Perspektywy rozwoju rynku budowlanego w Polsce w latach WARSZAWA, 24 WRZEŚNIA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Perspektywy rozwoju rynku budowlanego w Polsce w latach 2013-2015 WARSZAWA, 24 WRZEŚNIA 2013"

Transkrypt

1 Perspektywy rozwoju rynku budowlanego w Polsce w latach WARSZAWA, 24 WRZEŚNIA 2013

2 Rynek budowlany w Polsce Branża budowlana jedna z kluczowych gałęzi przemysłu w Polsce (dane za 2012 rok) 11,5 % PKB Polski w 2012 roku 488 tys. osób 11 mld zł wpływów do Budżetu Państwa w 2012 roku

3 Rynek budowlany w Polsce w latach

4 Rynek budowlany w Polsce w latach W latach branża budowlana napędzana była inwestycjami publicznymi finansowanymi przy wsparciu środków unijnych, inwestycje pod Euro 2012 w Polsce. Najwyższy wzrost rynku budowlanego w 2011 roku :+12,4% rdr.

5 Rynek budowlany w Polsce w latach PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA ZREALIZOWANA NA TERENIE KRAJU SYSTEMEM ZLECENIOWYM I GOSPODARCZYM W LATACH (W TYS) % 13,9% 12,4% % ,8% 5% 4,1% % % -4,7% * -10% produkcja budowlano-montażowa Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS dynamika zmian

6 Rynek budowlany w Polsce w latach PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W BUDOWNICTWIE ORAZ W POZOSTAŁYCH SEKTORACH GOSPODARKI NARODOWEJ W LATACH (W TYS) % % ,7% 7,2% 2,1% 5% ,2% % -5% ,9% % -15% -20% przeciętne zatrudnienie w budownictwie dynamika zmian przecietnego zatrudnienia w budownictwie przeciętne zatrudnienie w pozostałych sektorach gospodarki narodowej Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS. Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.

7 Rynek budowlany w Polsce w latach PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE BRUTTO ORAZ SZACOWANE WPŁYWY BRANŻY DO BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH (W MLD ZŁ) 25 21,25 21, ,68 18,95 17, ,87 10,02 9,65 10,82 11, przeciętne wynagrodzenie brutto szacowane wpływy do Budżetu Państwa Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS. Dla celów oszacowania wielkości wpływów do Budżetu Państwa generowanych przez branżę budowlaną w okresie wykorzystano dane o przeciętnym zatrudnieniu w budownictwie oraz wartości przeciętnego wynagrodzenia w branży

8 Obecna sytuacja na rynku budowlanym w Polsce KAPITALIZACJA WYBRANYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH W LATACH (W MLN ZŁ) Budimex Elektrobudowa Trakcja Erbud Mostostal Warszawa Polimex Mostostal PBG Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek

9 Obecna sytuacja na rynku budowlanym w Polsce PRZYCHODY WYBRANYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH W LATACH (W MLN ZŁ) Budimex Elektrobudowa Trakcja Erbud SA Mostostal Warszawa Polimex Mostostal PBG Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek

10 Obecna sytuacja na rynku budowlanym w Polsce ZYSKI NETTO SPÓŁEK GIEŁDOWYCH(TOP 5) W LATACH (W MLN ZŁ) Budimex Elektrobudowa Trakcja Erbud SA Mostostal Warszawa Polimex Mostostal PBG Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek Zysk netto (skonsolidowany) w mln zł Budimex Elektrobudowa Trakcja Erbud SA Mostostal Warszawa Polimex Mostostal PBG

11 Rynek budowlany w Polsce w latach Pierwsze widoczne spadki produkcji budowlano-montażowej w 2012 roku: spadek o 4,7% rdr o liczba wybudowanych budynków w 2012 roku spadła o 1,3%, o liczba robót budowlanych specjalistycznych o 0,7%, o 0,5% wzrost odnotował natomiast rynek budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej. o W 2012 roku wybudowano ok. 152 tys. nowych mieszkań, rozpoczęto budowę ok. 141 tys., a ok. 165 tys. lokali dostało pozwolenie na budowę. Dla porównania w 2011 roku było to: 131 tys. wybudowanych mieszkań, ok. 162 tys. z rozpoczętą budową i ok. 184 tys. lokali z pozwoleniem na budowę.

12 Z perspektywy 2012/2013 roku

13 Wybrane czynniki kształtujące koniunkturę w branży budowlanej w latach Spadek tempa wzrostu gospodarczego w Polsce: prognoza NBPtempa wzrostupkb w 2013 r. to 1,1% Wygasający wpływ aktywności budowlanej związanej z EURO 2012 Zakończenie wielu projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach budżetu UE na lata Problemy firm wykonawczych w sektorze budownictwa drogowego i obiektów użyteczności publicznej - straty na kontraktach, upadłości firm budowlanych Problemy finansowe branży, efekt domina, problemy finansowe dużych graczy rynkowych przekładają się na ich podwykonawców i dostawców Trudności w pozyskiwaniu finansowania inwestycji w związku z negatywnym postrzeganiem branży po spektakularnych porażkach przy inwestycjach publicznych i rosnącej liczbie bankructw w sektorze Wstrzymane i zawieszone inwestycje w sektorze energetycznym

