DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIgKU FILATELISTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIgKU FILATELISTÓW"

Transkrypt

1 f DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIgKU FILATELISTÓW U) 1 s FIN LA N D Reprodukowane znaczki Finlandii ukażą się 13 maja w związku z 100 rocznicą zorganizowania administracji lasów (znaczek 30 mk) i 100-leciem zalożenia pierwszego parowego tartaku (znaczek 10 mk). NR 8 (83) ROK VI WARSZAWA 15 KWIECIEŃ 1959

2 POCZTA OSIEDLI Na lamach naszego pisma ogłosiliśmy już szereg opracowań wielu znaczków i nalepek wydanych przez różne władze i instytucje polskie, w okresle 11 wojny światowej i bezpośrednio po wojnie. Wydania te interesują nie tylko filatelistów polskich o czym świadczy m.in. fakt, że arłykul M. Perzyńskiego o poczcie międzyobozowej w Niemczech ( Filatelista" nr 20 w 1957 r.) został przetłumaczony na język angielski i wydany w lormie broszury w Wielkiej Brytanii. Dziś drukujemy nową pracę tego autora o poczcie osiedli polskich w Dalii. Temat ten jest stosunkowo mniej znany w kraju i doczekał się większej liczby opracowań za granicą, niż na lamach naszej prasy. (Red.) Dowództwo 2-go Korpusu pismem z dnia 27.X.1945 r. wydało zezwolenie na wydanie znaczków o łącznym nakładzie 1,5 mln sztuk. Uzyskane kwoty ze sprzedaży tych znaczków były podzielone w sposób następujący: 500/, na cele Stow. Pomocy Katol. Polaków, 35 /o dla ludności cywilnej w rejonie Berletta Trani, 15 /o na Wydz. Dobr. Żołn. 2 Korpusu. Znaczki rozprzedawane były przez dwie instytucje: War Relief Seryjce oraz National Christian Welfare Conference. Znaczki wydano w dniu 11 lutego 1946 r. Miały one spełniać rolę nalepek na cele dobroczynne. Z uwagi jednak na duże zainteresowanie kupców filatelistycznych, którzy zakup ich uzależniali od ich pocztowego charakteru, instytucje wydające te znaczki zorganizowały lokalny ruch pocztowy pomiędzy osiedlami Berletta i Trani oraz wewnątrz tych osiedli. Osiedla te, w chwili uruchomienia tego ruchu pocztowego, mogły korzystać z poczty polowej, bezpłatnej. Wyjątek stanowiło to, że wszystkie znaczki służyły jako obowiązkowa dopłata (zarządzenie Dowództwa Korpusu) c'o paczek wysyłkowych w obrębie Oddziałów. Ruch pocztowy poczty lokalnej był więc uzasadniony raczej względami filatelistycznymi. Władze pocztowe włoskie, w początkowym okresie, tolerowały znaczki osiedli, nawet jako wyłączną frankaturę na listach również i za granicę w ruchu międzynarodowym. Spowodowane to być mogło zarówno chęcią niezadrażniania stosunków z okupacyjnymi wojskami polskimi, jak i faktem, że listy z tymi znaczkami pochodziły z osiedli odpowiadających pojęciu dla internowanych, były więc zwolnione od opłat i nie było podstaw do żądania opłat pocztowych włoskich, a więc i do nalepiania znaczków włoskich. POLSKICH W ITALII Z tego też okresu znane są listy niefilatelistyczne, które nawet docierały do Polski, pisane przez rodziny przebywające wówczas w osiedlach i zawiadamiające po prostu iż pozostają przy życiu. Znanych jest dużo listów adresowanych do Niemiec, Austrii, Francji i Anglii. Listy filatelistyczne są przeważnie adresowane z osiedla do osiedla lub do wyższych wojskowych przebywających w Londynie. Dopiero w dniu r. Włoskie Ministerstwo Poczt ustaliło, że nie uznaje znaczków osiedli jako franktury w granicach opłaty obowiązującej pocztę włoską, jednak nie zgłasza sprzeciwu aby znaczki te używane były w ruchu pocztowym między obozami polskimi oraz jako dopłata dodatkowa obok znaczków włoskich na listach przesyłanych przez pocztę włoską. Wszystkie urzędy pocztowe polskie ostatecznie zostały zamknięte 15. X r., a władze alianckie (A.M.G.O.T.) okupujące podówczas Włochy zabroniły używania ich w ogóle do frankatury listów i paczek. Druk tych wszystkich znaczków dokonano w Państwowych Zakładach Gr.aficznych w Rzymie (Instituto Piligrafico dello Stato- Officina Carte Valori, Roma). Wydanie I r L. niebieski, Krzyż Virtuti Militari, 2. 3 J. czerwony, żołrierze , 3. 5 L. fiolet., żołnierz 2 Korpusu z sierotą, L. zielony, mapa Italii. Nominał wynoszący 19 lirów był sprzedawany za 70 lirów. Nakład wyniósł ca serii (niewiele ponad ). Papier zwykły, szarawy, gumowanie żółtawe, ząbkowanie 14. Wydanie II r. Znaczek lotniczy L4/1 L. jasnożółty lub blado jasnożółty (cytrynowy) rysunek jak na znaczku nr 1 z czarnym, maszynowym, trzywierszowym nadrukiem nowej wartości: Samolot (POCZTA LOTNICZA) L ", 5a. ditto lecz w kolorze żółtym lub intensywnie żółtym. 142

