PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1"

Transkrypt

1 KOTŁOWNIA GAZOWA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

2 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO W ZAKRESIE INSTALACJI GAZOWEJ WEWNĘTRZNEJ I ZMIANY FUNKCJI POMIESZCZENIA WĘZŁA C.O. NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ Inwestor Adres inwestycji Rodzaj opracowania ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH ŁÓDŹ- ŚRÓDMIEŚCIE UL. PIOTRKOWSKA ŁÓDŹ ŁÓDŹ, UL. KILIŃSKIEGO 15 DZ NR EWID. nr 208 OBRĘB S-1 PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Projektant Sprawdzający Asystenci mgr inż. Michał Kołodziejczyk Upr. nr LOD/0874/POOS/08 mgr inż. Jakub Mik Upr. nr ŁOD/IS/9945/13 mgr inż. Katarzyna Rutkowska Łukasz Wiankowski Branża MARZEC 2014 SANITARNA - KOTŁOWNIA GAZOWA 1 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

3 Spis treści / INFORMACJE OGÓLNE...5 / Inwestor... 5 / Obiekt... 5 / Jednostka projektowa... 5 / Rodzaj opracowania... 5 / Podstawa opracowania... 5 / OPIS TECHNICZNY...7 / Przedmiot opracowania... 7 / Stan istniejący... 7 / Rozwiązania projektowe... 7 / Kotłownia gazowa opis ogólny...7 / Parametry obiegów grzewczych...8 / Ochrona przeciwpożarowa...9 / Warunki wykonania i eksploatacji...9 / Izolacja termiczna przewodów...9 / Płukanie i próby szczelności / Obliczenia i dobór urządzeń kotłowni / Kotły / Kaskada hydrauliczna ze sprzęgłem hydraulicznym...16 / Ustawienie narożne ze sprzęgłem hydraulicznym...17 / Wyposażenie dodatkowe / System odprowadzający spaliny...18 / Kubatura kotłowni / Powierzchnia okien / Wentylacja kotłowni / Rozdzielacz hydrauliczny / Zawór bezpieczeństwa obiegu kotłowego...27 / Zabezpieczenie stanu wody / Zabezpieczenie przed zamarzaniem...29 / Zawór bezpieczeństwa obiegów grzewczych...30 / Naczynie przeponowe obiegów grzewczych...31 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 2

4 / Dobór zaworu mieszającego obiegu centralnego ogrzewania...33 / Dobór pompy obiegowej obiegu kotłowego...33 / Dobór pompy obiegowej obiegu grzewczego...34 / Dobór pompy obiegowej obiegu podgrzewacza CWU...36 / Dobór pompy cyrkulacyjnej CWU...39 / Stacja uzdatniania wody / Zabezpieczenie stanu wody...43 / Podgrzewacz wody użytkowej...43 / Podłączenie podgrzewacza / Wyposażenie dodatkowe / Naczynie wzbiorcze przeponowe cwu...49 / Zawór bezpieczeństwa dla podgrzewacza cwu...50 / Odprowadzenie kondensatu i neutralizacja...51 / Zawór odcinający MAG-3 dn / System bezpieczeństwa kotłowni gazowej...52 / Studzienka schładzająca...53 / ZAGADNIENIA BHP...53 / ZAŁĄCZNIKI...55 / OŚWIADCZENIE / ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ / DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO...59 / ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO PIIB...61 / DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO...63 / ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO PIIB...65 / CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

5 / INFORMACJE OGÓLNE / Inwestor Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Śródmieście, ul. Piotrkowska 86, Łódź / Obiekt Łódź, ul. Kilińskiego 15, dz, nr ewid. 208, obręb S-1. / Jednostka projektowa Rydzyński, Wasiak, Stańczak, Lebelt, pracownia architektoniczna Sp. z o.o.; ul. Uniwersytecka 8/10/20, Łódź. / Rodzaj opracowania Projekt budowlano - wykonawczy.instalacji gazowej. / Podstawa opracowania Podstawą formalną opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Firmą Rydzyński Wasiak Stańczak Lebelt Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. Podstawę merytoryczną niniejszego opracowania stanowią: Zaproszenie do złożenia oferty z r., znak sprawy AZK.ZN.AB Umowa z Inwestorem z dnia r. Nr ZP/10/KC/U/2014 Przekazany przez Zamawiającego projekt budowlano-wykonawczy przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku gospodarczego autorstwa DE NOVA Dąbrowska architekci Sp. J. z Uzgodniona przez Inwestora koncepcja architektoniczna z kwietnia 2012r. Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 4

6 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. 1997r. Nr 129 poz. 844) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz.U poz. 726) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Polskie Normy, Przepisy pokrewne, Krajowa literatura naukowo-techniczna. Warunki przyłączenia do sieci gazowej; nr warunków LTRR/W/2650/WP/1/2014 wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp z o.o. Oddział w Warszawie, Zakład w Łodzi z dnia r Polskie Normy, Przepisy pokrewne, Krajowa literatura naukowo-techniczna. Projekt instalacji elektrycznej autorstwa mgr inż. Sławomira Wochniaka z marca 2012 roku Projekty instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania) autorstwa.mgr inż. Rafała Rydzyńskiego z kwietnia 2012 roku Ekspertyza kominiarska z sierpnia 2013 roku Projekt zamienny wentylacji autorstwa mgr inż. Ewy Dąbrowskiej z września 2013 roku. Projekt instalacji gazowej, zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym Apteka autorstwa tech. Dariusza Bystrzyckiego z marca 2009 roku. 5 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

7 / OPIS TECHNICZNY / Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt kotłowni gazowej oraz przebudowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku gospodarczego zlokalizowanego w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 15.. Opracowanie swym zakresem obejmuje: Projekt kotłowni gazowej / Stan istniejący Budynek w chwili obecnej nie posiada instalacji centralnego ogrzewania. Ogrzewanie odbywa się za pomocą indywidualnych pieców kaflowych. W kwietniu 2012 roku w ramach remontu budynku został sporządzony projekt instalacji centralnego ogrzewania autorstwa mgr. Inż. Rafała Rydzyńskiego nr upr. 141/01/WŁ: ŁOD/IS/0150/02.. Według projektu instalacja miała być zasilana z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez projektowany węzeł cieplny. / Rozwiązania projektowe / Kotłownia gazowa opis ogólny Zgodnie z postanowieniem Inwestora projektowana instalacja c.o. oraz c.w.u. Zostaną zasilone w ciepło z projektowanej kotłowni gazowej. Kotłownia będzie zlokalizowana w pomieszczeniu pierwotnie przeznaczonym na węzeł cieplny pomieszczenie 05 na parterze. Do zasilania instalacji przewidziano 3 kotły kondensacyjne każdy o mocy 60 kw. Układ zasilający podzielony będzie na dwa obiegi grzewcze: obieg zasilający instalację centralnego ogrzewania obieg zasilający wymiennik/zasobnik c.w.u. Pomiędzy rozdzielaczami obiegów grzewczych i cwu a obiegów kotłowych należy zamontować wartownik z funkcją zwrotnicy hydraulicznej. Przepływ obiegu kotłowego będą wymuszały pompy główne, zamontowane na przewodach tuż przy wyjściu z kotłów. Przepływ czynnika grzewczego w poszczególnych obiegach zostanie wymuszony przez pompy zamontowane na rozdzielaczu. Regulacja jakościowa będzie dokonywana za pośrednictwem trójdrogowych zaworów mieszających z siłownikiem. Instalacja będzie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia poprzez zastosowanie dwóch naczyń przeponowych o pojemności 500dm 3 każde.. Pomieszczenie kotłowni wyposażone będzie w dwa zasobniki c.w.u. o pojemności łącznej 1000l oraz stację uzdatniania wody składającej się z filtra mechanicznego oraz zmiękczacza jonowymiennego przeznaczonej dla kotłowni o mocy od 80 do 500kW. Przewiduje się eksploatowanie kotłowni bez stałej obsługi, jedynie w przy przypadku zadziałania zabezpieczenia stanu wody w kotle będzie wymagane ręczne odblokowanie zaworu. RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 6

8 / Parametry obiegów grzewczych Obieg centralnego ogrzewania Parametry instalacji centralnego ogrzewania ustalono na podstawie projektu instalacji centralnego ogrzewania autorstwa mgr inż. Rafała Rydzyńskiego (upr. Nr 141/01/WŁ; ŁOD/IS/0150/02) z kwietnia 2012 roku. wydajność instalacji c.o. Q CO = 116,3 kw parametry pracy instalacji tz/tp = 80/60ºC przepływ obliczeniowy q = 5,10 m 3 /h opór hydrauliczny instalacji dp = 22,0 kpa pojemność wodna instalacji V = 1,2 m 3 ciśnienie robocze instalacji p = 3,0 bar Instalację c.o. zaprojektowano z rur stalowych niestopowych w sztangach, łączonych przez zaprasowywanie. Kształtki i łuki z rur stalowych (przyjęto systemowe materiały f-my VIEGA). Jako armaturę odcinającą przewidziano zawory kulowe na max ciśnienie 0,6 MPa i max temp 130ºC mufowe. Instalacja wg projektu bazowego kończy się w pomieszczeniu węzła zamienionego na pomieszczenie kotłowni rozdzielaczami Dn80, L=0,5m. Projekt instalacji centralnego ogrzewania nie obejmuje pomieszczeń na parterze budynków po prawej stronie prześwitu bramowego. W tym momencie zlokalizowana tam jest apteka. W przyszłości planowana jest rozbudowa instalacji c.o. aby zasilała w ciepło również w/w lokale. Projekt ogrzewania apteki (projekt autorstwa techn. Dariusza Bystrzyckiego nr upr. 229/94/WŁ z marca 2009 roku) przewiduje zapotrzebowanie na moc grzewczą na poziomie 22,7 kw. W związku z czym przewiduje się zwiększenie mocy na instalację centralnego ogrzewania. Kotłownię więc projektuje się na parametry: wydajność instalacji c.o. Q CO = 139 kw parametry pracy instalacji tz/tp = 80/60ºC przepływ obliczeniowy q = 6,00 m 3 /h opór hydrauliczny instalacji dp = 25,0 kpa pojemność wodna instalacji V = 1,5 m 3 ciśnienie robocze instalacji p = 3,0 bar Obieg ciepłej wody użytkowej Wartości zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową dobrano na podstawie projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej mgr inż. Rafała Rydzyńskiego (upr. Nr 141/01/WŁ; ŁOD/IS/0150/02) z kwietnia 2012 roku. Średnie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Q d śr = 8910 dm 3 /d średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u Q h śr = 495 dm 3 /h maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. Q h maxr = 1579 dm 3 /h Obliczeniowa moc cieplna na cele c.w.u. Q = 95,8 kw Instalacje wody ciepłej i cyrkulacji zaprojektowano jako zasilane z węzła cieplnego (projekt węzła jest przedmiotem odrębnego opracowania) wg nowego projektu z kotłowni gazowej. Instalację wody ciepłej oraz cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur polietylenowych firmy 7 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

9 UPONOR PE-Xa seria S3,2 (10 bar) łączonych poprzez złączki zaciskane w systemie Q&E (lub rury innej firmy o zbliżonych właściwościach), których główne ciągi będą prowadzone pod stropem parteru.. Projekt instalacji wody użytkowej przewiduje wejście do pomieszczenia węzła/kotłowni przewodami z.w.u. ø50 c.w.u. ø50 Cyrk. ø32 W projekcie nie podano pojemności instalacji ani oporów występujących na instalacji. / Ochrona przeciwpożarowa Kotłownia jest pomieszczeniem o gęstości obciążenia ognia do 500MJ/m 2. Jest oddzielona od pozostałych pomieszczeń ścianami, stropem i drzwiami oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej: - ściany i stropy EI60 - drzwi EI30 Pomieszczenie kotłowni należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy tj. gaśnicę proszkową 6kg i koc gaśniczy. Główny wyłącznik prądu musi być zlokalizowany na zewnątrz kotłowni przy wejściu. Drogi ewakuacyjne z kotłowni oraz usytuowanie urządzeń p.poż. oznaczyć zgodnie z polskimi normami. Drzwi dla pomieszczenia kotłowni powinny otwierać się zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej (na zewnątrz), być łatwe do otwarcia (bez użycia klamki) o szerokości w świetle min. 90cm. Przejścia przewodów przez ściany i strop należy wykonać w rurach stalowych osłonowych stosując wypełnienie masą ognioodporną o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody. Tuleja ochronna powinna być rurą stalową o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2cm przy przejściu przez przegrodę pionową i co najmniej 1 cm przy przejściu przez strop. / Warunki wykonania i eksploatacji Kotłownię należy wyposażyć w instrukcję obsługi, schematy instalacyjne w formie tablic oraz w instrukcję postępowania na wypadek pożaru. Urządzenia zabezpieczające pracę kotłowni muszą być sprawne i okresowo poddawane przeglądom i konserwacji. Wszystkie obiegi kotłowni powinny być wyposażone w zawory odwadniające. UWAGA: Wszystkie użyte elementy i materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia. / Izolacja termiczna przewodów Wszystkie rurociągi stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociągów antykorozyjnie, przewody należy zaizolować termicznie otuliną z pianki poliuretanowej z płaszczem zewnętrznym z PVC. Grubości izolacji cieplnej przewodów zasilających i powrotnych instalacji powinny spełniać wymagania zgodnie z normą PN-B Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń i wynosić: l.p Średnica nominalna rurociągu Grubość obliczeniowa warstwy izolacji RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 8

10 Izolację należy wykonać w miarę możliwości technicznych na całej powierzchni prostych odcinków, kształtek i połączeń przewodów, na całej lub części powierzchni urządzeń zabudowanych na przewodach oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu ścian. W celu odróżnienia rurociągów należy je oznakować w zależności od przepływającego czynnika stosując strzałki i barwne oznakowanie. / Płukanie i próby szczelności Próbę szczelności instalacji znajdującej się w pomieszczeniu kotłowni należy przeprowadzić razem z badaniem próby instalacji c.o. Instalację po wykonaniu dokładnie 3-krotnie przepłukać. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI INSTAL. Podczas badania instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. Wszystkie odbiory i próby powinny być przeprowadzone przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą ciśnieniową, napełnioną instalację należy poddać obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przecieków zewnętrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie następnych prób nieszczelności muszą być usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przecieków instalację dokładnie odpowietrzyć i przeprowadzić próby ciśnieniowe. Po około 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzić czyszczenie wszystkich filtrów. Instalacja do próby ciśnieniowej musi być uprzednio przygotowana: Należy usunąć wszystkie ujawnione wcześniej nieszczelności, Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0ºC, Należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłoby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami lub np. zaworami odcinającymi. Do instalacji należy przyłączyć (w miejscu występowania najwyższego ciśnienia najczęściej będzie to najniższy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Próby szczelności prowadzić zgodnie z COBRTi Instal przyjmując ciśnienie próbne p pr = 0,5 MPa. Ciśnienie robocze przyjęto 0,3 MPa. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W trakcie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych (w miarę możliwości) parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych, Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół,utrzymywać w czasie prób stałą temperaturę, ponieważ może to wpływać na zmiany ciśnienia. 9 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

11 / Obliczenia i dobór urządzeń kotłowni / Kotły Doboru kotłów dokonano na podstawie obliczonego zapotrzebowania na moc grzewczą. Oraz zapotrzebowania na moc do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Przyjęto założenie że w budynkach wielorodzinnych w których zapotrzebowanie na moc cieplną na cele przygotowania c.w.u. Stanowi więcej niż 20% zapotrzebowania na cele c.o., obliczeniową moc kotłowni wyznacza się ze wzoru: Q K = Q CO + Q CWU ŚR Q K = Q K = 174 kw gdzie: Q K całkowita moc kotłowni [kw] Q CO - zapotrzebowanie mocy instalacji centralnego ogrzewania [kw] dla przedmiotowego budynku wynosi 116,3 kw Q CWU ŚR obliczeniowe zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby przygotowania c.w.u. Lecz liczone nie z maksymalnego godzinowego zapotrzebowania c..w.u. Lecz ze średniego zapotrzebowania c.w.u. [kw] zatem w przypadku przedmiotowego budynku będzie to: Q CWU ŚR = q h śr c w p (t c - t z ) Q CWU ŚR = [495 4,2 0,9996 (60 8)] 3600 Q CWU ŚR = 30,2 kw (powiększono do 35 kw na potrzeby pomieszczeń apteki) gdzie: q h śr średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową [dm 3 /h] dla przedmiotowej kamienicy 495 dm 3 /h c w ciepło właściwe wody 4,2 [kj/kg C] p gęstość wody 0,9996 [kg/dm 3 ] t c obliczeniowa temperatura ciepłej wody [ C] - 60 C t z obliczeniowa temperatura zimnej wody [ C] - 8 C Obliczeń dokonano w oparciu o wydawnictwo Ogrzewnictwo praktyczne pod redakcją prof.. dr hab. inż. Haliny Koczyk wydanie II uzupełnione Poznań Do zasilenia budynku w ciepło projektuje się 3 koły gazowe Vitodens 200 pracujące w kaskadzie Gazowy kocioł grzewczy, kondensacyjny typ konstrukcji B i C kategoria II2N3P Zakres znamionowej mocy cieplnej 60 kw: Dane zgodne z EN 677. TV/TR = 80/60 C [kw] 15,4-54,4 Znamionowe obciążenie cieplne [kw] 16,1-56,2 Typ Numer identyfikacyjny produktu B2HA CE-0085CN0050 Stopień ochrony IP X4D wg EN RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 10

12 Ciśnienie na przyłączu gazu ziemnego [mbar] 20 Ciśnienie na przyłączu gazu ziemnego [kpa] 2 Ciśnienie na przyłączu gazu płynnego [mbar] 50 Ciśnienie na przyłączu gazu płynnego [kpa] 5 Maks. dop. ciśn. na przyłączu gazu*1 ziemnego [mbar] 25 Maks. dop. ciśn. na przyłączu gazu*1 ziemnego [kpa] 2,5 Maks. dop. ciśn. na przyłączu gazu płynnego [mbar] 57,5 Maks. dop. ciśn. na przyłączu gazu płynnego [kpa] 5,75 Pobór mocy elektr. (w stanie fabrycznym) [W] 82 Masa [kg] 65 Pojemność wymiennika ciepła [l] 70 Wartość graniczna zastosowania sprzęgła hydraulicznego [l/h] 3500 Znamionowa ilość wody obiegowej przy TV/TR = 80/60 C [l/h] 2336 Dop. ciśnienie robocze [bar] 4 Dop. ciśnienie robocze [MPa] 0,4 Długość [mm] 380 Szerokość [mm] 480 Wysokość [mm] 850 Przyłącze gazu R Zużycie paliwa w odniesieniu do maks. obciążenia dla gazu gazem ziemnym GZ-50/G20 [m3/h] Zużycie paliwa w odniesieniu do maks. obciążenia dla gazu gazem ziemnym GZ-41,5/G27 [m3/h] ¾ 5,95 6,91 Zużycie paliwa w odniesieniu do maks. Obciążenia dla gazu płynnego [kg/h] 4,39 Grupa parametrów spalin wg G 635/G 636 G52/G51 temperatura (przy temp. wody na powrocie wynoszącej 30 C) przy znam. mocy cieplnej [ C] Grupa parametrów spalin wg G 635/G 636 G52/G51 temperatura (przy temp. wody na powrocie wynoszącej 30 C) przy obciążeniu częściowym [ C] Grupa parametrów spalin wg G 635/G 636 G52/G51 temperatura (przy temp. wody na powrocie wynoszącej 60 C) [ C] Masowe natężenie przepływu gazu ziemnego przy znam. mocy cieplnej [kg/h] Masowe natężenie przepływu gazu ziemnego przy obciążeniu częściowym [kg/h] Masowe natężenie przepływu gazem płynnym przy znam. mocy cieplnej [kg/h] Masowe natężenie przepływu gazem płynnym przy obciążeniu częściowym RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

13 [kg/h] Dyspozycyjne ciśnienie tłoczenia [Pa] 250 Dyspozycyjne ciśnienie tłoczenia [mbar] 2,5 Sprawność znormalizowana przy TV/TR = 40/30 C [%] do 98 (Hs)/109 (Hi) Maks. ilość kondensatu przy gazie ziemnym i TV/TR = 50/30 C [l/h] 79 Przyłącze kondensatu (tulejka przewodu) Ø [mm] Przyłącze spalin Ø [mm] 80 Przyłącze powietrza dolotowego Ø [mm] 125 *2 Projektowe wartości obliczeniowe instalacji spalinowej wg EN Temperatury spalin jako zmierzone wartości brutto przy temperaturze powietrza do spalania 20 C Temperatura spalin przy temperaturze wody na powrocie wyn. 30 C jest wyznacznikiem do projektowania instalacji spalinowej. Temperatura spalin przy temperaturze wody na powrocie wynoszącej 60 C służy do określenia zakresu stosowania przewodów spalin przy maksymalnych dopuszczalnych temperaturach roboczych. RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 12

14 A - Przyłącze naczynia wzbiorczego G 1 B - Zawór bezpieczeństwa C - Zasilanie instalacji grzewczej G 1½ D - Zasilanie podgrzewacza G 1½ E - Przyłącze gazu R¾ F - Powrót z podgrzewacza G 1½ G - Powrót z instalacji G 1½ H - Miejsce wprowadzania przewodów elektrycznych na tylnej ściance K - Zestawy przyłączeniowe (wyposażenie dodatkowe) pokazano bez izolacji cieplnej (zakres dostawy) L - Bez zestawów przyłączeniowych M - Z zestawami przyłączeniowymi N - Zalecany wymiar przy instalacji jednokotłowej O - Zalecany wymiar przy instalacji wielokotłowej P - Odpływ kondensatu R - Górna krawędź gotowej podłogi Wskazówka Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego należy uwzględnić w zamówieniu. Wskazówka Wymagane elektryczne przewody zasilające muszą być wykonane przez inwestora oraz wprowadzone do kotła grzewczego w obszarze H. Wysokowydajna pompa obiegowa z regulacją obrotów w zestawie przyłączeniowym obiegu grzewczego (wyposażenie dodatkowe) Wysokowydajna pompa obiegowa charakteryzuje się wyraźnie mniejszym poborem prądu w porównaniu z powszechnie dostępnymi pompami. Dzięki dostosowaniu wydajności tłoczenia pompy obiegowej do indywidualnych warunków instalacji zostaje zredukowane zużycie prądu przez instalację grzewczą. Dyspozycyjne wysokości tłoczenia pompy obiegowej 13 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

15 Charakterystyka Wydajność tłoczenia pompy obiegowej A 40,00% B 50,00% C 60,00% D 70,00% E 80,00% F 90,00% G 100,00% Opór przepływu po stronie wody grzewczej Do projektowania pompy obiegowej dostarczonej przez inwestora Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego z wysokowydajną pompą obiegową z regulacją obrotów Nr katalog Przyłącza G 1½ Elementy składowe: Pompa obiegowa 2 trójniki z zaworem kulowym Zawór zwrotny 2 zawory do napełniania i opróżniania kotła Zawór bezpieczeństwa Zawór odcinający gazu z zamontowanym termicznym odcinającym zaworem bezpieczeństwa izolacja cieplna Przyłącze G1 ciśnieniowego naczynia wzbiorczego RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 14

16 / Kaskada hydrauliczna ze sprzęgłem hydraulicznym Na rysunku nie przedstawiono dostarczanej w komplecie izolacji cieplnej A - Tuleja zanurzeniowa czujnika temperatury na zasilaniu B - Odpowietrznik C - Spust D - Króciec przyłączeniowy urządzeń zabezpieczających Rp ½ E - Elementy przyłączeniowe (wyposażenie dodatkowe) z pompą obiegową HR - Powrót z instalacji HV - Zasilanie instalacji 3 gazowy kotły VITODENS 200 pracujące w kaskadzie szeregowo 3 x 60 kw. (ze sprzęgłem hydraulicznym w jednej linii) Przyłącze obiegu grzewczego PN6/DN 80 Przyłącze kotła grzewczego G 1½ Maks. Przepływ objętościowy [m3/h] 10,3 Wymiar a [mm] 805 Wymiar b [mm] 688 Wymiar c [mm] 460 Wymiar d [mm] RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

17 Wymiar e [mm] 219 Wymiar f [mm] 168 Wymiar g [mm] 343 Wymiar h [mm] 2707 Wymiar k [mm] 882 Wymiar l [mm] 430 Wymiar m [mm] 595 / Ustawienie narożne ze sprzęgłem hydraulicznym RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 16

18 / Wyposażenie dodatkowe Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego z wysokowydajną pompą obiegową z regulacją obrotów Nr katalog Przyłącza G 1½ Elementy składowe: Pompa obiegowa 2 trójniki z zaworem kulowym Zawór zwrotny 2 zawory do napełniania i opróżniania kotła Zawór bezpieczeństwa Zawór odcinający gazu z zamontowanym termicznym odcinającym zaworem bezpieczeństwa izolacja cieplna Przyłącze G1 ciśnieniowego naczynia wzbiorczego 3 gazowy kotły VITODENS 200 pracujące w kaskadzie szeregowo 3 x 60 kw. (ze sprzęgłem hydraulicznym - prostopadle) Przyłącze obiegu grzewczego PN6/DN 65 Wymiar a [mm] 927 Wymiar b [mm] 1780 Wymiar c [mm] 277 Wymiar d [mm] 1204 / System odprowadzający spaliny W pomieszczeniu kotłowni przewidziano kanał do odprowadzenia spalin. Wybrano system EW albi Jest to jednościenny system odprowadzania spalin ze stali kwasoodpornej przeznaczony do modernizacji kanałów kominowych oraz dostosowania ich parametrów do nowoczesnych urządzeń grzewczych. System może współpracować ze wszystkimi urządzeniami grzewczymi z zamkniętą komorą spalania, pracującymi w nadciśnieniu do 200 Pa, w których temperatura spalin nie przekracza 200 C, opalanymi gazem lub olejem opałowym. Paliwo Olej, gaz Temperatura pracy 200 C Materiał Standardowy: / Grubość materiału Spaw Izolacja Połączenie Dopuszczony do nadciśnienia 0,6 mm - 1,0 mm Spaw plazmowy lub laserowy na całej długości Opcjonalnie możliwa (zgodnie z projektem architektonicznym) Połączenie wtykowe / kielichowe z uszczelką umieszczoną wewnątrz połączenia Tak 200 Pa 17 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

19 Odporność na pożar sadzy Wolnostojące zakończenie Średnia szorstkość Nie Do średnicy 300: 2,5m nad ostatnim mocowaniem 1,0 mm Numer certyfikatu CE 0036 CPD Klasyfikacja CE T200 P1 W V2 L50060 G00 T200 N1 W V2 L50060 O00 T600 N1 D V2 L50060 G100 Wylot komina należy zakończyć daszkiem stożkowym FU-281 na rzędnej Całkowita długość komina wyniesie 15, 50 m. Dopuszczalna długość kanałów kominowych Ø150 dla kaskady 3 kotłów Vitodens 200 wynosi 18 m. UWAGA: Przy zastosowaniu systemu EW albi w każdym połączeniu mufowym należy umieścić uszczelkę ALBI26. RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 18

20 A - Kaskada spalin B - Vitodens C - Vitotronic 300-K (montowany do wyboru po prawej lub lewej stronie) całkowita długość wszystkich przewodów magistrali (dostarcza inwestor) nie powinna przekroczyć 50 m. D - Przyścienna rama montażowa E - Kaskada hydrauliczna F - Mocowanie sufitowe kaskady spalin HR - Powrót z instalacji HV - Zasilanie instalacji Wskazówka Podeprzeć kaskadę spalin przy zastosowaniu odpowiednich środków. zaleca się podwieszenie na suficie. Uwzględnić maks. odległość między punktami mocowania F. Liczba kotłów grzewczych 3x60 kw a [mm] 207 b [mm] 678 c [mm] 760 d [mm] 1750 e [mm] 220 f [mm] 430 g [mm] 580 Instalacje wielokotłowe z nadciśnieniowym systemem odprowadzania spalin (eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z kotłowni) Vitodens 200-W o mocy 19 do 105 kw, Istnieje możliwość przyłączenia maks. 4 gazowych kotłów kondensacyjnych, o mocy od 19 do 105 kw, do wspólnego przewodu odprowadzania spalin z nadciśnieniem. Moc maks. wynosi 420 kw. Instalacje wielokotłowe Vitodens 200-W, z nadciśnieniowym systemem odprowadzania spalin przewidziane są do eksploatacji z zasysaniem powietrza do spalania z kotłowni (konstrukcja B). Wymagania dotyczące ustawienia kotłów Otwory powietrza do spalania Urządzenia gazowe o całkowitej znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 50 kw mogą posiadać tylko wychodzące na zewnątrz otwory doprowadzające powietrze do spalania. Przekrój otworu powinien wynosić min. 150 cm2, przy czym do każdego kw całkowitej znamionowej mocy cieplnej powyżej 50 kw należy dodać 2 cm2. Przekrój ten może być podzielony maksymalnie na 2 otwory (należy przestrzegać Rozp. o Inst. Paleniskowych, Niemcy, oraz TRGI 2008). Odstępy montażowe Przy prostym montażu zalecamy zachować odstęp wynoszący ok. 100 lub 150 mm pomiędzy gazowymi kotłami kondensacyjnymi. W przypadku instalacji wielokotłowych Vitodens 200-W, o mocy od 45 do 105 kw, w połączeniu z kaskadą hydrauliczną odstęp musi wynosić 100 mm. Zabezpieczenie przed przepływem powrotnym spalin Vitodens 200-W, 45 do 105 kw Nad każdym kotłem grzewczym, w obrębie połączenia do przewodu zbiorczego zainstalowane jest zabezpieczenie przed przepływem powrotnym spalin. Jeżeli kocioł grzewczy jest w trakcie eksploatacji to kulisty element odcinający urządzenia zabezpieczającego przed przepływem powrotnym spalin zostaje podniesiony przez nadciśnienie wytwarzane przez dmuchawę z regulacją obrotów. W ten sposób droga spalin zostaje udrożniona Jeżeli kocioł nie pracuje, urządzenie 19 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

21 zabezpieczające przed przepływem wstecznym spalin zamyka drogę spalin. Zezwolenie Gazowe kotły kondensacyjne Vitodens 200-W o mocy od 19 do 105 kw zostały przebadane i otrzymały atest wraz z instalacją odprowadzania spalin. Przewód odprowadzania spalin uzyskał certyfikat CE. Otwór rewizyjny Zgodnie z Rozp. o Inst. Paleniskowych (Niemcy) w kotłowni konieczny jest montaż otworu rewizyjnego. Stosować otwór rewizyjny odpowiedni do średnicy rury odprowadzania spalin Vitodens 200-W, kw A - Powietrze nawiewne B - Spaliny C - Wentylacja komina D - Otwór rewizyjny E - Przewód łączący Zakres dostawy kaskady spalin: RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 20

22 1 Przewód zbiorczy odprowadzania spalin Ø 125, 150 lub 200 mm 2 Zabezpieczenie przed przepływem powrotnym Ø80 lub 100 mm (dla kotłów Vitodens 200-W, 45 do 105 kw) Zabezpieczenie przed przepływem powrotnym dla kotłów Vitodens 200-W, można montować w samym kotle grzewczym (zawór zwrotny klapowy w przewodzie powietrza dolotowego palnika) 3 Zestaw uzupełniający Ø 60 na Ø 80 mm (dla kotłów Vitodens 200-W, 222-W oraz 222- F, 19 do 35 kw) 4 Element końcowy z odpływem kondensatu 5 Syfon i przewód Wyposażenie dodatkowe (Ø 200 mm patrz cennik kotła Vitocrossal 300): 6 6 Element rewizyjny Ø 125, 150 lub 200 mm 7 Pakiet podstawowy szybu Ø 125, 150 lub 200 mm W skład wchodzą: Kolanko wsporcze Szyna wsporcza Pokrywa przewodu kominowego Dystans (3 szt., maks. odległość 5 m) 8 Rura odprowadzania spalin Ø 125, 150 lub 200 mm 2 m długości (2 szt. = 4 m długości) 2 m długości (1 szt.) 1 m długości (1 szt.) 0,5 m długości (1 szt.) 9 Dystans (3 szt., maks. odległość 5 m) 10 Osłona nawiewu Ø 125, 150 lub 200 mm 11 Przedłużenie przewodu zbiorczego odprowadzania spalin Ø 125 lub 150 mm (dla kotłów Vitodens 222-W oraz 222-F) Długość całkowita wraz z mufą: 190 mm Pozycje od 1 do 5 objęte są zakresem dostawy kaskady spalin. Element rewizyjny i inne elementy wyposażenia dodatkowego systemu odprowadzania spalin należy zamówić stosownie do potrzeb (Ø 200 mm patrz cennik systemu odprowadzania spalin kotła Vitocrossal). Maks. długość całkowita przewodu odprowadzania spalin Vitodens 200-W, 45 do 105 kw w układzie rzędowym Znamionowa moc cieplna [kw] 3x60 Znamionowa moc cieplna (całkowita) [kw] 180 Maks. długość całkowitego poziomego przewodu łączącego - wymiar systemowy 125 mm [m] - wymiar systemowy 150 mm [m] - wymiar systemowy 200 mm [m] 4-21 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

23 Maks. długość przewodu w szybie - wymiar systemowy 125 mm [m] - wymiar systemowy 150 mm [m] - wymiar systemowy 200 mm [m] Maks. długość całkowita przewodu odprowadzania spalin - wymiar systemowy 125 mm [m] - wymiar systemowy 150 mm [m] - wymiar systemowy 200 mm [m] Wskazówka Celem obliczenia parametrów instalacji odprowadzania spalin można wykorzystać parametry spalin pojedynczych kotłów (patrz wytyczne projektowe kotła Vitodens). Straty ciśnienia w urządzeniu zabezpieczającym przed przepływem wstecznym spalin są już uwzględnione i nie muszą być już brane pod uwagę w rachunkach. Maksymalne ciśnienie robocze według DVGW G 635 pozostaje nieuwzględnione. Montaż kotłów Vitodens z lub bez przyściennej ramy montażowej - montaż szeregowy ( kw) RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 22

24 1 - Przewód zbiorczy odprowadzania spalin Ø 125, 150 lub 200 mm 2 - Zabezpieczenie przed przepływem powrotnym Ø 80 lub 100 mm 3 - Element końcowy z odpływem kondensatu 4 - Syfon i przewód 5 - Element rewizyjny Ø 125, 150 lub 200 mm 6 - Osłona nawiewu Przewód zbiorczy Ø[mm] a[mm] b[mm] c[mm] d[mm] e[mm] f[mm] g[mm] h[mm] 125 Vitodens 200-W, kw Vitodens 200-W, kw Vitodens 200-W, kw Przewód zbiorczy odprowadzania spalin należy ułożyć ze spadkiem wynoszącym min. 3º. Należy odpowiednio skrócić zabezpieczenie przed przepływem powrotnym oraz kolanka zwrotne. / Kubatura kotłowni Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 172. Obciążenie cieplne Pomieszczenie 0.5 adaptowane na potrzeby kotłowni gazowej pod względem kubatury spełnia wymogi techniczne. L.P POMIESZCZENIE URZĄDZENIE ILOŚĆ POBÓR GAZU JEDN. [m 3 /h] PRZYŁ. GAZU MOC [kw] OBCIĄŻE NIE CIEPLNE POMIESZ CZENIA [W/m 3 ] OBCIĄŻEN IE CIEPLNE DOPUSZC ZALNE [W/m 3 ] 1 0,5 kotłownia 39,18 m 3 Kocioł gazowy 3 5,95 R¾ / Powierzchnia okien Zgodnie z PN-B Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 punkt Oświetlenie Kotłownia gazowa o mocy większej niż 60kW powinna mieć oświetlenie naturalne możliwie od przodu kotłów, a powierzchnia okien nie powinna być mniejsza niż 1/15 w stosunku do powierzchnia podłogi kotłowni, przy czym co najmniej 50% powierzchni okien powinno mieć możliwość otwierania. Poza tym kotłownię należy wyposażyć w oświetlenie sztuczne zainstalowane zgodeni z wymaganiami IP-65. Wymagana powierzchnia okien kotłowni wynosi więc F wym = A p /15 = 0,695 m 2 23 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

25 gdzie: A p powierzchnia podłogi kotłowni równa 10,42 m 2 Przynajmniej połowa obliczonej powierzchni F wym musi stanowić okno otwierane. W kotłowni zastosowano drzwi do kotłowni 1,5-skrzydłowe w konstrukcji aluminiowej - profil ciepły, odporność pożarowa EI30. Skrzydło pełne, dwa zamki patentowe, samozamykacz ramieniowy. Od zewnątrz klamka bezpieczna typu U-Form, od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem. Naświetle uchylne o pow. przeszklenia min. 0,7m², szklone szybą bezpieczną P2, otwierane przy pomocy ręcznego automatu uchyłu. Całość malowana proszkowo w kolorze brązowym RAL Przed wykonaniem zamówienia drzwi należy bezwzględnie pobrać wymiary otworów z natury wykonać inwentaryzację powykonawczą otworów budowlanych. Istniejące okratowanie wewnętrzne i zewnętrzne drzwi i okien w obrębie całego obiektu do likwidacji, / Wentylacja kotłowni Nawiew powietrza Zgodnie z PN-B Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 punkt Wentylacja minimalna wielkość kanału nawiewnego dla kotłowni nie powinna być mniejsza niż 300 cm2 i powinna wynosić co najmniej 5cm2 na każdy kilowat mocy nominalnej: Powierzchnia przekroju kanału nawiewnego wynosi więc: A N = 3 P A j A N = 3 60 kw 5 cm 2 /kw A N = 900 cm 2 /kw gdzie: P moc kotła Vitodens kw A j min. powierzchnia przekroju kanału nawiewnego na każdy kilowat mocy kotła 5 cm 2 /kw Zgodnie z zaleceniami producenta kotłów urządzenia gazowe o całkowitej znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 50 kw mogą posiadać tylko wychodzące na zewnątrz otwory doprowadzające powietrze do spalania. Przekrój otworu powinien wynosić min. 150 cm2, przy czym do każdego kw całkowitej znamionowej mocy cieplnej powyżej 50 kw należy dodać 2 cm2. Przekrój ten może być podzielony maksymalnie na 2 otwory (należy przestrzegać Rozp. o Inst. Paleniskowych, Niemcy, oraz TRGI 2008). Tak więc A N = 150 cm 2 + [(180 kw 50 kw) 2 cm 2 /kw] = 410 cm 2 W kotłowni zastosowano kanał nawiewny o wymiarach 30 cm x 30 cm którego dolna krawędź w pomieszczeniu kotłowni zlokalizowana jest 30 cm nad posadzką zaś dolna krawędź otworu w ścianie zewnętrznej na wysokości 2,5m (kanał Z-kształtny). Na kanale należy zastosować przepustnicę umożliwiającą ograniczenie przekroju jednak nie więcej niż o 50%. Wywiew powietrza Zgodnie z PN-B Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 24

26 punkt Wentylacja minimalna wielkość powierzchni przekroju kanału wywiewnego powinna wynosić przynajmniej połowę tej wartości dla kanału nawiewnego. Przyjęto więc 3 kanały wywiewne Ø 15 cm. Dające łącznie powierzchnię 530 cm 2. / Rozdzielacz hydrauliczny Celem rozdzielenia obiegów w budynku zastosowano rozdzielacz hydrauliczny MGV80. Moduły rozdzielacza z od dzielonymi termicznie komorami (zasilanie i po wrót). Moduły posiadają boczne kołnierzowe przyłączenia, do obwodu kotła albo dalszych modułów rozdzielczych, Gwinty zewnętrzne 2 do podłączenia obiegów grzewczych, pasujące do grup pompowych dużego rozdzielacza. Zawiera stalowe pod stawy o regulowanej wysokości, izolację z tworzywa EPP, Śruby, zaślepki z możliwością opróżniania. System rozdzielacza zbudowany jest z modułów dwu-lub trzyobwodowych i połączeń kątowych z możliwością kombinacji do za budowania określonej przez klienta ilości grup pompowych (obiegów grzewczych). Sprawdzony ciśnieniowo i pomalowany proszkowo max dopuszczalne ciśnienie PN 6 max dopuszczalna temperatura 130 C odległość osi (AA): DN 80 = 225 mm Dane techniczne rozdzielacza MGV Typ Wydajność pompy [m 3 /h] Moc [kw] Przyłącze KK/OG Wielkość komory [mm] MGV DN80/2 80 x RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

27 Opory na rozdzielaczu MGV 80 dla 2 obiegów grzewczych Przepływ obiegu grzewczego [m3/h] 6,0 Przepływ obiegu cwu [m3/h] 6,0 Przepływ całkowity przez rozdzielacz [m3/h] 12,0 Opory na rodzielaczu dla przepływu max [bar] 0,047 / Zawór bezpieczeństwa obiegu kotłowego Przy każdym kotle należy zastosować dedykowany przez producenta zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego z wysokowydajną pompą obiegową z regulacją obrotów (nr kat ). Zawór bezpieczeństwa wchodzi w skład takiego zestawu. Zawór bezpieczeństwa zgodny z normą TRD 721 jest elementem zestawu przyłączeniowego (wyposażenie dodatkowe) (ciśnienie otwarcia 4 bar (0,4 MPa)). Wg normy EN przewód wyrzutowy powinien być wprowadzony do leja odpływowego (zestaw leja odpływowego dostarczany jest jako wyposażenie dodatkowe). W leju odpływowym zamontowany jest syfon stanowiący blokadę zapachów. Producent powinien dostarczyć zawór bezpieczeństwa spełniający wymagania (wg UDT): m 3600 Q / r [kg/h] m / 2099 = 120,81 kg/h m 102,91 kg/h = 0,0286 kg/s gdzie: Q - nominalna moc kotła, 60 [kw] r - ciepło parowania wody, 2099 kj/kg Ciśnienie dopływu p 1 = 1,1 p r [MPa] RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 26

28 p 1 = 0,44 MPa gdzie: pr ciśnienie robocze najsłabszego elementu instalacji przyjęto 0,4 MPa (r dla nadciśnienia 0,44 MPa wynosi z tablic parowych 2099) m = 10 K 1 a A (p 1 +0,1) [kg/h] A = m / [10 K 1 a (p 1 +0,1)] [mm 2 ] A = 102,91 / [10 0,52 0,702 (0,44+0,1)] [mm 2 ] A = 102,91 / 1,9712 = 52,207 mm 2 przyjęto zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy z dzwonem wspomagającym, kątowy kołnierzowy z membraną i uszczelnieniem miękkim nr kat Si 6301M gdzie: K 1 współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości pary i jej parametry przed zaworem (odczytywany z wykresu zamieszczonego w normie dla p1 =0,3-0,6 MPa równy 0,53-0,52) F pole przepływu, m 2 a dopuszczalny współczynnik wypływu dla par i gazów, a= 0,9a rzecz = 0,9 0,78 = 0,702 a rzecz wartość współczynnika wypływu zaworu bezpieczeństwa wyznaczona metodą doświadczalną a rzecz = 0,78 (wg karty katalogowej dla p 1 0,14 MPa) A obliczeniowa powierzchnia kanału dopływowego zaworu, mm 2 p 1 maksymalne nadciśnienie przed zaworem, nie większe niż 1,1 ciśnienia dopuszczalnego zabezpieczanego kotła, MPa Średnica gniazda zaworu d o = (4 A / 3,14) 0,5 = 8,16 mm Przyjęto zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy z dzwonem wspomagającym, kątowy kołnierzowy z membraną i uszczelnieniem miękkim nr kat Si 6301M wielkość 20x32, (do=20mm) ciśnienie pełnego otwarcia 0,44 MPa (nadciśnienie), temperatura czynnika: woda 100 o C, sprężyna o zakresie ciśnień 0,35...0,5 MPa Producent powinien dostarczyć zawór bezpieczeństwa spełniający wymagania (wg PN-82/M ): przepustowość zaworu bezpieczeństwa dla pary (wg normy, do której odsyłały stare przepisy, wg PN-82/M-74101) Q = q m F a gdzie: q m teoretyczna jednostkowa przepustowość, kg/(m 3 s) F pole przepływu, m 2 a współczynnik wypływu, a= 0,9a rzecz a rzecz katalogowa wartość współczynnika wypływu zaworu bezpieczeństwa (dla danego płynu (para, woda...) dla p1 11 MPa qm = 1458 p1 p 1 = 0,1 + 0,44 = 0,54 MPa (abs) q m = ,54 = 787 kg/(m 3 s) (UWAGA: w tym wzorze podstawiać należy wartość ciśnienia absolutnego dopływu pary) 27 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

29 przyjęto zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy z dzwonem wspomagającym, kątowy kołnierzowy z membraną i uszczelnieniem miękkim nr kat Si 6301M a dopuszczalny współczynnik wypływu dla par i gazów, a= 0,9a rzecz = 0,9 0,78 = 0,702 a rzecz wartość współczynnika wypływu zaworu bezpieczeństwa wyznaczona metodą doświadczalną a rzecz = 0,78 (wg karty katalogowej dla p 1 0,14 MPa) wymagana powierzchnia przelotu zaworu bezpieczeństwa F = Q / (q m a) (za Q podstawiono wartość m w kg/s) F = 0,0286 / (787 0,702) = 0, m 2 Średnica gniazda zaworu d o = (4 A / 3,14) 0,5 = 8,12 mm Przyjęto zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy z dzwonem wspomagającym, kątowy kołnierzowy z membraną i uszczelnieniem miękkim nr kat Si 6301M wielkość 20x32, (do=20mm) ciśnienie pełnego otwarcia 0,44 MPa (nadciśnienie), temperatura czynnika: woda 100 o C, sprężyna o zakresie ciśnień 0,35...0,5 MPa Dobrane typy zaworów są przykładowe, dostawca kotłów powinien dostarczyć zawory o niegorszych parametrach. / Zabezpieczenie stanu wody Zgodnie z normą EN w kotłach do 300 kw można zrezygnować z wymaganego zabezpieczenia przed brakiem wody, jeżeli zostanie wyeliminowana możliwość podgrzewu przy niedoborach wody. Kotły Vitodens firmy Viessmann są wyposażone w zabezpieczenie przed brakiem wody (zabezpieczenie przed pracą na sucho). Kontrole techniczne potwierdzają, że przy ewentualnych niedoborach wody w instalacji grzewczej na skutek nieszczelności i jednoczesnej eksploatacji palnika następuje samoczynne wyłączenie palnika, zanim nastąpi nadmierne nagrzanie kotła grzewczego i instalacji spalinowej. / Zabezpieczenie przed zamarzaniem Woda do napełniania i uzupełniania o nieodpowiednich właściwościach powoduje wzmożone odkładanie się osadu oraz szybszą korozję, co może prowadzić do uszkodzenia kotła. Odnośnie jakości i ilości wody w obiegu grzewczym oraz wody do napełniania i wody do uzupełniania, należy uwzględnić przepis VDI Przed napełnieniem dokładnie przepłukać instalację grzewczą. Napełniać tylko wodą o jakości wody użytkowej. Wodę do napełniania i uzupełniania o twardości powyżej następujących wartości należy zmiękczać, np. stosując małą instalację demineralizacyjną do wody grzewczej (np Vitoset): Dopuszczalna twardość całkowita wody do napełniania i uzupełniania 2,0 mol/m 3 (11,2 dh) Do wody do napełniania można dodać środek przeciw zamarzaniu przeznaczony do instalacji grzewczych. Przystosowanie środka przeciw zamarzaniu do danego typu instalacji potwierdza jego producent, w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia uszczelek i membran oraz występowania hałasu podczas ogrzewania. RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 28

30 / Zawór bezpieczeństwa obiegów grzewczych Przy naczyniu przeponowym obiegów grzewczych należy zastosować zawór bezpieczeństwa) (ciśnienie otwarcia 4 bar (0,4 MPa)). Wg normy EN przewód wyrzutowy powinien być wprowadzony do leja odpływowego (zestaw leja odpływowego dostarczany jest jako wyposażenie dodatkowe). W leju odpływowym zamontowany jest syfon stanowiący blokadę zapachów. Zawór bezpieczeństwa spełniający wymagania (wg UDT): m 3600 Q / r [kg/h] m / 2099 = 120,81 kg/h m 308,72 kg/h = 0,0858 kg/s gdzie: Q - nominalna moc układu, 180 [kw] r - ciepło parowania wody, 2099 kj/kg Ciśnienie dopływu p 1 = 1,1 p r [MPa] p 1 = 0,44 MPa gdzie: pr ciśnienie robocze najsłabszego elementu instalacji przyjęto 0,4 MPa (r dla nadciśnienia 0,44 MPa wynosi z tablic parowych 2099) m = 10 K 1 a A (p 1 +0,1) [kg/h] A = m / [10 K 1 a (p 1 +0,1)] [mm 2 ] A = 308,72 / [10 0,52 0,702 (0,44+0,1)] [mm 2 ] A = 308,72 / 1,9712 = 156,615 mm 2 przyjęto zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy z dzwonem wspomagającym, kątowy kołnierzowy z membraną i uszczelnieniem miękkim nr kat Si 6301M gdzie: K 1 współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości pary i jej parametry przed zaworem (odczytywany z wykresu zamieszczonego w normie dla p1 =0,3-0,6 MPa równy 0,53-0,52) F pole przepływu, m 2 a dopuszczalny współczynnik wypływu dla par i gazów, a= 0,9a rzecz = 0,9 0,78 = 0,702 a rzecz wartość współczynnika wypływu zaworu bezpieczeństwa wyznaczona metodą doświadczalną a rzecz = 0,78 (wg karty katalogowej dla p 1 0,14 MPa) A obliczeniowa powierzchnia kanału dopływowego zaworu, mm 2 p 1 maksymalne nadciśnienie przed zaworem, nie większe niż 1,1 ciśnienia dopuszczalnego zabezpieczanego kotła, MPa Średnica gniazda zaworu d o = (4 A / 3,14) 0,5 = 14,12 mm Przyjęto zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy z dzwonem wspomagającym, kątowy kołnierzowy z membraną i uszczelnieniem miękkim nr kat Si 6301M wielkość 20x32, (do=20mm) ciśnienie pełnego otwarcia 0,44 MPa (nadciśnienie), temperatura czynnika: woda 100 o C, sprężyna o zakresie ciśnień 0,35...0,5 MPa 29 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

31 zawór bezpieczeństwa spełniający wymagania (wg PN-82/M-74101): przepustowość zaworu bezpieczeństwa dla pary (wg normy, do której odsyłały stare przepisy, wg PN-82/M-74101) Q = q m F a gdzie: q m teoretyczna jednostkowa przepustowość, kg/(m 3 s) F pole przepływu, m 2 a współczynnik wypływu, a= 0,9a rzecz a rzecz katalogowa wartość współczynnika wypływu zaworu bezpieczeństwa (dla danego płynu (para, woda...) dla p1 11 MPa qm = 1458 p1 p 1 = 0,1 + 0,44 = 0,54 MPa (abs) q m = ,54 = 787 kg/(m 3 s) (UWAGA: w tym wzorze podstawiać należy wartość ciśnienia absolutnego dopływu pary) przyjęto zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy z dzwonem wspomagającym, kątowy kołnierzowy z membraną i uszczelnieniem miękkim nr kat Si 6301M a dopuszczalny współczynnik wypływu dla par i gazów, a= 0,9a rzecz = 0,9 0,78 = 0,702 a rzecz wartość współczynnika wypływu zaworu bezpieczeństwa wyznaczona metodą doświadczalną a rzecz = 0,78 (wg karty katalogowej dla p 1 0,14 MPa) wymagana powierzchnia przelotu zaworu bezpieczeństwa F = Q / (q m a) (za Q podstawiono wartość m w kg/s) F = 0,0858 / (787 0,702) = 0, m 2 Średnica gniazda zaworu d o = (4 A / 3,14) 0,5 = 14,06 mm Przyjęto zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy sprężynowy z dzwonem wspomagającym, kątowy kołnierzowy z membraną i uszczelnieniem miękkim nr kat Si 6301M wielkość 20x32, (do=20mm) ciśnienie pełnego otwarcia 0,44 MPa (nadciśnienie), temperatura czynnika: woda 100 o C, sprężyna o zakresie ciśnień 0,35...0,5 MPa / Naczynie przeponowe obiegów grzewczych Pojemność wodna instalacji instalacja grzejnikowa [m 3 ] 1,5 wężownice zasilające zasobniki cwu [m 3 ] 0,032 pojemność obiegu kotłowego z rozdzielaczami i sprzęgłem [m 3 ] 0,25 całkowita pojemność [m 3 ] 1,782 Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego (zgodnie z normą PN-B Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 30

32 V u = V ρ 1 V [dm 3 ] V u = 1, ,7 0,0287 = 51,13 [dm 3 ] gdzie: V - pojemność instalacji, [m 3 ] ρ 1 - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej, 999,7 [kg/m 3 ] V - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej, dla temperatury wody zasilającej instalację 80 C, 0,0287 [dm 3 /kg] Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego V n = V n (p max + 1)/(p max - p) [dm 3 ] V n = 51,13 (4 + 1)/(4 1,24) = 92,63 [dm 3 ] gdzie: p max - ciśnienie maksymalne w instalacji (przyjęto 4 bar) p - ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym [bar] p = p st + 0,2 p = 1,04 + 0,2 = 1,24 bar gdzie: p st - ciśnienie hydrostatyczne, [bar] p st = ρ g H p st = 977,78 9,81 10,80 = ,84 Pa = 1,04 bar ρ - gęstość wody instalacyjnej, 977,78kg/m3 g - przyspieszenie ziemskie, 9,81 m/s2 H - odległość między osią wypływu czynnika z kotła,, a osią najwyżej położonego grzejnika, [m] Dobrano 2 przeponowe naczynia wzbiorcze NG 50 frimy Reflex do układów grzewczych i chłodniczych. ciśnieniowe naczynie przeponowe do instalacji grzewczych i chłodniczych wyposażone w przyłącze gwintowe oraz wymienną membranę (maks. temperatura 70 C) powłoka zewnętrzna - lakier proszkowy, w kolorze szarym lub białym pojemność naczyń: 8 do 25 l przy maksymalnym ciśnieniu pracy 6 lub 35 do 1000 l sotjące, przy maksymalnym ciśnieniu pracy 6 bar ciśnienie wstępne wynosi 1,5 bar l Urządznie Typ Charakterystyka Kolor Indeks Średnica ØD Wysokość H [mm] Podłączenia h [mm] Przyłącze Naczynie Reflex NG NG 50 6 bar / 120 C szare R ¾ 31 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

33 Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej: d = 0,7 V n 0,5 [mm] d = 0,7 92,63 0,5 = 6,74 [mm] Przyjęto średnicę rury wzbiorczej d = 20mm. / Dobór zaworu mieszającego obiegu centralnego ogrzewania A =Δ p z / p o + p z gdzie: p o - opory obiegu p z - spadek ciśnienia na całkowicie otwartym zaworze przyjmujemy Δpz = 16 [kpa] zakładamy autorytet A = 0,5 Strata ciśnienia w obiegu: p = 25.0 [kpa] Przyjęto zawór trójdrogowy kołnierzowy VL 3 PN6 DN25 K VS = 10 A =Δpz /Δpo +Δpz przepływ czynnika grzewczego V= 0,97 m3/h gdzie: Δpo - opory obiegu Δpz - spadek ciśnienia na całkowicie otwartym zaworze przyjmujemy Δpz = 16 [kpa] Dobrano trójdrogowy zawór VL-3 dn15 o autorytecie a = 0,45 o kv=2.5 m3/h / Dobór pompy obiegowej obiegu kotłowego Pompa kotłowa dostarczana w zestawie przyłączeniowym dla kotła Vitodens 200. RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 32

34 / Dobór pompy obiegowej obiegu grzewczego Wydajność pompy : V = 1, Q / [c p ρ t] [m 3 /h] V = 1, / [4, ,8 20] = 8,29 m 3 /h gdzie: Q - moc instalacji grzewczej [kw] c p - ciepło właściwe wody grzewczej [J/kg*K] ρ - gęstość wody grzewczej [kg/m3] t różnica temperatury zasilania i powrotu obiegu kotłowego [ o C] Wymagana wysokość podnoszenia pompy: H = 1,2 p / (g ρ) [m] H = 1,2 p / (g ρ) [m] H = 1, / (9,81 971,8) = 3,15 m gdzie: p opory instalacji grzejnikowej [Pa} g wartość przyśpieszenia ziemskiego [m/s 2 ] ρ - gęstość wody grzewczej [kg/m3] Dobrano pompę obiegową MAGNA FN MAGNA FN Opis pompy: - sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej - panel sterujący z wyświetlaczem TFT - skrzynka sterownicza przystosowana do opcjonalnych modułów CIM - wbudowany przetwornik różnicy ciśnień i temperatury - korpus pompy z żeliwa szarego (zależnie od modelu) - koszulka rotora wykonana z kompozytu wzmocnionego włóknem węglowym - tarcza łożyskowa i okładzina rotora wykonane ze stali nierdzewnej - obudowa statora wykonana ze stopu aluminium - elektronika chłodzona powietrzem MAGNA 3 jest pompą 1-fazową. Cechy charakterystyczne - AUTOADAPT - FLOWADAPT i FLOWLIMIT ( eliminują konieczność stosowania zaworów dławiących). - regulacja proporcjonalnociśnieniowa - regulacja stałociśnieniowa - charakterystyka stała - charakterystyka maks. lub. min. - automatyczna redukcja nocna - silnik nie wymaga żadnego zewnętrznego zabezpieczenia - okładziny izolacyjne dostarczane z pompami pojedynczymi dla instalacji grzewczych. 33 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

35 - szeroki zakres temperatury w sytuacji gdzie temperatury cieczy i otoczenia są zależne od siebie. Komunikacja Możliwa jest komunikacja z pompami MAGNA 3 poprzez: - bezprzewodowy interfejs Grundfos GO - moduły CIM (komunikacja fieldbus) - wejścia cyfrowe - wyjścia przekaźnika - wejścia analogowe (licznik energii cieplnej) Silnik i sterownik elektroniczny Pompy MAGNA3 posiadają synchroniczny silnik 4-biegunowy z magnesami trwałymi (silnik PM). Silnik charakteryzuje się wyższą sprawnością od konwencjonalnych klatkowych silników asynchronicznych. Prędkość obrotowa pompy jest regulowana przez zintegrowaną przetwornicę częstotliwości. Przetwornik różnicy ciśnień i temperatury jest zintegrowany z pompą. Ciecz: Czynnik tloczony: Woda grzewcza Zakres temperatury cieczy: C Temperatura cieczy: 80 C Gęstość: kg/m3 Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s Techniczne: Aktualny przepływ obliczeniowy: 8.29 m3/h Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 3.15 m Klasa TF: 110 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,PCT Materiały: Korpus pompy: Stal nierdzewna EN ASTM 351 CF8 Wirnik: PES 30%GF Instalacja: Zakres temperatury otoczenia: C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Kołnierz standardowy: DIN Przyłącze rurowe: DN 32 Ciśnienie: PN6/10 Długość montażowa: 220 mm Dane elektryczne: Moc wejściowa-p1: W Max. zużycie prądu: A Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 1 x 230 V Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 34

36 Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Energy (EEI): 0.18 Masa netto: 15.7 kg Masa: 17.5 kg Objętość wysyłkowa: 0.04 m3 / Dobór pompy obiegowej obiegu podgrzewacza CWU Wydajność pompy : V = 1, Q / [c p ρ t] [m 3 /h] V = 1, / [4, ,8 20] = 5,24 m 3 /h (przyjęto 6 m 3 /h zgodnie ze wskazaniami producenta podgrzewaczy) gdzie: Q - moc baterii podgrzewaczy [kw] c p - ciepło właściwe wody grzewczej [J/kg*K] ρ - gęstość wody grzewczej [kg/m3] t różnica temperatury zasilania i powrotu obiegu ładowania zasobników [ o C] Wymagana wysokość podnoszenia pompy: H = 1,2 p / (g ρ) [m] H = 1,2 p / (g ρ) [m] H = 1, / (9,81 971,8) = 5,41 m gdzie: 35 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

37 p opory instalacji zasilania podgrzewaczy * [Pa} g wartość przyśpieszenia ziemskiego [m/s 2 ] ρ - gęstość wody grzewczej [kg/m3] Uwaga:* Opory instalacji zasilania wynoszą opory na rozdzielaczu 0,047 bar = 4700 Pa Pa opory na zespole podgrzewaczy (dla przepływu 6m3/h) 3,5 m sł wody = Pa opory na armaturze przyjęto 5% (wartości pozostałych) 3900 Pa Łącznie Pa Dobrano pompę obiegową MAGNA F MAGNA F Opis pompy: * Elektronicznie komutowany silnik z magnesami trwałymi * Zintegrowany regulator pompy * Ceramiczne łożysko oporowe. * Węglowe łożysko osiowe. * Koszulka i okładzina rotora oraz tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej * Obudowa statora ze stopu aluminium. * Żeliwo szare korpus pompy. * Zabezpieczenie przed przeciążeniem Silnik 1-fazowy. Silnik nie wymaga żadnego zewnętrznego zabezpieczenia. Pompy MAGNA -część serii 2000-poprzez automatyczną kontrolę różnicy ciśnień dopasowują swoje parametry do aktualnych wymagań instalacji grzewczej. Możliwe są cztery rodzaje regulacji: * AUTOADAPT (regulacja automatyczna od "jednej różnicy ciśnień do następnej) zapewnia optymalny komfort i redukcję zużycia energii do minimum. * Ciśnienie proporcjonalne. * Ciśnienie stałe. * Charakterystyka stała (tylko poprzez komunikację zewnętrzną) Pompa może komunikować się przez - zintegrowany moduł LONWorks jako opcja (sygnał zał/wył, sygnał alarmu/zwrotny)) - zintegrowany moduł GENIbus jako opcja (sygnał zał/wył, sygnał alarmu/zwrotny, wejście analogowe 0-10 V, sterowanie pomp podwójnych i sterowanie zewnętrzne poprzez wejścia charakterystyki Max i Min) - pilota R 100 (zamawiać oddzielnie) Ciecz: Czynnik tloczony: Woda grzewcza Zakres temperatury cieczy: C Temperatura cieczy: 60 C RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 36

38 Gęstość: kg/m3 Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s Techniczne: Aktualny przepływ obliczeniowy: 6 m3/h Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 5.42 m Klasa TF: 110 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,TSE,GOST2 Materiały: Korpus pompy: Żeliwo szare EN-JL1040 ASTM 35 B - 40 B Wirnik: Kompozyt, PES Instalacja: Zakres temperatury otoczenia: C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Kołnierz standardowy: DIN Przyłącze rurowe: DN 40 Ciśnienie: PN 6 / PN 10 Długość montażowa: 220 mm Dane elektryczne: Moc wejściowa-p1: W Max. zużycie prądu: A Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 1 x V Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Energy (EEI): 0.22 Masa netto: 7.03 kg Masa: 8.21 kg 37 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT

39 / Dobór pompy cyrkulacyjnej CWU Ze względu na brak niezbędnych danych w projekcie cwu parametry do doboru pompy cwu przyjęto szacunkowe na podstawie wielkości instalacji cwu. Wydajność pompy oszacowano na 0,32 m 3 /h Wysokość podnoszenia oszacowano na 3,56 m Dobrano pompę obiegową ALPHA N 180 ALPHA N 180 Opis pompy: Pompa obiegowa o wysokiej sprawności z silnikiem z magnesami trwałymi (technologia ECM) i zintegrowanym elektronicznym układem płynnej regulacji obrotów do tłoczenia czystej wody grzewczej wg VDI Cechy i korzyści: - Funkcja AUTOADAPT automatyczne ustawia najlepszą wartość zadaną. - Bez dodatkowych kosztów. - Okładziny termoizolacyjne są dostarczane razem z pompą - Prosta kontrola dzięki wyświetlaczowi pokazującemu aktualną wartość poboru mocy w W lub aktualnej wydajności w m³/h. - wysoka oszczędność energii dzięki najlepszemu wskaźnikowi minimalnej efektywności (EEI) na rynku. - dostępny korpus pompy ze stali nierdzewnej - Spełnia niemieckie wymagania związane z oszczędnością energii dla budynków i instalacji - Energieeinsparverordnung EnEV 14(3). - Automatyczna redukcja nocna zapewnia dalsze oszczędności energii. - Prosty wybór pomiędzy trzema krzywymi ciśnienia stałego, trzema krzywymi ciśnienia RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT 38

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2 Kompaktowa gazowa kondensacyjna centrala grzewcza Państwa korzyści: Instalacja krok po kroku przedstawiona na ilustracjach Od strony 29 Prosta konstrukcja Niewiele elementów, szybki montaż 6 720 808 717

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR J. 1380/S

PROJEKT NR J. 1380/S BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN- EN ISO 9001:2009 numer rejestracyjny AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR J. 1380/S Nazwa obiektu: Dom studencki

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ III SIWZ Specyfikacja Zamawianego Sprzętu SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU dla zadania Zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszkalnych i obiektów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Zakup i montaż kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo