LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie Wincenty Witos. Kampania w PSL. B i u l e t y n I n f o r m a c y j n y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie Wincenty Witos. Kampania w PSL. B i u l e t y n I n f o r m a c y j n y 2 0 1 2"

Transkrypt

1 B i u l e t y n I n f o r m a c y j n y A Polska winna trwać wiecznie Wincenty Witos Rok 2012, numer 10 LUDOWIEC MÓWI Data wydania: Kwiecień 2012 Ludowiec Mówi na trwale zagościł już w ludowej braci. Cieszymy się. Dziękujemy za każdy głos, list i mail. Piszcie więcej. Kampania w PSL Janusz Piechociński Jak Polska długa i szeroka trwają Zjazdy powiatowe i gminne. Pierwsze wojewódzkie już mają swoje terminy i odbędą się w październiku. To będą najważniejsze wybory dla PSL od lat. Zachęcamy kandydatów na kandydatów do jasnego zdeklarowania się czy startują, czy nie? Delegaci muszą wiedzieć na kogo będą głosować. Powinni również wiedzieć, z jakim programem kandydaci na prezesa będą startować. Zachęcamy do publikowania programów wyborczych. Ważne tematy: Aktywne FML PSL Lokalnie Co tam na Ziemi Świętokrzyskiej? Sylwetki Liderów Aktywny Kalinowski Ustawy deregulacyjne Piechociński o inwestycjach Nam zależy na PSL, Lepszym PSL

2 Str. 2 LUDOWIEC MÓWI AKTYWNE FORUM MŁODYCH LUDOWCÓW Powiatowy Zjazd Forum Młodych Ludowców w Ostrowcu Świętokrzyskim diusz Bąk, Prezes Aaron Pietruszka i członek zarządu Krzysztof Gajewski. Forum Młodych Ludowców chce służyć mieszkańcom według hasła PSL "Człowiek jest najważniejszy" i tym hasłem mamy zamiar kierować swoje działania poprzez różne inicjatywy na terenie miasta i powiatu. Chcemy pokazać nowe, młode ugrupowanie w powiecie, służące młodym jak i starszym mieszkańcom naszego Powiatu. Zapraszamy na naszą stronę internetową fml-ostrowiec.prv.pl. W dniu odbył się Powiatowy Zjazd Forum Młodych Ludowców naszego powiatu. W obradach wzięło udział około 30 członków. Ustępujący zarząd z Prezesem Arkadiuszem Bąkiem przedstawił podsumowanie mijającej kadencji. W śród zaproszonych gości byli Prezes Wojewódzkiego FML Michał Godowski, Prezesi Powiatowego i Miejskiego PSL Arkadiusz Bąk i Mieczysław Libuda. Na powiatowym zjeździe FML wybrano nowego Prezesa, został nim Aaron Pietruszka. Wybrano również zarząd powiatowy w składzie: Kamil Bańda, Krzysztof Gajewski, Kamil Długosz, Adrian Murdza. Delegatami na zjazd wojewódzki zostali ustępujący Prezes Arka-

3 Rok 2012, numer 10 PSL LOKALNIE Trzy ważne rocznice Dwa lata temu w kwietniu rozbił się samolot prezydencki pod Smoleńskiem. W kwietniu, 28 lat temu zakończyła się obrona krzyża w Zespole Szkól Rolniczych w Miętnem, kwiecień był początkiem bestialskich mordów dokonanych na polskich żołnierzach i policjantach w Katyniu, Charkowie i Twerze. Ważne wydarzenia, smutne i doniosłe rocznice zostały uczczone wspólną mszą w niedzielę 15 kwietnia w garwolińskiej kolegiacie. Uroczystość rozpoczęła prośba starosty Marka Chciałowskiego i burmistrza Tadeusza Mikulskiego o odprawienie mszy w intencji bohaterów i ofiar kwietniowych wydarzeń. Obecni byli w kościele: parlamentarzyści, wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina Orzełowska, wójtowie i burmistrzowie, radni, kombatanci, poczty sztandarowe, młodzież i mieszkańcy Garwolina. Prepozyt kolegiaty proboszcz Ryszard Andruszczak przypomniał chwile, gdy jednoczyliśmy się jako społeczeństwo po śmierci naszego papieża i po katastrofie smoleńskiej. Wspominał błogosławionego Jana Pawła II, którego rocznica śmierci przypadła PSL Ciechanów również w miesiącu kwietniu. Po mszy wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z Garwolina. Zaprezentowali przejmujące utwory muzyczne przy akompaniamencie gitary, wspaniałą inscenizację, która miała nam dać do myślenia i uświadomić, jak często jesteśmy bardzo daleko od ideałów, które wyznawali nasi dziadkowie. Jak często targają nami złe i dobre moce, a my musimy wybierać i nie zawsze robimy to dobrze. Delegacje złożyły też kwiaty pod pomnikiem obrońców krzyża i pod pomnikiem AK. W domu kultury można było obejrzeć wystawy foto- Str. 3 graficzne. Jedna była zatytułowana Był wśród nas i przypominała wizytę śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego na ziemi garwolińskiej. Druga poświęcona była obronie krzyża. Projekcja filmu Gorycz i chwała ukazująca postać prezydenta Kaczyńskiego oczami córki Marty i przyjaciół zakończyła uroczystości. Był to ciepły i wzruszający dokument o życiu Prezydenta, ale także ojca, męża, przyjaciela. Ukazywał zaskakującą i często nieznaną szerszemu gronu twarz Lecha Kaczyńskiego.

4 Str. 4 Co się dzieje na rynku inwestycji? Eksperci: Rynek budowlany jest trudny nawet dla dużych firm. Ostra konkurencja pomiędzy firmami, zatory płatnicze, niekontrolowany wzrost cen paliw i materiałów budowlanych, a co za tym idzie spadająca rentowność, powodują, że nawet duzi gracze na rynku mogą mieć kłopoty finansowe - uważają eksperci rynku budowlanego. Ostatnio głośno było o kłopotach spółki PBG SA stojącej na czele grupy kapitałowej, której profil działalności obejmuje generalne wykonawstwo instalacji dla gazu ziemnego i ropy naftowej, wody i paliw w systemie "pod klucz" oraz kompleksową realizację inwestycji z zakresu budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, infrastrukturalnego, drogowego i energetycznego. Pomimo takiej różnorodności działalności firma ma kłopoty finansowe. Wśród środków zaradczych wymieniane są m.in. emisja obligacji, sprzedaż niepodstawowych aktywów np. nieruchomości, czy pozyskanie inwestora strategicznego. Zdaniem ekspertów problemy grożą wielu innym firmom z branży. Wiceszef sejmowej Komisji Infrastruktury Janusz Piechociński zwrócił uwagę na to, że duże firmy budowlane mają coraz mniejszą rentowność, a wiele firm wykonawczych skarży się na zachwianie płynności finansowej. "Pomimo prowadzenia różnorodnej działalności biznesowej duże firmy mają kłopoty finansowe. Ponadto na rynku mamy do czynienia z zagrożeniami bankructwem lub bankructwami niektórych wykonawców oraz z problemami z regulowaniem należności podwykonawcom" - powiedział PAP Piechociński. Dodał, że podczas jednego z posiedzeń Komisji Infrastruktury w marcu omawiana była sytuacja Budimeksu, któremu pogorszyły się wyniki z powodu nieprzewidywanego wzrostu cen asfaltu od 2010 r. do 2011 r. o 52 % i nieprzewidywanego wzrostu cen oleju napędowego w tym samym czasie o 50 %. "W związku z tym zgłosiłem rządowi propozycję, aby przy kontraktach trwających ponad dziewięć miesięcy wprowadzić indeksację cen surowców i materiałów, a w przetargach przejść na walutę krajową, aby zdjąć z rynku ryzyka kursowe oraz odejść od jedynego kryterium, jakim jest najniższa cena" - powiedział Piechociński. Zdaniem wiceprezesa Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Bohdana Wyżnikiewicza poważną przyczyną problemów firm budowlanych jest bardzo silna konkurencja pomiędzy nimi. "Firmy konkurują ze sobą drapieżnie. Żeby zdobyć kontrakt zaniżają ceny i często na realizują kontrakty na granicy opłacalności" - powiedział PAP Wyżnikiewicz. Dodał, że w każdej innej branży otwarcie się na UE wyszło na dobre polskim firmom. W przypadku budownictwa jest inaczej, gdyż na polskim rynku pojawiły się firmy zagraniczne silniejsze kapitałowo i lepiej zorganizowane, które skutecznie konkurują w przetargach z polskimi podmiotami. Kolejny duży problem polega na tym, że przedsiębiorstwa budowlane dostają zapłatę z dużym opóźnieniem. W takiej sytuacji, żeby nie mieć kłopotów trzeba być bardzo silnym kapitałowo i nie brać zbyt wiele kontraktów do realizacji. Trzeba mieć własne środki lub możliwość kredytowania się w ciężkim czasie - uważa Wyżnikiewicz. Ekspert IBnGR zwrócił także uwagę na to, że wszystkie giełdowe spółki budowlane nie mają LUDOWIEC MÓWI dobrej passy, a PBG, która wypadła z indeksu WIG 20 jest czwartą największą, po Budimeksie, Polimeksie Mostostalu i Elektrobudowie spółką budowlaną na giełdzie. "W ciągu ostatniego roku indeks spółek budowlanych spadł na giełdzie więcej niż o połowę. To jest efekt silnej konkurencji, walki za wszelką cenę o kontrakty na granicy opłacalności. Do tego doszedł kryzys za granicę" - podkreśla Wyżnikiewicz. Jego zdaniem z powodu pogorszeniakoniunktury firmy budowlane czekają ciężkie czasy. "Kończą się kontrakty związane z EURO 2012, ale firmy mogą dużo zarobić na inwestycjach w energetyce. To będą wielomiliardowe kontrakty, ale będą okupione dużą walką konkurencyjną. Zapowiada się bardzo trudny rynek" - uważa Wyżnikiewicz. Janusz Piechociński zwraca uwagę na to, że rynek przetargów w infrastrukturze dramatycznie szybko się kurczy. "Gwałtowne załamanie rynku nowych przetargów może spowodować konieczność zwolnień w branży na wielką skalę" - przestrzega Piechociński. Jeszcze trudniejsza jest sytuacja małych i średnich firm które podjęły się roli podwykonawcy. Często to właśnie ich kosztem duże firmy chcą sobie zrekompensować wzrost kosztów.(pap)

5 Rok 2012, numer 10 Str. 5 Co tam na Ziemi Świętokrzyskiej? Na zdjęciu: Adam Jarubas z wizytą w Moskarzewie Świętokrzyskie znakomicie wydaje pieniądze unijne Komisja Europejska wypłaciła już województwom ponad 9 mld euro na regionalne programy operacyjne podaje portalsamorzadowy.pl. Świętokrzyskie jest na drugim miejscu pod względem pozyskiwania środków z Brukseli. Jak informuje portalsamorzadowy.pl do końca marca województwa złożyły do Brukseli wnioski o zwrot 8,09 mld euro wydatków na różnego typu inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską, w ramach regionalnych programów operacyjnych. Komisja wypłaciła już 7,66 mld euro, wcześniej zaś zwróciła już 1,49 mld złotych. Oznacza to, że województwa otrzymały już łącznie 9,15 mld euro ponad połowę pieniędzy jakie mają zagwarantowane w ramach regionalnych programów operacyjnych (17,27 mld euro). Najwięcej pieniędzy, w stosunku do wielkości RPO, otrzymały już województwa: opolskie - 67,65 %, świętokrzyskie 65,42%, wielkopolskie - 61,86% i lubuskie - 61,20 %. AdamJarubas.blog.onet.pl

6 Str. 6 Dziś Jarosław Rzepa szef PSL w województwie zachodniopomorskim Urodziłem się 22 sierpnia 1972 roku w Szamotułach w województwie wielkopolskim. Dzieciństwo spędziłem w moim rodzinnym mieście Wronki. Po zakończeniu edukacji w szkole podstawowej rozpocząłem naukę w Technikum Ogrodniczym w Starej Łubiance, które ukończyłem w 1992 roku. Do Szczecina trafiłem dzięki zdobytemu indeksowi, który uprawniał mnie do wyboru dowolnego kierunku studiów na Akademii Rolniczej w Szczecinie. W 1997 roku obroniłem tytuł magistra na kierunku ogrodnictwo, ze specjalności rośliny ozdobne. Równolegle od 1994 do 1997 roku podjąłem studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Biologia, który ukończyłem w 1997 roku. Pierwszym miejscem pracy, z którym związałem swoje życie na 11 lat była Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu. Tam nadal realizowałem swoją pasję do ogrodnictwa. W latach na Akademii Rolniczej w Krakowie ukończyłem międzywydziałowe studia podyplomowe z zakresu hodowli i nasiennictwa roślin. W 2002 roku wstąpiłem w poczet członków Polskiego Stronnictwa Ludowego do organizacji miejskiej w Szczecinie. Po zebraniu odpowiedniego bagażu doświadczeń podjąłem w 2002 roku decyzję o rozpoczęciu prac nad doktoratem, który obroniłem w 2007 roku na Akademii Rolniczej w Szczecinie. W 2008 roku otrzymałem możliwość i szanse pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na stanowisku dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, którym do dzisiaj kieruję, choć pod zmienioną już nazwą (Wydział Rolnictwa i Rybactwa). W tym okresie tak naprawdę rozpoczęła się moja praca na rzecz społeczności i obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Przydatne do realizacji tego zadania okazało się moje wykształcenie, które wykorzystuję w codziennej pracy. Do najważniejszych osiągnięć w tym okresie chciałbym zaliczyć rozpoczęcie i zakończenie prac nad aktualizacją programu pn. Strategia Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich na lata , rozpoczęcie likwidacji ostatnich w regionie mogilników. Od 2008 roku rozpocząłem również pracę nad wdrażaniem Programu Operacyjnego Ryby Obecnie na terenie województwa wybrano do realizacji tego programu 7 lokalnych grup rybackich, które mają do wydania ponad 200 mln zł i jest to druga po województwie pomorskim alokacja środków w ramach tego programu. Pracuję również w Komitecie Monitorującym tego programu, działającym przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako członek z ramienia Związku Województw RP. Bardzo LUDOWIEC MÓWI Sylwetki Liderów ważnym odcinkiem mojej pracy jest promocja zdrowego stylu odżywiania, który realizuję poprzez promocję produktów regionalnych. Któż nie zna Miodu Drahimskiego, Ogórka Kołobrzeskiego, czy ostatnio zarejestrowanych - Pasztecika Szczecińskiego i Paprykarza Szczecińskiego. Jestem także członkiem kapituły krajowej znaku Jakość i tradycja oraz sekretarzem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy Związku Województw RP. Od 2009 roku zasiadam również w Radzie Naukowej Wolińskiego Parku Narodowego. Na niwie działalności społecznej byłem do 2010 roku członkiem rady osiedla Pomorzany oraz startowałem w ostatnich wyborach samorządowych do Sejmiku województwa zachodniopomorskiego z okręgu szczecińskopolickiego. W strukturach Polskiego Stronnictwa Ludowego do momentu wyboru na Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL piastowałem funkcję Wiceprezesa Zarządu Miejskiego PSL w Szczecinie. W życiu prywatnym pozostaję w związku małżeńskim od 17 lat, z którego to związku urodziła nam się córka Zuzanna, która ma 11 lat.

7 Rok 2012, numer 10 I Płocka Debata Oksfordzka pod honorowym patronatem Posła do PE Jarosława Kalinowskiego Str. 7 3 kwietnia 2012 roku w gmachu Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku odbyła się I Płocka Debata Oksfordzka. Do udziału w debacie przystąpiło 8 płockich szkół: LO im. St. Małachowskiego, LO im. Wł. Jagiełły, III LO, IV LO, V LO, ZS im. Leokadii Bergerowej, I LO Płockiego Uniwersytetu Ludowego i Zakład Doskonalenia Zawodowego. Debata składała się z dwóch etapów. W pierwszym szkoły losowały tematy dyskusji jak również status stanowiska broniący tezę" lub negujący tezę". Wstępem do debaty było głosowanie publiczności "za" lub "przeciw" tezie przy użyciu interaktywnych przycisków do głosowania. Umożliwiło to na końcu dyskusji sprawdzenie, ile osób z publiczności dana drużyna zdołała przekonać do swoich poglądów. Młodzież spierała się m.in. o to, czy Turcja powinna być kolejnym członkiem UE oraz czy współpraca międzypokoleniowa jest szansą na rozwój Europy. Do finału przeszły dwa zespoły, które zdobyły największą liczbę punktów - reprezentacja III LO i Jagiellonki. W ostatnim starciu uczniowie debatowali o tym, czy Polska wykorzystała swoją szansę i dzięki prezydencji stała się bardziej znaczącym członkiem UE. Wypowiedzi oceniała Loża Ekspertów, która była pod wrażeniem wysokiego poziomu dyskusji. Pierwsze miejsce w debacie zdobyła reprezentacja III LO, drugie - Jagiellonki. W nagrodę uczniowie pojadą do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Zaproszenie w imieniu Posła Jarosława Kalinowskiego wręczyła Asystentka Biura w Płocku. Laureaci trzeciego miejsca - uczniowie Małachowianki pojadą do Strasburga. Organizatorami debaty byli: Urząd Miasta Płocka, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica. Honorowym patronatem obieli ją Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica- profesor Zbigniew Kruszewski oraz Posłowie do Parlamentu Europejskiego Ziemi Płockiej m. in. Jarosław Kalinowski, który ufundował główną nagrodę - WYJAZD DO PARLAMENTU EURO- PEJSKIEGO.

8 Str. 8 LUDOWIEC MÓWI Ustawy deregulacyjne pozytywnie ocenione Raporty przygotowane przez OECD oraz zespół naukowy pod kierownictwem prof. Krzysztofa Rybińskiego pozytywnie oceniły deregulacyjne działania MG. Docenione zostały m.in. zmiany w prawie gospodarczym oraz zmniejszenie wydatków przedsiębiorców i obywateli. W tegorocznym raporcie Economic Surveys: Poland 2012" eksperci OECD pozytywnie odnieśli się do działań MG ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej. Szczególną uwagę zwrócili na ulepszenie w 2011 r. prawa gospodarczego i procedurę rejestracji działalności gospodarczej m.in. skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS oraz możliwość wykorzystania zaległego urlopu do 30 września następnego roku. Działania te zmniejszyły formalności administracyjne przy zakładaniu i prowadzeniu własnego biznesu. Ponadto analitycy OECD wskazali pozytywne efekty uproszczenia wymogów informacyjnych - zastąpiono około 200 zaświadczeń wydawanych przez ograny administracji publicznej oświadczeniami oraz ograniczono liczbę dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. OECD przyjmuje także z zadowoleniem plany resortu gospodarki dotyczące dalszego zmniejszania obciążeń administracyjnych w 2012 r. Będą one dotyczyły dalszego wdrażania rozwiązań upraszczających oraz ograniczania formalności administracyjnych związanych z regulacjami podatkowymi i kontaktami z systemem ubezpieczeń społecznych. Z kolei raport Rola grup interesów w procesie stanowienia prawa w Polsce" przygotowany przez zespół prof. Krzysztofa Rybińskiego przeanalizował 1366 aktów prawnych uchwalonych od 1989 roku. Badanie obejmowało akty prawne z zakresu finansów publicznych i wolności gospodarczej. Analizie poddana została m.in. Ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (tzw. druga ustawa deregulacyjna). Zespół prof. Rybińskiego uznał ją za jedną z czterech najlepszych aktów prawnych dotyczących wolności gospodarczej od 1989 r. W raporcie jako zasadniczą zmianę wskazano zniesienie z dniem 1 stycznia 2013 r. Dziennika Urzędowego Monitor Polski B". Dzięki temu przedsiębiorcy zwolnieni zostaną z kosztownego obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w tym dzienniku (w skali roku był to koszt ok. 100 mln zł). Ustawa wprowadziła również szereg innych rozwiązań przyjaznych dla obywateli i przedsiębiorców m.in. zobowiązanie Ministra Finansów do wydawania ogólnych interpretacji podatkowych na wniosek podatników, zmniejszenie częstotliwości drukowania i przekazywania druków RMUA oraz skrócenie przechowywania - z 10 do 5 lat - kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych ZUS. Rozwiązania zawarte w ustawie zmniejszyły wydatki obywateli i firm o co najmniej 3 mld zł rocznie.

9 Rok 2012, numer 10 Str. 9 Polecamy stronę posła Krzysztofa Borkowskiego Trochę mniej poważnie Dziesięć przykazań ma 279 słów. Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych 300 słów Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie przewozu cukierków karmelkowych słów. Do taksówki wsiadły dwie paniusię typu "damulka z pretensjami". Po drodze gwarzą sobie o tym i o owym. - To doprawdy okropne, jacy ludzie bywają niekulturalni! Wyobraź sobie moja droga, byłam ostatnio na przyjęciu, gdzie do ryby podano mi nóż do befsztyków! - O tak, szokujący brak ogłady. Mnie znowu zaproponowano sherry w kieliszku do szampana! W tym momencie wtrąca się zmieszany taksówkarz: - Panie nie wezmą mi za złe, mam nadzieję, że ja tak tyłem do pań siedzę? Blondynka pyta się na ulicy: - Przepraszam, która jest godzina? - Za piętnaście siódma - odpowiada zagadnięty mężczyzna. Na to blondynka: - Ja się nie pytam, która będzie za piętnaście minut tylko która jest teraz, baranie!!! W przedszkolu Jasiu siedzi na nocniczku i płacze. - Dlaczego płaczesz? - pyta pani wychowawczyni - Bo pani Zosia powiedziała, że jak ktoś nie zrobi kupki to nie pójdzie na spacer. - I co? Nie możesz zrobić - Ja zrobiłem, ale Wojtek mi ukradł!!! Rozmawia dwóch psychologów: - Wiesz, mówi pierwszy. Wystarczy krzyknąć "Aaaaaa!" w bibliotece, a wszyscy się na Ciebie gapią w milczeniu. - A próbowałeś zrobić to samo w samolocie? - pyta drugi. Wszyscy się przyłączają. Spotykają się dwie blondynki i jedna mówi: - Ty, słuchaj wiesz że w tym roku syl- wester wypada w piątek? A na to druga: - Kurcze, żeby tylko nie trzynastego! Blondynka startuje w teleturnieju. Prowadzący zadaje pytanie: - Myli się tylko raz. Blondynka myśli, myśli i odpowiada: - Brudasy Zalany w trupa mąż wraca do domu późno w nowy. W drzwiach wita go żona z patelnią w ręku. Mąż: - Iśś spaś, kochanie, njee jessem głodny

10 PSL Biuletyn Informacyjny Redakcja: Tomasz Jędrzejczak Tel.: E mail: Robert Orzechowski W zeszłym tygodniu w Sejmie znów widzieliśmy sceny, jakich nie powinniśmy oglądać. Rocznica Katastrofy Smoleńskiej dała niektórym politykom asumpt do wytoczenia armat wojennych. A przecież w tej tragedii zginęli przedstawiciele wszystkich stronnictw politycznych. W feralnym samolocie lecieli śp. Koledzy: Leszek Deptuła, Wiesław Woda i Edward Wojtas. Wspominam ich bardzo ciepło. Pogodny i zawsze uśmiechnięty Leszek, żywiołowy, żyjący polityką Wiesiek i żartowniś z charakterystyczną charyzmą Edek. Tak było. Zapaliliśmy im świeczkę, w zadumie wspomnieliśmy o nich. Nikt nie buduje kapitału politycznego na tej tragedii, nikt z Ludowców. Zadbajmy, żeby kolejne rocznice były w zadumie i pamięci, a nie z okrzykiem Sto Lat. Janusz Piechociński

Firmy wstrzymują inwestycje

Firmy wstrzymują inwestycje Lubuskie Forum Gospodarcze: Jakie będzie województwo w 2030? Firmy wstrzymują inwestycje mówi Jeremi Mordasewicz FUNDUSZE UE Mapa przedsiębiorcy PRAWO Sądzić się polubownie PROJEKT Biznes i nauka FOTORELACJA

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011 Zbigniew Kledyński: - Nieporozumieniem jest przekonanie, że główne hamulce w procesach inwestycyjnych tkwią w Prawie budowlanym. Proces wydłuża się z racji trudności z planowaniem przestrzennym i kwestiami

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Nr 10 12/2013. Mazowiecka Gazeta Platformy Obywatelskiej. Andrzej Halicki: Praca i Optymizm

Nr 10 12/2013. Mazowiecka Gazeta Platformy Obywatelskiej. Andrzej Halicki: Praca i Optymizm Nr 10 12/2013 Mazowiecka Gazeta Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki: Praca i Optymizm Spis treści Rada Krajowa PO 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Rada Krajowa PO wybrała zarząd partii Zjazd Regionu

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 6 (51) /2012 Zostań Lubuskim Liderem Biznesu zgłoszenia do 16 lipca Finał konkursu 24 września w Filharmonii Gorzowskiej czerwiec 2012 1 2 czerwiec 2012

Bardziej szczegółowo

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 7/8 (596/597) lipiec/sierpień 2015 8 9 18 ROZMOWA MAGAZYNU WSPOMNIENIA PORADNIK MAGAZYNU Dr Zbigniew Kuźmiuk

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo Legenda konspiracji Mirosław Chojecki. Do dziś nie opowiada o tym, co robi, dopóki tego nie zrobi. Ciągle walczy o wolne słowo i daje wyraz rozczarowaniu, że w Polsce

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Bankowość spółdzielcza jest unikalna - Zgromadzenie Prezesów Grupy BPS Obrali Kurs i dotarli do celu - finał konkursu Kurs na zysk Sukces z Bankiem Spółdzielczym - Stałe łącze z Bankiem str. 10 str. 22

Bardziej szczegółowo

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ LUTY 2013 NR 2 (180) Stutysięczny absolwent politechniki w Gdańsku Nowe logo naszej uczelni Z życia studentów Tunel pod Martwą Wisłą 2/2013 PISMO

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

polska Tauron Basket Liga Prof. Bralczyk: Taurona czy Tauronu? Rynek energii Słowacja

polska Tauron Basket Liga Prof. Bralczyk: Taurona czy Tauronu? Rynek energii Słowacja polska EnerGIA magazyn NR 10 (24) październik 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Tauron Basket Liga Prof. Bralczyk: Taurona czy Tauronu? Rynek energii Słowacja wydarzenia spis treści Jubileuszowa nagroda

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Ryszardem Lorkiem, prezesem Zarządu SGB-Bank SA.

Rozmowa z Ryszardem Lorkiem, prezesem Zarządu SGB-Bank SA. 2 Z Z Y C I A S G B SGB Rozmowa z Ryszardem Lorkiem, prezesem Zarządu SGB-Bank SA. - Czy w SGB-Banku i zrzeszonych z nim Bankach Spółdzielczych rozpoczęła się nowa era? - Nawiązuje Pan do niedawnego powołania

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 5(559) maj 2012 5 12 15 ROZMOWA MAGAZYNU Scenariusz dla rozwoju Związku RAPORT Nielekki byt Pomorzanina AUTORYTETY:

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187 600 lat Krotoszyna 2015 - rokiem polskiej samorządności ZE ZWIĄZKU W NUMERZE 25-LECIE SAMORZADU TERYTORIALNEGO V Sześć ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

Kalejdoskop Sukcesy Lewiatan Goście Projekty najważniejszych legislacyjne w Unii Lewiatana unijne wydarzeń 2013 r. 2013 r.

Kalejdoskop Sukcesy Lewiatan Goście Projekty najważniejszych legislacyjne w Unii Lewiatana unijne wydarzeń 2013 r. 2013 r. Raport roczny 2013 10 34 60 70 76 Spis treści Kalejdoskop najważniejszych wydarzeń 2013 r. Sukcesy legislacyjne 2013 r. Lewiatan w Unii Europejskiej Goście Lewiatana Projekty unijne 6 30 38 64 72 82 List

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Maciej Meisel

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Maciej Meisel Nr 09 (46) listopad 2010 r. Ogłoszenie płatne Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Romanem Domańskim, Prezesem Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

Rozmowa z Romanem Domańskim, Prezesem Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS S.A. str. 8 TalentowiSKO Druga edycja Programu zakończona str. 19 Sukces z Bankiem Spółdzielczym Dobry bank to tani

Bardziej szczegółowo

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Nr 3 wrzesień 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Obligacje to pieniądze na inwestycje Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn SkidziŃ Wilczkowice

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (25) /2009. Nagrody Przedsiębiorstwo Fair Play 2009 rozdane. grudzień 2009 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (25) /2009. Nagrody Przedsiębiorstwo Fair Play 2009 rozdane. grudzień 2009 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (25) /2009 Nagrody Przedsiębiorstwo Fair Play 2009 rozdane grudzień 2009 1 Życzenia zdrowia i pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym z okazji zbliżających

Bardziej szczegółowo

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym Nr 21(213) I 30 października 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl

Bardziej szczegółowo

Nadszedł czas, by promować

Nadszedł czas, by promować NAFTA I GAZ 12 CHEMIA FARMACJA PAPIER PALIWA 295 ROK XXIII CERAMIKA GRUDZIEŃ SZK O 2014 SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Rada SPCH w II rocznicę śmierci Andrzeja Koneckiego Duda: jesteśmy niewolnikami!

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński Wiceprezes Izby:

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo