10 lat. wspieramy zdolnych i aktywnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10 lat. wspieramy zdolnych i aktywnych"

Transkrypt

1 10 lat wspieramy zdolnych i aktywnych

2 WYDAWCA: Organizacja Pożytku Publicznego KRS Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ul. T. Kościuszki 65, Biłgoraj , fax nr konta: OPRACOWANIE: OPRACOWANIE GRAFICZNE: Monika Pyda koordynator Irena Gadaj prezes Izabela Łukasz wiceprzewodnicząca Marek Szymański Dziękujemy za pomoc w opracowaniu albumu wszystkim, którzy udzielili swoich wypowiedzi. ZDJĘCIA: Archiwum Fundacji Dziękujemy za udostępnienie zdjęć naszym grantobiorcom, stypendystom i przyjaciołom. DRUK: Drukarnia HELVETICA Niniejsza publikacja została wydana w ramach projektu V4 Community Foundation Maturity Program. Przedsięwzięcie wsparły również w ramach programu Działaj Lokalnie VI Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 2

3 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE PROGRAMY STYPENDIALNE Biłgorajski Fundusz Stypendialny Agrafka Agrafka Muzyczna Moje Stypendium Stypendia Pomostowe PROGRAM GRANTOWY FUNDUSZE WYDZIELONE Fundusz Stypendialny Fundusz Statutowy Fundusz Zdrowia Fundusz Sportu Fundusz Kobiet Fundusz Wspierania Oświaty w Gminie Frampol Uczniowski Fundusz Oświaty (UFO) Fundusz Współpracy i Przedsiębiorczości Fundusz Rozwoju Karate i Kultury Japońskiej Fundusz Pomocna Dłoń Tarnogród Fundusz Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca Fundusz Patria Korytków Duży Fundusz Żelazny PROJEKTY WŁASNE Wrócić i co dalej? Różne problemy - jedna metoda - Fundusze Lokalne na rzecz społeczności Klub Stypendysty Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych

4 DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA Konferencje Fundusze Lokalne nowy sposób na lokalne problemy Lokalny program stypendialny - szansa dla młodzieży Imprezy Charytatywne Bale Dobroczynne Wyborcze Hyde Parki Majówki Dobroczynne Zbiórki Publiczne 1% OD PODATKU SPONSORZY I PARTNERZY HISTORIA FUNDATORZY STRUKTURA FUNDACJI Rada Zarząd Pracownicy Wolontariusze ZAŁĄCZNIKI Statut Lista Stypendystów Lista Grantobiorców Oferta wsparcia Fundacji

5 SŁOWO WSTĘPNE Nigdy nie jest tak, aby człowiek czyniąc dobro drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością. Jan Paweł II Jubileusz dziesięciolecia Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej to wydarzenie ważne nie tylko dla społeczności Biłgoraja, ale również dla całego środowiska. Fundacja nasza od samego początku działalności stara się być partnerem mieszkańców, biznesu i administracji samorządowej. Korzysta także z możliwości, jakie pojawiły się po wejściu Polski do Unii Europejskiej. FFLZB w ciągu 10 lat na trwale wpisała się w biłgorajską rzeczywistość, służąc mieszkańcom i wyzwalając aktywność społeczną. Ze względu na misję i cele zapisane w statucie działania osób związanych z Fundacją od samego początku przebiegały dwutorowo. Współpracujemy z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi na rzecz awansu cywilizacyjnego Ziemi Biłgorajskiej i przyległych obszarów i pozyskujemy środki finansowe z różnych źródeł: z zasobów lokalnych (prywatnych, firmowych, samorządowych) i ogólnopolskich programów grantowych. Fundacja jednocześnie podejmowała działania, których celem było i jest wyzwolenie lokalnych inicjatyw. Pomagaliśmy w formułowaniu wniosków, organizowaliśmy konkursy grantowe i stypendialne, rozdawaliśmy dotacje i stypendia, sprawdzaliśmy w trakcie realizacji projektów jakość ich wykonania. Misją Fundacji jest poprawa jakości życia na terenie objętym naszym działaniem. Fundacja działa na wielu płaszczyznach. Pomagamy donatorom w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów. Wspieramy inicjatywy i finansujemy projekty z zakresu: edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, sportu i turystyki, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i innych ważnych potrzeb społecznych. Zachęcamy do współpracy wszystkich zainteresowanych w poznawaniu i rozwiązywaniu ciągle pojawiających się problemów i zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej. Z zadowoleniem możemy stwierdzić, że nasze działania są widoczne. Przez dziesięć lat istnienia organizacjom obywatelskim, szkołom i aktywnym mieszkańcom pomagamy realizować ciekawe, służące całej społeczności projekty. Szczególną opieką otaczamy dzieci i młodzież. Nasz Fundusz Stypendialny ma coraz więcej partnerów i zdolnych stypendystów. Jesteśmy otwarci na współpracę, ciągle poszukujemy nowych przyjaciół, pozyskując środki finansowe, chcemy, aby społeczność lokalna stała się ośrodkiem samopomocy. Cała nasza działalność zmierza do tego, by wszystkim lepiej żyło się na naszej biłgorajskiej ziemi. Jesteśmy ograniczeni warunkami organizacyjnymi, finansowych i kadrowymi, mimo wszystko podejmujemy się wielu zadań, bo wizja i marzenia potrafią przezwyciężać przeciwności losu. 5

6 Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej aktywizuje ludzi, pokazuje, że wiele możemy zrobić sami, nie czekając na pomoc państwa, a w ciągu 10 lat wzrósł jej prestiż w środowisku lokalnym. To, co osiągnęliśmy, to jednocześnie dużo i mało. Z satysfakcją możemy stwierdzić, że zrobiliśmy dużo. Objęliśmy pomocą stypendialną 617 uczniów i studentów z powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec oraz wsparliśmy realizację 232 społecznych projektów przyczyniających się do rozwiązywania lokalnych problemów. W latach Fundacja przekazała społeczności lokalnej kwotę ,68 zł w formie stypendiów ( zł), grantów ( zł) i darowizn (55 525,68 zł). Zgromadziliśmy Kapitał Żelazny w wysokości zł gwarantujący dalsze funkcjonowanie Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Mało, bo ciągle jest więcej potrzeb niż możliwości ich zaspokojenia. Nic nie przyszło nam łatwo, ale mając za sobą dziesięć lat pracy w Fundacji, patrzymy w przyszłość z wielkim optymizmem i ufnością. Serdecznie dziękujemy naszym Przyjaciołom za pomoc merytoryczną i finansową, którą cały czas otrzymujemy. Bez Ich wsparcia, a także wsparcia wielu innych darczyńców Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej nie miałaby takich rezultatów. Słowa szczególnych podziękowań kierujemy pod adresem tych, którzy swą wiedzą i zaangażowaniem od samego początku wnosili wielki wkład w rozwój naszej Fundacji, przede wszystkim Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji im. Stefana Batorego, Ambrze S.A., Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Dziękujemy wszystkim, którzy w ciągu 10 lat wspierali nasze inicjatywy, organizacjom i osobom prywatnym, firmom i samorządom, licząc jednocześnie na współpracę w przyszłości. Doceniamy ich wysiłek, inicjatywę oraz wysokie standardy działania. Niniejszy album jest podsumowaniem dziesięcioletniej działalności Naszej Fundacji. Przez ten czas osiągnęliśmy bardzo wiele, jednak jest to wciąż kropla w morzu potrzeb. Dlatego nie możemy spocząć na laurach, lecz wciąż tak planujemy działalność Fundacji, by była jeszcze bardziej efektywna. Rada i Zarząd Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej 6

7 Szanowni Państwo Bycie wolnym by wybierać, a nie być wybieranym stanowi nieodzowny element tego, co czyni ludzkimi istoty ludzkie, pisze Isaiah Berlin w jednym z Czterech esejów o wolności. Określa tym samym to, co czyni społeczeństwo obywatelskim. Być obywatelem znaczyłoby w tym ujęciu: wybierać samodzielnie swoją drogę (styl) życia i nie podawać się za tego, kto ma misję do spełnienia, zwłaszcza jeżeli jest nią dobro ludzkości. Wtóruje tej tezie Wolterowski Kandyd ironicznym nieco postulatem ( Kandyd czyli optymizm ): zajmijmy się własnym ogródkiem W doskonałym vel totalnym państwie platońskim (rządzą w nim z zasady geniusze mający możność widzenia sedna spraw i postaci rzeczy), taka postawa określona byłaby mianem postawy idioty tzn. tego, kto nie chce być uszeregowaną i regularnie funkcjonującą cząstką sytemu vel prawdziwym obywatelem, wyzbytym z przywary indywidualizmu i oddanym bezwarunkowo sprawie państwowej. Zmieniły się czasy, sądy i miary Dzisiejsze kryteria stylu sprzyjają wyobraźni bardziej pragmatycznej, dzięki której nie zapominamy o skutkach wcielania w życie jedynie słusznej konstrukcji społecznej i konstruowania doskonałej istoty ludzkiej. Dziś, niezależnie od swobody odmowy deklarowania wizji idealnego społeczeństwa i idealnego człowieka, możemy przyjąć, że obywatelem naszych czasów jest ktoś samodzielny, świadomy swej indywidualności tzn. swoich ograniczeń, które przekraczać może jedynie w społeczeństwie ludzi równych w swych obywatelskich prawach. Jest to wszakże człowiek z dyspozycją odpowiedzialności, warunkowanej wychodzeniem z pewnego stanu niepełnoletniości (jak określił to Kant, klarując Czym jest oświecenie ) stanu w którym człowiek niezdolny jest do posługiwania się własnym rozumem bez obcego kierownictwa. Taka koncepcja podpada z pewnością pod definicję godności wg pochwały Pica z Mirandoli: Ani niebiańskim ani ziemskim, ani śmiertelnym ani nieśmiertelnym stworzyliśmy ciebie, tak, byś był wolny za zgodą woli twojej i honoru twego, iż byś sam sobie był stwórcą i budowniczym. Ciebie jedynego obdarowałem rozrostem i rozwojem, które od twej wolnej woli zależą. Ty niesiesz w sobie zalążek wszechżycia [ Oratio de hominis dignitate ]. Taka koncepcja niesie w każdym razie nadzieję (której płaszcz zostaje w szatni zawsze ostatni), a ta usprawie- 7

8 dliwia optymistyczne spoglądanie przed siebie. Przypominamy ją również my sami, jako że, choć świadomi skromnej miary swych zasług, mamy ku optymizmowi pewne powody. Nasze wspólne przedsięwzięcie: Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, inauguruje dziś następne dziesięciolecie swojego istnienia, wśród rosnącej pomyślnie liczby sobie podobnych. Działając w obszarze samorządności obywatelskiej, strukturalnie i organizacyjnie realizuje wzorzec amerykańskich community foundations, koncepcyjnie wpisując się w etos organizacji filantropijnej, funkcjonującej lokalnie z zasady w celach apolitycznych. Jeżeli jednak rozumieć politykę bardziej perspektywicznie, jako sztukę tout court zarządzania potencjałem kulturowym w realizacji długofalowej strategii rozwoju społeczeństwa, założenia i działalność Fundacji stanowią wysoką próbę tej polityki. Można zresztą ową próbę opatrzyć mottem: speravit infestis (zachował nadzieję wśród przeciwności). Jest to uniwersalna maksyma człowieka przedsiębiorczego, która w pełni wyraża czym jest, ów z ducha kapitalizmu wyrosły, protestancki etos pracy, sprzężony z talentem efektywnego spędzania czasu wolnego, poświęcanego z reguły na działalność społecznikowską. Skąd ta optymistyczna ocena? Wystarczy przyjrzeć się strukturze działalności Fundacji. Organizowanie środków na rzecz dobrobytu lokalnej społeczności to dziś najbardziej efektywny wymiar obywatelskiej odpowiedzialności i lojalności społecznej. Zawiera się on w założeniach zadaniowych Funduszu: stałej pomocy dla działalności filantropijnej i wspierania inicjatyw współpracy na rzecz rozwoju regionu. Widzimy zatem zasadniczy efekt: tworzy się sieć współpracy i interesu społecznego jakim jest samodzielny mecenat kultury lokalnej wpisujący się w paradygmat obywatelskiej samorządności. Oto zasady przedsięwzięcia: środowiskowa integracja i solidarność, konwergencja aktywności na rzecz poprawy jakości życia i promowania lokalnego stylu zrównoważonego rozwoju, awansu cywilizacyjnego i otwarcia na świat, zwłaszcza świat biznesu, wspieranie przedsiębiorczych inicjatyw pracowniczych i edukacyjnych, konkretyzowane min. w postaci grantów dla zdolnej młodzieży Nasi Beneficjenci to z założenia podmioty działające na rzecz aktywizacji i wzmacniania potencjału rozwojowego społeczności Ziemi Biłgorajskiej, nasze projekty wykraczają jednak poza skalę regionu, a koncepcyjne ich wektory najlepiej świadczą o dobrej lokalizacji Funduszu w lokalnej czasoprzestrzeni. Oto konkrety: 8

9 » Projekt Różne problemy jedna metoda. Fundusze lokalne na rzecz społeczności i ich zbliżania do struktur Unii Europejskiej, w ramach Ogólnopolskiej Sieci Funduszy Lokalnych;» Projekty partnerskie: Kobieta aktywna i Bądź partnerem daj szansę na rzecz aktywizacji grup społecznie i gospodarczo marginalizowanych oraz Klub Stypendialny realizowany w ramach programu Równać szanse na rzecz aktywizacji stypendystów do pomocy słabszym i uboższym;» Projekt ubiegłoroczny, dyskontowany w aktualnej sytuacji: Wrócić i co dalej, skierowany do młodych migrantów szukających swojej szansy na sukces zawodowy i lokalnych warunków rozwoju w ramach własnej działalności gospodarczej. Rzecz jasna nie byłoby szansy na efektywne działanie bez strategów z pewną wizją i talentem przedsiębiorczości. Wróćmy do początków. Irena Gadaj prezes Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Towarzystwa Gospodarczego w Biłgoraju, ówczesny Burmistrz Biłgoraja Stefan Oleszczak; aktor, mecenas kultury, regionalista Stefan Szmidt; zacni obywatele i przedsiębiorcy Biłgoraja Stefan Grodzki, Tadeusz Kuźmiński, Izabela Łukasz, Andrzej Miazga i Jan Szulc znamy ich jako ludzi po prostu dzielnych w swym zaangażowaniu w różne sprawy, zawsze w perspektywie wzmacniania potencjału społeczności i kultury naszej ziemi. To dzięki nim Fundacja FLZB, jako model przedsiębiorczego działania, jest organizacją swoich czasów. Przyjęli, bowiem, w charakterze organizacyjnego imperatywu, zasadę: Społeczeństwo obywatelskie i przedsiębiorcze, człowieku myślący! Zgodnie z nią odsetki od obrotów i lokat kapitału żelaznego (darowizny osób indywidualnych i prawnych) przeznaczane są wyłącznie na finansowanie inicjatyw i programów wspierających wedle woli darczyńców. Realizuje się tu zatem to, co moglibyśmy nazwać nowoczesnym patriotyzmem: tout court wspieranie społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie lokalnej kultury politycznej i przedsiębiorczości, na zasadach samopomocy, solidarności i wspólnych interesów. Można to określić też mianem lokalnego inkubatora obywatelskiej przedsiębiorczości i kulturowej odpowiedzialności. Utrwalanie etosu obywatelskości na skalę europejską jest tu wartością dodaną 9

10 w równej mierze dzięki społecznym przedsięwzięciom z zakresu edukacji i nauki, kultury i sztuki, jak sportu i turystki, ekologii i rozwoju gospodarczego, służby zdrowia i pomocy społecznej Działalność Fundacji skierowana na oddolne kreowanie społeczeństwa wiedzy, gospodarki opartej na wiedzy, lokalnej strategii spójności i zrównoważonego rozwoju, społecznego inkubatora kultury i przedsiębiorczości, stanowi niewątpliwie najefektywniejszą dziś formę zarządzania ludzkim kapitałem. Przede wszystkim jednak daje świadectwo tego, iż możliwa jest solidarność w warunkach kapitalizmu. Możliwa jest jako projekt społeczeństwa obywatelskiego realizowany oddolnie, począwszy od prężnych struktur lokalnych w perspektywie współczesnych wymogów cywilizacyjnych. Możliwa jest jako kultura myślenia i styl życia, polegający na nieustannym samokształceniu i społecznej samopomocy, co w kontekście Strategii Lizbońskiej i projektu Europy Wiedzy oznacza działanie według zasady mobilności, innowacyjności, przedsiębiorczości, kulturowej odpowiedzialności, zaangażowania w rozwój regionów i życie lokalnej społeczności. Krótko mówiąc możliwa jest dlatego, że kształtuje dziś społeczeństwo obywatelskie w Europie i dla Europy. Nierzadko przeciwstawia się wzniosłemu etosowi obywatelskości globalny konsumeryzm. Czyni się to wynikiem błędnego mniemania, że ktokolwiek może być z niego wyłączony, że można ulokować się poza współczesną cywilizacją konsumentów technologicznego kapitalizmu. Ci, którzy nie tracą energii ani inwencji na oszukiwanie samych siebie wiedzą, że są przede wszystkim konsumentami, walczącymi o sukcesywny dostęp do dóbr i korzystnej lokaty kapitału, walczącymi o jak najlepsze miejsce w szeregu z pięknymi widokami, aby być przy tym samemu korzystnie widzianym. Tym niemniej, zasada zwana kwestią smaku pozostaje tu w pełni mocy obowiązywania. Konsumujemy ludzki kapitał ponieważ takie są reguły gry, ważne jednak abyśmy robili to mądrze i racjonalnie. To znaczy tak, aby jak najwięcej stron jak najwięcej mogło zyskać i jak najmniej stracić. To oznacza również, że nie ma gry zerojedynkowej każdy coś powinien wygrać i nikt nie osiągnie pełnej puli nagród i korzyści. Speravit infestis to maksyma protestanckiego kupca i europejskiego mieszczanina, tym niemniej pomaga działać tu z klasą, a jednocześnie skutecznie. Podobnie jak zasada racjonalnego wyboru i rachunku ekonomicznego, optymistycznego egoizmu, a przede wszystkim zwykłej przyzwoitości człowieka 10

11 uczciwego dotrzymującego zobowiązań. Traktujmy je jako imperatywy niekategoryczne, tym bardziej, że stoją u podstaw umowy społecznej fundującej wolny rynek, w przestrzeni którego realizuje się również tzw. działalność niekomercyjna, jak edukacja, służba zdrowia, pomoc społeczna, czy ekologia. Zatem odpowiedź logiczna na pytanie: jak możliwa jest działalność społecznikowska w cywilizacji rynku konsumenckiego brzmi: możliwa jest tylko w jego obrębie, ponieważ podtrzymuje jego istnienie. Obecny kryzys jest zresztą najlepszym weryfikatorem tej tezy. Dziś winszujemy sobie sukcesu w zaradnym realizowaniu tej możliwości, nie oblekając się w szatę misyjnych dobroczyńców ludzkości. W odniesieniu bowiem do wszelkich przedsięwzięć społecznych musimy pamiętać o zasadzie Miltona Friedmana: nie istnieje darmowy obiad zawsze ktoś płaci rachunek. Dostrzegamy w jej świetle, że mamy tu nie jedno, ale dwa zasadnicze zobowiązania. Zobowiązanie pierwsze realizujemy jako Fundacja w kontekście obietnicy tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, które w demokracji składa się stale własnym dzieciom. Dotyczy to zwłaszcza wspierania obywatelskiej kultury politycznej, w której godność i wolność osoby ludzkiej była i będzie najwyższym nakazem. Zobowiązanie drugie realizujemy jako obywatele wobec podatników państwa prawa, w którego ramach przyszło nam funkcjonować. Pamiętając, że działamy w świecie współzależności, które sami w swej działalności kreujemy, wykorzystajmy maksymalnie możliwości jakie faktycznie mogą być naszym udziałem, aby owe powinności realizować adekwatnie i przyzwoicie. Mamy również dług historyczny, który możemy spłacić wielokrotnie, ponieważ zawsze ową spłatę będziemy dyskontować. Mowa tu, w kontekście obecnych rocznic, o trzech momentach rzeczywistości, bez których nasza droga nie byłaby drogą naszą: polskim Okrągłym Stole, wyborach 4 czerwca 1989 i powołaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego. Dziesięciolecie działalności Fundacji adekwatnie wpisuje się w symbolikę tych trzech wydarzeń, wskazującą na początek tworzenia w Polsce nowoczesnej demokracji obywateli i europejskiego otwarcia naszej kultury politycznej i społecznej. Na koniec w stronę naszych młodych obywateli: uczniów stypendystów 11

12 Funduszu i organizacji młodych profesjonalistów, działających na rzecz lokalnych kultur, zwłaszcza Ziemi Biłgorajskiej. Większość ludzi nie chce pływać, dopóki nie nauczy się pływania, jak ujął to Novalis. Tak jest z reguły, choć reguła ta akurat młodych i przedsiębiorczych czyni wyjątkiem, z prostego względu: ich drogą jest nieznane, a mapą ciekawość świata. Dzisiaj drzwi, a jest tych drzwi naprawdę wiele, są otwarte trzeba tylko przez nie przejść bez nadmiernie dotkliwych potknięć na progu. Ostatnie słowo zatem do młodzieży stojącej na progu: niech nie ciąży wam buława w waszych plecakach. Dostajecie coraz bardziej zaawansowane sposoby skutecznej ekonomizacji waszych talentów. My również możemy ekonomizować daną nam szansę wspomagania waszego potencjału dla dobra społeczności w których żyjecie i dzięki którym możecie działać z sensem. Przyjmijcie więc teraz skromne przesłanie Henry ego Thoreau znad jeziora Walden: Każda droga prócz twej własnej jest drogą losu. Przeto trzymaj się własnego toru. A wszystko będzie jak się należy. Dr n. hum. Ewa Solska Prof. dr hab. Janusz Solski 12

13 PROGRAMY STYPENDIALNE BIŁGORAJSKI FUNDUSZ STYPENDIALNY Jednym z głównych działań Fundacji realizującym cele statutowe jest Biłgorajski Fundusz Stypendialny. We wrześniu 2000 r. FFLZB uruchomiła Biłgorajski Fundusz Stypendialny (BFS). Pomoc w formie stypendiów skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, mających inne szczególne osiągnięcia w szkole lub na uczelni oraz dla których pomoc finansowa jest niezbędna dla dalszego kształcenia. Stypendia finansowane są ze środków Fundacji im. Stefana Batorego i darowizn lokalnych firm i osób prywatnych. (Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., AMBRA S.A., Meble Black Red White Sp. z o.o., William Vanderbilt, Jeff Bart, Izabela i Aleksander Łukasz, Barbara i Zbigniew Borowy, Prof. Janusz Solski, Helena i Stefan Oleszczak, odpisy 1%). Od powstania Fundacji w 1999 roku przeprowadziliśmy 9 Konkursów Stypendialnych. Spośród złożonych na wszystkie konkursy 1181 wniosków, pomoc stypendialną otrzymało 499 uczniów i 118 studentów na łączną kwotę zł. W ramach Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego nawiązywana jest współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi prowadzącymi ogólnopolskie programy stypendialne. Od czasu powstania BFS, Fundacja jest partnerem 5 programów: Równe szanse lokalne programy stypendialne, Agrafka, Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej, Stypendia Pomostowe i Moje stypendium. Zapraszamy do zapoznania się z listą dotychczasowych stypendystów programu w załączniku. Stypendyści Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego rok szkolny/akademicki 2005/2006. PAWEŁ ZAŃ Znajomość z Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej zawarłem praktycznie na początku jej istnienia, jeszcze w czasie nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ. Angażowałem się w działalność Koła Miłośników Książki w LO im. ONZ. Od Pani H. Oleszczak pracownika biblioteki, będącej jednocześnie, wraz z mężem, jednym z fundatorów FFLZB, dowiedziałem się najpierw o planach, a później powołaniu Fundacji. Pani Helena, znając moje zainteresowanie regionalizmem i sprawami Biłgoraja, zwróciła moją uwagę na tę nową, ciekawą inicjatywę. Z racji wieku, nie do końca jeszcze zdawałem sobie sprawę z tego, co tak naprawdę powstało w naszym 13

14 Działalność w FFLZB zdeterminowała wybór mojej drogi zawodowej. To właśnie w niej zdobyłem pierwsze doświadczenia i uczyłem się tego, co między innymi obecnie robię w pracy zawodowej: tworzenie i realizowanie projektów, pisanie wniosków grantowych. Paweł Zań Paweł Zań stypendysta i długoletni wolontariusz Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. 617 osób objęliśmy pomocą Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego wniosków złożonych na wszystkie zorganizowane konkursy mieście. Idea comunity foundation w tamtych czasach była nowością nie tylko w Biłgoraju, ale i w Polsce. Myślę że w mojej nieświadomości nie byłem odosobniony nawet wśród dorosłych mieszkańców miasta. Już na początku poznałem pierwszego prezesa zarządu FFLZB Pana A. Kłosińskiego. Miałem okazję współpracować z nim przy wytyczaniu i znakowaniu pierwszego w okolicach Biłgoraja szlaku rowerowego, malowanego kolorem czerwonym Szlaku Białej Łady. Była to jedna z pierwszych inicjatyw, którą Fundacja FLZB przygotowała dla biłgorajskiej społeczności, a którą wspominam z sentymentem jako zapalony rowerzysta. Po zakończeniu nauki w biłgorajskim liceum, udałem się na studia do Lublina. Złożyło się to z pierwszym konkursem stypendialnym, który przygotował FLZB. Dane mi było zostać jednym ze szczęśliwców, którzy otrzymali biłgorajskie stypendium w pierwszej edycji. Łącznie, przez okres studiów, byłem czterokrotnym stypendystą FFLZB. Wydawać by się mogło, że przyznane stypendium, nie było wysokie. Jednak w mojej studenckiej sakiewce była to duża kwota, połączona ze stypendiami uczelnianymi pozwoliła na spokojne studiowanie, bez martwienia się o środki finansowe, jednocześnie pozwalająca na odciążenie budżetu w domu rodzinnym. Dzięki otrzymanym stypendiom mogłem poświęcić wystarczającą ilość czasu na naukę. Czas wolny przeznaczałem na działalność w organizacjach pozarządowych. Zaangażowałem się również w prace FFLZB. W czasie wolnym od studiów, pomagałem przy organizacji głównych inicjatyw prowadzonych przez FFLZB, a były to: Wyborcze Hyde Parki, Bale Dobroczynne, Program Pracownia Umiejętności, Klub Stypendysty. Miałem możliwość zaznajomienia się ze sposobem prowadzenia działań z zakresu fundraising u. Miałem przyjemność współpracować praktycznie ze wszystkimi osobami kierującymi na co dzień pracą FFLZB, Paniami: G. Pudełko, A. Otto-Borowy, M. Pyda (Kusztykiewicz) oraz oczywiście Panią Prezes I. Gadaj. Doświadczenie zdobyte w tamtym okresie jest dla mnie nieocenione w chwili obecnej. Działalność w FFLZB zdeterminowała wybór mojej drogi zawodowej. Poprzez FFLZB poznawałem realia funkcjonowania w Polsce III sektora organizacji pozarządowych. To właśnie w Fundacji zdobyłem pierwsze doświadczenia i uczyłem się tego, co między innymi obecnie robię w pracy zawodowej: tworzenie i realizowanie projektów, pisanie wniosków grantowych. W chwili obecnej pracuje w Warszawie w biurze Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Jest to jedna z największych polskich organizacji pozarządowych, z ponad 140 letnimi tradycjami, kreująca trendy w turystyce aktywnej, będąca jednoczenie gestorem największej turystycznej bazy noclegowo-gastronomicznej o 100% polskim kapitale. 14

15 PROGRAMY STYPENDIALNE BIŁGORAJSKI FUNDUSZ STYPENDIALNY To, że mogłem studiować, a w trakcie studiów realizować swoje pasje, bez martwienia się o źródła finansowania. To, że realizowałem swoje pasje, a jednocześnie działałem w ramach wolontariatu w różnych organizacjach. To, że wolontariat w czasie studiów, zaowocował pracą zawodową po ukończeniu studiów. To, że w mojej pracy zawodowej mogę realizować swoje pasje, że robię to, co lubię i praca pozwala mi na normalną egzystencję, to po części zasługa grupy osób z Biłgoraja. Grupy osób, która powołała do życia Fundację. Gdyby nie stypendium FFLZB, pewnie nie byłoby mnie stać na studia. Nie wiem, jak potoczyłoby się moje życie, gdyby nie to stypendium. Nie wiem, co robiłbym, gdybym nie ukończył studiów. Studia dały mi możliwość pracy. Mogę pracować tu w Polsce, nie byłem zmuszony do emigracji. Jestem ogromnie wdzięczny FFLZB, a przede wszystkim ludziom, którzy ją tworzyli i tworzą. Jestem wdzięczny za to, jak wygląda moje obecne życie. Może kiedyś w przyszłości i ja pomogę komuś w starcie w dorosłe życie. Przynajmniej taki mam teraz zamiar, zobaczymy co przygotował dla mnie los. Wystąpienie Joanny Swachy podczas Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej Pogranicza. JOANNA SWACHA Stypendystką Fundacji FLZB byłam dwukrotnie: przed pierwszym rokiem studiów dostałam stypendium pomostowe, w tym roku pobieram stypendium studenckie. Jestem absolwentką dziennych studiów magisterskich z socjologii oraz zawodowych z dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Obecnie jestem też na 5 roku dziennych studiów historycznych oraz 4 roku dziennych studiów kulturoznawczych. Rozpoczęłam też pracę nad doktoratem w Instytucie Socjologii UMCS pod kierunkiem Prof. dr. hab. J. Styki. Przez lata studiów byłam również członkiem dwóch kół naukowych, jednego z nich (Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS) jestem obecnie prezesem. W czasie pracy w zarządzie Koła organizowałam dwie ogólnopolskie konferencje naukowe ( Dzieje lenistwa, bumelanctwa i niesforności oraz W krainie zmysłów studium z dziejów przyjemności ), które odbyły się w kwietniu 2008 i 2009 r. w Lublinie. Reprezentowałam również Uniwersytet oraz Koło na 7 międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Poza działalnością naukową starałam się również aktywnie spędzać swój czas wolny angażując się w wolontariat, współpracę z mediami i innymi instytucjami kultury. Przez trzy lata związana byłam z Akademickim Radiem Centrum UMCS, gdzie pracowałam jako reporterka, wydawca kulturalny i prowadziłam swój autorski program Przychodnia. 15

16 Dzięki stypendium poczułam się niezależna finansowo oraz dowartościowana. Cieszę się, iż wysiłek włożony w olimpiadę oraz osiągnięcia szkolne zostały docenione. Nagroda w postaci stypendium zmobilizowała mnie do dalszej pracy na rzecz kreatywności. Małgorzata Komosa Staram się swoją działalnością społeczną odwdzięczyć za pomoc stypendialną. Przez dwa lata nieodpłatnie prowadziłam warsztaty dziennikarskie dla młodzieży w MDK nr 2 w Lublinie. Podjęłam również działania na terenie powiatu biłgorajskiego, z którego pochodzę. Razem z koleżanką zorganizowałyśmy projekt edukacyjny dla młodzieży z Józefowa i Biłgoraja Swój obcy inny, który zrealizowałyśmy we wrześniu 2007 r. Wzięło w nim udział około 300 uczniów gimnazjów i liceów. Celem było kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia dla inności w społecznościach wielonarodowościowych. Gdyby nie pomoc stypendialna, jaką otrzymałam, nie mogłabym sobie pozwolić na studiowanie kilku kierunków, a tym bardziej dodatkową działalność naukową czy społeczną. Uważam, że takie wsparcie daje często młodym ludziom jedyną szansę do rozwijaniu swoich możliwości. Pan Janusz Palikot wręcza umowę stypendialną Mariuszowi Pyda r. AMBRA S.A. w Woli Dużej zł to łączna suma przekazanych stypendiów zdolnej i aktywnej młodzieży MARIUSZ PYDA Gdy w 2001 roku składałem wniosek o stypendium, nie sądziłem, że tak wielki wpływ na moje życie będzie miała Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Byłem wtedy po pierwszym semestrze informatyki w Kolegium UMCS w Biłgoraju. W sekretariacie otrzymałem informacje, że Fundacja ogłosiła konkurs dla studenta informatyki z darowizny firmy AMBRA S.A. Podczas składania dokumentów towarzyszyła mi moja dziewczyna Monika. Dowiedzieliśmy się, że do pracy w biurze Fundacji poszukiwani są wolontariusze. Zgłosiliśmy zatem swoje kandydatury i obie zostały rozpatrzone pozytywnie. Już jako stypendysta, wykonałem pierwszą stronę internetową Fundacji i pomagałem w przygotowaniach do I Balu Dobroczynnego. W kolejnym roku również przyznano mi stypendium firmy AMBRA S.A. Tegoż roku otrzymałem propozycję pracy w dziale IT zakładu produkcyjnego tejże firmy w Woli Dużej. Przyjąłem ją. Obecnie jestem Administratorem Sieci AMBRA S.A., a moja żona Monika jest od 7 lat koordynatorem w Fundacji FLZB. Chciałbym podziękować osobom, które utworzyły Fundację. Przez to dały szansę młodym ludziom z naszego powiatu. Na terenie Polski jest niewiele miejscowości, które mogą się poszczycić Funduszem Lokalnym. Gdybym mieszkał w innym mieście, chociażby w Janowie Lubelskim, nie dostałbym tej szansy. 16

17 PROGRAMY STYPENDIALNE BIŁGORAJSKI FUNDUSZ STYPENDIALNY JOANNA PAJURO Dzięki stypendium pieniądze nie są już tak dużym ograniczeniem. Stałam się bardziej niezależna finansowo, dodało mi to pewności siebie. Mogłam sobie pozwolić na zakup podręczników i pomocy naukowych. Stypendium zmobilizowało mnie również do dalszej pracy i osiągania kolejnych sukcesów. Udział w programie daje młodym ludziom możliwości i środki do skuteczniejszej nauki. Młodzież nie tylko otrzymuje pieniądze, ale również bierze udział w ich zdobywaniu, co wymaga od niej charyzmy, kreatywności, pewności siebie, śmiałości, uczy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. MARTA DENYS Dzięki Waszej pomocy możliwe jest wynagrodzenie trudu, który młodzież wkłada w naukę podczas roku szkolnego. Doceniacie sukcesy nas, ludzi młodych, którzy sumiennie wypełniają swoje obowiązki szkolne. Dzięki temu wiemy, że ktoś zauważa naszą pracę i nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Możemy liczyć na Waszą pomoc finansową, która pomaga nam w zdobywaniu tajników wiedzy. Możemy też realizować swoje marzenia, zapewnić sobie chwilę odpoczynku, relaksu. Dziękuję za płomyk nadziei, który zapalili Państwo w naszych sercach. MAŁGORZATA KOMOSA W roku 2006/2007 osiągnęłam tytuł laureata na etapie centralnym Olimpiady Języka Rosyjskiego. Zajęłam 9 miejsce w Polsce, natomiast na etapie okręgowym tejże olimpiady udało mi się osiągnąć najwyższą ilość punktów (I miejsce). Jestem przekonana, ze dzięki stypendium poczułam się w jakiś sposób niezależna finansowo oraz dowartościowana. Cieszę się, iż wysiłek włożony w olimpiadę oraz osiągnięcia szkolne zostały docenione. Nagroda w postaci stypendium zmobilizowała mnie do dalszej pracy na rzecz kreatywności, odwagi oraz oszczędności. 17

18 18

19 PROGRAMY STYPENDIALNE AGRAFKA Od 2000 r. Fundacja realizuje Program Stypendialny Agrafka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Program wspiera aktywność wybitnie utalentowanej młodzieży, spoza dużych centrów edukacyjno-kulturalnych, dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji. Przyznawane stypendia mają charakter socjalno-naukowy. Wsparcie finansowe umożliwia młodym ludziom kontynuację nauki, a w perspektywie długofalowej zwiększa ich szanse życiowe i pomaga wyjść z trudnej sytuacji socjalnej. Pomoc stypendialna pozwala młodzieży spełniać marzenia, otwiera przed nią nieznane dotąd perspektywy i umożliwia wszechstronny rozwój. Adresatami programu są gimnazjaliści, licealiści oraz studenci, utalentowani w określonych dziedzinach (ścisłych, humanistycznych i artystycznych), mieszkający w małych miejscowościach. Przy wyborze stypendystów brane są po uwagę osiągnięcia naukowo-artystyczne (olimpiady, otrzymane nagrody, wyróżnienia, aktywność w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności rozwijania zainteresowań) oraz sytuacja socjalna (mierzona dochodem netto na osobę w rodzinie). Stabilność programu zapewnia nienaruszalny kapitał żelazny. Co roku stypendia finansowane są z odsetek od kapitału żelaznego Funduszu Celowego Agrafka ufundowanego przez Michała Kotta i Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz ze środków przekazywanych przez Fundację Agory. Od 2001 roku przeprowadziliśmy 6 Konkursów Stypendialnych w ramach programu Agrafka. Spośród złożonych na wszystkie konkursy 33 wniosków, pomoc stypendialną otrzymało 13 uczniów na łączną kwotę zł. Zapraszamy do zapoznania się z listą dotychczasowych stypendystów programu, która znajduje się w załączniku. Uroczyste podpisanie umów ze stypendystami r. Paweł Skiba stypendysta Agrafki obok Pani H.Oleszczak, Prof. J.Solski i I.Łukasz. PAWEŁ SKIBA Dzięki stypendium mogłem uczestniczyć w 3 ogólnopolskich festiwalach. Wiązało się to z wielkimi wydatkami, na które nie byłoby stać moich rodziców. W mojej miejscowości i gminie nie ma żadnego ośrodka kultury, który wspierałby moją artystyczną działalność. Dzięki Agrafce mogłem obejrzeć wstępy rówieśników najlepszych w kraju. Umocniłem się w przekonaniu, że moim celem w życiu jest śpiewanie. Wiem, jaki poziom muszę osiągnąć. 19

20 Dzięki Agrafce mogłem obejrzeć wstępy rówieśników najlepszych w kraju. Umocniłem się w przekonaniu, że moim celem w życiu jest śpiewanie. Wiem, jaki poziom muszę osiągnąć. Paweł Skiba PIOTR WARDACH Piotr Wardach, dzięki stypendium mógł realozować swoje naukowe pasje 13 osób otrzymało stypendia Agrafka za pośrednictwem Fundacji FLZB 33 wnioski wpłynęły na zorganizowane konkursy zł Nazywam się Piotr Wardach i jestem uczniem kl. II o profilu biologiczno chemiczno fizycznym LO im. ONZ w Biłgoraju. Mieszkam w niewielkiej miejscowości Lipiny Górne Lewki. Moje pasje to nauki ścisłe: biologia, chemia i fizyka. Interesuję się poza tym językiem angielskim, matematyką, bieganiem i kolarstwem. Od pewnego czasu zafascynowałem się również pszczelarstwem, które umożliwia mi poznawanie świata owadów. Mam bardzo wiele innych zainteresowań m.in. religioznawstwo, recytacja wierszy, informatyka, technika, muzyka, jednak z większości z nich zmuszony jestem rezygnować z powodu braku wolnego czasu. Codziennie dojeżdżam do oddalonej o 30 km szkoły. Na wakacjach pracuję w gospodarstwie rolnym rodziców. Trzy starsze siostry studiują, zaś brat uczy się w gimnazjum. Stypendium Agrafka otrzymuję trzeci rok. Jak dotychczas wniosło ono mnóstwo zmian w moim życiu. Dzięki niemu mogłem uczyć się w prestiżowym Powiatowym Gimnazjum nr 2 w Biłgoraju, o czym zawsze marzyłem. Umożliwiło mi ono zakup pomocy naukowych oraz książek stanowiących literaturę do różnych konkursów, w jakich brałem udział. Najważniejsze sukcesy z okresu otrzymywania stypendium to: tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym pod patronatem Kuratora Oświaty, I miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie J.Angielskiego English High Flier 2007, itd. Podczas nauki w gimnazjum oraz w liceum udało mi się uzyskać najwyższą średnią roczną w szkole. W bieżącym roku szkolnym osiągnąłem X miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego English High Flier Stypendium pozwala mi rozwijać moje umiejętności i dzięki niemu nie muszę borykać się z trudnościami finansowymi lub rezygnować z niezbędnych książek. Daje ono mi również możliwość odciążenia rodziców, których nie byłoby stać na inwestowanie w moją naukę. To dzięki niemu wyjechałem do Ogrodu Botanicznego w Lublinie, Muzeum Fauny Polskiej, a także na serię wykładów Fizyka na szóstkę. Wyjazdy te umożliwiły mi kontakt z wykładowcami i osobami ze środowisk naukowych, a także były mocną motywacją do dalszej pracy. to łączna suma przekazana zdolnej młodzieży w ramach Agrafki od początku realizacji tego programu 20

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim 1 Nauka, Kariera, Biznes ISBN 978-83-932640-1-8 2 Wydawca: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Rubież 46, 61-612

Bardziej szczegółowo

Rapor t Roczny 2010. spis treści

Rapor t Roczny 2010. spis treści Raport Roczny 2010 Rapor t Roczny 2010 spis treści 4 8 9 9 19 31 34 46 47 48 51 61 62 List od Kierownictwa Obszary Działania Fundacji Jedenasty Rok Działalności Inicjatywy w zakresie edukacji Rozwój społeczności

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 grudzień 2014 Projekty edukacyjne z Mikołowa Konferencja Wspólnie możemy więcej Eurodyktando Pokoleniowy tandem Lekcje o EFS, Eurowyzwanie

Bardziej szczegółowo

1 DOBRZE INWESTUJ W DOBRO! TWORZENIE KAPITAŁÓW ŻELAZNYCH I FUNDUSZY WIECZYSTYCH

1 DOBRZE INWESTUJ W DOBRO! TWORZENIE KAPITAŁÓW ŻELAZNYCH I FUNDUSZY WIECZYSTYCH 1 DOBRZE INWESTUJ W DOBRO! TWORZENIE KAPITAŁÓW ŻELAZNYCH I FUNDUSZY WIECZYSTYCH 2 3 Ofiarność polskiego społeczeństwa jest wprost niewyczerpana. Wielu przyganom może podlegać nasz narodowy charakter i

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

4 6 8 9 10 12 14 15 20 23 25 26 28 30 32 34 36 38 46 48 49 50 51

4 6 8 9 10 12 14 15 20 23 25 26 28 30 32 34 36 38 46 48 49 50 51 D O B R O C Z Y Ń C A R O K U 2 0 1 4 1 SPIS TREŚCI 4 DRODZY PRZYJACIELE 6 25 LAT WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ POLAKÓW 8 OD DARCZYŃCY 9 OD AUDYTORA 10 OD PARTNERA MERYTORYCZNEGO 12 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r.

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. RAMOWY PROGRAM, 29 marca 2014 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć

DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć 02 po pierwsze kawa i pączki! 03 W ten zabawny sposób podstawową

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji i podsumowań. 10 lat niby niewiele, ale ile przez ten czas udało się zrobić. Ile ważnych rzeczy się wydarzyło! Nie jest łatwo na stronach tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX Miesięcznik Społeczno-Kulturalny cena 7 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1426-7667 nr indeksu 323462 PWSZ w Kaliszu Raj naukowców 1 2 3 4 Miesięcznik

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Raport z badania jakościowego (wersja rozszerzona)

Bardziej szczegółowo

spis treści małych wielkich rzeczy

spis treści małych wielkich rzeczy spis treści małych wielkich rzeczy wstęp 5 zatrudnienie i rynek pracy 8 KATARZYNA SKOWRONEK 10 KAMIL PEKSA 14 KRZYSZTOF PAWŁUSZKO 18 edukacja 22 JULIANNA KAPŁON I RAFAŁ BILICKI 24 PAWEŁ BŁACHOWICZ 28 NATALIA

Bardziej szczegółowo

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego spis treści *Kliknij na nazwę, aby przejść do danego działu. R.01 S.03 R.02 S.04 R.03 S.14 R.04 S.26 R.05

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czerwiec 2014 Konkurs EFS gotuje! Cyfrowe kompetencje dla wszystkich Spółdzielnia Socjalna Parostatek Projekt Mam zawód mam pracę w

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA TEORIA I PRAKTYKA RYSZARD PRASZKIER ANDRZEJ NOWAK Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa (prof. Janusz Czapiński)...................... 7 Słowo wstępne do wydania polskiego.....................

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO Dobre praktyki szkół laureatów II edycji (2014) konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza Niniejsza publikacja Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

10 lat działalności 1999-2009 1% Nidzicki Fundusz Lokalny jest organizacją pożytku publicznego pod nr KRS 0000047959 Copyright Nidzicki Fundusz Lokalny 2009 wszelkie prawa zastrzeżone Nidzicki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl 5 KIERUNKÓW 2 NOWOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PEDAGOGIKA GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI A jak wybrać studia? Dlaczego warto wybrać WSB?... 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. VI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 5 PROJEKT: Hiszpański staż WYWIAD: Inwestycja w młodzież PORADY: Dla migrujących... TEMAT NUMERU: Dylemat absolwentów Biała flaga i emigracja czy twarda

Bardziej szczegółowo