PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU"

Transkrypt

1 TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU MIEJSKI ZESPÓŁ PRZYCHODNI REJONOWYCH W ZGIERZU UL. ŁĘCZYCKA 24 A ZGIERZ NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA: ITECH Projektowanie Instalacji Sanitarnych ŁÓDŹ, ul. Wioślarska 8/16 IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA OPRACOWUJĄCEGO PROJEKT BUDOWLANY, NUMERU POSIADANYCH UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH dr inż. TOMASZ JEROMINKO uprawnienia bud. nr LOD/0053/POOS/03 w specjalności instalacyjnej DATA OPRACOWANIA r. 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO: kartka: OKŁADKA (STRONA TYTUŁOWA)... 1 NINIEJSZY SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI,... 2 OŚWIADCZENIE Projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,... 3 ZAŚWIADCZENIE Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o wpisaniu, Tomasza Jerominko, na listę członków ŁOIIB,... 4 DECYZJA Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej o nadaniu Tomaszowi Jerominko, UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH do projektowania bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej,... 5 CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU,... od 6 do 18 CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU,... 19,20 UWAGA: Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do projektu zostały opatrzone numeracją. NINIEJSZE OPRACOWANIE ZAWIERA ŁĄCZNIE PONUMEROWANYCH KOLEJNO KARTEK. 2

3 Łódź, r. OŚWIADCZENIE W świetle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz z 2010r.) składam oświadczenie, jako projektant i sprawdzający projektu budowlanego pod nazwą: TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.... (pieczęć i podpis)... (pieczęć i podpis) 3

4 4

5 5

6 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie Inwestora, Ustalenia z Inwestorem, Inwentaryzacja budowlana pomieszczenia kotłowni, której celem było sprawdzenie możliwości zamontowania nowego kotła gazowego oraz armatury towarzyszącej zamontowaniu kotła. Materiały techniczne do projektowania Obowiązujące przepisy prawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz z 2010r.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133, wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami tj.: obowiązuje od dnia ustawa zmieniająca Dz. U. nr 75 poz zm. Dz.U. z nr33. poz zm. Dz.U. z nr109. poz zm. Dz.U. z nr201. poz.1238 część ustawy od zm. Dz.U. z nr56. poz.461 pozostała część od zm. Dz.U. z nr56. poz.461 Informacje zawarte w: Polskich Normach, Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania Ministerstwo Infrastruktury, Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji, Materiały techniczne do projektowania, Literaturze technicznej, przez Ewentualne nazwy firm i urządzeń mają charakter przykładowy i dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów o równoważnych parametrach. 2. STAN ISTNIEJĄCY Pomieszczenie kotłowni znajduje się na najniższej kondygnacji budynku III kondygnacyjnego. Wymiary pomieszczenia to 5,8x 4,8 m, wysokość 2,9m. Kotłownia została wydzielona pożarowo zamontowano drzwi EI30 oraz wszystkie przejścia instalacyjne pomiędzy kotłownią a pozostałymi pomieszczeniami zostały wykonane w przepustach p. poż. W chwili obecnej w pomieszczeniu kotłowni zamontowane są dwa kotły gazowe o mocy 76 kw kw każdy podłączone do wspólnego komina spalinowego. Kotły pracują w układzie zamkniętym naczynie wzbiorcze Reflex St o pojemności 80 litrów. Instalacja wykonana z rur stalowych łączonych poprzez spawanie. Kotły pracują na cele grzewcze i podgrzewu ciepłej wody w budynku NZOZ oraz apteki. W kotłowni zamontowana jest pompa obiegowa c.o. typu LFP 40 Pot 60/B. Ciepła woda jest przygotowywana w podgrzewaczu Reflex V500 o pojemności 500 litrów. Instalacja posiada pompę cyrkulacyjną ciepłej wody typu LFP 25PWr40C. Zabezpieczenie przed wypływem gazu stanowi czujnik gazu ziemnego współpracujący z zaworem szybkozamykającym zlokalizowanym za gazomierzem w korytarzu najniższej kondygnacji. 6

7 3. ZAKRES OPRACOWANIA Zakres opracowania wymianę dwóch kotłów na jeden kocioł kondensacyjny wraz z niezbędnymi urządzeniami i armaturą. Aby prawidłowo określić moc kotła grzewczego sporządzono bilans cieplny budynku 4. ZAPOTRZEBOWNIE CIEPŁA DLA BUDYNKU Aby prawidłowo określić moc kotła grzewczego sporządzono bilans cieplny budynku NZOZ i przyległej apteki. Budynki nie są docieplone, jedynie wymieniono okna w budynkach. Do bilansu cieplnego przyjęto następujące współczynniki przenikania ciepła: Współczynniki przenikania ciepła dla okien 1,9 W/m2K, Współczynniki przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych.. 1,3 W/m2K, Współczynniki przenikania ciepła dla stropodachu 1,6 W/m2K, Temperaturę wewnętrzną przyjęto st. C Wyniki bilansu cieplnego: Budynek apteki: Strata ciepła na przenikanie...20,97 kw Strata ciepła na wentylację. 6,3 kw Sumaryczna strata ciepła 27,3 kw Budynek NZOZ: Strata ciepła na przenikanie...71,9 kw Strata ciepła na wentylację. 27,0 kw Sumaryczna strata ciepła 98,9 kw Sumaryczna strata ciepła dla obydwu budynków wynosi...126,2 kw 5. OPIS UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO KOTŁOWNI Zaprojektowano kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową o mocy 150 kw i parametrach 80/60 st.c. Kocioł należy podłączyć do nowoprojektowanego stalowego przewodu powietrznospalinowego i wyprowadzić ponad dach zgodnie z częścią rysunkową. Projektuje się układ z zastosowaniem sprzęgła hydraulicznego, za sprzęgłem zostaną zamontowane układy pompowe (obieg c.o. i pompa podgrzewacza cwu.) W chwili obecnej instalacja c.o. jest zasilana z dwóch sekcji o średnicy DN65 i DN40 na powrotach do nowoprojektowanego rozdzielacza z tych sekcji zaprojektowano zawory regulujące przepływ. Instalacja zostanie zabezpieczona nowoprojektowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym. Podgrzewacz ciepłej wody wraz z oprzyrządowaniem oraz pompa cyrkulacyjna wg życzenia Inwestora pozostają bez zmian. Sprawdzenie współczynnika obciążenia cieplnego dla remontowanej kotłowni Warunek, że WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIA CIEPLNEGO powinien być mniejszy niż 4,65 kw/m³ jest spełniony, gdyż dla przedmiotowej kotłowni o mocy 150kW i kubaturze 80,7m3, wynosi 1,85 kw/m³. Powierzchnia istniejących okien wynosi 3,68 m2 i jest większa od 1/15 powierzchni podłogi (27,8m2) warunek spełniony. 6. KOCIOŁ GRZEWCZY Doboru kotła dokonano na podstawie bilansu cieplnego obiektu oraz ustaleń z Inwestorem (kocioł kondensacyjny): 7

8 Dobrano kondensacyjny kocioł grzewczy Vitodens 20-W B2HA o mocy 150 kw i następujących parametrach - znamionowa moc cieplna przy 50/30 st.c kw - znamionowa moc cieplna przy 80/60 st.c kw - temperatura spalin 74 st.c - dopuszczalne nadciśnienie robocze 6 bary - ciśnienie gazu ziemnego 20 mbar - waga netto 130 kg - sprawność znormalizowana 98/109% - średnica spalin/powietrza dolotowego 100/150 mm - wymiary przy wprowadzaniu urządzenia dł/szer/wys. 690x600x900 mm Właściwości obiegowej wody grzewczej Zła jakość obiegowej wody grzewczej powoduje osadzanie się kamienia kotłowego oraz występowanie zjawiska korozji. Instalacja grzewcza powinna być napełniana wyłącznie czystą wodą pochodzącą z instalacji wodociągowej spełniającą poniższe wymagania. Aby uchronić urządzenie przez cały okres użytkowania przed szkodami spowodowanymi osadzaniem się kamienia kotłowego oraz zapewnić długotrwałą bezawaryjną pracę, łączna ilość wprowadzanych do instalacji przez cały okres użytkowania wraz z wodą napełniającą i uzupełniającą związków tworzących kamień kotłowy powinna być ograniczona. Twardość wody powinna wynosić 20 mol/m3 (11,2 st. dh). Jakość wody kotłowej powinna odpowiadać PN. Zastosowanie kotła w istniejących instalacjach grzewczych Przy zabudowie przedmiotowego kotła kondensacyjnego w istniejącej instalacji grzewczej zanieczyszczenia mogą odłożyć się w kotle grzewczym powodując miejscowe przegrzania, korozję czy emisję hałasu. Z tych powodów oprócz wypłukania istniejącej instalacji grzewczej należy zabudować filtr zanieczyszczeń oraz odmulnik. Urządzenia te powinny zostać zamontowane na rurociągu powrotnym, w pobliżu kotła grzewczego, pomiędzy kotłem oraz najniższym punktem instalacji, w miejscu łatwo dostępnym. Filtry i odmulniki należy czyścić podczas każdej konserwacji. Zawór bezpieczeństwa: Przepustowość zaworu bezpieczeństwa wg Warunków Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-UC-KW/04: N 150 m = 3600 = 3600 = 254[ kg / h] r 2125,5 N maksymalna trwała moc cieplna kotła 150 [kw] r ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezp. [kj/kg] r = 2125,5 kj/kg dla p = 3 bar Wymagana przepustowość pojedynczego zaworu wynosi m> 254kg/h Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanału dopływowego zaworu bezpieczeństwa m A = 10 K K 2 α 1 ( p 0.1) 1 + m - przepustowość zaworu bezpieczeństwa [kg/h] K 1 - współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości pary i jej parametry 8

9 przed zaworem bezpieczeństwa, K 2 - współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ stosunku ciśnień przed i za zaworem bezpieczeństwa α - dopuszczony współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa dla par i gazów p 1 - maksymalne ciśnienie przed zaworem nie większe niż 1,1 cisnienia dopuszczonego zabezpieczonego kotła [MPa] Do obliczeń przyjęto zawór bezpieczeństwa SYR , 3 bar, do=20mm K 1 =0,533, K 2 =1, α =0,67, p 1 =0,33 Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu bezpieczeństwa wynosi A = = 165[ mm ] ( ) Wymagana średnica kanału dolotowego zaworu bezpieczeństwa 4A d = = = 14,49[ mm] Π 3.14 Powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu bezpieczeństwa Πd Ao = 4 2 o 3,14 20 = 4 2 = 314[ mm] Sprawdzenie rzeczywistej przepustowości urządzeń zabezpieczających: Przepustowość dobranego zaworu bezpieczeństwa m rz = 10 K1 K 2 α ( p1 + 0,1) Ao = 10 0, ,67 (0,33 + 0,1) 314 = 482[ kg / h] mrz>m Ilość dobranych zaworów bezpieczeństwa - 1 szt Naczynia przeponowe zabezpieczające instalację grzewczą wg PN-B Pojemność zładu instalacji c.o. V = 2500 dm 3 Ciśnienie hydrostatyczne w zładzie Min pojemność użytkowa: V U = 1,1 V ρ 1 v = 1,1 2,5 999,7 0,0287 = 79dm Min pojemność całkowita: pmax + 1 V = VU p p N = 79 = max dm 3 przyjęto p st = 1,0 bar p = p st +0.2 =1.2bar Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności 200 litrów, 6 bar/ 120 st.c. Rura wzbiorcza DN25. Pompy Zaprojektowano zestaw przyłączeniowy pod kocioł z pompą kotłową Vi Para 30/1-12 z zaworami odcinającymi i zaworem bezpieczeństwa DN25 3 bary. 3 9

10 Pompy obiegów Pompa obiegu grzewczego NZOZ i Apteki Przepływ: 6,5 m3/h Wysokość podnoszenia: H=5,0 mh 2 O Dobrano pojedynczą pompę elektroniczną WILO typ Stratos 40/1-8 o parametrach: strona ssąca, tłocząca DN40/PN10, pobór mocy 310W, pobór prądu 1,37A, 230V 50 Hz, masa 9,5 kg Pompa obiegu podgrzewacza Przepływ: 6 m3/h Wysokość podnoszenia: H=3,0 mh 2 O Dobrano pojedynczą pompę elektroniczną WILO typ Stratos 25/1-8 o parametrach: strona ssąca, tłocząca DN25/PN10, pobór mocy 130W, pobór prądu 1,2A, 230V 50 Hz, masa 4,1 kg Przewód powietrzno-spalinowy Kocioł należy podłączyć do projektowanego komina (stalowy przewód powietrzno-spalinowy) o średnicy 110/160 mm i wyprowadzić 60 cm powyżej kalenicy. Projektuje się przewód powietrzno- spalinowy ze spadkiem w kierunku kotła gdzie nastąpi odprowadzenie kondensatu do neutralizatora a następnie do kanalizacji. Przewód wyprowadzić przez ścianę budynku uwzględniając wymagania producenta systemu. Czerpnię powietrza dolotowego zlokalizowano 1,5 m od poziomu terenu z zachowaniem odległości od okien budynku. Za czerpnią komin w wykonaniu izolowanym. Komin mocować obejmami systemowymi w odległości około 0,5m (od lica ściany do osi komina) uwzględniając przyszłościowe docieplenie budynku. Wentylacja pomieszczenia kotłowni: W chwili obecnej w kotłowni znajduje się otwór wentylacji nawiewnej zaopatrzony w siatkę o wymiarach 40x20 cm. Istniejące urządzenie należy zdemontować, w jego miejsce zamontować kanał wentylacji nawiewnej o przekroju 20x20cm (służący do przewietrzania kotłowni) typu Z nawiew sprowadzić 30 cm od posadzki kotłowni. W kotłowni znajdują się dwa otwory wywiewne o wymiarach 15x20 cm. Zlokalizowane pod stropem pomieszczenia. Pomimo, że kotłownia w chwili obecnej jest użytkowana i są wykonywane przeglądy kominiarskie, przed montażem urządzeń wykonać opinię kominiarską potwierdzającą przydatność i drożność istniejących kanałów wentylacyjnych. 7. Wykonanie instalacji w kotłowni Kocioł zamontować wg wytycznych producenta urządzenia. wykonać zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania. Część instalacyjną 8. Rurociągi i armatura Instalację wody grzewczej zasilającej i powrotnej wykonać z rur stalowych ze szwem, przewodowych wg PN-79/H (min. grubość ścianki 2,9mm). Połączenia rur po stronie grzewczej (zasilającej i powrotnej) wykonać jako spawane i kołnierzowe. Na odpowietrzenia i spusty dopuszcza się stosowanie rur instalacyjnych średnich wg PN-H

11 9. Malowanie Rurociągi wykonane ze stali malować dwa razy np. emalią kreodorurową po uprzednim oczyszczeni powierzchni do II czystości. 10. Izolacja cieplna Rurociągi zasilające, powrotne izolować cieplnie elementami prefabrykowanymi z pianki poliuretanowej charakteryzującego się współczynnikiem przewodzenia ciepła w temperaturze 40ºC, równym 0,035 W/(mK) wg wymagania w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238). Stosować materiały odporne na temperaturę do 100 C Należy zwrócić uwagę aby materiał izolacyjny posiadał atest wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki I instalacyjnej INSTAL i był dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Instalację wykonać wg zaleceń producentów elementów prefabrykowanych i własnych rozwiązań wykonawcy. Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w przepustach ogniochronnych. Przewody izolować otuliną z półsztywnej pianki PUR w osłonie z foli PVC. 11. Próby hydrauliczne i odbiór techniczny Po odcięciu instalacji od urządzeń za pomocą armatury układ należy poddać próbie 5 bar. Całość instalacji wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 12. Wytyczne branżowe Wytyczne budowlane: Skuć istniejący fundament pod kotłami o wymiarach 166x80cm, miejsc uzupełnić płytkami gresowymi, Zamurować otwór w ścianie po istniejącym czopuchu, nad zamurowanym otworem wykonać nowy otwór o średnicy 180 mm pod projektowany czopuch, Zamurować część otworu po istniejącej czerpni 40x20 cm i osadzić nową czerpnię 20x20 cm. Wytyczne elektryczne: Instalacje elektryczną i odgromową wykonać w kotłowni zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi producenta, stopień ochrony przynajmniej IP65. Wymienić istniejącą rozdzielnicę na nową, zamontować system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej: szybkie wyłączenie napięcia w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego. Ochronie podlegają wszystkie metalowe elementy mogące znaleźć się pod napięciem w przypadku uszkodzenia izolacji. W rozdzielnicy zamontować wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie 30 ma, Z nowej rozdzielnicy w kotłowni należy zasilić instalację wewnętrzną technologiczną oraz instalację oświetlenia i gniazd wtykowych w kotłowni. Przewody zasilające układać w tynku, w korytkach kablowych i na uchwytach na ścianach. Oprawę oświetleniową należy wyposażyć w moduł awaryjny. Instalacja elektryczna w kotłowni zasilić poprzez Główny Wyłącznik Prądu ( GWP ) - przycisk wyłączający tą instalację zamontować przed wejściem do kotłowni. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY 3x1,5. Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przewodem YDY 3x2,5. W rozdzielnicy głównej kotłowni na wejściu zasilania, zamontować rozłącznik obciążenia z wyzwalaczem wzrostowym spełniający wymogi wyłącznika przeciwpożarowego. Sterowany on jest przyciskiem ppoż z szybką przy wejściu do kotłowni (oznaczenie jako GWP). 11

12 Połączenie GWP z rozdzielnią wykonać przewodem kabelkowym niepalnym HGDS 2x1mm2. W instalacji prowadzony jest przewód ochronny PE. Należy go połączyć między sobą, doprowadzić do złącza i tutaj uziemić. Wykonać uziemienie projektowanego komina i urządzeń. Wytyczne instalacji gazowej: istniejący zawór gazowy szybkozamykający zamontowany na korytarzu za gazomierzem należy zamontować poza pomieszczeniem, na zewnątrz budynku w szafce po uzgodnieniu z dostawcą gazu. Instalacja gazowa powinna zasilać tylko i wyłącznie kotłownię. W związku z tym uzgodniono z Użytkownikiem obiektu p. Maciejem Kujawskim odcięcie wszystkich innych przyborów gazowych w budynku i demontaż tych instalacji. Przed kotłem zamontować zawór odcinający i filtr gazu. Wszystkie elementy powinny posiadać stosowne dopuszczenia i aprobaty w tym atest IGNiG. Instalację należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi z uwagi na istniejące przyłącze gazu stalowe. Próba szczelności instalacji gazowej Instalacja po wykonaniu, a przed oddaniem do użytku powinna być sprawdzona przez Wykonawcę w obecności dostawcy gazu. Sprawdzenie instalacji polega na: - kontroli zgodności wykonania z projektem i obowiązującymi przepisami i normami, - ocenie jakości wykonania, - kontroli szczelności przewodów. Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dziennik Ustaw z 1999 Nr 74 poz. 836) sprężonym powietrzem po odłączeniu urządzeń. Ciśnienie głównej próby powinno wynosić 0,1MPa. Próbę uważa się za udaną, jeżeli po wyrównaniu się temperatury powietrza wewnątrz i zewnątrz przewodu manometr rtęciowy nie wskazuje spadku ciśnienia w ciągu 30 minut. Manometr użyty powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić: - od 0-0,06 MPa dla ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa, - od 0-0,16 MPa dla ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa. Po wykonaniu instalacji i komisyjnej próbie szczelności z pozytywnym wynikiem instalacje należy zabezpieczyć antykorozyjnie, poprzez dokładne oczyszczenie z rdzy i zanieczyszczeń, oraz pomalowanie farbą podkładową i chlorokauczukową i nawierzchniową. Wytyczne instalacji wod-kan: - Na uzupełnieniu zładu należy zamontować zawór antyskażeniowy zgodnie z PN-EN1717. Szczegóły w części rysunkowej opracowania. - na ścianach kotłowni należy zamontować rurę stalową DN50 z lejkami do których będą odprowadzone spusty z urządzeń. - w pobliżu kotła zamontować neutralizator kondensatu, - Opróżnianie instalacji w kotłowni wykonać do istniejącej studzienki schładzającej. 13. Zagadnienia BHP obsługa kotłowni Do okresowej obsługi kotłowni wymagane jest zatrudnienie pracownika przeszkolonego ze znajomością działania instalacji kotłowej i paliwowej w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Rozruch i eksploatacja powinna nastąpić po opracowaniu Instrukcji 12

13 Obsługi oraz sprawdzeniu jej znajomości przez nadzór i obsługę. Praca poniżej 2 godzin dziennie. 14.Zagadnienia przeciwpożarowe wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy Kotłownie należy wyposażyć w proszkową gaśnicę o masie środka gaśniczego 2 kg przeznaczoną do gaszenia pożarów grupy A, B,C. Miejsce usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego oznaczyć zgodnie z PN 92/N 01256/01. Izolacyjność ogniowa przegród Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie a także zamknięcia otworów w tych elementach, powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż: - ściany wewnętrzne i strop EI 60 Istniejące drzwi do pomieszczenia kotłowni EI30 zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji gazowej W kotłowni znajduje się detektor gazu połączony z elektrozaworem. Detektor powinien wykrywać stężenie gazu stanowiące 5% minimalnego stężenia wybuchowego w temperaturze - 5 C do 35 C. Gdy stężenie gazu w powietrzu przekroczy próg 5% min stężenia wybuchowego czujnik uruchamia alarm akustyczny i optyczny oraz zamyka elektrozawór odcinając dopływ gazu. Ponowne odblokowanie zaworu może nastąpić wyłącznie ręcznie po usunięciu awarii. Inwentaryzacja pomieszczenia kotłowni wykazała, że zostały wykonane przepusty p.poż instalacyjne. 15.Uwagi i zalecenia Wszystkie urządzenia w kotłowni montować zgodnie z wytycznymi producenta. Przed montażem urządzeń wykonać płukanie instalacji c.o. Kotłownie wykonać z aktualnie obowiązującymi przepisami. Podczas eksploatacji : paleniska i urządzenia zapłonowe muszą być codziennie kontrolowane, podczas prac remontowych nie używać otwartego ognia, przestrzegać zakazu palenia tytoniu w kotłowni oraz wywiesić w tych miejscach widoczne znaki i napisy, w widocznym miejscu umieścić instrukcję obsługi kotłowni 16. Zestawienie podstawowych urządzeń, armatury L.p. Urządzenie / armatura / materiał Ilość inne Kondensacyjny kocioł grzewczy Viessmann Vitodens 200-W B2HA o 1 kpl. mocy 150 kw i ciśnieniu 6 barów 2 Regulator pogodowy Vitotronic 200 H01 z czujnikiem pogodowym ATS z modułem uzupełniającym AM1 i czujnikami temperatury podgrzewacza i 1 kpl sprzęgła NTC 3 Zestaw przyłączeniowy pod kocioł kw wraz z zaworami odcinającymi i pompą obiegową Vi Para 30/ kpl 4 Zawór bezpieczeństwa SYR do = 20 mm, ciśnienie 3 bary 2 kpl. 13

14 5 Neutralizator kondensatu do kotła kondensacyjnego 1 kpl 6 Zabezpieczenie przed brakiem wody SYR kpl 7 Sprzęgło hydrauliczne SP 65/150 Termen 1 kpl 8 Zawór odcinający kulowy DN65 PN10 6 szt. 9 Zawór odcinający kulowy DN40 PN10 1 szt. 10 Zawór odcinający kulowy DN32 PN10 3 szt. 11 Zawór odcinający kulowy DN15 PN10 11 szt. 12 Filtr siatkowy DN oczek/cm2 1 szt. 13 Filtrodmulnik DN65 PN16 1 szt. 14 Pompa obiegowa c.o. Wilo Stratos 40/1-8 1 szt. 15 Pompa obiegowa podgrzewacza Wilo Stratos 25/1-8 1 szt. 16 Zawór zwrotny DN40 PN10 1 szt. 17 Zawór zwrotny DN25 PN10 1 szt. 18 Zawór regulujący przepływ STADA DN50 1 szt. 19 Zawór regulujący przepływ STADA DN32 1 szt. 20 Zawór kulowy odcinający DN20 gwintowany atest PZH 2 szt. 21 Zawór antyskażeniowy EA DN20 atest PZH 1 szt 22 Rozdzielacze DN100 L=0,8m 2 szt. 23 Manometr, Średnica obudowy 63mm, Zakres pomiarowy 0 6bar, Medium maksymalne +150ºC (dla tarczy 63mm) Przyłącze procesowe - 3 szt. radialny, materiał- mosiądz 63 mm - M12x1,5, G1/4, G1/8 24 Termometr bimetaliczny,, Seria przemysłowa Zakres C (zakres pomiaru +20 C-140 C) 2 szt. 25 Naczynie wzbiorcze N200 6 barów/120 st.c Reflex 1 szt. 26 Zawór do obsługi naczyń wzbiorczych z możliwością opróżnienia DN25 1 szt. PN16/120st.C SU R1 Reflex 27 Kurek gazowy DN25 28 Filtr do gazu DN25 UWAGI KOŃCOWE: Podane w dokumentacji nazwy firm, urządzeń mają charakter przykładowy. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych firm o równoważnych parametrach. Remont kotłowni wykonać z aktualnie obowiązującymi przepisami. Opracował: dr inż. Tomasz Jerominko 14

15 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DOTYCZY: REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU MIEJSKI ZESPÓŁ PRZYCHODNI REJONOWYCH W ZGIERZU UL. ŁĘCZYCKA 24 A ZGIERZ IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ dr inż. TOMASZ JEROMINKO upr. bud. nr: LOD/0053/POOS/03 w specjalności instalacyjnej LOD/IS/5761/ ŁÓDŻ, UL. Wioślarska 8, lokal nr 16 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami). Na jej podstawie kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu BIOZ przed rozpoczęciem budowy, z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych. 15

16 Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126). Część opisowa 1. zakres robót dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Przewiduje się, że w czasie trwania przebudowy będą prowadzone roboty w zakresie prac związanych z remontem kotłowni gazowej, w tym prace związane z: demontażem istniejących kotłów gazowych, demontażem istniejącego stalowego przewodu spalinowego, armatury, rurociągów, instalacji gazowej montażem nowego kotła gazowego, instalacji gazowej montażem nowego stalowego, dwuściennego izolowanego przewodu spalinowego, w miejscu zdemontowanego, montażem niezbędnej armatury przewidzianej w niniejszym projekcie technicznym wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi (zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja cieplna, próby szczelności, ), montażem niezbędnego okablowania, wykonaniem głównego wyłącznika prądu, instalacji odgromowej, uziemienia itp. uporządkowaniem terenu budowy, Ewentualna etapowość lub jej brak (kolejność robót) zależeć będzie od Zamawiającego. Czas trwania robót uzależniony od specyfiki umowy między Zamawiającym a Wykonawca robót. 2. wykaz istniejących obiektów budowlanych Na terenie budowy będą prowadzone roboty adaptacyjne i roboty rozbiórkowe polegające na zdemontowaniu w/w urządzeń. 3. wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; Podczas realizacji robót budowlanych istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, związanych z: (dotyczy rur łączonych przez spawanie) - prace powinni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na stanowisku spawalniczym należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP przy pracach spawalniczych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz. U. Nr 40 poz. 470). Należy zwrócić uwagę na zapewnienie odpowiedniej wentylacji w trakcie prac spawalniczych w budynku, skutecznie usuwającej zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia. Ponad to zwrócić uwagę na możliwość zaprószenia ognia. 16

17 Przed wykonaniem przebić przez przegrody budowlane, ustalić położenie innych instalacji w budynku celem nie uszkodzenia ich. pracą na wysokości (prace prowadzone z rusztowania, drabiny) przestrzegać zasad BHP przy pracach na wysokości, Właściciel spółki budowlanej / pracodawca zobowiązany jest zapewnić, aby prace, wykonywane były przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Przy pracach wykonywanych na wysokości powyżej 2,0m należy stosować środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania robót budowlanych z dnia r (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Kierownik budowy obowiązany jest ocenić i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy pracach budowlanych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników. 5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Każdy pracownik powinien posiadać umiejętności do wykonywania robót budowlanych oraz dostateczną znajomość wymagań w dziedzinie bhp określonych w przepisach prawa. Każdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odbyć szkolenie wstępne. Szkolenie wstępne powinno się składać z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Instruktaż ogólny powinien przeprowadzić inspektor bhp, a instruktaż stanowiskowy kierownik budowy, bądź z jego upoważnienia brygadzista. Dokument o odbyciu szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp powinien znajdować się w aktach osobowych pracownika. Kierownik budowy nie może dopuścić do pracy na budowie pracownika, który nie posiada wymaganych kwalifikacji oraz umiejętności do wykonywania potrzebnych robót budowlanych. 6. wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Wszystkie prace budowlane muszą być wykonywane z wykorzystaniem wszelkich możliwych zabezpieczeń przewidzianych prawem. Środki ochrony indywidualnej Zastosowane środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z wymaganiami norm i posiadać certyfikaty i oceny zgodności z normami. Zasady bezpiecznej pracy Należy zachowywać wszelkie procedury postępowania i komunikowania się zmierzające do stworzenia możliwie najbezpieczniejszych warunków wykonywania robót. Prace spawalnicze Prace powinny być wykonywane ze szczególnym zachowaniem ostrożności związanej z zaprószeniem ognia. Prace powinni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na stanowisku spawalniczym należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP przy pracach spawalniczych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych Dz. U. Nr 40 poz. 470). Należy zwrócić uwagę na zapewnienie odpowiedniej wentylacji w budynku, w trakcie prac spawalniczych, skutecznie usuwającej zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia. Prace wymagające asekuracji Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych należy zachować szczególną ostrożność, niektóre z nich wymagają asekuracji drugiej osoby. Na budowie asekuracji wymagają prace: 17

18 spawalnicze (także cięcie gazowe i elektryczne). wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem. Kierownik budowy obowiązany jest sporządzić / lub zapewnić sporządzenie planu BIOZ dla każdej budowy, gdy przewidywane roboty mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników, lub planowana pracochłonność tych robot będzie przekraczać 500 osobodni. Obowiązek sporządzenia planu BIOZ ciąży na kierowniku budowy i powinien być przygotowany zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).. Opracował: dr inż. Tomasz Jerominko upr. bud. LOD/0053/POOS/03 w specjalności instalacyjnej 18

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA COREMATIC 44-100 Gliwice ul. Lipowa 12 tel./fax 0 (prefix) 32-2311626 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTOR: INWESTYCJA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy BRANŻA SANITARNA Budynek garażowy SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. STRONA TYTUŁOWA... 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU... 3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4. WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW... 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ...

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak bipro-bumar sp. z o. o. rok założenia 198 IN -272 Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI SP. Z O.O. ul. Nawrot 11, 90-029 Łódź Tel: 10-21-, 10-21-6, 2-67-1-8, 2-676-10-70 Tel./Fax

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 1. Branża sanitarna 1. Prace wstępne demontażowe i budowlane 1 AW-090 Demontaż starej instalacji w obrębie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Firma Inżynierska UR-EL Czesław Urbanek 95-054 Ksawerów ul. Cicha 36 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Inwestor

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy.

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje 2 współpracujące ze sobą kotłownie gazowe,

Bardziej szczegółowo

Budynek Urzędu Pocztowego w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 42, 58-130 Żarów, działka nr. 324 AM-11, obręb ewidencyjny 0001 Żarów.

Budynek Urzędu Pocztowego w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 42, 58-130 Żarów, działka nr. 324 AM-11, obręb ewidencyjny 0001 Żarów. TEMAT : Aneks do projektu budowlano-wykonawczego remontu instalacji grzewczej w budynku Urzędu Pocztowego Żarów przy ul. Armii Krajowej 42 - dostosowanie istniejącej kotłowni gazowej do remontowanej instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny str. 3-5 4. Obliczenia i zestawienie podstawowych materiałów str. 6 5. Załączniki : warunki techniczne ZG Lublin oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247

Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247 ArchiPLUS 2 Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWA- NIA W BUDYNKU PRZEPOMPOWNI I. OPIS TECHNICZNY: 1.

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie 1 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie 2 OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski.

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N PROJEKT BUDOWLANY inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa 15 Modernizacja ogrzewania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDYNEK GOSPODARCZY NR INW 104/000049 ul. Włościańska 52, 01-710 Warszawa działka ewidencyjna nr 3/4, obręb 7-02-02

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI...2 2. TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPNEGO...2 2.1. Rozwiązania projektowe...2 2.2. Dobór urządzeń...4 3. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW...5

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Opis przyjętych rozwiązań...

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi

Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13 26-800 Białobrzegi. Tom I-instalacja technologiczna Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź INFORMACJA BIOZ TEMAT: Klimatyzacja sali wystawienniczej OBIEKT: Pałac Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) INWESTOR: Muzeum Kinematografii

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Projekt kotłowni III.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

TERMO -ARTs.c. Pracownia Projektowa. PROJEKT BUDOWLANY Remontu istniejącej kotłowni gazowej (wymiana kotła)

TERMO -ARTs.c. Pracownia Projektowa. PROJEKT BUDOWLANY Remontu istniejącej kotłowni gazowej (wymiana kotła) TERMO -ARTs.c. Pracownia Projektowa TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY Remontu istniejącej kotłowni gazowej (wymiana kotła) ADRES: Budynek Laboratoryjny ul. Bydgoska 7 10-243 Olsztyn dz. nr 10/8 obr. 24 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚ CI. I. Opis. IV. Załączniki. V. Rysunki

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚ CI. I. Opis. IV. Załączniki. V. Rysunki OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚ CI I. Opis 1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania 2. Projekt technologii kotłowni 2.1. Opis ogólny 2.2. Kocioł 2.3. Instalacja paliwowa 2.4. Instalacja spalinowa 2.5. Obiegi

Bardziej szczegółowo

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA IWANEL mgr IWAN SEPETLIEW 34-300 ŻYWIEC ul. Spacerowa 32 NIP 553-237-22-42 Tel. 033/861-40-64 TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ATW - Technika Sanitarna spółka cywilna T. Kozłowski, W. Paluch 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2 tel., fax.: (81) 888 52 41; e-mail: atw@op.pl PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Remont instalacji gazu n.c. Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa.

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni c.o. + c.w.u. w budynku szkoły z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej 1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

ZSPiG w Szczyrku Przebudowa Wewnętrznej Instalacji Gazowej

ZSPiG w Szczyrku Przebudowa Wewnętrznej Instalacji Gazowej 1. Wprowadzenie, warunki ogólne 1. Zadanie Termomodernizacja budynku ZSPiG w Szczyrku ul. Szkolna 9. 1. Remont Źródła Ciepła i Instalacji Grzewczej 2. Niniejsze Opracowanie Projekt Budowlany Przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ DLA BUDYNKÓW WARSZTATÓW I SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZEPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

: Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych Górnego Bloku Operacyjnego

: Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych Górnego Bloku Operacyjnego "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestycja : Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: 1. Wentylacja zaplecza baru 1:50 - rys. 1

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: 1. Wentylacja zaplecza baru 1:50 - rys. 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1.Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot i zakres opracowania.... 2 3. Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej... 2 4.Wytyczne branżowe.... 2 INFORMACJA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

" F A S A D A " S P. C.

 F A S A D A  S P. C. "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestycja : Przebudowa węzła cieplnego trójfunkcyjnego na

Bardziej szczegółowo