Diagnoza stanu design

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza stanu design"

Transkrypt

1 Diagnoza stanu design Ewaluacja zapotrzebowania na wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego (designu) RAPORT Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH (DESK RESEARCH) REALIZACJA SP Z.O.O. na zlecenie PARP

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Cele, zakres i metodologia analizy danych zastanych Design jako element przemysłów kreatywnych Polski design na tle aktualnych trendów Trendy światowe Trendy polskie polski design na tle designu światowego Polskie przedsiębiorstwa a design Rozumienie designu Zarządzanie designem, inwestycje we wzornictwo Audyty wzornicze Branże, w których współpraca z projektantami jest szczególnie owocna, liderzy wśród przedsiębiorstw Rynek usług projektowych w Polsce Zakres usług projektowych Strategie działania, ścieżki kariery i sytuacja zawodowa projektantów Strategie rozwoju projektantów Sytuacja projektantów na rynku pracy, modele zatrudnienia Uwarunkowania sytuacji zawodowej projektantów Otoczenie zawodowe projektantów promocja i wydarzenia związane z designem Przegląd kluczowych konkursów i nagród z lat Instrumenty wsparcia designu w Polsce i na świecie Wyróżniające się instrumenty wsparcia na świecie Instrumenty wsparcia uruchomione w polsce Wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorców i projektantów Bariery i impulsy rozwoju polskiego designu Ograniczenia i impulsy prorozwojowe perspektywa przedsiebiorstw oraz projektantów Bariery: Impulsy rozwojowe Ograniczenia i impulsy prorozwojowe natury instytucjonalnej Ograniczenia Impulsy prorozwojowe Obszary wsparcia...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 9. Bibliografia

3 1. RAPORT DESK RESEARCH WSTĘP Niniejszy raport jest jednym z elementów projektu Diagnoza stanu design w Polsce. Został opracowany danych zastanych ma podstawie danych zastanych (desk research). Przeprowadzony przegląd materiałów źródłowych ma charakter eksploracyjny. Analiza została przeprowadzona m.in. na podstawie literatury i prasy branżowej, badań poświęconych tematyce design oraz na podstawie przeglądu internetu. 2

4 2. CELE, ZAKRES I METODOLOGIA ANALIZY DANYCH ZASTANYCH Nadrzędnym celem niniejszej części raportu było dostarczanie wiedzy (na postawie danych zastanych) o trendach oraz rynku design-u w Polsce. Jego celem było udzielenie odpowiedzi na niżej wskazane pytania badawcze (tabela 1). Analiza danych zastanych uwzględnia następujące elementy: 1. Przegląd badań dotyczących rynku designu w Polsce i na świecie, literatury fachowej oraz prasy branżowej poświęconej zagadnieniom designu, rankingów/nagród branżowych (najważniejszych krajowych i zagranicznych), imprez branżowych (najważniejszych krajowych i zagranicznych) w latach oraz innych materiałów dotyczących rynku designu w Polsce i na świecie. 2. Przegląd interwencji publicznych dot. wsparcia przedsiębiorstw/projektantów w zakresie designu oraz upowszechniania i rozwoju designu w Polsce i na świecie. 3. Przegląd i segmentacja oferty rynkowej w zakresie szkoleń z designu dla przedsiębiorców i projektantów. 4. Przegląd oferty rynkowej w zakresie audytu designu dla przedsiębiorstw. 5. Przegląd oferty rynkowej w zakresie usług design dla przedsiębiorstw. Tabela 1. Materiały źródłowe i zagadnienia badawcze eksplorowane na etapie analizy danych zastanych Lp. Element analizy danych zastanych 1. Przegląd badań, prasy, rankingów/ nagród, imprez branżowych Zagadnienia badawcze 1. charakterystyka rynku usług projektowych w Polsce; 2. ocena poziomu rozwoju designu w Polsce oraz prognoza, w jakich obszarach rynek będzie się rozwijał; 3. identyfikacja kluczowych uwarunkowań rozwoju designu w Polsce (ograniczeń/ barier/ impulsów pro-rozwojowych) ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy przedsiębiorstw/ projektantów/ biur projektowych / instytucji otoczenia biznesu; 4. identyfikacja kluczowych ograniczeń dla rozwoju designu w polskich firmach; 5. ocena stopnia wiedzy, znaczenia, rozumienia, wartości oraz roli designu w praktyce polskich przedsiębiorstw; 6. ocena zapotrzebowania na design wśród polskich firm; 7. ocena roli i pozycji projektantów (oraz innych specjalistów od designu) w przedsiębiorstwie ( w procesie projektowym oraz wdrożeniowym); 8. identyfikacja motywów korzystania z usług /odrzucania usług designu; 9. identyfikacja obszarów działalności firmy, w których zastosowano (nowe) rozwiązania w zakresie designu oraz problemów, jakie towarzyszą wdrażaniu designu w firmie; 3

5 10. identyfikacja najczęstszych sposobów pozyskiwania przez firmy nowych rozwiązań w zakresie designu; 11. identyfikacja uwarunkowań związanych z korzystaniem z usług designu przez polskie firmy, ze szczególnym uwzględnieniem: a. sukcesu/porażek, b. obszarów zapóźnienia, c. barier rozwojowych, d. luk kompetencyjnych, e. deficytów zasobów; 12. identyfikacja uwarunkowań związanych z działalnością zawodową projektantów (w obszarze współpracy z przedsiębiorstwami), ze szczególnym uwzględnieniem: f. sukcesu/porażek, g. obszarów zapóźnienia, h. barier rozwojowych, i. luk kompetencyjnych, j. deficytów zasobów; 13. określenie poziomu, rodzaju oraz planów inwestycyjnych firm w design; 14. ocena wpływu designu na sukces rynkowy firmy (sukces towarów i usług oferowanych przez badane firmy, udziały w rynku, identyfikację marki itp.); 15. określenie jakiego typu specjaliści są odpowiedzialni za wdrażanie i opracowywanie w firmach nowych rozwiązań w zakresie designu; 16. segmentacja oraz charakterystyka specjalizacji projektantów /kategorii usług projektowych/ zakresu świadczenia usług/ praktyki zawodowej projektantów; 17. charakterystyka modeli współpracy projektantów z przedsiębiorstwami; 18. ocena dostępności, wartości, zakresu, jakości poziomu świadczenia usług w zakresie designu oraz konkurencyjności wśród projektantów/biur projektowych działających na polskim rynku; 19. identyfikacja kryteriów wyboru zewnętrznych podmiotów odpowiedzialnych za świadczących usługi w zakresie designu; 20. ocena stopnia zaangażowania przedsiębiorców/projektantów w proces śledzenia trendów/ tworzenia i weryfikowania nowych produktów i usług /prototypowania/ wdrażania/ oceny projektu wzorniczego; 21. identyfikacja strategii podmiotów świadczących usługi projektowe w tym m.in. czy posiadają średnio- i długookresową strategię rozwoju w kontekście świadczenia usług dla przedsiębiorców (z uwzględnieniem zakresu czasowego i przedmiotowego planów inwestycyjnych, planów rozwoju zawodowego projektantów i rozwoju oferty usług itp.); 22. ocena poziomu znajomości (przez przedsiębiorstwa/projektantów) instytucji wspierających rozwój designu oraz ewentualnych obszarów współpracy; 23. identyfikacja liderów designu w Polsce: a) projektantów/biur projektowych; b) przedsiębiorców; 24. identyfikacja wyróżniających się rozwiązań w zakresie designu, które w ostatnich 3 latach zostały zaaplikowane w usługach, komunikacji i informacji, produktach (na świecie i w Polsce); 25. identyfikacja najważniejszych wydarzeń (w kraju i na świecie) poświęconych designowi oraz łączących środowisko biznesu i środowisko projektantów; 26. identyfikacja dobrych rozwiązań w zakresie instrumentów 4

6 2. Przegląd interwencji publicznych 3. Przegląd i segmentacja oferty rynkowej w zakresie szkoleń dla przedsiębiorców 4. Przegląd oferty rynkowej w zakresie audytów wzorniczych 5. Przegląd oferty rynkowej w zakresie usług design dla przedsiębiorstw wsparcia przedsiębiorstw w zakresie designu (z uwzględnieniem opisu instrumentu/-ów, w tym szczegółowego zakresu wsparcia, grup docelowych, zasad udzielania wsparcia, ewaluacji itp.); 27. identyfikacja najważniejszych trendów rozwoju/ wsparcia designu w Polsce i na świecie. 1. charakterystyka rynku usług projektowych w Polsce; 2. identyfikacja kluczowych ograniczeń dla rozwoju designu w polskich firmach; 3. ocena zapotrzebowania na design wśród polskich firm; 4. identyfikacja rodzaju/-ów wsparcia oczekiwanego przez przedsiębiorców/ projektantów/design menedżerów ze strony instytucji wspierających rozwój designu; 5. identyfikacja dobrych rozwiązań w zakresie instrumentów wsparcia przedsiębiorstw w zakresie designu (z uwzględnieniem opisu instrumentu/-ów, w tym szczegółowego zakresu wsparcia, grup docelowych, zasad udzielania wsparcia, ewaluacji itp.); 1. charakterystyka rynku usług projektowych w Polsce; 2. identyfikacja kluczowych ograniczeń dla rozwoju designu w polskich firmach; 3. ocena zapotrzebowania na design wśród polskich firm; 4. identyfikacja obszarów działalności firmy, w których zastosowano (nowe) rozwiązania w zakresie design-u oraz problemów, jakie towarzyszą wdrażaniu design-u w firmie; 5. identyfikacja najważniejszych trendów rozwoju/ wsparcia design-u w Polsce i na świecie 1. charakterystyka rynku usług projektowych w Polsce; 2. identyfikacja kluczowych ograniczeń dla rozwoju designu w polskich firmach; 3. ocena zapotrzebowania na design wśród polskich firm; 4. identyfikacja obszarów działalności firmy, w których zastosowano (nowe) rozwiązania w zakresie design-u oraz problemów, jakie towarzyszą wdrażaniu design-u w firmie; 5. ocenę dostępności, wartości, zakresu, jakości poziomu świadczenia usług w zakresie designu oraz konkurencyjności wśród projektantów/biur projektowych działających na polskim rynku; 1. charakterystyka rynku usług projektowych w Polsce; 2. identyfikacja kluczowych ograniczeń dla rozwoju designu w polskich firmach; 3. ocena zapotrzebowania na design wśród polskich firm; 4. identyfikacja obszarów działalności firmy, w których zastosowano (nowe) rozwiązania w zakresie design-u oraz problemów, jakie towarzyszą wdrażaniu design-u w firmie; 5. ocenę dostępności, wartości, zakresu, jakości poziomu świadczenia usług w zakresie designu oraz konkurencyjności wśród projektantów/biur projektowych działających na polskim rynku; 6. identyfikacja najważniejszych trendów rozwoju/ wsparcia design-u w Polsce i na świecie 5

7 3. DESIGN JAKO ELEMENT PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH Rynek usług projektowych w Polsce jest wciąż skromny, choć rozwija się dynamicznie. Szacunki sprzed sześciu lat 1 (późniejsze dane nie są dostępne) mówią o tym, że na naszym rynku działało ok. 6 tysięcy projektantów, z czego większość współpracujących z przemysłem meblarskim. 2 W ogóle zatrudnionych w przemyśle było ok. 10 proc. projektantów; reszta 90 proc. to projektanci niezależni lub zatrudnieni w studiach projektowych, przy czym według szacunków Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych w 2013 r. istniało jedynie 10 studiów projektowych współpracujących z przemysłem i zatrudniających po kilkanaście osób. Nowe dane o sytuacji materialnej tej grupy zawodowej także nie są optymistyczne: środowisko projektantów słabo funkcjonuje na rynku, o czym świadczą zarobki netto w całej grupie: 73% dizajnerów zarabia do 3 tys. zł, 19% - powyżej 3 tys., 8% - powyżej 4 tys. 3 Projektanci zwykle nie mają także własnych środków na inwestycje i rzadko umieją pozyskiwać inwestorów o tych kwestiach będzie mowa dalej. Większość środowiska utrzymuje się zatem z doraźnych zleceń, na ogół związanych z przemysłem kulturalnym (film, wydawnictwa muzyczne i książkowe, sztuki wizualne, marketing kulturalny, prywatne i publiczne instytucje kultury) stanowiącym zgodnie z ogólnie przyjętym modelem singapurskim 4 część przemysłów kreatywnych. Determinuje to geograficzną lokalizację: jako, że w miastach, które skupiają zamożniejszą część społeczeństwa, jest większy popyt na produkty przemysłów kreatywnych, koncentrują się one w dużych aglomeracjach (64 proc. podmiotów gospodarczych) oraz w mniejszych miastach (33 proc. podmiotów). 5 Najwięcej firm działa w województwie mazowieckim (46 tys. zarejestrowanych podmiotów ). W innych województwach przemysły kreatywne mają 1 Dane z przygotowanego dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego raportu Beaty Bochińskiej i Iwony Palczewskiej Diagnoza stanu wzornictwa z 2008 roku. Trzeba przy tej okazji poczynić uwagę metodologiczną: jednym z problemów związanych z wzornictwem jest brak systematycznych i całościowych badań tego rynku, co wydatnie utrudnia śledzenie zmian, jakie na nim zachodzą. W niniejszym opracowaniu staramy się przywoływać badania nowsze, nawet, jeśli dotyczą cząstkowych obszarów badawczych (jak badania Magdaleny Piłat-Borcuch prowadzone w województwie kieleckim) co zawsze zaznaczone jest w przypisie. 2 Dla porównania: w Wielkiej Brytanii działa ok. 185 tys. projektantów. 3 Magdalena Piłat-Borcuch, Socjologia designu, CeDeWu, Warszawa Termin model singapurski dotyczy sposobu, w jaki definiuje się design jako przemysł kultury w ramach przemysłów kreatywnych. 5 Cytowane w tym akapicie dane pochodzą z raportu Kreatywny łańcuch powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce dla Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową,

8 słabszą pozycję: śląskie (18,5 tys.), małopolskie (16,6 tys.), wielkopolskie (16,6 tys.), dolnośląskie (14,4 tys.) i pomorskie (10,4 tys.). Najmniej rozwinięte pod tym względem są województwa: opolskie (3,3 tys.), świętokrzyskie (3,3 tys.) i lubuskie (3,1 tys.). Jednak w latach we wszystkich województwach przemysły kreatywne rozwijały się. A największy przyrost liczby zarejestrowanych miał miejsce w województwach małopolskim i wielkopolskim (po 27 proc). O rodzącej się dopiero rynkowej pozycji wzornictwa w Polsce świadczy również to, że do 1 stycznia 2008 r. wzornictwo przemysłowe nie było odrębnie klasyfikowane w systemie Polskiej Klasyfikacji Działalności, lecz figurowało pod numerem B, czyli jako Pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nieklasyfikowana. Dopiero od 2008 r. wzornictwo przemysłowe wyodrębniono pod numerem Z jako Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. Jednak globalne dane pokazują szybki rozwój przemysłów kreatywnych, w których wzornictwo odgrywa coraz większą rolę. W 2011 r. światowy obrót dobrami i usługami kreatywnymi wynosił 777 mld dolarów, z czego dobra stanowiły 63 proc. (474 mld dol.), a usługi 37 proc. (287 mld dol.) obrotu. Główni eksporterzy usług kreatywnych to Stany Zjednoczone (37,7 mld dol.), Wielka Brytania (35,8 mld dol.) i Niemcy (35,5 mld dol.), zaś największym eksporterem dóbr kreatywnych są Chiny (wartość eksportu 151 mld dol.), a po nich Stany Zjednoczone (37,8 mld dol. ), Hong Kong (Chiny) (34,2 mld dol. ), Niemcy (28,7 mld dol.), Indie (25,8 mld dol.) i Wielka Brytania (23 mld dol.). W 2011 r. Polska wyeksportowała usługi kreatywne o wartości przeszło 4,6 mld USD, osiągając 17. pozycję i wyprzedzając Japonię, Chiny (kontynentalne), Węgry, Koreę Południową, Czechy, a nawet Hong Kong. I sprzedała dobra kreatywne za ponad 5 mld USD, zajmując 22. miejsce na świecie, wyprzedzając m.in. Szwecję, Danię, Rosję i Irlandię. To oznacza, że udział Polski w światowym obrocie usługami kreatywnymi wynosi 1,6 proc., a w obrocie dobrami kreatywnymi 1,1%. 6 Kryzys nie zatrzymał wzrostu eksportu dóbr i usług w tej branży. W Polsce w latach urósł on w przypadku usług kreatywnych aż o 1025%, a w przypadku dóbr kreatywnych - o 120%. 7 6 Kreatywny łańcuch powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce, op. cit. 7 Ibidem (obie dane liczbowe pochodzą z tego raportu). 7

9 Wedle danych z raportu Tworzenie wzrostu. Badanie rynkowe branży kultury i branży kreatywnej w UE 8 w 2012 roku sektor ten był po budownictwie i gastronomii trzecim największym pracodawcą w Unii Europejskiej, zatrudniając ponad 7 mln osób, z czego 19,1% to osoby młode, poniżej 30 roku życia (przedział wiekowy, w którym bezrobocie w Unii jest największe). Cała unijna branża kreatywna wygenerowała w 2012 roku roczny przychód rzędu 535,9 mld euro. Dane te pokazują, przed jakimi szansami funkcjonowania na rozwijającym się rynku stoi polskie wzornictwo. 8 Tworzenie wzrostu. Badanie rynkowe branży kultury i branży kreatywnej w UE za: K. Majdan, Kultura robi nam pieniądze, Gazeta Wyborcza,

10 3.1. POLSKI DESIGN NA TLE AKTUALNYCH TRENDÓW TRENDY ŚWIATOWE Według Zuzanny Skalskiej, analityczki trendów, w przyszłości projektanci i producenci będą musieli zmierzyć się ze zmianą paradygmatu ekonomicznego, która wymusi drastyczne ograniczenie konsumpcji. Zapowiedzią zmian są, według niej, rozprzestrzeniające się modele alternatywnej ekonomii opartej o wymianę i handel produktami z drugiej ręki. Jako przykład podaje koncepty sklepowe typu trade, buy and sell, np. Beacon s Closet, czy Buffalo Exchange z Nowego Jorku, w których ludzie wymieniają się rzeczami. Skalska wielokrotnie podkreśla, że nie jesteśmy w stanie już więcej konsumować, przesyciliśmy się rzeczami. W pewnym momencie mówi Skalska okazało się jednak, że istnieje punkt graniczny i że właśnie go osiągnęliśmy nie możemy się już bardziej wzbogacić. Czy można mieć więcej telewizorów, kamer, par butów? 9 Przeciwwagą dla modelu ekonomii liberalnej opartej na dążeniu do ciągłego wzrostu jest, według analityczki, nadchodząca skandynawizacja. Oznacza to życie ze świadomością, że nie potrzebujemy już wielu rzeczy. Ilustracją nadchodzącej zmiany myślenia jest samochód: obecnie kupujemy duże samochody niezależnie od tego, czy są nam potrzebne i czy mamy gdzie je zaparkować. W przyszłości sposób myślenia się zmieni i okaże się, że samochód w mieście to niepotrzebny i kosztowny luksus. 10 Zejście z sufitu konsumpcyjnego w dół, jak Skalska nazywa ograniczenie niczym nieograniczonego kupowania nowych produktów, będzie według niej polegało także na wzroście roli lokalnych przedsiębiorców. Ich rola w społeczeństwie jest inna niż rola kapitalisty. Przedsiębiorca zatrudnia rodziny, buduje drogi, szkoły, zatrudnia nauczycieli i zaczyna się robić bardzo lokalna nowa ekonomia 11. Taki przedsiębiorca zaczyna przyglądać się lokalnym firmom, z którymi może współpracować. Miejscowi projektanci, producenci zaczynają robić lokalne produkty. A kiedy masz lokalne produkty, to możesz wejść na globalny rynek. Ale mówimy o firmach rodzinnych. W Polsce właśnie obchodzą one swoje 20-9 Urszula Pieczek, Świadomość zmian. Z Zuzanną Skalską rozmawia Urszula Pieczek, Znak lipiec-sierpień 2014, nr 710, (dostęp ). 10 Ibid. 11 Maria Kowalczyk, Zuzanna Skalska: - Czy jesteśmy świadkami początku końca ery kapitalizmu? [wywiad], Na temat, (dostęp: ). 9

11 lecia i 30 lecia. Do takich lokalnych firm rodzinnych należą Dr Irena Eris, AA Oceanic czy Vox Meble. 12 Firmy rodzinne, które budują więzi z lokalnymi społecznościami i pracownikami, dbają o swoje otoczenie, to tworzenie ekonomii przyszłości. Zuzanna Skalska wskazuje iż design lokalny, bliski, autentyczny, który wiesz jak został zaprojektowany to przyszłość. Podaje przykład z Design Academy w Eindhoven gdzie młodzi projektanci na pokazie prac dyplomowych powiedzieli, że mają dość nazw produktów i materiałów spoza własnego miejsca zamieszkania, a jedna ze studentek zrobiła swój dyplom na podstawie barwników roślin, które rosną obok domu jej rodziców. Ze wzrostem znaczenia lokalności wiąże się szacunek do przedmiotów, znajomość wartości przedmiotów jak również jakości przedmiotów.: Luksusem nie jest mieć w domu pięciu telewizorów, ale jeden, wyjątkowy, najlepszej jakości, który wystarczy na lata. Najbardziej ergonomiczny, ekologiczny, wygodny, dla mnie. Wiem, gdzie go wyprodukowano ( ) Znam twarz, która za nim stoi. 13 Jednocześnie produkty przyszłości będą skrojone na miarę jednostki, produkcja masowa się skończy. Według Skalskiej rozpoczyna się era personalizacji, która jest wyzwaniem dla wielkich firm, które chcą utrzymać produkcję na masową skalę. 14 Największy wpływ na przyszłość ma, technologia. Będziemy musieli się w większym lub mniejszym stopniu podporządkować zmianom zachodzącym w jej obrębie oraz przez nią narzucanym. 15 Dzięki osiągnięciom technologicznym ludzie żyją dłużej, czego konsekwencją jest wzrastająca liczba osób starszych. Wymaga to dostosowania do nich rzeczywistości. Zmieniające się proporcje między osobami aktywnymi zawodowo i emerytami powodują m. in. niewydolność obecnego systemu emerytalnego. 16 Światowe trendy w projektowaniu dążą ku odmaterializowaniu designu. Projektanci i środowiska opiniotwórcze coraz mniej są zainteresowane konkretnymi produktami, coraz większą wagę przywiązują do tego, czego nie można wziąć do ręki: na aplikacjach mobilnych 12 Ibid. 13 Ibid. 14 Urszula Pieczek, op. cit. 15 Ibid. 16 Ibid. 10

12 i internetowych, nowych technologiach, projektowaniu usług i interakcji, na twórczym recyclingu, procesie. DIZAJN(er) ery Kreatywnego Społeczeństwa będzie projektował więcej niematerialnych produktów. Będziemy potrzebowali nowych kompetencji (edukacja) dla postindustrialnej ekonomii przyszłości. 17 W tym kontekście nowymi zawody przyszłości związanymi z designem będą: projektant usług, projektanci materiałów, projektanci rękodzieła, projektanci doświadczeń, projektanci treści itd. 18 DIZAJN(er) przyszłości - zdaniem Zuzanny Skalskiej - będzie musiał przestawić się z tradycyjnego projektowania produktów materialnych, do projektowania całych organizacji, rynków lub usług. Będą oni budowali mosty między wszystkimi nieznanymi terytoriami. 19 Coraz popularniejsze jest wykorzystywanie nowych technologii w procesie projektowania i testowania. Przedmioty coraz częściej modelowane są za pomocą technologii projektowania parametrycznego. Gotowe obiekty testuje się za pomocą metod szybkiego prototypowania (rapid prototyping), w tym za pomocą coraz bardziej powszechnego druku 3D. Upatruje się w nim z jednej strony źródła możliwego zagrożenia (np. co się stanie, jeśli ktoś wydrukuje broń? ), z drugiej strony narzędzia emancypacji. 20 Dla początkujących w tej technologii dostępne są takie narzędzia jak portal gdzie można załadować swój model i za opłatą wykonać kilka egzemplarzy zaprojektowanego przedmiotu. 21 Razem z powrotem zainteresowania ideą Do It Yourself, ręczna robota spotyka się dziś z najnowocześniejszą technologią, 22 która pozwala na samodzielne produkowanie potrzebnego przedmiotu. Jednocześnie możliwości technologiczne, które daje druk 3D, każą myśleć o wykorzystaniu tej technologii w coraz to nowszych dziedzinach, takich jak np. medycyna gdzie drukowanie żył czy też całych narządów stało się praktyką 23. Jednocześnie obserwujemy również powrót do technologii analogowych i rzemiosła. W niedalekiej przyszłości uczelnie projektowe zastąpią naukę designu dla produkcji masowej, nauką tradycyjnych rzemiosł. Przykładem może być concept car Peugeot a, w którym tkaniny i skóra zastosowane są w taki sposób, który optymalizuje zużycie materiałów. Osiągnięte jest 17 Zuzanna Skalska, Subjective thoughts about design, 360 Inspiration, (dostęp: ). 18 Ibid. 19 Ibid. 20 Jan Sowa, DNA przedmiotów, 2+3D, nr 49 s D, nr 40 s por. Jarda Ruszczyc, Zrób to sam, Design Alive, nr 2 wiosna 2012, s por. Ewelina Szabelska, Bioprinting, FUTU Paper, nr 1/2014, grudzień 2013/styczeń 2014, s

13 to za pomocą wykorzystania tradycyjnych technik krawieckich i kuśnierskich. 24 Wiąże się z tym powrót do historii i tradycji, w tym wyraźna moda na vintage, design z lat 50. i 60., co przejawia się w biznesowym sukcesie np. reedycji mebli Perriaud, Jacobsena, Neutry (firmy Howe, VS). Nawet IKEA wprowadziła do sprzedaży dwa projekty z lat Innym trendem który silnie będzie wpływał na zmiany w produkcji jest nurt CSR. Obecnie produkcja masowa ma bardzo złą opinię związaną ze złymi warunkami pracy, katastrofami ekologicznymi i pracą dzieci. Odwracamy się teraz w stronę idei DIY. Zrób to lokalnie, z pomocą lokalnej społeczności. 26 Wraz z kryzysem ekonomicznym i przewidywanym dużym kryzysem transportowym związanym z wyczerpywaniem się złóż ropy naftowej, projektanci i konsumenci coraz częściej zwracają się ku najbliższemu otoczeniu. Nie bez znaczenia jest tutaj także moda na slow, zainteresowanie ochroną środowiska, wspieraniem lokalnych wytwórców i producentów oraz chęć prowadzenia zdrowego trybu życia, ograniczenia jego tempa. Zdecydowanie widocznym trendem jest powrót do drewna jako materiału. Wraz z modą na jedzenie sezonowe i od lokalnych wytwórców, przychodzi także moda na wyroby z lokalnych surowców, tworzone przez rzemieślników lub małe zakłady produkcyjne. Ograniczenie importu służy ochronie środowiska, a wspieranie lokalnych wytwórców jest postawą etyczną wypływającą z chęci wspierania sprawiedliwego handlu w kontraście z masową produkcją wyrobów w krajach Azji i Ameryki Południowej. Zarysowana tu potrzeba projektowania zrównoważonego polega także na myśleniu o konsekwencjach dla środowiska przed rozpoczęciem projektowania i na stosowaniu zasad etycznych 27. W związku z tymi tendencjami przebudowywana zostaje idea miasta. Wyraźnie obserwować możemy zjawisko przenikania się środowiska miejskiego i wiejskiego. Coraz więcej wsi w mieście, coraz więcej miasta na wsi to kierunek związany z dążeniem do natury, elementy wiejskie zaczną przenikać tkankę miasta, natomiast na wsiach zaczną pojawiać się ultranowoczesne elementy miejskie. Samo miasto staje się coraz częściej miejscem do 24 Zuzanna Skalska, Craft design(er), 360 Inspiration, (dostęp: ). 25 Paweł Grobelny, Przywracanie pamięci, 2+3D, nr 52 s Zuzanna Skalska, Mass production? Do It Yourself!, 260 Inspiration, (dostęp: ). 27 John Thackara, Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie, tłum. Ł. Kotyński, A. Ronżewska- Kotyńska, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2011 [oryginał: MIT Press 2006]. 12

14 życia, a nie maszyną do przemieszczania się między domem a pracą. Wzrasta zainteresowanie i dbałość o zieleń miejską i jakość przestrzeni publicznych, powstają miejskie farmy i społeczne ogrody. Renesans popularności przeżywają targowiska, na których można kupować świeże, lokalne produkty. Ten styl życia korzysta też z możliwości, jakie dają nowe media i internet: świeże warzywa zamawiane są online, a aplikacje na telefony pomagają w decyzjach konsumenckich. Coraz częściej pojawiają się wizje eko-miast, które są samowystarczalne i mogą pełnić także funkcję producentów żywności. Niszowym, lecz coraz bardziej popularnym tematem, pozostającym w związku z powyższymi trendami, jest pszczelarstwo miejskie. 28 Ważnym współczesnym trendem jest mobilność 29 i nomadyzm. Wiążą się one ze zmianami stylów życia, a także ze wspomnianym odmaterializowaniem designu. Konsumenci coraz częściej inwestują w przeżycia, a nie w przedmioty. 30 Te ostatnie tracą na trwałości w sposób planowany i celowy. Mebli nie kupuje się już na całe życie lub nawet dla przyszłych pokoleń, lecz na pół roku przy kolejnej przeprowadzce okazują się one zbędnym balastem. Stąd coraz częstsze kompaktowe rozwiązania mobilne lub meble z tektury, które po zużyciu można poddać recyclingowi. Tendencją estetyczną staje się lekkość struktur - nawet jeżeli wykorzystujemy ciężkie materiały, takie jak stal czy beton, możemy zapewnić im lekkość przez formę i strukturę (ażur). Zainteresowanie projektantów obejmuje także potrzeby coraz większej liczby zróżnicowanych aktorów społecznych. Już nie tylko człowiek, ale także zwierzę lub roślina stają się podmiotami i odbiorcami działania projektowego. Na projektowanie i produkcję produktów i usług w najbliższym czasie coraz większy wpływ będą miały nowe modele biznesowe związane z tworzeniem start-upów, które pozwalają na stosunkowo łatwe, szybkie i niezależne wdrożenie pomysłów, zwłaszcza z dziedziny technologii. Model taki pozwala na aktywne poszukiwanie rynku oraz korzystanie z możliwości, które dają programy wsparcia dla start-upów. Wokół takich przedsięwzięć rodzą się także nowe modele organizacji pracy, takie jak kreatywne huby czy biura co- 28 Ania Czajkowska, ul, FUTU Paper, nr 6/2014, czerwiec 2014, s FUTU Paper, nr 1/2014, grudzień 2013 / styczeń Daria Linert, Nomada, Design Alive, s

15 workingowe. 31 Nowym zjawiskiem jest także społecznościowe finansowanie idei i projektów, czyli crowdfunding (popularność serwisu Kickstarter i wielu innych opartych na tej zasadzie). Również czysto produkcyjne, czy też jak wskazuje Tim Brown czysto technologiczne spojrzenie na innowację jest dziś mniej zrównoważone niż kiedykolwiek wcześniej. Zmianie ulega filozofia zarządzania, która przestaję być oparta wyłącznie na wybieraniu spośród istniejących strategii. Potrzebujemy jak podkreśla Tim Brown nowych pomysłów, nowych możliwości, nowych produktów - które zrównoważą potrzeby jednostek i społeczeństwa jako całości, nowych koncepcji - dzięki którym poradzimy sobie problemami współczesności tj. opieka zdrowotna, edukacja, ubóstwo oraz nowych strategii które pociągną za sobą ważne zmiany oraz zapewnią poczucie sensu wszystkim przez te zmiany dotkniętym. 32 Powyżej zjawiska i trendy wpływają silnie w końcu na sam proces projektowania. W ciągu ostatniej dekady ulega on licznym przeobrażeniom. W projektowaniu coraz bardziej będzie liczył się sam proces i projektowanie sytuacji społecznych oraz doświadczeń. 33 Rośnie znaczenie projektowania usług (service design) jest to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin designu, zakładająca interdyscyplinarność i włączanie w proces projektowania wszystkich stron: zleceniodawców, twórców i użytkowników (do precyzyjnego określenia ich potrzeb coraz częściej stosuje się metody obserwacji etnograficznych) TRENDY POLSKIE Ważną tendencją na polskim rynku projektowym jest coraz większe zainteresowanie konsumentów (głównie młodych ludzi) rodzimym wzornictwem. 34 Mnożą się targi drobnych przedmiotów zaprojektowanych przez rodzimych twórców, na których zaopatrują się osoby szukające oryginalnych produktów związanych z lokalnością i polską ikonosferą 35. Także droższe i poważniejsze przedmioty, takie jak meble polskich projektantów, cieszą się coraz większą popularnością i rozpoznawalnością. Do niedawna zamożni konsumenci kupowali 31 Sebastian Straube, Berlińskie Start-Upy, FUTU Paper, nr 1/2012, s por. Tim Brown, Zmiana przez design: jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, wyd. Libron, 2013, s Zob. M. Rosińska, A. Szydłowska, Nowe role projektantów, 2+3D, nr 50 I/2014, s Czesława Frejlich, Na fali zmian [w:] Czesława Frejlich, Dominik Lisik, Zaprojektowane. Polski dizajn , s Np. Wzory. Warszawskie targi designu, które mają za sobą 6 edycji, HUSH, Mustache, Targi rzeczy ładnych, czy cykliczna impreza Art Yard Sale. Targi organizowane są także cyklicznie przez internetowe sklepy sprzedające polskie wzornictwo i modę, jak na przykład Cloudmine. 14

16 tylko i wyłącznie zagraniczne produkty świadczyły one o ich prestiżu. 36 Zatem co istotne w Polsce design zaczął być modny. Pojawia się coraz więcej wydarzeń projektowych, targów, sklepów, wydawane są książki i czasopisma, artykuły o wzornictwie i projektantach publikuje także prasa niespecjalistyczna 37. Pojawiły się w polskiej TV programy poświęcone designowi produktów (np. Pani gadżet TVN Style ). Organizowanych jest coraz więcej konferencji, festiwali - zyskujących coraz większe grono odbiorców oraz konkursów dedykowanych młodym twórcom w tym konkursy telewizyjne tj. Młodzi na start czy Pogramy te są wprawdzie kopią programów zagranicznych jednak przybliżają pojęcie projektowania, procesu projektowego czy zawodu projektanta szerszej grupie odbiorców. Trzeba jednak pamiętać, że społeczeństwo polskie jest wciąż znacząco uboższe od np. niemieckiego, w związku z czym wiele rozwiązań nie jest u nas wdrażanych lub nie mają one dużej skali. Problemem są także bariery instytucjonalne, np. w zarządzaniu miastami. Z drugiej strony pojawia się nowe korzystne zjawisko: wzrost zainteresowania kwestią wzornictwa władz samorządowych i pomysł na promocję miast (i całych regionów np. Śląska) poprzez wzornictwo. Działania takie, wsparte przez środki unijne, prowadzą do aliansów różnych instytucji wokół działań popularyzujących design. 38 Głównymi sektorami polskiej gospodarki, które inwestują w design, jest branża meblarska oraz transportowa. Producenci pojazdów szynowych oraz autobusów (Pesa, Newag, Solaris), podpisują duże kontrakty międzynarodowe, zaopatrują także w pojazdy polskie miasta i przedsiębiorstwa transportowe. Z kolei rodzima branża meblarska (firmy tj. Iker, Noti, Balma, Comforty, Vox itd.) budują swój wizerunek w oparciu o design. Dzięki polityce propagowania polskiego designu przyjętej przez Instytut Adama Mickiewicza, rodzime projekty realizowane przez polskich producentów mebli zyskują promocję zagranicą. Coraz częściej też polskie projekty i projektanci prezentowane są w prasie branżowej i popularnej. Równolegle do dużych przedsiębiorstw zatrudniających projektantów lub współpracujących z nimi, funkcjonują małe firmy, które produkują przedmioty o wysokiej jakości wzorniczej. Produkcję tę cechuje mała skala i jednoczesna obecność na rynkach lub wystawach 36 Czesława Frejlich, op. cit. 37 Zob. m. in. P. Sarzyński, Przydaśki, wihajstry, pipanty. Nowy polski dizajn, Polityka , (dostęp: ). 38 Przykładem Śląski Czerwiec Projektowy 2014, współtworzony przez ASP w Katowicach, ASP we Wrocławiu, Dobrotekę Dobrodzień, Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu, wrocławską Galerię Domar, Instytut Sztuki Uniw. Opolskiego i Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 15

17 międzynarodowych. Często sami projektanci są jednocześnie producentami (Kafti, Malafor, Massada Eyewear, Puf Buff). Brak rozbudowanych linii produkcyjnych wynika często z konieczności (Malafor, który bezskutecznie szuka producenta dla swoich projektów), czasami z wyboru (Massada Eyewear, która stawia na ekskluzywną, rzemieślniczą produkcję). Ta rozproszona, krótkoseryjna produkcja dystrybuowana jest najczęściej przez internet. 39 Zauważalnym trendem jest rosnące powoli zrozumienie faktu, że inwestycje w przestrzeń publiczną zwiększają atrakcyjność inwestycyjną miast. Jak mówi Grzegorz Gądek, twórca Skweru Sportów Miejskich, doceniony w ostatnim konkursie Brtish Council Young Creative Entrepreneur: choć nadal istniejemy w rzeczywistości, w której nie zwraca się uwagi na detale i wysoką jakość tak bardzo jak na to, żeby inwestycje w ogóle powstały, to dobrze zagospodarowana przestrzeń, ale też dobry, nieoczywisty design to inwestycja o zwrocie nieproporcjonalnym do nakładów. 40 Efektem zainteresowania wzornictwem i docenienia jego potencjału biznesowego jest tworzenie w Polsce nowych projektowych kierunków studiów i uczelni, także prywatnych, z najbardziej najczęściej obecną w mediach poznańską School of Form na czele. 41 Rośnie także świadomość jakości oraz wagi rozwiązań solidnych i przyjaznych środowisku. Projektant Tomasz Augustyniak twierdzi, że młode pokolenie będzie miało ogromny wpływ na producentów. Spadnie zapotrzebowanie na tani luksus, bo wśród młodych rośnie świadomość. Może nie zarabiają jeszcze tyle, aby kupować dobrze zaprojektowane meble, ale nabywając produkty, np. odzież, uwzględniają wartość świadomego wyboru. 42 Coraz popularniejsze są także powroty do tradycyjnych materiałów i technologii. 43 Wraca zainteresowanie rzemiosłem (nawet potentat Paged Meble reklamuje się jako 1881 Paged Design & Craftmanship ), projektanci coraz chętniej wchodzą we współprace z rzemieślnikami. Zaczynają badać i doceniać tradycyjne sposoby produkcji. Młodzi konsumenci z dużych miast coraz częściej szukają produktów unikatowych, lecz nowoczesnych takie połączenie umożliwia właśnie współpraca dizajnera z rzemieślnikiem. Powracają na rynek ręcznie szyte buty oraz druki produkowane w technice druku wypukłego. Podobnie jak w 39 Józef Mrozek, Możecie nas produkować!, 2+3D nr 41, IV/2011, s Wywiad Bogny Świątkowskiej z Grzegorzem Gądkiem, NN6T, nr 95, 10/ Piotr Sarzyński, Wzorcowa lista, Polityka , (dostęp: ). 42 Cyt za: Cz. Frejlich, D. Lisik (red.), Zaprojektowane. Polski dizajn , Kraków 2014, s Meble, ibidem, s

18 Europie i Stanach Zjednoczonych, ważna staje się lokalność. 44 Coraz bardziej liczą się miejscowe materiały i wzory, na metkach i opakowaniach pojawiają się informacje o mieście, w którym wyprodukowano dany obiekt oraz kto go zaprojektował. Ważną tendencją jest zainteresowanie historią polskiego wzornictwa z PRL i poszukiwanie tam wyjątkowych wzorów, które mogą zbudować poczucie wspólnej tożsamości w oparciu o przedmioty. 45 Duży, istniejący od wielu dekad producent mebli Paged Meble wznowił w limitowanej serii produkcję krzeseł projektu Mariana Sigmunda z lat 50. (SIG 2B 591), natomiast nowa marka Vzór rozpoczęła przemysłową produkcję foteli projektu Romana Modzelewskiego z lat Wiele mebli inspirowanych jest także bezpośrednio produktami z lat 50. i 60., jak na przykład fotel Clapp projektu Piotra Kuchcińskiego dla firmy Noti, który jest wariacją na temat popularnego w latach 60. fotela 366 autorstwa Józefa Chierowskiego. 47 W ostatnich latach na polski rynek powracają stare, tradycyjne marki w nowych odsłonach. Podupadająca fabryka porcelany Krzysztof zamieniła się w Kristoffa, który produkuje zestawy porcelany tworzone przy współpracy młodych projektantów. Z kolei fabryki Ćmielów i Chodzież połączyły się w jedną i zainaugurowały Ćmielów Design Lab doświadczalną pracownię ceramiczną prowadzoną przez światowej sławy projektanta, Marka Cecułę. Marki te nie odżegnują się od tradycji, lecz budują także nowe wizerunki dzięki współpracy z młodymi i co nie bez znaczenia modnymi projektantami. Razem z powrotem do idei DIY oraz pojawianiem się nowych technologii, coraz popularniejsza staje się tzw. customizacja. Oskar Zięta (polski projektant) zapytany o to, jak będzie wyglądał polski rynek za 5-10 lat odpowiada: Będzie się tak samo rozwijał jak do tej pory, grupa osób zainteresowanych indywidualizacją produktu będzie coraz szersza, zwiększy się też liczba osób chcących kupić wyrób unikatowy. Kluczem do sukcesu stanie się zaistnienie na rynku produkcji małoseryjnej i dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkowników. 48 Customizacja łączy się także z coraz większym oddalaniem się designu od przemysłu. Wprawdzie w Polsce przemysł, zwłaszcza meblowy, jest wciąż ważnym 44 Michał Mazur, Lokalnie, normalnie, FUTU Paper, nr 6/2014, s P. Sarzyński, Szafka jak za Gierka, Polityka, , (dostęp: ). 46 Ibidem, s Cz. Frejlich, D. Lisik (red.), Zaprojektowane., op. cit., s Pod ciśnieniem. Rozmowa z Oskarem Ziętą, ibidem, s

19 elementem gospodarki oraz polem działania projektantów, można się domyślać, że z czasem część produkcji będzie się odbywała raczej przy udziale nowych technologii niż na tradycyjnych liniach produkcyjnych. Podobnie jak w Europie, w Polsce coraz większą popularnością cieszą się start-upy 49. Także media głównego nurtu odnotowały sukcesy firmy Estimate (Beacony) i obecność pierwszego (i jedynego jak dotąd) polskiego produktu, elektronicznej kostka do gry Dice+ 50, w sklepie Apple. Innowacyjność polskich start-upów podkreśla Zuzanna Skalska: w tej chwili Kraków jest zagłębiem start-upów i są one fantastyczne, mamy tam dużo tak naprawdę geniuszy. 51 Ważne jest także to, że wiele z nowych często niekomercyjnych przedsięwzięć finansowana jest dzięki działaniom crowdfundingowym. Nadrabiamy też dystans do zagranicy w kwestii serwisów crowdsourcingowych: portal Corton.pl zrzesza już 15 tysięcy grafików. Również organizacja pracy projektantów przypomina rozwiązania zachodnie - popularny staje się co-working (np. wytworniakrakow.pl na Zabłociu w Krakowie, łącząca showroom, warsztat i prototypownię: Wierzymy w ducha współpracy i różnorodności nasi członkowie m.in. produkują meble w warsztacie, szyją, projektują zielone instalacje, zajmują się architekturą, grafiką i tworzą e-usługi w przestrzeni Internetu. ) POLSKI DESIGN NA TLE DESIGNU ŚWIATOWEGO Według Zuzanny Skalskiej w zglobalizowanym świecie nie da się mówić o czymś takim, jak narodowy design, przez co trudno jest wyodrębnić i scharakteryzować właściwości polskiego designu. Zauważa ona, że myślenie o szkołach narodowych w designie dominowało w latach 80. i 90., kiedy Polska, z powodów politycznych i ekonomicznych, nie uczestniczyła w międzynarodowym obiegu projektowym. Myśmy po latach 90. mówi Skalska odnowili sobie coś takiego, jak Cepelia 2.0 i przez jakiś czas mieliśmy taką etykietkę Cepelia. Polski design, ale to na szczęście przeszło. 52 Polska przeskoczyła moment poszukiwania narodowych etykiet. Doszliśmy w tej chwili to tego momentu, - mówi Skalska - w którym są 49 Ania Czajkowska, Kopniakiem w startup, FUTU Paper, nr 3/2014, marzec 2014, s ; 2+3D, nr 51 s dzieło polskich projektantów produkuje firma Game Technologies, która oprócz biura w Poznaniu ma przedstawicielstwa w Korei oraz Stanach Zjednoczonych; kostka produkowana jest w piotrkowskim Centrum Logistycznym Logistic City 51 Polski design by Zuzanna Skalska, Dzień dobry tvn, , 52 Polski design by Zuzanna Skalska, Dzień dobry tvn, , 18

20 całe zachodnie designy, to znaczy, że tracą taką narodowość, przestaje być ona taka interesująca, ponieważ to innowacyjność zaczęła być ogólnym dobrem, które ludzie zaczęli doceniać, a nie że coś jest skądś tam. I to skądś tam zaczęło być już bardzo lokalne nawet, czyli już nie mówimy o wielkim holenderskim designie, czy wielkim skandynawskim designie, tylko mówimy, że coś jest z okolic Kopenhagi, czy coś jest z okolic Istad i zaczynamy mówić o takich regionalizmach. 53 Zuzanna Skalska, wskazuje że polski design znajduje się w tym samym momencie rozwoju, co projektowanie na zachodzie, gdzie liczy się bardziej innowacyjność niż narodowość. Jednocześnie docenia się pochodzenie lokalne, które nie wiąże się z konkretnym krajem, lecz raczej miastem lub regionem. Należy przy tym jednak podkreślić, że Polska cały czas zajmuje jedno z ostatnich miejsc w dziedzinie innowacji. Projektanci, którzy zdobywają nagrody, to, według niej, jedynie garstka. Zresztą, my nie tworzymy jako naród nic innowacyjnego. Nie mamy na koncie wielkich odkryć, nowatorskich brandów. To co najczęściej potrafimy zrobić, to naśladować innych lub produkować samochody, meble, telewizory czy ubrania dla kogoś. 54 Miejsce polskiego designu w szerszym, międzynarodowym kontekście dobrze określa zdaniem Zuzanny Skalskiej tytuł wystawy polskiego designu I the Middle of na Design Week w Eindhoven. Tytuł, który można przetłumaczyć jako pośrodku, pokazuje według Skalskiej, że jesteśmy pośrodku Europy, zmian i rozwoju ekonomicznego 55. To co wyróżnia polski design to materiał a właściwie podejście do niego (wynikające z dziesięcioleci rynku naznaczonego piętnem braku wszystkiego) oraz to że w Polsce mamy know how rzemieślniczy (którego nie ma na zachodzie, ponieważ 20 lat temu pozamykano tam zawodowe szkoły rzemieślnicze). Jak podkreśla Zuzanna Skalska tak naprawdę to, co potrafimy zrobić i w jaki sposób, wyróżnia nas absolutnie. 56. U umiejętności te mogą, w przyszłości gdzie prawdopodobnie będzie następował proces regionalizacji gałęzi wytwórczości i przemysłu być niewątpliwymi atutami. 57 Ta regionalizacja oraz efektywna współpraca instytucji poświęconych designowi, lokalnych władz i biznesu zaczyna być fenomenem na skalę Europy. Już teraz widoczny jest proces, który polega na powstawaniu w 53 Ibid. 54 Maria Kowalczyk, Zuzanna Skalska: - Czy jesteśmy świadkami początku końca ery kapitalizmu? [wywiad], Na temat, (dostęp: ). 55 Polski design by Zuzanna Skalska 56 Ibid. 57 por. Ibid. 19

design industries creative industries WZORNICTWO industries creative creative creative industries industries industries creative

design industries creative industries WZORNICTWO industries creative creative creative industries industries industries creative design creative industries creative creative industries WZORNICTWO industries creative Wykorzystaj jego potencjał, creative creative industries by tworzyć lepsze produkty i usługi industries industries

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i kreatywność kobiet niezbędna 4. międzynarodowa konferencja UP RP. Wzornictwo w innowacyjnej gospodarce

Innowacyjność i kreatywność kobiet niezbędna 4. międzynarodowa konferencja UP RP. Wzornictwo w innowacyjnej gospodarce Numer 1/2011 ISSN 2081-5964 Program działania UP RP w 2011 roku Prof. Renata Siemieńska o kobietach w nauce Licencjonowanie wynalazków w genetyce Chopin jako znak towarowy Spór o Red Bulla Azjatycka aktywność

Bardziej szczegółowo

Dizajn dobra inwestycja

Dizajn dobra inwestycja wrzesień 2012 ISSN 1734-8404 przedsiębiorczość i dizajn Dizajn dobra inwestycja Jak z powodzeniem prowadzić firmę Do waszych usług! zasad współpracy projektanta z przedsiębiorcą Dizajn a polityka innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Mazowieccy przedsiębiorcy w obliczu globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Technologie,

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych Raport końcowy Warszawa, listopad 2009 Raport wykonany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach realizacji zamówienia: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów

Bardziej szczegółowo

Klastry w sektorach kreatywnych

Klastry w sektorach kreatywnych 2012 Klastry w sektorach kreatywnych motory rozwoju miast i regionów Redakcja: Stanisław Szultka Klastry w sektorach kreatywnych motory rozwoju miast i regionów Redakcja: Stanisław Szultka Wydanie I Polska

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

KREATYWNI TWóRczE życie W WARszAWIE. Przewodnik po warszawskim sektorze kreatywnym

KREATYWNI TWóRczE życie W WARszAWIE. Przewodnik po warszawskim sektorze kreatywnym KREATYWNI TWóRczE życie W WARszAWIE Przewodnik po warszawskim sektorze kreatywnym 1 SPIS TREŚCI WSTĘP Kreatywne Meropolie. Partner dla przemysłu kreatywnego w Warszawie Franz Thun 3 raport Sektor kreatywny

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7 Eko Marketing Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania Dla województwa zachodniopomorskiego Bogdan Kępka 2010 1 Spis treści Wstęp... 4 1. Analiza rynku IT... 7 1.1. Obraz rynku w skali światowej...

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r.

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. RANKING Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Definicja innowacji...4 1.1. Innowacje procesowe...4 1.2. Innowacje

Bardziej szczegółowo

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki The Industrial Design Part of the Growth of a Competitive Economy O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści O WZORNICTWIE

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców S T R E FA I N Ż Y N I E R A p r z e w o d n i k d l a s t u d e n t ó w p o l i t e c h n i k szerokie perspektywy branże i firmy dla inżynierów k a r i e r a w IT co warto wiedzieć d r o g a n a szc

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9 POZNAŃ 2013 AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z TEB Edukacja sp. z o.o. ISBN 978-83-935184-4-9 Poznań 2013 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim

Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Raport z badań Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Raport z badań www.kreatywni.arp.gda.pl Opracowanie przygotowane

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Ekoinnowacje Publikacja powstała w ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce?

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? 2015-03-05 RAPORT E-commerce: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? Od kilkunastu lat obserwujemy dynamiczny rozwój handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo