W lipcu Grupa nabyła 97,5% udziałów w Kesklinna Hotelli OÜ z zamiarem uruchomienia nowej linii biznesowej budowy hoteli-kasyn i kompleksów kasyn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W lipcu Grupa nabyła 97,5% udziałów w Kesklinna Hotelli OÜ z zamiarem uruchomienia nowej linii biznesowej budowy hoteli-kasyn i kompleksów kasyn."

Transkrypt

1 Olympic Entertainment Group AS OPERACYJNEJ 21 lutego 2008 roku NIEAUDYTOWANE WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI Olympic Entertainment Group AS ( Grupa ) jest wiodącym dostawcą usług na rynku gier losowych w państwach bałtyckich - Estonii, na Łotwie i Litwie, oraz dynamicznie rozwijającym się operatorem kasyn na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Rumunii. Opis kluczowych wydarzeń w działalności Grupy w roku 2007: W kwietniu spółka zaleŝna Grupy, Olympic Casino Bucharest S.r.l, podpisała umowę, na mocy której przejęła kontrolę nad rumuńskim operatorem kasyn, firmą Empire International Game World, w tym trzema kasynami działającymi w stolicy Rumunii, Bukareszcie. W kwietniu Grupa sfinalizowała transakcję nabycia Kristiine Kasiino AS i Casinova OÜ. W drugim kwartale Kristiine Kasiino AS została połączona z Olympic Casino Eesti AS. Transakcja ta pozwoliła na zwiększenie szacunkowego udziału Grupy w estońskim rynku gier losowych do 45%. W kwietniu na Słowacji powstała kolejna spółka zaleŝna Grupy, Olympic Entertainment Slovakia S.r.o. Licencja operacyjna wymagana do prowadzenia kasyn i wejścia na słowacki rynek gier losowych została uzyskana przez firmę na początku lutego 2008 roku. Pod koniec kwietnia Grupa podpisała ostateczną umowę objęcia 80% udziałów w Casino Polonia-Wrocław Sp. z o.o. ( CP ). Z końcem maja CP uruchomiła nowe efektowne kasyno w Hotelu Hilton w Warszawie. Nakłady inwestycyjne na nowy obiekt wyniosły ogółem 110 milionów koron estońskich (7 milionów euro). Nowe Olympic Casino Sunrise, o powierzchni 1500 m. kw., dysponujące 100 automatami i 20 stołami do gry, jest największym kasynem w Polsce. W maju dobiegła końca fuzja prawna Olympic Casino Latvia SIA i Baltic Gaming AS. W lipcu spółka zaleŝna Grupy, Olympic Casino Ukraine TOV, podpisała przedwstępną umowę nabycia wiodącego ukraińskiego operatora kasyn, firmy Eldorado. Umowa przyrzeczona, na mocy której Grupa weszła w posiadanie trzech podmiotów prowadzących pięć salonów gier w atrakcyjnych lokalizacjach w centrum Kijowa i jego okolicach (w tym trzech wyposaŝonych w stoły do gry), została podpisana we wrześniu. W lipcu Grupa nabyła 97,5% udziałów w Kesklinna Hotelli OÜ z zamiarem uruchomienia nowej linii biznesowej budowy hoteli-kasyn i kompleksów kasyn. W sierpniu Grupa weszła w nowy segment salonów gier kategorii B na Litwie. Od 26-go września akcje OEG znajdują się w obrocie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Członkostwo w czwartej co do wielkości giełdzie w Europie odzwierciedla aspiracje OEG i pozwala na rozszerzenie międzynarodowego zasięgu Grupy.

2 Nieaudytowane skonsolidowane wyniki z działalności operacyjnej Olympic Entertainment Group AS za rok 2007 Wybrane dane finansowe za 12 miesięcy 2007 roku: Przychody: 2517,5 mln koron estońskich (+50,9%) Zysk operacyjny: 432,5 mln koron estońskich (-2,7%) MarŜa operacyjna*: 17,2% (2006: 26,6%) Zysk przed opodatkowaniem: 425,5 mln koron estońskich (-4,3%) Zysk netto: 381,7 mln koron estońskich (-5,6%) MarŜa netto**: 14,6% (2006: 23,3%) Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej: 664,6 mln koron estońskich (2006: 627,9 mln koron estońskich) Przepływy gotówkowe z działalności inwestycyjnej: -1243,6 mln koron estońskich (2006: -426,4 mln koron estońskich) Przepływy gotówkowe z działalności finansowej: -151,1 mln koron estońskich 2006: 849,0 mln koron estońskich) * MarŜa operacyjna = zysk operacyjny / przychody ** MarŜa netto = zysk netto / przychody 1 euro = 15,6466 koron estońskich Wyniki przedsiębiorstw nabytych w 2007 roku zostały uwzględnione w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych w następujący sposób: - Kristiine Kasiino i Casinova OÜ w okresie kwiecień - grudzień 2007; - Casino Polonia Wrocław Sp. z o.o. w okresie maj - grudzień 2007; - Olympic Casino Bucharest S.r.l w okresie czerwiec - grudzień 2007; - spółki Eldorado w okresie październik - grudzień Skonsolidowane przychody za czwarty kwartał 2007 roku wzrosły do poziomu 826,0 mln koron estońskich (52,8 mln euro), wykazując poprawę o 62,6% w ujęciu rok do roku. Skonsolidowany zysk operacyjny i zysk netto za czwarty kwartał wyniosły odpowiednio: 134,8 mln koron estońskich (8,6 mln euro) i 98,4 mln koron estońskich (6,3 mln euro). MarŜa operacyjna generowana w czwartym kwartale roku osiągnęła poziom 16,3%, a marŝa netto 11,9%. Na koniec roku obrachunkowego Olympic Entertainment Group AS wykazała przychody ze sprzedaŝy na poziomie 2487,3 mln koron estońskich (159,0 mln euro). Całkowite skonsolidowane przychody Grupy wzrosły do 2517,5 mln koron estońskich (160,9 mln euro), czyli o 50,9% w stosunku do 1668,8 mln koron estońskich (106,7 mln euro) wygenerowanych w roku Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy spadł do poziomu 432,5 mln koron estońskich (27,6 mln euro), o 2,7% w stosunku do roku 2006, podczas gdy skonsolidowany zysk netto Grupy skurczył się z 404,3 mln koron estońskich (25,8 mln euro) wygenerowanych w roku 2006 do 381,7 mln koron estońskich (24,4 mln euro), tj. o 5,6%. Skorygowane prognozowane roczne przychody Grupy wyniosły 2,3 mld koron estońskich (147,0 mln euro), a skorygowany prognozowany roczny zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 450,0 mln koron estońskich (28,8 mln euro). Nieaudytowane roczne przychody, w tym przychody jednorazowe,

3 przekroczyły prognozę o 217,5 mln koron estońskich (13,9 mln euro), czyli o 9,5%. Nieaudytowany roczny zysk operacyjny Grupy był niŝszy od prognozowanego o 3,9% i wyniósł 432,6 mln koron estońskich (27,6 mln euro). Na poziom zysku operacyjnego wpływ miały koszty poniesione w związku z uruchamianiem nowych kasyn oraz pozycje jednorazowe. Według szacunków zarządu Grupy spółki przejęte w roku 2007 nie osiągnęły jeszcze pełni swego potencjału. MarŜe uzyskiwane przez niedawno nabyte spółki powinny zacząć wykazywać poprawę w drugiej połowie 2008 roku. Skonsolidowane przychody Grupy wzrosły dzięki wkładowi spółek nabytych w roku 2007, organicznemu przyrostowi przychodów i uruchamianiu kolejnych kasyn. Przedsiębiorstwa nabyte w drodze łączenia spółek wygenerowały 402,3 mln koron estońskich (25,7 mln euro), czyli 47,4% wzrostu przychodów ogółem. Pozycje jednorazowe osiągnęły wartość 33,2 mln koron estońskich (2,1 mln euro). Działalność związana z grami losowymi stanowiła 92% skonsolidowanych przychodów, podczas gdy pozostała działalność wygenerowała 8% przychodów Grupy ogółem. Przychody Grupy w podziale na poszczególne rynki (w tysiącach koron estońskich): IV kw IV kw Zmiana Zmiana Estonia ,5% ,0% Łotwa ,1% ,5% Litwa ,4% ,8% Ukraina ,0% ,8% Białoruś ,5% ,7% Polska Rumunia OGÓŁEM ,6% ,9% 1 euro = 15,6466 koron estońskich Skonsolidowane koszty operacyjne za rok 2007 wyniosły w sumie 2085,0 mln koron estońskich (133,3 mln euro), oznaczając wzrost o 70,3% w stosunku do roku Największą pozycję kosztową stanowiły koszty osobowe wynoszące 651,9 mln koron estońskich (41,7 mln euro). Drugą co do wielkości pozycją była amortyzacja w wysokości 257,1 mln koron estońskich (16,4 mln euro) i koszty związane z podatkiem od gier losowych w wysokości 330,0 mln koron estońskich (21,1 mln euro), a następnie koszty marketingu w wysokości 193,4 mln koron estońskich (12,4 mln euro) oraz koszty wynajmu budynków w wysokości 171,0 mln koron estońskich (10,9 mln euro). Struktura wydatków operacyjnych nie uległa zmianie. Głównym czynnikiem wzrostu kosztów pozostaje szybka ekspansja. W wartościach bezwzględnych największy przyrost nastąpił w kosztach osobowych, które zwiększyły się o 269,9 mln koron estońskich (17,2 mln euro) lub 70,7% w ujęciu rok do roku. Wydatki związane z podatkiem od gier losowych zwiększyły się o 127,2% lub 184,8 mln koron estońskich (11,8 mln euro), a wydatki związane z wynajmem budynków wzrosły o 92,4% lub 82,1 mln koron estońskich (5,2 mln euro). Wydatki za rok 2007 obejmują koszty w wysokości 52,0 mln koron estońskich (3,3 mln euro) poniesione w związku z otwarciem nowych kasyn oraz pozycje jednorazowe w wysokości 27,0 mln koron estońskich (1,7 mln euro), w tym koszty badania nowych rynków (4,1 mln koron estońskich (0,3 mln euro)),

4 koszty wejścia na polski rynek (6,0 mln koron estońskich (0,4 mln euro)), oraz koszty poniesione w związku z umowami opcji na akcje zawartymi z członkami zarządu i rady nadzorczej, jak równieŝ dyrektorami wykonawczymi (16,9 mln koron estońskich (1,1 mln euro)). Na wysokość skonsolidowanego zysku netto za rok 2007 wpływ miały niezrealizowane straty kursowe w wysokości 31,2 mln koron estońskich (2,0 mln euro) poniesione na skutek wahań kursu wymiany euro do dolara amerykańskiego. RóŜnice kursowe zostały uwzględnione w rachunku wyników w Pozycjach finansowych netto. Bilans Na dzień 31 grudnia 2007 roku skonsolidowany bilans Olympic Entertainment Group AS miał wartość 2706,9 mln koron estońskich (173,0 mln euro) wykazując wzrost o 17,2% względem stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku. Aktywa obrotowe w wysokości 596,5 mln koron estońskich (38,1 mln euro) stanowiły 22,0% aktywów ogółem, a środki trwałe o wartości 2110,4 mln koron estońskich (134,9 mln euro) stanowiły 78% aktywów ogółem. Wartości niematerialne i prawne kształtowały się na poziomie 699,7 mln koron estońskich (44,7 mln euro) i stanowiły 33,2% środków trwałych. Na dzień 31 grudnia wartość skonsolidowanych pasywów kształtowała się na poziomie 368,5 mln koron estońskich (23,6 mln euro), natomiast wartość skonsolidowanych aktywów wyniosła 2338,4 mln koron estońskich (149,5 mln euro). Największą pozycję pasywów stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 125,7 mln koron estońskich (8,0 mln euro), zobowiązania z tytułu podatków na poziomie 84,5 mln koron estońskich (5,3 mln euro), zobowiązania na rzecz pracowników w wysokości 66,5 mln koron estońskich (4,3 mln euro) oraz inne rozliczenia międzyokresowe bierne w wysokości 24,3 mln koron estońskich (1,6 mln euro). Na pozostałe pasywa składały się zobowiązania z tytułu leasingu finansowego na poziomie 22,9 mln koron estońskich (1,5 mln euro), odroczone zobowiązania z tytułu podatków w wysokości 18,3 mln koron estońskich (1,2 mln euro) i zobowiązania wobec klientów oraz rezerwy na wypłatę wygranych w wysokości 26,3 mln koron estońskich (1,7 mln euro). Pracownicy Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku Grupa zatrudniała 4004 osoby (stan na dzień 31 grudnia 2006 roku: 2342), w tym 779 w Estonii, 1077 na Łotwie, 764 na Litwie, 646 na Ukrainie, 88 na Białorusi, 489 w Polsce, 159 w Rumunii i 2 na Słowacji. Koszty wynagrodzeń pracowniczych, w tym świadczeń społecznych, wyniosły 651,9 mln koron estońskich (41,7 mln euro) w porównaniu z 382,0 mln koron estońskich (24,4 mln euro) w roku W roku 2007 z członkami zarządu Olympic Entertainment Group AS i dyrektorami wykonawczymi Grupy zawierane były umowy opcji na akcje. Na ich mocy członek zarządu miał moŝliwość złoŝenia zapisów na akcje Olympic Entertainment Group AS ogółem, a dyrektor wykonawczy - na akcji OEG ogółem w latach Dokładna liczba akcji, na którą zapisy moŝe złoŝyć członek zarządu bądź dyrektor wykonawczy, będzie uzaleŝniona od realizacji celów finansowych Grupy i wyników uzyskanych przez dział zatrudniający danego członka zarządu czy dyrektora wykonawczego. Z opcji korzystać będzie moŝna kaŝdego roku w latach

5 Wyniki operatorów kasyn Na koniec 2007 roku Grupa była operatorem 122 kasyn o całkowitej powierzchni m. kw. Na koniec 2006 roku liczba prowadzonych przez nią kasyn wynosiła 79, a ich powierzchnia ogółem liczyła m. kw. Liczba kasyn w podziale na poszczególne rynki: Wg stanu na dzień Estonia Łotwa Litwa Ukraina 19 8 Białoruś 4 1 Polska 8 - Rumunia 3 - OGÓŁEM OLYMPIC CASINO EESTI AS Na koniec 2007 roku w Estonii działało 35 kasyn Olympic z 1335 automatami i 24 stołami do gry. W ciągu roku wyremontowane zostały 3 kasyna Olympic, a 6 byłych kasyn Kristiine Kasiino zostało poddanych procesowi rebrandingu. Olympic Casino Eesti AS (OCE) zamknęło rok 2007 przychodami ze sprzedaŝy na poziomie 794,8 mln koron estońskich (50,8 mln euro), wzrost o 23,7% w stosunku do 2006 roku. Zysk operacyjny pozostał stabilny na poziomie 288 mln koron estońskich (18,4 mln euro). Negatywny wpływ na zysk operacyjny OCE miał ogólny wzrost cen w Estonii, sytuacja na rynku pracy wymuszająca wzrost kosztów osobowych, remont kasyn Olympic i rebranding obiektów Kristiine Kasiino oraz zakup nowego wyposaŝenia, co przyczyniło się do wzrostu kosztów amortyzacji. Wydatki poniesione w związku z remontem i rebrandingiem kasyn Kristiine Kasiino zamknęły się kwotą 11,8 mln koron estońskich (0,8 mln euro). OLYMPIC CASINO LATVIA SIA W minionym roku obrachunkowym nastąpiło zakończenie fuzji prawnej Olympic Casino Latvia SIA (OCL) i Baltic Gaming AS (BG). W ciągu roku 10 kasyn BG zostało wyremontowanych, a 2 kasyna Olympic zostały odnowione. Na koniec roku OCL prowadziła 38 kasyn z 1235 automatami i 40 stołami do gry. Przychody ze sprzedaŝy OCL i BG za rok 2007 wyniosły ogółem 661,1 mln koron estońskich (42,3 mln euro), wykazując poprawę o 38,6% wobec łącznej sprzedaŝy notowanej w roku Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 106,0 mln koron estońskich (6,8 mln euro) i odzwierciedlał 7,1% spadek w porównaniu z rokiem W roku 2007 dalszy wzrost zysków hamowały rosnące koszty osobowe, wyŝsze zobowiązania z tytułu podatku od gier losowych (spowodowane podniesieniem stawki podatku), rosnące obroty skutkujące wzrostem wydatków na wygrane jackpot i punkty bonusowe, koszty połączenia BG i OCL oraz napędzany inwestycjami wzrost kosztów amortyzacji.

6 OLYMPIC CASINO GROUP BALTIJA UAB W roku 2007 Olympic Casino Group Baltija UAB (OCGB) uruchomiła 5 nowych kasyn kategorii B. Flagowe kasyno OCGB w Kownie pozostaje zamknięte z uwagi na prace remontowe prowadzone w hotelu, w którym się ono znajduje. Na koniec 2007 roku OCGB prowadziła 10 kasyn pod marką Olympic Casino (w tym jedno czasowo zamknięte na potrzeby remontu) i 5 pod marką Bumerangas. Kasyna te dysponowały w sumie 546 automatami i 64 stołami do gry. OCGB zakończyła rok 2007 przychodami ze sprzedaŝy na poziomie 429,8 mln koron estońskich (27,5 mln euro), co stanowiło ok. 15% poprawę w stosunku do wyników osiągniętych w roku Zysk operacyjny wzrósł o 41,7% do 115,6 mln koron estońskich (7,4 mln euro), głównie dzięki zwiększonym obrotom. W czwartym kwartale OCGB otrzymała odszkodowanie w wysokości 8,6 mln koron estońskich (0,5 mln euro) za opóźnienia w oddaniu do uŝytkowania hotelu i przeciągającego się zamknięcia kasyna. OLYMPIC CASINO UKRAINE TOV Na koniec 2007 roku Olympic Casino Ukraine TOV (OCU) prowadziła 14 kasyn Olympic Casinos. We wrześniu podpisana została umowa przyrzeczona nabycia 5 kasyn, w tym 2 kasyn ze stołami do gry działających pod marką Eldorado. Wyniki kasyn Eldorado były konsolidowane począwszy od czwartego kwartału 2007 roku. Według stanu na dzień 31 grudnia OCU dysponowała 683 automatami do gry pod marką Olympic Casino, a kasyna Eldorado dysponowały 274 automatami i 17 stołami do gry. OCU zamknęła rok 2007 przychodami ze sprzedaŝy na poziomie 154,2 mln koron estońskich (9,9 mln euro) o 62,7% wyŝszymi niŝ w roku Wzrost ten moŝna przypisać zarówno organicznemu przyrostowi przychodów, jak i uruchomieniu nowych kasyn. Zysk operacyjny OCU za rok 2007 wyniósł 13,3 mln koron estońskich (0,9 mln euro), oznaczając spadek rzędu 2,2 mln koron estońskich (0,1 mln euro) w stosunku do roku Kasyna Eldorado zamknęły czwarty kwartał roku sprzedaŝą na poziomie 33,4 mln koron estońskich (2,1 mln euro) i zyskiem operacyjnym w wysokości 5,3 mln koron estońskich (0,3 mln euro). Na poziom zysku operacyjnego Grupy generowanego na działalności prowadzonej na Ukrainie wpływ miały ekspansja, a zwłaszcza związany z nią wzrost kosztów wynajmu, oraz pobudzany inwestycjami wzrost kosztów amortyzacji. OLYMPIC CASINO BEL IP Na koniec grudnia Olympic Casino Bel IP (OCB) była operatorem 4 kasyn w Mińsku. W ciągu roku otwarte zostały kolejne 3 nowe kasyna. Obroty OCB za rok 2007 wyniosły 12,1 mln koron estońskich (0,8 mln euro). Z powodu opóźnień w uruchamianiu nowych kasyn i rozruchu nowo otwartych obiektów, okres ten zamknął się stratą operacyjną w wysokości 23,3 mln koron estońskich (1,5 mln euro). CASINO POLONIA - WROCŁAW SP. Z O.O Casino Polonia Wrocław Sp. z o.o. (CP) zamknęła okres od maja do grudnia 2007 roku przychodami ze sprzedaŝy na poziomie 270,1 mln koron estońskich (17,3 mln euro). W czwartym kwartale roku przychody ze sprzedaŝy CP

7 odnotowały wzrost o 53,9% w stosunku do trzeciego kwartału. Na koniec roku CP dysponowała 310 automatami i 44 stołami do gry. Z uwagi na restrukturyzację organizacyjną zysk operacyjny za okres od maja do grudnia wyniósł 2,5 mln koron estońskich (0,2 mln euro). OLYMPIC CASINO BUCHAREST S.R.L. W trzecim kwartale 2007 roku 2 kasyna z automatami do gry naleŝące wcześniej do Empire International Game World zostały wyremontowane. Dodatkowo otwarte zostało jedno nowe kasyno z automatami do gry. Olympic Casino Bucharest S.r.l. zamknęła rok 2007 przychodami ze sprzedaŝy na poziomie 17,2 mln koron estońskich (1,1 mln euro). Z uwagi na wydatki poniesione w związku z otwarciem nowych salonów gier i zmianami organizacyjnymi okres ten zamknął się stratą operacyjną na poziomie 26,2 mln koron estońskich (1,7 mln euro). Podstawowe dane finansowe Grupy Zmiana Przychody (w mln koron estońskich) 2517, ,80 50,9% Zysk przed uwzględnieniem odsetek, podatków i amortyzacji (w mln koron estońskich) 689,6 630,4 9,4% Zysk operacyjny (w mln koron estońskich) 432,5 444,4-2,7% Zysk netto (w mln koron estońskich) 381,7 404,3-5,6% MarŜa zysku przed uwzględnieniem odsetek, podatków i amortyzacji 27,4% 37,8% -27,5% MarŜa operacyjna 17,2% 26,6% -35,3% MarŜa netto 15,2% 24,2% -37,2% Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi 86,4% 89,8% -3,8% Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 14,7% 23,9% -38,5% Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 16,7% 29,1% -42,6% Objaśnienie wskaźników o EBITDA = zysk przed uwzględnieniem odsetek, podatków, amortyzacji i odpisów z tytułu utraty wartości o Zysk operacyjny = zysk przed uwzględnieniem odsetek i podatków o Zysk netto = zysk netto za okres przed uwzględnieniem kapitału mniejszości o MarŜa zysku przed uwzględnieniem odsetek, podatków i amortyzacji (EBITDA) = Zysk przed uwzględnieniem odsetek, podatków i amortyzacji (EBITDA) / przychody o MarŜa operacyjna = zysk operacyjny / przychody o MarŜa netto = zysk netto / przychody o Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi = Kapitały własne / aktywa ogółem o Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) = zysk netto / przeciętne aktywa ogółem o Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) = zysk netto / przeciętne kapitały własne ogółem 1 euro = 15,6466 koron estońskich

8 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji naleŝy skontaktować się z: Andri Avila Członek Zarządu Olympic Entertainment Group Telefon: Poczta elektroniczna: Witryna internetowa:

Olympic Entertainment Group AS Skonsolidowane niezaudytowane międzyokresowe sprawozdanie finansowe za 3 miesiące 2010 roku

Olympic Entertainment Group AS Skonsolidowane niezaudytowane międzyokresowe sprawozdanie finansowe za 3 miesiące 2010 roku Olympic Entertainment Group AS Skonsolidowane niezaudytowane międzyokresowe sprawozdanie finansowe za 3 miesiące 2010 roku Nazwa firmy Olympic Entertainment Group AS Numer wpisu do rejestru 10592898 Adres

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

W pierwszym kwartale 2017 roku Fortuna przyjęła zakłady na kwotę 302,2 mln EUR, co stanowi wzrost o 20,1%

W pierwszym kwartale 2017 roku Fortuna przyjęła zakłady na kwotę 302,2 mln EUR, co stanowi wzrost o 20,1% RAPORT BIEŻĄCY 11 maja 2017 Śródroczne sprawozdanie zarządu spółki Fortuna Entertainment Group N.V. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 10 maja 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 roku Fortuna przyjęła zakłady

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Kernel Holding S.A. i Spółki Zależne I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2014 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 30 września 2013 roku DRODZY AKCJONARIUSZE! Pełna wersja skróconego skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. payday loans direct lender payday lenders

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej projekt 01193 Str. 1 ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Krótka historia W 1950 roku powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niebadane wyniki finansowe za 2015 r.

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niebadane wyniki finansowe za 2015 r. PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niebadane wyniki finansowe za 2015 r. 17 marca 2016 r. Spółka PEGAS NONWOVENS SA ogłasza wstępne niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Q Wyniki Operacyjne i Finansowe

Q Wyniki Operacyjne i Finansowe Q2 2013 - Wyniki Operacyjne i Finansowe 3 wrzesień 2013 1 Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Wyniki Operacyjne 3. Wyniki Finansowe 4. Oczekiwania na Q3 2013 5. Refinansowanie i Średnioterminowe Nakłady Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) Trzy miesiące zakończone 30 września Trzy miesiące zakończone 30 września

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po III kw r. (VI-VIII/2016) Warszawa, 18 października 2016 r.

Sfinks Polska po III kw r. (VI-VIII/2016) Warszawa, 18 października 2016 r. Sfinks Polska po III kw. 2016 r. (VI-VIII/2016) 9M 2016 W SFINKS POLSKA Zwiększenie sprzedaży gastronomicznej restauracji o 10,7% r/r, do 148,9 mln zł Zysk netto na poziomie 8 mln zł wzrost o 87% r/r Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 KOMENTARZ DO RAPORTU DO KPW ZA I KWARTAŁ 2005 r. I. Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i Ustawy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r.

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. KLUCZOWE INFORMACJE Kolejny okres dynamicznego wzrostu EBITDA -> 10,9 mln zł w I półroczu 2015r. Otwarcie 6 restauracji, podpisane 13

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie...

15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie... 15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie... Spis treści 15.1 Przychody... 2 15.2 Koszty materiałów i energii, usług obcych, podatków i opłat, wynagrodzeń, amortyzacji... 3 15.3 Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r.

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego Bratysława, 2009-05-11 Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Zgodnie z 6 ust 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo