PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU"

Transkrypt

1 TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU MIEJSKI ZESPÓŁ PRZYCHODNI REJONOWYCH W ZGIERZU UL. ŁĘCZYCKA 24 A ZGIERZ NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA: ITECH Projektowanie Instalacji Sanitarnych ŁÓDŹ, ul. Wioślarska 8/16 IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA OPRACOWUJĄCEGO PROJEKT BUDOWLANY, NUMERU POSIADANYCH UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH dr inż. TOMASZ JEROMINKO uprawnienia bud. nr LOD/0053/POOS/03 w specjalności instalacyjnej DATA OPRACOWANIA r. 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO: kartka: OKŁADKA (STRONA TYTUŁOWA)... 1 NINIEJSZY SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI,... 2 OŚWIADCZENIE Projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,... 3 ZAŚWIADCZENIE Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o wpisaniu, Tomasza Jerominko, na listę członków ŁOIIB,... 4 DECYZJA Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej o nadaniu Tomaszowi Jerominko, UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH do projektowania bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej,... 5 CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU,... od 6 do 18 CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU,... 19,20 UWAGA: Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do projektu zostały opatrzone numeracją. NINIEJSZE OPRACOWANIE ZAWIERA ŁĄCZNIE PONUMEROWANYCH KOLEJNO KARTEK. 2

3 Łódź, r. OŚWIADCZENIE W świetle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz z 2010r.) składam oświadczenie, jako projektant i sprawdzający projektu budowlanego pod nazwą: TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.... (pieczęć i podpis)... (pieczęć i podpis) 3

4 4

5 5

6 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie Inwestora, Ustalenia z Inwestorem, Inwentaryzacja budowlana pomieszczenia kotłowni, której celem było sprawdzenie możliwości zamontowania nowego kotła gazowego oraz armatury towarzyszącej zamontowaniu kotła. Materiały techniczne do projektowania Obowiązujące przepisy prawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz z 2010r.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133, wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami tj.: obowiązuje od dnia ustawa zmieniająca Dz. U. nr 75 poz zm. Dz.U. z nr33. poz zm. Dz.U. z nr109. poz zm. Dz.U. z nr201. poz.1238 część ustawy od zm. Dz.U. z nr56. poz.461 pozostała część od zm. Dz.U. z nr56. poz.461 Informacje zawarte w: Polskich Normach, Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania Ministerstwo Infrastruktury, Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji, Materiały techniczne do projektowania, Literaturze technicznej, przez Ewentualne nazwy firm i urządzeń mają charakter przykładowy i dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów o równoważnych parametrach. 2. STAN ISTNIEJĄCY Pomieszczenie kotłowni znajduje się na najniższej kondygnacji budynku III kondygnacyjnego. Wymiary pomieszczenia to 5,8x 4,8 m, wysokość 2,9m. Kotłownia została wydzielona pożarowo zamontowano drzwi EI30 oraz wszystkie przejścia instalacyjne pomiędzy kotłownią a pozostałymi pomieszczeniami zostały wykonane w przepustach p. poż. W chwili obecnej w pomieszczeniu kotłowni zamontowane są dwa kotły gazowe o mocy 76 kw kw każdy podłączone do wspólnego komina spalinowego. Kotły pracują w układzie zamkniętym naczynie wzbiorcze Reflex St o pojemności 80 litrów. Instalacja wykonana z rur stalowych łączonych poprzez spawanie. Kotły pracują na cele grzewcze i podgrzewu ciepłej wody w budynku NZOZ oraz apteki. W kotłowni zamontowana jest pompa obiegowa c.o. typu LFP 40 Pot 60/B. Ciepła woda jest przygotowywana w podgrzewaczu Reflex V500 o pojemności 500 litrów. Instalacja posiada pompę cyrkulacyjną ciepłej wody typu LFP 25PWr40C. Zabezpieczenie przed wypływem gazu stanowi czujnik gazu ziemnego współpracujący z zaworem szybkozamykającym zlokalizowanym za gazomierzem w korytarzu najniższej kondygnacji. 6

7 3. ZAKRES OPRACOWANIA Zakres opracowania wymianę dwóch kotłów na jeden kocioł kondensacyjny wraz z niezbędnymi urządzeniami i armaturą. Aby prawidłowo określić moc kotła grzewczego sporządzono bilans cieplny budynku 4. ZAPOTRZEBOWNIE CIEPŁA DLA BUDYNKU Aby prawidłowo określić moc kotła grzewczego sporządzono bilans cieplny budynku NZOZ i przyległej apteki. Budynki nie są docieplone, jedynie wymieniono okna w budynkach. Do bilansu cieplnego przyjęto następujące współczynniki przenikania ciepła: Współczynniki przenikania ciepła dla okien 1,9 W/m2K, Współczynniki przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych.. 1,3 W/m2K, Współczynniki przenikania ciepła dla stropodachu 1,6 W/m2K, Temperaturę wewnętrzną przyjęto st. C Wyniki bilansu cieplnego: Budynek apteki: Strata ciepła na przenikanie...20,97 kw Strata ciepła na wentylację. 6,3 kw Sumaryczna strata ciepła 27,3 kw Budynek NZOZ: Strata ciepła na przenikanie...71,9 kw Strata ciepła na wentylację. 27,0 kw Sumaryczna strata ciepła 98,9 kw Sumaryczna strata ciepła dla obydwu budynków wynosi...126,2 kw 5. OPIS UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO KOTŁOWNI Zaprojektowano kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową o mocy 150 kw i parametrach 80/60 st.c. Kocioł należy podłączyć do nowoprojektowanego stalowego przewodu powietrznospalinowego i wyprowadzić ponad dach zgodnie z częścią rysunkową. Projektuje się układ z zastosowaniem sprzęgła hydraulicznego, za sprzęgłem zostaną zamontowane układy pompowe (obieg c.o. i pompa podgrzewacza cwu.) W chwili obecnej instalacja c.o. jest zasilana z dwóch sekcji o średnicy DN65 i DN40 na powrotach do nowoprojektowanego rozdzielacza z tych sekcji zaprojektowano zawory regulujące przepływ. Instalacja zostanie zabezpieczona nowoprojektowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym. Podgrzewacz ciepłej wody wraz z oprzyrządowaniem oraz pompa cyrkulacyjna wg życzenia Inwestora pozostają bez zmian. Sprawdzenie współczynnika obciążenia cieplnego dla remontowanej kotłowni Warunek, że WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIA CIEPLNEGO powinien być mniejszy niż 4,65 kw/m³ jest spełniony, gdyż dla przedmiotowej kotłowni o mocy 150kW i kubaturze 80,7m3, wynosi 1,85 kw/m³. Powierzchnia istniejących okien wynosi 3,68 m2 i jest większa od 1/15 powierzchni podłogi (27,8m2) warunek spełniony. 6. KOCIOŁ GRZEWCZY Doboru kotła dokonano na podstawie bilansu cieplnego obiektu oraz ustaleń z Inwestorem (kocioł kondensacyjny): 7

8 Dobrano kondensacyjny kocioł grzewczy Vitodens 20-W B2HA o mocy 150 kw i następujących parametrach - znamionowa moc cieplna przy 50/30 st.c kw - znamionowa moc cieplna przy 80/60 st.c kw - temperatura spalin 74 st.c - dopuszczalne nadciśnienie robocze 6 bary - ciśnienie gazu ziemnego 20 mbar - waga netto 130 kg - sprawność znormalizowana 98/109% - średnica spalin/powietrza dolotowego 100/150 mm - wymiary przy wprowadzaniu urządzenia dł/szer/wys. 690x600x900 mm Właściwości obiegowej wody grzewczej Zła jakość obiegowej wody grzewczej powoduje osadzanie się kamienia kotłowego oraz występowanie zjawiska korozji. Instalacja grzewcza powinna być napełniana wyłącznie czystą wodą pochodzącą z instalacji wodociągowej spełniającą poniższe wymagania. Aby uchronić urządzenie przez cały okres użytkowania przed szkodami spowodowanymi osadzaniem się kamienia kotłowego oraz zapewnić długotrwałą bezawaryjną pracę, łączna ilość wprowadzanych do instalacji przez cały okres użytkowania wraz z wodą napełniającą i uzupełniającą związków tworzących kamień kotłowy powinna być ograniczona. Twardość wody powinna wynosić 20 mol/m3 (11,2 st. dh). Jakość wody kotłowej powinna odpowiadać PN. Zastosowanie kotła w istniejących instalacjach grzewczych Przy zabudowie przedmiotowego kotła kondensacyjnego w istniejącej instalacji grzewczej zanieczyszczenia mogą odłożyć się w kotle grzewczym powodując miejscowe przegrzania, korozję czy emisję hałasu. Z tych powodów oprócz wypłukania istniejącej instalacji grzewczej należy zabudować filtr zanieczyszczeń oraz odmulnik. Urządzenia te powinny zostać zamontowane na rurociągu powrotnym, w pobliżu kotła grzewczego, pomiędzy kotłem oraz najniższym punktem instalacji, w miejscu łatwo dostępnym. Filtry i odmulniki należy czyścić podczas każdej konserwacji. Zawór bezpieczeństwa: Przepustowość zaworu bezpieczeństwa wg Warunków Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-UC-KW/04: N 150 m = 3600 = 3600 = 254[ kg / h] r 2125,5 N maksymalna trwała moc cieplna kotła 150 [kw] r ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezp. [kj/kg] r = 2125,5 kj/kg dla p = 3 bar Wymagana przepustowość pojedynczego zaworu wynosi m> 254kg/h Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanału dopływowego zaworu bezpieczeństwa m A = 10 K K 2 α 1 ( p 0.1) 1 + m - przepustowość zaworu bezpieczeństwa [kg/h] K 1 - współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości pary i jej parametry 8

9 przed zaworem bezpieczeństwa, K 2 - współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ stosunku ciśnień przed i za zaworem bezpieczeństwa α - dopuszczony współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa dla par i gazów p 1 - maksymalne ciśnienie przed zaworem nie większe niż 1,1 cisnienia dopuszczonego zabezpieczonego kotła [MPa] Do obliczeń przyjęto zawór bezpieczeństwa SYR , 3 bar, do=20mm K 1 =0,533, K 2 =1, α =0,67, p 1 =0,33 Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu bezpieczeństwa wynosi A = = 165[ mm ] ( ) Wymagana średnica kanału dolotowego zaworu bezpieczeństwa 4A d = = = 14,49[ mm] Π 3.14 Powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu bezpieczeństwa Πd Ao = 4 2 o 3,14 20 = 4 2 = 314[ mm] Sprawdzenie rzeczywistej przepustowości urządzeń zabezpieczających: Przepustowość dobranego zaworu bezpieczeństwa m rz = 10 K1 K 2 α ( p1 + 0,1) Ao = 10 0, ,67 (0,33 + 0,1) 314 = 482[ kg / h] mrz>m Ilość dobranych zaworów bezpieczeństwa - 1 szt Naczynia przeponowe zabezpieczające instalację grzewczą wg PN-B Pojemność zładu instalacji c.o. V = 2500 dm 3 Ciśnienie hydrostatyczne w zładzie Min pojemność użytkowa: V U = 1,1 V ρ 1 v = 1,1 2,5 999,7 0,0287 = 79dm Min pojemność całkowita: pmax + 1 V = VU p p N = 79 = max dm 3 przyjęto p st = 1,0 bar p = p st +0.2 =1.2bar Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności 200 litrów, 6 bar/ 120 st.c. Rura wzbiorcza DN25. Pompy Zaprojektowano zestaw przyłączeniowy pod kocioł z pompą kotłową Vi Para 30/1-12 z zaworami odcinającymi i zaworem bezpieczeństwa DN25 3 bary. 3 9

10 Pompy obiegów Pompa obiegu grzewczego NZOZ i Apteki Przepływ: 6,5 m3/h Wysokość podnoszenia: H=5,0 mh 2 O Dobrano pojedynczą pompę elektroniczną WILO typ Stratos 40/1-8 o parametrach: strona ssąca, tłocząca DN40/PN10, pobór mocy 310W, pobór prądu 1,37A, 230V 50 Hz, masa 9,5 kg Pompa obiegu podgrzewacza Przepływ: 6 m3/h Wysokość podnoszenia: H=3,0 mh 2 O Dobrano pojedynczą pompę elektroniczną WILO typ Stratos 25/1-8 o parametrach: strona ssąca, tłocząca DN25/PN10, pobór mocy 130W, pobór prądu 1,2A, 230V 50 Hz, masa 4,1 kg Przewód powietrzno-spalinowy Kocioł należy podłączyć do projektowanego komina (stalowy przewód powietrzno-spalinowy) o średnicy 110/160 mm i wyprowadzić 60 cm powyżej kalenicy. Projektuje się przewód powietrzno- spalinowy ze spadkiem w kierunku kotła gdzie nastąpi odprowadzenie kondensatu do neutralizatora a następnie do kanalizacji. Przewód wyprowadzić przez ścianę budynku uwzględniając wymagania producenta systemu. Czerpnię powietrza dolotowego zlokalizowano 1,5 m od poziomu terenu z zachowaniem odległości od okien budynku. Za czerpnią komin w wykonaniu izolowanym. Komin mocować obejmami systemowymi w odległości około 0,5m (od lica ściany do osi komina) uwzględniając przyszłościowe docieplenie budynku. Wentylacja pomieszczenia kotłowni: W chwili obecnej w kotłowni znajduje się otwór wentylacji nawiewnej zaopatrzony w siatkę o wymiarach 40x20 cm. Istniejące urządzenie należy zdemontować, w jego miejsce zamontować kanał wentylacji nawiewnej o przekroju 20x20cm (służący do przewietrzania kotłowni) typu Z nawiew sprowadzić 30 cm od posadzki kotłowni. W kotłowni znajdują się dwa otwory wywiewne o wymiarach 15x20 cm. Zlokalizowane pod stropem pomieszczenia. Pomimo, że kotłownia w chwili obecnej jest użytkowana i są wykonywane przeglądy kominiarskie, przed montażem urządzeń wykonać opinię kominiarską potwierdzającą przydatność i drożność istniejących kanałów wentylacyjnych. 7. Wykonanie instalacji w kotłowni Kocioł zamontować wg wytycznych producenta urządzenia. wykonać zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania. Część instalacyjną 8. Rurociągi i armatura Instalację wody grzewczej zasilającej i powrotnej wykonać z rur stalowych ze szwem, przewodowych wg PN-79/H (min. grubość ścianki 2,9mm). Połączenia rur po stronie grzewczej (zasilającej i powrotnej) wykonać jako spawane i kołnierzowe. Na odpowietrzenia i spusty dopuszcza się stosowanie rur instalacyjnych średnich wg PN-H

11 9. Malowanie Rurociągi wykonane ze stali malować dwa razy np. emalią kreodorurową po uprzednim oczyszczeni powierzchni do II czystości. 10. Izolacja cieplna Rurociągi zasilające, powrotne izolować cieplnie elementami prefabrykowanymi z pianki poliuretanowej charakteryzującego się współczynnikiem przewodzenia ciepła w temperaturze 40ºC, równym 0,035 W/(mK) wg wymagania w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238). Stosować materiały odporne na temperaturę do 100 C Należy zwrócić uwagę aby materiał izolacyjny posiadał atest wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki I instalacyjnej INSTAL i był dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Instalację wykonać wg zaleceń producentów elementów prefabrykowanych i własnych rozwiązań wykonawcy. Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w przepustach ogniochronnych. Przewody izolować otuliną z półsztywnej pianki PUR w osłonie z foli PVC. 11. Próby hydrauliczne i odbiór techniczny Po odcięciu instalacji od urządzeń za pomocą armatury układ należy poddać próbie 5 bar. Całość instalacji wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 12. Wytyczne branżowe Wytyczne budowlane: Skuć istniejący fundament pod kotłami o wymiarach 166x80cm, miejsc uzupełnić płytkami gresowymi, Zamurować otwór w ścianie po istniejącym czopuchu, nad zamurowanym otworem wykonać nowy otwór o średnicy 180 mm pod projektowany czopuch, Zamurować część otworu po istniejącej czerpni 40x20 cm i osadzić nową czerpnię 20x20 cm. Wytyczne elektryczne: Instalacje elektryczną i odgromową wykonać w kotłowni zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi producenta, stopień ochrony przynajmniej IP65. Wymienić istniejącą rozdzielnicę na nową, zamontować system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej: szybkie wyłączenie napięcia w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego. Ochronie podlegają wszystkie metalowe elementy mogące znaleźć się pod napięciem w przypadku uszkodzenia izolacji. W rozdzielnicy zamontować wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie 30 ma, Z nowej rozdzielnicy w kotłowni należy zasilić instalację wewnętrzną technologiczną oraz instalację oświetlenia i gniazd wtykowych w kotłowni. Przewody zasilające układać w tynku, w korytkach kablowych i na uchwytach na ścianach. Oprawę oświetleniową należy wyposażyć w moduł awaryjny. Instalacja elektryczna w kotłowni zasilić poprzez Główny Wyłącznik Prądu ( GWP ) - przycisk wyłączający tą instalację zamontować przed wejściem do kotłowni. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY 3x1,5. Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przewodem YDY 3x2,5. W rozdzielnicy głównej kotłowni na wejściu zasilania, zamontować rozłącznik obciążenia z wyzwalaczem wzrostowym spełniający wymogi wyłącznika przeciwpożarowego. Sterowany on jest przyciskiem ppoż z szybką przy wejściu do kotłowni (oznaczenie jako GWP). 11

12 Połączenie GWP z rozdzielnią wykonać przewodem kabelkowym niepalnym HGDS 2x1mm2. W instalacji prowadzony jest przewód ochronny PE. Należy go połączyć między sobą, doprowadzić do złącza i tutaj uziemić. Wykonać uziemienie projektowanego komina i urządzeń. Wytyczne instalacji gazowej: istniejący zawór gazowy szybkozamykający zamontowany na korytarzu za gazomierzem należy zamontować poza pomieszczeniem, na zewnątrz budynku w szafce po uzgodnieniu z dostawcą gazu. Instalacja gazowa powinna zasilać tylko i wyłącznie kotłownię. W związku z tym uzgodniono z Użytkownikiem obiektu p. Maciejem Kujawskim odcięcie wszystkich innych przyborów gazowych w budynku i demontaż tych instalacji. Przed kotłem zamontować zawór odcinający i filtr gazu. Wszystkie elementy powinny posiadać stosowne dopuszczenia i aprobaty w tym atest IGNiG. Instalację należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi z uwagi na istniejące przyłącze gazu stalowe. Próba szczelności instalacji gazowej Instalacja po wykonaniu, a przed oddaniem do użytku powinna być sprawdzona przez Wykonawcę w obecności dostawcy gazu. Sprawdzenie instalacji polega na: - kontroli zgodności wykonania z projektem i obowiązującymi przepisami i normami, - ocenie jakości wykonania, - kontroli szczelności przewodów. Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dziennik Ustaw z 1999 Nr 74 poz. 836) sprężonym powietrzem po odłączeniu urządzeń. Ciśnienie głównej próby powinno wynosić 0,1MPa. Próbę uważa się za udaną, jeżeli po wyrównaniu się temperatury powietrza wewnątrz i zewnątrz przewodu manometr rtęciowy nie wskazuje spadku ciśnienia w ciągu 30 minut. Manometr użyty powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić: - od 0-0,06 MPa dla ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa, - od 0-0,16 MPa dla ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa. Po wykonaniu instalacji i komisyjnej próbie szczelności z pozytywnym wynikiem instalacje należy zabezpieczyć antykorozyjnie, poprzez dokładne oczyszczenie z rdzy i zanieczyszczeń, oraz pomalowanie farbą podkładową i chlorokauczukową i nawierzchniową. Wytyczne instalacji wod-kan: - Na uzupełnieniu zładu należy zamontować zawór antyskażeniowy zgodnie z PN-EN1717. Szczegóły w części rysunkowej opracowania. - na ścianach kotłowni należy zamontować rurę stalową DN50 z lejkami do których będą odprowadzone spusty z urządzeń. - w pobliżu kotła zamontować neutralizator kondensatu, - Opróżnianie instalacji w kotłowni wykonać do istniejącej studzienki schładzającej. 13. Zagadnienia BHP obsługa kotłowni Do okresowej obsługi kotłowni wymagane jest zatrudnienie pracownika przeszkolonego ze znajomością działania instalacji kotłowej i paliwowej w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Rozruch i eksploatacja powinna nastąpić po opracowaniu Instrukcji 12

13 Obsługi oraz sprawdzeniu jej znajomości przez nadzór i obsługę. Praca poniżej 2 godzin dziennie. 14.Zagadnienia przeciwpożarowe wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy Kotłownie należy wyposażyć w proszkową gaśnicę o masie środka gaśniczego 2 kg przeznaczoną do gaszenia pożarów grupy A, B,C. Miejsce usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego oznaczyć zgodnie z PN 92/N 01256/01. Izolacyjność ogniowa przegród Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie a także zamknięcia otworów w tych elementach, powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż: - ściany wewnętrzne i strop EI 60 Istniejące drzwi do pomieszczenia kotłowni EI30 zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji gazowej W kotłowni znajduje się detektor gazu połączony z elektrozaworem. Detektor powinien wykrywać stężenie gazu stanowiące 5% minimalnego stężenia wybuchowego w temperaturze - 5 C do 35 C. Gdy stężenie gazu w powietrzu przekroczy próg 5% min stężenia wybuchowego czujnik uruchamia alarm akustyczny i optyczny oraz zamyka elektrozawór odcinając dopływ gazu. Ponowne odblokowanie zaworu może nastąpić wyłącznie ręcznie po usunięciu awarii. Inwentaryzacja pomieszczenia kotłowni wykazała, że zostały wykonane przepusty p.poż instalacyjne. 15.Uwagi i zalecenia Wszystkie urządzenia w kotłowni montować zgodnie z wytycznymi producenta. Przed montażem urządzeń wykonać płukanie instalacji c.o. Kotłownie wykonać z aktualnie obowiązującymi przepisami. Podczas eksploatacji : paleniska i urządzenia zapłonowe muszą być codziennie kontrolowane, podczas prac remontowych nie używać otwartego ognia, przestrzegać zakazu palenia tytoniu w kotłowni oraz wywiesić w tych miejscach widoczne znaki i napisy, w widocznym miejscu umieścić instrukcję obsługi kotłowni 16. Zestawienie podstawowych urządzeń, armatury L.p. Urządzenie / armatura / materiał Ilość inne Kondensacyjny kocioł grzewczy Viessmann Vitodens 200-W B2HA o 1 kpl. mocy 150 kw i ciśnieniu 6 barów 2 Regulator pogodowy Vitotronic 200 H01 z czujnikiem pogodowym ATS z modułem uzupełniającym AM1 i czujnikami temperatury podgrzewacza i 1 kpl sprzęgła NTC 3 Zestaw przyłączeniowy pod kocioł kw wraz z zaworami odcinającymi i pompą obiegową Vi Para 30/ kpl 4 Zawór bezpieczeństwa SYR do = 20 mm, ciśnienie 3 bary 2 kpl. 13

14 5 Neutralizator kondensatu do kotła kondensacyjnego 1 kpl 6 Zabezpieczenie przed brakiem wody SYR kpl 7 Sprzęgło hydrauliczne SP 65/150 Termen 1 kpl 8 Zawór odcinający kulowy DN65 PN10 6 szt. 9 Zawór odcinający kulowy DN40 PN10 1 szt. 10 Zawór odcinający kulowy DN32 PN10 3 szt. 11 Zawór odcinający kulowy DN15 PN10 11 szt. 12 Filtr siatkowy DN oczek/cm2 1 szt. 13 Filtrodmulnik DN65 PN16 1 szt. 14 Pompa obiegowa c.o. Wilo Stratos 40/1-8 1 szt. 15 Pompa obiegowa podgrzewacza Wilo Stratos 25/1-8 1 szt. 16 Zawór zwrotny DN40 PN10 1 szt. 17 Zawór zwrotny DN25 PN10 1 szt. 18 Zawór regulujący przepływ STADA DN50 1 szt. 19 Zawór regulujący przepływ STADA DN32 1 szt. 20 Zawór kulowy odcinający DN20 gwintowany atest PZH 2 szt. 21 Zawór antyskażeniowy EA DN20 atest PZH 1 szt 22 Rozdzielacze DN100 L=0,8m 2 szt. 23 Manometr, Średnica obudowy 63mm, Zakres pomiarowy 0 6bar, Medium maksymalne +150ºC (dla tarczy 63mm) Przyłącze procesowe - 3 szt. radialny, materiał- mosiądz 63 mm - M12x1,5, G1/4, G1/8 24 Termometr bimetaliczny,, Seria przemysłowa Zakres C (zakres pomiaru +20 C-140 C) 2 szt. 25 Naczynie wzbiorcze N200 6 barów/120 st.c Reflex 1 szt. 26 Zawór do obsługi naczyń wzbiorczych z możliwością opróżnienia DN25 1 szt. PN16/120st.C SU R1 Reflex 27 Kurek gazowy DN25 28 Filtr do gazu DN25 UWAGI KOŃCOWE: Podane w dokumentacji nazwy firm, urządzeń mają charakter przykładowy. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych firm o równoważnych parametrach. Remont kotłowni wykonać z aktualnie obowiązującymi przepisami. Opracował: dr inż. Tomasz Jerominko 14

15 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DOTYCZY: REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU MIEJSKI ZESPÓŁ PRZYCHODNI REJONOWYCH W ZGIERZU UL. ŁĘCZYCKA 24 A ZGIERZ IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ dr inż. TOMASZ JEROMINKO upr. bud. nr: LOD/0053/POOS/03 w specjalności instalacyjnej LOD/IS/5761/ ŁÓDŻ, UL. Wioślarska 8, lokal nr 16 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami). Na jej podstawie kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu BIOZ przed rozpoczęciem budowy, z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych. 15

16 Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126). Część opisowa 1. zakres robót dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Przewiduje się, że w czasie trwania przebudowy będą prowadzone roboty w zakresie prac związanych z remontem kotłowni gazowej, w tym prace związane z: demontażem istniejących kotłów gazowych, demontażem istniejącego stalowego przewodu spalinowego, armatury, rurociągów, instalacji gazowej montażem nowego kotła gazowego, instalacji gazowej montażem nowego stalowego, dwuściennego izolowanego przewodu spalinowego, w miejscu zdemontowanego, montażem niezbędnej armatury przewidzianej w niniejszym projekcie technicznym wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi (zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja cieplna, próby szczelności, ), montażem niezbędnego okablowania, wykonaniem głównego wyłącznika prądu, instalacji odgromowej, uziemienia itp. uporządkowaniem terenu budowy, Ewentualna etapowość lub jej brak (kolejność robót) zależeć będzie od Zamawiającego. Czas trwania robót uzależniony od specyfiki umowy między Zamawiającym a Wykonawca robót. 2. wykaz istniejących obiektów budowlanych Na terenie budowy będą prowadzone roboty adaptacyjne i roboty rozbiórkowe polegające na zdemontowaniu w/w urządzeń. 3. wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; Podczas realizacji robót budowlanych istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, związanych z: (dotyczy rur łączonych przez spawanie) - prace powinni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na stanowisku spawalniczym należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP przy pracach spawalniczych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz. U. Nr 40 poz. 470). Należy zwrócić uwagę na zapewnienie odpowiedniej wentylacji w trakcie prac spawalniczych w budynku, skutecznie usuwającej zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia. Ponad to zwrócić uwagę na możliwość zaprószenia ognia. 16

17 Przed wykonaniem przebić przez przegrody budowlane, ustalić położenie innych instalacji w budynku celem nie uszkodzenia ich. pracą na wysokości (prace prowadzone z rusztowania, drabiny) przestrzegać zasad BHP przy pracach na wysokości, Właściciel spółki budowlanej / pracodawca zobowiązany jest zapewnić, aby prace, wykonywane były przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Przy pracach wykonywanych na wysokości powyżej 2,0m należy stosować środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania robót budowlanych z dnia r (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Kierownik budowy obowiązany jest ocenić i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy pracach budowlanych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników. 5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Każdy pracownik powinien posiadać umiejętności do wykonywania robót budowlanych oraz dostateczną znajomość wymagań w dziedzinie bhp określonych w przepisach prawa. Każdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odbyć szkolenie wstępne. Szkolenie wstępne powinno się składać z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Instruktaż ogólny powinien przeprowadzić inspektor bhp, a instruktaż stanowiskowy kierownik budowy, bądź z jego upoważnienia brygadzista. Dokument o odbyciu szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp powinien znajdować się w aktach osobowych pracownika. Kierownik budowy nie może dopuścić do pracy na budowie pracownika, który nie posiada wymaganych kwalifikacji oraz umiejętności do wykonywania potrzebnych robót budowlanych. 6. wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Wszystkie prace budowlane muszą być wykonywane z wykorzystaniem wszelkich możliwych zabezpieczeń przewidzianych prawem. Środki ochrony indywidualnej Zastosowane środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z wymaganiami norm i posiadać certyfikaty i oceny zgodności z normami. Zasady bezpiecznej pracy Należy zachowywać wszelkie procedury postępowania i komunikowania się zmierzające do stworzenia możliwie najbezpieczniejszych warunków wykonywania robót. Prace spawalnicze Prace powinny być wykonywane ze szczególnym zachowaniem ostrożności związanej z zaprószeniem ognia. Prace powinni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na stanowisku spawalniczym należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP przy pracach spawalniczych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych Dz. U. Nr 40 poz. 470). Należy zwrócić uwagę na zapewnienie odpowiedniej wentylacji w budynku, w trakcie prac spawalniczych, skutecznie usuwającej zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia. Prace wymagające asekuracji Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych należy zachować szczególną ostrożność, niektóre z nich wymagają asekuracji drugiej osoby. Na budowie asekuracji wymagają prace: 17

18 spawalnicze (także cięcie gazowe i elektryczne). wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem. Kierownik budowy obowiązany jest sporządzić / lub zapewnić sporządzenie planu BIOZ dla każdej budowy, gdy przewidywane roboty mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników, lub planowana pracochłonność tych robot będzie przekraczać 500 osobodni. Obowiązek sporządzenia planu BIOZ ciąży na kierowniku budowy i powinien być przygotowany zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).. Opracował: dr inż. Tomasz Jerominko upr. bud. LOD/0053/POOS/03 w specjalności instalacyjnej 18

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOTŁOWNI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo