ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Michał Hasik Jakub Ziółkowski Agnieszka Przesmycka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Michał Hasik Jakub Ziółkowski Agnieszka Przesmycka"

Transkrypt

1

2 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Michał Hasik, ekspert w modelu ideagora Jakub Ziółkowski, absolwent Agnieszka Przesmycka, absolwentka, animatorka aktywności absolwentów STRONA - 2

3 SPIS TREŚCI Słowo wstępu o projekcie ideagora 3 Rozdział I Praktyczne przykłady współpracy ze studentem/absolwentem 5 Rozdział I Kampus Alto Univeristy jako modelowy przykład współpracy pomiędzy uczelnią, a studentami i absolwentami 9 Rozdział III Praktyczne zastosowanie narzędzi komunikacji w modelu ideagora 11 Rozdział IV Praktyczne metody motywowania studentów/absolwentów do udziału w modelu ideagora 15 Rozdział V Absolwenci w procesie samodoskonalenia 18 Rozdział VI Pozytywne przykłady mentoringu 23 STRONA - 3

4 Słowo wstępu o projekcie ideagora Michał Hasik, ekspert w modelu ideagora Współczesny rynek pracy stawia coraz wyższe wymagania przed osobami, które opuszczają mury macierzystej Uczelni. Pracodawcy oczekują od absolwentów wiedzy praktycznej, popartej rozwiniętymi w czasie studiów kompetencjami miękkimi. Ci, którzy będą w stanie podołać tym wymaganiom, zyskają przewagę już na początku swojej kariery zawodowej. Większość szkół wyższych w kraju, choć ma świadomość rosnących w niebezpiecznie szybkim tempie oczekiwań lokalnego biznesu, nie próbuje im sprostać poprzez kształcenie swoich studentów w tym kierunku. Wolą uczyć według wypracowanego dawno temu i przez wiele lat stosowanego modelu dydaktycznego, w głównej mierze opartego na relacji: wykładowca uczeń, gdzie nacisk kładziony jest przede wszystkim na przekazanie wiedzy teoretycznej w ramach realizowanego programu, kończącego się egzaminem. Takie myślenie jest pójściem na skróty, wynikającym z przekonania, że kontakt studenta z Uczelnią powinien zakończyć się w momencie opuszczenia przez niego murów Alma Mater, czyli ukończenia studiów, gdzie kadra dydaktyczna, zamiast pielęgnować taką relację, musi się skupiać na edukowaniu kolejnych roczników. Ignoruje się oczywisty fakt, będący podstawą funkcjonowania modelu IdeAGORA, że to właśnie absolwent jest największym kapitałem Uczelni, która poprzez kontakt z nim czerpie wiedzę o trendach i zjawiskach obecnych na rynku pracy. Korzyści odnoszą zatem obie strony tego procesu interakcji zarówno Uczelnia, jak i jej absolwenci oraz studenci. Sukces każdego projektu mierzy się nie w warunkach laboratoryjnych, ale w terenie. Nawet najlepiej rozpisany program edukacyjny nie jest wiele wart, jeżeli nie sprawdzimy, jak działa w praktyce - czy jego założenia są możliwe do zrealizowania w realnym, w tym przypadku akademickim świecie. Byliśmy pełni nadziei, choć towarzyszyły nam pewne obawy, czy model ideagora wytrzyma zderzenie z polską rzeczywistością, czy nie jest jeszcze za wcześnie na wdrożenie tak rewolucyjnego rozwiązania i czy proces ten nie jest zbyt czasochłonny. Po etapie testowania możemy stwierdzić, że pierwsze próby jego implementacji zakończyły się sukcesem, a pozytywne opinie zgłaszane przez naszych studentów, absolwentów oraz wykładowców tylko utwierdzają nas w przekonaniu, że obrana droga rozwoju jest słuszna. Model działa, zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi efektami jego wdrożenia oraz praktycznymi aspektami ideagora zastosowanymi w CM. STRONA - 4

5 Rozdział I Praktyczne przykłady współpracy ze studentem/absolwentem Jakub Ziółkowski, absolwent Najważniejszą kwestią w tworzeniu pożądanego modelu współpracy pomiędzy uczelnią, a jej studentami oraz absolwentami jest zmiana strategii dotyczącej tejże współpracy. Dotychczas na większości uczelni taka współpraca wynikała przede wszystkim ze statusowych obowiązków studenta wobec uczelni. Należy zdać sobie sprawę z tego, iż w dzisiejszych czasach to uczelnia powinna wychodzić naprzeciw rosnącym i zmieniającym się zgodnie z obowiązującymi trendami na rynku pracy oczekiwaniom swoich studentów, którzy stanowią jej największy kapitał. Studenci bardzo szybko stają się absolwentami, dlatego nie powinni zapominać, że to właśnie uczelnia stanowi dla nich nieoceniony obszar dalszego działania zawodowego, kulturalnego oraz społecznego. Świadomość absolwenta powinna kształtować się już na początku jego kariery studenckiej. Studenci pierwszego roku przekraczając mury uczelni powinni być zaskoczeni szerokim spektrum możliwości jakie ona im daje. Władze uczelni powinny zadbać o przestrzeń do działania w każdej dyscyplinie. Nie możemy zapominać o tym, iż każdy ze studentów jest inny - posiada różne zainteresowania, wiedzę i potencjał. Zachęcony w odpowiedni sposób do działania z pewnością będzie "zarażał" swoim optymizmem innych studentów, odkrywał ich potencjał i oraz coraz to nowsze talenty. Uczelnia powinna wspierać takie inicjatywy oraz bacznie się przyglądać pomysłom, które rodzą się w jej murach. Innowacyjność podejścia do studenta powinna wyrażać się poprzez jak najefektywniejsze wspieranie oraz wskazywanie drogi, którą można dotrzeć do upatrzonego celu. Co jednak zrobić by student, który dopiero wkracza w nowe otoczenie i środowisko, wyzwolił w sobie pokłady innowacyjności i chciał realizować coraz to nowsze pomysły właśnie na uczelni? Najważniejszą rolę w tym procesie spełniają wykładowcy. To właśnie oni powinni dawać przykład oraz zachęcać często onieśmielonych i nie potrafiących odnaleźć się w murach uczelni studentów do działania. W tym celu powinni całkowicie przewartościować swoją rolę na uczelni. Wykładowca powinien inicjować pewne działania, zmuszać do myślenia i stawiać przed studentem coraz to nowe wyzwania. Aby jednak tak się stało, ważna jest zmiana postrzegania swojej roli przez wykładowcę. Musi on zrozumieć, że jest swoistego rodzaju drogowskazem dla STRONA - 5

6 młodych, entuzjastycznie nastawionych ludzi. W tym celu wykorzystać należy przede wszystkim zaufanie studenta do nauczyciela, a co za tym idzie do samej uczelni. Aby zdobyć to zaufanie wykładowcy powinni uwolnić się od stereotypów dotyczących prowadzenia oraz formy zaliczania zajęć, muszą aktywnie i jak najczęściej wprowadzać innowacyjne podejście do wykładanego przez siebie przedmiotu oraz, kiedy tylko to możliwe, wychodzić poza ramy katedr i tablic. Wykładowca powinien być postrzegany przez swojego ucznia jako równorzędny partner w działaniu, natomiast student powinien wiedzieć, iż cele jego i kadry są zbieżne. Co więc należy zrobić, by zmienić podejście wykładowców? Przede wszystkim trzeba pokazać im, w ramach organizowanych szkoleń, wyższość innowacyjnego podejścia do studenta nad przestarzałymi, tradycyjnymi metodami, których efektem jest przede wszystkim zamknięcie studenta na otoczenie i obranie "jedynej słusznej drogi", jaką jest zaliczenie przedmiotu. Wykładowcy muszą zdawać sobie sprawę, że młody człowiek chętnie staje przed coraz trudniejszymi wyzwaniami, o ile nie zostanie zniechęcony już na początku swojej ścieżki zawodowej. Ważne jest również to, aby często nieuniknione i wkalkulowane w edukację studenta porażki potrafić przekuwać w jego przyszłe sukcesy. Jak to zrobić? Statystyki wskazują, iż studentów najbardziej deprymują zadania, które niczego nie wnoszą do ich obecnego oraz przyszłego życia zawodowego. Niestety większość uczelni oferuje właśnie takie zadania. Wykładowcy powinni podczas tworzenia programów zajęć zastanowić się, w jaki sposób przekazywać wiedzę, jak konstruować przykłady i zadania, żeby odpowiadały one praktycznemu podejściu do wszelkich zagadnień. Ten cel można zrealizować przede wszystkim poprzez większy nacisk na pracę projektową, której efektem końcowym będzie nie tylko zaliczenie, ale przede wszystkim rozwiązanie konkretnego, praktycznego zadania. Projekty powinny być realizowane w grupach, co znacznie zwiększy integracje studentów oraz pozwoli na wzajemną wymianę doświadczeń i pomysłów. Mentorem grupy powinien być zaangażowany wykładowca, który zawsze będzie służył radą i pomocą, a którego udział w projekcie nie ograniczy się wyłącznie do podsunięcia gotowego rozwiązania. W celu wykonania prac projektowych uczelnia powinna zapewnić swoim studentom przestrzeń komunikacji realnej, jak STRONA - 6

7 również wirtualnej. Studenci powinni mieć dostęp do platformy internetowej, gdzie każdy z nich w dowolnym czasie mógłby dorzucić swoją cegiełkę do wspólnego projektu. Ważnym elementem modelu jest także możliwość korzystania z wirtualnych prac wykładowcy, który w każdej chwili może nawiązać kontakt z grupą. Taka komunikacja będzie zatem wyrazem upodmiotowienia studenta, co będzie traktowane jako dodatkowa motywacja do pracy. Często w przestrzeni wirtualnej rodzą się najciekawsze pomysły. Collegium Mazovia proponuje innowacyjny model kształcenia ideagora, w którym studenci sami decydują o kierunku swojego rozwoju i zapotrzebowaniu na samokształcenie. Platforma internetowa pozwala na luźną wymianę pomysłów oraz poglądów. Bez takiej platformy uczelnia i przede wszystkim zainteresowani studenci nie mieliby pojęcia o tym, że to właśnie ich pomysł może się zyskać aprobatę oraz poparcie większej grupy. Przykładem takiego działania jest organizowany na uczelni spotkanie samokształceniowe pt. "Każdy może wypłynąć w morze sztuka życia z pasją". Na dostępnej dla wszystkich studentów i absolwentów platformie internetowej ideagora powstał dział projektowy, który skupiał ich wokół różnych zainteresowań. Pewnego dnia zawiązało się koło miłośników żeglarstwa. Koło zyskiwało na popularności oraz rosło w siłę. Wymieniano się poglądami, doświadczeniami oraz wspomnieniami. Okazało się, że wśród osób zainteresowanych tematyką żeglarstwa byli nie tylko studenci, ale również wykładowcy. Gdyby nie działania w przestrzeni wirtualnej, studenci z pewnością nie mieliby okazji porozmawiać z wykładowcami o tak nie akademickiej kwestii, jaką jest żeglarstwo. Dzięki funkcjonowaniu koła, studenci zobaczyli w swoich wykładowcach kogoś więcej niż groźnych i surowych nauczycieli. Dostrzegli w nich ludzi z podobnymi pasjami i zainteresowaniami. Wszyscy uczestnicy projektu szybko wpadli na pomysł organizacji spotkania samokształceniowego, które połączy miłośników żeglarstwa. Studenci i absolwenci skupili się wokół znanego, niepełnosprawnego żeglarza, szantymena Romana Roczenia, którego postanowili zaprosić na warsztaty. I tak oto zrodzony w wirtualnym świecie pomysł, dzięki pomocy uczelni w szybkim tempie zaczął nabierać realnych kształtów. Nawiązano kontakt z Romanem Roczeniem oraz ustalono tematykę warsztatów. Później przygotowano salę odpowiadającą wymaganiom osób niepełnosprawnych, zadbano o odpowiedni klimat, rozreklamowano przedsięwzięcie i zorganizowano catering. Powodzenie realizacji tak złożonego (logistycznie i organizacyjnie) projektu było możliwe dzięki zaraźliwemu optymizmowi oraz skuteczności pracy w grupie jego uczestników, którzy sami inicjowali działania i prześcigali się w coraz to nowych pomysłach. Warsztaty zostały STRONA - 7

8 przeprowadzone, a ich frekwencja przekroczyła oczekiwania organizatorów. Warsztaty skupiły nie tylko studentów i absolwentów, ale również wielu wykładowców, co było impulsem do dalszej współpracy oraz pokazało studentom, że wykładowca może być partnerem w projekcie, a nie tylko wykładowcą.. Spotkanie samokształceniowe : Każdy może wypłynąć na morze - sztuka życia z pasją fot.: Daniel Woliński, absolwent CM Oprócz przestrzeni wirtualnej uczelnia musi również zadbać o stworzenie realnych miejsc spotkań studentów z dala od sal wykładowych. Przykładem takich miejsc mogą być tworzone w Collegium Mazovia różnego rodzaju kąciki relaksacyjne, Klub Absolwenta, miejsca do wspólnej pracy, siłownia, itd. Student, który spotyka się z kolegami na uczelni (nie tylko na sali wykładowej) z czasem integruje się z uczelnią do tego stopnia, iż nie wyobraża sobie lepszego miejsca niż mury Alma Mater do spotkań, realizacji własnych projektów czy nauki. Niezmiernie ważne jest, aby w każdym obszarze działalności studentów widoczni byli zaangażowani, przyjaźni i pomocni wykładowcy. Student, który ukończy studia kojarzące mu się nie tylko z wykładami i egzaminami, z pewnością powróci na uczelnię jako świadomy absolwent. Będzie stanowił nieoceniony kapitał oraz źródło informacji o rynku pracy nie tylko dla samej uczelni, ale przede wszystkim dla aktualnie studiujących młodych ludzi. STRONA - 8

9 Rozdział II Kampus Alto Univeristy jako modelowy przykład współpracy pomiędzy uczelnią, a studentami i absolwentami Agnieszka Przesmycka, absolwentka Model ideagora opracowany został we współpracy z partnerem ponadnarodowym fińską firmą Capful Ltd. Wiodąca pozycja Finlandii w dziedzinie edukacji i innowacyjności była podstawą do wykorzystania w modelu fińskich doświadczeń, zwłaszcza w obrębie kształcenia kompetencji społecznych. Dzięki współpracy ponadnarodowej przedstawiciele Collegium Mazovia mieli okazję poznać jedną z najbardziej innowacyjnych uczelni na świecie Aalto University i funkcjonującą w jej obrębie otwartą platformę współpracy pomiędzy nauką a biznesem Design Factory. Alto University to miejsce, gdzie nauka łączy się z biznesem, tworząc dla obu stron wartość dodaną. To powiązanie dwóch nieco odmiennych światów powoduje, iż studenci, absolwenci bardzo płynnie przechodzą ze studiów na rynek pracy. Nic nie stanowi dla nich zaskoczenia, ponieważ już na etapie swojej edukacji akademickiej biorą udział w bardzo ciekawych projektach biznesowych. Mają szansę na kształtowanie swoich umiejętności i kompetencji w rzeczywistym świecie, co buduje ich późniejszą przewagę na rynku pracy. Alto University to miejsce, która zupełnie nie przypomina dobrze nam znanych, tradycyjnych szkół wyższych. Dużo przestrzeni do pracy w małych grupach, pod czujnym okiem mentorów, czy pomieszczenia do prototypowania pozwalają na pracę od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora. Miejsce to praktycznie nigdy nie jest zamykane i każdy może w nim znaleźć przestrzeń dla siebie o dowolnej porze. Ciekawym rozwiązaniem okazała m.in. się kuchnia. Okazało się, że w całym Alto University jest tylko jedno przestronne pomieszczenie przeznaczone do gotowania. To także jedyne miejsce, gdzie można napić się kawy. Taka organizacja przestrzeni pozwala na ułatwienie komunikacji. Kuchnia staje się platformą spotkań, zawierania nowych znajomości oraz płaszczyzną integracji. Podczas przerw w pracy można gotować, a jeden z pracujących tam studentów przyznał, co świadczy o dużej identyfikacji uczniów z tym miejscem, że Alto University podał jako adres, na który mają być doręczane jego przesyłki. To tylko potwierdza, iż tak kreatywna przestrzeń potrafi zawładnąć całym czasem studentów Alto. STRONA - 9

10 Aranżacje przestrzeni w Alto University fot.: Daniel Woliński, absolwent CM Taki model nauczania, oparty na połączeniu nauki z biznesem proponowany jest w modelu ideagora. Collegium Mazovia z każdym dniem poszerza bazę firm, które prowadzą swoją działalność na terenie uczelni. Jeden z absolwentów budownictwa, współwłaściciel firmy Kreatywne drewno właśnie tutaj - w murach uczelni - zdecydował się prowadzić swój biznes. Na terenie uczelni działa również: IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne, Studio Aranżacji Nastrojów Goth i Ka, Biuro Rachunkowe Mazovia, Biuro Turystyczne Vip-Travel, Szkoła STRONA - 10

11 Języków Obcych Lingua, Szkoła Tańca Włoskiego, zespół muzyczny, którego współzałożycielem jest jeden ze studentów CM. Na terenie uczelni działalność prowadzi również: Wschodnia Izba Inżynierów Budownictwa oraz Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Wspólna lokalizacja tak wielu różnych przedsięwzięć to pierwszy krok w kierunku budowania przestrzeni na miarę Alto University, a więc tworzenia sieci powiazań pomiędzy biznesem, a nauką. Na uczelni pojawiają się elementy aranżacji przestrzeni zaczerpnięte z Finlandii. Zainspirowani wizytą studyjną w Alto University stworzyliśmy kreatywne przestrzenie również na terenie naszej uczelni. Na prośbę naszych studentów pojawił się także hamak. Tuż obok niego znajduje się miejsce do przytulania, a dostępny tam tygrysek ma za zadanie ośmielić wszystkich nieśmiałych. Czarne ściany służą do komunikowania. Każdy może zostawić na nich swoją wiadomość. Kreatywne przestrzenie Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej fot.: A. Tarkowski STRONA - 11

12 Rozdział III Praktyczne zastosowanie narzędzi komunikacji w modelu ideagora Jakub Ziółkowski, absolwent W dzisiejszych czasach nie sposób komunikować się bez narzędzi informatycznych. Młodzi ludzie coraz więcej czasu spędzają w świecie wirtualnym, to tam nawiązują nowe znajomości, rozwiązują swoje problemy, szukają informacji oraz rozrywki. Uczelnia musi wyjść naprzeciw tym zmianom. Odpowiedzią na tę potrzebę jest platforma internetowa ideagora. Miejsce wirtualnych spotkań, szybkiej wymiany informacji, nawiązywania kontaktów z innymi członkami społeczności ideagora. Kluczowe jest tutaj odejście od tradycyjnie funkcjonującej strony internetowej, która przekazuje wyłącznie suche komunikaty i którą student odwiedza dość rzadko. Model ideagora proponuje platformę, której głównymi architektami są studenci i absolwenci. To oni decydują o jej kształcie, tematyce oraz kierunkach rozwoju. Platforma skupia w jednym miejscu całe życie akademickie - począwszy od zadań związanych stricte z konkretnymi czynnościami, wynikającymi z obowiązków studenta, poprzez informacje dotyczące rynku pracy, a na zainteresowaniach i rozrywce kończąc. To właśnie tutaj rozwijają się pasje studentów oraz rodzą nieformalne grupy zainteresowań i wspólnych celów. Studentom i absolwentom, dzięki dobrze funkcjonującej platformie, łatwo na bieżąco orientować się w działaniach uczelni, wykładowców oraz przede wszystkim innych studentów i absolwentów. Platforma powinna być narzędziem przyjaznym i nie zbyt odbiegającym od tych powszechnie używanych w wirtualnym świecie. Użytkownik platformy powinien czuć, że jest to narzędzie nowoczesne, a przy tym mieć wpływ na jego końcowy kształt. Dołączenie do innych użytkowników platformy musi być proste i szybkie. Platforma powinna być na bieżąco budowana nie tylko przez studentów i absolwentów, ale co ważne również przez wykładowców oraz "przyjaciół" uczelni. W ten sposób nawiązuje się nieformalna nić współpracy nie tylko pomiędzy studentami, ale przede wszystkim pomiędzy uczelnią, a lokalnym środowiskiem. W początkowej fazie funkcjonowania internetowej platformy konieczne jest wsparcie w procesie inicjowania na niej "ruchu". W tym celu należy znaleźć kilku entuzjastów, którzy staną się tzw. "mentalnymi moderatorami" platformy. Ich zadanie polegać będzie na pobudzaniu wszelkiego STRONA - 12

13 rodzaju inicjatyw na platformie, w które będą mogli wciągać coraz większą liczbę użytkowników. Doświadczenia z etapu testowania wskazują, że w początkowej fazie funkcjonowania platformy największym zainteresowaniem cieszy się FORUM. To tutaj użytkownicy poznają siebie, nawiązują kontakty oraz coraz odważniej wysuwają propozycje inicjatyw. Niezwykle ważnym elementem wspierającym działanie platformy jest obecność na niej wykładowców, którzy uwiarygodnią innowacyjność całego przedsięwzięcia. Młodzi ludzie zazwyczaj korzystają z Facebooka i innych portali społecznościowych, więc początkowo taka platforma może wydawać się im bezużyteczna. Dopiero kiedy zobaczą, że wspólnota wirtualna jest realnie bardzo blisko nich, zaczną doceniać korzyści wynikające właśnie z tego rodzaju komunikacji. Wykładowcy powinni jak najczęściej przenosić swoje współdziałanie ze studentami na internetową platformę komunikacji, która nie tylko spełni rolę kanału interakcji pomiędzy studentami, ale przede wszystkim pozwoli zrozumieć wykładowcom dzisiejsze trendy oraz wyzwania, jakie stoją przed przyszłym absolwentem. Poczynione obserwacje pomogą wykładowcom uatrakcyjnić proces dydaktyczny, wprowadzając nowoczesne metody kształcenia. Platforma komunikacji daje nieograniczone możliwości wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy studentami i absolwentami. Skutkuje to nawiązaniem współpracy i lepszym przygotowaniem studenta do stawianych mu przez współczesny rynek pracy wyzwań. Ważne jest, aby platforma była źródłem informacji dla uczelni na temat potrzeb studentów. Dla studentów natomiast szansą pozyskania większej liczby osób do realizacje własnych projektów. Przykładem efektywnego wykorzystania tego narzędzia może być cykl szkoleń z inwestowania na giełdzie. Na platformie w dziale " Zapotrzebowania na szkolenia" pojawił się pomysł, żeby zorganizować szkolenia dla entuzjastów inwestowania na giełdzie. Gdyby nie platforma, uczelnia z pewnością nie dowiedziałaby się o takiej potrzebie. Pomysł okazał się trafiony, gdyż w ciągu kilku dni chęć udziału w takim szkoleniu zadeklarowało kilkanaście osób. Co więcej, okazało się, iż w gronie absolwentów uczelni jest osoba, która na co dzień zajmuję się tym tematem i posiada bardzo dużą wiedzę w zakresie inwestowania. Zgodziła się też podzielić własnymi doświadczeniami w tym zakresie. Dzięki platformie ideagora realizacja tego pomysłu zajęła zaledwie kilka dni, a przeprowadzony cykl szkoleń podniósł kwalifikacje i poziom wiedzy wszystkich uczestników. STRONA - 13

14 Możliwości dobrze zorganizowanej platformy komunikacji są nieograniczone, ważne jednak by w początkowej fazie uświadomić sobie, jakie są oczekiwania jej przyszłych uczestników. To oni, z niewielką pomocą uczelni, powinni stworzyć swój " akademicki wirtualny świat". STRONA - 14

15 Rozdział IV Praktyczne metody motywowania studentów/absolwentów do udziału w modelu ideagora Agnieszka Przesmycka, absolwentka Budowa więzi studentów z uczelnią to bardzo złożony proces. Jeszcze trudniej przebiega on przy budowaniu relacji pomiędzy uczelnią, a absolwentami. Dlatego tak ważny jest dobór odpowiednich narzędzi motywowania tych dwóch grup do kontaktu z uczelnią. Mając to na uwadze, w modelu ideagora już od samego początku duży nacisk położony został na bezpośredni kontakt z absolwentami. To podczas bezpośrednich spotkań najłatwiej jest nawiązać kontakt z absolwentem. Kluczowa staje się wówczas prezentacja modelu w jego pełnej formie i zakresie. Skoro studenci i absolwenci czują, że chcą poszerzyć swoje kompetencje w wybranej dziedzinie, to niewątpliwym czynnikiem motywującym ich do udziału w spotkaniach będzie zaoferowanie takiej formy zajęć, która pozwoli im nabyć wiedzę i kompetencje w konkretnej dziedzinie, odpowiadającej ich potrzebom i oczekiwaniom. Szkolenia ideagora fot.: Daniel Woliński, absolwent CM Warto różnicować sposób kontaktu z absolwentami. Ważny jest kontakt bezpośredni, ale najważniejszą rolę powinna odgrywać platforma internetowa ideagora. Absolwentom trzeba uświadomić, że jest to najlepsze miejsce do zebrania informacji na temat wydarzeń, szkoleń i spotkań organizowanych na uczelni. Platforma powinna być miejscem dyskusji, dzielenia się pasjami i zainteresowaniami. STRONA - 15

16 Już na etapie testowania na platformie wykształcił się zwyczaj zwracania się do siebie po imieniu. To w naturalny sposób wprowadziło na platformie przyjazną atmosferę. Dało to użytkownikom odwagę do otwartego komunikowania swoich opinii i pomysłów, dzielenia się spostrzeżeniami także z kadrą naukowo dydaktyczną i władzami uczelni. Zgodnie z zamysłem twórców, od samego początku rozwój platformy ideagora wspierały: strona internetowa uczelni i projektu, media społecznościowe, gazetka internetowa, Kwartalnik ideagora, lokalne media. Aby do udziału w modelu ideagora zaprosić przedsiębiorców (na przykład do poprowadzenia szkoleń o charakterze biznesowym) uczelnia szukała kontaktu do nich za pośrednictwem absolwentów zatrudnionych w danych firmach. Podczas testowania modelu miały miejsce sytuacje, że absolwent zaangażowany w sieć społeczną ideagora zachęcił swoich pracodawców (też absolwentów naszej uczelni) do udziału w szkoleniach. Obok szkoleń i spotkań samokształceniowych na etapie testowania zorganizowano liczne projekty o charakterze integracyjnym. Wieczorki filmowe i wspólne Karaoke stały się tradycyjną formą spędzania wspólnego czasu. Spotkania tego typu to ważny element w procesie integracji na linii: student absolwent. Warsztaty decoupage fot.: Adam Tarkowski STRONA - 16

17 Spotkanie Karaoke for.: Adam Tarkowski Ogromną rolę w motywowaniu do ustawicznego kształcenia studentów i absolwentów odgrywa kadra naukowo-dydaktyczna. Nauczyciele, którzy brali udział w projekcie stali się jego ambasadorami i to jest ogromna wartość. Zmiany w sposobie prowadzenia zajęć, nowe formy i metody pracy na początku zaskoczyły studentów, jednak później spotkały się z ich akceptacją. Studenci przekonują się, że na studiach można też uczyć się przez zabawę. Zajęcia prowadzone metodami ideagora fot.: Daniel Woliński, absolwent CM STRONA - 17

18 Rozdział V Absolwenci w procesie samodoskonalenia Agnieszka Przesmycka, absolwentka Wszystkim działaniom w proponowany w ramach modelu ideagora przyświeca jeden cel pomoc studentom i absolwentom w procesie samodoskonalenia. Ta podstawowa zasada stanowi wyznacznik podejmowanych przez uczelnię działań. To właśnie absolwenci muszą czuć potrzebę ciągłego i ustawicznego poszerzania swoich kompetencji. Dlatego tak duży nacisk w modelu postawiony został na spotkania samokształceniowe. Tematyka tych spotkań wynikała bezpośrednio z potrzeb, jakie zgłaszali sami absolwenci W ramach spotkań samokształceniowych pojawiły się m.in. takie tematy jak: Inwestor giełdowy Warsztaty dziennikarskie Kurs emisji głosu Zajęcia z języka angielskiego Wypłyń na głębie czyli sztuka życia z pasją Tworzenie aplikacji internetowych Projektowanie ogrodów Sztuka pisania z polotem Sztuka pisania w Internecie Projektowanie ogrodów zajęcia praktyczne fot. Daniel Woliński, absolwent CM STRONA - 18

19 Po zakończeniu testowania przeprowadziliśmy wywiady z absolwentami, którzy aktywnie uczestniczyli w testowaniu modelu ideagora. Ich wypowiedzi pokazują, jakie są potrzeby absolwentów, co stanowi dla nich wartość dodaną w tej relacji oraz w jaki sposób tworzy się nić porozumienia/współpracy pomiędzy uczelnią i absolwentem. Ariel Miłkowski, absolwent kierunku budownictwo Jak wygląda Twoja współpraca z uczelnią? Obecnie jestem aktywnym uczestnikiem projektu ideagora, w ramach którego biorę udział w wielu ciekawych szkoleniach i warsztatach rozwijających moje umiejętności i zwiększających moje kompetencje zawodowe. Oprócz tego udzielam się w Klubie Absolwenta, oraz kole komputerowego wspomagania projektowania AutoCad, chociaż w tym drugim ostatnio trochę mniej, ponieważ w ostatnim semestrze rzadziej pojawiam się na uczelni. Wiem, że moja uczelnia jest otwarta na wszelkie inicjatywy swoich absolwentów, co niejednokrotnie udowodniła nie tylko na moim przykładzie - dając mi swojego czasu możliwość pracy jako Laborant, ale również moich kolegów i koleżanek, którzy uzyskali znaczące wsparcie, m.in. ze strony inkubatorów przedsiębiorczości. Dla mnie osobiście największym wyróżnieniem był fakt, że wraz z grupką najaktywniejszych absolwentów, studentów i pracowników pojechałem na wyjazd studyjny do Finlandii, gdzie zobaczyliśmy jakże odmienne od nam znanego podejście do szkolnictwa wyższego. Po tym wyjeździe, obserwując działania mojej uczelni, mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że CM jest bardzo otwarta na potrzeby nie tylko swoje, ale przede wszystkim swoich studentów i absolwentów. Gdybym jeszcze raz miał wybierać studia, to z całą pewnością znowu bym wybrał tą właśnie uczelnię. Jak uczelnia pomaga Ci w samodoskonaleniu i rozwijaniu Twoich umiejętności? Otrzymałem od uczelni wspomnianą już możliwość opieki nad laboratoriami, właśnie jako laborant, ale również szereg bezpłatnych szkoleń. Ich tematyka jest dostosowana do naszych potrzeb, co w połączeniu z bardzo przyjaznym nastawieniem zarówno osób prowadzących owe szkolenia, jak a i pracowników administracyjnych i naukowych uczelni, sprawia, że panująca na uczelni atmosfera niezwykle bardzo motywuje i daje takiego kopa do działania, że człowiek wręcz nie może się doczekać kolejnych ciekawych inicjatyw, kolejnych szkoleń, spotkań samodoskonalących oraz imprez integracyjnych. STRONA - 19

20 Jak oceniasz współpracę pomiędzy uczelnią, a absolwentami? No cóż, ogólnie nasza uczelnia jest na bardzo dobrej drodze do jak najlepszej współpracy z absolwentami. Realizuje szereg ciekawych inicjatyw, a przy tym cechuję się dużą otwartością na absolwenta, co sprawia, że jest liderem w tej dziedzinie w regionie, a może i nawet w całej Polsce. Wydaje mi się, że w tej dziedzinie najważniejsze jest nie to, ile i jakich szkoleń czy inicjatyw jest organizowanych w ramach współpracy z absolwentami, ani też jej otwartość na wszelkie inicjatywy wychodzące ze strony tychże absolwentów. Kluczowe jest to, że w ostatnich latach cała uczelnia i wszyscy jej pracownicy wykonali ogromny krok naprzód w kierunku jak najlepszych i jak najprzyjaźniejszych relacji ze swoimi studentami, a więc przyszłymi absolwentami. Takie przyjazne, partnerskie podejście oraz pokazanie ludziom chęci współpracy sprawiają, że nowi absolwenci sami lgną do uczelni i chętnie biorą aktywny udział w jej życiu. Z drugiej strony uważam, że przed szkołą jest jeszcze bardzo długa droga do przejścia, jeżeli chodzi o odzyskanie kontaktu z absolwentami, którzy opuścili jej mury kilka lat temu. Wówczas chęć nawiązania z nimi trwałych relacji nie była tak wielka, a może i nie było jej wcale. Zbudowanie jej teraz na nowo jest bardzo czasochłonnym i trudnym wyzwaniem. Mam szczerą nadzieję, że kiedyś uda się odzyskać kontakt z tymi właśnie starszymi rocznikami, ponieważ wszyscy byśmy na tym bardzo zyskali. Jakub Ziółkowski, absolwent kierunku ekonomia Jak wygląda Twoja współpraca z uczelnią Moja współpraca z uczelnią jest nieoceniona. Pomimo tego, iż upłynęło sporo czasu od zakończenia mojej edukacji, za sprawą uczelni ciągle utrzymuję kontakt z absolwentami, studentami oraz wykładowcami. Współpraca z wykładowcami jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ ułatwia mi realizować moją dalszą drogę edukacyjną oraz zawodową. Zawsze mogę zwrócić się o radę lub pomoc w konkretnych projektach. Nieoceniona jest dla mnie również współpraca z Biblioteką CM, ponieważ księgozbiór jaki zgromadziła jest według mnie największy w naszym mieście. Panie obsługujące Bibliotekę zawsze mają czas i służą wszelką, dostępna pomocą. Współpraca z uczelnią nie byłaby możliwa w takim szerokim zakresie, gdyby nie kontakt poprzez platformę internetową, dzięki której jestem w stanie szybko trafić do każdej osoby związanej z uczelnią. STRONA - 20

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: dr Anna Jeznach Elżbieta Cała Alicja Chróściel Anna Kurowska Sylwester Mendza Ariel Miłkowski

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: dr Anna Jeznach Elżbieta Cała Alicja Chróściel Anna Kurowska Sylwester Mendza Ariel Miłkowski ZESPÓŁ REDAKCYJNY: dr Anna Jeznach, nauczyciel akademicki uczestniczący w testowaniu modelu ideagora Elżbieta Cała, metodyk Alicja Chróściel, studentka uczestnicząca w testowaniu modelu ideagora Anna Kurowska,

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Raport z badania jakościowego FGI uczniów Agnieszka Otręba-Szklarczyk Wyższa

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Ekonomia sukcesu program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Raport z badań jakościowych IDI z pracodawcami przygotowany przez PBS Spółka z o. o. dla Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI SKRYPT DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH I SKUTECZNYCH METOD PRACY, EFEKTYWNIE ZWIĘKSZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ GRUPY OSÓB

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl 5 KIERUNKÓW 2 NOWOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PEDAGOGIKA GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI A jak wybrać studia? Dlaczego warto wybrać WSB?... 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To Nr 1/2011 DRODZY CZYTELNICY Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To edycja specjalna dobrze Wam znanego Software Developer s Journal, w całości poświęcona tematowi kariery w branży

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl Spis treści Wstęp...3 1.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA ŁÓDŹ 2012 Organizatorzy konferencji: Sponsor główny: Patronat naukowy: Patronat medialny: Partner wspierający: MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Metoda projektów. Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska

Metoda projektów. Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska Metoda projektów Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim 1 Nauka, Kariera, Biznes ISBN 978-83-932640-1-8 2 Wydawca: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Rubież 46, 61-612

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy

Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy 1 Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy Zespół Stowarzyszenia Szkoła Liderów realizujący Programu Liderzy: Katarzyna Czayka-Chełmińska Daniel Lichota

Bardziej szczegółowo