9. PRZYPADEK OGÓLNY - RUCH W UKŁADZIE NIEINERCJALNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9. PRZYPADEK OGÓLNY - RUCH W UKŁADZIE NIEINERCJALNYM"

Transkrypt

1 9. PRZYPADEK OGÓLNY - RUCH W UKŁADZIE NIEINERCJALNYM Co to są kłady inercjalne i nieinercjalne? Układ inercjalny wyróŝnia się tym, Ŝe jeśli ciało w nim spoczywa lb porsza się rchem jednostajnym prostoliniowym, to wynika stąd jednoznacznie, Ŝe nie podlega ono działani Ŝadnej siły. Inaczej jest w kładzie nieinercjalnym (np. na karzeli): jeśli siedzimy na obracającej się karzeli (a zatem jesteśmy w spoczynk względem tego kład nieinercjalnego), to na pewno działa na nas siła (w tym wypadk tzw. siła dośrodkowa). Przykłady kładów inercjalnych: - stojąca łódka na jeziorze lb płynąca ze stałą prędkością na rzece, - stojący atobs, - pociąg jadący 100 km/h (ze stała prędkością) i po prostoliniowym odcink torów. Przykłady kładów nieinercjalnych: - atobs gwałtownie skręcający lb hamjący, - kręcąca się karzela, - motocykl krąŝący w tzw. "beczce śmierci". Wszystkie kłady inercjalne porszają się względem siebie tylko ze stałą prędkością. UŜywając pojęcia kład inercjalnego, moŝna sformłować bardzo waŝną zasadę fizyki; jest to zasada względności Galilesza: Prawa przyrody (fizyki) mają taką samą postać we wszystkich kładach inercjalnych. Co natomiast odczjemy, gdy jesteśmy związani z kładem nieinercjalnym? Odczjemy, Ŝe działają na nas jakieś siły (np. przy gwałtownym hamowani atobs rzci nas do przod, zaś na ostrym zakręcie rzci nas na ścianę boczną). Siły, które odczjemy w takiej sytacji nazywamy siłami pozornymi. RozwaŜmy teraz biedronkę siedzącą na obracającej się tarczy (np. na płycie gramofonowej); co więcej obracająca się płyta znajdje się w wagonie kolejowym (gramofon przyklejony jest do podłogi wagon): 40

2 ω r a 0 wagon Widok z góry na rszający wagon, w którym znajdje się obracająca się tarcza, a na niej biedronka (zaznaczona krzyŝykiem) Sytację tą moŝemy sprowadzić do następjącego schemat: biedronka związana jest z obracającym się kładem odniesienia x, y, z (dla proszczenia rozwaŝań, kład ten obraca się wokół osi z ); prędkość kątowa tego obrot wynosi ω. Jak wspomniano, omawiana obracająca się płyta znajdje się w pociąg, który na początk stoi, ale potem będzie rszał (z przyspieszeniem a o ). A zatem kład odniesienia x, y, z nie tylko się obraca, ale jeszcze będzie noszony; dla prostoty załóŝmy, Ŝe kiernek noszenia (a zatem i przyspieszenie a o ) jest prostopadły do osi z. Oczywiście kład x, y, z jest kładem nieinercjalnym. Ten złoŝony rch biedronki, obserwować będziemy z peron, z którego właśnie pociąg odjeŝdŝa. Z peronem wiąŝemy inercjalny kład odniesienia x, y, z. Całość sytacja przedstawiona jest schematycznie na poniŝszym rysnk. z kład inercjalny ω z kład nieinercjalny a 0 x y y x Dwa kłady odniesienia, Ŝyte do opis rch biedronki Wprowadzimy kolejno róŝne składniki przyspieszenia, które wystąpią w rch biedronki. W ten sposób jasno pokaŝemy ich pochodzenie. A więc rozwaŝmy następjące kolejne sytacje: a) Pociąg stoi (mógłby teŝ porszać się rchem jednostajnym prostoliniowym), płyta gramofonowa takŝe się nie obraca. Biedronka nie porsza się względem płyty (ma przyklejone nóŝki do płyty). Związek między przyspieszeniami zarejestrowanymi w ob kładach jest następjący: 41

3 a = a'= 0 b) Jak wyŝej, lecz płyta obraca się rchem obrotowym, ze stałą prędkością kątową ω (biedronka jest dalej nierchoma względem płyty). Związek między przyspieszeniami w ob kładach: a = a ( a' = 0) gdzie: a = ω 2 r lb w pełnej postaci wektorowej: a dośr = ω x (ω x r ). c) Teraz zawaŝmy, Ŝe płyta niekoniecznie msi obracać się ze stałą prędkością kątową, a zatem oprócz chwilowej wartości ω występje teŝ jakaś wartość przyspieszenia kątowego ε (płyta porsza się rchem obrotowym przyspieszonym). Wtedy: gdzie: a = ε x r. a = a + a ( a' = 0) d) Teraz załóŝmy, Ŝe biedronka moŝe się porszać po obracającej się płycie (odkleiliśmy jej nóŝki od powierzchni płyty i moŝe ona chodzić po niej bez poślizg ). ZałóŜmy, Ŝe biedronka porsza się wzdłŝ promienia płyty od środka na zewnątrz ze stałą prędkością v (zawaŝmy, Ŝe teraz porsza się takŝe względem kład nieinercjalnego x, y, z ). W rch tym będzie napotykała na coraz większe prędkości liniowe płyty, co "zarzca ją" w bok patrz rysnek. Jeśli mimo to biedronka porsza się wzdłŝ promienia płyty, to znaczy, Ŝe podlega pewnem przyspieszeni; nazywa się ono przyspieszeniem iolisa (a ). Mamy teraz w smie: a = a + a + a ( a' = 0) Wyprowadza się, Ŝe przyspieszenie to wynosi: a = 2 ω v' gdzie v jest chwilową prędkością biedronki względem obracającej się płyty, lb ogólniej względem kład nieinercjalnego x, y, z. 42

4 y a v x v ω Pochodzenie przyspieszenia iolisa a ω e) Biedronka moŝe porszać się po powierzchn płyty w dowolny sposób, a nie tylko rchem jednostajnym prostoliniowym wzdłŝ promienia, jak załoŝono w pnkcie powyŝej. MoŜe po prost porszać się względem płyty (a zatem względem kład nieinercjalnego x, y, z ) z dowolnym przyspieszeniem a. Ostatecznie dostaniemy: a = a + a + a + a' ( a' 0) d) Z kolei załóŝmy, Ŝe pociąg przyspiesza (z przyspieszeniem a o względem peron; jest to równocześnie przyspieszenie z jakim kład nieinercjalny x, y, z jest noszony względem kład inercjalnego x, y, z ). Przyspieszenie a o dodaje się oczywiście do przyspieszeń biedronki rejestrowanych w kładzie inercjalnym (platforma peron). Mamy zatem: = a + a + a + a' + a ( a' 0) a (68) 0 PODSUMOWANIE Zróbmy małe podsmowanie. ZawaŜmy przede wszystkim, Ŝe biedronka nie porszając się (a zatem będąc przyklejona do płyty) dozna smy przyspieszeń a + a + a o. Są to przyspieszenia niezaleŝne od rch biedronki względem kład x, y, z. Ich smę nazywamy przyspieszeniem noszenia (a ): a = a + a + a (69) 0 A zatem Równ. 68 moŝe być przepisane: a = a' + a a (70) + Jeśli teraz wyrazimy przyspieszenie ciała (biedronki) względem kład nieinercjalnego (x, y, z ): 43

5 a' = a - a - a (71) to moŝemy napisać wyraŝenie na siłę rejestrowaną w tymŝe kładzie: lb: m a' = ma - ma - ma (72) F' = F + F F (73) + (gdzie: F = ma ; F= ma; F = - ma ; F = - ma ) F oraz F są siłami bezwładności, które zaobserwjemy jako siły pozorne w kładzie x, y, z. Dlatego pozorne, bo nie są one efektem działania jakiejś siły fizycznej, którą moglibyśmy wskazać (siłami fizycznymi są np. siła grawitacyjna czy elektrostatyczna). Ich występowanie jest przejawem nieinercjalności kład x, y, z. Natomiast siła F, rejestrowana w kładzie inercjalnym x, y, z, msi być siłą rzeczywistą, mającą fizyczne pochodzenie. Dodajmy jako ciekawostkę, Ŝe siła iolisa powodje odchylenia bieg rzek oraz wiatrów na Ziemi (Ziemia obraca się ze stałą prędkością kątową wokół własnej osi). W ten sposób rzeki i wiatry przemieszczające się w kiernk połdnikowym doznają odchylenia na wschód lb na zachód (w zaleŝności od zwrot ich prędkości). ZawaŜmy, Ŝe Równ. 73 pozwala nam stwierdzić, Ŝe: Równania mechaniki w nieinercjalnych kładach odniesienia są takie same jak w kładach inercjalnych pod warnkiem, Ŝe do sił rzeczywistych (F) dodamy siły bezwładności (F i F ) Zbierzmy na koniec, jeszcze raz wzory na przyspieszenia pochodzące od sił bezwładności: *) F' = F + F F + gdzie: F = ma ; F= ma; F = - ma ; F = - ma, zaś *) a = a + a + a0 natomiast poszczególne przyspieszenia to: a = 2 ω x v a = ω x (ω x r ), a = ε x r a o to przyspieszenie w rch postępowym kład nieinercjalnego (x, y, z ) względem kład inercjalnego (x, y, z) (w naszym przykładzie pociąg względem peron). Podsmjmy: 44

6 Wystąpienie sił bezwładności jest oznaką, Ŝe kład jest nieinercjalny. 45

CZAS PRAWDZIWY [1947]

CZAS PRAWDZIWY [1947] CZAS PRAWDZIWY [1947] 25. Kazimierz Ajdukiewicz Streszczenie Dobrym zegarem może być każde zjawisko powtarzalne cyklicznie w sposób jednostajny, tzn. tak, że kolejne cykle zachodzą w równych odstępach

Bardziej szczegółowo

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P 3.4 Liczby kwantowe Funkcja falowa jest wyrażeniem matematycznym, które opisuje elektron jako cząstkę o właściwościach falowych a to oznacza, że każdemu z elektronów w atomie możemy przyporządkować jedną

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE ZDANIA W LOGICE Zdaniem nazywamy w logice wypowiedź twierdzącą, której można przypisać jedną z dwóch ocen: prawdę lub fałsz. Zdanie zaczynające się np.

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

Jacek Wojtysiak ZASADA

Jacek Wojtysiak ZASADA Jacek Wojtysiak ZASADA I. Termin. Termin zasada jest odpowiednikiem łacińskiego słowa principium (por. np. fr. principe, ang. principle, niem. das Prinzip), które z kolei (przynajmniej częściowo) odpowiada

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s SPIS TREŚCI Wstęp...7 I. Czym są negocjacje...9 1. Definicja negocjacji...9 2. Logika negocjowania...12 3. Strategie a taktyki negocjacyjne...15 4. Przygotowanie negocjacji...18 4.1. Analiza interesów

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

ASYMETRIA CZASU 1. Jerzy Gołosz ABSTRACT

ASYMETRIA CZASU 1. Jerzy Gołosz ABSTRACT Jerzy Gołosz ASYMETRIA CZASU 1 ABSTRACT W artykule analizowane jest rozróżnienie pomiędzy asymetrią w czasie procesów fizycznych i asymetrią samego czasu. Opierając się na założeniu, że każde rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec

Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec Praca moja poświęcona jest metodom wykorzystywania środka ciężkości, określaniu jego dokładnego położenia jak również

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Tytuł ćwiczenia STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013.

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej. marzec 2008 r. CZĘŚĆ I - PORADNIK 2 Spis treści Wstęp... 4 Rozdział 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej.

Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej. Prof. dr hab. Krzysztof Konecki Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji socjologii pracy

Bardziej szczegółowo

CZAS I WIECZNOŚĆ W FILOZOFII PRZYRODY

CZAS I WIECZNOŚĆ W FILOZOFII PRZYRODY Czas i wieczność w filozofii przyrody 183 CZAS I WIECZNOŚĆ W FILOZOFII PRZYRODY Poszukiwanie czegoś trwałego jest jednym z najgłębszych instynktów przywodzących ludzi do filozofii. [ ] filozofowie z wielką

Bardziej szczegółowo

Co łączy umysł z teorią liczb?

Co łączy umysł z teorią liczb? Paweł Stacewicz Co łączy umysł z teorią liczb? Najbardziej naturalna i rzecz jasna prawdziwa odpowiedź na pytanie tytułowe artykułu brzmi: Umysł łączy z teorią liczb fakt, że to umysł stworzył tę teorię

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Pabjan. Czas

Tadeusz Pabjan. Czas Tadeusz Pabjan Czas Czas jedna z fundamentalnych wielkości fizycznych będąca swego rodzaju miarą zmienności rzeczy, umożliwiającą określanie kolejności zdarzeń (topologia) i dokonywanie pomiarów odstępów

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE WYCIĄGU. Wstęp: Tomasz Kliś. 1. Właściwości liny wspinaczkowej

PROWADZENIE WYCIĄGU. Wstęp: Tomasz Kliś. 1. Właściwości liny wspinaczkowej Tomasz Kliś PROWADZENIE WYCIĄGU Wstęp: Od zarania alpinizmu lina jest nieodłącznym atrybutem wspinacza. Dziś, gdy z alpinizmu wyodrębniły się rozmaite dyscypliny wspinaczkowe tak odmienne jak himalaizm

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Betke Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KOMISJA PRZECIWKO RASIZMOWI I NIETOLERANCJI

EUROPEJSKA KOMISJA PRZECIWKO RASIZMOWI I NIETOLERANCJI CRI(2007)39 Version polonais Polish version EUROPEJSKA KOMISJA PRZECIWKO RASIZMOWI I NIETOLERANCJI ZALECENIE NR 11 DOTYCZĄCE POLITYKI OGÓLNEJ ECRI: ZWALCZANIE RASIZMU I DYSKRYMINACJI RASOWEJ W DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Hologram może zostać ręcznie wytworzony poprzez zarysowanie kawałka plastiku. Jak działa to zjawisko? Wykonaj taki hologram.

Hologram może zostać ręcznie wytworzony poprzez zarysowanie kawałka plastiku. Jak działa to zjawisko? Wykonaj taki hologram. Problem 2, Hologram Krzysztof Pietrzak, Gamma_γ Treść problemu: Hologram może zostać ręcznie wytworzony poprzez zarysowanie kawałka plastiku. Jak działa to zjawisko? Wykonaj taki hologram. Analiza teoretyczna:

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

MUZYCZNYCH I i II STOPNIA

MUZYCZNYCH I i II STOPNIA ZASADY MUZYKI SKRYPT DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I i II STOPNIA OPRACOWANIE: MGR MARIA BIEL NOWY SĄCZ MAJ 2003 2 1. W P R O W A D Z E N I E Skrypt Zasady muzyki adresowany jest do uczniów szkół muzycznych

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania dr Roman Dolata Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych

Bardziej szczegółowo

Czas reakcji kierowcy w warunkach awaryjnego hamowania samochodu badania w symulatorze jazdy samochodem

Czas reakcji kierowcy w warunkach awaryjnego hamowania samochodu badania w symulatorze jazdy samochodem Dr inŝ. Rafał S. Jurecki Dr inŝ. Marek Jaśkiewicz Politechnika Świętokrzyska Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-143

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE.

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Maciej Brewiak Kierunek studiów: EKONOMIA Numer albumu: 135954 ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Praca magisterska wykonana

Bardziej szczegółowo