Perspektywy rozwoju rynku budowlanego w Polsce w latach WARSZAWA, 24 WRZEŚNIA 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Perspektywy rozwoju rynku budowlanego w Polsce w latach 2013-2015 WARSZAWA, 24 WRZEŚNIA 2013"

Transkrypt

1 Perspektywy rozwoju rynku budowlanego w Polsce w latach WARSZAWA, 24 WRZEŚNIA 2013

2 Rynek budowlany w Polsce Branża budowlana jedna z kluczowych gałęzi przemysłu w Polsce (dane za 2012 rok) 11,5 % PKB Polski w 2012 roku 488 tys. osób 11 mld zł wpływów do Budżetu Państwa w 2012 roku

3 Rynek budowlany w Polsce w latach

4 Rynek budowlany w Polsce w latach W latach branża budowlana napędzana była inwestycjami publicznymi finansowanymi przy wsparciu środków unijnych, inwestycje pod Euro 2012 w Polsce. Najwyższy wzrost rynku budowlanego w 2011 roku :+12,4% rdr.

5 Rynek budowlany w Polsce w latach PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA ZREALIZOWANA NA TERENIE KRAJU SYSTEMEM ZLECENIOWYM I GOSPODARCZYM W LATACH (W TYS) % 13,9% 12,4% % ,8% 5% 4,1% % % -4,7% * -10% produkcja budowlano-montażowa Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS dynamika zmian

6 Rynek budowlany w Polsce w latach PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W BUDOWNICTWIE ORAZ W POZOSTAŁYCH SEKTORACH GOSPODARKI NARODOWEJ W LATACH (W TYS) % % ,7% 7,2% 2,1% 5% ,2% % -5% ,9% % -15% -20% przeciętne zatrudnienie w budownictwie dynamika zmian przecietnego zatrudnienia w budownictwie przeciętne zatrudnienie w pozostałych sektorach gospodarki narodowej Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS. Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.

7 Rynek budowlany w Polsce w latach PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE BRUTTO ORAZ SZACOWANE WPŁYWY BRANŻY DO BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH (W MLD ZŁ) 25 21,25 21, ,68 18,95 17, ,87 10,02 9,65 10,82 11, przeciętne wynagrodzenie brutto szacowane wpływy do Budżetu Państwa Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS. Dla celów oszacowania wielkości wpływów do Budżetu Państwa generowanych przez branżę budowlaną w okresie wykorzystano dane o przeciętnym zatrudnieniu w budownictwie oraz wartości przeciętnego wynagrodzenia w branży

8 Obecna sytuacja na rynku budowlanym w Polsce KAPITALIZACJA WYBRANYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH W LATACH (W MLN ZŁ) Budimex Elektrobudowa Trakcja Erbud Mostostal Warszawa Polimex Mostostal PBG Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek

9 Obecna sytuacja na rynku budowlanym w Polsce PRZYCHODY WYBRANYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH W LATACH (W MLN ZŁ) Budimex Elektrobudowa Trakcja Erbud SA Mostostal Warszawa Polimex Mostostal PBG Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek

10 Obecna sytuacja na rynku budowlanym w Polsce ZYSKI NETTO SPÓŁEK GIEŁDOWYCH(TOP 5) W LATACH (W MLN ZŁ) Budimex Elektrobudowa Trakcja Erbud SA Mostostal Warszawa Polimex Mostostal PBG Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek Zysk netto (skonsolidowany) w mln zł Budimex Elektrobudowa Trakcja Erbud SA Mostostal Warszawa Polimex Mostostal PBG

11 Rynek budowlany w Polsce w latach Pierwsze widoczne spadki produkcji budowlano-montażowej w 2012 roku: spadek o 4,7% rdr o liczba wybudowanych budynków w 2012 roku spadła o 1,3%, o liczba robót budowlanych specjalistycznych o 0,7%, o 0,5% wzrost odnotował natomiast rynek budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej. o W 2012 roku wybudowano ok. 152 tys. nowych mieszkań, rozpoczęto budowę ok. 141 tys., a ok. 165 tys. lokali dostało pozwolenie na budowę. Dla porównania w 2011 roku było to: 131 tys. wybudowanych mieszkań, ok. 162 tys. z rozpoczętą budową i ok. 184 tys. lokali z pozwoleniem na budowę.

12 Z perspektywy 2012/2013 roku

13 Wybrane czynniki kształtujące koniunkturę w branży budowlanej w latach Spadek tempa wzrostu gospodarczego w Polsce: prognoza NBPtempa wzrostupkb w 2013 r. to 1,1% Wygasający wpływ aktywności budowlanej związanej z EURO 2012 Zakończenie wielu projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach budżetu UE na lata Problemy firm wykonawczych w sektorze budownictwa drogowego i obiektów użyteczności publicznej - straty na kontraktach, upadłości firm budowlanych Problemy finansowe branży, efekt domina, problemy finansowe dużych graczy rynkowych przekładają się na ich podwykonawców i dostawców Trudności w pozyskiwaniu finansowania inwestycji w związku z negatywnym postrzeganiem branży po spektakularnych porażkach przy inwestycjach publicznych i rosnącej liczbie bankructw w sektorze Wstrzymane i zawieszone inwestycje w sektorze energetycznym

14 Obecna sytuacja na rynku budowlanym w Polsce SEKTORY O NAJWIĘKSZEJ LICZBIE OGŁOSZONYCH UPADŁOŚCI W OKRESIE I-VIII Budownictwo Produkcja Usługi Sprzedaż hurtowa Źródło: Euler Hermes I-VIII 2012 I-VIII 2013

15 Obecna sytuacja na rynku budowlanym w Polsce Przykłady największych kłopotów finansowych spółek budowlanych w Polsce: PBG Polimex Mostostal Alpine Bau Strabag

16 Perspektywy rozwoju rynku budowlanego w latach

17 Perspektywy rozwoju branży w latach Bariery utrudniające obecnie prowadzenie działalności w sektorze budowlanym opóźnienia w płatnościach, powszechne utrudnienia w pozyskiwaniu finansowania inwestycji, konkurencja na rynku (m. in. zaniżanie cen przez konkurencję), co prowadzi do ujemnej rentowności netto całej branży w ostatnim roku, biurokracja oraz sformalizowany i skomplikowany proces inwestycyjny, niedobór doświadczonej siły roboczej oraz wysokie koszty zatrudnienia, koszty materiałów, zbyt liberalne traktowanie firm spoza UE, asymetria w prawach i obowiązkach Inwestora i Wykonawcy w inwestycjach realizowanych w ramach Zamówień Publicznych, 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% 1,50% I-II kw I-II kw I kw I kw ,00% -2,00% -1,90% -3,00% -3,30% -4,00%

18 Perspektywy rozwoju branży w latach Sugestie zmian rządowych (Prawo Zamówień Publicznych) służących poprawie sytuacji w polskim budownictwie: zintegrowanie, odformalizowanie oraz uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego odrzucanie najdroższej i najtańszej oferty o prawidłowo skalkulowanych cenach wprowadzenie standardu FIDIC (model procedur inżynieryjno-zarządczych związanych z realizacją inwestycji opartych na wzajemnych obowiązkach i relacjach Zamawiającego jako Inwestora i Wykonawcy jako realizującego budowę oraz Inżyniera Kontraktu jako administratora tejże budowy) odnośnie indeksacji cen i robót dodatkowych, wprowadzanie dodatkowych kryteriów wyboru ofert ściślejsze kontrolowanie przepływu środków do podwykonawców i dostawców zmiana warunków użyczania referencji i kadr na potrzeby przetargowe, objęcie dostawców materiałów i usług zapisami Kodeksu Cywilnego obowiązującego podwykonawców, wprowadzenie obowiązku trybu wybuduj i utrzymaj w odniesieniu do robót infrastrukturalnych.

19 Perspektywy rozwoju branży w latach Główne czynniki ułatwiające prowadzenie działalności w sektorze budowlanym: dywersyfikacja działalności gospodarczej, dostępność dotacji unijnych, dostępność kredytów.

20 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej Budownictwo mieszkalne Wprowadzanie nowych rządowych programów pomocy w zakupie mieszkań może stymulować popyt i sprawić, iż sektor budowlany w kolejnych latach nie będzie narzekał na brak zleceń związanych z budownictwem mieszkaniowym: nowy program Mieszkanie dla Młodych, program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prace projektowe Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Program wspierania budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat, Dodatkowo obserwowane trendy na rynku mieszkaniowym również mogą korzystnie przyczynić się do wzrostu popytu, a tym samym wpłynąć na wzrost liczby nowych mieszkań: spadek oprocentowania kredytów hipotecznych, prawdopodobna stabilizacja i niewielkie wzrosty cen ofertowych mieszkań na rynku pierwotnym.

21 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej PROGNOZA DYNAMIKI W BUDOWNICTWIE MIESZKALNYM (W %) 4% 3% 3% 2% 2% 1% 0% -1% % -3% -4% -5% -5% -6% Prognoza dynamiki Prognoza dotyczy ilości mieszkań

22 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej LICZBA MIESZKAŃ, NA KTÓRYCH REALIZACJĘ WYDANO POZWOLENIA W OKRESIE I-VII W LATACH (W TYS.) 25,0 0% -5% 20,0 19,3-7,5% -10% 15,0 10,0-24,2% 10,6 13,5 10,2 14,2 11,1-21,6% 12,7 15,5 15,1 14,6-18,6% 11,7 13,9 11,9-24,3% -15% -20% -25% 8,1-24,0% -30% 5,0-34,0% -35% 0,0 I II III IV V VI VII Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS dynamika zmian -40%

23 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej Budownictwo niemieszkalne obiekty handlowe Po widocznym spowolnieniu tempa rozwoju rynku centrów handlowych w Polsce w 2012 r. ( m2), 2013 rok zapowiada się obiecująco: Ponad m2 nowej powierzchni handlowej jest w budowie, ok m2 nowej powierzchni może otworzyć się w ciągu całego br. (najwięcej od 2009 r.) m2 nowej podaży weszło na rynek w pierwszej połowie 2013 roku, z czego m2 w ciągu ostatniego kwartału za sprawą czterech nowych i trzech rozbudowanych obiektów. Po wyraźnym zainteresowaniu w ubiegłym roku małymi miastami, obecnie uwaga deweloperów skupia się na głównych rynkach: Pod względem wielkości projektów, w 2013 roku centra średnie i duże zdominują rynek stanowiąc 76% tegorocznej podaży. Aż 64% tegorocznej podaży wejdzie na rynki w największych miastach, 29% pojawi się w tych poniżej mieszkańców, reszta w miastach średniej wielkości. Sytuacja w 2014 roku może być odmienna od obecnej. Z zapowiadanych projektów (wg zapowiedzi deweloperów wielkość podaży zbliżona do tej z br.), prawie połowa ma wzbogacić rynki mniejszych miast: Przeważać będą projekty średnie (prawie 60%), a duże centra ustąpią miejsca małym projektom (ok. 30%). prognoza Agencji Jones Lang Lasalle

24 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej PROGNOZA DYNAMIKI W BUDOWNICTWIE OBIEKTÓW HANDLOWYCH (W %) 16% 14% 15% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 2% Prognoza dynamiki Prognoza dotyczy powierzchni m2

25 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej Budownictwo niemieszkalne obiekty biurowe Szacuje się, że w roku 2013 na rynek trafi najwięcej nowej powierzchni od 2000 roku: Ukończonych może zostać nawet m2 (z czego około m2 w II półroczu 2013). Obecnie w głównych miastach Polski (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Szczecin i Lublin) poza Warszawą w aktywnej budowie pozostaje około m2 powierzchni biurowej, z czego m2 prawdopodobnie zasili największe rynki biurowe w II pół roku. (25% tej powierzchni jest wynajęte). Najwięcej nowej powierzchni biurowej powstaje obecnie we Wrocławiu, Krakowie oraz Poznaniu. W II kw roku deweloperzy rozpoczęli budowę m2 nowych biur na głównych rynkach. Zakłada się, że w 2014 roku na rynek zostanie dostarczone m2 nowoczesnej powierzchni biurowej, z czego 23% zasili podaż w centrum. prognoza Agencji Jones Lang Lasalle

26 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej PROGNOZA DYNAMIKI W BUDOWNICTWIE OBIEKTÓW BIUROWYCH (W %) 16% 14% 15% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% % 1% -4% Obiekty biurowe Prognoza dotyczy powierzchni m2

27 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej Budownictwo niemieszkalne budownictwo użyteczności publicznej Po kilkuletnim okresie wzrostów rzędu 20-30% rocznie, w latach tempo wzrostu rynku budynków użyteczności publicznej wyhamowało. W 2012 r. rynek ten wzrósł do poziomu ok. 7,5 mld zł. Jednakże schyłkowa faza wykorzystania środków unijnych oraz rosnący poziom zadłużenia samorządów sprawią, że w najbliższych latach rynek ten czeka faza korekty. Ponowne ożywienie możliwe jest w 2015 r. Pomimo mniejszej liczby planowanych inwestycji segment ten wciąż będzie dostarczał wykonawcom wielu kontraktów. W chwili obecnej w fazie przetargowej lub planowania znajduje się kilkadziesiąt znaczących inwestycji, z których zdecydowana większość zlokalizowana jest w 10 największych miastach kraju. Znaczącej poprawy sytuacji w tym segmencie oczekiwać można od 2015 r. wraz ze startem inwestycji współfinansowanych z budżetu unijnego na lata Niepokojącym trendem na rynku jest zrywanie umów pomiędzy inwestorami a wykonawcami, argumentowane przez tych pierwszych pojawiającymi się opóźnieniami w budowie. Pozytywną informacją jest jednak fakt, że projekty te powrócą na rynek, gdyż konieczne będzie rozpisanie przetargów na kontynuację robót. Niewykluczone, że w przypadku ponownego przetargu inwestorzy będą musieli przygotować się na wyższe oferty cenowe składane przez wykonawców. prognoza Agencji PMR

28 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej PROGNOZA DYNAMIKI W BUDOWNICTWIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (W %) 4% 2% 3% 0% % -4% -4% -6% -7% -8% Prognoza dynamiki Prognoza dotyczy powierzchni m2

29 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej Budownictwo inżynieryjne -energetyczne Po kilkuletnim okresie wzrostów rzędu 20-30% rocznie, w latach tempo wzrostu rynku budynków użyteczności publicznej wyhamowało. W 2012 r. rynek wzrósł do poziomu ok. 7,5 mld zł. Jednakże schyłkowa faza wykorzystania środków unijnych oraz rosnący poziom zadłużenia samorządów sprawią, że w najbliższych latach rynek ten czeka faza korekty. Ponowne ożywienie możliwe jest w 2015 r. Pomimo mniejszej liczby planowanych inwestycji segment ten wciąż będzie dostarczał wykonawcom wielu kontraktów. W chwili obecnej w fazie przetargowej lub planowania znajduje się kilkadziesiąt znaczących inwestycji, z których zdecydowana większość zlokalizowana jest w 10 największych miastach kraju. Znaczącej poprawy sytuacji w tym segmencie oczekiwać można od 2015 r. wraz ze startem inwestycji współfinansowanych z budżetu unijnego na lata Niepokojącym trendem na rynku jest zrywanie umów pomiędzy inwestorami a wykonawcami, argumentowane przez tych pierwszych pojawiającymi się opóźnieniami w budowie. Pozytywną informacją jest jednak fakt, że projekty te powrócą na rynek, gdyż konieczne będzie rozpisanie przetargów na kontynuację robót. Niewykluczone, że w przypadku ponownego przetargu inwestorzy będą musieli przygotować się na wyższe oferty cenowe składane przez wykonawców. prognoza Agencji PMR, dane z raportu ING Banku Śląskiego i PWC)

30 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej Budownictwo inżynieryjne -energetyczne W obliczu licznych rezygnacji z dużych inwestycji, na główną siłę napędową budownictwa energetycznego wyrastają linie dystrybucyjne i przesyłowe. W 2012 roku nakłady inwestycyjne na sieć dystrybucyjną wzrosły kolejny rok z rzędu i przekroczyły 6,3 mld zł. W kolejnych latach wartość tego typu inwestycji także wzrośnie. Tylko w I kw roku polski operator sieci przesyłowych przyjął oferty na roboty budowlane o łącznej wartości ponad 2,5 mld zł. Finalizacji tych przetargów można spodziewać się już niebawem. Szacuje się, że Krajowy System Elektroenergetyczny potrzebuje pilnie ponad 2 tys. km linii przesyłowych, co przy średnim koszcie 5 mln zł/km oznacza, że na najważniejsze inwestycje trzeba wydać 10 mld zł. Linii przesyłowych jest w Polsce około 13 tys. km, a dystrybucyjnych ponad 760 tys. km. Na modernizację sieci, których wiek przekroczył 30 lat i które wymagają wymiany, trzeba wydać w najbliższych latach około 55 mld zł. Z przedstawionych przez inwestorów planów wynika, że do końca 2015 roku przedsiębiorstwa dystrybucyjne dokonają inwestycji o łącznej wartości blisko 27 mld zł. Dotyczyć to będzie nie tylko modernizacji istniejącej sieci lub budowy nowych sieci, ale także przyłącza nowych źródeł i odbiorców oraz szeroko rozumianych inwestycji usprawniających prace systemu, takie jak nadzór czy jego zdalne sterowanie. prognoza Agencji PMR, dane z raportu ING Banku Śląskiego i PWC)

31 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej Budownictwo inżynieryjne - energetyczne Zestawienie zmodyfikowanej prognozy wzrostu zapotrzebowania z harmonogramem wycofań starych oraz przyrostu nowych jednostek pozwala wnioskować, że w systemie do roku 2020 jest miejsce na 6-9 nowych bloków o mocy ~900 MW. Biorąc pod uwagę fakt, że jedynie trzy projekty budowy nowych jednostek węglowych są w wysokim stopniu zaawansowane, nadal jest miejsce na realizację kilku kolejnych. W stosunku do koniecznych inwestycji środków finansowych w sektorze jest zawsze zbyt mało. Z uwagi na swoje znaczenie dla krajowej gospodarki sektor może jednak liczyć na dodatkowy zastrzyk finansowy. prognoza Agencji PMR, dane z raportu ING Banku Śląskiego i PWC)

32 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej PROGNOZA DYNAMIKI W BUDOWNICTWIE ENERGETYCZNYM (W %) 6% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 1% 0% Prognoza dynamiki Prognoza dotyczy wartości w mld zł

33 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej Budownictwo inżynieryjne - kolejnictwo Poniższe dane wynikają z Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015, którego celem jest polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych. W programie uwzględniono ponadto projekty przygotowawcze dla zadań przewidywanych do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Program obejmuje 135 projektów, na które w latach wydaćtrzeba31,6mldzł, z czego: 52 projektyrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko koszt 25,7 mld zł. 31 projektów realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych koszt 1,2 mld zł. 52 projekty realizowane w ramach innych programów - koszt 4,7 mld zł. Realizacja projektów wymaga zaangażowanie środków finansowych: Budżetu UE 16,9 mld zł. Budżetu Państwa 12,0 mld zł. Funduszu Kolejowego 0,9 mld zł. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.(PLK) 1,7 mld zł. Prywatnych spoza PLK 0,1 mld zł. Plany na lata przewidują kontynuację rozpoczętych działań modernizacyjnych, a także wdrażanie nowych rozwiązań. Inwestycje związane z poprawą stanu jakości polskiej kolei wymuszają także konieczność przebudowy dworców kolejowych. Dane na podstawie Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015

34 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej PROGNOZA DYNAMIKI W BUDOWNICTWIE KOLEJOWYM (W %) 60% 50% 40% 50% 45% 40% 30% 20% 10% 0% Prognoza dynamiki Prognoza dotyczy wartości w mld zł

35 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej Budownictwo inżynieryjne - drogownictwo Łącznie na inwestycje w latach GDDKiA ma przeznaczyć blisko 43 mld zł. Plany na 2013 r. zakładają zwiększenie o 300 km płatnych odcinków dróg. Rozszerzenia nastąpiły w styczniu 2013 r. (139,12km) oraz w marcu 2013 r. (160km). W 2013 r. planowane jest opracowanie wieloletniego planu prac w zakresie bezpieczeństwa drogowego, obejmującego nie tylko przedsięwzięcia inwestycyjne, ale także zmiany w przepisach dotyczących zasad projektowania, budowy i eksploatacji dróg oraz prace badawcze Do końca 2015 r. oddanych zostanie 474 km autostrad i 335 km dróg ekspresowych. Polsce może grozić utrata 3,5 mld zł dofinansowania z UE na budowę dróg. Po licznych skargach firm zagranicznych budujących autostrady w Polsce, Komisja Europejska zdecydowała się na kontrolę sposobu realizacji inwestycji przez GDDKiA (w styczniu 2013 r. rozpoczął się audyt). W 2014 r. wydatki na inwestycje i utrzymanie dróg krajowych będą znacznie mniejsze niż planowano. W sierpniu 2013 r. rząd postanowił okroić wydatki na ten cel o około 400 mln zł. Ustawa o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego mówi, że na ten cel powinno być przekazywane nie mniej niż 18% rocznych wpływów z akcyzy na paliwa silnikowe. Jednak w ramach nowelizacji budżetu resort finansów zawiesił te przepisy w roku bieżącym, uszczuplając wydatki na drogi i kolej (z podatków płaconych przez kierowców) o ponad1mldzł. Podobnie chce postąpić też w 2014 r.

36 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej Budownictwo inżynieryjne - drogownictwo Resort finansów planuje na 2014 r. zawieszenie przepisów ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, jednak podkreśla, że ostateczna decyzja będzie zależała do posłów. W 2014 r. na budowę obwodnic, dróg ekspresowych i autostrad Krajowy Fundusz Drogowy ma przeznaczyć około 12,6 mld zł, a możliwe, że wydatki te jeszcze się zwiększą. W 2013 r. planowano wydać z KFD 9,4 mld zł, jednak po znowelizowaniu budżetu dołożono do tej kwoty jeszcze ponad 2 mld zł. Trzeba przy tym zaznaczyć, że KFD pieniądze na inwestycje drogowe gromadzi z pożyczek i dotacji unijnych. Na utrzymanie dróg planowano wydać w 2014 r.3,2mldzł, ale niedawno kwota ta została zmniejszona do2,95 mldzł. Będzie to jednak o około 20 mln zł więcej niż w roku2013.

37 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej PROGNOZA DYNAMIKI W BUDOWNICTWIE DROGOWYM (W %) 60,0% 50,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% ,7% -20,0% -30,0% -27,8% -40,0% Prognoza dynamiki Prognoza dotyczy wartości w mld zł

38 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej Fundusze unijne Polska otrzyma 72,9 mld euro na realizację polityki spójności (planowany termin głosowania nastąpi po wakacjach 2013r.). Wstępna propozycję podziału budżetu programu: Infrastruktura i Środowisko cały program mln ; obszary będące w centrum zainteresowania sektora budowlanego 19498mln. Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej (m.in. budowa, rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę, biogaz, wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji) -1263mln. Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej (rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, niskoemisyjny transport miejski) mln. Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej (m. in. poprawa przepustowości infrastruktury drogowej, w tym obwodnice, trasy wylotowe) mln. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego (m.in. budowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego lub energii elektrycznej) mln

39 Podsumowanie -Prognoza dynamiki w wybranych sektorach budownictwa w latach Sektory budownictwa Budownicwo mieszkalne -5% 2% 3% Budownictwo niemieszkalne - obiekty handlowe 15% 2% 2% Budownictwo niemieszkalne - obiekty użyt. publicznej -4% -7% 3% Budownictwo energetyczne 4% 5% 5% Budownictwo kolejowe 50% 45% 40% Budowncitwo drogowe -27,8% -7,7% 50,0% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 50% 45% 50,0% 40% 15% 3% 2% 5% 4% 5% 2% -5% 2% % -4% -7% -7,7% -27,8% Budownicwo mieszkalne Budownictwo niemieszkalne - obiekty użyt. publicznej Budownictwo kolejowe Budownictwo niemieszkalne - obiekty handlowe Budownictwo energetyczne Budowncitwo drogowe

40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ DARIUSZ GRZESZCZAK

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16)

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) Szanowni Państwo, W strukturze budownictwa mieszkaniowego wzrasta udział sektora deweloperskiego. Pomimo narastających zasobów na rynku obserwuje

Bardziej szczegółowo

Kryzys a infrastruktura finansowanie drogownictwa. Warszawa 2012 Janusz Piechociński

Kryzys a infrastruktura finansowanie drogownictwa. Warszawa 2012 Janusz Piechociński Kryzys a infrastruktura finansowanie drogownictwa Warszawa 2012 Janusz Piechociński Wykrakałem :Samorządowe Forum Drogowe, Kraków 16 lutego 2010 r. Ostatnie 2-3 lata nie są najlepsze dla stanu rynku wykonawczego,

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r.

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Spis treści I Podsumowanie 2012 r. i prognoza na 2013 r...... 3 II

Bardziej szczegółowo

Wieloletnie programy rozwoju i finansowanie inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce

Wieloletnie programy rozwoju i finansowanie inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce Wieloletnie programy rozwoju i finansowanie inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce W poprzednich numerach przedstawione zostały najlepsze praktyki w zakresie planowania i finansowania infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 2 Spis treści 1. Przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 1 RAPORT ROCZNY 2 0 0 8 LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 WŁADZE BANKU 48 OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

Departament Komunikacji

Departament Komunikacji Departament Komunikacji Departament Komunikacji przeprowadził w dniu dzisiejszym monitoring prasy lokalnej i ogólnopolskiej oraz artykułów zamieszczonych na internetowych portalach tematycznych: CIRE,

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. 16.03.2011 r. Warszawa Opracowali: Monika Dybciak tel. 22 860 54

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Pinczyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA DEKPOL SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022-50 43 321, fax. 022-629 71 50 e-mail: m.solecki@bossa.pl http://bossa.pl INTERBUD-LUBLIN S.A. Raport analityczny Czerwiec 2010 Niniejszy raport analityczny

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D Ż E T O W A NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE Warszawa, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM SPÓŁKA PBG 1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM 1. Panie Prezesie, w podsumowującym ubiegły rok Liście do Akcjonariuszy wspomina Pan o transakcji z hiszpańskim OHL, dotyczącej sprzedaży 51% akcji Hydrobudowy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 7 marca 212 Ceny na rynku nieruchomości IV 211 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Przedmiotem kwartalnego raportu o rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku Lublin, 1 września 2014 roku Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Zamawiający: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław Zespół autorski: Dr Markus Reichel

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU. Wrocław, MARZEC 2012r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU. Wrocław, MARZEC 2012r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Wrocław, MARZEC 2012r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 6 1.1. Podstawa prawna...

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce Rynek nieruchomości w Polsce raport jesień 2011 brehipoteczny.pl Wyróżniają nas ludzie. 1 Spis treści O nas Wstęp Rynek powierzchni mieszkaniowej w Polsce Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Warszawa, 27 czerwca 2005 Spis treści Przedmowa...3 1. WPROWADZENIE... 5 2. DIAGNOZA TRENDY I PROBLEMY... 5 3. CELE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne

Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne Spis treści Cel opracowania... 4 Główne wnioski białej księgi :... 6 1. Jak to było

Bardziej szczegółowo