Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie"

Transkrypt

1 ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH W PROJEKTACH WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie warszawa 2011

2

3 ROZWIJANIE KOMPETENCJI społecznych I obywatelskich W projektach WSPÓŁPRACy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie warszawa 2011

4 program Comenius Koncepcja i redakcja Ewa Kolasińska Wybór przykładów dobrej praktyki Program Uczenie się przez całe życie Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Wizyty Studyjne etwinning European Language Label Sporządzenie opisów projektów Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Julia Płachecka Renata Smolarczyk Anna Kowalczyk Michał Chodniewicz Anna Dębska Gracjana Więckowska Małgorzata Janaszek Polscy koordynatorzy projektów Katarzyna Żochowska/Renata Smolarczyk Współpraca wydawnicza Konrad Romaniuk Opracowanie graficzne i projekt okładki Michał Gołaś Skład i łamanie Michał Gołaś Korekta Agnieszka Pawłowiec Druk OFICYNA DRUKARSKA Jacek Chmielewski Wydawca Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie ul. Mokotowska Warszawa ISBN Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu,,uczenie się przez całe życie. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną w publikacji. W opracowaniu wykorzystano zdjęcia nadesłane przez beneficjentów programu, dokumentujące działania prowadzone w projektach, spotkania uczestników oraz wytworzone produkty końcowe. Publikacja bezpłatna 2 Przykłady dobrej praktyki

5 Wprowadzenie Szanowni Państwo Zeszyt ten został przygotowany na konferencję zatytułowaną Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich, organizowaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Ośrodek Rozwoju Edukacji 25 maja 2011 r. w Warszawie. Konferencja wspiera cele Europejskiego Roku Wolontariatu Przedstawiamy kolejny zeszyt tematyczny, który stawia sobie za zadanie upowszechnianie przykładów wartościowych projektów realizowanych w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie, w określonym tematem obszarze działań. Temat niniejszego, jak i poprzednich kilku zeszytów i konferencji, powiązany jest z kompetencjami kluczowymi, wskazanymi przez Parlament Europejski i Radę (Zalecenie z 18 grudnia 2006 r.) jako niezbędne w procesie uczenia się przez całe życie. Kompetencje społeczne i obywatelskie znalazły się wśród ośmiu kompetencji kluczowych, łączących niezbędną wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i odnalezienia się na rynku pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy. Przytoczone w tym zeszycie przykłady dobrej praktyki w zakresie rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich zostały ocenione przez program,,uczenie się przez całe życie jako bardzo dobre pod względem tematyki, celów, działań i osiąganych rezultatów. Prezentujemy wybrane przez nas projekty, realizowane w programach sektorowych Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig, w programie międzysektorowym Wizyty Studyjne oraz w programach etwinning i European Language Label, w zależności oczywiście od ich specyfiki i grupy odbiorców. Dokument Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie Europejskie Ramy Odniesienia DG Edukacja i Kultura w następujący sposób definiuje kompetencje, do których nawiązują prezentowane tu projekty:,,kompetencje społeczne i obywatelskie są to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różnorodnością, a także rozwiązywania konfliktów w razie potrzeby. Kompetencje obywatelskie przygotowują osoby do pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych oraz poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa. W niniejszym zeszycie staraliśmy się ukazać, jak poprzez realizację nowatorskich i twórczych projektów program Uczenie się przez całe życie stwarza możliwości kształtowania postaw prospołecznych, kształcenia umiejętności niezbędnych do aktywnego udziału w życiu publicznym i zawodowym oraz podnoszenia wiedzy i świadomości służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Redakcja Przykłady dobrej praktyki 3

6 spis treści program Comenius Aktywny uczeń dzisiaj aktywny obywatel jutro 6 W kierunku europejskiego obywatelstwa 8 Amazing Europe European Citizenship 10 Helping me helping you 12 Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie 14 Wsparcie rówieśnicze jako sposób przeciwdziałania zastraszaniu i przemocy w szkołach 16 program Erasmus SocialErasmus 18 program Leonardo da Vinci Analyzing the European Local Development Agent E.L.D.A 20 Euroanimator. Nowoczesne kompetencje zawodowe w zakresie animacji kultury i turystyki 22 Poprawa jakości usług pracowników socjalnych na polu opieki nad osobami starszymi 24 Disability Awareness a new challenge for employees 2 DARE 2 26 Doświadczenia ponad granicami gdyńsko-helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych 28 4 Przykłady dobrej praktyki

7 przykłady dobrej praktyki program Grundtvig Freiwiligenarbeit in Europa: Lebenslanges, Lernen durch interkulturelle, intergenerationale und Internet gestutze Zusammenarbeit. Wolontariat w Europie. Uczenie się przez całe życie poprzez interkulturalną oraz międzypokoleniową współpracę, popartą Internetem 30 La Paix est-elle possible sur la terre?/czy Pokój jest możliwy na ziemi 32 Na spotkanie sąsiadom. Asystentura w czeskiej organizacji LOS 34 Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy 36 Niepełnosprawni w Teatrze i Muzyce 40 program Wizyty Studyjne Active Citizenship 42 program etwinning What matters in your life? Co liczy się w Twoim życiu? 44 A window to Africa 46 program European Language Label Razem w Europie 48 Dla Janka i Isabell 50 Glueckskekse- ciasteczko edukacyjne 52 Hippocampus Academy docendco discimus 54 Przykłady dobrej praktyki 5

8 program Comenius AKTYWNY UCZEŃ dziś aktywny OBYWATEL JUTRO Wielostronny Partnerski Projekt Szkół W trakcie prac nad projektem w Gliwicach Cele Projektu: poznanie przepisów i sposobu działania szkół w trzech różnych systemach edukacyjnych, ich dokumentów, statutów i obowiązujących wytycznych, porównanie możliwości uczestniczenia uczniów i ich rodzin w życiu szkół, propozycja jednolitej regulacji systemu oświaty w celu demokratycznego uczestnictwa w życiu szkoły, która to regulacja, mimo uwarunkowań lokalnych, może być wykorzystana we wszystkich szkołach partnerskich, a wdrożona przez uczniów biorących udział w projekcie. Spotkanie w ratuszu z panią wiceburmistrz Bayreuth Beate Kuhn Działania (metody) zastosowane w projekcie: Uczniowie i nauczyciele zapoznawali się z dokumentami regulującymi funkcjonowanie szkół w każdym z krajów uczestniczących w projekcie. Wymieniali się regulaminami, statutami, przepisami oświatowymi obowiązującymi w danej szkole. Dzielili się informacjami i refleksjami dotyczącymi sposobu działania swoich placówek. Porównywali możliwości udziału uczniów i rodziców w życiu szkoły. Zastanawiali się nad propozycją przygotowania jednolitej regulacji oświatowej mającej na celu zapewnienie demokratycznego uczestnictwa w życiu szkoły. Pracowali w projekcie formami aktywnymi: na spotkaniach warsztatowych, podczas wyjazdów studyjnych. Prowadzili korespondencję ową oraz kontaktowali się telefonicznie. Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe: 1. projekt Jednolitej Regulacji Oświatowej, 2. logo projektu, 3. projekt plakatu. Upowszechnianie rezultatów projektu: artykuły w prasie lokalnej, spotkania z przedstawicielami samorządu uczniowskiego i dyrekcją szkół, spotkania z przedstawicielami organów samorządowych, odpowiedzialnymi za sprawy oświaty, materiały przygotowane na stronę internetową szkoły konferencja zaplanowana na zakończenie projektu, podsumowująca przebieg i rezultaty projektu. Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów. W jaki sposób są lub mogą być wykorzystane rezultaty projektu? Jednolita Regulacja Oświatowa jest próbą ujednolicenia różnorodnych przepisów oświatowych krajów Unii Europejskiej na przykładzie Niemiec, Włoch i Polski. Wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, którzy pragnęliby, aby absolwenci szkół średnich mieli równe szanse przy ubieganiu się o miejsce na uczelniach europejskich, aby szko- 6 Przykłady dobrej praktyki

9 program Comenius Numer projektu: IT2-COM Obszar tematyczny projektu: aktywne obywatelstwo, metodyka nauczania języków obcych Polski partner projektu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach ul. Zimnej Wody Gliwice tel.: Adres strony internetowej: W trakcie prac nad projektem w Gliwicach ły były placówkami przyjaznymi wobec uczniów, nowoczesnymi i demokratycznymi. Projekt Jednolitej Regulacji Oświatowej będzie również propozycją pewnych rozwiązań prawnych mogących podnieść jakość nauczania w szkołach europejskich. Efekty swej pracy uczniowie przedstawią na konferencji podsumowującej projekt. Użyteczność i trwałość rezultatów projektu zostanie zapewniona przez przesłanie Jednolitej Regulacji Oświatowej do szkół średnich w regionach szkół partnerskich oraz do władz oświatowych. Zapewnienie dostępności efektów projektu będzie możliwe dzięki umieszczeniu tekstu Regulacji na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie. Rezultaty pracy w projekcie są wykorzystywane na bieżąco przez uczniów w trakcie rozmów na forum samorządu szkolnego i dyrekcji szkół. Wykorzystując wnioski z dyskusji i postulaty uczniów, na terenie szkół dokonywane są zmiany mające na celu podniesienie jakości ich pracy. Koordynator szkolny projektu: Krzysztof Cybul Adres strony internetowej projektu: Koordynator projektu: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE AGOSTINO FOSSATI MANFREDO DA PASSANO, La Spezia, Liguria, Włochy Partner projektu: Richard Wagner Gymnasium Sprachliches, Sozial und Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium, Bayreuth, Górna Frankonia, Niemcy Okres realizacji projektu: wrzesień 2009 czerwiec 2011 Język projektu: niemiecki (język roboczy), angielski Przyznane dofinansowanie: Przyznane dofinansowanie z budżetu LLP: euro Uczestnicy projektu przy Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach Przykłady dobrej praktyki 7

10 program Comenius W kierunku europejskiego obywatelstwa Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Produkt końcowy: prawa narodowe w krajach partnerów projektu Cele projektu: przygotowanie europejskiej karty praw i obowiązków ucznia, stworzenie i opublikowanie Karty Praw i Obowiązków Obywatela Europy, która promuje szacunek i zrozumienie między ludźmi i społeczeństwami. Działania (metody) zastosowane w projekcie: zaprojektowanie i wybór wspólnego logo, debaty, pogadanki, dyskusje, prezentacje, głosowanie, ankiety, scenki, prace artystyczne i filmy dokumentalne dotyczące działań w projekcie, takich jak: zebranie zasad szkolnych panujących w szkołach partnerskich oraz przedyskutowanie podobieństw i różnic między nimi; stworzenie zbiorowego plakatu oraz prezentacji scenicznej, zaprojektowanej przez partnerów do publicznego wystawienia, przedstawiają- cych europejską kartę praw i obowiązków ucznia, przygotowaną wspólnie przez szkoły; poszerzenie badania o społeczeństwie np. o zagadnienia dotyczące przepisów krajowych odnośnie kupowania alkoholu, wyrabiania prawa jazdy, osiągania pełnoletniości; zachęcanie uczniów do refleksji i komentarzy na temat podobieństw i różnic między krajami jako drogi do identyfikowania narodowej tożsamości ( Co czyni nas Polakami, Litwinami, Brytyjczykami? ); analizowanie odpowiedzi, skupienie się na podobieństwach jako bodźcu do badań nad nierównościami oraz przyczynami, dla których niektórzy emigranci traktowani są jako obywatele drugiej kategorii; badanie zagadnień takich jak język, tradycje, stroje narodowe, wierzenia, dotyczące tego, czego powinniśmy oczekiwać od imigranta wybierającego życie w innym kraju i czego on oczekuje w zamian, sporządzenie Karty Praw i Obowiązków Obywatela Europy; promocja projektu w społeczności szkolnej i lokalnej. Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe: Produkty końcowe projektu: 1. Logo COMTEC, 2. Strona internetowa wetpaint.com/page/comenius , 3. School rules szkolne zasady, 4. Vocabulary słowniczek, 5. National laws prawa narodowe, 6. Migrations prezentacje o migracjach, 7. European Charter Karta Praw i Obowiązków Obywatela Europy. Ewaluacja projektu dotycząca jego wpływu na uczniów, nauczycieli i społeczność szkolną oraz lokalną służyła dokonaniu oceny osiągniętych rezultatów. Największa grupa (95 procent badanych uczniów i 90 procent nauczycieli) wykazała pozytywny wpływ na poszerzenie wiedzy na temat krajów partnerskich, 85 procent na kształtowanie postaw zrozumienia i tolerancji dla odmiennych kultur i stylu życia (co było jednym z celów projektu). Zadeklarowano także zwiększenie się otwartości i szacunku dla innych (60 procent), jak również świadomości własnych praw i obowiązków (60 procent). Uczniowie zauważyli u siebie też większą umiejętność współpracy z innymi (70 procent). Ponadto pro- Logo projektu Comenius 8 Przykłady dobrej praktyki

11 program Comenius jekt zmotywował zarówno uczniów, jak i nauczycieli do działania i większego angażowania się (odpowiednio 70 i 54 procent). Zwiększenie umiejętności komunikowania się w języku projektu potwierdziło 60 procent badanych, a w innych językach 65 procent. Wzrost umiejętności TIK zauważyło u siebie tylko 15 procent badanych. Projekt wpłynął pozytywnie na zwiększenie zaangażowania rodziców w życie szkoły. Szczególnie dała się zauważyć ich pomoc przy organizacji wizyty partnerów w szkole i przed wyjazdami młodzieży za granicę. Ponadto lokalne przedsiębiorstwa wspomogły szkołę, zwłaszcza przy organizacji wizyty partnerów. Pozytywnie oceniane jest wsparcie ze strony instytucji lokalnych, udzielone działaniom związanym z promocją szkoły, projektu i regionu. Upowszechnianie rezultatów projektu: Projekt programu Comenius był aktywnie promowany w szkołach partnerskich i otoczeniu placówki. Informacje na temat projektu i jego rezultaty były przez szkołę systematycznie podawane do wiadomości społeczności lokalnej. Umieszczane były na stronie internetowej szkoły, stronie internetowej projektu Comenius ,stronie starostwa powiatowego, w prasie i innych mediach lokalnych (Radio Zachód, Produkt końcowy: Karta Praw i Obowiązków Obywatela Europy Radio Elka). Utworzono w szkole gazetkę, na której bieżąco informowano o działaniach projektu, a w bibliotece powstał kącik, gdzie eksponowano materiały projektowe (produkty końcowe, pamiątki przesyłane przez szkoły partnerskie). Wyniki prac nad projektem (plakaty, prezentacje, scenki, dramy) były prezentowane w auli szkoły dla uczniów, rodziców oraz gości zaproszonych z instytucji wspierających. Działania projektu programu Comenius były rozpowszechniane podczas spotkań z uczniami w Gimnazjum nr 1 i 2 we Wschowie oraz w Gimnazjum w Sławie. W trakcie Drzwi Otwartych w szkole została przygotowana wystawa prac związanych z projektem oraz prezentacja mobilności. Promocja produktu końcowego projektu, czyli Karty Praw i Obowiązków Obywateli Europy, odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Motocrosie Sidecar oraz Mistrzostw Europy Quadów. Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów. W jaki sposób są lub mogą być wykorzystane rezultaty projektu? Produkty końcowe są wykorzystywane do promocji działań kolejnego projektu programu Comenius, podejmowanego przez szkołę. Wzbogaciły one materiały dydaktyczne szkoły i są wykorzystywane w programie nauczania różnych przedmiotów. Numer projektu: GB1-COM Obszar tematyczny projektu: aktywne obywatelstwo, obywatelstwo europejskie i wymiar europejski, walka z rasizmem i ksenofobią. polski partner projektu: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie ul. Matejki Wschowa tel./faks: Adres strony internetowej: Koordynator szkolny projektu: Anna Krzywicka Adres strony internetowej projektu: page/comenius koordynator projektu: Woodlands School Takely End, Basildon, Wielka Brytania Partnerzy projektu: Norwich High School for Girls, Norwich, Wielka Brytania Liceo Classico Europeo Umberto I annesso al CONVITTO NAZIONALE, Torino, Włochy Escola Secundária de Caldas das Taipas, Caldas das Taipas, Portugalia Ligatne Secondary school, Ligatne, Łotwa Kaunas Everyday Services and Business school, Kaunas, Litwa Narva Humanitaargümnaasium, Narva, Estonia Okres realizacji projektu: Język projektu: angielski przyznane Dofinansowanie: Przyznane dofinansowanie z budżetu LLP: euro Przykłady dobrej praktyki 9

12 program Comenius Amazing Europe European Citizenship Wielostronny Partnerski Projekt Szkół LOGO PROJEKTU Cele projektu: Projekt Amazing Europe miał na celu propagowanie współpracy w ramach europejskiej przestrzeni, która jest tyglem kulturowym i językowym, a także promowanie postawy szacunku dla innych kultur oraz społecznej, religijnej i kulturowej tolerancji. Uczestnicy dążyli do propagowania europejskiej świadomości obywatelskiej oraz idei dzielenia się własną kulturą, sztuką i tradycją poprzez wykorzystanie najnowszych technologii komunikacyjnych. Służyło to budowaniu ducha europejskości opierającego się na współpracy szkół, uczniów, nauczycieli i społeczności. Celem projektu było także uświadomienie dzieciom, że różni ludzie mogą nas wzbogacić i że projekty powstają w wyniku wspólnej pracy wielu osób, w tym przypadku w wyniku ścisłej współpracy uczniów, szkół i społeczności z różnych państw. Wspólnie z partnerami projektu dążono do propagowania rozwoju europejskiej świadomości obywatelskiej Prezentacja w Czechach, czerwiec 2009 jako jednej z moralnych i społecznych wartości, dzięki której państwa europejskie będą mogły czuć się zjednoczone. Praca w projekcie służyła propagowaniu znaczenia lokalnych kultur, różnorodności na europejskim kontynencie oraz budowała jedność, świadomość obywatelską poprzez wskazywanie wartości obywatelskich i zapobiegała rasizmowi, ksenofobii i innym uprzedzeniom. Projekt popularyzował także integrację i uczestnictwo uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jednym z celów przedsięwzięcia było stworzenie strony internetowej, na której język angielski współistniałby z językami narodowymi, i która stanowiłaby podstawę dla nauki języków obcych. Działania (metody) zastosowane w projekcie: Ze względu na dużą liczbę partnerów w projekcie część działań dotyczyła wszystkich uczestników, a część realizowały szkoły wraz z wyznaczonymi na każdy rok bilateralnymi partnerami. Ostatni element stanowiły indywidualne projekty szkół. Wszystkie szkoły uczestniczyły w czterech spotkaniach ogólnych oraz w czterech spotkaniach bilateralnych, w których brali udział uczniowie i nauczyciele. Wszyscy byli twórcami strony internetowej, która stała się platformą komunikacji. Spośród propozycji z każdej szkoły wyłoniono w drodze konkursu logo projektu. Na stronie internetowej zamieszczane były artykuły, zdjęcia, wiersze, filmy. Komunikowano się za pomocą czatów, poczty elektronicznej i tradycyjnej. Uczestnicy projektu stali się twórcami słownika obrazkowego zawierającego języki wszystkich krajów uczestniczących. W szkołach powstały maskotki projektu. Dzielono się informacjami na temat historii, tradycji, zwyczajów i folkloru. Projekt indywidualny w polskiej szkole nosił tytuł Miasto czterech kultur i był związany z Łodzią. Uczniowie zbierali informacje na temat miasta i regionu. Szkoła organizowała wycieczki, przedstawienia, festiwale, wystawy, konkursy i spotkania z ciekawymi ludźmi. Współpracowała z organizacjami działającymi na rzecz miasta i jego obywateli. Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe: Podczas wszystkich działań uczniowie i nauczyciele poszerzali wiedzę o krajach partnerskich i ich kulturach oraz o własnym państwie i regionie, co niewątpliwie stanowi najbardziej widoczny efekt realizacji projektu. Poprzez udział w przedsięwzięciu Amazing Europe wszyscy jego uczestnicy doskonalili umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie. Wiele z zadań projektu miało na celu pracę zespołową, podczas 10 Przykłady dobrej praktyki

13 program Comenius której uczniowie rozwijali swoje umiejętności społeczne. Nabywając i prezentując swoje wiadomości, uczniowie zwiększyli pewność siebie, co wpłynęło na ich funkcjonowanie w środowisku szkolnym. Poprzez dialog międzykulturowy i współpracę pozbyli się uprzedzeń i skonfrontowali stereotypy z rzeczywistością. Posługiwanie się komputerem i Internetem podczas wykonywania zadań projektu było niezbędne, dlatego też uczniowie musieli korzystać z technologii komunikacyjnych, przygotowując prezentacje multimedialne, korzystając z forum i czatów internetowych oraz zamieszczając czy uzyskując informacje ze strony internetowej. Produktem końcowym projektu była przede wszystkim strona internetowa, ale także własnoręcznie zrobione maskotki, słownik obrazkowy, kalendarze, kuferki Amazing box, które zawierały przedmioty związane z tradycją danego kraju, własne logo, kartki świąteczne otrzymane od partnerów, prezentacje multimedialne i broszury. Upowszechnianie rezultatów projektu: Rezultaty projektu były upowszechniane w formie artykułów w prasie i w Internecie. W szkole w głównym holu stworzona została tablica informacyjna, na której na bieżąco prezentowane były informacje na temat podejmowanych działań i spotkań. Zdjęcia i informacje zamieszczane były także w kronice projektu. Na organizowane w ramach projektu święta i uroczystości zapraszano rodziców, To była naprawdę duża grupa, Anglia, maj 2009 przedstawicieli okolicznych placówek i organizacji oraz reprezentantów władz miasta. Wszystkie działania pokazywane były szerokiemu ogółowi odbiorców na stronie internetowej. Informacje o projekcie pojawiały się na licznych konferencjach i zjazdach. Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów. W jaki sposób są lub mogą być wykorzystane rezultaty projektu? Strona internetowa jest bazą informacji na temat krajów, które brały udział w projekcie. Można tam znaleźć szczegóły dotyczące tradycji, kultury, zwyczajów i historii danego kraju. Powstałe forum daje możliwość kontynuowania kontaktów nawiązanych przez uczniów i kadrę, a przez to rozwijania umiejętności w zakresie języka angielskiego, który był językiem roboczym projektu. Przygotowany słownik obrazkowy może stanowić pomoc dydaktyczną podczas zajęć z języków obcych. Kuferki Amazing box oraz wszelkie otrzymane materiały promocyjne stanowią pomoc dydaktyczną podczas lekcji dotyczących krajów europejskich. Współpraca nawiązana z różnymi organizacjami na potrzeby projektu będzie kontynuowana w następnych latach. Zdobyte materiały promocyjne i reklamowe dotyczące miasta i regionu w ramach indywidualnego projektu szkolnego Miasto czterech kultur będą wykorzystywane na lekcjach dotyczących tego tematu oraz na potrzeby Koła Regionalnego działającego w szkole. Numer projektu: PT1-COM Obszar tematyczny projektu: aktywne obywatelstwo, dziedzictwo kulturowe, obywatelstwo europejskie i wymiar europejski, kształcenie międzykulturowe, walka z rasizmem i ksenofobią Polski partner projektu: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 ul. Maratońska 47b Łódź tel./faks: Koordynator szkolny projektu: Julita Skulimowska-Wilk Adres strony internetowej projektu: Koordynator projektu: Agrupamento de Escolas Nr.º 1 de Portalegre, Portalegre, Portugalia Partner projektu: Slough Grammar School, Slough, Wielka Brytania Primo Circolo Didattico G. Verga, Scordia, Włochy Wellantcollege, Gorichem, Holandia Zakladni skola Radslavice, okres Prerov, prispevkova organizace, Radslavice, Republika Czeska Sukromne gymnazium T. Smaragd Levice, Levice, Słowacja Gimnazija Kranj, Kranj, Słowenia École élémentaire Antoine Pizon, Huriel, Francja Colegiul National Mihai Eminescu, Botosani, Rumunia Klaipeda Zaliakalnio gimnazija, Klaipeda, Litwa IES La Segarra, Cervera, Hiszpania Lieporiu Vidurine Mokykla, Siauliai, Litwa Okres realizacji projektu: Język projektu: angielski Przyznane dofinansowanie: Przyznane dofinansowanie z budżetu LLP: euro Przykłady dobrej praktyki 11

14 program Comenius Helping me helping you Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Piramida pomocy przywieziona z Francji. Uczniowie z Marsylii pomagają sobie stosując piramidę Cele projektu: dowiedzenie się, jak pomagają sobie wzajemnie dzieci, rodzice, społeczność i jak tę pomoc można ulepszyć, poruszenie problemu egoizmu i pomocy, poszukiwanie aspektów pomocy w relacjach uczniów, uczenie się od innych i z innymi dobrych przykładów pomagania w obszarach: rodzina, szkoła, społeczność lokalna w poszczególnych krajach, sprawdzenie i przejęcie dobrych przykładów pomocy: od małej indywidualnej pomocy po dobrze zorganizowany system pomagania; wspólne przećwiczenie funkcjonowania takiej pomocy, podniesienie motywacji nie tylko do nauki języków obcych i korzystania z technologii informacyjnych, lecz również do podejmowania wyzwań i nowych obowiązków. Działania (metody) zastosowane w projekcie: Zorganizowane w ramach projektu wizyty robocze pozwoliły na wymianę informacji o placówkach, systemach edukacji, kulturze i stylach życia w krajach partnerskich. W szkołach przyjmujących uczniowie i nauczyciele mogli bezpośrednio obserwować pracę nad projektem i przejąć dobre przykłady pomocy (na przykład z Francji piramidę pomocy, która wykorzystywana jest w polskiej szkole). Koordynator i wszyscy uczestniczący w programie utrzymywali ze sobą stały kontakt owy lub za pomocą komunikatora Skype. Uczniowie aktywnie działający w projekcie mieli również okazje wykorzystywać swoje umiejętności językowe, komunikując się z rówieśnikami ze szkół partnerskich lub oglądając filmy wideo, które powstały podczas realizacji przedsięwzięcia. W szkole funkcjonuje Dyskusyjny Klub Przyjaciół Comeniusa, na którego spotkania przychodzili uczniowie, ich rodzice oraz zainteresowani nauczyciele. W czasie spotkań uczestnicy dzielili się wiedzą na temat krajów partnerskich, uzyskaną między innymi na podstawie materiałów i filmów przygotowanych po wizytach roboczych, a także albumów przygotowanych przez uczniów. Podczas wizyt placówek partnerskich w szkole, polscy uczniowie mieli żywy kontakt z językiem angielskim i niemieckim, m.in. na lekcjach współprowadzonych przez gości. Przyswajali sobie też podstawowe zwroty w języku francuskim, portugalskim czy włoskim. Największym przedsięwzięciem było zorganizowanie akcji pomagania Helping day w ramach Tygodnia dobrych uczynków. W akcję zaangażowana była społeczność szkolna oraz instytucje, których celem jest pomaganie (w szerokim tego słowa znaczeniu). Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe: filmy wideo z wywiadami w językach narodowych z napisami w języku angielskim na temat pomagania w szkole, w domu; bohaterami są uczniowie, rodzice i nauczyciele, zbiór prac plastycznych nt. Helping day my action oraz No helping day- my feelings, Pakowanie zebranych darów do przekazania dla domu dziecka 12 Przykłady dobrej praktyki

15 program Comenius materiały o roślinach i zwierzętach występujących na terenie Polski, zagrożonych wyginięciem, przygotowane do wystawy w szkole niemieckiej, zbiór wierszy w języku polskim, angielskim i niemieckim do tematu Helping me, wykonane przez uczniów albumy o krajach i szkołach partnerskich, wspólna akcja pomagania Helping day, przeprowadzona w szkole w ramach Tygodnia dobrych uczynków, zebranie zabawek, słodyczy, książek dla wychowanków domu dziecka, organizacja loterii fantowej, z której dochód przekazano na leczenie chorej uczennicy, prezentacja multimedialna projektu Helping me helping you, szkolna strona internetowa Comeniusa: viewpage.php?page_id=13. Upowszechnianie rezultatów projektu: O przebiegu prac nad realizacją projektu społeczność szkolna była na bieżąco informowana. Na spotkaniach rady pedagogicznej przedstawiano sprawozdania z kolejnych wizyt roboczych, przekazywano spostrzeżenia, nowe pomysły na ciekawe zajęcia z uczniami. Organizowane były konkursy i wystawy prac uczniów. W szkole wisi tablica Comeniusa z informacjami na temat realizowanego projektu. Wszystkie informacje i produkty końcowe są dostępne na stronie internetowej projektu php?page_id=13 oraz w czytelni szkolnej. Były one prezentowane uczniom, nauczycielom, rodzicom i członkom instytucji partnerskich podczas festynów rodzinnych, Dni Otwartych Szkoły, uroczystości szkolnych, zebrań z rodzicami, posiedzeń rady pedagogicznej. W prasie lokalnej ukazywały się notki i artykuły na temat realizowanego projektu i wydarzeń z nim związanych. Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów. W jaki sposób są lub mogą być wykorzystane rezultaty projektu? Nauczyciele i uczniowie doskonalili umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz posługiwania się językami obcymi (angielski, niemiecki). Materiały, które powstały w czasie realizacji projektu, mogą być wykorzystane na lekcjach języka niemieckiego, angielskiego i godzinach wychowawczych. Przyjaźnie nawiązane dzięki realizacji przedsięwzięcia mogą rozwijać się przez długie lata, już teraz owocują wymianami uczniowskimi. Praca nad projektem zintegrowała środowisko szkolne, uczniów, nauczycieli i rodziców, motywując ich do aktywnego włączenia się w życie szkoły. Numer projektu: DE3-COM Obszar tematyczny projektu: aktywne obywatelstwo, kształcenie międzykulturowe, metody podnoszenia motywacji uczniów. Polski partner projektu: Szkoła Podstawowa nr 8 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza ul. Bogusława X Kołobrzeg tel. : poczta.onet.pl Adres strony internetowej: Koordynator szkolny projektu: Jolanta Łabińska Adres strony internetowej projektu: HYPERLINK pl/viewpage.php?page_id=13 sp8kol2.internetdsl.pl/viewpage.php?page_ id=13 Koordynator projektu: Ernst-Reuter-Schule, D Neu-Eichenberg, Niemcy Partnerzy projektu: École application de la Corderie, Marseille, Francja Escola Básica do 1. Ciclo n. 4 de Cascais, Portugalia Pontybrenin Primary School Glyn Rhosyn, Swansea,Wielka Brytania Scuola Aristide Gabelli, Pordenone, Włochy Okres realizacji projektu: Języki projektu: angielski, niemiecki Przyznane dofinansowanie z budżetu LLP: euro Lekcja z wykorzystaniem komputera dla uczniów z Niemiec o powstaniu Państwa polskiego Przykłady dobrej praktyki 13

16 program Comenius Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Logo projektu Cele Projektu: Ogólne: dzielenie się informacjami na temat szkół partnerskich, dzielenie się informacjami na temat systemów edukacji w krajach partnerskich, wymiana informacji na temat programów nauczania, zdobywanie wiedzy o sytuacjach umożliwiających integrację i społeczne zaangażowanie w szkołach partnerskich, zaangażowanie uczniów, nauczycieli i społeczności w projekt międzynarodowy, doskonalenie umiejętności stosowania nowoczesnych technik komputerowych w pracy nauczycieli i uczniów poprzez: stosowanie technik multimedialnych, programów graficznych, przetwarzaczy słów, kalkulatorów, programów do tworzenia filmów, zdjęć potrzebnych do zaprezentowania prac i raportów, wymiana informacji na temat zwyczajów i tradycji w krajach europejskich, rozwijanie umiejętności językowych podczas pracy nad projektem. Polska grupa po przylocie do Turcji Szczegółowe: znalezienie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz każdej uczestniczącej szkole partnerskiej grupy młodych ludzi, którzy potrzebują pomocy (np. młodych ludzi mających problemy z nauką, młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze, młodych ludzi pochodzących z rodzin patologicznych, mniejszości narodowych, imigrantów i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), znalezienie w środowisku szkolnym i pozaszkolnym osób lub grupy osób (uczniów, nauczycieli, instytucji, władz lokalnych, lokalnych firm, przedsiębiorców, szerzej rozumianych społeczności), które mogą pomóc wyżej wymienionym osobom, angażowanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, znalezienie partnerów (instytucji, lokalnych firm, szerzej rozumianych społeczności, stowarzyszeń mieszkańców), którzy będą ze sobą współpracować nie tylko na czas trwania projektu, ale także w przyszłości. Jest to istotna długofalowa część projektu. Działania (metody) zastosowane w projekcie: Pierwszy rok realizacji projektu: informowanie siebie nawzajem o szkołach, systemie edukacji, programie nauczania, mieście, kraju, praca na terenie szkoły i miasta (głównie dla uczniów) w celu znalezienia wszystkich grup młodych ludzi potrzebujących pomocy, zbieranie informacji i analizowanie sytuacji grup potrzebujących pomocy, robienie zdjęć i nagrywanie filmów DVD (uczniowie), praca na terenie szkoły i miasta (głównie dla uczniów) w celu znalezienia wszystkich grup młodych ludzi, które mogą pomóc wskazanym osobom, zbieranie informacji i analizowanie sytuacji grup, które mogą im pomóc (nauczyciele, uczniowie), robienie zdjęć i nagrywanie filmów (uczniowie). Drugi rok realizacji projektu: odwiedzanie wszystkich zainteresowanych stron (władze lokalne, firmy lokalne, instytucje edukacyjne), znajdowanie możliwości bliższej współpracy pomiędzy osobami, które potrzebują pomocy a tymi, którzy mogą jej udzielić (nauczyciele - i uczniowie), próba nawiązania długotrwałej współpracy pomiędzy szkołami i partnerami, umieszczenie projektu dotyczącego współpracy w szkolnym programie zajęć. 14 Przykłady dobrej praktyki

17 program Comenius Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe: 1. strona internetowa o projekcie 2. paraolimpijskie gry zawody, zdjęcia, film DVD, 3. broszurka szkolna opisująca szkoły partnerskie, 4. broszurka opisująca miejsca zamieszkania uczestników projektu, 5. analiza grup osób, które potrzebują pomocy, 6. analiza grup osób, które mogą udzielić pomocy, 7. konkurs wideo, 8. film DVD ilustrujący działania podejmowane w projekcie, 9. broszurka jako końcowy produkt projektu, 10. nawiązanie współpracy pomiędzy dwiema grupami osób projektu: tymi, które potrzebują pomocy, i tymi, które mogą jej udzielić. Upowszechnianie rezultatów projektu: organizowanie wydarzeń szkolnych (np. Dzień Języków Obcych, Dzień Kuchni Międzynarodowej) dla uczniów, nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnych, uczestniczenie w wydarzeniach, które mają miejsce w mieście i w ogólnokrajowych przedsięwzięciach dotyczących problematyki projektu, umieszczanie informacji o projekcie w Internecie i na tablicach informacyjnych w szkołach, zamieszczanie w prasie lokalnej artykułów związanych z projektem, przekazywanie raportów do władz lokalnych i oświatowych, wymiana dokumentów, prac artystycznych uczniów wystaw, zdjęć, nagrań DVD i wideo, raportów pomiędzy szkołami drogą pocztową lub elektroniczną. Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów. W jaki sposób są lub mogą być wykorzystane rezultaty projektu? W wyniku pracy nad projektem powstało wiele produktów końcowych, które mogą być wykorzystywane w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Wizyty robocze przyczyniły się do nawiązania dobrych kontaktów między szkołami, uczniami oraz społecznościami lokalnymi. Uczniowie chętnie pracowali nad projektem, doskonalili swoje umiejętności językowe podczas rozmów z rówieśnikami z innych krajów. Obecnie Gimnazjum nr 3 przygotowuje wraz z innymi szkołami partnerskimi kolejny Wielostronny Partnerski Projekt, który zostanie zgłoszony do Narodowej Agencji w 2011 r. Praca nad projektem przyczyniła się do rozwoju szkoły i promocji szkoły w środowisku lokalnym. Numer projektu: CZ1-COM Obszar tematyczny projektu: określanie grup docelowych o specjalnych potrzebach, obywatelstwo europejskie i wymiar europejski, uczenie się o krajach europejskich Polski partner projektu: Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Starachowicach ul. Leśna Starachowice tel.: faks: Adres strony internetowej: Koordynator szkolny projektu: Elżbieta Gruszecka Adres strony internetowej projektu: Koordynator projektu: Zakladni Skola Odry, Prispevkova Organizace, Odry, Czechy PartnerZy projektu: Sivas Lisesi (Anadolu Bolumu), Sivas, Turcja Ies Josep Mª Quadrado, Ciutadella, Hiszpania Okres realizacji projektu: Język projektu: angielski Przyznane dofinansowanie: Przyznane dofinansowanie z budżetu LLP: euro Warsztaty kamieniarskie w Hiszpanii Przykłady dobrej praktyki 15

18 program Comenius WSPARCIE RÓWIEŚNICZE JAKO SPOSÓB PRZECIWDZIAŁANIA ZASTRASZANIU I PRZEMOCY W SZKOŁACH Wielostronny Partnerski Projekt Szkół IDEA TOLERANCJI Cele projektu : zbudowanie systemu wsparcia rówieśniczego poprzez wymianę doświadczeń w tym zakresie w państwach partnerskich projektu, zdobywanie wiedzy na temat podobieństw i różnic kulturowych, rozwijanie umiejętności językowych uczniów i nauczycieli, wymiana doświadczeń w zakresie budowania systemu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole, zdobywanie wiedzy o innowacyjnych i interaktywnych metodach odnoszących się do zapobiegania przemocy w szkole, wspieranie uczniów wykluczonych i stwarzających ryzyko w celu uczynienia szkół bezpieczniejszymi i spokojniejszymi miejscami dla wszystkich, zwiększanie świadomości uczniów co do wpływu ich zachowania na innych uczniów, doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią komputerową. Pożegnalny wieczór w Polsce Działania (metody) zastosowane w projekcie: Podejmowane przez nauczycieli i uczniów działania: warsztaty, debata, nauczanie poprzez pracę zespołową i inne kooperatywne metody pracy, konferencja i kampania mające na celu wzrost świadomości społecznej, upowszechnianie poprzez media(nagranie dla TVN), seminarium, upowszechnianie wewnątrz własnej organizacji, uczenie się od rówieśników/kolegów, wydarzenia kulturalne (przedstawienie teatralne w języku angielskim), doskonalenie umiejętności rozumienia i wypowiadania się w języku obcym, materiały dydaktyczne (m.in. pakiet edukacyjny na temat mediacji i public relations w języku angielskim), dialog międzykulturowy i współpraca między partnerami, międzynarodowa wymiana doświadczeń i przykładów najlepszej praktyki, upowszechnianie idei projektu wraz z pozostałymi lokalnymi szkołami i organizacjami, wykłady, system certyfikacji, metodologia (ewaluacja za pomocą wystandaryzowanego narzędzia tzw. Checkpoints), broszury informujące o projekcie, prezentacja rezultatów (multimedialna, zdjęciowa). Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe: W ramach partnerskiej współpracy wypracowano: broszurę dobrej praktyki we współpracy rówieśniczej w państwach partnerskich, międzynarodowy dokument Europejska Karta Opiekunów Rówieśniczych, przewodnik po metodach wyboru opiekunów rówieśniczych, certyfikat potwierdzający nadanie tytułu międzynarodowego opiekuna rówieśniczego, logo projektu, DVD ze zdjęciami z całego projektu, scenariusz Europejskiego Dnia Przeciwko Przemocy. Ponadto polski partner zrealizował: nagranie filmu edukacyjnego w języku angielskim Case Study mediacje rówieśnicze w praktyce (wraz ze specjalistycznym komentarzem psychologicznym), opracowanie ulotki na temat rozwiązywania konfliktów przez mediacje, apel przeciwko przemocy, konkurs: rzeźba klasy idea tolerancji, lekcję pokazową nt. Mediator w akcji; polska szkoła jest również twórcą idei tzw. medihospitacji. Upowszechnianie rezultatów projektu: Uczestnicy projektu podjęli wszechstronną kampanię informacyjną i promocyjną. Projektem zainteresowały się media ogólnopolskie: stacja TVN (publikacja programu strona internetowa stacji). Regularnie publikowane były artykuły dotyczące etapów realizacji projektu na stronie internetowej szkoły, miasta, powiatu będzińskiego oraz w prasie lokalnej (,,Głos Wojkowic,,,Ziemia Będzińska ). W materiałach informacyjnych o szkole zamieszczano informacje o realizacji projektu. W szkole wyeksponowano gazetki 16 Przykłady dobrej praktyki

19 program Comenius na temat krajów partnerów projektu oraz tablicę na temat systemu mediacji w szkole na wszystkich ekspozycjach zamieszczone były informacje o projekcie. Do udziału w programie podczas wizyty partnerów w Polsce szkoła zaprosiła przedstawicieli okolicznych gimnazjów, którzy uczestniczyli w zajęciach interkulturowych w języku angielskim. Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów. W jaki sposób są lub mogą być wykorzystane rezultaty projektu? Uczniowie i nauczyciele mieli okazję dzielić się przykładami dobrej praktyki dotyczącymi stosowania wsparcia rówieśniczego w różnych państwach. Poznali podobieństwa i różnice kulturowe między krajami, a także mieli szansę rozwijania i umacniania swoich umiejętności językowych. Swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym w ramach realizacji projektu mogą się podzielić z innymi szkołami. Mogą także: wypowiedzieć się na temat modelu systemu wsparcia rówieśniczego w polskiej szkole w kontekście funkcjonowania mediacji w szkołach europejskich; przekazać wypracowane materiały na temat wyborów mediatorów i stosowanej procedury; podzielić się programem szkolenia dla mediatorów (Kodeks Etyki Mediatora); przekazać zasady prowadzenia Grupy Wsparcia, medihospitacji, dyżurów mediatorów, funkcjonowania Pokoju Mediatorów. Wypracowane metody mogą zdaniem uczestników projektu stanowić przykład dobrej praktyki przede wszystkim w zakresie demokratyzacji życia szkoły oraz zapewnienia w niej bezpieczeństwa. Opracowane materiały edukacyjne mogą być przykładem dokumentów wewnątrzszkolnych. Efektem projektu jest wprowadzenie wypracowanego modelu systemu wsparcia rówieśniczego do Programu Wychowawczego Szkoły. Model ten uwzględnia: przeprowadzenie wyborów mediatorów według opracowanej procedury, regularne szkolenia dla mediatorów (Kodeks Etyki Mediatora), prowadzenie Grupy Wsparcia, medihospitacje, dyżury mediatorów, funkcjonowanie Pokoju Mediatorów. Rezultatem projektu jest także demokratyzacja życia szkoły: wybory mediatorów, wzrost postaw prospołecznych uczniów, utrwalenie postaw tolerancji, otwarcia na potrzeby innych, współtworzenie klimatu szkoły przez uczniów rodziców nauczycieli. Znaczącą sprawą jest wprowadzenie praktyki uzyskiwania informacji na temat poziomu bezpieczeństwa w szkole od pracowników obsługi i administracji. Zastosowane zostały również warsztaty dla mediatorów w języku angielskim, obejmujące poszerzenie słownictwa specjalistycznego z zakresu rozwiązywania konfliktów, negocjacje, mediacje oraz komunikację interpersonalną. Numer projektu: IT2-COM Obszar tematyczny projektu: aktywne obywatelstwo, kształcenie międzykulturowe, przemoc w szkole edukacja na rzecz pokojowych zachowań Polski partner projektu: Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące w Wojkowicach ul. Licealna Wojkowice tel./faks: Adres strony internetowej: Koordynator szkolny projektu: Anna Augustyńska Adres strony internetowej projektu: php?id=socrates&kat=wsparcie Koordynator projektu: Istituto Magistrale Statale Tommaso Fiore, Terlizzi, Włochy Partnerzy projektu: Apelgardsskolan, Malmo, Szwecja Espoonlahden koulu, Espoo, Finlandia Ibni Sina Ilkögretim Okulu, Istanbul, Turcja Instituto de Educación Secundaria Eras de Renueva, León, Hiszpania Okres realizacji projektu: Język projektu: angielski Przyznane dofinansowanie: Przyznane dofinansowanie z budżetu LLP: euro Pierwsze spotkanie uczniów ze swoimi partnerami w Szwecji Przykłady dobrej praktyki 17

20 program Erasmus SocialErasmus Logo SocialErasmus Cele projektu: SocialErasmus jest ogólnoeuropejską inicjatywą, mającą na celu zaangażowanie studentów uczestniczących w programie Uczenie się przez całe życie - Erasmus w działania na rzecz społeczności lokalnych oraz umożliwienie im poznania nie tylko środowiska uniwersyteckiego, ale również integrację z innymi grupami społecznymi kraju, w którym przebywają na wymianie. Szczegółowe cele projektu w Polsce: spojrzenie na Europę i różnice kulturowe oczyma polskich studentów wyjeżdżających na wymiany zagraniczne oraz obcokrajowców przebywających na stypendium Erasmusa w Polsce, zaangażowanie studentów zagranicznych w działania na rzecz społeczności lokalnych w Polsce, promowanie postaw ekologicznych wśród uczniów i studentów, Międzynarodowy Święty Mikołaj, fot.justyna Olichwier kształtowanie u dzieci i młodzieży postawy tolerancji, zrozumienia i świadomości życia w wielokulturowej Europie. Działania (metody) zastosowane w projekcie: Najważniejsze działania w Polsce: 1. Las Erasmusa ogólnokrajowy projekt ekologiczny, którego otwarciem było zasadzenie w Celestynowie pod Warszawą pierwszego Lasu Erasmusa w Europie w październiku 2009 roku. W sadzeniu drzew uczestniczyli studenci z Francji, Hiszpanii, Polski, Rumuni, Słowacji, Tajwanu, Turcji i Włoch. Druga edycja Lasu Erasmusa została przeprowadzona wiosną 2010 roku, w 8 nadleśnictwach na terenie całej Polski. Łącznie zasadzono około nowych drzewek. Las Era- smusa to działanie trzyetapowe. Etap pierwszy obejmuje sadzenie drzewek. Część druga to przeprowadzenie przez Erasmusów lekcji z cyklu Europa w szkole o tematyce Jak to się robi w waszym kraju, czyli ochrona środowiska na co dzień. Etap ostatni to wydanie wspólnie z Lasami Państwowymi publikacji promującej postawy ekologiczne wśród dzieci i młodzieży. 2. Lekcje europejskie pt. Europa w szkole wizyty w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, mające na celu przybliżenie kultury, zwyczajów i języków europejskich, zachęcenie uczniów do nauki języków obcych i poznawania innych kultur oraz bycia mobilnym. 3. Międzynarodowy Święty Mikołaj akcja służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci w dostępie do nauki języków obcych. Na początku grudnia Erasmusi przebywający w Polsce Mikołaje wręczają dzieciom (zazwyczaj z domów dziecka) materiały do nauki języków obcych. Podczas spotkań stypendyści rozmawiają z dziećmi i organizują dla nich zabawy w językach obcych. 4. Hol Erasmusa projekt malowania ścian w szpitalach do tej pory przeprowadzony kilkakrotnie w Olsztynie. W malowaniu biorą udział stypendyści Erasmusa i dzieci przebywające w szpitalu. Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe: Rezultaty: 1. Promocja programu Uczenie się 18 Przykłady dobrej praktyki

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.2013 Informacje o projektodawcy Nazwa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Programu Uczenie się przez całe życie COMENIUS Edukacja szkolna Program Uczenie się przez całe Zycie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Programu Uczenie się przez całe życie COMENIUS Edukacja szkolna Program Uczenie się przez całe Zycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Programu Uczenie się przez całe życie COMENIUS Edukacja szkolna Program Uczenie się przez całe Zycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest Fundacją Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich. Warszawa, 25 maja 2011 r.

Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich. Warszawa, 25 maja 2011 r. Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich Warszawa, 25 maja 2011 r. Nauczyciel, Wychowawca, Autorytet Przygotowanie kadry do zadań kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich dzięki

Bardziej szczegółowo

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r. Program Comenius Closer to each other BLIśEJ SIEBIE Realizatorzy projektu Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini /koordynator projektu/ Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Aspekty merytoryczne raportu postępów Baza EST Upowszechnianie rezultatów projektu

Aspekty merytoryczne raportu postępów Baza EST Upowszechnianie rezultatów projektu Aspekty merytoryczne raportu postępów Baza EST Upowszechnianie rezultatów projektu PLAN PREZENTACJI Struktura raportu postępów. Baza EST. Przykłady dobrej praktyki. Upowszechnianie rezultatów projektu.

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI

Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI Wyniki konkursu 29 kwi 2016 19:14 Sz. P. Dorota Rachwalik Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY Spis treści O konkursie... 3 Kategorie konkursowe... 4 Zgłaszanie prac... 5 Sposób wyłaniania zwycięzców... 6 Nagrody... 7 Szczegółowe informacje... 7 Informacje o organizatorze

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Wielostronny Partnerski Projekt Szkół realizowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie w Gimnazjum nr 20 im. Młodych Europejczyków w

Wielostronny Partnerski Projekt Szkół realizowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie w Gimnazjum nr 20 im. Młodych Europejczyków w Wielostronny Partnerski Projekt Szkół realizowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie w Gimnazjum nr 20 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie wzmacnianie jakości i europejskiego wymiaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych. Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak. Granice mojego języka są granicami mojego świata

Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych. Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak. Granice mojego języka są granicami mojego świata Granice mojego języka są granicami mojego świata Ludwik Wittgenstein. Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak 1 I. Założenia projektu Celem projektu

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Miesi c zdrowej ywno ci Dobry obywatel

Miesi c zdrowej ywno ci Dobry obywatel COULD I ASK? ROK II WRZESIEŃ 2010 1/ zadania szkolne: spotkanie uczniów, nauczycieli i rodziców i zapoznanie ich z planowanymi działaniami i spodziewanymi wynikami w drugim roku projektu; 2/ zadania partnerskie:

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i promowanie jej osiągnięć. akademie i uroczystości szkolne. Informowanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

etwinning to internetowe partnerstwo szkół, jest częścią programu Comenius unijnego programu dla szkół. Dzięki portalowi etwinning szkoły mają

etwinning to internetowe partnerstwo szkół, jest częścią programu Comenius unijnego programu dla szkół. Dzięki portalowi etwinning szkoły mają etwinning to internetowe partnerstwo szkół, jest częścią programu Comenius unijnego programu dla szkół. Dzięki portalowi etwinning szkoły mają możliwość szukania partnerów i realizowania projektów o dowolnej

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania z partnerami otwierającego projekt Międzynarodowa współpraca przeciwko przemocy Polska 17.11 18.11.2011 r.

Sprawozdanie ze spotkania z partnerami otwierającego projekt Międzynarodowa współpraca przeciwko przemocy Polska 17.11 18.11.2011 r. Sprawozdanie ze spotkania z partnerami otwierającego projekt Międzynarodowa współpraca przeciwko przemocy Polska 17.11 18.11.2011 r. (Jedlina Zdrój) Podczas dwudniowych spotkań z partnerami projektu (Polska,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Palonka Nauczyciel: wychowawca świetlicy Szkoła Podstawowa nr 258 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2007-31.05.2010 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu Leonardo da Vinci

Prezentacja programu Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Prezentacja programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning sasiedzi:gimnazjum 2009-11-15 23:52 Page 63 Sąsiedzi - przyjaciele Program etwinning Logo szkoły w Prostejovie Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach nawiązują międzynarodową współpracę z rówieśnikami nie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 1 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Grundtvig

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Grundtvig Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta programu GRUNDTVIG na rok 2012 październik 2011 Comenius Edukacja szkolna STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

Znaczenie programu. w rozwijaniu kompetencji kluczowych

Znaczenie programu. w rozwijaniu kompetencji kluczowych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe Ŝycie Znaczenie programu Uczenie się przez całe Ŝycie w rozwijaniu kompetencji kluczowych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM PROGRAM

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

COMENIUS Uczenie się przez całe życie. Wide Open Window WOW!

COMENIUS Uczenie się przez całe życie. Wide Open Window WOW! COMENIUS Uczenie się przez całe życie Wide Open Window WOW! Partnerzy: Wielka Brytania, Our Lady and Saint Goerge's Catholic Primary School, Londyn Hiszpania, Escola Joan Sanpera i Torras, Les Franqueses

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok Warszawa, 4 grudnia 2012 STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk PROJEKT Erasmus + : Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme. (He.L.P.) Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Edukacja szkolna: Partnerstwa strategiczne Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Comenius Akcja 1. Kadra edukacyjna: Kobiety:... 7, w tym osoby niepełnosprawne:... 0 MęŜczyźni:... 5, w tym osoby niepełnosprawne:...

Comenius Akcja 1. Kadra edukacyjna: Kobiety:... 7, w tym osoby niepełnosprawne:... 0 MęŜczyźni:... 5, w tym osoby niepełnosprawne:... Załącznik nr VI Comenius Akcja 1 Końcowy raport statystyczny Uwagi do wprowadzania danych: Długość pól tekstowych jest limitowana - teksty nie powinny być dłuŝsze niŝ 100 znaków. Wpisując informacje w

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 mgr Joanna Urbaniak nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2010 31.05.2013 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019 Koncepcja pracy SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 w Choszcznie na lata 2015/2016 2018/2019 Choszczno 2015 r. 1 1. Założenia koncepcji. Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem, który odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Na okres stażu od 1 września 2002r. do 31 maja 2005r. mgr Katarzyna Janicka nauczyciel mianowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17-18 czerwca 2013

Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Szkolenie dla Koordynatorów Wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Plan prezentacji Wstępne

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły (załącznik nr 1)

Roczny plan pracy szkoły (załącznik nr 1) Roczny plan pracy szkoły (załącznik nr 1) RPR Nazwa, numer szkoły SPOŁECZNE GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW Rok szkolny: 2016/2017 ADRES Ulica Chopina Nr 4 Kod pocztowy 8 2-5 0 0 Miejscowość Kwidzyn Województwo

Bardziej szczegółowo

O kampanii Szkoła bez przemocy

O kampanii Szkoła bez przemocy O kampanii Szkoła bez przemocy Kampania społeczna Szkoła bez przemocy jest realizowana od kwietnia 2006 roku. Punktem wyjścia dla prowadzonych działań stały się wyniki ogólnopolskiego badania opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Mistrzostwo swe wprowadzam nie z dzieł, lecz dokonań uczniów" H. Steinhaus Pragniemy być szkołą otwartą na potrzeby uczniów, dlatego nauczyciele

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU Opracowała: Ewa Dadyńska Teresa Banas-Kobylarska 1 Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU 2015-2020 Spis treści 1.Wstęp 2. Procedury tworzenia i modyfikowania koncepcji pracy szkoły 3. Cele 4. Wizja szkoły 5. Misja szkoły 6. Model absolwenta 7. Plan działań:

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYSOKIE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELA GWARANCJĄ EFEKTYWNEJ EDUKACJI REALIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów

Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów FRSE Autor: Ewelina Miłoń Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów 2014-09-26 Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej

Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Aspekty merytoryczne raportu końcowego Baza EST Upowszechnianie rezultatów projektu

Aspekty merytoryczne raportu końcowego Baza EST Upowszechnianie rezultatów projektu Aspekty merytoryczne raportu końcowego Baza EST Upowszechnianie rezultatów projektu PLAN PREZENTACJI Raport końcowy. Baza EST. Przykłady dobrej praktyki. Upowszechnianie rezultatów projektu. CZEMU SŁUŻY

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Podstawowe informacje o projekcie: Okres realizacji i Lider Projektu 1 lutego 2010 r. - 30 czerwca 2011 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PROJEKTU CZTERY PORY ROKU PO OBU STRONACH BAŁTYKU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU COMENIUS UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE.

KRONIKA PROJEKTU CZTERY PORY ROKU PO OBU STRONACH BAŁTYKU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU COMENIUS UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. KRONIKA PROJEKTU CZTERY PORY ROKU PO OBU STRONACH BAŁTYKU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU COMENIUS UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. KRAJE PARTNERSKIE: POLSKA - SZWECJA SZKOŁY PARTNERSKIE: 1. SZKOŁA KOORDYNUJĄCA

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO I. Informacje personalne: 1. Imię i nazwisko nauczyciela: Leszek Karkut. 2. Przydział służbowy: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Program Comenius 2012-2014

Program Comenius 2012-2014 Wyniki ankiet ewaluacyjnych na temat realizacji w Gimnazjum nr 2 w Sulejówku projektu: Młodzi Europejczycy wobec zmian zachodzących w świecie pracy ( Les adolescents européens et l évolution du monde du

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014

GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014 GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014 Projekty partnerskie Grundtviga Projekty wolontariatu seniorów Warsztaty Grundtviga Kursu doskonalenia zawodowego Wizyty i wymiana kadry Asystentury Grundtviga

Bardziej szczegółowo

12. Regionalna Sesja, zaplanowana w terminie listopada 2009 roku w Białymstoku, zgromadzi 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Europy.

12. Regionalna Sesja, zaplanowana w terminie listopada 2009 roku w Białymstoku, zgromadzi 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Europy. 12. Regionalna Sesja Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Białymstoku 12. Regionalna Sesja, zaplanowana w terminie 18-22 listopada 2009 roku w Białymstoku, zgromadzi 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Regulamin uczestnictwa w projekcie RETROPOLIS

Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Regulamin uczestnictwa w projekcie RETROPOLIS Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Regulamin uczestnictwa w projekcie RETROPOLIS INFORMACJE OGÓLNE 1. Projekt realizowany jest w Gimnazjum im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach w okresie

Bardziej szczegółowo

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły 8 ust. 2 pkt 1. Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach

REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach Gliwice, 2014 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE Dokument ten jest podsumowaniem udziału szkoły w projekcie Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem

Bardziej szczegółowo

KRAJE BIORĄCE UDZIAL W PROJEKCIE:

KRAJE BIORĄCE UDZIAL W PROJEKCIE: KRAJE BIORĄCE UDZIAL W PROJEKCIE: TURCJA HISZPANIA BUŁGARIA RUMUNIA GRECJA POLSKA ZIEMIA to jedyne miejsce gdzie toczy się życie, jedyne miejsce gdzie możemy żyć. Poza nią nie ma innego miejsca na Świecie

Bardziej szczegółowo

3. EDYCJA PROJEKTU EUROPEJSKIEGO PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ COMENIUS W NASZYM GIMNAZJUM NA LATA

3. EDYCJA PROJEKTU EUROPEJSKIEGO PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ COMENIUS W NASZYM GIMNAZJUM NA LATA 3. EDYCJA PROJEKTU EUROPEJSKIEGO PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ COMENIUS W NASZYM GIMNAZJUM NA LATA 2013-2015 TYTUŁ PROJEKTU: Peaceful Horizons Come Over! Make a Project Attempt to Social Solidarity C.O.M.P.A.S.S.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy przygotowania raportu końcowego. erasmusplus.org.pl

Kluczowe elementy przygotowania raportu końcowego. erasmusplus.org.pl Kluczowe elementy przygotowania raportu końcowego PLAN PREZENTACJI Struktura raportu końcowego. Baza European Shared Treasure (EST). Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów. Raport końcowy CZEMU SŁUŻY

Bardziej szczegółowo

E ro r pean L anguage L abel zyki Obce w Szkole

E ro r pean L anguage L abel zyki Obce w Szkole European Language Label Języki Obce w Szkole Krótko o konkursie ELL 1. Certyfikat przyznawany jest projektom promującym nowatorskie inicjatywy dotyczące nauczania i uczenia się języków, wyróżnia innowacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła data (dzień-miesiąc-rok) 3 0 0 5 2 0 0 7 TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW I. Dane szkoły 1) pełna nazwa Zespół

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 WIZJA SZKOŁY Działamy po to, aby: nasi wychowankowie umieli poszukiwać wiedzy w zmieniającym

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO 1. Wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum im. K. Klenczona w Dźwierzutach biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego na poziomie klasy drugiej. Udział ucznia w projekcie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Młodzież Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Sektor Edukacji szkolnej Możliwości wyjazdów edukacyjnych dla nauczycieli: teaching

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11 WYMAGANIE: SZKOŁA LUB PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ UCZNIÓW DATA PREZENTACJI: 06.11.2013 r. Posiedzenie Rady

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

3. Czy był(a) Pan/ Pani zaangażowany(a) w organizację i przebieg wymiany młodzieży w Lelowie?

3. Czy był(a) Pan/ Pani zaangażowany(a) w organizację i przebieg wymiany młodzieży w Lelowie? Wyniki ewaluacji projektu Tolerancja nasz wspólny cel w ramach Programu Comenius dotyczącej wizyty uczniów z Niemiec w terminie 17.09. 27.09.2014 r. przeprowadzonej wśród nauczycieli (październik 2014)

Bardziej szczegółowo

Program Angielski z TIK? Tak! ANGIELSKI Z TIK? TAK! PROGRAM PROMOCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZA POMOCĄ TIK 1 / 20

Program Angielski z TIK? Tak! ANGIELSKI Z TIK? TAK! PROGRAM PROMOCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZA POMOCĄ TIK 1 / 20 ANGIELSKI Z TIK? TAK! PROGRAM PROMOCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZA POMOCĄ TIK 1 / 20 DOROTA KOZŁOWSKA 2 / 20 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. CELE PROGRAMU 3. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 4. FORMY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

Bardziej szczegółowo