akademicka 17a/8, tel. 0602 72 05 96, VAT: 669-040-46-97, Regon: 330020547 Projekt budowlany wykonawczy

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo