DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIgKU FILATELISTÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIgKU FILATELISTÓW"

Transkrypt

1 f DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIgKU FILATELISTÓW U) 1 s FIN LA N D Reprodukowane znaczki Finlandii ukażą się 13 maja w związku z 100 rocznicą zorganizowania administracji lasów (znaczek 30 mk) i 100-leciem zalożenia pierwszego parowego tartaku (znaczek 10 mk). NR 8 (83) ROK VI WARSZAWA 15 KWIECIEŃ 1959

2 POCZTA OSIEDLI Na lamach naszego pisma ogłosiliśmy już szereg opracowań wielu znaczków i nalepek wydanych przez różne władze i instytucje polskie, w okresle 11 wojny światowej i bezpośrednio po wojnie. Wydania te interesują nie tylko filatelistów polskich o czym świadczy m.in. fakt, że arłykul M. Perzyńskiego o poczcie międzyobozowej w Niemczech ( Filatelista" nr 20 w 1957 r.) został przetłumaczony na język angielski i wydany w lormie broszury w Wielkiej Brytanii. Dziś drukujemy nową pracę tego autora o poczcie osiedli polskich w Dalii. Temat ten jest stosunkowo mniej znany w kraju i doczekał się większej liczby opracowań za granicą, niż na lamach naszej prasy. (Red.) Dowództwo 2-go Korpusu pismem z dnia 27.X.1945 r. wydało zezwolenie na wydanie znaczków o łącznym nakładzie 1,5 mln sztuk. Uzyskane kwoty ze sprzedaży tych znaczków były podzielone w sposób następujący: 500/, na cele Stow. Pomocy Katol. Polaków, 35 /o dla ludności cywilnej w rejonie Berletta Trani, 15 /o na Wydz. Dobr. Żołn. 2 Korpusu. Znaczki rozprzedawane były przez dwie instytucje: War Relief Seryjce oraz National Christian Welfare Conference. Znaczki wydano w dniu 11 lutego 1946 r. Miały one spełniać rolę nalepek na cele dobroczynne. Z uwagi jednak na duże zainteresowanie kupców filatelistycznych, którzy zakup ich uzależniali od ich pocztowego charakteru, instytucje wydające te znaczki zorganizowały lokalny ruch pocztowy pomiędzy osiedlami Berletta i Trani oraz wewnątrz tych osiedli. Osiedla te, w chwili uruchomienia tego ruchu pocztowego, mogły korzystać z poczty polowej, bezpłatnej. Wyjątek stanowiło to, że wszystkie znaczki służyły jako obowiązkowa dopłata (zarządzenie Dowództwa Korpusu) c'o paczek wysyłkowych w obrębie Oddziałów. Ruch pocztowy poczty lokalnej był więc uzasadniony raczej względami filatelistycznymi. Władze pocztowe włoskie, w początkowym okresie, tolerowały znaczki osiedli, nawet jako wyłączną frankaturę na listach również i za granicę w ruchu międzynarodowym. Spowodowane to być mogło zarówno chęcią niezadrażniania stosunków z okupacyjnymi wojskami polskimi, jak i faktem, że listy z tymi znaczkami pochodziły z osiedli odpowiadających pojęciu dla internowanych, były więc zwolnione od opłat i nie było podstaw do żądania opłat pocztowych włoskich, a więc i do nalepiania znaczków włoskich. POLSKICH W ITALII Z tego też okresu znane są listy niefilatelistyczne, które nawet docierały do Polski, pisane przez rodziny przebywające wówczas w osiedlach i zawiadamiające po prostu iż pozostają przy życiu. Znanych jest dużo listów adresowanych do Niemiec, Austrii, Francji i Anglii. Listy filatelistyczne są przeważnie adresowane z osiedla do osiedla lub do wyższych wojskowych przebywających w Londynie. Dopiero w dniu r. Włoskie Ministerstwo Poczt ustaliło, że nie uznaje znaczków osiedli jako franktury w granicach opłaty obowiązującej pocztę włoską, jednak nie zgłasza sprzeciwu aby znaczki te używane były w ruchu pocztowym między obozami polskimi oraz jako dopłata dodatkowa obok znaczków włoskich na listach przesyłanych przez pocztę włoską. Wszystkie urzędy pocztowe polskie ostatecznie zostały zamknięte 15. X r., a władze alianckie (A.M.G.O.T.) okupujące podówczas Włochy zabroniły używania ich w ogóle do frankatury listów i paczek. Druk tych wszystkich znaczków dokonano w Państwowych Zakładach Gr.aficznych w Rzymie (Instituto Piligrafico dello Stato- Officina Carte Valori, Roma). Wydanie I r L. niebieski, Krzyż Virtuti Militari, 2. 3 J. czerwony, żołrierze , 3. 5 L. fiolet., żołnierz 2 Korpusu z sierotą, L. zielony, mapa Italii. Nominał wynoszący 19 lirów był sprzedawany za 70 lirów. Nakład wyniósł ca serii (niewiele ponad ). Papier zwykły, szarawy, gumowanie żółtawe, ząbkowanie 14. Wydanie II r. Znaczek lotniczy L4/1 L. jasnożółty lub blado jasnożółty (cytrynowy) rysunek jak na znaczku nr 1 z czarnym, maszynowym, trzywierszowym nadrukiem nowej wartości: Samolot (POCZTA LOTNICZA) L ", 5a. ditto lecz w kolorze żółtym lub intensywnie żółtym. 142

3 x Znaczków tych bez przedruku nie znamy. Nakład wyniósł ca sztuk znaczków ząbkowanych. Podobno znaleziono tylko kilka arkuszy ciętych. Wobec jednak spekulacyjnego charakteru tego wydania i wobec dość dużej ilości znaczków ciętych u zbieraczy należy przypuszczać, iż musiało ich być znacznie więcej, około kilkudziesięciu arkuszy. Papier, gumowanie i ząbkowanie jak w wydaniu I-szym. Wydanie III. 10.IV.1946 r. Uzupełnienie serii I-go wydania c. brązowy, rys. jak na znaczku nr I, c. zielony/ brązowy, Matka Boska Częstochowska, c. czarny, rys. jak na znaczku nr 2, c. brązowy / zielony, rys. jak na znaczku nr 7, c. fioletowy, rys. jak na znaczku nr 4. Nomina ł wynoszący 2 L. 35 c. był sprze L. czerwony, rysunek jak na znaczku nr 3, na bloczku w prawym górnym rogu, w kole napis War Relief Services N.C.W.C." na dole Poczta Osiedli Polskich w Italii 1945". Wymiar bloków mm na mm (wymiary wahają się w granicach ca 1 mm). Nakład wynosił ca sztuk każdego bloku. Papier szarawy. Gumowanie żółtawe. Dwa tysiące tych bloków wydano na artystycznie wykonanych karnetach, na papierze czerpanym. Karnet zawiera 10 stron, na których w czterech językach, umieszczony był opis genezy i celu wydania znaczków Poczty Osiedli Polskich w Italii. Wszystkie te wydania I IV wykonano heliograwiurą. Nowodruków ani makulatury nie znamy. Znane są tylko podwójne ząbkowanie lub przesunięcie w ząbkowaniu, a w szczególności na znaczku nr 8. Znane są też znaczki nr 9 bez perforacji z lewej strony. Na wszystkich znaczkach spotykamy bardzo drobne usterki druku spowodowane techniką druku. Wszystkie inne nadruki lub przedruki, poza znaczkiem nr 5 (Poczta lotnicza), wykonane na znaczkach nr 1-10 należy bezwzględnie zaliczyć do wydań spekulacyjnych lub prywatnych, wykonanych bezprawnie i bez upoważnienia władz polskich. W 11 dni po zamknięciu urzędów pocztowych polskich w dniu 26.X.1946 r. dokonano oficjalnie przedruku znaczków III-go wy- Poczta lotsttiata,: dawany za 10 lirów. Nakład wyniósł 1 serii. Papier, gumowanie i ząbkowanie w wydaniach poprzednich. Wydanie N. 19.IV.1946 r. Bloki. mln jak. 11. I L.+99 L. szary, rysunek jak na znaczku nr 1, na bloku, u góry, napis Jeszcze Polska nie zginęła", na dole napis Poczta Osiedli Polskich w Italii 1945", L.+247 L. zielonkawoniebieski, rysunek jak na znaczku nr 2, na bloku u góry napis Z ziemi włoskiej do polskiej" na dole Poczta Osiedli Polskich w Italii 1945", dania nr 6 10 tzw. hasłami Roosevelta, a mianowicie: Honor the four freedoms", Szanuj cztery wolności",,,rendez honneur aux quatre libertes". Pod każdym hasłem facsimile podpisu Prez. Roovelta. Nadruk na znaczku nr 6 (15 c.) slogan angielski, zawsze odwrócony, na znaczku nr 7 (30 c.) i nr 9 (60 c.) slogan w języku polskim, zaś na znaczku nr 10 (80 c.) w języku francuskim. Druga litera E" w wyrazie Rendez" bywa często niedobita lub zniekształcona. Nadruki polskie i francuski są wykonane farbą czerwoną, angielski farbą czarną. Z wydań fantazyjnych znane jest wydanie lotnicze". Na wydaniu III-cim znacz- 143

4 ki nr 6 10 zostały zaopatrzone trzywierszowym nadrukiem: Samolot (POCZTA LOTNICZA" +L. 25". Nadruki na znaczkach nr 6, 7, 8 i 10 wykonane są w kolorze czerwonym, na znaczku nr 9 w kolorze ciemnozielonym. Urzędy pocztowe Poczty Osiedli Polskich w Italii otrzymały własne kasowniki o średnicy ca 40 mm, dwuobręczowe, napis w otoku: Poczta Osiedli Polskich w Italii, Barletta Trani", między belkami data. Nad- to osiedla mia ły kasowniki z nazwą miejscowości, jak np. dwuobręczowy o przekroju ca 30 mm, napis u góry OSIEDLE a u dołu TRANI", pośrodku między poprzeczkami data. Znane są listy kasowane kasownikami Polskich Poczt Polowych i to zarówno lądowych jak i morskich, a również listy ze znaczkiem (nr 5) lotnicze, kasowane stemplem podłużnym w ramce Samolotem/ Trani Ancona". Stempel dwuwierszowy. Korespondencja (w pierwszym okresie) wysłana przez urzędy pocztowe włoskie kasowana buła kasownikami włoskimi. Kasownik dwuobrączkowy o przekroju 29 mm napis u góry TRANI", pośrodku data, u dołu między gwiazdkami w nawiasie (SARI)". Barletta" data gwiazdki (BA- RI)". Maciej Perzyński BIBLIOGRAFIA: M. A. Bojanowłcz Prawda o Barlecie Znaczki obozowe Osiedli Polskich w Italii. Wiadomości Fil." Edynburg Rok I 1947, nr 8, str. 2 7 i rok II 1948, nr 1/2, str. 3 d. B. Wendorlf Jeszcze o znaczkach Pocztowych Polskich w Italii. Wiadomości Fil." Edynburg Rok II 1948, ar 11/12, str T. Gryiewski Dodatek nr 1 do katalogu Znaczków Pocztowych Polskich, Łódź 1946 r., str Catalogo Sassone dei francobolli d'italia Trieste Vaticano S. Marino, Wydanie XVIII 1959 r.. str WYWIAD Z DYR. E. POLAKOWSKIM W związku z licznymi listami naszych Czytelników, zwróciliśmy się do Dyr. Państwowego Przedsiębiorstwa Filatelistycznego ob. Edwarda Polakowskiego z prośbą o informacje na temat działalności przedsiębiorstwa i planu na najbliższą przyszłość. Z uwagi na duży wachlarz prac, stanowiących przedmiot zainteresowań Czytelników, naszymi pierwszymi pytaniami objęliśmy zagadnienia ogólne, interesujące wszystkich. Są to przede wszystkim: abonament, sprzedaż znaczków z importu, rozwój sieci sprzedażnej, katalogi, wydawnictwa i pomoce filatelistyczne. Ewentualne dalsze (a właściwie bliższe bardziej szczegółowe) informacje będziemy zamieszczać w następnych numerach w rubryce Co nowego w PPF". Red. Panie Dyrektorze. Zacznijmy od abonamentu, jako najpopularniejszej formy usług przedsiębiorstwa. Przede wszystkim jak wygląda sprawa częstotliwości rozsyłania) Dyr. P. Nie mamy żadnych tendencji przetrzymywania wydań. Naszym założeniem jest rozsyłać abonament co miesiąc do placówek PZF i własnych. Trochę inaczej wygląda tylko abonament indywidualny z miejscowości, gdzie nie ma punktów sprzedaży PPF. Ten rozsyłamy z uwagi na koszty, cztery razy do roku, zasadniczo w terminach kwartalnych, z tym, że serie stykowe" (bliskie pierwszego lub ostatniego dnia kwartału) mogą się znaleźć nie w swoim kwartale". Red. A bloczek jedwabny? Dyr. P. Ze względów technicznych musieliśmy przesunąć wysyłkę tego wyda- nia na pierwszy kwartał br. Oczywiście otrzymują go wszyscy w pełnej abonowanej liczbie, wbrew plotkom o jakichś ograniczeniach. Red. Czy jedwabny bloczek jest związany z obowiązkiem wykupienia serii lotniczej? Dyr. P. Nie. Można wykupić bloczek - nie wykupując lotniczej. Red. A jak Przedsiębiorstwo ustosunkowało się do propozycji sprzedaży serii lotniczej na raty? Dyr. P. Praktycznie realizujemy ten postulat, chociaż nie stosujemy etykietki sprzedaż ratalna". Każdy abonent może wykupywać te serie ratami" do 15 czerwca. Z tym tylko, że ze względów obliczeniowotechnicznych jednorazowy odbiór musi obejmować całą serię. A więc np. abonent 144

5 4-ch serii może je wykupić do 15 czerwca nawet w czterech ratach, tj. po jednej serii. Red. Jeszcze ze spraw abonamentowych... Co z tym już historycznym" zagadnieniem zwiększenia do 10 liczby jednostek abonamentowych dla prowadzących wymianę z zagranicą? Dyr. P. PPF nie miało i nie ma zastrzeżeń w tym względzie. Moim zdaniem realizacja tego postulatu jest wreszcie w końcowym stanie pozytywnego załatwienia. Red. Przejdźmy do drugiej sprawy, która najbardziej psuje krew filatelistom: import znaczków. Dyr. P. Na ten temat nic specjalnie pocieszającego nie mam do powiedzenia. Dość zadowalająca jest sytuacja na odcinku importu z ZSRR, Czechosłowacji i Chin. Liczymy na pewną poprawę w odniesieniu do innych krajów, a przede wszystkim Węgier i Bułgarii. Dążymy do uporządkowania dostaw z krajów kapitalistycznych, a między innymi wprowadzenia stałości dostaw z kilku choćby krajów, np. Francji, Włoch. Należy jednak niestety podkreślić, że z uwagi na ograniczenia dewizowe nie możemy oczekiwać w tym roku poważniejszego wzrostu dostaw znaczków z importu. Red. A więc, zostawiając tę sprawę otwartą, prosimy Pana o informacje, tym razem z własnego podwórka, o sieci sklepów PPF. Dyr. P. Mamy 32 punkty sprzedaży własnej. W najbliższym czasie uruchamiamy sklep w Zielonej Górze i jeszcze w pierwszym półroczu (nareszciell w Przemyślu. Ponadto robią się" własne punkty sprzedaży (sklepy, bądż kioski) w Gliwicach, Zabrzu i Bytomiu. W Krakowie otwieramy drugi punkt na Podgórzu. Ostatnio szereg naszych mniejszych punktów sprzedaży otrzymało zezwolenie na prowadzenie abonamentu (np. Włocławek, Nowa Huta, Częstochowa, Zakopane). Oprócz rozwijania własnej sieci sprzedażnej, wpływamy stale, by w sieci Ruchu" co najmniej 1 kiosk w każdym mieście powiatowym, prowadził asortyment znaczków w pakietach i przyborów filatelistycznych (katalogi, cenniki). Red. Polski Związek Filatelistów przygotował dużą pracę, o całokształcie polskich znaczków pocztowych, (pod redakcją Laszkiewicza i Z. Mikulskiego). Dawno jut informowaliśmy o przekazaniu pierwszej części wydawcy. Do dziś maszynopis podobno spoczywa w biurku wydawcy, z braku zlecenia PPF na wydanie? Dyr. P. Zlecenie z naszej strony, to poważne zaangażowanie się przedsiębiorstwa w imprezę o ogromnych kosztach. Dlatego rzeczywiście zwlekaliśmy z decyzją. Ta cenna pozycja wydawnicza doczekała się już jednak niedawno akceptu, umowa z nami została podpisana i prace ruszyły z miejsca. Na M.W.F. Polska 60" mają być gotowe dwa pierwsze tomy, czyli połowa pracy, obliczonej na 4 tomy. Red. Otrzymaliśmy wiele zapytać' w sprawie albumu do znaczków polskich za cały okres Czy przewidziane jest takie wydanie? Dyr. P. Tak. I to w wersji chyba najwygodniejszej dla zbieraczy. Projektujemy mianowicie wydanie luzem kart stanowiących jak gdyby uzupełnienie znajdujących się na rynku albumów PRL, a pasujących również do albumów wydanych ostatnio in blanco. Zresztą będzie można również nabyć specjalne okładki do materiału przedwojennego i wojennego. Opracowujemy go w 4-ch częściach, które można będzie kupować oddzielnie. Będą to: 1. Polska (zasadnicze wydania) do 1944 roku (łącznie z wydaniami,iondyńskimi"), 2. poczty wojskowe i Litwa Środkowa, 3. wydania lokalne miasta, 4. G.G. i wydania okupacyjne na ziemiach polskich. Red. Czy nie jest przewidziane jakieś popularne wydanie albumu, dla najmłodszych filatelistów? Dyr. P. Owszem. Szykujemy albumik całego świata, zawierający ok miejsc na znaczki. Red. Z dziedziny klaserów będzie coś nowego? Dyr. P. Wydaliśmy, niestety, w dość ograniczonym nakładzie, interesujące klasery w oprawie z plastiku w cenie 55, 75 i 95 zl. Red. To jeszcze trochę luksus, jak na nasze skromne możliwości materiałowe dotyczące plastiku. A z dziedziny przyborów dostaniemy jakąś nowość? Dyr. P. Tak, i właśnie z dziedziny luksusów", jako, że sprowadzone za dewizy z krajów kapitalistycznych. Otrzymaliśmy pewną ilość tzw. Klemmtasche". Jest tego stosunkowo niewiele, to też prośba, aby zbieracze stosowali je wyłącznie do droższych znaczków. Nazwaliśmy je u siebie prowizorycznie uchwytki". A może kto z Czytelników Filatelisty" wymyśli lepszą nazwę? Czekamy na propozycje. Red. Zwycięzca tego konkursu" otrzyma oczywiście piękną nagrodę filatelistyczną od PPF? Dyr. P. Zgoda i na to. 14-5

6 A więc, na zakończenie wywiadu z Dyr. Polakowskim ogłaszamy błyskawiczny konkurs językowy dla naszych Czytelników na polską nazwę uchwytek" klemm- tasche." Prosimy o nadsyłanie propozycji do dnia 1 czerwca 1959 r. pod adresem: Redakcja Filatelisty", Warszawa, Wilcza 46. Rozmowę przeprowadził T. G. FILATELIŚCI - PROBLEMOWCY OBRADUJĄ W lutym br. obradowała w Warszawie Komisja Filatelistyki Problemowej przy Zarządzie Głównym PZF z udziałem pełnomocników Oddziałów do spraw filatelistyki problemowej. Tematem obrad była analiza dotychczasowych wyników pracy Komisji, ustalenie zadań na rok 1959, omówienie podstawowych problemów teoretycznych oraz sprawy oceny i właściwego ustawienia organizacyjnego filatelistyki problemowej w Polsce. Jest faktem bezspornym, że coraz więcej filatelistów interesuje się filatelistyką problemową (tematyczną i motywową). Rzecz zatem zrozumiała, że władze naszego Związku obserwując to narastające zjawisko chcą mu stworzyć prawidłowe warunki rozwoju i zapewnić właściwe miejsce w naszym życiu filatelistycznym. O dynamice tego nowego kierunku zbieractwa świadczyć może fakt, że przeszło połowę zdobytych przez polskich filatelistów medali i dyplomów uzyskano za zbiory tematyzne i motywowe. W dziejach filatelistyki obecny przełom problemowy" przypomina ' nieco pod względem nastrojów i walki nowego" ze starym" przełom, który przeżyła filatelistyka na początku naszego stulecia, jakim było przejście od zbierania wszystkich znaczków do zbierania znaczków poszczególnych państw. W tej chwili przed, młodym stosunkowo, kierunkiem filatelistyki problemowej stoi jeszcze wiele spraw do załatwienia, ale przyszłość niewątpliwie należy do filatelistyki problemowej. Filatelistyka problemowa należy to jasno powiedzieć potrzebuje jeszcze wielu ustaleń, sformułowań, zasad, ażeby była w pełni jednoznacznie odczytywana. Jak każdy nowatorski ruch napotyka ona duże opory ze strony ludzi nawykłych do tradycyjnego sposobu zbierania i tradycyjnego sposobu patrzenia na filatelistykę. Trzeba nadmienić, że poważne niebezpieczeństwo grozi tej nowej formie filatelistyki ze strony dyletantów, którzy z samego faktu, że nie znają się na filatelistyce klasycznej sądzą, że są zbieraczami problemowymi. Jak każda umiejętność, tak i filatelistyka problemowa wymaga dużego wkładu pracy, znajomości wszystkich wartościowych pozycji dotyczących tej umiejętności, stałego śledzenia za dorobkiem teoretycz nym i praktycznym filatelistyki problemowej itd. Dlatego też przechodząc do praktycznych wniosków IV Konferencji Komisji Filatelistyki Problemowej przy Zarządzie Głównym PZF postanowiono, że na łamach Filatelisty" ukażą się liczniejsze, niż dotąd, artykuły poświęcone zasadom filatelistyki tematycznej i motywowej. Wobec poważnych rozbieżności między regulaminem FIP i FIPCO, kol. C. Rudziński z Łodzi przedstawił nowy projekt Zasad opracowywania zbiorów problemowych" i kryteria oceny tych zbiorów na wystawach międzynarodowych (projekt ogłosimy w Filateliście"). Według założeń KFP projekt ten po przedyskutowaniu i poprawieniu winien stanowić polską próbę pogodzenia dotychczasowych regulaminów i jako taki być przedstawiony na najbliższych kongresach FIP i FIPCO. W dyskusji zabierało głos 14 kolegów. Większość wypowiedzi dotyczyła przedstawionego projektu regulaminu dla zbiorów problemowych, oraz spraw organizacyjnych. M. in. kol. Ter-Oganjan omówił sprawę Komisji Tematycznej FIP, oraz podkreślił możliwość poważnego zbliżenia między FIPCO i FIP, co jest w dużym stopniu zasługą PZF. Inni mówcy analizowali drogi rozwoju filatelistyki problemowej, jako ni. in. wyniku zalewu nowości w skali światowej, podkreślali negatywne przyjęcie regulaminu FIP, jako b. niesłusznego, wskazywali na konieczność opracowania nowego regulaminu, przy czym wnosili uwagi do poszczególnych punktów przedłożonego projektu, uważając za konieczne pewne korekty. W swych rozważaniach na tematy filatelistyki problemowej mówcy podkreślali, że zawsze w centrum uwagi musi pozostać znaczek pocztowy, a wiedza filatelistyczna zbieracza winna być wykazywana właśnie jakością znaczków, ich stanem, ilością w stosunku do istniejących itd. Drugim ważnym momentem zbiorów problemowych jest właściwe opracowanie. Na temat aktualnego stanu filatelistyki problemowej w Polsce mówił kol. M. Haydzicki z Tarnowa, na podstawie sprawozdań nadesłanych przez pełnomocników. Podkreślił on wzrost zainteresowania filatelistyką problemową, co widać zarówno na podstawie liczby zbierających, jak i wzrostu udziału zbiorów problemowych

7 na wystawach. Następnie omówił on wyniki uzyskane na wystawach przez poszczególne Oddziały, oraz podkreślił poważne braki występujące na odcinku filatelistyki problemowej, jak np. brak regulaminów i instrukcji, potrzebę pomocy i opieki ze strony Zarządu Głównego PZF nad Oddziałami, konieczność propagandy i pracy terenowej. Postanowiono również ogłosić w Filateliście" ankietę, ażeby, lepiej niż dotąd, zorientować się w kierunkach zainteresowań polskich filatelistów. Opracowana przez KFP instrukcja dla pełnomocników Oddziałowych po zatwierdzeniu jej przez Prezydium Z.Gł. PZF pomoże do pełniejszego rozwoju tej dziedziny zbieractwa. Zagadnienie to łączy się bezpośrednio z opracowywanym na VI Zjazd PZF regulaminem Sekcji Zainteresowań przy Kołach PZF. IV Konferencja KFP wysunęła szereg postulatów (jak np. udział filatelistów-problemowców w komitetach organizacyjnych wystaw i w składach jury, zorganizowanie pokazu prawidłowego i błędneó'o zbioru tematycznego na tym samym materiale filatelistycznym, zorganizowanie wystaw o typie problemowym itp.). Stopniowa reali- zacja tych postulatów, wynikających z planu pracy PZF na rok 1959, zależeć będzie od energii i liczby aktywistów KFP. Wśród problemów międzynarodowego ruchu filatelistycznego poruszono m.in. sprawę tzw. Gildii Gabryelitów". Wyjaśniono, że każdy filatelista ma prawo należeć do dowolnej zagranicznej organizacji filatelistycznej, być jej korespondentem czy też prenumeratorem pism. Tego rodzaju członkostwo może mieć charakter jedynie indywidualny, gdyż prawo do reprezentowania interesów filatelistów polskich za granicą, posiada wyłącznie PZF. Nie można zgodzić się na organizowanie sekcji innych organizacji filatelistycznych w Polsce, jak również na przyjmowanie przedstawicielstwa obcych organizacji przez filatelistów polskich, gdyż jest to sprzeczne z zasadą jedności ruchu filatelistycznego. Przed ogółem filatelistów polskich stoi poważne zadanie: przygotować jak najlepiej, jak najbardziej właściwie i pięknie zbiory na wielką Międzynarodową Wystawę Filatelistyczną POLSKA 60". Wydaje się, że dorobek IV Konferencji KFP dopomoże w należytym wykonaniu tego wielkiego zadania. Włodzimierz Goszczyński NOWOM BRAZYLIA. W związku ze zdobyciem przez drużynę brazylijską w r w Sztokholmie tytułu mistrza świata w piłce nożnej, wydano r. znaczek wartości nominalnej 3,30 Crs, z reprodukcją piłkarza na tle pucharu zdobytego przez drużynę brazylijską. BUŁGARIA wydała w styczniu br. serię z 5 znaczków w związku z IV Kongresem organizacji młodzieżowej im. Dymitrowa: 8 St zielony dziewczęta przy pracy w polu, 12 St brunatny dziewczyna z cielętami, 16 St czerwonobrunatny kopanie ziemi, 40 St ciemnoniebieski robotnik ciągnie taczki i 44 St czerwony - główna kwatera organizacji w Sofii. CHIŃSKA REP. LUDOWA. Dla upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Kobiet wydano 8 marca dwa znaczki. Znaczek 8 fen zielony, przedstawia osiągnięcia kobiet w przemyśle, handlu, rolnictwie, nauce i wojsku. Drugi znaczek 22 fen fioletowy, przedstawia kierowniczą rolę kobiet radzieckich i chińskich w pracy nad zjednoczeniem kobiet całego świata i stworzeniu obozu pokoju. CZECHOSŁOWACJA. 27 lutego ukazały się dwa znaczki z okazji IV Narodo- 147

8 wego Kongresu Spółdzielni Rolnych, który odbył się w dniach w Pradze. Na znaczku 30 hal czerwonym/ niebieskozielonym jest emblemat Kongresu i napis: Za zwycięstwo socjalistycznej produkcji rolnej", zaś na znaczku 60 hal niebieskim/żółtym przedstawione jest symbolicznie braterstwo robotnika i chłopa. FILIPINY. 2 marca ukazał się znaczek 50 c z portretem Cayetano Arellano, pierwszego prezesa Najwyższego Sądu Filipińskiego z okazji 112 rocznicy jego urodzin. Jest to już ósmy znaczek serii Sławni mężowie Filipin". ciemnoniebieski poeta z lutnią, 5 R fioletowy siedzący poeta i 10 R brunatny identyczny jak znaczek 2,50 R. JAPONIA. 16 marca ukazały się dwa znaczki wartości 10 yen z serii Parki narodowe", która ukazywać się będzie stopniowo w ciągu kilku lat. Wydane w tym roku znaczki przedstawiają płaskowzgórze Karst i groty Akiyoshi. 27 marca ukazał się znaczek 10 yen z mapą Azji w związku z azjatyckim Kongresem Kultury, który odbył się w Tokio w dniach marca. Kongres, w którym wzięli udział reprezentanci 20 krajów Azji, odbył się z okazji 2500 rocznicy urodzin Buddy. Kongres ten nie miał żadnych celów religijnych, lecz tylko kulturalne. LcKfuNKI4R1"«FRANCJA. 16 lutego, z powodu podwyższenia taryfy pocztowej wydano znaczek lotniczy 300 fr. z reprodukcją samolotu typu N. S. 760 Paris". GRECJA. W dniach 29.X ukazała się seria Antyczna sztuka grecka", składająca się z 6-ciu znaczków zielony głowa Peryklesa, 20 I cezrwonofioletowy głowa byka, 50 I niebieskozielony głowa Posejdona, 70 1 pomarańczowy głowa wożnicy rydwanu, 1 Dr brunatny głowa młodzieńca i 1,50 Dr kobiety noszące dzbany. HOLANDIA. 4.1V. z okazji rocznicy u- tworzenia organizacji NATO ukazały się 2 znaczki: 12 c i 30 c. Z tej samej okazji i w tym samym wzorze wydały znaczki pozostałe kraje Beneluxu, tj. Belgia i Luksemburg. KANADA. 2.1V. ukazał się znaczek 5 c niebieski w związku z X-leciem NATO. LIBERIA. Reprodukujemy awizowany w nr 4-59, str. 71 blok wydany z okazji X-lecia Deklaracji Praw Człowieka ze znaczkiem lotniczym 20 c. IRAN. Z okazji 1100-lecia urodzin niewidomego poety perskiego Roodaki ukazała się seria z trzech wartości: 2,50 R LICHTENSTEIN. 15.1V. ukazała się seria Drzewa", składająca się z trzech wartości: 20 R szary modrzew, 50 R brunatnoczerwony jarzębina i 90 R zielony lipa. 148

9 DEMOKRATIV,:HE REPUBLIK 1W,t1,1.1 OEUISCK DEMOKRATISCHE REPOWI'. rg:1 25 LfrPVGER rptihjahrsmusse 1959 (":15 fink S! F M,C 'S.rĄ LEiPZIGER FRUHJAHRSMESSE 1959 Y, tlicuff:iok 'dx " 50 CTS copre0 ARREOF 149

10 Tego samego dnia ukazał się znaczek żałobny, wydany z powodu śmierci Piusa XII: 30 R fioletowy/złoty. UAR EGIPT ukazał się znaczek 10 Mills ciemnofioletowy z okazji II Sesji AUT (Arabska Unia Telekomunikacyjna), która rozpoczęła się LIII. w Damaszku. Wzięły w niej udział: Arabia Saudyjska, Irak, Jemen, Jordania, Liban i Zjednoczona Rep. Arabska (Egipt i Syria). Kuwait, Maroko i Sudan będą miały swoich obserwatorów. MEKSYK. 10.X r. wydano z okazji X-lecia Deklaracji Praw Człowieka znaczek lotniczy 50 c, niebieski, z reprodukcją uskrzydlonej postaci kobiety z wieńcem laurowym w ręku. Jest to fragment pomnika niepodległości w Meksyku. NRD. 28, ukazały się 2 znaczki: 10 Pf, zielony i 25 Pf, niebieski, wydane z okazji 150-lecia urodzin Feliksa Mendelsohna Bartholdy ( ). Znaczek 20 Pf, na którym są nuty z I, tzw. włoskiej symfonii A-dur, wydano w stosunkowo niedużym nakładzie. W tym samym, dniu wydano 2 znaczki: 20 Pf, czerwony i 25 Pf, niebieski z okazji Wiosennych Targów Lipskich. 8 marca ukazał się znaczek 10 Mills czerwony/zielony, na którym są dwie flagi i 2 napisy: u dołu UAR", a u góry United Arab States", oznacza to Arabskie Stany Zjednoczone". Taka jest nazwa organizacji obejmującej Zjednoczoną Rep. Arabską (Egipt i Syrię) oraz Jemen. Właśnie z okazji I rocznicy istnienia tej organizacji (dlatego na znaczku jest data ) wydano opisany wyżej znaczek. TURCJA ukazał się znaczek 25 kurus złoty/fioletowy z okazji 25-lecia założenia wydziału rolnego na uniwersytecie w Ankarze. 17 stycznia wydano znaczek 75 kurus złoty/czarny w związku z 75-rocznicą założenia liceum męskiego w Konstantynopolu. Na znaczkach jest emblemat liceum i tablica szkolna z datami: USA. 4.IV.1959 ukazał się znaczek 4 c w kolorze niebieskim w nakładzie 120 mln szt. z emblematem organizacji NATO", w związku z X-leciem jej istnienia. 6 kwietnia wydany został znaczek 4 c w kolorze niebieskim Badania arktyczne" w nakładzie 120 mln. szt. Bardzo ciekawy rysunek przedstawia u góry część globu ziemskiego, z widokiem okolic bieguna północnego. W środku znaczka sanie ciągnione przez psy, a na dole podwodna łódź o napędzie atomowym Nautilus", 150

11 w wodzie pod lodem. Na znaczku są dwie daty: 1909 i Pierwsza odnosi się do zdobycia bieguna północnego przez Roberta E. Peary, druga do przepłynięcia pod lodami bieguna północnego łodzi Nautilus". WĘGRY. W związku z Rokiem Geofizycznym ukazała się seria 7 znaczków. W tym numerze reprodukujemy znaczek 60 F, na którym widoczne jest Słońce, Ziemia, Księżyc, gwiazdy i radziecki sztuczny satelita Słońca. ZW. RADZIECKI. W uzupełnieniu serii lotniczej, z której reprodukowaliśmy i omówiliśmy 3 znaczki w nr 21/58, str. 419, ukazały się dalsze 4 znaczki z reprodukcjami różnych typów samolotów, o wartości nom. 20 kop. 40 kop, 40 kop i 2 Rb. Łącznie seria składa się z 7 znaczków. Wszystkie znaczki ukazały się w małych nakładach również jako nieząbkowane. Ukazały się trzy pojedyńcze znaczki, wszystkie po 40 kop: jeden dla uczczenia szwedzkiej pisarki Selmy Lagerliif ( ), w kolorze brązowym/czarnym, drugi z okazji 50-lecia urodzin litewskiego pisarza P. Cvirka ( ), w kolorze ciemnoszarym/brunatnym, tło żółte i trzeci ku czci Fryderyka Joliot Curie ( ) słynnego fizyka francuskiego, w kolorze sepiat/niebieskim. Znaczek wydany w r IVIichel nr 1717 wartości nom. 1 Rb, przedstawiający grę w koszykówkę, z okazji odniesienia przez drużynę radziecką nieoficjalnego zwycięstwa na mistrzostwach świata w Chile w r. 1959, ukazał się w nowym nakładzie z przedrukiem: Zwycięstwo drużyny koszykowej Zw. Radzieckiego Chile 1959". cm) p ŚWIATOWE MISTRZOSTWA PIŁKI NOŻNEJ Sport ze wszystkich motywów w filatelistyce poszczycić się może największą ilością znaczków. Jak dotąd naliczyć można ponad 1700 znaczków sportowych, wydanych przez przeszło 100 krajów w okresie od pierwszej nowożytnej Olimpiady aż do obecnego roku. Gdy do tego dodamy kilkakrotnie większą ilość różnych kasowników pamiątkowych związanych z imprezami sportowymi, wtedy łatwiej zrozumiemy, ile trudu, czasu, no i pieniędzy potrzeba na opracowanie kompletnego zbioru sportowego. Szeroki zakres tematu sportowego oraz zbyt liczne ukazywanie się znaczków z motywami sportowymi zaczyna sidiniać filatelistów do szukania niniejszych, ale przez to niemniej interesujących zagadnień w tej dziedzinie. Zagadnień, które dopiero podrastają" i dlatego nietrudne są do skompletowania. Takim wdzięcznym tematem mogą być Swiatowe Mistrzostwa Piłki Nożnej, które począwszy od 1930 roku odbywają się podobnie jak Igrzyska Olimpijskie co cztery lata, z tą różnicą, że w olimpijskich rozgrywkach piłki nożnej mogą brać udział tylko amatorzy, a w rozgrywkach światowych organizowanych przez Międzynarodową Federację Związków Piłki Nożnej 151

CZESŁAW SŁANIA 22.10.1921 Czeladź Data i miejsce urodzin Czesława Słani. 1927 Przeprowadzka wraz z rodziną do wsi Osmolice koło Lublina 1945 Wstąpienie do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 1947-1949

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA 900 LAT OBRONY GŁOGOWA GŁOGÓW 2009

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA 900 LAT OBRONY GŁOGOWA GŁOGÓW 2009 MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA 900 LAT OBRONY GŁOGOWA GŁOGÓW 2009 Termin wystawy: 11.11.2009 14.11.2009 roku Wystawa zorganizowana z okazji; - 900 lat Obrony Głogowa - 10 rocznica powstania Powiatu

Bardziej szczegółowo

SIATKÓWKA. Ukochany sport milionów Polaków (mój też)

SIATKÓWKA. Ukochany sport milionów Polaków (mój też) SIATKÓWKA Ukochany sport milionów Polaków (mój też) TROCHĘ HISTORII Pomysłodawcą reguł gry w piłkę siatkową był William G. Morgan na co dzień nauczyciel wychowania fizycznego w Young Men's Christian Associaton

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 Załącznik Nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wizytówek, papieru firmowego oraz innych druków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia poniższe zestawienie:

Bardziej szczegółowo

KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY

KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY INFORMATOR 2000 KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY NR 8 LISTOPAD 2000 Wiele razy była mowa o problemach jakie mają filateliści z naszą Pocztą, o nakładach, nieciekawych emisjach, ozdobnych arkusikach itp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach 1 REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach 1. Zebranie Przedstawicieli Członków działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982, Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Aukcja 28

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Aukcja 28 177 *177. *178. 178 1 złote 1932 Av: orzeł, rok i napis, Rv: głowa kobiety, men. Warszawa srebro, wypukły napis PRÓBA, plamki na awersie i rewersie ø20 mm, waga 3,41 g,nakład 120 szt. Kop. 2888 R5, F P

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ - FAWORYCI I SZANSE POLAKÓW BS/92/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ - FAWORYCI I SZANSE POLAKÓW BS/92/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ, DO TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ I DO TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła

ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła Załącznik do Uchwały nr 4/11/2016 z dnia 14.11.2016 r. ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję 2017-2020 ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła Walne zgromadzenie zwołuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia go do obiegu (M.P.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Podręcznik tematyka (12) Ryszard Prange Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Wysokie oceny może uzyskać na wystawie taki eksponat tematyczny, który zaprezentuje dobry, ciekawy materiał filatelistyczny.

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt r) w zw. z art. art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt r) w zw. z art. art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 171 Uchwała nr VI/171 z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu Członek Honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Foldery do monet NBP - osobna kolekcja czy zwykły dodatek?

Foldery do monet NBP - osobna kolekcja czy zwykły dodatek? Foldery do monet NBP - osobna kolekcja czy zwykły dodatek? Po sześciu latach od napisania i pięciu latach od zamieszczenia artykułu pt.: Foldery do monet NBP - osobna kolekcja czy zwykły dodatek? postanowiłem

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska za rok 2010.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska za rok 2010. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska za rok 2010. 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu Przyjaciół Miasta Kamieńska. Nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 8125861, faks 033 8124119.

I. 1) NAZWA I ADRES: Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 8125861, faks 033 8124119. Bielsko-Biała: Świadczenie usług wykonania druku publikacji pt. /Wpływ kultury i sztuki na rozwój lokalny miasta/- realizowanych przez Galerię Bielską BWA w ramach projektu Lokomotywa - strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI QSL CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

REGULAMIN OBSŁUGI QSL CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW REGULAMIN OBSŁUGI QSL CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW (zatwierdzony przez Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców w dniu 6 lutego 2013 roku) I. WST Ę P 1. Polski Związek Krótkofalowców

Bardziej szczegółowo

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Tomasz Nowak, Daria Kaszyńska-Dobrołęcka BibliotekaAnaliz Warszawa 2009 Copyright by Piotr

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. nr. 67 poz. 329 z późn.

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin obrad regionalnego walnego zebrania, dalej zwany regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452

REGULAMIN. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452 W KATOWICACH REGULAMIN ŚLĄSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Kandydat do nagrody i tytułu Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. dotyczący 51. Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych WROCŁAW-DŁUGOŁĘKA 2011

KOMUNIKAT. dotyczący 51. Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych WROCŁAW-DŁUGOŁĘKA 2011 1 Wrocław 30.09.2011r KOMUNIKAT dotyczący 51. Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych WROCŁAW-DŁUGOŁĘKA 2011 Nawiązując do ustaleń z posiedzenia Zarządu Okręgu, podczas którego organizację 51. Okręgowej Wystawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2016. Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie

Zarządzenie Nr 27/2016. Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie Zarządzenie Nr 27/2016 Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia nowego cennika opłat wejścia do Muzeum Zamkowego w Pszczynie Na podstawie art. 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zakresie i wynikach przeprowadzonego postępowania uzgadniającego

INFORMACJA o zakresie i wynikach przeprowadzonego postępowania uzgadniającego MINISTER INFRASTRUKTURY Cezary Grabarczyk Warszawa, dnia czerwca 2011 r. INFORMACJA o zakresie i wynikach przeprowadzonego postępowania uzgadniającego Ósmy Protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin działalności Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin działalności Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi. Na podstawie art.53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW WSK-PZL Kraków

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW WSK-PZL Kraków REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW WSK-PZL Kraków 1 Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni i działa na podstawie przepisów Prawa Spółdzielczego oraz

Bardziej szczegółowo

19 PREZENTACJE - LESZNO 2016 SZTUKA CZY SZTUCZKI

19 PREZENTACJE - LESZNO 2016 SZTUKA CZY SZTUCZKI 19 PREZENTACJE - LESZNO 2016 SZTUKA CZY SZTUCZKI WYSTAWA KONKURSOWA ARTYSTÓW LESZCZYŃSKIEGO ŚRODOWISKA PLASTYCZNEGO ORGANIZATOR: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie WSPÓŁORGANIZATORZY: Urząd

Bardziej szczegółowo

Statut Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego

Statut Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego Statut Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego Artykuł 1 Charakter i cele SKNH UW Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Warszawskiego (zwane dalej Kołem Naukowym) działa

Bardziej szczegółowo

1930-2010 MISTRZOSTWA ŚWIATA

1930-2010 MISTRZOSTWA ŚWIATA 1930-2010 MISTRZOSTWA ŚWIATA ( FIFA WORLD CUP ) w piłce nożnej publikacja całkowicie bezpłatna Tytuł: "Mistrzostwa Świata w piłce nożnej" Wydanie I - sierpień 2010 Autor: http://www. E-mail: biuro@ Wydanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po katalogu on-line

Instrukcja poruszania się po katalogu on-line Instrukcja poruszania się po katalogu on-line Spis treści Wyszukiwanie proste w katalogu on-line 1 10 Wyszukiwanie poprzez indeksy Wyszukiwanie poprzez słowo w wybranym indeksie Wyszukiwanie poprzez słowo

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2011 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009

WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009 .... pieczęć uczelni WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009 1. Imię i nazwisko studenta:... 2. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni:......

Bardziej szczegółowo

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. " Plan Debaty: 11:35 rozpoczęcie spotkania. 11:40 prezentacja założeń

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2009 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI

A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI 3.1 Protokół z dnia 13 kwietnia 1962 r. dotyczący tworzenia Szkół europejskich, sporządzony

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VII / 11 2015 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

Jak wyrobić kartę EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ Jak wyrobić kartę EKUZ Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2010 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2010 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2010 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Przyjrzyj się uważnie poniższym ilustracjom i podpisom. Następnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Z dziejów konferencji klimatycznych ONZ 1972 2013

Z dziejów konferencji klimatycznych ONZ 1972 2013 Z dziejów konferencji klimatycznych ONZ 1972 2013 W dniu 11 listopada 2013 zaczęły się w Warszawie obrady 19. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz. 1194 ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą. 9-18 wrzesień 2010 Radom

Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą. 9-18 wrzesień 2010 Radom Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą 9-18 wrzesień 2010 Radom Raport Akademii Liderów: Poza Cenzurą - Wystawa Piotra Kutkowskiego, Radom 9-18 października 2010 -------------------------------------- 2/6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

nr ref.: DOA-ZP-I Załącznik nr 5 do SIWZ WZORY UMÓW Część I

nr ref.: DOA-ZP-I Załącznik nr 5 do SIWZ WZORY UMÓW Część I Załącznik nr 5 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.17.2012 WZORY UMÓW Część I Załącznik nr 1 do wzoru umowy.. pieczątka firmy (nazwa, siedziba) L.p. ASORTYMENT Jednostka Ilość Cena jednostkowa brutto dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ

REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ 06.12.2014 Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 1. Studencka Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową w [mln ton] 318.5 43.4 22.4 24.4 23.8 121.7 127.6 49.5 196.9 90.9 101.3 32.6 64.7 92.0 119.7 25.4 53.1 21.4 107.6 119.4 44.5

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Zgodnie z & 8 Statutu SITPNiG za zasługi dla SITPNiG lub dziedzin objętych

Bardziej szczegółowo

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Uchwały Nr 3 Uchwały Nr 4

Tekst jednolity Uchwały Nr 3 Uchwały Nr 4 Tekst jednolity Uchwały Nr Uczelnianej Komisji Stypendialnej podjętej w porozumieniu z Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów i przedstawicielem Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Kol. Teresa Struniewicz

Kol. Teresa Struniewicz GALERIA MISTRZÓW Kol. Teresa Struniewicz Członek PZW w Kole Radom Miasto Swoją działalność na niwie sportu spławikowego rozpoczęła pod koniec lat sześczesiątych ubiegłego stulecia poprzez udział w zawodach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012 Koło Naukowe EduArt Politechniki Poznańskiej Działające przy Politechnice Poznańskiej Nieszawska 13C Poznań, 60-021 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wszystko ok. Polecam

strona 1 Wszystko ok. Polecam strona 1 1 Spis treści Wprowadzenie...3 Organizatorzy i Patronat...4 Komitet Organizacyjny...5 Komitet Honorowy...5 Program Krajowej Wystawy Filatelistycznej i Konferencji Naukowej...6 Dodatkowe imprezy

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL SOCIAL SURVEY PROGRAMME MIĘDZYNARODOWE SONDAŻ SPOŁECZNY POLSKI GENERALNY SONDAŻ SPOŁECZNY 2010

INTERNATIONAL SOCIAL SURVEY PROGRAMME MIĘDZYNARODOWE SONDAŻ SPOŁECZNY POLSKI GENERALNY SONDAŻ SPOŁECZNY 2010 I n s t y t u t S t u d i ó w S p o ł e c z n y c h i m. P r o f e s o r a R o b e r t a B. Z a j o n c a U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i S t a w k i 5 / 7, 0 0-1 8 3 W a r s z a w a, t e l.

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk 20 LECIE MŁODZIEŻOWEGO KOŁA FILATELISTYCZNEGO Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Czesława Słani 24 marca 2006 roku w Czeladzi - Piaskach przy ulicy Krzywej 2, została odsłonięta tablica poświęcona

Bardziej szczegółowo

Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu

Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu Załączniki do zarządzenia nr 19/2007 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2007 r. (Dz. Urz. Nr 14, poz. 28) Załącznik nr 1 Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu 2) Opaska

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce,

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, Strona 1 z 5 Kielce: Wykonanie prac w zakresie promocji Projektu Projekt W drodze do kariery z Politechniką Świętokrzyską - szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku)

Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku) Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku) Ars Regia : czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa 12/19, 298-302 2010 298

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty:

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty: Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich zatwierdzony przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 21 czerwca 2013 r. Procedura obligatoryjna od 1 października 2013 r. Przeprowadzenie czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Specjalny Oceny Eksponatów Maksimafilii

Regulamin Specjalny Oceny Eksponatów Maksimafilii Regulamin Specjalny Oceny Eksponatów Maksimafilii Artykuł 1. Wystawy konkursowe Zgodnie z art. 1.4 Regulaminu Ogólnego Oceny Eksponatów na Wystawach Konkursowych GREV, celem uzupełnienia tych zasad, opracowano

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Nr 4 POCZTA SZYBOWCOWA

Nr 4 POCZTA SZYBOWCOWA Nr 4 POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW KOŁO W LESZNIE LESZNO, 2016 r. Nr 4 KARNET WYDANY ARKUSZ WYDAWNICZY POCZTY POLSKIEJ SPERSONALIZOWANY ZNAK OPŁATY POCZTOWEJ Wydawca: Koło Polskiego Związku Filatelistów

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

Najstarsze litograficzne widokówki malborskie. Bernard Jesionowski. Malbork 2008

Najstarsze litograficzne widokówki malborskie. Bernard Jesionowski. Malbork 2008 Najstarsze litograficzne widokówki malborskie Bernard Jesionowski Malbork 2008 Bernard Jesionowski - Najstarsze litograficzne widokówki malborskie Strona 1 W 1869 roku poczta Austrowęgier wydała pierwsze

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Powrót Trzech Króli (tekst jednolity)

Statut Stowarzyszenia Powrót Trzech Króli (tekst jednolity) Statut Stowarzyszenia Powrót Trzech Króli (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Powrót Trzech Króli. 2. 1. Stowarzyszenie działa na obszarze całej Polski. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Załącznik nr do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB XI KRAJOWY ZJAZD PIIB W dniach 6 7 lipca obradował w Warszawie XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 172 delegatów z 16 Okręgowych IIB, członkowie władz Izby, liczni

Bardziej szczegółowo

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie! Zapraszamy do udziału w XVIII Warszawskim Gimnazjalnym Konkursie Mitologicznym,

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie! Zapraszamy do udziału w XVIII Warszawskim Gimnazjalnym Konkursie Mitologicznym, Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ZAWISZAKÓW PROPORCA VICTORIA w WARSZAWIE ul. PROMIENISTA 12 A tel/fax 22 8637304 www.promienista.waw.pl Drodzy Nauczyciele i Uczniowie! Zapraszamy do udziału

Bardziej szczegółowo

Siatkówka. Wykonali: Piotr Pobiarżyn Michał Sołtykiewicz

Siatkówka. Wykonali: Piotr Pobiarżyn Michał Sołtykiewicz Siatkówka Wykonali: Piotr Pobiarżyn Michał Sołtykiewicz Historia Najlepszy zespół na świecie Najlepszy zespół w Polsce Najlepszy zespół w szkole Najlepszy gracz na świecie Najlepszy gracz w Polsce Zasady

Bardziej szczegółowo

Brief projekt graficzny logotypu Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej, Polska 2014 19.11.2010r.

Brief projekt graficzny logotypu Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej, Polska 2014 19.11.2010r. Załącznik nr 2 Brief projekt graficzny logotypu Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej, Polska 2014 19.11.2010r. Konkurs na logotyp Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej, Polska 2014r. organizowany

Bardziej szczegółowo

II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W barwnym świecie bajek Tuwima

II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W barwnym świecie bajek Tuwima II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W barwnym świecie bajek Tuwima Regulamin Organizator Konkursu : Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie Partnerzy: Szkoła Języków Obcych Teddy Bear Park

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie: uczelnianych organizacji studenckich. Na podstawie art. 58 i 59 ustawy z dnia2

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów regulują przepisy:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016

WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016 WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016 * Pozycje zaznaczone na czerwono odbędą się w Polsce 1 LIPIEC 2016 Czy Polacy w lipcu będą jeszcze na Euro 2016? By tak się stało, musieliby awansować co najmniej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.8.2013 COM(2013) 568 final 2013/0273 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Umowy w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia

Bardziej szczegółowo