BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA. LOKALIZACJA INWESTYCJI: Plewiska, ul. Kolejowa 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA. LOKALIZACJA INWESTYCJI: 62-064 Plewiska, ul. Kolejowa 2"

Transkrypt

1 wp.pl TOM IV BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO- KONFERENCYJNEGO NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO ROŚLINNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LOKALIZACJA INWESTYCJI: Plewiska, ul. Kolejowa 2 DZIAŁKI NR EW: dz. ew. nr 1226/2 INWESTOR: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B, Poznań NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA: KECMAN - projektowanie, wykonawstwo, nadzór - Grzegorz Paweł Kecman al. Bohaterów Warszawy 21a, Szczecin, PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz Kecman upr. nr 77/Sz/2002 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Krzysztof Imbra upr. nr 71/Sz/2002 EGZEMPLARZ NR:

2 PROJEKT WYKONAWCZY- KOTŁOWNIA GAZOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. CZEŚĆ OPISOWA 2. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA ZAŁĄCZNIK NR 3 UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 4 ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ZAŁĄCZNIK NR 5 OBLICZENIA KOTŁOWNI ZAŁĄCZNIK NR 6 WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY KOTŁOWNI GAZOWEJ ZAŁĄCZNIK NR 7 SPECYFIKACJA KOMINA 3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA TYTUŁ RYSUNKU SKALA NR SCHEMAT KOTŁOWNI --- S1 RZUT POMIESZCZENIA KOTŁOWNI 1:50 S2 WIDOK KOMINA 1:50 S3 2

3 PROJEKT WYKONAWCZY- KOTŁOWNIA GAZOWA OPIS TECHNICZNY do Projektu Wykonawczego kotłowni gazowej dla Inwestycji przebudowa budynku laboratoryjno-konferencyjnego na potrzeby centrum badawczo-rozwojowego rośinnego produktu leczniczego, Plewiska, ul. Kolejowa 2, dz. 1. DANE OGÓLNE 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA zlecenie inwestora, podkłady architektoniczne, Projekt Budowlany, obowiązujące normy i przepisy, katalogi techniczne. ew. nr 1226/ DANE OBIEKTU Przedmiotowy budynek jest budynkiem istniejącym o dwóch kondygnacjach nadziemnych.. Ciepło dla potrzeb ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania oraz dla potrzeb sąsiadującej hali magazynowej dostarczane będzie z kotłowni gazowej zlokalizowanej na parterze. Kanalizacja sanitarna odprowadzana będzie do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej. Zimna woda z istniejącej instalacji wodociągowej, Gaz dostarczany z istniejącego przyłącza. Ciepło dla potrzeb ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania dostarczane będzie z projektowanej kotłowni zlokalizowanej na parterze PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy kotłowni gazowej Opracowanie swym zakresem obejmuje: technologię kotłowni, wytyczne budowlane kotłowni, wytyczne zabezpieczeń przeciwkorozyjnych i termicznych. 2. WBUDOWANA KOTŁOWNIA GAZOWA Projektuję się kotłownię gazową opartą na kotle gazowym kondensacyjnym dla potrzeb przebudowywanego budynku. Zaprojektowano dwa obiegi grzewcze c.o (1 hala, 2-budynek A), jeden obieg ciepła technologicznego zasilający nagrzewnicę centrali wentylacyjnej oraz obieg przygotowania c.w.u.. Ww. układy regulowane poprzez system czujników temperatury i zaworów z siłownikami. 3

4 PROJEKT WYKONAWCZY- KOTŁOWNIA GAZOWA Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: Instalacja centralnego ogrzewania bud A = 16,0 kw Ciepło technologiczne = 4,0 kw Instalacja centralnego ogrzewania bud magaz. = 45,0 kw Q max. kotł.= 65,0 kw 2.1 Dobór kotła. Kocioł gazowy kondensacyjny firmy De Dietrich typ DTG ECO.NOX PLUS o mocy do 84kW lub równoważnym wyposażonym w palnik modulowany z całkowitym wstępnym zmieszaniem i konsolę sterowniczą Diematic m Automatyka. Do regulacji pracy kotła służyć będzie konsola zamontowana na kotle. Na ścianie zewnętrznej budynku na wysokości ok. 2,5 [m] należy zamontować czujnik temperatury zewnętrznej. Powinna być to ściana północna. Należy zwrócić uwagę, że czujnik nie może znajdować się nad oknami, drzwiami i otworami wentylacyjnymi, bezpośrednio pod balkonem lub rynną dachową. Nie powinien być też narażony na działanie porannych promieni słonecznych. Dla kotłowni gazowej projektuje się wykonanie aktywnego systemu zabezpieczenia np. firmy GAZEX lub równoważnego połączonego z kurkiem odcinającym dopływ gazu do kotłowni wyposażonym w głowicę samozamykającą. Nad kotłem gazowym zamontować należy detektor gazu np. typu DEX1,2 firmy GAZEX lub równoważny podłączony do modułu alarmowego np. typu MD-2.Z firmy GAZEX lub równoważnego. Sygnał akustyczny i optyczny umieścić nad drzwiami do kotłowni. W momencie zadziałania systemu należy opuścić budynek, a powrót do niego może nastąpić po sprawdzeniu instalacji gazowej i usunięciu ewentualnej usterki Zabezpieczenie instalacji kotła Naczynie wzbiorcze przeponowe. Przyjęto 1 naczynie wzbiorcze przeponowe wg. obliczeń i tabel doboru dla naczyń np. firmy Reflex typu NG50 lub równoważne. Przyjęto średnicę rury wzbiorczej dn20 mm. Powinna ona być prowadzona z minimalnym spadkiem wynoszącym 5 promili w kierunku naczynia. Zawór bezpieczeństwa instalacji kotła. Dobrano zawór bezpieczeństwa typu 1915 SYR 3/4'' Średnica króćca wlotowego dn 20 Średnica króćca wylotowego dn 25 Ciśnienie otwarcia 0,3 MPa 4

5 PROJEKT WYKONAWCZY- KOTŁOWNIA GAZOWA 2.4. Komin Projektuje się odprowadzenie spalin z kotła poprzez czopuch w systemie MKPS Żary lub równoważnym 100/160, komin spalinowy w systemie MKKS Żary lub równoważnym o średnicy 100mm, Nawiew powietrza do kotła przestrzenią między przewodem spalinowym a kominem ceramicznym. 2.5 Wentylacja kotłowni Wentylacja kotłowni: Nawiew: Kratką wentylacyjną w ścianie zewnętrznej 25x20[mm] (z osiatkowaniem). Dolna krawędź otworu nawiewu 30cm nad posadzką. Wywiew: kanałem wentylacyjnym o wymiarach 20x20 cm zlokalizowanym pod stropem kotłowni. 2.6 Instalacje grzewcze. Przewody rurowe instalacji grzewczych w kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych, przewodowych wg PN-80/H-74219, łączonych poprzez spawanie. Połączenia z armaturą i urządzeniami wykonać na kołnierze lub gwint w zależności od wykonania. Należy przestrzegać zachowania rozłączności połączeń umożliwiających demontaż urządzeń. W instalacjach grzewczych kotłowni należy zastosować zawory odcinające kulowe np. firmy Efar lub równoważne oraz zawory zwrotne np. firmy SOCLA Danfoss lub równoważne. Spadki przewodów 0,3 % od odpowietrzników. Instalację grzewczą po zmontowaniu, przed przyłączeniem do kotła należy gruntownie przepłukać w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń. Po przepłukaniu instalację poddać próbie ciśnieniowej na szczelność wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz.ii Roboty instalacyjne. 2.7 Zabezpieczenie antykorozyjne. Wszystkie elementy metalowe projektowanych instalacji, jak: przewody, podpory, uchwyty itp. należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Podczas przygotowania warsztatowego tych elementów lub też po ich zainstalowaniu należy oczyścić poprzez szczotkowanie, odtłuścić oraz pokryć dwukrotnie farbą podkładową. Po wyschnięciu farby podkładowej pokryć wszystkie powierzchnie dwukrotnie farbą nawierzchniową. Po wykonaniu prób ciśnieniowych i zakończeniu prac malarskich instalacje rurowe, zasobnik należy zaizolować cieplnie. Wszystkie przewody z rur palnych przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć opaskami ogniochronnymi HILTi lub równoważny: dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - masami o EI60. 5

6 PROJEKT WYKONAWCZY- KOTŁOWNIA GAZOWA 2.8 Izolacja przewodów Wszystkie rurociągi w kotłowni należy zaizolować termicznie otuliną wykonaną ze sztywnej pianki poliuretanowej o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40 C równym 0,035 W/mK w płaszczu osłonowym z folii PCV. Grubość izolacji zgodnie z Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z późn. Zmianami) oraz zgodnie z PN-85/B Dopuszcza się zastosowania innej izolacji pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych. 2.9 Instalacja wody. równoważnym, Instalację wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji projektuje się w systemie pex firmy Rehau lub Dla potrzeb c.w.u. zaprojektowano podgrzewacz o pojemności 150l. Przed podgrzewaczem należy na przyłączu wody zimnej zamontować membranowy zawór bezpieczeństwa np. firmy SYR typu 2115 lub równoważny. Nastawa otwarcia zaworu 0,6 [MPa]. Króciec wylotowy zaworu odprowadzić do kanalizacji. Dodatkowo zaprojektowano naczynie wzbiorcze np. typu DE12 firmy REFLEX lub równoważne Instalacja kanalizacji. Instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odwodnienie pomieszczenia kotłowni. Będzie się ono odbywać poprzez wpust podłogowy 100 ze stali kwasoodpornej. Z uwagi na możliwość okresowego wystąpienia wysokiej temperatury wody, instalację kanalizacyjną zaprojektowano z żeliwa sferoidalnego. Dodatkowo zaprojektowano studnię schładzającą o wysokości czynnej Hcz=0,5m. Do montażu przewodów stosować rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe żeliwne wg PN-75/H , uszczelnianych sznurem smołowanym i zaprawą cementową Wytyczne branżowe., ściany i strop kotłowni powinny mieć klasę odporności ogniowej EIS60 minut, a drzwi EI60 przejścia przewodów przez ściany wykonać jako odporne ogniowo, pomieszczenie kotła należy wyłożyć glazurą lub wymalować farbą olejną do wysokości 1,8 [m], kocioł ustawić na gumie technicznej i fundamencie o wysokości 10 [cm]. Narożniki fundamentów osłonić kątownikami [mm], zamontować w pomieszczeniu kotłowni zlew i zawór czerpalny ze złączką do węża Uwagi końcowe. 6

7 PROJEKT WYKONAWCZY- KOTŁOWNIA GAZOWA ze względu na pełne zautomatyzowanie pracy kotłownia nie wymaga stałej obsługi. Konieczna jest obsługa doraźna polegająca na sprawdzeniu pracy urządzeń i uzyskiwanych parametrów pracy, przeglądy okresowe należy wykonywać zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi poszczególnych urządzeń, wykonawca powinien opracować "Instrukcję obsługi kotłowni " i umieścić w widocznym miejscu, całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami wykonywania i odbioru robót budowlanomontażowych cz.ii" oraz przepisami B.H.P. i p. poż. 3. UWAGI KOŃCOWE Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentów. Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość. W przypadku wątpliwości, co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest do ich wyjaśnienia z projektantem. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Całość robót należy wykonać zgodnie z: "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Część II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe (Arkady, Warszawa 1988)", Sztuką budowlaną, Materiały zastosowane do budowy powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B lub CE), Przy układaniu rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać wytycznych technologicznych producenta rur i kształtek, prace montażowe mogą prowadzić wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w technologii określonej w projekcie, Montaż instalacji, i urządzeń powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami bhp i p.poż., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montażu producenta, 7

8 PROJEKT WYKONAWCZY- KOTŁOWNIA GAZOWA Prowadzący roboty obowiązany jest opracować plan bioz (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca 2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.). Szczególnie należy uwzględnić roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaż ciężkich urządzeń prefabrykowanych, roboty na wysokości powyżej 5m, roboty ziemne. Projektant : mgr inż. Grzegorz Kecman upr. bud. nr 77/Sz/2002 8

9 PROJEKT WYKONAWCZY- KOTŁOWNIA GAZOWA ZAŁĄCZNIK 1 Szczecin, listopad.2011 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO- KONFERENCYJNEGO NA POTZREBY CENTRUM ADRES INWESTYCJI: Plewiska, ul. Kolejowa 2 dz. ew. nr 1226/2 INWESTOR: FAZA: BRANŻA: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B, Poznań PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWNIA GAZOWA SANITARNA Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz art. 20 ust.4 Ustawy z dnia r. o zmianie ustawy Prawo budowlane, my niżej podpisani Projektanci oraz Sprawdzający oświadczamy, że ww. projekt budowlany został sporządzony, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ PODPIS PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: mgr inż. Grzegorz Kecman upr. bud. nr 77/Sz/2002 mgr inż. Krzysztof Imbra upr. bud. nr 71/Sz/2002 INSTALACYJNA INSTALACYJNA 9

10 PROJEKT WYKONAWCZY- KOTŁOWNIA GAZOWA ZAŁĄCZNIK NR 2 10

11 PROJEKT WYKONAWCZY- KOTŁOWNIA GAZOWA ZAŁĄCZNIK NR 3 11

12 PROJEKT WYKONAWCZY- KOTŁOWNIA GAZOWA ZAŁĄCZNIK NR 4 12

13 OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ 1. Zapotrzebowanie ciepła : 1.1. Założenia wstępne: zapotrzebowanie ciepła wynosi: ZAŁĄCZNIK NR 5 Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: Instalacja centralnego ogrzewania bud A = 16,0 kw Ciepło technologiczne = 4,0 kw Instalacja centralnego ogrzewania bud magaz. = 45,0 kw Q max. kotł.= 65,0 kw Założone parametry wody instalacyjnej 80/60 [ o C] 2. Dobór jednostek kotłowych : Kocioł gazowy firmy De Dietrich typ DTG ECO.NOX PLUS o mocy do 84kW wyposażonym w palnik modulowany z całkowitym wstępnym zmieszaniem i konsolę sterowniczą Diematic m3. podstawowe dane kotła moc znamionowa 65 kw sprawność kotła 98 [%] pojemność wodna kotła 7,5 [l] stąd Maksymalne obciążenie cieplne kotłowni = 65 kw Minimalny strumień masy wody przepływającej przez kocioł Q 45 * 419. G= = 0,34 kg/s Maksymalny strumień masy wody przepływającej przez kocioł Q G= = 3,1 kg/s 5 * Pomieszczenie kotłowni 3.1. Sprawdzenie kubatury kotłowni. Pomieszczenie kotłowni posiada kubaturę V rzecz = 32 [m 3 ] Łączne obciążenie cieplne kubatury pomieszczenia kotła nie może przekraczać q = 4650 q = Q / V rzecz = 2063 < 4650 [W/m 3 ] [W/m 3 ] Q = łączne obciążenie kubatury pomieszczenia od kotła Q = 65,0 [kw] 4. Komin. Dla odprowadzenia spalin projektuje się komin spalinowy o średnicy dn 100 mm w systemie MKKS Żary Czopuch w systemie powietrzno-spalinowym dn 100/650 mm '5. Obliczenie wentylacji: 5.1. Nawiew Powierzchnia otworu nawiewanego: 5.2. Wywiew Wymagany przekrój wywiewu: 291 cm2 F W = 0,5 x F N F W = 146 cm cm2 Zaprojektowano kanał wywiewny o przekroju o przekroju kwadratowym 20x20 cm pod stropem kotłowni. 6. Zapotrzebowanie paliwa gaz ziemny. Maksymalne godzinowe zużycie paliwa: F N = (5 x Q K ) / 1,116 F N = Ze względu na osiatkowanie otworu dobrano otwór o przekroju F N 349 cm2 Zaprojektowano otwór nawiewny o przekroju prostokątnym 20x25 cm, dolna krawędź kratki 30 cm nad posadzką kotłowni. Wlot i wylot zabezpieczyć siatka o max. średnicy 10mm. Ze względu na osiatkowanie otworu dobrano otwór o przekroju F N Kocioł: Gmax h =(Qx3600) / (Q i x n) 8,9 [Nm3/h] Q - moc cieplna kotła Q = 75,0 [kw] Qi - wartość opałowa gazu, dla GZ50 Q i = [kj/nm3] 12

14 n - sprawność kotła n = 0,98 Zapotrzebowanie roczne na paliwo G CO roczne = (86400 x Q x Sd x y) / (Qi x n x (ti - te)) [Nm3/rok] Q - zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o. Q = 75,0 [kw] sd - liczba stopodniokresu ogrzewania sd = 3800 [dni] y - współczynnik zmniejszający y = 0,95 ti - średnia temperatura wewn. w ogrzewanym budynku ti = 20 [oc] te - obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego te = -18 [oc] G CO roczne = ,3 [Nm3/rok] Każde odstępstwo eksploatacyjne od powyższych założeń spowoduje różnice w zużyciu paliwa. 7. Dobór naczynia wzbiorczego dla instalacji grzewczej: Pojemność ekspansywna Ve = V A ρ Δ υ Pojemność instalacji V A Vinst = Vk = razem pojemność zładu = 0,59 m3 0,01 m3 0,59 m3 Pojemność ekspansywna Minimalna pojemność użyteczna naczynia przeponowego Ve = 17,00 dm3 Zawartość wstępna wody Vv = (V A x 0,5%) / 100 Vv = 3,0 dm3 Ciśnienie początkowe pa = pst + pd [bar] pa = 0,2 [bar] Ciśnienie końcowe pe = psv ΔpA [bar] psv - ciśnienie otwarcia zaworu bezp. psv = ΔpA - różnica ciśn. otwarcia zaworu ΔpA = 3,0 [bar] 0,5 [bar] pe = 2,5 [bar] Minimalna pojemność nominalna naczynia wzbiorczego pe 1 Vn= Ve Vv pe pa Vn = 30,4 dm3 Obliczenie rury wzbiorczej d = 0,7 * Vn ^ 0,5 = 3,9 mm Dobrano przeponowe ciśnieniowe naczynie wzbiorcze czerwone typu NG 50 firmy Reflex Przyjęto średnicę rury wzbiorczej Ø20 mm zgodną z przyłączem fabrycznym naczynia oraz obliczeniami 13

15 8. Zawór bezpieczeństwa dla kotła. Nadciśnienie początku otwarcia p1 = 0,33 [MPa] Nadciśnienie w przestrzeni wylotowej p2 = 0 [MPa] Gęstość wody sieciowej przy t = 80 [ o C] r= 971,83 [kg/m 3 ] Wymagana przep. zaworu m = (3600 x Q K ) / r [kg/h] Ciepło parowania wody r = 2133,0 [kj/kg] m = 109,7 [kg/h] Przyjęto zastosowanie zaworu bezp. typu SYR o współczynniku wypływu Udział pary w mieszance parowo-wodnej odprowadzanej przez zawór bezp. x 2 = (i1 - i2) / r Entalpia wody przy nadciśnieniu i1 p1 = 615,76 Entalpia wody przy nadciśnieniu i2 p2 = x 2 = 417,51 0,09 Sumaryczna obli. pow. przekroju kanału odpływowego zaw. bezpieczeństwa A = Ap + Aw [mm 2 ] Obli. pow. przekroju kanału dopływowego niezbędna do odprowadzenia pary Ap = (x 2 x m) / (10 x K1 x K2 x α(p1 + 0,1)) [mm 2 ] K1 = 0,54 K2 = 0,57 Ap = 18,3 [mm 2 ] Obli. Pow. przekroju kanału dopływowego niezbędna do odprowadzenia wody Aw = (1 - x 2 ) x m / 5,03 x α C [(p1 - p2) x ρ]^0,5 [mm 2 ] Aw = 4,09 [mm 2 ] A = 22,43 [mm 2 ] Minim. śr. króćca dopływ. d = ((4 x A) / 3,14)^0,5 [mm] d = 5,35 [mm] Dobrano zawór bezpieczeństwa typu 1915 SYR ¾'' Nastawa początku otwarcia 0,3 [MPa] Średnica króćca wlotowego D N 20 [mm] Średnica króćca wylotowego D N 25 [mm] ciśnienie otwarcia 3,0 bary. 9. Pompy 9.1. Pompa obiegu kotłowego Przyjęto, że pompa układu kotłowego ma wydajność większą od sumy wydajności pomp obiegów grzewczych, co jest warunkiem prawidłowej pracy rozdzielacza hydraulicznego. Przyjęto się, że nadmiar w stosunku do wydajności pomp obiegów grzewczych wynosi 1,2. α = α c = 0,42 0,27 wydajność pompy G p = 1,2 Q k 3600 c p t inst Gp = 3,4 m3/h niezbędna wysokość podnoszenia opory po stronie kotła 3 kpa opory instalacji obiegu kotła 5 kpa razem 8 kpa H P = 0,8 [m H 2 O] Dobrano pompę firmy Grundfos MAGNA moc 21 W napięcie 230 V 9.2 Dobór pomp obiegowych układów grzewczych Pompa obiegu c.o. wydajność pompy niezbędna wysokość podnoszenia Q G co =0,86 t z t p G co =. 0,7 m3/h opory instalacji w kotłowni 15 kpa ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji 15 kpa razem 30 kpa H P co. = 3,0 [m H 2 O] Dobrano pompę firmy Grundfos Alpha moc 20 W napięcie 230 V Mieszacz. Dobrano trójdrogowy zawór regulacyjny mieszający firmy DANFOSS typu VRB3 DN25. Napęd typu AMV435 firmy DANFOSS Pompa obiegu c.o. w hali magazynowej wydajność pompy niezbędna wysokość podnoszenia Q G co =0,86 t z t p G co =. 2,0 m3/h opory instalacji w kotłowni 15 kpa ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji 30 kpa razem 45 kpa H P co. = 4,5 [m H 2 O] Dobrano pompę firmy Grundfos Magna moc 70 W napięcie 230 V 14

16 Mieszacz. Dobrano trójdrogowy zawór regulacyjny mieszający firmy DANFOSS typu VRB3 DN32. Napęd typu AMV435 firmy DANFOSS Pompa obiegowa C.T. obieg zasilenia nagrzewnicy wentylacyjnej wydajność pompy niezbędna wysokość podnoszenia Q G nag =0,86 t z t p G nag =. 0,2 m3/h opory instalacji w kotłowni 15 kpa ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji 10 kpa razem 25 kpa H P nag. = 2,5 [m H 2 O] Dobrano pompę firmy Grundfos Alpha moc 20 W napięcie 230 V Pompa ładująca podgrzewacz wydajność pompy niezbędna wysokość podnoszenia G=. 3,0 m3/h opory instalacji w kotłowni 15 kpa razem 15 kpa H P nag. = 1,5 [m H 2 O] Dobrano pompę firmy Grundfos UPS 32-30F moc 50 W napięcie 230 V Pompa cyrkulacyjna Dobrano pompę firmy Grundfos UPS moc 40 W napięcie 230 V 10. Dobór ciśnieniowego naczynia wyrównawczego dla podgrzewacza Vpod.= 150 dm3 tz = 10 st. C tcwu = 60 st. C n = 2,28 % pzw = 6 bar pe = 5,4 bar pa = 3 bar po = 3,2 Ve = Vpod x n / 100 = 3,42 dm3 Df = (pe-po)/pe = 0,34 bar Vn = Ve/Df = 9,949 dm 3 Dobrano ciśnieniowe naczynie wzbiorcze typu DD 12 dn20, 10 bar firmy REFLEX Dobrano zawór bezpieczeństwa typu 2115 SYR ½'' 15

17 ZAŁĄCZNIK NR 6 WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY KOTŁOWNI POZ. SPECYFIKACJA ILOŚĆ PRODUCENT 1 Kocioł gazowy firmy De Dietrich typ DTG ECO.NOX PLUS o mocy do 84kW wyposażonym w palnik modulowany z całkowitym wstępnym zmieszaniem i 1 De dietrich a konsolę sterowniczą Diematic m3. Czujnik temp, zewnętrznej (w zakresie dostawy kotła) 1 j.w. 2a Membranowy zawór bezpieczeństwa typ 1915 średnica króćca dolotowego 3/4 nastawa 3,0 bar 1 SYR 2b Membranowy zawór bezpieczeństwa typ 2115 średnica króćca dolotowego 1/2 1 SYR 3a Pompa obiegu kotłowego Magna Grundfos 3b Popma ładująca c.w.u. UPS F B 1 j.w. 3c Pompa Cyrkulacyjna UPS j.w. 3d Pompa Obiegowa centralnego ogrzewania Alpha j.w. 3e Pompa Obiegowa c.t. (zasilenie nagrzewnicy wentylacyjnej ) Alpha j.w. 3f Pompa Obiegowa centralnego ogrzewania hali magazynowej Magna j.w. 4 Podgrzewacz ciepłej wody BC150 o pojemności 150 dm3 1 De dietrich 5a Naczynie wzbiorcze typ NG50, rura wzbiorcza DN20 1 REFLEX 5b Naczynie wzbiorcze typ DD12, rura wzbiorcza DN20 1 REFLEX 6 Rozdzielacz hydrauliczny HW PLUS 70 1 De dietrich 7a Zawór trójdrogowy regulacyjny mieszający VRB3 DN25 z napędem typu AMV435 1 Danfoss 7b Zawór trójdrogowy regulacyjny mieszający VRB3 DN32 z napędem typu AMV435 1 Danfoss 8a Zawór kulowy odcinający dn b Zawór kulowy odcinający dn c Zawór kulowy odcinający dn d Zawór kulowy odcinający dn e Zawór kulowy odcinający dn a Zawór zwrotny dn b Zawór zwrotny dn c Zawór zwrotny dn d Zawór zwrotny dn e Zawór zwrotny dn a Filtr do wody dn b Filtr dn Rozdzielacz dn a Czujnik metanu DEX-1,2 1 Gazex 12b Sygnalizator świetlno-dźwiękowy SL 31 1 j.w. 12c Centrala MD-2.Z 1 j.w. Uwagi : 1. Powyżej podano przybliżone ilości materiałów i urządzeń w związku z tym przed zamówieniem, należy zawsze zweryfikować ich ilość w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania. 2. Powyższe zestawienie nie zawiera drobnych elementów m.in takich jak: zaworów odpowietrzających, kurków manometrycznych, uchwytów, obejm, izolacji itd. 16

18 Specyfikacja komina. ZAŁĄCZNIK NR 7 Kształtki systemu MKKS i MKPS f-my MK Żary o średnicy 100/160mm. L.p. Symbol Nazwa elementu Ilość kształtek MKPS K1 BGRMPS-93 Kolano 93º z otworem rewizyjnym 1 K2 RDPS redukcja 1 K3 BGT PS45 Kolano 45º 1 K4 PRPS Rura 250 mm 1 K5 RPJ PS Teleskop 1 K6 RTP PS Przyłaczka 1 MKKS K7 ŁPKK-93 Kolano 93º z podparciem 1 K8 RPK Rura 1000 mm 6 K9 RPK Rura 500 mm 1 K10 DHKK Płyta dachowa z wywiewem 1 K11 MKS RKP Kołnierz przeciw deszczowy 1 Przed złożeniem zamówienia na podstawie powyższego zestawienia, należy sprawdzić ilość i wielkość elementów na zgodność z rysunkiem i rzeczywistą przestrzenią montażową. 17

19 (a) CITY architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k Warszawa, ul. Lekarska 8, tel , fax Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24, Budynek TVP, XIV piętro, pokój 8-10, tel , fax , temat: adres inwestycji: ul. Kolejowa 2, Plewiska dz.ew. nr 1226/2 inwestor: INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH ul. Wojska Polskiego 71B, Poznań projektant: mgr inż. Grzegorz Kecman upr. nr 77/Sz/2002 sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Imbra upr. nr 71/Sz/2002 rys. SCHEMAT KOTŁOWNI GAZOWEJ branża: sanitarna faza: PB skala: --- data: Szczecin, listopad 2011r nr rys. S1 UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

20 CITY architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k Warszawa, ul. Lekarska 8, tel , fax Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24, Budynek TVP, XIV piętro, pokój 8-10, tel , fax , temat: adres inwestycji: ul. Kolejowa 2, Plewiska dz.ew. nr 1226/2 inwestor: INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH ul. Wojska Polskiego 71B, Poznań projektant: mgr inż. Grzegorz Kecman upr. nr 77/Sz/2002 sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Imbra upr. nr 71/Sz/2002 rys. RZUT POMIESZCZENIA KOTŁOWNI branża: sanitarna faza: PW skala: 1:50 data: Szczecin, listopad 2011r nr rys. S2 UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

21 CITY architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k Warszawa, ul. Lekarska 8, tel , fax Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24, Budynek TVP, XIV piętro, pokój 8-10, tel , fax , temat: adres inwestycji: ul. Kolejowa 2, Plewiska dz.ew. nr 1226/2 inwestor: INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH ul. Wojska Polskiego 71B, Poznań projektant: mgr inż. Grzegorz Kecman upr. nr 77/Sz/2002 sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Imbra upr. nr 71/Sz/2002 rys. WIDOK KOMINA branża: sanitarna faza: PB skala: 1:50 data: Szczecin, listopad 2011r nr rys. S3 UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

Obliczenia dotyczące kotłowni

Obliczenia dotyczące kotłowni VII Obliczenia dotyczące kotłowni Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego co. Pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =,2 * Q Całk.) = 344,344 [m 3 ] Pojemność użytkowa naczynia V u = V * ρ * ν = ν =

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO Dane istniejąca moc cieplana do c.o. moc dla celów c.o. parter+piętro moc do celów wentylacyjnych sala parter+sala piętro moc dla celów przygotowania c.w.u.: parametry sieci:

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy , ul.bolesława Śmiałego 6 tel. 62 586 14 95, e-mail: intech 1@interia.pl OPIS TECHNICZNY do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO GRZEGORZ PABJAN 38-200 JASŁO, ul. 17-Stycznia 68a tel./fax (13) 446 26 63, 791 926 382 www.ekopro-projekty.pl, e-mail: ekopro1@wp.pl P R O J E K T B U D O W L A N Y

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka 1 Kocioł wiszący, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 110 kw; sprawność znormalizowana

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111.

I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111. I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: zlecenie Inwestora; zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji gazowej realizacji stanu wykończeniowego budynku administracyjno - gastronomicznego PZŁ Olsztyn zlokalizowanego przy ulicy Leśnej 3N działka nr. 1/110 w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak bipro-bumar sp. z o. o. rok założenia 198 IN -272 Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI SP. Z O.O. ul. Nawrot 11, 90-029 Łódź Tel: 10-21-, 10-21-6, 2-67-1-8, 2-676-10-70 Tel./Fax

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

Sanitarna BRANŻA. PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Teresa Świetlikowska-Pupiałło, Gdańsk ul. Pilotów 10C/31

Sanitarna BRANŻA. PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Teresa Świetlikowska-Pupiałło, Gdańsk ul. Pilotów 10C/31 PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Teresa Świetlikowska-Pupiałło, 80-460 Gdańsk ul. Pilotów 10C/31 TYTUŁ: Instalacje wod-kan i gazowa w modernizowanych laboratoriach nr 3, 6 i 104 LOKALIZACJA: WYDZIAŁ CHEMII

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA FAZA BRANŻA INWESTOR PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA LOKALIZACJA OBIEKTÓW OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI...

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA LOKALIZACJA OBIEKTÓW OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA...2 3. LOKALIZACJA OBIEKTÓW...2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI...2 4.1. INSTALACJA WODY PITNEJ, C.W.U. I CYRKULACJI...2

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE

BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT: RODZAJ INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny Szczecin, ul. Budziszyńska 42/2 dz. 18/2,Obr:76-1076 Remont lokalu mieszkalnego z przebudową oraz ogrzewanie elektryczne

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA COREMATIC 44-100 Gliwice ul. Lipowa 12 tel./fax 0 (prefix) 32-2311626 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTOR: INWESTYCJA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 3. Źródła ciepła 4. Projektowane rozwiązania techniczne 4.1 Opis ogólny schematu technologicznego węzła cieplnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. Ewa Przech-Szczepanik 64-140 WŁOSZAKOWICE ul. WOLSZTYŃSKA 12B TEL. KOM. 0 601 / 764721 E-mail: ezui@interia.pl Egz.nr4 PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY Do celów sporządzenia

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów

Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Orzesze ul. Wawrzyńca 87 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. A. Część opisowa. B. Część rysunkowa. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Wiadomości ogólne o obiekcie

SPIS TREŚCI. A. Część opisowa. B. Część rysunkowa. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Wiadomości ogólne o obiekcie SPIS TREŚCI A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Wiadomości ogólne o obiekcie 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Instalacja centralnego ogrzewania 4.2.Instalacja wod kan 5. Uwagi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 1 TYTUŁ PROJEKTU: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BYCHAWIE BRANŻA: Sanitarna INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 ul. Władysława

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1 PROJEKT SUWAŁKI 1 KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część graficzna T1. Technologia kotłowni.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Andrzej Maj nr upr. GP-III-7342/29/91

mgr inż. Andrzej Maj nr upr. GP-III-7342/29/91 PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWNI C.O. INWESTYCJI: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM, Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W CISIU, GMINA HALINÓW INWESTOR: Urząd Gminy w Halinowie Ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Ustroń Nierodzim ul. Kreta 6 dz. nr 349/6, 349/8 Projekt Budowlany Technologia kotłowni gazowej wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazu

Ustroń Nierodzim ul. Kreta 6 dz. nr 349/6, 349/8 Projekt Budowlany Technologia kotłowni gazowej wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazu 43-300 Bielsko Biała ul. Poniatowskiego 6 Tel./fax. (0-33) 499 00 14 e-mail: aktyn.bielsko@gazeta.pl Tom I Egz. nr../.. INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu ul. Kreta 6; 43-450 Ustroń

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania Zawartość opracowania. Materiały służące do opracowania. Dane ogólne, zakres opracowania 3. Instalacja centralnego ogrzewania. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE

BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE TEMAT: Remont lokalu mieszkalnego z przebudową: wydzielenie łazienki z części kuchni oraz c.o. gazowe w mieszkaniu przy Jagiellońskiej 69/13 w Szczecinie. ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ Inwestor: Gmina Białobrzegi Plac Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Obiekt: BUDYNEK SOCJALNO-ADMINISTRACYJNY NA STADIONIE MIEJSKIM W BIAŁOBRZEGACH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Czarna Woda dz. nr 154, gm. Czarna Woda. ul. Starogardzka 13, Czarna Woda

PROJEKT BUDOWLANY. Czarna Woda dz. nr 154, gm. Czarna Woda. ul. Starogardzka 13, Czarna Woda PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w istniejącym budynku biblioteki. adres: Czarna Woda dz. nr 154, gm. Czarna Woda. inwestor: Miejska Biblioteka Publiczna adres: ul. Starogardzka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECH ICZ Y. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie Inwestora - projekt architektoniczno-budowlany - obowiązujące normy i wytycznych projektowania

OPIS TECH ICZ Y. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie Inwestora - projekt architektoniczno-budowlany - obowiązujące normy i wytycznych projektowania OPIS TECH ICZ Y do projektu budowlanego-wykonowczego instalacji centralnego ogrzewania i technologii kotłowni dla Zaplecza Obiektów Sportowych ze Świetlicą środowiskowa przy ul. Jeziornej działka nr 501/5

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE OBIEKT : Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie. ADRES : Skołyszyn 232, 38-242

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy BRANśA : SANITARNA PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja gazu wraz z kotłownią

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja gazu wraz z kotłownią Przedmiar robót Stadion Sportowy - Budynek zaplecza Budowa: Ustroń ul. Sportowa 5 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacyjne Lokalizacja: Ustroń ul. Sportowa 5 Inwestor: Miasto Ustroń 43-450 Ustroń ul.

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, Gorzów Wlkp. tel./fax: , tel. kom PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, Gorzów Wlkp. tel./fax: , tel. kom PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: NR EWID. DZIAŁKI: TEMAT: ROZBUDOWA INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Opis przyjętych rozwiązań...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie 1 Podstawa opracowania zlecenie Inwestora inwentaryzacja techniczno-budowlana obowiązujące

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo