BESSKO Jacek Korniak Gdańsk, ul. Dębowa 22 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU GDAŃSK, UL. OKOPOWA 21/27

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BESSKO Jacek Korniak Gdańsk, ul. Dębowa 22 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU GDAŃSK, UL. OKOPOWA 21/27"

Transkrypt

1 BESSKO Jacek Korniak Gdańsk, ul. Dębowa 22 INWESTOR: POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU GDAŃSK, UL. OKOPOWA 21/27 TEMAT: KOTŁOWNIA GAZOWA OBIEKT: BUDYNEK SKARBU PAŃSTWA SOPOT, ul. 23 MARCA 110 arkusz 11, 19 działka nr 5 BRANśA: SANITARNA STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKANT: mgr inŝ. Jacek Korniak upr. POM/0241/POOS/11 SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. Grzegorz Zych upr. 4130/Gd/89 Gdańsk, wrzesień 2013r.

2 SPIS TREŚCI. SPIS TREŚCI... 2 OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA WYMAGANIA BUDOWLANE KOTŁOWNI Wymagana kubatura kotłowni Wymagana powierzchnia otworów okiennych Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia kotłowni Oświetlenie kotłowni Przegrody budowlane Drzwi w kotłowni Urządzenia kanalizacyjne TECHNOLOGIA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY KOTŁOWNI Jednostka kotłowa Obliczenie zapotrzebowania gazu dla kotłowni Urządzenia zabezpieczające Zasobniki ciepłej wody Zawór bezpieczeństwa zasobnika c.w.u Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.w.u Zawóry trójdrogowe z siłownikiem Pompy Komin Rurociągi i armatura Izolacje cieplne przewodów WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W KOTŁOWNI Opis instalacji gazowej Rurociągi i armatura BADANIA ODBIORCZE Próby szczelności Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa Sprawdzenie automatyki Uwagi OCHRONA PRZECIWPOśAROWA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI System zabezpieczenia przed wyciekiem gazu Wytyczne ppoŝ NORMY ZWIĄZANE UWAGI KOŃCOWE RYSUNKI. Rys. nr 1K. Schemat kotłowni... Rys. nr 2K. Rzut kotłowni...1:50 Rys. nr 3K. Aksonometria gazu...1:50 Rys. nr 4K. Ogrzewanie garaŝy...1:100 Rys. nr 5K. Rozwinięcie instalacji c.o....1:100 Rys. nr 6K. Profil przyłącza c.o. z.w. - wymiana...1:100 Rys. nr 7K. Sytuacja przyłącza c.o. i z.w....1:500 Rys. nr 8K. Rzut kotłowni olejowej w budynku mieszkalnym...1:50 strona 2 z 13

3 OPIS TECHNICZNY. 1.PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawę opracowania projektu kotłowni stanowi : zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem, inwentaryzacja pomieszczenia na kotłownię, aktualnie obowiązujące normy, przepisy i katalogi 2. ZAKRES OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest budowa kotłowni gazowej. Kotłownia zlokalizowana będzie na parterze budynku parterowego niepodpiwniczonego. 3. WYMAGANIA BUDOWLANE KOTŁOWNI Wymagana kubatura kotłowni. Kubatura pomieszczenia kotłowni wynosi: K = 6,17x4,0=24,7m 3. Projektuje się kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania: o łącznej mocy G20/G27 Q sum =180kW. Kotłownia spełnia wymagania normy [14] Wymagana powierzchnia otworów okiennych. F wym = 0,066 x F kotłwni = 0,4m 2. Istniejące 2 okna o wymiarach 70x70cm spełniają wymagania normy [14] Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia kotłowni. Nawiew kotłowni. Wykonać otwór nawiewny w ścianie zewnętrznej budynku przy podłodze : F n = (180 x 5cm 2 ) - (3,14x6,25x6,25) = 778cm 2 otwór 26x30cm spełnia wymagania normy [14]. Wywiew kotłowni. Jako przewód wentylacji wywiewnej wymienić dwa istniejące kominki wentylacyjne fi100 na fi160. Wywiew kotłowni będzie spełniał wymagania normy [14]. strona 3 z 13

4 3.4. Oświetlenie kotłowni. Kotłownia posiada oświetlenie naturalne. Oświetlenie i instalację elektryczną wykonać zgodnie z kosztorysem Przegrody budowlane. Podłogę, po wykonaniu warstwy wyrównującej, wykończyć terakotą. Ściany kotłowni murowane pozostają bez zmian. Skuć luźne i uzupełnić tynki. Do wysokości 1,5m ułoŝyć glazurę powyŝej ściany pomalować farbą emulsyjną białą. Strop zabezpieczyć ppoŝ. płytami wełny mineralnej o odporność ogniowej EI Drzwi w kotłowni. Zamontować drzwi do kotłowni o wym. 0,9x2,0m o odporności ogniowej EI30, otwierane na zewnątrz. Drzwi od wewnątrz wyposaŝyć w zamek antypaniczny otwierany pod naporem Urządzenia kanalizacyjne. Wykonać studzienkę schładzającą 0,5x0,5x0,4m z podłączeniem do instalacji kanalizacyjnej. 4. TECHNOLOGIA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY KOTŁOWNI Jednostka kotłowa. Kotłownia będzie pracowała na cele grzewcze oraz na przygotowanie ciepłej wody. Przewiduje się montaŝ kaskady kotłów gazowych kondensacyjnych : - o mocy przy parametrach dla 80/60ºC Qn = 90kW - 1szt. - o mocy przy parametrach dla 80/60ºC Qn = 90kW - 1szt. Kotły będą zamontowane na stelaŝu kod. prod szt. Do sterowania kaskadą kotłów, obiegiem bezpośrednim grzewczym oraz obiegiem grzewczym z mieszaczem przewiduje się montaŝ automatyki pogodowej : - na 1 kotle - typ Master - na 2 kotle - typ Slave - programator do kotła 1szt. - czujnik temperatury sonda NTC dla obiegu bezpośredniego. strona 4 z 13

5 4.2. Obliczenie zapotrzebowania gazu dla kotłowni. Maksymalne godzinowe zuŝycie gazu GZ-50 : B h = Q / W g x η = 21,3 m 3 /h Maksymalne dobowe zuŝycie gazu GZ-50 : 4.3. Urządzenia zabezpieczające. Zawór bezpieczeństwa kotła. Q obciąŝenie cieplne kotła 180kW W g wartość opałowa gazu ziemnego 8,61kWh/m 3 η śr sprawność kotłów 0,982 Gd max = B h x 12 = 255Nm 3 /d Kotły wyposaŝone są w zawory bezpieczeństwa p=5,5bar. Z uwagi na stan wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania przewiduje się prace instalacji z max. ciś. 4bar. Dla mocy 180kW projektuje się montaŝ zaworu bezpieczeństwa o parametrach : D nom = 25x32mm d o =20mm p=4bar 1szt. Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o. Projektuje się naczynie przeponowe N200 ze złączem SU DN25. Stacja uzdatniania wody. Do uzdatniania wody kotłowej przewiduje się montaŝ automatycznej kolumny z Ŝywicą jonowymienną ze zbiornikiem soli pastylkowanej do regeneracji złoŝa, Ogrzewanie kotłowni. Przewiduje się montaŝ grzejnika 22/900/400 w pomieszczenia kotłowni Zasobniki ciepłej wody. Łazienki w garaŝu. Przewiduje się wyminę elektrycznego podgrzewacza wody na pojemnościowy zasobnik c.w.u. o poj. 80dm 3 Strata ciśnienia o parametrach m 80 = 510dm 3 /h o nominalnej mocy węŝownicy 21kW. p = 3kPa Przepływ czynnika grzewczego 0,9m 3 /h. Regulacja temperatury ciepłej wody w zasobniku poprzez zawór bezpośredniego działania k vs = 1,9m 3 /h 20-60C p = 25kPa montowany na powrocie. Budynek mieszkalny. strona 5 z 13

6 Przewiduje się montaŝ dwóch zasobników pojemnościowych ciepłej wody o poj. 200dm 3 p = 5kPa przepływ czynnika grzewczego 2,7m 3 /h. Regulacja temperatury ciepłej wody w zasobniku poprzez zawór bezpośredniego działania DN25 k vs = 5,5m 3 /h 20-60C p = 25kPa montowany na powrocie i o poj. 500dm 3 /nie napełniać wodą!/ przepływ czynnika grzewczego 3,0m 3 /h. Regulacja temperatury ciepłej wody w zasobniku poprzez zawór bezpośredniego działania DN25 k vs = 5,5m 3 /h 20-60C p = 30kPa montowany na powrocie Zawór bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. Łazienki w garaŝu. Dla zasobnika c.w.u. o pojemności do 200dm 3, dobrano zawór bezpieczeństwa typ 2115 o parametrach : D nom = 15x20mm d o =12mm p=6bar 1szt. Budynek mieszkalny. Dla zasobnika c.w.u. o pojemności do 200dm 3, dobrano zawór bezpieczeństwa typ 2115 o parametrach : D nom = 15x20mm d o =12mm p=6bar 1szt. Dla zasobnika c.w.u. o pojemności do 1000dm 3, dobrano zawór bezpieczeństwa typ 2115 o parametrach : D nom = 20x25mm d o =14mm p=6bar 1szt Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.w.u. Łazienki w garaŝu. Przy ciśnieniu wstępnym w naczyniu 3,0bar i ciśnieniu max. zaworu bezpieczeństwa 6bar, dobrano naczynie przeponowe typ DD8 wiszące. Na podejściu - zamontować złącza samoodcinające SU DN20. Budynek mieszkalny. Dla zasobnika c.w.u. o pojemności 200dm 3, przy ciśnieniu wstępnym w naczyniu 3,0bar i ciśnieniu max. zaworu bezpieczeństwa 6bar, dobrano naczynie przeponowe typ DD12 wiszące. Na podejściu - zamontować złącza samoodcinające SU DN20. Dla zasobnika c.w.u. o pojemności 500dm 3, przy ciśnieniu wstępnym w naczyniu 3,0bar i ciśnieniu max. zaworu bezpieczeństwa 6bar, dobrano naczynie przeponowe typ DD25. Na podejściu - zamontować złącza samoodcinające SU DN Zawóry trójdrogowe z siłownikiem. GaraŜe strona 6 z 13

7 Zmiana temp. czynnika grzewczego instalacji c.o. za pomocą zaworu trójdrogowego. Dobrano wg katalogu, zawory mieszające HRB 3. Przepływ na zaworze : Q = 34kW, t = 20 C, V = 1,46m 3 /h Dobrano gwintowany zawór mieszający typu HRB 3 DN20, k vs =6,3m 3 /h montowany na zasilaniu przed pompą obiegową c.o. wg rysunków. Spadek ciśnienia na zaworze 5,1kPa. Zawór będzie pracował z siłownikiem typ AMB V AC, 3-stawny. Budynek mieszkalny Zmiana temp. czynnika grzewczego instalacji c.o. za pomocą zaworu trójdrogowego. Dobrano wg katalogu, zawory mieszające HRB 3. Przepływ na zaworze : Q = 62kW, t = 20 C, V = 2,67m 3 /h Dobrano gwintowany zawór mieszający typu HRB 3 DN25, k vs =10m 3 /h montowany na zasilaniu przed pompą obiegową c.o. wg rysunków. Spadek ciśnienia na zaworze 7kPa. Zawór będzie pracował z siłownikiem typ AMB V AC, 3-stawny. Sterowanie pompą i zaworem trójdrogowym poprzez pogodowy regulator typ ECL V z aplikacją 130 z programowaniem czasowym; czujnik temperatury zewnętrznej ESMT nr czujnik zanurzeniowy ESMU-100 ; 4.8. Pompy. Dobór pompy obiegowej c.o. garaŝy Q = 34kW, t = 20 C, V = 1,46m 3 /h H st = 36 kpa H inst strata ciś. na inst. 21kPa H kotł strata ciś. na zaw. trój 5kPa H kotł strata ciś. filtrze 10kPa Dobrano pompę elektroniczną typu Alpha V. Dobór pompy obiegowej c.o. tranzyt Q = 147kW, t = 20 C, V = 6,3m 3 /h strona 7 z 13

8 H st = 74 kpa H inst strata ciś. na inst kPa H kotł strata ciś. filtrze 10kPa Dobrano pompę elektroniczną typu Magna F 230V. Dobór pompy obiegowej c.o. budynek mieszkalny Q = 62kW, t = 20 C, V = 2,67m 3 /h H st = 57 kpa H inst strata ciś. na inst. 40kPa H kotł strata ciś. na zaw. trój 7kPa H kotł strata ciś. filtrze 10kPa Dobrano pompę elektroniczną typu Alpha V. Dobór pompy cyrkulacyjnej Dobrano pompę typu Alpha N 230V Komin. Pomieszczenie nie posiada przewodów spalinowych. Projektuje się odprowadzenie spalin kanałem spalinowym po zamontowaniu wkładu ze stali KO fi125 z uszczelkami przeznaczonego do pracy w układzie nadciśnienia. Długość przewodów dopasować po ustawieniu kotłów. Zbiorcze odprowadzenie spalin kształtkami systemowymi producenta. Doprowadzenie powietrza do spalania przewodem zbiorczym fi125 przez ścianę zewnętrzną po wyposaŝeniu kotłów w zestaw poboru powietrza kod Odprowadzenie skroplin kondensatu poprzez neutralizator kW grawitacyjnie do studzienki schładzającej przewodem PP DN Rurociągi i armatura. Przewody technologiczne grzewcze w kotłowni naleŝy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H łączonych przez spawanie stosując do zmiany kierunku kolana hamburskie o promieniu gięcia R=DN. Wszystkie przewody z rur czarnych oczyścić naleŝy szczotkami stalowymi do II stopnia czystości i pomalować: pierwsza warstwa: farba podkładowa antykorozyjną UNIKOR-C, druga warstwa farba poliwinylową termoodporna. strona 8 z 13

9 4.11. Izolacje cieplne przewodów. Przewody w kotłowni izolować termicznie. Ze względu na ochronę przeciwpoŝarową przewiduje się izolowanie wszystkich przewodów w kotłowni niepalnymi otulinami z wełny mineralnej pokrytymi zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną typ AE. Dobór grubości otulin dla rur do DN20-20mm, dla rur >DN20-30mm. 5. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W KOTŁOWNI Opis instalacji gazowej. Zasilanie z projektowanej instalacja gazowa do budynku PE75. Na ścianie zewnętrznej kotłowni zamontować kurek gazowy DN65 z zaworem MAG-3 DN65 w zamykanej szafce. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1m powyŝej przewodów instalacyjnych. W miejscach skrzyŝowań z innymi instalacjami przewody gazowe prowadzić najwyŝej i powinny być od nich oddalone co najmniej o 20mm. Instalację gazową prowadzić powyŝej puszek elektrycznych. Przejścia rurociągów przez ściany wykonać w rurach ochronnych stalowych wg BN-82/ o średnicy dwie dymensje większej od średnicy rury gazowej. Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączenia armatury. Do uszczelnienia połączeń gwintowanych naleŝy uŝywać szczeliw uszczelniających przeznaczonych do gazu ziemnego (nie wchodzących w reakcję chemiczną z gazem ziemnym). Na podejściu do kotłów gazowych zamontować kurek gazowy DN65 oraz filtr włókninowy DN65. KaŜdy z kotłów po zamontowaniu zestawu przyłączeniowego posiadać będzie indywidualny kurek gazowy Rurociągi i armatura. Przewody instalacji gazu naleŝy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H łączonych przez spawanie stosując do zmiany kierunku kolana hamburskie o promieniu gięcia R=DN. Wszystkie przewody z rur czarnych oczyścić naleŝy szczotkami stalowymi do II stopnia czystości i pomalować farbą podkładową antykorozyjną. Przewody instalacji gazu pomalować dwukrotnie farbą nawierzchniową Ŝółtą. strona 9 z 13

10 6. BADANIA ODBIORCZE Próby szczelności. Dla instalacji grzewczych. Sprawdzenie szczelności połączeń naleŝy wykonać poprzez napełnienie instalacji w obrębie kotłowni wodą zimną o ciśnieniu 6bar. Próbę przeprowadzić przed przyłączeniem ciśnieniowego naczynia przeponowego, zaworu bezpieczeństwa i kotłów. Czas trwania próby min. 30min. Ze sprawdzenia szczelności instalacji naleŝy sporządzić protokół. Dla instalacji gazowej. Sprawdzenie szczelności połączeń naleŝy wykonać poprzez napełnienie instalacji powietrzem o ciśnieniu 50kPa. Próbę przeprowadzić po 30min od napełnienia. Czas trwania próby min. 30min. Ze sprawdzenia szczelności instalacji naleŝy sporządzić protokół Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa. Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa przeprowadzić przez zwiększenie ciśnienia wody w instalacji o 10% w stosunku do ciśnień początku otwarcia zaworów Sprawdzenie automatyki. Działanie elementów automatyki przeprowadzić naleŝy dla parametrów granicznych, obliczeniowych, tj.: przy osiągnięciu maksymalnej temperatury wody za kotłem. Sprawdzenie działania elementów automatyki pracującej w instalacji c.o. powinna odbyć się w trakcie sezonu grzewczego Uwagi. Wszystkie próby przeprowadzać przed załoŝeniem izolacji i zamurowaniem przewodów. Wszystkie badania i odbiory przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. W-wa strona 10 z 13

11 7. OCHRONA PRZECIWPOśAROWA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI System zabezpieczenia przed wyciekiem gazu. Przewiduje się montaŝ systemu detekcji gazu. W skład systemu wchodzi moduł sterujący, zawór odcinający klapowy MAG-3 w skrzynce na zewnątrz budynku oraz czujnik zamontowany pod sufitem kotłowni nad kotłami. Uruchomienie systemu zlecić serwisowi producenta. 7.2.Wytyczne ppoŝ. Zgodnie z wytycznymi w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 92 z r.) naleŝy : a) z przewodów kominowych, odprowadzających spaliny, usuwać zanieczyszczenia co najmniej dwa razy w roku, b) sprzęt gaśniczy powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściu do pomieszczenia, c) oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z Polskimi Normami, d) sprzęt gaśniczy naleŝy umieszczać w miejscach nienaraŝonych na uszkodzenia mechaniczne oraz bezpośrednie działanie źródeł ciepła (kotły, grzejniki), e) kategoria zagroŝenia ludzi - istniejący budynek, w którym zlokalizowano kotłownię zalicza się do kategorii ZL-III, a obciąŝenie ogniowe pomieszczeń nie przekracza 1000MJ/m 2, f) pomieszczenie kotłowni powinno być wydzielone poŝarowo zgodnie z wymaganiami 220 warunków technicznych, g) wyposaŝenie pomieszczeń w podręczny sprzęt gaśniczy - pomieszczenie naleŝy wyposaŝyć w gaśnice proszkowe o wadze ładunku gaśniczego 6kg, h) instalacja elektryczna - pomieszczenie kotłowni naleŝy wyposaŝyć w instalację elektryczną zgodnie z opisem projektu wykonawczego. Instalacja elektryczna powinna stanowić osobny obwód oraz główny wyłącznik prądu powinien być zlokalizowany poza kotłownią i odpowiednio oznakowany. Instalacja gazowa powinna posiadać skuteczne odprowadzenie ładunków elektryczności statycznej. Instalację wykonać zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65. i) zawór gazu zamontować na zewnątrz kotłowni w skrzynce gazowej, strona 11 z 13

12 j) wszystkie przejścia rurowe i kablowe przez przegrody strefy ogniowej kotłowni wykonać jako gazo- i ognioszczelne EI60, k) wykonać zabezpieczenie stropu kotłowni EI NORMY ZWIĄZANE. [1] PN-B-1706:1992 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. [2] PN-EN 1717: Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych. [3] PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w inst. wodociągowych. [4] PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. [5] PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŝytkowej. Wymagania. [6] PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. [7] PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dot. jakości wody. [8] PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciąŝenia cieplnego. [9] PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. [10] PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. [11] PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. [12] PN-EN :2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o kl. wymagań A [13] PN-EN 1359:2004 Gazomierze. Gazomierze miechowe. [14] PN-B :1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niŝ 1. Wymagania. [15] PN-N :1992 Znaki bezpieczeństwa Ewakuacja. [16] PN-EN :2001 Badania odporności ogniowej. Wymagania ogólne. strona 12 z 13

13 9.UWAGI KOŃCOWE. 1. NaleŜy uzyskać zgodę Inwestora na prowadzenie prac spawalniczych. 2. NaleŜy zabezpieczyć dozór miejsc po spawaniu przez 3 godziny po zakończeniu. 3. NaleŜy prowadzić ksiąŝkę prac spawalniczych. 4. W trakcie wykonawstwa naleŝy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ustawienie nastaw wstępnych zaworów termostatycznych, regulacyjnych zgodnie z rysunkami. 5. Złom z demontaŝu pozostaje własnością Inwestora i naleŝy rozliczyć uzyskany dochód ze sprzedaŝy złomu. 6. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równowaŝnych w stosunku do zaprojektowanych pod warunkiem uzgodnienia tych zmian z biurem projektowym. strona 13 z 13

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : 59-220 LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Obiekt : Szkoła Podstawowa w m. Markuszowa Adres : Markuszowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: Wymiana kotła gazowego i instalacji kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania OIEKT: Budynek szkoły podstawowej i przedszkola ADRES: Bonikowo,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo