DOPALACZE. Prof. dr med. Paweł Januszewicz Narodowy Instytut Leków Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOPALACZE. Prof. dr med. Paweł Januszewicz Narodowy Instytut Leków Warszawa"

Transkrypt

1 DOPALACZE Prof. dr med. Paweł Januszewicz Narodowy Instytut Leków Warszawa

2 Prof. dr med. Paweł Januszewicz Specjalista zdrowia publicznego, pediatrii, medycyny farmaceutycznej Wieloletni dyrektor CZD i konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, aktualnie dyrektor ds. nauki w Narodowym Instytucie Leków w Wawie, specjalistyczna praktyka prywatna, autor audycji tv w Polsat News Autor ponad 120 publikacji naukowych Pasje: kino, auta, Ŝagle i parę innych

3 Spis treści ogólny Czy dopalacze to nowość na rynku substancji psychoaktywnych? Dopalacze klasyfikacja chemiczna składników o działaniu psychoaktywnym Jak działają dopalacze w aspekcie ostrej toksykologii Odległe skutki zdrowotne: aktywacja onkogenów? Postępowanie medyczne po zaŝyciu dopalaczy Designer drugs aspekty zdrowotne Międzynarodowa wymiana informacji

4 Spis treści szczegółowy Co to są związki psychoaktywne? Dopalacze klasyczne i dodatki Marihuana Stymulanty: kokaina, amfetamina Środki halucynogenne Środki uspakajające i nasenne Heroina i opiaty Środki do inhalacji

5 Instytut Leków Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego IL + CL Narodowy Instytut Leków NLKPLWMiPB / OMCL Grudzień 2006 Statut NIL zatwierdzony przez Ministra Zdrowia dn Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO/IEC 17025:2005

6 Rada Naukowa Dyrektor Instytutu Kolegium Kierownik Techniczny Pełnomocnik Dyrektora ds. Zapewnienia Jakości Biuro ds. Zapewnienia Jakości i Akredytacji Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno- Ekonomicznych Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Sekcja Techniczna Sekcja Informatyki Przychodnia Lekarska Samodzielne Stanowisko ds. Analiz Ekonomicznych Stanowisko ds. BHP, PPOś, OC Stanowisko ds. Archiwizacji Główny Księgowy Dział Finansów Zastępca Dyrektora ds. Badań Kontrolnych Biuro Organizacji Badań Kontrolnych i Naukowych Kancelaria Główna ZESPÓŁ BADAŃ FIZYKO- CHEMICZNYCH Zakład Farmacji Podstawowej i Stosowanej Zakład Chemii Farmaceutycznej Zakład Leków Pochodzenia Naturalnego Zakład Wyrobów Medycznych Pracownia badania leków sfałszowanych Samodzielna Prac. Spektrometrii Jądrowego Rezonansu Magnetycznego Zakład Leków Izotopowych OMCL ZESPÓŁ BADAŃ BIOLOGICZNO- BIOCHEMICZNYCH Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii Zakład Biochemii i Biofarmaceutyków Zakład Biologii Komórki Zakład Farmakologii Zwierzętarnia ZESPÓŁ MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ I PROFILAKTYKI ZAKAśEŃ Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Zakład Mikrobiologii Molekularnej Zakład Profilaktyki ZakaŜeń i ZakaŜeń Szpitalnych Samodzielna Pracownia Wirusologii Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. LekowraŜliwości Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. ZakaŜeń OUN Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Pracownia Metod Teoretycznych, i Obliczeń Biblioteka z Działem Informacji Naukowej i Wydawnictw Dział Kadr i Organizacji OMCL 163 osoby osób z wyŝszym wykształceniem (farm., chem., biol., med.) - 11 samodzielnych pracowników naukowych - 35 dr Zakłady/Samodzielne Pracownie stosujące akredytowane metody badawcze

7 Poziom Narodowy Interpol Urzędy celne Policja URPLWMiPB GIF NIL NLKPLWMiPB

8 Produkty nielegalne i sfałszowane opiniowane i badane w NIL

9 Dopalacze analiza jakościowa i ilosciowa produktów zawierających benzylopiperazyny Masa tabletek mg Zawartość BZP (2 x HCl) HCl) % mg Zawartość TFMPP (HCl (HCl)) mg Zawartość DBZP do ok. 60 mg/tab mg/tab

10

11 HPLC z detekcją masową MS/MS - Electrospray ionization time-of-flight mass spectra, ESI-TOF-MS HPLC z detekcją wyładowań koronowych CAD

12 Dlaczego? śycie pewność niepewności

13 Dlaczego? śycie pewność niepewności

14

15

16

17 Dopalacze tabletki, kapsułki, proszki Dopalacze czyli związki stymulację organizmy Ŝywe, które jako substancje obce, stają się czynnikiem zwiększającym w sposób niefizjologiczny jego wydolność. Z prowadzonego monitoringu światowego rynku wynika, Ŝe liczba środków zaliczanych do dopalaczy stale wzrasta, gdyŝ ciągle syntezowane są nowe związki psychoaktywne o działaniu stymulującym lub wykorzystywane opisy syntez dostępne w literaturze naukowej i patentowej.

18 Współczesny rynek polski - grzyby halucynogenne (psylocyna, psylocybina); - fencyklidyna; - ketamina; - GHB; - szałwia wieszcza (salwinoryna); - benzodiazepiny, antydepresanty, środki przeciwbólowe w połączeniu z alkoholem i inhibitorami MAO; - materiał roślinny zawierający alkaloidy o działaniu odurzającym lub halucynogennym; 2008 Rok Mefedron czwarte miejsce w rankingu, za marihuaną, kokainą i pochodnymi amfetaminy.

19 Dopalacze klasyfikacja chemiczna składników o działaniu psychoaktywnym -pochodne benzylo- i fenylopiperazyny; -pochodne metkatinonu; - agoniści receptorów kannabinoidowych, tzw syntetyczne kannabinoidy; - inne glaucyna, kofeina, o-desmetyltramadol, pochodne beta- fenyloetyloaminy, fluorotropakokaina, metyloalliloamina, fluoroamfetaminy;

20 Dopalacze typu Spice mieszanki ziołowe do palenia Spice jest nazwą firmową dla mieszanin aromatycznych, psychoaktywnych ziół sprzedawanych w tzw. smartshopach w Europie, Kanadzie i w innych częściach świata od 2004 jako kadzidło, jak równieŝ przez Internet jako ziołowa mieszanka do palenia. ChociaŜ producenci oficjalnie ostrzegają przed spoŝywaniem Spice przez ludzi, to zwykle są one palone, ze względu na ich działanie zbliŝone do konopi indyjskich (Canabis sativa L) co powodowane jest głównie przez dodatek syntetycznych alkaloidów kanabinoidowych (nienarkotycznych związków halucynogennych i psychotropowych).

21 Konopie = kannabinoidy =haszysz = marihuana Najwięcej kontrowersji: przeciwnicy vs obrońcy Bliski krewny pokrzywy! W XIX wieku najczęstszy lek stosowała nawet królowa Wiktoria, legalny do 1973 r. Synonimy: weed, ganja, tea,marycha, joint

22 Współczesny rynek narkotykowy (EMCDDA Raport 2009) Marihuana: Produkcja ~ T Konfiskaty ~ 5000 T śywica: Produkcja ~ 6000 T Konfiskaty ~ 1000 T

23 cd Próbuje co drugi dorosły, pali codziennie 10% uczniów szkół średnich W Ŝywicy > 400 związków, w tym > 60 psychoaktywnych, tzw. kannabinoidów; najaktywniejszy THC wystarczy 2 mg THC jeden joint (ok.300 mg słomy) aby odczuć efekt narkotyczny

24 cd Pierwsze efekty po kilku minutach, pełne doznania po 30, trwa 3-4 godziny; po jedzeniu znacznie dłuŝej W kolejności: spokój, zadowolenie, dobre samopoczucie, przestrzeń lub ciasnota w głowie, wesołość, poczucie absurdu, lepsza samoocena Przy małych dawkach: efekt poszerzenia a nie zniekształcenia percepcji; większe dawki: skamienienie

25 cd Czynniki zmieniające efekty: osobowość, nastrój oraz oczekiwania uŝytkownika, jakość i faktyczna dawka narkotyku Objawy kaca : zwykle łagodne Potęguje nastrój, który dominował przed zaŝyciem gdy depresja lub lęki jest jeszcze gorzej

26 cd Wpływa na pamięć, zwłaszcza na przyswajanie nowych informacji Pogorszona koordynacja ruchów i mocno zaniŝona zdolność oceny odległości kierowcy!!! DuŜe dawki: poczucie paranoi (jestem obserwowany, śledzony), delirium (poczucie chaosu, halucynacje)

27 cd syndrom amotywacyjny : stan chronicznej apatii, bierności, lenistwa Nie stwierdzono uzaleŝnienia biologicznego Nagłe odstawienie: lęk, niepokój, brak snu Przewlekłe zapalenia oskrzeli, rak płuc Uszkadza płód!!!!

28

29 Spice - zawierają zioła marihuano podobne (0,4-3,0 g): 1. Beach bean - Canavalia maritima (substytut marihuany). 2. Blue Lotus - Nymphaea caerulea & Nymphaea alba (uśmierzenianie bólu. 3. Dwarf scullcap - Scuttelaria nana (środek na stany lękowe i bezsenność). 4. Indian Warrior - Pedicularis densiflora (efekty narkotyczne, afrodyzjak, rozluźnia mięśnie i działa silnie uspokajająco). 5. Lion's Tail - Leonotis leonurus (efekty euforyczne). 6. Maconha Brava - Zornia latifolia (działanie halucynogenne). 7. Pink Lotus - Nelumbo nucifera (efekty euforyczne). 8. Siberian Motherwort - Leonurus sibiricus (efekty euforyczne). 9. Marshmallow - Althea officinalis (zmniejsza stany zapalny skóry, leczenie bólu gardła, popękanej skóry i drobnych ran). 10. Red Clover - czerwona koniczyna (działanie wykrztuśne, moczopędne, napotne, bakteriobójcze, przeciwkaszlowe, uspokajające, łagodzi bóle). 11. Dog rose Rosa canina

30 Dopalacze syntetyczne kannabinoidy cd. - wykrycie receptorów kannabinoidowych CB1, CB2 (Nature, 346 (1990) 561) - izolowanie i określenie struktury endogennych ligandów receptorów CB1 i CB2 Układy amidów i estrów wyŝszych kwasów tłuszczowych (od 1992 r,) (Science,, 258 (1992) 1946); O O NH 2 Anandamid - wyznaczenie zaleŝności SAR (THC i ligandy endogenne), rozpoczęcie badań nad syntezą selektywnych agonistów receptorów CB 1 i 2. Synteza kilkuset związków o róŝnym powinowactwie do receptorów CB, wartości K i od 1 do 1000 (K i < 100 powinowactwo wysokie); pojawienie się pierwszych dopalaczy z grupy substytutów marihuany; izolowanie i ustalenie struktury związków chemicznych odpowiedzialnych za psychoaktywne działanie uŝywek typu Spice Smoke itp. (J. Mass. Spectrom. 44 (2009) 832) JWH-018, CP47,497, HU-210 O N H OH

31 Spice - zawierają równieŝ niedeklarowane syntetyczne alkaloidy kanabinoidowe: JWH-018 (naphthalen-1-yl yl-(1-pentylindol-3-yl) yl)methanone); JWH-073 (naphthalen-1-yl yl-(1-butylindol-3-yl) yl)methanone); oleylamide (9-Octadecenamide); CP 47,497 (2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl] hydroxycyclohexyl]-5-(2-methyloctan-2-yl)phenol); ); HU-210 ((6aR,10aR)-9-(Hydroxymethyl Hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl) yl)- 6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol). ol). Agoniści receptorów kanabinoidowych CB 1 i CB 2 o działaniu wielokrotnie silniejszym od THC ( 9 -tetrahydrokanabinolu).

32 Dopalacze syntetyczne kannabinoidy, typy struktur K i (nm) Pochodne naftoiloindolu Kod JWH - (00n nnn) N R1 O R2 R4 R4 R1 = Alkil C 1 -C 6 R2 = H, Me R3 = H, MeO, Alkil (C 1 -C 4 ) R4 = H, Me, Et JWH-018 2,9 JWH ,0 JWH-073 8,9 JWH-081 1,2 JWH ,0 JWH-122 0,69 JWH-398 2,3 Pochodne naftylometylenoindolu Kod JWH - (1nn) (od 175 do 199) N R1 R2 R3 R1 = pentyl, morfolinyl R2 = H, Me R3 = H, MeO K i (nm) od 17 do 323

33 Dopalacze materiał roślinny z zawartością alkaloidów psychoaktywnych - Argyreia nervosa powój hawajski (LSA) - Benisteriopsis caapi (pochodne beta-karboliny harmina, harmalina); - Katha edulis (Khat) chwaliczka jadalna (katinon); - Echinopsis pachanoi kaktusy San Pedro, Ahuma (fenyloalkiloaminy); - Kava kava pieprz myrystycynowy (ok. 60 związków z grupy kawalaktonów); - Leonotis Leonurus ogon lwa (leonuryna); - Mimosa Tenuiflora (dimetylotryptamina); -Salvia divinorum (szałwia wieszcza) (salvinoryna A); - Psychotria viridis (dimetylotryptamina); Rośliny objęte kontrolą na mocy znowelizowanej Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomani z dnia 20 marca 2009 r.

34

35 Substancje aktywne zidentyfikowane w dopalaczach badanych w NIL

36 Stymulanty - kokaina Vin Mariani zalecane przez Watykan Rozgłos: Zygmund Freud. Pierwotna receptura Coca-Coli: kilka mg/szklankę (teraz liście bez kokainy) 40% Amerykanów spróbowało przynajmniej raz

37

38 Stymulanty - kokaina Vin Mariani zalecane przez Watykan Rozgłos: Zygmund Freud. Pierwotna receptura Coca-Coli: kilka mg/szklankę (teraz liście bez kokainy) 40% Amerykanów spróbowało przynajmniej raz

39 Współczesny rynek narkotykowy (EMCDDA Raport 2009 cd.) Kokaina: Produkcja ~ 990 T Kolumbia 61% Peru 29% Boliwia 10% Konfiskaty ~ 120 T

40 cd Pasta z liści: oczyszczana do chlorowodorku kokainy rozpuszczalnej w wodzie; połykanie - wątroba metabolizuje połowę dawki w 60, wdychanie przez nos skuteczniejsze bo skurcz naczyń krwionośnych + do OUN Działanie miejscowo znieczulające + stymulacja układu współczulnego

41

42 cd Formy: freebase wolna kokaina, łatwa do palenia w fajce; crack krystaliczne płatki, zanieczyszczona postać freebase Crack : nagła euforia do 10 potem gwałtowne pogorszenie nastroju pomocne dodatkowe zaŝycie opiatów u nałogowych palaczy

43 cd JuŜ po kilku minutach: polepszenie nastroju, wzrasta pewność siebie, energia, popęd seksualny, optymizm Poprawienie kontaktów Poprawienie kontaktów interpersonalnych i nasilenie wzajemnych więzi uczuciowych, zmniejszenie apetytu, mniejsze zapotrzebowanie na sen i odpoczynek

44 cd Wysokie dawki: lęk, panika, poirytowanie, poczucie zagubienia, halucynacje, mania prześladowcza z agresją, utrata kontaktu z rzeczywistością Prawie zawsze: impulsywność, brak zahamowań, osłabiona zdolność oceny sytuacji

45 cd Nadmierne dawki: pocenie się, zawroty głowy, gorączka, suchość w ustach, drŝenie rąk, stany lękowe, arytmie, wzrost RR, drgawki Przewlekłe stosowanie: uszkodzenie neuronów, owrzodzenie i uszkodzenie chrząstki nosa, astma, zapalenia płuc Uszkadza płód!!!

46 cd Fazy odstawienia: zapaść, głęboka depresja, niepokój, senność, nadmierny apetyt, okres obniŝonej motywacji, poczucie nudy, chłód emocjonalny (wielotygodniowy), głód kokainy potęgowany przez otoczenie zapamiętane w trakcie zaŝywania narkotyku U co piątego samobójcy kokaina we krwi

47

48 Amfetamina Szeroko stosowana u Ŝołnierzy w czasie II wojny światowej (10 mg co 12 godzin) Uwolnienie zapasów: speed freak w USA, w Anglii w latach 60-tych 4 mln recept rocznie!! Czarny rynek pochodnych: Bennies, Dexies, Rit, Meths, black bombers, Purple Hearts letalna kombinacja amfetaminy i barbituranów

49 Współczesny rynek narkotykowy (EMCDDE Raport 2008 cd.) Amfetamina: Produkcja ~ 130 T (79% - Europa) (Holandia, Polska, Belgia) Konfiskaty ~ 19 T Metamfetamina: Ecstasy: Produkcja ~ 100 T Konfiskaty ~ 4,5 T Produkcja ~ 270 T (Azja i USA) Konfiskaty ~ 16 T Narkotyki modyfikowane designer drugs

50 cd Efekty bardzo podobne do kokainy, ale o wiele dłuŝszy czas działania zwłaszcza dla reakcji hit or run! Wciągana przez nos: piecze ( jak tłuczone szkło ), łatwo przyswajalny po podaniu doustnym Paradoks: Ritalin u dzieci z ADHD skutecznie uspakaja!

51 cd Częste przyjmowanie: osłabienie, wzrost RR, pogorszenie wzroku, wysypki, próchnica zębów Silniejsze niŝ po kokainie działania niepoŝądane, w tym draŝliwość, podejrzliwość, zwiększona agresja gwałtowne zmiany nastroju, napięcie mięśni tuŝ przed atakami przemocy Psychozy: 1-2 dni po, halucynacje, rozkojarzenie, mania prześladowcza, autoagresja

52 Desinger Drugs - narkotyki modyfikowane Zjawisko lat 80/90 tych Niewielka modyfikacja strukturalna związku kontrolowanego zmierzająca do otrzymania związku o innej definicji strukturalnej, posiadającego właściwości psychoaktywne, ale niekontrolowanego prawem. NH 2 NH 2 O O NH O NH amfetamina PMA 1973 PMMA 2000 PMEA 2005 O O NH 2 MDA (1970) HN O O MDMA (lata 80-te) HN O O MDE (pocz. lat. 90-tych)

53 Dopalacze pochodne aryloketoamin O O O Działanie HN HN Mefedron - CNS stymulant o działaniu nieco słabszym niŝ klasyczne amfetaminy Typ amfetaminy i Działanie (wg. uŝytkowników) - pobudzenie, euforia, poprawa nastroju, O stymulacja seksualna. O metamfetamin Efekty niepoŝądane: temperatura, pocenie sie, bóle głowy, drgawki, tachykardia, y (efekt metkatinon grupy C=O). Po zaŝyciu efektu Mefedron odczuwalne po ok. homolog Mefedronu min (przez 2-3 h). Dawka mg nadciśnienie, [O] bóle kostne, "niebieskie palce", trudności z koncentracją, zaburzenia pamięci, rzadziej halucynacje, zaburzenia świadomości. HN OH - czwarty co do częstości uŝywania HN narkotyk. Odnotowano obecność we wszystki państwach bufedron HN O O O HN metylon O O HN O HN Butylon Stymulanty Europy. Liczne zatrzymania towaru (od 2 g do 130 kg). Zebrano dowody na udział procederze zorganizowanej przestępczości. Early Warning System (EMCDDA) - Joint Raport Typ amfetamin z grupy Ecstazy Entactogeny O O O F O HN HN flafedron O HN O Pentylon

54 Środki halucynogenne Głębokie zmiany w percepcji zmysłowej, sposobie myślenia i przeŝywania emocji bez osłabienia funkcji intelektualnych Psychomimetyki, psycholityki, psychedeliki Substancje pochodzenia naturalnego(psiankowate-ponad 100 gatunków, jad ropuchy): wysoka toksyczność!

55

56 cd Niemniej toksyczne produkty naturalne: ziarna agawy (meskal), niektóre grzyby (psylocybina), ziarna powoju lub sporysz (z LSD), końcówki kaktusa (peyotl) Przypadkowe wykrycie syntetycznego LSD (Hofman, 1943) Podstawa ruchu hippies (The Beatles, Dizzie Gillespie, John Coltrane, Pink Floyd, itd.)

57

58

59 cd LSD : efekty 20 po połknięciu, działa ok. 5 godz., obniŝenie efektu po kolejnych dawkach Nie powoduje uzaleŝnienia, brak objawów odstawienia, rzadko drgawki Oczekiwania, nastrój uŝytkownika i otoczenie (ciemny pokój obniŝenie efektów, niewidomi nie mają wraŝeń wzrokowych) decydują o doznaniach

60

61 cd Kolejno: wyostrzenie percepcji, zniekształcenie doznań wzrokowych, poczucie oderwania, zrozumienia wszystkiego, uniesienie, wahania nastroju, róŝnorodność doznań ale czas stoi w miejscu, stałe poglądy odpływają, banalne zyskują na oryginalności, halucynacje i iluzje wywołujące strach lub zdziwienie, jeden ze zmysłów zaczyna dominować (głos jak dotyk), wraca pamięć, ciało zniekształcone, zwykłe przedmioty budzą strach.itd.

62

63

64 cd Po kilku godzinach faza relaksu i zmysłów, subtelna doniosłość rzeczy banalnych, aura słabnie, wspomnienia pozostają Ale: po nieuświadomionym zaŝyciu Ale: po nieuświadomionym zaŝyciu zaburzenia instynktu samozachowawczego, brak koordynacji i koncentracji ( moŝliwość latania, niewraŝliwość na ból) moŝliwy rozwój choroby psychicznej (1 na 1000)

65

66 cd Czasem tzw. niedobra podróŝ : kaŝde zaŝycie to przeraŝające i nieprzyjemne doznania, paniczny strach, rozpacz, umysł rozpada się, utrata kontroli, poczucie pustki, prześladowania, podejrzliwości i beznadziejności wtedy ryzyko wysokie samouszkodzeń, samobójstwa lub przemocy!

67

68 cd Pochodne: fencyklidyna (PCP - angel dust, hog) działanie gwałtowniejsze, bardzo toksyczny (sztywność mięśni, stały ślinotok, śpiączka, zgony); ketamina stosowana w anestezjologii (ketalar) w tabletkach Postacie: LSD w płynie w buteleczkach owiniętych folią, w kostkach cukru, nasączony papierek (blotters), mikro tabletki (microdots), arkusiki z Ŝelem

69

70 cd Charakterystyczny objaw: flashback czyli nagły nawrót doznań psychedelicznych bez zaŝycia narkotyku (u co czwartej osoby!) Występuje po zmęczeniu, w stresie lub po marihuanie, wywołuje impuls kojarzony z zaŝywaniem LSD lub PCP Większość doznań nieprzyjemna, trwa sekundy lub godziny, wywołuje strach, moŝe być potraktowane jako początek choroby psychicznej lub przypomina atak paniki

71 Ecstasy Amfetamina halucynogenna ponad 1000 wariantów, najwaŝniejsze to MDMA (ecstasy), MDEA (Eve), MDA RozwaŜana w USA jako broń RozwaŜana w USA jako broń chemiczna ( narkotyk miłości ), zakazany od lat 70-tych, choć czasem uŝywany w psychoterapii małŝeńskiej i grupowej

72

73 cd Pół godziny po zaŝyciu oŝywienie,, swędzenie skóry, suchość w ustach, zgrzytanie zębami, wzrost tętna i RR, potem uczucie sympatii do wszystkich, zmiana percepcji światła, wzmocnienie doznań seksualnych (choć czasem anorgazmia lub brak erekcji), poczucie intymności, ułatwiona akceptacja otoczenia, euforia

74 cd Liczne działania niepoŝądane: senność, lęk, niepokój, napady paniki, depresja, wymioty, omdlenia, mania prześladowcza, zaburzenia koordynacji ruchów, nieprzyjemne halucynacje, uszkodzenie wątroby, nerek, hypertermia, po kilku dniach poirytowanie, kac, bóle i sztywność mięśni, huśtawka emocjonalna, czasem flashback

75

76

77 Barbiturany Popularne środki uspokajające i nasenne (grupy, w zaleŝności od czasu działania), przy długim stosowania rozwija się tolerancja (gwałtowne obniŝenie skuteczności działania), aktywują enzymy wątrobowe (szybszy metabolizm innych substancji) Szybko uzaleŝniają! Ofiary z przedawkowania: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Elvis Presley,.

78 cd Wg powszechnego poglądu barbiturany łagodzą negatywne skutki zaŝywania alkoholu, amfetaminy, czasem są dodawane do opiatów jako substytut Małe dawki: uczucie spokoju, senności, jak po alkoholu RóŜnica między dawką skuteczną a toksyczną jest niewielka: depresja ośrodka oddechowego (!), zaburzenia chodu i mowy

79 cd Inne objawy toksyczności: oczopląs, rozchwianie emocjonalne nasilane przez alkohol, wysypki, obrzęk dziąseł, hirsutyzm, niewydolność nerek, układu krąŝenia, zapalenia płuc Stosowanie przewlekłe: chroniczne zmęczenie, gwałtowne zmiany nastroju po niewielkich bodźcach Gwałtowne odstawienie: strach, bezsenność, dreszcze, hipertermia, drgawki

80 Benzodiazepiny Jedna z najczęściej stosowanych grup leków przeciwlękowych i antydepresyjnych W USA uŝywa ich 10-25% dorosłych, 2-5% przez rok i dłuŝej Dobrze wchłaniane z przewodu pokarmowego, metabolizm w wątrobie, ale stęŝenie we krwi nie koreluje ze stęŝeniem w neuronach Powoduje uzaleŝnienie juŝ po 3-6 tyg.!

81 cd Rzadko stają się narkotykiem powszechnie uŝywanym ale uzaleŝnieni w większości uŝywają ich np. po heroinie (dla wzmocnienia efektu - do 80%), często w duŝych dawkach Inne powody: zmniejszenie skutków działań niepoŝądanych po zaŝyciu związków halucynogennych, zwiększenie pewności siebie w stresie, sen wymuszony

82

83 cd MłodzieŜ traktuje benzodiazepiny jako środek podobny do alkoholu lub jako środek zbliŝony w swych efektach do wdychania rozpuszczalników NaduŜywanie: kłopoty z koncentracją i pamięcią, depresja, zmęczenie, apatia, urazy i wypadki Dawki toksyczne: poczucie chaosu, zaniki pamięci, brak koordynacji ruchów

84 cd Zespół odstawienia: niepokój, nerwowość, irytacja, zwiększona wraŝliwość na hałas i światło, drŝenia mięśniowe, bóle głowy, bezsenność, niemoŝność koncentracji trwa do 2-3 tygodni Nagłe odstawienie: drgawki Główne źródło leku na rynku nielegalnym: emeryci i renciści.

85

86 Heroina Opiaty narkotyki uzyskiwane bezpośrednio z surowego opium, opioidy inne związki morfinopodobne Opioidy: podstawowy środek do zwalczania bólu w medycynie Aktywne pochodne opiatów: morfina, kodeina, papaweryna, heroina Przypadki uzaleŝnień u pacjentów otrzymujących opioidy w celach leczniczych są bardzo rzadkie (1/100tys) Preparaty stosowane w medycynie mają stosunkowo niewielkie działania niepoŝądane (mdłości, obniŝenie apetytu, suchość w ustach)

87 Opioidy Działanie w zaleŝności od dawki: działanie przeciwbólowe, senność, obniŝenie niepokoju i lęku, obniŝenie temperatury ciała, zanik odruchu kaszlu, zwolnienie oddechu, źrenice zwęŝone (szpilkowate), obniŝenie RR, zwolnienie perystaltyki jelit, rozluźnienie mięśni

88

89 cd Doznania: ogromna przyjemność, pełnia i ulga, ekstaza, rozmarzenie, błogostan, ciało cięŝkie i gorące, pamięć tylko rzeczy dobrych, poczucie wielkich moŝliwości intelektualnych, bez wizji i halucynacji, wraz ze wzrostem dobrego samopoczucia rośnie chęć działania

90

91 cd UzaleŜnienie fizyczne i psychiczne od opioidów: dość szybko kilka tygodni Przy fizycznym uzaleŝnieniu od heroiny brak narkotyku daje zespół odstawienia Po paru godzinach od ostatniej dawki narastający niepokój, rozdraŝnienie, ziewanie, dreszcze, zlewne poty, łzawienie, mdłości, bóle brzucha, biegunka, skóra blada, zimna, wilgotna, paniczny strach, bezsenność, drgawki halucynacje

92

93 Środki do inhalacji Kleje, substancje czyszczące, aerozole, paliwa, rozpuszczalniki, farby, pokosty, lakiery, zmywacze do paznokci, barwniki, gaśnice (!), odświeŝacze powietrza Większość ma silne powinowactwo do tkanki tłuszczowej pojawiają się ponownie we krwi po paru dniach

94 cd Uczucie euforii pojawia się natychmiast po inhalacji, potem kolejno: oŝywienie, podniecenie, brak zahamowań, poczucie siły; jednocześnie zamglone widzenie, zaburzenia mowy, omamy słuchowe, złudzenia wzrokowe lub halucynacje Silna zaleŝność od nastawienia uŝytkownika i od otoczenia Większość podaje, iŝ intensywność doznań zwiększa się po ponownej ekspozycji

95 cd U większości występuje narastająca tolerancja, skutkująca coraz większymi dawkami Działania niepoŝądane bardzo silne: zawroty i bóle głowy, nudności, kaszel, kichanie, łzawienie, dezorientacja, utrata przytomności, uszkodzenie narządów wewnętrznych, aplazja szpiku, arytmia, polineuropatie Objawy uzaleŝnienia: jak po alkoholu Najczęstsza przyczyna zgonów wśród młodych narkomanów

96 BZP Pierwsza substancja, której udowodnione naukowo działanie psychoaktywne było podstawą do skoordynowanej akcji w ramach całej UE (2005 r) - EMCDDA Cząsteczka jako amfetamino-podobny środek stymulujący OUN pojawiła się w Europie w 1999 r (z Nowej Zelandii!), choć dostępna była od 1980 r na Węgrzech jako substancja do produkcji Trelibetu - leku antydepresyjnego

97 BZP To nie zioło ale pochodna piperazyny leku przeciwko robakom jelitowym! Metabolizm jest zaleŝny od polimorfizmu genetycznego enzymów człowieka = niezwykle duŝe róŝnice osobnicze w efektach działania! Wpływa to teŝ na nieprzewidziane w skutkach interakcje z innymi substancjami!!

98 BZP W 13 krajach UE zanotowano efekty toksyczne u ludzi, w tym w próbkach tkanek osób zmarłych Drgawki, wzrost RR i rytmu serca, zaburzenia pracy przewodu pokarmowego, bezsenność, splątanie, dziwne myśli UŜywa do 40% ludzi ok.20 r.ŝ.

99 Dopalacze zmiana strategii wprowadzania na rynek nowych substancji psychotropowych i środków odurzających Zawartość preparatów DEKLAROWANA REALNA - materiał roślinny z zawartością składników psychoaktywnych; - pochodne amfetaminy (metkatinon), - pochodne piperazyn (np. BZP); - materiał roślinny deklarowany jako legalna i bezpieczna alternatywa marihuany; - inne; - akcesoria

100

101

102

103

104 Dopalacze pochodne N-pirolidynoaryloketoamin O H N -pyrovalerone (Thymaregix, Centroton),(inhibitior wychwytu zwrotnego dopaminy i norepinefryny; -stosowany w leczeniu otyłości, działanie stymulujące; -efekty uboczne uzaleŝnienie, depresja,bezsenność. O N O N O O methylenedioxypyrovalerone MDPK -inhibitior wychwytu zwrotnego dopaminy i norepinefryny; -działanie stymulujące, euforia, pobudzenie seksualne (3 6h); - efekty uboczne (metamfetamina) (stany letargiczne, bole glowy, depresje); MPPP O N -potrójny inhibitior wychwytu zwrotnego dopaminy, norepinefryny i serotoniny; -działanie stymulujące, Naphyrone NRG-1 -efekty uboczne (metamfetamina) (stany letargiczne, bóle glowy, depresje);

105 Dopalacze inne związki o działaniu psychotropowym lub odurzającym O O O O N Glaucyna jeden z alkaloidów siwca Ŝółtego (Glaucium flavum). Znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym Glaucyna w większych dawkach moŝe powodować halucynacje N O O F Fluorotropakokaina Irlandia (2008) - właściwości stymulujące i miejscowo znieczuląjące; -efekty uboczne- problemy z sercem, przyśpieszony oddech, wzrost ciśnienia krwi, stany psychotyczne; - 40 osób hospitalizowanych w ciągi 10 dni;

106 Dopalacze inne związki o działaniu psychotropowym lub odurzającym NH 2 NH 2 Dimetyloamyloamina Irlandia (2009) ( m. in. preparat pinkys ); - prosta amina alifatyczna o właściwościach stymulujących. Stosowana była w kroplach do nosa; - notowana była w preparatach w mieszaninie z 2-fenyloetyloaminą i kofeiną; O O N H 2 N Dimetkaina (dimethocaine) Irlandia (2009) (m. in. Mind Melt ); - inhibitor wychwytu zwrotnego dopaminy stymulant (Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry 25, 639); - posiada właściwości miejscowo znieczulające.

107 Dopalacze inne związki o działaniu psychotropowym lub odurzającym AM-694 syntetyczny kannabinoid strukturą pokrewny grupie fenacetyloindoli. Wersja związku znakowana izotopem fluoru ( 18 F) uŝywany była w badaniach nad dystrybucją receptorów CB-1 (K i =0,08 nm). N O I F D.O.M.S. - difenyloprolinol otrzymany w trakcie prac nad syntezą substancji przydatnej w leczeniu osób uzaleŝnionych od kokainy. Wykazuje łagodne działanie stymulujące podobne do metamfetaminy i kokainy o relatywnie mniejszym efekcie euforycznym podobnie jak amfetamina moŝe znosić działanie depresyjne środków ogólnie znieczulających np.barbituranów. Podnosi próg bólowy. OH H N

108 Dopalacze inne związki o działaniu psychotropowym lub odurzającym Inne układy pochodne fluoroamfetaminy, pregabalin, o-desmetylotramadol (metabolit tramalu), kofeina, 2-fenyloetyloamina, O HO BDO OH O GBL [O] [H] + O GHB OH OH

109

110 Dopalacze problemy identyfikacji składników czynnych - brak danych analitycznych w bazach danych (widma MS, IR); - brak materiału odniesienia wzorców umoŝliwiających jednoznaczną identyfikację i badania ilościowe; -moŝliwość występowania struktur izomerycznych utrudniających identyfikację; - nowe syntetyczne kannabinoidy konieczność izolacji związku i przeprowadzenia badań z zastosowaniem NMR. Dodatkowe utrudnienie stanowi niska zawartość substancji aktywnej w preparacie (>1%).

111 PODSUMOWANIE Dopalacze kontynuacja modyfikacji strukturalnej substancji psychoaktywnych (designer drugs); Modyfikacja znanych juŝ i kontrolowanych układów (poch. amfetaminy, piperazyny, metkatinonu) - materiał dostarczany jest hurtowo przez firmy chemiczne zlokalizowane w Azji; Poszukiwanie innych substancji syntetycznych o działaniu narkotycznym, np. ligandy receptorów kannabinoidowych; Generalna zmiana strategii wprowadzania nowych narkotyków na rynek konsumencki; Konieczne opracowanie metod analitycznych umoŝliwiających identyfikację nowych narkotyków.

112 Postępowanie medyczne w zatruciu dopalaczami Zawsze zbierz maksimum dostępnych informacji zwłaszcza zanim pacjent straci przytomność! Zawsze wezwij lekarza lub zawieź poszkodowanego do szpitala nigdy nie próbuj domowych sposobów odtruwania! Postępowanie w szpitalu: bieŝące korygowanie zaburzonych parametrów Ŝyciowych, intensywna terapia, dializy, etc.

113 Czy aktywacja onkogenów? Aktualnie nie ma naukowych dowodów łączących stosowanie dopalaczy z częstszym występowaniem chorób nowotworowych Wobec mnogości substancji wprowadzanych do nielegalnego obrotu i braku stosownych badań in vitro i in vivo nie moŝna wykluczyć aktywacji onkogenów przez niektóre substancje Powiązanie danych farmakoepidemiologicznych i występowania np. białaczek pozwoli w przyszłości sprecyzować właściwą odpowiedź na powyŝsze pytanie.

114 Dlaczego? śycie pewność niepewności

Dopalaczom powiedz nie

Dopalaczom powiedz nie Dopalaczom powiedz nie 1. Co to są dopalacze? 2. Podział dopalaczy. 3. Objawy i skutki zażywania dopalaczy. 4. Powody brania narkotyków przez ludzi 5. Przykłady dopalaczy. 6. Wygląd ciała po zażyciu dopalaczy.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH niektórych dopalaczy pobranych na terenie powiatu namysłowskiego Przygotowała : Urszula Modrak 1 Niezły wkręt JWH 081 Walina Fenyloalanina RCS 4 (substancja syntetyczna) (aminokwas)

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE nowe narkotyki

DOPALACZE nowe narkotyki DOPALACZE nowe narkotyki Zagrożenia związane z ich używaniem Włoszczowa, 30.03.2011 rok Środki zastępcze zwane popularnie dopalaczami oznaczają substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym

Bardziej szczegółowo

ZAWARTYCH W DOPALACZACH ICH WPŁYW NA ZDROWIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE

ZAWARTYCH W DOPALACZACH ICH WPŁYW NA ZDROWIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE RENATA LIPNICKA CHARAKTERYSTYKA ŚRODKÓW ZAWARTYCH W DOPALACZACH ICH WPŁYW NA ZDROWIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE DOPALACZE - DOPALACZE ang. smart,legal high, herbal high, boosters??? Dopalacze to termin nie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż dopalaczy od literatury akcesoria substancje pochodzenia naturalnego syntetycznego

Sprzedaż dopalaczy od literatury akcesoria substancje pochodzenia naturalnego syntetycznego Dopalacze To nazwa różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym, nieznajdujących się na liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE. mgr Krzysztof Woszczak

ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE. mgr Krzysztof Woszczak ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE mgr Krzysztof Woszczak PLAN PREZENTACJI: Definicja substancji psychoaktywnej Podział substacji psychoaktywnych Objawy zatrucia wybranymi substancjami psychoaktywnymi Czym są Dopalacze

Bardziej szczegółowo

,,Dopalacze Historia problemu i nowe rozwiązania prawne

,,Dopalacze Historia problemu i nowe rozwiązania prawne ,,Dopalacze Historia problemu i nowe rozwiązania prawne Michał Kidawa Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN Warszawa 11-12 stycznia 2011 r. Co to są dopalacze? Dopalacz, czy

Bardziej szczegółowo

Substancje psychoaktywne: rodzaje anie diagnostyka leczenie

Substancje psychoaktywne: rodzaje anie diagnostyka leczenie Substancje psychoaktywne: rodzaje działanie anie diagnostyka leczenie Dopalacze NaleŜą do grupy tzw. designer drugs Są to syntetyczne pochodne substancji psychoaktywnych TakŜe e pochodzenia naturalnego

Bardziej szczegółowo

ALNOŚĆ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ. problem tzw. dopalaczy

ALNOŚĆ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ. problem tzw. dopalaczy DZIAŁALNO ALNOŚĆ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ a problem tzw. dopalaczy 1 Co to są s dopalacze Nowe narkotyki Środki zastępcze Środki psychoaktywne 2 Prezentacja została przygotowana w oparciu o materiały

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeŝone Mazowieckie Centrum Profilaktyki UzaleŜnień DOPALACZE. nowy problem: medyczny, prawny, społeczny, moralny

Wszelkie prawa zastrzeŝone Mazowieckie Centrum Profilaktyki UzaleŜnień DOPALACZE. nowy problem: medyczny, prawny, społeczny, moralny DOPALACZE nowy problem: medyczny, prawny, społeczny, moralny UWAGI: 1. PowyŜsze wskazówki podane są jedynie w celach informacyjnych i nie zastąpią udziału w profesjonalnych szkoleniach lub doradztwa specjalisty

Bardziej szczegółowo

Nowe zagrożenie Dopalacze

Nowe zagrożenie Dopalacze Nowe zagrożenie Dopalacze Cel spotkania Dostarczenie podstawowych informacji o nowych środkach psychoaktywnych pojawiających się na rynku narkotykowym. Co to są dopalacze? Nazwa nie posiada charakteru

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. OSTRZEGA przed groźnymi skutkami zażywania środków zastępczych tzw.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. OSTRZEGA przed groźnymi skutkami zażywania środków zastępczych tzw. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. OSTRZEGA przed groźnymi skutkami zażywania środków zastępczych tzw. dopalaczy DOPALACZE NISZCZĄ MŁODY ORGANIZM tak samo jak normalne narkotyki oraz

Bardziej szczegółowo

Dopalacze. Nowe narkotyki. Czy znasz prawdę o dopalaczach?

Dopalacze. Nowe narkotyki. Czy znasz prawdę o dopalaczach? Dopalacze Nowe narkotyki. Czy znasz prawdę o dopalaczach? Dopalacze nowe narkotyki Dopalacze to nic innego jak nowe narkotyki, których użycie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia. W 2014

Bardziej szczegółowo

Dopalacze to termin, którego używa się potocznie dla nazwania grupy różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym lub faktycznym działaniu

Dopalacze to termin, którego używa się potocznie dla nazwania grupy różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym lub faktycznym działaniu DOPALACZE Dopalacze to termin, którego używa się potocznie dla nazwania grupy różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym lub faktycznym działaniu psychoaktywnym, nie znajdujących się na liście substancji

Bardziej szczegółowo

Konferencja SAMOLECZENIE A EDUKACJA ZDROWOTNA, POLITYKA ZDROWOTNA, ETYKA Kraków, 20.04.2009 r.

Konferencja SAMOLECZENIE A EDUKACJA ZDROWOTNA, POLITYKA ZDROWOTNA, ETYKA Kraków, 20.04.2009 r. Piotr Burda Biuro In formacji T oksykologicznej Szpital Praski Warszawa Konferencja SAMOLECZENIE A EDUKACJA ZDROWOTNA, POLITYKA ZDROWOTNA, ETYKA Kraków, 20.04.2009 r. - Obejmuje stosowanie przez pacjenta

Bardziej szczegółowo

,,Dopalacze Chwilowa moda czy realne zagrożenie. Michał Kidawa Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN 05.10.

,,Dopalacze Chwilowa moda czy realne zagrożenie. Michał Kidawa Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN 05.10. ,,Dopalacze Chwilowa moda czy realne zagrożenie Michał Kidawa Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN 05.10.2010 Ciechanów Co to są dopalacze? Dopalacz, czy dopalacze - termin nieposiadający

Bardziej szczegółowo

Uczeń zna skutki oddziaływania narkotyków na organizm człowieka. Uczeń zna przyczyny, które powodują, że młodzież sięga po narkotyki.

Uczeń zna skutki oddziaływania narkotyków na organizm człowieka. Uczeń zna przyczyny, które powodują, że młodzież sięga po narkotyki. Narkotyki to śmierć 1. Cele lekcji Cel ogólny: Dostarczenie informacji o skutkach działania narkotyków. a) Wiadomości Uczeń zna skutki oddziaływania narkotyków na organizm człowieka. Uczeń zna przyczyny,

Bardziej szczegółowo

Zażywanie narkotyków, dopalaczy i leków zjawisko groźne dla młodzieży. Dla czego po nie sięgają?

Zażywanie narkotyków, dopalaczy i leków zjawisko groźne dla młodzieży. Dla czego po nie sięgają? Zażywanie narkotyków, dopalaczy i leków zjawisko groźne dla młodzieży. Dla czego po nie sięgają? Szkolenie dla koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość. 05. 11. 2014 Warszawa Marihuana Marihuana

Bardziej szczegółowo

,,BĄDŹ CZUJNY, NIE ULEGAJ NAŁOGOM

,,BĄDŹ CZUJNY, NIE ULEGAJ NAŁOGOM ,,BĄDŹ CZUJNY, NIE ULEGAJ NAŁOGOM UZALEŻNIENIE UZALEŻNIENIE TO NABYTA SILNA POTRZEBA WYKONYWANIA JAKIEJŚ CZYNNOŚCI LUB ZAŻYWANIA JAKIEJŚ SUBSTANCJI. WSPÓŁCZESNA PSYCHOLOGIA TRAKTUJE POJĘCIE UZALEŻNIENIA

Bardziej szczegółowo

RATOWNICTWO MEDYCZNE 2014/2015 Toksykologia niestacjonarne

RATOWNICTWO MEDYCZNE 2014/2015 Toksykologia niestacjonarne S t r o n a 1 RATOWNICTWO MEDYCZNE 2014/ Toksykologia niestacjonarne semestr letni Wykłady (4 x 5 godziny) Piątek godzina 7.45 11.30, ul. Żołnierska 14C, sala Katedry Farmakologii Lp. data temat Liczba

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka najpopularniejszych dopalaczy środków zastępczych Mechanizmy działania dopalaczy na zdrowie i zachowania człowieka

Charakterystyka najpopularniejszych dopalaczy środków zastępczych Mechanizmy działania dopalaczy na zdrowie i zachowania człowieka Charakterystyka najpopularniejszych dopalaczy środków zastępczych Mechanizmy działania dopalaczy na zdrowie i zachowania człowieka Dr Ewa Gomółka Pracownia Toksykologii, Zakład Diagnostyki, Szpital Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

POJĘCIA PODSTAWOWE. stan, w którym człowiek nie potrafi obyć się bez danej substancji. Istnieją dwa rodzaje uzależnienia:

POJĘCIA PODSTAWOWE. stan, w którym człowiek nie potrafi obyć się bez danej substancji. Istnieją dwa rodzaje uzależnienia: - Folia 1 - POJĘCIA PODSTAWOWE NARKOTYK substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, która przyjęta przez człowieka, wpływa na działanie układu nerwowego, a przez to zaburza jedną lub kilka funkcji

Bardziej szczegółowo

POJĘCIA PODSTAWOWE NARKOTYK

POJĘCIA PODSTAWOWE NARKOTYK POJĘCIA PODSTAWOWE NARKOTYK substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, która przyjęta przez człowieka, wpływa na działanie układu nerwowego, a przez to zaburza jedną lub kilka funkcji organizmu.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy konspekt zajęć profilaktycznych wykorzystany w ramach spotkań z rodzicami

Przykładowy konspekt zajęć profilaktycznych wykorzystany w ramach spotkań z rodzicami Przykładowy konspekt zajęć profilaktycznych wykorzystany w ramach spotkań z rodzicami Cele: rodzic: - rozumie pojęcia narkotyk, uzależnienie, przedawkowanie, profilaktyka, - potrafi rozróżnić zachowania

Bardziej szczegółowo

Używki- to produkty spożywcze nie mające właściwości odżywczych, zawierające substancje, które działają pobudzająco na układ nerwowy.

Używki- to produkty spożywcze nie mające właściwości odżywczych, zawierające substancje, które działają pobudzająco na układ nerwowy. Używki- to produkty spożywcze nie mające właściwości odżywczych, zawierające substancje, które działają pobudzająco na układ nerwowy. Uzależnienie nałóg - to silne pragnienie zażywania konkretnych środków,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: www.wypalacze.com.pl www.kbpn.gov.pl www.dopalaczeinfo.pl http://www.narkomania.org.pl

Na podstawie: www.wypalacze.com.pl www.kbpn.gov.pl www.dopalaczeinfo.pl http://www.narkomania.org.pl Na podstawie: www.wypalacze.com.pl www.kbpn.gov.pl www.dopalaczeinfo.pl http://www.narkomania.org.pl Co to są dopalacze? W ciągu ostatniego roku w prasie i TV pojawiało się wiele doniesień na temat tzw.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA TOKSYKOLOGII. Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM. kierownik: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kłys, tel.

PRACOWNIA TOKSYKOLOGII. Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM. kierownik: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kłys, tel. PRACOWNIA TOKSYKOLOGII Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM kierownik: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kłys, tel. /12/619 96 50 tel. do Pracowni 619 96 55 Informacje ogólne: Zakres badań obejmuje

Bardziej szczegółowo

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Konferencja PAP,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Nadużywanie substancji odurzających

Nadużywanie substancji odurzających Nadużywanie substancji odurzających Wprowadzenie Nadużywanie substancji odurzających to przyjmowanie nielegalnych narkotyków lub zażywanie leków w sposób niezgodny z zaleceniami lekarza lub producenta.

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE LEGALNOŚĆ POZYTYWNY ODBIÓR DZIAŁANIE NA ORGANIZM RÓŻNORODNOŚĆ

DOPALACZE LEGALNOŚĆ POZYTYWNY ODBIÓR DZIAŁANIE NA ORGANIZM RÓŻNORODNOŚĆ DOPALACZE CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

Wybrane zaburzenia lękowe. Tomasz Tafliński

Wybrane zaburzenia lękowe. Tomasz Tafliński Wybrane zaburzenia lękowe Tomasz Tafliński Cel prezentacji Przedstawienie najważniejszych objawów oraz rekomendacji klinicznych dotyczących rozpoznawania i leczenia: Uogólnionego zaburzenia lękowego (GAD)

Bardziej szczegółowo

Co to są dopalacze ( ang. Smarts, legal highs, herbal highs, boosters)?

Co to są dopalacze ( ang. Smarts, legal highs, herbal highs, boosters)? Co to są dopalacze ( ang. Smarts, legal highs, herbal highs, boosters)? Zagrożenia Manipulacje MEFEDRON reklamowany przez sprzedawców jako sole do kąpieli albo białe proszki. Najczęściej sprzedawany jest

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w odurzaniu się młodzieŝy. Kamil Klebański UM WZ Dźwirzyno 11-12 grudnia 2014 r.

Nowe trendy w odurzaniu się młodzieŝy. Kamil Klebański UM WZ Dźwirzyno 11-12 grudnia 2014 r. Nowe trendy w odurzaniu się młodzieŝy Kamil Klebański UM WZ Dźwirzyno 11-12 grudnia 2014 r. Narkotyki towarzyszyły ludziom od zawsze - jako część środków leczniczych, oraz "warsztatu pracy" róŝnych czarowników,

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia 2016 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia 2016 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych projekt z dnia 6 maja 2016 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia 2016 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych Na podstawie art. 44b ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

Czym są dopalacze?! *Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii

Czym są dopalacze?! *Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii DOPALACZE? Czym są dopalacze?! Jest to termin używany potocznie dla określenia grupy różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym.* Reklamowane są m.in. jako

Bardziej szczegółowo

Uzależnienia. Nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji.

Uzależnienia. Nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji. Uzależnienia Nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji. Termin uzależnienie jest stosowany głównie dla osób, które nadużywają narkotyków, alkoholu i papierosów. Używki Wszystkie używki stanowią

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne 2011: stan problemu narkotykowego w Europie. Piotr Jabłoński Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Sprawozdanie roczne 2011: stan problemu narkotykowego w Europie. Piotr Jabłoński Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Sprawozdanie roczne 2011: stan problemu narkotykowego w Europie Piotr Jabłoński Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 2 Roczny pakiet sprawozdawczy sytuacja w zakresie narkotyków > publikacje Charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Polski rynek narkotykowy

Polski rynek narkotykowy Zakład Chemii Analitycznej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Polski rynek narkotykowy Czy miękkie narkotyki dadzą nam szczęście Prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski KaŜda forma uzaleŝnienia jest

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZYX, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

WZÓR. druga litera nazwiska

WZÓR. druga litera nazwiska Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. (poz. 1332) WZÓR Indywidualny kwestionariusz sprawozdawczy osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu używania środków odurzających

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Piśmiennictwo: Szczeklik E. Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. PZWL 1979 Bolechowski F. Podstawy ogólnej diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Czym są dopalacze? 1. Charakterystyka dopalaczy - mieszanki trucizn

Czym są dopalacze? 1. Charakterystyka dopalaczy - mieszanki trucizn Czym są dopalacze? To nic innego, niż substytut legalnych narkotyków. Dopalacze to tylko określenie slangowe. W języku angielskim kryją się one pod nazwami: legal high, herbal high, smarts, boosters. Są

Bardziej szczegółowo

ANOREKSJA, jadłowstręt psychiczny (z greckiego an. Zaprzeczanie, órexis pożądanie, apetyt, łaknienie) oznacza brak łaknienia (apetytu).

ANOREKSJA, jadłowstręt psychiczny (z greckiego an. Zaprzeczanie, órexis pożądanie, apetyt, łaknienie) oznacza brak łaknienia (apetytu). mgr Anna Grygny ANOREKSJA, jadłowstręt psychiczny (z greckiego an. Zaprzeczanie, órexis pożądanie, apetyt, łaknienie) oznacza brak łaknienia (apetytu). Jest to zespół występujący w wieku młodzieńczym;

Bardziej szczegółowo

B. ULOTKA DLA PACJENTA

B. ULOTKA DLA PACJENTA B. ULOTKA DLA PACJENTA 13 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta CLARITINE ALLERGY, 1 mg/ml, syrop Loratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

UWAGA! DOPALACZE!!! Mity i prawda o dopalaczach. Dopalacze są bezpieczną alternatywą dla substancji nielegalnych fałsz

UWAGA! DOPALACZE!!! Mity i prawda o dopalaczach. Dopalacze są bezpieczną alternatywą dla substancji nielegalnych fałsz Monika Mamoń-Świerczek psycholog Materiał przygotowany na bazie danych www.dopalaczeinfo.pl UWAGA! DOPALACZE!!! W ciągu ostatniego roku w prasie i TV pojawiło się wiele doniesień na temat tzw. dopalaczy.

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE. WYKŁAD 5 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE. WYKŁAD 5 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE WYKŁAD 5 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska W POLSCE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 24 KWIETNIA 1997 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII, SUBSTANCJĄ PSYCHOTROPOWĄ (PSYCHOAKTYWNĄ) JEST

Bardziej szczegółowo

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Dźwirzyno 11-12 grudnia 2014 Monitorowanie definicja Systematyczna, zazwyczaj naukowa, ale zawsze kontynuowana obserwacja wybranych aspektów rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

Psychodeliki. i inne substancje psychoaktywne

Psychodeliki. i inne substancje psychoaktywne Psychodeliki i inne substancje psychoaktywne Czym są psychodeliki? grupa substancji psychoaktywnych wywołują zmiany percepcji (postrzegania), świadomości, sposobu myślenia oraz odczuwania emocji wywołują

Bardziej szczegółowo

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Społecznej ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.wws.wzp.pl Do zadań Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE I INNE ŚRODKI ODURZAJĄCE

DOPALACZE I INNE ŚRODKI ODURZAJĄCE DOPALACZE I INNE ŚRODKI ODURZAJĄCE CZYM SĄ? JAK DZIAŁAJĄ? NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ? GDZIE SZUKAĆ POMOCY? DOPALACZE termin "dopalacze" jest używany potocznie dla określenia grupy różnych substancji to tzw. produkty

Bardziej szczegółowo

"Dopalacze" Młodzież i dopalacze. Dopalacze to termin używany potocznie dla nazwania substancji o działaniu

Dopalacze Młodzież i dopalacze. Dopalacze to termin używany potocznie dla nazwania substancji o działaniu "Dopalacze" to substancje psychoaktywne, które mogą działać podobnie do narkotyków. Pomimo gigantycznych akcji przeciwko dopalaczom nadal funkcjonuje ich sprzedaż. Na terenie całego kraju skontrolowano

Bardziej szczegółowo

Dopalacze oblicza zagrożeń

Dopalacze oblicza zagrożeń Dopalacze oblicza zagrożeń Dopalacze To substancje psychoaktywne, produkowane nielegalnie, zmieniające cechy narkotyku tak, aby mogły być legalnie dystrybuowane, po zażyciu wykazujące efekty narkotyczne

Bardziej szczegółowo

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 06 styczeń 2017

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 06 styczeń 2017 TESTY CIĄŻOWE I DIAGNOSTYCZNE > Model : 9041351 Producent : HYDREX PRZED.TECH.HANDL. Szybki test zanurzeniowy do jednoczesnego wykrywania w moczu amfetaminy, kokainy, morfiny, heroiny, marihuany i haszyszu

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNAWANIE ZACHOWAŃ NARKOTYKOWYCH

ROZPOZNAWANIE ZACHOWAŃ NARKOTYKOWYCH MAZOWIECKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEśNIEŃ www.mcpu.edu.pl ROZPOZNAWANIE ZACHOWAŃ NARKOTYKOWYCH Czy nasze dziecko bierze narkotyki? Na co powinniśmy być wyczuleni? NARKOTYKI ZMIENIAJĄ ZACHOWANIA FIZYCZNE

Bardziej szczegółowo

potoczna nazwa różnego rodzaju substancji psychoaktywnych nieobjętych kontrolą prawną. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak

potoczna nazwa różnego rodzaju substancji psychoaktywnych nieobjętych kontrolą prawną. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak potoczna nazwa różnego rodzaju substancji psychoaktywnych nieobjętych kontrolą prawną. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych.

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNAWANIE ZACHOWAŃ NARKOTYKOWYCH I DOPALACZOWYCH.

ROZPOZNAWANIE ZACHOWAŃ NARKOTYKOWYCH I DOPALACZOWYCH. ROZPOZNAWANIE ZACHOWAŃ NARKOTYKOWYCH I DOPALACZOWYCH. Podstawowe pojęcia: 1. NARKOTYKI 2. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE 3. ŚRODKI ODURZAJĄCE 4. DOPALACZE 5. LEKI Typologia narkotyków, dopalaczy. Podział ze

Bardziej szczegółowo

MITY I PRAWDA NA TEMAT ALKOHOLU

MITY I PRAWDA NA TEMAT ALKOHOLU MITY I PRAWDA NA TEMAT ALKOHOLU Mit: Piwo co prawda zawiera alkohol, ale w tak małych ilościach, że nie ryzykje się pijąc je, bo jest mniej szkodliwe. Fakt: Szkody mogą pojawić się u osób, które piją tylko

Bardziej szczegółowo

Rola NIL w zapewnieniu jako ci i bezpiecze stwa produktów leczniczych

Rola NIL w zapewnieniu jako ci i bezpiecze stwa produktów leczniczych Rola NIL w zapewnieniu jako ci i bezpiecze stwa produktów leczniczych Zbigniew E. Fija ek Lipiec 2009 Poziom Narodowy URPLWMiPB GIF NIL NLKPLWMiPB 1 EDQM PA/PH/OMCL PA/PH/OMCL (07) 89 6R, Strasbourg, June

Bardziej szczegółowo

Środki zastępcze UM LEGIONOWO. Jadwiga Mędelewska Kierownik Sekcji PPIS Legionowo. Legionowo, 10.09.2015 r.

Środki zastępcze UM LEGIONOWO. Jadwiga Mędelewska Kierownik Sekcji PPIS Legionowo. Legionowo, 10.09.2015 r. Środki zastępcze UM LEGIONOWO Jadwiga Mędelewska Kierownik Sekcji PPIS Legionowo Legionowo, 10.09.2015 r. ŚRODKI ZASTĘPCZE - DOPALACZE Środki zastępcze - dopalacze (potoczna nazwa) Produkt zawierajacy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich Kuszczyński Patryk I TI

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich Kuszczyński Patryk I TI Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich Kuszczyński Patryk I TI Nałóg to uzależnienie, przymusowe przyjmowanie substancji uzależniającej, psychiczne i fizyczne przyzwyczajenie się do tej substancji.

Bardziej szczegółowo

UTRATA ŚWIADOMOŚCI. Utrata świadomości jest stanem, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce z zewnątrz.

UTRATA ŚWIADOMOŚCI. Utrata świadomości jest stanem, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce z zewnątrz. moduł V foliogram 34 UTRATA ŚWIADOMOŚCI Utrata świadomości jest stanem, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce z zewnątrz. Możliwe przyczyny: uraz czaszki, krwotok, niedotlenienie mózgu, choroby wewnętrzne,

Bardziej szczegółowo

Palenie papierosów FAKTY

Palenie papierosów FAKTY Palenie papierosów FAKTY Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) palenie jest największym pojedynczym śmiertelnym zagrożeniem dla zdrowia. Tytoń odpowiada za ponad 500 000 zgonów w UE. WHO szacuje,

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 5/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w zakresie zakwalifikowania/niezasadności zakwalifikowania leku Valdoxan (agomelatinum)

Bardziej szczegółowo

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II ZABURZENIA PSYCHICZNE DEPRESJA

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II ZABURZENIA PSYCHICZNE DEPRESJA BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II ZABURZENIA PSYCHICZNE DEPRESJA DEPRESJA CHARAKTERYSTYKA ZABURZENIA Epizod depresyjny rozpoznaje się gdy pacjent jest w stanie obniżonego nastroju, anhedonii oraz występują

Bardziej szczegółowo

AROMATERAPIA. Leczenie zapachami

AROMATERAPIA. Leczenie zapachami AROMATERAPIA Leczenie zapachami Zapachy mają wpływ na nasze samopoczucie. Tam, gdzie panuje przyjemny aromat od razu czujemy się dobrze: wprawiają nas w dobry nastrój, wyostrzają zmysły, budzą wspomnienia

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Ropimol 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Ropivacaini hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Ropimol 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Ropivacaini hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Ropimol 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Ropivacaini hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Opracowała: a: mgr Agata Grochowiecka

Opracowała: a: mgr Agata Grochowiecka Dorosłym być Opracowała: a: mgr Agata Grochowiecka Prawda czy fałsz? Sprawdź swoją wiedzę: 1. Ktoś,, kto ma silną wolę nigdy się nie uzaleŝni? 2. UzaleŜnienie to choroba, którą się leczy w specjalnych

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA SYMELON, 1,5 mg, kapsułki, twarde SYMELON, 3 mg, kapsułki, twarde SYMELON, 4,5 mg, kapsułki, twarde SYMELON, 6 mg, kapsułki, twarde Rivastigminum Należy

Bardziej szczegółowo

LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum

LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika. Tramadol Vitabalans, 50 mg, tabletki Tramadoli hydrochloridum

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika. Tramadol Vitabalans, 50 mg, tabletki Tramadoli hydrochloridum Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Tramadol Vitabalans, 50 mg, tabletki Tramadoli hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE SPOŁECZNE ALKOHOLIZM, NIKOTYNIZM, NARKOMANIA. OPRACOWANIE: Karolina Gajdosz Agnieszka Wańczyk

PATOLOGIE SPOŁECZNE ALKOHOLIZM, NIKOTYNIZM, NARKOMANIA. OPRACOWANIE: Karolina Gajdosz Agnieszka Wańczyk PATOLOGIE SPOŁECZNE ALKOHOLIZM, NIKOTYNIZM, NARKOMANIA OPRACOWANIE: Karolina Gajdosz Agnieszka Wańczyk ALKOHOLIZM Alkoholizm - nazywany jest również zespołem uzależnienia od alkoholu, chorobą alkoholową

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL

PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: INSTANYL, AEROZOL DO NOSA LEK STOSOWANY W LECZENIU PRZEBIJAJĄCEGO BÓLU NOWOTWOROWEGO Szanowny Farmaceuto, Należy

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI CO KAŻDY RODZIC POWINIEN O NICH WIEDZIEĆ. Opracowała: mgr Anna Kołodziejczyk pedagog szkolny

NARKOTYKI CO KAŻDY RODZIC POWINIEN O NICH WIEDZIEĆ. Opracowała: mgr Anna Kołodziejczyk pedagog szkolny NARKOTYKI CO KAŻDY RODZIC POWINIEN O NICH WIEDZIEĆ Opracowała: mgr Anna Kołodziejczyk pedagog szkolny Co to jest narkotyk? Narkotyk to środek wywołujący uzależnienie. Pojęcie to obejmuje substancje uzależniające

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE Chwilowa moda, czy realne zagrożenie?!

DOPALACZE Chwilowa moda, czy realne zagrożenie?! DOPALACZE Chwilowa moda, czy realne zagrożenie?! DOPALACZ potoczne określenie dla grupy różnych substancji lub ich mieszanek, o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym, pochodzenia naturalnego

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla Pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla Pacjenta Uwaga: Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla Pacjenta Ta Charakterystyka Produktu Leczniczego, oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta jest wynikiem

Bardziej szczegółowo

FARMAKOTERAPIA W GERIATRII

FARMAKOTERAPIA W GERIATRII Interdyscyplinarne Spotkania Geriatryczne FARMAKOTERAPIA W GERIATRII mgr Teresa Niechwiadowicz-Czapka Instytut Pielęgniarstwa Zakład Podstaw Opieki Pielęgniarskiej Wchłanianie środków farmakologicznych

Bardziej szczegółowo

O ŚRODKACH PSYCHOAKTYWNYCH SŁÓW KILKA - PORADNIK DLA RODZICÓW

O ŚRODKACH PSYCHOAKTYWNYCH SŁÓW KILKA - PORADNIK DLA RODZICÓW CO TO SĄ SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE? negatywnie wpływają na centralny układ nerwowy przyjmowane są w celu doznania przyjemności, zmiany świadomości, uzyskania określonego nastoju, przeżycia ekstremalnych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspieranie miękkich kompetencji dziecka Mgr Beata Skowrońska Uniwersytet w Białymstoku 2 października 2014 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Hipoglikemia Hipoglikemia Hipoglikemia, zwana inaczej niedocukrzeniem, oznacza obniżanie stężenia glukozy we krwi do wartości poniżej 55 mg/dl (3,1 mmol/l) Niekiedy objawy hipoglikemii mogą wystąpić przy

Bardziej szczegółowo

Kilka słów na temat trucizn nas otaczających

Kilka słów na temat trucizn nas otaczających Kilka słów na temat trucizn nas otaczających Tlumaczenie Aleksandra Maciejewska Co jadłeś dzisiaj na śniadanie? Czy miałeś miskę owoców lub inne zdrowe jedzenie? Ludzie stają się bardziej świadomi tego,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PACJENTA W ZAKRESIE NEGATYWNYCH SKUTKÓW ZDROWOTNYCH SPOWODOWANYCH ZAŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. Jolanta Terlikowska

EDUKACJA PACJENTA W ZAKRESIE NEGATYWNYCH SKUTKÓW ZDROWOTNYCH SPOWODOWANYCH ZAŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. Jolanta Terlikowska EDUKACJA PACJENTA W ZAKRESIE NEGATYWNYCH SKUTKÓW ZDROWOTNYCH SPOWODOWANYCH ZAŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Jolanta Terlikowska EPIDEMIOLOGIA, czyli jak często do lekarza trafić może pacjent używający

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Stopex, 15 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 15 mg dekstrometorfanu bromowodorku (Dextromethorphani

Bardziej szczegółowo

RATOWNICTWO MEDYCZNE 2014/2015 Toksykologia stacjonarne

RATOWNICTWO MEDYCZNE 2014/2015 Toksykologia stacjonarne S t r o n a 1 RATOWNICTWO MEDYCZNE 2014/2015 Toksykologia stacjonarne semestr letni Wykłady (5 x 3 godziny) PONIEDZIAŁEK godzina 10.00 12.15, ul. Żołnierska 14c, sala Katedry Farmakologii Lp. data temat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wykonywania testów na różnych próbkach. Nie przeznaczone do celów diagnostycznych CLEAN TEST. Zestaw do detekcji obecności narkotyków

INSTRUKCJA. wykonywania testów na różnych próbkach. Nie przeznaczone do celów diagnostycznych CLEAN TEST. Zestaw do detekcji obecności narkotyków INSTRUKCJA wykonywania testów na różnych próbkach Nie przeznaczone do celów diagnostycznych CLEAN TEST Zestaw do detekcji obecności narkotyków - 1 - Zestaw testowy zawiera: 1 test (opakowany w aluminiową

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA KAMAGRA 100 mg, tabletki powlekane Sildenafil w postaci cytrynianu Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 1- Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cetigran,10 mg, tabletki powlekane. Cetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cetigran,10 mg, tabletki powlekane. Cetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Cetigran,10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Oferta obejmuje zajęcia warsztatowe pn: Narkotykowe dylematy i przeznaczona jest dla III klas gimnazjum i młodzieży szkół ponadgimanzjalnych.

Oferta obejmuje zajęcia warsztatowe pn: Narkotykowe dylematy i przeznaczona jest dla III klas gimnazjum i młodzieży szkół ponadgimanzjalnych. O F E R T A zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki narkomanii dla młodzieży Oferta obejmuje zajęcia warsztatowe pn: Narkotykowe dylematy i przeznaczona jest dla III klas gimnazjum i młodzieży szkół

Bardziej szczegółowo

Aneks C. (zmiany do krajowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych)

Aneks C. (zmiany do krajowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych) Aneks C (zmiany do krajowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych) ANEKS I WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY ZMIANY WARUNKÓW POZWOLENIA (POZWOLEŃ) NA DOPUSZCENIE DO OBROTU Wnioski naukowe

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka nowych substancji psychoaktywnych (NPS)

Charakterystyka nowych substancji psychoaktywnych (NPS) Charakterystyka nowych substancji psychoaktywnych (NPS) Ewelina Pieprzyca, Joanna Kulikowska Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej SUM w Katowicach 1 Co to są dopalacze? Dopalacz

Bardziej szczegółowo

Subiektywne objawy zmęczenia. Zmęczenie. Ból mięśni. Objawy obiektywne 2016-04-07

Subiektywne objawy zmęczenia. Zmęczenie. Ból mięśni. Objawy obiektywne 2016-04-07 Zmęczenie to mechanizm obronny, chroniący przed załamaniem funkcji fizjologicznych (wyczerpaniem) Subiektywne objawy zmęczenia bóle mięśni, uczucie osłabienia i wyczerpania, duszność, senność, nudności,

Bardziej szczegółowo

Depresja a uzależnienia. Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień

Depresja a uzależnienia. Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień Depresja a uzależnienia Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień Alkoholizm w chorobach afektywnych Badania NIMH* (1990) (uzależnienie + nadużywanie) Badania II Kliniki

Bardziej szczegółowo

Toksykologia stacjonarne. Wykłady (5 x 3 godziny) PONIEDZIAŁEK Ul.Warszawska 30/ sala 307. Lp. data temat Liczba godzin prowadzący II rok

Toksykologia stacjonarne. Wykłady (5 x 3 godziny) PONIEDZIAŁEK Ul.Warszawska 30/ sala 307. Lp. data temat Liczba godzin prowadzący II rok S t r o n a 1 RATOWNICTWO MEDYCZNE 2016/2017 Toksykologia stacjonarne semestr letni Wykłady (5 x 3 godziny) PONIEDZIAŁEK 9.00-11.15 Ul.Warszawska 30/ sala 307 Lp. data temat Liczba godzin prowadzący II

Bardziej szczegółowo

Rok: 2006 Czasopismo: Świat Problemów Numer: 1/156

Rok: 2006 Czasopismo: Świat Problemów Numer: 1/156 Rok: 2006 Czasopismo: Świat Problemów Numer: 1/156 Zjawisko zażywania narkotyków w Europie dotyczy głównie młodych mężczyzn z dużych miast. Według danych szacunkowych w Unii Europejskiej od 1.2 do 2.1

Bardziej szczegółowo

Jak działają narkotyki? Czy wiadomo, co zawierają dopalacze? Co grozi za wykonywanie pracy pod wpływem narkotyków lub dopalaczy?

Jak działają narkotyki? Czy wiadomo, co zawierają dopalacze? Co grozi za wykonywanie pracy pod wpływem narkotyków lub dopalaczy? Jak działają narkotyki? Czy wiadomo, co zawierają dopalacze? Co grozi za wykonywanie pracy pod wpływem narkotyków lub dopalaczy? 2 Zdarza się, że ludzie sięgają po substancje takie jak narkotyki czy dopalacze

Bardziej szczegółowo

Hipoglikemia. przyczyny, objawy, leczenie. Beata Telejko

Hipoglikemia. przyczyny, objawy, leczenie. Beata Telejko Hipoglikemia przyczyny, objawy, leczenie Beata Telejko Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Definicja hipoglikemii w cukrzycy Zespół objawów

Bardziej szczegółowo

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży: pojedynczy epizod dużej depresji nawracająca duża depresja dystymia mania lub submania stan mieszany zaburzenia afektywne

Bardziej szczegółowo

Dopalacze. Zapraszam do obejrzenia prezentacji. wykonał: Krzysztof Kliszewski IIIc

Dopalacze. Zapraszam do obejrzenia prezentacji. wykonał: Krzysztof Kliszewski IIIc Dopalacze Zapraszam do obejrzenia prezentacji wykonał: Krzysztof Kliszewski IIIc Co to są dopalacze? Dopalacz, czy dopalacze to termin nie posiadający charakteru naukowego. Używa się go potocznie, dla

Bardziej szczegółowo