3 x Znaczków tych bez przedruku nie znamy. Nakład wyniósł ca sztuk znaczków ząbkowanych. Podobno znaleziono tylko kilka arkuszy ciętych. Wobec jednak spekulacyjnego charakteru tego wydania i wobec dość dużej ilości znaczków ciętych u zbieraczy należy przypuszczać, iż musiało ich być znacznie więcej, około kilkudziesięciu arkuszy. Papier, gumowanie i ząbkowanie jak w wydaniu I-szym. Wydanie III. 10.IV.1946 r. Uzupełnienie serii I-go wydania c. brązowy, rys. jak na znaczku nr I, c. zielony/ brązowy, Matka Boska Częstochowska, c. czarny, rys. jak na znaczku nr 2, c. brązowy / zielony, rys. jak na znaczku nr 7, c. fioletowy, rys. jak na znaczku nr 4. Nomina ł wynoszący 2 L. 35 c. był sprze L. czerwony, rysunek jak na znaczku nr 3, na bloczku w prawym górnym rogu, w kole napis War Relief Services N.C.W.C." na dole Poczta Osiedli Polskich w Italii 1945". Wymiar bloków mm na mm (wymiary wahają się w granicach ca 1 mm). Nakład wynosił ca sztuk każdego bloku. Papier szarawy. Gumowanie żółtawe. Dwa tysiące tych bloków wydano na artystycznie wykonanych karnetach, na papierze czerpanym. Karnet zawiera 10 stron, na których w czterech językach, umieszczony był opis genezy i celu wydania znaczków Poczty Osiedli Polskich w Italii. Wszystkie te wydania I IV wykonano heliograwiurą. Nowodruków ani makulatury nie znamy. Znane są tylko podwójne ząbkowanie lub przesunięcie w ząbkowaniu, a w szczególności na znaczku nr 8. Znane są też znaczki nr 9 bez perforacji z lewej strony. Na wszystkich znaczkach spotykamy bardzo drobne usterki druku spowodowane techniką druku. Wszystkie inne nadruki lub przedruki, poza znaczkiem nr 5 (Poczta lotnicza), wykonane na znaczkach nr 1-10 należy bezwzględnie zaliczyć do wydań spekulacyjnych lub prywatnych, wykonanych bezprawnie i bez upoważnienia władz polskich. W 11 dni po zamknięciu urzędów pocztowych polskich w dniu 26.X.1946 r. dokonano oficjalnie przedruku znaczków III-go wy- Poczta lotsttiata,: dawany za 10 lirów. Nakład wyniósł 1 serii. Papier, gumowanie i ząbkowanie w wydaniach poprzednich. Wydanie N. 19.IV.1946 r. Bloki. mln jak. 11. I L.+99 L. szary, rysunek jak na znaczku nr 1, na bloku, u góry, napis Jeszcze Polska nie zginęła", na dole napis Poczta Osiedli Polskich w Italii 1945", L.+247 L. zielonkawoniebieski, rysunek jak na znaczku nr 2, na bloku u góry napis Z ziemi włoskiej do polskiej" na dole Poczta Osiedli Polskich w Italii 1945", dania nr 6 10 tzw. hasłami Roosevelta, a mianowicie: Honor the four freedoms", Szanuj cztery wolności",,,rendez honneur aux quatre libertes". Pod każdym hasłem facsimile podpisu Prez. Roovelta. Nadruk na znaczku nr 6 (15 c.) slogan angielski, zawsze odwrócony, na znaczku nr 7 (30 c.) i nr 9 (60 c.) slogan w języku polskim, zaś na znaczku nr 10 (80 c.) w języku francuskim. Druga litera E" w wyrazie Rendez" bywa często niedobita lub zniekształcona. Nadruki polskie i francuski są wykonane farbą czerwoną, angielski farbą czarną. Z wydań fantazyjnych znane jest wydanie lotnicze". Na wydaniu III-cim znacz- 143

4 ki nr 6 10 zostały zaopatrzone trzywierszowym nadrukiem: Samolot (POCZTA LOTNICZA" +L. 25". Nadruki na znaczkach nr 6, 7, 8 i 10 wykonane są w kolorze czerwonym, na znaczku nr 9 w kolorze ciemnozielonym. Urzędy pocztowe Poczty Osiedli Polskich w Italii otrzymały własne kasowniki o średnicy ca 40 mm, dwuobręczowe, napis w otoku: Poczta Osiedli Polskich w Italii, Barletta Trani", między belkami data. Nad- to osiedla mia ły kasowniki z nazwą miejscowości, jak np. dwuobręczowy o przekroju ca 30 mm, napis u góry OSIEDLE a u dołu TRANI", pośrodku między poprzeczkami data. Znane są listy kasowane kasownikami Polskich Poczt Polowych i to zarówno lądowych jak i morskich, a również listy ze znaczkiem (nr 5) lotnicze, kasowane stemplem podłużnym w ramce Samolotem/ Trani Ancona". Stempel dwuwierszowy. Korespondencja (w pierwszym okresie) wysłana przez urzędy pocztowe włoskie kasowana buła kasownikami włoskimi. Kasownik dwuobrączkowy o przekroju 29 mm napis u góry TRANI", pośrodku data, u dołu między gwiazdkami w nawiasie (SARI)". Barletta" data gwiazdki (BA- RI)". Maciej Perzyński BIBLIOGRAFIA: M. A. Bojanowłcz Prawda o Barlecie Znaczki obozowe Osiedli Polskich w Italii. Wiadomości Fil." Edynburg Rok I 1947, nr 8, str. 2 7 i rok II 1948, nr 1/2, str. 3 d. B. Wendorlf Jeszcze o znaczkach Pocztowych Polskich w Italii. Wiadomości Fil." Edynburg Rok II 1948, ar 11/12, str T. Gryiewski Dodatek nr 1 do katalogu Znaczków Pocztowych Polskich, Łódź 1946 r., str Catalogo Sassone dei francobolli d'italia Trieste Vaticano S. Marino, Wydanie XVIII 1959 r.. str WYWIAD Z DYR. E. POLAKOWSKIM W związku z licznymi listami naszych Czytelników, zwróciliśmy się do Dyr. Państwowego Przedsiębiorstwa Filatelistycznego ob. Edwarda Polakowskiego z prośbą o informacje na temat działalności przedsiębiorstwa i planu na najbliższą przyszłość. Z uwagi na duży wachlarz prac, stanowiących przedmiot zainteresowań Czytelników, naszymi pierwszymi pytaniami objęliśmy zagadnienia ogólne, interesujące wszystkich. Są to przede wszystkim: abonament, sprzedaż znaczków z importu, rozwój sieci sprzedażnej, katalogi, wydawnictwa i pomoce filatelistyczne. Ewentualne dalsze (a właściwie bliższe bardziej szczegółowe) informacje będziemy zamieszczać w następnych numerach w rubryce Co nowego w PPF". Red. Panie Dyrektorze. Zacznijmy od abonamentu, jako najpopularniejszej formy usług przedsiębiorstwa. Przede wszystkim jak wygląda sprawa częstotliwości rozsyłania) Dyr. P. Nie mamy żadnych tendencji przetrzymywania wydań. Naszym założeniem jest rozsyłać abonament co miesiąc do placówek PZF i własnych. Trochę inaczej wygląda tylko abonament indywidualny z miejscowości, gdzie nie ma punktów sprzedaży PPF. Ten rozsyłamy z uwagi na koszty, cztery razy do roku, zasadniczo w terminach kwartalnych, z tym, że serie stykowe" (bliskie pierwszego lub ostatniego dnia kwartału) mogą się znaleźć nie w swoim kwartale". Red. A bloczek jedwabny? Dyr. P. Ze względów technicznych musieliśmy przesunąć wysyłkę tego wyda- nia na pierwszy kwartał br. Oczywiście otrzymują go wszyscy w pełnej abonowanej liczbie, wbrew plotkom o jakichś ograniczeniach. Red. Czy jedwabny bloczek jest związany z obowiązkiem wykupienia serii lotniczej? Dyr. P. Nie. Można wykupić bloczek - nie wykupując lotniczej. Red. A jak Przedsiębiorstwo ustosunkowało się do propozycji sprzedaży serii lotniczej na raty? Dyr. P. Praktycznie realizujemy ten postulat, chociaż nie stosujemy etykietki sprzedaż ratalna". Każdy abonent może wykupywać te serie ratami" do 15 czerwca. Z tym tylko, że ze względów obliczeniowotechnicznych jednorazowy odbiór musi obejmować całą serię. A więc np. abonent 144

5 4-ch serii może je wykupić do 15 czerwca nawet w czterech ratach, tj. po jednej serii. Red. Jeszcze ze spraw abonamentowych... Co z tym już historycznym" zagadnieniem zwiększenia do 10 liczby jednostek abonamentowych dla prowadzących wymianę z zagranicą? Dyr. P. PPF nie miało i nie ma zastrzeżeń w tym względzie. Moim zdaniem realizacja tego postulatu jest wreszcie w końcowym stanie pozytywnego załatwienia. Red. Przejdźmy do drugiej sprawy, która najbardziej psuje krew filatelistom: import znaczków. Dyr. P. Na ten temat nic specjalnie pocieszającego nie mam do powiedzenia. Dość zadowalająca jest sytuacja na odcinku importu z ZSRR, Czechosłowacji i Chin. Liczymy na pewną poprawę w odniesieniu do innych krajów, a przede wszystkim Węgier i Bułgarii. Dążymy do uporządkowania dostaw z krajów kapitalistycznych, a między innymi wprowadzenia stałości dostaw z kilku choćby krajów, np. Francji, Włoch. Należy jednak niestety podkreślić, że z uwagi na ograniczenia dewizowe nie możemy oczekiwać w tym roku poważniejszego wzrostu dostaw znaczków z importu. Red. A więc, zostawiając tę sprawę otwartą, prosimy Pana o informacje, tym razem z własnego podwórka, o sieci sklepów PPF. Dyr. P. Mamy 32 punkty sprzedaży własnej. W najbliższym czasie uruchamiamy sklep w Zielonej Górze i jeszcze w pierwszym półroczu (nareszciell w Przemyślu. Ponadto robią się" własne punkty sprzedaży (sklepy, bądż kioski) w Gliwicach, Zabrzu i Bytomiu. W Krakowie otwieramy drugi punkt na Podgórzu. Ostatnio szereg naszych mniejszych punktów sprzedaży otrzymało zezwolenie na prowadzenie abonamentu (np. Włocławek, Nowa Huta, Częstochowa, Zakopane). Oprócz rozwijania własnej sieci sprzedażnej, wpływamy stale, by w sieci Ruchu" co najmniej 1 kiosk w każdym mieście powiatowym, prowadził asortyment znaczków w pakietach i przyborów filatelistycznych (katalogi, cenniki). Red. Polski Związek Filatelistów przygotował dużą pracę, o całokształcie polskich znaczków pocztowych, (pod redakcją Laszkiewicza i Z. Mikulskiego). Dawno jut informowaliśmy o przekazaniu pierwszej części wydawcy. Do dziś maszynopis podobno spoczywa w biurku wydawcy, z braku zlecenia PPF na wydanie? Dyr. P. Zlecenie z naszej strony, to poważne zaangażowanie się przedsiębiorstwa w imprezę o ogromnych kosztach. Dlatego rzeczywiście zwlekaliśmy z decyzją. Ta cenna pozycja wydawnicza doczekała się już jednak niedawno akceptu, umowa z nami została podpisana i prace ruszyły z miejsca. Na M.W.F. Polska 60" mają być gotowe dwa pierwsze tomy, czyli połowa pracy, obliczonej na 4 tomy. Red. Otrzymaliśmy wiele zapytać' w sprawie albumu do znaczków polskich za cały okres Czy przewidziane jest takie wydanie? Dyr. P. Tak. I to w wersji chyba najwygodniejszej dla zbieraczy. Projektujemy mianowicie wydanie luzem kart stanowiących jak gdyby uzupełnienie znajdujących się na rynku albumów PRL, a pasujących również do albumów wydanych ostatnio in blanco. Zresztą będzie można również nabyć specjalne okładki do materiału przedwojennego i wojennego. Opracowujemy go w 4-ch częściach, które można będzie kupować oddzielnie. Będą to: 1. Polska (zasadnicze wydania) do 1944 roku (łącznie z wydaniami,iondyńskimi"), 2. poczty wojskowe i Litwa Środkowa, 3. wydania lokalne miasta, 4. G.G. i wydania okupacyjne na ziemiach polskich. Red. Czy nie jest przewidziane jakieś popularne wydanie albumu, dla najmłodszych filatelistów? Dyr. P. Owszem. Szykujemy albumik całego świata, zawierający ok miejsc na znaczki. Red. Z dziedziny klaserów będzie coś nowego? Dyr. P. Wydaliśmy, niestety, w dość ograniczonym nakładzie, interesujące klasery w oprawie z plastiku w cenie 55, 75 i 95 zl. Red. To jeszcze trochę luksus, jak na nasze skromne możliwości materiałowe dotyczące plastiku. A z dziedziny przyborów dostaniemy jakąś nowość? Dyr. P. Tak, i właśnie z dziedziny luksusów", jako, że sprowadzone za dewizy z krajów kapitalistycznych. Otrzymaliśmy pewną ilość tzw. Klemmtasche". Jest tego stosunkowo niewiele, to też prośba, aby zbieracze stosowali je wyłącznie do droższych znaczków. Nazwaliśmy je u siebie prowizorycznie uchwytki". A może kto z Czytelników Filatelisty" wymyśli lepszą nazwę? Czekamy na propozycje. Red. Zwycięzca tego konkursu" otrzyma oczywiście piękną nagrodę filatelistyczną od PPF? Dyr. P. Zgoda i na to. 14-5

6 A więc, na zakończenie wywiadu z Dyr. Polakowskim ogłaszamy błyskawiczny konkurs językowy dla naszych Czytelników na polską nazwę uchwytek" klemm- tasche." Prosimy o nadsyłanie propozycji do dnia 1 czerwca 1959 r. pod adresem: Redakcja Filatelisty", Warszawa, Wilcza 46. Rozmowę przeprowadził T. G. FILATELIŚCI - PROBLEMOWCY OBRADUJĄ W lutym br. obradowała w Warszawie Komisja Filatelistyki Problemowej przy Zarządzie Głównym PZF z udziałem pełnomocników Oddziałów do spraw filatelistyki problemowej. Tematem obrad była analiza dotychczasowych wyników pracy Komisji, ustalenie zadań na rok 1959, omówienie podstawowych problemów teoretycznych oraz sprawy oceny i właściwego ustawienia organizacyjnego filatelistyki problemowej w Polsce. Jest faktem bezspornym, że coraz więcej filatelistów interesuje się filatelistyką problemową (tematyczną i motywową). Rzecz zatem zrozumiała, że władze naszego Związku obserwując to narastające zjawisko chcą mu stworzyć prawidłowe warunki rozwoju i zapewnić właściwe miejsce w naszym życiu filatelistycznym. O dynamice tego nowego kierunku zbieractwa świadczyć może fakt, że przeszło połowę zdobytych przez polskich filatelistów medali i dyplomów uzyskano za zbiory tematyzne i motywowe. W dziejach filatelistyki obecny przełom problemowy" przypomina ' nieco pod względem nastrojów i walki nowego" ze starym" przełom, który przeżyła filatelistyka na początku naszego stulecia, jakim było przejście od zbierania wszystkich znaczków do zbierania znaczków poszczególnych państw. W tej chwili przed, młodym stosunkowo, kierunkiem filatelistyki problemowej stoi jeszcze wiele spraw do załatwienia, ale przyszłość niewątpliwie należy do filatelistyki problemowej. Filatelistyka problemowa należy to jasno powiedzieć potrzebuje jeszcze wielu ustaleń, sformułowań, zasad, ażeby była w pełni jednoznacznie odczytywana. Jak każdy nowatorski ruch napotyka ona duże opory ze strony ludzi nawykłych do tradycyjnego sposobu zbierania i tradycyjnego sposobu patrzenia na filatelistykę. Trzeba nadmienić, że poważne niebezpieczeństwo grozi tej nowej formie filatelistyki ze strony dyletantów, którzy z samego faktu, że nie znają się na filatelistyce klasycznej sądzą, że są zbieraczami problemowymi. Jak każda umiejętność, tak i filatelistyka problemowa wymaga dużego wkładu pracy, znajomości wszystkich wartościowych pozycji dotyczących tej umiejętności, stałego śledzenia za dorobkiem teoretycz nym i praktycznym filatelistyki problemowej itd. Dlatego też przechodząc do praktycznych wniosków IV Konferencji Komisji Filatelistyki Problemowej przy Zarządzie Głównym PZF postanowiono, że na łamach Filatelisty" ukażą się liczniejsze, niż dotąd, artykuły poświęcone zasadom filatelistyki tematycznej i motywowej. Wobec poważnych rozbieżności między regulaminem FIP i FIPCO, kol. C. Rudziński z Łodzi przedstawił nowy projekt Zasad opracowywania zbiorów problemowych" i kryteria oceny tych zbiorów na wystawach międzynarodowych (projekt ogłosimy w Filateliście"). Według założeń KFP projekt ten po przedyskutowaniu i poprawieniu winien stanowić polską próbę pogodzenia dotychczasowych regulaminów i jako taki być przedstawiony na najbliższych kongresach FIP i FIPCO. W dyskusji zabierało głos 14 kolegów. Większość wypowiedzi dotyczyła przedstawionego projektu regulaminu dla zbiorów problemowych, oraz spraw organizacyjnych. M. in. kol. Ter-Oganjan omówił sprawę Komisji Tematycznej FIP, oraz podkreślił możliwość poważnego zbliżenia między FIPCO i FIP, co jest w dużym stopniu zasługą PZF. Inni mówcy analizowali drogi rozwoju filatelistyki problemowej, jako ni. in. wyniku zalewu nowości w skali światowej, podkreślali negatywne przyjęcie regulaminu FIP, jako b. niesłusznego, wskazywali na konieczność opracowania nowego regulaminu, przy czym wnosili uwagi do poszczególnych punktów przedłożonego projektu, uważając za konieczne pewne korekty. W swych rozważaniach na tematy filatelistyki problemowej mówcy podkreślali, że zawsze w centrum uwagi musi pozostać znaczek pocztowy, a wiedza filatelistyczna zbieracza winna być wykazywana właśnie jakością znaczków, ich stanem, ilością w stosunku do istniejących itd. Drugim ważnym momentem zbiorów problemowych jest właściwe opracowanie. Na temat aktualnego stanu filatelistyki problemowej w Polsce mówił kol. M. Haydzicki z Tarnowa, na podstawie sprawozdań nadesłanych przez pełnomocników. Podkreślił on wzrost zainteresowania filatelistyką problemową, co widać zarówno na podstawie liczby zbierających, jak i wzrostu udziału zbiorów problemowych

7 na wystawach. Następnie omówił on wyniki uzyskane na wystawach przez poszczególne Oddziały, oraz podkreślił poważne braki występujące na odcinku filatelistyki problemowej, jak np. brak regulaminów i instrukcji, potrzebę pomocy i opieki ze strony Zarządu Głównego PZF nad Oddziałami, konieczność propagandy i pracy terenowej. Postanowiono również ogłosić w Filateliście" ankietę, ażeby, lepiej niż dotąd, zorientować się w kierunkach zainteresowań polskich filatelistów. Opracowana przez KFP instrukcja dla pełnomocników Oddziałowych po zatwierdzeniu jej przez Prezydium Z.Gł. PZF pomoże do pełniejszego rozwoju tej dziedziny zbieractwa. Zagadnienie to łączy się bezpośrednio z opracowywanym na VI Zjazd PZF regulaminem Sekcji Zainteresowań przy Kołach PZF. IV Konferencja KFP wysunęła szereg postulatów (jak np. udział filatelistów-problemowców w komitetach organizacyjnych wystaw i w składach jury, zorganizowanie pokazu prawidłowego i błędneó'o zbioru tematycznego na tym samym materiale filatelistycznym, zorganizowanie wystaw o typie problemowym itp.). Stopniowa reali- zacja tych postulatów, wynikających z planu pracy PZF na rok 1959, zależeć będzie od energii i liczby aktywistów KFP. Wśród problemów międzynarodowego ruchu filatelistycznego poruszono m.in. sprawę tzw. Gildii Gabryelitów". Wyjaśniono, że każdy filatelista ma prawo należeć do dowolnej zagranicznej organizacji filatelistycznej, być jej korespondentem czy też prenumeratorem pism. Tego rodzaju członkostwo może mieć charakter jedynie indywidualny, gdyż prawo do reprezentowania interesów filatelistów polskich za granicą, posiada wyłącznie PZF. Nie można zgodzić się na organizowanie sekcji innych organizacji filatelistycznych w Polsce, jak również na przyjmowanie przedstawicielstwa obcych organizacji przez filatelistów polskich, gdyż jest to sprzeczne z zasadą jedności ruchu filatelistycznego. Przed ogółem filatelistów polskich stoi poważne zadanie: przygotować jak najlepiej, jak najbardziej właściwie i pięknie zbiory na wielką Międzynarodową Wystawę Filatelistyczną POLSKA 60". Wydaje się, że dorobek IV Konferencji KFP dopomoże w należytym wykonaniu tego wielkiego zadania. Włodzimierz Goszczyński NOWOM BRAZYLIA. W związku ze zdobyciem przez drużynę brazylijską w r w Sztokholmie tytułu mistrza świata w piłce nożnej, wydano r. znaczek wartości nominalnej 3,30 Crs, z reprodukcją piłkarza na tle pucharu zdobytego przez drużynę brazylijską. BUŁGARIA wydała w styczniu br. serię z 5 znaczków w związku z IV Kongresem organizacji młodzieżowej im. Dymitrowa: 8 St zielony dziewczęta przy pracy w polu, 12 St brunatny dziewczyna z cielętami, 16 St czerwonobrunatny kopanie ziemi, 40 St ciemnoniebieski robotnik ciągnie taczki i 44 St czerwony - główna kwatera organizacji w Sofii. CHIŃSKA REP. LUDOWA. Dla upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Kobiet wydano 8 marca dwa znaczki. Znaczek 8 fen zielony, przedstawia osiągnięcia kobiet w przemyśle, handlu, rolnictwie, nauce i wojsku. Drugi znaczek 22 fen fioletowy, przedstawia kierowniczą rolę kobiet radzieckich i chińskich w pracy nad zjednoczeniem kobiet całego świata i stworzeniu obozu pokoju. CZECHOSŁOWACJA. 27 lutego ukazały się dwa znaczki z okazji IV Narodo- 147

8 wego Kongresu Spółdzielni Rolnych, który odbył się w dniach w Pradze. Na znaczku 30 hal czerwonym/ niebieskozielonym jest emblemat Kongresu i napis: Za zwycięstwo socjalistycznej produkcji rolnej", zaś na znaczku 60 hal niebieskim/żółtym przedstawione jest symbolicznie braterstwo robotnika i chłopa. FILIPINY. 2 marca ukazał się znaczek 50 c z portretem Cayetano Arellano, pierwszego prezesa Najwyższego Sądu Filipińskiego z okazji 112 rocznicy jego urodzin. Jest to już ósmy znaczek serii Sławni mężowie Filipin". ciemnoniebieski poeta z lutnią, 5 R fioletowy siedzący poeta i 10 R brunatny identyczny jak znaczek 2,50 R. JAPONIA. 16 marca ukazały się dwa znaczki wartości 10 yen z serii Parki narodowe", która ukazywać się będzie stopniowo w ciągu kilku lat. Wydane w tym roku znaczki przedstawiają płaskowzgórze Karst i groty Akiyoshi. 27 marca ukazał się znaczek 10 yen z mapą Azji w związku z azjatyckim Kongresem Kultury, który odbył się w Tokio w dniach marca. Kongres, w którym wzięli udział reprezentanci 20 krajów Azji, odbył się z okazji 2500 rocznicy urodzin Buddy. Kongres ten nie miał żadnych celów religijnych, lecz tylko kulturalne. LcKfuNKI4R1"«FRANCJA. 16 lutego, z powodu podwyższenia taryfy pocztowej wydano znaczek lotniczy 300 fr. z reprodukcją samolotu typu N. S. 760 Paris". GRECJA. W dniach 29.X ukazała się seria Antyczna sztuka grecka", składająca się z 6-ciu znaczków zielony głowa Peryklesa, 20 I cezrwonofioletowy głowa byka, 50 I niebieskozielony głowa Posejdona, 70 1 pomarańczowy głowa wożnicy rydwanu, 1 Dr brunatny głowa młodzieńca i 1,50 Dr kobiety noszące dzbany. HOLANDIA. 4.1V. z okazji rocznicy u- tworzenia organizacji NATO ukazały się 2 znaczki: 12 c i 30 c. Z tej samej okazji i w tym samym wzorze wydały znaczki pozostałe kraje Beneluxu, tj. Belgia i Luksemburg. KANADA. 2.1V. ukazał się znaczek 5 c niebieski w związku z X-leciem NATO. LIBERIA. Reprodukujemy awizowany w nr 4-59, str. 71 blok wydany z okazji X-lecia Deklaracji Praw Człowieka ze znaczkiem lotniczym 20 c. IRAN. Z okazji 1100-lecia urodzin niewidomego poety perskiego Roodaki ukazała się seria z trzech wartości: 2,50 R LICHTENSTEIN. 15.1V. ukazała się seria Drzewa", składająca się z trzech wartości: 20 R szary modrzew, 50 R brunatnoczerwony jarzębina i 90 R zielony lipa. 148

9 DEMOKRATIV,:HE REPUBLIK 1W,t1,1.1 OEUISCK DEMOKRATISCHE REPOWI'. rg:1 25 LfrPVGER rptihjahrsmusse 1959 (":15 fink S! F M,C 'S.rĄ LEiPZIGER FRUHJAHRSMESSE 1959 Y, tlicuff:iok 'dx " 50 CTS copre0 ARREOF 149

10 Tego samego dnia ukazał się znaczek żałobny, wydany z powodu śmierci Piusa XII: 30 R fioletowy/złoty. UAR EGIPT ukazał się znaczek 10 Mills ciemnofioletowy z okazji II Sesji AUT (Arabska Unia Telekomunikacyjna), która rozpoczęła się LIII. w Damaszku. Wzięły w niej udział: Arabia Saudyjska, Irak, Jemen, Jordania, Liban i Zjednoczona Rep. Arabska (Egipt i Syria). Kuwait, Maroko i Sudan będą miały swoich obserwatorów. MEKSYK. 10.X r. wydano z okazji X-lecia Deklaracji Praw Człowieka znaczek lotniczy 50 c, niebieski, z reprodukcją uskrzydlonej postaci kobiety z wieńcem laurowym w ręku. Jest to fragment pomnika niepodległości w Meksyku. NRD. 28, ukazały się 2 znaczki: 10 Pf, zielony i 25 Pf, niebieski, wydane z okazji 150-lecia urodzin Feliksa Mendelsohna Bartholdy ( ). Znaczek 20 Pf, na którym są nuty z I, tzw. włoskiej symfonii A-dur, wydano w stosunkowo niedużym nakładzie. W tym samym, dniu wydano 2 znaczki: 20 Pf, czerwony i 25 Pf, niebieski z okazji Wiosennych Targów Lipskich. 8 marca ukazał się znaczek 10 Mills czerwony/zielony, na którym są dwie flagi i 2 napisy: u dołu UAR", a u góry United Arab States", oznacza to Arabskie Stany Zjednoczone". Taka jest nazwa organizacji obejmującej Zjednoczoną Rep. Arabską (Egipt i Syrię) oraz Jemen. Właśnie z okazji I rocznicy istnienia tej organizacji (dlatego na znaczku jest data ) wydano opisany wyżej znaczek. TURCJA ukazał się znaczek 25 kurus złoty/fioletowy z okazji 25-lecia założenia wydziału rolnego na uniwersytecie w Ankarze. 17 stycznia wydano znaczek 75 kurus złoty/czarny w związku z 75-rocznicą założenia liceum męskiego w Konstantynopolu. Na znaczkach jest emblemat liceum i tablica szkolna z datami: USA. 4.IV.1959 ukazał się znaczek 4 c w kolorze niebieskim w nakładzie 120 mln szt. z emblematem organizacji NATO", w związku z X-leciem jej istnienia. 6 kwietnia wydany został znaczek 4 c w kolorze niebieskim Badania arktyczne" w nakładzie 120 mln. szt. Bardzo ciekawy rysunek przedstawia u góry część globu ziemskiego, z widokiem okolic bieguna północnego. W środku znaczka sanie ciągnione przez psy, a na dole podwodna łódź o napędzie atomowym Nautilus", 150

11 w wodzie pod lodem. Na znaczku są dwie daty: 1909 i Pierwsza odnosi się do zdobycia bieguna północnego przez Roberta E. Peary, druga do przepłynięcia pod lodami bieguna północnego łodzi Nautilus". WĘGRY. W związku z Rokiem Geofizycznym ukazała się seria 7 znaczków. W tym numerze reprodukujemy znaczek 60 F, na którym widoczne jest Słońce, Ziemia, Księżyc, gwiazdy i radziecki sztuczny satelita Słońca. ZW. RADZIECKI. W uzupełnieniu serii lotniczej, z której reprodukowaliśmy i omówiliśmy 3 znaczki w nr 21/58, str. 419, ukazały się dalsze 4 znaczki z reprodukcjami różnych typów samolotów, o wartości nom. 20 kop. 40 kop, 40 kop i 2 Rb. Łącznie seria składa się z 7 znaczków. Wszystkie znaczki ukazały się w małych nakładach również jako nieząbkowane. Ukazały się trzy pojedyńcze znaczki, wszystkie po 40 kop: jeden dla uczczenia szwedzkiej pisarki Selmy Lagerliif ( ), w kolorze brązowym/czarnym, drugi z okazji 50-lecia urodzin litewskiego pisarza P. Cvirka ( ), w kolorze ciemnoszarym/brunatnym, tło żółte i trzeci ku czci Fryderyka Joliot Curie ( ) słynnego fizyka francuskiego, w kolorze sepiat/niebieskim. Znaczek wydany w r IVIichel nr 1717 wartości nom. 1 Rb, przedstawiający grę w koszykówkę, z okazji odniesienia przez drużynę radziecką nieoficjalnego zwycięstwa na mistrzostwach świata w Chile w r. 1959, ukazał się w nowym nakładzie z przedrukiem: Zwycięstwo drużyny koszykowej Zw. Radzieckiego Chile 1959". cm) p ŚWIATOWE MISTRZOSTWA PIŁKI NOŻNEJ Sport ze wszystkich motywów w filatelistyce poszczycić się może największą ilością znaczków. Jak dotąd naliczyć można ponad 1700 znaczków sportowych, wydanych przez przeszło 100 krajów w okresie od pierwszej nowożytnej Olimpiady aż do obecnego roku. Gdy do tego dodamy kilkakrotnie większą ilość różnych kasowników pamiątkowych związanych z imprezami sportowymi, wtedy łatwiej zrozumiemy, ile trudu, czasu, no i pieniędzy potrzeba na opracowanie kompletnego zbioru sportowego. Szeroki zakres tematu sportowego oraz zbyt liczne ukazywanie się znaczków z motywami sportowymi zaczyna sidiniać filatelistów do szukania niniejszych, ale przez to niemniej interesujących zagadnień w tej dziedzinie. Zagadnień, które dopiero podrastają" i dlatego nietrudne są do skompletowania. Takim wdzięcznym tematem mogą być Swiatowe Mistrzostwa Piłki Nożnej, które począwszy od 1930 roku odbywają się podobnie jak Igrzyska Olimpijskie co cztery lata, z tą różnicą, że w olimpijskich rozgrywkach piłki nożnej mogą brać udział tylko amatorzy, a w rozgrywkach światowych organizowanych przez Międzynarodową Federację Związków Piłki Nożnej 151

CZESŁAW SŁANIA 22.10.1921 Czeladź Data i miejsce urodzin Czesława Słani. 1927 Przeprowadzka wraz z rodziną do wsi Osmolice koło Lublina 1945 Wstąpienie do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 1947-1949

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 8125861, faks 033 8124119.

I. 1) NAZWA I ADRES: Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 8125861, faks 033 8124119. Bielsko-Biała: Świadczenie usług wykonania druku publikacji pt. /Wpływ kultury i sztuki na rozwój lokalny miasta/- realizowanych przez Galerię Bielską BWA w ramach projektu Lokomotywa - strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po katalogu on-line

Instrukcja poruszania się po katalogu on-line Instrukcja poruszania się po katalogu on-line Spis treści Wyszukiwanie proste w katalogu on-line 1 10 Wyszukiwanie poprzez indeksy Wyszukiwanie poprzez słowo w wybranym indeksie Wyszukiwanie poprzez słowo

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452

REGULAMIN. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452 W KATOWICACH REGULAMIN ŚLĄSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. nr. 67 poz. 329 z późn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Kandydat do nagrody i tytułu Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wszystko ok. Polecam

strona 1 Wszystko ok. Polecam strona 1 1 Spis treści Wprowadzenie...3 Organizatorzy i Patronat...4 Komitet Organizacyjny...5 Komitet Honorowy...5 Program Krajowej Wystawy Filatelistycznej i Konferencji Naukowej...6 Dodatkowe imprezy

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VII / 11 2015 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

Z dziejów konferencji klimatycznych ONZ 1972 2013

Z dziejów konferencji klimatycznych ONZ 1972 2013 Z dziejów konferencji klimatycznych ONZ 1972 2013 W dniu 11 listopada 2013 zaczęły się w Warszawie obrady 19. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Tomasz Nowak, Daria Kaszyńska-Dobrołęcka BibliotekaAnaliz Warszawa 2009 Copyright by Piotr

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

1930-2010 MISTRZOSTWA ŚWIATA

1930-2010 MISTRZOSTWA ŚWIATA 1930-2010 MISTRZOSTWA ŚWIATA ( FIFA WORLD CUP ) w piłce nożnej publikacja całkowicie bezpłatna Tytuł: "Mistrzostwa Świata w piłce nożnej" Wydanie I - sierpień 2010 Autor: http://www. E-mail: biuro@ Wydanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009

WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009 .... pieczęć uczelni WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009 1. Imię i nazwisko studenta:... 2. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni:......

Bardziej szczegółowo

A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI

A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI 3.1 Protokół z dnia 13 kwietnia 1962 r. dotyczący tworzenia Szkół europejskich, sporządzony

Bardziej szczegółowo

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Uchwały Nr 3 Uchwały Nr 4

Tekst jednolity Uchwały Nr 3 Uchwały Nr 4 Tekst jednolity Uchwały Nr Uczelnianej Komisji Stypendialnej podjętej w porozumieniu z Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów i przedstawicielem Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego

Bardziej szczegółowo

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. " Plan Debaty: 11:35 rozpoczęcie spotkania. 11:40 prezentacja założeń

Bardziej szczegółowo

Kol. Teresa Struniewicz

Kol. Teresa Struniewicz GALERIA MISTRZÓW Kol. Teresa Struniewicz Członek PZW w Kole Radom Miasto Swoją działalność na niwie sportu spławikowego rozpoczęła pod koniec lat sześczesiątych ubiegłego stulecia poprzez udział w zawodach

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zakresie i wynikach przeprowadzonego postępowania uzgadniającego

INFORMACJA o zakresie i wynikach przeprowadzonego postępowania uzgadniającego MINISTER INFRASTRUKTURY Cezary Grabarczyk Warszawa, dnia czerwca 2011 r. INFORMACJA o zakresie i wynikach przeprowadzonego postępowania uzgadniającego Ósmy Protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce,

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, Strona 1 z 5 Kielce: Wykonanie prac w zakresie promocji Projektu Projekt W drodze do kariery z Politechniką Świętokrzyską - szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Wydruk zaproszeń, plakatów, folderów, ulotki wraz z dostawą na wystawy organizowane

Bardziej szczegółowo

ALFRED WYSOCKI Maćkowa Ruda 67 16-503 Krasnopol tel. 605 651 648

ALFRED WYSOCKI Maćkowa Ruda 67 16-503 Krasnopol tel. 605 651 648 ALFRED WYSOCKI czterdzieści Urodziłem się 20 grudnia 1950 roku w Warszawie. W latach 1969-1974 studiowałem na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, m.in. u profesorów: Ludwika Maciąga,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługi druku i dostawa broszur informacyjnych Numer ogłoszenia: 209178-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługi druku i dostawa broszur informacyjnych Numer ogłoszenia: 209178-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl/modules.php?name=ogloszenia_biezace Katowice: Usługi druku i dostawa broszur informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu znak sprawy 38/SRSM/11 FORMULARZ CENOWY. L.p. Nazwa Ilość Cena netto Łączna cena netto 1. Druk A6 g.

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu znak sprawy 38/SRSM/11 FORMULARZ CENOWY. L.p. Nazwa Ilość Cena netto Łączna cena netto 1. Druk A6 g. Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY L.p. Nazwa Ilość Cena netto Łączna cena netto 1. Druk A6 g. 70 2. Druk A6 g.70 10 000 3. Druk A5 g. 70 10 000 4. Druk A5 g. 70 5. Druk A4 g. 70 6. Druk A4 g. 70

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku)

Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku) Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku) Ars Regia : czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa 12/19, 298-302 2010 298

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2011 r. Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie

Warszawa, 24.05.2011 r. Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie Warszawa, 24.05.2011 r. Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie Działając na podstawie art. 399 1 w związku z art. 395 i 402 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Tłumaczenie z języka rosyjskiego na angielski książki badawczej poświęconej

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX

Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 Prezydencja szwedzka UE 1 lipca 31 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX 9 grudnia 2009 Streszczenie Sekretarze generalni

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie! Zapraszamy do udziału w XVIII Warszawskim Gimnazjalnym Konkursie Mitologicznym,

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie! Zapraszamy do udziału w XVIII Warszawskim Gimnazjalnym Konkursie Mitologicznym, Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ZAWISZAKÓW PROPORCA VICTORIA w WARSZAWIE ul. PROMIENISTA 12 A tel/fax 22 8637304 www.promienista.waw.pl Drodzy Nauczyciele i Uczniowie! Zapraszamy do udziału

Bardziej szczegółowo

S T A N I S Ł A W F O Ł T A

S T A N I S Ł A W F O Ł T A S T A N I S Ł A W F O Ł T A Blok Fi. 138 A z odwróconym numerem (+ A. Kielbasa-Schoeni) Przegląd Filatelistyczny nr 4/2003 strony 23 24 oraz www.phila.pl Kilka słów o FDC (+ A. Kielbasa-Schoeni) http://www.kzp.pl/index.php?artykul=art-2003-02

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: TŁUMACZENIA PISEMNE TEKSTÓW Z JĘZYKÓW KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I KRAJÓW STOWARZYSZONYCH Z UNIĄ EUROPEJSKĄ NA JĘZYK POLSKI ORAZ Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYKI TYCH KRAJÓW DLA POTRZEB REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu służącego do uiszczania opłat drogowych za pomocą serwisów elektronicznych

Instrukcja obsługi programu służącego do uiszczania opłat drogowych za pomocą serwisów elektronicznych Instrukcja obsługi programu służącego do uiszczania opłat drogowych za pomocą serwisów elektronicznych Program służący do uiszczania opłat drogowych za pomocą serwisów elektronicznych jest dostępny na

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A I. INSTALACJA PROGRAMU W celu dokonania instalacji programu należy umieścić dostarczoną płytę w napędzie CD/DVD i uruchomić znajdujący się tam plik ADA.EXE. Program automatycznie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Załącznik nr do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LENA LIGHTING S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LENA LIGHTING S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LENA LIGHTING S.A. I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna (dalej zwanej Spółką ) na podstawie art. 399 1

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB XI KRAJOWY ZJAZD PIIB W dniach 6 7 lipca obradował w Warszawie XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 172 delegatów z 16 Okręgowych IIB, członkowie władz Izby, liczni

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Zgodnie z & 8 Statutu SITPNiG za zasługi dla SITPNiG lub dziedzin objętych

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (5-11.08.2011) 1 010 a p 2004313128 150 a Ciepło x stosowanie x medycyna 2 010 a p 2004512269 150 a Boże Narodzenie x muzyka 3

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu Regulamin: Organizatorzy: ne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I ŚREDNIA OCEN ( maksymalnie 25 pkt)

DZIAŁ I ŚREDNIA OCEN ( maksymalnie 25 pkt) Załącznik Nr do Regulaminu Tekst jednolity Uchwały Nr Uczelnianej Komisji Stypendialnej podjętej w porozumieniu z Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów i przedstawicielem Klubu Uczelnianego Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016 Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016 piątek, 17 lipca 2015 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016

WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016 WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016 * Pozycje zaznaczone na czerwono odbędą się w Polsce 1 LIPIEC 2016 Czy Polacy w lipcu będą jeszcze na Euro 2016? By tak się stało, musieliby awansować co najmniej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/51/2015/R SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY na zakup powierzchni reklamowej w czasopismach celem przeprowadzenia kampanii reklamowej w prasie

Bardziej szczegółowo

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania documaster Campus Instrukcja obsługi 1 Zawartość 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus... 3 3. Zakładanie konta... 4 4. Zmiana hasła

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011

Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011 Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011 Cel turnieju integracja dzieci i młodzieży z miast partnerskich poprzez udział w rozgrywkach sportowych promowanie zasad fair play

Bardziej szczegółowo

Analiza Bisnode MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN 2014

Analiza Bisnode MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN 2014 MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN UCZESTNICY FINAŁU TURNIEJU Eliminacje do Mistrzostw Świata mężczyzn w piłce siatkowej rozpoczęło blisko federacji. Etap kwalifikacyjny trwał ponad dwa lata:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-10553/JP/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-10553/JP/13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-10553/JP/13 Numer ogłoszenia w BZP: 463432-2013; data zamieszczenia: 14.11.2013 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie: uczelnianych organizacji studenckich. Na podstawie art. 58 i 59 ustawy z dnia2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmlomianki.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmlomianki.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmlomianki.info Łomianki: Druk dwutygodnika Gazeta Łomiankowska.pl Numer ogłoszenia: 77235-2015;

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNY INFORMATOR o zabezpieczeniach banknotów euro

PODRĘCZNY INFORMATOR o zabezpieczeniach banknotów euro 1 EUR = 3,45280 LTL NASZ PIENIĄDZ PODRĘCZNY INFORMATOR o zabezpieczeniach banknotów euro Szczegółowych informacji udzielają: EUROPEJSKI BANK CENTRALNY Sonnemannstrasse 20 D-60314 Frankfurt am Main Germany

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 30.09.2013 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 30.09.2013 r. MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 30.09.2013 r. Biuro Dyrektora Generalnego MZ-AGZ-270-10379-4/JP/13 WSZYSCY WYKONAWCY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego Uchwała Nr 1/2007 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego z dnia16 listopada 2007 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Podkomitetu Monitorującego Program

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Usługi drukowania na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RAMACH V FESTIWALU AUKI, KULTURY I SPORTU Międzyszkolne Igrzyska Olimpijskie są z całą pewnością wizytówką szkoły. Organizujemy je rokrocznie dla ponad

Bardziej szczegółowo

Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze

Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze ("Energia Gigawat" - 9/2015) Wydawany od 64 lat Raport BP Statistical Review of World Energy jest najbardziej wyczekiwanym

Bardziej szczegółowo

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. o numerze referencyjnym D/54642 Komisja zwróciła się z prośbą o dalsze informacje.

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. o numerze referencyjnym D/54642 Komisja zwróciła się z prośbą o dalsze informacje. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.IX.2005 K(2005) 3617 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 242b/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorstw inwestujących na terenie Katowickiej Specjalnej

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl Chełm: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Budowa chodnika w

Bardziej szczegółowo

Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą. 9-18 wrzesień 2010 Radom

Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą. 9-18 wrzesień 2010 Radom Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą 9-18 wrzesień 2010 Radom Raport Akademii Liderów: Poza Cenzurą - Wystawa Piotra Kutkowskiego, Radom 9-18 października 2010 -------------------------------------- 2/6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00)

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Spis treści: 1. Informacje ogólne o Systemie monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS 1.1 Informacje techniczne 1.2 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Bogusław Olechnowski Katalog Jan Paweł II na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Zielona Góra, lipiec 2001 1 Od Autora Wydanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Brief projekt graficzny logotypu Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej, Polska 2014 19.11.2010r.

Brief projekt graficzny logotypu Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej, Polska 2014 19.11.2010r. Załącznik nr 2 Brief projekt graficzny logotypu Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej, Polska 2014 19.11.2010r. Konkurs na logotyp Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej, Polska 2014r. organizowany

Bardziej szczegółowo

1. Organizator konkursu na komiks. 2. Cele konkursu. 3. Uczestnicy konkursu. 4. Zasady konkursu

1. Organizator konkursu na komiks. 2. Cele konkursu. 3. Uczestnicy konkursu. 4. Zasady konkursu REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA KOMIKS PRZEDSTAWIAJĄCY LOSY STASIA I NEL - BOHATERÓW "W PUSTYNI I W PUSZCZY" HENRYKA SIENKIEWICZA TEMAT: NIEBEZPIECZNE PRZYGODY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 1 Walne Zgromadzenie Członków działa na podstawie przepisów ustawy z 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu

Cennik usług w roamingu Cennik usług w roamingu z dnia 01.07.2014 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WAKACJE Z APARATEM -

REGULAMIN VIII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WAKACJE Z APARATEM - REGULAMIN VIII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WAKACJE Z APARATEM - KOLORY LATA Pod Patronatem Starosty Tczewskiego Tadeusza Dzwonkowskiego ORGANIZATOR FABRYKA SZTUK 83-110 TCZEW, UL. 30 STYCZNIA 4 MIEJSCE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH GAZETKA OKOLICZNOŚCIOWA GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH W roku szkolnym 2006/07 Rada Pedagogiczna GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH podjęła decyzję o wyborze patrona.

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługi druku i dostawa nalepek informacyjnych Numer ogłoszenia: 119563-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługi druku i dostawa nalepek informacyjnych Numer ogłoszenia: 119563-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Usługi druku i dostawa nalepek informacyjnych Numer ogłoszenia: 119563-2015;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRÓLIKOW MŁODYCH VI SPECJALISTYCZNA WYSTAWA KRÓLIKÓW RASOWYCH Gniezno 10-11 października 2015 roku

REGULAMIN KRÓLIKOW MŁODYCH VI SPECJALISTYCZNA WYSTAWA KRÓLIKÓW RASOWYCH Gniezno 10-11 października 2015 roku REGULAMIN KRÓLIKOW MŁODYCH VI SPECJALISTYCZNA WYSTAWA KRÓLIKÓW RASOWYCH Gniezno 10-11 października 2015 roku ORGANIZATOR; KRAJOWY ZWIĄZEK HODOWCÓW KRÓLIKÓW. Dział I WARUNKI UCZESTNICTWA 1. 1. Na wystawie

Bardziej szczegółowo