1. W zakresie sportu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. W zakresie sportu:"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr XXXIII/703/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KIERUNKÓW DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ZA ROK 2007 Doceniając szczególną rolę sportu i rekreacji w procesie kształcenia, ograniczania patologii społecznych, organizacji czasu wolnego oraz podnoszenia zdrowotności dzieci, młodzieŝy a takŝe osób dorosłych podjęto wiele działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb mieszkańców Katowic w tej dziedzinie. 1. W zakresie sportu: Wspieranie działalności klubów sportowych odbywało się poprzez udzielanie dotacji przeznaczonych na szkolenie dzieci i młodzieŝy, organizację Akcji Zima oraz Lato w mieście jak równieŝ na organizację na terenie miasta imprez sportowo-rekreacyjnych. Kwota środków finansowych przeznaczonych na ten cel wyniosła ,00 zł. Wykonawcami w/w zadań były następujące podmioty: UKS 4 UKS PiK UKS SOKÓŁ 43 UKS JUNGA UKS SPRINT UKS MIKRUS UKS SP 27 UKS KARLIK UKS OLIMPIA UKS LIDER UKS DĄB 19 UKS KOKOCINIEC UKS SOKÓŁ 22 UKS ORZEŁ KATOWICE UKŁ SPIN UKS śaczek UKS PAŁAC MŁODZIEśY UKS TORNADO UKS ARA UKS KUKUŁKI UKS SZOPIENICE UKS C.HARTWIG UKS OMEGA UKS CARRAMBA MKS MOS MUKS NAPRZÓD JANÓW MKKS GLORIA MKS PAŁAC MŁODZIEśY KS 06 KLEOFAS KS KOLEJARZ 24 KS ROZWÓJ KS MK GÓRNIK KS HetMaN SZOPIENICE KS HETMAN 22 KS STADION ŚLĄSKI KS ALPINO KS GOLIAT 1

2 HKS SZOPIENICE KKS MICKIEWICZ BKS SPARTA ZKS TYTAN 92 LGKS 38 PODLESIANKA KAT. KLUB JEŹDZIECKI KRS TKKF CZARNI KSR TKKF SPARTAKUS KSR VIS SPORT SSK GKS GKS MURCKI HOKEJOWY KLUB KAT. ŚLĄSKIE TOW. SPORT ŚLĄSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE ŚLĄSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZY ŚLĄSKI ZWIĄZEK CURLINGOWY WSSiRN START YOSHINKAN AIKIDO BUMEIKAN DOJO AZS AWF KLUB ŚRODOWISKOWY AZS ZHP KOMENDA HUFCA KATOWICE POLSKIE TOW. ZAPOB. NARKOMANII WOPR PTTK AKADEMIA SPORTOWA MUAY THAI STOWARZYSZENIE SHIDOKAN STOWARZYSZENIE AFISZ STOWARZYSZENIE HORYZONT FUNDACJA DLA ŚLĄSKA KATOWICKIE STOWARZYSZENIE BRYDśOWE POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI Jednymi z najwaŝniejszych imprez sportowych 2007 roku były: Gala Boksu Zawodowego, Finały Ligi Światowej Piłki Siatkowej MęŜczyzn, Mistrzostwa Polski Samorządowców, Turniej Tańca Nowoczesnego Power Dance 2007, Zawody pływackie Nadzieje Paraolimpijskie PEKIN 2008, Międzynarodowe Zawody w ŁyŜwiarstwie Figurowym Diamentowy SPIN, Otwarte Mistrzostwa Śląska w Wyścigach Psów Zaprzęgowych, Międzynarodowy Turniej Szachowy o memoriał Dziewięciu z Wujka, Rajd Pojazdów Zabytkowych, Międzynarodowy Turniej Tenisowy Katowice Open, Rajd Górski im. J. Kukuczki, Półmaraton 4Energy. W 2007 r. w ramach współpracy z miastami partnerskimi zorganizowano: czerwca - otwartą, bezpłatną grę w petanqe. Treningi prowadzili trenerzy gry w kule z regionu Saint Etienne oraz trener polskiej kadry narodowej petanque. Dnia 16 czerwca na bulodromie w Parku im. T. Kościuszki, odbył się I Turniej Petanque o Puchar Prezydenta Miasta Katowice, w którym grało ponad stu uczestników. Nagrodzono 4 zwycięskie zespoły. 2-3 lipca odbył sie Bieg Czwórki Wyszehradzkiej sztafeta biegaczy z Ostrawy. 6-8 września odbyło się w Koszycach spotkanie przedstawicieli samorządów miast : 2

3 Ostrawy, Koszyc, Miszkolca i Katowic, połączone z Dniem Sportu. 11 września Olimpiada Sportowa Miast Partnerskich w Opawie. Katowice reprezentowała młodzieŝ w wieku lat, naleŝąca do Miedzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz druŝyna piłkarska KS Rozwój. 22 września Miasto Miszkolc oraz MłodzieŜowy Komitet Sportowy byli organizatorami IX Regionalnych i Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych dla MłodzieŜy Niepełnosprawnej Umysłowo, w których udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach. 5-7 października odbyła się międzynarodowa konferencja pod nazwą Europejska Arena Klutury zakończona mini-maratonem Prezydentów Miast, a następnie zapaleniem znicza olimpijskiego października odbył sie Międzynarodowy Mityng Pływacki, którego organizatorem był Pałac MłodzieŜy w Katowicach. 2. W zakresie bazy sportowej Miejskie obiekty sportowe, którymi zarządza MOSiR Katowice, były z naleŝytą starannością przygotowywane do dyspozycji mieszkańców miasta Katowice. Obiekty sportowe, z których korzystali mieszkańcy to: Sala Gimnastyczna i Lodowisko przy PWS Spodek, Kąpielisko "Bugla", Kąpielisko "Rolna", Kąpielisko "Zadole", Hala sportowa przy ul. Józefowskiej, Hala i boisko "Kolejarz", Lodowisko "Jantor" w Janowie, Lodowisko otwarte przy ul. Kościuszki, Kemping 215 na Dolinie Trzech Stawów, Obiekt Sportowy "Słowian", Ośrodek Sportowy Szopienice Boisko "Pod Młynem" w Dąbrówce Małej, Boisko piłkarskie "Rapid", W ciągu całego 2007 r. kontynuowano rozpoczętą w latach ubiegłych budowę i modernizację boisk szkolnych z budŝetu gminy. Modernizowane były boiska szkolne, skocznie w dal, rzutnie do pchnięcia kulą, w następujących szkołach: Gimnazjum nr 8, ul. B. Chrobrego 4, Szkoły Podstawowej nr 12, ul. Paderewskiego 46, Szkoły Podstawowej nr 19, ul. Agnieszki 2, Szkoły Podstawowej nr 44, ul. Morawa 68, Szkoły Podstawowej nr 67, ul. Zielona 5, Gimnazjum nr 5, ul. Graniczna 27, Gimnazjum nr 18, ul. Wantuły 11, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. Witosa 23. Oddano w trwały zarząd nieruchomości o łącznej pow m 2, na których zlokalizowane są obiekty sportowe, w tym: na rzecz X Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego nieruchomości przy ul. K. Miarki 6 zabudowane budynkiem szkoły z salą gimnastyczną oraz dwoma urządzonymi boiskami sportowymi na rzecz Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka nieruchomości 3

4 przy ul. Roździeńskiej 25, zabudowanej budynkiem szkoły i urządzonym boiskiem sportowym na rzecz Gimnazjum Nr 9 nieruchomości przy ul. KrzyŜowej 12, na której zlokalizowana jest część boiska sportowego Ponadto wygaszono Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji prawo trwałego zarządu w odniesieniu do części nieruchomości przy ul. GraŜyńskiego 51. Jednocześnie decyzją Prezydenta Miasta Katowice, w trwałym zarządzie pozostawiono nieruchomość zabudowaną dwoma boiskami sportowymi oraz budynkiem kontenerowym zaplecza socjalno-administracyjnego. Realizując Uchwałę Nr LIII/1102/06 Rady Miasta Katowice z dnia r. w sprawie nabycia do zasobu Miasta Katowice nieruchomości zabudowanej obiektami stadionu sportowego połoŝonego w rejonie ul. Bukowej - w 2007r. podjęto kolejne działania w kierunku pozyskania przedmiotowej nieruchomości na rzecz Miasta. W sierpniu 2007r. zawarta została przedwstępna umowa sprzedaŝy pomiędzy Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku SA i Miastem Katowice, gwarantująca przejęcie przez Miasto nieruchomości o pow. ok. 5,5 ha zabudowanej obiektami w/w stadionu sportowego i umoŝliwiająca przygotowanie terenu pod przyszłą inwestycję. Analiza potrzeb i moŝliwości rozwojowych stadionu przeprowadzona na etapie opracowywania koncepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu wykazała konieczność pozyskania od WPKiW SA dodatkowych terenów o pow. ok 2,5 ha. Uzgodniono warunki przejęcia od WPWiK SA praw majątkowych w/w gruntów, a z uwagi na fakt, iŝ stan prawny przedmiotowego gruntu podlega regulacji prawnej, oświadczenie woli zbycia nieruchomości na rzecz Miasta zostało złoŝone przez WPKiW S.A. w drodze przedwstępnej umowy w grudniu 2007r. 3. W zakresie inwestycji sportowych i rekreacyjnych W 2007 roku trwały prace związane z : Kompleks obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada Przedmiotem zadania była budowa kompleksu obiektów sportowych W skład kompleksu wchodzi: budowa wielofunkcyjnej hali sportowej o wymiarach 51,20m x 69,58m i wysokości 15,30m, gdzie będą odbywały się zawody dla takich sportów jak: podnoszenie cięŝarów, siatkówka, tenis ziemny, koszykówka, piłka ręczna i piłka noŝna. Hala posiadać będzie widownię z zapleczem (szatnie z natryskami i wc, sale treningowe, zaplecze biurowe, punkt z małą gastronomią, pomieszczenia techniczne), budowa parkingów i drogi dojazdowej, budowę terenowych podjazdów dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych, budowę trybun dla widowni, budowę dwóch kortów tenisowych o wymiarach 10,97m x 23,77m, modernizację i dostosowanie do określonych wymiarów dwóch boisk (boisko pełnowymiarowe o wymiarach 70,00m x 105,00m i boisko treningowe o wymiarach 50,00m x 100,00m). Dzięki lokalizacji wejścia głównego na poziomie terenu oraz usytuowaniu szatni z zapleczami, widowni i hali głównej na parterze obiekt dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych. Plac budowy przekazano w dniu r. Zgodnie z zawartą umową zadanie zostało wykonane za kwotę ,35 zł (brutto), w terminie r. 4

5 Zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Siwka Po analizie złoŝonych ofert komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu r. stwierdziła błędy w kosztorysach ofertowych wszystkich wykonawców, w związku z czym postępowanie przetargowe zostało uniewaŝnione. W dniu wpłynął protest jednej z firm, który na posiedzeniu komisji w dniu został oddalony. Po uprawomocnieniu się uniewaŝnienia postępowania zostanie ogłoszone nowe postępowanie przetargowe. Wartość zadania wg wyceny inwestorskiej z dnia wynosi ,30 brutto. Zakres zadania obejmuje wykonanie: zaplecza socjalno technicznego, boiska pełnowymiarowego do piłki noŝnej, boiska treningowego, dwóch kortów tenisowych, boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki, zagospodarowania terenu, ogrodzenie. Tor saneczkowy w Parku im. T. Kościuszki Przedmiotem zadania było zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dotyczących przywrócenia istniejącego toru saneczkowego i stoku do stanu nadającego się do bieŝącego uŝytkowania tj.: roboty ziemne toru saneczkowego i stoku, dojście do górnej części stoku i chodnik wzdłuŝ toru saneczkowego, zieleń urządzona i izolacyjna, uzupełnienie oświetlenia stoku i toru saneczkowego. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na Wykonawcę w/w zakresu został wybrany Zakład Produkcyjno Usługowy TELGAZ z Katowic. Zgodnie z Aneksem do umowy w/w zakres prac został wykonany w terminie Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalono na kwotę ,23 zł brutto. Kąpielisko Zadole przy ul. Wczasowej 8 Zakres zadania obejmuje: przebudowę wschodniej części istniejącego parterowego budynku zaplecza kąpieliska polegającą na przystosowaniu pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Katowice oraz potrzeb MOSiR, prace termo-modernizacyjne polegające na poprawieniu parametrów cieplnych budynku, poprawę estetyki budynku, wykonanie parkingu oraz placu na pojemniki stałe, przebudowę istniejącego podjazdu do budynku oraz zjazdu z ul. Wczasowej na teren kąpieliska i proj. Parking, wykonanie koniecznych wycinek, posadzeń zieleni oraz utworzenie trawników, rozbiórka zachodniej oraz centralnej, najwyŝszej części istniejącego budynku zaplecza kąpieliska, budowa parterowego budynku zaplecza kąpieliska, przylegającego do istniejącej przebudowywanej części od strony zachodniej. W tej części budynku będą mieścić sie sanitariaty, kasy, szatnie, siłownia, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia administracji, kotłownia gazowa. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego na wykonanie robót wyłoniono Wykonawcę : Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum P.P.U.H. HYDROBUD Sp. Z o. o. Z Chorzowa i Członek Konsorcjum Zakład Instalacji 5

6 Elektrycznych ZREP z Bytomia. Zadanie zostanie wykonane za kwotę ,49 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu , termin wykonania 12 miesięcy od daty podpisania. Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej Przedmiotem zadania było wykonanie: inwentaryzacji opisowej i rysunkowej obiektu, ekspertyzy stanu technicznego, zestawienia szacunkowych kosztów. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na Wykonawcę w/w zakresu zostało wybrane ABM Wycena Nieruchomości, Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy z Gliwic. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto ,87 zł. Boisko treningowe przy ul. Sołtysiej Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie przełoŝenia istniejącego rowu Malownik wraz z niwelacją terenu umoŝliwiającego wykonanie nowego boiska treningowego do gry w piłkę noŝną. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na Wykonawcę w/w zakresu został wybrany Zakład Produkcyjno Usługowy TELGAZ z Katowic. Termin wykonania przedmiotu zamówienia r. Wynagrodzenie brutto ,00 zł. Zakres robót został wykonany. Ośrodek rekreacyjny BOLINA. Przedmiotem inwestycji była odbudowa ośrodka rekreacyjnego po częściowej rekultywacji terenu wykonanej przez KWK Wieczorek. Projekt techniczny obejmuje wykonanie: placu estradowego o nawierzchni z kostki betonowej, placu zabaw o nawierzchni z płyty gumowej, boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej, boiska do koszykówki o nawierzchni betonowej, ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych i pieszych, oświetlenia terenu Zgodnie z zawartą umową zadanie zostało wykonane za kwotę ,82 zł w terminie r. Hala sportowa przy ul. Granicznej 46. Zakres zadania obejmował wykonanie sali sportowej, szatni, pokoju nauczyciela, węzłów sanitarnych z natryskami, magazynu i powierzchni komunikacyjnej. Wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w wyniku przetargu nieograniczonego zostało wybrane Konsorcjum firm. Liderem konsorcjum jest Firma AKTIV SPORT z Poznania. Zgodnie z zawartą umową zadanie zostało wykonane za kwotę brutto ,00 zł w terminie r. Boisko treningowe z zapleczem sportowym przy ul. Boya śeleńskiego I etap zaplecze. Zakres zadania obejmował szatnie dla zawodników, pomieszczenie trenera, pomieszczenie sędziów, pomieszczenia obsługi, biura, komunikację, natryski, sanitariaty, pomieszczenia techniczne. Wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w wyniku przetargu nieograniczonego zostało wybrane Konsorcjum firm. Liderem konsorcjum jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych Śląsk Sp. Z o. o. Z Katowic. W/w zadanie zostanie wykonane za kwotę ,24 zł brutto w terminie do dnia r. 6

7 Boisko sportowe w Zarzeczu przy ul. Stellera. Przedmiotem zadania inwestycyjnego było wykonanie : wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej, oświetlenia płyty boiska, remontu ogrodzenia, integracyjnego placu zabaw,-zadaszonego miejsca w formie wiaty, Zgodnie z zawartą umową zadanie wykonano za kwotę ,82 zł w terminie r. Boisko sportowe i plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3. Przedmiotem zadania inwestycyjnego było wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla: uporządkowania przestrzeni małego boiska poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, zamontowanie ławeczek, dwóch stołów do gry w ping ponga, obszaru płyty boiska głównego gdzie zostaną zaprojektowane dwa mniejsze boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni syntetycznej z bieŝnią i skocznią zlokalizowaną po wschodniej stronie obiektu, rekultywacji ogrodu z pozostawieniem istniejących drzew wysokich, obsianiem terenu trawą, dodatkową zielenią urządzoną i izolacyjną, wykonaniem ścieŝki zdrowia, placu zabaw, oświetlenia terenu. Wyłoniono wykonawcę Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GRETASPORT z Dąbrowy Górniczej oraz Energobud S.J. Gomoluch, Polak z Rudy Śląskiej. Zadanie zostanie wykonane za kwotę brutto ,24 zł w terminie do dnia r. Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1 Przedmiotem zadania było wykonanie usług projektowych obejmujących: - inwentaryzacje obiektu, - ekspertyzę stanu technicznego, - audyt energetyczny, - studium wykonalności, - dokumentację projektową modernizacji ośrodka, - boiska do piłki noŝnej, - boiska treningowego, - budynku zaplecza dla piłkarzy, - zagospodarowanie terenu. W wyniku przetargu na wykonawce wybrano Biuro Projektów Architektonicznych i Usług Inwestorskich COMTAREX z Katowic. Wynagrodzenie ryczałtowe wyniesie brutto ,00 zł. Zadanie zostanie wykonane do dnia r. Miejski Zespół Rekreacyjno Sportowy i Kąpieliskowy Wykonana została analiza przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno prywatnego dla zaprojektowania, budowy i eksploatacji obiektu Miejskiego Zespołu Rekreacyjno Sportowego, Zagospodarowanie akwenu Dolina Trzech Stawów Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji zagospodarowania kąpieliska w latach

8 4. W zakresie rekreacji Na terenie Miasta Katowice zorganizowano róŝnego rodzaju imprezy sportoworekreacyjne o charakterze ogólnomiejskim. Były to między innymi: Ślizgawki ogólnodostępne na miejskich lodowiskach Akcja Zima w mieście 2007", Akcja Lato w mieście 2007, Turnieje Koszykówki TRIO BASKET, Turnieje Piłkarskie, Biegi przełajowe, Czwórbój lekkoatletyczny, Turnieje Hokejowe, Turnieje Tenisa Stołowego, Silesia Cup Międzynarodowy Turniej Koszykówki na Wózkach Wspierane były równieŝ wszelkiego rodzaju inicjatywy lokalne takie jak plenerowe imprezy sportowo-rekreacyjne, festyny, mityngi i inne. Do najwaŝniejszych zaliczyć moŝna: Spotkanie dzieci "I przez nas ma świat lepszym być", XII Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Katowice, Dni Kostuchny, Dni Szopienic, Dni Bogucic, Dni Tysiąclecia, Dni Giszowca, Minifest Parafialny Nikiszowiec Janów, Festyn Kulturalno Sportowy Murcki, Dzień Otwarty Obiektów MOSiR, Dzień Dziecka w Ogrodach Kurii, Mistrzostwa Pracowników Samorządowych I Śląska Spartakiada Przedszkolaków Stadion Śląski 2007 W 2007 roku połoŝono duŝy nacisk na rozwijanie i promowanie rekreacji oraz rozwój róŝnorodnych form aktywnego wypoczynku obejmujących wszystkie grupy społeczne jak równieŝ promowano i popularyzowano rodzinne uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych poprzez między innymi takie imprezy jak: XIV Bieg Uliczny im. W. Korfantego, V Bieg Uliczny Polonia, Rekreacyjny Rajd Rowerowy ŚcieŜkami Miasta Katowice, Mistrzostwa Polski niepełnosprawnych w tenisie stołowym, Półmaraton "4Energy", Międzyprzedszkolna Integracyjna Spartakiada Przedszkolaków, Cykl wycieczek po Katowicach, Marsze na orientację Wiosna z kompasem. 5. W zakresie edukacji sportowej W 2007 r. miasto wypełniło zadania w tym zakresie poprzez : poszerzanie form sportowego szkolenia dzieci i młodzieŝy w klubach sportowych ze szczególnym uwzględnieniem uczniowskich klubów sportowych w zakresie nieodpłatnego wykorzystania bazy szkolnej - realizowane było zgodnie z Zarządzeniem Nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie najmu, 8

9 dzierŝawy, uŝyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, uŝytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice. Uczniowskie Kluby Sportowe działające na terenie Miasta Katowice i korzystające z miejskiej bazy sportowej znajdującej się w szkołach, mogły rozwijać zainteresowania uczniów w zakresie sportu i rekreacji, co przyczyniło się do uzyskania wysokich wyników sportowych młodzieŝy katowickiej. nieodpłatne wykorzystywanie bazy szkolnej realizowane było przez: - 37 Uczniowskich Klubów Sportowych, - miesięcznie Uczniowskie Kluby Sportowe poszerzały formy sportowego szkolenia dzieci i młodzieŝy realizując je podczas ok godzin. Poza zajęciami sportowymi dzieci uczestniczyły w zajęciach dydaktycznowyrównawczych, terapeutyczno-pedagogicznych, komputerowych, wycieczkach, wyjściach do kina, imprezach szkolnych. Programami objęte są w głównej mierze dzieci zaniedbane wychowawczo, często z rodzin z problemem alkoholowym. KaŜdy program ma na terenie szkoły koordynatora programu najczęściej jest to pedagog lub psycholog szkolny. wdraŝanie programów edukacyjno - wychowawczych z zakresu kultury widowisk sportowych (np. "bezpieczny stadion", zero tolerancji czysta gra, piątek pływacki ) dla uczniów szkół, wprowadzone zostały do planów wychowawczych w szkołach prowadzonych przez miasto Katowice, nie wiąŝąc się z Ŝadnymi dodatkowymi kosztami. tworzenie w szkołach klas sportowych. Liczba tych klas w roku szkolnym 2007/08 to 34 oddziały. W bieŝącym roku szkolnym zmniejszono ilość klas sportowych o 1 oddział. Zasady tworzenia klas pozostają niezmienne, tzn. cykl szkolenia rozpoczyna się na poziomie szkoły podstawowej, kontynuowane jest w gimnazjum, a następnie w szkole ponadgimnazjalnej. Spadek ogólnej liczby realizowanych godzin wynika ze zmniejszenia podziału na grupy, upowszechnianie nauki pływania - realizowane było przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Pałac MłodzieŜy oraz szkoły posiadające baseny. W roku szkolnym 2007/2008 zajęciami na 13 basenach objętych jest uczniów w 459 grupach. Ponadto w 2007 r. był realizowany Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata , w ramach którego podejmowano działania z zakresu promocji zdrowia w tym promocję aktywności ruchowej poprzez: edukację zdrowotną propagującą aktywne spędzanie wolnego czasu w ramach organizowanego Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krąŝenia dla gimnazjalistów, przygotowanie i wydrukowanie edukacyjnego kalendarza planszowego na 2008 r. o tematyce związanej z korzystnym wpływem ruchu i aktywności fizycznej na zdrowie kalendarz w dwóch wersjach dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym oraz dla młodzieŝy, rozpowszechnienie wśród mieszkańców Katowic ulotek nt. Korzystnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie. Były to ulotki pod hasłem: Dbaj o zdrowie otyłość, Regularny wysiłek fizyczny, Ćwicz systematycznie to się opłaca, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zrealizowano zadanie pn. Roczna kampania zdrowia Katowice Inwestujemy w zdrowie, budujemy lepszą przyszłość, gdzie przeprowadzono szkolenie młodzieŝowych liderów zdrowia wykłady na temat aktywności fizycznej i prawidłowego odŝywiania. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2007 roku w/w programy 9

10 zrealizowano w 43 szkołach, w których objęto tymi programami łącznie ponad uczniów. Programy te przeprowadzono w formie zajęć pozalekcyjnych w ilości godzin o charakterze sportowym. 6. W zakresie ogólnym Zostały przyznane Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie sportu. Osobami nagrodzonymi w roku 2007 byli: I Nagroda: Justyna Kowalczyk 7.000,00 II Nagroda: 1. Magdalena Wójcik 4.000,00. 2.Katarzyna Pawlik 4.000,00 III Nagroda: 1. Ewa Nelip 3.000,00 Nagroda w kategorii najlepszy działacz sportowy/trener: 1. Ginter Pissarek 2.000,00 W oparciu o Uchwałę Nr VIII/128/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2007r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości wyróŝnień i nagród w sporcie kwalifikowanym za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2007 roku, przekazano zawodnikom katowickich klubów sportowych nagrody pienięŝne, o łącznej wartości ,00 zł. Wśród 37 nagrodzonych osób znaleźli się m.in. srebrni medaliści Mistrzostw Europy oraz Mistrzowie Polski. Laureaci reprezentowali następujące dyscypliny sportowe: lekkoatletyka, akrobatyka sportowa, szermierka, hokej na lodzie, piłka noŝna męŝczyzn. Nagrody zostały wręczone 28 września 2007 roku. Na podstawie uchwały Nr VIII/129/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, przyznano po raz pierwszy stypendia sportowe. Stypendia otrzymało 72 zawodników z następujących klubów sportowych: AZS AWF Katowice KKS Naprzód Janów HC GKS Katowice SSK GKS Katowice - Gieksa KS Rozwój Kopalni Wujek. Realizacja zadań promocyjnych Katowic w zakresie kultury fizycznej i turystyki 10

11 odbywała się poprzez współpracę ze środkami masowego przekazu w sferze promocji imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Miasto Katowice, jak równieŝ przekazywanie mediom informacji o Ŝyciu sportowym Miasta zgodnie z harmonogramem imprez sportowych. W roku 2007 Wydział Informacji i Promocji przekazał gadŝety reklamowe albumy, foldery o mieście, plany miasta, torby reklamowe, długopisy z nadrukiem, czapeczki z herbem miasta, smycze z nadrukiem, krawaty itp. jako upominki dla uczestników następujących imprez sportowych: Mistrzostwa Polski Seniorów z okazji 80-lecia Śląskiej Szermierki Turniej Halowej Piłki NoŜnej dla Członków MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych Wędrownicza Wyprawa 2007 na Światowy Zlot Skautowy kwietnia 17 luty Międzynarodowy Klub Curlingowy Praga 1-4 marca Turniej Koszykówki w Holandii 6-9 kwietnia Rajd Pieszo-śeglarski z metą na Pogorii 2 czerwca XXII Rodzinny Rajd WAGABUNDY 16 czerwca Mistrzostwa Polski w Koszykówce MęŜczyzn maj I Mistrzostwa Polski Kobiet w Hokeju na Lodzie Ostatni Etap Rajdu Rowerowego Bischwiller kwietnia kwietnia Rajd Górski im. J. Kukuczki 19 maja XXI Mistrzostwa Polski Pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w Halowej Piłce NoŜnej 31 maja 3 czerwca Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców w śylinie maja Święto Roweru 17 czerwca Gry i zabawy ruchowe dla dzieci klubowiczów i sympatyków Klubu śeglarskiego WYGA 2 czerwca Turniej Finałowy Pucharu PZKosz 1-3 czerwca Turniej szachowy dla dzieci i młodzieŝy do lat czerwca Międzynarodowy Festiwal w Primorsku - Bułgaria Rywalizacja sportowo rekreacyjna szkół za rok 2006/2007 Turniej Tenisowy Konin Otwarte Mistrzostwa Policji w Piłce NoŜnej Sześcioosobowej o puchar komendanta Miejskiego Policji II Międzynarodowy Turniej Koszykówki na wózkach I Otwarte Mistrzostwa Polski Szkół i Ośrodków Szkolenia Policji w Piłce noŝnej czerwca czerwca czerwca czerwca 11

12 Bieg Przełajowy o Puchar Komendanta Miejskiego Policji 28 czerwca Polsko-słowacki wędrowny obóz wymiany kulturowej na Słowacji Olimpiada Sportowa w Opavie sierpnia września Olimpiada miast partnerskich w Opavie 11 września IX Regionalne i Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne dla MłodzieŜy Niepełnosprawnej Umysłowo w Miszkolcu Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej Liga Światowa w Siatkówce V Mistrzostwa Polski Beach Soccer Rajd pieszo-ŝeglarski dla szkół podstawowych z oddziałami integracyjnymi z metą na Pogorii Światowy Turniej Halowej Piłki NoŜnej DruŜyn Stowarzyszonych w IPA w Holandii września września 29 września 8-12 października Eliminacje Halowe Mistrzostw Polski w Piłce NoŜnej Kobiet 2 grudnia Międzynarodowy Turniej Barbórkowy w Zapasach Styl Klasyczny 7-9 grudnia W ramach przedsięwzięcia promocyjnego Katowice Miasto Wielkich Wydarzeń przeprowadzona została zewnętrzna kampania dotycząca imprezy Liga Światowa Siatkówki, która odbyła się w katowickim Spodku. Ponadto przygotowano, we współpracy z grupą Eskadra, film reklamujący Mistrzostwa Europy w Piłce NoŜnej Euro 2012 na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz promowano, za pośrednictwem radia, zawody emtb o Puchar Prezydenta Miasta Katowice. Działalność klubów sportowych wspierana była m.in. poprzez współfinansowanie transmisji meczy (np. Klubu GKS) oraz finansowanie druku banerów reklamowych, plakatów i ulotek informujących o odbywających się w Katowicach imprezach sportowych. Zakupione zostały równieŝ stroje sportowe dla reprezentacji biorącej udział w Spotkaniu Miast Partnerskich Katowice Ostrawa Koszyce Miszkolc oraz w I Mistrzostwach Pracowników Samorządowych i Radnych Górnośląskiego Związku Metropolitarnego Gorole razem z Hanysami. Reasumując realizację wykonania uchwały w sprawie kierunków działania Miasta Katowice w zakresie kultury fizycznej moŝna stwierdzić, iŝ przebiega ona w sposób prawidłowy. Wszystkie wskazane kierunki realizowane są na bieŝąco w ramach posiadanych środków finansowych i moŝliwości organizacyjnych. Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 12

INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI ZIMA 2008 14.01-27.01.2008 r.

INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI ZIMA 2008 14.01-27.01.2008 r. INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI ZIMA 2008 14.01-27.01.2008 r. Organizator Miejsce Nazwa i rodzaj zajęć Terminy Czas trwania zajęć zajęć 1. 2. 3. 4. 5. Klub Sportowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI LATO 2008

INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI LATO 2008 INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI LATO 2008 Lp. Organizator Miejsce Terminy Nazwa i rodzaj zajęć zajęć Czas trwania zajęć 1. 2. 3. 4. 5. 6. ul. Obroki 42a lipiec sierpień

Bardziej szczegółowo

Wykaz przyznanych dotacji. konkursu ofert, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2009 r.

Wykaz przyznanych dotacji. konkursu ofert, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2009 r. Wykaz przyznanych dotacji konkursu ofert, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2009 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w terminie styczeń kwiecień Kwota środków w zadaniu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VII/79/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007r.

Załącznik do uchwały nr VII/79/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007r. 1 Załącznik do uchwały nr VII/79/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KIERUNKÓW DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ZA ROK 2006 Doceniając szczególną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK REALIZACJA CELÓW:

ZAŁĄCZNIK REALIZACJA CELÓW: ZAŁĄCZNIK do UCHWAŁY Nr XII/224/07 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 czerwca 2007r. Doceniając szczególną rolę sportu i rekreacji w procesie kształcenia, ograniczenia patologii społecznych, organizacji czasu

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1: organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo rekreacyjnych:

Zadanie Nr 1: organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo rekreacyjnych: Załącznik do zarządzenia nr 5534/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11.02.2014 r. Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Rozdział Paragraf Zadanie Nr 1:

Bardziej szczegółowo

600,00 zł ,00 zł ,00 zł

600,00 zł ,00 zł ,00 zł Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przedstawia zestawienie projektów z zakresu sportu, turystyki i krajoznawstwa, które, zgodnie z Zarządzeniem nr 244 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Informacja o imprezach sportowych i rekreacyjnych ------ - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicac _ A A

Informacja o imprezach sportowych i rekreacyjnych ------ - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicac _ A A Informacja o imprezach sportowych i rekreacyjnych ------ - MIEJSKI O Ś RODIĄ::K SPORTU I REKREACJI organizowanych w obiektach vpi. 2014-09- 2 4 40-005 Katowice, al. Korfantego 35 tel./fax (0-32) 253 87

Bardziej szczegółowo

MOS. 3 KS Kolejarz 24 Hala Sportowa OS 2-6 luty 10.30-12.00 1.000 zł 2 tyg " Ferie zimowe na Kolejarzu" Kolejarz, ul. Alfreda 1 9-13 luty Katowice

MOS. 3 KS Kolejarz 24 Hala Sportowa OS 2-6 luty 10.30-12.00 1.000 zł 2 tyg  Ferie zimowe na Kolejarzu Kolejarz, ul. Alfreda 1 9-13 luty Katowice MATERAŁ NA POSEDZENE KOMSJ EDUKACJ RADY MASTA KATOWCE, KTÓRA ODBĘDZE SĘ W DNU 15 KWETNA 2015 R. DOT. PKT 5 PORZĄDKU OBRAD PN "NFORMACJA PREZYDENTA MASTA KATOWCE DOTYCZĄCA PRZEBEGU AKCJ "ZMA W MEŚCE" 2015,-...,...

Bardziej szczegółowo

:SKI U:S.KUlJ~K SPORTU I REKREACJI. Rekreacji w Katowicach udostępnił obiekty sportowe, z których korzystać można

:SKI U:S.KUlJ~K SPORTU I REKREACJI. Rekreacji w Katowicach udostępnił obiekty sportowe, z których korzystać można Ml~J :SKI U:S.KUlJ~K SPORTU I REKREACJI 40-005 Katowice, al. Korfanlego 35 tel.lfax (0-32) 253 87 33 NIP 634-10-00-323 Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach z "Akcji Lato w mieście"

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów -dział 926, rozdział paragraf zał.1

Wykaz podmiotów -dział 926, rozdział paragraf zał.1 Wykaz podmiotów -dział 926, rozdział 92605 paragraf 2820 - zał.1 Lp. Nazwa podmiotu Rodzaj zadania Nazwa własna zadania Kwota dotacji 1 Radomskie Centrum Siatkarskie młodzieŝy w piłce siatkowej chłopców

Bardziej szczegółowo

MZK SPW1. 11 I»RYM«, u:. 3 Ma ia 40-096 KA T O W 1

MZK SPW1. 11 I»RYM«, u:. 3 Ma ia 40-096 KA T O W 1 blasta KA7CWi:Z MZK SPW1. 11 I»RYM«, u:. 3 Ma ia 40-096 KA T O W 1 Katowice, 9 listopada 2015 r. ST.0012.22.2015.AM MATERIA Ł na Komisj ę Kultury, Promocji i Sportu w dniu 16 listopada 2015 r. dot. pkt

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA 2017 ROK - I KONKURS 1 1 STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ , UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JANTAR ,00

DOTACJE NA 2017 ROK - I KONKURS 1 1 STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ , UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JANTAR ,00 L.p. DOTACJE NA 2017 ROK - I KONKURS Nazwa organizacji Kwota dotacji (zł) 1 1 STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ 22 500,00 2 2 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JANTAR 22 500,00 gimnastyka artystyczna 45 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykaz przyznanych dotacji

Wykaz przyznanych dotacji Wykaz przyznanych dotacji Konkurs ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 608/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej

Bardziej szczegółowo

Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku

Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku Data Miejsce imprezy Organizator Nazwa imprezy Godzina 17 maj 2014 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu Miejski

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH. Ostrowiec Świętokrzyski

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH. Ostrowiec Świętokrzyski Data imprezy 23.05 POLSKA BIEGA 26.05.2015 VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

I " -" -',,",'-,, -,

I  - -',,,'-,, -, I " -" -',,",'-,, -, I IWp!. 2015-07- 1 6 Katowice, 14 lipca 2015 r. ST.0012.12.2015.AM 'BRM MATERIAŁ na Komisję Kultury, Promocji i Sportu w dniu 20 lipca 2015 r. dot. pkt 3pn. Bieźqca informacja Prezydenta

Bardziej szczegółowo

zadania na merytorycz na ZOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

zadania na merytorycz na ZOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Zał. do Protokołu Komisji Konkursowej i Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 184/14 Podział dotacji publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 z dnia 22 grudnia 2014r. Dział

Bardziej szczegółowo

boisko piaskowe Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 - boisko przy Rozgrywki w piłkę nożną kl. IV-VI 46 10.45

boisko piaskowe Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 - boisko przy Rozgrywki w piłkę nożną kl. IV-VI 46 10.45 Sprawozdanie z imprez organizowanych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach V Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - XIX Sportowy Turnieju Miast i Gmin 13 26-05-13-12.00 Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE W MOSiR OSTROŁĘKA 2010

FERIE ZIMOWE W MOSiR OSTROŁĘKA 2010 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROŁĘCE FERIE ZIMOWE W MOSiR OSTROŁĘKA 2010 PROGRAM IMPREZ ORGANIZOWANYCH W OBIEKTACH MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OSTROŁĘCE W OKRESIE 1-14 LUTY 2010r.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO SPORTOWYCH NA 2011 ROK. i p l o t x y ZAMOŚĆ- GRUDZIEŃ 2010 ROKU

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO SPORTOWYCH NA 2011 ROK. i p l o t x y ZAMOŚĆ- GRUDZIEŃ 2010 ROKU KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO SPORTOWYCH NA 2011 ROK i p l o t x y ZAMOŚĆ- GRUDZIEŃ 2010 ROKU KALENDARZ IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH POWIATOWEGO ZRZESZENIA LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W ZAMOŚCIU NA 2011

Bardziej szczegółowo

Godzina 9:00 9.30-11.30 10.00-11.30 10.00-12.00 10.00-12.30 10:30-11:30 10.00-14.00

Godzina 9:00 9.30-11.30 10.00-11.30 10.00-12.00 10.00-12.30 10:30-11:30 10.00-14.00 Wykaz imprez zorganizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w ramach XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2015 w dniach 26 maja 1 czerwca 2015 r. Data

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce Partner 1. Amatorski Turniej Tenisa Stołowego w kategorii odlbojów 2. Złaz Turystyczny w rocznicę Powstania

STYCZEŃ Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce Partner 1. Amatorski Turniej Tenisa Stołowego w kategorii odlbojów 2. Złaz Turystyczny w rocznicę Powstania Kalendarz zawodów oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych wraz z elementami profilaktyki uzależnień na 2015 rok, promujących zdrowy tryb życia, organizowanych dla

Bardziej szczegółowo

zarządza się, co następuje: 1. Rodzaj zadania: Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria seniorska.

zarządza się, co następuje: 1. Rodzaj zadania: Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria seniorska. Zarządzenie Nr 1192 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: realizacji w 2017 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz

Bardziej szczegółowo

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU (Dział 926, Rozdział 92605)

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU (Dział 926, Rozdział 92605) UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU (Dział 926, Rozdział 92605) Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 38/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2010 r. lp. podmiot adres nazwa zadania kwota

Bardziej szczegółowo

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN Wykaz imprez. Nazwa imprezy

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN Wykaz imprez. Nazwa imprezy STMiG-IMPREZY EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 Wykaz imprez Miasto i Gmina LEGNICA Województwo DOLNOŚLĄSKIE www.legnica.eu (zakładka sport) Data imprezy

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowych i rekreacyjnych na rok 2017

Kalendarz imprez sportowych i rekreacyjnych na rok 2017 Kalendarz imprez sportowych i rekreacyjnych na rok 2017 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia Organizator 1. Copa Parafiana Turniej halowej piłki nożnej o puchar Patrona Miasta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

Z powa ż aniem WICEPREZYDEN I MIASTA KA1OWICE

Z powa ż aniem WICEPREZYDEN I MIASTA KA1OWICE Katowice, dnia 29 grudnia 2016 r. BiURO RADY MIASTA KATOWICE WICEPREZYDENT MIASTA KATOWICE wo 2017-01- O 3 BRM ii,. p, /9~. 3,4. 4 ST.0012.18.2016.1SK Szanowna Pani Krystyna Siejna Przewodnicz ąca Rady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Nazwa zadania

Załącznik nr 7. Nazwa zadania Załącznik nr 7 a. w otwartych konkursach ofert Wykaz zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zrealizowanych w 01 r. w tym: wysokość udzielonej dotacji na ich realizację

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa organizacji Nr Mdok Kwota dofinansowania w zł 1. Stowarzyszenie Działań Twórczych i Edukacyjnych im. A. Budzyńskiej

Lp. Nazwa organizacji Nr Mdok Kwota dofinansowania w zł 1. Stowarzyszenie Działań Twórczych i Edukacyjnych im. A. Budzyńskiej Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej Zadania: 1. Aktywny Lublin - realizacja programów promujących aktywność fizyczną

Bardziej szczegółowo

Raport monitorujący. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 28/393/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2010 r. (miejscowość), dnia..

Raport monitorujący. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 28/393/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2010 r. (miejscowość), dnia.. Załącznik nr 1 Raport monitorujący (miejscowość), dnia... (pieczęć Wnioskodawcy) Urząd Marszałkowski Województwa W złączeniu, Wnioskodawca -.(nazwa Wnioskodawcy) przekazuje miesięczne sprawozdanie z realizacji

Bardziej szczegółowo

Oferty złożone do roku. Zadanie: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ SPORT KWALIFIKOWANY

Oferty złożone do roku. Zadanie: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ SPORT KWALIFIKOWANY Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2007 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności rekreacyjno - sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2009 roku

SPRAWOZDANIE z działalności rekreacyjno - sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2009 roku SPRAWOZDANIE z działalności rekreacyjno - sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2009 roku Działalność rekreacyjno sportowa w 2009 roku prowadzona była w oparciu o systematyczne zajecia szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r.

Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji wniosków wynikających z przedstawionej informacji dotyczącej sportu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 4 lutego 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 4 lutego 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 02.03.2010r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury,

Bardziej szczegółowo

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015 Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015 Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator I-III Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne na lodowisku dla Dzieci i Młodzieży (nauka jazdy na łyżwach, gry,

Bardziej szczegółowo

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2017

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2017 Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2017 Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator I-III I-III STYCZEŃ 2017 Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne na lodowisku dla Dzieci i Młodzieży (nauka jazdy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH POWIATU OPOLSKIEGO

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH POWIATU OPOLSKIEGO KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH POWIATU OPOLSKIEGO 2007 STYCZEŃ PODLODOWE MISTRZOSTWA KOŁA PZW CHODEL Termin: 28 stycznia. Organizator Koło PZW w Chodlu. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOśNEJ CHŁOPCÓW W turnieju

Bardziej szczegółowo

Wartość projektu: 8 938 137,21 zł. Wysokość dofinansowania: 3 611 886,59 zł

Wartość projektu: 8 938 137,21 zł. Wysokość dofinansowania: 3 611 886,59 zł Plan Kampusu Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny Stobrawa to kompleks tworzony przez liczne obiekty sportowe usytuowane w malowniczej scenerii zabytkowego Parku Miejskiego. Kampus tworzy doskonałe warunki

Bardziej szczegółowo

90 000,00 O /10. koszt realizacji zadania. Wnioskowana dotacja. kwota dotacji. Planowana. planowany. Całkowity

90 000,00 O /10. koszt realizacji zadania. Wnioskowana dotacja. kwota dotacji. Planowana. planowany. Całkowity O.4120-1/10 Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r. Lp. Nr oferty O.4120-

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE IMPREZY 2012 (stan na 10.05.12r.) L.p. Nazwa imprezy Organizator/Partner Termin Obiekt

PLANOWANE IMPREZY 2012 (stan na 10.05.12r.) L.p. Nazwa imprezy Organizator/Partner Termin Obiekt PLANOWANE IMPREZY 2012 (stan na 10.05.12r.) L.p. Nazwa imprezy Organizator/Partner Termin Obiekt 1 Mistrzostwa Polski 2 II edycja turnieju o puchar im. J. Suchana - futsal 3 Mecz bokserski eliminacje olimpijskie

Bardziej szczegółowo

Liczba uzyskanych punktów w postępowaniu konkursowym

Liczba uzyskanych punktów w postępowaniu konkursowym załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa ego nr 3735 / 2013 z dnia 8 sierpnia 2013 Wykaz zadań publicznych Województwa ego na rok 2013, w dziedzinie kultury fizycznej, rozpatrzonych w wyniku otwartego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł.

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł. Załącznik nr 1 Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwot dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie krzewienia kultury fizycznej i

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania w 2012 r. O.524.1.2011 Lp. Numer oferty Nazwa podmiotu zgłaszającego ofertę Nazwa zadania zgłoszonego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 1. Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68 Czynna: lipiec sierpień Godziny otwarcia: 10:15 17:40, 7 dni w tygodniu W ciągu dnia 10 sesji

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu ofert dot. realizacji zadań publicznych z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu w 2012 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu ofert dot. realizacji zadań publicznych z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu w 2012 roku Lp. ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu ofert dot. realizacji zadań publicznych z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu w 2012 roku Nazwa organizacji oraz nazwa zadania 1. Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa imprezy Termin Miejsce realizacji Podmiot realizujący Lp. Czerwiec MKS Tarnovia Miejski Klub Sportowy Tarnovia Obiekty sportowe MKS

Nazwa imprezy Termin Miejsce realizacji Podmiot realizujący Lp. Czerwiec MKS Tarnovia Miejski Klub Sportowy Tarnovia Obiekty sportowe MKS Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce realizacji Podmiot realizujący Czerwiec 1. Piłka siatkowa zajęcia 27,29 czerwca 2011r. godz. 10:00 13:00 2. Tenis stołowy 27, 29 czerwca 2011r. godz. 10:00 13:00 3. Wspinaczka

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Gmina Nowy Wiśnicz

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Gmina Nowy Wiśnicz IX TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2017 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Gmina Nowy Wiśnicz Data imprezy Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowo- sponsorska 2010 Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferta reklamowo- sponsorska 2010 Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. GOSRiT Luzino 2010 1 Witamy w Luzinie! Mamy zaszczyt powitad Paostwa w Hali Widowiskowo-Sportowej im.

Bardziej szczegółowo

Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe)

Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe) Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe) Zadanie nr 1 z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i starszych Lp. Oferta Zadanie Przyznana

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/796/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 marca 2009r.

Załącznik do uchwały nr XXXIX/796/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 marca 2009r. Załącznik do uchwały nr XXXIX/796/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 marca 2009r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KIERUNKÓW DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ZA 2008 ROK Doceniając szczególną

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 176/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2016 r.

Załącznik do zarządzenia nr 176/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2016 r. Załącznik do zarządzenia nr 176/ Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 lutego r. Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Rozdział Paragraf 1. Klub Kolarski Legia

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator Opis

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator Opis Lp. Termin realizacji KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH, SPORTOWO REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ZAWIERCIE 2015 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator

Bardziej szczegółowo

Styczeń Luty 2011

Styczeń Luty 2011 Organizator współorganizator Dyscyplina Styczeń 2011 Nazwa imprezy Bal kostiumowy na lodzie (konkursy, pokazy badminton koszykówka Zabawa Noworoczna na lodzie (konkursy, pokazy WIELORUNDOWY TURNIEJ BADMINTONA

Bardziej szczegółowo

Nazwa miasta / gminy: Siemianowice Śląskie

Nazwa miasta / gminy: Siemianowice Śląskie VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH IX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 2017 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Siemianowice Śląskie Data imprezy Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2016

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2016 Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2016 Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator I-III I-III Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne na lodowisku dla Dzieci i Młodzieży (nauka jazdy na łyżwach,

Bardziej szczegółowo

Milicz, 30 stycznia 2009r. Nr.O.X /08/09

Milicz, 30 stycznia 2009r. Nr.O.X /08/09 Nr.O.X.7317-85/8/9 Milicz, 3 stycznia 29r. Lista zadań zatwierdzonych przez Burmistrza Gminy Milicz do dofinansowania z budżetu Gminy Milicz w ramach realizacji zadania publicznego pn: Kultura fizyczna

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE SPORTOWE. Kompleks sportowy na Osiedlu Z-1. Zespół boisk z zapleczem na Osiedlu A. Kompleks sportowy przy al.

INWESTYCJE SPORTOWE. Kompleks sportowy na Osiedlu Z-1. Zespół boisk z zapleczem na Osiedlu A. Kompleks sportowy przy al. INWESTYCJE SPORTOWE W ciągu ostatnich kilku lat Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zrealizował wiele zadań związanych z obiektami sportowymi w Tychach. M.in.: Kompleks sportowy na Osiedlu Z-1

Bardziej szczegółowo

Istniejąca baza sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie.

Istniejąca baza sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie. Istniejąca baza sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie. Nie ulega wątpliwości, że wychowanie fizyczne jest przedmiotem wymagającym. Do prowadzenia zajęć potrzebne są różnego typu obiekty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr V/45/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 08 marca 2016 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr V/45/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 08 marca 2016 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/45/16 Zarządu Powiatu z dnia 08 marca 2016 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku 1. Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu, ul. Mickiewicza 41 Orlik przy Szkole

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Dział 926 - "Kultura Fizyczna" - rozdział 92605-236

Dział 926 - Kultura Fizyczna - rozdział 92605-236 Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa go nr 192/2011 z dnia 20.01.2011r. Wykaz zadań publicznych Województwa go na rok 2011 w dziedzinie kultury fizycznej rozpatrzonych w wyniku otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 04 lutego 2016r.

Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 04 lutego 2016r. Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 04 lutego 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji oraz nie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o imprezach sportowych oraz rekreacyjnych od 25 sierpnia do 14 wrze śnia 2015 r.

Informacja o imprezach sportowych oraz rekreacyjnych od 25 sierpnia do 14 wrze śnia 2015 r. Katowice, 8 wrze śnia 2015 r. ST.0012. 17.2015.ISK MATERIA Ł na Komisj ę Kultury, Promocji i Sportu w dniu 14 sierpnia 2015 r. dot. pkt 3 pn. Bie żąca informacja Prezydenta Miasta Katowice w zakresie sportu:

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014 I. Dane organizacji pożytku publicznego. 1.Uczniowski Klub Sportowy Tramp Ul. Bohaterów Monte Cassino

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2012

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2012 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2012 I. Dane organizacji pożytku publicznego. 1. Uczniowski Klub Sportowy Tramp Ul. Bohaterów Monte Cassino

Bardziej szczegółowo

Kwota udzielonej Wnioskodawca Nazwa zadania Rozdział Paragraf dotacji w złotych

Kwota udzielonej Wnioskodawca Nazwa zadania Rozdział Paragraf dotacji w złotych 2011 r. Strona 1 Załącznik do Uchwały Nr 58/2011 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 15 lutego 2011 roku Kwota udzielonej Wnioskodawca Nazwa zadania Rozdział Paragraf dotacji w złotych 1. KSSSN

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący - Józef Śnieg, 2. Sekretarz - Joanna Jarosławska, 3. Członek - Anna Dziełak,

Załącznik nr 1. Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący - Józef Śnieg, 2. Sekretarz - Joanna Jarosławska, 3. Członek - Anna Dziełak, Załącznik nr 1 do Protokółu nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2010 w następujących dziedzinach: 1) upowszechniania kultury

Bardziej szczegółowo

sportowym w dyscyplinie Karate Kyokushin luty - czerwiec ,00 2 Udział w rozgrywkach I ligi futsalu seniorów druŝyny

sportowym w dyscyplinie Karate Kyokushin luty - czerwiec ,00 2 Udział w rozgrywkach I ligi futsalu seniorów druŝyny Wykaz złoŝonych ofert w ramach wsparcia finansowego w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w okresie luty - czerwiec 2010 r. LP. Nazwa organizacji Nazwa zadania Termin zadania Wnioskowana dotacja 1

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD WSPIERAJĄCY SPORT KOŁOBRZEG MIASTEM SPORTU

SAMORZĄD WSPIERAJĄCY SPORT KOŁOBRZEG MIASTEM SPORTU SAMORZĄD WSPIERAJĄCY SPORT KOŁOBRZEG MIASTEM SPORTU Marketing sportowy Promowanie organizacji sportowych, klubów, drużyn, sportowców oraz imprez i wydarzeń o charakterze sportowym. Uczestnictwo w wydarzeniach

Bardziej szczegółowo

Ognisko TKKF "Dzikusy" Ognisko TKKF Hala Sportowa"

Ognisko TKKF Dzikusy Ognisko TKKF Hala Sportowa Ognisko TKKF "Dzikusy" 2011-04 rekreacja Spartakiada Szkół Podstawowych dla klas III 2011-05 biegi Olechowskie biegi przełajowe 2011-05 piłka nożna Ogólnopolski turniej w piłkę nożną dzieci 2011-06 rekreacja

Bardziej szczegółowo

Turniej w piłkę nożną kl. IV - VI

Turniej w piłkę nożną kl. IV - VI VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2014 Nazwa Miejscowości: Status miejscowości: Miasto i Gmina Województwo: Zachodniopomorskie Starostwo: Myśliborskie Data imprezy

Bardziej szczegółowo

PIŁKA NOŻNA. L.p Zajęcia Termin Miejsce Organizator. Każdy wtorek i czwartek miesiąca lipca 2017r. godz. 18:00 19:30

PIŁKA NOŻNA. L.p Zajęcia Termin Miejsce Organizator. Każdy wtorek i czwartek miesiąca lipca 2017r. godz. 18:00 19:30 PIŁKA NOŻNA 2. 3. Zajęcia treningowe oraz zabawy z piłką nożną Wakacje z Iskrą Turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży do lat 18 Szukamy Talentów gry i zabawy ruchowe z piłką nożną 4. Piłka nożna

Bardziej szczegółowo

KFT-OB/a. Uwaga: Gminy miejsko-wiejskie wypełniają dwa sprawozdania oddzielnie dla miasta, oddzielnie dla pozostałej części gminy

KFT-OB/a. Uwaga: Gminy miejsko-wiejskie wypełniają dwa sprawozdania oddzielnie dla miasta, oddzielnie dla pozostałej części gminy GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KFT-OB/a Sprawozdanie o gminnych obiektach sportowych Numer identyfikacyjny - REGON za 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Kwota przyznanej dotacji. Lp. Nazwa jednostki Tytuł zadania. Umowa nr

Kwota przyznanej dotacji. Lp. Nazwa jednostki Tytuł zadania. Umowa nr Załącznik do uchwały Nr LXXVIII/1617/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. Plan kontroli kompleksowych realizacji zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy na terenie obiektów sportowych zarządzanych przez OCSiR

Oferta reklamy na terenie obiektów sportowych zarządzanych przez OCSiR Oferta reklamy na terenie obiektów sportowych zarządzanych przez OCSiR Wyciąg nart wodnych Wyciąg nart wodnych o długości 800 m z wypożyczalnią sprzętu jest jedną z największych atrakcji sportowych regionu.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2011 oraz wysokość przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2011 oraz wysokość przyznanej dotacji na realizację zadań publicznych Załącznik do Zarządzenia Nr 13/11 Burmistrza Gminy z dnia 28.01.2011r. ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT NA ROK 2011 oraz wysokość przyznanej na realizację zadań publicznych Wspieranie i upowszechnianie kultury

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, PROMOCJI I SPORTU RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK

PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, PROMOCJI I SPORTU RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, PROMOCJI I SPORTU RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK LP. DATA POSIEDZENIA TEMATYKA POSIEDZENIA OSOBY ZAPROSZONE 1 2 3 4 1. 19.01.2015 r. 2. Wypracowanie stanowiska komisji do

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowych i rekreacyjnych na rok 2016

Kalendarz imprez sportowych i rekreacyjnych na rok 2016 Kalendarz imprez sportowych i rekreacyjnych na rok 2016 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia Organizator 1. Ostrowska Liga Badmintona III turniej 13.02.2016 R Hala Gimnazjum nr

Bardziej szczegółowo

Międzyklasowy Turniej Gry Frizby kl. IV - VI

Międzyklasowy Turniej Gry Frizby kl. IV - VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014 Nazwa miejscowości: Zgorzelec Status miejscowości (Miasto, Gmina lub Miasto i Gmina): Gmina Miejska Zgorzelec Województwo:

Bardziej szczegółowo

uzyskanych punktów Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy

uzyskanych punktów Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Załącznik Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dębicy nr 9/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce

ZARZĄDZENIE NR 41/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce ZARZĄDZENIE NR 41/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce Na podstawie 4 ust.3 Załącznika do Zarządzenia Nr 8/2016

Bardziej szczegółowo

Nazwa miasta / gminy: Siemianowice Śląskie

Nazwa miasta / gminy: Siemianowice Śląskie VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH IX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2017 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Siemianowice Data imprezy Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ W I PÓŁROCZU 2006 R. (WYDATKI BIEśĄCE) 1. Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dział

Bardziej szczegółowo

LP. NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI

LP. NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWO REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK OŚWIATY I SPORTU W NOWYM TOMYŚLU, W ROKU 1 LP. NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI 1 XIII Turniej Halowej Piłki NoŜnej Rodzin na Powitanie

Bardziej szczegółowo

Data wpływu oferty. Kwota całkowita zadania

Data wpływu oferty. Kwota całkowita zadania KONKURS OFERT PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Lp. całkowita 1 Klub Sportowy "GWARDIA" w Opolu "Prowadzenie pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Program Zima w Mieście 2009 19 30 stycznia 2009 r. Zajęcia sportowo rekreacyjne w miejskich ośrodkach sportu i rekreacji.

Program Zima w Mieście 2009 19 30 stycznia 2009 r. Zajęcia sportowo rekreacyjne w miejskich ośrodkach sportu i rekreacji. Program Zima w Mieście 2009 19 30 stycznia 2009 r. Zajęcia sportowo rekreacyjne w miejskich ośrodkach sportu i rekreacji. Warszawskie Ośrodki Wypoczynku Wisła Koordynator programu: GraŜyna Kurosz, nr tel.

Bardziej szczegółowo

I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) 1. Organizator Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe.

I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) 1. Organizator Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku A. Młodzieżowiec I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe. Terminy i

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015

PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015 PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015 ZAŁOŻENIA Program Rozwoju Bazy Sportowej w mieście na lata 2011-2015 obejmuje swoim zakresem główne strefy inwestycyjne, niezbędne do efektywnego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki realizowane w roku 2015.

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki realizowane w roku 2015. Załącznik do Zarządzenia Nr 48/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa ego z dnia 15.01.2015 r. Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki realizowane w roku

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2005 LIPIEC 2005

CZERWIEC 2005 LIPIEC 2005 IMPREZY SPORTOWE ORGANIZOWANE NA TERENE ZIELONEJ GÓRY PRZEZ KLUBY I STOWARZYSZENIA SPORTOWE CZERWIEC 2005 1. czerwiec sierpień Wakacyjny Turniej Tenisowy Skrzatów KRONOPOL TOUR Lato 2005 Korty ziemne przy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji

SPRAWOZDANIE. z realizacji SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 STMiG-SPRAWOZDANIE VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 Miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): PRZEMYŚl MIEJSKA Województwo:

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2016

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2016 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta i Gminy na rok Zasięg Lp. Nazwa wydarzenia Termin Miejsce wydarzenia imprezy Miejscowość III Noworoczny Turniej 16.01. W sale sportowe

Bardziej szczegółowo