10 lat. wspieramy zdolnych i aktywnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10 lat. wspieramy zdolnych i aktywnych"

Transkrypt

1 10 lat wspieramy zdolnych i aktywnych

2 WYDAWCA: Organizacja Pożytku Publicznego KRS Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ul. T. Kościuszki 65, Biłgoraj , fax nr konta: OPRACOWANIE: OPRACOWANIE GRAFICZNE: Monika Pyda koordynator Irena Gadaj prezes Izabela Łukasz wiceprzewodnicząca Marek Szymański Dziękujemy za pomoc w opracowaniu albumu wszystkim, którzy udzielili swoich wypowiedzi. ZDJĘCIA: Archiwum Fundacji Dziękujemy za udostępnienie zdjęć naszym grantobiorcom, stypendystom i przyjaciołom. DRUK: Drukarnia HELVETICA Niniejsza publikacja została wydana w ramach projektu V4 Community Foundation Maturity Program. Przedsięwzięcie wsparły również w ramach programu Działaj Lokalnie VI Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 2

3 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE PROGRAMY STYPENDIALNE Biłgorajski Fundusz Stypendialny Agrafka Agrafka Muzyczna Moje Stypendium Stypendia Pomostowe PROGRAM GRANTOWY FUNDUSZE WYDZIELONE Fundusz Stypendialny Fundusz Statutowy Fundusz Zdrowia Fundusz Sportu Fundusz Kobiet Fundusz Wspierania Oświaty w Gminie Frampol Uczniowski Fundusz Oświaty (UFO) Fundusz Współpracy i Przedsiębiorczości Fundusz Rozwoju Karate i Kultury Japońskiej Fundusz Pomocna Dłoń Tarnogród Fundusz Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca Fundusz Patria Korytków Duży Fundusz Żelazny PROJEKTY WŁASNE Wrócić i co dalej? Różne problemy - jedna metoda - Fundusze Lokalne na rzecz społeczności Klub Stypendysty Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych

4 DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA Konferencje Fundusze Lokalne nowy sposób na lokalne problemy Lokalny program stypendialny - szansa dla młodzieży Imprezy Charytatywne Bale Dobroczynne Wyborcze Hyde Parki Majówki Dobroczynne Zbiórki Publiczne 1% OD PODATKU SPONSORZY I PARTNERZY HISTORIA FUNDATORZY STRUKTURA FUNDACJI Rada Zarząd Pracownicy Wolontariusze ZAŁĄCZNIKI Statut Lista Stypendystów Lista Grantobiorców Oferta wsparcia Fundacji

5 SŁOWO WSTĘPNE Nigdy nie jest tak, aby człowiek czyniąc dobro drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością. Jan Paweł II Jubileusz dziesięciolecia Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej to wydarzenie ważne nie tylko dla społeczności Biłgoraja, ale również dla całego środowiska. Fundacja nasza od samego początku działalności stara się być partnerem mieszkańców, biznesu i administracji samorządowej. Korzysta także z możliwości, jakie pojawiły się po wejściu Polski do Unii Europejskiej. FFLZB w ciągu 10 lat na trwale wpisała się w biłgorajską rzeczywistość, służąc mieszkańcom i wyzwalając aktywność społeczną. Ze względu na misję i cele zapisane w statucie działania osób związanych z Fundacją od samego początku przebiegały dwutorowo. Współpracujemy z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi na rzecz awansu cywilizacyjnego Ziemi Biłgorajskiej i przyległych obszarów i pozyskujemy środki finansowe z różnych źródeł: z zasobów lokalnych (prywatnych, firmowych, samorządowych) i ogólnopolskich programów grantowych. Fundacja jednocześnie podejmowała działania, których celem było i jest wyzwolenie lokalnych inicjatyw. Pomagaliśmy w formułowaniu wniosków, organizowaliśmy konkursy grantowe i stypendialne, rozdawaliśmy dotacje i stypendia, sprawdzaliśmy w trakcie realizacji projektów jakość ich wykonania. Misją Fundacji jest poprawa jakości życia na terenie objętym naszym działaniem. Fundacja działa na wielu płaszczyznach. Pomagamy donatorom w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów. Wspieramy inicjatywy i finansujemy projekty z zakresu: edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, sportu i turystyki, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i innych ważnych potrzeb społecznych. Zachęcamy do współpracy wszystkich zainteresowanych w poznawaniu i rozwiązywaniu ciągle pojawiających się problemów i zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej. Z zadowoleniem możemy stwierdzić, że nasze działania są widoczne. Przez dziesięć lat istnienia organizacjom obywatelskim, szkołom i aktywnym mieszkańcom pomagamy realizować ciekawe, służące całej społeczności projekty. Szczególną opieką otaczamy dzieci i młodzież. Nasz Fundusz Stypendialny ma coraz więcej partnerów i zdolnych stypendystów. Jesteśmy otwarci na współpracę, ciągle poszukujemy nowych przyjaciół, pozyskując środki finansowe, chcemy, aby społeczność lokalna stała się ośrodkiem samopomocy. Cała nasza działalność zmierza do tego, by wszystkim lepiej żyło się na naszej biłgorajskiej ziemi. Jesteśmy ograniczeni warunkami organizacyjnymi, finansowych i kadrowymi, mimo wszystko podejmujemy się wielu zadań, bo wizja i marzenia potrafią przezwyciężać przeciwności losu. 5

6 Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej aktywizuje ludzi, pokazuje, że wiele możemy zrobić sami, nie czekając na pomoc państwa, a w ciągu 10 lat wzrósł jej prestiż w środowisku lokalnym. To, co osiągnęliśmy, to jednocześnie dużo i mało. Z satysfakcją możemy stwierdzić, że zrobiliśmy dużo. Objęliśmy pomocą stypendialną 617 uczniów i studentów z powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec oraz wsparliśmy realizację 232 społecznych projektów przyczyniających się do rozwiązywania lokalnych problemów. W latach Fundacja przekazała społeczności lokalnej kwotę ,68 zł w formie stypendiów ( zł), grantów ( zł) i darowizn (55 525,68 zł). Zgromadziliśmy Kapitał Żelazny w wysokości zł gwarantujący dalsze funkcjonowanie Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Mało, bo ciągle jest więcej potrzeb niż możliwości ich zaspokojenia. Nic nie przyszło nam łatwo, ale mając za sobą dziesięć lat pracy w Fundacji, patrzymy w przyszłość z wielkim optymizmem i ufnością. Serdecznie dziękujemy naszym Przyjaciołom za pomoc merytoryczną i finansową, którą cały czas otrzymujemy. Bez Ich wsparcia, a także wsparcia wielu innych darczyńców Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej nie miałaby takich rezultatów. Słowa szczególnych podziękowań kierujemy pod adresem tych, którzy swą wiedzą i zaangażowaniem od samego początku wnosili wielki wkład w rozwój naszej Fundacji, przede wszystkim Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji im. Stefana Batorego, Ambrze S.A., Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Dziękujemy wszystkim, którzy w ciągu 10 lat wspierali nasze inicjatywy, organizacjom i osobom prywatnym, firmom i samorządom, licząc jednocześnie na współpracę w przyszłości. Doceniamy ich wysiłek, inicjatywę oraz wysokie standardy działania. Niniejszy album jest podsumowaniem dziesięcioletniej działalności Naszej Fundacji. Przez ten czas osiągnęliśmy bardzo wiele, jednak jest to wciąż kropla w morzu potrzeb. Dlatego nie możemy spocząć na laurach, lecz wciąż tak planujemy działalność Fundacji, by była jeszcze bardziej efektywna. Rada i Zarząd Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej 6

7 Szanowni Państwo Bycie wolnym by wybierać, a nie być wybieranym stanowi nieodzowny element tego, co czyni ludzkimi istoty ludzkie, pisze Isaiah Berlin w jednym z Czterech esejów o wolności. Określa tym samym to, co czyni społeczeństwo obywatelskim. Być obywatelem znaczyłoby w tym ujęciu: wybierać samodzielnie swoją drogę (styl) życia i nie podawać się za tego, kto ma misję do spełnienia, zwłaszcza jeżeli jest nią dobro ludzkości. Wtóruje tej tezie Wolterowski Kandyd ironicznym nieco postulatem ( Kandyd czyli optymizm ): zajmijmy się własnym ogródkiem W doskonałym vel totalnym państwie platońskim (rządzą w nim z zasady geniusze mający możność widzenia sedna spraw i postaci rzeczy), taka postawa określona byłaby mianem postawy idioty tzn. tego, kto nie chce być uszeregowaną i regularnie funkcjonującą cząstką sytemu vel prawdziwym obywatelem, wyzbytym z przywary indywidualizmu i oddanym bezwarunkowo sprawie państwowej. Zmieniły się czasy, sądy i miary Dzisiejsze kryteria stylu sprzyjają wyobraźni bardziej pragmatycznej, dzięki której nie zapominamy o skutkach wcielania w życie jedynie słusznej konstrukcji społecznej i konstruowania doskonałej istoty ludzkiej. Dziś, niezależnie od swobody odmowy deklarowania wizji idealnego społeczeństwa i idealnego człowieka, możemy przyjąć, że obywatelem naszych czasów jest ktoś samodzielny, świadomy swej indywidualności tzn. swoich ograniczeń, które przekraczać może jedynie w społeczeństwie ludzi równych w swych obywatelskich prawach. Jest to wszakże człowiek z dyspozycją odpowiedzialności, warunkowanej wychodzeniem z pewnego stanu niepełnoletniości (jak określił to Kant, klarując Czym jest oświecenie ) stanu w którym człowiek niezdolny jest do posługiwania się własnym rozumem bez obcego kierownictwa. Taka koncepcja podpada z pewnością pod definicję godności wg pochwały Pica z Mirandoli: Ani niebiańskim ani ziemskim, ani śmiertelnym ani nieśmiertelnym stworzyliśmy ciebie, tak, byś był wolny za zgodą woli twojej i honoru twego, iż byś sam sobie był stwórcą i budowniczym. Ciebie jedynego obdarowałem rozrostem i rozwojem, które od twej wolnej woli zależą. Ty niesiesz w sobie zalążek wszechżycia [ Oratio de hominis dignitate ]. Taka koncepcja niesie w każdym razie nadzieję (której płaszcz zostaje w szatni zawsze ostatni), a ta usprawie- 7

8 dliwia optymistyczne spoglądanie przed siebie. Przypominamy ją również my sami, jako że, choć świadomi skromnej miary swych zasług, mamy ku optymizmowi pewne powody. Nasze wspólne przedsięwzięcie: Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, inauguruje dziś następne dziesięciolecie swojego istnienia, wśród rosnącej pomyślnie liczby sobie podobnych. Działając w obszarze samorządności obywatelskiej, strukturalnie i organizacyjnie realizuje wzorzec amerykańskich community foundations, koncepcyjnie wpisując się w etos organizacji filantropijnej, funkcjonującej lokalnie z zasady w celach apolitycznych. Jeżeli jednak rozumieć politykę bardziej perspektywicznie, jako sztukę tout court zarządzania potencjałem kulturowym w realizacji długofalowej strategii rozwoju społeczeństwa, założenia i działalność Fundacji stanowią wysoką próbę tej polityki. Można zresztą ową próbę opatrzyć mottem: speravit infestis (zachował nadzieję wśród przeciwności). Jest to uniwersalna maksyma człowieka przedsiębiorczego, która w pełni wyraża czym jest, ów z ducha kapitalizmu wyrosły, protestancki etos pracy, sprzężony z talentem efektywnego spędzania czasu wolnego, poświęcanego z reguły na działalność społecznikowską. Skąd ta optymistyczna ocena? Wystarczy przyjrzeć się strukturze działalności Fundacji. Organizowanie środków na rzecz dobrobytu lokalnej społeczności to dziś najbardziej efektywny wymiar obywatelskiej odpowiedzialności i lojalności społecznej. Zawiera się on w założeniach zadaniowych Funduszu: stałej pomocy dla działalności filantropijnej i wspierania inicjatyw współpracy na rzecz rozwoju regionu. Widzimy zatem zasadniczy efekt: tworzy się sieć współpracy i interesu społecznego jakim jest samodzielny mecenat kultury lokalnej wpisujący się w paradygmat obywatelskiej samorządności. Oto zasady przedsięwzięcia: środowiskowa integracja i solidarność, konwergencja aktywności na rzecz poprawy jakości życia i promowania lokalnego stylu zrównoważonego rozwoju, awansu cywilizacyjnego i otwarcia na świat, zwłaszcza świat biznesu, wspieranie przedsiębiorczych inicjatyw pracowniczych i edukacyjnych, konkretyzowane min. w postaci grantów dla zdolnej młodzieży Nasi Beneficjenci to z założenia podmioty działające na rzecz aktywizacji i wzmacniania potencjału rozwojowego społeczności Ziemi Biłgorajskiej, nasze projekty wykraczają jednak poza skalę regionu, a koncepcyjne ich wektory najlepiej świadczą o dobrej lokalizacji Funduszu w lokalnej czasoprzestrzeni. Oto konkrety: 8

9 » Projekt Różne problemy jedna metoda. Fundusze lokalne na rzecz społeczności i ich zbliżania do struktur Unii Europejskiej, w ramach Ogólnopolskiej Sieci Funduszy Lokalnych;» Projekty partnerskie: Kobieta aktywna i Bądź partnerem daj szansę na rzecz aktywizacji grup społecznie i gospodarczo marginalizowanych oraz Klub Stypendialny realizowany w ramach programu Równać szanse na rzecz aktywizacji stypendystów do pomocy słabszym i uboższym;» Projekt ubiegłoroczny, dyskontowany w aktualnej sytuacji: Wrócić i co dalej, skierowany do młodych migrantów szukających swojej szansy na sukces zawodowy i lokalnych warunków rozwoju w ramach własnej działalności gospodarczej. Rzecz jasna nie byłoby szansy na efektywne działanie bez strategów z pewną wizją i talentem przedsiębiorczości. Wróćmy do początków. Irena Gadaj prezes Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Towarzystwa Gospodarczego w Biłgoraju, ówczesny Burmistrz Biłgoraja Stefan Oleszczak; aktor, mecenas kultury, regionalista Stefan Szmidt; zacni obywatele i przedsiębiorcy Biłgoraja Stefan Grodzki, Tadeusz Kuźmiński, Izabela Łukasz, Andrzej Miazga i Jan Szulc znamy ich jako ludzi po prostu dzielnych w swym zaangażowaniu w różne sprawy, zawsze w perspektywie wzmacniania potencjału społeczności i kultury naszej ziemi. To dzięki nim Fundacja FLZB, jako model przedsiębiorczego działania, jest organizacją swoich czasów. Przyjęli, bowiem, w charakterze organizacyjnego imperatywu, zasadę: Społeczeństwo obywatelskie i przedsiębiorcze, człowieku myślący! Zgodnie z nią odsetki od obrotów i lokat kapitału żelaznego (darowizny osób indywidualnych i prawnych) przeznaczane są wyłącznie na finansowanie inicjatyw i programów wspierających wedle woli darczyńców. Realizuje się tu zatem to, co moglibyśmy nazwać nowoczesnym patriotyzmem: tout court wspieranie społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie lokalnej kultury politycznej i przedsiębiorczości, na zasadach samopomocy, solidarności i wspólnych interesów. Można to określić też mianem lokalnego inkubatora obywatelskiej przedsiębiorczości i kulturowej odpowiedzialności. Utrwalanie etosu obywatelskości na skalę europejską jest tu wartością dodaną 9

10 w równej mierze dzięki społecznym przedsięwzięciom z zakresu edukacji i nauki, kultury i sztuki, jak sportu i turystki, ekologii i rozwoju gospodarczego, służby zdrowia i pomocy społecznej Działalność Fundacji skierowana na oddolne kreowanie społeczeństwa wiedzy, gospodarki opartej na wiedzy, lokalnej strategii spójności i zrównoważonego rozwoju, społecznego inkubatora kultury i przedsiębiorczości, stanowi niewątpliwie najefektywniejszą dziś formę zarządzania ludzkim kapitałem. Przede wszystkim jednak daje świadectwo tego, iż możliwa jest solidarność w warunkach kapitalizmu. Możliwa jest jako projekt społeczeństwa obywatelskiego realizowany oddolnie, począwszy od prężnych struktur lokalnych w perspektywie współczesnych wymogów cywilizacyjnych. Możliwa jest jako kultura myślenia i styl życia, polegający na nieustannym samokształceniu i społecznej samopomocy, co w kontekście Strategii Lizbońskiej i projektu Europy Wiedzy oznacza działanie według zasady mobilności, innowacyjności, przedsiębiorczości, kulturowej odpowiedzialności, zaangażowania w rozwój regionów i życie lokalnej społeczności. Krótko mówiąc możliwa jest dlatego, że kształtuje dziś społeczeństwo obywatelskie w Europie i dla Europy. Nierzadko przeciwstawia się wzniosłemu etosowi obywatelskości globalny konsumeryzm. Czyni się to wynikiem błędnego mniemania, że ktokolwiek może być z niego wyłączony, że można ulokować się poza współczesną cywilizacją konsumentów technologicznego kapitalizmu. Ci, którzy nie tracą energii ani inwencji na oszukiwanie samych siebie wiedzą, że są przede wszystkim konsumentami, walczącymi o sukcesywny dostęp do dóbr i korzystnej lokaty kapitału, walczącymi o jak najlepsze miejsce w szeregu z pięknymi widokami, aby być przy tym samemu korzystnie widzianym. Tym niemniej, zasada zwana kwestią smaku pozostaje tu w pełni mocy obowiązywania. Konsumujemy ludzki kapitał ponieważ takie są reguły gry, ważne jednak abyśmy robili to mądrze i racjonalnie. To znaczy tak, aby jak najwięcej stron jak najwięcej mogło zyskać i jak najmniej stracić. To oznacza również, że nie ma gry zerojedynkowej każdy coś powinien wygrać i nikt nie osiągnie pełnej puli nagród i korzyści. Speravit infestis to maksyma protestanckiego kupca i europejskiego mieszczanina, tym niemniej pomaga działać tu z klasą, a jednocześnie skutecznie. Podobnie jak zasada racjonalnego wyboru i rachunku ekonomicznego, optymistycznego egoizmu, a przede wszystkim zwykłej przyzwoitości człowieka 10

11 uczciwego dotrzymującego zobowiązań. Traktujmy je jako imperatywy niekategoryczne, tym bardziej, że stoją u podstaw umowy społecznej fundującej wolny rynek, w przestrzeni którego realizuje się również tzw. działalność niekomercyjna, jak edukacja, służba zdrowia, pomoc społeczna, czy ekologia. Zatem odpowiedź logiczna na pytanie: jak możliwa jest działalność społecznikowska w cywilizacji rynku konsumenckiego brzmi: możliwa jest tylko w jego obrębie, ponieważ podtrzymuje jego istnienie. Obecny kryzys jest zresztą najlepszym weryfikatorem tej tezy. Dziś winszujemy sobie sukcesu w zaradnym realizowaniu tej możliwości, nie oblekając się w szatę misyjnych dobroczyńców ludzkości. W odniesieniu bowiem do wszelkich przedsięwzięć społecznych musimy pamiętać o zasadzie Miltona Friedmana: nie istnieje darmowy obiad zawsze ktoś płaci rachunek. Dostrzegamy w jej świetle, że mamy tu nie jedno, ale dwa zasadnicze zobowiązania. Zobowiązanie pierwsze realizujemy jako Fundacja w kontekście obietnicy tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, które w demokracji składa się stale własnym dzieciom. Dotyczy to zwłaszcza wspierania obywatelskiej kultury politycznej, w której godność i wolność osoby ludzkiej była i będzie najwyższym nakazem. Zobowiązanie drugie realizujemy jako obywatele wobec podatników państwa prawa, w którego ramach przyszło nam funkcjonować. Pamiętając, że działamy w świecie współzależności, które sami w swej działalności kreujemy, wykorzystajmy maksymalnie możliwości jakie faktycznie mogą być naszym udziałem, aby owe powinności realizować adekwatnie i przyzwoicie. Mamy również dług historyczny, który możemy spłacić wielokrotnie, ponieważ zawsze ową spłatę będziemy dyskontować. Mowa tu, w kontekście obecnych rocznic, o trzech momentach rzeczywistości, bez których nasza droga nie byłaby drogą naszą: polskim Okrągłym Stole, wyborach 4 czerwca 1989 i powołaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego. Dziesięciolecie działalności Fundacji adekwatnie wpisuje się w symbolikę tych trzech wydarzeń, wskazującą na początek tworzenia w Polsce nowoczesnej demokracji obywateli i europejskiego otwarcia naszej kultury politycznej i społecznej. Na koniec w stronę naszych młodych obywateli: uczniów stypendystów 11

12 Funduszu i organizacji młodych profesjonalistów, działających na rzecz lokalnych kultur, zwłaszcza Ziemi Biłgorajskiej. Większość ludzi nie chce pływać, dopóki nie nauczy się pływania, jak ujął to Novalis. Tak jest z reguły, choć reguła ta akurat młodych i przedsiębiorczych czyni wyjątkiem, z prostego względu: ich drogą jest nieznane, a mapą ciekawość świata. Dzisiaj drzwi, a jest tych drzwi naprawdę wiele, są otwarte trzeba tylko przez nie przejść bez nadmiernie dotkliwych potknięć na progu. Ostatnie słowo zatem do młodzieży stojącej na progu: niech nie ciąży wam buława w waszych plecakach. Dostajecie coraz bardziej zaawansowane sposoby skutecznej ekonomizacji waszych talentów. My również możemy ekonomizować daną nam szansę wspomagania waszego potencjału dla dobra społeczności w których żyjecie i dzięki którym możecie działać z sensem. Przyjmijcie więc teraz skromne przesłanie Henry ego Thoreau znad jeziora Walden: Każda droga prócz twej własnej jest drogą losu. Przeto trzymaj się własnego toru. A wszystko będzie jak się należy. Dr n. hum. Ewa Solska Prof. dr hab. Janusz Solski 12

13 PROGRAMY STYPENDIALNE BIŁGORAJSKI FUNDUSZ STYPENDIALNY Jednym z głównych działań Fundacji realizującym cele statutowe jest Biłgorajski Fundusz Stypendialny. We wrześniu 2000 r. FFLZB uruchomiła Biłgorajski Fundusz Stypendialny (BFS). Pomoc w formie stypendiów skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, mających inne szczególne osiągnięcia w szkole lub na uczelni oraz dla których pomoc finansowa jest niezbędna dla dalszego kształcenia. Stypendia finansowane są ze środków Fundacji im. Stefana Batorego i darowizn lokalnych firm i osób prywatnych. (Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., AMBRA S.A., Meble Black Red White Sp. z o.o., William Vanderbilt, Jeff Bart, Izabela i Aleksander Łukasz, Barbara i Zbigniew Borowy, Prof. Janusz Solski, Helena i Stefan Oleszczak, odpisy 1%). Od powstania Fundacji w 1999 roku przeprowadziliśmy 9 Konkursów Stypendialnych. Spośród złożonych na wszystkie konkursy 1181 wniosków, pomoc stypendialną otrzymało 499 uczniów i 118 studentów na łączną kwotę zł. W ramach Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego nawiązywana jest współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi prowadzącymi ogólnopolskie programy stypendialne. Od czasu powstania BFS, Fundacja jest partnerem 5 programów: Równe szanse lokalne programy stypendialne, Agrafka, Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej, Stypendia Pomostowe i Moje stypendium. Zapraszamy do zapoznania się z listą dotychczasowych stypendystów programu w załączniku. Stypendyści Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego rok szkolny/akademicki 2005/2006. PAWEŁ ZAŃ Znajomość z Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej zawarłem praktycznie na początku jej istnienia, jeszcze w czasie nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ. Angażowałem się w działalność Koła Miłośników Książki w LO im. ONZ. Od Pani H. Oleszczak pracownika biblioteki, będącej jednocześnie, wraz z mężem, jednym z fundatorów FFLZB, dowiedziałem się najpierw o planach, a później powołaniu Fundacji. Pani Helena, znając moje zainteresowanie regionalizmem i sprawami Biłgoraja, zwróciła moją uwagę na tę nową, ciekawą inicjatywę. Z racji wieku, nie do końca jeszcze zdawałem sobie sprawę z tego, co tak naprawdę powstało w naszym 13

14 Działalność w FFLZB zdeterminowała wybór mojej drogi zawodowej. To właśnie w niej zdobyłem pierwsze doświadczenia i uczyłem się tego, co między innymi obecnie robię w pracy zawodowej: tworzenie i realizowanie projektów, pisanie wniosków grantowych. Paweł Zań Paweł Zań stypendysta i długoletni wolontariusz Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. 617 osób objęliśmy pomocą Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego wniosków złożonych na wszystkie zorganizowane konkursy mieście. Idea comunity foundation w tamtych czasach była nowością nie tylko w Biłgoraju, ale i w Polsce. Myślę że w mojej nieświadomości nie byłem odosobniony nawet wśród dorosłych mieszkańców miasta. Już na początku poznałem pierwszego prezesa zarządu FFLZB Pana A. Kłosińskiego. Miałem okazję współpracować z nim przy wytyczaniu i znakowaniu pierwszego w okolicach Biłgoraja szlaku rowerowego, malowanego kolorem czerwonym Szlaku Białej Łady. Była to jedna z pierwszych inicjatyw, którą Fundacja FLZB przygotowała dla biłgorajskiej społeczności, a którą wspominam z sentymentem jako zapalony rowerzysta. Po zakończeniu nauki w biłgorajskim liceum, udałem się na studia do Lublina. Złożyło się to z pierwszym konkursem stypendialnym, który przygotował FLZB. Dane mi było zostać jednym ze szczęśliwców, którzy otrzymali biłgorajskie stypendium w pierwszej edycji. Łącznie, przez okres studiów, byłem czterokrotnym stypendystą FFLZB. Wydawać by się mogło, że przyznane stypendium, nie było wysokie. Jednak w mojej studenckiej sakiewce była to duża kwota, połączona ze stypendiami uczelnianymi pozwoliła na spokojne studiowanie, bez martwienia się o środki finansowe, jednocześnie pozwalająca na odciążenie budżetu w domu rodzinnym. Dzięki otrzymanym stypendiom mogłem poświęcić wystarczającą ilość czasu na naukę. Czas wolny przeznaczałem na działalność w organizacjach pozarządowych. Zaangażowałem się również w prace FFLZB. W czasie wolnym od studiów, pomagałem przy organizacji głównych inicjatyw prowadzonych przez FFLZB, a były to: Wyborcze Hyde Parki, Bale Dobroczynne, Program Pracownia Umiejętności, Klub Stypendysty. Miałem możliwość zaznajomienia się ze sposobem prowadzenia działań z zakresu fundraising u. Miałem przyjemność współpracować praktycznie ze wszystkimi osobami kierującymi na co dzień pracą FFLZB, Paniami: G. Pudełko, A. Otto-Borowy, M. Pyda (Kusztykiewicz) oraz oczywiście Panią Prezes I. Gadaj. Doświadczenie zdobyte w tamtym okresie jest dla mnie nieocenione w chwili obecnej. Działalność w FFLZB zdeterminowała wybór mojej drogi zawodowej. Poprzez FFLZB poznawałem realia funkcjonowania w Polsce III sektora organizacji pozarządowych. To właśnie w Fundacji zdobyłem pierwsze doświadczenia i uczyłem się tego, co między innymi obecnie robię w pracy zawodowej: tworzenie i realizowanie projektów, pisanie wniosków grantowych. W chwili obecnej pracuje w Warszawie w biurze Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Jest to jedna z największych polskich organizacji pozarządowych, z ponad 140 letnimi tradycjami, kreująca trendy w turystyce aktywnej, będąca jednoczenie gestorem największej turystycznej bazy noclegowo-gastronomicznej o 100% polskim kapitale. 14

15 PROGRAMY STYPENDIALNE BIŁGORAJSKI FUNDUSZ STYPENDIALNY To, że mogłem studiować, a w trakcie studiów realizować swoje pasje, bez martwienia się o źródła finansowania. To, że realizowałem swoje pasje, a jednocześnie działałem w ramach wolontariatu w różnych organizacjach. To, że wolontariat w czasie studiów, zaowocował pracą zawodową po ukończeniu studiów. To, że w mojej pracy zawodowej mogę realizować swoje pasje, że robię to, co lubię i praca pozwala mi na normalną egzystencję, to po części zasługa grupy osób z Biłgoraja. Grupy osób, która powołała do życia Fundację. Gdyby nie stypendium FFLZB, pewnie nie byłoby mnie stać na studia. Nie wiem, jak potoczyłoby się moje życie, gdyby nie to stypendium. Nie wiem, co robiłbym, gdybym nie ukończył studiów. Studia dały mi możliwość pracy. Mogę pracować tu w Polsce, nie byłem zmuszony do emigracji. Jestem ogromnie wdzięczny FFLZB, a przede wszystkim ludziom, którzy ją tworzyli i tworzą. Jestem wdzięczny za to, jak wygląda moje obecne życie. Może kiedyś w przyszłości i ja pomogę komuś w starcie w dorosłe życie. Przynajmniej taki mam teraz zamiar, zobaczymy co przygotował dla mnie los. Wystąpienie Joanny Swachy podczas Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej Pogranicza. JOANNA SWACHA Stypendystką Fundacji FLZB byłam dwukrotnie: przed pierwszym rokiem studiów dostałam stypendium pomostowe, w tym roku pobieram stypendium studenckie. Jestem absolwentką dziennych studiów magisterskich z socjologii oraz zawodowych z dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Obecnie jestem też na 5 roku dziennych studiów historycznych oraz 4 roku dziennych studiów kulturoznawczych. Rozpoczęłam też pracę nad doktoratem w Instytucie Socjologii UMCS pod kierunkiem Prof. dr. hab. J. Styki. Przez lata studiów byłam również członkiem dwóch kół naukowych, jednego z nich (Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS) jestem obecnie prezesem. W czasie pracy w zarządzie Koła organizowałam dwie ogólnopolskie konferencje naukowe ( Dzieje lenistwa, bumelanctwa i niesforności oraz W krainie zmysłów studium z dziejów przyjemności ), które odbyły się w kwietniu 2008 i 2009 r. w Lublinie. Reprezentowałam również Uniwersytet oraz Koło na 7 międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Poza działalnością naukową starałam się również aktywnie spędzać swój czas wolny angażując się w wolontariat, współpracę z mediami i innymi instytucjami kultury. Przez trzy lata związana byłam z Akademickim Radiem Centrum UMCS, gdzie pracowałam jako reporterka, wydawca kulturalny i prowadziłam swój autorski program Przychodnia. 15

16 Dzięki stypendium poczułam się niezależna finansowo oraz dowartościowana. Cieszę się, iż wysiłek włożony w olimpiadę oraz osiągnięcia szkolne zostały docenione. Nagroda w postaci stypendium zmobilizowała mnie do dalszej pracy na rzecz kreatywności. Małgorzata Komosa Staram się swoją działalnością społeczną odwdzięczyć za pomoc stypendialną. Przez dwa lata nieodpłatnie prowadziłam warsztaty dziennikarskie dla młodzieży w MDK nr 2 w Lublinie. Podjęłam również działania na terenie powiatu biłgorajskiego, z którego pochodzę. Razem z koleżanką zorganizowałyśmy projekt edukacyjny dla młodzieży z Józefowa i Biłgoraja Swój obcy inny, który zrealizowałyśmy we wrześniu 2007 r. Wzięło w nim udział około 300 uczniów gimnazjów i liceów. Celem było kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia dla inności w społecznościach wielonarodowościowych. Gdyby nie pomoc stypendialna, jaką otrzymałam, nie mogłabym sobie pozwolić na studiowanie kilku kierunków, a tym bardziej dodatkową działalność naukową czy społeczną. Uważam, że takie wsparcie daje często młodym ludziom jedyną szansę do rozwijaniu swoich możliwości. Pan Janusz Palikot wręcza umowę stypendialną Mariuszowi Pyda r. AMBRA S.A. w Woli Dużej zł to łączna suma przekazanych stypendiów zdolnej i aktywnej młodzieży MARIUSZ PYDA Gdy w 2001 roku składałem wniosek o stypendium, nie sądziłem, że tak wielki wpływ na moje życie będzie miała Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Byłem wtedy po pierwszym semestrze informatyki w Kolegium UMCS w Biłgoraju. W sekretariacie otrzymałem informacje, że Fundacja ogłosiła konkurs dla studenta informatyki z darowizny firmy AMBRA S.A. Podczas składania dokumentów towarzyszyła mi moja dziewczyna Monika. Dowiedzieliśmy się, że do pracy w biurze Fundacji poszukiwani są wolontariusze. Zgłosiliśmy zatem swoje kandydatury i obie zostały rozpatrzone pozytywnie. Już jako stypendysta, wykonałem pierwszą stronę internetową Fundacji i pomagałem w przygotowaniach do I Balu Dobroczynnego. W kolejnym roku również przyznano mi stypendium firmy AMBRA S.A. Tegoż roku otrzymałem propozycję pracy w dziale IT zakładu produkcyjnego tejże firmy w Woli Dużej. Przyjąłem ją. Obecnie jestem Administratorem Sieci AMBRA S.A., a moja żona Monika jest od 7 lat koordynatorem w Fundacji FLZB. Chciałbym podziękować osobom, które utworzyły Fundację. Przez to dały szansę młodym ludziom z naszego powiatu. Na terenie Polski jest niewiele miejscowości, które mogą się poszczycić Funduszem Lokalnym. Gdybym mieszkał w innym mieście, chociażby w Janowie Lubelskim, nie dostałbym tej szansy. 16

17 PROGRAMY STYPENDIALNE BIŁGORAJSKI FUNDUSZ STYPENDIALNY JOANNA PAJURO Dzięki stypendium pieniądze nie są już tak dużym ograniczeniem. Stałam się bardziej niezależna finansowo, dodało mi to pewności siebie. Mogłam sobie pozwolić na zakup podręczników i pomocy naukowych. Stypendium zmobilizowało mnie również do dalszej pracy i osiągania kolejnych sukcesów. Udział w programie daje młodym ludziom możliwości i środki do skuteczniejszej nauki. Młodzież nie tylko otrzymuje pieniądze, ale również bierze udział w ich zdobywaniu, co wymaga od niej charyzmy, kreatywności, pewności siebie, śmiałości, uczy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. MARTA DENYS Dzięki Waszej pomocy możliwe jest wynagrodzenie trudu, który młodzież wkłada w naukę podczas roku szkolnego. Doceniacie sukcesy nas, ludzi młodych, którzy sumiennie wypełniają swoje obowiązki szkolne. Dzięki temu wiemy, że ktoś zauważa naszą pracę i nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Możemy liczyć na Waszą pomoc finansową, która pomaga nam w zdobywaniu tajników wiedzy. Możemy też realizować swoje marzenia, zapewnić sobie chwilę odpoczynku, relaksu. Dziękuję za płomyk nadziei, który zapalili Państwo w naszych sercach. MAŁGORZATA KOMOSA W roku 2006/2007 osiągnęłam tytuł laureata na etapie centralnym Olimpiady Języka Rosyjskiego. Zajęłam 9 miejsce w Polsce, natomiast na etapie okręgowym tejże olimpiady udało mi się osiągnąć najwyższą ilość punktów (I miejsce). Jestem przekonana, ze dzięki stypendium poczułam się w jakiś sposób niezależna finansowo oraz dowartościowana. Cieszę się, iż wysiłek włożony w olimpiadę oraz osiągnięcia szkolne zostały docenione. Nagroda w postaci stypendium zmobilizowała mnie do dalszej pracy na rzecz kreatywności, odwagi oraz oszczędności. 17

18 18

19 PROGRAMY STYPENDIALNE AGRAFKA Od 2000 r. Fundacja realizuje Program Stypendialny Agrafka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Program wspiera aktywność wybitnie utalentowanej młodzieży, spoza dużych centrów edukacyjno-kulturalnych, dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji. Przyznawane stypendia mają charakter socjalno-naukowy. Wsparcie finansowe umożliwia młodym ludziom kontynuację nauki, a w perspektywie długofalowej zwiększa ich szanse życiowe i pomaga wyjść z trudnej sytuacji socjalnej. Pomoc stypendialna pozwala młodzieży spełniać marzenia, otwiera przed nią nieznane dotąd perspektywy i umożliwia wszechstronny rozwój. Adresatami programu są gimnazjaliści, licealiści oraz studenci, utalentowani w określonych dziedzinach (ścisłych, humanistycznych i artystycznych), mieszkający w małych miejscowościach. Przy wyborze stypendystów brane są po uwagę osiągnięcia naukowo-artystyczne (olimpiady, otrzymane nagrody, wyróżnienia, aktywność w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności rozwijania zainteresowań) oraz sytuacja socjalna (mierzona dochodem netto na osobę w rodzinie). Stabilność programu zapewnia nienaruszalny kapitał żelazny. Co roku stypendia finansowane są z odsetek od kapitału żelaznego Funduszu Celowego Agrafka ufundowanego przez Michała Kotta i Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz ze środków przekazywanych przez Fundację Agory. Od 2001 roku przeprowadziliśmy 6 Konkursów Stypendialnych w ramach programu Agrafka. Spośród złożonych na wszystkie konkursy 33 wniosków, pomoc stypendialną otrzymało 13 uczniów na łączną kwotę zł. Zapraszamy do zapoznania się z listą dotychczasowych stypendystów programu, która znajduje się w załączniku. Uroczyste podpisanie umów ze stypendystami r. Paweł Skiba stypendysta Agrafki obok Pani H.Oleszczak, Prof. J.Solski i I.Łukasz. PAWEŁ SKIBA Dzięki stypendium mogłem uczestniczyć w 3 ogólnopolskich festiwalach. Wiązało się to z wielkimi wydatkami, na które nie byłoby stać moich rodziców. W mojej miejscowości i gminie nie ma żadnego ośrodka kultury, który wspierałby moją artystyczną działalność. Dzięki Agrafce mogłem obejrzeć wstępy rówieśników najlepszych w kraju. Umocniłem się w przekonaniu, że moim celem w życiu jest śpiewanie. Wiem, jaki poziom muszę osiągnąć. 19

20 Dzięki Agrafce mogłem obejrzeć wstępy rówieśników najlepszych w kraju. Umocniłem się w przekonaniu, że moim celem w życiu jest śpiewanie. Wiem, jaki poziom muszę osiągnąć. Paweł Skiba PIOTR WARDACH Piotr Wardach, dzięki stypendium mógł realozować swoje naukowe pasje 13 osób otrzymało stypendia Agrafka za pośrednictwem Fundacji FLZB 33 wnioski wpłynęły na zorganizowane konkursy zł Nazywam się Piotr Wardach i jestem uczniem kl. II o profilu biologiczno chemiczno fizycznym LO im. ONZ w Biłgoraju. Mieszkam w niewielkiej miejscowości Lipiny Górne Lewki. Moje pasje to nauki ścisłe: biologia, chemia i fizyka. Interesuję się poza tym językiem angielskim, matematyką, bieganiem i kolarstwem. Od pewnego czasu zafascynowałem się również pszczelarstwem, które umożliwia mi poznawanie świata owadów. Mam bardzo wiele innych zainteresowań m.in. religioznawstwo, recytacja wierszy, informatyka, technika, muzyka, jednak z większości z nich zmuszony jestem rezygnować z powodu braku wolnego czasu. Codziennie dojeżdżam do oddalonej o 30 km szkoły. Na wakacjach pracuję w gospodarstwie rolnym rodziców. Trzy starsze siostry studiują, zaś brat uczy się w gimnazjum. Stypendium Agrafka otrzymuję trzeci rok. Jak dotychczas wniosło ono mnóstwo zmian w moim życiu. Dzięki niemu mogłem uczyć się w prestiżowym Powiatowym Gimnazjum nr 2 w Biłgoraju, o czym zawsze marzyłem. Umożliwiło mi ono zakup pomocy naukowych oraz książek stanowiących literaturę do różnych konkursów, w jakich brałem udział. Najważniejsze sukcesy z okresu otrzymywania stypendium to: tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym pod patronatem Kuratora Oświaty, I miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie J.Angielskiego English High Flier 2007, itd. Podczas nauki w gimnazjum oraz w liceum udało mi się uzyskać najwyższą średnią roczną w szkole. W bieżącym roku szkolnym osiągnąłem X miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego English High Flier Stypendium pozwala mi rozwijać moje umiejętności i dzięki niemu nie muszę borykać się z trudnościami finansowymi lub rezygnować z niezbędnych książek. Daje ono mi również możliwość odciążenia rodziców, których nie byłoby stać na inwestowanie w moją naukę. To dzięki niemu wyjechałem do Ogrodu Botanicznego w Lublinie, Muzeum Fauny Polskiej, a także na serię wykładów Fizyka na szóstkę. Wyjazdy te umożliwiły mi kontakt z wykładowcami i osobami ze środowisk naukowych, a także były mocną motywacją do dalszej pracy. to łączna suma przekazana zdolnej młodzieży w ramach Agrafki od początku realizacji tego programu 20

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj Konferencja Programy stypendialne organizacji pozarządowych dla młodzieży szkolnej Warszawa, 2 października 2009 O Fundacji FLZB działa od 1999

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STYPENDIALNE PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE NIEZAPOMINAJKA WARMIA-MAZURY LOKALNIE GREGOROVIUSY I JASTRZĘBIE V4

PROGRAMY STYPENDIALNE PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE NIEZAPOMINAJKA WARMIA-MAZURY LOKALNIE GREGOROVIUSY I JASTRZĘBIE V4 1999-2014 Nidzicki Fundusz Lokalny aktywność PROGRAMY STYPENDIALNE PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE NIEZAPOMINAJKA WARMIA-MAZURY LOKALNIE GREGOROVIUSY I JASTRZĘBIE V4 Stypendia historia programów Pierwsze lata:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH Ułatwia młodym ludziom ze wsi i małych miast dostęp do wyższych studiów Autor i Partner Partnerzy Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych Współpraca Organizacje wspierające

Bardziej szczegółowo

Klasa BGŻ 10 lat dla polskiej edukacji. Konferencja prasowa, 29.08.2012 r.

Klasa BGŻ 10 lat dla polskiej edukacji. Konferencja prasowa, 29.08.2012 r. Klasa BGŻ 10 lat dla polskiej edukacji Konferencja prasowa, 29.08.2012 r. Klasa BGŻ program z misją Wzmacnianie lokalnych środowisk Znoszenie barier edukacyjnych Inspiracja do społecznej aktywizacji Zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

STYPENDIALNY PROGRAM WSPARCIA OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ

STYPENDIALNY PROGRAM WSPARCIA OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ STYPENDIALNY PROGRAM WSPARCIA OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ 1 OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ ORGANIZATOR I FUNDATOR PROGRAMU: FUNDACJA J&S PRO BONO POLONIAE DZIAŁALNOŚC PROGRAMOWA W CZTERECH

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wspomagania Wsi. Stypendia Pomostowe. DYPLOM z MARZEŃ

Fundacja Wspomagania Wsi. Stypendia Pomostowe. DYPLOM z MARZEŃ Fundator Administrator Programu Fundacja Wspomagania Wsi Stypendia Pomostowe DYPLOM z MARZEŃ - oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, które dotąd nie brały udziału

Bardziej szczegółowo

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY Barbara Margol, Krzysztof Margol ETAPY TWORZENIA FUNDUSZU LOKALNEGO 1. MISJA I CELE 2. OKREŚLENIE PROGRAMU, STRUKTURA ORGANIZACYJNA, FORMALNO-PRAWNA

Bardziej szczegółowo

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! Niedawno rozpoczęliście naukę

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Stypendia Pomostowe konkurs Dyplom z Marzeń. oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych,

Stypendia Pomostowe konkurs Dyplom z Marzeń. oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, Fundatorzy Administrator Stypendia Pomostowe konkurs Dyplom z Marzeń oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, które dotąd nie brały udziału w Programie Stypendiów

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje przygotowano na podstawie danych zebranych przez studentów Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Treść uzasadnienia nadania medalu Komisji Edukacji Narodowej

Treść uzasadnienia nadania medalu Komisji Edukacji Narodowej Treść uzasadnienia nadania medalu Komisji Edukacji Narodowej FUNDACJ A E L B L Ą G FUNDUSZ LOKALNY REGIONU ELBLĄSKIEGO ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO PRORAMY STYPENDIALNE FUNDACJI ELBLĄG PROGRAM STYPENDIALNY

Bardziej szczegółowo

Stypendia Pomostowe Konkurs Dyplom z Marzeń. oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych,

Stypendia Pomostowe Konkurs Dyplom z Marzeń. oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, Fundatorzy Administrator Stypendia Pomostowe Konkurs Dyplom z Marzeń oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, które dotąd nie brały udziału w Programie Stypendiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2009/2010

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2009/2010 Fundacja Edukacyjna Załącznik nr 1 Przedsiębiorczości do umowy z dnia. PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2009/2010 VIII edycja Wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), Narodowego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Stypendia Pomostowe konkurs Dyplom z Marzeń. oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych,

Stypendia Pomostowe konkurs Dyplom z Marzeń. oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, Partnerzy Administrator Stypendia Pomostowe konkurs Dyplom z Marzeń oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, które dotąd nie brały udziału w Programie Stypendiów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PULBICZNEGO ZA 2007 ROK 1. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem Siedziba: Grzybów ½, 09-533 Słubice Adres do doręczeń pocztowych:

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Mełgiew" Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła data (dzień-miesiąc-rok) 3 0 0 5 2 0 0 7 TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW I. Dane szkoły 1) pełna nazwa Zespół

Bardziej szczegółowo

Fundacja PZU. Obszary działania i zasady przyznawania dotacji

Fundacja PZU. Obszary działania i zasady przyznawania dotacji Fundacja PZU Obszary działania i zasady przyznawania dotacji Fundacja PZU realizuje cele spójne ze strategią Grupy PZU. Wspiera przedsięwzięcia w zakresie: pomocy społecznej, w tym osobom w trudnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom

Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom Fundacja Grupy Górażdże Konkurs grantowy Pracownia Talentów Konkurs grantowy Aktywni w Regionie

Bardziej szczegółowo

"Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, staraj się zostać człowiekiem wartości."

Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, staraj się zostać człowiekiem wartości. "Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, staraj się zostać człowiekiem wartości." Albert Einstein Adres siedziby, kontakt Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Purdzie Purda 23 11-030 Purda gmina: Purda

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A /

R E K R U T A C J A / R E K R U T A C J A 2 0 1 6 / 2 0 1 7 D I E C E Z J A L N E L I C E U M H U M A N I S T Y C Z N E w N Y S I E Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do matury, wybierz naszą szkołę. Dotychczas 100% naszych

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór!

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór! REKRUTACJA 2017 Gimnazjalisto! Wybór szkoły należy do Ciebie Myślałeś, że o NASZYM LICEUM wiesz już wszystko, czy na pewno? Zapoznaj się z nową ofertą zmieniamy się dla Ciebie! Proponujemy: - atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Obsługa Funduszy Wydzielonych Spotkanie szkoleniowe, Biłgoraj. 19-20 marca 2012 rok; Irena Gadaj

Obsługa Funduszy Wydzielonych Spotkanie szkoleniowe, Biłgoraj. 19-20 marca 2012 rok; Irena Gadaj Obsługa Funduszy Wydzielonych Spotkanie szkoleniowe, Biłgoraj. 19-20 marca 2012 rok; Irena Gadaj www.ffl.org.pl Co to jest Fundusz Wydzielony? 1. kawałek większej całości 2. ma określony cel i zasady 3.

Bardziej szczegółowo

Informacja o środkach z budżetu państwa będących w dyspozycji poszczególnych ministerstw, przeznaczonych na współpracę młodzieży z Polski i Ukrainy

Informacja o środkach z budżetu państwa będących w dyspozycji poszczególnych ministerstw, przeznaczonych na współpracę młodzieży z Polski i Ukrainy Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Informacja o środkach z budżetu państwa będących w dyspozycji poszczególnych ministerstw, przeznaczonych na współpracę młodzieży z Polski i Ukrainy Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A /

R E K R U T A C J A / R E K R U T A C J A 2 0 1 7 / 2 0 1 8 D I E C E Z J A L N E L I C E U M H U M A N I S T Y C Z N E w N Y S I E Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do matury, wybierz naszą szkołę. Dotychczas 100% naszych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 6 w Płocku informuje, że od 01 września 2013 roku nasza szkoła posiada status kandydacki w programie Matury Międzynarodowej (Diploma

Zespół Szkół nr 6 w Płocku informuje, że od 01 września 2013 roku nasza szkoła posiada status kandydacki w programie Matury Międzynarodowej (Diploma Zespół Szkół nr 6 w Płocku informuje, że od 01 września 2013 roku nasza szkoła posiada status kandydacki w programie Matury Międzynarodowej (Diploma Programme International Baccalaureate). Do Pana Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI Informacje o klasach C Klasy ekonomiczne powołano w IV LO w roku 2, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów planujących podjęcie studiów na kierunkach

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO

MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO MIKOŁAJ HERBST, ANETA SOBOTKA AWANS PRZEZ WYKSZTAŁCENIE? WYBORY I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE ASPIRUJĄCYCH DO WYŻSZEGO STATUSU SPOŁECZNEGO Szkolnictwo wyższe - przemiany lat 90-tych Spektakularny boom edukacyjny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

Strachówka. 30 września 2014 r.

Strachówka. 30 września 2014 r. Strachówka 30 września r. Moja i Twoja Historia to projekt realizowany na terenie gminy Strachówka przez partnerstwo organizacji: Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska, Zespół Szkół im. Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STYPENDIALNE 2016/2017

PROGRAMY STYPENDIALNE 2016/2017 PROGRAMY STYPENDIALNE 2016/2017 ORGANIZATOR KRYTERIA MIASTA za wybitne osiągnięcia w nauce MIASTA dla laureatów I, II lub III miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie Departament Edukacji Wrocławia UM Wydział

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy do wyboru następujące kierunki kształcenia: matematyczno-fizyczny,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-16

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-16 ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-1 1 1. Nabór do Liceum odbywa się w oparciu o szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest obecnie w 47 krajach Europy w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ w Polsce rozpoczęto od trzyletniego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie!

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie! AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie! Witaj w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI Cieszę się, że aplikujesz, by zostać wolontariuszem AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Misją AKADEMII jest inspirowanie do wzrastania, by każdy wygrywał

Bardziej szczegółowo

Mądrość rodzi się nie z wieku, lecz z duszy. (Źródłem mądrości jest wnętrze człowieka, niezależnie od jego wieku.)

Mądrość rodzi się nie z wieku, lecz z duszy. (Źródłem mądrości jest wnętrze człowieka, niezależnie od jego wieku.) Mądrość rodzi się nie z wieku, lecz z duszy. (Źródłem mądrości jest wnętrze człowieka, niezależnie od jego wieku.) Przez trzy lata mieliśmy przyjemność wspólnie z Pawłem podążać ścieżkami nauki. Już od

Bardziej szczegółowo

ZASADY KONKURSU GRANTOWEGO

ZASADY KONKURSU GRANTOWEGO Regionalny Konkurs Grantowy w Programie Równać Szanse 2014 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży ZASADY KONKURSU GRANTOWEGO 1. Cel Programu Równać

Bardziej szczegółowo

kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści!

kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! ANKIETA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Drodzy Pierwszoklasiści! kod ucznia Niedawno rozpoczęliście naukę w naszej szkole. Chcemy Was lepiej poznać, aby zapewnić Wam dobry start w nauce. Dlatego zadajemy

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Czym się teraz zajmujesz?/do jakiej szkoły chodzisz? 2. Co najmilej wspominasz z czasów, gdy byłeś uczniem Gimnazjum nr 3 w Lublinie?

1. Czym się teraz zajmujesz?/do jakiej szkoły chodzisz? 2. Co najmilej wspominasz z czasów, gdy byłeś uczniem Gimnazjum nr 3 w Lublinie? 1. Czym się teraz zajmujesz?/do jakiej szkoły chodzisz? 2. Co najmilej wspominasz z czasów, gdy byłeś uczniem Gimnazjum nr 3 w Lublinie? 3. Jakie talenty Gimnazjum nr 3 w Lublinie pomogło Ci w sobie odkryć,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KIERUNEK SUKCES

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KIERUNEK SUKCES Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KIERUNEK SUKCES Program Operacyjny Kapitał Ludzki Od 1.09.2012 31.07.2013 w naszej szkole realizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej XX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Szlak 5 na rok szkolny 2012/2013

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej XX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Szlak 5 na rok szkolny 2012/2013 Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej XX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Szlak 5 na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018

PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018 PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018 KLASA BIOLOGICZNO-MEDYCZNA uzupełniające: biologia, chemia historia i społeczeństwo, biologia w medycynie Klasa dla tych, którzy interesują się

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 27 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/311/2016 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Gdańsk, dnia 27 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/311/2016 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 31 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 27 września 2016 r. Poz. 3244 UCHWAŁA NR XXVIII/311/2016 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych

Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych Załącznik. Dokument końcowy, który powstał w wyniku seminarium, przedstawiający koncepcję tworzenia Lokalnego Funduszu Młodych. W dniach 08 09 marca 2008r.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI numer wniosku: data wpłynięcia: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Przed wypełnieniem wniosku prosimy upewnić się, czy siedziba Państwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Warszawa, listopad 2012 O badaniu i o prezentacji Najważniejsze informacje zebrane w badaniach: ilościowym i jakościowym (lipiec-wrzesień

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2012 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży Celem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

Einstein na półmetku. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Einstein na półmetku. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Einstein na półmetku Przy pisaniu kolejnego artykułu o projekcie postanowiliśmy wykorzystać opinie uczestników, czyli uczniów szkół Powiatu Lubańskiego. Oto co sądzą o Einsteinie: Na zajęciach byliśmy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI numer wniosku: data wpłynięcia: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Przed wypełnieniem wniosku prosimy upewnić się, czy siedziba Państwa

Bardziej szczegółowo

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej?

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? STUDIA DOKTORANCKIE TAK JEST od 1.09.2012!!!! SZKOŁY POLICEALNE DO 2,5 ROKU - EGZAMIN KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SSss - NIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU 1 Zgodnie z Ustawą o rekrutacji kandydatów do I klasy Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się przepisy

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

ZASADY KONKURSU GRANTOWEGO

ZASADY KONKURSU GRANTOWEGO Regionalny Konkurs Grantowy w Programie Równać Szanse 2015 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży ZASADY KONKURSU GRANTOWEGO 1. Cel Programu Równać

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA HAJNÓWKA. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA HAJNÓWKA. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Projekt z dnia 5 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2008/2009

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2008/2009 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2008/2009 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017.

Regulamin rekrutacji do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017. Regulamin rekrutacji do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017. O przyjęciu absolwenta gimnazjum do szkoły decydują kryteria oraz terminy zawarte w: Ustawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji

Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE STRATEGIA 2024 SPIS TREŚCI Wizytówka organizacji 3 Znaczenie strategii i wizja zmian 4 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Psycholog biznesu, menadżer, coach, asesor, trener. W latach 2012-1013 Członek zarządu IIC Polska (International Institute of Coaching).

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Młodzieżowy Animator Funduszu Stypendialnego im. Grażyny Gęsickiej

Regulamin Konkursu Młodzieżowy Animator Funduszu Stypendialnego im. Grażyny Gęsickiej Regulamin Konkursu Młodzieżowy Animator Funduszu Stypendialnego im. Grażyny Gęsickiej EDYCJA 2012 I. CEL KONKURSU 1. Konkurs Młodzieżowy Animator (zwany dalej Konkursem), realizowany jest przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków Program Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Zakres merytoryczny konkursu Termin składania wniosków Więcej informacji Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Edukacji dla Demokracji Konkurs grantowy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego klasa matematyczno-fizyczna klasa biologiczno-chemiczna klasa językowa klasa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 11 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich K R Y T E R I A R E K R U T A C J I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IMIENIA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZĄBKOWICACH

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

AGRAFKA 2013/2014 STYPENDIA DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY

AGRAFKA 2013/2014 STYPENDIA DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO AGRAFKA 2013/2014 STYPENDIA DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY CEL PROGRAMU > Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu Fundacji

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ Cieszyn, 18.10.2012r. Od 01.09.2012 Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie Na mocy uchwały nr XXII/177/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego ZDANIA

Bardziej szczegółowo

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY!

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY! Biuletyn PREMD Numer 3(7)/2012 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem informacji nie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo