DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIgKU FILATELISTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIgKU FILATELISTÓW"

Transkrypt

1 f DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIgKU FILATELISTÓW U) 1 s FIN LA N D Reprodukowane znaczki Finlandii ukażą się 13 maja w związku z 100 rocznicą zorganizowania administracji lasów (znaczek 30 mk) i 100-leciem zalożenia pierwszego parowego tartaku (znaczek 10 mk). NR 8 (83) ROK VI WARSZAWA 15 KWIECIEŃ 1959

2 POCZTA OSIEDLI Na lamach naszego pisma ogłosiliśmy już szereg opracowań wielu znaczków i nalepek wydanych przez różne władze i instytucje polskie, w okresle 11 wojny światowej i bezpośrednio po wojnie. Wydania te interesują nie tylko filatelistów polskich o czym świadczy m.in. fakt, że arłykul M. Perzyńskiego o poczcie międzyobozowej w Niemczech ( Filatelista" nr 20 w 1957 r.) został przetłumaczony na język angielski i wydany w lormie broszury w Wielkiej Brytanii. Dziś drukujemy nową pracę tego autora o poczcie osiedli polskich w Dalii. Temat ten jest stosunkowo mniej znany w kraju i doczekał się większej liczby opracowań za granicą, niż na lamach naszej prasy. (Red.) Dowództwo 2-go Korpusu pismem z dnia 27.X.1945 r. wydało zezwolenie na wydanie znaczków o łącznym nakładzie 1,5 mln sztuk. Uzyskane kwoty ze sprzedaży tych znaczków były podzielone w sposób następujący: 500/, na cele Stow. Pomocy Katol. Polaków, 35 /o dla ludności cywilnej w rejonie Berletta Trani, 15 /o na Wydz. Dobr. Żołn. 2 Korpusu. Znaczki rozprzedawane były przez dwie instytucje: War Relief Seryjce oraz National Christian Welfare Conference. Znaczki wydano w dniu 11 lutego 1946 r. Miały one spełniać rolę nalepek na cele dobroczynne. Z uwagi jednak na duże zainteresowanie kupców filatelistycznych, którzy zakup ich uzależniali od ich pocztowego charakteru, instytucje wydające te znaczki zorganizowały lokalny ruch pocztowy pomiędzy osiedlami Berletta i Trani oraz wewnątrz tych osiedli. Osiedla te, w chwili uruchomienia tego ruchu pocztowego, mogły korzystać z poczty polowej, bezpłatnej. Wyjątek stanowiło to, że wszystkie znaczki służyły jako obowiązkowa dopłata (zarządzenie Dowództwa Korpusu) c'o paczek wysyłkowych w obrębie Oddziałów. Ruch pocztowy poczty lokalnej był więc uzasadniony raczej względami filatelistycznymi. Władze pocztowe włoskie, w początkowym okresie, tolerowały znaczki osiedli, nawet jako wyłączną frankaturę na listach również i za granicę w ruchu międzynarodowym. Spowodowane to być mogło zarówno chęcią niezadrażniania stosunków z okupacyjnymi wojskami polskimi, jak i faktem, że listy z tymi znaczkami pochodziły z osiedli odpowiadających pojęciu dla internowanych, były więc zwolnione od opłat i nie było podstaw do żądania opłat pocztowych włoskich, a więc i do nalepiania znaczków włoskich. POLSKICH W ITALII Z tego też okresu znane są listy niefilatelistyczne, które nawet docierały do Polski, pisane przez rodziny przebywające wówczas w osiedlach i zawiadamiające po prostu iż pozostają przy życiu. Znanych jest dużo listów adresowanych do Niemiec, Austrii, Francji i Anglii. Listy filatelistyczne są przeważnie adresowane z osiedla do osiedla lub do wyższych wojskowych przebywających w Londynie. Dopiero w dniu r. Włoskie Ministerstwo Poczt ustaliło, że nie uznaje znaczków osiedli jako franktury w granicach opłaty obowiązującej pocztę włoską, jednak nie zgłasza sprzeciwu aby znaczki te używane były w ruchu pocztowym między obozami polskimi oraz jako dopłata dodatkowa obok znaczków włoskich na listach przesyłanych przez pocztę włoską. Wszystkie urzędy pocztowe polskie ostatecznie zostały zamknięte 15. X r., a władze alianckie (A.M.G.O.T.) okupujące podówczas Włochy zabroniły używania ich w ogóle do frankatury listów i paczek. Druk tych wszystkich znaczków dokonano w Państwowych Zakładach Gr.aficznych w Rzymie (Instituto Piligrafico dello Stato- Officina Carte Valori, Roma). Wydanie I r L. niebieski, Krzyż Virtuti Militari, 2. 3 J. czerwony, żołrierze , 3. 5 L. fiolet., żołnierz 2 Korpusu z sierotą, L. zielony, mapa Italii. Nominał wynoszący 19 lirów był sprzedawany za 70 lirów. Nakład wyniósł ca serii (niewiele ponad ). Papier zwykły, szarawy, gumowanie żółtawe, ząbkowanie 14. Wydanie II r. Znaczek lotniczy L4/1 L. jasnożółty lub blado jasnożółty (cytrynowy) rysunek jak na znaczku nr 1 z czarnym, maszynowym, trzywierszowym nadrukiem nowej wartości: Samolot (POCZTA LOTNICZA) L ", 5a. ditto lecz w kolorze żółtym lub intensywnie żółtym. 142

3 x Znaczków tych bez przedruku nie znamy. Nakład wyniósł ca sztuk znaczków ząbkowanych. Podobno znaleziono tylko kilka arkuszy ciętych. Wobec jednak spekulacyjnego charakteru tego wydania i wobec dość dużej ilości znaczków ciętych u zbieraczy należy przypuszczać, iż musiało ich być znacznie więcej, około kilkudziesięciu arkuszy. Papier, gumowanie i ząbkowanie jak w wydaniu I-szym. Wydanie III. 10.IV.1946 r. Uzupełnienie serii I-go wydania c. brązowy, rys. jak na znaczku nr I, c. zielony/ brązowy, Matka Boska Częstochowska, c. czarny, rys. jak na znaczku nr 2, c. brązowy / zielony, rys. jak na znaczku nr 7, c. fioletowy, rys. jak na znaczku nr 4. Nomina ł wynoszący 2 L. 35 c. był sprze L. czerwony, rysunek jak na znaczku nr 3, na bloczku w prawym górnym rogu, w kole napis War Relief Services N.C.W.C." na dole Poczta Osiedli Polskich w Italii 1945". Wymiar bloków mm na mm (wymiary wahają się w granicach ca 1 mm). Nakład wynosił ca sztuk każdego bloku. Papier szarawy. Gumowanie żółtawe. Dwa tysiące tych bloków wydano na artystycznie wykonanych karnetach, na papierze czerpanym. Karnet zawiera 10 stron, na których w czterech językach, umieszczony był opis genezy i celu wydania znaczków Poczty Osiedli Polskich w Italii. Wszystkie te wydania I IV wykonano heliograwiurą. Nowodruków ani makulatury nie znamy. Znane są tylko podwójne ząbkowanie lub przesunięcie w ząbkowaniu, a w szczególności na znaczku nr 8. Znane są też znaczki nr 9 bez perforacji z lewej strony. Na wszystkich znaczkach spotykamy bardzo drobne usterki druku spowodowane techniką druku. Wszystkie inne nadruki lub przedruki, poza znaczkiem nr 5 (Poczta lotnicza), wykonane na znaczkach nr 1-10 należy bezwzględnie zaliczyć do wydań spekulacyjnych lub prywatnych, wykonanych bezprawnie i bez upoważnienia władz polskich. W 11 dni po zamknięciu urzędów pocztowych polskich w dniu 26.X.1946 r. dokonano oficjalnie przedruku znaczków III-go wy- Poczta lotsttiata,: dawany za 10 lirów. Nakład wyniósł 1 serii. Papier, gumowanie i ząbkowanie w wydaniach poprzednich. Wydanie N. 19.IV.1946 r. Bloki. mln jak. 11. I L.+99 L. szary, rysunek jak na znaczku nr 1, na bloku, u góry, napis Jeszcze Polska nie zginęła", na dole napis Poczta Osiedli Polskich w Italii 1945", L.+247 L. zielonkawoniebieski, rysunek jak na znaczku nr 2, na bloku u góry napis Z ziemi włoskiej do polskiej" na dole Poczta Osiedli Polskich w Italii 1945", dania nr 6 10 tzw. hasłami Roosevelta, a mianowicie: Honor the four freedoms", Szanuj cztery wolności",,,rendez honneur aux quatre libertes". Pod każdym hasłem facsimile podpisu Prez. Roovelta. Nadruk na znaczku nr 6 (15 c.) slogan angielski, zawsze odwrócony, na znaczku nr 7 (30 c.) i nr 9 (60 c.) slogan w języku polskim, zaś na znaczku nr 10 (80 c.) w języku francuskim. Druga litera E" w wyrazie Rendez" bywa często niedobita lub zniekształcona. Nadruki polskie i francuski są wykonane farbą czerwoną, angielski farbą czarną. Z wydań fantazyjnych znane jest wydanie lotnicze". Na wydaniu III-cim znacz- 143

4 ki nr 6 10 zostały zaopatrzone trzywierszowym nadrukiem: Samolot (POCZTA LOTNICZA" +L. 25". Nadruki na znaczkach nr 6, 7, 8 i 10 wykonane są w kolorze czerwonym, na znaczku nr 9 w kolorze ciemnozielonym. Urzędy pocztowe Poczty Osiedli Polskich w Italii otrzymały własne kasowniki o średnicy ca 40 mm, dwuobręczowe, napis w otoku: Poczta Osiedli Polskich w Italii, Barletta Trani", między belkami data. Nad- to osiedla mia ły kasowniki z nazwą miejscowości, jak np. dwuobręczowy o przekroju ca 30 mm, napis u góry OSIEDLE a u dołu TRANI", pośrodku między poprzeczkami data. Znane są listy kasowane kasownikami Polskich Poczt Polowych i to zarówno lądowych jak i morskich, a również listy ze znaczkiem (nr 5) lotnicze, kasowane stemplem podłużnym w ramce Samolotem/ Trani Ancona". Stempel dwuwierszowy. Korespondencja (w pierwszym okresie) wysłana przez urzędy pocztowe włoskie kasowana buła kasownikami włoskimi. Kasownik dwuobrączkowy o przekroju 29 mm napis u góry TRANI", pośrodku data, u dołu między gwiazdkami w nawiasie (SARI)". Barletta" data gwiazdki (BA- RI)". Maciej Perzyński BIBLIOGRAFIA: M. A. Bojanowłcz Prawda o Barlecie Znaczki obozowe Osiedli Polskich w Italii. Wiadomości Fil." Edynburg Rok I 1947, nr 8, str. 2 7 i rok II 1948, nr 1/2, str. 3 d. B. Wendorlf Jeszcze o znaczkach Pocztowych Polskich w Italii. Wiadomości Fil." Edynburg Rok II 1948, ar 11/12, str T. Gryiewski Dodatek nr 1 do katalogu Znaczków Pocztowych Polskich, Łódź 1946 r., str Catalogo Sassone dei francobolli d'italia Trieste Vaticano S. Marino, Wydanie XVIII 1959 r.. str WYWIAD Z DYR. E. POLAKOWSKIM W związku z licznymi listami naszych Czytelników, zwróciliśmy się do Dyr. Państwowego Przedsiębiorstwa Filatelistycznego ob. Edwarda Polakowskiego z prośbą o informacje na temat działalności przedsiębiorstwa i planu na najbliższą przyszłość. Z uwagi na duży wachlarz prac, stanowiących przedmiot zainteresowań Czytelników, naszymi pierwszymi pytaniami objęliśmy zagadnienia ogólne, interesujące wszystkich. Są to przede wszystkim: abonament, sprzedaż znaczków z importu, rozwój sieci sprzedażnej, katalogi, wydawnictwa i pomoce filatelistyczne. Ewentualne dalsze (a właściwie bliższe bardziej szczegółowe) informacje będziemy zamieszczać w następnych numerach w rubryce Co nowego w PPF". Red. Panie Dyrektorze. Zacznijmy od abonamentu, jako najpopularniejszej formy usług przedsiębiorstwa. Przede wszystkim jak wygląda sprawa częstotliwości rozsyłania) Dyr. P. Nie mamy żadnych tendencji przetrzymywania wydań. Naszym założeniem jest rozsyłać abonament co miesiąc do placówek PZF i własnych. Trochę inaczej wygląda tylko abonament indywidualny z miejscowości, gdzie nie ma punktów sprzedaży PPF. Ten rozsyłamy z uwagi na koszty, cztery razy do roku, zasadniczo w terminach kwartalnych, z tym, że serie stykowe" (bliskie pierwszego lub ostatniego dnia kwartału) mogą się znaleźć nie w swoim kwartale". Red. A bloczek jedwabny? Dyr. P. Ze względów technicznych musieliśmy przesunąć wysyłkę tego wyda- nia na pierwszy kwartał br. Oczywiście otrzymują go wszyscy w pełnej abonowanej liczbie, wbrew plotkom o jakichś ograniczeniach. Red. Czy jedwabny bloczek jest związany z obowiązkiem wykupienia serii lotniczej? Dyr. P. Nie. Można wykupić bloczek - nie wykupując lotniczej. Red. A jak Przedsiębiorstwo ustosunkowało się do propozycji sprzedaży serii lotniczej na raty? Dyr. P. Praktycznie realizujemy ten postulat, chociaż nie stosujemy etykietki sprzedaż ratalna". Każdy abonent może wykupywać te serie ratami" do 15 czerwca. Z tym tylko, że ze względów obliczeniowotechnicznych jednorazowy odbiór musi obejmować całą serię. A więc np. abonent 144

5 4-ch serii może je wykupić do 15 czerwca nawet w czterech ratach, tj. po jednej serii. Red. Jeszcze ze spraw abonamentowych... Co z tym już historycznym" zagadnieniem zwiększenia do 10 liczby jednostek abonamentowych dla prowadzących wymianę z zagranicą? Dyr. P. PPF nie miało i nie ma zastrzeżeń w tym względzie. Moim zdaniem realizacja tego postulatu jest wreszcie w końcowym stanie pozytywnego załatwienia. Red. Przejdźmy do drugiej sprawy, która najbardziej psuje krew filatelistom: import znaczków. Dyr. P. Na ten temat nic specjalnie pocieszającego nie mam do powiedzenia. Dość zadowalająca jest sytuacja na odcinku importu z ZSRR, Czechosłowacji i Chin. Liczymy na pewną poprawę w odniesieniu do innych krajów, a przede wszystkim Węgier i Bułgarii. Dążymy do uporządkowania dostaw z krajów kapitalistycznych, a między innymi wprowadzenia stałości dostaw z kilku choćby krajów, np. Francji, Włoch. Należy jednak niestety podkreślić, że z uwagi na ograniczenia dewizowe nie możemy oczekiwać w tym roku poważniejszego wzrostu dostaw znaczków z importu. Red. A więc, zostawiając tę sprawę otwartą, prosimy Pana o informacje, tym razem z własnego podwórka, o sieci sklepów PPF. Dyr. P. Mamy 32 punkty sprzedaży własnej. W najbliższym czasie uruchamiamy sklep w Zielonej Górze i jeszcze w pierwszym półroczu (nareszciell w Przemyślu. Ponadto robią się" własne punkty sprzedaży (sklepy, bądż kioski) w Gliwicach, Zabrzu i Bytomiu. W Krakowie otwieramy drugi punkt na Podgórzu. Ostatnio szereg naszych mniejszych punktów sprzedaży otrzymało zezwolenie na prowadzenie abonamentu (np. Włocławek, Nowa Huta, Częstochowa, Zakopane). Oprócz rozwijania własnej sieci sprzedażnej, wpływamy stale, by w sieci Ruchu" co najmniej 1 kiosk w każdym mieście powiatowym, prowadził asortyment znaczków w pakietach i przyborów filatelistycznych (katalogi, cenniki). Red. Polski Związek Filatelistów przygotował dużą pracę, o całokształcie polskich znaczków pocztowych, (pod redakcją Laszkiewicza i Z. Mikulskiego). Dawno jut informowaliśmy o przekazaniu pierwszej części wydawcy. Do dziś maszynopis podobno spoczywa w biurku wydawcy, z braku zlecenia PPF na wydanie? Dyr. P. Zlecenie z naszej strony, to poważne zaangażowanie się przedsiębiorstwa w imprezę o ogromnych kosztach. Dlatego rzeczywiście zwlekaliśmy z decyzją. Ta cenna pozycja wydawnicza doczekała się już jednak niedawno akceptu, umowa z nami została podpisana i prace ruszyły z miejsca. Na M.W.F. Polska 60" mają być gotowe dwa pierwsze tomy, czyli połowa pracy, obliczonej na 4 tomy. Red. Otrzymaliśmy wiele zapytać' w sprawie albumu do znaczków polskich za cały okres Czy przewidziane jest takie wydanie? Dyr. P. Tak. I to w wersji chyba najwygodniejszej dla zbieraczy. Projektujemy mianowicie wydanie luzem kart stanowiących jak gdyby uzupełnienie znajdujących się na rynku albumów PRL, a pasujących również do albumów wydanych ostatnio in blanco. Zresztą będzie można również nabyć specjalne okładki do materiału przedwojennego i wojennego. Opracowujemy go w 4-ch częściach, które można będzie kupować oddzielnie. Będą to: 1. Polska (zasadnicze wydania) do 1944 roku (łącznie z wydaniami,iondyńskimi"), 2. poczty wojskowe i Litwa Środkowa, 3. wydania lokalne miasta, 4. G.G. i wydania okupacyjne na ziemiach polskich. Red. Czy nie jest przewidziane jakieś popularne wydanie albumu, dla najmłodszych filatelistów? Dyr. P. Owszem. Szykujemy albumik całego świata, zawierający ok miejsc na znaczki. Red. Z dziedziny klaserów będzie coś nowego? Dyr. P. Wydaliśmy, niestety, w dość ograniczonym nakładzie, interesujące klasery w oprawie z plastiku w cenie 55, 75 i 95 zl. Red. To jeszcze trochę luksus, jak na nasze skromne możliwości materiałowe dotyczące plastiku. A z dziedziny przyborów dostaniemy jakąś nowość? Dyr. P. Tak, i właśnie z dziedziny luksusów", jako, że sprowadzone za dewizy z krajów kapitalistycznych. Otrzymaliśmy pewną ilość tzw. Klemmtasche". Jest tego stosunkowo niewiele, to też prośba, aby zbieracze stosowali je wyłącznie do droższych znaczków. Nazwaliśmy je u siebie prowizorycznie uchwytki". A może kto z Czytelników Filatelisty" wymyśli lepszą nazwę? Czekamy na propozycje. Red. Zwycięzca tego konkursu" otrzyma oczywiście piękną nagrodę filatelistyczną od PPF? Dyr. P. Zgoda i na to. 14-5

6 A więc, na zakończenie wywiadu z Dyr. Polakowskim ogłaszamy błyskawiczny konkurs językowy dla naszych Czytelników na polską nazwę uchwytek" klemm- tasche." Prosimy o nadsyłanie propozycji do dnia 1 czerwca 1959 r. pod adresem: Redakcja Filatelisty", Warszawa, Wilcza 46. Rozmowę przeprowadził T. G. FILATELIŚCI - PROBLEMOWCY OBRADUJĄ W lutym br. obradowała w Warszawie Komisja Filatelistyki Problemowej przy Zarządzie Głównym PZF z udziałem pełnomocników Oddziałów do spraw filatelistyki problemowej. Tematem obrad była analiza dotychczasowych wyników pracy Komisji, ustalenie zadań na rok 1959, omówienie podstawowych problemów teoretycznych oraz sprawy oceny i właściwego ustawienia organizacyjnego filatelistyki problemowej w Polsce. Jest faktem bezspornym, że coraz więcej filatelistów interesuje się filatelistyką problemową (tematyczną i motywową). Rzecz zatem zrozumiała, że władze naszego Związku obserwując to narastające zjawisko chcą mu stworzyć prawidłowe warunki rozwoju i zapewnić właściwe miejsce w naszym życiu filatelistycznym. O dynamice tego nowego kierunku zbieractwa świadczyć może fakt, że przeszło połowę zdobytych przez polskich filatelistów medali i dyplomów uzyskano za zbiory tematyzne i motywowe. W dziejach filatelistyki obecny przełom problemowy" przypomina ' nieco pod względem nastrojów i walki nowego" ze starym" przełom, który przeżyła filatelistyka na początku naszego stulecia, jakim było przejście od zbierania wszystkich znaczków do zbierania znaczków poszczególnych państw. W tej chwili przed, młodym stosunkowo, kierunkiem filatelistyki problemowej stoi jeszcze wiele spraw do załatwienia, ale przyszłość niewątpliwie należy do filatelistyki problemowej. Filatelistyka problemowa należy to jasno powiedzieć potrzebuje jeszcze wielu ustaleń, sformułowań, zasad, ażeby była w pełni jednoznacznie odczytywana. Jak każdy nowatorski ruch napotyka ona duże opory ze strony ludzi nawykłych do tradycyjnego sposobu zbierania i tradycyjnego sposobu patrzenia na filatelistykę. Trzeba nadmienić, że poważne niebezpieczeństwo grozi tej nowej formie filatelistyki ze strony dyletantów, którzy z samego faktu, że nie znają się na filatelistyce klasycznej sądzą, że są zbieraczami problemowymi. Jak każda umiejętność, tak i filatelistyka problemowa wymaga dużego wkładu pracy, znajomości wszystkich wartościowych pozycji dotyczących tej umiejętności, stałego śledzenia za dorobkiem teoretycz nym i praktycznym filatelistyki problemowej itd. Dlatego też przechodząc do praktycznych wniosków IV Konferencji Komisji Filatelistyki Problemowej przy Zarządzie Głównym PZF postanowiono, że na łamach Filatelisty" ukażą się liczniejsze, niż dotąd, artykuły poświęcone zasadom filatelistyki tematycznej i motywowej. Wobec poważnych rozbieżności między regulaminem FIP i FIPCO, kol. C. Rudziński z Łodzi przedstawił nowy projekt Zasad opracowywania zbiorów problemowych" i kryteria oceny tych zbiorów na wystawach międzynarodowych (projekt ogłosimy w Filateliście"). Według założeń KFP projekt ten po przedyskutowaniu i poprawieniu winien stanowić polską próbę pogodzenia dotychczasowych regulaminów i jako taki być przedstawiony na najbliższych kongresach FIP i FIPCO. W dyskusji zabierało głos 14 kolegów. Większość wypowiedzi dotyczyła przedstawionego projektu regulaminu dla zbiorów problemowych, oraz spraw organizacyjnych. M. in. kol. Ter-Oganjan omówił sprawę Komisji Tematycznej FIP, oraz podkreślił możliwość poważnego zbliżenia między FIPCO i FIP, co jest w dużym stopniu zasługą PZF. Inni mówcy analizowali drogi rozwoju filatelistyki problemowej, jako ni. in. wyniku zalewu nowości w skali światowej, podkreślali negatywne przyjęcie regulaminu FIP, jako b. niesłusznego, wskazywali na konieczność opracowania nowego regulaminu, przy czym wnosili uwagi do poszczególnych punktów przedłożonego projektu, uważając za konieczne pewne korekty. W swych rozważaniach na tematy filatelistyki problemowej mówcy podkreślali, że zawsze w centrum uwagi musi pozostać znaczek pocztowy, a wiedza filatelistyczna zbieracza winna być wykazywana właśnie jakością znaczków, ich stanem, ilością w stosunku do istniejących itd. Drugim ważnym momentem zbiorów problemowych jest właściwe opracowanie. Na temat aktualnego stanu filatelistyki problemowej w Polsce mówił kol. M. Haydzicki z Tarnowa, na podstawie sprawozdań nadesłanych przez pełnomocników. Podkreślił on wzrost zainteresowania filatelistyką problemową, co widać zarówno na podstawie liczby zbierających, jak i wzrostu udziału zbiorów problemowych

7 na wystawach. Następnie omówił on wyniki uzyskane na wystawach przez poszczególne Oddziały, oraz podkreślił poważne braki występujące na odcinku filatelistyki problemowej, jak np. brak regulaminów i instrukcji, potrzebę pomocy i opieki ze strony Zarządu Głównego PZF nad Oddziałami, konieczność propagandy i pracy terenowej. Postanowiono również ogłosić w Filateliście" ankietę, ażeby, lepiej niż dotąd, zorientować się w kierunkach zainteresowań polskich filatelistów. Opracowana przez KFP instrukcja dla pełnomocników Oddziałowych po zatwierdzeniu jej przez Prezydium Z.Gł. PZF pomoże do pełniejszego rozwoju tej dziedziny zbieractwa. Zagadnienie to łączy się bezpośrednio z opracowywanym na VI Zjazd PZF regulaminem Sekcji Zainteresowań przy Kołach PZF. IV Konferencja KFP wysunęła szereg postulatów (jak np. udział filatelistów-problemowców w komitetach organizacyjnych wystaw i w składach jury, zorganizowanie pokazu prawidłowego i błędneó'o zbioru tematycznego na tym samym materiale filatelistycznym, zorganizowanie wystaw o typie problemowym itp.). Stopniowa reali- zacja tych postulatów, wynikających z planu pracy PZF na rok 1959, zależeć będzie od energii i liczby aktywistów KFP. Wśród problemów międzynarodowego ruchu filatelistycznego poruszono m.in. sprawę tzw. Gildii Gabryelitów". Wyjaśniono, że każdy filatelista ma prawo należeć do dowolnej zagranicznej organizacji filatelistycznej, być jej korespondentem czy też prenumeratorem pism. Tego rodzaju członkostwo może mieć charakter jedynie indywidualny, gdyż prawo do reprezentowania interesów filatelistów polskich za granicą, posiada wyłącznie PZF. Nie można zgodzić się na organizowanie sekcji innych organizacji filatelistycznych w Polsce, jak również na przyjmowanie przedstawicielstwa obcych organizacji przez filatelistów polskich, gdyż jest to sprzeczne z zasadą jedności ruchu filatelistycznego. Przed ogółem filatelistów polskich stoi poważne zadanie: przygotować jak najlepiej, jak najbardziej właściwie i pięknie zbiory na wielką Międzynarodową Wystawę Filatelistyczną POLSKA 60". Wydaje się, że dorobek IV Konferencji KFP dopomoże w należytym wykonaniu tego wielkiego zadania. Włodzimierz Goszczyński NOWOM BRAZYLIA. W związku ze zdobyciem przez drużynę brazylijską w r w Sztokholmie tytułu mistrza świata w piłce nożnej, wydano r. znaczek wartości nominalnej 3,30 Crs, z reprodukcją piłkarza na tle pucharu zdobytego przez drużynę brazylijską. BUŁGARIA wydała w styczniu br. serię z 5 znaczków w związku z IV Kongresem organizacji młodzieżowej im. Dymitrowa: 8 St zielony dziewczęta przy pracy w polu, 12 St brunatny dziewczyna z cielętami, 16 St czerwonobrunatny kopanie ziemi, 40 St ciemnoniebieski robotnik ciągnie taczki i 44 St czerwony - główna kwatera organizacji w Sofii. CHIŃSKA REP. LUDOWA. Dla upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Kobiet wydano 8 marca dwa znaczki. Znaczek 8 fen zielony, przedstawia osiągnięcia kobiet w przemyśle, handlu, rolnictwie, nauce i wojsku. Drugi znaczek 22 fen fioletowy, przedstawia kierowniczą rolę kobiet radzieckich i chińskich w pracy nad zjednoczeniem kobiet całego świata i stworzeniu obozu pokoju. CZECHOSŁOWACJA. 27 lutego ukazały się dwa znaczki z okazji IV Narodo- 147

8 wego Kongresu Spółdzielni Rolnych, który odbył się w dniach w Pradze. Na znaczku 30 hal czerwonym/ niebieskozielonym jest emblemat Kongresu i napis: Za zwycięstwo socjalistycznej produkcji rolnej", zaś na znaczku 60 hal niebieskim/żółtym przedstawione jest symbolicznie braterstwo robotnika i chłopa. FILIPINY. 2 marca ukazał się znaczek 50 c z portretem Cayetano Arellano, pierwszego prezesa Najwyższego Sądu Filipińskiego z okazji 112 rocznicy jego urodzin. Jest to już ósmy znaczek serii Sławni mężowie Filipin". ciemnoniebieski poeta z lutnią, 5 R fioletowy siedzący poeta i 10 R brunatny identyczny jak znaczek 2,50 R. JAPONIA. 16 marca ukazały się dwa znaczki wartości 10 yen z serii Parki narodowe", która ukazywać się będzie stopniowo w ciągu kilku lat. Wydane w tym roku znaczki przedstawiają płaskowzgórze Karst i groty Akiyoshi. 27 marca ukazał się znaczek 10 yen z mapą Azji w związku z azjatyckim Kongresem Kultury, który odbył się w Tokio w dniach marca. Kongres, w którym wzięli udział reprezentanci 20 krajów Azji, odbył się z okazji 2500 rocznicy urodzin Buddy. Kongres ten nie miał żadnych celów religijnych, lecz tylko kulturalne. LcKfuNKI4R1"«FRANCJA. 16 lutego, z powodu podwyższenia taryfy pocztowej wydano znaczek lotniczy 300 fr. z reprodukcją samolotu typu N. S. 760 Paris". GRECJA. W dniach 29.X ukazała się seria Antyczna sztuka grecka", składająca się z 6-ciu znaczków zielony głowa Peryklesa, 20 I cezrwonofioletowy głowa byka, 50 I niebieskozielony głowa Posejdona, 70 1 pomarańczowy głowa wożnicy rydwanu, 1 Dr brunatny głowa młodzieńca i 1,50 Dr kobiety noszące dzbany. HOLANDIA. 4.1V. z okazji rocznicy u- tworzenia organizacji NATO ukazały się 2 znaczki: 12 c i 30 c. Z tej samej okazji i w tym samym wzorze wydały znaczki pozostałe kraje Beneluxu, tj. Belgia i Luksemburg. KANADA. 2.1V. ukazał się znaczek 5 c niebieski w związku z X-leciem NATO. LIBERIA. Reprodukujemy awizowany w nr 4-59, str. 71 blok wydany z okazji X-lecia Deklaracji Praw Człowieka ze znaczkiem lotniczym 20 c. IRAN. Z okazji 1100-lecia urodzin niewidomego poety perskiego Roodaki ukazała się seria z trzech wartości: 2,50 R LICHTENSTEIN. 15.1V. ukazała się seria Drzewa", składająca się z trzech wartości: 20 R szary modrzew, 50 R brunatnoczerwony jarzębina i 90 R zielony lipa. 148

9 DEMOKRATIV,:HE REPUBLIK 1W,t1,1.1 OEUISCK DEMOKRATISCHE REPOWI'. rg:1 25 LfrPVGER rptihjahrsmusse 1959 (":15 fink S! F M,C 'S.rĄ LEiPZIGER FRUHJAHRSMESSE 1959 Y, tlicuff:iok 'dx " 50 CTS copre0 ARREOF 149

10 Tego samego dnia ukazał się znaczek żałobny, wydany z powodu śmierci Piusa XII: 30 R fioletowy/złoty. UAR EGIPT ukazał się znaczek 10 Mills ciemnofioletowy z okazji II Sesji AUT (Arabska Unia Telekomunikacyjna), która rozpoczęła się LIII. w Damaszku. Wzięły w niej udział: Arabia Saudyjska, Irak, Jemen, Jordania, Liban i Zjednoczona Rep. Arabska (Egipt i Syria). Kuwait, Maroko i Sudan będą miały swoich obserwatorów. MEKSYK. 10.X r. wydano z okazji X-lecia Deklaracji Praw Człowieka znaczek lotniczy 50 c, niebieski, z reprodukcją uskrzydlonej postaci kobiety z wieńcem laurowym w ręku. Jest to fragment pomnika niepodległości w Meksyku. NRD. 28, ukazały się 2 znaczki: 10 Pf, zielony i 25 Pf, niebieski, wydane z okazji 150-lecia urodzin Feliksa Mendelsohna Bartholdy ( ). Znaczek 20 Pf, na którym są nuty z I, tzw. włoskiej symfonii A-dur, wydano w stosunkowo niedużym nakładzie. W tym samym, dniu wydano 2 znaczki: 20 Pf, czerwony i 25 Pf, niebieski z okazji Wiosennych Targów Lipskich. 8 marca ukazał się znaczek 10 Mills czerwony/zielony, na którym są dwie flagi i 2 napisy: u dołu UAR", a u góry United Arab States", oznacza to Arabskie Stany Zjednoczone". Taka jest nazwa organizacji obejmującej Zjednoczoną Rep. Arabską (Egipt i Syrię) oraz Jemen. Właśnie z okazji I rocznicy istnienia tej organizacji (dlatego na znaczku jest data ) wydano opisany wyżej znaczek. TURCJA ukazał się znaczek 25 kurus złoty/fioletowy z okazji 25-lecia założenia wydziału rolnego na uniwersytecie w Ankarze. 17 stycznia wydano znaczek 75 kurus złoty/czarny w związku z 75-rocznicą założenia liceum męskiego w Konstantynopolu. Na znaczkach jest emblemat liceum i tablica szkolna z datami: USA. 4.IV.1959 ukazał się znaczek 4 c w kolorze niebieskim w nakładzie 120 mln szt. z emblematem organizacji NATO", w związku z X-leciem jej istnienia. 6 kwietnia wydany został znaczek 4 c w kolorze niebieskim Badania arktyczne" w nakładzie 120 mln. szt. Bardzo ciekawy rysunek przedstawia u góry część globu ziemskiego, z widokiem okolic bieguna północnego. W środku znaczka sanie ciągnione przez psy, a na dole podwodna łódź o napędzie atomowym Nautilus", 150

11 w wodzie pod lodem. Na znaczku są dwie daty: 1909 i Pierwsza odnosi się do zdobycia bieguna północnego przez Roberta E. Peary, druga do przepłynięcia pod lodami bieguna północnego łodzi Nautilus". WĘGRY. W związku z Rokiem Geofizycznym ukazała się seria 7 znaczków. W tym numerze reprodukujemy znaczek 60 F, na którym widoczne jest Słońce, Ziemia, Księżyc, gwiazdy i radziecki sztuczny satelita Słońca. ZW. RADZIECKI. W uzupełnieniu serii lotniczej, z której reprodukowaliśmy i omówiliśmy 3 znaczki w nr 21/58, str. 419, ukazały się dalsze 4 znaczki z reprodukcjami różnych typów samolotów, o wartości nom. 20 kop. 40 kop, 40 kop i 2 Rb. Łącznie seria składa się z 7 znaczków. Wszystkie znaczki ukazały się w małych nakładach również jako nieząbkowane. Ukazały się trzy pojedyńcze znaczki, wszystkie po 40 kop: jeden dla uczczenia szwedzkiej pisarki Selmy Lagerliif ( ), w kolorze brązowym/czarnym, drugi z okazji 50-lecia urodzin litewskiego pisarza P. Cvirka ( ), w kolorze ciemnoszarym/brunatnym, tło żółte i trzeci ku czci Fryderyka Joliot Curie ( ) słynnego fizyka francuskiego, w kolorze sepiat/niebieskim. Znaczek wydany w r IVIichel nr 1717 wartości nom. 1 Rb, przedstawiający grę w koszykówkę, z okazji odniesienia przez drużynę radziecką nieoficjalnego zwycięstwa na mistrzostwach świata w Chile w r. 1959, ukazał się w nowym nakładzie z przedrukiem: Zwycięstwo drużyny koszykowej Zw. Radzieckiego Chile 1959". cm) p ŚWIATOWE MISTRZOSTWA PIŁKI NOŻNEJ Sport ze wszystkich motywów w filatelistyce poszczycić się może największą ilością znaczków. Jak dotąd naliczyć można ponad 1700 znaczków sportowych, wydanych przez przeszło 100 krajów w okresie od pierwszej nowożytnej Olimpiady aż do obecnego roku. Gdy do tego dodamy kilkakrotnie większą ilość różnych kasowników pamiątkowych związanych z imprezami sportowymi, wtedy łatwiej zrozumiemy, ile trudu, czasu, no i pieniędzy potrzeba na opracowanie kompletnego zbioru sportowego. Szeroki zakres tematu sportowego oraz zbyt liczne ukazywanie się znaczków z motywami sportowymi zaczyna sidiniać filatelistów do szukania niniejszych, ale przez to niemniej interesujących zagadnień w tej dziedzinie. Zagadnień, które dopiero podrastają" i dlatego nietrudne są do skompletowania. Takim wdzięcznym tematem mogą być Swiatowe Mistrzostwa Piłki Nożnej, które począwszy od 1930 roku odbywają się podobnie jak Igrzyska Olimpijskie co cztery lata, z tą różnicą, że w olimpijskich rozgrywkach piłki nożnej mogą brać udział tylko amatorzy, a w rozgrywkach światowych organizowanych przez Międzynarodową Federację Związków Piłki Nożnej 151

DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIAZKU Fl LAT ELISTOW

DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIAZKU Fl LAT ELISTOW DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIAZKU Fl LAT ELISTOW FDC serii polskiej II zespolowy lot kosmiczny" Nr 19 (190) ROK X WARSZAWA 1 PAŹDZIERNIKA 1963 ',..4.V,V'c; 20 1 't 1,1 I t.,1"i?"ia1.1 85'1 1.1..1 APNI4 FILPUILIQUI,,CONCO

Bardziej szczegółowo

40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll

40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll 9 9 DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIĄZKU FlIATELISTOW Znayzi'k LIR wydany z rikazj' kongreim Pokoju w Sztokholmie 0~111~~ ~1.111 1111~~111~/~9.~1 ULA c 40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll Znaczek Szwajcarii

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 15 LUTEGO 1969 W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick. Pierwsza francuska poczta lotnicza. Z u arsz ta zbieracza całostek

WARSZAWA 15 LUTEGO 1969 W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick. Pierwsza francuska poczta lotnicza. Z u arsz ta zbieracza całostek W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick Pierwsza francuska poczta lotnicza Z u arsz ta zbieracza całostek Koperta pamiątkowa z okazji jubileuszu pierwszej reg Samej linii francuskiej poczty lotniczej (p. str.

Bardziej szczegółowo

PISM O POLSKIEGU ZW4117.KU t.iiimelistów

PISM O POLSKIEGU ZW4117.KU t.iiimelistów INDEKS 35804 PL ISSN 0015-0975 i Fl PISM O POLSKIEGU ZW4117.KU t.iiimelistów NR 1 (711) ROK XXXIII 1-15 STYCZNIA 1986 CENA 30 Zt SKĄD SIĘ BIORĄ CENY ZNACZKÓW? Filatelista" rozmawia ze Zbigniewem Fijałkiem

Bardziej szczegółowo

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN 0015-0975

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN 0015-0975 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN 0015-0975 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3391 3392 3393 3396 W NUMERZE na40str. IN THIS ISSUE

Bardziej szczegółowo

Nr 9 POLSKA 3 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. r. Cena 6.- zł (w tym 7% VAT) PL ISSN 0015-0975. (947) rok XLVIII wrzesień 2001.

Nr 9 POLSKA 3 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. r. Cena 6.- zł (w tym 7% VAT) PL ISSN 0015-0975. (947) rok XLVIII wrzesień 2001. PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW Qii'UUM Europejska Wystawa Filatelistyczna Europcan Philatelic Exhibition LUBLIN 1-9.09.2001 FILATFJ-ISTYCZNA x 01 09 2001 111919 1 TCSOPTISICA WYSTAWA riluelistlye04-4,

Bardziej szczegółowo

~I2C»'JW/ Cyrk. przyjechał... O POLSKIEGO ZWIAZKU FILATELISTÓW. %KM CIRCUS PARADNE C dowla widowiskowa, wśród których najstarsza ) OID MILWANEE DAYS

~I2C»'JW/ Cyrk. przyjechał... O POLSKIEGO ZWIAZKU FILATELISTÓW. %KM CIRCUS PARADNE C dowla widowiskowa, wśród których najstarsza ) OID MILWANEE DAYS O POLSKIEGO ZWIAZKU FILATELISTÓW Nr 10 (648) Rok XXX 16-31 MAJA 1983 Cena 20 zł AKR/ II14 OID MILWANEE DAYS ~I2C»'JW/ Cyrk. przyjechał... YRK to w starożytności amfiteatralna bu- %KM CIRCUS PARADNE C dowla

Bardziej szczegółowo

ELIE DUCOMMUN MUZEUM WOJNY I POKOJU W LUCERNIE WYSTAWA ŚWIATOWA W PARYŻU Peter VAN DEN DUNGEN 1

ELIE DUCOMMUN MUZEUM WOJNY I POKOJU W LUCERNIE WYSTAWA ŚWIATOWA W PARYŻU Peter VAN DEN DUNGEN 1 ELIE DUCOMMUN MUZEUM WOJNY I POKOJU W LUCERNIE WYSTAWA ŚWIATOWA W PARYŻU Peter VAN DEN DUNGEN 1 Po raz drugi mam przyjemność uczestniczyć w imprezie upamiętniającej wielkiego Szwajcara, mieszkańca Genewy

Bardziej szczegółowo

lat Czytaj na stronach 5-13 6 lipca Dzień Radcy Prawnego Niecelowość przywrócenia do pracy pracownika sytuacje szczególne

lat Czytaj na stronach 5-13 6 lipca Dzień Radcy Prawnego Niecelowość przywrócenia do pracy pracownika sytuacje szczególne Sierpień 2012 r. Nr (69) 3 6 lipca Dzień Radcy Prawnego Niecelowość przywrócenia do pracy pracownika sytuacje szczególne lat Artykuł 435 1 kc w świetle orzecznictwa Yes We Did Śmierć z kwiatami w dłoni

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny Nr 3/51 (Rok XIII) lipiec-wrzesień 2012 r.

Egzemplarz bezpłatny Nr 3/51 (Rok XIII) lipiec-wrzesień 2012 r. Egzemplarz bezpłatny Nr 3/51 (Rok XIII) lipiec-wrzesień 2012 r. Cocktail historyczny Spis treści Gmina Kwidzyn Maciek 4 Listy do przyjaciółki 8 Wspomnienie o Jerzym Rudniku 9 Życie i działalność bojowo-lotnicza

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ

ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ TOM III WYDAWNICTWO MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ MELBOURNE 20009 Komitet Redakcyjny: Piotr P. Bajer, Zdzisław A. Derwiński, Helena Evert Copyright

Bardziej szczegółowo

W numerze: Wywiad z Andrzejem Kotnowskim. Utrzymanie obiektów budowlanych

W numerze: Wywiad z Andrzejem Kotnowskim. Utrzymanie obiektów budowlanych BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr III/2012 (35) W numerze: Wywiad z Andrzejem Kotnowskim Utrzymanie obiektów budowlanych oraz: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ŁOIIB

Bardziej szczegółowo

zestawieniu szkół z najlepszymi wynikami na olimpiadach przedmiotowych. Niemal w tym samym czasie, gdy Liceum Akademickie ogłoszone zostało

zestawieniu szkół z najlepszymi wynikami na olimpiadach przedmiotowych. Niemal w tym samym czasie, gdy Liceum Akademickie ogłoszone zostało www. glos.umk.pl W numerze Znów na czele! Liceum Akademickie UMK po raz kolejny zostało uznane za najlepsze liceum w Polsce. Perspektywy opublikowały doroczny Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Wyniki tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Marcin Kaszuba Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Narodowego Banku Polskiego

Marcin Kaszuba Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Narodowego Banku Polskiego nr 1 czerwiec 2011 M a g a z y n C e n t r u m P i e n i ą d z a N B P Uczyć, pomagać zrozumieć, a przy okazji bawić takie cele ma Centrum Pieniądza NBP. Będzie ono zachęcać do poznawania świata pieniądza

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

Kontakty naukowe Polski z krajami kapitalistycznymi w okresie stalinizmu na przykładzie Francji

Kontakty naukowe Polski z krajami kapitalistycznymi w okresie stalinizmu na przykładzie Francji NAUKA 2/2005 93-117 PATRYK PLESKOT * Kontakty naukowe Polski z krajami kapitalistycznymi w okresie stalinizmu na przykładzie Francji Nikogo nie zdziwi chyba stwierdzenie, że stosunki naukowe Polski z krajami

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA SAMORZĄD ZAWODOWY S P I S T R E Â C I 2 Sprawozdania Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na IV Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

30 lat. Polskiego Towarzystwa Informatycznego. wydanie II rozszerzone. Warszawa grudzień 2011

30 lat. Polskiego Towarzystwa Informatycznego. wydanie II rozszerzone. Warszawa grudzień 2011 30 lat Polskiego Towarzystwa Informatycznego 1981 2011 wydanie II rozszerzone Warszawa grudzień 2011 Copyright 2011 Polskie Towarzystwo Informatyczne ISBN 978-83-60810-49-1 Redakcja: Marian Noga, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Naczelny Sąd Administracyjny. Orzeczenie sądu w sprawie dwujęzycznych tabliczek W NUMERZE. Warmińska PielgrzymkaPiesza

Naczelny Sąd Administracyjny. Orzeczenie sądu w sprawie dwujęzycznych tabliczek W NUMERZE. Warmińska PielgrzymkaPiesza www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE WTOREK 12 LIPCA 2011 r. Nr. 130 (16675) cena 1,20 Lt Znowu zbezczeszczono miejsce masowej zagłady Żydów W NUMERZE Warmińska PielgrzymkaPiesza do Ostrej Bramy

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Strategia. Polskiego Związku Krótkofalowców

Strategia. Polskiego Związku Krótkofalowców Strategia Polskiego Związku Krótkofalowców Komisja do spraw Strategii Polskiego Związku Krótkofalowców 2008 STRATEGIA Polskiego Związku Krótkofalowców Opracowała Komisja do spraw Strategii Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

Aktualności od 7 do 21 sierpnia 2011 roku

Aktualności od 7 do 21 sierpnia 2011 roku Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 7, z. 27 (159): poniedziałek, 22 sierpnia 2011 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

i towarzyszących mu imprezach.

i towarzyszących mu imprezach. Rewelacyjne z Cieszyna! str. 3 Czasopismo Społem str. 4 5 Święto Kobiet MIESIĘCZNIK WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPOŻYWCÓW Rok 52 nr 3 (565) WARSZAWA, marzec 2014 r. Cena 4, 50 zł (plus VAT) 8 marca tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie Rozdział I. POCZĄTKI.OD SAMOPOMOCY WOJSKA DO SPK. LATA 1945-1949 Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie W momencie zakończenia II wojny światowej większość żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l u t y / m a r z e c 2 0 0 8

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l u t y / m a r z e c 2 0 0 8 S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H l u t y / m a r z e c 2 0 0 8 ISSN 0239-3549 Spis treści Najlepszy Dyplom na Politechnice Śląskiej...6 Parę kwestii dotyczących Warszawy...7

Bardziej szczegółowo

SPK HISTORIA FEDERACJI

SPK HISTORIA FEDERACJI SPK HISTORIA FEDERACJI Broszura PDF opracowana na podstawie oryginalnego tekstu z oficjalnej strony internetowej SPK w Wielkiej Brytanii http://spk-wb.com/ bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ EKONOMICZNY

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ EKONOMICZNY Bartosz Krapiński Kierunek studiów: EKONOMIA Numer albumu:165340 OBRÓT DZIEŁAMI SZTUKI W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH TRZECICH JAKO FORMA INWESTYCJI I

Bardziej szczegółowo

B0001 B0002 B0003 B0004 B0005 B0006 B0007 B0008 B0009

B0001 B0002 B0003 B0004 B0005 B0006 B0007 B0008 B0009 B0001 Dziennik Bałtycki 05.01.1963 str. 5 kol. 1 Wychodząc z założenia, że różne są właściwości i różne możliwości zakładów pracy, organizatorzy konkursu przedstawili do wyboru szereg propozycji, ujętych

Bardziej szczegółowo