Beyond Petroleum. Anna Marks Beata Śmigerska Agnieszka Malinowska Agnieszka Sobol Małgorzata Komorowska Paweł Waryszak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Beyond Petroleum. Anna Marks Beata Śmigerska Agnieszka Malinowska Agnieszka Sobol Małgorzata Komorowska Paweł Waryszak"

Transkrypt

1 Beyond Petroleum Projekt zrealizowany w ramach kursu Challenges of Sustainable Development in Poland zorganizowanego przez Fundację Sendzimira, University of Florida, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie Fundację Partnerstwo dla Środowiska Anna Marks Beata Śmigerska Agnieszka Malinowska Agnieszka Sobol Małgorzata Komorowska Paweł Waryszak Mogilany

2 Spis treści I. Zrównoważony rozwój BP 1. Wprowadzenie 2. Misja i wizja BP 3. Polityka BP 4. Strategia BP 5. BP a środowisko 6. BP a społeczeństwo 7. Wnioski II. Projekt Dobry kierowca 1. Wprowadzenie 2. Oferta rynkowa 3. Potencjalni partnerzy 4. Promocja III. Źródła 2

3 Zrównoważony Rozwój BP 3

4 1. Wprowadzenie Historia BP sięga początku XX wieku, kiedy to założone zostało w Anglii przedsiębiorstwo Anglo-Persian Oil Company Limited. W 1917 roku nazwa firmy zmieniona została na British Petroleum, a w 2000 roku na Beyond Petroleum. Zmiana marki poprzedzona została serią fuzji o wartości 120 miliardów dolarów. Połączyły one: British Petroleum, Amoco Corporation, Atlantic Richfield (ARCO) i Burmah Castrol oraz Veba Oil (Aral) tworząc jedną organizację o wartości rynkowej ponad 200 miliardów dolarów. Tym samym z przedsiębiorstwa działającego na rynku brytyjskim BP stała się korporacja globalną. Marka firmy rozpoznawana jest na całym świecie. Obecnie BP działa w ponad 100 krajach na 6 kontynentach. Korporacja zatrudnia ponad 100 tysięcy pracowników we wszystkich częściach globu: ok. 17 tysięcy w Wielkiej Brytanii, ok. 25 tysięcy w pozostałych krajach Europy (2 tysiące w Polsce), ok. 40 tysięcy w USA i ok. 22 tysiące w pozostałych krajach świata. Obecnie jest drugą co do wielkości prywatną firmą na świecie. Rozszerzona firma nazwana jest po prostu BP, skrót ten rozumiany jest jako Beyond Petroleum. Ostatnia nazwa ma na celu wskazanie, iż obecna działalność firmy jest o wiele szersza niż pierwotne ramy. Nawiązuje do tego również nowy symbol firmy, który zastąpił znajomą tarczę BP i pochodnię Amoco. Nowy znak - Helios, od greckiego boga Słońca - ilustruje dynamiczną energię we wszystkich jej postaciach, od ropy naftowej i gazu do energii słonecznej - którą firma dostarcza codziennie do dziesięciu milionów swoich klientów na całym świecie. Główne jednostki BP to: 14 rafinerii 25 zakładów chemicznych 32 fabryki paliwa i gazu 5 zakładów produkcji baterii słonecznych sieć dystrybucji na całym świecie. 4

5 Rys.1. BP na świecie Główne produkty i usługi BP: transport stacje benzynowe (paliwa) karty paliwowe olej napędowy autogaz smary mapy drogowe ubezpieczenie drogowe asfalt 5

6 dom gaz (butle i instalacje gazowe) kolektory słoneczne sklepy internetowe biznes paliwa gaz i energia smary kolektory słoneczne produkty petrochemiczne paliwa lotnicze W Polsce BP działa od 1991 roku, początkowo działało tu tylko biuro handlowe, zajmujące się sprzedażą olejów samochodowych i olejów dla przemysłu. Pierwsza stacja benzynowa powstała w 1995 roku w Gliwicach, obecnie jest ich ok BP jest największą z zagranicznych firmą w sektorze paliwowym w Polsce, w skali kraju wyprzedza ją jedynie PKN Orlen. Działalność firmy obejmuje sektory: BP Retail stacje benzynowe BP Gas butle gazowe, instalacje zbiornikowe, autogaz, 3 rozlewnie gazu BP Bitumen dział produkcji i sprzedaży asfaltów drogowych (fabryka w Ścinawie) BP Chemicals dział sprzedaży wyrobów polimerowych Lubricants dział smarów i olejów (produkty marek BP, Castrol i Aral) Wholesale and Resale Departament dział hurtowej sprzedaży paliw 6

7 2. Misja i wizja BP Misja BP stworzona została w oparciu o 4 główne wartości, na których BP buduje swoja strategię. Należą do nich: koncentracja na wynikach prowadzona działalność gospodarcza musi mieć uzasadnienie ekonomiczne i powinna być zgodna z oczekiwaniami właścicieli postępowość nastawienie się na rozwój poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań opartych o współdziałanie udziałowców i pracowników innowacyjność szukanie wciąż nowych rozwiązań, poszerzanie know-how poprzez inwestycje w badania i rozwój technologiczny oraz szeroką sieć kontaktów zielona firma proaktywne i odpowiedzialne traktowanie środowiska BP rozumie prowadzenie biznesu jako sztukę opartą na wielostronnych relacjach. BP czuje się odpowiedzialna za środowisko i ludzi oraz zdaje sobie sprawę z tego, że korporacje międzynarodowe w coraz większym stopniu wpływają na losy świata. Celem firmy jest posiadanie silnej marki oraz wchodzenie na nowe rynki i pola działalności poza głównym profilem, czyli sektorem paliwowym. Strategia firmy jest długofalowa. Firma jest świadoma gwałtownych zmian związanych z procesami globalizacyjnymi i postępem technicznym, tym samym podąża za duchem czasu i szuka nowych rozwiązań. Co roku firma przeznacza znaczne środki na badania i rozwój. Poszukiwanie nowych rozwiązań koncentruje się w sześciu obszarach: kontrola emisji gazów cieplarnianych szanowanie energii wprowadzenie nowych źródeł energii wprowadzenie elastycznych mechanizmów rynkowych, takich jak handel emisjami 7

8 udział w opracowaniu rozwiązań systemowych inwestowanie w badania naukowe i poszukiwanie nowych technologii uzyskiwania energii. 3. Polityka BP W swojej polityce BP stosuje się do zasad zrównoważonego rozwoju rozumianego jako ciągłe doskonalenie prowadzonego biznesu w zgodzie z potrzebami ludzi i środowiska. Polityka firmy i jej działania wyznaczają nowe standardy prowadzenia biznesu zgodnie z oczekiwaniami swoich klientów, a wielokrotnie nawet je wyprzedzając. W tym celu do końca 2004 roku wszystkie 86 głównych jednostek BP na całym świecie wdroży systemy zarządzania Responsible Care System ten to połączenie prospołecznego systemu Responsible Care z działaniami prośrodowiskowymi opartymi na normie ISO Poza głównymi jednostkami wydobywczo-produkcyjnymi punkty dystrybucji i sprzedaży BP nie posiadają certyfikatów np. ISO 14001, lecz mimo to spełniają ich normy, co jest zgodne z polityka firmy i zapisane w jej procedurach. BP Polska nie posiada certyfikatu ISO lecz kładzie bardzo duży nacisk na komunikację społeczną, ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracowników oraz spełnianie najwyższych standardów ochrony środowiska zgodnie z ścisłymi wytycznymi firmy stosowanymi na całym świecie. 8

9 4. Strategia BP Nadrzędnym celem BP jest zaspokajanie potrzeb międzynarodowej społeczności w zakresie paliw płynnych, energii słonecznej i produktów petrochemicznych, w taki sposób aby działalność ta nie powodowała negatywnego wpływu na środowisko naturalne. BP działa w ramach organizacji międzynarodowych i uczestniczy w wielu projektach ukierunkowanych na rozwój zrównoważony. Należą do nich przede wszystkim Global Compact, Groundwork, International Business Leaders Forum. Na rynku polskim BP jest współorganizatorem programu Czysty Biznes, którego celem jest zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Konkurencyjność ta budowana jest poprzez pokazanie, że uwzględnianie ochrony środowiska w działalności gospodarczej stanowić może istotny czynnik rozwoju firmy. Program ten pokazuje, że działanie firmy na rzecz ochrony środowiska to nie tylko koszty i obciążenie, ale także sposób na dobry interes. Samo BP stanowi doskonały wzorzec i przykład w działaniach podejmowanych na rzecz likwidacji zjawiska globalnego ocieplenia. Odpowiednie przedsięwzięcia firmy związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych przyczyniły się do poprawy jakości powietrza i przyniosły firmie oszczędności wysokości 600 mln dolarów. Przyczyniło się to także do poprawy wizerunku firmy na świecie. Propozycje dla BP BP powinno utrzymać, a w miarę dobrych wyników finansowych pogłębiać prowadzoną strategię prośrodowiskową i prospołeczną. Firma sama zauważa, iż postępowanie takie przynosi z czasem wymierne korzyści ekonomiczne. W związku z naturalnym wyczerpywaniem się zasobów oraz różnorodnymi zjawiskami niezależnymi od przedsiębiorstwa, BP dywersyfikuje swoją działalność i wchodzi na nowe rynki. Dywersyfikacja ta nie może być jednakże zbyt radykalna, a koncentrować się powinna na różnych formach wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Strategia zrównoważonego rozwoju BP powinna zostać przetłumaczona na wersje językowe wszystkich krajów, w których BP prowadzi swoją działalność. Wersje 9

10 poszczególnych krajów powinny zawierać dodatkowe rozdziały uwzględniające ich specyficzne uwarunkowania. W Polsce w jak najszybszym czasie powinien zostać opracowany Raport Zrównoważonego Rozwoju BP Polska. W pracy nad strategią powinien być zaangażowany jak najszerszy krąg pracowników. Strategia powinna być opracowana siłami zarówno kierownictwa, jak i pracowników wszystkich szczebli pośrednich. Pracownicy, jako najważniejszy kapitał firmy muszą mieć prawo wypowiedzenia się co do kierunków jej rozwoju, przyszłej wizji oraz celów. Opracowanie strategii powinny poprzedzać grupowe zajęcia warsztatowe prowadzone np. metodą burzy mózgów, metoda ta daje możliwości otwartego i nieskrępowanego wypowiedzenia się wszystkim zainteresowanym stronom. Wspólne tworzenie strategii poprawi atmosferę w firmie oraz przyczyni się do lepszej komunikacji. 5. BP a Środowisko BP jest prekursorem w zakresie podejścia do problemów związanych z ochroną środowiska jako jednym z elementów zrównoważonego rozwoju. BP jest potężną firmą dostarczającą energię na całym świecie, więc stawanie naprzeciw konsekwencjom produkcji i konsumpcji ropy naftowej jest priorytetem w kreowaniu wizerunku firmy. BP, jako jedna z większych korporacji światowych działających na rynku paliwowym, zdaje sobie sprawę, że eksploatacja złóż naturalnych musi iść w parze z ochroną natury oraz rozwojem technologii, poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii, aby można było zaspokoić potrzeby zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Firma BP głównie zajmuje się pozyskiwaniem złóż energetycznych. Działania te posiadają wysokie ryzyko środowiskowe, dlatego też wprowadzane są zaostrzone normy i procedury postępowania poprzez wszystkie stadia życia produktu, począwszy od wydobycia, poprzez transport, aż do utylizacji. 10

11 Transport morski paliwa wiąże się z dużym ryzykiem wycieku, dlatego też strategia zakłada używanie nowoczesnej floty, gdzie tankowce posiadają podwójne dno. Cel ten ma być zrealizowany do końca W kolejnym etapie następuje przetworzenie wydobytej ropy naftowej. Rafinerie BP stosują najlepsze dostępne technologie, produkując bardziej ekologiczne paliwa, tak aby zminimalizować zanieczyszczenia powietrza, gruntu oraz wody. Produkty uboczne powstałe przy produkcji paliwa wykorzystywane są w innych sektorach przemysłowych. Przykładem mogą być wyroby polimerowe (np. filmy fotograficzne, opakowania CD), jak i wyroby asfaltowe. Asfalty te są modyfikowane polimerami, dzięki czemu są przyjazne środowisku, a zbudowane z nich powierzchnie mogą podlegać całkowitemu recyklingowi. Strategia firmy opiera się na produkcji paliw wyłącznie bezołowiowych oraz z niską zawartością benzenu i siarki, co przyczynia się do zmniejszenia ocieplenia klimatu oraz występowania kwaśnych deszczów. Zostały też wprowadzone nowoczesne paliwa takie jak BP Ultimate, przy spalaniu których powstaje mniej szkodliwych spalin. Udowodniono, że przy użyciu BP Ultimate zredukowana jest o 14,5% emisja tlenku węgla, o 5,2% tlenków azotu i o 2,2% dwutlenku węgla, w porównaniu z tradycyjnym paliwem. Jednakże BP Ultimate jest obecnie dostępne tylko w niektórych krajach (USA, UK, Grecja, Hiszpania, Australia). W Polsce planowane jest wprowadzenie BP Ultimate w bliżej nieokreślonej przyszłości. Na stacjach sprzedawane są zaawansowane technologicznie oleje BP, Castrol i Aral, które dzięki swym właściwościom przyczyniają się do zmniejszenia zużycia paliwa, a co za tym idzie, redukcji emisji spalin. Dodatkowo opakowania tych olejów zawierają informacje na temat użycia przyjaznego środowisku. Rozwijana jest sprzedaż autogazu nowoczesnego i ekologicznego paliwa, który spala się emitując jedynie parę wodną i dwutlenek węgla. W ofercie produktów BP znajduje się szeroka gama biodegradowalnych smarów. Ponadto, wpływ produktów BP na środowisko jest monitorowany przez cały cykl życia produktu, aż do momentu jego utylizacji. Dystrybucja paliw odbywa się na stacjach benzynowych BP. Bezpieczeństwo zapewniane jest przez stosowanie rozwiązań technicznych, które w maksymalny sposób zabezpieczają grunt, wody gruntowe i powietrze. Specjalne ukształtowanie 11

12 terenu stacji powoduje, że w razie wylewu paliwa, spłynie ono do studzienek połączonych separatorami. Separatory te również uniemożliwiają przedostanie się nie oczyszczonych wód opadowych z terenu stacji do kanalizacji lub gruntu. Dwustopniowy system hermetyzacji (redukcja emisji węglowodorów) stosowany jest przy dostawach paliwa na stację oraz w momencie tankowania samochodu. Dystrybutory paliw posiadają bowiem system odsysania oparów, które zwracane są do zbiorników podziemnych. Z kolei przy dostawie paliwa funkcjonuje tzw. wahadło gazowe. Ekologiczne zbiorniki paliw o podwójnych ścianach wyposażone są w elektroniczny monitoring. Dodatkowym zabezpieczeniem wspomagającym stały monitoring paliwa w zbiornikach jest proces tzw. bilansowania paliw. Piezometry umożliwiają stały monitoring wód gruntowych. Szczególną ochroną objęte są również stanowiska zlewowe, czyli miejsca, gdzie podpina się cysternę przy dostawie paliwa na stację. Ponadto, w ramach redukcji ilości zużywanej wody wprowadzono zamknięte obiegi wody w myjniach samochodowych. Dodatkowo przy projektowaniu nowych stacji kładzie się nacisk na wkomponowywanie stacji w otaczający ją krajobraz zapewnieniu jej zielonego otoczenia. Biorąc pod uwagę fakt, że praca każdego biura ma negatywny wpływ na środowisko, BP wprowadziła tzw. Green Office Initiative. Program ten realizowany jest w 35 biurach BP na całym świecie, między innymi w Warszawie. Dodatkowo we wszystkich biurach BP prowadzona jest polityka właściwego zagospodarowania odpadami. Wprowadzono również system oszczędności papieru. Poza wydobywaniem i przetwarzaniem ropy naftowej oraz sprzedażą jej produktów, BP zajmuje się poszukiwaniem nowych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Na świecie systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na energię. Przewiduje się że ten wzrost będzie się utrzymywał na poziomie nieco ponad 2% rocznie. WEA oszacowała, ze przy obecnym tempie wzrostu zasoby ropy naftowej skończą się za 40 lat, a gazu ziemnego za 60 lat. W związku z tym BP zobowiązała się do 12

13 poszukiwania rozwiązań w obszarze szanowania energii i wprowadzenia nowych źródeł energii. Długoterminowa strategia rozwoju przewiduje reorganizację w sposobie pozyskiwania energii. BP jest największym na świecie producentem fotowoltaicznych systemów słonecznych (30MW/rok). Ponadto korporacja współpracuje z firmami i uniwersytetami nad nowymi rozwiązaniami w dziedzinie energii wiatrowej i ogniw wodorowych. Przykładem może być projekt zrealizowany w Londynie, gdzie wprowadzono hybrydowe autobusy z silnikami wysokoprężnymi i elektrycznymi. Opracowane zostały paliwa dla tych autobusów, we współpracy z amerykańskimi uniwersytetami. BP przy współpracy z władzami i firmami holenderskimi stworzyła już pierwszą elektrownię wiatrową o mocy 22,5 MW. Propozycje dla BP BP w swoich wypowiedziach i ulotkach informacyjnych nie powinna kreować obrazu paliw kopalnych jako paliw przyjaznych dla środowiska. Paliwa te są największym rozproszonym źródłem gazów cieplarnianych, dlatego minimalizacja użycia paliw powinna być celem nadrzędnym firmy. BP powinna prowadzić kampanię informowania, nie tylko o energii (paliwach i olejach), która jest mniej szkodliwa dla środowiska, ale przede wszystkim skupić się na promowaniu transportu przyjaznego dla środowiska. Przykładem może być wprowadzenie systemu Park & Ride, gdzie BP mogłaby udostępnić teren przy stacji jako parking dla samochodów pozostawionych przez osoby pracujące w centrach miast. Taka akcja musiałaby być wspierana przez władze lokalne. Osoby te mogłyby być dowożone autobusami hybrydowymi, tak aby promować alternatywne źródła energii, w których rozwój BP jest zaangażowana. Można także wprowadzić autobusy hybrydowe z paliwem wodorowym we wszystkich większych miastach, jak to ma miejsce w Londynie. Takie autobusy byłyby doskonałą wizytówką i reklamą dla BP. Należy wyraźnie wykreować obraz BP jako firmy zmierzającej do redukcji gazów cieplarnianych. Społeczeństwo powinno kojarzyć firmę BP ze zrównoważonym i innowacyjnym podejściem do spraw energetycznych. W skali globalnej BP musi liczyć się z odchodzeniem od eksploatacji ropy naftowej, co w rezultacie wiąże się z koniecznością likwidowania istniejących obecnie platform wiertniczych. BP powinno postawić sobie za cel ustalenie procedur postępowania 13

14 przy demontażu platform i rafinerii zgodnych z wymogami ochrony środowiska. Likwidacja rafinerii pociąga za sobą konieczność stworzenia planów zagospodarowania przestrzennego wykorzystywanych wcześniej gruntów. Jedną z propozycji może być zalesianie, które przyczyni się do fitoremediacji oraz poprawy bilansu wodnego. W skali lokalnej BP powinno skupić się na wykorzystaniu potencjału energetycznego danego regionu. Oprócz energii słonecznej i wiatrowej BP mogłoby również rozpatrywać czy na danym obszarze warto pozyskiwać energię z innych źródeł odnawialnych. Przykładowo w Polsce pozyskiwanie energii słonecznej jest ekonomicznie nieopłacalne, jednakże Polska posiada duże możliwości wykorzystania energii pochodzącej z biomasy, wiatru, małych elektrowni wodnych i ciepła ziemi. Według przeprowadzonych badań potencjał techniczny energii wiatrowej w Polsce jest porównywalny, a nawet przewyższający potencjał Niemiec światowego lidera. Poniższe rysunki obrazują potencjał energetyczny na terenie Polski. Rysunek 1. Rozkład potencjału energii geotermicznej 14

15 Rysunek 2. Strefy energetyczne wiatru w Polsce, gdzie: I bardzo dobre; II - dobre; III - dostateczne; IV - niedostateczne; V - niekorzystne Kolejnym ważnym aspektem, o którym BP nie może zapomnieć, jest gospodarka odpadami na terenie stacji paliw. Na każdej stacji powinna odbywać się ciągła segregacja, która nie tylko promowałaby postawy proekologiczne wśród klientów, ale również stanowiłaby punkt zbiorczy dla odpadów niebezpiecznych (akumulatory, baterie). Problem składowania odpadów w ograniczonej przestrzeni stacji mógłby być rozwiązany poprzez wprowadzenie pras zgniatających odpady, w tym puszki i szkło oraz wielokomorowych pojemników na surowce wtórne. W skład stacji, oprócz dystrybutorów, wchodzą także sklep i bar, z których istnieniem wiąże się również wiele aspektów środowiskowych. Przy sprzedaży należy zwrócić uwagę na ilość i skład chemiczny opakowań. Oferowane produkty płynne powinny być sprzedawane w opakowaniach zwrotnych. Dotyczy to nie tylko napojów sprzedawanych w sklepie, ale także smarów, wosków, olejów i innych. Torby plastikowe jednorazowego użytku należy zastąpić torbami papierowymi lub lnianymi. W każdym sklepie powinny być wyodrębnione stoiska z certyfikowanymi produktami przyjaznymi środowisku. 15

16 6. BP a Społeczeństwo BP już dawno jako wielka komercyjna korporacja zdała sobie sprawę z tego, że prowadzenie działalności gospodarczej ma sens tylko wtedy, gdy jest oparte o szeroko zakrojoną współpracę ze społeczeństwem. Działalność BP skupia się na rozwijaniu kontaktów z różnymi grupami społecznymi. Współpracuje z klientami, dostawcami, partnerami, pracownikami, inwestorami, władzami, mediami i organizacjami pozarządowymi. Koncern bardzo mocno wierzy, że dialog z tymi grupami polepszy jakość dostarczanych usług i towarów. BP zajmuje się również walką z korupcją, wspieraniem polityki czystych rąk, rozwijaniem programów związanych z pomocą dla ludzi chorych na AIDS. W przekonaniu BP prawa człowieka mają charakter uniwersalny. Od kilku lat jest zaangażowana w działania dotyczące przestrzegania praw człowieka w skali globalnej. Przeprowadziła badania dotyczące naruszania praw człowieka w Afryce i Indonezji. BP uczestniczyła w przygotowaniu zasad sformułowanych w ramach Global Compact i jako jedna z pierwszych firm udzieliła tym zasadom pełnego poparcia. Wszystkie zasady odpowiedzialności społecznej i ekologicznej, którymi kieruje się BP ujęte są w Raporcie Społecznym (Community Report). Korporacja kładzie nacisk na rozwój poczucia odpowiedzialności za środowisko i wizerunek firmy. Organizowane są zewnętrzne i wewnętrzne szkolenia dla pracowników, dodatkowo poczucie integralności jest pogłębiane poprzez szereg konkursów, z których najbardziej znanym jest konkurs na innowacyjne rozwiązania Helios. W ostatnich latach odpowiedzialność społeczna biznesu znalazła się na liście priorytetów Unii Europejskiej. Prowadzone w ramach CSR programy zaszczepiają na rynku standardy społecznego zaangażowania biznesu, dzięki którym idea znana od wieków zyskuje nowe oblicze. Cieszy fakt, że śladem dużych firm, które społeczne zaangażowanie mają w swoich standardach postępowania coraz więcej małych, polskich przedsiębiorstw włącza się w działania na rzecz społeczeństwa. Najlepszym przykładem są małe firmy zrzeszone w klubach Czystego Biznesu. 16

17 Kodeks postępowania BP w Polsce, reguły działania i strategie odzwierciedlają zasady prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Firma od początku swojej działalności w Polsce konsekwentnie realizuje strategię CSR. Uczestniczy w wielu programach, współpracuje z fundacjami, które je realizują. Są wśród nich: IBLF, Polska Akcja Humanitarna, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Hospicjum im. św. Łazarza, TOPR, Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, organizacja Global Compact Poland. Wśród pracowników prowadzona jest akcja Matching Fund. Firma angażuje się w działania wspierające kulturę, sztukę i edukację oraz w akcje związane z bezpieczeństwem na drodze. Jednym z przykładów takich działań jest planowane wprowadzenie programu Dobry Kierowca, którego opis zamieszczony jest w drugiej części projektu. Czasami firma włącza się w pomoc i akcje nie związane z żadnym z długofalowych programów wspomagając różne instytucje: domy dziecka, filie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, oddziały Markotu, szpitale, szkoły, przedszkola. Propozycje dla BP Uważamy, że BP zmierza w dobrym kierunku dążąc do integracji ze społeczeństwem i licząc się z ich zdaniem. Buduje silne relacje z nim i tworzy klimat wzajemnego zaufania. Naszym zdaniem ważne jest by firma skupiła się na kilku bardzo wyraźnych programach społecznych. Działalność ta zyska wtedy na efektywności i klarowności, co przełoży się na bardziej pozytywne postrzeganie marki przez społeczeństwo. BP prowadzi szereg działań prospołecznych, co budzi szacunek i uznanie. Nie mniej jednak ważne jest to, by działania te były prowadzone systematycznie bez spoczywania na laurach. Nasza wizyta na jednej z krakowskich stacji pokazała jak bardzo teoria rozmija się z praktyką. Poziom świadomości ekologicznej pracowników jest niestety nie do końca satysfakcjonujący. Żadna z osób, z którą rozmawialiśmy nie uczestniczyła w szkoleniach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Należy wprowadzić system regularnych szkoleń pracowników na każdym szczeblu struktury organizacyjnej korporacji. Szkolenia takie powinny być prowadzone metodami 17

18 aktywizującymi, w atmosferze otwartości sprzyjającej szczerej i nieskrępowanej dyskusji. BP powinno dołożyć wszelkich starań, aby wszyscy pracownicy nie tylko zapoznali się z treścią Raportu Zrównoważonego Rozwoju, ale też w pełni rozumieli jego przesłanie. Poprzez pracę w grupach należy poddać raport dyskusji i krytyce, zachęcając pracowników wszystkich szczebli do wyrażania własnego zdania i proponowania nowych rozwiązań. Pracownicy powinni być świadomi zależności między ich codzienną pracą, a rozwojem zrównoważonym firmy. BP jest również zaangażowane w akcje pogłębiające świadomość ekologiczną społeczności lokalnej, np. selektywną zbiórkę odpadów. Niestety specjalne pojemniki ustawiane są tylko na krótki okres czasu. Istotne jest by w nowych projektach stacji dystrybucji paliw znalazło się na nie stałe miejsce. Na każdej stacji powinien ponadto działać punkt odbioru zużytych olejów. Rozwinięta sieć stacji paliwowych BP na całym świecie ma duży wpływ na przepływ informacji wśród społeczności lokalnej. Paragony, faktury, katalogi i inne materiały promocyjne powinny być wykorzystane jako nośnik informacji proekologicznych. Dzięki takim akcjom hasło Zrównoważony rozwój nie byłoby obce dla społeczeństwa. Akcje takie jak Dobry kierowca mogą być wykorzystywane do pogłębiania świadomości ekologicznej i społecznej kierowców. Obecnie główny zysk stacji benzynowych pochodzi z prowadzenia sklepów i barów, a nie sprzedaży paliwa. Dlatego też sklepy te mają duży wpływ na rozwój działalności gospodarczej na rynku lokalnym. BP powinna promować lokalną przedsiębiorczość stawiając na unikalność i różnorodność regionalną. Działania takie powinny wspierać lokalnych małych i średnich przedsiębiorców. Takie postępowanie wpływałoby na strukturę zatrudnienia w danym regionie, pomagając w zwalczaniu bezrobocia. Własnym pracownikom z kolei BP powinno oferować szeroką gamę świadczeń począwszy od medycznych aż do socjalnych. Firma powinna być przyjazna pracownikom. 18

19 7. Wnioski Z raportu wynika, że BP jest firmą działającą zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Prowadząc swoją działalność stara się zmniejszać jej szkodliwy wpływ na środowisko. Pamięta także o lokalnej społeczności i stara się sprostać jego wymaganiom. W raporcie staraliśmy się wskazać z jakimi problemami będzie się musiała zmierzyć BP w przyszłości oraz zasugerować wymagane kierunki zmian. Dużo już zrobiono, lecz jeszcze wiele pozostaje do zrobienia... Szczególnie w Polsce, jeżeli firma nie chce być kojarzona jedynie z dystrybucją paliw, konieczne będzie zwiększenie jej oferty o odnawialne źródła energii i ciągłe zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Pogłębianie przez BP prowadzonej strategii prośrodowiskowej i prospołecznej przyczyni się do poprawy wizerunku firmy na rynku oraz lepszym kojarzeniem jej zgodnie z misją BP jako zielonej firmy. Działanie takie powinno przynieść wymierne korzyści samej firmie, a większa świadomość ekologiczna społeczeństwa przysłuży się całej ludzkości. 19

20 Projekt Dobry kierowca 20

21 1. Wprowadzenie Stale rośnie liczba wypadków drogowych, gdyż coraz więcej samochodów porusza się po drogach. Dodatkowo spowodowane to jest brakiem umiejętności, kultury jazdy i świadomości konsekwencji nieodpowiedzialnych zachowań. Często kierowcy nie zdają sobie sprawy, że jazda pod wpływem nawet niewielkiej ilości alkoholu czy po nieprzespanej nocy może skończyć się tragicznie. Niedostosowanie prędkości jazdy do warunków atmosferycznych, czy zbyt duża pewność siebie, na drodze może skończyć się tragicznie. Nowy produkt rynkowy pod nazwą Dobry Kierowca ma na celu uświadomienie kierowcom, jakie zagrożenia na drodze mogą powodować, a także stworzenie im możliwości doskonalenia techniki jazdy. Ponad to służyć będzie propagowaniu zachowań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. Ostrożna i kulturalna jazda zwiększa bezpieczeństwo i przyjemność jazdy, a także zapewnia bardziej ekonomiczną eksploatację samochodu. Oferta ta uzupełnia lukę w dotychczasowym systemie kształcenia kierowców, wzbogacając ją o nowe, ale jakże ważne elementy. 21

22 2. Oferta rynkowa Dobry Kierowca Jednodniowy kurs będzie obejmował zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Podczas wykładu uczestnicy zapoznają się z podstawami funkcjonowania ich organizmu i jego ograniczeniami, zostaną wprowadzone zagadnienia kultury i etyki jazdy, a także podstaw bezpiecznego zachowania się na drodze. Ważnym punktem wykładów będzie uświadomienie kierowcom, że poprzez zwiększenie ostrożności i nabycie pewnych umiejętności nie tylko zwiększą bezpieczeństwo na drodze, lecz również będą mogli nawet do 15-20% zmniejszyć zużycie paliwa. Dodatkowo kurs pokaże im, że ruch samochodowy stwarza duże zagrożenie dla środowiska i nauczy jak można ograniczyć jego szkodliwy wpływ. Zwróci uwagę, że należy ograniczyć spalanie paliw kopalnych powodujące znaczne zanieczyszczenie powietrza, a pośrednio wody i gleby. Będzie propagował zachowania takie jak: - kupowanie małych i lekkich samochodów o małej mocy silnika; - podróżowanie w towarzystwie tworzenie grup ludzi, którzy codziennie poruszają się w tym samym kierunku; - korzystanie ze stref parkingowych na obrzeżach miasta i korzystanie z komunikacji miejskiej; - segregację odpadów i oddawanie tych szczególnie szkodliwych (informacja jakie produkty należą do tej grupy) do odpowiednich punktów zbiórki. Zajęcia będą prowadzone w atrakcyjnej formie poprzez symulacje, prezentacje multimedialne a także ocenę możliwości własnego organizmu. Kolejna część kursu to zajęcia w terenie. Polegać one będą na jeździe z instruktorem, podczas której rozpozna on najczęściej popełniane błędy i nauczy jak ich unikać. Zajęcia będą obejmować zarówno jazdę w typowych warunkach miejskich jak i podczas sytuacji ekstremalnych. 22

23 3. Potencjalni partnerzy Pomysłodawcą Dobrego Kierowcy jest BP. Jednak sukces zależy od jak najszerszej współpracy. Do potencjalnych partnerów projektu należą: koncerny paliwowe współpraca koncernów polegać będzie na tworzeniu i promowaniu oferty, stworzony zostanie wspólny, ujednolicony dla wszystkich koncernów system zachęcania do uczestnictwa i nagradzania absolwentów kursu Dobrego Kierowcy, koncerny będą uczestniczyły w kampaniach społecznych i akcjach pod szyldem bezpieczna i kulturalna jazda. koncerny samochodowe będą ściśle współpracowały z koncernami paliwowymi. przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe wprowadzą w swoich pakietach ubezpieczeniowych zniżki dla absolwentów kursu, będą także prowadziły kampanię informacyjną i edukacyjną w zakresie bezpiecznego i kulturalnego zachowania na drodze. Policja i Straż Miejska w polu ich działania będzie przede wszystkim prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej. szkoły nauki jazdy będą ściśle współpracowały z wykładowcami instruktorami kursu w zakresie elementów zajęć praktycznych i teoretycznych a także będą prowadziły uzupełniającą akcję edukacyjną. władze lokalne będą współorganizatorami kampanii i akcji społecznych a także lokalnych konkursów związanych z tematyką kursu Ministerstwo Transportu obejmie kurs swoim patronatem, będzie wspierało kampanie społeczne oraz je dofinansowywało. media i osoby publiczne w polu ich działania będzie przede wszystkim prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej (brak honorarium) Społeczeństwo w pośredni sposób będzie współtworzyło ofertę a także prowadziło akcję informacyjną. 23

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Jan Burdziej Tomasz Jeleński Beata Szcześniak Karolina Turała Spis treści 1. Wstęp 1.1. O raporcie

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Wywiad z Prezesem Zarządu. Cele strategiczne. Udział w polityce państwa. Środowisko Społeczeństwo Pracownicy

Zrównoważony rozwój. Wywiad z Prezesem Zarządu. Cele strategiczne. Udział w polityce państwa. Środowisko Społeczeństwo Pracownicy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012 LOTOS Zintegrowany Raport Roczny 2012 / Zrównoważony rozwój Zrównoważony rozwój Naszym celem jest budowa wartości firmy poprzez wykorzystanie dostępnych

Bardziej szczegółowo

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Natali Dimitrova Olena Gordiienko Lucyna Seretny Michał Sułkowski Alexandra Zmachynskaya CSR w Grupie LOTOS z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Wyzwania zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9 POZNAŃ 2013 AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z TEB Edukacja sp. z o.o. ISBN 978-83-935184-4-9 Poznań 2013 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ

NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ SPIS TREŚCI Czym jest CSR?...4 Ciekawe praktyki dobrego biznesu...5 Raportowanie CSR...6 CSR a kryzys finansowy...6 Promocja dobrych

Bardziej szczegółowo

zeszyt 5 Firma = środowisko

zeszyt 5 Firma = środowisko zeszyt 5 Firma = środowisko eko biuro eko transport eko zespół Spis treści Wprowadzenie 3 Zrównoważony rozwój 4 1. Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju 8 Proces wdrażania polityki prośrodowiskowej

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Jak promować Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, ucząc ekologii?

Jak promować Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, ucząc ekologii? 1 Autorzy publikacji: Anna Ogrodnik (red.), Marzena Bugiel, Sylwia Bloch, Maria Stachowicz-Polak i Alojzy Zimończyk Redakcja: Anna Ogrodnik Skład i opracowanie graficzne: Małgorzata Patron, Krzysztof Pierchała

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 2 Z inicjatywy Zarządu i dzięki wsparciu ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy został przygotowany raport Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Ranking. firm. odpowiedzialnych. Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland. Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712

Ranking. firm. odpowiedzialnych. Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland. Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712 Ranking odpowiedzialnych firm Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712 Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland w w w. g a z e t a p r a w n a. p l Studium przypadku Cadbury Wedel ranking odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Ekoinnowacje Publikacja powstała w ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski 2011 Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski Fundacja Sendzimira Anna Pakowska, Aura Istrate, Beata Imre, Justyna

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polska na zielono Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Już prawie 20 lat jednym z najgorętszych tematów w dyskusji

Bardziej szczegółowo

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja Kreatywnie w zgodzie z naturą Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kreatywnie w zgodzie z naturą Pierwsza dekada

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETĄ PRAWNĄ 14 GRUDNIA 2009 KOMPENDIUM CSR. Mamy indeks spółek odpowiedzialnych

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETĄ PRAWNĄ 14 GRUDNIA 2009 KOMPENDIUM CSR. Mamy indeks spółek odpowiedzialnych NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETĄ PRAWNĄ 14 GRUDNIA 2009 Kerstin Born i Gunter Verheugen o CSR w Europie i Polsce str. F2 Premier powołał zespół ds. CSR Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

DanonePL. Przegląd CSR

DanonePL. Przegląd CSR DanonePL Przegląd CSR Spis treści: 26 3 4 5 6 Trzy filary Danone a Katalog wartości Historia CSR w Danone Nasi interesariusze 1. Ludzie 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 19 20 20 Danone to ludzie Po pierwsze,

Bardziej szczegółowo

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Informacje o publikacji Spis treści KONCEPCJA, REDAKCJA: Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw

Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw Przygotowanie materiału współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw Ewa Maria Siedlecka Projekt Kształcenie

Bardziej szczegółowo

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu 3 przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo