BRANŻA SANITARNA TECHNOLOGIA KOTŁOWNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRANŻA SANITARNA TECHNOLOGIA KOTŁOWNI"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego modernizacji kotłowni gazowej na kotłownię olejową wbudowaną w budynku Zespołu Szkół w Uścimowie. Inwestor:Zespół Szkół w Uścimowie z siedzibą w Starym Uścimowie nr Uścimów BRANŻA SANITARNA TECHNOLOGIA KOTŁOWNI 1.Podstawa opracowania. 1.1.Zlecenie Inwestora 1.2.Wizja lokalna z inwentaryzacją budowlana i instalacyjną 1.3.Projekt budowlany branży budowlanej projektowanej kotłowni 1.4.Uzgodnienie zakresu opracowania ze zleceniodawcą 1.5.Normy i normatywy techniczne oraz literatura techniczna dotycząca przedmiotowych zagadnień. 2.Zakres opracowania. Opracowaniem niniejszym ujęto problematykę dotyczącą modernizacji istniejącej kotłowni gazowej ( na gaz płynny) na kotłownię olejową (opalaną olejem opałowym lekkim Ekoterm ) dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w budynku Zespołu Szkół w Uścimowie na dz.nr 146 W skład opracowania wchodzą: -opis techniczny -część rysunkowa 3.Dane ogólne Modernizowana kotłownia zasilać będzie istniejący budynek w ciepło do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody. Istniejąca kotłownia znajduje się w pomieszczeniu istniejącej kotłowni oraz w pomieszczeniu pomp na poziomie przyziemia. Po adaptacji budowlanej kotłownia olejowa składać się będzie z trzech pomieszczeń: kotłowni, pomieszczenia pomp oraz magazynu oleju.wejście do kotłowni przez zewnętrzne drzwi wejściowe.wejście do pomieszczenia magazynu oleju poprzez pomieszczenie pomp. Wyposażenie kotłowni stanowić będzie jeden kocioł żeliwny z palnikami olejowymi. Zabezpieczenie kotła stanowić będzie zawór bezpieczeństwa membranowy umieszczony na króćcu kotła. Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania będzie odbywało się za pomocą naczynia wzbiorczego przeponowego usytuowanego w pomieszczeniu kotłowni. Czynnik grzewczy woda o temp. 85/65 C, system pompowy. 1

2 4.Kotłownia. 4.1.Dobór kotłów c.o. Orientacyjne zapotrzebowania na ciepło dla celów c.o. wynosi W Liczba kotłów n = 1,1 x /0,94 x = 0,88 szt. Przyjmuje się jeden kocioł żeliwny Logano GE 315 o mocy 200 kw z palnikiem olejowym RG5D Riello o następujących parametrach: -liczba członów 8 -znamionowa moc cieplna kw -wym:długość 1450 mm,szer. 880 mm, wys mm -masa nett kg, -pojemność wodna 227 l -średnica czopucha 180mm 4.2.Zabezpieczeni instalacji c.o. i kotłów Zabezpieczenie instalacji c.o. Projektuje się zabezpieczenie instalacji c.o. naczyniem wzbiorczym przeponowym typu REFLEX wg PN-91/B Minimalna pojemność naczynia przeponowego powinna być równa : Vu = 1,1 x v x 0,9996 x v Vu = 1,1 x 2627 x 0,9996 x 0,0287 = 82,7 dm3 Pojemność wodna instalacji c.o. wg nomogramu DIN 4722 wynosi ok. Vo = 2400 dm3 Vk = 227 dm3 Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego z hermetyczną przestrzenią gazową: Vc = Vu x (pmax +0,1)/(pmax p) = 82,7(0,6 + 0,1)/(0,6-0,1) = 115 dm3 Przyjmuje się naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typu 250N, o wym. H = 745 mm, d = 540 mm,o masie 45 kg Producent:Reflex Polska sp.z o.o. Rura wzbiorcza do naczynia przeponowego: D = 0,7 x Vu = 0,7 x 82,7 = 6,36 mm Projektuje się przewód o średnicy 25 mm(jak w rozwiązaniu zbiornika) łączący przewód powrotny z instalacji c.o. z naczyniem wzbiorczym ze spadkiem w kierunku naczynia wzbiorczego. Na przewodzie tym projektuje się manometr kontaktowy Zabezpieczenie kotła Jako zabezpieczenie kotła c.o. projektuje się membranowy zawór bezpieczeństwa o średnicy 1 ¼ SYR.na ciśnienie 3,0 bar. 4.3.Zasilanie palnika olejowego kotła. Zasilanie palnika olejowego kotła będzie się odbywało z przewodów doprowadzają cych olej do 4 zbiorników znajdujących się w budynku w magazynie oleju Obliczenie zapotrzebowania na olej. Obliczenia dla Q c.o. = 200 kw -godzinowe zapotrzebowanie oleju Wn = 9904 kcal/h 2

3 Vn = ( x 0,86)/9904 = 17,4 kg/h -roczne zapotrzebowanie oleju: G = Y x 24 x Q x Sd x a / (Wu x w x S x (tw tz)) G = 0,95 x 24 x x 4000 x 1 / (9904 x 0,95 x 1 x 40 x1,163) = kg/rok Obliczenie ilości zbiorników. G = kg/rok Cw = 0,88 kg/l Qv = 41673/0,88 = l/rok Przyjęto sezon grzewczy 210 dni Zapas paliwa 4000 l l = / 210 = 225 l/dzień l = 4000/225 = 17,8 dnia Rzeczywisty zapas paliwa dla kotłowni L2 = 17,8/0,7 = 25 dni Dobrano 4 zbiorniki na olej opałowy EUROLENZ1000 TELB firmy SOTLARENZ o poj l każdy o wymiarach dł mm, szer mm, wysokość 1260mm Wysokość progu ( 2/3 pojemności zbiorników 2,6 m3) wynosi 50 cm. 4.4.Dobór pomp Dobór pomp obiegowych. Obieg nr I - Q c.o. = 90 kw Tz/tp = 85/65 C Vp = 90 x 1,2 / 20 x 1,163 = 4,6 m3/h Projektuje się pompę obiegową c.o. Stratos 40/1-8 CAN Wilo zamontowaną w miejsce istniejącej pompy UMC Obieg nr II Q c.o. = 90 kw Tz/tp = 85/65 C Vp = 4,6 m3/h Projektuje się pompę obiegową c.o. Stratos 40/1-8 CAN Wilo zamontowaną w miejsce istniejącej pompy UMC Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody- Qc.w.=40,7 kw Projektuje się pompę ładująca zasobnik c.w. TOP-S 25/7 Wilo Pompa cyrkulacyjna Projektuje się pompę cyrkulacyjną Stratos ECO Z 25/1-5 Wilo zamontowaną w miejsce istniejącej pompy UPS Dobór pompy obiegu kotłowego Qk = 200 kw Tz/tp = 85/65 C Vp = 20,3 m3/h 3

4 Dobrano pompę obiegu kotłowego TOP-S 50/7 Wilo 5.Komin. Wg nomogramu Selkirk dla kotła z palnikiem wentylatorowym o mocy 200 kw przy średnicy wewnętrznej komina 300 mm wysokość komina wynosi 5,0 m. Przyjmuje się istniejący kominy dwupłaszczowy o wys.14,3m. 6.Wentylacja kotłowni. 6.1.Nawiew. Przyjmuje się istniejący kanał nawiewny 40 x 40 cm wykonany z blachy stalowej ocynkowanej zabezpieczonej antykorozyjnie,sprowadzony 30 cm nad posadzkę. 6.2.Wywiew. Przyjęto krotność wymian 3 wym/h. Przyjmuje się istniejący kanał wentylacyjny 25 x 14 mm. 7.Wentylacja magazynu oleju. 7.1.Nawiew. Projektuje się kanał nawiewny 25 x 25 cm wykonany z blachy stalowej ocynkowanej zabezpieczonej antykorozyjnie, sprowadzony 30 cm nad posadzkę. 7.2.Wywiew. Przyjęto krotność wymian 3 wym/h Projektuje się 2 kanały wentylacyjne o średniy 150 mm. 8.Sterowanie. Kocioł 315 Logano firmy BUDERUS zgodnie z aktualnymi wymogami stawianymi przez UDT posiadają automatykę regulacyjno-zabezpieczającą. Kocioł sterowany będzie za pomocą regulatora Logamatic 4211 z modułem FM 442 firmy BUDERUS. Kotłownia będzie pracowała zgodnie z potrzebami regulowanymi temperaturą zewnętrzną powietrza. Montaż i ustawienie regulatorów wykona dostawca kotłów i regulatorów oraz serwisant. Zgodnie z wymogami UDT kocioł posiada sygnalizację świetlną i dźwiękową w następujących przypadkach: -brak ciśnienia wody w kotle -przekroczenie nadciśnienia w komorze spalania -przekroczenie maksymalnej temperatury wody 9.Przewody i armatura. Przewody instalacji c.o. w obrębie kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych przewodowych wg PN-80/H łączonych przez spawanie oraz z rur stalowych czarnych ze szwem gwintowanych wg PN-74/H Kolana gięte o promieniu gięcia min 3 Dn. Jako armaturę zamykającą i zabezpieczającą zastosowano zawory odcinające i zwrotne kulowe. Izolację przewodów należy wykonać otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej odpornej na temperaturę. W pomieszczeniu magazynu oleju projektuje się grzejnik o mocy 1000 W podłączony do instalacji c.o.. 4

5 10.Próby i odbiory. Po zakończeniu montażu wszystkich elementów kotła i armatury należy przeprowdzić Badania wodne kotłów próba na zimno.ciśnienie próbne pr + 0,2MPa, lecz nie mniejsze niż 0,4 MPa. Po próbie wodnej kotła cała kotłownia powinna być poddana próbie szczelności na ciśnienie j.w.. Po wykonaniu prób szczelności i uzyskaniu pozytywnego wyniku należy wykonać płukanie instalacji kotłowni. Płukanie należy prowadzić dopóty dopóki stężenie zanieczyszczeń nie spadnie poniżej 5mg/l. Przed odbiorem końcowym powinien być przeprowadzony rozruch próbny pod obciążeniem w warunkach eksploatacyjnych(próba na gorąco).w tym czasie należy sorawdzić także działanie elementów regulacji automatycznej. Próby i odbiory należy przeprowadzić zgodnie z PN-70/B oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. 11.Instalacja wod.-kan. W pomieszczeniu kotłowni projektuje się doprowadzenie wody z istniejącej w pom. instalacji wodociągowej dla potrzeb stacji zmiękczającej wody TAPWORKS NSC 11ED Instalacje należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych średn. 15 mm oraz zamontować na niej wodomierz skrzydełkowy JS 15 z zaworm zwrotnym antyskażeniowym. Ponadto w pomieszczeniu kotłowni należy wykonać studzienkę schładzającą z kręgów betonowych średn.600 mm o h = 1000 mm. Ścieki do studzienki będą doprowadzane za pomocą kratki ściekowej 0,10 posiadającej urządzenie do wyłapywania oleju, a odprowadzane za pomocą pompki ręcznej dwutłokowej do zlewu usytuowanego w pom.kotłowni. 12.Zbiorniki oleju i instalacja olejowa Zbiorniki oleju. Projektuje się 4 zbiorniki EUROLENZ 1000 TELB oleju firmy SOTLARENZ o pojemności 1000 dm3 każdy usytuowane w magazynie oleju. Zbiorniki są fabrycznie wyposażone w górny system napełniania, w system odpowietrzenia i czerpania paliwa. Zbiorniki muszą mieć po stronie czołowej i przylegającej stronie wzdłużnej przynajmniej 400 mm odstępu od ściany, a od dwóch pozostałych boków po 50 mm odstępu. Odległość od sufitu powinna być taka,aby można było bezkolizyjnie zainstalować sygnalizator wartości granicznej (przynajmniej 150mm od górnego brzegu króćca). Magazyn oleju powinien być wyposażony w drzwi z progiem nieprzesiąkliwym dla oleju o odporności ogniowej co najmniej 60 min Instalacja olejowa. Projektuje się instalację olejową w systemie dwururowym z rur miedzianych o średnicy 12 x 1 mm łączonych lutem twardym. Na przewodzie doprowadzającym olej do palnika zainstalowany będzie filtr oleju z odpowietrzeniem i zaworem odcinającym. Instalację doprowadzającą olej do palników należy prowadzić po wierzchu ścian. Po wykonaniu instalację oleju należy poddać próbie szczelności powietrzem na ciśnienie 1,1 x p rob lub wodą na ciśnienie 1,3 x p rob,lecz nie mniejsze niż 0,5 MPa. 5

6 6 13.Wymagania p.pożarowe i BHP. Wszystkie prace dotyczące wykonania kotłowni należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe oraz Ochrona przeciwpożarowa zbiór przepisów. Pomieszczenie kotłowni olejowej zalicza się do IV kategorii niebezpieczeństwa pożarowego niezagrożonych wybuchem. Ściany i stropy wydzielające pomieszczenie kotłowni powinny być wykonane z materiałów niepalnych.odporność ogniowa elementów konstrukcji oraz przegród wydzielających pomieszczenie kotłowni powinna być nie mniejsza niż 60 minut. Drzwi do pomieszczenia kotłowni powinny być wykonane z materiałów niepalnych o odporności ogniowej minimum 30 minut, powinny mieć od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się pod naciskiem na zewnątrz pomieszczenia, samozamykające się o szer.w świetle minimum 0,9m. Podłoga kotłowni olejowej powinna być wykonana z materiałów niepalnych i być nienasiąkliwa,a otwory drzwiowe zaopatrzone w progi wys. 3-4 cm. Odwodnienie podłogi kotłowni olejowej powinno być zaopatrzone w zamknięcia i specjalne urządzenia zatrzymujące olej i być włączone do sieci odwodnień całego budynku.instalacja odwodnieniowa powinna być wykonana z materiałów odpornych na olej opałowy. Instalacja elektryczna pomieszczenia kotłowni powinna być wykonana w klasie I Zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym wg PN-83/E-08200/00. Wyłącznik główny przeznaczony do odcięcia dopływu energii elektrycznej do pomieszczenia kotłowni powinien być umieszczony na zewnątrz kotłowni, w miejscu łatwo dostępnym, nie narażonym na skutki pożaru lub wybuchu. Przez pomieszczenie kotłowni nie powinny przebiegać kable i instalacje elektryczne nie przeznaczone dla kotłowni. Kotłownia obok awaryjnego wyłącznika prądu powinna mieć umieszczony awaryjny wyłącznik dopływu oleju (AWDO) do natychmiastowego wyłączenia dostawy oleju. Przewody olejowe pomiędzy awaryjną armaturą odcinającą i zbiornikiem nie powinny przebiegać niżej niż wierzch zbiornika. Odległość ścian kotła od elementów drewnianych oraz innych palnych części budynku Powinna wynosić co najmniej: -0,30m. od części otynkowanych 2,5 cm warstwą tynku -0,60 m. od części zapalnych nie zabezpieczonych od ognia i wysokich temperatur. Przejścia przewodów przez ognioodporne ściany i stropy powinny być wykonane z materiałów niepalnych o odporności ogniowej minimum 60 minut. Pomieszczenie magazynu oleju powinno stanowić wydzieloną strefę pożarową. W pomieszczeniu magazynu oleju nie wolno montować przyborów sanitarnych i kratek ściekowych. Ściany i stropy wydzielające pomieszczenie magazynu oleju powinny być wykonane z materiałów niepalnych o odporności ogniowej minimum 120 minut. Drzwi do magazynu oleju mają być samozamykające się i mieć odporność ogniową minimum 60 minut. Instalację elektryczną w pom.magazynowym wykonać należy jak dla pomieszczeń zagrożonych pożarem. Zbiorniki i rurociągi powinny mieć zapewnione skuteczne odprowadzenie ładunków elektryczności statycznej.

7 Magazyn oleju powinien być wyposażony w półstałe urządzenie gaśnicze do wytwarzania piany. Kotłownię oraz magazyn oleju należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy do gaszenia pożarów grupy B ( tj.gaśnice płynowe,pianowe,śniegowe,proszkowe lub halonowe ) o masie środka 2 kg. Gaśnice powinny być umieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości min. 1,0 m. W pobliżu kotłowni powinien być zlokalizowany hydrant przeciwpożarowy. Napełnianie zbiorników olejowych powinno odbywać się z zewnątrz (króciec wlewu usytuowany na zewnątrz). Przewody odpowietrzające zbiorniki należy wyprowadzić przewodem odpowietrzającym na zewnątrz budynku usytuowanym: -w odległości minimum 0,5 m. od oraz 0,5 m. powyżej okna -0,5 m. powyżej króćca do napełniania zbiorników Instalacja odpowietrzająca zbiorniki paliwa powinna być wykonana zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji zbiorników podana przez producenta. Instalacja do rozładunku paliwa olejowego i napełniania zbiorników powinna mieć szczelne połączenia od cysterny i być skutecznie uziemiona linka miedzianą o przekroju 1,6 mm od króćca uziemiającego. Graniczna wartość napełnienia zbiorników wynosi 95 % objętości całkowitej. Minimum 2 razy w roku powinno odbywać się usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych w kotłowni. Opracowała:mgr inż.maria Grzybek 7

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy w Omulu wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji gazowej (na gaz płynny propan) Branża: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: Wymiana kotła gazowego i instalacji kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania OIEKT: Budynek szkoły podstawowej i przedszkola ADRES: Bonikowo,

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo