Bezpieczny. budowniczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczny. budowniczy"

Transkrypt

1 Bezpieczny budowniczy Obserwujemy w ostatnich latach dynamiczny rozwój w sektorze budownictwa. Od roku wiemy także o Euro Dawno nie mieliśmy w Polsce tak silnego bodźca do planowania przyszłych inwestycji. Już teraz buduje się właściwie wszędzie, a ciągle powstają nowe projekty. Nierzadko jednak inną, ciemniejszą stroną imponującego tempa i rozmachu przedsięwzięć, są niebezpieczne warunki pracy budowlańców, narażające ich na duże ryzyko. 40 risk focus

2 Teresa Krajewska specjalista w Biurze Ubezpieczeń Grupowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA, Dział Underwritingu i Sprzedaży Ubezpieczeń. Ukończone uczelnie: Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii Geografii i Oceanologii, magister oceanografii. W Grupie Ergo Hestia od 1997 roku. Budująca rzeczywistość? Budujemy, ale czy bezpiecznie? Jak wynika z raportu opracowanego przez Telefoniczną Agencję Informacyjną Sp. z o.o., tylko w styczniu i lutym 2008 roku w Polsce zostało zgłoszonych nowych inwestycji. Tymczasem wykwalifikowani i doświadczeni robotnicy masowo wyjechali na Zachód, więc przedsiębiorcy budowlani są zmuszeni przyjmować nowych, niedoświadczonych pracowników. Brak również wykwalifikowanej kadry. Na jednego inżyniera z uprawnieniami do kierowania budowami przypada sześć-siedem inwestycji. Szacuje się, że aktualnie brak nawet około 150 tysięcy pracowników budowlanych. Rząd Polski w trosce o powodzenie Euro 2012 wprowadził przepisy umożliwiające zatrudnianie polskim pracodawcom fachowców z Ukrainy, Białorusi, Rosji. Mówi się też o ściąganiu pracowników z Chin - wiadomo na przykład, że firma Polnord już podpisała umowy o współpracy z Chińczykami. Interesujący jest również fakt, że renomowane firmy deweloperskie pomagają reaktywować szkoły budowlane. Organizują praktyki, ciekawe programy edukacyjne, wycieczki edukacyjne. Wszystko po to, by zachęcić uczniów do nauki w szkołach zawodowych, a w konsekwencji - przygotować dobrze wykwalifikowaną kadrę. czerwiec 2008 Budowlańcy najczęściej giną wskutek upadku z wysokości, od uderzenia spadającym przedmiotem, porażenia prądem lub przygniecenia. Bardzo niebezpieczne są też prace w wykopach ze względu na ryzyko przygniecenia ziemią. Od wielu lat inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy alarmują, że na polskich budowach nie są przestrzegane elementarne zasady bezpieczeństwa. Prowizorki elektryczne czy beztroska przy konstruowaniu rusztowań to na budowach codzienność. Szczególnie dramatyczna sytuacja pod tym względem jest w małych, prywatnych firmach. Największy procent wypadków obserwuje się w firmach zatrudniających do 10 pracowników, bo przedsiębiorcy oszczędzają na sprzęcie i nie dbają o jego stan techniczny. Nie ma w nich też kadry kierowniczej dbającej o bezpieczeństwo pracowników i organizację pracy. Najważniejsze jest utrzymanie się na rynku i zapewnienie zbytu świadczonych usług. PIP podaje, że 46 ze 114 robotników budowlanych, którzy zginęli w Polsce w 2005 roku, było pracownikami małych fi rm. Z badań przeprowadzonych już w 2007 roku wynika, że wypadkom najczęściej ulegają osoby zatrudnione na okres krótszy niż rok oraz o niewielkim stażu, wynoszącym około 1-2 lat. Pracownicy o stażu dłuższym niż 2 lata rzadziej ulegają wypadkom, co może świadczyć o niedostatecznym 41

3 przygotowaniu zawodowym lub braku właściwych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy. Strukturę poszkodowanych w wypadkach przy pracy w zależności od stażu pracy obrazuje diagram: Rysunek 1. Poszkodowani w zbadanych wypadkach w okresie I - III kwartał 2006 i 2007 roku według stażu pracy (wypadki ogółem). mniej niż 1 rok 1 do 2 3 do 5 6 do 8 9 do 15 powyżej 15 lat 8,3 % 10,1 % 6,9 % 4,5 % 8,3 % 7,4 % 4,7 % 3,9 % 19,9 % 24,3 % ,9 % 51,8 % dla wszystkich zbadanych zdarzeń wynosił 48,1%. Przyczyny ludzkie, to jest wynikające ze stanu psychofi zycznego i zachowań człowieka (lekceważenie zagrożenia, nieznajomość zagrożenia, nieprawidłowe stosowanie sprzętu ochronnego, w tym środków ochrony indywidualnej) stanowiły łącznie 39,7%. Udział przyczyn technicznych, związanych ze stanem technicznym sprzętu roboczego i zastosowanych środków ochronnych (brak hełmów ochronnych, obuwia antypoślizgowego, odzieży ochronnej) wynosił 12,2%. Ogólną strukturę wypadków przy pracy z raportu PIP przedstawia diagram: Rysunek 2. Struktura przyczyn w zbadanych przez inspektorów wypadkach w budownictwie - od I do III kwartału 2007 roku - według skutków (wypadki ogółem). brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika 5,4 % 4,4 % 6,7 % Źródło: Raport PIP, 2008 rok. Dodatkowo z analizy danych dotyczących wypadków w budownictwie wynika, że w ogólnej liczbie ujawnionych przyczyn dominują przyczyny organizacyjne (brak nadzoru nad pracownikami; dopuszczenie pracowników do pracy bez odpowiedniego przygotowania - brak szkoleń BHP, brak kwalifikacji; tolerowanie przez osoby kierujące odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy), których udział stan psychofi zyczny pracownika, niezapewniający bezpiecznego wykonywania pracy nieprawidłowe zachowanie się pracownika niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego niewłaściwa ogólna organizacja pracy 3,1 % 2,1 % 17,3 % 34,6 % niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 9,3 % wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne 10,4 % niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego wady materiałowe czynnika materialnego 1,9 % 0,7 % Źródło: Raport PIP, 2008 rok. Ryzyko zawodowe a identyfikacja zagrożeń Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia w związku z wykonywaną pracą niepożądanych zdarzeń powodujących straty. W szczególności chodzi o wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Parametrami ryzyka są: - możliwa strata (skutki, konsekwencje) wynikające ze zdarzenia, - prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia (wypadku) o określonej stracie. Ocena ryzyka zawodowego ma za zadanie zapobiegać skutkom zagrożeń zawodowych. Celem ogólnym oceny ryzyka jest eliminowanie lub ograniczenie ryzyka. Ocena ryzyka powinna uświadomić pracodawcy, na jakie zagrożenia 42 risk focus

4 narażeni są pracownicy, a pracownikom - jakie zagrożenia występują na ich stanowiskach, jakie są źródła zagrożeń, jakie powodują skutki i w jaki sposób należy się przed nimi chronić. Kiedy jedni mogą i powinni chronić, inni mogą i chcą pomagać. Pomagać też trzeba umieć To zdanie pochodzi z Misia Uszatka. W jednym z odcinków bajeczki zajączek pomaga lalkom szyć ubranko dla chłopczyka. Nie bardzo wychodzi mu ta praca, bo zwierzak jest niecierpliwy i zadufany w sobie, ale mali widzowie uczą się, że warto mierzyć swoje siły na zamiary Ta sama zasada obowiązuje w ubezpieczeniach! Tu trzeba postawić kilka pytań: czy możemy ofertę ubezpieczeniową szyć na miarę? Czy oferujemy ochronę dla potrzeb firm budowlanych? Jakie są możliwości towarzystw ubezpieczeniowych? Czy można pomóc poszkodowanym? Jak pomóc rodzinom poszkodowanych? Okazuje się, że rynek ubezpieczeń na życie jest całkiem dobrze zaopatrzony. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują wiele możliwości ochrony życia i zdrowia pracowników, a tym samym ochronę interesów pracodawców. Jest wiele możliwości dających poczucie bezpieczeństwa najbliższym. Tak naprawdę najłatwiej jest pomagać w przypadku drobnych urazów, których jest najwięcej. Upadki z małych wysokości, a wskutek tego złamania kończyn, skręcenia stawów, urazy kręgosłupa i głowy, porażenia lub niedowłady nerwów obwodowych, poślizgnięcia kończące się złamaniami to w terminologii ubezpieczeniowej trwałe uszczerbki na zdrowiu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie, jakie pracownik otrzyma może być przeznaczone na pokrycie kosztów absencji w pracy oraz rehabilitacji. W konsekwencji umożliwia odzyskanie pełnej sprawności fi zycznej i jak najszybszy powrót do pracy. Jeśli zdarzenie ma poważniejsze konsekwencje, pracownicy mogą otrzymać świadczenie określane jako trwałe inwalidztwo ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku lub świadczenie całkowitej trwałej niezdolności do pracy ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. W przypadku cięższych obrażeń ciała, gdy musimy skorzystać z pomocy specjalistów w szpitalach, świadczenia to leczenie szpitalne ubezpieczonego, dodatkowo leczenie szpitalne ubezpieczonego w wypadku przy pracy czy też operacja chirurgiczna ubezpieczonego pomoże nam pokryć koszty leczenia i rehabilitacji oraz dodatkowo daje poczucie bezpieczeństwa w tej tak przykrej sytuacji życiowej. A co się dzieje, gdy pracownik poparzy się prądem w wyniku uszkodzenia instalacji elektrycznej czy gazowej lub w wyniku zapalenia farb czy rozpuszczalników? Tu również jest możliwość skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej. Należne może się okazać świadczenie z tytułu poważnego zachorowania ubezpieczonego, leczenia szpitalnego ubezpieczonego oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Gdy dochodzi do wypadków śmiertelnych w budownictwie, a te są głównie skutkami upadków z dużych wysokości, których szacuje się na około 23%, towarzystwa ubezpieczeniowe proponują świadczenia dla rodzin poszkodowanych. Są to świadczenia: zgonu ubezpieczonego oraz dodatkowo zgonu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego Rysunek 3. Umiejscowienie najczęstszych urazów w związku z wypadkami spowodowanymi upadkami z wysokości. Źródło: Bezpieczeństwo Pracy 1/2004. czerwiec

5 wypadku, zgonu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy. Kwota takiej kumulacji świadczeń może wynieść kilkaset tysięcy złotych. W niejednym przypadku ratuje ona finanse najbliższej rodziny, umożliwiając normalne funkcjonowanie. Warto spojrzeć na przykład chiński. Przy budowie stadionu olimpijskiego na tegoroczne igrzyska, od rozpoczęcia prac, śmiertelnych wypadków było co najmniej dziesięć. Tak twierdzi tygodnik Sunday Times. Zdarzały się one głównie podczas spawania elementów futurystycznej konstrukcji stalowej, zwanej ptasim gniazdem. Do tej pracy wykorzystywano młodych, biednych i niedoświadczonych pracowników. Pracowali po kilkanaście godzin dziennie, przez siedem dni w tygodniu, a więc dodatkowymi czynnikami ryzyka były przemęczenie, osłabienie mięśni, opóźniony refleks. Gdy dochodziło do wypadków, inwestorzy tuszowali niedociągnięcia, brak właściwych zabezpieczeń i oferowali rodzinom poszkodowanych ogromne kwoty pieniędzy rzędu 13 tysięcy funtów. Kupowali w ten sposób milczenie. Naruszali przy tym prawo, bo zabrakło oceny ryzyka zawodowego, bo nie zadbali o właściwe ubezpieczenie, które jest przecież tak wszechobecne i łatwo dostępne. W Polsce towarzystwa ubezpieczeniowe oferują pracodawcom programy ubezpieczeniowe dla różnych branży, odpowiednio dobrane i skalkulowane. Umożliwiają elastyczne kształtowanie zakresu ochrony: ubezpieczenie może zawierać bardzo rozbudowany zestaw świadczeń zapewniających bezpieczeństwo pracownika i jego rodziny bądź przybrać formę specjalistycznego programu dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem. Dodatkowo programy finansowane przez pracodawcę umożliwiają zwolnienie z odpraw pośmiertnych tak często będących dużym kłopotem finansowym dla małych firm. A przecież tych, jak wiemy, w budownictwie jest najwięcej. Na koniec - wypadki w liczbach złotych - tyle w 2006 roku wynosił przeciętny koszt społeczny wypadku przy pracy. Koszt społeczny to pieniądze, jakie trzeba wypłacić pracownikowi lub jego rodzinie. Składają się na nie również renta, koszt przestoju firmy związany z wypadkiem oraz utracone przez pracownika dochody związane z niezdolnością do pracy. Takich osób w 2007 roku było ponad Natomiast aż złotych kosztuje wypadek przy pracy, w którym ginie człowiek. To daje do myślenia Teresa Krajewska 44 risk focus

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia osobowe Matematyka wypadków Rysunek Magda Beneda risk focus

ubezpieczenia osobowe Matematyka wypadków Rysunek Magda Beneda risk focus Matematyka wypadków Rysunek Magda Beneda 40 risk focus Łukasz Kosicki dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych. Ekonomista, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w Ergo Hestii od 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA (1) Część I Część II Część III Część IV

PLAN SZKOLENIA (1) Część I Część II Część III Część IV PLAN SZKOLENIA (1) Część I Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne (pojęcie szkody, odpowiedzialność deliktowa / kontraktowa, przesłanki odpowiedzialności, przedawnienie roszczeń). Część II Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Danuta Łyżwa Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia osobowe Wypadek pracownika - ryzyko pracodawcy risk focus

ubezpieczenia osobowe Wypadek pracownika - ryzyko pracodawcy risk focus Wypadek pracownika - ryzyko pracodawcy 40 Oto sytuacja, do jakiej może niestety dojść. Pracownicy transportują na 4 piętro biurowca należącego do ich firmy ciężki sprzęt elektroniczy. Ponieważ wniesienie

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO JAKO PARTNERA W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO JAKO PARTNERA W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Andrzej Janowski Katedra Organizacji i Zarządzania Akademia Ekonomiczna Poznań Strona nieparzysta 1 PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO JAKO PARTNERA W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU Mariusz KOŁOSOWSKI, Piotr STASZEWSKI Streszczenie: W artykule zaprezentowano działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe)

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

RISKFOCUS. TOP SECRET Wojna psychologiczna o bezpieczeństwo informacji. Płyty warstwowe jak z nimi żyć? Spokojnie, to tylko awaria

RISKFOCUS. TOP SECRET Wojna psychologiczna o bezpieczeństwo informacji. Płyty warstwowe jak z nimi żyć? Spokojnie, to tylko awaria Nr 2/2013 (22) RISKFOCUS OBLICZA RYZYKA TOP SECRET Wojna psychologiczna o bezpieczeństwo informacji Płyty warstwowe jak z nimi żyć? Spokojnie, to tylko awaria O bezpieczeństwie flot bez uprzedzeń 70 %

Bardziej szczegółowo

nr 5 - czerwiec 2008 ISSN 1897-2861

nr 5 - czerwiec 2008 ISSN 1897-2861 nr 5 - czerwiec 2008 ISSN 1897-2861 od wydawcy Drodzy Czytelnicy, Euro 2008 - to impreza, która obecnie wielu z nas rozpala do czerwoności. Prawdziwe emocje dla kibiców reprezentacji Polski rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE BIULETYN MARSH 4/2013

UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE BIULETYN MARSH 4/2013 UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE BIULETYN MARSH 4/2013 Szanowni Państwo, zachęcamy do lektury listopadowego Biuletynu Marsh, którego tematem przewodnim są ubezpieczenia specjalistyczne. Nasi eksperci z Zespołu

Bardziej szczegółowo

Więcej o manifestacji na s.2

Więcej o manifestacji na s.2 Ukazuje się od 1897 roku ISSN 0017-226X www.gornik.info.pl www.facebook.com/dwutygodnikgornik 15-30 kwietnia 2015 nr 8 (2003) GAZETA GÓRNICZA cena 1,85 zł (w tym 8 proc.vat) Więcej o manifestacji na s.2

Bardziej szczegółowo

Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM KWIECIEŃ 2013 I Nr 4 (84) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT)

Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM KWIECIEŃ 2013 I Nr 4 (84) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM I Nr 4 (84) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) Biura: osiem trendów przyszłości Podróże służbowe pod lupą ISSN 1895-9261 OD REDAKCJI W końcu

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań Marta Znajmiecka-Sikora Katarzyna Boczkowska Konrad Niziołek Adam Sikora Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROLE OF INSURANCE IN THE INVESTMENT PROCESS

UBEZPIECZENIA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROLE OF INSURANCE IN THE INVESTMENT PROCESS Dane bibliograficzne o artykule: http://mieczyslaw_polonski.users.sggw.pl/mppublikacje mgr inż. Bartosz Lubicki dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Zakład

Bardziej szczegółowo

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Załącznik nr 1 do uchwały Nr. Rady Ministrów z dnia Program wieloletni POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Okres realizacji: lata 2011 2013 Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y V O T U M C E N T R U M O D S Z K O D O WA Ń S A N U M E R ( 3 ) 2 0 0 6 APET Y T NA SUKCES

B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y V O T U M C E N T R U M O D S Z K O D O WA Ń S A N U M E R ( 3 ) 2 0 0 6 APET Y T NA SUKCES B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y V O T U M C E N T R U M O D S Z K O D O WA Ń S A N U M E R ( 3 ) 2 0 0 6 APET Y T NA SUKCES SPIS TREŚCI DRODZY CZYTELNICY... 1 AKCJA KREW... 2 TERMINY PRZEDAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych instytucji finansowych

100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych instytucji finansowych 21-27 czerwca 2013 r. 19 ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych instytucji finansowych 20 21-27 czerwca 2013 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH wg przychodów

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze się ubezpieczyć budując dom

Jak dobrze się ubezpieczyć budując dom Jak dobrze się ubezpieczyć budując dom Budując dom musimy pamiętać o wielu sprawach, także takich, które jedynie pośrednio wydają nam się związane z realizowaną inwestycją. Jedną z nich są różne rodzaje

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej

Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej Ocena obciążenia psychofizycznego oraz zapobieganie

Bardziej szczegółowo

LIFE. Wyniki Finansowe Pramerica. Life Planner. Korzystne zmiany. magazyn wszystkich ubezpieczonych

LIFE. Wyniki Finansowe Pramerica. Life Planner. Korzystne zmiany. magazyn wszystkich ubezpieczonych LIFE Zawód Life Planner Ubezpieczenia po japońsku Wyniki Finansowe Pramerica Korzystne zmiany w ofercie produktowej KAMPANIA BILLBOARDOWA Profesjonalizm w każdym detalu SPIS TREŚCI firma 01 Słowo wstępu

Bardziej szczegółowo

PRAWO O WOLONTARIACIE

PRAWO O WOLONTARIACIE Opracował: Stanisław Kłak PRAWO O WOLONTARIACIE 1. Podstawy prawne wolontariatu Działalność wolontariuszy w Polsce reguluje: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu za 2013 r

Sprawozdanie Zarządu za 2013 r 1 SPIS TREŚCI 1 ORGANIZACJA ORAZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI. 2 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. 3 SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI. 4 ISTOTNE WYDARZENIA W 2013 R. I PO DNIU BILANSOWYM 5 ZATRUDNIENIE. 6 PLANOWANY

Bardziej szczegółowo

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU Zawartość: Część I Kampania Akademia Bezpiecznego Samochodu Cele kampanii Inauguracja 2007 Raport Akademii Wydarzenia 2007 Część II Przykładowe dane dla Akademii

Bardziej szczegółowo