ENDOKRYNOLOGIA POLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ENDOKRYNOLOGIA POLSKA"

Transkrypt

1 E P ENDOKRYNOLOGIA POLSKA POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY CASE REPORT

2 / CASE REPORT Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 55; Numer/Number 1/2004 ISSN X Przypadek pierwotnej nadczynności przytarczyc w przebiegu raka przytarczyc o ektopowej lokalizacji w klatce piersiowej Waldemar Misiorowski, Andrzej Pietraszek*, Stefan Zgliczyński Klinika Endokrynologii CMKP, Warszawa *Klinika Nowotworów Klatki Piersiowej, Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa Przez wiele lat rozpoznanie pierwotnej nadczynności przytarczyc opierało się o typowy obraz kliniczny. Rozwój technik zautomatyzowanego oznaczania stężenia wapnia w surowicy, a w konsekwencji wykrycie znacznej liczby pacjentów z bezobjawową pierwotna nadczynnością przytarczyc radykalnie zmieniło postrzeganie tej choroby. Obecnie w krajach Europy Zachodniej, a zwłaszcza w USA, spektrum kliniczne nadczynności przytarczyc rozciąga się od stosunkowo rzadko spotykanych pacjentów z klasycznymi objawami nadczynności przytarczyc po praktycznie bezobjawową większość, u których rozpoznanie opiera się jedynie o nieprawidłowe wyniki badań biochemicznych. Jednocześnie, klasyczne objawy pierwotnej nadczynności przytarczyc: objawowa hiperkalcemia i zmiany kostne charakterystyczne dla osteitis fibrosa cystica mogą przypominać w znacznym stopniu zaawansowaną chorobę nowotworową z osteolitycznymi przerzutami do kości. Różnicowanie pomiędzy pierwotną nadczynnością przytarczyc, a zaawansowaną chorobą nowotworową staje się szczególnie trudne w przypadku ektopowej lokalizacji guza przytarczyc. Opisujemy przypadek mężczyzny z uogólnionymi zmianami osteolitycznymi i guzem śródpiersia, początkowo rozpoznanymi jako rak jasnokomórkowy nerki w okresie uogólnienia. Opis przypadku 53-letni mężczyzna, leczony od wielu lat z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów. Nigdy nie miał złamań kości, ani kamicy nerkowej. Nie palił papierosów. Pozostawał w dobrej kondycji ogólnej do momentu, gdy zaczął odczuwać nasilające się bóle stóp, nóg, a następnie kręgosłupa, powodujące coraz większe trudności w poruszaniu się. Badanie rtg kości stóp wykazało obecność rozlanych, litycznych ognisk o nieostrych granicach. Podobne zmiany stwierdzono w obrazach rtg innych części szkieletu (nogi, miednica, żebra), a następnie potwierdzono badaniem radioizotopowym. Wstępne rozpoznanie uogólnionej choroby nowotworowej potwierdzono stwierdzając badaniami tomografii komputerowej guz w śródpiersiu oraz powiększenie prawej nerki Obraz mikroskopowy biopsji guza śródpiersia, uzyskanej drogą videotorakoskopii oceniony został jako przerzut raka jasnokomórkowego. Wobec sugerowanego rozpoznania przerzutowego raka nerki podjęto próbę embolizacji guza, jednak w trakcie arteriografii nie uwidoczniono patologicznego unaczynienia. Niezależnie od tego, podjęto immuno-chemoterapię (VBL + IFN alpha). Po kilku kursach leczenia stan pacjenta uległ pogorszeniu, poza ogólnym osłabieniem wystąpiły brak łaknienia i postępujący ubytek ciężaru ciała oraz wyraźnie wzmożone pragnienie i poliuria. Stwierdzono wybitnie podwyższone stężenie wapnia w surowicy krwi (14-16 mg/dl) oraz cechy pogorszenia funkcji nerek (kreatynina 2,1 mg/dl). Podjęte objawowe postępowanie: nawodnienie dożylne, furosemid, a następnie leczenie dożylnymi bisfosfonianami: pamidronianem i zolendronianem nie spowodowało istotnego spadku stężenia wapnia w surowicy. Stwierdzone w dalszej kolejności znacznie podwyższone stężenia parathormonu (intact-pth) w surowicy: 347 pg/ml potwierdziło rozpoznanie pierwotnej nadczynności przytarczyc. Badanie scyntygraficzne, wykonane z użyciem Tc-99m-sestamibi wykazało intensywne gromadzenie radionuklidu w rzucie opisywanego guza śródpiersia. Pacjent został poddany leczeniu operacyjnemu. Z dojścia przez lewą połowę klatki piersiowej usunięto guz o wymiarach 3,0 x 3,0 cm, jednak całkowite wycięcie guza nie było możliwe ze względu na bezpośrednie przyleganie guza do łuku aorty. Zaistniała konieczność przecięcia nerwów: lewego krtaniowego wstecznego i lewy błędnego, wtopionych w masę guza. Bezpośrednio po usunięciu guza stężenie PTH w surowicy spadło do 98 pg/ml, zaś w następnej dobie po operacji wystąpiły objawy tężyczkowe: mrowienia, drętwienia i dodatni objaw Chvostka, a stężenie wapnia w surowicy spadło do 7,8 mg/dl. Wdrożono leczenie dożylnymi preparatami wapnia, a następnie podjęto leczenie doustne węglanem wapnia (3 x 1,0 g/d) i stopniowo zwiększaną dawką alfakalcidolu do 3,0 µg/d, uzyskując normokalcemię. Pacjent został wypisany po dwóch tygodniach do domu. 75

3 Przypadek raka przytarczyc Misiorowski W. W badaniu histopatologicznym guza stwierdzono utkanie raka przytarczycy. Sześć miesięcy po operacji, pacjent nadal wymaga suplementacji wapnia i alfakalcidolu do utrzymania prawidłowego stężenia wapnia w surowicy. Stężenie PTH w surowicy wynosi 56 pg/ml. W badaniu densytometrycznym DEXA (LUNAR-EXPERT) wykazano wzrost gęstości mineralnej kości kręgosłupa lędźwiowego o 45%, szyjki kości udowej o 67% i dystalnej części kości promieniowej o 36% w stosunku do wartości przed operacją. Omówienie Rak przytarczyc stanowi rzadką przyczynę pierwotnej nadczynności przytarczyc. W literaturze anglojęzycznej od roku 1930 do dziś opisano jedynie około 400 przypadków tej choroby [1-18]. Manifestuje się on przede wszystkim objawami nadmiernej produkcji parathormonu, a nie klasycznymi objawami zaawansowanej choroby nowotworowej [3-6, 8, 19-28]. Przeciwnie niż u większości pacjentów z pierwotną nadczynnością przytarczyc, w obrazie klinicznym raka dominują objawy hiperkalcemii i typowe zmiany w układzie kostnym oraz kamica nerkowa Czy istnieją objawy, które mogą sugerować złośliwą etiologię pierwotnej nadczynności przytarczyc [19]? Rak przytarczyc nie wykazuje jednoznacznego związku z płcią, stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 1:1, inaczej niż w pierwotnej nadczynności przytarczyc o łagodnym podłożu, gdzie częściej chorują kobiety (3-4:1). Rak przytarczyc dotyczy też młodszej populacji, przeciętnie w wieku około 40 lat, a więc około 10 lat młodszej niż typowy pacjent z gruczolakiem przytarczyc [18, 26]. Stężenia wapnia w surowicy chorych na raka przytarczyc są na ogół wysokie, przekraczają przeważnie o 3-4 mg/dl górną granicę normy (tzn. kształtują się powyżej 14 mg/dl) i w większości przypadków powodują kliniczne objawy hiperkalcemii [3-6, 9, 18, 20-28]. Najczęściej spotykanymi dolegliwościami są uczucie stałego zmęczenia, osłabienie, utrata wagi, brak łaknienia, nudności i wymioty oraz wzmożone pragnienie i poliuria. Ten obraz kliniczny pozostaje w głębokim kontraście z łagodną, bezobjawową hiperkalcemią (około 1 mg/dl powyżej górnej granicy normy), stwierdzaną obecnie u większości chorych z pierwotną nadczynnością przytarczyc, nierzadko wykrywaną przypadkowo w trakcie rutynowych badań profilaktycznych [29-31]. Również stężenia PTH w surowicy chorych z rakiem przytarczyc są zazwyczaj znacznie podwyższone, kilku- a nawet kilkunastokrotnie przewyższając górną granicę normy. Tak wysokie wartości stężeń PTH rzadko natomiast stwierdzane są w łagodnej nadczynności przytarczyc, gdzie na ogół nie przekraczają dwulub trzykrotnej granicy wartości prawidłowych. Innymi objawami charakterystycznymi dla ciężkiej nadczynności przytarczyc, powszechnie występującymi w przebiegu raka przytarczyc są bóle kostne i patologiczne złamania kości oraz napady kolki nerkowej [3, 4, 20, 21, 23, 26, 33, 34]. Zarówno klasyczne objawy radiologiczne nadczynności przytarczyc: osteitis fibrosa cystica i resorpcja podokostnowa, jak uogólniony zanik kostny, stwierdzany w badaniach densytometrycznych w obrębie szkieletu osiowego i obwodowego występują u większości pacjentów z rakiem przytarczyc (60-91%). Znacznie rzadziej widzi się obecnie zaawansowany zanik kostny i klasyczne objawy radiologiczne w przebiegu pierwotnej nadczynności przytarczyc o łagodnym podłożu [29, 30, 32]. Częstość występowania kamicy nerkowej u chorych z rakiem przytarczyc szacuje się natomiast na 40-60% [26]. Niezwykle istotnym jest, aby w oparciu o obraz kliniczny brać pod uwagę możliwość raka przytarczyc wśród przyczyn pierwotnej nadczynności, ponieważ rokowania w tej chorobie w ogromnej mierze zależą od zakresu i kompletności wykonanego zabiegu operacyjnego [3, 4, 6, 7, 9, 18, 20-27, 28,]. Niestety, zbyt często rak przytarczyc rozpoznawany jest retrospektywnie, w okresie lokalnej wznowy lub ujawnienia się odległych przerzutów. Wykrycie w większości badanych przypadków raka przytarczyc mutacji niedawno zidentyfikowanego genu supresorowego HRPT2, rodzi nadzieję na możliwość wykorzystania badań genetycznych w diagnostyce tej choroby. Należy jednak podkreślić, że obraz kliniczny zaawansowanej choroby nowotworowej o dowolnym punkcie wyjścia, zwłaszcza przebiegającej z hiperkalcemią i osteolitycznymi przerzutami do kości może łatwo być pomylony z ciężką nadczynnością przytarczyc, zarówno w przebiegu raka przytarczyc, jak o łagodnym podłożu. Badaniem palpacyjnym obecność guza na szyi można stwierdzić u 30-70% chorych z rakiem przytarczyc. Pozostaje to w głębokim kontraście z łagodnymi przyczynami pierwotnej nadczynności przytarczyc, gdzie macalny guz przytarczycy stanowi rzecz niezwykłą [29]. Wobec rozpowszechnienia w naszym kraju wola guzowatego, obserwacja ta musi być jednak traktowana ze znacznie większą ostrożnością niż np. w USA. Problem lokalizacji patologicznie zmienionej przytarczycy znacząco komplikuje fakt zmiennego położenia tych gruczołów, związany z ich embriogenezą. Przytarczyce mogą być zlokalizowane w dowolnym miejscu na drodze embrionalnej migracji grasicy i struktur wywodzących się z III i IV łuku skrzelowego: od kąta żuchwy do górnego śródpiersia (oraz w samej grasicy) [36]. Zazwyczaj, dwie górne przytarczyce przylegają od tyłu do górnych części płatów tarczycy lub położone są za spojeniami pierścienno-tarczowymi, jednak 76

4 Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2004; 1 (55) zdarza się, że leżą z tyłu z przełykiem. Lokalizacja przytarczyc dolnych jest znacznie bardziej różnorodna, w istotnym odsetku przypadków położone są one ektopowo (6-10%). Znajdowane są w one okolicy rozdwojenia tętnicy szyjnej, w wejściu do klatki piersiowej, w śrópiersiu, a nawet w worku osierdziowym [36]. Należy jednak podkreślić, że u chorego z podejrzeniem uogólnionej choroby nowotworowej jak miało to miejsce w opisywanym przypadku wykryty w badaniu radiologicznym klatki piersiowej i potwierdzony badaniem TK znacznie powiększony, położny ektopowo w śródpiersiu, guz przytarczycy może łatwo zostać zinterpretowany jako zmiana o charakterze przerzutowym. Podobnie jak w większości nowotworów wywodzących się z tkanek czynnych hormonalnie, rozpoznanie histopatologiczne raka przytarczyc jest trudne. W 1973 r. Shantz i Castleman określili zestaw kryteriów ułatwiających mikroskopowe rozpoznanie złośliwości guzów przytarczyc [24], jednak żadne z nich nie jest patognomiczne dla raka [29, 37, 38]. Jeszcze trudniejsza wydaje się być diagnostyka cytologiczna patologii przytarczyc w oparciu o materiał biopsyjny [39]. W tym świetle, sformułowane w opisywanym przypadku rozpoznanie biopsyjne przerzutu raka jasnokomórkowego staje się bardziej zrozumiałe, zwłaszcza wobec podobieństwa komórek jasnych przytarczyc do raka jasnokomórkowego, a zwłaszcza sugestii klinicznej przerzutowego raka nerki. Rak przytarczyc charakteryzuje się powolnym rozwojem i raczej niskim potencjałem złośliwości, jednak wykazuje tendencję do wzrastania z naciekaniem otaczających tkanek. Przerzuty odległe występują późno w rozwoju choroby, szerzą się drogą zarówno limfatyczną jak i krwiopochodną. Najczęstszymi narządami, w których występują przerzuty są płuca (40%) i wątroba (10%), rzadziej kości, opłucna, osierdzie i trzustka [19]. Najbardziej skuteczna formę leczenia stanowi kompletne wycięcie pierwotnego guza [10, 20, 23, 25, 28]. W przypadku lokalizacji w obrębie szyi, zabieg operacyjny powinien obejmować usunięcie en block guza wraz z odpowiednim bocznym płatem tarczycy i jej cieśnią, oszkieletowanie tchawicy i usunięcie wszystkich tkanek bezpośrednio przylegających do guza. Należy także wyciąć węzły chłonne przytchawicze i tchawiczo-przełykowe. W przypadku obejmowania przez guz nerwu krtaniowego wstecznego, należy go resekować. Rozległe boczne wycięcie szyi powinno jednak być rezerwowane do przypadków przebiegających z udokumentowanym rozsiewem do przednich węzłów szyjnych. Zakres operacji jest znacznie trudniejszy do zdefiniowania w przypadkach ektopowego położenia guza przytarczycy, zwłaszcza wewnatrz klatki piersiowej. W opisywanym przypadku wycięcie guza z przylegającymi tkankami en block nie było możliwe. Ze względu na bezpośrednią styczność i zrosty z łukiem aorty, nawet całkowite usunięcie guza z zachowaniem ciągłości torebki pozostało problematyczne. Powoduje to wysokie prawdopodobieństwo zarówno wznowy, jak i uogólnienia choroby w przyszłości. W okresie pooperacyjnym wystąpiły kliniczne objawy hipokalcemii, odzwierciedlające intensywną mineralizację tkanki kostnej kości (zespół głodnej kości ). Objawy te, wraz ze stwierdzonym w dalszym postępowaniu wzrostem gęstości mineralnej kości potwierdzają dotychczasową skuteczność przeprowadzonego zabiegu operacyjnego. Ponieważ nawet bardzo mały nawrotowy rak przytarczyc jak i odległe przerzuty tego nowotworu zachowują zdolność produkcji bioaktywnego PTH, a w konsekwencji powodują hiperkalcemię, monitorowanie powinno opierać się o wykonywane co trzy, a później co 6 miesięcy, oznaczenia stężeń wapnia i PTH w surowicy. Postępowaniem z wyboru zarówno w przypadku wznowy, jak przerzutów raka przytarczyc jest operacyjne wycięcie patologicznej tkanki. W lokalizacji nawrotowego raka przytarczyc w obrębie szyi i górnego śródpiersia, najbardziej przydatna wydaje się być scyntygrafia z wykorzystaniem Tc99m-sestamibi lub badanie subtrakcyjne z talem 201-technetem 99m [40-42]. Scyntygrafia Tc99m-sestamibi z wykorzystaniem ręcznej sondy promieniowania γ wydaje się znacząco poprawiać możliwości śródoperacyjnej identyfikacji patologicznej tkanki przytarczyc [14]. Tomografia komputerowa i badanie rezonansu magnetycznego mogą być wykorzystywane zarówno do oceny struktur szyi i sródpiersia, jak i identyfikacji odległych przerzutów raka przytarczyc. Arteriografia i selektywne cewnikowanie układu żylnego mogą okazać się przydatne w przypadkach, w których badania nieinwazyjne okazały się nieskuteczne [19]. W przypadku nawrotowego raka przytarczyc, zlokalizowanego w obrębie szyi, należy wykonać szerokie wycięcie podejrzanego regionu wraz z regionalnymi węzłami chłonnymi i przylegającymi strukturami. Należy również dążyć do paliatywnego wycięcia, jeżeli to możliwe, odległych przerzutów do węzłów chłonnych a także do wątroby czy płuc. Postępowanie takie skutkuje znaczącym obniżeniem lub nawet normalizacją kalcemii utrzymującym się w czasie od kilku miesięcy do kilku lat [10]. W opisywanym przypadku, lokalizacja pierwotnego guza w zrostach z aortą czyni jednak możliwość skutecznego chirurgicznego wycięcia ewentualnej wznowy mało prawdopodobną. W większości opisanych przypadków próby zastosowania radioterapii zarówno w celu zmniejszenia masy guza, jak i zahamowania produkcji PTH okazały się nieskuteczne [22, 24]. Jedynie Wynne i wsp. przestawili przypadek wyleczenia miejscowo inwazyjnego raka przytarczyc z zastosowaniem 77

5 Przypadek raka przytarczyc Misiorowski W. radioterapii, zaś Chow i wsp. u sześciu pacjentów poddanych radioterapii po leczeniu operacyjnym (z powodu niedoszczętności zabiegu stwierdzonej w badaniu mikroskopowym) w okresie od miesięcy nie obserwowali cech wznowy [15]. Ze względu na rzadkość występowania raka przytarczyc, doświadczenie z chemoterapią tego nowotworu ogranicza się do różnorodnych opisów przypadków. Nie istnieje jakakolwiek wiarygodna ocena przydatności któregoś z proponowanych schematów leczenia. Generalnie, podejmowane próby kontroli raka przytarczyc za pomocą chemoterapii są jak dotąd zniechęcające. Wykazano nieskuteczność szeregu leków i schematów terapii: samej adriamycyny; adriamycyny + cyclofosfamid + 5-fluorouracyl; nitrogranulogenu + vincristina + cyklofosfamid oraz actinomycyny C [43-45]. Opisano pojedynczego pacjenta, u którego leczenie dakarbazyną spowodowało znaczący spadek stężenia wapnia w surowicy [46]. W innym przypadku po leczeniu dakarbazyną + 5-fluorouracylem + cyklofosfamidem osiągnięto 13-miesięczne obniżenie stężenia PTH i normalizację stężenia wapnia u pacjenta z przerzutami raka przytarczyc do płuc [47]. Regresję masy w śródpiersiu i wysięku do opłucnej obserwowano w okresie 18 miesięcy u pacjenta leczonego metotreksatem + doxorubicyną + cyklofosfamidem + lomustyną [48]. Osiągnięto również ograniczoną poprawę stanu dwóch pacjentek leczonych wysokimi dawkami syntetycznych estrogenów: stilboestrolem oraz hexestrolem [49,50]. Nawet w przypadkach, gdy chirurgiczne leczenie nawrotowego lub przerzutowego raka przytarczyc nie jest już możliwe, lub gdy doszło do uogólnionego rozsiewu nowotworowego, manifestacja kliniczna zależy w znacznie większym stopniu od nadprodukcji PTH przez tkankę nowotworową niż od zaawansowania miejscowego samego procesu. Podstawowym więc wyzwaniem terapeutycznym staje się tu objawowe zwalczanie hiperkalcemii. Postępowanie w ostrej, zagrażającej życiu hiperkalcemii (przełom hiperkalcemiczny) w przebiegu raka przytarczyc nie różni się od postępowania w przełomie hiperkalcemicznym z jakiejkolwiek innej przyczyny [51, 52]. Ze względu na stale wysoką sekrecję PTH, a w konsekwencji ogromną intensywność resorpcji kostnej, nawodnienie dożylne i diuretyki pętlowe rzadko wystarczają do opanowania hiperkalcemii. Stąd zawsze należy rozważyć zastosowanie leków hamujących osteoklastyczną resorpcję kości. Bisfosfoniany bezpośrednio hamują aktywność metaboliczną osteoklastów, a niektóre z nich dodatkowo nasilają apoptozę komórek kościogubnych. Wykazano, że klodronian podawany dożylnie obniża stężenia wapnia u chorych z rakiem przytarczyc [53, 54, 55]. Wykazujący większą aktywność antyresorpcyjną pamidronian, podawany we wlewie dożylnym w dawkach od mg/d, u większości chorych co najmniej przejściowo obniża kalcemię [10, 12, 13, 56-58]. Wiąże się duże nadzieje z nowymi, bardzo aktywnymi bisfosfonianianami: ibandronianem i zolendronianem, które wykazują wysoką skuteczność w zwalczaniu hiperkalcemii w przebiegu chorób nowotworowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że w opisywanym przypadku zarówno pamidronian, jak i zolendronian nie wykazywały istotnego wpływu na stężenia wapnia w surowicy opisywanego pacjenta. Mithramycyna (plicamycyna), podawana dożylnie w jednorazowej dawce 25 µg/kg zazwyczaj obniża kalcemię u chorych z rakiem przytarczyc, jednak na ogół nie dochodzi do jej normalizacji, zaś efekt leczenia jest jedynie przejściowy, natomiast skuteczność kolejnych dawek leku spada z każdym powtórzeniem [51, 52, 59]. Ponadto, mithramycyna wykazuje silnie toksyczne działanie na narządy miąższowe, zwłaszcza wątrobę i nerki oraz na szpik kostny, potęgujące się z każdym podaniem leku. Kalcytonina, podawana dożylnie w dawkach IU/d jedynie przejściowo i nie u wszystkich obniża stężenie wapnia w surowicy chorych z rakiem przytarczyc, zaś dokuczliwe objawy uboczne czynią tę formę terapii obecnie trudną do zaakceptowania [20, 47, 53, 60-62]. Azotan galu hamuje resorpcję kości poprzez uniemożliwianie dysocjacji kryształów hydroksyapatytu. Stosowany w postaci ciągłego pięciodniowego wlewu kroplowego w dawce 200 mg/m 2 /dobę obniża kalcemię u części pacjentów z rakiem przytarczyc, jednak jego stosowanie organiczna znacząca nefrotoksyczność [11, 63]. Duże nadzieje wiąże się z nowymi lekami, przeznaczonymi do objawowego leczenia nadprodukcji parathormonu. W III fazie badań klinicznych znajduje się allosteryczny modulator receptora wapniwego (calcimimetyk). W dwuletniej obserwacji wykazano, że lek ten skutecznie obniżał stężenie PTH i wapnia w surowicy pacjenta z rakiem przytarczyc, nie powodując działań niepożądanych [16, 64]. Opisano także przypadek wykorzystania długo działającego analogu somatostatyny, oktreotydu, do hamowania sekrecji PTH u kobiety z rakiem przytarczyc [65]. Prowadzone są także badania nad możliwością immunizowania przeciwko PTH. Obserwowano szybką i trwałą poprawę u kobiety z uogólnionym rakiem przytarczyc i ciężką hiperkalcemią po immunizacji ludzkim i bydlęcym PTH. Obecność przeciwciał przeciwko PTH stwierdzono w surowicy pacjentki po 4 tygodniach równocześnie z normalizacją kalcemii nie obserwowano żadnych istotnych objawów ubocznych [19]. Rokowania w raku przytarczyc w znacznej mierze zależą od skuteczności pierwszego zabiegu operacyjnego. Całkowite usunięcie guza daje dużą szansę wyleczenia, jednak zmniejsza się ona drastycznie w przypadku wznowy. W opisanym 78

6 Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2004; 1 (55) przypadku, niedoszczętne wycięcie pierwotnego guza powoduje wysokie prawdopodobieństwo nawrotu choroby. Rodzi to pytanie o potrzebę leczenia uzupełniającego po zabiegu operacyjnym, niezależnie od prawidłowych wyników stężenia wapnia i PTH w surowicy. Jak odnieść się do przebytej przez pacjenta chemoterapii, stosowanej przed postawieniem ostatecznego rozpoznania nadczynności przytarczyc? Brak standardów postępowania w przypadkach raka przytarczyc i rzadkość choroby nie ułatwiają odpowiedzi. Bibliografia 1. Yoshimoto K, Endo H, Tsuyuguchi M, et al. Familial isolated primary hyperparathyroidism with parathyroid carcinomas: clinical and molecular features. Clin Endocrinol (Oxf) 1998; 48: Boyle NH, Ogg CS, Hartley RB, Owen WJ. Parathyroid carcinoma secondary to prolonged hyperplasia in chronic renal failure and in coeliac disease. Eur J Surg Oncol 1999; 25: Hakaim AG, Esselstyn CB, Jr. Parathyroid carcinoma: 50- year experience at The Cleveland Clinic Foundation. Cleve Clin J Med 1993; 60: Rosen IB, Young JE, Archibald SD, Walfish PG, Vale J. Parathyroid cancer: clinical variations and relationship to autotransplantation. Can J Surg 1994; 37: Mendoza V, Hernandez AF, Marquez ML, Delgadillo MA, Pena J, Mercado M. Primary hyperparathyroidism due to parathyroid carcinoma. Arch Med Res 1997; 28: Cordeiro AC, Montenegro FL, Kulcsar MA, et al. Parathyroid carcinoma. Am J Surg 1998; 175: Favia G, Lumachi F, Polistina F, D Amico DF. Parathyroid carcinoma: sixteen new cases and suggestions for correct management. World J Surg 1998; 22: Miki H, Sumitomo M, Inoue H, Kita S, Monden Y. Parathyroid carcinoma in patients with chronic renal failure on maintenance hemodialysis. Surgery 1996; 120: Sandelin K, Thompson NW, Bondeson L. Metastatic parathyroid carcinoma: dilemmas in management. Surgery 1991; 110: Obara T, Okamoto T, Ito Y, et al. Surgical and medical management of patients with pulmonary metastasis from parathyroid carcinoma. Surgery 1993; 114: Vetto JT, Brennan MF, Woodruf J, Burt M. Parathyroid carcinoma: diagnosis and clinical history. Surgery 1993; 114: de Papp AE, Kinder B, LiVolsi V, Gupta SM, Stewart AF. Parathyroid carcinoma arising from parathyroid hyperplasia: autoinfarction following intravenous treatment with pamidronate. Am J Med 1994; 97: Vainas IG, Tsilikas C, Grecu A, Pasaitu K, Stergiou I, Kortsaris AH. Metastatic parathyroid carcinoma (mpca): natural history and treatment of a case. J Exp Clin Cancer Res 1997; 16: Martinez DA, King DR, Romshe C, et al. Intraoperative identification of parathyroid gland pathology: a new approach. J Pediatr Surg 1995; 30: Chow E, Tsang RW, Brierley JD, Filice S. Parathyroid carcinoma the Princess Margaret Hospital experience. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1998; 41: Collins MT, Skarulis MC, Bilezikian JP, Silverberg SJ, Spiegel AM, Marx SJ. Treatment of hypercalcemia secondary to parathyroid carcinoma with a novel calcimimetic agent. J Clin Endocrinol Metab 1998; 83: Bradwell AR, Harvey TC. Control of hypercalcaemia of parathyroid carcinoma by immunisation. Lancet 1999; 353: Hundahl SA, Fleming ID, Fremgen AM, Menck HR. Two hundred eighty-six cases of parathyroid carcinoma treated in the U.S. between : a National Cancer Data Base Report. The American College of Surgeons Commission on Cancer and the American Cancer Society. Cancer 1999; 86: Shane E. Parathyroid carcinoma. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: Shane E, Bilezikian J. Parathyroid carcinoma: a review of 62 patients. Endocr Rev 1982; 3: Shane E, Bilezikian J. Parathyroid carcinoma. In: Williams CJ, Green MR, Raghaven D, eds. Textbook of uncommon cancer. Wiley & Sons, New York 1987, pp Cohn K, Silverman M, Corrado J, Sedgewick C. Parathyroid carcinoma: The Lahey Clinic experience. Surgery 1985; 98: Holmes E, Morton D, Ketcham A. Parathyroid carcinoma: a collective review. Ann Surg 1969; 169: Schantz A, Castleman B. Parathyroid carcinoma: a study of 70 cases. Cancer 1973; 31: Wang C, Gaz R. Natural history of parathyroid carcinoma: diagnosis, treatment, and results. Am J Surg 1985; 149: Wynne A, Heerden JV, Carney J, Fitzpatrick L. Parathyroid carcinoma: clinical and pathological features in 43 patients. Medicine 1992; 71: Cryns VL, Rubio MP, Thor AD, Louis DN, Arnold A. p53 abnormalities in human parathyroid carcinoma. J Clin Endocrinol Metab 1994; 78: Obara T, Fujimoto Y. Diagnosis and treatment of patients with parathyroid carcinoma: an update and review. World J Surg 1991; 15: Heath H, Hodgson S, Kennedy M. Primary hyperparathyroidism: incidence, morbidity, and potential economic impact in a community. N Engl J Med 1980; 302: Silverberg SJ, Shane E, de la Cruz L, et al. Skeletal disease in primary hyperparathyroidism. J Bone Miner Res 1989; 4: Bilezikian J, Silverberg S, Shane E. Primary hyperparathyroidism in the 1980 s. In: Kleerekoper MKS, ed. Clinical disorders of bone and mineral metabolism. New York 1989: Mary Anne Liebert; Silverberg S, Shane E, Jacobs T, et al. Nephrolithiasis and bone involvement in primary hyperparathyroidism. Am J Med 1990; 89: Fujimoto Y, Obara T. How to recognize and treat parathyroid carcinoma. Surg Clin North Am 1987; 67: Obara T, Okamoto T, Kanbe M, Iihara M. Functioning parathyroid carcinoma: clinicopathologic features and rational treatment. Semin Surg Oncol 1997; 13: Levin K, Galante M, Clark O. Parathyroid carcinoma versus parathyroid adenoma in patients with profound hypercalcemia. Surgery 1987; 101: Wang CA. The anatomic basis of parathyroid surgery. Ann Surg 1976; 183: Holck S, Pedersen N. Carcinoma of the parathyroid gland. A light and electron microscopic study. Acta Pathol Microbiol Scand 1981; 89: Smith J, Coombs R. Histological diagnosis of carcinoma of the parathyroid gland. J Clin Pathol 1984; 37: de la Garza S, de la Garza E, Batres F. Functional parathyroid carcinoma: Cytology, histology and ultrastructure of a case. Diag Cytopathol 1985; 1: Fujimoto Y, Obara T, Ito Y, Kodama T, Nobori M, Ebihara S. Localization and surgical resection of metastatic parathyroid carcinoma. World J Surg 1986; 10: Johnston LB, Carroll MJ, Britton KE, Lowe DG, Shand W, Besser GM, Grossman AB. The accuracy of parathyroid gland localization in primary hyperparathyroidism using sestamibi radionuclide imaging. J Clin Endocrinol Metab 1996; 81: Obara T, Fujimoto Y, Tanaka R, et al. Mid-mediastinal parathyroid lesions: preoperative localization and surgical approach in two cases. Jpn J Surg 1990; 20:

7 Przypadek raka przytarczyc Misiorowski W. 43. Anderson B, Samaan N, Vassilopoulou-Sellin R, Ordonez N, Hickey R. Parathyroid carcinoma: features and difficulties in diagnosis and difficulties in diagnosis and management. Surgery 1983; 94: Golden A, Canary J, Kerwin D. Concurrence of hyperplasia and neoplasia of the prathyroid gland. Am J Med 1965; 38: Grammes C, Eyerly R. Hyperparathyroidism and parathyroid carcinoma. South Med J 1980; 73: Calandra D, Chejfec G, Foy B, Lawrence A, Paloyan E. Parathyroid carcinoma: Biochemical and pathologic response to DTIC. Surgery 1984; 96: Bukowski R, Sheeler L, Cunningham J, Esselstyn C. Successful combination chemotherapy for metastatic parathyroid carcinoma. Arch Int Med 1984; 144: Chahinian A, Holland J, Nieburgs H, Marinescu A, Geller S, Kirschner P. Metastatic nonfunctioning parathyroid carcinoma: ultrastructural evidence of secretory granules and response to chemotherapy. Am J Med Sci 1981; 282: Sigurdsson G, Woodhouse N, Taylor S, Joplin G. Stilboestrol diphosphate in hypercalcemia due to parathyroid carcinoma. Br Med J 1973; 1: Goepfert H, Smart C, Rochlin D. Metastatic parathyroid carcinoma and hormonal chemotherapy; case report and response to hexestrol. Ann Surg 1966; 164: Bilezikian J. Management of acute hypercalcemia. N Engl J Med 1992; 326: Shane E. Hypercalcemia: pathogenesis, clinical manifestations, differential diagnosis and management. In: Favus M, ed. ASBMR primer on metabolic bone disease, 4th Ed. Philadelphia 1999: Lippincott-Raven; Jungst D. Disodium clodronate is effective in management of severe hypercalcemia caused by parathyroid carcinoma. Lancet 1984; 1: Jacobs T, Siris E, Bilezikian J, Baquiran D, Shane E, Canfield R. Hypercalcemia of malignancy: treatment with intravenous dichloromethylene diphosphonate. Ann Intern Med 1981; 94: Shane E, Jacobs T, Siris E, Steinberg S, Stoddart K, Canfield R, Bilezikian J. Therapy of hypercalcemia due to parathyroid carcinoma with intravenous dichloromethylene diphosphonate. Am J Med 1982; 72: Mann K. Oral bisphosphonate therapy in metastatic parathyroid carcinoma. Lancet 1985; 1: Sandelin K, Thompson N, Bondeson L. Metastatic parathyroid carcinoma: dilemmas in management. Surgery 1992; 110: Weinstein R. Parathyroid carcinoma associated with polycythemia vera. Bone 1991; 12: Singer FR, Neer RM, Murray TM, Keutmann HT, Deftos L, Potts Jr JT. Mithramycin treatment of intractable hypercalcemia due to parathyroid carcinoma. N Engl J Med 1970; 283: Dubost C, Jehanno C, Lavergne A, Charpentier Y. Successful resection of intrathoracic metastases from two patients with parathyroid carcinoma. World J Surg 1984; 8: Lake M, Kahn S, Favus M, Bermes E. Case report: clinical pathological correlations in a case of primary parathyroid carcinoma. Ann Clin Lab Sci 1984; 14: Trigonis C, Cedermark B, Willems J, Hamberger B, Granberg P. Parathyroid carcinoma - Problems in diagnosis and treatment. Clin Oncol 1984; 10: Warrell R, Isaacs M, Alcock N, Bockman R. Gallium nitrate for treatment of refractory hypercalcemia from parathyroid carcinoma. Ann Intern Med 1987; 197: Silverberg SJ, Bone III HG, Marriott TB, et al. Shortterm inhibition of parathyroid hormone secretion by a calcium-receptor agonist in patients with primary hyperparathyroidism. N Engl J Med 1997; 337: Koyano H, Shishiba Y, Shimizu T, et al. Successful treatment by surgical removal of bone metastasis producing PTH: new approach to the management of metastatic parathyroid carcinoma. Intern Med 1994; 33:

Trudności diagnostyczne w określeniu ogniska pierwotnego przerzutów nowotworu złośliwego do węzłów chłonnych szyi

Trudności diagnostyczne w określeniu ogniska pierwotnego przerzutów nowotworu złośliwego do węzłów chłonnych szyi Otorynolaryngologia Pujanek Z i wsp. Trudności 2012, diagnostyczne 11(4): 179-184 w określeniu ogniska pierwotnego przerzutów nowotworu złośliwego... 179 Trudności diagnostyczne w określeniu ogniska pierwotnego

Bardziej szczegółowo

Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych

Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych /REWIEVS Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 58; Numer/Number 2/2007 ISSN 0423 104X Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych The influence

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

Astma i stan astmatyczny w codziennej praktyce lekarskiej*

Astma i stan astmatyczny w codziennej praktyce lekarskiej* Praca POglądowa Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2013, Tom 19, Nr 4, 397 402 www.monz.pl Astma i stan astmatyczny w codziennej praktyce lekarskiej* Anna Grzywa-Celińska 1, Patrycja Lachowska-Kotowska

Bardziej szczegółowo

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009 Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Konsensus Polski - aktualizacja styczeń 2009 Zalecenia oparte na dowodach z badań naukowych oraz opiniach polskich ekspertów Warszawa styczeń

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób w starszym wieku definicje i narzędzia oceny Needs of the elderly definitions and instruments of assessment

Potrzeby osób w starszym wieku definicje i narzędzia oceny Needs of the elderly definitions and instruments of assessment PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2008;5(2):95-104 artykuł poglądowy opinion article Potrzeby osób w starszym wieku definicje i narzędzia oceny Needs of the elderly definitions and instruments of assessment Joanna

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych

Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych SPIS TREŚCI AUTORZY, KONSULTANCI, REDAKCJA NAUKOWA WYDANIA POLSKIEGO...2 WPROWADZENIE DO WYDANIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe nr 1/2009, koszt wydania 1,40 z³ ISSN 1507-9864 KAŻDE. poczęte dziecko ma prawo do życia! KAŻDE bez wyjątku!

Zeszyty Problemowe nr 1/2009, koszt wydania 1,40 z³ ISSN 1507-9864 KAŻDE. poczęte dziecko ma prawo do życia! KAŻDE bez wyjątku! Zeszyty Problemowe nr 1/2009, koszt wydania 1,40 z³ ISSN 1507-9864 KAŻDE poczęte dziecko ma prawo do życia! KAŻDE bez wyjątku! Życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia Każda osoba ma bardzo precyzyjnie

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

Porzuć nałóg zachowaj swój uśmiech

Porzuć nałóg zachowaj swój uśmiech Borgis Porzuć nałóg zachowaj swój uśmiech Bartłomiej Górski, Anita Misztalewska, Renata Górska, *Maciej Zaremba Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Warszawski Uniwersytet Medyczny Kierownik Zakładu:

Bardziej szczegółowo

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA Pielęgnowanie wykorzystujące podejście tradycyjne model opieki zadaniowy, funkcyjny (task allocation) Pielęgnowanie wykorzystujące proces pielęgnowania model

Bardziej szczegółowo

Czy nadszedł już czas na rewaskularyzację hybrydową w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z udziałem kardiochirurga i kardiologa?

Czy nadszedł już czas na rewaskularyzację hybrydową w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z udziałem kardiochirurga i kardiologa? Nasze forum kardiolodzy i kardiochirurdzy razem/cardiac surgery and cardiology Czy nadszedł już czas na rewaskularyzację hybrydową w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z udziałem kardiochirurga i kardiologa?

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

CHEMIOTERAPIA. P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w

CHEMIOTERAPIA. P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w CHEMIOTERAPIA P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w INFORMACJE O PUBLIKACJI Opracowanie tekstu Piotr Czajka; na podstawie: Chemioterapia informator w języku angielskim Konsultacja naukowa dr n. med.

Bardziej szczegółowo

Rytm i czas porodu Indukcja i stymulacja porodu w świetle badań naukowych

Rytm i czas porodu Indukcja i stymulacja porodu w świetle badań naukowych Rytm i czas porodu Indukcja i stymulacja porodu w świetle badań naukowych Publikacja opracowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Maria Libura MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Jak mogę mu pomóc? Warszawa 2007 1 Maria Libura Moje dziecko ma zespół Pradera-Williego. Jak mogę mu pomóc? Konsultacja medyczna: dr n.med. Maria Ginalska

Bardziej szczegółowo

P r a c e przeglądowe

P r a c e przeglądowe P r a c e przeglądowe Bogusław Habrat Kontrowersje dotyczące leczenia disulfiramem W ostatnich latach nasilają się dyskusje na temat strategii leczenia uzależnienia od alkoholu [21]. Także w Polsce można

Bardziej szczegółowo

BADANIA PREPARATU OPERACYJNEGO

BADANIA PREPARATU OPERACYJNEGO BADANIA PREPARATU OPERACYJNEGO Nienaruszony preparat operacyjny winien zostać przekazany patologowi bez pierwotnego rozcinania materiału przez chirurga. Opis operacji z odpowiednimi informacjami jest niezbędny

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca to nie wyrok

Cukrzyca to nie wyrok NR 8/MAJ 2014 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ JAK ŻYĆ Z CUKRZYCĄ 3KROKI DO SKUTECZNEJ TERAPII Przedstawiamy: PRZYSZŁOŚĆ INSULINOTERAPII Ewolucja leku ratującego życie

Bardziej szczegółowo

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki Tomasz Zdrojewski, Alicja Kowalisko 5, Barbara Krupa-Wojciechowska, Bogdan Wyrzykowski, Wiktor Januszko 1, Michał Kąkol, Piotr Bandosz, Małgorzata Wasilewska 3, Arkadiusz Szalewski 4, Alicja Gasińska 1,

Bardziej szczegółowo

STAN ODŻYWIENIA W ASPEKCIE STANU ZDROWIA NUTRITION STATUS AND HEALTH STATUS

STAN ODŻYWIENIA W ASPEKCIE STANU ZDROWIA NUTRITION STATUS AND HEALTH STATUS Nowiny Lekarskie 2011, 80, 3, 209 212 JADWIGA BIERNAT 1,2, JOANNA WYKA 2 STAN ODŻYWIENIA W ASPEKCIE STANU ZDROWIA NUTRITION STATUS AND HEALTH STATUS 1 Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki Akademia

Bardziej szczegółowo

Wojciech Rachel l, Agnieszka Turkot 2

Wojciech Rachel l, Agnieszka Turkot 2 Psychoterapia 1 (172) 2015 strony: 59-71 Jak pomóc opiekunom pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera? How can we help caregivers of patients with Alzheimer s dementia? Wojciech Rachel l, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 38

Spis treści. Strona 2 z 38 Spis treści Strona 2 z 38 WSTĘP...3 1. CZY MUSISZ SCHUDNĄĆ?...5 2. TAKTYKA W DIECIE...12 3. FAKTY O ODCHUDZANIU...17 4. MITY O ODCHUDZANIU...20 5. FAKT CZY MIT?...24 6. DLACZEGO DIETY SĄ NIESKUTECZNE...25

Bardziej szczegółowo

Estimation of percentage of detriment to health in cases of chronic virus hepatitis B and C with extrahepatic lesions involving other organs

Estimation of percentage of detriment to health in cases of chronic virus hepatitis B and C with extrahepatic lesions involving other organs ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2007, LVII, 67-71 Sprawozdanie z konferencji Czesław Chowaniec, Małgorzata Chowaniec Możliwość oceny wysokości uszczerbku na zdrowiu w przypadkach przewlekłych wirusowych zapaleń

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children 193 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 2, 193 199 Paulina Krawiec 1, Elżbieta Pac-Kożuchowska 2 Different

Bardziej szczegółowo