Przedmiar robót. Kod słownika zamówień CPV :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót. Kod słownika zamówień CPV :"

Transkrypt

1 Inwestor: " Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii " Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu k/ Warszawy Wiązowna Wykonawca: P.U.P. - M " EKOPROJEKT " Sp. z o.o. ul. Prosta Biała Podlaska Przedmiar robót Nazwa budowy: Przystosowanie kotłowni olejowej w związku ze zmianą czynnika energetycznego na gaz ziemny w Szpitalu w Józefowie Adres budowy: ul. 3 - go Maja 127, dz. nr ewid. geod. 53/15, Józefów Obiekt: Budynek Szpitala Rodzaj robót: Technologia kotłowni Data oprac.: 8.V.2014r. Kod słownika zamówień CPV : Roboty w zakresie instalacji budowlanych Sporządził: Sprawdził: Andrzej Wysokiński str 1

2 Założenia wyjściowe do kosztorysowania W kosztorysie przyjęto : - poziom cen i narzutów przyjęto średnie dla woj. lubelskiego wg cennika SEKOCENBUD I kwartał 2014r. - wywiezienie gruzu i ziemi na najbliższe składowisko odpadów oddalone 15 km od miejsca budowy ; - koszty zakupu materiałów przyjęto w cenie materiałów. - kosztorys wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz ). str 2

3 OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest przystosowanie kotłowni olejowej w związku ze zmianą czynnika energetycznego na gaz ziemny w Szpitalu w Józefowie zlokalizowanym przy ul. 3 - go Maja 127, dz. nr ewid. geod. 53/15. Zakłada się wykonanie następujących robót w celu realizacji w/w zadania : wymiana palników olejowych na gazowe, montaż systemu detekcji gazu, montaż drzwi p.poż. EI 30 wraz z zamurowaniem części otworu drzwiowego, zamurowanie otworu po zdemontowanych drzwiach ( materiałem o odporności ogniowej EI 60 ), zaślepienie otworów wentylacji wywiewnej, wykonanie przejść instalacyjnych p.poż. str 3

4 Lp. Podstawa wyceny Przedmiar robót Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m WYMIANA PALNIKÓW 1 KNR Demontaż palników olejowych 2,00 szt 2 KNR Palnik gazowy typ WG 40N / 1 - A wyk. ZM - LN W - MF, zakres mocy kw, armatura R 1" bez TAE z W - MF SE 512 WG 30 / 40,, WEISHAUPT lub o równoważnych parametrach 2,00 szt 3 KNNR Uruchomienie kotłowni po zmianie czynnika energetycznego - analogia 1,00 szt 2 SYSTEM DETEKCJI GAZU Razem: 4 KNR Moduł alarmowy MD - 2.ZA, GAZEX lub o równoważnych parametrach 1,00 szt 5 KNR Detektor gazu DEX 1.2/N ( dla metanu ), GAZEX lub o równoważnych parametrach 2,00 szt 6 KNR Sygnalizacja akustyczno - optyczna systemu detekcji gazu typ SL - 32, GAZEX lub o równoważnych parametrach 1,00 szt 3 ROBOTY BUDOWLANE Razem: 7 KNR Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o wym. 1,43 x 1,85 m - 1 szt. ; [ ( 1,43 x 1,85 ) x 1 ] = 2,65 m2 2,65 m2 8 KNNR Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej - wykucie gniazd pod montaż nadproża ; [ ( 0,15 x 0,20 x 0,12 ) x 2 ] = 9 KNR Drzwi stalowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30 z ościeżnicą, samozamykaczem, wym. 1,0 x 2,10 m - 1 szt. ; [ ( 1,0 x 2,10 ) x 1 ] = 2,10 m2 2,10 m2 10 KNR Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ - zamurowanie otworu drzwiowego; [ ( 1,50 x 1,88 x 0,45 ) x 1 ] = 1,27 m3 1,27 m3 str 4

5 KNR 2-02U [ ( 1,50 x 1,88 ) x 2 ] = 12 KNR Uzupeł.tynków wewn.kat.iii,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-i pianobet.jedno miejsce-5m2; [ ( 1,50 x 1,88 ) x 2 ] = 13 KNR 2-02U [ ( 1,50 x 1,88 ) x 2 ] = 14 KNR Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną [ ( 1,50 x 1,88 ) x 2 ] = 15 KNNR Ułożenie nadproży z dwuteownika stalowego NP 140 1,30 m 16 KNR Belki i podciągi żelbetowe,o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 m/m2 - nadproże - beton B - 20; ( 1,30 x 0,12 x 0,20 ) = 0,03 m3 0,03 m3 17 KNNR Siatkowanie powierzchni wewnętrznych ścian i stropów; [ ( 1,30 x 0,20 ) x 2 ] = 0,52 m2 0,52 m2 18 KNR Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ - zamurowanie części otworu drzwiowego; [ ( 1,55 x 1,00 x 0,12 ) x 1 ] = 0,19 m3 0,19 m3 19 KNR 2-02U [ ( 1,75 x 1,0 ) x 2 ] = 20 KNR Uzupeł.tynków wewn.kat.iii,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustak.ceram.gazo-i pianobet.jedno miejsce-2m2; [ ( 1,75 x 1,0 ) x 2 ] = 21 KNR 2-02U [ ( 1,75 x 1,0 ) x 2 ] = 22 KNR Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną [ ( 1,75 x 1,0 ) x 2 ] = 23 Kalk. własna-090 Zaślepienie otworów wentylacji wywiewnej 1,00 kpl str 5

6 Kalk. własna-090 Wykonanie przejść instalacyjnych p.poż. 1,00 kpl 25 KNR Usunięcie z piwnic gruzu bez względu na kategorię [ ( 0,15 x 0,20 x 0,12 ) x 2 ] = 26 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km [ ( 0,15 x 0,20 x 0,12 ) x 2 ] = 27 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km [ ( 0,15 x 0,20 x 0,12 ) x 2 ] = krotność = 14,00 28 Kalk własna-060 Opłata stała na wysypisku za złożone materiały [ ( 0,15 x 0,20 x 0,12 ) x 2 ] = Razem: Razem kosztorys netto: str 6

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Etap II, CZĘŚĆ "B2" - okna, sala audytoryjna ADRES INWESTYCJI : 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b

PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b PRZEDMIAR ROBÓT NR 162/B1-K1/b na wykonanie : robót ogólnobudowlanych sali sportowej w ramach realizacji projektu Remont Sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej na działce o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

Rodzaje kosztów ponoszonych w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji

Rodzaje kosztów ponoszonych w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji Rodzaje kosztów ponoszonych w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji I II ETAP I przygotowanie inwestycji 1. Studia i analizy przedprojektowe Dokumenty zawierające analizy potwierdzające celowość

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Rozbudowa i nadbudowa parterowego łącznika budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Bełchatów: Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ Inwestor: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo SARBIA z/s w Sarbka 46 64 700 CZARNKÓW Nr umowy: 203/2014 Data oprac.: 25.01.2015 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6,

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH PRZEWIDYWANYCH DO WYKONANIA W 2013 ROKU W GMACHU URZĘDU MIASTA SZCZECIN I JEGO AGENDACH Szczecin,

Bardziej szczegółowo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 5 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573)

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573) Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 25/2015 (1573) BIULETYN CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH BRB II KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 7 2.0.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa pomieszczeń garaŝowo - gospodarczych oraz zmiana sposobu uŝytkowania na sale szkoleniowe boksu,judo i lekkiej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 46/2014 (1520) BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR III KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI ZKNR 0-01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) Obiekt 21/3345 Adres obiektu budowlanego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce ul Wojska Polskiego 300 Zamawiający Jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Stawka roboczogodziny : NARZUTY Podatek VAT [PV]... 23.00 % Σ(R, M, S) WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Stawka roboczogodziny : NARZUTY Podatek VAT [PV]... 23.00 % Σ(R, M, S) WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej 45233200-1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZY UL. HABRYKI 11 STRZELCACH OPOLSKICH -INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE

ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZY UL. HABRYKI 11 STRZELCACH OPOLSKICH -INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE A.F PROJEKT Pracownia Projektowa Gliwice Tytuł opracowania ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZY UL. HABRYKI 11 STRZELCACH OPOLSKICH -INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV

Bardziej szczegółowo

PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI

PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. OCHRONA ZABYTKÓW... 3 5. OCHRONA ŚRODOWISKA... 3 6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO... 4 6.1. Lokalizacja i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 41 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 42 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica zwane dalej Zamawiającym 2. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo