C zas. zchowa OD REDAKCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C zas. zchowa OD REDAKCJI"

Transkrypt

1

2

3

4 OD REDAKCJI I mamy nowy numer, tym razem łączony i pełen wydarzeń kulturalnych. Prezentujemy je na kolorowych wkładkach, bo warto pokazać ich różnorodność i atmosferę. Nie mamy miejsca na opisanie szczegółowo tras rowerowych, atrakcji turystycznych, a warto to wciąż ponawiać, promować, nie zapominamy za to o promocji na stronach internetowych i w bogatych galeriach zdjęć. W Czasie Czchowa mamy dla Czytelników, gości naszego pięknego regionu pomocną mapkę z naniesionymi trasami rowerowymi i galerią zdjęć z drogi, galerię w całości można obejrzeć na stronie internetowej Wewnątrz numeru informacje, wywiady, ciekawe tematy, inicjatywy, fotoreportaże, ciekawostki. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca, nie wszystkie artykuły zostają umieszczone, za co przepraszamy szczególnie związanych sentymentem z naszą ziemią poetów, twórców, materiały przesyłane do redakcji nie pozostają, jeśli są wartościowe niewykorzystane. Również stare dokumenty, artykuły, przepisy kulinarne i fotografie. Jesteśmy za nie bardzo wdzięczni. Ankieta, dotycząca czytelnictwa i satysfakcji Czytelników z Czasu Czchowa, która ukazała się w gazecie oraz na naszej stronie internetowej, doczekała się obszernego raportu z całości badań. Została w całości umieszczona na stronie internetowej w kolejnym numerze przedstawimy jej wyniki Czytelnikom Czasu Czchowa. Wyniki są bardzo ciekawe, a rozwiązania które podpowiadają Czytelnicy bardzo cenne dla redakcji i wydawcy. Na okładce i wkładce na gorąco zdjęcia i relacje z X Baszta Jazz Festivalu! Życzymy przyjemnej lektury! Redaktor Naczelny Joanna Dębiec C zas zchowa SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: TELEFONICZNIE: (0-14) DROGĄ POCZTOWĄ: Redakcja Czasu Czchowa, Rynek 12, Czchów REDAKTOR NACZELNY: TEL CZAS CZCHOWA - PRENUMERATA I REKLAMA PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA: TELEFONICZNE (tel. redakcji jw. lub Wydawcy: ), DROGĄ POCZTOWĄ (na adres redakcji), DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Strona Internetowa: Wydawca: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZCHOWIE Pismo zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej. Nakład: 750 egz. Za treść ogłoszeń nie bierzemy odpowiedzialności. Skład i druk: Brzeska Oficyna Wydawnicza, Brzesko, ul. Czarnowiejska 1, tel Stałe reklamy Czasu Czchowa: Bank BSR Kraków, o/czchów, FHU RABEK Jurków, Restauracja PODZAMCZE w Melsztynie, Firma SEKO z Tymowej, KBS o/bochnia filia Jurków, Firma Leszek Szot Jurków, Granit - Wojciech Grzegorczyk Partnerzy Czasu Czchowa: OSP Czchów, Muzeum Okręgowe w Tarnowie czas czchowa 3

5 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA GORĄCE TEMATY Czchów w rankingu Europejska Gmina Europejskie Miasto 2009 na wysokiej 46 pozycji! Ranking opracowany przez Gazetę Prawną wskazuje, które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. Brane są pod uwagę wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami są zarówno władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. Ranking obejmuje zarówno stare, jak i nowe środki (z unijnego budżetu ). Podstawą do oceny jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według Głównego Urzędu Statystycznego. Dane pochodzą z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmują umowy podpisane do połowy kwietnia 2009 r. (bez programów przedakcesyjnych). Pominięte zostały niektóre ogólnopolskie projekty drogowe, które trudno przyporządkować poszczególnym jednostkom samorządowym. Do wyliczenia punktacji użyte zostały wskaźniki wyrażające wielkość środków przypadających na mieszkańca jednostki samorządowej, wartość środków przypadających na 1 projekt oraz liczbę projektów przypadających na 1000 mieszkańców. Punktacja wyraża aktualne, procentowe różnice w poziomie absorpcji środków. Czchów w rankingu Europejska Gmina Europejskie Miasto 2009 obejmującym gminy/miasta województwa małopolskiego uplasował się na wysokiej 46 pozycji, na 182. Dla porównania Brzesko znalazło się na 53 pozycji, na 77 pozycji Wojnicz, na 90 Iwkowa, na 92 Gnojnik, na 131 Borzęcin i na 142 pozycji Zakliczyn. Red. Budynek Magistratu w Czchowie odnowiony! Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Czchowie została rozpoczęta w 2006 roku. Głównym założeniem przebudowy jest nawiązanie do sylwety istniejącego wcześniej budynku sądu ziemskiego z roku 1767 oraz wpisanie się gabarytem i formą w pierzeję zabytkowego rynku miasteczka. Zamierzenie inwestycyjne obejmowało zmianę fasady budynku oraz zmianę konstrukcji dachu o nachyleniu połaci dachowych pod katem 35 o. W elewacji frontowej powtórzony został wysoki szczyt z uskokiem, a dla podnie- 4 czas czchowa

6 sienia estetyki przebudowane zostały otwory okienne przez zmniejszona ich szerokość, dzięki czemu uzyskaliśmy właściwe proporcje. Okna zostały dodatkowo zaakcentowane przez poziomy naczółek z obramieniem. Wprowadzone zostały także narożne pilastry z płyt kamiennych wykończone przez dwie sterczyny nawiązujące do detali znajdujących się na ówczesnym budynku sądu ziemskiego. Z tego samego materiału został wykonany cokół. Projekt przebudowy został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Część robót polegająca na nadbudowie poddasza i przebudowie dachu została już wykonana w 2006 roku. Aktualnie zrealizowano roboty polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu ścian budynku oraz wykonaniu jego elewacji. Kwotę 300 tyś. złotych na realizację tego zadania Gmina pozyskała z budżetu Województwa Małopolskiego w związku z Jubileuszem 800-lecia Miasta Czchów. Cenna inicjatywa Samorządu Województwa, polegająca na wspieraniu prac rewitalizacyjnych obiektów zabytkowych na terenie Województwa Małopolskiego pozwoliła na odrestaurowanie budynku magistratu w Czchowie i przyczynia się do poprawy wyglądu układu urbanistycznego Rynku Czchowskiego. UM SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA KURSY I SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU MOPS W CZCHOWIE Od stycznia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie jest realizatorem projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednym z większych działań przewidzianych w tym projekcie jest cykl szkoleń i kursów, którymi objęto długotrwale bezrobotne kobiety z terenu gminy Czchów. W miesiącach luty - kwiecień panie uczestniczyły w 30-godzinnym kursie komputerowym. Podczas tych zająć miały szanse przełamać swą niechęć do sprzętu komputerowego, Internetu i poczty elektronicznej oraz nabyć podstawowe umiejętności w zakresie posługiwania się edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym W czerwcu natomiast zakończyło się kolejne szkolenie. Tym razem były to spotkania w ramach Małej Gastronomii. 40-godzinne zajęcia łączyły w sobie teoretyczne wykłady z nauką gotowania. Kurs prowadzony był przez wykwalifikowaną kadrę oraz opierał się na wykorzystaniu profesjonalnej pracowni, której posiadaczem jest Zespół Szkół w Czchowie. Podczas tego szkolenia uczestniczki zapoznały się nie tylko z technikami sporządzania potraw czy specyfiką poszczególnych mięs, ale również wymogami w zakresie przygotowania i podawania posiłków. Kolejnym przedsięwzięciem organizowanym w ramach Programu Aktywności Lokalnej będzie kurs obsługi kasy fiskalnej, realizowany we wrześniu. Opracowany pakiet szkoleniowy ma w swoim założeniu pozwolić na nabycie nowych umiejętności, które ułatwią poszukiwanie oraz zdobycie pracy. Za: INFORMACJa URZĘDOWE Urząd Miejski w Czchowie informuje, iż w związku z przedłużeniem okresu zasiłkowego 2008/09 na miesiące wrzesień i październik 2009 r. osoby pobierające zasiłek rodzinny wraz z dodatkami proszone są o zgłaszanie się w pok. 8 w godz celem złożenia stosownych oświadczeń.w/w informacja nie dotyczy osób pobierających tylko zasiłek pielęgnacyjny (153,00 zł). UM czas czchowa 5

7 Z ŻYCIA OSP Ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych Tymowa 2009 W czerwcu 2009 roku w Tymowej pod nadzorem Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku - odbyły się ćwiczenia bojowe wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Czchów wraz z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą PSP Brzesko. Założono, że na wskutek zwarcia instalacji elektrycznej w zabytkowym, drewnianym kościele parafialnym w Tymowej wybuchł pożar. Na miejsce jako pierwsza dotarła jednostka OSP z Tymowej i powiadomiła o zdarzeniu stanowisko kierowania PSP w Brzesku, a dyżurny operacyjny zadysponował do pożaru pozostałe jednostki OSP z terenu gminy. Po dotarciu jednostek na miejsce, rozdzielono między nie zadania i po wcześniejszym zapewnieniu ciągłych dostaw wody, przystąpiono do gaszenia obiektu. Dodatkowym utrudnieniem była konieczność ewakuowania z wnętrza płonącego obiektu nieprzytomnego człowieka. Ćwiczenia te pozwoliły wykorzystać wszystkie atuty współczesnych jednostek OSP i miały na celu doskonalenie współdziałania podczas akcji ratowniczych na dużych obiektach. Pokazały stopień ich wyszkolenia, uwypukliły też elementy wymagające dopracowania. Działania te mimowolnie - były też swego rodzaju treningiem dla przejeżdżających sąsiadującą z miejscem ćwiczeń drogą wojewódzką nr 966 kierowców, gdyż utrudnienia w przejeździe, spowodowane nagromadzonym sprzętem i ludźmi, były spore. Dodatkowym efektem działań były ciekawe wnioski, do jakich dość zgodnie doszli biorący udział w ćwiczeniach strażacy ochotnicy, a mianowicie: częściej powinny być organizowane takie symulacje, nawet kosztem zawodów sportowo-pożarniczych. Red. 6 czas czchowa Fot. J.Dębiec

8 SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA Zdjęcie grupowe wszystkich jednostek OSP gminy Czchów biorących udział w ćwiczeniach Niepubliczny Szpital Położniczo Operacyjny im. Św. Elżbiety w Tuchowie Bezpłatnie oferujemy także: sieć poradni specjalistycznych w Tuchowie, Gromniku, Ryglicach i Ciężkowicach, w Tuchowie pomoc ambulatoryjną dostępną przez całą dobę. Oferujemy: porody rodzinne bezpłatne, znieczulenie okołoporodowe bezpłatne Tuchów, ul. Szpitalna 1 tel./fax (014) , Kierownik Szpitala Andrzej Goryca specjalista położnictwa i ginekologii Świadczymy bezpłatne usługi w zakresie ginekologii i położnictwa w ramach kontraktu z Małopolską Regionalną Kasą Chorych. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! A P T E K A Nad Dunajcem CZCHÓW UL.SĄDECKA 183 (budynek szpitala) TEL.(014) ZAPRASZAMY od poniedziałku do piątku od 8 00 do LEKI GOTOWE LEKI ROBIONE LEKI NA ZAMÓWIENIE KOSMETYKI ART. DLA DZIECI I NIEMOWLĄT INSULINY (niskie ceny!) MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU LEKÓW POZA GODZINAMI PRACY APTEKI TEL Można płacić kartą kredytową Sprzedam atrakcyjną działkę rolną o powierzchni 32 ary w Czchowie, z możliwością zabudowy. Media, prąd, woda, gaz, kanalizacja. Kontakt: tel czas czchowa 7

9 Z AKCJI OSP CZCHÓW JEDNOSTKI W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO-GAŚNICZYM 22 czerwca br. Jurków - usuwanie zagrażającego zwaleniem na drogę gminną drzewa 25 czerwca. Usuwanie skutków gwałtownej ulewy na terenie gminy Czchów 28 czerwca. Tymowa - droga K-75 - kolizja drogowa Inf. i fot. OSP Czchów 8 czas czchowa

10 Z KOMISARIATU POLICJI Pełną parą ruszył remont Komisariatu Policji w Czchowie Rozpoczął się długo oczekiwany remont Komisariatu Policji w Czchowie. Budynek komisariatu według nadzoru budowlanego i sanepidu MSWiA nie spełniał wymogów bezpieczeństwa. Dzięki wsparciu władz samorządowych w najbliższym czasie zostaną wykonane niezbędne prace. Na ten cel Burmistrz Czchowa przeznaczył 30 tys. złotych. Pomoc i wsparcie finansowe zaoferowali również przedstawiciele gmin Iwkowa i Gnojnik. To wystarczy na wykonanie najpilniejszych prac, czyli remont sani- tariatów, odmalowanie ścian, wykonanie wyjścia ewakuacyjnego oraz częściową naprawę dachu. Remont ten to tylko kropla w morzu potrzeb, ale w miarę wsparcia samorządów jest nadzieja, że budynek Komisariatu Policji w Czchowie zostanie całkowicie odnowiony. Dzięki temu poprawią się warunki pracy policjantów, a co za tym idzie jakość obsługi petentów. Rzecznik pr. KPP E.Buda BEZPIECZNE WAKACJE 2009 Policjanci dbają o bezpieczeństwo wypoczywających Fot. J. Dębiec 19 czerwca 2009 r. dla dzieci i młodzieży, a także ich rodziców rozpoczęły się długo wyczekiwane wakacje. Góry, lasy, obiekty sportowe, brzegi zbiorników wodnych wypełniły się ludźmi szukającymi wypoczynku i relaksu. Aby ten wypoczynek był bezpieczny, policjanci w całej Polsce rozpoczną działania o kryptonimie Bezpieczne Wakacje Policyjne przedsięwzięcia prowadzone będą w miejscach wypoczynku letniego, na trasach dojazdowych do wakacyjnych kurortów, a także w miejscach zamieszkania, gdzie wyjeżdżający na wakacje pozostawili swe domostwa. Brzeska Policja aktywnie włączyła się do kampanii Bezpieczne Wakacje Patrole policyjne spotkamy częściej niż zwykle nad brzegami Uszwicy, Dunajca i Jeziora Czchowskiego. Funkcjonariusze sprawdzać będą tzw. dzikie miejsca biwakowania, m.in. w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Częste będą spotkania policjantów z uczestnikami półkolonii czy obozów, których w bieżącym roku na terenie powiatu brzeskiego jest więcej niż w latach ubiegłych. Na okres wakacji został uruchomiony Sezonowy Posterunek Wodny na Jeziorze Czchowskim. Specjalnie przeszkoleni policjanci do dyspozycji mają łódź patrolową, z pomocą której są w stanie dotrzeć do najdalszych zakamarków linii brzegowej akwenu. Szczególna uwaga funkcjonariuszy zwrócona jest na dowóz dzieci i młodzieży do miejsc wypoczynku. Wykonując swe obowiązki policjanci sprawdzają dokumenty, stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny autokarów. Rodzice lub organizatorzy wycieczek, chcący wykonania takiej kontroli przez Policję przed wyjazdem swoich pociech, proszeni są o kontakt z Wydziałem Ruchu Drogowego KPP w Brzesku, pod numerem telefonu , lub osobiście na ul. Piłsudskiego (obok Powiatowego Urzędu Pracy). Zgłoszenie powinno być uczynione z kilkudniowym wyprzedzeniem, a same kontrole odbywają się w miejscach zbiórek lub na parkingu Komendy Powiatowej Policji przy ul. Szczepanowskiej 53 w Brzesku. Czas wakacji to okres wzmożonej działalności włamywaczy, dla których pozostawione domy i mieszkania są łatwym łupem. Brzeska Policja, jak co roku wystawi więcej patroli (mundurowych oraz operacyjnych), aby zapobiegać kradzieżom z włamaniem. Tu również apel o wzajemną sąsiedzką troskę o pozostawione mienie interesujmy się losami mieszkań i domów sąsiadów, a w przypadku podejrzenia włamania informujmy Policję. Na potrzeby kampanii Bezpieczne Wakacje 2009 uruchomiona została Wakacyjna linia zaufania, gdzie pod numerami lub w określonych godzinach można zgłosić wszelkie zauważone nieprawidłowości lub uzyskać poradę w dziedzinie bezpiecznych zachowań. Oczywiście całodobowo funkcjonują numery alarmowe Policji: 997 i 112. Warto wspomnieć, że czynny jest także krakowski telefon zaufania Stop Przemocy o numerze Działania Bezpieczne Wakacje 2009 potrwają do 31 sierpnia 2009 r. czas czchowa 9

11 30 CZERWCA NA WAWELU... Dokładnie w 699 rocznicę urodzin króla Kazimierza Wielkiego (w Kowalu na Kujawach), z inicjatywy Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego oraz władz miasta Kowala - w Krakowie na Wawelu odbyła się Msza św. inaugurująca obchody 700-lecia urodzin ostatniego z rodu Piastów. Jej głównym celebransem był ks. prof. bp Tadeusz Pieronek a towarzyszył mu ks. dr Piotr Głowacki proboszcz parafii Kowal. W uroczystościach wzięły udział delegacje grodów kazimierzowskich z Czchowa, Bochni, Kowala, Kruszwicy, Lelowa, Łęczycy, Niepołomic, Przemyśla, Stopnicy, Szydłowa, Tuchowa i Wąwolnicy, delegacje ze szkół oraz instytucji w Polsce noszących imię Kazimierza Wielkiego, Członkowie Zarządu i Rady Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu, członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu, Miejska Ochotnicza Straż Pożarna wraz z orkiestrą w Kowalu, Schola kościoła pw. św. Urszuli w Kowalu, przedstawiciele licznych organizacji społecznych z Kowala. Łącznie w uroczystościach wzięło udział ok. 400 osób. Gościem specjalnym był wspaniały aktor - rodak z Kowala Jan Nowicki, który swoją obecnością uświetnił wydarzenie. Przypomniano najważniejsze polskie karty historii, postać Króla Polski Kazimierza Wielkiego, na ręce biskupa WYDARZENIA KULTURALNE delegacja Stowarzyszenia Miast Kazimierzowskich (Burmistrz miasta Kowal oraz Burmistrz Czchowa) złożyli dokument upamiętniający obchody. Kwiaty pozostały w katedrze na Wawelu, przy grobie króla Kazimierza Wielkiego oraz złożono je uroczyście pod pomnikiem Adama Mickiewicza na Rynku Głównym, gdzie prowadzony przez orkiestrę strażacką oraz tańczące markietanki pochód dotarł wraz z jubileuszowym transparentem. W kolejnym numerze przyblizymy historyczne słowa, jakie padły podczas uroczystości ze strony bp. Pieronka w Katedrze na Wawelu - warto je zapamiętać. Red. SPECJALISTYCZNY GABINET CHIRURGICZNY lek. medycyny ZBIGNIEW BORCZ przyjmuje: wtorki od do Domosławice budynek starej szkoły Tel GABINET DENTYSTYCZNY DOMOSŁAWICE 29 (BUDYNEK STAREJ SZKOŁY) LEK. DENTYSTA KAROLINA HORZYMEK - LECZENIE ZACHOWAWCZE - STOMATOLOGIA ESTETYCZNA WYBIELANIE ZĘBÓW - PROTETYKA KORONY, MOSTY (PORCELANA, CYRKON), PROTEZY RUCHOME, TELESKOPY NOWOŚĆ! - CHIRURGIA BEZBOLESNE USUWANIE ZĘBÓW - STOMATOLOGIA DZIECIĘCA REJESTRACJA TELEFONICZNA: ZAPRASZAMY GABINET POSIADA UMOWĘ Z NFZ 10 czas czchowa

12 LOKALNE INICJATYWY RABEK poszerza ofertę o turystykę Nadarza się okazja by w formie wywiadu porozmawiać z wieloletnim Partnerem Czasu Czchowa i Sponsorem wydarzeń kulturalnych i sportowych w regionie właścicielem Firmy Rabek z Jurkowa, Panem Zbigniewem Rabiaszem. Proszę powiedzieć kilka słów na ten temat. - Firma Rabek z główną siedzibą w Jurkowie, którą utworzyłem i w dalszym ciągu zarządzam, niedługo będzie obchodziła swoje 25-lecie. Jest to w głównej mierze firma działająca na polu produkcyjno- handlowo-usługowym. Jednakże już i ten szeroki zakres aktywności Firmy w niedługiej przyszłości jeszcze się rozszerzy - o profil turystyczny. Jest to związane z nowymi inwestycjami, które poczyniłem. Ale o nich za chwilę. Jakie były początki? Jak jest dzisiaj? - Początki były bardzo trudne, ale i dzisiaj nie jest lekko. Aktualnie Firma Rabek z siedzibą w Jurkowie ma kilka oddziałów terenowych w: Tarnowie, Brzesku, Bochni, Dębnie. Zatrudniam około 100 pracowników, którzy jak sądzę, chwalą sobie pracę w Firmie, gdyż oprócz ciężkiej roboty oferuję solidne i regularne zarobki, ubezpieczenie oraz dobrą To bardzo chwalebne, ale i reklamuje się Pan tym samym, a to nie przysparza Panu tylko przyjaciół? - Jestem lokalnym pracodawcą, co wydaje się być na ogół korzystne, ale zdarzają się niestety ludzie, którym to przeszkadza. A przecież mój sukces jest również sukcesem pracowników Rabka, którzy trwają przy mnie nie z przyzwyczajenia, lecz przede wszystkim z potrzeby posiadania pracy, dobrej pracy. Jestem solidnym i znaczącym płatnikiem wszelkich podatków dla Państwa i samorządu. Wspomniał Pan o poszerzeniu aktywności Firmy o profil turystyczny. Czy coś bliżej na ten temat? - Nowe inwestycje w dziale turystycznym oparte są w głównej mierze na zagospodarowywaniu wyrobiska pożwirowego w Jurkowie oraz dzierżawie zespołu ośrodków wczasowych Łaziska w Czchowie Zaporze. W przeciwieństwie do niektórych przedsiębiorców nie zamierzam pozostawić po wydobyciu żwiru wielkiej dziury w ziemi, która będzie straszyła latami, lecz mam zamiar, a właściwie już powoli realizuję - kompleksowe przystosowanie tej części ziemi czchowskiej do obsługi ruchu turystycznego, z wykorzysta- atmosferę pracy. Jestem zwolennikiem tezy, że sukces bez dobrych, oddanych pracowników, jest nierealny. Często włącza się Pan w lokalne inicjatywy, wspiera finansowo wydarzenia kulturalne, sportowe - W gminie nie tylko mam zarejestrowaną Firmę i płacę podatki, ale również żyję ja i moja rodzina. Jesteśmy bardzo zżyci z tą ziemią. Dlatego też tak, często jestem inicjatorem, lub włączam się w lokalne inicjatywy i przedsięwzięcia, staram się w miarę swoich możliwości wspierać i ludzi i organizacje społeczne. czas czchowa 11

13 niem wielu hektarów krystalicznie czystej wody. Wszyscy pamiętamy, że Czchów był kiedyś niezwykle atrakcyjną, modną, letniskową miejscowością, do której zjeżdżali się wczasowicze, w której koncertowali wielcy artyści, miasto i gmina żyły, ludzie korzystali finansowo z pobytu letników, plaże nad jeziorem były zapełnione na każdym skrawku, kwitł handel i usługi. Co z tego pozostało dzisiaj, głównie z powodu brudnej wody w Jeziorze Czchowskim, niech każdy odpowie sobie sam. Pan ma pomysł jak zapełnić tę lukę - Jestem przekonany, że za sprawą czystej wody, popularyzacji sportów wodnych, zapewnienia szerokiej oferty dla turystów, plażowiczów, wędkarzy i innych atrakcji można przywrócić Ziemi Czchowskiej miniony blask. I to z korzyścią oraz splendorem dla tutejszych mieszkańców. Będzie można zaoferować wiele nowych miejsc pracy, a i chętni będą mieć gdzie wypocząć. W sferze biznesowej należy więc prowadzić niezbędne prace, aby płynnie przejść do nowej fazy, która uzupełni dotychczasowe profile działalności Firmy Rabek. Nowe inwestycje wymagają dużych nakładów finansowych, lecz jestem przekonany, że nie tylko ze społecznego punktu widzenia będzie to trafiona inwestycja. W takim razie gratuluję pomysłu i życzę powodzenia w jego realizacji. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała red. Joanna Dębiec LOKALNE INICJATYWY NOWO OTWARTY PUNKT W BRZESKU 12 czas czchowa

14 ŻYCIE KULTURALNE MAJSTERSZTYK 2009 Już po raz piąty w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie został przeprowadzony konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej MAJSTERSZTYK pod patronatem Burmistrza Czchowa. W komisji konkursowej zasiedli artyści z tarnowskiego środowiska muzycznego: Katarzyna Olszewska wokalistka chóru gospel, która swoja karierę muzyczną rozpoczęła w wieku 7 lat, Arkadiusz Boryczka animator kultury, prowadzi warsztaty teatralne, a na co dzień pracuje w centrum Animacji Społecznej Horyzonty w Tarnowie oraz Stanisław Zabrzański tutejszy muzyk. Konkurs zgromadził 27 uczestników, którzy zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne i estradowe w trzech kategoriach wiekowych. Po trzech godzinach przesłuchań, Jury postanowiło przyznać następujące miejsca: w kategorii 6 9 lat I miejsce Grzesiowi Buchowiczowi z Czchowa, który wykonał przygotowany repertuar ciepło, czysto i dynamicznie. II miejsce przypadło na równi Paulince Dębskiej i Milence Bodurce z Tymowej. Dziewczynki wykonały utwory dynamicznie, czysto, świetnie nawiązując kontakt wzrokowy z publicznością. III miejsce zajął Jakub Pachel z Tymowej. Bardzo dobra prezencja, intonacja i dykcja. W kategorii lat I miejsce zajęła Weronika Koczwara ze Złotej, która zaprezentowała utwór tak emocjonalnie, że oczarowała publiczność swoim występem. II miejsce zajęła Magdalena Skorupska z Czchowa, wykonując profesjonalnie bardzo trudny utwór pt. Ale jestem. III miejsce zajęła Gabriela Krakowska ze Złotej. Zaśpiewała Szklaną pogodę w wersji rumba, otwartym mocnym głosem, z uśmiechem na twarzy. Wyróżnienia zdobyły Natalia Holik z Czchowa, Gabrysia Pajor z Tworkowej i Justynka Kuboń z Czchowa. W kategorii lat I miejsce Jury przyznało za piękną prezencję, uśmiech, wykonany czysto, energetycznie i dynamicznie utwór w języku czeskim Katarzynie Czech z Czchowa. II miejsce przypadło Ani Czech z Czchowa za rytmiczne, pewne i dynamiczne wykonanie O mnie się nie martw. III miejsce zajęła Magdalena Lebiecka. Magda zaśpiewała pewnie, ale ze skupieniem i dużą wrażliwością. Duże zaangażowanie uczestników konkursu w prezentowanie utworów pozwoliło na nawiązanie bardzo dobrego kontaktu z publicznością, która nagradzała występy gromkimi brawami. Gratulujemy zwycięzcom, dziękując wszystkim biorącym udział w konkursie, rodzicom oraz pedagogom za pracę nad korzystnym wizerunkiem estradowym wykonawców. Koncert Galowy Laureatów odbędzie się podczas Dni Czchowa 26 lipca 2009 r. Elżbieta Ogiela czas czchowa 13

15 ŻYCIE KULTURALNE Krzysztof Petek w Czchowie twórczo i mądrze Prowadzi szkoły przetrwania i warsztaty dziennikarskie, pisze reportaże. Czchów odwiedził jednak na zaproszenie biblioteki jako autor dwudziestu książek dla młodzieży... Krzysztof Petek pojawił się na spotkaniu autorskim zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Czchowie. Młodzież Gimnazjum mieli okazję nie tyko posłuchać opowieści o książkach, zbieraniu do nich materiału w przeróżnych, często niebezpiecznych środowiskach. Rozmawiali o odpowiedzialnym zawodzie dziennikarza, dyskutowali o wyprawach organizowanych dla czytelników. Autor, rocznik siedemdziesiąty, pochodzący z Wadowic, mieszka od kilku lat we Wrocławiu. Przybywa wprost z dziennikarskiej akcji na sportowo, z reporterską torbą i pudełkiem książek pod pachą, scyzorykiem przy pasku i uśmiechem na twarzy. Nie jak pisarz? - Nie przyjeżdżam tu Was zanudzać - zaczyna. - A nudzenie jest równoznaczne z krzywdzeniem rozmówców. Porozmawiajmy więc o paru ciekawych rzeczach... I przez ponad półtorej godziny rzeczywiście potrafi zająć gimnazjalistów opowieściami, które czasem wywołują głośny śmiech, czasem powodują zastanowienie, a czasem dreszcze emocji. Prezentuje techniki samoobrony. Mówi wprost, że dziennikarzem zostaje się po to, by mówić prawdę tym, którzy sami wielu informacji nie potrafią sprawdzić. Po to, by docierać tam, gdzie inni nie potrafią. By ukazywać tę część świata, o której wielu chciałoby milczeć. Ale i tę, która cieszy. - Piszę o tym, co wokół nas jest, dzieje się, zdarza. Co dotyka albo może dotknąć każdego z moich czytelników - opowiada dalej. - Pokazuję w książkach młodych ludzi w sytuacjach krytycznych, podejmujących życiowe decyzje w osamotnieniu, w biegu, bez wsparcia. Stawiam czytelnika w sytuacji, której wcale mu nie życzę: stykam go z sektami, złodziejami, niebezpiecznymi subkulturami. Zmuszam, aby zadał sobie pytanie: A co ja zrobiłbym, gdyby przyszło mi walczyć o swoje - albo czyjeś - życie? Czy zaryzykowałbym? Czy potrafiłbym szybko myśleć? Staram się, aby moi czytelnicy zrozumieli, że ich życiowym doradcą w starciu z zagrożeniami będzie zawsze ich własny mózg i wiedza. Krzysztof Petek lansuje model życia, który kłóci się z powszechną modą. Proponuje wyprawy, szkoły przetrwania, warsztaty dziennikarskie, ale stawia warunki: - Zero alkoholu, zero papierosów, nie mówię już o narkotykach, bo odeślę takiego w paczce do domu... Nie ma przeklinania, bójek i zachowań rodem spod budki z piwem. Kto ma mózg, wie, o czym mówię. Nie Jeśli weźmiecie mózg, gwarantuję, że będziemy się dobrze bawić. I młodzi ludzie garną się na takie obozy, wyprawy, wędrówki i szkolenia. - To efekt opracowanego przed ośmiu laty systemu doprowadzania do książek, do biblioteki - tylnymi drzwiami podsumowuje autor. Wielu młodych ludzi zraziło się do ksią- 14 czas czchowa

16 ŻYCIE KULTURALNE żek, bo podsuwa im się wyłącznie lektury obowiązkowe, które nie zawsze są lekkie i przyjemne. Próbuję im udowodnić, że czytanie może być wspaniałą przygodą. Ale nie zaczynam od podawania książki. Często najpierw podaję linę, namiot, uprząż. Wiodę ich przez lasy i wprowadzam do jaskiń. Kiedy taki chłopak albo zblazowana dziewczyna wyczołga się z groty, podaję im Kamienną pułapkę z propozycją aby poczytali, jak to przed kilku laty Jacek wyprowadził uwięzioną dziewczynę z tej właśnie jaskini. I czytają! - Takie spotkania mają sens, Krzysztof Petek między dowcipami i opowieściami o mrożących krew w żyłach akcjach przemyca młodzieży konkretne poglądy, postawy. Lansuje trudne dziś wartości: uczciwość, pomoc innym, niezamykanie się na potrzeby drugiego człowieka. Dowodzi, że warto wyciągnąć do kogoś dłoń, że tak trzeba. Że można żyć - i bawić sie życiem - bez pijaństwa, papierosów, narkotyków. To, co robi, jest bardzo ważne. Podobnego zdania są uczestnicy spotkań: Przez półtorej godziny Krzysztof Petek uczy młodych ludzi inaczej patrzeć na świat. Być bardziej dociekliwym i wrażliwszym na ludzką krzywdę. Patrzeć trzeźwo i realistycznie na to, co się dzieje wokół. Czuć się doroślejszym. Zostawia swoje autografy, niespokojne myśli, pomysły i żegna się w biegu. Na następne spotkania. Do pracy dziennikarskiej. Do książek. A pisać może każdy. Red. J. Dębiec PIZZERIA SŁONECZNY STOK Czchów Zapora czynna cały rok w godzinach: pon. pt do sob do niedz do ZAPRASZAMY Tel. (0 14) czas czchowa 15

17 ŻYCIE KULTURALNE TYDZIEŃ BIBLIOTEK Nasza akcja popularyzacji książki i czytelnictwa TYDZIEŃ BIBLIOTEK cieszy się coraz większą popularnością i uznaniem środowiska bibliotekarskiego, czego potwierdzeniem jest jej włączenie do przedsięwzięć promowanych wspólnie przez Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy, Wydawców. W tym roku była to już 6 edycja. W latach następnych będziemy świadkami realizacji ambitnego projektu rządowego Biblioteka+, mającego znacznie poprawić bazę i funkcjonowanie bibliotek w gminach i małych miastach. Hasło TYGODNIA BI- BLIOTEK Biblioteka to plus nawiązuje oczywiście do nazwy projektu rządowego, popularyzuje to przedsięwzięcie, ale także uzmysławia wartość książnic, jako podstawowego ogniwa struktury społecznej w każdym systemie i okresie. W ramach tygodnia bibliotek przeprowadzono lekcje biblioteczne o roli książki i biblioteki w środowisku lokalnym. Lekcje takie odbyły się MBP w Czchowie oraz jej Filiach Bibliotecznych w Jurkowie i Tymowej. Oprócz tego głośne czytanie bajek, którym celem było przypomnienie i utrwalenie baśni i bajek należących do kanonu klasyki światowej. Aby wyjść na przeciw wrażliwości dziecka pobudzić jego twórczą wyobraźnię, plastyczność, płynność myślenia. Dzieci słuchały bajek czytanych przez Panią Barbarę Goryl Przewodniczącą Rady Miejskiej oraz Panią Marię Janicką byłą bibliotekarkę z Czchowa. Oprócz tego odbyły się konkursy plastyczne i literackie, między innymi Filia w Jurkowie przeprowadziła baśniowy konkurs Czy znasz świat bajek Disney a, Filia w Tymowej przygotowała inscenizację bajki w postaci teatrzyku kukiełkowego Kopciuszek. Przygotowany tegoroczny program Tygodnia Bibliotek cieszył się zainteresowaniem i myślę sprostał oczekiwaniom biorących udział w zajęciach. Bibliotekarze 16 czas czchowa

18 ŻYCIE KULTURALNE CZERWCOWA AKCJA KRWIODAWCÓW 28 czerwca br. w Ośrodku Zdrowia w Jurkowie trwała akcja wakacyjnego oddawania krwi. Krew oddało 19 osób, 6 osób ze względów zdrowotnych tym razem nie mogło przyłączyć się do tego grona. Na akcjach pojawiają się krwiodawcy z całymi rodzinami, co na pewno zaprocentuje kiedyś podobnymi postawami ich dzieci. Pojawia się też wielu młodych ludzi, Dziewczyna przychodzi ze swoim chłopakiem by po raz kolejny oddać krew, a może i on się zdecyduje? Inna krwiodawczyni zabiera swoją koleżankę, ona też chce zdobyć się na odwagę i oddając swoją krew pomóc innym Tak jest co akcję. Na sąsiadujących krzesłach siedzą młodzi chłopcy, żartują, czekają na oddanie krwi, ktoś rzuca z boku, że sołtys swoich synów przysłał. A czemu nie? Czy to nie dobry przy- kład ojcowskiej troski? Tacy młodzi ludzie będą wiedzieć co to bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi nasuwa się szybka refleksja. No cóż, nie wszyscy mogą oddać krew, nie wystarczy przyjechać na akcję, zdobyć się na odwagę, usiąść do badania, nawet się zakwalifikować. Nieraz ciśnienie za bardzo podskoczy, nieraz żyły są za słabe, ale liczy się chęć. Liczy się serce. Liczy się drugi człowiek. Od lat już akcje krwiodawców czchowskiego Klubu obsługuje ekipa medyczna z Brzeska. Prezes Krzysztof Olchawa tym razem wręczył Paniom oficjalne podziękowanie za owocną współpracę i pomoc przy organizacji kolejnych akcji oddawania krwi w Ośrodku Zdrowia w Jurkowie. Red. Joanna Dębiec PRACOWNICY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W CZCHOWIE PRZEPRASZAJĄ KRWIODAWCÓW ORAZ PREZESA HDK KRZYSZTOFA OLCHAWĘ ZA NIEOBECNOŚĆ PODCZAS OSTATNIEJ AKCJI czas czchowa 17

19 ŻYCIE KULTURALNE Wystawa plastyczna 2009 W czerwcu w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym Łaziska w Czchowie odbyła się po raz jedenasty wystawa plastyczna organizowana przez Państwo Gabrielę i Wojciecha Kubiczków, Państwo Grażynę i Jana Walugów oraz przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie. Uczestnikami tegorocznego wernisażu byli artyści z tutejszego środowiska artystycznego: Pani Gabriela Dobrowolska Kubiczkowa, Pan Wojciech Kubiczek, Pani Patrycja Janicka Raciborska, Pani Agnieszka Karecka, Pani Agata Rościecha, Pani Barbara Kosior i Pani Joanna Pasieka, a jedynym gościem spoza tego kręgu była Pani Urszula Szuścik z cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego. Wernisaż był bardzo miłym spotkaniem artystycznym, podczas którego trwała nie tylko uczta duchowa, ale również wymiana empirii między artystami, a mniej doświadczone artystki mogły uzyskać od profesjonalistów cenne wskazówki. Po każdym wernisażu wszystkie prace eksponowane są w Ośrodku Kultury w Czchowie przez kilka tygodni, co daje możliwość ich oglądania mieszkańcom Czchowa, turystom a przede wszystkim młodzieży szkolnej. Również w tym roku każdy uczestnik wernisażu ofiarował jedną ze swoich prac na aukcję, z której dochód przeznaczony jest na odbudowę zabytkowej średniowiecznej baszty czchowskiej. W imieniu wszystkich ludzi, którym sercu bliska jest nasza baszta składam wyrazy wdzięczności za ofiarowanie pracy plastycznej na rzecz odbudowy Czchowskiego Zamku. Dziękuję również za udział w tegorocznej Wystawie oraz za zaangażowanie w inicjatywy podejmowane przez samorząd gminny. Niech słowa gorącego podziękowania oraz najlepsze życzenia będą zadośćuczynieniem za przekazany dar. Życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia i sukcesów. Słowa podziękowania kieruję również do Państwa Grażyny i Jana Walugów za ich życzliwość i pomoc w zorganizowaniu wernisażu. Przez dziesięć lat we wszystkie działania artystyczne włączał się pan doktor Jerzy Pawlak. Dziś nie ma Go wśród nas. Był nierozerwalnie związany m.in. : z wystawą plastyczną, z Baszta Jazz Festiwalem, oczywiście był aktywnym działaczem społecznego komitetu renowacji ruin baszty. Zawsze będziemy pamiętać Jego serdeczność i życzliwość. Słowo wspomnienia o śp. doktorze Jerzym Pawlaku wystosował również profesor Wojciech Kubiczek, który nie mógł być obecny na wernisażu lecz całym sercem był z nami. Wernisaż jest okazją by przypomnieć z wdzięcznością osobę śp. Pana doktora Jerzego Pawlaka, którego społeczne zaangażowanie w różnorodną działalność na terenie Czchowa było dobrze znane. Interesował się też przygotowaniami do kolejnych wystaw i gdy trzeba było służył pomocą. Bardzo cenne były jego sprawozdania z corocznych wernisaży pisane ze swadą i talentem profesjonalnego recenzenta zamieszczane w Czasie Czchowa stanowiąc trwały ślad po tych imprezach. W związku z ofiarowywaniem przez autorów uczestniczących w wystawach prac na aukcję, z której dochód przeznaczony jest na odbudowę średniowiecznej baszty czchowskiej, w które to przedsięwzięcie, jak powszechnie wiadomo, był bardzo zaangażowany, każdorazowo podawał informacje o postępach prac przy jej renowacji. O jego uczynności świadczy też fakt, który warto przypomnieć. Gdy kilka lat temu dla urozmaicenia wernisażu Pani Roma Krzemieniowa z Krakowa bezinteresownie przywiozła swój znany młodzieżowy zespół artystyczny i samochód jej uległ w Czchowie awarii to Pan doktor Jerzy Pawlak od razu pospieszył z pomocą odwożąc do Krakowa kilku członków zespołu i tam porozwoził ich do domów. Był człowiekiem, na którego zawsze można było liczyć. Na zakończenie wernisażu młodzież z Czchowa (Katarzyna Czech i Jakub Skwarło) przygotowała muzyczną niespodziankę. Elżbieta Ogiela 18 czas czchowa

20

SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE. Maria Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Tworkowej

SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE. Maria Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Tworkowej ROK XXI NR 7 (215) LISTOPAD 2012 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł W numerze... SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE Dyrektor, Rada Pedagogiczna, uczniowie oraz cała społeczność wsi Tworkowa składa na ręce Burmistrza

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE NA BIEŻĄCO

INWESTYCJE NA BIEŻĄCO ROK XXII NR 9 (225) LISTOPAD 2013 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA INWESTYCJE NA BIEŻĄCO 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 2013. Całkowita wartość projektu

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 5 (9) maj/czerwiec 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Powiatowe Orliki biją rekordy popularności zarówno pod względem ilości osób uczestniczących w zajęciach sportowych,

Bardziej szczegółowo

Wieści aniżowskie. W numerze między innymi: Nr 149-150 q lipiec - sierpień 2009 q Cena 2,50 zł. q ISSN 1509-6025

Wieści aniżowskie. W numerze między innymi: Nr 149-150 q lipiec - sierpień 2009 q Cena 2,50 zł. q ISSN 1509-6025 Wieści aniżowskie Nr 149-150 q lipiec - sierpień 2009 q Cena 2,50 zł. q ISSN 1509-6025 W numerze między innymi: Rzut gumofilcem do kosza, cięcie i rąbanie drewna, toczenie opony oraz młocka cepami były

Bardziej szczegółowo

Motorem przez Europę

Motorem przez Europę BIULETYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY BOGUCHWAŁA NR 3 (77) 2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Boguchwała, Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, Nosówka, Racławówka, Wola Zgłobieńska, Zarzecze, Zgłobień Motorem

Bardziej szczegółowo

Inauguracja roku szkolnego w Gwoźdźcu

Inauguracja roku szkolnego w Gwoźdźcu R E K L A M A Nr 9 (209) Wrzesień 2013 Cena: 1,90 zł (w tym 8%VAT) ISSN 1231-4641 www.zakliczyninfo.pl Inauguracja roku szkolnego w Gwoźdźcu FOT. MAREK NIEMIEC Żółw przed sarną i zającem. Priorytetem edukacja

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 1 Drodzy Państwo 10 września br. Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY luty 2014 luty 2014 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Styczeń w pigułce Uroczysta sesja 3 stycznia W sali obrad Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Wrzesień 7 (202) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Nasza młodzież

Bardziej szczegółowo

Skanska SA wykonawcą budowy Europejskiego Centrum Muzyki

Skanska SA wykonawcą budowy Europejskiego Centrum Muzyki Nr 8 (189) Sierpień 2011 Cena: 1,50 zł (w tym 8%VAT) ISSN 1231-4641 www.zakliczyninfo.pl Jeleniowate na topie Brzyście. Na I Ogólnopolską Konferencję Hodowców Jeleniowatych zaprasza Władysław Żabiński

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Nr 08 / 157 / 2013. Seminarium dla osób kierujących pionami oświatowymi w ZDZ. Międzynarodowy turniej w akrobatyce sportowej

Nr 08 / 157 / 2013. Seminarium dla osób kierujących pionami oświatowymi w ZDZ. Międzynarodowy turniej w akrobatyce sportowej Nr 08 / 157 / 2013 Seminarium dla osób kierujących pionami oświatowymi w ZDZ Międzynarodowy turniej w akrobatyce sportowej W dniach 23-24 października 2013 r. w ZG ZZDZ odbyło się seminarium dla osób kierujących

Bardziej szczegółowo

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego pogody ducha i wielu radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego pogody ducha i wielu radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy ISSN 2083-5027 Gmina na piątkę Jesteśmy aktywni s t y c z e ń - m a r z e c 2 0 1 2 Pejzaż z kobietą Przedszkola dla wszystkich maluchów Komputery dla policji 4 9 11 W rytmie serca Spojrzenia Kościół w

Bardziej szczegółowo

Sięgają po laury Str.3/4 W NUMERZE. Młodzież rozsławia Olsztyn i region. Biuro poselskie prof. Kudryckiej zaczęło działalność

Sięgają po laury Str.3/4 W NUMERZE. Młodzież rozsławia Olsztyn i region. Biuro poselskie prof. Kudryckiej zaczęło działalność OLSZTYN BARCZEWO BISKUPIEC DOBRE MIASTO DYWITY GIETRZWAŁD JEZIORANY JONKOWO KOLNO OLSZTYNEK PURDA STAWIGUDA ŚWIĄTKI NR 51 ROK III 30 KWIETNIA 2015 NAKŁAD 8 000 EGZEMPLARZY ISSN 2353-9046 e-mail: redakcja@gwarminska.pl

Bardziej szczegółowo

W ZAKOLU RABY I WISŁY 3/2008 1

W ZAKOLU RABY I WISŁY 3/2008 1 W ZAKOLU RABY I WISŁY 3/2008 1 OKŁADKA 2 W ZAKOLU RABY I WISŁY 3/2008 Remedium w zdaniach Zaczęło się ściemniać, mrok gęstniał coraz bardziej, aż wieczór pochłonęła noc. Na wąskim pasie szarobłękitnego

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

X Festyn Ekologiczny w Radziechowach

X Festyn Ekologiczny w Radziechowach Nr 6 (53) czerwiec 2012 egzemplarz bezpłatny X Festyn Ekologiczny w Radziechowach W dniu 16 czerwca 2012r. o godz. 16.00 na obiektach Zespołu Szkół w Radziechowach odbędzie się X Festyn Ekologiczny. W

Bardziej szczegółowo

czerwiec 2015 nr 7(217) Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin str. 2

czerwiec 2015 nr 7(217) Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin str. 2 czerwiec 2015 nr 7(217) Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin str. 2 2 Z ŻYCIA GMINY ZAPROSZENIE Szanowni Mieszkańcy, w związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Gminy

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Dzień 11 listopada. Aktualności

Dzień 11 listopada. Aktualności GALERIA ZDJĘĆ To dzień, w którym Józef Piłsudski przejął władzę. 11 listopada, dla uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski, został w 1937 roku oficjalnie ogłoszony świętem narodowym.

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami nr 6/(200) CZERWIEC 2015 GŁOS NOWIN G A Z E T A S A M O R Z Ą D O W A G M I N Y S I T K Ó W K A - N O W I N Y I S S N 1 7 3 1-5 3 5 2 Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami Koncert zespołów muzycznych,

Bardziej szczegółowo

REKORDOWA GALA TANECZNA

REKORDOWA GALA TANECZNA Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 8 (8) 1-15 Maj 2008 ISSN 1233-9652 Taniec dostarcza człowiekowi wielu emocji i dużo wrażeń estetycznych. Trudno go jednoznacznie określić. Najczęściej nazywa

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z Nakład 2000 egz. Nr 75 / 07 / 2013 lipiec 2013 ISSN 1897-9807 BEZPŁATNY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI BLUESOWEJ BLUES NA SIEWIERSKIM ZAMKU W dniach 5-6 lipca na Zamku

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo