SPOŁECZNO-GOSPODARCZE SKUTKI PROGRAMU MIA100 KAMIENIC W ŁODZI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOŁECZNO-GOSPODARCZE SKUTKI PROGRAMU MIA100 KAMIENIC W ŁODZI"

Transkrypt

1 DYLEMATY REWITALIZACJI XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY W STREFACH WIELKOMIEJSKICH WARSZAWY I ŁODZI, CZERWCA 2014, ŁÓDŹ - WARSZAWA STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ CIVITAS WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZE SKUTKI PROGRAMU MIA100 KAMIENIC W ŁODZI Bartłomiej Cywiński, Paulina Sanecka, Anna Sujecka, Arkadiusz Tosek, Paulina Wardzińska, Bartosz Bartosiewicz

2 AGENDA 1. Mia100 Kamienic w Łodzi podstawowe informacje; 2. Podejście badawcze; 3. Kontekst społeczny; 4. Kontekst gospodarczy; DYLEMATY REWITALIZACJI XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY W STREFACH WIELKOMIEJSKICH WARSZAWY I ŁODZI, CZERWCA 2014, ŁÓDŹ - WARSZAWA

3 MIA100 KAMIENIC PODSTAWOWE INFORMACJE W ramach projektu zrealizowano, bądź jest w trakcie realizacji 71 budynków; ZaangaŜowana kwota to 50 mln zł; Wszystkie obiekty to budynki zlokalizowane w centrum miasta; Kwestia wyboru kamienic do remontu; DYLEMATY REWITALIZACJI XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY W STREFACH WIELKOMIEJSKICH WARSZAWY I ŁODZI, CZERWCA 2014, ŁÓDŹ - WARSZAWA

4 MIA100 KAMIENIC PODSTAWOWE INFORMACJE Budynki wyremontowane Budynki w trakcie remontu 43 obiekty 10 remontów kapitalnych 13 remontów elewacji 20 remontów o róŝnej skali, które obejmowały obok odnowienia elewacji równieŝ róŝnego rodzaju prace wewnątrz i na zewnątrz budynków 28 budynków 21 remontów kapitalnych brak remontów elewacji 7 remontów o róŝnej skali, które obejmują obok odnowienia elewacji równieŝ róŝnego rodzaju prace wewnątrz i na zewnątrz budynków DYLEMATY REWITALIZACJI XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY W STREFACH WIELKOMIEJSKICH WARSZAWY I ŁODZI, CZERWCA 2014, ŁÓDŹ - WARSZAWA

5 MIA100 KAMIENIC ROZMIESZCZENIE BUDYNKÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM (OPRACOWANIE: M. KOWALSKI)

6 WYBRANE PODEJŚCIA BADAWCZE STARZY MIESZKAŃCY NOWI MIESZKAŃCY MIA100 KAMIENIC FIRMY REMONTUJĄCE BUDYNKI USŁUGI W REMONTOWANYCH BUDYNKACH

7 KONTEKST SPOŁECZNY KONCENTRACJA PRZESTRZENNA ZAMIESZKANIA OSÓB WYKWATEROWANYCH Z BUDYNKÓW REWITALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ ŁÓDŹ ( ) (ŹRÓDŁO: A. OGRODOWCZYK, A. WOLANIUK 2014) DYLEMATY REWITALIZACJI XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY W STREFACH WIELKOMIEJSKICH WARSZAWY I ŁODZI, CZERWCA 2014, ŁÓDŹ - WARSZAWA

8 KONTEKST SPOŁECZNY Dotychczas wykwaterowano ok. 240 rodzin (w ramach programu Mia100 Kamienic); Wśród wyremontowanych kamienic 80% mieszkańców pozostaje/wraca do swoich starych mieszkań; Odsetek ten jest mniejszy w przypadku kamienic, które podlegały remontowi kapitalnemu (67%); W toku prowadzonych remontów liczba mieszkańców odnowionych kamienic zmniejszyła się nieznacznie (ok 10%) powodem tego jest przede wszystkim ruch naturalny ludności oraz ruchy migracyjne nie związane bezpośrednio z remontami;

9 KONTEKST GOSPODARCZY SPOSÓB BADANIA Po pierwsze, wywiady pogłębione (bezpośrednio bądź telefonicznie) z przedstawicielami firm realizujących remonty w ramach projektu Mia100 Kamienic; Po drugie badanie terenowe polegające na identyfikacji zmian w strukturze usług znajdujących się w remontowanych budynkach DYLEMATY REWITALIZACJI XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY W STREFACH WIELKOMIEJSKICH WARSZAWY I ŁODZI, CZERWCA 2014, ŁÓDŹ - WARSZAWA

10 KONTEKST GOSPODARCZY PRÓBA BADAWCZA Wywiady przeprowadzono z przedstawicielami 30% firm biorących dotychczas udział w projekcie Mia100 Kamienic Wywiad obejmował 29 pytań w większości pytania otwarte Dotyczyły one trzech głównych tematów: A.Oceny projektu Mia100 Kamienic wg firm budowlanych B.Oceny moŝliwości rozwoju, jakie dał firmie udział w projekcie C.Oceny rynku pracy w sektorze budowalnym w kontekście remontów realizowanych w programie Badane firmy w większości prowadzą kolejne remonty w ramach projektu i chcą brać udział w kolejnych remontach DYLEMATY REWITALIZACJI XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY W STREFACH WIELKOMIEJSKICH WARSZAWY I ŁODZI, CZERWCA 2014, ŁÓDŹ - WARSZAWA

11 KONTEKST GOSPODARCZY MIA100 KAMIENIC WG WYKONAWCÓW Program Mia100 Kamienic to bardzo dobry program, poniewaŝ: Poprawia się komfort Ŝycia mieszkańców ; Miasto nabiera nowych kolorów i pięknieje ; Poprawia się wizerunek miasta ; Program nie jest pozbawiony wad, poniewaŝ: Istnieje niezdrowa konkurencja wśród firm budowalnych (zaniŝanie cen). Powodem jest kryterium ceny przy przetargach ; Nie zajmuje się ludźmi, część mieszkańców niewysiedlona a prace juŝ się rozpoczęły ; Brak jest kontroli nad realizacją programu ze strony Władz ;

12 KONTEKST GOSPODARCZY MIA100 KAMIENIC WG WYKONAWCÓW Firma wynosi dobre doświadczenia z programu, poniewaŝ: Daje moŝliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami renowacji zabytkowych budynków ; Nabiera niezbędnego na rynku budowlanym doświadczenia ; Firma wynosi złe doświadczenia z programu, poniewaŝ: Ze strony zamawiającego liczne problemy organizacyjne ; Niekompletna okazała się dokumentacja inwentaryzacyjna ; Wystąpiły błędy pomiarowe w dokumentacji budowlanej ; Wystąpiły nieścisłości w specyfikacji przetargowej, np. potrzeba wykonywania robót dodatkowych, które nie były uwzględnione ;

13 KONTEKST GOSPODARCZY MIA100 KAMIENIC WG WYKONAWCÓW Współpraca z zamawiającym (UMŁ) układa się dobrze, poniewaŝ: Szybko reagowano na występujące problemy; Nie było problemów z nawiązaniem kontaktu np. z AZK; Współpraca z zamawiającym (UMŁ) układa się średnio albo źle, poniewaŝ: Urzędnicy nie są kompetentnie przygotowani do koordynacji takich projektów, skutkiem tego są min. nieścisłości w specyfikacji przetargowej; Opieszale reagowano na zaistniałe w trakcie remontu problemy;

14 KONTEKST GOSPODARCZY MIA100 KAMIENIC WG WYKONAWCÓW Wg wykonawców w przyszłości naleŝy wziąć pod uwagę moŝliwość następujących zmian przy realizacji projektu Mia100 Kamienic: Premiować łódzkie firmy przy przetargach ; Poprawić jakość przygotowywanych przetargów (zapisy w specyfikacji) ; Sprawniej prowadzić przeprowadzkę mieszkańców remontowanych budynków ; Działać wolniej, skoordynować działania wszystkich stron włączonych w projekt; Zwiększyć ilość remontowanych kamienic (poszukać moŝliwości włączenia do projektu kamienic prywatnych, bo obok ładnej kamienicy stoi rudera ) ; Zadbać o jakość przygotowywanych przez firmy projektowe dokumentacji projektowej ;

15 PROGRAM MIA100 KAMIENIC PERSPEKTYWY ROZWOJU FIRM BUDOWLANYCH Są to raczej tylko jedne z wielu wykonywanych prac przez firmy budowalne; Poznanie nowych dostawców materiałów; Brak odczucia, Ŝe są lepiej rozpoznawalni; Zapoznanie się z nowymi technologiami remontu, co poszerza ofertę firm budowlanych; Niezdrowa konkurencja na rynku (powód to głównie kryterium ceny przy przetargach);

16 PROGRAM MIA100 KAMIENIC OCENA RYNKU PRACY W SEKTORZE BUDOWLANYM Przy remontach znajdują zatrudnienie w zdecydowanej większości łodzianie; W trakcie realizacji remontów większość firm zwiększyła swoje zatrudnienie (średnio 5-10%); W kilku firmach zatrudnienie znaleźli równieŝ mieszkańcy remontowanych kamienic, głównie do prac pomocniczych, ale się, w większości, nie sprawdzili; Największym problemem pracowników budowlanych jest naduŝywanie alkoholu; Młodsi pracownicy są bardziej zmobilizowani do pracy; Pracodawcy cenią sobie umiejętności, doświadczenie, zaangaŝowanie; Brak specjalistów potrzebnych przy remontach starych i zabytkowych obiektów (sztukatorzy, ślusarze itp.)

17 PROGRAM MIA100 KAMIENIC STRUKTURA FUNKCJONALNA WYREMONTOWANYCH BUDYNKÓW

18 PROGRAM MIA100 KAMIENIC ROZKŁAD PRZESTRZENNY STRUKTURY FUNKCJONALNEJ WYREMONTOWANYCH BUDYNKÓW Opracowanie: M. Kowalski

19 PROGRAM MIA100 KAMIENIC PRZEMIANY SEKTORA USŁUG Spośród 33 budynków, w których znajdują się obiekty usługowe (łącznie 58 * ) w 19 przypadkach zmianie nie ulegała ich struktura rodzajowa; Przed remontami w budynkach tych było 65 obiektów usługowych; Dominują placówki handlowe oraz drobne usługi o charakterze socjalno-bytowym (wyjątkiem jest ul. Piotrkowska i jej najbliŝsze sąsiedztwo); * bez budynków usługowych

20 PROGRAM MIA100 KAMIENIC PRZEMIANY SEKTORA USŁUG Jedynie w kilku przypadkach pojawiają się nowe punkty usługowe w obiektach, gdzie wcześniej takich punktów nie było (większość to zmiana profilu działalności w danej lokalizacji); Nie obserwuje się większych zaleŝności pomiędzy dynamiką zmian struktury usług a zakresem prowadzonych prac remontowych; W większym stopniu jest to uzaleŝnione od lokalizacji danego budynku;

21 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej CIVITAS Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OCENA REZULTATÓW WSPARCIA PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM SEKTOROWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY

RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY ISBN 978-83-88991-16-5 Katarzyna Cheba, Joanna Hołub-Iwan, Maja Kiba-Janiak RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYNTETYZUJĄCY PT. Diagnoza potrzeb edukacyjnych wraz z rekomendacjami dla ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach

RAPORT SYNTETYZUJĄCY PT. Diagnoza potrzeb edukacyjnych wraz z rekomendacjami dla ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach RAPORT SYNTETYZUJĄCY PT. Diagnoza potrzeb edukacyjnych wraz z rekomendacjami dla ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach 2 Spis treści: I Wstęp......... 6 1.1 Informacje o projekcie...

Bardziej szczegółowo

Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty

Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty w ramach projektu OWIES Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości)

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) 2014 Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) Raport z badania 2014 Pod redakcją: dr. Aleksandra BĄKOWSKIEGO Marzeny MAŻEWSKIEJ Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: MillwardBrown SMG/KRC Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Raport koocowy z badao MMP dostawcą usług dla osób starszych

Raport koocowy z badao MMP dostawcą usług dla osób starszych Raport koocowy z badao MMP dostawcą usług dla osób starszych Wrocław, 2013 Strona1 Spis treści Top Line... 3 Wstęp... 4 Cel badania... 6 Metodologia badania... 6 Próba badania... 8 Badania jakościowe...

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Łódzki Program Remontowy na lata 2011-2023 100 kamienic dla Łodzi

Łódzki Program Remontowy na lata 2011-2023 100 kamienic dla Łodzi Łódzki Program Remontowy na lata 2011-2023 100 kamienic dla Łodzi Zespół autorski: Jakub Polewski, Urszula Niziołek-Janiak, Adam Brajter Inicjatywa i koordynacja: Jakub Polewski Badania i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Badanie lokalnego rynku pracy w Powiecie Skierniewickim i Powiecie Miasto Skierniewice RAPORT KOŃCOWY

Badanie lokalnego rynku pracy w Powiecie Skierniewickim i Powiecie Miasto Skierniewice RAPORT KOŃCOWY Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII i IX 2007-2013 w województwie pomorskim Badanie lokalnego rynku pracy w Powiecie Skierniewickim i Powiecie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia wynikające z outsourcingu dla firmy macierzystej

Zagrożenia wynikające z outsourcingu dla firmy macierzystej Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Instytut Zarządzania Politechnika Łódzka Zagrożenia wynikające z outsourcingu dla firmy macierzystej [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Warszawa, 2013 Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Przygotowany w ramach Projektu Europejskiego Stołeczne Forum

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA Zebranie oraz opracownie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 31-105 Kraków ul. Zwierzyniecka 30 www.testhr.pl Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: BADANIE JAKOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW Z REGIONU MAŁOPOLSKI Raport z czwartego etapu badań naukowych Jarosław Górniak Magdalena Jelonek Seweryn Krupnik Anna Szczucka Barbara

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań Marta Znajmiecka-Sikora Katarzyna Boczkowska Konrad Niziołek Adam Sikora Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

nr 1/2014 wersja elektroniczna

nr 1/2014 wersja elektroniczna nr 1/2014 wersja elektroniczna Spis treści OD REDAKCJI ODZNACZENIA BUDOWNICTWO STATYSTYKA PRAWO Identyfikacja głównych problemów sektora budowlanego i wskazanie możliwości ich rozwiązania Porozumienie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STRATEGICZNA ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

DIAGNOZA STRATEGICZNA ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI DIAGNOZA STRATEGICZNA ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ŁÓDŹ, STYCZEŃ 2014 R. 1 Projekt pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ realizuje

Bardziej szczegółowo