14 Obecna sytuacja na rynku budowlanym w Polsce SEKTORY O NAJWIĘKSZEJ LICZBIE OGŁOSZONYCH UPADŁOŚCI W OKRESIE I-VIII Budownictwo Produkcja Usługi Sprzedaż hurtowa Źródło: Euler Hermes I-VIII 2012 I-VIII 2013

15 Obecna sytuacja na rynku budowlanym w Polsce Przykłady największych kłopotów finansowych spółek budowlanych w Polsce: PBG Polimex Mostostal Alpine Bau Strabag

16 Perspektywy rozwoju rynku budowlanego w latach

17 Perspektywy rozwoju branży w latach Bariery utrudniające obecnie prowadzenie działalności w sektorze budowlanym opóźnienia w płatnościach, powszechne utrudnienia w pozyskiwaniu finansowania inwestycji, konkurencja na rynku (m. in. zaniżanie cen przez konkurencję), co prowadzi do ujemnej rentowności netto całej branży w ostatnim roku, biurokracja oraz sformalizowany i skomplikowany proces inwestycyjny, niedobór doświadczonej siły roboczej oraz wysokie koszty zatrudnienia, koszty materiałów, zbyt liberalne traktowanie firm spoza UE, asymetria w prawach i obowiązkach Inwestora i Wykonawcy w inwestycjach realizowanych w ramach Zamówień Publicznych, 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% 1,50% I-II kw I-II kw I kw I kw ,00% -2,00% -1,90% -3,00% -3,30% -4,00%

18 Perspektywy rozwoju branży w latach Sugestie zmian rządowych (Prawo Zamówień Publicznych) służących poprawie sytuacji w polskim budownictwie: zintegrowanie, odformalizowanie oraz uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego odrzucanie najdroższej i najtańszej oferty o prawidłowo skalkulowanych cenach wprowadzenie standardu FIDIC (model procedur inżynieryjno-zarządczych związanych z realizacją inwestycji opartych na wzajemnych obowiązkach i relacjach Zamawiającego jako Inwestora i Wykonawcy jako realizującego budowę oraz Inżyniera Kontraktu jako administratora tejże budowy) odnośnie indeksacji cen i robót dodatkowych, wprowadzanie dodatkowych kryteriów wyboru ofert ściślejsze kontrolowanie przepływu środków do podwykonawców i dostawców zmiana warunków użyczania referencji i kadr na potrzeby przetargowe, objęcie dostawców materiałów i usług zapisami Kodeksu Cywilnego obowiązującego podwykonawców, wprowadzenie obowiązku trybu wybuduj i utrzymaj w odniesieniu do robót infrastrukturalnych.

19 Perspektywy rozwoju branży w latach Główne czynniki ułatwiające prowadzenie działalności w sektorze budowlanym: dywersyfikacja działalności gospodarczej, dostępność dotacji unijnych, dostępność kredytów.

20 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej Budownictwo mieszkalne Wprowadzanie nowych rządowych programów pomocy w zakupie mieszkań może stymulować popyt i sprawić, iż sektor budowlany w kolejnych latach nie będzie narzekał na brak zleceń związanych z budownictwem mieszkaniowym: nowy program Mieszkanie dla Młodych, program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prace projektowe Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Program wspierania budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat, Dodatkowo obserwowane trendy na rynku mieszkaniowym również mogą korzystnie przyczynić się do wzrostu popytu, a tym samym wpłynąć na wzrost liczby nowych mieszkań: spadek oprocentowania kredytów hipotecznych, prawdopodobna stabilizacja i niewielkie wzrosty cen ofertowych mieszkań na rynku pierwotnym.

21 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej PROGNOZA DYNAMIKI W BUDOWNICTWIE MIESZKALNYM (W %) 4% 3% 3% 2% 2% 1% 0% -1% % -3% -4% -5% -5% -6% Prognoza dynamiki Prognoza dotyczy ilości mieszkań

22 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej LICZBA MIESZKAŃ, NA KTÓRYCH REALIZACJĘ WYDANO POZWOLENIA W OKRESIE I-VII W LATACH (W TYS.) 25,0 0% -5% 20,0 19,3-7,5% -10% 15,0 10,0-24,2% 10,6 13,5 10,2 14,2 11,1-21,6% 12,7 15,5 15,1 14,6-18,6% 11,7 13,9 11,9-24,3% -15% -20% -25% 8,1-24,0% -30% 5,0-34,0% -35% 0,0 I II III IV V VI VII Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS dynamika zmian -40%

23 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej Budownictwo niemieszkalne obiekty handlowe Po widocznym spowolnieniu tempa rozwoju rynku centrów handlowych w Polsce w 2012 r. ( m2), 2013 rok zapowiada się obiecująco: Ponad m2 nowej powierzchni handlowej jest w budowie, ok m2 nowej powierzchni może otworzyć się w ciągu całego br. (najwięcej od 2009 r.) m2 nowej podaży weszło na rynek w pierwszej połowie 2013 roku, z czego m2 w ciągu ostatniego kwartału za sprawą czterech nowych i trzech rozbudowanych obiektów. Po wyraźnym zainteresowaniu w ubiegłym roku małymi miastami, obecnie uwaga deweloperów skupia się na głównych rynkach: Pod względem wielkości projektów, w 2013 roku centra średnie i duże zdominują rynek stanowiąc 76% tegorocznej podaży. Aż 64% tegorocznej podaży wejdzie na rynki w największych miastach, 29% pojawi się w tych poniżej mieszkańców, reszta w miastach średniej wielkości. Sytuacja w 2014 roku może być odmienna od obecnej. Z zapowiadanych projektów (wg zapowiedzi deweloperów wielkość podaży zbliżona do tej z br.), prawie połowa ma wzbogacić rynki mniejszych miast: Przeważać będą projekty średnie (prawie 60%), a duże centra ustąpią miejsca małym projektom (ok. 30%). prognoza Agencji Jones Lang Lasalle

24 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej PROGNOZA DYNAMIKI W BUDOWNICTWIE OBIEKTÓW HANDLOWYCH (W %) 16% 14% 15% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 2% Prognoza dynamiki Prognoza dotyczy powierzchni m2

25 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej Budownictwo niemieszkalne obiekty biurowe Szacuje się, że w roku 2013 na rynek trafi najwięcej nowej powierzchni od 2000 roku: Ukończonych może zostać nawet m2 (z czego około m2 w II półroczu 2013). Obecnie w głównych miastach Polski (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Szczecin i Lublin) poza Warszawą w aktywnej budowie pozostaje około m2 powierzchni biurowej, z czego m2 prawdopodobnie zasili największe rynki biurowe w II pół roku. (25% tej powierzchni jest wynajęte). Najwięcej nowej powierzchni biurowej powstaje obecnie we Wrocławiu, Krakowie oraz Poznaniu. W II kw roku deweloperzy rozpoczęli budowę m2 nowych biur na głównych rynkach. Zakłada się, że w 2014 roku na rynek zostanie dostarczone m2 nowoczesnej powierzchni biurowej, z czego 23% zasili podaż w centrum. prognoza Agencji Jones Lang Lasalle

26 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej PROGNOZA DYNAMIKI W BUDOWNICTWIE OBIEKTÓW BIUROWYCH (W %) 16% 14% 15% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% % 1% -4% Obiekty biurowe Prognoza dotyczy powierzchni m2

27 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej Budownictwo niemieszkalne budownictwo użyteczności publicznej Po kilkuletnim okresie wzrostów rzędu 20-30% rocznie, w latach tempo wzrostu rynku budynków użyteczności publicznej wyhamowało. W 2012 r. rynek ten wzrósł do poziomu ok. 7,5 mld zł. Jednakże schyłkowa faza wykorzystania środków unijnych oraz rosnący poziom zadłużenia samorządów sprawią, że w najbliższych latach rynek ten czeka faza korekty. Ponowne ożywienie możliwe jest w 2015 r. Pomimo mniejszej liczby planowanych inwestycji segment ten wciąż będzie dostarczał wykonawcom wielu kontraktów. W chwili obecnej w fazie przetargowej lub planowania znajduje się kilkadziesiąt znaczących inwestycji, z których zdecydowana większość zlokalizowana jest w 10 największych miastach kraju. Znaczącej poprawy sytuacji w tym segmencie oczekiwać można od 2015 r. wraz ze startem inwestycji współfinansowanych z budżetu unijnego na lata Niepokojącym trendem na rynku jest zrywanie umów pomiędzy inwestorami a wykonawcami, argumentowane przez tych pierwszych pojawiającymi się opóźnieniami w budowie. Pozytywną informacją jest jednak fakt, że projekty te powrócą na rynek, gdyż konieczne będzie rozpisanie przetargów na kontynuację robót. Niewykluczone, że w przypadku ponownego przetargu inwestorzy będą musieli przygotować się na wyższe oferty cenowe składane przez wykonawców. prognoza Agencji PMR

28 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej PROGNOZA DYNAMIKI W BUDOWNICTWIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (W %) 4% 2% 3% 0% % -4% -4% -6% -7% -8% Prognoza dynamiki Prognoza dotyczy powierzchni m2

29 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej Budownictwo inżynieryjne -energetyczne Po kilkuletnim okresie wzrostów rzędu 20-30% rocznie, w latach tempo wzrostu rynku budynków użyteczności publicznej wyhamowało. W 2012 r. rynek wzrósł do poziomu ok. 7,5 mld zł. Jednakże schyłkowa faza wykorzystania środków unijnych oraz rosnący poziom zadłużenia samorządów sprawią, że w najbliższych latach rynek ten czeka faza korekty. Ponowne ożywienie możliwe jest w 2015 r. Pomimo mniejszej liczby planowanych inwestycji segment ten wciąż będzie dostarczał wykonawcom wielu kontraktów. W chwili obecnej w fazie przetargowej lub planowania znajduje się kilkadziesiąt znaczących inwestycji, z których zdecydowana większość zlokalizowana jest w 10 największych miastach kraju. Znaczącej poprawy sytuacji w tym segmencie oczekiwać można od 2015 r. wraz ze startem inwestycji współfinansowanych z budżetu unijnego na lata Niepokojącym trendem na rynku jest zrywanie umów pomiędzy inwestorami a wykonawcami, argumentowane przez tych pierwszych pojawiającymi się opóźnieniami w budowie. Pozytywną informacją jest jednak fakt, że projekty te powrócą na rynek, gdyż konieczne będzie rozpisanie przetargów na kontynuację robót. Niewykluczone, że w przypadku ponownego przetargu inwestorzy będą musieli przygotować się na wyższe oferty cenowe składane przez wykonawców. prognoza Agencji PMR, dane z raportu ING Banku Śląskiego i PWC)

30 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej Budownictwo inżynieryjne -energetyczne W obliczu licznych rezygnacji z dużych inwestycji, na główną siłę napędową budownictwa energetycznego wyrastają linie dystrybucyjne i przesyłowe. W 2012 roku nakłady inwestycyjne na sieć dystrybucyjną wzrosły kolejny rok z rzędu i przekroczyły 6,3 mld zł. W kolejnych latach wartość tego typu inwestycji także wzrośnie. Tylko w I kw roku polski operator sieci przesyłowych przyjął oferty na roboty budowlane o łącznej wartości ponad 2,5 mld zł. Finalizacji tych przetargów można spodziewać się już niebawem. Szacuje się, że Krajowy System Elektroenergetyczny potrzebuje pilnie ponad 2 tys. km linii przesyłowych, co przy średnim koszcie 5 mln zł/km oznacza, że na najważniejsze inwestycje trzeba wydać 10 mld zł. Linii przesyłowych jest w Polsce około 13 tys. km, a dystrybucyjnych ponad 760 tys. km. Na modernizację sieci, których wiek przekroczył 30 lat i które wymagają wymiany, trzeba wydać w najbliższych latach około 55 mld zł. Z przedstawionych przez inwestorów planów wynika, że do końca 2015 roku przedsiębiorstwa dystrybucyjne dokonają inwestycji o łącznej wartości blisko 27 mld zł. Dotyczyć to będzie nie tylko modernizacji istniejącej sieci lub budowy nowych sieci, ale także przyłącza nowych źródeł i odbiorców oraz szeroko rozumianych inwestycji usprawniających prace systemu, takie jak nadzór czy jego zdalne sterowanie. prognoza Agencji PMR, dane z raportu ING Banku Śląskiego i PWC)

31 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej Budownictwo inżynieryjne - energetyczne Zestawienie zmodyfikowanej prognozy wzrostu zapotrzebowania z harmonogramem wycofań starych oraz przyrostu nowych jednostek pozwala wnioskować, że w systemie do roku 2020 jest miejsce na 6-9 nowych bloków o mocy ~900 MW. Biorąc pod uwagę fakt, że jedynie trzy projekty budowy nowych jednostek węglowych są w wysokim stopniu zaawansowane, nadal jest miejsce na realizację kilku kolejnych. W stosunku do koniecznych inwestycji środków finansowych w sektorze jest zawsze zbyt mało. Z uwagi na swoje znaczenie dla krajowej gospodarki sektor może jednak liczyć na dodatkowy zastrzyk finansowy. prognoza Agencji PMR, dane z raportu ING Banku Śląskiego i PWC)

32 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej PROGNOZA DYNAMIKI W BUDOWNICTWIE ENERGETYCZNYM (W %) 6% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 1% 0% Prognoza dynamiki Prognoza dotyczy wartości w mld zł

33 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej Budownictwo inżynieryjne - kolejnictwo Poniższe dane wynikają z Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015, którego celem jest polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych. W programie uwzględniono ponadto projekty przygotowawcze dla zadań przewidywanych do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Program obejmuje 135 projektów, na które w latach wydaćtrzeba31,6mldzł, z czego: 52 projektyrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko koszt 25,7 mld zł. 31 projektów realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych koszt 1,2 mld zł. 52 projekty realizowane w ramach innych programów - koszt 4,7 mld zł. Realizacja projektów wymaga zaangażowanie środków finansowych: Budżetu UE 16,9 mld zł. Budżetu Państwa 12,0 mld zł. Funduszu Kolejowego 0,9 mld zł. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.(PLK) 1,7 mld zł. Prywatnych spoza PLK 0,1 mld zł. Plany na lata przewidują kontynuację rozpoczętych działań modernizacyjnych, a także wdrażanie nowych rozwiązań. Inwestycje związane z poprawą stanu jakości polskiej kolei wymuszają także konieczność przebudowy dworców kolejowych. Dane na podstawie Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015

34 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej PROGNOZA DYNAMIKI W BUDOWNICTWIE KOLEJOWYM (W %) 60% 50% 40% 50% 45% 40% 30% 20% 10% 0% Prognoza dynamiki Prognoza dotyczy wartości w mld zł

35 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej Budownictwo inżynieryjne - drogownictwo Łącznie na inwestycje w latach GDDKiA ma przeznaczyć blisko 43 mld zł. Plany na 2013 r. zakładają zwiększenie o 300 km płatnych odcinków dróg. Rozszerzenia nastąpiły w styczniu 2013 r. (139,12km) oraz w marcu 2013 r. (160km). W 2013 r. planowane jest opracowanie wieloletniego planu prac w zakresie bezpieczeństwa drogowego, obejmującego nie tylko przedsięwzięcia inwestycyjne, ale także zmiany w przepisach dotyczących zasad projektowania, budowy i eksploatacji dróg oraz prace badawcze Do końca 2015 r. oddanych zostanie 474 km autostrad i 335 km dróg ekspresowych. Polsce może grozić utrata 3,5 mld zł dofinansowania z UE na budowę dróg. Po licznych skargach firm zagranicznych budujących autostrady w Polsce, Komisja Europejska zdecydowała się na kontrolę sposobu realizacji inwestycji przez GDDKiA (w styczniu 2013 r. rozpoczął się audyt). W 2014 r. wydatki na inwestycje i utrzymanie dróg krajowych będą znacznie mniejsze niż planowano. W sierpniu 2013 r. rząd postanowił okroić wydatki na ten cel o około 400 mln zł. Ustawa o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego mówi, że na ten cel powinno być przekazywane nie mniej niż 18% rocznych wpływów z akcyzy na paliwa silnikowe. Jednak w ramach nowelizacji budżetu resort finansów zawiesił te przepisy w roku bieżącym, uszczuplając wydatki na drogi i kolej (z podatków płaconych przez kierowców) o ponad1mldzł. Podobnie chce postąpić też w 2014 r.

36 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej Budownictwo inżynieryjne - drogownictwo Resort finansów planuje na 2014 r. zawieszenie przepisów ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, jednak podkreśla, że ostateczna decyzja będzie zależała do posłów. W 2014 r. na budowę obwodnic, dróg ekspresowych i autostrad Krajowy Fundusz Drogowy ma przeznaczyć około 12,6 mld zł, a możliwe, że wydatki te jeszcze się zwiększą. W 2013 r. planowano wydać z KFD 9,4 mld zł, jednak po znowelizowaniu budżetu dołożono do tej kwoty jeszcze ponad 2 mld zł. Trzeba przy tym zaznaczyć, że KFD pieniądze na inwestycje drogowe gromadzi z pożyczek i dotacji unijnych. Na utrzymanie dróg planowano wydać w 2014 r.3,2mldzł, ale niedawno kwota ta została zmniejszona do2,95 mldzł. Będzie to jednak o około 20 mln zł więcej niż w roku2013.

37 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej PROGNOZA DYNAMIKI W BUDOWNICTWIE DROGOWYM (W %) 60,0% 50,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% ,7% -20,0% -30,0% -27,8% -40,0% Prognoza dynamiki Prognoza dotyczy wartości w mld zł

38 Perspektywy wzrostu w poszczególnych segmentach branży budowlanej Fundusze unijne Polska otrzyma 72,9 mld euro na realizację polityki spójności (planowany termin głosowania nastąpi po wakacjach 2013r.). Wstępna propozycję podziału budżetu programu: Infrastruktura i Środowisko cały program mln ; obszary będące w centrum zainteresowania sektora budowlanego 19498mln. Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej (m.in. budowa, rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę, biogaz, wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji) -1263mln. Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej (rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, niskoemisyjny transport miejski) mln. Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej (m. in. poprawa przepustowości infrastruktury drogowej, w tym obwodnice, trasy wylotowe) mln. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego (m.in. budowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego lub energii elektrycznej) mln

39 Podsumowanie -Prognoza dynamiki w wybranych sektorach budownictwa w latach Sektory budownictwa Budownicwo mieszkalne -5% 2% 3% Budownictwo niemieszkalne - obiekty handlowe 15% 2% 2% Budownictwo niemieszkalne - obiekty użyt. publicznej -4% -7% 3% Budownictwo energetyczne 4% 5% 5% Budownictwo kolejowe 50% 45% 40% Budowncitwo drogowe -27,8% -7,7% 50,0% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 50% 45% 50,0% 40% 15% 3% 2% 5% 4% 5% 2% -5% 2% % -4% -7% -7,7% -27,8% Budownicwo mieszkalne Budownictwo niemieszkalne - obiekty użyt. publicznej Budownictwo kolejowe Budownictwo niemieszkalne - obiekty handlowe Budownictwo energetyczne Budowncitwo drogowe

40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ DARIUSZ GRZESZCZAK

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku 13 marca 2013 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w 2012 r. slajdy 3-9 Wyniki finansowe w 2012 r. slajdy 10-14 2 Dynamika podstawowych wskaźników

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w 2013 r. slajdy 3-10 Wyniki finansowe w 2013 r. slajdy 11-14 Rynek budowlany w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w w I I kw k. w. 2013 r oku k 6 maja 2013 r. 1

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w w I I kw k. w. 2013 r oku k 6 maja 2013 r. 1 Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w I kw. 2013 roku 6 maja 2013 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w 2012 r. slajdy 3-6 Wyniki finansowe w 2012 r. slajdy 7-9 2 Dynamika produkcji budowlano-montażowej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BUDOWNICTWA ORAZ PROGNOZY DLA BRANŻY NA LATA Hanna Winczewska

WYNIKI BUDOWNICTWA ORAZ PROGNOZY DLA BRANŻY NA LATA Hanna Winczewska WYNIKI BUDOWNICTWA ORAZ PROGNOZY DLA BRANŻY NA LATA 2015-2020 Hanna Winczewska POWRÓT BUDOWNICTWA NA ŚCIEŻKĘ WZROSTU GŁÓWNE CZYNNIKI WZROSTU: 1. Środki publiczne, w tym budżet UE jako główna siła napędowa

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie I półrocza 2015

Podsumowanie I półrocza 2015 Podsumowanie I półrocza 2015 W pierwszym półroczu 2015 roku tak jak w analogicznym okresie poprzedniego roku zanotowano wzrost popytu na beton towarowy. Poprawa sytuacji w branży budowlanej była spowodowana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku

Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku Warszawa, 27 sierpnia roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-II KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2014 r. slajdy 3-10 Wyniki finansowe slajdy 11-15 3 Rynek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. za I kwartał 2015 r. Warszawa 14 maja 2015 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. za I kwartał 2015 r. Warszawa 14 maja 2015 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. za I kwartał 2015 r. Warszawa 14 maja 2015 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I kwartale 2015 r. slajdy 3-13 Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW. 2012 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. 16 listopad SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce, I połowa Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce, I połowa Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2016 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 OGÓLNA SYTUACJA NA POLSKIM RYNKU BUDOWLANYM Wielkość rynku budowlanego Po jednocyfrowych spadkach

Bardziej szczegółowo

2edycja! Budownictwo. drogowe. w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata Data wydania: III kwartał Języki raportu: polski, angielski

2edycja! Budownictwo. drogowe. w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata Data wydania: III kwartał Języki raportu: polski, angielski 2edycja! Budownictwo drogowe w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2014 Data wydania: III kwartał 2011 Języki raportu: polski, angielski Budownictwo drogowe w Polsce czy wiesz... jest to największy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015. Warszawa, 20 maja 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015. Warszawa, 20 maja 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015 Warszawa, 20 maja 2015 r. Agenda LIBET PODSTAWOWE INFORMACJE Zarząd Libet w skrócie NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SYTUACJA RYNKOWA WYNIKI FINANSOWE Q1 2015 R. PODSUMOWANIE I PLANY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 maja 2015 roku

Warszawa, 14 maja 2015 roku Warszawa, 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW. 2015 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-IV KW. 2013 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

SPIS TREŚCI. I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-IV KW. 2013 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. Warszawa 25 lutego 2014 SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-IV KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Budownictwo w Polsce wzrośnie o 11% w 2011 r.

Budownictwo w Polsce wzrośnie o 11% w 2011 r. FREE ARTICLE Budownictwo w Polsce wzrośnie o 11% w 2011 r. Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2013 Maj 2011 Bartłomiej Sosna, Starszy analityk rynku budowlanego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010 Wyniki I kwartał 2010 Warszawa, 04.05.2010 Wyniki skonsolidowane po I kwartale 2010 Spadek przychodów do 67,4 mln zł, wobec 84,65 mln zł w I kwartale 2009 roku, spowodowany mniejszym portfelem zamówień

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego:

Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego: Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego: Skuteczność projektów pomocy technicznej Funduszu Spójności 2004-2006 dla realizacji inwestycji kolejowych; poszukiwanie rekomendacji dla poprawy skuteczności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD. Wyniki finansowe Q3 2014r.

Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD. Wyniki finansowe Q3 2014r. Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD Wyniki finansowe Q3 2014r. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD MIRBUD S.A. 100% 86,2% (nowa emisja) 100% PBDiM KOBYLARNIA S.A. JHM DEVELOPMENT S.A. MIRBUD KAZACHSTAN

Bardziej szczegółowo

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016 Walter Herz Nieruchomości komercyjne O POLSCE Warsaw, 12/09/2016 Agenda 1. Polska w liczbach- podstawowe informacje 2. Polska w liczbach- ekonomia 3. Polska w liczbach- populacja 4. Dlaczego Polska 5.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost popytu i podaży na rynku magazynowym w Polsce, o czym świadczy rekordowy wolumen transakcji - na poziomie prawie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r.

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r. Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce Inwestycje infrastrukturalne do 2015 r. Nakłady na 2010-2013 Łącznie 25 648 504,6 tys. zł POIiŚ 17 760 065,0 tys. zł RPO 1 751 125,0 tys. zł Inne programy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 marca 2016 roku

Warszawa, 17 marca 2016 roku Warszawa, 17 marca 2016 roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE... - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej FREE ARTICLE.

Budownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej FREE ARTICLE. FREE ARTICLE www.rynekbudowlany.com Budownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej Artykuł oparty jest na danych pochodzących z raportu: Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2006 Prognozy na lata 2006-2009

Bardziej szczegółowo

Budownictwo. drogowe. w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Budownictwo. drogowe. w Polsce Prognozy rozwoju na lata Budownictwo drogowe w Polsce 2013 Prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Data publikacji: I kwartał 2013 Język: polski, angielski Opis raportu Ten raport dostarcza wszechstronnych informacji na temat sektora

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Polskie spółki budowlane 2015 najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży

Polskie spółki budowlane 2015 najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży Polskie spółki budowlane 2015 najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży Spis treści Wstęp 3 Rozdział 1. Analiza finansowa największych spółek budowlanych 5 1.1. Ranking

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW. 2013 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW. 2013 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. Warszawa, 14 listopada SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAśONE BUDOWNICTWO ekonomia - ekologia człowiek

ZRÓWNOWAśONE BUDOWNICTWO ekonomia - ekologia człowiek International Construction Tradefair 11-14 January 211 ZRÓWNOWAśONE BUDOWNICTWO ekonomia - ekologia człowiek To największe targi budowlane w Europie Środkowo- Wschodniej - miejsce prezentacji oferty najwaŝniejszych

Bardziej szczegółowo

Zarys ogólny. Tereny pod inwestycje mieszkaniowe

Zarys ogólny. Tereny pod inwestycje mieszkaniowe Zarys ogólny Rok 2009 rozpoczął się od kontynuacji spadków cen gruntów zapoczątkowanych w II połowie 2008 roku. Ze względu na wstrzymanie wszelkich zakupów przez inwestorów, na rynku utrzymywała się bardzo

Bardziej szczegółowo

PMR. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce: 50% wzrost do 17 mld zł w 2008 r. www.rynekbudowlany.com

PMR. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce: 50% wzrost do 17 mld zł w 2008 r. www.rynekbudowlany.com Budownictwo mieszkaniowe w Polsce: 50% wzrost do 17 mld zł w 2008 r. Źródło: Raport Budownictwo mieszkaniowe w Polsce 2008. Prognozy na lata 2008-2011 Bartłomiej Sosna Sierpień 2008 PMR P U B L I C A T

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku . Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia... 2016 roku Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Dobre wyniki budownictwa kubaturowego 1 w 1q 15. Trendy bieżące. Perspektywy krótkoterminowe

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Dobre wyniki budownictwa kubaturowego 1 w 1q 15. Trendy bieżące. Perspektywy krótkoterminowe Monitoring Branżowy 24 czerwca 215 Dobre wyniki budownictwa kubaturowego 1 w 1q 15 Trendy bieżące Dobre wyniki finansowe budownictwa kubaturowego w 1q15 (ROS=5,5%; +3,7pp r/r); znaczący wzrost wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom RAPORT Open Finance, lipiec 2009 r. Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom W lipcu nie doszło do istotnego pogorszenia nastrojów na rynku mieszkaniowym, choć spodziewaliśmy się go od trzeciego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BUDOWNICTWA ORAZ PROGNOZY JEGO ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ UE

WYNIKI BUDOWNICTWA ORAZ PROGNOZY JEGO ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ UE Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU WYNIKI BUDOWNICTWA ORAZ PROGNOZY JEGO ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ UE Beata Tomczak Główny Analityk

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły

Bardziej szczegółowo

edycja! Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2012 Prognozy rozwoju na lata Język: polski, angielski

edycja! Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2012 Prognozy rozwoju na lata Język: polski, angielski 23 edycja! Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2014 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Opis raportu Raport przedstawia obecne i oczekiwane w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Raport to : bogaty zasób wiedzy o mijającym roku 2012 oraz o perspektywie najbliższych lat w branży budowlanej, szczegółowa i dogłębna analiza

Raport to : bogaty zasób wiedzy o mijającym roku 2012 oraz o perspektywie najbliższych lat w branży budowlanej, szczegółowa i dogłębna analiza Raport to : bogaty zasób wiedzy o mijającym roku 2012 oraz o perspektywie najbliższych lat w branży budowlanej, szczegółowa i dogłębna analiza wskaźników makroekonomicznych wraz z prognozami stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Warszawa, 28 lutego 2012 r. Warszawa, 28 lutego 2012 r. SPIS TREŚCI I.GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-IV KW. 2011 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Polskie spółki budowlane 2016 najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży

Polskie spółki budowlane 2016 najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży Polskie spółki budowlane 2016 najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży Spis treści Wstęp 5 Rozdział 1. Analiza finansowa największych spółek budowlanych 7 1.1. Ranking

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I KW. 2013 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za II kwartał i I półrocze 2010 r.

Prezentacja wyników za II kwartał i I półrocze 2010 r. S.A. L i g h t I m p r e s s i o n s Prezentacja wyników za II kwartał i I półrocze 2010 r. 1 GK - najważniejsze dane finansowe na dzień 30 czerwca 2010 r. PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 68 437 tys. zł

Bardziej szczegółowo

Co oferujemy? Pożyczki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w ramach programów restrukturyzacyjnych

Co oferujemy? Pożyczki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w ramach programów restrukturyzacyjnych WSPARCIE FINANSOWE Co oferujemy? Pożyczki, poręczenia i gwarancje udzielane średnim i dużym przedsiębiorcom, które mają służyć finansowaniu realizowanych kontraktów i zamówień, poprawie efektywności prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu. Katowice, 10.06.2015 Zainwestujmy razem w środowisko

Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu. Katowice, 10.06.2015 Zainwestujmy razem w środowisko Programy priorytetowe NFOŚiGW w zakresie modernizacji energetycznej i energooszczędnego budownictwa dotychczasowe realizacje oraz plany dalszych działań Dariusz Szymczak Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycji infrastrukturalnych a skala projektów ochrony przed hałasem. Maciej Zakrzewski Kielce

Plany inwestycji infrastrukturalnych a skala projektów ochrony przed hałasem. Maciej Zakrzewski Kielce Plany inwestycji infrastrukturalnych 2014-2030 a skala projektów ochrony przed hałasem Maciej Zakrzewski Kielce 14.05.2015 1. Program budowy/rozbudowy dróg krajowych 2. Program budowy/modernizacji linii

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BUDOWNICTWA ORAZ PROGNOZY JEGO ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ UE

WYNIKI BUDOWNICTWA ORAZ PROGNOZY JEGO ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ UE Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU WYNIKI BUDOWNICTWA ORAZ PROGNOZY JEGO ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ UE Beata Tomczak Główny Analityk

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

FIRMY WIATROWE INWESTUJĄ W POLSCE:

FIRMY WIATROWE INWESTUJĄ W POLSCE: FIRMY WIATROWE INWESTUJĄ W POLSCE: Na chwilę obecną firmy wiatrowe zainwestowały w Polsce niespełna 18 mld zł. Tym, co uniemożliwia dalsze inwestycje jest przede wszystkim brak odpowiedniej ustawy mówiącej

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2012r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W minionym roku

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Realizacja i przygotowanie inwestycji Stan na dzień: r.

Realizacja i przygotowanie inwestycji Stan na dzień: r. 12 Realizacja i przygotowanie inwestycji Stan na dzień: 21.02.2013 r. 1 Program Budowy Dróg Krajowych Stan realizacji inwestycji w ramach PBDK 2008-2012 oraz 2011-2015 który wyznacza priorytety inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki I-IIIQ 2009. Warszawa, 02.11.2009

Wyniki I-IIIQ 2009. Warszawa, 02.11.2009 Wyniki I-IIIQ 2009 Warszawa, 02.11.2009 Wyniki skonsolidowane po trzech kwartałach 2009 Przychody (w mln zł) Wzrost przychodów do 300,9 mln zł po trzech kwartałach 2009 roku, t.j. o 36% r./r. 220,7 300,9

Bardziej szczegółowo

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2011 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. Prognoza Finansowa Gminy Strzyżewice

Bardziej szczegółowo

4.2. Transport samochodowy

4.2. Transport samochodowy 4.2. Transport samochodowy Ogólna charakterystyka rynku transportu samochodowego ładunków O miejscu i roli samochodowego transportu ładunków, w odniesieniu do pozostałych gałęzi transportu, świadczą wielkości

Bardziej szczegółowo

infrastrukturalnych nowa rola BGK W ERZE GOSPODARKI RYNKOWEJ Warszawa, maj 2009

infrastrukturalnych nowa rola BGK W ERZE GOSPODARKI RYNKOWEJ Warszawa, maj 2009 Zmiany w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych nowa rola BGK W ERZE GOSPODARKI RYNKOWEJ Warszawa, maj 2009 Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w ramach BGK Krajowy Fundusz Drogowy autostrady,

Bardziej szczegółowo

Chcesz poznać? jak wygląda kondycja polskiej gospodarki na tle innych krajów UE? jakie są perspektywy rozwoju branży budowlanej w Polsce?

Chcesz poznać? jak wygląda kondycja polskiej gospodarki na tle innych krajów UE? jakie są perspektywy rozwoju branży budowlanej w Polsce? OFERTA Chcesz poznać? jak wygląda kondycja polskiej gospodarki na tle innych krajów UE? jakie są perspektywy rozwoju branży budowlanej w Polsce? jak zmieniać się będzie produkcja budowlano - montażowa

Bardziej szczegółowo

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego 13 listopada 2014 Rozwój źródeł rozproszonych zmienia model funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. za I półrocze 2015 r. Warszawa 19 sierpnia 2015 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. za I półrocze 2015 r. Warszawa 19 sierpnia 2015 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. za I półrocze 2015 r. Warszawa 19 sierpnia 2015 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2015 r. slajdy 3-11 Wyniki finansowe za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2016

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2016 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Kolejny miesiąc z rzędu na rynku pierwotnym odnotowano wysoką sprzedaż mieszkań oraz dużą aktywność deweloperów, skutkującą szeroką i atrakcyjną ofertą mieszkań deweloperskich.

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo