ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2015 z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2015 z dnia 10.02.2015"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2015 z dnia TYTUŁ: Zakup oprogramowania do zarządzania, optymalizacji oraz kontroli procesu druku zintegrowane z cyfrową przygotowalnią offsetową DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Nazwa: Usługowy Zakład Poligraficzny,,BIELDRUK" Sp. J. P. A. Dąbrowscy Adres: ul. Okrężna 24, Bielsk Podlaski Adres korespondencyjny: ul. Wiewiórcza 66, Białystok tel fax OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania do zarządzania, optymalizacji oraz kontroli procesu druku zintegrowane z cyfrową przygotowalnią offsetową o minimalnej specyfikacji technicznej wskazanej w przedmiotowym zapytaniu. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: System składać musi się z następujących modułów: 1. System nadzoru produkcji: W jego skład wchodzić ma wiele istniejących już i nowych produktów, które pozwolą na integrację całego łańcucha procesów związanych z wytwarzaniem produktu poligraficznego. Efektywna kontrola czasu pracy wraz z przejrzystym zestawieniem wyników, import podstawowych danych zlecenia z systemu kalkulacyjno kosztowego, import danych do wstępnego ustawiania z działu Prepress to tylko niektóre elementy nowego systemu zarządzania, poprzez który istnieć ma możliwość zintegrowania procesu produkcyjnego działu maszyn drukujących w jeden ciąg technologiczny wykorzystując światowy standard wymiany informacji JDF. Format JDF otwierać ma zupełnie nowe możliwości w zakresie pełnej integracji produkcji poligraficznych. Dane zawarte z pliku JDF dostępne mają być zarówno w głównym module Pressroom Manager jak również przy maszynach oznaczać to ma, że dane o zleceniu, dane produkcyjne będą natychmiast dostępne na biurku szefa produkcji, czy technologa. Oparcie procesu o JDF umożliwi dostęp do wszelkich informacji bez konieczności dodatkowego zaglądania do maszyny drukującej. Na pulpicie sterowania drukarz musi mieć dostęp do zleceń dedykowanych tylko dla jego maszyny. Znajdywać się mają tam wszystkie najważniejsze informacje jak; format i grubość podłoża drukowego, dane do wstępnego ustawienia stref farbowych, wysokość nakładu. Gdy produkcja zostanie rozpoczęta, do określonego zlecenia podpinane mają być aktualne statusy zdarzeń rejestrowanych na maszynie. Szef produkcji ma mieć możliwość skontrolowania czasu narządu, ilości makulatury, aktualnej wysokości nakładu czasu zakończenia i rozpoczęcia produkcji bez kontaktowania się z operatorem maszyny. Moduł zapewnić ma wymianę wszystkich niezbędnych do produkcji poligraficznej danych z maszyną drukującą w trybie on-line. Pressroom Manager składać się ma z dwu 1

2 niezależnych części "Analize Point" oraz "Preset Point". Moduł "Analyze Point pozwolić ma na szczegółową analizę statystyczną wykorzystania maszyn drukujących, porównania wydajności różnych maszyn, pracy na poszczególnych zmianach, a także na bieżące monitorowanie stanu zaawansowania poszczególnych zleceń. Możliwy musi być także podgląd aktualnego statusu każdej podłączonej maszyny. Pressroom Manager pozwolić ma na komunikację z systemem zarządzania. Do podłączenia modułu Analyze Point do maszyny drukującej niezbędne jest wyposażenie jej w funkcję umożliwiającą łączność on-line maszyny z pozostałymi komponentami. Możliwy ma być także nie tylko bieżący podgląd aktualnego stanu produkcji w odniesieniu do poszczególnych maszyn drukujących, ale także porównywanie ich wybranych parametrów - także z wykorzystaniem współczynników OEE. Współczynniki te pozwolić mają na ocenę jakości, szybkości oraz wydajności posiadanych urządzeń w kategoriach porównania z różnego rodzaju urządzeniami - także z innej branży. Dodatkową zaletą modułu Analyze Point ma być możliwość gromadzenia zebranych danych i analiz. Funkcja Mobile ma umożliwić dostęp do większości informacji oraz statystyk przekazywanych przez Analyze Point za pomocą urządzeń mobilnych - jak zaawansowane telefony komórkowe, czy tablety, został on dostosowany do specyfiki urządzeń mobilnych, dzięki czemu pozwali na dostęp do informacji praktycznie w dowolnym momencie. Drugim modułem, stanowiącym integralną część Systemu nadzoru produkcji ma być tzw. Preset Point. Ma być to oprogramowanie odpowiedzialne za sterowanie wstępnymi ustawieniami stref farbowych kałamarza maszyny offsetowej. Moduł ten pozwolić ma za pomocą pulpitu maszyny drukującej uzyskać optymalne otwarcie tych stref, a dodatkowo umożliwia szacowanie zużycia farby. Dodatkową możliwością oferowaną przez Pressroom Manager ma być rozszerzenie pamięci, w której maszyna drukująca może zdalnie magazynować dane związane z poszczególnymi zleceniami. W celu umożliwienia podłączenia do modułu Systemu nadzoru produkcji - Analyze Point maszyny drukującej nie posiadającej możliwości bezpośredniego podłączenia "on-line, istnieje możliwość zastosowania zewnętrznego terminala danych. Licencja "Data Terminal Press zezwala na zainstalowanie dowolnej liczby stanowisk służących do ręcznego wprowadzania informacji na temat statusu maszyny drukującej. Program Package Designer, jako oprogramowanie klasy CAD (ang. Computer Aided Design - komputerowe wspomaganie projektowania) służyć ma do sporządzania projektów oraz konstruowania różnorodnych opakowań oraz edycji istniejących projektów. Umożliwić ma on korzystanie z bardzo bogatej biblioteki rozwiązań stosowanych w opakowaniach, pozwolić ma na modyfikację i adaptację tych bibliotek do własnych, często nietypowych potrzeb oraz (dzięki opcjonalnemu modułowi Synergy) także do budowania własnych, skalowalnych bibliotek. Oprócz funkcji projektowania opakowań program Package Designer pozwolić ma także na bezpośrednie sterowanie plotterem tnącym dla wykonywania prototypów opakowań, oraz (dzięki opcjonalnemu modułowi Diemaker) umożliwia przygotowywanie wykrojników i zapewnia współpracę z urządzeniami do ich sporządzania. Wykorzystanie technologii oprogramowania Java-Client pozwalić ma na dowolne rozmieszczenie stanowisk roboczych do zarządzania i przetwarzania danych z dala od głównego serwera. Najnowszy moduł do analiz pozwalić ma na wykonywanie różnego 2

3 rodzaju zestawień bazując na realnych danych produkcyjnych. Do dyspozycji mają być również tabele tworzone w oparciu o indeks OEE. 2. Color Assistant Color Assistant ma być modułem pozwalającym na automatyczną optymalizację wstępnego ustawienia stref farbowych. Funkcja ta analizować ma wszelkie zmiany w zakresie ustawienia stref farbowych, które zostały przeprowadzone przez drukarza od momentu przejęcia danych do wstępnego ustawienia stref farbowych aż do osiągnięcia żądanego nasycenia farbą. Możliwość zredukowania ilości arkuszy narządowych od ark. Aktualizacja krzywych odbywać się ma za każdym razem przy przejmowaniu nowego zlecenia. Dzięki tej funkcji możliwa ma być redukcja aż 150 ark. narządowych. Opis głównych funkcji Color Assistant: - Tworzenie krzywych kompensacji za naciśnięciem przycisku, - Indywidualne dopasowaywanie krzywych kompensacji w danym zespole drukującym zależnie od typu podłoża drukowego, farby, stopnia zużycia folii kałamarzowej; - Określanie stopnia zużycia stanu folii kałamarzowej odbywa się przy przejmowaniu kolejnego zlecenia. 3. Center Instant Gate, W systemie cyfrowego sterowania musimy mieć możliwość kompleksowej analizy danych zlecenia. Dane zlecenia/dane maszynowe muszą być podczas drukowania automatycznie zbierane, a następnie prezentowane są w postaci raportów. Analizie podlegać ma co najmniej 100 ostatnich wydrukowanych zleceń. Moduł raportowania składać się ma co najmniej z następujących elementów: status maszyny dane dotyczące aktualnie drukowanego zlecenia, raport zlecenia podgląd aktualnego zlecenia, czas drukowania, notatki dotyczące zlecenia, graficzna prezentacja prędkości drukowania zlecenia, przebieg zmiany graficzne odwzorowanie przebiegu produkcji i prędkości drukowanych zleceń na danej zmianie. Aktywacja systemu raportowania ma być realizowana przy pomocy przeglądarki internetowej zainstalowanej na dowolnym komputerze z dostępem sieciowym do maszyny i Internetu. Najważniejsze korzyści jakie ma dać zastosowanie modułu: bezpośrednie przekazywanie danych dotyczących wstępnego nafarbienia; możliwość otrzymywania danych administracyjnych zlecenia (nazwa zlecenia, numer zlecenia, numer klienta); podgląd drukowanej pracy w postaci małego zdjęcia; przesyłanie danych po położeniu paska kontrolnego dla systemu; przesyłanie danych po położeniu paska kontrolnego dla systemu; definiowanie kolorów. 4. IC New Generation Funkcjonalności jakie pełnić ma moduł: obsługa Image Control odbywać się ma z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania posiadającego funkcję asystenta co w sposób znaczący poprawi komfort pracy z urządzeniem, 3

4 proces technologiczny ma być oparty o standard PPF, dzięki temu następi automatyczne rozpoznawanie poszczególnych separacji kolorów, automatyczne rozpoznawanie obszarów z pełnym kryciem dla pomiaru na obraz, automatyczne rozpoznawania pasków kontrolnych i pasków typu Mini Spots, zintegrowana baza danych kolorów; możliwość centralnego raportowania drukowanych prac za pośrednictwem Pressroom Manager; prędkość pomiaru 20cm / sek.; zastosowanie fizycznego filtra polaryzacyjnego; możliwość skalibrowania urządzenia pomiarowego poprzez nową funkcjonalność dla urządzeń spektrofotometrycznych; możliwość wczytania dowolnego systemu proofingowego i przetransponowanie otrzymanych danych na stosowany standard CMYK; możliwość rozpoznawania błędów poprzez porównywanie drukowanych arkuszy z wzorcem PDF. 5. Performance Benchmarking Performance Benchmarking ma być aplikacją, która na podstawie uzyskanych danych produkcyjnych bezpośrednio z maszyny drukującej stworzy raporty wydajności oparte o wyznaczniki wydajności OEE z jednoczesnym porównaniem rezultatów z innych drukarni na całym świecie. Korzyści jakie ma przynieść zastosowanie modułu Performance Benchmarking: Szybka aktywacja dostępu do portalu uruchomić ma ciągły i automatyczny proces zbierania danych bez konieczności angażowania pracowników drukarni. Dostęp do raportów odbywać się ma w trybie online na podstawie wcześniej uzyskanego hasła dostępu i nazwy użytkownika. Ma istnieć możliwość konfrontowania wydajności własnego parku maszynowego w odniesieniu do innych użytkowników na całym świecie przy uwzględnieniu podstawowych założeń jak np.; typ drukarni (drukarnia etykietowa, drukarnia opakowaniowa, drukarnia akcydensowa), ilość przetwarzanych form drukowych, podstawowa konfiguracja maszyny np. z odwracaniem lub bez itp. Dostępne raporty przekazywać mają informacje o takich parametrach jak: średnia prędkość produkcyjna, ilość produkcji netto w odniesieniu do makulatury, produktywność. Te informacje mogą jednocześnie służyć jako baza przy identyfikowaniu potencjału produkcyjnego w obszarze maszyny drukującej. Dostęp maszyny do systemu odbywać się ma za pośrednictwem zdalnego połączenia. Dane znajdywać się mają na specjalnie przygotowanych i zabezpieczonych systemach serwerowych. Pozostałe: Wymóg obligatoryjny - oprogramowanie musi być oprogramowaniem innowacyjnym oferowanym na rynku światowym nie dłużej niż od 2012 roku. KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ ICH WAGA: - cena netto - 90%, (w przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej przeliczenie na PLN nastąpi według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert), 4

5 - okres wsparcia technicznego w miesiącach - 10% (w ofercie należy wskazać okres wsparcia technicznego, liczony od dnia protokolarnego przyjęcia przedmiotu zamówienia). TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Termin realizacji zamówienia nie może być późniejszy niż do dnia r. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY: Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie pisemnie osobiście, drogą ową na adres (w takim przypadku należy zapewnić możliwość zidentyfikowania adresu/nadawcy oferty oraz osoby wystawiającej ofertę. Jeżeli oferta składana jest w formie skanu przesłanego pocztą elektroniczną, to opatrzona musi być ona podpisem i pieczątką osoby wystawiającej) bądź drogą pocztową na adres: Usługowy Zakład Poligraficzny,,BIELDRUK" Sp. J. P. A. Dąbrowscy, ul. Wiewiórcza 66, Białystok Ostateczny termin składania ofert upływa dnia r. o godzinie Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie w oddziale firmy: Usługowy Zakład Poligraficzny,,BIELDRUK" Sp. J. P. A. Dąbrowscy, ul. Wiewiórcza 66, Białystok. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do oddziału Zamawiającego na adres: Usługowy Zakład Poligraficzny,,BIELDRUK" Sp. J. P. A. Dąbrowscy, ul. Wiewiórcza 66, Białystok. osoba do kontaktu Aneta Dąbrowska tel. (85) , fax: (85) Dotyczy: Projekt nr WND-RPPD /12 pt.,,zakup nowatorskich maszyn poligraficznych kluczem do wzrostu konkurencyjności Drukarni BIELDRUK, umowa z dnia nr WND-RPPD /

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 6 sierpnia 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 6 sierpnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 6 sierpnia 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.: Budowa platformy do świadczenia e-usługi zarządzania produkcją w architekturze Cloud w modelu SaaS oraz udostępnienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

People & Print KBA LOGOTRONIC. Indywidualne rozwiązania w zakresie kompleksowego zarządzania danymi w nowoczesnej drukarni.

People & Print KBA LOGOTRONIC. Indywidualne rozwiązania w zakresie kompleksowego zarządzania danymi w nowoczesnej drukarni. People & Print KBA LOGOTRONIC Indywidualne rozwiązania w zakresie kompleksowego zarządzania danymi w nowoczesnej drukarni Koenig & Bauer AG C elem prawie każdej drukarni jest wykorzystywanie sprawnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 14.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu informatycznego typu B2B; 2. Zakup usługi szkoleniowej 4 dniowe szkolenie specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa Nowiny Wielkie, 12.03.2014 ul. Kolejowa 24, Nowiny Wielkie 66-460 Witnica ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa,

Bardziej szczegółowo