P R O J E K T BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O J E K T BUDOWLANY"

Transkrypt

1 "FASADA"SP.C Szczecin, ul. Niemcewicza 26, tel./fax , P R O J E K T BUDOWLANY Inwestycja Adres Opracowanie Branża Inwestor Adres : Termomodernizacja obiektów SPZZOP z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gryficach przy ul. Niechorskiej 27 : Gryfice ul. Niechorska 27 : Projekt budowlany architektury przebudowy obiektu kotłowni na potrzeby SPZZOZ w Gryficach ul. Niechorska 27 : architektoniczna : Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej : Gryfice, ul. Niechorska 27 Projektował Sprawdził : mgr inż. arch. Hanna Bornińska spec: architektoniczna upr. bud. 91/Sz/93 : mgr inż. arch. Marek Roszkowski spec: architektoniczna upr. bud. 68/Sz/90 Data : luty 2009 r.

2 - 2 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 3.0. Lokalizacja kotłowni 4.0. Stan istniejący 5.0. Stan projektowany 5.1. Rozbiórki 5.2. Podłoga 5.3. Ściany 5.4. Strop 5.5. Izolacje 5.6. Stolarka drzwiowa 5.7. Stolarka okienna 5.8. Schody stalowe 5.9. Wykończenie wewnętrzne Wykończenie zewnętrzne Wentylacja Odprowadzenie spalin Instalacja sygnalizacji stężenia metanu Instalacje sanitarne Instalacja gazowa Instalacje elektroenergetyczne 6.0. Ochrona przeciwpożarowa 7.0. Obsługa kotłowni 8.0. Ochrona środowiska 9.0. Oddziaływanie hałasu Postępowanie z odpadami Gospodarka odpadami w czasie budowy inwestycji Dane ogólne II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut kotłowni 2. Rzut parteru 3. Przekrój A-A

3 - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego architektury przebudowy obiektu kotłowni dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach przy ul. Niechorskiej Podstawa opracowania - umowa pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą dokumentacji FASADA Sp. C. - ustalenia pomiędzy Inwestorem, a Projektantem; - inwentaryzacja instalacyjna i budowlana stanu istniejącego - obowiązujące normy i przepisy 2.0. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejących pomieszczeń kotłowni dla potrzeb nowej technologii źródła ciepła i chłodu w oparciu o kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz kotły gazowo-olejowe, szczytowe i parowe na potrzeby technologiczne szpitala w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Lokalizacja kotłowni, stan prawny Kotłownia zlokalizowana jest w budynku technicznym na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach przy ul. Niechorskiej 27, na działce nr 15/ Stan istniejący Budynek został wybudowany na terenie szpitala w latach 70-tych w technologii tradycyjnej, w konstrukcji mieszanej. Konstrukcję hali kotłów wykonano w szkielecie żelbetowym ze stropami żelbetowymi. Konstrukcja w części usługowej kotłowni wykonana w szkielecie żelbetowym ze stropami DZ-3. Schody wewnątrz budynku są żelbetowe. Stropodach nad obiektem wykonano jako gęstożebrowy typu DZ-3 z pustaków ułożonych na prefabrykowanych belkach żelbetowych. Ściany piwnic wykonano z cegły pełnej, a ściany zewnętrzne części nadziemnej z cegły kratówki grubości 38 cm. Ściany nośne wewnętrzne grubości 25 i 38 cm wykonano z cegły pełnej, natomiast ścianki działowe z cegły dziurawki grubości 12 i 6,5 cm Stan projektowany Kotłownia ze względów technologicznych wymaga przeprowadzenia zmian budowlanych w istniejących pomieszczeniach. Wydziela się magazyn oleju. Projektuje się cokoły dla kotłów Rozbiórki Należy przeprowadzić demontaż istniejących urządzeń grzewczo- technologicznych oraz rozebrać ściany w miejscu otworów do przewodów wentylacyjnych i dymowych

4 Podłoga Projektuje się nową posadzkę na istniejącym podłożu w pomieszczeniach kotłowni i magazynie oleju. Warstwy wg opisów na rysunkach rzutu i przekroju. Dla posadowienia kotłów projektuje się cokoły betonowe zbrojone siatką Rabitza Ściany Magazyn oleju wydziela się ścianą gr. 12cm z cegły pełnej murowanej na pełne spoiny, na zaprawie Rz=5MPa. W magazynie oleju ścianka wanny z cegły pełnej 12cm wys. 120cm, wewnętrzne narożniki wanny zaokrąglone r=15cm. Zamurowania otworów w ścianach magazynu oleju cegła pełna murowana na pełne spoiny, pozostałe wypełnienia - bloczki z betonu komórkowego M400. Otwory dla prowadzenia instalacji technologicznych w ścianach wykonać jako przejścia szczelne: w ścianie kotłowni F60min, w ścianie magazynu oleju F120min Strop W magazynie oleju dla uzyskania odporności ogniowej stropu EI 120 min projektuje się mocowaną od spodu płytę Promatect-H gr.15mm. Mocowanie płyty do profili stalowych.cd Izolacje Izolacja wanny w magazynie oleju - żywica epoksydowa na dnie i ściankach wanny do wys. 120cm 5.6. Stolarka drzwiowa Projektuje się wymianę drzwi w projektowanych pomieszczeniach. Drzwi wewnętrzne do pomieszczenia kotłowni projektuje się jako stalowe 110/200, ognioodporne EI 30. Drzwi do magazynu oleju stalowe 90+50/200 zewnętrzne ocieplone. Pozostałe drzwi stalowe 110/200 wewnętrzne Stolarka okienna Projektuje się wymianę okien w budynku wg PB Termomodernizacji budynku kotłowni Schody stalowe Projektuje się nowe stalowe schody wewnętrzne w pomieszczeniu kotłowni i pompowni Wykończenie wewnętrzne Ściany, stropy Istniejące tynki na ścianach i stropach zbić w miejscach, gdzie odchodzą od podłoża

5 - 5 - i położyć nowe cementowo-wapienne, w miejscach ubytków tynki uzupełnić. Ściany wewnętrzne w pomieszczeniach wyłożyć płytkami ceramicznymi na kleju do wysokości 2.50m od posadzki. Na tynkach /w pomieszczeniach z płytkami na ścianach - powyżej płytek/ wykonać gładzie gipsowe. Ściany, stropy pomalować białą farbą emulsyjną. Pod stropem magazynu oleju przymocować płytę Promatect-H 15mm Posadzka W projektowanych pomieszczeniach projektuje się gres na kleju Wykończenie zewnętrzne Dla budynku wykonany został PB Termomodernizacji obejmujący docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianę stolarki oraz kolorystykę elewacji. Wykończenie zewnętrzne wg PB Termomodernizacji Wentylacja W kotłowni i magazynie oleju zaprojektowano wentylację grawitacyjną nawiewno - wywiewną wg PB Technologii kotłowni. Otwór wywiewny i nawiewny należy uzbroić ramką z siatką plecioną o oczkach 10x10mm Odprowadzenie spalin Odprowadzenie spalin z kotłów wg PB Technologii, projektuje się indywidualne od każdego kotła. Kominy zewnętrzne stalowe, mocowane do ściany zewnętrznej. Kominy wykonane będą w oparciu typowe elementy - kształtki składane na miejscu budowy. Kominy jak i czopuchy wykonane będą z elementów stalowych w systemie MK Żary, dwuściennym z izolacją termiczną przestrzeni międzyściankowej Instalacje sygnalizacji stężenia metanu Kotłownia posiada instalację sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnego stężenia metanu. Zastosowano tzw. Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX, składający się z detektora gazu typ DEX-1, zaworu elektromagnetycznego ZB, lampy ostrzegawczej i syreny typ S-31 oraz modułu alarmowego MD-2ZA, sterującego pracą systemu. Detektor gazu umieszczony jest nad kotłem pod stropem, max 0,3 m od stropu. Sygnał o przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego poziomu stężenia metanu przekazywany jest do modułu alarmowego, który steruje pracą zaworu elektromagnetycznego, zainstalowanego na przewodzie gazowym w szafce gazowej na zewnątrz kotłowni. Stan awaryjny sygnalizowany jest poprzez lampkę ostrzegawczą oraz syrenę, które umieszczone są na ścianie zewnętrznej budynku. Ponadto sygnał świetlny o stanie awaryjnym przesyłany będzie do pomieszczenia obsługi.

6 Instalacje sanitarne Wg PB Instalacji sanitarnych - woda zimna - z wewnętrznej instalacji budynku - kanalizacja - do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku Instalacja gazowa Wg PB Instalacji sanitarnych - instalacja gazowa do zasilania kotła prowadzona przyłączem od istniejącej stacji redukcyjnej gazu Instalacje elektroenergetyczne Wg PB Instalacji elektrycznych - zasilanie kotłowni w energię elektryczną - z istniejącego ZK Ochrona przeciwpożarowa Klasyfikacja pożarowa - pomieszczenie kotłowni gazowo-olejowej o mocy łącznej kotłów 2470 kw cechuje się obciążeniem ogniowym poniżej 500 MJ/m 2, a projektowana instalacja technologiczna tj. - olejowa olej opałowy EKOTERM o temperaturze zapłonu powyżej 61 o C. - gazu ziemnego średniego ciśnienia z systemem wykrywczo odcinającym eliminuje możliwość powstania mieszanin wybuchowych z powietrzem. - olej opałowy EKOTERM w ilości około 8600 l, magazynowany będzie w zbiornikach, w pomieszczeniu magazynu oleju przy kotłowni, z wejściem zewnętrznym. Oporność pożarowa Budynek w którym zlokalizowana jest kotłownia jest średniowysoki, 3-kondygnacyjny, kryty stropodachem, częściowo podpiwniczony. Budynek zaliczany jest do kategorii PM. Dla budynku i kotłowni wymagana klasa C odporności pożarowej jest zapewniona. W kotłowni przegrody istniejące i projektowane są odporności ogniowej: ściany EI 60, stropy EI 60 min, drzwi EI 30. W magazynie oleju, o obciążeniu ogniowym >4000 MJ/m 2, przegrody istniejące i projektowane tj.: ściany i stropy o odporności ogniowej EI 120 minut. Zabezpieczenie instalacyjne w projektowanym obiekcie stanowić je będą: - instalacja odgromowa i uziemiająca obejmująca także zbiornik oleju i rurociągi przesyłowe; - instalacja odpowietrzająca zbiorniki z zaworami oddechowymi wyprowadzona na wysokość minimum 0,5 m ponad połać dachową kotłowni i ponad 4 m nad grunt; - instalacja wykrywcza gazu w obrębie kotłów grzewczych połączona z głowicą samozamykającą zainstalowaną na przewodzie gazowym; - instalacja sygnalizacyjna wycieku gazu; - główny zawór gazu na zewnątrz kotłowni; - główny wyłącznik zasilania elektrycznego na zewnątrz kotłowni;

7 instalacja elektryczna w kotłowni w stopniu ochrony IP4x i IP5x; - oświetlenie ewakuacyjne w hali kotłów o natężeniu minimum 0,5 lux; - drzwi wejściowe ewakuacyjne z kotłowni i z magazynu oleju z zamkiem zatrzaskowym, otwierające się pod naporem człowieka - gaśnica proszkowa GP-6ABC w ilości 1 szt. w kotłowni i 1 szt. w magazynie oleju - koc gaśniczy typu TS w ilości 1 szt. w kotłowni i 1 szt. w magazynie oleju Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru - woda do celów gaśniczych zapewniona w ilości 15 l/s, istniejącym hydrantem zewnętrznym. Dojazd pożarowy - do projektowanego obiektu jest zapewniony 7.0. Obsługa kotłowni Przewiduje się obsługę kotłowni, którą będzie stanowić obecna kadra zajmująca się obsługą techniczną szpitala Ochrona środowiska Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Technologia kotłowni, zastosowane urządzenia o wysokiej sprawności oraz paliwo gazowe dają gwarancje ekologiczne. Inwestycja spełnia wymogi dotyczące ochrony środowiska Oddziaływanie hałasu Poziom hałasu inwestycji nie przekracza wymogów zawartych w Dz.U. nr 178 z 2004 r. poz Postępowanie z odpadami Odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach trwałych, a następnie składowane na terenie szpitala w miejscach do tego przeznaczonych. Odpady specjalne typu świetlówki itp. gromadzone będą w pojemnikach szczelnych i przekazywane do specjalnego składowania na terenie szpitala Gospodarka odpadami w czasie budowy inwestycji 1. Powstawanie odpadów oraz ich klasyfikacja Z działalnością przebudowy kotłowni wiąże się powstawanie na jej terenie odpadów innych niż niebezpieczne, są to: - odpady betonu oraz gruzu betonowego pochodzące z rozbiórki przy przebudowie kotłowni obowiązujący kod ; - gruz ceglany pochodzący z wyburzeń obowiązujący kod ; - odpady gipsowe powstające z demontażu izolacji cieplnej rur obowiązujący kod ; - usunięte tynki ze ścian starej kotłowni obowiązujący kod ; - żelazo i stal złomowa z demontażu rur cieplnych, armatury konstrukcji stalowych obowiązujący kod

8 wełna mineralna z izolacji rur cieplnych obowiązujący kod odpadowa papa obowiązujący kod ; - odpady z nawierzchni drogowych powstałe z jej rozbiórki przy budowie przyłączy obowiązujący kod ; UWAGA odpady sklasyfikowano w zależności od źródeł powstawania, stopnia uciążliwości bądź stworzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska zgodnie z klasyfikacją odpadów podanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 października 2001 r. (Dz. U. Nr 112. poz.1206). 2. Zasady postępowania z odpadami : a) Odpady gruzu betonowego i ceglanego Odpady w postaci gruzu betonowego, gruzu ceglanego pochodzące z rozbiórki powinny być przekazane do zakładu recyklingu gruzu w celu wykorzystania go do utwardzania dróg, jako wypełniacz pod fundamenty, wylewki betonowe itp.. b) Odpady gipsowe i z wełny mineralnej Niewielkie ilości odpadów gipsowych oraz wełny mineralnej powstające jako odpady z izolacji cieplnej rur powinny być usuwane na wysypisko śmieci. Wymaganym dokumentem jest uzgodnienie sposobów postępowania z odpadami innymi niż komunalne, wydane przez Prezydenta Miasta Szczecina, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia r. (Dz.U. Nr 62, poz.628), jeżeli ilość tych odpadów nie przekracza 1000 ton w skali roku. c) Żelazo i stal Uzyskany złom żelaza i stali z demontażu rur cieplnych, konstrukcji stalowych, armatury zostanie pocięty i odprowadzony do skupu złomu Dane ogólne 1. Kotłownia - powierzchnia - 189,00 m 2 2. Pompownia - powierzchnia - 56,20 m 2 3. Magazyn SUW - powierzchnia - 13,90 m 2 4. Rozdzielnia ciepła - powierzchnia - 97,20 m 2 5. Magazyn oleju - powierzchnia - 15,50 m 2 6. Rozdzielnia elektryczna - powierzchnia - 11,20 m 2 7. Pomieszczenie obsługi - powierzchnia - 11,60 m 2 UWAGI KOŃCOWE: 1. Wszystkie roboty zgodnie prowadzić należy z zachowaniem przepisów BHP oraz z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robót, oraz obowiązującymi przepisami.

9 Materiały i wyroby stosowane do realizacji inwestycji muszą posiadać atesty dopuszczające je do stosowania w budownictwie lub jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta o zgodności z postanowieniami odpowiednich norm.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 02.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: temat /obiekt /część : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA BIURO IN Ż YNIER Y JN O -PR OJE KTOWE PRI NT S pó łk a z o. o. 41-5 03 C H O R ZÓ W u l. N AR U TO W I C ZA 3 www. bi pprint.com.pl e-mail: bi uro@bi ppri nt. com.pl t el./f ax: (032) 241-35-66 t el.:

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo