Szkolenia w branży projektowobudowlanej:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenia w branży projektowobudowlanej:"

Transkrypt

1 Szkolenia w branży projektowobudowlanej: Jak zyskać przewagę nad konkurencją Raport opublikowany za zgodą firmy ZweigWhite Przez Bentley Systems, Incorporated Lipiec 2005

2 Streszczenie Istnieją trzy główne korzyści wynikające z zatrudniania przez firmę projektowo-budowlaną dobrze wyszkolonych pracowników: lepsze środowisko pracy, większa wydajność i wyższa jakość. Wszystkie te korzyści wpływają na dochodowość projektów i rentowność firmy, co oznacza, że dla przedsiębiorstw z branży projektowo-budowlanej najistotniejsze jest uzyskanie przewagi nad konkurencją w zakresie wyszkolenia kadry pracowniczej. Opierając się na zgromadzonych przez lata danych porównawczych dotyczących szkoleń w firmach projektowo-budowlanych, firma ZweigWhite ustaliła, że większość stosujących nowoczesne podejście firm przeznacza na szkolenia o wiele więcej środków i czasu niż inne przedsiębiorstwa z branży. Aby firma projektowo-budowlana mogła stwierdzić, czy należy do grona firm o nowoczesnym podejściu i posiadających najlepiej wyszkolonych pracowników, powinna stosować konkretny miernik standardów branżowych. Program Star stworzony przez Bentley Institute umożliwia wyróżnienie postępów użytkowników oprogramowania firmy Bentley w zdobywaniu wiedzy oraz porównywania osiągniętych kwalifikacji z kwalifikacjami kolegów z branży projektowo-budowlanej. W ramach programu Star użytkownicy oprogramowania firmy Bentley uzyskują jedną gwiazdkę za każde 16 godzin profesjonalnych szkoleń w Bentley Institute i mają możliwość zdobycia aż do pięciu gwiazdek, w zależności od łącznego czasu odbytych szkoleń. Trzy gwiazdki oznaczają poziom wyszkolenia zawodowego odpowiadający standardom branżowym, cztery gwiazdki - przekroczenie tych standardów oraz świadomość pracowników, iż należą do grona osób o najwyższym poziomie kompetencji zawodowych w kategoriach szkolenia w branży projektowo-budowlanej. Uczestnicy z co najmniej jedną gwiazdką stają się pracownikami o większej wartość dla firmy, natomiast osoby ze zdobytymi pięcioma gwiazdkami zdecydowanie przyczyniają się do zwiększenia jej przewagi nad konkurencją w kategoriach środowiska pracy, wydajności i jakości. Korzyści wynikające z posiadania dobrze wyszkolonych pracowników Przemyślany, prawidłowo zrealizowany program szkoleń zawodowych stanowi cenny i pożądany element strategii biznesowej wśród dobrze prosperujących firm projektowo-budowlanych. Dla specjalistów z tej branży stałe uczestniczenie w programach szkoleniowych jest istotnym elementem rozwoju ich kariery zawodowej i podnosi ich wartość w oczach pracodawców oraz klientów. Istnieją trzy główne korzyści wynikające z posiadania przez firmę projektowo-budowlaną dobrze wyszkolonych pracowników: lepsze środowisko pracy, większa wydajność i wyższa jakość. Lepsze środowisko pracy. Programy szkoleń zawodowych mogą podnieść morale wśród pracowników, zmniejszyć rotację kadr i ograniczyć koszty rekrutacji. Poprawa zadowolenia z pracy ułatwia firmom zatrzymanie wartościowych pracowników i obniżenie rotacji kadr. Pierwszych pięćdziesiąt firm z listy najlepszych pracodawców przygotowanej przez magazyn CE News na podstawie wyników badania Best Firms to Work For Survey z 2004 roku (z których większość dużo inwestowała w szkolenia) uzyskała wskaźniki rotacji poniżej średniej branżowej wynoszącej 15%. Większe zadowolenie z pracy wśród dobrze wyszkolonych pracowników pomaga ponadto sprzedać nowego pracownika w przypadku podjęcia decyzji o jego zwolnieniu zwłaszcza jeśli firma posiada reputację organizacji stosującej nowoczesne podejście do zagadnienia szkoleń i jest znana w środowisku jako doskonałe miejsce pracy. Większa wydajność. Ukierunkowany program szkoleń zawodowych daje pracownikom narzędzia niezbędne do uzyskania wyższych kompetencji na zajmowanych stanowiskach. Dzięki zwiększeniu wydajności, będącej rezultatem szkoleń, pracownicy mogą wykonać większy zakres prac w krótszym czasie.. Jak wynika z raportu firmy ZweigWhite zatytułowanego Jak stawić czoła problemowi szkoleń w branży projektowo-budowlanej (Confronting The Training Dilemma in the A/E Industry) 2000 USD właściwie zainwestowane w przeszkolenie tylko jednego projektanta, którego godzina pracy przynosi firmie 50 USD, może dać zwrot z inwestycji równy 160%, jeśli wskaźnik wykorzystania projektanta wzrośnie z 75% do 80%. Wyższa jakość. Odpowiednio wyszkoleni pracownicy posiadający kompetencje techniczne przynoszą lepsze efekty pracy niż ich mniej wykwalifikowani koledzy. Właściwy program szkoleń może pomóc pracownikom w unikaniu błędów prowadzących do konieczności poprawiania projektów oraz wzrostu 1

3 kosztów. Na podstawie badania firmy ZweigWhite z 2004 dotyczącego zarządzania projektami w firmach architektonicznych, budowlanych i projektowych oraz zajmujących się inżynierią środowiska (Project Management Survey of A/E/P & Environmental Consulting Firms) stwierdzono, że w ciągu ostatnich pięciu lat ponad jedna czwarta (27%) firm z branży musiała zapłacić odszkodowania z tytułu błędów i uchybień. Średnia kwota takiego odszkodowania wynosiła prawie USD. Dobrze wyszkoleni pracownicy mogą pomóc firmie w unikaniu podobnych problemów przez poprawę jakości pracy. Wyższa jakość usług prowadzi do zadowolenia klientów oraz poprzez budowanie dobrej reputacji firmy pozyskiwania nowych zleceń projektowych. Szkolenia w branży projektowo-budowlanej: Jaki jest standard? Chociaż większość firm projektowo-budowlanych przyznaje, że szkolenia są potrzebne, tylko niektóre przeznaczają na ten cel niezbędne środki nadając mu w ten sposób priorytet. Od wielu lat firma ZweigWhite prowadzi badania nad zagadnieniem szkoleń w branży projektowo-budowlanej, gromadząc dane dotyczące następujących parametrów: Liczba godzin szkolenia jednego specjalisty branży projektowo-budowlanej rocznie. Budżet szkoleniowy firm projektowo-budowlanych jako procent przychodów netto ze świadczonych usług (NSR). Zarówno specjaliści branży projektowo-budowlanej, jak i szefowie firm projektowo-budowlanych mogą wykorzystać takie dane do porównań ze standardami branżowymi. Podczas gromadzenia przez firmę ZweigWhite danych przyjęto strategiczny punkt widzenia oraz wzięto pod uwagę szkolenia wszelkiego rodzaju, w tym szkolenia techniczne, szkolenia w zakresie zarządzania projektami oraz w zakresie programów komputerowych. Liczba godzin szkolenia jednego specjalisty branży projektowo-budowlanej w roku. Na podstawie badania firmy ZweigWhite z 2005 roku dotyczącego zasad, procedur i korzyści w firmach z branży architektonicznej, budowlanej i projektowej oraz inżynierii środowiska (Policies, Procedures & Benefits Survey of A/E/P & Environmental Consulting Firms) stwierdzono, że około 50% specjalistów branży projektowo-budowlanej poświęca każdego roku co najmniej 20 godzin na szkolenie. Ponieważ między poszczególnymi firmami występują różnice wynikające z rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, porównanie firm i specjalistów powinno odbywać się między podmiotami o podobnym profilu. Jak pokazano na rys. 1, specjaliści z firm doradczych w zakresie inżynierii środowiska zwykle odbywają najwięcej szkoleń, a specjaliści z firm ogólnobudowlanych i budowlano-projektowych najmniej. Poziom szkoleń specjalistów, którzy przekraczają liczbę godzin podaną na rys. 1, jest wyższy od standardów branżowych. Rys. 1: Średnia liczba godzin szkolenia jednego pracownika w roku wg rodzaju firmy Inżynieria środowiska jednodziedzinowe wielodziedzinowe Architektura i budownictwo Architektura lub architektura wnętrz ogólne lub budownictwo i architektura 2

4 Budżet szkoleniowy firm jako procent przychodów netto ze świadczonych usług. Od 2002 roku firma ZweigWhite gromadzi dane na temat budżetów szkoleniowych firm w ramach badania dotyczącego zasad, procedur i korzyści (Policies, Procedures & Benefits Survey). Aby dane dotyczące budżetów szkoleniowych uzyskane na podstawie badania były czytelniejsze i przydatne dla firm każdej wielkości, bez względu na poziom inflacji, są przedstawiane w postaci procentowej w stosunku do NSR (procent przychodów netto ze świadczonych usług), a nie wyrażane w dolarach. Od 2002 roku ok. 50% firm posiadających budżet szkoleniowy przeznacza na szkolenia co najmniej 0,6% NSR. Tutaj również występują różnice w budżetach szkoleniowych firm o różnym zakresie działalności, w związku z czym istotne jest, by szefowie firm w porównaniach uwzględniali firmy o podobnym profilu działalności. Na rys. 2 przedstawiono podział wg rodzaju firmy. Kolejność ta jest podobna do przedstawionej na rys. 1. Rys. 2: Średni roczny budżet szkoleniowy jako procent NSR wg rodzaju firmy Inżynieria środowiska jednodziedzinowe wielodziedzinowe Architektura i budownictwo Architektura lub architektura wnętrz ogólne lub budownictwo i architektura Wybijanie się ponad przeciętność: Jak firmy projektowobudowlane mogą zyskać przewagę nad konkurencją Przy porównywaniu poziomu szkoleń w branży projektowo-budowlanej pomocna jest wiedza na temat tego, co stanowi normę. Większość firm i specjalistów jednakże nie chce pozostać przeciętnymi. Aby zyskać prawdziwą przewagę nad konkurencją, należy wybić się ponad standard. Przy nanoszeniu na wykres danych dotyczących czasu przeznaczonego na szkolenia i budżetów szkoleniowych, powstają podobne krzywe, które pokazują wyraźny rozdział pomiędzy firmami poświęcającymi na szkolenia najwięcej środków, a pozostałymi firmami biorącymi udział w badaniu. Jak pokazano na rys. 3, firmy przeznaczające w roku co najmniej 30 godzin na szkolenie jednego pracownika, przewyższają standardy branżowe i należą do firm o nowoczesnym podejściu do szkoleń. Firmy przeznaczające w roku co najmniej 40 godzin na szkolenie jednego pracownika wyraźnie wysuwają się na prowadzenie i, dzięki dobrze wyszkolonemu zespołowi, zyskują przewagę nad konkurencją pod względem środowiska pracy, wydajności i jakości. 3

5 Rys. 3: Liczba godzin szkolenia specjalistów branży projektowo-budowlanej w roku Poniżej średniej Przeciętnie Firmy o nowoczesnym podejściu Przewaga nad konkurencją Procent firm projektowych Godziny na pracownika Rys. 4 pokazuje podobny trend w zakresie budżetów szkoleniowych. Firmy przeznaczające łącznie na szkolenia więcej niż 1,0% przychodów netto ze świadczonych usług należą w branży do firm o nowoczesnym podejściu, ale to firmy przeznaczające na ten cel co najmniej 1,5% zyskują przewagę nad konkurencją. Rys. 4: Łączne budżety szkoleniowe firm jako procent przychodów netto ze świadczonych usług Poniżej średniej Przeciętnie Firmy o nowoczesnym podejściu Przewaga nad konkurencją Procent firm projektowych Procent NSR Chociaż wykresy pokazują, co firmy muszą zrobić z programami szkoleń, by zyskać przewagę nad konkurencją, w przyszłości prawdopodobnie będą musiały wykazać jeszcze więcej zaangażowania, by utrzymać pozycję w branży. Rozwój Internetu oraz technologii sprzętowo-programowych powoduje szybkie zmiany w praktykach branżowych i sposobie realizacji projektów, co jeszcze zwiększa potrzeby szkoleniowe firm projektowo-budowlanych. 4

6 Program Star oferowany przez Bentley Institute Firma Bentley Systems, Incorporated wprowadziła w ramach Bentley Institute program Star jako sposób wyróżnienia postępów użytkowników oprogramowania firmy Bentley w zdobywaniu wiedzy oraz porównawania osiągniętych kwalifikacji z kwalifikacjami kolegów z branży projektowo-budowlanej. W ramach programu Star użytkownicy oprogramowania firmy Bentley uzyskują jedną gwiazdkę za każde 16 godzin szkolenia zawodowego w Bentley Institute i mają możliwość zdobycia aż do pięciu gwiazdek, w zależności od łącznego czasu odbytych szkoleń. Użytkownicy, którzy uzyskali kilka gwiazdek, mogą korzystać z ofert specjalnych i otrzymywać nagrody od firmy Bentley. Szczegółowe informacje na temat programu Star firmy Bentley znajdują się na stronie Wyniki badania firmy ZweigWhite dotyczącego trendów szkoleniowych wśród firm projektowobudowlanych pozostają w ścisłym związku z poziomami osiągnięć w ramach programu Star. Staje się to oczywiste po zestawieniu czasu szkoleń specjalistów branży projektowo-budowlanej z poziomami ich osiągnięć w ramach programu Star. Na rys. 5 pokazano miejsca, w których poziomy pięciogwiazdkowe odpowiadają standardom branżowym w zakresie czasu szkoleń w firmach projektowo-budowlanych. Ponieważ program Star opiera się na cyklu dwuletnim, dane roczne przedstawione na rys. 3 zostały odniesione poprzez ekstrapolację na okres dwuletni wykorzystywany przy pomiarze wyników. Rys. 5: Program Star Instytutu Bentley Poniżej średniej Przeciętnie Firmy o nowoczesnym Przewaga nad konkurencją podejściu 5 gwiazdek Procent firm projektowych 3 gwiazdki 4 gwiazdki 2 gwiazdki 1 gwiazdka Godziny szkolenia na pracownika W systemie pięciogwiazdkowym jedna lub dwie gwiazdki oznaczają konieczność odbycia dodatkowych szkoleń w celu osiągnięcia standardów branżowych. Trzy gwiazdki oznaczają poziom wyszkolenia zawodowego zgodny ze standardami branżowymi. Cztery gwiazdki wkazują na przekroczenie standardów branżowych, a pracownicy, którzy je zdobyli należą do grona osób o najwyższym poziomie kompetencji zawodowych w kategoriach szkolenia w branży projektowo-budowlanej. Uczestnicy programów szkoleń posiadający pięć gwiazdek w znacznym stopniu przyczyniają się do uzyskania przez firmę przewagi nad konkurencją w kategoriach środowiska pracy, wydajności i jakości. Tym samym zwiększają własne szanse na udział w realizacji dużych projektów, które stanowią ważne etapy w rozwoju ich kariery zawodowej. Program Star będzie pomagać firmom w śledzeniu kwalifikacji ich pracowników oraz osiąganiu korzyści wynikających z wykraczania poza przeciętność w dziedzinie szkolenia pracowników. Dla kierownictwa program Star oferowany przez Bentley Institute jest nieodzownym narzędziem pomagającym ograniczyć rotację kadr, obniżyć koszty rekrutacji, zwiększyć wydajność, podnieść jakość pracy, zmniejszyć ilość niezbędnych korekt projektów oraz podnieść zadowolenie klientów i zdobyć ich lojalność. Wszystko to pomaga firmie uzyskać i utrzymać przewagę nad konkurencją. 5

7 Wnioski Działalność firm projektowo-budowlanych, które bazują na realizacji projektów, polega na sprzedawaniu wiedzy i doświadczenia pracowników. W związku z tym, najważniejsze jest dla nich posiadanie dobrze wyszkolonego zespołu. Aby dowiedzieć się, jak wyglądają na tle konkurencji, firmy projektowobudowlane muszą monitorować i oceniać swą działalność szkoleniową, i porównywać ją ze standardami branżowymi. Program Star stworzony przez Bentley Institute udostępnia szefom firm projektowo-budowlanych narzędzie niezbędne do porównywania stopnia wyszkolenia pracowników ze standardami branżowymi. Specjaliści branży projektowo-budowlanej mogą ponadto monitorować posiadany poziom kwalifikacji, co stanowi praktyczny miernik rozwoju ich kariery zawodowej i miejsca zajmowanego w stosunku do najlepiej wyszkolonych specjalistów w branży. W systemie pięciogwiazdkowym trzy gwiazdki oznaczają poziom wyszkolenia odpowiadający standardom branżowym. Jedna lub dwie gwiazdki wskazują na konieczność odbycia dodatkowego szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji. Uczestnicy programu Star posiadający cztery gwiazdki należą do grona osób o najwyższym poziomie kompetencji zawodowych w branży w kategoriach szkolenia. Natomiast pracownicy, którzy uzyskali pięć gwiazdek, w dużym stopniu przyczyniają się do uzyskania przez ich firmy przewagi nad konkurencją w obszarach ściśle powiązanych z poziomem wyszkolenia zespołu, czyli lepszego środowiska pracy, większej wydajności i wyższej jakość pracy. Informacje o firmie ZweigWhite ZweigWhite jest wiodącym źródłem badań, usług doradczych i edukacyjnych na potrzeby amerykańskiej branży projektowobudowlanej. Firma zatrudnia ekspertów w dziedzinie strategicznego planowania biznesowego, organizacji, eksploatacji, wyceny przedsiębiorstw, przenoszenia własności, kadr, rekrutacji, finansów, informatyki, fuzji i przejęć, badań rynkowych, marketingu, zarządzania projektami i metod realizacji projektów. ZweigWhite One Apple Hill Drive, Suite 2 Natick, Massachusetts 01760, USA Telefon: (508) Faks: (508) Copyright 2005, ZweigWhite. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ZweigWhite jest zabronione. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą ze źródeł uważanych za wiarygodne. Firma ZweigWhite podjęła wszelkie niezbędne działania, by zapewnić dokładność treści niniejszej publikacji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, przeoczenia lub nieścisłości informacji zawartych w tej publikacji lub jej tłumaczeniach. Niniejszy dokument powstał w wyniku badań przeprowadzonych przez firmę ZweigWhite I zleconych przez firmę Bentley Systems Incorporated i Bentley Institute. Firma ZweigWhite uważa wyniki badań za obiektywne i odzwierciedlające stan analiz na dzień publikacji. 6

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013 MICHAEL PAGE Plan działania w obszarze HR wspólny cel strategiczny, różne priorytety regionalne ŚWIEŻE SPOJRZENIE NA ZMIANY ZACHODZĄCE W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Od złożoności do orientacji na klienta

Od złożoności do orientacji na klienta IBM Global Business Services Executive report Od złożoności do orientacji na klienta Dzięki prostym, inteligentnym usługom Bankowość IBM Institute for Business Value IBM Global Business Services, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Raport z badań BPM Partners we współpracy z PROPHIX Software Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Zautomatyzowane aplikacje do zarządzania wydajnością teraz

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013

Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013 Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013 Spis treści Wprowadzenie Walka o talenty pozostaje największym globalnym wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce

Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce www.pwc.pl Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce 94% zarządów jest zaangażowanych w tworzenie strategii innowacyjnej 88% firm współpracuje z zewnętrznymi podmiotami w zakresie B+R

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego Małgorzata Tyrańska Jolanta Walas-Trębacz Akademia Ekonomiczna w Krakowie Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

1. Prezentacja firmy AQME Konsulting 3 2. Wprowadzenie 4

1. Prezentacja firmy AQME Konsulting 3 2. Wprowadzenie 4 RAPORT SPECJALNY WPŁYW WDROŻENIA IS0 9001 NA KONKURENCYJNOŚĆ FIRMY SPIS TREŚCI 1. Prezentacja firmy AQME Konsulting 3 2. Wprowadzenie 4 2.1. Systemy zarządzania ISO w Polsce i na świecie 4 2.2. Cel Raportu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO. Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO. Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Temat innowacyjny: Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie Nazwa projektodawcy: Polska Konfederacja Pracodawców

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Poglądy przedstawione w niniejszej publikacji należą do jej autorów i w żadnym stopniu nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.

Poglądy przedstawione w niniejszej publikacji należą do jej autorów i w żadnym stopniu nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej. ~ 1 ~ Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu Zatrudnienie Fair Play. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim W przypadku cytowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Firma zarządzająca Relacje z klientami Zarządzanie nieruchomością Relacje z najemcami i lokatorami POLISH 2014 Instytut Zarządzania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Użyteczność usług firm audytorskich

Użyteczność usług firm audytorskich Accountants & business advisers Użyteczność usług firm audytorskich Wyniki badań ankietowych 2013 r. Accountants & business advisers Spis treści 1. Wstęp. 2. Charakterystyka grupy badawczej i obszary zagadnień

Bardziej szczegółowo