Warszawa, Szanowni Państwo!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 27.10.2010. Szanowni Państwo!"

Transkrypt

1 Warszawa, Szanowni Państwo! W imieniu firmy DEHN Polska mam zaszczyt zaprosić Państwa na dwudniowe seminarium poświęcone praktycznym aspektom wprowadzonego w roku 2008 polskiego tłumaczenia nowej normy z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej obiektów budowlanych PN-EN W ramach przygotowywanej w chwili obecnej nowelizacji (listopad 2010) rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawach warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie norma PN-EN jest jedynym dokumentem jaki zostaje przywołany w zakresie ochrony odgromowej budynków. Tak więc w miejsce prostych formuł do wyznaczanie wskaźnika zagrożenia W lub klasy obiektu nowa norma nakazuje przeprowadzić znacznie bardziej gruntowną analizę ryzyka, uwzględniającą wiele czynników dotyczących nie tylko wymiarów, ale również otoczenia obiektu, jego wyposażenia czy tez sposobu zasilania. Ocena ryzyka dokonywana jest dla obiektów o prostej strukturze, jak również dla obiektów zawierających wewnątrz kilka różnych stref LPZ. W oparciu oz zapisy PN-EN arkusz 2 możliwa jest również ocena efektów ekonomicznych związanych szacunkową wielkością straty materialnej dla obiektu bez ochrony jak tez ocena minimalizacji kosztów strat wskutek zastosowania wybranych środków ochrony. Nowa norma nakłada jednak na projektantów i wykonawców zwiększenie obowiązków w zakresie kontroli jakościowej stosowanych do budowy LPS elementów (złączki, uziomy, wsporniki, itd.). Elementy zastosowane do budowy urządzenia piorunochronnego winny być poddane testom laboratoryjnym potwierdzającym ich odporność na działanie prądu piorunowego zgodnie z zapisami wieloarkuszowej normy PN-EN Waga tego problemu została uwypuklona w Aneksie A11 do arkusza PN-EN , który został przyjęty przez PKN w maju 2009 r. W aneksie tym m.in. został przeniesiony do części normatywnej zapis o tym, że wszystkie komponenty winny być testowane zgodnie z normą EN ( All components shall comply with the EN series ). Pierwsze dwa arkusze tej wieloarkuszowej normy PN-EN ukazały się we wrześniu 2010 roku w języku polskim. Co ciekawe zapis ten przyjęty został nie tylko w krajach Unii, ale również i w Szwajcarii, gdzie odpowiedzialni za ochronę odgromową szefowie straży pożarnej w poszczególnych kantonach wyraźnie podają konieczność stosowania tylko sprawdzonych elementów LPS. Jak widać na tym przykładzie bogatszych krajów nie stać na oszczędzanie na jakości stosowanych elementów. Organizowane przez naszą firmę szkolenie ma za zadanie zaprezentowanie Państwu najważniejszych różnic i zmian w podejściu do projektowania i wykonywania instalacji odgromowej i przepięciowej w oparciu o zapisy nowej normy. Podczas szkolenia zaprezentujemy najnowsze produkty firmy DEHN w zakresie tworzenia systemu kompleksowej ochrony odgromowej i przepięciowej (LPMS). Dotyczy to zarówno zewnętrznego urządzenia piorunochronnego, jak też zasad doboru i montażu ograniczników przepięć (ze szczególnym zwróceniem uwagi na zapisy normy dotyczące prawidłowej koordynacji współpracy poszczególnych stopni SPD). Uzupełnieniem tematu ryzyka będzie prezentacja pokazująca wykorzystanie programu DEHNsupport jako pomocniczego narzędzia projektanta do analizy ryzyka oraz specjalnego modułu DEHN Distance Tool do obliczania odstępów izolacyjnych w obiektach budowlanych o różnorakiej strukturze. Osoby, które nie śledzą na bieżąco informacji na stronie internetowej firmy DEHN Polska, informujemy, iż program jest już dostępny w języku polskim. Dla osób uczestniczących w seminarium w Spale przygotowana została specjalna oferta szkolenia z obsługi programu DEHNsupport. Ponadto uczestnicy seminarium są upoważnieni do nabycia programu DEHNsupport z 15% rabatem w stosunku do ceny katalogowej (oferta ważna do ).

2 Wykłady poprowadzą profesjonaliści z branży odgromowej i przepięciowej: dr hab. inż. Andrzej Sowa pracuje na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od roku 1979 pracuje w Politechnice Białostockiej, od roku 1991 jest kierownikiem Katedry Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej. Działa aktywnie w międzynarodowych i krajowych organizacjach naukowych. Jest autorem 8 monografii, ponad 350 artykułów w czasopismach technicznych, oraz referatów przedstawianych na konferencjach krajowych i zagranicznych, a także około 50 raportów badawczych. Jest również rzeczoznawcą SEP w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej oraz ochrony odgromowej i przepięciowej. mgr inż. Krzysztof Wincencik absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Krakowskiej. Obecnie pełni funkcję dyrektora technicznego firmy DEHN Polska. Problematyką ochrony odgromowej i przepięciowej zajmuje się od początku lat 90. XX w. Autor 3 podręczników akademickich oraz ponad 100 artykułów w czasopismach i referatów na konferencjach naukowo-technicznych. Rzeczoznawca SEP w zakresie instalacji elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP, członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. mgr inż. Sylwester Jężak absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Praca dyplomowa: Badanie rozpływu prądów piorunowych w konstrukcjach. Współautor 1 monografii, autor wielu artykułów w prasie fachowej. Doradca techniczny firmy DEHN Polska od 1996 roku. Członek SEP o/warszawa. Seminarium odbędzie się w terminie roku w Spale (woj. łódzkie) koło Tomaszowa Mazowieckiego. Ta znana miejscowość wypoczynkowa znajduje się nad Pilicą na terenie dawnej Puszczy Pilickiej, obecnie Spalskiego Parku Krajobrazowego. Dawniej w jej okolicach odbywały się polowania, w których uczestniczyli królowie polscy, carowie rosyjscy i prezydenci Polski międzywojennej. Po odzyskaniu niepodległości Spała była letnią rezydencją prezydentów Stanisława Wojciechowskiego i Ignacego Mościckiego. Leczył się też tutaj Józef Piłsudski. Obecnie Spała znana jest przede wszystkim jako ośrodek sportu, rekreacji i wypoczynku. Swoją siedzibę ma tam Centralny Ośrodek Sportu. Ufamy, iż wiedza zdobyta na szkoleniu zaowocuje w Państwa pracy i przełoży się na sprawniejsze poruszanie się w tematyce ochrony odgromowej i przepięciowej Z poważaniem, Jerzy Obuchowicz dyrektor handlowy DEHN Polska

3 Seminarium techniczne pt. Zasady projektowania ochrony odgromowej obiektów budowlanych w świetle nowej normy PN-EN Program: (czwartek) 12:00-13:30 Przybycie do hotelu, rejestracja uczestników, zakwaterowanie w pokojach 13:00-14:00 Obiad 14:00-14:15 Powitanie uczestników, przedstawienie porządku wykładów, rozpoczęcie seminarium 14:15-14:30 mgr inż. Krzysztof Wincencik: Norma PN-EN zmiany i uzupełnienia. Druga edycja normy z grudnia :30-16:00 dr hab. inż. Andrzej Sowa: Ochrona systemów antenowych oraz automatyki budynków wymagania w zakresie ochrony odgromowej, uziemiania oraz doboru ograniczników przepięć 16:00-16:15 Przerwa na kawę 16:15-16:45 mgr inż. Krzysztof Wincencik: Jakościowe wymagania w zakresie elementów LPS: norma PN-EN zalecenia dla projektanta i wykonawcy 16:45-17:15 dr hab. inż. Andrzej Sowa: Ograniczniki przepięć w instalacji elektrycznej porównanie SPD warystorowych i iskiernikowych, zasady koordynacji, kryteria doboru i dobezpieczania 17:15-18:00 mgr inż. Sylwester Jężak: Program DEHNsupport przykłady zastosowania programu w praktyce projektowej (ocena ryzyka, obliczanie odstępów izolacyjnych) od 18:30 Kolacja (piątek) 07:00-08:00 Śniadanie 08:00-08:30 mgr inż. Sylwester Jężak: Ochrona przepięciowa linii sygnałowych nowe ograniczniki w ofercie firmy DEHN. Przykładowe zastosowania 08:30-09:00 dr hab. inż. Andrzej Sowa: Zagrożenie przepięciowe oraz ochrona przepięciowa systemów pomiarowo-rozliczeniowych. Propozycja rozwiązania firm DEHN i Wago 09:00-09:45 mgr inż. Sylwester Jężak: Oferta firmy DEHN w zakresie ochrony przepięciowej w instalacjach elektrycznych obiektów przemysłowych sieci IT (napięcia 500/690 V), ograniczniki przepięć typu 1 i typu 2 montowane w podstawach bezpiecznikowych 09:45-10:00 Przerwa na kawę 10:00-11:00 mgr inż. Krzysztof Wincencik: Ochrona odgromowa oferta firmy DEHN w zakresie masztów odgromowych. Przykładowe rozwiązania ochrony odgromowej dla rożnych obiektów wykonane na elementach firmy DEHN. Zastosowanie programu DEHNsupport do oceny strefy ochrony 11:00-11:45 mgr inż. Krzysztof Wincencik: Oferta firmy DEHN z zakresie wyrównania potencjałów oraz uziomów wypusty, zaciski, przykłady rozwiązań uziomów fundamentowych (elementy zgodne z PN-EN 50164) 11:45-12:30 dr hab. inż. Andrzej Sowa: Norma PN-EN podsumowania zmian w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej. 12:30-13:00 Pytania, podsumowanie i zakończenie seminarium od 13:00 Obiad

4 Informacje organizacyjne: Zgłoszenia: Zgłoszenie udziału w seminarium musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, nazwa firmy (jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), adres zameldowania uczestnika (lub adres firmy), NIP firmy (jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez firmę DEHN Polska. Zgłoszenia można nadsyłać faksem pod numerem (22) do 69 lub pocztą elektroniczną na adres w nieprzekraczalnym terminie do włącznie. Liczba miejsc ograniczona obowiązuje kolejność zgłoszeń. Odpłatność za uczestnictwo: Opłatę za udział w seminarium w wysokości 600 zł netto (732 zł brutto) należy uiścić przelewem na konto firmy DEHN Polska sp. z o.o. BRE Bank S.A. o/warszawa tytułem Seminarium Spała imię i nazwisko uczestnika nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji miejsca, jednak nie później niż do dnia (decyduje data wpłynięcia środków na konto firmy DEHN Polska). W ramach opłaty DEHN Polska zapewnia profesjonalną kadrę wykładowców, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu. Adres hotelu: Hotel Mościcki ul. Nadpiliczna 2 Spała Inowłódz tel. (44) fax (44)

5 FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SEMINARIUM W SPALE Zgłaszam niżej wymienione osoby: Imię i nazwisko uczestnika: Firma: Ulica: Kod i miejscowość: Telefon: NIP: Dane do faktury: takie jak powyżej inne: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę DEHN Polska sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883). Jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204). (podpis) Zgłoszenia można nadsyłać faksem pod numerem (22) do 69 lub pocztą elektroniczną na adres w nieprzekraczalnym terminie do włącznie.

ZAPRASZAMY KONFERENCJA. HOTEL 500 Zegrze Południowe WJP 13 03-04 PAŹDZIERNIKA 2013

ZAPRASZAMY KONFERENCJA. HOTEL 500 Zegrze Południowe WJP 13 03-04 PAŹDZIERNIKA 2013 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W Warszawie UL. Radarowa 9, 02-137 Warszawa HOTEL 500 Zegrze Południowe 03-04 PAŹDZIERNIKA 2013 KONFERENCJA WJP 13 Wybrane zagadnienia dotyczące bezpiecznej eksploatacji

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu

Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu Przykłady zastosowania ograniczników przepięć firmy DEHN jako spełnienie wymogów dyrektyw VDN i VdS Warszawa,

Bardziej szczegółowo

finanse przedsiębiorstwa dla prawników

finanse przedsiębiorstwa dla prawników WARSZTATY finanse przedsiębiorstwa dla prawników Jak ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego? 22-23 września 2015 Zdobądź praktyczną wiedzę, poznaj 3 fazy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Instalacje piorunochronne ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa

Instalacje piorunochronne ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa Instalacje piorunochronne ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa mgr inż. Krzysztof Cedro PKOO SEP PPHU SPINPOL HT Kielce Konferencja Naukowo -Techniczna: Dostosowanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie Optymalizacja zużycia w praktyce 4-5 grudnia 2014, Warszawa Dowiedz się jak zaoszczędzili: Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa główne zagadnienia Regulacje prawne dotyczące farm fotowoltaicznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nowe zasady wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych. Jakie na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Patroni PARTNERZY I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Wiosenna oferta Specjalna 1270 pln* Szczegóły na formularzu Jak doskonalić funkcjonowanie i współpracę w holdingu? współpraca i relacje między spółką dominującą,

Bardziej szczegółowo

Wiosenna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie

Wiosenna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Wiosenna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie loga partnerów i partnera strategicznego oraz discover kaizen 18-19 maja 2015 r., Łódź, Hotel Andel's OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MENADŻERÓW JAKOŚCI,

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OBSZAREM BHP

NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OBSZAREM BHP Masterclass NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OBSZAREM BHP Partnerem konferencji jest: IMI Hydronic Engineering IMI Hydronic Engineering jest częścią międzynarodowego koncernu inżynieryjnego IMI

Bardziej szczegółowo

Cena 11,00 zł (w tym 5% VAT) Nakład 9,5 tys. egz. ISSN 1642-8722 indeks 373761. e-mail: redakcja@elektro.info.pl www.elektro.info.

