PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 Nasz znak: ON 340 / 03 / 2010 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) , fax (068) PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI W DRZENIOWIE I BIAŁKOWIE, GMINA CYBINKA Program funkcjonalno użytkowy, na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r., Dz. U. Nr 223, poz Z późn. zm.) opisuje przedmiot zamówienia jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków Opracował: mgr inż. Dariusz Kuczyński Cybinka, 18 marca 2010r. GMINA CYBINKA, ul. Szkolna 5, Cybinka Strona 1 z 9

2 SPIS TREŚCI 1. Część opisowa Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836: Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Część informacyjna Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Wytyczne i zalecenia Załączniki do Programu funkcjonalno użytkowego:...9 GMINA CYBINKA, ul. Szkolna 5, Cybinka Strona 2 z 9

3 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo technicznej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w Drzeniowie i Białkowie oraz stacją zlewczą ścieków w Białkowie, gmina Cybinka Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych. Załącznik Nr 1 Plan sytuacyjny jest głównym elementem programu określającym funkcjonalne i użytkowe cechy projektu. Zakres robót obejmuje: 1) projektowanie i budowa sieci kanalizacji tłocznej PE HD Dn90x5,4mm SDR17 PE100 PN10 o długości L=1 700,00mb w Białkowie (drogi gminne i powiatowe) działki nr ewid. 269/7, 330, 329, 746, 327, 738/3, 738/1 obręb Białków, gmina Cybinka Miejsce wpięcia: Początek projektowana przepompownia ścieków ze stacją zlewczą na działce nr ewid. 269/7 obręb Białków, Koniec istniejący rurociąg PE HD Dn90x5,4mm na działce o nr ewid 738/1 obręb Białków 2) projektowanie i budowa sieci kanalizacji tłocznej PE HD Dn90x5,4mm SDR17 PE100 PN10 o długości L=40,00mb w Drzeniowie działki nr ewid. 9/59, 9/40, 203/2 obręb Drzeniów, gmina Cybinka, z wpięciem do istniejącego rurociągu PE HD Dn90x5,4mm na działce o nr ewid 203/2 obręb Drzeniów Miejsce wpięcia: Początek projektowana przepompownia ścieków na działce nr ewid. 9/59 obręb Drzeniów Koniec istniejący rurociąg PE HD Dn90x5,4mm na działce o nr ewid 738/1 obręb Drzeniów 3) projektowanie i budowa przepompowni ścieków oraz stacji zlewczej ścieków na działce o nr ewid. 269/7 obręb Białków z wpięciem do istniejącego rurociągu PE HD Dn90x5,4mm oraz do projektowanego rurociągu PE HD Dn90x5,4mm SDR17 PE100 PN10 o długości L=1 700,00mb, Lokalizacja przepompowni: dz. nr ewid. 269/7 rzędna terenu 61,40m n.p.m. UWAGA!!! zbiornik przepompowni musi spełniać charakter studni rozprężnej dla rurociągu z Drzeniowa!!!! Niezbędne minimalne wyposażenie przepompowni: a) z uwagi na istniejący system monitoringu GPRS przepompowni ścieków firmy HYDRO PARTNER z Leszna na terenie Gminy Cybinka, zaproponowana automatyka musi być kompatybilną z automatyką stosowaną przez Brzeską Fabrykę Pomp i Armatury MEPROZET Sp. z o.o. oraz HYDRO PARTNER z Leszna w kwestii prawidłowego funkcjonowania sieci monitoringu, b) zbiornik betonowy z betonu B-45 lub polimerobetonu lub równoważnym z pokrywą w wykonaniu specjalnym (łączenie na uszczelki, zabezpieczony wewnątrz farbą chemoodporną, na zewnątrz lakierem asfaltowym), c) kompletną armaturę (kolana sprzęgające wraz z podstawami), zawory zwrotne kulowe, zasuwy z klinem ogumowanym, orurowanie ze stali kwasoodpornej, prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej, złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej, d) konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: uniwersalny wspornik rozdzielnicy (spełniający również funkcję wentylacji wywiewnej) i kominek wentylacyjny nawiewny, właz z kratą bezpieczeństwa zamykany na kłódkę, pomost obsługowy z kratą przeciwpoślizgową, drabina do zejścia na pomost, wsporniki armatury, prowadnic i pionów tłocznych itp.); e) kominki wentylacyjne zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni np. długich prętów, kamieni itp. stali kwasoodpornej, f) deflektor tłumiący napływ ze stali nierdzewnej, g) łańcuchy pomp i pływaków ze stali nierdzewnej, h) kompletny układ sterowania, obudowa wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego, Strona 3 z 9

4 i) każdorazowo naprzemienna praca pomp, w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa, j) wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy, k) zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp, l) zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz (czujnik zaniku i asymetrii faz), m) zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 (szeregowo, połączone w pompie wyłączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy), n) sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem dwuliniowym LCD na wyświetlaczu licznik czasu pracy dla każdej z pomp, sterowanie ręczne lub automatyczne, sygnalizowana praca pomp, sygnalizowana awaria (wyświetla kod komunikatu o możliwej przyczynie awarii), o) w przypadku awarii jednej z pomp, całkowitą pracę przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa, p) sygnalizacja akustyczno-optyczna alarmów, q) gniazdo 230V, r) wyłącznik główny, s) sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomów. Rurociąg po stronie tłocznej: Rurociąg projektowany PE HD Dn90 L=1 700,00mb wpięty na działce 738/1 obręb Białków (rzędna terenu 57,30m n.p.m.) do rurociągu istniejącego PE HD Dn90 L=1 800,00mb połączonego ze studnią rozprężną w Cybince (rzędna terenu 53,80m n.p.m.) 96 mieszkańców mieszkańcy bloków podłączonych do lokalnej sieci kanalizacyjnych i wyposażonych wg klasy IV tabeli 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia Liczba mieszkańców Białkowa 598 z czego: przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70) 502 mieszkańców mieszkańcy budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych i wyposażonych wg klasy IV tabeli 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70) Lokalizacja stacji zlewczej ścieków: dz. nr ewid. 269/7 rzędna terenu 61,40m n.p.m. Stacja zlewcza kontenerowa. Maksymalny zrzut ścieków 40m 3 /d. Stacja wpięta grawitacyjnie do projektowanej przepompowni ścieków na działce nr ewid. 269/7 obręb Białków. Stacja w całości wykonana ze stali kwasoodpornej. Kontener zabezpieczony termicznie. Stacja wyposażona w: a) urządzenie do pomiaru i kontroli parametrów oraz ilości dostarczanych ścieków (przepływomierz i moduł pomiarowy do pomiaru odczynu ph, konduktancji i temperatury w sytuacji przekroczenia parametrów odbiór ścieków musi być przerwany, b) obsługa za pomocą identyfikatora transponderowego, c) sito czyszczone ręcznie, d) po zakończeniu zrzutu automatyczne przepłukanie układu wodą, e) zapis wszystkich danych na karcie PCMCIA lub innym nośniku, f) panel sterujący wyposażony w panel przemysłowy, drukarkę i czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców umożliwiający raportowanie zawierające m.in. numer dostawcy, daty i godziny, ilości dostarczanych ścieków, wartości ph, konduktancji i temperatury oraz kontyngentu ustalonej ilości ścieków dla danego klienta, Strona 4 z 9

5 4) projektowanie i budowa przepompowni ścieków na działce o nr ewid. 9/59 obręb Drzeniów wraz z wpięciem do istniejącego rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej kanał zrzutowy do przepompowni (materiał i średnica nieznana) oraz do projektowanego rurociągu PE HD Dn90x5,4mm SDR17 PE100 PN10 o długości L=40,00mb, Lokalizacja przepompowni: dz. nr ewid. 9/59 rzędna terenu 93,50m n.p.m. Rurociąg po stronie tłocznej: PE HD Dn90x5,4mm SDR17 PE100 PN10 L=4 500,00mb rzędna wylotu 61,40m n.p.m. Niezbędne minimalne wyposażenie przepompowni: a) z uwagi na istniejący system monitoringu GPRS przepompowni ścieków firmy HYDRO PARTNER z Leszna na terenie Gminy Cybinka, zaproponowana automatyka musi być kompatybilną z automatyką stosowaną przez Brzeską Fabrykę Pomp i Armatury MEPROZET Sp. z o.o. oraz HYDRO PARTNER z Leszna w kwestii prawidłowego funkcjonowania sieci monitoringu, b) zbiornik betonowy z betonu B-45 lub polimerobetonu lub równoważnym z pokrywą w wykonaniu specjalnym (łączenie na uszczelki, zabezpieczony wewnątrz farbą chemoodporną, na zewnątrz lakierem asfaltowym), c) kompletną armaturę (kolana sprzęgające wraz z podstawami), zawory zwrotne kulowe, zasuwy z klinem ogumowanym, orurowanie ze stali kwasoodpornej, prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej, złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej, d) konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: uniwersalny wspornik rozdzielnicy (spełniający również funkcję wentylacji wywiewnej) i kominek wentylacyjny nawiewny, właz z kratą bezpieczeństwa zamykany na kłódkę, pomost obsługowy z kratą przeciwpoślizgową, drabina do zejścia na pomost, wsporniki armatury, prowadnic i pionów tłocznych itp.); e) kominki wentylacyjne zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni np. długich prętów, kamieni itp. stali kwasoodpornej, f) deflektor tłumiący napływ ze stali nierdzewnej, g) łańcuchy pomp i pływaków ze stali nierdzewnej, h) kompletny układ sterowania, obudowa wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego, i) każdorazowo naprzemienna praca pomp, w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa, j) wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy, k) zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp, l) zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz (czujnik zaniku i asymetrii faz), m) zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 (szeregowo, połączone w pompie wyłączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy), n) sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem dwuliniowym LCD na wyświetlaczu licznik czasu pracy dla każdej z pomp, sterowanie ręczne lub automatyczne, sygnalizowana praca pomp, sygnalizowana awaria (wyświetla kod komunikatu o możliwej przyczynie awarii), o) w przypadku awarii jednej z pomp, całkowitą pracę przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa, p) sygnalizacja akustyczno-optyczna alarmów, q) gniazdo 230V, r) wyłącznik główny, s) sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomów. 192 mieszkańców mieszkańcy bloków podłączonych do lokalnej sieci kanalizacyjnych i wyposażonych wg klasy IV tabeli 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia Liczba mieszkańców Drzeniowa 406 z czego: przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70) 214 mieszkańców mieszkańcy budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych i wyposażonych wg klasy IV tabeli 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70) Strona 5 z 9

6 5) zaprojektowanie i budowa przyłączy elektroenergetycznych do projektowanych przepompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków, 6) zaprojektowanie i budowa przyłącza wodociągowego do stacji zlewczej ścieków, 7) zaprojektowanie i budowa terenu utwardzonego niezbędnego do obsługi projektowanych przepompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków oraz do posadowienia kontenera stacji zlewczej, 8) próby ciśnieniowe, uzbrojenie przepompowni i stacji zlewczej oraz rozruch całego układu sieci kanalizacji tłocznej umożliwiający odbiór ścieków w Drzeniowie, zrzut ścieków w Białkowie i dostarczenie ich do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Cybince. Projekt ma obejmować rozwiązania: 1) sieciowe, 2) technologiczne przepompowni ścieków, 3) technologiczne stacji zlewczej ścieków, 4) komunikacyjne w zakresie obsługi urządzeń Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w Drzeniowie i Białkowie oraz stacją zlewczą ścieków w Białkowie będzie realizowana na działkach ewidencyjnych: Lp. 1. Nr działki Obręb ewidencyjny Właściciel 269/7 1 Białków Gmina Cybinka Sposób wykorzystania przepompownia, stacja zlewcza Białków Gmina Cybinka kanalizacja tłoczna Białków Gmina Cybinka kanalizacja tłoczna Białków Gmina Cybinka kanalizacja tłoczna Białków Gmina Cybinka kanalizacja tłoczna /3 1 Białków Zarząd Dróg Powiatowych Słubice kanalizacja tłoczna /1 1 Białków Zarząd Dróg Powiatowych Słubice kanalizacja tłoczna wpięcie do istniejącego rurociągu 8. 9/59 11 Drzeniów Gmina Cybinka przepompownia 9. 9/40 11 Drzeniów ANR Gorzów Wlkp. kanalizacja tłoczna 10. kanalizacja tłoczna wpięcie 203/2 11 Drzeniów Gmina Cybinka do istniejącego rurociągu Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej powinna się zamknąć w istniejących ciągach komunikacyjnych z maksymalnym wykorzystaniem istniejących drzew i terenów zielonych Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997. Lp. Nazwa Powierzchnia 1 Budowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE HD Dn90x5,4mm SDR17 PE100 PN ,00mb 2 Budowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE HD Dn90x5,4mm SDR17 PE100 PN10 40,00mb 3 Budowana Stacja Zlewcza Ścieków w Białkowie 1 sztuka 4 Budowana przepompownia ścieków w Białkowie 1 sztuka 5 Budowana przepompownia ścieków w Drzeniowie 1 sztuka Strona 6 z 9

7 1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych. Wymagania Zamawiającego obejmują: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej w zakresie: 1) budowy sieci kanalizacji tłocznej, 2) budowy dwóch przepompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków, 3) budowy przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków, 4) budowy przyłącza energetycznego i wodociągowego do stacji zlewczej ścieków, 5) budowy systemów komunikacji do obsługi przepompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków. 2. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie: 1) budowy sieci kanalizacji tłocznej, 2) budowy dwóch przepompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków, 3) budowy przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków, 4) budowy przyłącza energetycznego i wodociągowego do stacji zlewczej ścieków, 5) budowy systemów komunikacji do obsługi przepompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków 3. Opracowanie projektów budowlanych w zakresie koniecznym do wykonania zadania. 4. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 1) projekty budowlano-wykonawcze 4 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektroniczne (rozszerzenia *.*doc, *.*dwg, *.*dxf, *.*pdf), 2) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 4 egzemplarze w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej (rozszerzenie *.*doc), 3) informacja dotycząca BIOZ 4 egzemplarze w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej (rozszerzenie *.*doc). 5. Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz z późn. zm.). Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać w 4 egz. Muszą one zawierać wszystkie dane wyszczegółowione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego. Wymagania w zakresie informacji BIOZ wymaga się zawarcia danych wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 6. Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji. 1) zaproponowane przez Projektanta rozwiązania sytuacyjne oraz materiały i technologie należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie projektowania, 2) w sytuacji wystąpienia kolizji z istniejącym zadrzewieniem lub zakrzewieniem Projektant sporządzi plan wyrębu zgodnie z wszystkimi informacjami umożliwiającymi złożenie stosownego wniosku o wycinkę drzew i krzewów, 3) przed realizacją robót projekty muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. 4) w sytuacji wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (np. energetyczną, wodociągową itd.), Wykonawca musi uwzględnić powyższą przeszkodę w kosztorysie ofertowym oraz ją wykonać. 7. Wymagania dotyczące formy opracowania. 1) wszelkie kserokopie elementów projektu powinny być kserowane w całości (tak jak w oryginale) z podpisem Projektanta za zgodność, 2) wszystkie strony projektu powinny być ponumerowane, 3) spis treści powinien posiadać numerację stron, na których znajdują się dane elementy projektu, 4) wszystkie rysunki projektu we wszystkich egzemplarzach powinny posiadać kolorystykę zgodną z legendą rysunku, 5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację projektowo-techniczną. Strona 7 z 9

8 2. Część informacyjna 2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Dla projektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w Drzeniowie i Białkowie oraz stacją zlewczą ścieków w Białkowie, gmina Cybinka Zamawiający złożył wniosek o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w momencie podpisania umowy z wyłonionym Oferentem przedmiotowa decyzja będzie prawomocna w związku z czym, zamierzenie będzie zgodne z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Dla projektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w Drzeniowie i Białkowie oraz stacją zlewczą ścieków w Białkowie, gmina Cybinka nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz z późn. zm.) 2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przedsięwzięcie realizowane jest na gruntach stanowiących własność Gminy Cybinka, Zarządu Dróg Powiatowych i Agencji Nieruchomości Rolnych. Gmina Cybinka dysponuje zgodą właścicieli do dysponowania gruntami na cele budowlane dla przedmiotowej inwestycji Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006r., Dz. U. Nr 156 poz z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r., Dz. U. Nr 223, poz Z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. Nr 202, poz z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym, 2.4. Wytyczne i zalecenia. 1) W zakresie projektowania. Załącznik Nr 1 zawierający Plan sytuacyjny jest głównym elementem programu określającym funkcjonalne i użytkowe cechy projektu. 2) W zakresie istniejącej lub zaprojektowanej infrastruktury. Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz przepompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków. W ramach zadania należy opracować projekt, ściśle nawiązujący do istniejącego uzbrojenia. 3) W zakresie wykonawstwa oferta musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zadania będącego przedmiotem postępowania tj. koszty projektu, budowy drogi (robót budowlanych), dostaw i usług cudzych i własnych związanych z realizacją zadania, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, oznakowania tymczasowego robót, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i decyzji, koszty zajęcia pasa drogowego oraz prowadzenia ewentualnego odwodnienia wykopów, wymiany gruntu, koszty badań. Strona 8 z 9

9 4) Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz stacji zlewczej ścieków zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym projektem, z zachowaniem przepisów prawa budowlanego i parametrów zgodnych z wytycznymi zawartymi w PN-EN/Polskich Normach dla tego typu obiektów. 5) Zamawiający dostarczy mapę sytuacyjno wysokościową do celów projektowych 2.5. Załączniki do Programu funkcjonalno użytkowego: 1) Załącznik Nr 1 Plan sytuacyjny Strona 9 z 9

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczące zakupu i dostawy przepompowni wód deszczowych ZAMAWIAJĄCY

Zapytanie ofertowe. dotyczące zakupu i dostawy przepompowni wód deszczowych ZAMAWIAJĄCY Surochów, dnia 16.05.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy przepompowni wód deszczowych ZAMAWIAJĄCY Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego W Surochowie Sp. z o.o. Surochów 160A 37-500

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-uŝytkowy. dla realizacji zadania pn. Budowa wodociągu Zakręt, gmina Wiązowna

Program funkcjonalno-uŝytkowy. dla realizacji zadania pn. Budowa wodociągu Zakręt, gmina Wiązowna Załącznik Nr 4 do SIWZ Wiązowna, dnia 18.11.2008 r. Program funkcjonalno-uŝytkowy dla realizacji zadania pn. Budowa wodociągu Zakręt, gmina Wiązowna Projektowanie sieci wodociągowej. Adres obiektu: Wieś:

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 3 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik nr 3 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Przepompownia P 1 Wycenę przepompowni według poniższych opisów należy przyjąć do poz. 7.3 przedmiaru robót KNRw 0202 19210100 Montaż elementów prefabrykowanych,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 1 z 5 2014-12-19 14:42 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 373960-2014 z dnia 2014-11-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jerzmanowice-Przeginia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlano

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis Przedmiotu Zamówienia Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / DOKUMENTACJA TECHNICZNA

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / DOKUMENTACJA TECHNICZNA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/TO/2/03/2015 CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / DOKUMENTACJA TECHNICZNA dla zamówienia pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla

Bardziej szczegółowo

Data październik 2009 r.

Data październik 2009 r. Inwestor Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36 Biuro projektowe WKM-Projekt Spółka Cywilna 90-355 Łódź, ul. Abramowskiego 3 tel. 42 6309649 Nazwa

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy dla przyłącza wodociągowego i przykanalika ścieków sanitarnych dla zaplecza przystani wodnej w Chrobrzu gm.

Projekt budowlano wykonawczy dla przyłącza wodociągowego i przykanalika ścieków sanitarnych dla zaplecza przystani wodnej w Chrobrzu gm. Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. ZałoŜenia projektowe.... 2 2.1. ZałoŜenia projektowe do przyłącza wodociągowego... 2 2.2. ZałoŜenia projektowe dla przykanalika... 2 3. Rozwiązania projektowe.... 2 3.1. Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

RB.IP.271.3.2014 Brańszczyk, 2014-05-21. Projekt realizowany. w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

RB.IP.271.3.2014 Brańszczyk, 2014-05-21. Projekt realizowany. w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej RB.IP.271.3.2014 Brańszczyk, 2014-05-21 Projekt realizowany w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEPOMPOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEPOMPOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEPOMPOWNI KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYKANALIKAMI I PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW DLA M. JĘDRZEJÓW NOWY I JĘDRZEJÓW STARY, GMINA JAKUBÓW Opracowanie: inż. Wojciech Cińcio Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Nowohuckie Centrum Kultury Adres: al. Jana Pawła II 232 31-913 Kraków Województwo małopolskie PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: 271.8.2015 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej 107004E Parczówek - Kuraszków. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa opracowania: PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJI POMPOWNI ŚCIEKÓW NR 2 W ROKITNIE

Nazwa opracowania: PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJI POMPOWNI ŚCIEKÓW NR 2 W ROKITNIE Nazwa opracowania: PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJI POMPOWNI ŚCIEKÓW NR 2 W ROKITNIE Zamawiający: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SPÓŁKA Z O.O. Ul. Piłsudskiego 15 20-407 Lublin

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach Instrukcja przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach Projektu pn.: Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Dla usługi Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Ogrodowej, J. Korczaka i Konstytucji 3 Maja w Radzyminie.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr 5 do Wniosku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTOŚĆ 1 Charakterystyczne parametry określające zakres zamówienia... 2 1.1 Ogólny zakres zamówienia... 2 1.2 Charakterystyka gminy Dobra... 2 1.3 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej ulicę Opolską (dawniej Graniczną) w Żędowicach z ulicą Ogrodową (Oczyszczalnia ścieków) w Zawadzkiem ETAP II.

Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej ulicę Opolską (dawniej Graniczną) w Żędowicach z ulicą Ogrodową (Oczyszczalnia ścieków) w Zawadzkiem ETAP II. Część III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA "ZAW-KOM" Spółka z o.o. 47-120 Zawadzkie, ul. Świerklańska 2 tel.: +48 (77) 46-22-200 201 fax.: +48 (77) 46-33-504 e-mail: sekretariat@zaw-kom.pl www.zaw-kom.pl Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN 300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dane ogólne: Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie oraz wybudowanie placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą na halach basenowych obiektu Aqua Park Łódź Sp. z

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim.

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Zamawiający: Adres: Gmina Gryfów Śląski ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

GMINA ZIĘBICE. Ziębice r. JRP WP.2013

GMINA ZIĘBICE. Ziębice r. JRP WP.2013 GMINA ZIĘBICE JRP.271.1.WP.2013 Ziębice 22.03.2013 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na Opracowanie projektów budowlano wykonawczych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ziębice,

Bardziej szczegółowo

dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.branszczyk.pl Brańszczyk: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Ostróda, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, woj. warmińskomazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Ostróda, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, woj. warmińskomazurskie, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26901-2011 z dnia 2011-01-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostróda Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie

Bardziej szczegółowo

I. Część opisowa Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: - Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, operat wodno

I. Część opisowa Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: - Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, operat wodno Inwestor: ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz Nazwa obiektu budowlanego: zaprojektuj i wybuduj CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 71322300-4 Usługi projektowania mostów Spis zawartości:

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bystra-Sidzina Bystra, Bystra. Urząd Gminy Bystra - Sidzina Bystra

Wójt Gminy Bystra-Sidzina Bystra, Bystra. Urząd Gminy Bystra - Sidzina Bystra Wójt Gminy Bystra-Sidzina Bystra, 2009-12-11 34-235 Bystra Urząd Gminy Bystra - Sidzina 34-235 Bystra Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opis elementów przedmiotu zamówienia:

Opis elementów przedmiotu zamówienia: Opis elementów przedmiotu zamówienia: Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zielonki Parcela, ul. Południowa, Zachodnia i Okrężna. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu kanalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży. Teren przeznaczony na rozszerzenie cmentarza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Lemierzyce. Lokalizacja: Lemierzyce, działka nr 13/4. CPV: 45232430-5 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu stalowego DN 800 na wodociąg PE Dz 450 na odcinku od SUW Maczki do Dąbrowy Narodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ NAZWA INWESTYCJI : REMONT (MODERNIZACJA) UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY

INFORMACJA BIOZ NAZWA INWESTYCJI : REMONT (MODERNIZACJA) UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY PR O J EK T O W A N IE KRZYSZTOF OZGA ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. 7 tel.95 7204548, 0 795 584 861 email biuro@akwamel.pl www.akwamel.pl INFORMACJA BIOZ OBIEKT : WODOCIĄG KOMUNALNY ZWIERZYN

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Zakres prac projektowych, w poszczególnych placówkach jest następujący:

Zakres prac projektowych, w poszczególnych placówkach jest następujący: Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytami energetycznymi budynków oświatowych

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej 786 w miejscowości Stojewsko (odcinek

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu technicznego przebudowy pompowni nr 1

Opis techniczny do projektu technicznego przebudowy pompowni nr 1 3 Opis techniczny do projektu technicznego przebudowy pompowni nr 1 1. Dane ogólne 1.1. Inwestor bezpośredni Gmina Pawłosiów 1.2. Podstawa opracowania Umowa zawarta pomiędzy Gminą Pawłosiów a Zakładem

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

w oparciu o złożoną ofertę w związku z art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

w oparciu o złożoną ofertę w związku z art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści: Załącznik Nr 1 do zaproszenia nr 29/2015/ZDZO UMOWA (nr 29/2015/ZDZO) W dniu:.. r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą: 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15, NIP

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania:

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Budowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego : Pętli autobusowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia 9/2014/ZDZO UMOWA (nr 9/2014/ZDZO)

Załącznik nr 1 do zaproszenia 9/2014/ZDZO UMOWA (nr 9/2014/ZDZO) Załącznik nr 1 do zaproszenia 9/2014/ZDZO UMOWA (nr 9/2014/ZDZO) W dniu:... r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą: 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1,2

4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1,2 Przedmiar robót scalony 1 4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1,2 Nazwa zamówienia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lutynia i Wróblowice w ramach przedsięwzięcia Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Nazwy i kody robót: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Nazwy i kody robót: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pn. Wykonanie sieci wodociągowej z miejscowości Sławno do miejscowości Dębe z przyłączeniem miejscowości Prusinowo Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 8 do SIWZ P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU ZA ROJEM W MIEJSCOWOSCI SUSZNO, GMINA WŁODAWA ADRES INWESTYCJI: miejsc. Suszno, działki nr

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Anna Prokopowicz ul.szczęśliwa 12/ Wrocław tel.(0.71) _nip Sanitarna

mgr inż. Anna Prokopowicz ul.szczęśliwa 12/ Wrocław tel.(0.71) _nip Sanitarna PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Anna Prokopowicz ul.szczęśliwa 12/8 53-446 Wrocław tel.(0.71)3617550_nip 894-135-60-06 Stadium dokumentacji: Projekt budowlany- projekt zamienny Branża : Sanitarna Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie SPIS TREŚCI Część opisowa Część graficzna PZT Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach projekt zagospodarowania terenu. 1 : 500 CZĘŚĆ OPISOWA do projektu zagospodarowania terenu: Rozbudowa stacji

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej we wsiach Blizne Jasińskiego i Lubiczów (część II)

Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej we wsiach Blizne Jasińskiego i Lubiczów (część II) GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE EKO- BABICE SP. Z O.O. 05-082 Stare Babice ul. Gen. Kutrzeby 36 Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej we wsiach Blizne Jasińskiego i Lubiczów (część

Bardziej szczegółowo

FIRMA BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Jacek Mierosławski Radłów ul. Biskupska 12, tel. 0-prefix PRZEDMIAR ROBÓT

FIRMA BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Jacek Mierosławski Radłów ul. Biskupska 12, tel. 0-prefix PRZEDMIAR ROBÓT FIRMA BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Jacek Mierosławski 33 130 Radłów ul. Biskupska 12, tel. 0-prefix-14-678-20-12 PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE: ZADANIE: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy (wykonany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegół owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) , fax

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) , fax Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18 Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy...... ZAPYTANIE OFERTOWE... pieczęć

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO Miasto Łeba, działki nr 58/1, 361/15, obręb 2 kategoria obiektu budowlanego: Kategoria VIII inne budowle INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i adaptacji pomieszczeń pod zakup

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Tel:. 15 864 26 41 Fax: 15 864 26 43 www.pgkim.pl e-mail:sekretariat@pgkim.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Część A: Przedmiot zamówienia: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków (w tym zasilaniem, sterowaniem i monitoringiem przepompowni), w miejscowości Wieruchów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy Kontrakt 4 zadanie 4.4. Umowa została podpisana w dniu 14 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Gnojno Załącznik nr 6 do SIWZ Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Przedmiot opracowania: Utwardzenie placu na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: I. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości w miejscowości Danowo, gmina Goleniów OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: I. Cel zadania: a)

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim

OBWIESZCZENIE. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim ZNS-7121-28/08 Mińsk Mazowiecki, dnia 26.06.2008r. OBWIESZCZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTOWE

OPRACOWANIE PROJEKTOWE KRZYSZTOF OZGA PROJEKTOWANIE akwamel Ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 7204548, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl OPRACOWANIE PROJEKTOWE OBIEKT : WODOCIĄG KOMUNALNY TRZEŚNIÓW

Bardziej szczegółowo

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o., 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11. Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Dobór przepompowni ścieków wykonanych przez firmę Purator 1

Załącznik nr 1 Dobór przepompowni ścieków wykonanych przez firmę Purator 1 Załącznik nr 1 Dobór przepompowni ścieków wykonanych przez firmę 1 Przepompownia ścieków sanitarnych PURAPOMP P1 - Rajkowy Wydajność: 0,99 m3/h m i wysokości 3,54 m (wraz z płytą przykrycia) Konieczność

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE do projektów budowlano wykonawczych dla inwestycji pn: projekty dróg gminnych w gminie Zielonki realizowanego w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1, 2

4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1, 2 Przedmiar robót scalony 1 4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1, 2 Nazwa zamówienia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzezina i Wilkszyn w ramach przedsięwzięcia Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Część I - Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego: Pętla autobusowa Rzeszów, ul. Beskidzka Działka nr ewid. 1040/1, Obr 0223 Rzeszów Zwięczyca II Zakres robót

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Grodzonowice, gm. Skalbmierz, dz. nr ew. 6, 72 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ Wyjaśnienia do treści SIWZ Garbatka - Letnisko, dnia 22.06.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B PROJEKT WYKONAWCZY Tom B.1 PROJEKT DROGOWY Tom B.2. OBIEKTY INŻYNIERSKIE

CZĘŚĆ B PROJEKT WYKONAWCZY Tom B.1 PROJEKT DROGOWY Tom B.2. OBIEKTY INŻYNIERSKIE CZĘŚĆ B PROJEKT WYKONAWCZY Tom B.1 PROJEKT DROGOWY Tom B.2. OBIEKTY INŻYNIERSKIE Tom B.2.1 Przepust P1 Tom B.2.2 Przepust P2 Tom B.2.3 Przepust P3 Tom B.2.4 Przepust P4 Tom B.2.5 Przepust P5 Tom B.2.6

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y odprowadzenia wód opadowych z dźwigu windy wraz z przebudową kanalizacji.

P R O J E K T B U D O W L A N Y odprowadzenia wód opadowych z dźwigu windy wraz z przebudową kanalizacji. P R O J E K T B U D O W L A N Y odprowadzenia wód opadowych z dźwigu windy wraz z przebudową kanalizacji. Temat: Inwestor: Branża: Projektant: Sprawdzający: Opracował: Data: Rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

OF PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE. Stadium dokumentacji : Operat wodno prawny

OF PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE. Stadium dokumentacji : Operat wodno prawny Stadium dokumentacji : Operat wodno prawny OF PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE TADUSZ FOREMNIAK 54-315 Wrocław ul. Dziwnowska 12/2 tel. 071 35 44 670 e-meil : fortad@interia.pl NIP 894 103 40 76 Branża : CPV

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do SIWZ, nr sprawy ZP/56/2015/S

Wyjaśnienia do SIWZ, nr sprawy ZP/56/2015/S Gorzów Wlkp., 28.09.2015r. W Y J A Ś N I E N I E Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie realizowanego projektu pn. Uporządkowanie gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Poźrzadło i Żelechów, budowa sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej trzy zadania: I. Budowa pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna Projektowana pompownia

Bardziej szczegółowo