Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta"

Transkrypt

1 W NUMERZE: Rozmowy 2 z Urszulą Ajersz, Najlepszy partner zrównoważonej polityki energetycznej Dokumenty 4 Kleszczów: tu gra się fair 6 Planowanie energetyczne w gminach 8 Sztuczne nawierzchnie sportowe 10 Zarządzanie jakością w gminach 12 Czysta gmina przykład Wołomina 14 Platforma e-dialog Projekt PIW EQUA 16 Katalogowanie, archiwizowanie i wyszukiwanie wiadomości 18 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités promuje magazyn GMINA w Brukseli 20 Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w gminach projekt Partnerstwa na rzecz Rozwoju EQUAL 21 Nowoczesne zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, na przykładzie budynków szkolnych Projekt SchooBIEDO 24 Selektywne zagospodarowanie odpadów na Żywiecczyźnie 28 Cisna 29 Internetowy konkurs ekologiczny 30 ELO Digital Office 32 Baseny z nieckami ze stali nierdzewnej firmy BERNDORF 35 Oświetlenie basenów na przykładzie Pływalni Olimpijskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim Sza now ni Czy tel ni cy! Wszystko wskazuje na to, że za miesiąc ukaże się 100 numer naszego magazynu. Obecna GMINA nosi numer 99, zapowiada warty odnotowania i bardzo cieszący nas, choć skromny oczywiście jubileusz. Nie wykluczone również, że w czasie gdy jubileuszowy numer ukaże się, trwać już będzie w najlepsze samorządowa kampania wyborcza. Liderzy największych ugrupowań politycznych, w tym głównych sił w parlamencie RP de facto już do tej kampanii przystąpili, agitując w tzw. Terenie, za swoimi ludźmi i programami. Świadczy to najlepiej o znacząco rosnącej w ostatnich latach roli samorządów oraz atrakcyjności władzy, jaką daje zasiadanie w radach i sejmikach samorządowych, nie mówiąc już o sile, jaką dysponują wybierani w bezpośrednich wyborach wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Obserwując od kilkunastu już lat, generalnie pozytywne przemiany zachodzące w rzeczywistości samorządowej, jesteśmy rzecz jasna zainteresowani dalszą, dynamiczną ewolucją stylu i jakości samorządowej Rzeczypospolitej, tym, aby samorządowa służba była efektywna, pożyteczna dla społeczności lokalnych, by cementowała, a nie dzieliła mieszkańców. Mamy nadzieję, że choć w pewnym stopniu przyczyniamy się do takiego właśnie podejścia do samorządowych zadań, podejmując różnorodne inicjatywy programowe, zwracając uwagę, także i zwłaszcza na łamach GMINY, na możliwości i warunki efektywnej realizacji samorządowych planów i programów. Niezmiennie podkreślamy, że rozwój infrastruktury lokalnej może dokonywać się nowocześnie, oszczędnie, z wykorzystaniem mnóstwa doświadczeń także zagranicznych, łatwiej jeśli profesjonalnie wykorzystuje się coraz większe środki własne, z budżetu, z krajowego rynku kapitałowego, zwłaszcza tych napływających coraz większym strumieniem z Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że wybór dróg wiodących do realizacji samorządowych celów będzie ułatwiony za sprawą publikowanych w tym numerze materiałów. Dotyczą one m.in. tak istotnych spraw jak planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym, warunki zarządzania jakością w gminach, oraz kwestie recyklingu - na przykładzie selektywnej gospodarki odpadami komunalnymi w Żywcu i Wołominie. Naszych szanownych czytelników pragniemy już teraz poinformować, że w najbliższych tygodniach praktycznie rozpoczniemy realizację nowych przedsięwzięć programowych: edycję magazynu AgroGmina adresowanego także do samorządów rolniczych, upowszechniania oferty Europejskiej Wszechnicy Samorządowej, nawiązującej do idei Klubu Gmin Polskich, a także programów partnerskiej współpracy w ramach inicjatyw EQUAL, t.j. Platforma e Dialog oraz Gmina Niepełnosprawnym. O szczegółach naszych przedsięwzięć i warunkach uczestnictwa w ich realizacji poinformujemy już w następnym setnym numerze magazynu GMINA. Zapraszamy do lektury i do bezpośredniego z nami kontaktu. Z poważaniem, Adolf Reut czasopismo dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów partner Programu Informacyjnego Wsparcia Samorządów Terytorialnych magazyn otrzymują wszystkie polskie gminy Za treść ogłoszeń i artykułów sponsorowanych redakcja nie odpowiada WYDAWCA: Fundacja Promocji Gmin Polskich Prezes Adolf Reut Dyrektor Generalny Adam Lech Bartnik ul. Jaworzyńska 7/3, Warszawa, tel./faks: , , Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta Opracowanie graficzno-techniczne Omedia Sp. z o.o. DZIAŁ MARKETINGU I REKLAMY: Dyrektor Marketingu Przemysław Rogucki tel. kom , tel w. 20 Andrzej Piotr Uszyński FOTOSKŁAD: Omedia Sp. z o.o. ISSN

2 Najlepszy partner zrównoważonej polityki energetycznej Potrzebna jest taka instytucja jak Krajowa Agencja Poszanowania Energii? Czym ona się właściwie zajmuje? Podstawowym zadaniem Krajowej Agencji Poszanowania Energii jest skuteczny udział w przygotowaniu i realizacji zasad zrównoważonej polityki energetycznej Polski. Głównym naszym celem jest odegranie na rynku usług energetycznych wiodącej roli w przygotowaniu zasad zrównoważonej polityki energetycznej oraz ich realizacja, która ma się odbywać we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi i ma być zgodna ze standardami europejskimi. Wykonanie misji KAPE zapewnia odpowiedni poziom merytoryczny, organizacyjny oraz kadrowy i doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych oraz krajowych. Na czy polega owa zrównoważona polityka energetyczna? Polityka ta, to nic innego, jak działania zmierzające do polepszenia egzystencji społeczeństwa poprzez dążenie do utrzymania równowagi pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym, zaspokojeniem potrzeb społecznych, ochroną środowiska oraz konkurencyjnością usług w sektorze energetycznym. Mówiąc o zrównoważonej polityce czy gospodarce energetycznej mamy na myśli nie tylko działania w tym zakresie na szczeblu krajowym, ale przede wszystkim lokalnym. Służy temu np. planowanie gospodarki energetycznej w gminach. Planowanie energetyczne tzn. przygotowanie założeń planu do zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz, jest jednym z zadań własnych gminy. Przy czym wyraźnie rysuje się tendencja, że im większe miasto, z bardziej skomplikowaną - co wiąże się z wielkością miasta - infrastrukturą i gospodarką energetyczną, tym większy procent realizacji obowiązku posiadania planu energetycznego. Z naszych danych wynika, że 75 procent gmin, o ilości mieszkańców powyżej 100 tysięcy, zrealizowała obowiązek przygotowania takiego planu. Jeżeli chodzi o miasta nie przekraczające 50 tys., to posiada je około 50 procent gmin, a w miastach nie przekraczających 10 tys. - tylko ok. 30 procent gmin. Najwyraźniej niektórzy samorządowcy uważają, że takie plany nie są im potrzebne. Rozmowa: Przygotowanie Planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe to obowiązek ustawowy, zapisany w prawie energetycznym, w ustawie z 1997 roku z kolejnymi zmianami i nowelizacjami. Dlaczego zatem w praktyce nie wszyscy realizują postanowienia ustawy? Ponieważ akt prawny jest, ale nie ma do niego rozporządzeń wykonawczych. Nie ma zatem jasno określonych terminów wykonania tego obowiązku, ani wskazania kar, które groziłyby za ich nieprzestrzeganie. Czy takie plany są w ogóle potrzebne? Dlaczego warto je przygotowywać? To oczywiste. Takie plany powinny być przygotowane w porozumieniu z zakładami energetycznymi, które są na terenie gminy. Muszą one być skorelowane z planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. A gmina jest przecież także odbiorcą energii. Wszystkie budynki użyteczności publicznej zarządzane przez gminę są odbiorcami energii. Władze lokalne powinny mieć z Urszulą Ajersz, dyrektorem ds. marketingu i public relations w Krajowej Agencji Poszanowania Energii przygotowany plan zaopatrzenia mieszkańców i podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie gminy w energię na kolejne lata. Powinny też mieć odpowiednio do tego przygotowanych pracowników. Organizowane przez KAPE konferencje, seminaria, a zwłaszcza warsztaty i szkolenia krajowe, w zakresie planowania energetycznego, które są ważną częścią naszej działalności, nie są doceniane przez samorządy. Może to efekt niedoinformowania. Nasze szkolenia są merytorycznie na wysokim poziomie i tanie, a potrzeba przeszkolonych pracowników w zakresie przygotowania planów energetycznych jest coraz bardziej widoczna. Liczymy więc, że chętnych na nasze szkolenia będzie przybywać i że pomogą nam w ich realizacji organy samorządowe oraz związki i stowarzyszenia gmin. Jak to rozwiązanie ma się do regulacji przyjętych w innych krajach Unii Europejskiej? We Włoszech czy Niemczech nie ma takiego obowiązku ustawowego. Wynika to jednak - o czym musimy pamiętać - z innego poziomu cywilizacyjnego tych krajów. Na przykładzie Danii, polityka efektywności energetycznej jest wysoce usystematyzowana i odmiennie, niż u nas, ułożona. Są to nie tylko kraje bogatsze od Polski, ale również ich rynek zaopatrywania w energię jest bardziej zliberalizowany. Taki rynek sam reguluje wiele problemów. W Dani jest wprawdzie obowiązek przygotowania takiego planu, ale tylko 2

3 w zakresie energii cieplnej, natomiast jeżeli chodzi o planowanie zapotrzebowania na energię elektryczną, to takiego obowiązku, który musiałby być realizowany przez gminy, już nie ma. W Niemczech natomiast większe miasta posiadają tzw. Energiekonzepte, czyli koncepcję energetyczną dla danego miasta. Generalnie jednak większość krajów europejskich nie posiada takiego obowiązku. W naszym kraju, na obecnym poziomie transformacji, posiadanie planów energetycznych przez gminy jest jak najbardziej wskazane. Powiedziała Pani, że zasadniczym celem Agencji jest przygotowanie i realizacja zasad zrównoważonej polityki energetycznej w kraju. To chyba nie jedyne zadanie stojące przed KAPE? Jest to cel nadrzędny. Aby go zrealizować Krajowa Agencja Poszanowania Energii prowadzi szeroką działalność doradczą, ekspercką i szkoleniową w dziedzinach budownictwa, polityki energetycznej, zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego, polityki samorządowej w zakresie zrównoważonego rozwoju i planowania energetycznego oraz promocji mających na celu wzrost świadomości społecznej dotyczącej tematyki polityki energetycznej oraz mechanizmów finansowania małych inwestycji energetycznych, a także z zakresu energooszczędności oraz odnawialnych źródeł energii. Przygotowujemy i realizujemy projekty w ramach programów międzynarodowych, głównie Unii Europejskiej oraz dwustronnych w ramach współpracy międzyrządowej. Zarządzamy niektórymi programami międzynarodowymi, w których uczestniczy Polska. Są to tzw. projekty miękkie, czyli edukacyjne, informacyjne, promocyjne. W latach , włączyliśmy się w realizację projektu, finansowanego przez rząd Królestwa Danii, pt.: Planowanie energetyczne w Polsce na szczeblu gminy - pomoc dla osób podejmujących decyzje. Rezultatem tego realizowanego w Polsce projektu, było powstanie w ramach Krajowej Agencji Poszanowania Energii - Sekretariatu Planowania Energetycznego. Jego zadanie polegało m.in. na tworzeniu, wspólnie z wojewódzkimi i marszałkowskimi urzędami, warunków do realizacji ogólnokrajowego programu szkoleniowego dla gmin. Jak wcześniej wspomniałam KAPE posiada wypracowany jako rezultat współpracy polsko-duńskiej moduł szkoleniowy dla gmin wraz z częścią warsztatową, ale po zakończeniu wspomnianego projektu główną przeszkodą w kontynuacji szkoleń są, zdaniem gmin, pieniądze. Naszym zdaniem aspekt potrzeby sfinansowania szkolenia dla pracowników gmin nie jest najważniejszy. Chyba bardziej liczy się świadomość potrzeby wiedzy na ten temat. Sprawa efektywności energetycznej w gminie jest jednym z zadań Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Kontynuując temat planowania energetycznego i planowania gospodarki energetycznej w gminach KAPE zainicjowała konkurs na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce. Projekt wzorowany jest na odbywającym się rokrocznie w Danii tzw. rankingu gmin. W marcu br. ogłosimy rezultaty pierwszej edycji tego konkursu, który finansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez Bank Ochrony Środowiska. Przedstawiciele tych instytucji, zasiądą w gronie jurorów. Jaki jest cel tego przedsięwzięcia? Celem konkursu jest promocja działań gmin w zakresie racjonalnego gospodarowania energią na szczeblu administracyjnym, w tym obowiązku przygotowania planów energetycznych, które pozwalają na oszczędne nią gospodarowanie, a także promocja innowacyjnych, energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań technologicznych, umożliwiających oszczędną gospodarkę energetyczną. Zadaniem KAPE jest pomoc w skutecznej wymianie informacji i doświadczeń w tym zakresie pomiędzy gminami, wdrażanie wysokich standardów jakościowych w gospodarce energetycznej oraz promowanie edukacji ekologicznej. Za co ocenianie będą gminy? Oceniany będzie poziom uzyskanych oszczędności energii w 2005 roku, w stosunku do trzech lat poprzednich. Dotyczy to budynków użyteczności publicznej zarządzanych przez gminę. Oceniane też będą tzw. przedsięwzięcia lokalne, jak na przykład energooszczędne oświetlenie uliczne. A co z innymi przedsięwzięciami w zakresie racjonalnego gospodarowania energią na poziomie lokalnym? Warto w tym miejscu wspomnieć o funduszu termomodernizacyjnym. KAPE jest weryfikatorem audytów energetycznych dla Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozytywna ocena KAPE jest promesą do uzyskania z Banku Gospodarstwa Krajowego, który dysponuje taką linią kredytową, tzw. premii termomodernizacyjnej. To kolejny ważny rodzaj działalności prowadzonej przez Agencję na rzecz infrastruktury gminnej. Kredyt trzeba jednak spłacać. W przypadku tego funduszu przewidziano korzystną redukcję kosztów uzyskania kredytu oraz pokrycie kosztów prac termomodernizacyjnych. Mimo, że w poprzednich latach fundusz ten nie był wykorzystywany w 100 proc., z danych za 2005 rok wynika, że sytuacja diametralnie się zmieniła. Z naszych informacji wynika, że wniosków jest obecnie tak dużo, iż środki na ten cel są niewystarczające. Już we wrześniu ub. r. wykorzystano przeznaczone nań fundusze, a kolejne wnioski przeniesiono do realizacji na 2006 rok. W ubiegłym roku fundusz dysponował 90 mln zł, w tym został zwiększony do 100 mln zł. Kto może się ubiegać o taki kredyt? O kredyt termomodernizacyjny występowali dotychczas przede wszystkim zarządcy budynków wielorodzinnych (spółdzielnie mieszkaniowe) szkoły, przedszkola i ośrodki zdrowia. Ale także właściciele domów jednorodzinnych. Skąd ten wzrost zainteresowania? Generalnie, jeśli wnioskodawca zaciągnie taki kredyt w ramach funduszu termomodernizacyjnego, to premia stanowi 25 proc. kosztów zaciągniętego kredytu. Są one zwracane dopiero po zakończeniu wszystkich prac związanych z projektem termomodernizacyjnym. Dla wnioskodawcy to bardzo korzystne rozwiązanie. Rozmawiał Włodzimierz Kaleta 3

4 Wyrażenie największa dziura w Polsce wcale nie musi mieć pejoratywnego znaczenia. Aby o tym się przekonać wystarczy odwiedzić gminę Kleszczów. Kleszczów: tu gra się fair W centrum tej gminy, położonej na południu regionu łódzkiego, znajduje się rozległa niecka głęboka na ponad 280 metrów. Od prawie 30 lat żłobią ją z uporem potężne koparki. Maszyny obsługiwane przez górników kopalni odkrywkowej zdejmują kilkudziesięciometrową warstwę ziemi, by wydobyć zalegający pod nią węgiel brunatny. Węgiel przetwarzany jest potem w pobliskiej elektrowni na energię elektryczną, która zasila ponad 20 proc. odbiorców w Polsce. Gmina Kleszczów należy dziś do najbardziej rozwiniętych gospodarczo miejsc w Polsce. Jej rozwojowi sprzyja nie tylko działający od trzech dekad kompleks górniczo-energetyczny, ale także korzystne położenie w centrum Polski. Dogodne połączenia drogowe, przygotowane tereny dla inwestorów, warunki życia na poziomie europejskim - to kluczowe elementy strategii rozwoju gminy. Na rozbudowę lokalnej infrastruktury przeznaczano do 70 proc. wydatków z budżetu gminy. W efekcie - choć Kleszczów ciągle pozostaje gminą wiejską - rozwiniętej infrastruktury technicznej mógłby mu pozazdrościć niejeden ośrodek miejski. Przemysł zajmuje dziś trzecią część powierzchni gminy. Dominującą rolę odgrywają: odkrywkowa Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Elektrownia Bełchatów. To głównie dzięki ich obecności teren gminy Przedszkole w Łuszczanowicach Wójt gminy Kleszczów Kazimiera Tarkowska Kleszczów zamieszkiwany obecnie przez 4200 stałych mieszkańców daje zatrudnienie dla ponad 17 tysięcy osób. Przełomowe znaczenie dla losów Kleszczowa miała reforma samorządowa z 1990 r.. Odtąd drożdżami dalszego rozwoju stały się pieniądze z podatków i opłat lokalnych, wpłacane przez miejscowe firmy do gminnej kasy. *** W sąsiedztwie kopalni i elektrowni, a także w trzech innych miejscowościach gmina utworzyła cztery enklawy przeznaczone dla nowych firm. Kleszczowskie Strefy Przemysłowe (ponad 350 ha powierzchni) stały się magnesem przyciągającym inwestorów z różnych branż. Wśród nich wyróżniają się inwestycje z udziałem kapitału zagranicznego, uruchomione przez przedsiębiorców z Niemiec, Finlandii, Austrii, Francji, Włoch, Portugalii i Holandii. Nowe miejsca pracy powstają też w firmach tworzonych z udziałem gminy Kleszczów. Zakład Komunalny Kleszczów sp. z o.o. odpowiada nie tylko za dostarczanie wody i ciepła, odbiór ścieków, utrzymanie czystości ulic i gminną zieleń. Spółka jest administratorem mieszkań komunalnych, świadczy usługi transportowe i rolne. Agencja Rozwoju Regionalnego Arreks SA jest lokalnym operatorem telekomunikacyjnym i dotrzymuje kroku największym firmom z tej branży. Energoserwis Kleszczów sp. z o.o. obsługuje gminną sieć energetyczną, zasilaną z komunalnej magistrali 110 kv, połączonej bezpośrednio z Elektrownią Bełchatów. Prąd z komunalnej sieci jest dla odbiorców tańszy o proc. w stosunku do regionalnej taryfy. Do inwestowania w Strefach Przemysłowych zapraszani są kolejni przedsiębiorcy. Ich kompleksową obsługą zajmuje się Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów. Gmina dysponuje jeszcze ponad 200 hektarami przygotowanego terenu, przy czym 120-hektarową Strefę Przemysłową nr IV przeznaczono dla firm zajmujących się recyklingiem odpadów. Rozwojowi małych i średnich firm sprzyja nie tylko dobre przygotowanie infrastruktury technicznej oraz konkurencyjne ceny mediów. Ważną rolę odgrywają partnerzy gminy. Agencja Arreks organizuje szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, prowadzi Kleszczowski Inkubator Przedsiębiorczości, udziela korzystnych pożyczek dla lokalnych przedsiębiorców. Nowe możliwości rozwoju innowacyjnych technologii na terenie gminy pojawiły się z chwilą powstania Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Swoim działaniem 4

5 obejmuje on głównie tereny Kleszczowskich Stref Przemysłowych. *** Inwestycyjna aktywność kleszczowskiego samorządu oraz skuteczność w pozyskiwaniu inwestorów są dostrzegane i doceniane. Kleszczów należy do samorządowej I ligi w Polsce, zyskując opinię gminy wyjątkowo przyjaznej przedsiębiorcom. Dla Kazimiery Tarkowskiej, która funkcję wójta gminy pełni nieprzerwanie od 1993 r., spośród wielu tytułów i wyróżnień najbardziej cenne są trzy srebrne statuetki wywalczone w ogólnopolskim konkursie Gmina Fair Play. Kleszczów zdobywając główne nagrody konkursu uzyskał miano Złotej Lokalizacji Biznesu. Gminna stacja elektroenergetyczna Zgodnie ze Strategią rozwoju gminy Kleszczów jednym z najważniejszych celów samorządu są działania edukacyjne podnoszące jakość kapitału ludzkiego. Stąd bierze się bogata oferta szkoleń i kursów inicjowanych przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów oraz Agencję Rozwoju Regionalnego Arreks SA. Stąd także zainteresowanie i pomoc gminy w uruchomieniu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej, w którym studiować mogą studenci z Kleszczowa i innych gmin powiatu bełchatowskiego. Bazę oświatową gminy tworzą obecnie dwie szkoły podstawowe i gimnazjum. Uczniowie mają do dyspozycji w pełni wyposażone sale dydaktyczne, możliwość rozwijania zainteresowań podczas różnych zajęć pozalekcyjnych, atrakcyjną ofertę organizowanego przez gminę wypoczynku letniego i zimowego. Ważnym wsparciem dla uczniów i studentów mieszkających na terenie gminy jest uruchomiony w 2003 r. gminny program pomocy stypendialnej. W ciągu trzech lat powstanie w Kleszczowie nowoczesny kompleks dydaktyczno-rekreacyjny, w którym Budynki z mieszkaniami komunalnymi w Kleszczowie znajdzie swą nową siedzibę gimnazjum. Będzie tu również samorządowa szkoła ponadgimnazjalna, a internat służący zamiejscowym uczniom pozwoli wana jest w gminie Kleszczów równie serio. Planowany kompleks dydaktyczno- -rekreacyjny wraz z działającym w sąsiedztwie hotelem Olimpus staną się atrakcyjnym miejscem, sprzyjającym organizowaniu wykorzystywać bazę wydarzeń kulturalnych, sportową z krytą pływalnią i boiskami przez cały rok. *** Najlepszą ocenę dla zgrupowań sportowych, konferencji oraz spotkań biznesowych. Już dziś osoby goszczące w gminie mogą korzystać z interesującej oferty położonych w pobliżu ośrodków wypoczynkowych perspektyw rozwojowych Wawrzkowizna i Słok gminy wystawiają osoby osiedlające się w Kleszczowie. Ich liczba zwiększa się co roku o 2 oraz - służących głównie narciarzom - obiektów Góry Kamieńsk. Zapraszamy Państwa do odwiedzania ziemi kleszczowskiej. - 3 proc. Wyprzedzając potrzeby przyszłych Jerzy Strachocki mieszkańców oraz inwestorów Urząd Gminy w Kleszczowie gmina przygoto- wała nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Od dziesięciu lat URZĄD GMINY KLESZCZÓW rozbudowywane jest ul. Główna 47, KLESZCZÓW największe osiedle domów jednorodzinnych - Zacisze. Rozwija się budownictwo komunalne. tel. (+48 44) , tel/fax (+48 44) W sąsiedz- twie osiedla przy ulicy Sportowej gmina zbudowała w trzech ostatnich latach budynki mieszczące 42 mieszkania. Poza dachem nad głową i dobrą jakością usług komunalnych istotne znaczenie mają dla mieszkańców warunki opieki zdrowotnej, baza oświatowa, oferta placówek kultury i dostępność obiektów sportowych i rekreacyjnych. Każda z tych sfer trakto- Centrum Dystrybucyjne francuskiej spółki CAT Polska 5

6 Planowanie energetyczne w gminach Planowanie gospodarki energetycznej w gminie nie powinno być traktowane jedynie jako obowiązek narzucony przez ustawę Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku, według której planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należą do zadań własnych gminy. Kreowanie przez władze lokalne polityki energetycznej w regionie jest istotnym czynnikiem bezpieczeństwa energetycznego. Sprawny, zrównoważony system energetyczny oparty również na paliwach bardziej przyjaznych środowisku naturalnemu jest ważnym czynnikiem wpływającym na lokalny rozwój gospodarczy. Zadania planistyczne gminy dotyczące zaopatrzenia w paliwa i energię powinny być wypadkową polityki energetycznej państwa, polityki przestrzennej gminy oraz oczekiwań i zapotrzebowania na paliwa i energię wspólnoty samorządowej. Polskie prawo energetyczne przewiduje dwa rodzaje dokumentów planistycznych: * Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, * Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (opracowywany tylko w przypadku, jeśli plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń). Oba te dokumenty powinny być zgodne z założeniami polityki energetycznej państwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a tym samym spełniać wymogi ochrony środowiska. Projekt Założeń do planu zaopatrzenia... może być sporządzony zarówno dla obszaru całej gminy, jak i jej części. Obowiązujące przepisy nie określają na jaki okres założenia powinny być sporządzone. Logicznym wydaje się ich zharmonizowanie z okresem obowiązywania planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, zaopatrujących gminę w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla których minimalnym okresem są trzy lata. Zgodnie z ustawą w Założeniach do planu zaopatrzenia... powinny znaleźć się następujące zagadnienia: 1) ocena aktualnego stanu i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, 3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, 4) zakres współpracy z innymi gminami. Projekt założeń powinien być opracowany we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami energetycznymi, które są zobowiązane do udostępniania zarządom gmin swoich planów rozwoju w zakresie zaspokojenia aktualnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Wykonane opracowanie przesyłane jest do władz wojewódzkich i przedstawicieli odbiorców w celu otrzymania opinii i uwag. Następnie Rada Gminy w drodze uchwały przyjmuje opracowany dokument. Należy stwierdzić, że wynikający z ustawy Prawo energetyczne obowiązek przygotowania Założeń do planów zaopatrzenia... przez gminy jest realizowany w niewystarczającym stopniu. W chwili obecnej tylko ok. 500 polskich gmin (20%) posiada ten dokument ( na ogólną liczbę gmin 2492). Dla porównania w Danii na 275 gmin ok. 100 (36%) posiada plany zaopatrzenia w ciepło (planowanie w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną odbywa się na szczeblu centralnym). W Niemczech nie ma ustawowego obowiązku opracowania planu energetycznego. Można jednak stwierdzić, iż wszystkie większe miasta niemieckie powyżej 250 tys. mieszkańców posiadają tzw. Energiekonzepte czyli koncepcję zaopatrzenia w energię. Fakt, iż w większości krajów zachodnich nie ma ustawowego obowiązku przygotowania planu energetycznego przez gminy, wynika zapewne z konkurencyjnego charakteru ich rynków energetycznych. Jak wskazuje praktyka, jednym z ważniejszych powodów nie podejmowania przez polskie gminy niezbędnych działań w zakresie planowania energetycznego jest ogólny charakter zapisanego w prawie zobowiązania, bez podania terminów wykonalności oraz sankcji w przypadku jego niewykonania. Brak odpowiednich doświadczeń w zakresie tworzenia lokalnego ładu energetycznego, opartego na racjonalizacji użytkowania i wykorzystania lokalnych zasobów energii i paliw, powoduje w konsekwencji bierność gmin. Pomimo braku określenia w ustawie terminu opracowania i uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia... gminy nie powinny odkładać sprawy na odległą przyszłość. Pomijając korzyści wynikające z przygotowanej własnej, opartej o zasady zrównoważonego rozwoju, lokalnej polityki energetycznej, opracowanie planu może przynieść gminie szereg wymiernych korzyści, również ekonomicznych (np. wpisany w założeniach do planu obowiązek zapewnienia realizacji i finansowania budowy i rozbudowy sieci przez przedsiębiorstwa energetyczne, korzystniejsze stawki opłat za przyłączenie odbiorców do sieci itp.). Należy pamiętać, iż gmina nie występuje jedynie w charakterze regulatora ładu energetycznego na swoim terenie, ale również pełni rolę odbiorcy energii i paliw dostarczanych do gminnych obiektów komunalnych. Pełni też funkcję inwestora różnych obiektów użyteczności publicznej, który musi ubiegać się o przyłączenie do sieci cieplnych, elektroenergetycznych i gazowych. Należy przybliżyć decydentom w gminach korzyści wynikające z przy- 6

7 gotowania lokalnych planów zaopatrzenia w energię i paliwa dlatego Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. powołała, jako rezultat realizowanego w Polsce w latach finansowanego przez Rząd Królestwa Danii projektu Planowanie energetyczne w Polsce na szczeblu gminy pomoc dla osób podejmujących decyzje, Sekretariat Planowania Energetycznego. Głównym zadaniem Sekretariatu jest tworzenie, we współpracy z Urzędami Wojewódzkimi i Urzędami Marszałkowskimi, warunków do realizacji ogólnokrajowego programu szkoleniowego dla gmin, opartego na metodyce i doświadczeniach wspomnianego polsko-duńskiego projektu. Organizowana przez KAPE S.A. I edycja ogólnopolskiego Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce stawia sobie za cel zmotywowanie i zaktywizowanie polskich gmin do przygotowania lokalnych planów zaopatrzenia w energię i paliwa. Konkurs ten wzorowany jest na doświadczeniach duńskich. Rokrocznie w Danii w rankingu bierze udział ok. 60% gmin. Wyniki rankingu podawane są do wiadomości publicznej. Konkurs w Polsce dotyczy oszczędności energii w budynkach użyteczności publicznej oraz przedsięwzięć lokalnych (np. energooszczędne oświetlenie uliczne) w 2005 roku (w stosunku do trzech poprzednich lat). Konkurs zostanie rozstrzygnięty w marcu br. Problem zbyt wolnego opracowania i wdrażania planów zaopatrzenia gmin w energię i paliwa został dostrzeżony przez instytucje rządowe odpowiedzialne za kreowanie w skali kraju strategii w zakresie energetyki. W przyjętym przez Rząd w styczniu br. dokumencie Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, za jeden z priorytetów i kierunków działań Rządu w ciągu najbliższych 4 lat przyjęto ustawowe wzmocnienie pozycji administracji samorządowej wobec przedsiębiorstw energetycznych, dla skutecznej realizacji gminnych planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Urszula Ajersz Dyrektor ds. Marketingu i PR Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

8 SZTUCZNE NAWIERZCHNIE SPORTOWE Syntetyczne nawierzchnie sportowe są stosowane na polskich boiskach (odkrytych i pod dachem) od przeszło 12 lat. W tym czasie inwestorzy i wykonawcy obiektów sportowych zdobyli doświadczenia, dotyczące przygotowania inwestycji sportowych, zwłaszcza wykonywanych na podstawie udzielonych zamówień publicznych. Sednem zaplanowania inwestycji jest określenie celu zasadniczego, który determinuje charakter użytkowników obiektu, walory użytkowe, technologiczne, estetyczne, rodzaj obciążenia obiektu, sposób wykorzystania obiektu, jego obciążenie przez bezpośrednich użytkowników i kibiców i szereg innych czynników wpływających na kształt obiektu. Kompleksy sportowe szkolne i treningowe, jako obiekty dydaktyczne i pomocnicze, mogą być wykonywane z uwzględnieniem mniejszych wymagań. Wyjątkiem jest nawierzchnia boiska, która winna być trwała, bezpieczna, sprzyjająca jednocześnie osiąganiu przez ćwiczących jak najlepszych wyników sportowych. Obiekty sportowe, przewidziane do prowadzenia zawodów, winny uwzględniać wyższe wymagania, w tym dotyczące organizacji ruchu i bezpieczeństwa kibiców, zawodników, sędziów, kadry szkoleniowej itp., charakteru zaplecza technicznego i socjalnego, wielkości poboru mediów, energii, odprowadzania ścieków, organizacji dojazdów do obiektu i szereg innych okoliczności. Od 1999 roku Tamex buduje obiekty sportowe na terenie całej Polski. W zakres działalności naszej firmy wchodzi kompleksowe wykonawstwo obiektów sportowych, od koncepcji, poprzez wykonanie projektu, do realizacji pod klucz wraz z ich wyposażeniem W naszej ofercie szczególną uwagę poświęcamy nowoczesnym systemom nawierzchni sportowych. Są to nawierzchnie stadionów lekkoatletycznych, boisk piłkarskich, boisk szkolnych, hal sportowych i tenisowych, kortów tenisowych, skate parków, terenów rekreacyjnych oraz placów zabaw. Naszymi klientami są: instytucje państwowe, szkoły i uczelnie, przedsiębiorstwa przemysłowe oraz inwestorzy prywatni. W ciągu ostatnich 5 lat nasza firma wykonała ok. 300 obiektów sportowych na terenie Polski. 8

9

10 Zarządzanie jakością w gminach PO CO GMINOM SYSTEMY JAKOŚCI? Na początku warto zadać pytanie: czy systemy jakości w gminach i urzędach miast są w ogóle potrzebne? Przecież każda jednostka administracji samorządowej posiada własne przepisy i regulacje, którymi rządzi się od lat, i które sprawdzają się w praktyce, gdyż w przeciwnym razie przez dziesięciolecia istnienia zostałyby już wielokrotnie zmienione i dostosowane do specyfiki i wygody działania. Jednostki administracji samorządowej w pewnym sensie posiadają systemy jakości, czyli praktyczne, uregulowane sposoby działania, zgodne z nadrzędnymi przepisami. Jednak uregulowań tych petent po prostu nie zna, tym bardziej, że obok tych pisanych istnieją także te zwyczajowe, które stanowią efekt doświadczeń wielu lat pracy. W rezultacie petent może się czuć zagubiony, a przyczyn swoich frustracji upatrywać w niekompetencji pracowników urzędu. Jeżeli te sposoby postępowania zostaną spisane w sposób jasny i przejrzysty zarówno dla urzędników jak i dla petenta urzędu staną się procedurami systemu jakości. Będą stanowiły podstawę i gwarant stabilności działań, wiarygodności gminy i niezawodności podejmowanych przez gminę kroków. Z jednej strony wyobraźmy sobie petenta, który wychodzi z urzędu zdenerwowany, przeświadczony o niekompetencji ludzi, którzy w nim zasiadają, niezależnie od tego jaka jest prawda. Czy ten człowiek chętnie zagłosuje na władze, które go zawiodły? Z drugiej strony: wyobraźmy sobie urząd, który reaguje na problemy petenta w sposób może nie zawsze zgodny z jego oczekiwaniami, ale zawsze przewidywalny i niezależny od ludzi którzy w nim zasiadają. Istotne jest, aby petent wiedział, kiedy i w jaki sposób załatwi swoją sprawę, ale także kiedy jej nie załatwi To stanowi o wiarygodności i stabilności urzędu, ogranicza możliwość posądzeń o korupcję i układy w przypadku gdy dana sprawa zostanie rozpatrzona negatywnie. Przepisy, jakimi rządzi się gmina nie są specjalnie czytelne dla przeciętnego człowieka. System bazuje na tych przepisach, lecz jest on na tyle ogólny i przejrzysty, że przeciętny mieszkaniec danej gminy, wie czego się może po niej spodziewać. Widok drzew często przesłania widok lasu... Procedury ISO mogą określić i spopularyzować najważniejsze aspekty życia urzędu, ponadto uniezależniają daną działalność urzędu od osoby, która tą działalność wykonuje. Efektywność tak ważnej struktury, jakim jest jednostka administracji samorządowej nie może być zależna od poszczególnych urzędników. W przypadku urlopu osoby odpowiedzialnej za dany obszar działania gminy, jej choroby, czy też innych nieprzewidzianych sytuacji losowych gmina będzie funkcjonowała tak jak dotychczas: każda inna osoba, o odpowiednich dla danego stanowiska kompetencjach może z powodzeniem poprowadzić działania będące dotychczas domeną niezastąpionego urzędnika. Dzieje się tak dlatego, gdyż osoba przejmująca dane stanowisko, po zapoznaniu się z procedurami i instrukcjami stanowiskowymi (są to bardzo szczegółowe procedury, które dotyczą bardzo konkretnych czynności), wie w jaki sposób załatwiać sprawy petentów. Urząd staje się przewidywalny i efektywny w swoich działaniach, a dzięki temu zyskuje prestiż i wiarygodność w oczach społeczności lokalnych. Prestiż i wiarygodność, to chyba najważniejsze powody do podejmowania akcji typu: Przejrzysta gmina itp. Czy te akcje zastąpią system? Niestety NIE. Dlaczego? Systemy jakości nie powstały w umysłach teoretyków. Zostały one wypracowane kosztem wielu doświadczeń i obserwacji firm, które nie potrzebowały systemów jakości, aby odnieść sukces. Te firmy potrzebowały klientów. Kosztem wielkich pieniędzy, pracy zespołów naukowców oraz wielu doświadczeń, wypracowały systemy identyfikacji potrzeb klientów i adekwatnego, przewidywalnego reagowania, w taki sposób aby klient zawsze do nich powracał. Te efektywne sposoby adekwatnego reagowania to właśnie systemy jakości ISO. Ulegają one ciągłym modyfikacjom, odpowiadając na zmieniające się potrzeby współczesnego świata. Nie ma systemów od początku idealnych. System posiada mechanizmy, które wykorzystują uwagi i sugestie petentów w pracach nad doskonaleniem systemu. Są to działania korygujące i zapobiegawcze. Każde rozwiązanie można zastąpić lepszym zarówno z punktu widzenia osób pracujących w gminie posiadającej system, jak i jej klientów. Dzięki temu gmina jest bliżej jej mieszkańca, a posiadanie systemu przez gminę jest ważnym narzędziem tworzenia małych ojczyzn. TROCHĘ HISTORII O początkach nowoczesnych systemów jakości krąży pewna anegdota: otóż rzecz zaczęła się po drugiej wojnie światowej w Japonii. Japonia była wtedy bardzo zrujnowanym krajem. Mało kto pamięta, że słowo: produkt japoński było synonimem bubla. Ameryka była za to potęgą gospodarczą, a słowo amerykański znaczyło mniej więcej tyle co nowoczesny, niezawodny, trwały słowem produkt wysokiej jakości itp. W tym samym czasie żył w Stanach W. Edwards Deming. Twierdził on, w dużym skrócie mówiąc, że ta sytuacja zmieni się diametralnie jeżeli przedsiębiorstwa amerykańskie nie wprowadzą narzędzi kontroli i doskonalenia jakości. Nie uzyskał on jednak w USA specjalnego posłuchu, usłyszał go natomiast prof. Kaoru Ishikawa i zaprosił do siebie. Był rok Następne 20 lat to szybka odbudowa i bardzo dynamiczny rozwój gospodarki japońskiej. Następne 20 to zalew rynków europejskich i amerykańskich przez znakomitej jakości produkty japońskie. Już w latach 80-tych mówiło się o japońskim sprzęcie jako czymś w zasadzie nie do pobicia (jak słynne japońskie tranzystory ) Lata 90-te to stopniowy zanik zaufania do wyrobów amery- 10

11 kańskich. Obecnie? No cóż, zaryzykuję twierdzenie, że amerykański produkt ma fanów jedynie wśród osób, którzy potrafią wybaczyć brak niezawodności cechujący produkty japońskie, na rzecz posiadania duszy przez coraz gorsze lub coraz droższe maszyny made in USA. Sukcesy japońskie zostały dostrzeżone przez koncerny amerykańskie i europejskie właściwie już w latach 60-tych. Lata 70-te, to zabawne (choć raczej nie dla pracowników owych koncernów) i kosztowne próby mechanicznego przenoszenia doświadczeń japońskich na grunty krajów zachodnich. Okazało się jednak, że w ten sposób nie da się stworzyć drugiej Japonii. Dopiero lata 80-te przyniosły zasadniczy przełom: uwzględniono różnice kulturowe, doświadczenia firm i na tej bazie opracowano międzynarodowe normy jakości, które spowodowały prawdziwą rewolucję w przemyśle zachodnim. Rewolucja przyniosła znakomite efekty, czym należy tłumaczyć popularność i powszechność Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Jednak, mimo tych znakomitych efektów, jeśli spytać mechaników jaki samochód terenowy kupić, słychać często wypowiadaną bez namysłu nazwę Honda Ciągle krąży, także w tej grupie, porzekadło: Każdy samochód będzie kiedyś Oplem. I pomyśleć, że na początku tej drogi japońskie hasło brzmiało: Dogonić Zachód... CO TO MA WSPÓLNEGO Z SAMORZĄ DAMI? Doświadczenia przemysłu bardzo szybko zostały dostrzeżone przez administrację państwową i samorządową. Prym wiodła tu administracja brytyjska, która, z właściwym Anglikom chłodnym pragmatyzmem, zaczęła wdrażać we wszelkiej maści urzędach zasady mające służyć poprawieniu szeroko rozumianej jakości. Oto kilka faktów z ostatnich lat: 1. W 1991 roku W. Brytania publikuje Białą Księgę Karty Obywatelskiej, stawiającej użytkowników usług publicznych na pierwszym miejscu. W ten sposób rozpoczęto dziesięcioletni program podnoszenia standardów usług publicznych, obejmujący również sprywatyzowane przedsiębiorstwa użyteczności publicznej oraz zwiększenia odpowiedzialności dostawców usług. 2. Do roku 1995, zgodnie z danymi zgromadzonymi przez Radę ds. Zarządzania we Władzach Lokalnych, 97% wszystkich gmin Anglii i Walii prowadziło inicjatywy jakościowe. 3. W roku 2001 jest już opracowanych 40 krajowych kart obejmujących wszystkie podstawowe usługi publiczne oraz opracowanych lokalnie kart dotyczących poszczególnych szpitali, szkół, wydziałów samorządowych działających na szczeblu lokalnym, itd. 3. Pierwszy w świecie certyfikat ISO 9001 w administracji publicznej uzyskało w 1995 roku kanadyjskie, piętnastotysięczne miasto Saint Augustine de Desmonres, należące do Wspólnoty Miejskiej Quebec w Kanadzie. 4. Do roku 2001 normy serii 9000 zostały wdrożone w niemal organizacjach na świecie. 6. Do roku 2004 w niektórych krajach np.: w Wielkiej Brytanii wdrożone systemy zarządzania jakością posiada większość urzędów. Są to systemy zgodne z normami serii ISO9000, modele samooceny EFQM (Europejska Fundacja Nagrody Jakości) czy też Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM czy też inne specyficzne dla poszczególnych krajów. (za egov.pl) 7. Odpowiadając na pytanie o przyczyny, które skłoniły je do przyjęcia TQM (Total Quality Management wyższa forma rozwoju ISO), co najmniej 70% gmin angielskich wskazało na pragnienie poprawy jakości świadczenia usług oraz wewnętrznych procesów zarządzania; 50% pragnęło doskonalić współpracę na szczeblu zarządzania i koordynację działań różnych obszarów funkcjonalnych. 8. Mniej więcej połowa wszystkich władz lokalnych oparła swoje podejście do TQM na filozofii autorstwa znanych guru jakości, takich, jak Deming, Juran i Crosby. ISO A SPRAWA POLSKA W Polsce pierwsze wdrożenia w samorządach miały miejsce już w latach 90-tych. Obecnie bardzo dużo organizacji samorządowych posiada wdrożony i sprawnie działający System Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001:2000. Są to podmioty duże i małe, bogate i uboższe. Nie spotkałem się niestety z żadnym wykazem ani nawet statystykami, mówiącymi, który urząd już wdrożył, który wdraża, a który zamierza. Jedno wydaje mi się pewne: im dłużej jakiś samorząd będzie zwlekał z wdrożeniem systemu, tym więcej na tym straci lub opracuje własny, bardziej efektywny system funkcjonowania we współczesnym świecie, zanim oczywiście przepadnie w kolejnych wyborach. KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1. Korzyści wewnętrzne: 1.1. Wypracowanie przejrzystej struktury organizacyjnej 1.2. Ciągłe doskonalenie sprawności funkcjonowania 1.3. Jasne określenie odpowiedzialności i kompetencji poszczególnych pracowników 1.4. Stworzenie podstaw do obiektywnej oceny pracowników 1.5. Poprawa przepływu informacji między poszczególnymi działami i pracownikami 1.6. Większa efektywność wykorzystania środków finansowych 1.7. Lepszy nadzór nad właściwym przebiegiem prac gminy na poszczególnych odcinkach 1.8. Poprawa atmosfery pracy. 2. Korzyści zewnętrzne: 2.1. Zwiększenie prestiżu i wiarygodności w oczach mieszkańców gminy i inwestorów 2.2. Wzrost zadowolenia klientów gminy ze sposobu załatwiania ich spraw 2.3. Przełamanie barier i stereotypów zachowań w relacjach urzędnik petent, interesant 2.4. Radykalne skrócenie czasu oczekiwania przez klienta na zrealizowanie usługi 2.5. Większa wiarygodność wobec struktur Unii Europejskiej (pozyskiwanie funduszy regionalnych i strukturalnych) 2.6. Poprawa wizerunku organizacji pracy całego urzędu w oczach obywateli. Jarosław Kmieć Małopolska Agencja Doradczo-Edukacyjna Kraków ul. Starowiślna 17/7 tel.: ,fax: Zainteresowanych odsyłam do: pl.wikipedia.org/wiki/tqm 11

12 Czysta gmina przykład Wołomina Od 1999 roku Fundacja Nasza Ziemia prowadzi program Czysta Gmina. Do tej pory z naszych doświadczeń i wsparcia skorzystało ponad 70 samorządów w całej Polsce, a sam program został w 2000 roku nagrodzony Złotym liściem Ministra Środowiska. W 2004 roku Fundacja wraz z podwarszawską gminą Wołomin opracowały pierwszy znany nam program informacyjno-edukacyjny, realizujący gminny plan gospodarki odpadami program Czysty Wołomin. Wołomin to miejsce jakich wiele gmina miejsko-wiejska, ponad 60 tysięcy mieszkańców, słabo zorganizowana lokalna społeczność. Gmina jest właścicielem Miejskiego Zakładu Oczyszczania, do którego należy sortownia odpadów. Do początku roku 2005 sortownia przynosiła straty, za które musiała płacić gmina i jej mieszkańcy. Fakt ten, dodatkowo wzmocniony przez ustawowe obowiązki, które spoczywają na gminach oraz otrzymanie przez gminę grantu ze ZPORR, były przyczyną, dla której gmina zdecydowała się na znalezienie partnera i przygotowanie programu informacyjno-edukacyjnego. Wołomin dzień otwarty w Sortowni odpadów W tym momencie narodził się Czysty Wołomin. Zadaniem programu Czysty Wołomin jest racjonalizacja i usystematyzowanie dotychczas istniejącego systemu selektywnej zbiórki w gminie (opartego o gniazda recyklingowe) oraz wprowadzenie na jej terenie zbiórki u źródła. Realizacja samego programu opiera się na integracji lokalnej społeczności i wszelkich działań na terenie gminy dla celu, jakim jest poprawa czystości i porządku, ze szczególnym uwzględnieniem zbiórki u źródła. Jest też część inwestycyjna programu: rekultywacja składowiska odpadów i modernizacja sortowni. Program finansowany jest ze środków ZPORR, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków własnych gminy. Dla realizacji programu zawiązana została Koalicja Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej, która jednoczy różne środowiska: pracowników urzędu, MZO, policję, szkoły i przedszkola oraz lokalne organizacje. W ramach programu na szeroką skalę prowadzona jest akcja informacyjna i edukacyjna. Składa się ona z kilku komponentów skierowanych do różnych odbiorców: dzieci i młodzieży, mediów, lokalnych organizacji oraz dorosłych mieszkańców gminy ta ostatnia grupa ma szczególne znaczenie. Razem z workami, mieszkańcy właściciele gospodarstw domowych, otrzymywali ulotki zawierające podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania systemu oraz praktyczne kalendarze z informacją o terminach odbioru odpadów. Organizowane były również wydarzenia publiczne takie jak, happening Odkrywamy Czysty Wołomin czy Dzień Otwarty w Sortowni, połączony z koncertem znanego zespołu. Na potrzeby mieszkańców uruchomiono w MZO specjalną infolinię. System workowy najpierw wprowadzono na terenie miasta Wołomin, kilka miesięcy później objęto nim wszystkie sołectwa. Miasto, jak i sołectwa zostały podzielone na rejony, obsługiwane w wyznaczone dni. Worki zapełnione prawidłowo posegregowanymi odpadami są odbierane bezpłatnie. System ten okazał się skuteczny, tzn. gwarantuje uzyskanie czystych surowców wtórnych przy jednocześnie niewielkim obciążeniu mieszkańców. Z chwilą wprowadzania workowej zbiórki surowców zniknęły z obszarów 12

13 zabudowy jednorodzinnej gniazda recyklingowe do tej pory wykorzystywane przez osoby nie posiadające umowy na wywóz odpadów jako miejsce pozbywania się śmieci. Wywołało to na początku duże emocje i święte oburzenie, ale szybko sytuacja się unormalizowała. Przeniesienie pojemników wynikało ze strategii przyjętej przez urząd, mającej na celu uporządkowanie spraw związanych z umowami za wywóz odpadów. Do końca listopada 2005 roku zebrano z terenu gminy łącznie 157,14 ton surowców wtórnych, co pozwoliło zaoszczędzić blisko 50 tys. złotych w kieszeniach mieszkańców (tyle musieliby zapłacić za wywóz odpadów nie segregowanych na wysypisko). Po 9 miesiącach funkcjonowania Czystego Wołomina ilość odpadów wysegregowanych w sortowni i przekazanych do dalszego zagospodarowania osiągnęła poziom 50 % (wobec kilku procent sprzed uruchomienia programu). Strategicznym celem programu jest wypełnienie obowiązków zapisanych w gminnym planie gospodarki odpadami. Przed nami jeszcze dużo pracy, lecz wiele wskazuje na osiągnięcie zamierzonych rezultatów. Wołomin warsztaty z papieru czerpanego Przykład Wołomina pokazuje, że wprowadzając selektywną zbiórkę odpadów popartą dobrze zaplanowaną i skutecznie realizowaną akcją edukacyjną i informacyjną, spodziewać można się wymiernych, dużych korzyści. Gminy zainteresowane przepro wadzeniem podobnych działań na swoim terenie, prosimy o kontakt: Ewa Smolska, Fundacja Nasza Ziemia; tel./ fax. (022)

14 Platforma e-dialog Projekt PIW EQUAL Kluczem do sukcesu każdej firmy, bez względu na to na jakim rynku działa i jaką działalność prowadzi, jest optymalne wykorzystanie umiejętności i potencjału pracowników. We współczesnej gospodarce to właśnie ludzie, ich umiejętności, doświadczenie i zaangażowanie w pracę decydują o obliczu przedsiębiorstwa. To, czy poszczególne osoby są zadowolone z pracy na swoich stanowiskach, czy angażują się w wykonywane zadania, czy mają zapewnioną możliwość rozwoju osobistego i zawodowego decyduje o tym, jak skutecznie będą wywiązywać się z powierzonych im obowiązków. Projekt Platforma e-dialog kierujemy do grupy menadżerów małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą podnosić wydajność własnych pracowników oraz skuteczność zarządzania zasobami ludzkimi stosując nowoczesne narzędzia informatyczne oraz sprawdzone rozwiązania modelowe. Nasz projekt jest otwarty dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie Polski, bez względu na lokalizację. Uczestnictwo w projekcie jest dla Państwa całkowicie bezpłatne. Jedynym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie dostępu do Internetu oraz podpisanie umowy uczestnictwa. Każdy z uczestników otrzyma możliwość darmowego użytkowania systemu informatycznego Platforma e-dialog, weźmie udział w organizowanych przez nas seminariach informacyjnych a także uzyska szereg innych korzyści. Chcemy aby każdy przedsiębiorca korzystający z systemu Platforma e-dialog mógł przy jego pomocy realizować następujące zadania: * zamieszczanie ogólnych informacji o firmie za pośrednictwem naszego produktu dane te będą trafiać do potencjalnych pracowników oraz przyszłych klientów Państwa przedsiębiorstwa. * tworzenie wirtualnej bazy danych pracowników każda firma zarejestrowana jako użytkownik serwisu będzie miała możliwość gromadzenia w nim kompleksowych informacji na temat własnych pracowników. Zgodnie z zasadą bezpieczeństwa danych, będą one niewidoczne dla pozostałych użytkowników naszego produktu. * ocenianie kwalifikacji posiadanych przez pracowników każdy z Państwa będzie mógł samodzielnie określić wzorzec kwalifikacji, które powinien posiadać idealny kandydat na dane stanowisko. Następnie, porównując umiejętności posiadane przez osoby wykonujące określoną pracę (zamieszczone w bazie pracowników), będziecie mogli Państwo ocenić w jakim stopniu nadają się one do wykonywania powierzonych im zadań oraz stwierdzić jakie rodzaje szkoleń byłyby dla nich najbardziej odpowiednie. * ocenianie jakości pracy pracowników jednym z elementów systemu informatycznego jest Karta Oceny Pracownika. Uzupełniana regularnie, pozwoli Państwu sprawiedliwie i obiektywnie ocenić zaangażowanie i wydajność pracy poszczególnych osób, porównywać osiągnięcia pracowników między sobą oraz generować zbiorcze zestawienia i raporty o różnym horyzoncie czasowym. * tworzenie planów rozwoju zawodowego pracowników na bazie informacji o kwalifikacjach każdego pracownika i jego zaangażowaniu w pracę przedsiębiorstwa, system informatyczny podpowie Państwu w którym momencie i w jaki sposób zmotywować go do pracy, jaki typ szkolenia byłby dla niego najbardziej odpowiedni itp. * poszukiwanie szkoleń odpowiadających potrzebom przedsiębiorstwa każdy z Państwa będzie miał możliwość wyszukiwania szkoleń i kursów odpowiadających potrzebom firmy w bazie danych ofert instytucji szkoleniowych korzystających z systemu. * wyszukiwanie odpowiednich kandydatów w bazie osób poszukujących pracy każdy z Państwa będzie miał możliwość odnalezienia najlepszych pracowników określając profil idealnego kandydata i filtrując bazę danych według tego kryterium. * korzystanie z moderowanej przez eksperta bazy wiedzy o zarządzaniu personelem zawierającej zestaw przydatnych i praktycznych informacji z tej dziedziny. Stosując nasz system informatyczny, uzyskają Państwo możliwość wykorzystania narzędzi, które dotychczas nie były stosowane na szerszą skalę przez małe i średnie firmy w Polsce. Pozwoli to usprawnić proces zarządzania zasobami ludzkimi w kierowanych przez Państwa przedsiębiorstwach, co w dalszej perspektywie znacząco zwiększy wydajność poszczególnych pracowników i podniesie konkurencyjność Państwa firm. Jakie korzyści uzyska każdy uczestnik projektu? Podpisując umowę uczestnictwa, każdy z Państwa bezpłatnie uzyska dla kierowanej przez siebie firmy szereg korzyści. Do najistotniejszych należą: * możliwość korzystania z systemu informatycznego Platforma e-dialog do końca realizacji projektu (marzec 2008), wraz z opieką techniczną i serwisową, * wsparcie eksperckie i wdrożeniowe pod tym pojęciem rozumiemy możliwość skorzystania ze szkoleń elektronicznych przedstawiających zasady korzystania z systemu informatycznego Platforma e-dialog oraz wzięcia udziału w seminariach informacyjnych poświęconych modelowym rozwiązaniom z zakresu zarządzania personelem, * podnoszenie kwalifikacji pracowników firmy, które wdrożą u siebie wszystkie moduły naszego systemu informatycznego będą miały możliwość wysłania co najmniej jednej osoby na szkolenie zaprojektowane według wskazówek Platformy e-dialog, * certyfikat udziału w europejskim projekcie badawczym każda z firm uczestniczących w naszym przedsięwzięciu otrzyma tytuł Lidera Nowych Technologii na rzecz Rozwoju Zasobów Ludzkich wraz ze stosownym dokumentem potwierdzającym udział w projekcie. Naszym zdaniem, oprócz wymiernych korzyści w postaci podniesienia jakości zarządzania personelem, transferu wiedzy i najlepszych praktyk oraz nieodpłatnego udzielenia licencji na korzystanie z naszego systemu informatycznego, uczestnicząc w naszym projekcie uzyskacie Państwo prestiż wynikający z wzięcia udziału w ogólnoeuropejskim programie badawczym, jakim jest Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Jak wziąć udział w projekcie? Aby wziąć udział w realizacji naszego projektu, wystarczy wypełnić ankietę zgłoszeniową dla przedsiębiorców zamieszczoną na stronie internetowej Tam też znajdą Państwo więcej aktualnych informacji na temat realizowanego przez nas przedsięwzięcia. Po wypełnieniu i przesłaniu ankiety, nasi pracownicy skontaktują się z Państwem i udzielą wszelkich niezbędnych informacji na temat szczegółowych warunków uczestnictwa, a także prześlą wzór umowy na wskazany przez Państwa adres. Więcej informacji na temat naszego projektu mogą również Państwo uzyskać na drodze telefonicznej kontaktując się z Biurem Projektu Platforma e-dialog lub z którymkolwiek spośród naszych Partnerów. 14

15

16 Katalogowanie, archiwizowanie i wyszukiwanie wiadomości W poprzednim artykule przybliżyliśmy organizowanie czasu pracy za pomocą programu Microsoft Outlook. Dzisiaj przedstawimy funkcje pocztowe tej aplikacji, a w szczególności katalogowanie i archiwizowanie wiadomości e- -mail w komputerze. Pełne omówienie tych zagadnień, łącznie z możliwością przejścia szkoleń z zakresu wybranej tematyki można znaleźć w witrynie Office Online (http://office.microsoft.com). Często zdarza się, np. w przypadku korzystania z serwera Microsoft Exchange lub internetowej poczty , że skrzynka pocztowa ma określoną przez administratora pojemność. Przestrzeń dyskowa na serwerze obsługującym system poczty nie jest nieograniczona i w momencie zapełniania się skrzynki możemy otrzymać komunikat i może zostać zablokowana. Niektórym może się wydawać, że wiadomości znajdują się już na naszym dysku twardym. Jednak w rzeczywistości, w przypadku korzystania z serwera Microsoft Exchange lub internetowej poczty , wiadomości znajdują się na serwerze poczty, dopóki nie zostaną przeniesione. Należy więc przechowywać je lokalnie, na własnym komputerze, gdzie nie musimy przestrzegać ograniczeń rozmiaru skrzynki, ustalonych przez administratora systemu. Dokąd zatem je przenieść i jakie korzyści osiągniemy z tego tytułu? Program Outlook pozwala tworzyć lokalne pliki danych nazywane magazynami osobistymi (PST). Plik PST jest repliką oryginalnej struktury plików w profilu programu Outlook, w którym przechowywane są wiadomości i inne elementy znajdujące się na komputerze. Przechowywanie wiadomości w lokalnych plikach pozwoli również na uniknięcie nieporządku. Gdy większość z nich jest przechowywana w osobnej lokalizacji, można skoncentrować się tylko na tych, do których chcemy mieć łatwy dostęp. Pliki PST można skompresować, dzięki czemu przechowywanie wiadomości staje się bardziej wydajne. I wreszcie te pliki można przenosić, na przykład z jednego komputera na drugi, zapisać na dysku CD lub przechowywać na komputerze i udostępniać je innym użytkownikom. Dostęp do wiadomości można chronić hasłem. Otrzymane wiadomości są z reguły umieszczane w skrzynce odbiorczej, stanowiącej część skrzynki (Rys.1) razem z kalendarzem, kontaktami oraz innymi folderami. Wiadomości przechowywane lokalnie są umieszczane w folderach archiwum lub folderach osobistych, osobnych plikach danych znajdujących się poza skrzynką pocztową. Należy pamiętać, że wiadomości umieszczone w pliku PST nie są dostępne z serwera pocztowego. Są przechowywane lokalnie na komputerze, co sprawia, że nie można ich odczytać na innym komputerze, chyba że zostaną tam przeniesione. Plik PST może być otwarty w danym momencie tylko przez jedną osobę. Nawet w przypadku udostępniania komputera i uprawnień dostępu do pliku PST, każdy użytkownik musi go zamknąć, zanim kolejny użytkownik będzie mógł go otworzyć. Archiwizowanie wiadomości można przeprowadzić na kilka sposobów ręcznie, korzystać z plików folderów osobistych lub skonfigurować opcję autoarchiwizacji. W tym procesie jest tworzony folder nazywany Foldery archiwum, który automatycznie dubluje strukturę skrzynki pocztowej. Przyzwyczajenie do wyglądu skrzynki pocztowej nie ma znaczenia, ponieważ foldery archiwum wyglądają dokładnie tak samo. (Rys.2) Domyślnie autoarchiwizacja odbywa się co 14 dni. Jednak możemy zmienić jej częstotliwość, zmieniając liczbę w polu dni. Ta czynność może dotyczyć nie tylko wiadomości, ale także elementów z folderów Kalendarz i Zadania. Inną ciekawą opcją omawianej funkcji jest możliwość takiej konfiguracji, że różne foldery będą archiwizowane z różną częstotliwością lub wcale. Można również opróżniać określone foldery bez archiwizowania ich zawartości. Po wybraniu tych ustawień zostanie przeprowadzana autoarchiwizacja. Jednak zawsze należy pamiętać o konieczności wykonywania okresowych dostrojeń. (Rys.3) Po dodaniu lub usunięciu folderu, trzeba dostosować niestandardowe ustawienia, aby odpowiadały nowej strukturze folderów w poczcie. Szczególnie ważnym zagadnieniem jest łatwy dostęp do wiadomości archiwalnych. Kliknięcie na folderze 16

17 archiwum spowoduje wyświetlenie jego zawartości w takim samym formacie, jaki jest używany w Skrzynce pocztowej. Otwarta wiadomość archiwalna będzie wyglądać tak samo, jak przed archiwizacją. (Rys.4) Ma to olbrzymie znaczenie, gdy musimy wracać do korespondencji dotyczącej zamkniętych, zrealizowanych już projektów. Jedną z opcji archiwizacji w programie Microsoft Outlook jest możliwość nadawania nazwy wszystkim folderom w Folderach osobistych. Archiwizowanie wiadomości w folderze osobistym pozwala na uzyskanie maksymalnej kontroli nad tym, jak i gdzie są one przechowywane. Używając folderów osobistych, można konfigurować foldery i przenosić wiadomości ręcznie. Dzięki nim możemy zaprojektować system katalogowania. Mamy możliwość łączenia folderów w skrzynce odbiorczej lub dzielenia folderów skrzynki, w zależności od właściwości skatalogowanych wiadomości. Dużym ułatwieniem dla użytkowników pracujących nad wieloma zadaniami jest ich dzielenie według projektów, a następnie według nadawców. Tej swobody nie ma w przypadku folderów archiwum, które przypominają skrzynkę pocztową. Tworzenie folderów osobistych należy rozpocząć od kliknięcia polecenia Nowy w menu Plik. (Rys.5) Po utworzeniu folderów osobistych zaleca się utworzenie kilku folderów wewnątrz nich. Na przykład w folderze o nazwie Tymczasowy mogą być umieszczane wiadomości, które musimy zachować na krótki okres. Po utworzeniu systemu katalogowania możemy rozpocząć przenoszenie wiadomości w następujący sposób: klikając je prawym przyciskiem myszy, a następnie klikając polecenie Przenieś (jest to jedyna metoda przenoszenia wiadomości podczas, gdy jest ona otwarta tylko w ten sposób można ją przenieść!!!), przeciągając, tworząc zasady przenoszenia automatycznego. A jak postąpić, gdy potrzebujemy utworzyć dwa osobne zestawy folderów osobistych? (Rys.6) Możemy utworzyć jeden folder nadrzędny dla wiadomości dotyczących określonego projektu oraz drugi folder nadrzędny do przechowywania korespondencji prywatnej. Domyślnie za każdym razem, gdy dodajemy nowy zestaw folderów osobistych, nadrzędny folder domyślny jest nazwany Foldery osobiste. Dla przejrzystości układu i widoku naszej skrzynki pocztowej wystarczy zmienić domyślną nazwę na charakterystyczną, opisującą jego zawartość. Z dnia na dzień otrzymujemy coraz więcej wiadomości pocztowych dotyczących projektów i zleceń. Nawet regularne przeprowadzanie procesu archiwizacji lub spersonalizowanie skrzynki pocztowej według naszych potrzeb nie gwarantuje nam, że nie zgubimy ważnej informacji. Przed tym uchroni nas właściwa konfiguracja Folderu wyszukiwania. Należy go traktować jako folder wirtualny, w którym znajdują się jedynie raporty wyników wyszukiwania. Wyświetlane w nim wiadomości w rzeczywistości się w nim nie znajdują. Dzięki temu, że foldery wyszukiwania są folderami wirtualnymi, pozwalają w wygodny sposób wyświetlać żądane wiadomości bez wprowadzania zmian w systemie przechowywania wiadomości. Folder wyszukiwania można skonfigurować na dwa sposoby: * Z menu Plik. Jeżeli folder wyszukiwania jest konfigurowany z wykorzystaniem menu Plik, istnieje możliwość wybrania wielu wstępnie zdefiniowanych opcji folderów wyszukiwania. Microsoft Outlook tworzy folder wyszukiwania na podstawie wybranych opcji. Po utworzeniu folder wyszukiwania jest wyświetlany w okienku nawigacji. Znajduje się tam folder Foldery wyszukiwania, zawierający wszystkie utworzone wyniki wyszukiwania, oraz trzy domyślne foldery wyszukiwania: Z flagą monitującą, Duże wiadomości oraz Nieprzeczytana poczta. (Rys. 7) * Z paska znajdowania. Po uruchomieniu paska znajdowania użytkownik określa kryteria wyszukiwania, a następnie klika przycisk Znajdź teraz, aby znaleźć wiadomości. Po zakończeniu wyszukiwania kryteria wynikowe można zapisać jako nowy folder wyszukiwania. Na wiadomościach wyświetlanych w folderze wyszukiwania można wykonywać pewne czynności. Wiadomości można przenosić i kopiować do zwykłego folderu oraz usuwać. Można je też oczywiście czytać (lub po prostu oznaczyć jako przeczytane). W folderze wyszukiwania można wykonywać te wszystkie czynności, które zazwyczaj wykonywane są w konwencjonalnym folderze (przeciągając wiadomość lub klikając ją prawym przyciskiem myszy). Jednak nie można przeciągać wiadomości do folderu wyszukiwania wiadomość może znaleźć się w tym folderze tylko wtedy, gdy spełni kryteria skonfigurowane dla danego folderu. Więcej informacji dotyczących zaawansowanych funkcji programu Microsoft Outlook można znaleźć na stronach witryny Microsoft Office Online (http:// office.microsoft.com). Udostępnione w witrynie szkolenia pozwolą Państwu dokładnie zapoznać się z zaprezentowanymi funkcjami, jak również sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. 17

18 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités promuje magazyn GMINA w Brukseli W dniach 9-10 lutego 2006 roku w biurze Energie Cités w Brukseli odbyło się seminarium dotyczące organizacji i funkcjonowania punktów doradczych help desk w ramach działań w projekcie RUSE Poprawa efektywności energetycznej dzięki funduszom strukturalnym. W seminarium wzięli udział przedstawiciele Energie Cités, organizacji i instytucji z pięciu krajów europejskich uczestniczących w projekcie RUSE (Polski, Litwy, Słowacji, Czech i Francji) oraz zaproszeni eksperci z Kirklees Metropolitan Council oraz Leicester Energy Agency z Wielkiej Brytanii, którzy posiadają ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu punktu help desk. Partnerzy uczestniczący w projekcie mają obowiązek założenia punktu help desk w swoim kraju. Głównym zadaniem punktów jest udzielanie władzom lokalnym porad, jak lepiej wykorzystywać fundusze strukturalne do realizacji projektów związanych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz odnawialnych źródeł energii. Podczas seminarium eksperci z Wielkiej Brytanii podzielili się swoimi doświadczeniami na temat sposobu organizacji i działania punktów help desk funkcjonujących w Kirklees Metropolitan Council i Leicester Energy Agency. Omówili metody działania, zakres udzielanych porad i informacji, a także Na zdjęciu od lewej: Christophe Frering (Energie Cités) - koordynator projektu, Prakash Patel ekspert z Leicester Energy Agency Na zdjęciu od lewej: Sigitas Masaitis (Litwa), Marcin Madej (Polska), Ramute Grikstaite (Litwa), Maria Stankiewicz (Polska), Christophe Frering (Francja), Steward Conway (Wielka Brytania), Juraj Krivosik (Czechy), Kay Beagley (Wielka Brytania), Prakash Patel (Wielka Brytania), Marek Bobis (Słowacja), Marian Honaizer (Słowacja) napotykane problemy i sposoby ich rozwiązywania. Następnie przedstawiciele krajów uczestniczących w projekcje dokonali krótkich prezentacji swojej działalności w ramach projektu RUSE. Stronę polską reprezentowali Maria Stankiewicz i Marcin Madej ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités. Dyrektor Stowarzyszenia Maria Stankiewicz przedstawiła dotychczasowe działania w ramach projektu RUSE, które obejmują m.in. organizację konferencji, wydanie płyt CD-ROM, promocję dobrych praktyk, a także nawiązanie współpracy z miesięcznikiem Gmina, w którym Stowarzyszenie publikuje artykuły na temat efektywności energetycznej oraz sposobów wykorzystania odnawialnych źródeł energii celem zainicjowania współpracy w ramach help desk. Podobną działalnością i osiągnięciami pochwalili się przedstawiciele pozostałych partnerów uczestniczących w projekcie Ramute Grikstaite z Litwy, Marian Honaizer ze Słowacji oraz Juraj Krivosik ze Czech. Rozpoczęto dyskusję, której głównym celem była wymiana poglądów na temat efektywnego i skutecznego funkcjonowania punktów doradczych help desk. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że najistotniejsze w funkcjonowaniu help desk jest udzielanie aktualnych, wyczerpujących i szybkich odpowiedzi na zadane pytania oraz możliwość nawiązania łatwego kontaktu z osobami zajmującymi się udzielaniem informacji (zarówno przez telefon, mail, jak i osobiście). Eksperci z Wielkiej Brytanii zwrócili uwagę na znaczenie odpowiednio przeprowadzonej kampanii informującej potencjalnych projektodawców o powstaniu help desk oraz zakres udzielanej pomocy i porady tak, aby wszyscy zainteresowani wiedzieli o istnieniu takiego punktu i możliwości uzyskania w nim bezpłatnych porad i informacji. Wiedza wyniesiona z warsztatów pozwoli na właściwe przygotowanie naszego punktu Help Desk, którego siedzibą będzie biuro Stowarzyszenia. Marcin Madej Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 18

19

20 Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w gminach projekt Partnerstwa na rzecz Rozwoju EQUAL Celem projektu pt. Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanego przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, jest pomoc w aktywizacji społeczno-gospodarczej osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich i małomiasteczkowych, poprzez organizowanie spółdzielni socjalnych w gminach. Projekt ma także na celu wypracowanie polskiego modelu spółdzielni socjalnej osób niepełnosprawnych SSON, z zasadniczą funkcją samorządu gminnego, jako lokalnego podmiotu inicjującego przedsięwzięcia gospodarki społecznej, jakimi są spółdzielnie socjalne. Projekt realizowany będzie w formule partnerskiej, skoordynowanej współpracy takich organizacji jak: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Związek Gmin Wiejskich RP, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Fundacja Promocji Gmin Polskich. Administratorem projektu będzie PFRON. Projekt będzie realizowany przez dwa lata do końca 2007 roku. Program projektu zakłada przystąpienie do Partnerstwa 30 gmin o charakterze wiejskim i małomiasteczkowym, bezpośrednio zainteresowanych utworzeniem na swoim terenie spółdzielni socjalnych dla lokalnych osób niepełnosprawnych. Pośrednio w projekt zaangażowanych będzie 300 gmin. Lista zainteresowanych gmin powstanie do końca marca br. Dla osiągnięcia założeń projektu mogą powstawać celowe związki gmin, których celem będzie utworzenie 10 modelowych spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych. W miejscowościach, w których powstaną te spółdzielnie, FPGP planuje przeprowadzenie lokalnych kampanii informacyjno-promocyjnych, adresowanych do osób niepełnosprawnych, samorządowców oraz lokalnych organizacji społecznych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Innowacyjnym elementem projektu będzie wypracowanie możliwości aktywizacji gospodarczej osób niepełnosprawnych przez samorząd gminny, a w wymiarze długofalowym przejęcie wielu zadań ze szczebla powiatowego, poszerzenie i wzbogacenie ich o elementy innowacyjne. Projekt adresowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w równej mierze do mężczyzn, jak i kobiet. W wyniku realizacji projektu przewiduje się stworzenie 120 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych (w tym 60 kobiet) i 30 osób sprawnych (w tym 15 kobiet). W tworzonych spółdzielniach socjalnych będą oni świadczyć usługi na rzecz społeczności lokalnej i lokalnego lub regionalnego rynku. Projekt przewiduje utworzenie Partnerskiego Ośrodka Wsparcia Spółdzielni Socjalnych PO- WSS, który będzie służył permanentnym doradztwem w zakresie organizacji i zarządzania, BHP, finansowana, marketingu i aspektów prawnych tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych. Zorganizowany zostanie cykl szkoleń dla samorządowców i lokalnych organizacji społecznych, zainteresowanych rozwijaniem spółdzielczości socjalnej na swoim terenie. Istotnym elementem projektu jest współpraca ponadnarodowa, dzięki której będzie możliwe innowacyjne zaadaptowanie rozwiązań spółdzielczości socjalnej niepełnosprawnych, wypracowanych w innych krajach europejskich, jak również w Ameryce Płn. Projekt ma także aspiracje legislacyjne (tzw. mainstreaming), polegający na włączeniu rezultatów projektu do działań polityki społecznej prowadzonej przez instytucje państwowe i wdrożeniu takich rozwiązań prawnych do ustaw regulujących kwestie tworzenia i działania spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych, aby maksymalnie sprzyjały inicjowaniu i rozwojowi takich przedsięwzięć. O działaniach Partnerstwa będziemy informować na bieżąco w miesięczniku GMINA, na stronach internetowych partnerów i zainteresowanych organizacji, w mediach lokalnych i ogólnopolskich oraz w specjalnym periodyku-suplemencie, poświęconym tej tematyce pt. Gmina niepełnosprawnym niepełnosprawni gminie, który będzie wydawany co dwa miesiące przez FPGP. Wszystkie zainteresowane gminy zapraszamy do współpracy i bliższego zainteresowania się tą cenną inicjatywą! Informacja: Mikołaj Niedek FPGP tel

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 2 z 5 Szanowni Państwo, Urzędy gmin i miast będąc gospodarzami na swoim terenie, poprzez

Bardziej szczegółowo

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Konferencja Zarządzanie kosztami energii jako ważny element budżetu samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Jak planować i finansować gminne przedsięwzięcia energetyczne. Wpisany przez Marcin Skomra

Jak planować i finansować gminne przedsięwzięcia energetyczne. Wpisany przez Marcin Skomra W unijnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich ustalono możliwość ubiegania się o refinansowanie w 75 proc. przedsięwzięć energetycznych realizowanych przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Sieci energetyczne identyfikacja problemów Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Ustawa Prawo energetyczne cele Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Zasady oszczędnego i racjonalnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE G M I N A J E L GMINA JELCZ-LASKOWICE Gmina Jelcz - Laskowice znajduje się na wschód od Wrocławia w powiecie oławskim, we wschodniej części

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne platformy współpracy mające na celu kształtowanie i wdrażanie lokalnej oraz regionalnej polityki energetycznej

Nowoczesne platformy współpracy mające na celu kształtowanie i wdrażanie lokalnej oraz regionalnej polityki energetycznej Nowoczesne platformy współpracy mające na celu kształtowanie i wdrażanie lokalnej oraz regionalnej polityki energetycznej II SPOTKANIE KOALICJI Katowice 12.06.2014r. BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona gospodarka energetyczna czy warto?

Zrównoważona gospodarka energetyczna czy warto? Zrównoważona gospodarka energetyczna czy warto? Warszawa, 6 marzec 2014r. BOŻENA HERBUŚ - Lider Koalicji NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI tel. +48 (34) 370 75 06 e-mail: bherbus@czestochowa.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Piotr Kukla FEWE - Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice tel./fax +48 32/203-51-14 e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl

Bardziej szczegółowo

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Przewodnik przedsiębiorcy Czy inwestycja w kogenerację może być korzystna

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA. Część 01.

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA. Część 01. AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 01 Część ogólna W-854.01 2/10 SPIS TREŚCI 1.1 Podstawa prawna opracowania...

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Dobrich gmina niezależna energetycznie

Dobrich gmina niezależna energetycznie Dobrich gmina niezależna energetycznie gmina Dobrich (Bułgaria) Wprowadzenie Gmina Dobrich jest jedną z gmin założycielskich Bułgarskiej Miejskiej Sieci Efektywności Energetycznej EcoEnergy i jednym z

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Archiwum Miasta Częstochowy BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI 1. ZAKRES PLANU 2. INWENTARYZACJA BAZOWA 3. CELE PLANU Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 Zakres PGN 1. Stan obecny - ocena sektorów, opracowanie bazy danych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI Warszawa 30.09.2011 Regionalna agencja energetyczna ( geneza ) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa mówi, że prowadzi on politykę

Bardziej szczegółowo

PATRYK CHAJA SEBASTIAN BYKUĆ

PATRYK CHAJA SEBASTIAN BYKUĆ KLASTRY ENERGII WEDŁUG IMP PAN PATRYK CHAJA SEBASTIAN BYKUĆ Gdańsk 26.04.2017 BARDZO CIEKAWY POMYSŁ Klastry Energii Źródło: https://www.lochemenergie.net/ Udało się w Szwecji, Holandii, Niemczech, Włoszech

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA GMINA Z ENERGIĄ

MAZOWIECKA GMINA Z ENERGIĄ DZIEŃ ZIEMI 2009 Mazowiecka Gmina z ENERGIĄ Samorząd Województwa Mazowieckiego Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej zapraszają do udziału w konkursie organizowanym z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi,

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele. Sopot 18 września 2015r.

Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele. Sopot 18 września 2015r. Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele Sopot 18 września 2015r. Maciej Kazienko Pomorskie Dni Energii Największa w północnej

Bardziej szczegółowo

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią cele i założenia funkcjonowania

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią cele i założenia funkcjonowania Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Utworzenie Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

Współpraca z gminami w kontekście planowania energetycznego. Łódź r.

Współpraca z gminami w kontekście planowania energetycznego. Łódź r. Współpraca z gminami w kontekście planowania energetycznego Łódź 28 03 2008 r. 1. Wprowadzenie Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, obowiązująca od 4 grudnia 1997 r. (wraz ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA. Część 01.

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA. Część 01. AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 01 Część ogólna W 755.01 2/12 SPIS TREŚCI 1.1 Podstawa prawna opracowania... 3

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny LED Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010 Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków Kraków, 14 stycznia 2010 3 Ciepło sieciowe z kogeneracji Efektywny energetycznie produkt spełniający oczekiwania klientów 4 Ekoplus Sp. z o.o. Naszym

Bardziej szczegółowo

Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o. o.

Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o. o. Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o.o., z dniem 1 grudnia 2013 r. rozpoczął realizację dwóch projektów doradczo-szkoleniowych pt.: Klimatyczne uzdrowiska oraz Czas na ekologiczny hotel. Projekty są

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej

Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej Nowy wydział ds. energii w Koszycach wprowadza OZE oraz inne środki efektywności energetycznej Koszyce (Słowacja) Wprowadzenie W styczniu 2009 roku w Koszycach został utworzony miejski wydział ds. energii.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

EKOKreatywne Firmy. nowe kompetencje - czysty zysk. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EKOKreatywne Firmy. nowe kompetencje - czysty zysk. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EKOKreatywne Firmy nowe kompetencje - czysty zysk Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czy projekt jest dla Ciebie? TAK Jeżeli jesteś mikro,

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

ergo energy to: www.ergoenergy.pl

ergo energy to: www.ergoenergy.pl ergo energy to: Sprzedaż energii elektrycznej na terenie całego kraju. Lider w implementacji nowatorskich rozwiązań. Realizacja projektów w ramach programów unijnych. Realizacja programów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik GMINA - pośrednik w kontaktach samorządowych

Miesięcznik GMINA - pośrednik w kontaktach samorządowych Miesięcznik GMINA - pośrednik w kontaktach samorządowych Magazyn GMINA To czasopismo, założonej w 1994 roku przez kilkanaście instytucji: agend rządowych, stowarzyszeń miast i gmin oraz banków; Publikacja

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Rola przedsiębiorców, administracji samorządowej, szkół w kształtowaniu postaw ekologicznych społeczeństwa.

Rola przedsiębiorców, administracji samorządowej, szkół w kształtowaniu postaw ekologicznych społeczeństwa. Rola przedsiębiorców, administracji samorządowej, szkół w kształtowaniu postaw ekologicznych społeczeństwa. dr Maria Palińska Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu Dofinansowano

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności Wojciech Stawiany Doradca, Zespół Strategii i Współpracy w NFOŚiGW Konferencja Podkomisji Energetyki Sejmu RP i Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa w naszych rękach budujemy Lokalne grupy projektowe

Inicjatywa w naszych rękach budujemy Lokalne grupy projektowe Inicjatywa w naszych rękach budujemy Lokalne grupy projektowe PODSUMOWANIE PROJEKTU 8 Lipiec 2010 Opr. Karolina Szafraniec Bliżej Lizbony i Barcelony Jak projekt Inicjatywa w naszych rękach-budujemy lokalne

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region

Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region , Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region Oś 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Lokalne społeczności energetyczne wprowadzenie

Lokalne społeczności energetyczne wprowadzenie Lokalne społeczności energetyczne wprowadzenie Adam Frąckowiak, radca prawny Katowice, Czerwiec 2016 SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU W POLSCE Raport dla Ministerstwa Gospodarki Departamentu

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2010 Usługi Techniczne i Zdrowotne

Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2010 Usługi Techniczne i Zdrowotne Oceny są dokonywane w grupach samorządów o zbliżonej wielkości i charakterze: powiatów, miast na prawach powiatu i miast powyżej 50 000 mieszkańców, miast poniżej 50 000 mieszkańców i gmin wiejsko-miejskich

Bardziej szczegółowo

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre Gmina jako klient na rynku elektroenergetycznym racjonalizacja zużycia energii na przykładzie Miasta Częstochowy URZĄD D MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo