MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE AL. A. MICKIEWICZA 21 OBIEKT BUDYNEK STACJI DOŚWIADCZALNEJ KATEDRY ICHTIOLOGII I RYBACTWA WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT ADRES KRAKÓW UL. SPICZAKOWA 6 PROJEKT MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ INWESTOR UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE PROJEKTOWAŁ MGR INŻ. ELŻBIETA MAJ SPRAWDZIŁ INŻ. LECH MILEWSKI DATA MARZEC 2010

2 Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2/10/1 2. Spis zawartości dokumentacji 2/10/2 3. Opis techniczny i obliczenia 2/10/3 4. Zestawienie materiałów 2/10/4 5. Kotłownia - Rzut na poz. -3,85 m 2/10/5 6. Przekrój A A, B B 2/10/6 7. Rzut piwnic instalacja gazu 2/10/7 8. Schemat kotłowni 2/10/8 9. Kosztorys przedmiar robót 2/10/9 10. Kosztorys inwestorski 2/10/ Załączniki 1/10/11

3 O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu wykonawczego Modernizacja kotłowni gazowej dla budynku Stacji Doświadczalnej Katedry Ichtiologii i Rybactwa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UR przy ul. T. Spiczakowa 6 w Krakowie. 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne, ustalenia z Inwestorem. - Inwentaryzacja istniejącej kotłowni gazowej. - Obowiązujące normy i przepisy dotyczące opracowywanej tematyki. 2. Cel i zakres opracowania Opracowanie zawiera projekt zmodernizowanej kotłowni gazowej dla potrzeb CO. Modernizacja wykonana będzie z uwagi na zły stan techniczny przestarzałych, nieekonomicznych istniejących kotłów. Głównym celem opracowania jest unowocześnienie kotłowni z zastosowaniem wysokosprawnych kotłów pracującego w pełnej automatyce, a przez to ograniczenie kosztów eksploatacyjnych ogrzewania budynku. 3. Rozwiązania projektowe 3.1 Stan istniejący Kotłownia znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu w podpiwniczonej części budynku. Dla potrzeb centralnego ogrzewania (przed termomodernizacją) pracowały 3 kotły gazowe

4 typ KZ 4-G o mocy 63 kw każdy, zblokowane w jeden zestaw ze wspólnym odprowadzeniem spalin. Maksymalne parametry wody na wyjściu z kotłów dla potrzeb C.O wynoszą 90/70 ºC. W kotłowni znajduje się otwór nawiewny 30x40cm oraz otwór wywiewny 25x25cm. Wg protokołu przeglądu technicznego w kotłowni brak filtra gazu przed kotłami oraz brak zabezpieczenia i sygnalizacji przed przeciekiem gazu. Drzwi wejściowe do kotłowni zgodnie z przepisami powinny mieć odporność ogniową 30 min; należy wymienić istniejące drzwi Dobór kotłów Dla osiągnięcia wysokiej sprawności kotłowni poprzez maksymalne wykorzystanie energii cieplnej zawartej w paliwie zaprojektowano układ dwóch kotłów kondensacyjnych pracujących w kaskadzie. Zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania, wg wykonanego bilansu mocy cieplnej po termomodernizacji obiektu wynosi 93,565 kw. Parametry temperaturowe kotłów kondensacyjnych wynoszą t z/ t p = 60/40 - warunki zapewniające kondensację spalin. Maksymalne parametry temperaturowe wody grzewczej dla potrzeb C.O wynoszą 80/60 C, Dla ilości ciepła Q=93,565 kw dobrano 2 kotły kondensacyjne wiszące np. typu MC 65 firmy De Dietrich z palnikami atmosferycznymi modulowanymi o mocy 65kW każdy lub równorzędne.

5 Zapotrzebowanie gazu dla mocy maksymalnej wynosi 7.6m 3 /h (gaz Gz50) dla jednego kota. Maksymalne zapotrzebowanie gazu dla kotłowni wynosi 15.2m 3 /h. Przewiduje się pracę kotłów w układzie kaskadowym. Kotłownia będzie bezobsługowa, całkowicie zautomatyzowana, wyposażona w czujnik pogodowy. Zabezpieczenia kotłów Kotły posiadają zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle. Wszystkie wymagane zabezpieczenia zamykające dopływ gazu do palnika w przypadku: zgaśnięcia płomienia, braku płomienia przy zapalaniu palnika, wystąpienia nieprawidłowości układu sterowania palnika, są zabudowane w palniku. Kotły wymagają stabilnego przepływu. Funkcje tę zabezpieczy sprzęgło hydrauliczne. 3.3 Pomieszczenie kotłowni Nowoprojektowane kotły zostaną zlokalizowane w istniejącym pomieszczeniu kotłowni. Kubatura tego pomieszczenia wynosi około 42 m 3 ;wskaźnik obciążenia cieplnego ~3,1 kw /m 3 (dopuszczalny 4.6 kw/m 3 ). W pomieszczeniu kotłów zostaną również zlokalizowane rozdzielacze dla instalacji CO, stacja uzdatniania wody, neutralizator skroplin. W pomieszczeniu kotłowni jest przewidziana wentylacja nawiewno-wyciągowa grawitacyjna.

6 Wymagana powierzchnia otworu nawiewnego dla kotłowni o mocy 130kW wynosi: 130x5 650cm 2 Wymagana powierzchnia otworu wywiewnego wynosi: min 650x cm 2 Istniejące otwory nawiewny i wyciągowy (otwór nawiewny o powierzchni 1200cm 2 i otwór wywiewny o powierzchni 625cm 2 ) spełniają powyższe zależności. 3.4 Obiegi kotłowe Każdy kocioł wyposażony będzie w pompę obiegu kotłowego do pokonania oporów hydraulicznych pomiędzy kotłem a sprzęgłem hydraulicznym. Dobór pomp obiegów kotłowych - Pompy obiegu kotłów MC L = 3727 l/h 15 Dobrano 2 pompy obiegowe np. typu MAGNA U=230V o wydajności 3.80 m 3 /h i wysokości podnoszenia do 2,0 m. 3.5 Obiegi grzewcze przewidziane są 3 obiegi grzewcze. jeden obieg grzewczy (oi) dla zasilania grzejników instalacji co w pomieszczeniach części niskiej obiektu hala basenów, hala akwaryjna (q=37 075w), drugi obieg grzewczy (oii) dla zasilania grzejników instalacji co w części wysokiej budynku strona wschodnia (q=21 540w), trzeci obieg grzewczy (oiii) dla zasilania grzejników instalacji co w

7 części wysokiej budynku strona zachodnia (q=33 280w). instalacja co zasilana będzie wodą o zmiennej temperaturze zależnej od temp. zewnętrznej (układ mieszający z zaworem 3-ch drogowym). Dobór pompy obiegu OI 37, L = 2126 l/h 15 Dobrano pompę np. typu MAGNA o wydajności 2200 l/h i wysokości podnoszenia do 3.0 m. Dobór pompy obiegu OII 21, L = 1233 l/h 15 Dobrano pompę np.. typu MAGNA o wydajności 1250 l/h i wysokości podnoszenia do 2.0m. Dobór pompy obiegu OIII 33, L = 1908 l/h 15 Dobrano pompę np.. typu MAGNA o wydajności 2000 l/h i wysokości podnoszenia do 2.0m. 3.6 Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego instalacji wg PN- B Pojemność wodna instalacji: V=0.95 m 3 Wysokość statyczna instalacji: H st =14 m Ciśnienie otwarcia zaworu bezp: p=3,0 bar V UR użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego z rezerwą [dm 3 ] V UR = V + V E 10 U 1 V =,95 999,6 0, , 3 3 [ ] V U = V ρ 0 = dm 3 [ ] V UR = 27,3 + 0,95 1,0 10 = 37 dm

8 V NR = V UR p p pr = 1 + V max UR + pr max 1 pmax = 1 = 1 = 1,86 V 27,3 U 27, p ,86 max ,6 pmax p gdzie: p ciśnienie wstępne w naczyniu p = p st + 0,2 = 1,4 + 0,2 = 1,6 [bar] VNR = 37 = 37 3, dm 3 3 1,86 Dobrano 2 naczynia np. typu Reflex - NG 80 RURA WZBIORCZA Średnica rury wzbiorczej D = 0,7 VUR = 0,7 46,4 = 4, 8mm Przyjęto średnicę rury wzbiorczej DN Obliczenie zaworów bezpieczeństwa kotłów MC 65 Moc kotła Ciśnienie otwarcia zaworu Parametry nośnika 3,0 bar N=65 kw 90/70 C Wymagana przepustowość zaworu bezp. wg. pkt. 1.2 DT-UC-90/KW/04 N m 3600 r Ciśnienie otwarcia zaworu p otw =3,0 bar r=2165,4 kj/kg 65 m 3600 = 108kg / h Przepustowość zaworu bezp. wg. pkt. 9.1 a DT-UC-90/WO-A/01 m = 5,03 α c A ( p1 p1 ) ρ Według wytycznych firmy SYR przyjęto zawór bezp. SYR 20 α c =0,20 dla p otw > 0,12 Mpa A=314 mm 2 (zawór DN20) P 1 =0,4 Mpa P 2 =0 ρ=965,3 kg/m 3

9 m = 5,03 0, ,4 965,3 = 6207kg / h Dobrano zawór bezpieczeństwa np. SYR 1915 DN=32 D O =14mm 3.8 Dobór kominów Elementy komina zostały dobrane przy pomocy programu komputerowego dostawcy np. firmy De Dietrich lub równorzędne. Dla kotłów MC65 dobrano wspólny komin o średnicy φ150 mm. Dokładny dobór poszczególnych elementów kominów należy dokonać w trakcie montażu. Wysokość czynna komina około 16 m. Nowoprojektowany komin zostanie włożony do istniejącego komina 50x30 cm 3.9 Stacja uzdatniania wody Woda w instalacjach grzewczych z zastosowaniem kotłów np. firmy De Dietrich (moc do 150 kw) musi spełniać następujące wymagania: twardość całkowita wody 1 2 mmol/m 3 wartość ph 8 9,5 Hydrazyna 2 5 g/m 3, Na 2 SO g/m 3 Dobrano stację uzdatniania wody dla kotłowni o mocy do 150kW np. firmy BWT, która pełnić będzie funkcję filtracji, zmiękczania, oraz dozowania inhibitorów korozji, zabezpieczając powyższe parametry wody. Poszczególne elementy stacji zostały wyszczególnione w specyfikacji Wytyczne do projektu AKP i A Układ automatyki powinien zapewnić poniższe podstawowe funkcje technologiczne: - regulacje temp. wody grzewczej dla potrzeb CO poprzez zawory 3-drogowe w zależności od temp. zewnętrznej wg krzywej grzania. Realizacja powyższych funkcji sterujących oraz funkcji zabezpieczających będzie poprzez szafę np. SGS 2.52 której elementy łącznie z zabudowanymi w niej sterownikami np. RVA sterują i zabezpieczają: 1. kotły wraz z palnikiem gazowym (palniki zasilane poprzez prefabrykowane połączenia dostarczane razem z kotłami) 2. zasilanie i sterowanie wszystkich pomp 3. zasilanie i sterowanie zaworu mieszającego 4. zasilanie centrali np. MD Gazex 5. zasilanie i sterowanie stacją uzdatniania wody wraz z zespołem dozowania związków chemicznych.

10 6. przełączanie rodzaju pracy pomp (sygnał 0; 1; auto) wraz z sygnalizacją optyczną stanu pracy i awarii 7. sygnał optyczny usterek: - stb przekroczenie temp. maksymalnej - WMS niski stan wody w kotle - awaria palnika 8. sygnalizację pracy poszczególnych palników oraz awarie wycieku gazu 9. automatyczną pracę urządzeń poprzez sterowniki np. firmy Siemens Wystąpienie jakichkolwiek awarii sygnał optyczny czerwona lampka - spowoduje wyzwolenie zbiorczego alarmu dźwiękowego; istnieje możliwość wyprowadzenia tego alarmu na zewnątrz Wytyczne odnośnie izolacji rurociągów Rurociągi należy izolować izolacją termiczną typu Steinonorm 300 (poliuretan). Wymagana grubość otuliny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r (obowiązuje od 1 stycznia 2009 r) wynosi: - średnica wewnętrzna przewodu do 22 mm - grubość izolacji 20mm - średnica wewnętrzna przewodu mm - grubość izolacji 30mm - średnica wewnętrzna przewodu mm - grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej rury 3.12 Uwagi montażowe - Odpowietrzniki należy montować w najwyższych punktach instalacji. - Rurociągi oczyścić i pomalować 1 raz farbą podkładową antykorozyjną oraz 2 razy farbą nawierzchniową antykorozyjną Wytyczne branżowe Pomieszczenie kotłowni winno spełniać specjalne wymogi w związku z czym w poszczególnych branżach należy wykonać: Branża architektoniczno-budowlana Pomieszczenie kotłowni winno stanowić oddzielną strefę pożarową. Drzwi wejściowe do kotłowni powinny być metalowe o szerokości 1.0m i odporności 30 min, zamykane na zamek rolkowy otwierane na zewnątrz. Posadzka w pomieszczeniu kotłowni powinna być wyłożona glazurą.

11 Ściany pomalowane farbą niepylącą lub wyłożone płytkami ceramicznymi do wysokości 2 m, pozostała powierzchnia pomalowana. W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać studzienkę schładzającą o pojemności około 0,1 m 3. Głębokość studzienki nie może przekraczać 0,5 m. Branża wod-kan W pomieszczeniu kotłowni należy wymienić umywalkę. Wykonać odprowadzenie wody ze studzienki schładzającej do istniejącej kanalizacji. Branża elektryczna Wykonać zasilanie szafy sterującej kotłowni ( N=2.5kW). Instalacja oświetleniowa winna być wyposażona w szczelne oprawy oświetleniowe. Wyłącznik oświetleniowy zlokalizować poza pomieszczeniem kotłowni. 4. Modernizacja instalacji CO. Wg odrębnego opracowania. 5. Modernizacja instalacji gazu. Przewiduje się główny ciąg doprowadzający gaz do kotłowni o średnicy dn 40 mm, prowadzony po istniejącej trasie. W przypadku pozytywnej oceny stanu technicznego istniejącego rurociągu dn 50, należy go pozostawić; modernizacji ulegnie instalacja w kotłowni. Zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać instalacje gazowe (Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U. nr 75, poz 690), instalację gazową należy wykonać z rur stalowych, czarnych, bez szwu, ze stali R-35 wg normy PN-80/H Połączenia rur za pomocą spawania, rury prowadzone wierzchem po ścianach. Jako armaturę odcinającą zastosowano zawory kulowe do gazu na ciśnienie nominalne Pn = 0,4 Mpa. Na rurociągu głównym zasilającym kotłownię należy zainstalować głowicę np. MAG-1. Głowica ta, zamontowana między zaworami odcinającymi do gazu, zlokalizowana będzie na zewnątrz kotłowni, w skrzynce przyłączeniowej.

12 Głowica MAG-1 służy do odcięcia dopływu gazu w przypadku zadziałania detektora gazu. Przekroczenia przegród budowlanych należy zabezpieczyć stalowymi tulejami ochronnymi, a przestrzeń między rurą przewodową a tuleją wypełnić masą bitumiczną. Przy układaniu rur gazowych należy zwrócić uwagę na konieczność zachowania bezpiecznych odległości od innych instalacji, które określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury, Dz. U. Nr 75/2002. Odległość instalacji gazowej od innych instalacji prowadzonych w kotłowni winna wynosić 0,1 m, a na skrzyżowaniu tych instalacji min. 2 cm nad kablami, wodociągiem i kanalizacją, a pod CO. Instalację po wykonaniu należy poddać próbie szczelności. Próbę przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu. Należy zaślepić końcówki, otworzyć kurki, odłączyć odbiorniki i napełnić instalację powietrzem o ciśnieniu 50 kpa. Manometr użyty do przeprowadzenia próby powinien spełniać wymagania klasy 0.6 i posiadać świadectwo legalizacji. Miernikiem szczelności jest brak spadku ciśnienia mierzonego manometrem różnicowym w przeciągu 30 minut. Z przeprowadzonej próby należy spisać protokół szczelności. Po pozytywnym wyniku próby szczelności instalację należy pomalować. Powierzchnie rurociągów oczyścić do do trzeciego stopnia czystości i malować 2 razy farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60% o symbolu , a następnie dwukrotnie pomalować farbą ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania o symbolu koloru żółtego. Raz w roku należy zlecić uprawnionym jednostkom branży sanitarnej wykonanie przeglądu technicznego instalacji gazowej wraz z pomiarem jej szczelności i przekazaniem protokołów Inwestorowi. Do odbioru instalacji gazu należy dołączyć aktualną opinię Urzędu Kominiarskiego. 6. Uwagi końcowe 1.Zapotrzebowanie gazu maksymalne dla kotłowni wynosi 15.2m 3 /h. 2.Kotłownia została zaprojektowana jako bezobsługowa. 3.Całość prac przewidzianych niniejszym projektem wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II- Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz wytycznych COBRTI-INSTAL. 4.Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, p-poż. i sanitarno-epidemiologicznymi.

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 1 STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : Wewnętrzna wraz z przebudowa technologii kotłowni

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY HVAC PROJECT Karolina Matej 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 17; tel. (0-84) 664-42-24 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STANOWIĄCYCH MIENIE SAMORZĄDÓW:

Bardziej szczegółowo