Cena 11,00 zł (w tym 5% VAT) Nakład 9,5 tys. egz. ISSN 1642-8722 indeks 373761. e-mail: redakcja@elektro.info.pl www.elektro.info. 3 marzec 2012 (102) Nakład 9,5 tys. egz. ISSN 1642-8722 indeks 373761 Cena 11,00 zł (w tym 5% VAT) systemy pomiarowo-kontrolne w diagnostyce systemów przemysłowych ochrona odgromowa obiektów ze strefami

Bardziej szczegółowo

Menedżer ds. efektywności energetycznej

Menedżer ds. efektywności energetycznej Marek Jagielski Ekspert i doradca. Ma na swoim koncie liczne projekty Lean Manufacturing, A3, a w ostatnich latach także Six Sigma. Ekspert i doradca w zakresie poprawy efektywności firm. W tym celu intensywnie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Inwestycje w energetyce. Realizacja projektów w nowym otoczeniu prawno-biznesowym 18-19 czerwca 2015

Warsztaty Inwestycje w energetyce. Realizacja projektów w nowym otoczeniu prawno-biznesowym 18-19 czerwca 2015 Warsztaty Inwestycje w energetyce Realizacja projektów w nowym otoczeniu prawno-biznesowym 18-19 czerwca 2015 W programie kluczowe aspekty zarządzania inwestycjami: OTOCZENIE PRAWNE Polityka Energetyczna

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Przyszłość kredytów hipotecznych w świetle dyrektywy hipotecznej i założeń projektu ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami Warszawa, 8 czerwca 2015 r. Hotel Mercure,

Bardziej szczegółowo

Organizator: Patroni medialni: www.le-bi.pl info@le-bi.pl Tel.: 792-502-502 Fax: (85) 733 65 83

Organizator: Patroni medialni: www.le-bi.pl info@le-bi.pl Tel.: 792-502-502 Fax: (85) 733 65 83 Organizator: Patroni medialni: Zwiedzane zakłady produkcyjne: 1. INDESIT: - Fabryka kuchenek - Fabryka lodówek - Verpol (wtryskownia + multiproces) - Fabryka okapów Zakład rozpoczął pracę w listopadzie

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu dynamiczne oblicze biznesu WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu Organizator Współorganizator Patroni medialni ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Szanowni Państwo, co czwarty menedżer wskazuje, że proces zakupów w swoje organizacji postrzega, jako element kluczowy w budowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Manager w inwestycjach budowlanych

Manager w inwestycjach budowlanych Project Management w projektach budowlanych aspekty prawne i biznesowe. Manager w inwestycjach budowlanych WARSZTATY 19-20. maja 2015 Warszawa POZNAJ i ZNIWELUJ wszystkie obszary błędów w prowadzeniu inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

IX KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE (SUG)

IX KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE (SUG) KOŁO PRZY CNBOP-PIB Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Stołeczny Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego www.sitp.waw.pl www.cnbop.pl Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA DLA PROFESJONALISTÓW W PROGRAMIE BIEŻĄCEJ EDYCJI M.IN.:

WIEDZA DLA PROFESJONALISTÓW W PROGRAMIE BIEŻĄCEJ EDYCJI M.IN.: WIEDZA DLA PROFESJONALISTÓW W PROGRAMIE BIEŻĄCEJ EDYCJI M.IN.: Specjalistyczne wykłady dla projektantów i instalatorów, wskazanie dobrych praktyk projektowych, omówienie zmian w przepisach i ich interpretacji,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA PRACY

PRAWO PRACY WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA PRACY nowelizacje, najnowsze orzecznictwo, interpretacje przepisów, praktyka dla menedżerów, biura zarządu i rady nadzorczej, biur prawnych, departamentów organizacyjno-kadrowych Szanowni Państwo WYPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w praktyce

Zarządzanie ryzykiem w praktyce Jedyna na polskim rynku konferencja w sposób tak praktyczny omawiająca zintegrowane zarządzanie portfelem ryzyk w różnych typach przedsiębiorstw Partner Konferencji Zarządzanie ryzykiem w praktyce 11 3

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dotyczy: Wdrażanie strategii w szkołach wyższych IV edycja Seminarium, Warszawa, 5-6 grudnia 2012 r.

Szanowni Państwo, Dotyczy: Wdrażanie strategii w szkołach wyższych IV edycja Seminarium, Warszawa, 5-6 grudnia 2012 r. Szanowni Państwo, Dotyczy: Wdrażanie strategii w szkołach wyższych IV edycja Seminarium, Warszawa, 5-6 grudnia 2012 r. Zapraszamy na czwartą już edycję seminarium poświęconego wdrażaniu strategii w szkołach

Bardziej szczegółowo