Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW...1 SPIS RYSUNKÓW...2 OŚWIADCZENIE...3 OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania Zakres opracowania Instalacja ogrzewcza Instalacja gazowa Charakterystyka gospodarki cieplnej Pomieszczenia kotłowni Wentylacja kotłowni Odprowadzanie spalin Wytyczne budowlane Ściany, tynki Podłogi i okładziny Stolarka Wentylacja Zabezpieczenia przeciwpożarowe Podstawa opracowania Dane Obciążenie ogniowe Konstrukcja budynku - strefy pożarowe Zabezpieczenia Uwagi końcowe...9 LISTA CZĘŚCI - URZĄDZENIA KOTŁOWNI...10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa 2) Mapa ewidencji gruntów 3) Wypis z rejestru gruntów 4) Warunki przyłączenia do sieci gazowej urządzeń i instalacji gazowych DOSD Wałbrzych pismo WA-TWT/MM/INF/ z dn ) Oświadczenie Pracownia Projektowa GRAFION, Wałbrzych, ul. Ludowa 60 p.4, tel/fax 0-74 /

2 SPIS RYSUNKÓW Rys. nr 1 Instalacja ogrzewcza rzut 1 : 50 Rys. nr 2 Instalacja ogrzewcza - rozwinięcie cz. I 1 : 50 Rys. nr 3 Instalacja ogrzewcza - rozwinięcie cz. II 1 : 50 Rys. nr 4 Instalacja gazowa - rzut 1 : 50 Rys. nr 5 Instalacja gazowa rozwinięcie 1 : 50 Rys. nr 6 Schemat technologiczny kotłowni --- Rys. nr 7 Elewacja budynku zdjęcie Pracownia Projektowa GRAFION, Wałbrzych, ul. Ludowa 60 p.4, tel/fax 0-74 /

3 OŚWIADCZENIE Pomieszczenie, w którym zainstalowany będzie kocioł opalany gazem o mocy 45 kw spełnia wymagania stawiane przez obowiązujące normy i odpowiada Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690) oraz przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. poz. 414). Pomieszczenie pomieszczenie nr 1 - kotłownia Powierzchnia pomieszczenia 9,45 m 2 Wysokość pomieszczenia 3,70 m Pracownia Projektowa GRAFION, Wałbrzych, ul. Ludowa 60 p.4, tel/fax 0-74 /

4 OPIS TECHNICZNY do PB budowy instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej 1. Podstawa opracowania 1) Umowa z Inwestorem. 2) Wizja lokalna. Inwentaryzacja budynku. 3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690) oraz przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. poz. 414). 2. Zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest: budowa instalacji ogrzewczej, budowa instalacji gazowej wraz z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 32 w Szczawnie Zdroju. Instalacja ta zasilać będzie kocioł opalany gazem jednofunkcyjny firmy De Dietrich typ MC45 o mocy 45 kw, który przygotowuje ciepło na cele centralnego ogrzewania. Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w pojemnościowym podgrzewaczu c.w.u. zasilanym z kotła gazowego. Instalację gazu projektuje się od istniejącej instalacji gazowej. 3. Instalacja ogrzewcza Zaprojektowano instalację ogrzewczą wodną pompową zamkniętą z rozdziałem dolnym. Obliczenia hydrauliczne instalacji wykonano w oparciu o program komputerowy InstalSoft, przy założeniach: parametry instalacji - 75/55 o C, instalacja z rur miedzianych, elementy grzejne grzejniki płytowe V&N, grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne ze wstępną nastawą, gałązki grzejnikowe z ograniczeniem średnicy (min. 15 mm). Przewody zasilające do grzejników prowadzone są w listwach przypodłogowych na ścianach i owinięte są elastyczną otuliną. Podłączenia grzejników od dołu. Grzejniki wyposażone są we wkładki grzejnikowe, które umożliwiają wstępną regulację hydrauliczną instalacji ogrzewczej. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie. Przestrzeń między tuleją a przewodem należy wypełnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń ścinających. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. Pracownia Projektowa GRAFION, Wałbrzych, ul. Ludowa 60 p.4, tel/fax 0-74 /

5 Ze względu na znaczną rozszerzalność cieplną (1,5 x większą niż stali) przewody wymagają kompensowania wydłużeń cieplnych. Przewody należy prowadzić z zachowaniem zasad kompensacji naturalnej. Rozstaw podpór mocujących dla rur miedzianych Średnica d z [mm] Rozstaw [m] 15 1, , , , ,75 Instalacja odpowietrzana będzie za pomocą indywidualnych odpowietrzników. Napełnianie instalacji za pomocą zaworu kulowego ze złączka do węża, zaś opróżnianie instalacji do istniejącej kanalizacji. Po zakończeniu montażu instalację należy skutecznie wypłukać wodą Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, zaś zawory termostatyczne powinny mieć nałożone kapturki ochronne zamiast głowic termostatycznych. Przed rozpoczęciem rozruchu i podjęciem próby działania instalacji w stanie gorącym należy we wszystkich zaworach ze wstępną regulacją ustawić elementy dławiące w położeniach określonych w dokumentacji technicznej. 4. Instalacja gazowa Rozliczanie zużycia gazu realizowane będzie za pomocą projektowanego gazomierza typ G4 (przepływ nom. 4 nm 3 /h, przepływ max 6 nm 3 /h) zamontowanego w wentylowanej naściennej skrzynce gazowej na ścianie zewnętrznej. Projektowaną skrzynkę gazową należy umieścić w odległości min. 0,5m od okien i drzwi oraz na wysokości min. 0,5 m nad terenem. Projektowana instalacja gazowa podłączona będzie do istniejącej instalacji gazowej za GKG w istniejącej skrzynce gazowej. Gazomierz należy zamontować na listwie montażowej. Projektowaną instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu spawanych, montowanych na ścianach na uchwytach. Do podłączenia kotła wykonać połączenia gwintowane. Do uszczelnienia połączeń gwintowych zastosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie. Przestrzeń między tuleją a przewodem należy wypełnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń ścinających. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. Przed kotłem należy Pracownia Projektowa GRAFION, Wałbrzych, ul. Ludowa 60 p.4, tel/fax 0-74 /

6 zamontować kurek gazowy kulowy. Przewody gazowe montować z min. spadkiem 0,4% w kierunku przepływu gazu. Przejścia przewodów przez ściany wykonać w rurach ochronnych. Przewody gazowe układać: 10 cm od przewodów poziomych wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania i elektrycznych, układając je ponad tymi przewodami, przewody gazowe krzyżujące się z innymi przewodami powinny być oddalone co najmniej 2 cm. Po zakończeniu montażu instalację gazową przedmuchać sprężonym powietrzem wolnym od zanieczyszczeń i oleju lub gazem obojętnym. Następnie poddać próbie szczelności powietrzem na ciśnienie 50 kpa przez 30 min. 5. Charakterystyka gospodarki cieplnej Kotłownia opalana gazem została zaprojektowana w oparciu o jeden naścienny kondensacyjny kocioł firmy DE DIETRICH typu MC45 o mocy nominalnej 45,0 kw. Kocioł zasilany będzie gazem GZ- 50 poprzez palnik modulowany. Kotłownia będzie wytwarzać ciepło na cele centralnego ogrzewania i do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w pojemnościowym podgrzewaczu c.w.u. o pojemności 200 litrów każdy typu BL200 firmy DE DIETRICH. Kotłownia sterowana będzie przez regulator Diematic 3, w zależności od temperatury wody w podgrzewaczu ciepłej wody, dostarczany przez producenta kotła. Kocioł będzie zabezpieczony przed wzrostem ciśnienia zaworem bezpieczeństwa membranowym firmy SYR typ 1915 o średnicy R1/2 (2,5 bar). Jako zabezpieczenie zładu dobrano naczynie przeponowe typu NG18 firmy REFLEX. Dobrano pompę obiegową (układ c.o.), pompę ładującą i pompę cyrkulacyjną firmy GRUNDFOS. Układ przygotowania c.w.u będzie zabezpieczony przed wzrostem ciśnienia zaworem bezpieczeństwa membranowym firmy SYR typ 2115 o średnicy R3/4 (6 bar). Jako zabezpieczenie zładu dobrano naczynie przeponowe typu DD12 firmy REFLEX. W celu uzupełnienia ubytków wody dobrano zawór samonapełniający typu VF 06-1/2A dn15 firmy BRAUKMANN. Na przewodzie wody zimnej dobrano zawór antyskażeniowy firmy DANFOSS typ EA251dn25. Dla układu uzupełniania dobrano wodomierz skrzydełkowy JS1,5. Instalację grzewczą napełnić wodą uzdatnioną. 6. Pomieszczenia kotłowni Pomieszczenie kotłowni spełnia wymagania dotyczące kubatury, w której moc zainstalowanego kotła wynosi 45 kw. Wody spustowe z urządzeń odprowadzane są przewodami stalowymi bez szwu do Pracownia Projektowa GRAFION, Wałbrzych, ul. Ludowa 60 p.4, tel/fax 0-74 /

7 projektowanego wpustu podłogowego. Kondensat gromadzony będzie w zbiorniku kondensatu firmy DE DIETRICH typu HC33. Pomieszczenie kotłowni należy przygotować pod wymagania dotyczące kotłów opalanych gazem. 7. Wentylacja kotłowni Przewidziana została wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna. Nawiew powietrza kanałem wentylacyjnym typu Z o wymiarach 20 x 15 cm, wykonanym z blachy ocynkowanej, sprowadzonym 0,3 cm nad poziom posadzki. Czerpnia powietrza została usytuowana w ścianie zewnętrznej budynku na wysokości 2,0 m nad terenem. Wywiew powietrza poprzez projektowanym kanałem z blachy ocynkowanej dn150/210 wyprowadzonym po ścianie zewnętrznej ponad dach na wysokość min. 0,6 m. Minimalna wysokość czynna kanału to 2,0 m. Kanał należy zaizolować termicznie wełną mineralną o gr. 3 cm. Kratkę wywiewną należy umieścić na wysokości 20 cm pod stropem pomieszczenia. 8. Odprowadzanie spalin Spaliny z kotła odprowadzane będą w nadciśnieniu przewodem powietrzno-spalinowym wyprowadzonym po ścianie zewnętrznej ponad dach na wysokość min. 1,0 m. Przewód powietrznospalinowy należy wykonać z kształtek prefabrykowanych ze stali kwasoodpornej dn80/110. Komin należy wyposażyć w wyczystkę. 9. Wytyczne budowlane Projektowana kotłownia zlokalizowana jest w pomieszczeniu istniejącej kotłowni opalanej paliwem stałym. Posiada ona oświetlenie elektryczne Ściany, tynki Istniejące tynki wewnętrzne w miejscach uszkodzonych naprawić i wykonać jako gładkie cementowowapienne. Ściany i sufit pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym. Wyrobić ościeża otworów w kominie Podłogi i okładziny Posadzkę wykonać z płytek ceramicznych jako niepylącą, gwarantującą prawidłową pracę palnika oraz automatyki kotłowni oraz antypoślizgową. Ściany w kotłowni wyłożyć płytkami ceramicznymi Stolarka W otwór drzwiowy do pomieszczenia kotła zamontować drzwi stalowe EI30 o wymiarach 90/200 cm Wentylacja Nawiew powietrza do kotłowni odbywać się będzie projektowanym kanałem typu Z zgodnie z rys. nr 4. Instalację wentylacji nawiewnej o przekroju 20 x 15 cm zamontować w ścianie zewnętrznej. Wywiew powietrza z kotłowni poprzez projektowany kanał z blachy ocynkowanej zgodnie z rys. nr 4. Pracownia Projektowa GRAFION, Wałbrzych, ul. Ludowa 60 p.4, tel/fax 0-74 /

8 9.5. Zabezpieczenia przeciwpożarowe Podstawa opracowania Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z 2010r.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. z późniejszymi zmianami). PN-B / kwiecień 2001 Ochrona ppoż. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. Instrukcja ITB nr 221 wytyczne oceny odporności konstrukcji budowlanych. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kotłowni na paliwa gazowe i olejowe z 1995r Dane Powierzchnia użytkowa kotłowni 9,45 m 2 Wysokość kotłowni 3,70 m Obciążenie ogniowe Obciążenie ogniowe kotłowni nie przekracza 500 MJ/m 2. Kategoria zagrożenia ludzi ZL III dla szkoły, dla kotłowni PM Konstrukcja budynku - strefy pożarowe. Przegrody kotłowni spełniają wymagania oddzieleń pożarowych dla wymagań klasy odporności pożarowej budynku. Kotłownia stanowi odrębną strefę pożarową w/w budynku, tj, ściany wewnętrzne min. EI60, a stropy o klasie odporności ogniowej REI60, drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia kotłowni z klasą odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem. Drzwi od wewnątrz bezklamkowe otwierane pod naciskiem (zamek dźwignia jak urządzenie przeciwpaniczne). Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy ppoż. zabezpieczyć do odporności tego oddzielenia Zabezpieczenia Kotłownia ze względu na system automatycznej regulacji pozwala na pracę bez stałej obsługi. Zagrożenie wybuchem nie występuje. Ewakuacja i droga pożarowa. Wyjście z kotłowni korytarzem do wyjścia na zewnątrz. Odległość od obiektów sąsiadujących. Budynek jest obiektem 1-kondygnacyjnym wolno stojący. Eksploatacja. Kotłownię wyposażyć w gaśnicę proszkową 6 kg proszku BCE/GPr-6/ umieszczoną na ścianie przy wyjściu. Pracownia Projektowa GRAFION, Wałbrzych, ul. Ludowa 60 p.4, tel/fax 0-74 /

9 Kotłownię oznakować znakami bezpieczeństwa wg PN-92/N /01. Opracować instrukcję technologiczną kotłowni. Zabezpieczenie ppoż. - cz. Budowlana. Wykończenie podłóg z materiałów niepalnych, niepylących, antypoślizgowych. Sufity j.w. Zabezpieczenie ppoż. - cz. Sanitarna i technologiczna. Kocioł zabezpieczony przed wzrostem ciśnienia zaworem bezpieczeństwa. 10. Uwagi końcowe 1) Do wszystkich robót wykonywanych wewnątrz budynków obowiązują Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych - część II- Instalacje sanitarne i przemysłowe. 2) Wszelkie rozbieżności pomiędzy projektem a stanem faktycznym należy skonsultować z projektantem. 3) Kocioł należy zamontować zgodnie z Instrukcją Montażu Kotła dostarczaną przez producenta urządzenia. Opracowała: mgr inż. Małgorzata Holewa Pracownia Projektowa GRAFION, Wałbrzych, ul. Ludowa 60 p.4, tel/fax 0-74 /

10 LISTA CZĘŚCI - URZĄDZENIA KOTŁOWNI Lp. Nazwa elementu Producent - Ilość Kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 45 kw typ INNOVENS MC45 Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. o poj. 200 l typ BL200 Naczynie wzbiorcze Reflex NG18 Naczynie wzbiorcze Refix DD12 Pompa obiegowa zasobnik c.w.u. MAGNA (1x V) Pompa cyrkulacyjna ALPHA N 180 (1x230V) Pompa obiegowa instalacja c.o. MAGNA FN (1x V) Zawór bezpieczeństwa membranowy typ 1915 R 1/2 (3,0 bar) Zawór bezpieczeństwa membranowy typ 2115 R 3/4 (6 bar) Wodomierz typ JS1,5; dn10 Zawór antyskażeniowy EA251 dn25 Osadnik narurowy mufowy dn25 (t=50 0 C, PN 0,6MPa) Rozdzielacz - zasilanie dn50 Rozdzielacz - powrót dn50 Zawór zwrotny PN 0,6 MPa, dn20 Zawór zwrotny PN 0,6 MPa, dn25 Zawór samonapełniający VF 06-1/2A dn15 Zawór kulowy ze złączką do węża PN 0,6 MPa, dn15 Zawór kulowy odcinający PN 0,6 MPa, dn15 De Dietrich De Dietrich REFLEX REFLEX GRUNDFOS GRUNDFOS GRUNDFOS SYR SYR METRON DANFOSS BRAUKMANN szt. 2 Pracownia Projektowa GRAFION, Wałbrzych, ul. Ludowa 60 p.4, tel/fax 0-74 /

11 20 Zawór kulowy odcinający PN 0,6 MPa, dn20 szt Zawór kulowy odcinający PN 0,6 MPa, dn Zawór kulowy odcinający PN 0,6 MPa, dn40 szt Manometr/ Termometr PN 0,6 MPa Ø100 szt Manometr tarczowy PN 0,6 MPa, Ø100, z kpl. kurków manometr. szt Reduktor ciśnienia D04-1/2A Honeywell 26 Zawór kulowy odcinający PN 0,6 MPa, dn32 szt Zawór zwrotny PN 0,6 MPa, dn32 szt Zawór mieszający obieg C.O. DR 32dn32 Honeywell szt 2 29 Termometr prosty o C Pracownia Projektowa GRAFION, Wałbrzych, ul. Ludowa 60 p.4, tel/fax 0-74 /

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM SOLARTIME Sp. z o.o. Miłocin 284 36-062 Zaczernie PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM Adres inwestycji: Przedszkole Samorządowe 38-460 Jedlicze ul. Rejtana Nazwa i adres inwestora:

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 3, 42-262 Poczesna tel.: +34 3735336, tel./fax: +34 3245161 neon@neon.net.pl, www.neon.net.pl Inwestor: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: Wymiana kotła gazowego i instalacji kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania OIEKT: Budynek szkoły podstawowej i przedszkola ADRES: Bonikowo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo