BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORÓW INWESTORSKICH JAN STOŃ G A R W O L I N ul. Gen. Fr. Kleeberga 24

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORÓW INWESTORSKICH JAN STOŃ 08-400 G A R W O L I N ul. Gen. Fr. Kleeberga 24"

Transkrypt

1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORÓW INWESTORSKICH JAN STOŃ G A R W O L I N ul. Gen. Fr. Kleeberga 24 ZLECENIODAWCA: Gmina Sobolew. STADIUM: OBIEKT: Projekt Wykonawczy Branża sanitarna Remont i przebudowa kotłowni opalanej gazem ziemnym. BUDOWA: Zespół Szkół w Gończycach. ADRES: Gończyce gm. Sobolew pow. Garwolin woj. mazowieckie. PROJEKTANT: tech. Jan Stoń UAN 4224/66/57/8 Wrzesień 2009r.

2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y remontu i przebudowy instalacji technologicznej kotłowni opalanej gazem ziemnym w budynku Zespołu Szkól.w Gończycach gm. Sobolew pow. Garwolin woj. mazowieckie. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny. str Część rysunkowa Rzut poziomy- Rozmieszczenie fundamentów pod urządzenia kotłowni rys.1.str.10 Rzut poziomu układ wentylacji kotłowni i odprowadzenia spalin rys.2.str.11 Rzut poziomy- technologia kotłowni gazowej rys.3.str.12 Rzut poziomy- układ urządzeń automatyki sterującej rys.4.str.13 Schemat ideowy technologii kotłowni gazowej rys.5.str Oświadczenie projektanta str Zaświadczeni MOIIB w Warszawie str Stwierdzenie przygotowania zawodowego str OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania. - Zlecenie inwestora. - Inwentaryzacja stanu istniejącego kotłowni.

3 - Ustalenia z administratorem obiektu. - Obowiązujące normy i przepisy Zakres opracowania. Projekt obejmuje opracowanie remontu i przebudowy instalacji technologicznej kotłowni opalanej gazem ziemnym dla potrzeb Zespołu Szkół w Gończycach gm. Sobolewie pow. Garwolin woj. mazowieckie Opis instalacji technologicznej kotłowni. Remontowana kotłownia jest źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku Zespołu Szkół w Gończycach z uwzględnieniem prowadzonej rozbudowy. Czynnikiem grzewczym dla instalacji jest woda o temperaturze 90/70 o C. Źródłem ciepła będą kotły stalowe wodne niskotemperaturowe firmy ACV typ CA 150 o max. obciążeniu cieplnym do 140kW w ilości 2 szt. opalanych gazem ziemnym o wartości opałowej KJ/m3, ciężar właściwy KG/m3 przy teoretycznym zapotrzebowaniu powietrza do spalania 17.82m3/m3. Do spalania gazu ziemnego w kotle dobrano palnik gazowo wentylatorowy RIELLO typ BS 3D TL. Zasilenie palników gazem będzie odbywało się istniejącą instalacja gazową. Odprowadzenie spalin odbywało się będzie przez komin jednopłaszczowe z blachy kwasoodpornej typ MKS śr.200mm montowany na wewnątrz budynku w rurze płaszczowej (wykorzystanie istniejącego komina o ciągu grawitacyjnym śr.280mm) z izolacją w przestrzeni rur wełną mineralną. Czopuch komina wykonać z blachy kwasoodpornej dwupłaszczowy typ MKD śr.200mm prowadzony wewnątrz pomieszczenia kotłowni. Obieg czynnika grzejnego w instalacji CO będzie wymuszony za pomocą pomp wirowych odśrodkowych. Pompy obiegowe CO zlokalizowano w pomieszczeniu kotłowni z bezpośrednią instalacją na przewodzie zasilającym dla obiegów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Doboru pomp dokonano programem cyfrowym WILO wg. danych zaczerpniętych z pracujących pomp oraz według doboru producenta kotłów. Zabezpieczeniem dla projektowanych kotłów są zawory bezpieczeństwa SYR typ 1915 oraz naczynie zbiorcze przeponowe typ REFLEX- dla całej instalacji. Wentylację kotłowni projektuje się przez istniejący kanał nawiewny typ Z usytuowany w ścianie na wysokości czoła kotłów z jego powiększeniem. Wywiew projektuje się przez istniejący kanał wentylacyjny wykorzystywany w istniejącej kotłowni po uprzednim udrożnieniu. Przewody użyte do wykonania instalacji technologicznej kotłowni projektuje się z rur stalowych czarnych bez szwa wg.pn-74/h Przewody przebiegać będą przez halę kotłów z mocowaniem ich do stropów lub ścian. Dla wszystkich przewodów przewiduje się izolację termiczną łupkami poliuretanowymi wg.bn-63/ dostępnymi asortymentowo do każdej średnicy. Przed wykonaniem izolacji termicznej przewody należy zabezpieczyć antykorozyjnie wg. instrukcji KOR-3. Do wykonania instalacji zastosowano: - Zawory przelotowe kulowe gwintowane na wodę gorącą ośr. do 65mm.a powyżej zawory kulowe kryzowe. - Termometr-manometr tarczowy w sprzężeniu o zakresie 100 o C/0,6MPa. - Manometry tarczowe o zakresie 0,6MPa - Zawory zwrotne wielopozycyjne gwintowane do 65mm.a powyżej o połączeniu kryzowym. - Filtry siatkowe gwintowane do 65mm. a powyżej o połączeniach kryzowych Kolana hamburskie. - Odpowietrzniki automatyczne VALMAT. Spadek na rurociągach przyjęto 1 promil. Przy wykonywaniu instalacji technologicznej kotłowni obowiązują Warunki wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych cz. II instalacje sanitarne i przemysłowe. Montaż urządzeń kotłami wykonać zgodnie z instrukcją dla projektowanych urządzeń Rozruch technologiczny kotłowni wykonuje SERWIS DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH. Podłączenie instalacji elektrycznej do urządzeń wykonuje serwis w ramach rozruchu technologicznego Opis zaopatrzenia w CWU. W celu zaopatrzenia obiektu w ciepłą wodę użytkową dobrano podgrzewacz pojemnościowy firm ACV typ SMART 420 sprzężony z instalacją kotłową. Wymiennik o pojemności 413 l. będzie pracował na wspólnej automatyce z kotłami osiągając parametry:

4 Q szczytowe 1012 l/h do temperatury 45 stopni Celsjusza w czasie 10min Moc cieplna podgrzewacza 84 kw przy temp. zasilania 90 o C. Dla zapewnienia współpracy automatyki zasobnika z automatyką kotłów zasobnik należy wyposażyć w sondę temperatury ciepłej wody użytkowej Opis pomieszczenia dla potrzeb kotłowni gazowej Dane ogólne pomieszczenia kotłowni: Pomieszczenie w którym będą zamontowane urządzenia nie zmienia swojego przeznaczenia i będzie dalej pomieszczeniem kotłowni Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Woda dla potrzeb kotłowni do napełniania układu dostarczana będzie z istniejącej instalacji wodociągowej po uprzednim uzdatnieniu. Odprowadzenie wody ze studzienki schładzającej będzie odbywało się do kanalizacji sanitarnej jak w chwili obecnej Ogrzewanie pomieszczeń i wentylacja. Ogrzewanie pomieszczenia kotłowni będzie odbywało się poprzez emisję ciepła z czopuchów kotłów oraz nie izolowanych urządzeń kotłowni (zawory,filtry odmulacz ). Wentylacja pomieszczeń będzie odbywała się poprzez istniejące kanał wentylacyjny oraz kanał nawiewny typ Z Zabezpieczenia. W pomieszczeniu kotłowni umieszczona będzie apteczka wraz z kompletem lekarstw i opatrunków, oraz gaśnice p.poż. proszkowa Instalacja elektryczna i oświetleniowa. Przy modernizacji będzie wykorzystana istniejąca instalacja elektryczna z wymiana szafek elektrycznych oraz przystosowaniem zabezpieczeń dla montowanych urządzeń. Wszystkie urządzenia elektryczne należy uziemić O B L I C Z E N I A Zapotrzebowanie ciepła. Straty cieplne budynku wg. ustaleń z administratorem obiektu wynoszą około 275kW 2.2. Obliczenie urządzeń kotłowni. Dobór kotłów: Dla powyższego zapotrzebowania ciepła obiektu wynoszącego 275kW przyjęto kocioł wodny stalowy firmy ACV marka typ CA 150 o obciążeniu cieplnym 140kW w ilości 2 szt z palnikiem gazowym Riello typ BS 3D TL o mocy 110/246 kw o zużyciu paliwa 20,83m3/h. Praca kotłowni odbywać się będzie w układzie kaskadowym. - w okresie zimowym przewiduje się pracę całego układu kotłowego na uzupełnienie straconego ciepła budynku szkoły i zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową. - w okresie letnim przewiduje się pracę kotła na potrzeby zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową. Praca kotła odbywała się będzie w układzie kaskadowym sterowana sterownikiem firmy ACV typ ACV 8.6 sterującym pracą 2-uch kotłów i obiegów grzewczych, palnikiem, pompą obiegową kotłów, pompą ładującą zasobnik ciepłej wody użytkowej, pompami obiegu układów grzewczych oraz serwomotoru zaworu trójdrożnego

5 tych obiegów odbierając dane z sądy temperatury zewnętrznej,sądy temperatury wewnętrznej, sądy temp. wody za mieszaczem. Ustawienie sterownika prowadzącego należy wykonać w ten sposób aby w godzinach pracy szkoły priorytet miała ciepła woda użytkowa. Po godzinach pracy obieg grzewczy będzie pracowały z obniżeniem temp. w budynkach do 17 o C Kanały dymowe. Według danych technicznych dla tego typu kotła wymagany jest komin o ciągu 0 mbar. Projektowane kotły podłączone będą do istniejących kominów z rur stalowych z montażem wkładu jednpłaszczowego z blachy kwasoodpornej o śr.200mm w ilości 2kpl. typ MKs prowadzony wewnątrz budynku z projektowanym czopuchem z blachy nierdzewnej kwasoodpornej dwupłaszczowym o średnicy 200mm.typ MKD. Czopuch należy wykonać w systemie MK ŻARY w skład którego wejdzie: 1- Kolano rewizyjne < 90 MKD śr.200mm. szt Rura prosta L=250mm. MKD śr.200mm. szt.2 2- Rura prosta L=1000mm. MKD śr.200mm. szt.3 Wkład komina należy wykonać w systemie MK ŻARY w skład którego wejdzie: 1- Odskraplacz MKS śr.200mm. szt Czyszczak rewizja MKS śr.200mm. szt Zamknięcie otworu czyszczaka MKS szt Trójnik kąt 90o MKS śr.200mm. szt Rura prosta śr.200mm. MKS dł.l-1000mm. szt Rura prosta śr.200mm.mks dł.l-500mm. szt.2 6- Ustnik śr.200mm. MKS szt Taśmy zaciskowe śr.200mm.mks szt Konstrukcja wsporcza z kształtownika kpl Wentylacja kotłowni. Zapotrzebowania powietrza do spalania (przyjęto dla całej mocy kotłowni) Lv = 280 * 2 = 560 m3/h Powierzchnia kanału nawiewnego: Fn = 560 :1.16*5 = 2413,79 cm2 Przyjęto kanał typ B o wymiarach 500*500mm. Wentylacja nawiewna kotłowni wykonana będzie w postaci kanału typ Z z kratką wypełnionej siatką o rozstawie oczek 5 mm w ścianie na wys. tylnej ściany kotła z wylotem na wys. 50cm od posadzki. Kanał należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w miejscu obecnej lokalizacji po uprzednim demontaż kanału istniejącego wykonanego z rur PCV-160. Powierzchnia kanału wentylacji wyciągowej: F kominów = 3.14*10.00 = 314,00cm2 Fw = 2.25 * 314,00 = 706,50cm2 Przyjęto kanał murowany o wymiarach 27*27cm o powierzchni 729,00cm. w ilości 1-ej sztuk usytuowany w istniejącym kominie murowanym (istniejący). Przed przystąpieniem do eksploatacji uzyskać Opinię kominiarską o drożności Zabezpieczenie kotłów. Dla zabezpieczenia kotłów przyjęto naczynie wzbiorcze dla całego układu o pojemności: V = 704, , = 1854,00dm3 P = 2,5 bara Dobrano naczynie wzbiorcze o poj.400 dm3 typ N Reflex dla ciś. statycznego do 1 bara o V użytkowe 133,3.0 l według tabeli producenta dla pełnej mocy kotłowni. UWAGA: Istniejące naczynie zbiorcze typu zamkniętego o pojemności 300 dm3 podlega likwidacji a w jego miejsce zamontować naczynie o projektowanej pojemności 2.6. Dobór pomp.

6 a. obiegowej układu kotłowego dobrana przez producenta kotłów (przyjęto dla dwóch kotłów) WILO TOP-S40/7 EM b. ładująca zasobnik wody ciepłej. dobrana przez producenta WILO TOP-S25/7 EM c. cyrkulacyjna wody użytkowej dobrano programem cyfrowym WILO Z 30 EM d. obiegowej układu grzewczego szkoły dobrano programem cyfrowym WILO TOP E 80/1-10EM + Zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem typ DN 80 przepust 100KVs 2.7. Dobór zaworu bezpieczeństwa. Dla zabezpieczenia kotłów przed wzrostem ciśnienia dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa typ SYR o ciś..zadziałania 3,0 bara średnicy 25mm dla każdego kotła. Dla zabezpieczenia zasobnika CWu. przed wzrostem ciśnienia. doboru zaworu bezpieczeństwa typ SYR dokonał producent o ciś zadziałania 6.0 bara średnicy 20mm Sterowanie układami grzewczymi. Sterowanie pracą układów grzewczych będzie odbywało się za pomocą regulatorów cyfrowych typ ACV 8.6 z modułem obsługowym do pracy z płynnie obniżoną temperaturą wody kotłowej przy pracy w układzie kaskadowym we współpracy z regulatorem pokojowym w układzie pogodowym. Jest zasilany prądem 220V~. Instalacja elektryczna regulatorów oraz sond. Instalacja elektryczna powinna odpowiadać obowiązującym przepisom. Wszystkie przewody powinny być ze względu na wytrzymałość i rezystencję wykonane w miedzi. Regulatory ACV 8.6 wszystkie przekaźniki wewnętrzne mogą obsługiwać jedynie urządzenia jednofazowe. W przypadku stosowania urządzeń trójfazowych (np. duże pompy) należy użyć dodatkowych przekaźników zewnętrznych. Regulatory należy montować w suchych miejscach o temp. otoczenia 2 do 60 st.c. Przewody łączące regulatory z urządzeniami (także z serwomotorami) przenoszą napięcie 220V. Przy max. poborze mocy przez serwomotory wynoszącym do 20W należy stosować przekroje przewodów 4*0.75mm2 do dł.80m. Wszystkie sondy temperatur współpracujące z regulatorami ACV należy połączyć linką miedzianą w podwójnej izolacji o przekrojach: 2 * 0.75 mm2 o max.dl. 20 mb. 2 * 1.00 mm2 o max.dl. 80 mb. 2 * 1.50 mm2 o max.dl.120 mb. Czujniki temperatury wewnętrzne są montowane w pomieszczeniach wzorcowych gdzie odczytują temp. wew. całego obiektu. Dlatego też należy umieszczać ich w pomieszczeniu gdzie użytkownicy będą przebywali najczęściej (nie zaleca się montowania w salach zajęć dla dzieci i młodzieży ze względu na ich rozregulowanie). Przy lokalizacji czujnika należy zwrócić uwagę na miejsca o anormalnych temperaturach. Wyklucza się montowania w: kuchniach, miejscach nad grzejnikami, w bezpośredniej bliskości kominów, łazienkach oraz w pobliżu innych emiterów ciepła oraz w miejscach o dużym wychłodzeniu powietrza. UWAGA: Przewody łączące regulatory s z sondami nie powinny przebiegać równolegle do przewodów z prądem zmiennym (ze względu na możliwe zakłócenia odczytu).w wypadkach koniecznych stosować przewody ekranowane Uwagi końcowe. Projektowana kotłownia charakteryzuje się zagrożeniem: 1-Pomieszczenie w którym odbywa się technologicznie otwarte spalanie (kotłownie olejowe, gazowe) nie jest pomieszczeniem zagrożonym wybuchem. 2-Projektowana wentylacja grawitacyjna w obiekcie uniemożliwia powstanie strefy zagrożenia wybuchem.

7 3-Obciążenie ogniowe obiektu powyżej 500 MJ/m2. Wobec powyższego kotłownia nie jest kwalifikowana do zagrożenia wybuchem. Kotłownia jest pomieszczeniem wbudowanym do wschodniej strony skrzydła budynku. Podłoga wyłożona jest płytkami terakotowymi. Przewody wentylacyjne wykonane są z mat. niepalnych. Drzwi kotłowni należy wyposażyć w zamek kulkowy otwierane na zewnątrz kotłowni o odporności ogniowej O Drzwi do pomieszczenia palacza o odporności ogniowej 30min. Instalacja elektryczna w kotłowni nie może być wykonana jako przeciwwybuchowa (Ex) ze względu na wykonanie osprzętu kotłów w wykonaniu zwykłym. Osprzęt elektryczny kotłowni w wykonaniu bryzgoszczelnym Kotłownię wyposażono w Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej typ GX-2. Przy wykonywaniu instalacji należy stosować się do warunków technicznych wykonania i organizacji robót wg. Warunków technicznych wykonania robót budowlano- montażowych część II instalacje sanitarne i przemysłowe. Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z DTR załączoną do każdego urządzenia. Wszystkie prace winny być wykonywane przez wykonawcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje do realizacji powyższych prac oraz pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru. Wszystkie prace prowadzić zgodnie z zasadami BHP. Kotłownia nie wymaga stałej obsługi. Opracował:

8 WYKAZ URZĄDZEŃ wg oznaczeń na rysunkach: 1. Kocioł stalowy ACV typ CA 150 szt. 2 ACV 2. Studnia schładzająca d-800mm h-1,0m szt. -- Istniejąca 3. Panel sterowniczy kaskady ACV 8.6. szt. 1 ACV 3a.Panel sterowniczy kotła. szt. 1 - // - 4. Manometr tarczowy o zakresie 0,6MPA szt. 13 handel detaliczny 5. Rozdzielacz kotłów śr.150mm 2*1.6m szt. 2 wyk. na budowie 6. Czujnik min. poziomu wody w kotle SYR szt. 2 ACV 7. Odmulacz z wkładem magnetycznym JOW 100 szt. 1 - // - 8. Kanał spalinowy (czopuch) z blachy nierdzewnej o śr.200mm typ MKD L-2,50m i L-3,00 kpl. 2 MK Żary 9. Pompa zatapialna WILO-Opti-Drain TMT 30-0,5 śr. 32mm. szt. -- WILO Polska-Raszyn 10. Ścieżka gazowa z kontrolą szczelności szt. 2 ACV 11. Kanał wentyl. nawiew. typ B z blachy ł oc. 500x500mm szt. 1 wyk. na budowie 12. Kanał wentyl. wywiew szt Kanał spalinowy MKS śr.200mm L= 10,00m kpl 2 - // Zawór zwrotny kryzowy śr.100mm szt. 2 handel detaliczny 15. Palnik gazowy wentylatorowy RIELLO BS 3D TLL szt. 2 ACV 16. Wodomierz skrzydełkowy śr.15mm szt. 1 Handel detaliczny 17. Zasobnik ciepłej wody użytkowej typ SMART 420 szt. 1 ACV 18. Zawór bezpieczeństwa typ SYR średnicy 25 mm szt. 2 - // Zawór bezpieczeństwa typ SYR o średnicy 20mm szt. 1 - // Uzdatniacz wody kotłowej typ ZE-020-OB szt. 1 EKOIDEA-Radom 21. Naczynie wyrównawcze przeponowe typ N REFLEX 400 szt. 1 REFLEX POLSKA 21a. Naczynie wyrównawcze przeponowe FLAMKO AIRFIX D33/4 szt. 1 FLAMKO 22. Zawór różnicowy ciś.wody na uzupełnieniu wody śr.15mm szt. 1 Handel detaliczny 23. Zawór kulowy ZK DN-15 PN-6 szt. 3 Handel detaliczny 24. Zawór różnicowy wody użytkowej śr.40mm, szt. 1 - // Zawór kulowy ZK DN-25 PN-6 szt. 4 Handel detaliczny 26. Zawór kulowy ZK DN-40 PN-6 szt. 12 Handel detaliczny 27. Zawór kulowy ZK DN-50 PN-6 szt. 4 - // Zawór kulowy ZK DN-100 PN-6 szt. 5 - // Zawór kulowy ZK DN-65 PN-6 szt. 4 - // Zawór zwrotny wielopozyc.śr.15mm szt. 1 - // Zawór zwrotny wielopozycyjny śr.25mm szt. 1 - // Zawór kulowy spustowy.śr.15mm ze złączką do węża szt. 6 - // Zawór kulowy spustowy.śr.25mm ze złączką do węża szt. 1 - // Zawór zwrotny wielopozyc.śr.100mm szt // Zawór zwrotny wielopozyc.śr.40mm szt. 4 - // Rozdzielacze CO śr.125mm L=1.5m kpl. 2 wyk. na budowie 38. Pompa obiegu kotów Willo TOP S 25/7 EM szt. 1 WILLO-Polska 39. Zawór kulowy gazowy śr.25mm szt. 2 Handel detaliczny 40. Filtr siatkowy typ FS-1 śr.100mm szt. 1 - /// Filtr siatkowy typ FS-1 śr.40mm szt. 2 - // - 41a. Filtr siatkowy typ FS-1 śr.25mm gazowy szt. 2 - // - 41b. Filtr siatkowy typ FS-1 śr.65mm szt. 2 - // Manometr-termometr o zakresie pracy 6/100 szt. 8 - / Pompa cyrkulacyjna Cwu Wilo Top typ Z30 EM szt. 1 WILLO Polska 44. Pompa CO obiegu szkoły WILO TOP E 80/1-10EM szt. 1 - // Zawór mieszający trójdrogowy typ DN 80 o przepust.100kvs szt. 1 ACV 46. Automatyczny odpowietrznik pływakowy śr.15mm szt. 10 Handel detaliczny 47. Aktywny system bezp. instalacji gazowej GX-2 szt. 1 GAZOMET 48. Detektor gazu DEX-1.2. szt. 2 - // Pompa ładująca zasobnik CWu WILO TOP S25/7 EM szt. 1 - // -

9 50. Zawór gazu MAG 40mm szt. 1 - // Filtr wodny DIAGO śr.15mm szt. 1 Handel detaliczny 52. Sygnalizator dźwiękowy wycieku gazu szt. 1 - // Sonda temperatury zasilania za zmieszaniem szt. - // Sonda temperatury zewnętrznej szt. 1 - // - 60.Sygnalizator alarmowy świetlny kpl. 1 Handel detaliczny 61. Sonda temp. wewnętrznej szt. 1 ACV 62. Czujnik ciepłej wody użytkowej szt. 1 - // Szafka elektryczna kpl. 1 Handel detaliczny 64. Zegar cyrkulacji Cwu szt. 1 - // Manometr dla inst. gazowej o zakresie do 1 bar szt. 2 Handel detaliczny 70. Czujnik temperatury zasilania szt. 1 ACV 71. Czujnik min.temperatury powrotu szt. 1 ACV 72. Zawór zaporowe kołnierzowe HYDROKONTROL ciś do 4,0mPa śr.40mm szt Zawór zaporowe kołnierzowe HYDROKONTROL ciś do 4,0mPa śr.65mm szt.2 Rurociągi stalowe spawane śr.20 mm m. 1.5 Śr.25 m. 3,5 Śr.40 m.12,0 Śr.65 m. 2,0 Śr.100 m. 6,0 Opracował

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: Wymiana kotła gazowego i instalacji kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania OIEKT: Budynek szkoły podstawowej i przedszkola ADRES: Bonikowo,

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 1 STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : Wewnętrzna wraz z przebudowa technologii kotłowni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

MWM Sp. z o.o. Gliwice Szegółowa Specyfikacja Techniczna nr SST 073/03.06 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

MWM Sp. z o.o. Gliwice Szegółowa Specyfikacja Techniczna nr SST 073/03.06 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45331110 INSTALOWANIE KOTŁÓW SST-073/03.06 Kryta pływalnia przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 `````````````````````````````````````````````````

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` POWIAT LUBACZOWSKI ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo