BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORÓW INWESTORSKICH JAN STOŃ G A R W O L I N ul. Gen. Fr. Kleeberga 24

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORÓW INWESTORSKICH JAN STOŃ 08-400 G A R W O L I N ul. Gen. Fr. Kleeberga 24"

Transkrypt

1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORÓW INWESTORSKICH JAN STOŃ G A R W O L I N ul. Gen. Fr. Kleeberga 24 ZLECENIODAWCA: Gmina Sobolew. STADIUM: OBIEKT: Projekt Wykonawczy Branża sanitarna Remont i przebudowa kotłowni opalanej gazem ziemnym. BUDOWA: Zespół Szkół w Gończycach. ADRES: Gończyce gm. Sobolew pow. Garwolin woj. mazowieckie. PROJEKTANT: tech. Jan Stoń UAN 4224/66/57/8 Wrzesień 2009r.

2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y remontu i przebudowy instalacji technologicznej kotłowni opalanej gazem ziemnym w budynku Zespołu Szkól.w Gończycach gm. Sobolew pow. Garwolin woj. mazowieckie. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny. str Część rysunkowa Rzut poziomy- Rozmieszczenie fundamentów pod urządzenia kotłowni rys.1.str.10 Rzut poziomu układ wentylacji kotłowni i odprowadzenia spalin rys.2.str.11 Rzut poziomy- technologia kotłowni gazowej rys.3.str.12 Rzut poziomy- układ urządzeń automatyki sterującej rys.4.str.13 Schemat ideowy technologii kotłowni gazowej rys.5.str Oświadczenie projektanta str Zaświadczeni MOIIB w Warszawie str Stwierdzenie przygotowania zawodowego str OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania. - Zlecenie inwestora. - Inwentaryzacja stanu istniejącego kotłowni.

3 - Ustalenia z administratorem obiektu. - Obowiązujące normy i przepisy Zakres opracowania. Projekt obejmuje opracowanie remontu i przebudowy instalacji technologicznej kotłowni opalanej gazem ziemnym dla potrzeb Zespołu Szkół w Gończycach gm. Sobolewie pow. Garwolin woj. mazowieckie Opis instalacji technologicznej kotłowni. Remontowana kotłownia jest źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku Zespołu Szkół w Gończycach z uwzględnieniem prowadzonej rozbudowy. Czynnikiem grzewczym dla instalacji jest woda o temperaturze 90/70 o C. Źródłem ciepła będą kotły stalowe wodne niskotemperaturowe firmy ACV typ CA 150 o max. obciążeniu cieplnym do 140kW w ilości 2 szt. opalanych gazem ziemnym o wartości opałowej KJ/m3, ciężar właściwy KG/m3 przy teoretycznym zapotrzebowaniu powietrza do spalania 17.82m3/m3. Do spalania gazu ziemnego w kotle dobrano palnik gazowo wentylatorowy RIELLO typ BS 3D TL. Zasilenie palników gazem będzie odbywało się istniejącą instalacja gazową. Odprowadzenie spalin odbywało się będzie przez komin jednopłaszczowe z blachy kwasoodpornej typ MKS śr.200mm montowany na wewnątrz budynku w rurze płaszczowej (wykorzystanie istniejącego komina o ciągu grawitacyjnym śr.280mm) z izolacją w przestrzeni rur wełną mineralną. Czopuch komina wykonać z blachy kwasoodpornej dwupłaszczowy typ MKD śr.200mm prowadzony wewnątrz pomieszczenia kotłowni. Obieg czynnika grzejnego w instalacji CO będzie wymuszony za pomocą pomp wirowych odśrodkowych. Pompy obiegowe CO zlokalizowano w pomieszczeniu kotłowni z bezpośrednią instalacją na przewodzie zasilającym dla obiegów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Doboru pomp dokonano programem cyfrowym WILO wg. danych zaczerpniętych z pracujących pomp oraz według doboru producenta kotłów. Zabezpieczeniem dla projektowanych kotłów są zawory bezpieczeństwa SYR typ 1915 oraz naczynie zbiorcze przeponowe typ REFLEX- dla całej instalacji. Wentylację kotłowni projektuje się przez istniejący kanał nawiewny typ Z usytuowany w ścianie na wysokości czoła kotłów z jego powiększeniem. Wywiew projektuje się przez istniejący kanał wentylacyjny wykorzystywany w istniejącej kotłowni po uprzednim udrożnieniu. Przewody użyte do wykonania instalacji technologicznej kotłowni projektuje się z rur stalowych czarnych bez szwa wg.pn-74/h Przewody przebiegać będą przez halę kotłów z mocowaniem ich do stropów lub ścian. Dla wszystkich przewodów przewiduje się izolację termiczną łupkami poliuretanowymi wg.bn-63/ dostępnymi asortymentowo do każdej średnicy. Przed wykonaniem izolacji termicznej przewody należy zabezpieczyć antykorozyjnie wg. instrukcji KOR-3. Do wykonania instalacji zastosowano: - Zawory przelotowe kulowe gwintowane na wodę gorącą ośr. do 65mm.a powyżej zawory kulowe kryzowe. - Termometr-manometr tarczowy w sprzężeniu o zakresie 100 o C/0,6MPa. - Manometry tarczowe o zakresie 0,6MPa - Zawory zwrotne wielopozycyjne gwintowane do 65mm.a powyżej o połączeniu kryzowym. - Filtry siatkowe gwintowane do 65mm. a powyżej o połączeniach kryzowych Kolana hamburskie. - Odpowietrzniki automatyczne VALMAT. Spadek na rurociągach przyjęto 1 promil. Przy wykonywaniu instalacji technologicznej kotłowni obowiązują Warunki wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych cz. II instalacje sanitarne i przemysłowe. Montaż urządzeń kotłami wykonać zgodnie z instrukcją dla projektowanych urządzeń Rozruch technologiczny kotłowni wykonuje SERWIS DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH. Podłączenie instalacji elektrycznej do urządzeń wykonuje serwis w ramach rozruchu technologicznego Opis zaopatrzenia w CWU. W celu zaopatrzenia obiektu w ciepłą wodę użytkową dobrano podgrzewacz pojemnościowy firm ACV typ SMART 420 sprzężony z instalacją kotłową. Wymiennik o pojemności 413 l. będzie pracował na wspólnej automatyce z kotłami osiągając parametry:

4 Q szczytowe 1012 l/h do temperatury 45 stopni Celsjusza w czasie 10min Moc cieplna podgrzewacza 84 kw przy temp. zasilania 90 o C. Dla zapewnienia współpracy automatyki zasobnika z automatyką kotłów zasobnik należy wyposażyć w sondę temperatury ciepłej wody użytkowej Opis pomieszczenia dla potrzeb kotłowni gazowej Dane ogólne pomieszczenia kotłowni: Pomieszczenie w którym będą zamontowane urządzenia nie zmienia swojego przeznaczenia i będzie dalej pomieszczeniem kotłowni Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Woda dla potrzeb kotłowni do napełniania układu dostarczana będzie z istniejącej instalacji wodociągowej po uprzednim uzdatnieniu. Odprowadzenie wody ze studzienki schładzającej będzie odbywało się do kanalizacji sanitarnej jak w chwili obecnej Ogrzewanie pomieszczeń i wentylacja. Ogrzewanie pomieszczenia kotłowni będzie odbywało się poprzez emisję ciepła z czopuchów kotłów oraz nie izolowanych urządzeń kotłowni (zawory,filtry odmulacz ). Wentylacja pomieszczeń będzie odbywała się poprzez istniejące kanał wentylacyjny oraz kanał nawiewny typ Z Zabezpieczenia. W pomieszczeniu kotłowni umieszczona będzie apteczka wraz z kompletem lekarstw i opatrunków, oraz gaśnice p.poż. proszkowa Instalacja elektryczna i oświetleniowa. Przy modernizacji będzie wykorzystana istniejąca instalacja elektryczna z wymiana szafek elektrycznych oraz przystosowaniem zabezpieczeń dla montowanych urządzeń. Wszystkie urządzenia elektryczne należy uziemić O B L I C Z E N I A Zapotrzebowanie ciepła. Straty cieplne budynku wg. ustaleń z administratorem obiektu wynoszą około 275kW 2.2. Obliczenie urządzeń kotłowni. Dobór kotłów: Dla powyższego zapotrzebowania ciepła obiektu wynoszącego 275kW przyjęto kocioł wodny stalowy firmy ACV marka typ CA 150 o obciążeniu cieplnym 140kW w ilości 2 szt z palnikiem gazowym Riello typ BS 3D TL o mocy 110/246 kw o zużyciu paliwa 20,83m3/h. Praca kotłowni odbywać się będzie w układzie kaskadowym. - w okresie zimowym przewiduje się pracę całego układu kotłowego na uzupełnienie straconego ciepła budynku szkoły i zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową. - w okresie letnim przewiduje się pracę kotła na potrzeby zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową. Praca kotła odbywała się będzie w układzie kaskadowym sterowana sterownikiem firmy ACV typ ACV 8.6 sterującym pracą 2-uch kotłów i obiegów grzewczych, palnikiem, pompą obiegową kotłów, pompą ładującą zasobnik ciepłej wody użytkowej, pompami obiegu układów grzewczych oraz serwomotoru zaworu trójdrożnego

5 tych obiegów odbierając dane z sądy temperatury zewnętrznej,sądy temperatury wewnętrznej, sądy temp. wody za mieszaczem. Ustawienie sterownika prowadzącego należy wykonać w ten sposób aby w godzinach pracy szkoły priorytet miała ciepła woda użytkowa. Po godzinach pracy obieg grzewczy będzie pracowały z obniżeniem temp. w budynkach do 17 o C Kanały dymowe. Według danych technicznych dla tego typu kotła wymagany jest komin o ciągu 0 mbar. Projektowane kotły podłączone będą do istniejących kominów z rur stalowych z montażem wkładu jednpłaszczowego z blachy kwasoodpornej o śr.200mm w ilości 2kpl. typ MKs prowadzony wewnątrz budynku z projektowanym czopuchem z blachy nierdzewnej kwasoodpornej dwupłaszczowym o średnicy 200mm.typ MKD. Czopuch należy wykonać w systemie MK ŻARY w skład którego wejdzie: 1- Kolano rewizyjne < 90 MKD śr.200mm. szt Rura prosta L=250mm. MKD śr.200mm. szt.2 2- Rura prosta L=1000mm. MKD śr.200mm. szt.3 Wkład komina należy wykonać w systemie MK ŻARY w skład którego wejdzie: 1- Odskraplacz MKS śr.200mm. szt Czyszczak rewizja MKS śr.200mm. szt Zamknięcie otworu czyszczaka MKS szt Trójnik kąt 90o MKS śr.200mm. szt Rura prosta śr.200mm. MKS dł.l-1000mm. szt Rura prosta śr.200mm.mks dł.l-500mm. szt.2 6- Ustnik śr.200mm. MKS szt Taśmy zaciskowe śr.200mm.mks szt Konstrukcja wsporcza z kształtownika kpl Wentylacja kotłowni. Zapotrzebowania powietrza do spalania (przyjęto dla całej mocy kotłowni) Lv = 280 * 2 = 560 m3/h Powierzchnia kanału nawiewnego: Fn = 560 :1.16*5 = 2413,79 cm2 Przyjęto kanał typ B o wymiarach 500*500mm. Wentylacja nawiewna kotłowni wykonana będzie w postaci kanału typ Z z kratką wypełnionej siatką o rozstawie oczek 5 mm w ścianie na wys. tylnej ściany kotła z wylotem na wys. 50cm od posadzki. Kanał należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w miejscu obecnej lokalizacji po uprzednim demontaż kanału istniejącego wykonanego z rur PCV-160. Powierzchnia kanału wentylacji wyciągowej: F kominów = 3.14*10.00 = 314,00cm2 Fw = 2.25 * 314,00 = 706,50cm2 Przyjęto kanał murowany o wymiarach 27*27cm o powierzchni 729,00cm. w ilości 1-ej sztuk usytuowany w istniejącym kominie murowanym (istniejący). Przed przystąpieniem do eksploatacji uzyskać Opinię kominiarską o drożności Zabezpieczenie kotłów. Dla zabezpieczenia kotłów przyjęto naczynie wzbiorcze dla całego układu o pojemności: V = 704, , = 1854,00dm3 P = 2,5 bara Dobrano naczynie wzbiorcze o poj.400 dm3 typ N Reflex dla ciś. statycznego do 1 bara o V użytkowe 133,3.0 l według tabeli producenta dla pełnej mocy kotłowni. UWAGA: Istniejące naczynie zbiorcze typu zamkniętego o pojemności 300 dm3 podlega likwidacji a w jego miejsce zamontować naczynie o projektowanej pojemności 2.6. Dobór pomp.

6 a. obiegowej układu kotłowego dobrana przez producenta kotłów (przyjęto dla dwóch kotłów) WILO TOP-S40/7 EM b. ładująca zasobnik wody ciepłej. dobrana przez producenta WILO TOP-S25/7 EM c. cyrkulacyjna wody użytkowej dobrano programem cyfrowym WILO Z 30 EM d. obiegowej układu grzewczego szkoły dobrano programem cyfrowym WILO TOP E 80/1-10EM + Zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem typ DN 80 przepust 100KVs 2.7. Dobór zaworu bezpieczeństwa. Dla zabezpieczenia kotłów przed wzrostem ciśnienia dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa typ SYR o ciś..zadziałania 3,0 bara średnicy 25mm dla każdego kotła. Dla zabezpieczenia zasobnika CWu. przed wzrostem ciśnienia. doboru zaworu bezpieczeństwa typ SYR dokonał producent o ciś zadziałania 6.0 bara średnicy 20mm Sterowanie układami grzewczymi. Sterowanie pracą układów grzewczych będzie odbywało się za pomocą regulatorów cyfrowych typ ACV 8.6 z modułem obsługowym do pracy z płynnie obniżoną temperaturą wody kotłowej przy pracy w układzie kaskadowym we współpracy z regulatorem pokojowym w układzie pogodowym. Jest zasilany prądem 220V~. Instalacja elektryczna regulatorów oraz sond. Instalacja elektryczna powinna odpowiadać obowiązującym przepisom. Wszystkie przewody powinny być ze względu na wytrzymałość i rezystencję wykonane w miedzi. Regulatory ACV 8.6 wszystkie przekaźniki wewnętrzne mogą obsługiwać jedynie urządzenia jednofazowe. W przypadku stosowania urządzeń trójfazowych (np. duże pompy) należy użyć dodatkowych przekaźników zewnętrznych. Regulatory należy montować w suchych miejscach o temp. otoczenia 2 do 60 st.c. Przewody łączące regulatory z urządzeniami (także z serwomotorami) przenoszą napięcie 220V. Przy max. poborze mocy przez serwomotory wynoszącym do 20W należy stosować przekroje przewodów 4*0.75mm2 do dł.80m. Wszystkie sondy temperatur współpracujące z regulatorami ACV należy połączyć linką miedzianą w podwójnej izolacji o przekrojach: 2 * 0.75 mm2 o max.dl. 20 mb. 2 * 1.00 mm2 o max.dl. 80 mb. 2 * 1.50 mm2 o max.dl.120 mb. Czujniki temperatury wewnętrzne są montowane w pomieszczeniach wzorcowych gdzie odczytują temp. wew. całego obiektu. Dlatego też należy umieszczać ich w pomieszczeniu gdzie użytkownicy będą przebywali najczęściej (nie zaleca się montowania w salach zajęć dla dzieci i młodzieży ze względu na ich rozregulowanie). Przy lokalizacji czujnika należy zwrócić uwagę na miejsca o anormalnych temperaturach. Wyklucza się montowania w: kuchniach, miejscach nad grzejnikami, w bezpośredniej bliskości kominów, łazienkach oraz w pobliżu innych emiterów ciepła oraz w miejscach o dużym wychłodzeniu powietrza. UWAGA: Przewody łączące regulatory s z sondami nie powinny przebiegać równolegle do przewodów z prądem zmiennym (ze względu na możliwe zakłócenia odczytu).w wypadkach koniecznych stosować przewody ekranowane Uwagi końcowe. Projektowana kotłownia charakteryzuje się zagrożeniem: 1-Pomieszczenie w którym odbywa się technologicznie otwarte spalanie (kotłownie olejowe, gazowe) nie jest pomieszczeniem zagrożonym wybuchem. 2-Projektowana wentylacja grawitacyjna w obiekcie uniemożliwia powstanie strefy zagrożenia wybuchem.

7 3-Obciążenie ogniowe obiektu powyżej 500 MJ/m2. Wobec powyższego kotłownia nie jest kwalifikowana do zagrożenia wybuchem. Kotłownia jest pomieszczeniem wbudowanym do wschodniej strony skrzydła budynku. Podłoga wyłożona jest płytkami terakotowymi. Przewody wentylacyjne wykonane są z mat. niepalnych. Drzwi kotłowni należy wyposażyć w zamek kulkowy otwierane na zewnątrz kotłowni o odporności ogniowej O Drzwi do pomieszczenia palacza o odporności ogniowej 30min. Instalacja elektryczna w kotłowni nie może być wykonana jako przeciwwybuchowa (Ex) ze względu na wykonanie osprzętu kotłów w wykonaniu zwykłym. Osprzęt elektryczny kotłowni w wykonaniu bryzgoszczelnym Kotłownię wyposażono w Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej typ GX-2. Przy wykonywaniu instalacji należy stosować się do warunków technicznych wykonania i organizacji robót wg. Warunków technicznych wykonania robót budowlano- montażowych część II instalacje sanitarne i przemysłowe. Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z DTR załączoną do każdego urządzenia. Wszystkie prace winny być wykonywane przez wykonawcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje do realizacji powyższych prac oraz pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru. Wszystkie prace prowadzić zgodnie z zasadami BHP. Kotłownia nie wymaga stałej obsługi. Opracował:

8 WYKAZ URZĄDZEŃ wg oznaczeń na rysunkach: 1. Kocioł stalowy ACV typ CA 150 szt. 2 ACV 2. Studnia schładzająca d-800mm h-1,0m szt. -- Istniejąca 3. Panel sterowniczy kaskady ACV 8.6. szt. 1 ACV 3a.Panel sterowniczy kotła. szt. 1 - // - 4. Manometr tarczowy o zakresie 0,6MPA szt. 13 handel detaliczny 5. Rozdzielacz kotłów śr.150mm 2*1.6m szt. 2 wyk. na budowie 6. Czujnik min. poziomu wody w kotle SYR szt. 2 ACV 7. Odmulacz z wkładem magnetycznym JOW 100 szt. 1 - // - 8. Kanał spalinowy (czopuch) z blachy nierdzewnej o śr.200mm typ MKD L-2,50m i L-3,00 kpl. 2 MK Żary 9. Pompa zatapialna WILO-Opti-Drain TMT 30-0,5 śr. 32mm. szt. -- WILO Polska-Raszyn 10. Ścieżka gazowa z kontrolą szczelności szt. 2 ACV 11. Kanał wentyl. nawiew. typ B z blachy ł oc. 500x500mm szt. 1 wyk. na budowie 12. Kanał wentyl. wywiew szt Kanał spalinowy MKS śr.200mm L= 10,00m kpl 2 - // Zawór zwrotny kryzowy śr.100mm szt. 2 handel detaliczny 15. Palnik gazowy wentylatorowy RIELLO BS 3D TLL szt. 2 ACV 16. Wodomierz skrzydełkowy śr.15mm szt. 1 Handel detaliczny 17. Zasobnik ciepłej wody użytkowej typ SMART 420 szt. 1 ACV 18. Zawór bezpieczeństwa typ SYR średnicy 25 mm szt. 2 - // Zawór bezpieczeństwa typ SYR o średnicy 20mm szt. 1 - // Uzdatniacz wody kotłowej typ ZE-020-OB szt. 1 EKOIDEA-Radom 21. Naczynie wyrównawcze przeponowe typ N REFLEX 400 szt. 1 REFLEX POLSKA 21a. Naczynie wyrównawcze przeponowe FLAMKO AIRFIX D33/4 szt. 1 FLAMKO 22. Zawór różnicowy ciś.wody na uzupełnieniu wody śr.15mm szt. 1 Handel detaliczny 23. Zawór kulowy ZK DN-15 PN-6 szt. 3 Handel detaliczny 24. Zawór różnicowy wody użytkowej śr.40mm, szt. 1 - // Zawór kulowy ZK DN-25 PN-6 szt. 4 Handel detaliczny 26. Zawór kulowy ZK DN-40 PN-6 szt. 12 Handel detaliczny 27. Zawór kulowy ZK DN-50 PN-6 szt. 4 - // Zawór kulowy ZK DN-100 PN-6 szt. 5 - // Zawór kulowy ZK DN-65 PN-6 szt. 4 - // Zawór zwrotny wielopozyc.śr.15mm szt. 1 - // Zawór zwrotny wielopozycyjny śr.25mm szt. 1 - // Zawór kulowy spustowy.śr.15mm ze złączką do węża szt. 6 - // Zawór kulowy spustowy.śr.25mm ze złączką do węża szt. 1 - // Zawór zwrotny wielopozyc.śr.100mm szt // Zawór zwrotny wielopozyc.śr.40mm szt. 4 - // Rozdzielacze CO śr.125mm L=1.5m kpl. 2 wyk. na budowie 38. Pompa obiegu kotów Willo TOP S 25/7 EM szt. 1 WILLO-Polska 39. Zawór kulowy gazowy śr.25mm szt. 2 Handel detaliczny 40. Filtr siatkowy typ FS-1 śr.100mm szt. 1 - /// Filtr siatkowy typ FS-1 śr.40mm szt. 2 - // - 41a. Filtr siatkowy typ FS-1 śr.25mm gazowy szt. 2 - // - 41b. Filtr siatkowy typ FS-1 śr.65mm szt. 2 - // Manometr-termometr o zakresie pracy 6/100 szt. 8 - / Pompa cyrkulacyjna Cwu Wilo Top typ Z30 EM szt. 1 WILLO Polska 44. Pompa CO obiegu szkoły WILO TOP E 80/1-10EM szt. 1 - // Zawór mieszający trójdrogowy typ DN 80 o przepust.100kvs szt. 1 ACV 46. Automatyczny odpowietrznik pływakowy śr.15mm szt. 10 Handel detaliczny 47. Aktywny system bezp. instalacji gazowej GX-2 szt. 1 GAZOMET 48. Detektor gazu DEX-1.2. szt. 2 - // Pompa ładująca zasobnik CWu WILO TOP S25/7 EM szt. 1 - // -

9 50. Zawór gazu MAG 40mm szt. 1 - // Filtr wodny DIAGO śr.15mm szt. 1 Handel detaliczny 52. Sygnalizator dźwiękowy wycieku gazu szt. 1 - // Sonda temperatury zasilania za zmieszaniem szt. - // Sonda temperatury zewnętrznej szt. 1 - // - 60.Sygnalizator alarmowy świetlny kpl. 1 Handel detaliczny 61. Sonda temp. wewnętrznej szt. 1 ACV 62. Czujnik ciepłej wody użytkowej szt. 1 - // Szafka elektryczna kpl. 1 Handel detaliczny 64. Zegar cyrkulacji Cwu szt. 1 - // Manometr dla inst. gazowej o zakresie do 1 bar szt. 2 Handel detaliczny 70. Czujnik temperatury zasilania szt. 1 ACV 71. Czujnik min.temperatury powrotu szt. 1 ACV 72. Zawór zaporowe kołnierzowe HYDROKONTROL ciś do 4,0mPa śr.40mm szt Zawór zaporowe kołnierzowe HYDROKONTROL ciś do 4,0mPa śr.65mm szt.2 Rurociągi stalowe spawane śr.20 mm m. 1.5 Śr.25 m. 3,5 Śr.40 m.12,0 Śr.65 m. 2,0 Śr.100 m. 6,0 Opracował

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 1. Branża sanitarna 1. Prace wstępne demontażowe i budowlane 1 AW-090 Demontaż starej instalacji w obrębie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ P A T I O PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK 71-250 BEZRZECZE ul. RAJSKA 1 tel.0-693-226-079, fax 0-91-48-78-852. e-mail mm.adamczyk@op.pl. DATA : LISTOPAD 2011 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Instalacja centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50 1 1.0 Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis szczegółowy 1.4. Pomieszczenie zbiorników oleju i kotłowni 1.4.1. Wentylacja pomieszczenia zbiorników

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY działka nr geod. 435/35, obręb Olecko 2

PROJEKT BUDOWLANY działka nr geod. 435/35, obręb Olecko 2 USŁUGI PROJEKTOWO TECHNICZNE I KOMPUTEROWE mgr inż. Andrzej Urbanowicz ul. Zamojska 2, 16-400 Suwałki tel. +48 87 734 19 15, mobile +48 606 122 580, e-mail aaurb@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. Ewa Przech-Szczepanik 64-140 WŁOSZAKOWICE ul. WOLSZTYŃSKA 12B TEL. KOM. 0 601 / 764721 E-mail: ezui@interia.pl Egz.nr4 PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY Do celów sporządzenia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y S P I S T R E Ś C I : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Opis ogólny 2. Warunki techniczne 3. Opis techniczny wraz z doborem urządzeń 4. Wykaz urządzeń i osprzętu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.. Kotłownia gazowa c.o. cw. 4.2. Bilans

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1 PROJEKT SUWAŁKI 1 KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część graficzna T1. Technologia kotłowni.

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PUPiG Arkadiusz Łojewski Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z DOBOREM KOTŁÓW C.O.

PUPiG Arkadiusz Łojewski Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z DOBOREM KOTŁÓW C.O. Projektowany kanał wentylacyjny - nawiewny typu "Z" 50 x 40 cm 0,70 m Vitocell 300-V 200 l VITOPLEX 100 MOC 151-200 kw ø 180 VITOPLEX 100 MOC 151-200 kw ø 180 Istniejacy kanał wenylacyjny - wywiewny 14

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Opis przyjętych rozwiązań...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar inwestorski Niezdara kotłownia

Przedmiar inwestorski Niezdara kotłownia Przedmiar inwestorski Niezdara kotłownia wg. projektu 11G / 09 - kotłownia gazowa Obiekt Kod CPV 45333000 - Roboty instalacyjne gazowe Budowa Niezdara ul.plac Floria10 Inwestor GMINA OśAROWICE. OŜarowice

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Odpowietrzniki automatyczne śr. 22 mm solarny z trójnikiem szt. łączonym zapomocą złaczek zaciskowych, kurkiem odcinającym.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Odpowietrzniki automatyczne śr. 22 mm solarny z trójnikiem szt. łączonym zapomocą złaczek zaciskowych, kurkiem odcinającym. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Obieg kolektorów solarnych 1 d.1 wycena indywidualna Zakup i montaż klektrorów solarnych próżniowych- w ilości kalk. własna 23 o pow. odniesienia 99,41 m2,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Budynek D P S nr 1. 1.1 Roboty demontażowe 1.1.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg trocinami przed zniszczeniem-analogia

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Istniejący budynek świetlicowo-biurowy Łążyn, Gmina Lubawa, dz. nr 187/4. Fijewo 73 14-260 Lubawa

Istniejący budynek świetlicowo-biurowy Łążyn, Gmina Lubawa, dz. nr 187/4. Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Rozbudowa instalacji wod. kan., c.o. i przebudowa kotłowni w istniejącym bud. świetlicowo-biurowym Obiekt: Istniejący budynek świetlicowo-biurowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE PROJ EKO Sp. z o.o. 64-920 PIŁA ul. OKRZEI 18 tel. 067 214 22 40, fax. 067 214 22 50

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE PROJ EKO Sp. z o.o. 64-920 PIŁA ul. OKRZEI 18 tel. 067 214 22 40, fax. 067 214 22 50 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE PROJ EKO Sp. z o.o. P R Z E D M I A R R O B Ó T 64-920 PIŁA ul. OKRZEI 18 tel. 067 214 22 40, fax. 067 214 22 50 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ

PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES ZAM: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr.

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej dla celów centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej w budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI...2 2. TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPNEGO...2 2.1. Rozwiązania projektowe...2 2.2. Dobór urządzeń...4 3. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW...5

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Białobrzegi PL. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi KOD SPECYFIKACJI 45300000-0. Autor specyfikacji: Andrzej Maj

Inwestor: Gmina Białobrzegi PL. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi KOD SPECYFIKACJI 45300000-0. Autor specyfikacji: Andrzej Maj Specyfikacja techniczna przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ewid. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26-800 Białobrzegi. -instalacja technologiczna -instalacja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1 strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Giżycko al. Wojska Polskiego 21 1.1 Kotłownia w budynku nr 1 - kocioł nr 4 1.1.1 KNR 402/401/4 1.1.2 KNR 402/408/5 Oczyszczenie elementu kotła żeliwnego - półczłonu 6 szt

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO BUDOWLANE A P I S PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO BUDOWLANE Waldemar Adamczyk, 75-336 Koszalin, Akademicka 17a/8, tel. 0602 72 05 96, VAT: 669-040-46-97, Regon: 330020547 Projekt budowlany wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi

Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13 26-800 Białobrzegi. Tom I-instalacja technologiczna Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy.

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje 2 współpracujące ze sobą kotłownie gazowe,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski.

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N PROJEKT BUDOWLANY inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa 15 Modernizacja ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PIERZCHNICY. 26-015 PIERZCHNICA, UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PIERZCHNICY. 26-015 PIERZCHNICA, UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5. INSTALACJE KOTŁOWNIE OBIEKTY SANITARNE INSTALATOR B I U R O P R O J E K T Ó W I N S T A L A T O R 25-549 Kielce, ul. Toporowskiego 73/81, tel. /0-41/ 331 55 89 jozfla@wp.pl tel. komórkowy 604 225 415 PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla leśniczówki w Niestachowie

Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla leśniczówki w Niestachowie Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla leśniczówki w Niestachowie Projektował mgr. inż. J. Markiton Październik 2010 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Rozpatrywany obiekt to budynek jednorodzinny,

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis techniczny. II. Rysunki: Plan sytuacyjno wysokościowy Rzut przyziemia inst. wod kan. Rzut przyziemia instalacja co. - rys.nr.1 - rys.nr.wk.1 - rys.nr.wk.2 - rys.nr.wk.3 - rys.nr.wk.4

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. na terenie Regionu Nowy Targ NOWY TARG, ul. Parkowa 11, działka nr 10924

PROJEKT WYKONAWCZY. MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. na terenie Regionu Nowy Targ NOWY TARG, ul. Parkowa 11, działka nr 10924 33-300 NOWY SĄCZ, ul. MIKOŁAJA REJA 45 tel./fax (0-18) 444 10 15 tel. kom. 604 953 169 e-mail: pparost@wp.pl NIP 734-103-22-69 REGON 490583915 KONTO BANKOWE Credit Agricole Bank Polska S.A. 09 1940 1076

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ - 1 -

OPIS TECHNICZNY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ - 1 - OPIS TECHNICZNY do projektu technologii i układu regulacyjno-pomiarowo- rozliczeniowego węzła cieplnego w budynku hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach. 1. Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 Konto : PKO BP SA O/Kowary 44 1020 2124 0000 8902 0074 8715

tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 Konto : PKO BP SA O/Kowary 44 1020 2124 0000 8902 0074 8715 KT 344/10/ /11 Łomnica 07.10.2011r. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny; II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut kotłowni skala l: 50; 2. Schemat kotłowni skala b/s; PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA COREMATIC 44-100 Gliwice ul. Lipowa 12 tel./fax 0 (prefix) 32-2311626 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTOR: INWESTYCJA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.01

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.01 KOTŁOWNIA WĘGLOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

KnJ Biuro Techniczne. Szpital Powiatowy w Owocku. Adres: ul. Batorego 44 05-400 Otwock

KnJ Biuro Techniczne. Szpital Powiatowy w Owocku. Adres: ul. Batorego 44 05-400 Otwock KnJ Biuro Techniczne Jacek Kania ul. Zgoda 7/47, 05-520 Konstancin-Jeziorna Obiekt: Szpital Powiatowy w Otwocku Adres: ul. Batorego 44 05-400 Otwock Temat: Modernizacja instalacji przygotowania ciepłej

Bardziej szczegółowo