PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1"

Transkrypt

1 KOTŁOWNIA GAZOWA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

2 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO W ZAKRESIE INSTALACJI GAZOWEJ WEWNĘTRZNEJ I ZMIANY FUNKCJI POMIESZCZENIA WĘZŁA C.O. NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ Inwestor Adres inwestycji Rodzaj opracowania ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH ŁÓDŹ- ŚRÓDMIEŚCIE UL. PIOTRKOWSKA ŁÓDŹ ŁÓDŹ, UL. KILIŃSKIEGO 15 DZ NR EWID. nr 208 OBRĘB S-1 PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Projektant Sprawdzający Asystenci mgr inż. Michał Kołodziejczyk Upr. nr LOD/0874/POOS/08 mgr inż. Jakub Mik Upr. nr ŁOD/IS/9945/13 mgr inż. Katarzyna Rutkowska Łukasz Wiankowski Branża MARZEC 2014 SANITARNA - KOTŁOWNIA GAZOWA 1 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

3 Spis treści / INFORMACJE OGÓLNE...5 / Inwestor... 5 / Obiekt... 5 / Jednostka projektowa... 5 / Rodzaj opracowania... 5 / Podstawa opracowania... 5 / OPIS TECHNICZNY...7 / Przedmiot opracowania... 7 / Stan istniejący... 7 / Rozwiązania projektowe... 7 / Kotłownia gazowa opis ogólny...7 / Parametry obiegów grzewczych...8 / Ochrona przeciwpożarowa...9 / Warunki wykonania i eksploatacji...9 / Izolacja termiczna przewodów...9 / Płukanie i próby szczelności / Obliczenia i dobór urządzeń kotłowni / Kotły / Kaskada hydrauliczna ze sprzęgłem hydraulicznym...16 / Ustawienie narożne ze sprzęgłem hydraulicznym...17 / Wyposażenie dodatkowe / System odprowadzający spaliny...18 / Kubatura kotłowni / Powierzchnia okien / Wentylacja kotłowni / Rozdzielacz hydrauliczny / Zawór bezpieczeństwa obiegu kotłowego...27 / Zabezpieczenie stanu wody / Zabezpieczenie przed zamarzaniem...29 / Zawór bezpieczeństwa obiegów grzewczych...30 / Naczynie przeponowe obiegów grzewczych...31 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 2

4 / Dobór zaworu mieszającego obiegu centralnego ogrzewania...33 / Dobór pompy obiegowej obiegu kotłowego...33 / Dobór pompy obiegowej obiegu grzewczego...34 / Dobór pompy obiegowej obiegu podgrzewacza CWU...36 / Dobór pompy cyrkulacyjnej CWU...39 / Stacja uzdatniania wody / Zabezpieczenie stanu wody...43 / Podgrzewacz wody użytkowej...43 / Podłączenie podgrzewacza / Wyposażenie dodatkowe / Naczynie wzbiorcze przeponowe cwu...49 / Zawór bezpieczeństwa dla podgrzewacza cwu...50 / Odprowadzenie kondensatu i neutralizacja...51 / Zawór odcinający MAG-3 dn / System bezpieczeństwa kotłowni gazowej...52 / Studzienka schładzająca...53 / ZAGADNIENIA BHP...53 / ZAŁĄCZNIKI...55 / OŚWIADCZENIE / ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ / DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO...59 / ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO PIIB...61 / DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO...63 / ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO PIIB...65 / CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

5 / INFORMACJE OGÓLNE / Inwestor Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście, ul. Piotrkowska 86, Łódź / Obiekt Łódź, ul. Kilińskiego 15, dz, nr ewid. 208, obręb S-1. / Jednostka projektowa Rydzyński, Wasiak, Stańczak, Lebelt, pracownia architektoniczna Sp. z o.o.; ul. Uniwersytecka 8/10/20, Łódź. / Rodzaj opracowania Projekt budowlano - wykonawczy.instalacji gazowej. / Podstawa opracowania Podstawą formalną opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Firmą Rydzyński Wasiak Stańczak Lebelt Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. Podstawę merytoryczną niniejszego opracowania stanowią: Zaproszenie do złożenia oferty z r., znak sprawy AZK.ZN.AB Umowa z Inwestorem z dnia r. Nr ZP/10/KC/U/2014 Przekazany przez Zamawiającego projekt budowlano-wykonawczy przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku gospodarczego autorstwa DE NOVA Dąbrowska architekci Sp. J. z Uzgodniona przez Inwestora koncepcja architektoniczna z kwietnia 2012r. Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 4

6 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. 1997r. Nr 129 poz. 844) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz.U poz. 726) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Polskie Normy, Przepisy pokrewne, Krajowa literatura naukowo-techniczna. Warunki przyłączenia do sieci gazowej; nr warunków LTRR/W/2650/WP/1/2014 wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp z o.o. Oddział w Warszawie, Zakład w Łodzi z dnia r Polskie Normy, Przepisy pokrewne, Krajowa literatura naukowo-techniczna. Projekt instalacji elektrycznej autorstwa mgr inż. Sławomira Wochniaka z marca 2012 roku Projekty instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania) autorstwa.mgr inż. Rafała Rydzyńskiego z kwietnia 2012 roku Ekspertyza kominiarska z sierpnia 2013 roku Projekt zamienny wentylacji autorstwa mgr inż. Ewy Dąbrowskiej z września 2013 roku. Projekt instalacji gazowej, zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym Apteka autorstwa tech. Dariusza Bystrzyckiego z marca 2009 roku. 5 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

7 / OPIS TECHNICZNY / Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt kotłowni gazowej oraz przebudowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku gospodarczego zlokalizowanego w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 15.. Opracowanie swym zakresem obejmuje: Projekt kotłowni gazowej / Stan istniejący Budynek w chwili obecnej nie posiada instalacji centralnego ogrzewania. Ogrzewanie odbywa się za pomocą indywidualnych pieców kaflowych. W kwietniu 2012 roku w ramach remontu budynku został sporządzony projekt instalacji centralnego ogrzewania autorstwa mgr. Inż. Rafała Rydzyńskiego nr upr. 141/01/WŁ: ŁOD/IS/0150/02.. Według projektu instalacja miała być zasilana z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez projektowany węzeł cieplny. / Rozwiązania projektowe / Kotłownia gazowa opis ogólny Zgodnie z postanowieniem Inwestora projektowana instalacja c.o. oraz c.w.u. Zostaną zasilone w ciepło z projektowanej kotłowni gazowej. Kotłownia będzie zlokalizowana w pomieszczeniu pierwotnie przeznaczonym na węzeł cieplny pomieszczenie 05 na parterze. Do zasilania instalacji przewidziano 3 kotły kondensacyjne każdy o mocy 60 kw. Układ zasilający podzielony będzie na dwa obiegi grzewcze: obieg zasilający instalację centralnego ogrzewania obieg zasilający wymiennik/zasobnik c.w.u. Pomiędzy rozdzielaczami obiegów grzewczych i cwu a obiegów kotłowych należy zamontować wartownik z funkcją zwrotnicy hydraulicznej. Przepływ obiegu kotłowego będą wymuszały pompy główne, zamontowane na przewodach tuż przy wyjściu z kotłów. Przepływ czynnika grzewczego w poszczególnych obiegach zostanie wymuszony przez pompy zamontowane na rozdzielaczu. Regulacja jakościowa będzie dokonywana za pośrednictwem trójdrogowych zaworów mieszających z siłownikiem. Instalacja będzie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia poprzez zastosowanie dwóch naczyń przeponowych o pojemności 500dm 3 każde.. Pomieszczenie kotłowni wyposażone będzie w dwa zasobniki c.w.u. o pojemności łącznej 1000l oraz stację uzdatniania wody składającej się z filtra mechanicznego oraz zmiękczacza jonowymiennego przeznaczonej dla kotłowni o mocy od 80 do 500kW. Przewiduje się eksploatowanie kotłowni bez stałej obsługi, jedynie w przy przypadku zadziałania zabezpieczenia stanu wody w kotle będzie wymagane ręczne odblokowanie zaworu. RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 6

8 / Parametry obiegów grzewczych Obieg centralnego ogrzewania Parametry instalacji centralnego ogrzewania ustalono na podstawie projektu instalacji centralnego ogrzewania autorstwa mgr inż. Rafała Rydzyńskiego (upr. Nr 141/01/WŁ; ŁOD/IS/0150/02) z kwietnia 2012 roku. wydajność instalacji c.o. Q CO = 116,3 kw parametry pracy instalacji tz/tp = 80/60ºC przepływ obliczeniowy q = 5,10 m 3 /h opór hydrauliczny instalacji dp = 22,0 kpa pojemność wodna instalacji V = 1,2 m 3 ciśnienie robocze instalacji p = 3,0 bar Instalację c.o. zaprojektowano z rur stalowych niestopowych w sztangach, łączonych przez zaprasowywanie. Kształtki i łuki z rur stalowych (przyjęto systemowe materiały f-my VIEGA). Jako armaturę odcinającą przewidziano zawory kulowe na max ciśnienie 0,6 MPa i max temp 130ºC mufowe. Instalacja wg projektu bazowego kończy się w pomieszczeniu węzła zamienionego na pomieszczenie kotłowni rozdzielaczami Dn80, L=0,5m. Projekt instalacji centralnego ogrzewania nie obejmuje pomieszczeń na parterze budynków po prawej stronie prześwitu bramowego. W tym momencie zlokalizowana tam jest apteka. W przyszłości planowana jest rozbudowa instalacji c.o. aby zasilała w ciepło również w/w lokale. Projekt ogrzewania apteki (projekt autorstwa techn. Dariusza Bystrzyckiego nr upr. 229/94/WŁ z marca 2009 roku) przewiduje zapotrzebowanie na moc grzewczą na poziomie 22,7 kw. W związku z czym przewiduje się zwiększenie mocy na instalację centralnego ogrzewania. Kotłownię więc projektuje się na parametry: wydajność instalacji c.o. Q CO = 139 kw parametry pracy instalacji tz/tp = 80/60ºC przepływ obliczeniowy q = 6,00 m 3 /h opór hydrauliczny instalacji dp = 25,0 kpa pojemność wodna instalacji V = 1,5 m 3 ciśnienie robocze instalacji p = 3,0 bar Obieg ciepłej wody użytkowej Wartości zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową dobrano na podstawie projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej mgr inż. Rafała Rydzyńskiego (upr. Nr 141/01/WŁ; ŁOD/IS/0150/02) z kwietnia 2012 roku. Średnie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Q d śr = 8910 dm 3 /d średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u Q h śr = 495 dm 3 /h maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. Q h maxr = 1579 dm 3 /h Obliczeniowa moc cieplna na cele c.w.u. Q = 95,8 kw Instalacje wody ciepłej i cyrkulacji zaprojektowano jako zasilane z węzła cieplnego (projekt węzła jest przedmiotem odrębnego opracowania) wg nowego projektu z kotłowni gazowej. Instalację wody ciepłej oraz cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur polietylenowych firmy 7 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

9 UPONOR PE-Xa seria S3,2 (10 bar) łączonych poprzez złączki zaciskane w systemie Q&E (lub rury innej firmy o zbliżonych właściwościach), których główne ciągi będą prowadzone pod stropem parteru.. Projekt instalacji wody użytkowej przewiduje wejście do pomieszczenia węzła/kotłowni przewodami z.w.u. ø50 c.w.u. ø50 Cyrk. ø32 W projekcie nie podano pojemności instalacji ani oporów występujących na instalacji. / Ochrona przeciwpożarowa Kotłownia jest pomieszczeniem o gęstości obciążenia ognia do 500MJ/m 2. Jest oddzielona od pozostałych pomieszczeń ścianami, stropem i drzwiami oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej: - ściany i stropy EI60 - drzwi EI30 Pomieszczenie kotłowni należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy tj. gaśnicę proszkową 6kg i koc gaśniczy. Główny wyłącznik prądu musi być zlokalizowany na zewnątrz kotłowni przy wejściu. Drogi ewakuacyjne z kotłowni oraz usytuowanie urządzeń p.poż. oznaczyć zgodnie z polskimi normami. Drzwi dla pomieszczenia kotłowni powinny otwierać się zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej (na zewnątrz), być łatwe do otwarcia (bez użycia klamki) o szerokości w świetle min. 90cm. Przejścia przewodów przez ściany i strop należy wykonać w rurach stalowych osłonowych stosując wypełnienie masą ognioodporną o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody. Tuleja ochronna powinna być rurą stalową o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2cm przy przejściu przez przegrodę pionową i co najmniej 1 cm przy przejściu przez strop. / Warunki wykonania i eksploatacji Kotłownię należy wyposażyć w instrukcję obsługi, schematy instalacyjne w formie tablic oraz w instrukcję postępowania na wypadek pożaru. Urządzenia zabezpieczające pracę kotłowni muszą być sprawne i okresowo poddawane przeglądom i konserwacji. Wszystkie obiegi kotłowni powinny być wyposażone w zawory odwadniające. UWAGA: Wszystkie użyte elementy i materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia. / Izolacja termiczna przewodów Wszystkie rurociągi stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociągów antykorozyjnie, przewody należy zaizolować termicznie otuliną z pianki poliuretanowej z płaszczem zewnętrznym z PVC. Grubości izolacji cieplnej przewodów zasilających i powrotnych instalacji powinny spełniać wymagania zgodnie z normą PN-B Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń i wynosić: l.p Średnica nominalna rurociągu Grubość obliczeniowa warstwy izolacji RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 8

10 Izolację należy wykonać w miarę możliwości technicznych na całej powierzchni prostych odcinków, kształtek i połączeń przewodów, na całej lub części powierzchni urządzeń zabudowanych na przewodach oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu ścian. W celu odróżnienia rurociągów należy je oznakować w zależności od przepływającego czynnika stosując strzałki i barwne oznakowanie. / Płukanie i próby szczelności Próbę szczelności instalacji znajdującej się w pomieszczeniu kotłowni należy przeprowadzić razem z badaniem próby instalacji c.o. Instalację po wykonaniu dokładnie 3-krotnie przepłukać. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI INSTAL. Podczas badania instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. Wszystkie odbiory i próby powinny być przeprowadzone przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą ciśnieniową, napełnioną instalację należy poddać obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przecieków zewnętrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie następnych prób nieszczelności muszą być usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przecieków instalację dokładnie odpowietrzyć i przeprowadzić próby ciśnieniowe. Po około 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzić czyszczenie wszystkich filtrów. Instalacja do próby ciśnieniowej musi być uprzednio przygotowana: Należy usunąć wszystkie ujawnione wcześniej nieszczelności, Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0ºC, Należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłoby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami lub np. zaworami odcinającymi. Do instalacji należy przyłączyć (w miejscu występowania najwyższego ciśnienia najczęściej będzie to najniższy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Próby szczelności prowadzić zgodnie z COBRTi Instal przyjmując ciśnienie próbne p pr = 0,5 MPa. Ciśnienie robocze przyjęto 0,3 MPa. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W trakcie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych (w miarę możliwości) parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych, Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół,utrzymywać w czasie prób stałą temperaturę, ponieważ może to wpływać na zmiany ciśnienia. 9 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

11 / Obliczenia i dobór urządzeń kotłowni / Kotły Doboru kotłów dokonano na podstawie obliczonego zapotrzebowania na moc grzewczą. Oraz zapotrzebowania na moc do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Przyjęto założenie że w budynkach wielorodzinnych w których zapotrzebowanie na moc cieplną na cele przygotowania c.w.u. Stanowi więcej niż 20% zapotrzebowania na cele c.o., obliczeniową moc kotłowni wyznacza się ze wzoru: Q K = Q CO + Q CWU ŚR Q K = Q K = 174 kw gdzie: Q K całkowita moc kotłowni [kw] Q CO - zapotrzebowanie mocy instalacji centralnego ogrzewania [kw] dla przedmiotowego budynku wynosi 116,3 kw Q CWU ŚR obliczeniowe zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby przygotowania c.w.u. Lecz liczone nie z maksymalnego godzinowego zapotrzebowania c..w.u. Lecz ze średniego zapotrzebowania c.w.u. [kw] zatem w przypadku przedmiotowego budynku będzie to: Q CWU ŚR = q h śr c w p (t c - t z ) Q CWU ŚR = [495 4,2 0,9996 (60 8)] 3600 Q CWU ŚR = 30,2 kw (powiększono do 35 kw na potrzeby pomieszczeń apteki) gdzie: q h śr średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową [dm 3 /h] dla przedmiotowej kamienicy 495 dm 3 /h c w ciepło właściwe wody 4,2 [kj/kg C] p gęstość wody 0,9996 [kg/dm 3 ] t c obliczeniowa temperatura ciepłej wody [ C] - 60 C t z obliczeniowa temperatura zimnej wody [ C] - 8 C Obliczeń dokonano w oparciu o wydawnictwo Ogrzewnictwo praktyczne pod redakcją prof.. dr hab. inż. Haliny Koczyk wydanie II uzupełnione Poznań Do zasilenia budynku w ciepło projektuje się 3 koły gazowe Vitodens 200 pracujące w kaskadzie Gazowy kocioł grzewczy, kondensacyjny typ konstrukcji B i C kategoria II2N3P Zakres znamionowej mocy cieplnej 60 kw: Dane zgodne z EN 677. TV/TR = 80/60 C [kw] 15,4-54,4 Znamionowe obciążenie cieplne [kw] 16,1-56,2 Typ Numer identyfikacyjny produktu B2HA CE-0085CN0050 Stopień ochrony IP X4D wg EN RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 10

12 Ciśnienie na przyłączu gazu ziemnego [mbar] 20 Ciśnienie na przyłączu gazu ziemnego [kpa] 2 Ciśnienie na przyłączu gazu płynnego [mbar] 50 Ciśnienie na przyłączu gazu płynnego [kpa] 5 Maks. dop. ciśn. na przyłączu gazu*1 ziemnego [mbar] 25 Maks. dop. ciśn. na przyłączu gazu*1 ziemnego [kpa] 2,5 Maks. dop. ciśn. na przyłączu gazu płynnego [mbar] 57,5 Maks. dop. ciśn. na przyłączu gazu płynnego [kpa] 5,75 Pobór mocy elektr. (w stanie fabrycznym) [W] 82 Masa [kg] 65 Pojemność wymiennika ciepła [l] 70 Wartość graniczna zastosowania sprzęgła hydraulicznego [l/h] 3500 Znamionowa ilość wody obiegowej przy TV/TR = 80/60 C [l/h] 2336 Dop. ciśnienie robocze [bar] 4 Dop. ciśnienie robocze [MPa] 0,4 Długość [mm] 380 Szerokość [mm] 480 Wysokość [mm] 850 Przyłącze gazu R Zużycie paliwa w odniesieniu do maks. obciążenia dla gazu gazem ziemnym GZ-50/G20 [m3/h] Zużycie paliwa w odniesieniu do maks. obciążenia dla gazu gazem ziemnym GZ-41,5/G27 [m3/h] ¾ 5,95 6,91 Zużycie paliwa w odniesieniu do maks. Obciążenia dla gazu płynnego [kg/h] 4,39 Grupa parametrów spalin wg G 635/G 636 G52/G51 temperatura (przy temp. wody na powrocie wynoszącej 30 C) przy znam. mocy cieplnej [ C] Grupa parametrów spalin wg G 635/G 636 G52/G51 temperatura (przy temp. wody na powrocie wynoszącej 30 C) przy obciążeniu częściowym [ C] Grupa parametrów spalin wg G 635/G 636 G52/G51 temperatura (przy temp. wody na powrocie wynoszącej 60 C) [ C] Masowe natężenie przepływu gazu ziemnego przy znam. mocy cieplnej [kg/h] Masowe natężenie przepływu gazu ziemnego przy obciążeniu częściowym [kg/h] Masowe natężenie przepływu gazem płynnym przy znam. mocy cieplnej [kg/h] Masowe natężenie przepływu gazem płynnym przy obciążeniu częściowym RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

13 [kg/h] Dyspozycyjne ciśnienie tłoczenia [Pa] 250 Dyspozycyjne ciśnienie tłoczenia [mbar] 2,5 Sprawność znormalizowana przy TV/TR = 40/30 C [%] do 98 (Hs)/109 (Hi) Maks. ilość kondensatu przy gazie ziemnym i TV/TR = 50/30 C [l/h] 79 Przyłącze kondensatu (tulejka przewodu) Ø [mm] Przyłącze spalin Ø [mm] 80 Przyłącze powietrza dolotowego Ø [mm] 125 *2 Projektowe wartości obliczeniowe instalacji spalinowej wg EN Temperatury spalin jako zmierzone wartości brutto przy temperaturze powietrza do spalania 20 C Temperatura spalin przy temperaturze wody na powrocie wyn. 30 C jest wyznacznikiem do projektowania instalacji spalinowej. Temperatura spalin przy temperaturze wody na powrocie wynoszącej 60 C służy do określenia zakresu stosowania przewodów spalin przy maksymalnych dopuszczalnych temperaturach roboczych. RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 12

14 A - Przyłącze naczynia wzbiorczego G 1 B - Zawór bezpieczeństwa C - Zasilanie instalacji grzewczej G 1½ D - Zasilanie podgrzewacza G 1½ E - Przyłącze gazu R¾ F - Powrót z podgrzewacza G 1½ G - Powrót z instalacji G 1½ H - Miejsce wprowadzania przewodów elektrycznych na tylnej ściance K - Zestawy przyłączeniowe (wyposażenie dodatkowe) pokazano bez izolacji cieplnej (zakres dostawy) L - Bez zestawów przyłączeniowych M - Z zestawami przyłączeniowymi N - Zalecany wymiar przy instalacji jednokotłowej O - Zalecany wymiar przy instalacji wielokotłowej P - Odpływ kondensatu R - Górna krawędź gotowej podłogi Wskazówka Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego należy uwzględnić w zamówieniu. Wskazówka Wymagane elektryczne przewody zasilające muszą być wykonane przez inwestora oraz wprowadzone do kotła grzewczego w obszarze H. Wysokowydajna pompa obiegowa z regulacją obrotów w zestawie przyłączeniowym obiegu grzewczego (wyposażenie dodatkowe) Wysokowydajna pompa obiegowa charakteryzuje się wyraźnie mniejszym poborem prądu w porównaniu z powszechnie dostępnymi pompami. Dzięki dostosowaniu wydajności tłoczenia pompy obiegowej do indywidualnych warunków instalacji zostaje zredukowane zużycie prądu przez instalację grzewczą. Dyspozycyjne wysokości tłoczenia pompy obiegowej 13 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

15 Charakterystyka Wydajność tłoczenia pompy obiegowej A 40,00% B 50,00% C 60,00% D 70,00% E 80,00% F 90,00% G 100,00% Opór przepływu po stronie wody grzewczej Do projektowania pompy obiegowej dostarczonej przez inwestora Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego z wysokowydajną pompą obiegową z regulacją obrotów Nr katalog Przyłącza G 1½ Elementy składowe: Pompa obiegowa 2 trójniki z zaworem kulowym Zawór zwrotny 2 zawory do napełniania i opróżniania kotła Zawór bezpieczeństwa Zawór odcinający gazu z zamontowanym termicznym odcinającym zaworem bezpieczeństwa izolacja cieplna Przyłącze G1 ciśnieniowego naczynia wzbiorczego RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 14

16 / Kaskada hydrauliczna ze sprzęgłem hydraulicznym Na rysunku nie przedstawiono dostarczanej w komplecie izolacji cieplnej A - Tuleja zanurzeniowa czujnika temperatury na zasilaniu B - Odpowietrznik C - Spust D - Króciec przyłączeniowy urządzeń zabezpieczających Rp ½ E - Elementy przyłączeniowe (wyposażenie dodatkowe) z pompą obiegową HR - Powrót z instalacji HV - Zasilanie instalacji 3 gazowy kotły VITODENS 200 pracujące w kaskadzie szeregowo 3 x 60 kw. (ze sprzęgłem hydraulicznym w jednej linii) Przyłącze obiegu grzewczego PN6/DN 80 Przyłącze kotła grzewczego G 1½ Maks. Przepływ objętościowy [m3/h] 10,3 Wymiar a [mm] 805 Wymiar b [mm] 688 Wymiar c [mm] 460 Wymiar d [mm] RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

17 Wymiar e [mm] 219 Wymiar f [mm] 168 Wymiar g [mm] 343 Wymiar h [mm] 2707 Wymiar k [mm] 882 Wymiar l [mm] 430 Wymiar m [mm] 595 / Ustawienie narożne ze sprzęgłem hydraulicznym RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 16

18 / Wyposażenie dodatkowe Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego z wysokowydajną pompą obiegową z regulacją obrotów Nr katalog Przyłącza G 1½ Elementy składowe: Pompa obiegowa 2 trójniki z zaworem kulowym Zawór zwrotny 2 zawory do napełniania i opróżniania kotła Zawór bezpieczeństwa Zawór odcinający gazu z zamontowanym termicznym odcinającym zaworem bezpieczeństwa izolacja cieplna Przyłącze G1 ciśnieniowego naczynia wzbiorczego 3 gazowy kotły VITODENS 200 pracujące w kaskadzie szeregowo 3 x 60 kw. (ze sprzęgłem hydraulicznym - prostopadle) Przyłącze obiegu grzewczego PN6/DN 65 Wymiar a [mm] 927 Wymiar b [mm] 1780 Wymiar c [mm] 277 Wymiar d [mm] 1204 / System odprowadzający spaliny W pomieszczeniu kotłowni przewidziano kanał do odprowadzenia spalin. Wybrano system EW albi Jest to jednościenny system odprowadzania spalin ze stali kwasoodpornej przeznaczony do modernizacji kanałów kominowych oraz dostosowania ich parametrów do nowoczesnych urządzeń grzewczych. System może współpracować ze wszystkimi urządzeniami grzewczymi z zamkniętą komorą spalania, pracującymi w nadciśnieniu do 200 Pa, w których temperatura spalin nie przekracza 200 C, opalanymi gazem lub olejem opałowym. Paliwo Olej, gaz Temperatura pracy 200 C Materiał Standardowy: / Grubość materiału Spaw Izolacja Połączenie Dopuszczony do nadciśnienia 0,6 mm - 1,0 mm Spaw plazmowy lub laserowy na całej długości Opcjonalnie możliwa (zgodnie z projektem architektonicznym) Połączenie wtykowe / kielichowe z uszczelką umieszczoną wewnątrz połączenia Tak 200 Pa 17 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

19 Odporność na pożar sadzy Wolnostojące zakończenie Średnia szorstkość Nie Do średnicy 300: 2,5m nad ostatnim mocowaniem 1,0 mm Numer certyfikatu CE 0036 CPD Klasyfikacja CE T200 P1 W V2 L50060 G00 T200 N1 W V2 L50060 O00 T600 N1 D V2 L50060 G100 Wylot komina należy zakończyć daszkiem stożkowym FU-281 na rzędnej Całkowita długość komina wyniesie 15, 50 m. Dopuszczalna długość kanałów kominowych Ø150 dla kaskady 3 kotłów Vitodens 200 wynosi 18 m. UWAGA: Przy zastosowaniu systemu EW albi w każdym połączeniu mufowym należy umieścić uszczelkę ALBI26. RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 18

20 A - Kaskada spalin B - Vitodens C - Vitotronic 300-K (montowany do wyboru po prawej lub lewej stronie) całkowita długość wszystkich przewodów magistrali (dostarcza inwestor) nie powinna przekroczyć 50 m. D - Przyścienna rama montażowa E - Kaskada hydrauliczna F - Mocowanie sufitowe kaskady spalin HR - Powrót z instalacji HV - Zasilanie instalacji Wskazówka Podeprzeć kaskadę spalin przy zastosowaniu odpowiednich środków. zaleca się podwieszenie na suficie. Uwzględnić maks. odległość między punktami mocowania F. Liczba kotłów grzewczych 3x60 kw a [mm] 207 b [mm] 678 c [mm] 760 d [mm] 1750 e [mm] 220 f [mm] 430 g [mm] 580 Instalacje wielokotłowe z nadciśnieniowym systemem odprowadzania spalin (eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z kotłowni) Vitodens 200-W o mocy 19 do 105 kw, Istnieje możliwość przyłączenia maks. 4 gazowych kotłów kondensacyjnych, o mocy od 19 do 105 kw, do wspólnego przewodu odprowadzania spalin z nadciśnieniem. Moc maks. wynosi 420 kw. Instalacje wielokotłowe Vitodens 200-W, z nadciśnieniowym systemem odprowadzania spalin przewidziane są do eksploatacji z zasysaniem powietrza do spalania z kotłowni (konstrukcja B). Wymagania dotyczące ustawienia kotłów Otwory powietrza do spalania Urządzenia gazowe o całkowitej znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 50 kw mogą posiadać tylko wychodzące na zewnątrz otwory doprowadzające powietrze do spalania. Przekrój otworu powinien wynosić min. 150 cm2, przy czym do każdego kw całkowitej znamionowej mocy cieplnej powyżej 50 kw należy dodać 2 cm2. Przekrój ten może być podzielony maksymalnie na 2 otwory (należy przestrzegać Rozp. o Inst. Paleniskowych, Niemcy, oraz TRGI 2008). Odstępy montażowe Przy prostym montażu zalecamy zachować odstęp wynoszący ok. 100 lub 150 mm pomiędzy gazowymi kotłami kondensacyjnymi. W przypadku instalacji wielokotłowych Vitodens 200-W, o mocy od 45 do 105 kw, w połączeniu z kaskadą hydrauliczną odstęp musi wynosić 100 mm. Zabezpieczenie przed przepływem powrotnym spalin Vitodens 200-W, 45 do 105 kw Nad każdym kotłem grzewczym, w obrębie połączenia do przewodu zbiorczego zainstalowane jest zabezpieczenie przed przepływem powrotnym spalin. Jeżeli kocioł grzewczy jest w trakcie eksploatacji to kulisty element odcinający urządzenia zabezpieczającego przed przepływem powrotnym spalin zostaje podniesiony przez nadciśnienie wytwarzane przez dmuchawę z regulacją obrotów. W ten sposób droga spalin zostaje udrożniona Jeżeli kocioł nie pracuje, urządzenie 19 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

21 zabezpieczające przed przepływem wstecznym spalin zamyka drogę spalin. Zezwolenie Gazowe kotły kondensacyjne Vitodens 200-W o mocy od 19 do 105 kw zostały przebadane i otrzymały atest wraz z instalacją odprowadzania spalin. Przewód odprowadzania spalin uzyskał certyfikat CE. Otwór rewizyjny Zgodnie z Rozp. o Inst. Paleniskowych (Niemcy) w kotłowni konieczny jest montaż otworu rewizyjnego. Stosować otwór rewizyjny odpowiedni do średnicy rury odprowadzania spalin Vitodens 200-W, kw A - Powietrze nawiewne B - Spaliny C - Wentylacja komina D - Otwór rewizyjny E - Przewód łączący Zakres dostawy kaskady spalin: RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 20

22 1 Przewód zbiorczy odprowadzania spalin Ø 125, 150 lub 200 mm 2 Zabezpieczenie przed przepływem powrotnym Ø80 lub 100 mm (dla kotłów Vitodens 200-W, 45 do 105 kw) Zabezpieczenie przed przepływem powrotnym dla kotłów Vitodens 200-W, można montować w samym kotle grzewczym (zawór zwrotny klapowy w przewodzie powietrza dolotowego palnika) 3 Zestaw uzupełniający Ø 60 na Ø 80 mm (dla kotłów Vitodens 200-W, 222-W oraz 222- F, 19 do 35 kw) 4 Element końcowy z odpływem kondensatu 5 Syfon i przewód Wyposażenie dodatkowe (Ø 200 mm patrz cennik kotła Vitocrossal 300): 6 6 Element rewizyjny Ø 125, 150 lub 200 mm 7 Pakiet podstawowy szybu Ø 125, 150 lub 200 mm W skład wchodzą: Kolanko wsporcze Szyna wsporcza Pokrywa przewodu kominowego Dystans (3 szt., maks. odległość 5 m) 8 Rura odprowadzania spalin Ø 125, 150 lub 200 mm 2 m długości (2 szt. = 4 m długości) 2 m długości (1 szt.) 1 m długości (1 szt.) 0,5 m długości (1 szt.) 9 Dystans (3 szt., maks. odległość 5 m) 10 Osłona nawiewu Ø 125, 150 lub 200 mm 11 Przedłużenie przewodu zbiorczego odprowadzania spalin Ø 125 lub 150 mm (dla kotłów Vitodens 222-W oraz 222-F) Długość całkowita wraz z mufą: 190 mm Pozycje od 1 do 5 objęte są zakresem dostawy kaskady spalin. Element rewizyjny i inne elementy wyposażenia dodatkowego systemu odprowadzania spalin należy zamówić stosownie do potrzeb (Ø 200 mm patrz cennik systemu odprowadzania spalin kotła Vitocrossal). Maks. długość całkowita przewodu odprowadzania spalin Vitodens 200-W, 45 do 105 kw w układzie rzędowym Znamionowa moc cieplna [kw] 3x60 Znamionowa moc cieplna (całkowita) [kw] 180 Maks. długość całkowitego poziomego przewodu łączącego - wymiar systemowy 125 mm [m] - wymiar systemowy 150 mm [m] - wymiar systemowy 200 mm [m] 4-21 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

23 Maks. długość przewodu w szybie - wymiar systemowy 125 mm [m] - wymiar systemowy 150 mm [m] - wymiar systemowy 200 mm [m] Maks. długość całkowita przewodu odprowadzania spalin - wymiar systemowy 125 mm [m] - wymiar systemowy 150 mm [m] - wymiar systemowy 200 mm [m] Wskazówka Celem obliczenia parametrów instalacji odprowadzania spalin można wykorzystać parametry spalin pojedynczych kotłów (patrz wytyczne projektowe kotła Vitodens). Straty ciśnienia w urządzeniu zabezpieczającym przed przepływem wstecznym spalin są już uwzględnione i nie muszą być już brane pod uwagę w rachunkach. Maksymalne ciśnienie robocze według DVGW G 635 pozostaje nieuwzględnione. Montaż kotłów Vitodens z lub bez przyściennej ramy montażowej - montaż szeregowy ( kw) RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 22

24 1 - Przewód zbiorczy odprowadzania spalin Ø 125, 150 lub 200 mm 2 - Zabezpieczenie przed przepływem powrotnym Ø 80 lub 100 mm 3 - Element końcowy z odpływem kondensatu 4 - Syfon i przewód 5 - Element rewizyjny Ø 125, 150 lub 200 mm 6 - Osłona nawiewu Przewód zbiorczy Ø[mm] a[mm] b[mm] c[mm] d[mm] e[mm] f[mm] g[mm] h[mm] 125 Vitodens 200-W, kw Vitodens 200-W, kw Vitodens 200-W, kw Przewód zbiorczy odprowadzania spalin należy ułożyć ze spadkiem wynoszącym min. 3º. Należy odpowiednio skrócić zabezpieczenie przed przepływem powrotnym oraz kolanka zwrotne. / Kubatura kotłowni Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 172. Obciążenie cieplne Pomieszczenie 0.5 adaptowane na potrzeby kotłowni gazowej pod względem kubatury spełnia wymogi techniczne. L.P POMIESZCZENIE URZĄDZENIE ILOŚĆ POBÓR GAZU JEDN. [m 3 /h] PRZYŁ. GAZU MOC [kw] OBCIĄŻE NIE CIEPLNE POMIESZ CZENIA [W/m 3 ] OBCIĄŻEN IE CIEPLNE DOPUSZC ZALNE [W/m 3 ] 1 0,5 kotłownia 39,18 m 3 Kocioł gazowy 3 5,95 R¾ / Powierzchnia okien Zgodnie z PN-B Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 punkt Oświetlenie Kotłownia gazowa o mocy większej niż 60kW powinna mieć oświetlenie naturalne możliwie od przodu kotłów, a powierzchnia okien nie powinna być mniejsza niż 1/15 w stosunku do powierzchnia podłogi kotłowni, przy czym co najmniej 50% powierzchni okien powinno mieć możliwość otwierania. Poza tym kotłownię należy wyposażyć w oświetlenie sztuczne zainstalowane zgodeni z wymaganiami IP-65. Wymagana powierzchnia okien kotłowni wynosi więc F wym = A p /15 = 0,695 m 2 23 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

25 gdzie: A p powierzchnia podłogi kotłowni równa 10,42 m 2 Przynajmniej połowa obliczonej powierzchni F wym musi stanowić okno otwierane. W kotłowni zastosowano drzwi do kotłowni 1,5-skrzydłowe w konstrukcji aluminiowej - profil ciepły, odporność pożarowa EI30. Skrzydło pełne, dwa zamki patentowe, samozamykacz ramieniowy. Od zewnątrz klamka bezpieczna typu U-Form, od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem. Naświetle uchylne o pow. przeszklenia min. 0,7m², szklone szybą bezpieczną P2, otwierane przy pomocy ręcznego automatu uchyłu. Całość malowana proszkowo w kolorze brązowym RAL Przed wykonaniem zamówienia drzwi należy bezwzględnie pobrać wymiary otworów z natury wykonać inwentaryzację powykonawczą otworów budowlanych. Istniejące okratowanie wewnętrzne i zewnętrzne drzwi i okien w obrębie całego obiektu do likwidacji, / Wentylacja kotłowni Nawiew powietrza Zgodnie z PN-B Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 punkt Wentylacja minimalna wielkość kanału nawiewnego dla kotłowni nie powinna być mniejsza niż 300 cm2 i powinna wynosić co najmniej 5cm2 na każdy kilowat mocy nominalnej: Powierzchnia przekroju kanału nawiewnego wynosi więc: A N = 3 P A j A N = 3 60 kw 5 cm 2 /kw A N = 900 cm 2 /kw gdzie: P moc kotła Vitodens kw A j min. powierzchnia przekroju kanału nawiewnego na każdy kilowat mocy kotła 5 cm 2 /kw Zgodnie z zaleceniami producenta kotłów urządzenia gazowe o całkowitej znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 50 kw mogą posiadać tylko wychodzące na zewnątrz otwory doprowadzające powietrze do spalania. Przekrój otworu powinien wynosić min. 150 cm2, przy czym do każdego kw całkowitej znamionowej mocy cieplnej powyżej 50 kw należy dodać 2 cm2. Przekrój ten może być podzielony maksymalnie na 2 otwory (należy przestrzegać Rozp. o Inst. Paleniskowych, Niemcy, oraz TRGI 2008). Tak więc A N = 150 cm 2 + [(180 kw 50 kw) 2 cm 2 /kw] = 410 cm 2 W kotłowni zastosowano kanał nawiewny o wymiarach 30 cm x 30 cm którego dolna krawędź w pomieszczeniu kotłowni zlokalizowana jest 30 cm nad posadzką zaś dolna krawędź otworu w ścianie zewnętrznej na wysokości 2,5m (kanał Z-kształtny). Na kanale należy zastosować przepustnicę umożliwiającą ograniczenie przekroju jednak nie więcej niż o 50%. Wywiew powietrza Zgodnie z PN-B Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 24

26 punkt Wentylacja minimalna wielkość powierzchni przekroju kanału wywiewnego powinna wynosić przynajmniej połowę tej wartości dla kanału nawiewnego. Przyjęto więc 3 kanały wywiewne Ø 15 cm. Dające łącznie powierzchnię 530 cm 2. / Rozdzielacz hydrauliczny Celem rozdzielenia obiegów w budynku zastosowano rozdzielacz hydrauliczny MGV80. Moduły rozdzielacza z od dzielonymi termicznie komorami (zasilanie i po wrót). Moduły posiadają boczne kołnierzowe przyłączenia, do obwodu kotła albo dalszych modułów rozdzielczych, Gwinty zewnętrzne 2 do podłączenia obiegów grzewczych, pasujące do grup pompowych dużego rozdzielacza. Zawiera stalowe pod stawy o regulowanej wysokości, izolację z tworzywa EPP, Śruby, zaślepki z możliwością opróżniania. System rozdzielacza zbudowany jest z modułów dwu-lub trzyobwodowych i połączeń kątowych z możliwością kombinacji do za budowania określonej przez klienta ilości grup pompowych (obiegów grzewczych). Sprawdzony ciśnieniowo i pomalowany proszkowo max dopuszczalne ciśnienie PN 6 max dopuszczalna temperatura 130 C odległość osi (AA): DN 80 = 225 mm Dane techniczne rozdzielacza MGV Typ Wydajność pompy [m 3 /h] Moc [kw] Przyłącze KK/OG Wielkość komory [mm] MGV DN80/2 80 x RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

27 Opory na rozdzielaczu MGV 80 dla 2 obiegów grzewczych Przepływ obiegu grzewczego [m3/h] 6,0 Przepływ obiegu cwu [m3/h] 6,0 Przepływ całkowity przez rozdzielacz [m3/h] 12,0 Opory na rodzielaczu dla przepływu max [bar] 0,047 / Zawór bezpieczeństwa obiegu kotłowego Przy każdym kotle należy zastosować dedykowany przez producenta zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego z wysokowydajną pompą obiegową z regulacją obrotów (nr kat ). Zawór bezpieczeństwa wchodzi w skład takiego zestawu. Zawór bezpieczeństwa zgodny z normą TRD 721 jest elementem zestawu przyłączeniowego (wyposażenie dodatkowe) (ciśnienie otwarcia 4 bar (0,4 MPa)). Wg normy EN przewód wyrzutowy powinien być wprowadzony do leja odpływowego (zestaw leja odpływowego dostarczany jest jako wyposażenie dodatkowe). W leju odpływowym zamontowany jest syfon stanowiący blokadę zapachów. Producent powinien dostarczyć zawór bezpieczeństwa spełniający wymagania (wg UDT): m 3600 Q / r [kg/h] m / 2099 = 120,81 kg/h m 102,91 kg/h = 0,0286 kg/s gdzie: Q - nominalna moc kotła, 60 [kw] r - ciepło parowania wody, 2099 kj/kg Ciśnienie dopływu p 1 = 1,1 p r [MPa] RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 26

28 p 1 = 0,44 MPa gdzie: pr ciśnienie robocze najsłabszego elementu instalacji przyjęto 0,4 MPa (r dla nadciśnienia 0,44 MPa wynosi z tablic parowych 2099) m = 10 K 1 a A (p 1 +0,1) [kg/h] A = m / [10 K 1 a (p 1 +0,1)] [mm 2 ] A = 102,91 / [10 0,52 0,702 (0,44+0,1)] [mm 2 ] A = 102,91 / 1,9712 = 52,207 mm 2 przyjęto zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy z dzwonem wspomagającym, kątowy kołnierzowy z membraną i uszczelnieniem miękkim nr kat Si 6301M gdzie: K 1 współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości pary i jej parametry przed zaworem (odczytywany z wykresu zamieszczonego w normie dla p1 =0,3-0,6 MPa równy 0,53-0,52) F pole przepływu, m 2 a dopuszczalny współczynnik wypływu dla par i gazów, a= 0,9a rzecz = 0,9 0,78 = 0,702 a rzecz wartość współczynnika wypływu zaworu bezpieczeństwa wyznaczona metodą doświadczalną a rzecz = 0,78 (wg karty katalogowej dla p 1 0,14 MPa) A obliczeniowa powierzchnia kanału dopływowego zaworu, mm 2 p 1 maksymalne nadciśnienie przed zaworem, nie większe niż 1,1 ciśnienia dopuszczalnego zabezpieczanego kotła, MPa Średnica gniazda zaworu d o = (4 A / 3,14) 0,5 = 8,16 mm Przyjęto zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy z dzwonem wspomagającym, kątowy kołnierzowy z membraną i uszczelnieniem miękkim nr kat Si 6301M wielkość 20x32, (do=20mm) ciśnienie pełnego otwarcia 0,44 MPa (nadciśnienie), temperatura czynnika: woda 100 o C, sprężyna o zakresie ciśnień 0,35...0,5 MPa Producent powinien dostarczyć zawór bezpieczeństwa spełniający wymagania (wg PN-82/M ): przepustowość zaworu bezpieczeństwa dla pary (wg normy, do której odsyłały stare przepisy, wg PN-82/M-74101) Q = q m F a gdzie: q m teoretyczna jednostkowa przepustowość, kg/(m 3 s) F pole przepływu, m 2 a współczynnik wypływu, a= 0,9a rzecz a rzecz katalogowa wartość współczynnika wypływu zaworu bezpieczeństwa (dla danego płynu (para, woda...) dla p1 11 MPa qm = 1458 p1 p 1 = 0,1 + 0,44 = 0,54 MPa (abs) q m = ,54 = 787 kg/(m 3 s) (UWAGA: w tym wzorze podstawiać należy wartość ciśnienia absolutnego dopływu pary) 27 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

29 przyjęto zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy z dzwonem wspomagającym, kątowy kołnierzowy z membraną i uszczelnieniem miękkim nr kat Si 6301M a dopuszczalny współczynnik wypływu dla par i gazów, a= 0,9a rzecz = 0,9 0,78 = 0,702 a rzecz wartość współczynnika wypływu zaworu bezpieczeństwa wyznaczona metodą doświadczalną a rzecz = 0,78 (wg karty katalogowej dla p 1 0,14 MPa) wymagana powierzchnia przelotu zaworu bezpieczeństwa F = Q / (q m a) (za Q podstawiono wartość m w kg/s) F = 0,0286 / (787 0,702) = 0, m 2 Średnica gniazda zaworu d o = (4 A / 3,14) 0,5 = 8,12 mm Przyjęto zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy z dzwonem wspomagającym, kątowy kołnierzowy z membraną i uszczelnieniem miękkim nr kat Si 6301M wielkość 20x32, (do=20mm) ciśnienie pełnego otwarcia 0,44 MPa (nadciśnienie), temperatura czynnika: woda 100 o C, sprężyna o zakresie ciśnień 0,35...0,5 MPa Dobrane typy zaworów są przykładowe, dostawca kotłów powinien dostarczyć zawory o niegorszych parametrach. / Zabezpieczenie stanu wody Zgodnie z normą EN w kotłach do 300 kw można zrezygnować z wymaganego zabezpieczenia przed brakiem wody, jeżeli zostanie wyeliminowana możliwość podgrzewu przy niedoborach wody. Kotły Vitodens firmy Viessmann są wyposażone w zabezpieczenie przed brakiem wody (zabezpieczenie przed pracą na sucho). Kontrole techniczne potwierdzają, że przy ewentualnych niedoborach wody w instalacji grzewczej na skutek nieszczelności i jednoczesnej eksploatacji palnika następuje samoczynne wyłączenie palnika, zanim nastąpi nadmierne nagrzanie kotła grzewczego i instalacji spalinowej. / Zabezpieczenie przed zamarzaniem Woda do napełniania i uzupełniania o nieodpowiednich właściwościach powoduje wzmożone odkładanie się osadu oraz szybszą korozję, co może prowadzić do uszkodzenia kotła. Odnośnie jakości i ilości wody w obiegu grzewczym oraz wody do napełniania i wody do uzupełniania, należy uwzględnić przepis VDI Przed napełnieniem dokładnie przepłukać instalację grzewczą. Napełniać tylko wodą o jakości wody użytkowej. Wodę do napełniania i uzupełniania o twardości powyżej następujących wartości należy zmiękczać, np. stosując małą instalację demineralizacyjną do wody grzewczej (np Vitoset): Dopuszczalna twardość całkowita wody do napełniania i uzupełniania 2,0 mol/m 3 (11,2 dh) Do wody do napełniania można dodać środek przeciw zamarzaniu przeznaczony do instalacji grzewczych. Przystosowanie środka przeciw zamarzaniu do danego typu instalacji potwierdza jego producent, w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia uszczelek i membran oraz występowania hałasu podczas ogrzewania. RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 28

30 / Zawór bezpieczeństwa obiegów grzewczych Przy naczyniu przeponowym obiegów grzewczych należy zastosować zawór bezpieczeństwa) (ciśnienie otwarcia 4 bar (0,4 MPa)). Wg normy EN przewód wyrzutowy powinien być wprowadzony do leja odpływowego (zestaw leja odpływowego dostarczany jest jako wyposażenie dodatkowe). W leju odpływowym zamontowany jest syfon stanowiący blokadę zapachów. Zawór bezpieczeństwa spełniający wymagania (wg UDT): m 3600 Q / r [kg/h] m / 2099 = 120,81 kg/h m 308,72 kg/h = 0,0858 kg/s gdzie: Q - nominalna moc układu, 180 [kw] r - ciepło parowania wody, 2099 kj/kg Ciśnienie dopływu p 1 = 1,1 p r [MPa] p 1 = 0,44 MPa gdzie: pr ciśnienie robocze najsłabszego elementu instalacji przyjęto 0,4 MPa (r dla nadciśnienia 0,44 MPa wynosi z tablic parowych 2099) m = 10 K 1 a A (p 1 +0,1) [kg/h] A = m / [10 K 1 a (p 1 +0,1)] [mm 2 ] A = 308,72 / [10 0,52 0,702 (0,44+0,1)] [mm 2 ] A = 308,72 / 1,9712 = 156,615 mm 2 przyjęto zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy z dzwonem wspomagającym, kątowy kołnierzowy z membraną i uszczelnieniem miękkim nr kat Si 6301M gdzie: K 1 współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości pary i jej parametry przed zaworem (odczytywany z wykresu zamieszczonego w normie dla p1 =0,3-0,6 MPa równy 0,53-0,52) F pole przepływu, m 2 a dopuszczalny współczynnik wypływu dla par i gazów, a= 0,9a rzecz = 0,9 0,78 = 0,702 a rzecz wartość współczynnika wypływu zaworu bezpieczeństwa wyznaczona metodą doświadczalną a rzecz = 0,78 (wg karty katalogowej dla p 1 0,14 MPa) A obliczeniowa powierzchnia kanału dopływowego zaworu, mm 2 p 1 maksymalne nadciśnienie przed zaworem, nie większe niż 1,1 ciśnienia dopuszczalnego zabezpieczanego kotła, MPa Średnica gniazda zaworu d o = (4 A / 3,14) 0,5 = 14,12 mm Przyjęto zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy z dzwonem wspomagającym, kątowy kołnierzowy z membraną i uszczelnieniem miękkim nr kat Si 6301M wielkość 20x32, (do=20mm) ciśnienie pełnego otwarcia 0,44 MPa (nadciśnienie), temperatura czynnika: woda 100 o C, sprężyna o zakresie ciśnień 0,35...0,5 MPa 29 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

31 zawór bezpieczeństwa spełniający wymagania (wg PN-82/M-74101): przepustowość zaworu bezpieczeństwa dla pary (wg normy, do której odsyłały stare przepisy, wg PN-82/M-74101) Q = q m F a gdzie: q m teoretyczna jednostkowa przepustowość, kg/(m 3 s) F pole przepływu, m 2 a współczynnik wypływu, a= 0,9a rzecz a rzecz katalogowa wartość współczynnika wypływu zaworu bezpieczeństwa (dla danego płynu (para, woda...) dla p1 11 MPa qm = 1458 p1 p 1 = 0,1 + 0,44 = 0,54 MPa (abs) q m = ,54 = 787 kg/(m 3 s) (UWAGA: w tym wzorze podstawiać należy wartość ciśnienia absolutnego dopływu pary) przyjęto zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy z dzwonem wspomagającym, kątowy kołnierzowy z membraną i uszczelnieniem miękkim nr kat Si 6301M a dopuszczalny współczynnik wypływu dla par i gazów, a= 0,9a rzecz = 0,9 0,78 = 0,702 a rzecz wartość współczynnika wypływu zaworu bezpieczeństwa wyznaczona metodą doświadczalną a rzecz = 0,78 (wg karty katalogowej dla p 1 0,14 MPa) wymagana powierzchnia przelotu zaworu bezpieczeństwa F = Q / (q m a) (za Q podstawiono wartość m w kg/s) F = 0,0858 / (787 0,702) = 0, m 2 Średnica gniazda zaworu d o = (4 A / 3,14) 0,5 = 14,06 mm Przyjęto zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy z dzwonem wspomagającym, kątowy kołnierzowy z membraną i uszczelnieniem miękkim nr kat Si 6301M wielkość 20x32, (do=20mm) ciśnienie pełnego otwarcia 0,44 MPa (nadciśnienie), temperatura czynnika: woda 100 o C, sprężyna o zakresie ciśnień 0,35...0,5 MPa / Naczynie przeponowe obiegów grzewczych Pojemność wodna instalacji instalacja grzejnikowa [m 3 ] 1,5 wężownice zasilające zasobniki cwu [m 3 ] 0,032 pojemność obiegu kotłowego z rozdzielaczami i sprzęgłem [m 3 ] 0,25 całkowita pojemność [m 3 ] 1,782 Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego (zgodnie z normą PN-B Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 30

32 V u = V ρ 1 V [dm 3 ] V u = 1, ,7 0,0287 = 51,13 [dm 3 ] gdzie: V - pojemność instalacji, [m 3 ] ρ 1 - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej, 999,7 [kg/m 3 ] V - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej, dla temperatury wody zasilającej instalację 80 C, 0,0287 [dm 3 /kg] Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego V n = V n (p max + 1)/(p max - p) [dm 3 ] V n = 51,13 (4 + 1)/(4 1,24) = 92,63 [dm 3 ] gdzie: p max - ciśnienie maksymalne w instalacji (przyjęto 4 bar) p - ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym [bar] p = p st + 0,2 p = 1,04 + 0,2 = 1,24 bar gdzie: p st - ciśnienie hydrostatyczne, [bar] p st = ρ g H p st = 977,78 9,81 10,80 = ,84 Pa = 1,04 bar ρ - gęstość wody instalacyjnej, 977,78kg/m3 g - przyspieszenie ziemskie, 9,81 m/s2 H - odległość między osią wypływu czynnika z kotła,, a osią najwyżej położonego grzejnika, [m] Dobrano 2 przeponowe naczynia wzbiorcze NG 50 frimy Reflex do układów grzewczych i chłodniczych. ciśnieniowe naczynie przeponowe do instalacji grzewczych i chłodniczych wyposażone w przyłącze gwintowe oraz wymienną membranę (maks. temperatura 70 C) powłoka zewnętrzna - lakier proszkowy, w kolorze szarym lub białym pojemność naczyń: 8 do 25 l przy maksymalnym ciśnieniu pracy 6 lub 35 do 1000 l sotjące, przy maksymalnym ciśnieniu pracy 6 bar ciśnienie wstępne wynosi 1,5 bar l Urządznie Typ Charakterystyka Kolor Indeks Średnica ØD Wysokość H [mm] Podłączenia h [mm] Przyłącze Naczynie Reflex NG NG 50 6 bar / 120 C szare R ¾ 31 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

33 Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej: d = 0,7 V n 0,5 [mm] d = 0,7 92,63 0,5 = 6,74 [mm] Przyjęto średnicę rury wzbiorczej d = 20mm. / Dobór zaworu mieszającego obiegu centralnego ogrzewania A =Δ p z / p o + p z gdzie: p o - opory obiegu p z - spadek ciśnienia na całkowicie otwartym zaworze przyjmujemy Δpz = 16 [kpa] zakładamy autorytet A = 0,5 Strata ciśnienia w obiegu: p = 25.0 [kpa] Przyjęto zawór trójdrogowy kołnierzowy VL 3 PN6 DN25 K VS = 10 A =Δpz /Δpo +Δpz przepływ czynnika grzewczego V= 0,97 m3/h gdzie: Δpo - opory obiegu Δpz - spadek ciśnienia na całkowicie otwartym zaworze przyjmujemy Δpz = 16 [kpa] Dobrano trójdrogowy zawór VL-3 dn15 o autorytecie a = 0,45 o kv=2.5 m3/h / Dobór pompy obiegowej obiegu kotłowego Pompa kotłowa dostarczana w zestawie przyłączeniowym dla kotła Vitodens 200. RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 32

34 / Dobór pompy obiegowej obiegu grzewczego Wydajność pompy : V = 1, Q / [c p ρ t] [m 3 /h] V = 1, / [4, ,8 20] = 8,29 m 3 /h gdzie: Q - moc instalacji grzewczej [kw] c p - ciepło właściwe wody grzewczej [J/kg*K] ρ - gęstość wody grzewczej [kg/m3] t różnica temperatury zasilania i powrotu obiegu kotłowego [ o C] Wymagana wysokość podnoszenia pompy: H = 1,2 p / (g ρ) [m] H = 1,2 p / (g ρ) [m] H = 1, / (9,81 971,8) = 3,15 m gdzie: p opory instalacji grzejnikowej [Pa} g wartość przyśpieszenia ziemskiego [m/s 2 ] ρ - gęstość wody grzewczej [kg/m3] Dobrano pompę obiegową MAGNA FN MAGNA FN Opis pompy: - sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej - panel sterujący z wyświetlaczem TFT - skrzynka sterownicza przystosowana do opcjonalnych modułów CIM - wbudowany przetwornik różnicy ciśnień i temperatury - korpus pompy z żeliwa szarego (zależnie od modelu) - koszulka rotora wykonana z kompozytu wzmocnionego włóknem węglowym - tarcza łożyskowa i okładzina rotora wykonane ze stali nierdzewnej - obudowa statora wykonana ze stopu aluminium - elektronika chłodzona powietrzem MAGNA 3 jest pompą 1-fazową. Cechy charakterystyczne - AUTOADAPT - FLOWADAPT i FLOWLIMIT ( eliminują konieczność stosowania zaworów dławiących). - regulacja proporcjonalnociśnieniowa - regulacja stałociśnieniowa - charakterystyka stała - charakterystyka maks. lub. min. - automatyczna redukcja nocna - silnik nie wymaga żadnego zewnętrznego zabezpieczenia - okładziny izolacyjne dostarczane z pompami pojedynczymi dla instalacji grzewczych. 33 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

35 - szeroki zakres temperatury w sytuacji gdzie temperatury cieczy i otoczenia są zależne od siebie. Komunikacja Możliwa jest komunikacja z pompami MAGNA 3 poprzez: - bezprzewodowy interfejs Grundfos GO - moduły CIM (komunikacja fieldbus) - wejścia cyfrowe - wyjścia przekaźnika - wejścia analogowe (licznik energii cieplnej) Silnik i sterownik elektroniczny Pompy MAGNA3 posiadają synchroniczny silnik 4-biegunowy z magnesami trwałymi (silnik PM). Silnik charakteryzuje się wyższą sprawnością od konwencjonalnych klatkowych silników asynchronicznych. Prędkość obrotowa pompy jest regulowana przez zintegrowaną przetwornicę częstotliwości. Przetwornik różnicy ciśnień i temperatury jest zintegrowany z pompą. Ciecz: Czynnik tloczony: Woda grzewcza Zakres temperatury cieczy: C Temperatura cieczy: 80 C Gęstość: kg/m3 Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s Techniczne: Aktualny przepływ obliczeniowy: 8.29 m3/h Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 3.15 m Klasa TF: 110 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,PCT Materiały: Korpus pompy: Stal nierdzewna EN ASTM 351 CF8 Wirnik: PES 30%GF Instalacja: Zakres temperatury otoczenia: C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Kołnierz standardowy: DIN Przyłącze rurowe: DN 32 Ciśnienie: PN6/10 Długość montażowa: 220 mm Dane elektryczne: Moc wejściowa-p1: W Max. zużycie prądu: A Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 1 x 230 V Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 34

36 Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Energy (EEI): 0.18 Masa netto: 15.7 kg Masa: 17.5 kg Objętość wysyłkowa: 0.04 m3 / Dobór pompy obiegowej obiegu podgrzewacza CWU Wydajność pompy : V = 1, Q / [c p ρ t] [m 3 /h] V = 1, / [4, ,8 20] = 5,24 m 3 /h (przyjęto 6 m 3 /h zgodnie ze wskazaniami producenta podgrzewaczy) gdzie: Q - moc baterii podgrzewaczy [kw] c p - ciepło właściwe wody grzewczej [J/kg*K] ρ - gęstość wody grzewczej [kg/m3] t różnica temperatury zasilania i powrotu obiegu ładowania zasobników [ o C] Wymagana wysokość podnoszenia pompy: H = 1,2 p / (g ρ) [m] H = 1,2 p / (g ρ) [m] H = 1, / (9,81 971,8) = 5,41 m gdzie: 35 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

37 p opory instalacji zasilania podgrzewaczy * [Pa} g wartość przyśpieszenia ziemskiego [m/s 2 ] ρ - gęstość wody grzewczej [kg/m3] Uwaga:* Opory instalacji zasilania wynoszą opory na rozdzielaczu 0,047 bar = 4700 Pa Pa opory na zespole podgrzewaczy (dla przepływu 6m3/h) 3,5 m sł wody = Pa opory na armaturze przyjęto 5% (wartości pozostałych) 3900 Pa Łącznie Pa Dobrano pompę obiegową MAGNA F MAGNA F Opis pompy: * Elektronicznie komutowany silnik z magnesami trwałymi * Zintegrowany regulator pompy * Ceramiczne łożysko oporowe. * Węglowe łożysko osiowe. * Koszulka i okładzina rotora oraz tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej * Obudowa statora ze stopu aluminium. * Żeliwo szare korpus pompy. * Zabezpieczenie przed przeciążeniem Silnik 1-fazowy. Silnik nie wymaga żadnego zewnętrznego zabezpieczenia. Pompy MAGNA -część serii 2000-poprzez automatyczną kontrolę różnicy ciśnień dopasowują swoje parametry do aktualnych wymagań instalacji grzewczej. Możliwe są cztery rodzaje regulacji: * AUTOADAPT (regulacja automatyczna od "jednej różnicy ciśnień do następnej) zapewnia optymalny komfort i redukcję zużycia energii do minimum. * Ciśnienie proporcjonalne. * Ciśnienie stałe. * Charakterystyka stała (tylko poprzez komunikację zewnętrzną) Pompa może komunikować się przez - zintegrowany moduł LONWorks jako opcja (sygnał zał/wył, sygnał alarmu/zwrotny)) - zintegrowany moduł GENIbus jako opcja (sygnał zał/wył, sygnał alarmu/zwrotny, wejście analogowe 0-10 V, sterowanie pomp podwójnych i sterowanie zewnętrzne poprzez wejścia charakterystyki Max i Min) - pilota R 100 (zamawiać oddzielnie) Ciecz: Czynnik tloczony: Woda grzewcza Zakres temperatury cieczy: C Temperatura cieczy: 60 C RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 36

38 Gęstość: kg/m3 Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s Techniczne: Aktualny przepływ obliczeniowy: 6 m3/h Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 5.42 m Klasa TF: 110 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,TSE,GOST2 Materiały: Korpus pompy: Żeliwo szare EN-JL1040 ASTM 35 B - 40 B Wirnik: Kompozyt, PES Instalacja: Zakres temperatury otoczenia: C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Kołnierz standardowy: DIN Przyłącze rurowe: DN 40 Ciśnienie: PN 6 / PN 10 Długość montażowa: 220 mm Dane elektryczne: Moc wejściowa-p1: W Max. zużycie prądu: A Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 1 x V Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Energy (EEI): 0.22 Masa netto: 7.03 kg Masa: 8.21 kg 37 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

39 / Dobór pompy cyrkulacyjnej CWU Ze względu na brak niezbędnych danych w projekcie cwu parametry do doboru pompy cwu przyjęto szacunkowe na podstawie wielkości instalacji cwu. Wydajność pompy oszacowano na 0,32 m 3 /h Wysokość podnoszenia oszacowano na 3,56 m Dobrano pompę obiegową ALPHA N 180 ALPHA N 180 Opis pompy: Pompa obiegowa o wysokiej sprawności z silnikiem z magnesami trwałymi (technologia ECM) i zintegrowanym elektronicznym układem płynnej regulacji obrotów do tłoczenia czystej wody grzewczej wg VDI Cechy i korzyści: - Funkcja AUTOADAPT automatyczne ustawia najlepszą wartość zadaną. - Bez dodatkowych kosztów. - Okładziny termoizolacyjne są dostarczane razem z pompą - Prosta kontrola dzięki wyświetlaczowi pokazującemu aktualną wartość poboru mocy w W lub aktualnej wydajności w m³/h. - wysoka oszczędność energii dzięki najlepszemu wskaźnikowi minimalnej efektywności (EEI) na rynku. - dostępny korpus pompy ze stali nierdzewnej - Spełnia niemieckie wymagania związane z oszczędnością energii dla budynków i instalacji - Energieeinsparverordnung EnEV 14(3). - Automatyczna redukcja nocna zapewnia dalsze oszczędności energii. - Prosty wybór pomiędzy trzema krzywymi ciśnienia stałego, trzema krzywymi ciśnienia RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 38

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw

Wytyczne projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw VIESMANN VITODENS Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw Wytyczne projektowe VITODENS 00-W Typ BHA, BKA Gazowy kondensacyjny kocioł wiszący, 3, do 35,0 kw, przystosowany do gazu ziemnego i płynnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITODENS 111-W

VIESMANN VITODENS 111-W VIESMANN VITODENS 111-W Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITODENS 111-W Typ B1LA Gazowy kompaktowy kocioł kondensacyjny, 6,5 do 35,0 kw, przystosowany do gazu ziemnego i płynnego 6/2012

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw

Wytyczne projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw VIESMNN VITODENS Gazowy kocioł kondensacyjny,9 do 5,0 kw Wytyczne projektowe VITODENS 200-W Typ B2H, B2K Gazowy kondensacyjny kocioł wiszący,,2 do 5,0 kw, przystosowany do gazu ziemnego i płynnego VITODENS

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOGAS 100 F. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOGAS 100 F. 29 do 60 kw. Miejsce przechowywania:

VIESMANN VITOGAS 100 F. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOGAS 100 F. 29 do 60 kw. Miejsce przechowywania: VIESMANN VITOGAS 100 F Niskotemperaturowy kocioł gazowy 29 do 60 kw Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 4 VITOGAS 100 F Typ GS1D Niskotemperaturowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 UPS 2555 180 Nr katalogowy: 52002110 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowią

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Fish Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Spis treści Podgrzewacze i zbiorniki buforowe c.w.u. Fish S1...4 Fish S1E...6 Fish S2...8 Fish S2E...10

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCELL 300 V. Pojemność od130do500litrów

VIESMANN. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCELL 300 V. Pojemność od130do500litrów VIESMANN VITOCELL 300 V Pionowy podgrzewacz pojemnościowy Pojemność od130do500litrów Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 17 VITOCELL 300

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki Zestawienie Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki 4. Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki Kotły stojące gazowe i owe małej i średniej mocy zestawienie Typ Kondensacyjne Konwencjonalne

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

Informacje o wyrobie. Zalety w skrócie

Informacje o wyrobie. Zalety w skrócie VIESMANN VITOCELL 100 H Poziomy podgrzewacz pojemnościowy Pojemność 130do200litrów Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 17 VITOCELL 100 H

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter innowacyjna konstrukcja dodatkowe króćce przyłączeniowe duża powierzchnia wężownicy większa wydajność c.w.u. większa sprawność kotła kondensacyjnego ceramiczna emalia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła

VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOTRANS 100 Typ PWT Do stacji wymiennikowych sieci cieplnych, rozdzielenia systemowego instalacji grzewczych

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCELL 300 B

VIESMANN. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOCELL 300 B VIESMANN VITOCELL 300 B Pojemnościowy podgrzewacz wody z dwiema wężownicami grzewczymi Pojemność 300i500litrów Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT 1. Informacje ogólne 1.2. Zastosowanie Sprzęgło hydrauliczne SHT jest przeznaczone do kotłowni jedno lub wielokotłowych zasilających układy

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu Wysokowydajna pompa do wody pitnej Calio-Therm S Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Calio-Therm S Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOGAS 200 F. 11 do 60 kw. Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 4.

VIESMANN. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOGAS 200 F. 11 do 60 kw. Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 4. VIESMANN VITOGAS 200 F Niskotemperaturowy kocioł gazowy 11 do 60 kw Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 4 VITOGAS 200 F Typ GS2 Niskotemperaturowy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Grzejniki aluminiowe

Grzejniki aluminiowe Grzejniki aluminiowe I AKCESORIA gdy potrzebujesz ciepła... Grzejniki aluminiowe CO Warto wiedzieć Nie zasłaniaj grzejników - zasłonięte czy zabudowane grzejniki muszą mieć wyższą temperaturę, by dostarczać

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis DN 15 32 DN 40, 50 DN 50 100 DN 125 DN 150 DN 200, 250 DH-SMT/SI AHQM

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ P A T I O PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK 71-250 BEZRZECZE ul. RAJSKA 1 tel.0-693-226-079, fax 0-91-48-78-852. e-mail mm.adamczyk@op.pl. DATA : LISTOPAD 2011 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja niezawodność i elegancja Pompy ciepła zdobywają coraz szersze zastosowanie dla potrzeb ogrzewania domów jednorodzinnych i innych budynków małokubaturowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw Prezentując najnowszy model gazowego wiszącego kotła kondensacyjnego Zeus Victrix Superior kw Immergas po raz kolejny wyznacza nowe standardy dla kotłów wiszących. To początek

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 5, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65 15 AFQM DN 150 50

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Multi

System kominowy Schiedel Multi System kominowy Schiedel Multi Opis wyrobu Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw. kotłów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne pompy obiegowe do c.o.

Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. POe Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu POe zostały przewidziane do tłoczenia czystej wody grzewczej. Pompowana ciecz powinna być wolna od zanieczyszczeń, niewybuchowa,

Bardziej szczegółowo

Kotły grzewcze wiszące 45 do 105 kw (ciąg dalszy) 4.3 Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym

Kotły grzewcze wiszące 45 do 105 kw (ciąg dalszy) 4.3 Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym Kotły grzewcze wiszące 5 do 05 kw (ciąg dalszy). Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym Elementy podstawowe Gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens 00-W, 5 do 05 kw Vitotronic 00 (do eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Katalog Ferroli 2014/1

Katalog Ferroli 2014/1 Katalog Ferroli 204/ Gazowy kocioł dwufunkcyjny NOWOŚĆ! DOMINA N - dwufunkcyjny gazowy kocioł wiszący - płynna modulacja mocy dla c.o. i c.w.u. - palnik atmosferyczny ze stali nierdzewnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Kotły gazowe wiszące. 10,5 do 31 kw. Rodzaje gazu. 5.1 Vitopend 100-W. przyłącza wyposażenia dodatkowego. Wyposażenie dodatkowe dla kotłów Vitopend

Kotły gazowe wiszące. 10,5 do 31 kw. Rodzaje gazu. 5.1 Vitopend 100-W. przyłącza wyposażenia dodatkowego. Wyposażenie dodatkowe dla kotłów Vitopend Kotły gazowe wiszące 10,5 do 31 kw Rodzaje gazu Gaz ziemny GZ-50 Gaz ziemny GZ-41,5 Gaz ziemny GZ-35 Vitopend 100-W Wyposażenie dodatkowe dla kotłów Vitopend przyłącza wyposażenia dodatkowego 5.3 System

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Opis przyjętych rozwiązań...

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI KARTA OPIS WYROBU Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw.

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1 PROJEKT SUWAŁKI 1 KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część graficzna T1. Technologia kotłowni.

Bardziej szczegółowo

Opis projektowanych instalacji sanitarnych.

Opis projektowanych instalacji sanitarnych. - 1 - Opis projektowanych instalacji sanitarnych. 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Podstawa opracowania - podkład architektoniczno-budowlany - obowiązujące normy i przepisy 1.2. Zakres opracowania Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż.

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż. TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (MONTAŻ ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH I REGULACJA) W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWICY ADRES INWESTYCJI: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-23/2 A-F-A-BUBE Dane: 1/27/16 Nr katalogowy: 96463788 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny i wirnik ze stali nierdzewnej - sprzęgło łubkowe - wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo