J a c e k K r y s t e c k i. nr 4 (161) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J a c e k K r y s t e c k i. nr 4 (161) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j"

Transkrypt

1 nr 4 (161) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j W R O C Ł A W, k w i e c i e ń I S s N s t r. 8-9 J a c e k K r y s t e c k i P R E Z E S A R E A T R A D E R S

2 okładka str. 2

3 D O L N O Ś L Ą S K A I Z B A G O S P O D A R C Z A L O W E R S I L E S I A N C H A M B E R O F C O M M E R C E ul. Świdnicka 39, Wrocław tel. (+48 71) , , fax , e mail: Biuro DIG czynne codziennie w godz Prezydium DIG: Prezes: Zbigniew Sebastian Członkowie Prezydium: Wojciech Kraus, Jerzy Lipiński, Ryszard Milan, Czesław Sołtysiak, Janusz Trzciński, Mirosław Szeleziński Biuro DIG: Bożena Bober współpraca z zagranicą, e mail: Jowita Cetnar-Kupracz legalizacja dokumentów, obsługa Stałego Sądu Polubownego e mail: Małgorzata Drzewicka fundusze Unii Europejskiej Aleksandra Mielnicka sekretariat Julita Markiewicz-Patkowska zastępca dyr. DIG e mail: Iwona Wielgo promocja, spotkania i szkolenia e mail: Redakcja miesięcznika DIG Adam Karolczuk tel / Zdjęcia: Maciej Szwed, Mieczysław Mieloch Opracowanie graficzne/dtp: OLIVANDER (www.olivander.pl) Obsługa stron promocyjnych miesięcznika: EDU SA Agencja Public Relations, tel./fax 0-71/ tel / Ceny reklam: II i III strona okładki 700 zł Wewnątrz numeru (w nawiasach ceny dla członków Izby): cała strona 400 zł (300 zł) ½ strony 300 zł (200 zł) ¼ strony 200 zł (150 zł) Członkowie DIG mają w roku prawo do jednej bezpłatnej reklamy o objętości ¼ strony. w numerze: str. 4 str. 6 str. 7 str. 8 str. 10 str. 11 str. 11 str. 11 str. 12 str. 12 str. 13 str. 13 str. 14 str. 14 FUTURALLIA 2006 RADY DLA UCZESTNIKÓW LET S TALK BUSINESS PROFESJONALNE FUNKCJONOWANIE FIRMY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI IMPULS NADSZEDŁ Z HISZPANII SZLAKIEM HISTORYCZNYCH WZRUSZEŃ SPOTKANIE W SALONIKACH AGENCJA DLA AGLOMERACJI DOLNOŚLĄSKIE MIEJSCA W 500-TCE OD CONSULADO DO IZBY (II) HISTORIA SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO PERSPEKTYWA FINANSOWA NA LATA OFERTY CO SIĘ SPRAWDZA W HANDLU ZAGRANICZNYM? Nowi Członkowie domena twojanazwa.eu dostępna dla wszystkich! Stosownie do treści 23 ust. 11 Statutu Dolnośląskiej Izby Gospodarczej i Uchwały Rady Izby nr 10/2006 z 19 kwietnia 2006 r. zostaje zwołane XVII ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW DIG Sprawozdawczo-wyborcze które odbędzie się 5 czerwca 2006 r. w sali konferencyjnej HOTELU NOVOTEL przy ul. Wyścigowej 35. Proponowany porządek obrad: godz w pierwszym terminie, godz w drugim terminie. 1. O t w a rc i e o br a d i w y b ór Przewodniczącego. 2. Wybór sekretarza zebrania i dwóch asesorów. 3. Wybór Komisji Mandatowej. 4. Określenie quorum WZC. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał. 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 8. Sprawozdanie z działalności Izby. 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 10. Dyskusja nad sprawozdaniami. 11. Protokół Komisji Mandatowej o prawomocności WZC. 12. Udzielenie absolutorium Radzie Izby. 13. Z g ł a sz a n ie k a ndyd atów do Rady, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego. 14. Ogłoszenie wyników wyborów. 15. P r z y j ę c i e u c h w a ł W Z C przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć może tylko jeden, upoważniony na deklaracji członkowskiej przedstawiciel firmy lub pisemnie upoważniona przez dyrektora/prezesa/właściciela przedsiębiorstwa osoba, która będzie posiadać bierne i czynne prawo głosu. W sprawach organizacyjnych dotyczących XVII WZC można kontaktować się bezpośrednio z biurem DIG, tel. (071) lub Dokumenty XVII WZC DIG będą do wglądu w biurze Izby 10 dni przed Zgromadzeniem. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

4 FUTURALLIA 2006 RADY DLA UCZESTNIKÓW Już tylko dni dzielą nas od rozpoczęcia najważniejszej tegorocznej imprezy gospodarczej we Wrocławiu Futuralliów. Ponad 100 firm z regionu dolnośląskiego zgłaszając swój udział w Forum (na ok.1000 uczestników ogółem) zdecydowało się na współpracę z Dolnośląską Izbą Gospodarczą, która jako ich opiekun wzięła na siebie odpowiedzialność za wszystkie kwestie organizacyjne, wyrażając zarazem gotowość do niesienia pomocy firmom uczestniczącym m.in. przy podpisywaniu umów, w dostępie do katalogu internetowego i w tłumaczeniach. DIG z racji obowiązków nałożonych na opiekunów poszczególnych delegacji deklaruje skuteczne i szybkie pośrednictwo we wszelkich sprawach między firmami a głównym organizatorem Convention Bureau Wrocław. XI MIĘDZYNARODOWE FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW FUTURALLIA WARSZTATY TEMATYCZNE ŚRODA, 31 MAJA 2006, GODZ KROKÓW DO WŁASNEJ FIRMY W BER- LINIE Praktyczny przewodnik dla polskich przedsiębiorców. - miejsce: Hotel Orbis Wrocław, - organizator: Berlin Partner GmbH Wirtschaftsförderung - język prelekcji: polski - maksymalna liczba uczestników: RYNEK UKARIŃSKI SZNSĄ DLA POL- SKICH PRZEDSIĘBIORCÓW. - miejsce: Hotel Orbis Wroclaw, - organizator: East European Consulting sp. z o.o. - język prelekcji: Polski - maksymalna liczba uczestników: MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE W POL- SCE I W REJONIE DOLNEGO ŚLĄSKA. - miejsce: Hotel Holiday Inn, - organizator: Euro Info Centre oraz Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego WARR - język prelekcji: francuski - maksymalna liczba uczestników: MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE W POL- SCE I W REJONIE DOLNEGO ŚLĄSKA. - miejsce: Hotel Art, - organizator: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej - ARAW - język prelekcji: francuski - maksymalna liczba uczestników: HOW TO DO BUSINESS IN POLAND. - miejsce: Hotel Sofitel, - organizator: Ernst&Young - język prelekcji: angielski - maksymalna liczba uczestników: 120 ILE ZA UDZIAŁ? Firmy dolnośląskie, które nie korzystają z hoteli, za uczestnictwo w Forum płacą 366 euro brutto w cenę wliczony jest udział w lunchach i kolacjach, a także miejsce w Katalogu Internetowym. 100 euro brutto płaci osoba towarzysząca, która z tę kwotę upoważniona jest do wejścia na Koktajl Powitalny, Wieczór Galowy i Wieczór Międzynarodowy. Każdy uczestnik imprezy dopiero po podpisaniu umowy i opłaceniu faktury otrzyma kod dostępu, z którym można wejść do katalogu internetowego i wpisywać bardzo szczegółowe informacje o swojej działalności, określając dokładnie, kogo poszukuje do rozmów (eksportera, importera, kooperanta, poddostawcy itp.). Warto mieć na uwadze, że zgłoszenie rezygnacji z udziału w imprezie przed 15 maja pozwoli na odebranie wpłaty (pomniejszoną o równowartość 100 euro), natomiast rezygnacja po tym terminie wiąże się z utratą całej kwoty (czyli że nie warto już wtedy się wycofywać). JAKI JĘZYK? Impreza wprawdzie odbywa się w Polsce, ale z racji swego francuskiego rodowodu do informacji w języku polskim i angielskim trzeba koniecznie zamieścić jej tłumaczenie w języku francuskim. Zważywszy jednak, że nie jest to jednak język biznesu, można zgłosić się do biura Izby, które skontaktuje przedsiębiorcę z wolontariuszami w Convention Bureau, ci zaś to przetłumaczą. Trzeba zadbać o dobre tłumaczenia (angielskie firmy załatwiają we własnym zakresie), bo firmy zagraniczne poszukujące polskiego partnera do rozmów, nie będą w ogóle przeglądać stron z językiem polskim. Warto też mieć na uwadze, jaki tekst ma być przetłumaczony na francuski, bo po tej operacji nie będą mogły być wprowadzane żadne poprawki. W sytuacjach awaryjnych wszelkie sprawy związane z tłumaczeniami w trakcie trwania imprezy należy zgłaszać do Convention Bureau, tel. (071) JAK WYBIERAMY? W programie Forum każdy uczestnik ma zagwarantowanych 12 półgodzinnych spotkań biznesowych, ale lepiej wybrać do 20 firm, gdyż trzeba liczyć się z tym, że niektóre z nich nie będą widziały interesu w tym, by spotykać się z konkretną firmą polską lub że mają wcześniej zarezerwowane rozmowy. Ostateczny termin wyboru partnerów w Katalogu Internetowym to 25 maja Po tym terminie Katalog będzie zamknięty przez organizatora CBW i na podstawie tych wyborów będą ostatecznie ustalone indywidualne programy spotkań dla każdej firmy osobno. Limit 12 spotkań nie zamyka drogi do rozmów z firmami poza półgodzinnymi rozmowami przy stoliku okazją do kontaktów będą jeszcze lunche, kolacje, warsztaty, a nawet przerwy. Mając wszystkie dane teleadresowe przedsiębiorca może też obdzwonić firmy znajdujące się w polu jego zainteresowania, a nawet umówić się na rozmowy przed lub po Futuralliach. Dokładny harmonogram spotkań wszyscy dostaną na trzy dni przed imprezą. JAKI WARSZTAT? Warsztaty tematyczne przygotowane są dla polskich podzielono na kilka grup, a każda z ograniczoną liczbą miejsc. Firmy partnerskie DIG po zapoznaniu się ze szczegółowym programem warsztatów powinny jak najszybciej wybrać te, które najbardziej je interesują, i zgłosić to w DIG. CO JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ? Firmy deklarujący udział w Forum otrzymają pocztą zaproszenia na Koktajl Powitalny. Polscy przedsiębiorcy zostaną zarejestrowani w Hali Ludowej drugiego dnia trwania Futuralliów i wtedy otrzymają komplet dokumentów oraz identyfikator, dzięki któremu będą mogli wejść na wszystkie imprezy w ramach Futuralliów. Ułatwi on im także nawiązywanie kontaktów (Forum to impreza typu match making, co oznacza kojarzenie partnerów handlowych). W biurze DIG za stronę organizacyjną Futuralliów odpowiadają: Bożena Bober, Adriana Chałupka (przyjmuje zgłoszenia na warsztaty), Marta Klauza i Iwona Wielgo tel. (071) , , Podpisywanie umów, wystawianie faktur i regulowanie płatności należy uzgadniać z Bożeną Bober, W trakcie Futuralliów DIG będzie miał w kuluarach Hali Ludowej stoisko o pow. ok. 20 m kwadratowych, które pozostaje do dyspozycji firm członków delegacji. Będzie można na nie dostarczać ulotki, foldery itd., które przyjmuje Iwona Wielgo, DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 4

5 Organizatorzy: Sponsorzy: Patronat medialny: XI Międzynarodowe Forum Przedsiębiorców FUTURALLIA th 11 International Business Development Business Development Forum Forum FUTURALLIA 11 ème Forum International de Développement des Entreprises FUTURALLIA FUTURALLIA 2006 WROCŁAW PROGRAM DZIEŃ 1 (ŚRODA, 31 MAJA 2006) 15:30 17:00 Warsztaty tematyczne: Art Hotel, Holiday Inn, Hotel Orbis Wrocław, Hotel Sofitel 19:00 22:00 Koktajl powitalny (Wyspa Piaskowa) DZIEŃ 2 (CZWARTEK, 1 CZERWCA 2006) 08: 30 09: 15 Rejestracja uczestników w Hali Ludowej 09: 15 09: 45 Ceremonia otwarcia 10: 00 11: 00 Spotkania indywidualne przedsiębiorców (1-2) 11: 00 11: 30 Przerwa kawowa 11: 30 12: 30 Spotkania indywidualne przedsiębiorców (3-4) 12: 30 14: 30 Business lunch 14: 30 15: 30 Spotkania indywidualne przedsiębiorców (5-6) 15: 30 16: 00 Przerwa kawowa 16: 00 17: 00 Spotkania indywidualne przedsiębiorców (7-8) 20: 00 24: 00 Wieczór Galowy (Pergola) DZIEŃ 3 (PIĄTEK, 2 CZERWCA 2006) 09: 30 10: 30 Spotkania indywidualne przedsiębiorców (9-10) 10: 30 11: 00 Przerwa kawowa 11: 00 12: 00 Spotkania indywidualne przedsiębiorców (11-12) 12: 00 12: 30 Ceremonia zamknięcia 12: 30 14: 00 Business lunch 20: 00 23: 30 Wieczór międzynarodowy (Wyspa Piaskowa) FUTURALLIA Wrocław Meet for Success in the New Europe! Partner technologiczny: w w w. f u t u r a l l i a c o m Partner merytoryczny: Partnerzy: Głowny przewoźnik: metaliczny i metalurgiczny); Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego (doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej); Dozamel (park przemysłowy); e-centrum (nowe technologie w zakresie usług dla firm); Eldos (elementy i podzespoły dla elektroniki, płytki drukowane); Euroimpex (sektor IT); Europe Business Partners (konsultacje, finanse, ubezpieczenia itp.); Fingo (ICT); Fortis Bank; Tawex (budownictwo i roboty publiczne, przemysł mechaniczny i metalurgiczny, zdrowie człowieka, weterynaria i kosmetyki); Funam (uzdatnianie wody); Genetic (przemysł tekstylny i odzieżowy); Grabinex (wydobycie i obróbka granitu dla potrzeb budownictwa); Hala Ludowa; Hammilton (produkcja elementów metalowych do konstrukcji domów); Hammilton Centrum (nieruchomości); Hasta (artykuły biurowe, piśmiennicze, szkolne, papiernicze); HDP Electronics (usługi w zakresie projektowania, oprogramowania i elektrotechniki); Instytut Zarządzania i Samorządności (konsulting); InTENSO (ICT); InterCulturalis Lewandowska Daria (konsulting, finanse, ubezpieczenia); Investzoom Poland (usługi dla firm); IQ Drink (spożywcza); IRIAD Adam (rolnictwo, przetwarzanie żywności, przetwórstwo drewna i meblarstwo); Jadwiga. Instytut kosmetyczno-medyczny (rolnictwo, przetwórstwo spożywcze, agroturystyka, kosmetyczno-medyczny z bioodnową, biotechnologie, zdrowie człowieka, weterynaria, laboratorium bioodnowy, placówka oświatowo-szkoleniowa); Kamand Kamil Andrzejewski (konsulting, finanse, ubezpieczenia); Kancelaria Prawna Maximus A.K. (konsultacje, finanse, ubezpieczenia); Nowakowski; Komex Biuro Rachunkowe; Kredyt Bank; LTM, Language Training for Management (szkolenie językowe dla firm); M Plast (budownictwo, obróbka tworzyw sztucznych, reklama); Marczenko K.R. (handlowa, budowlana); MA Strategie GmbH - Polska (konsulting, finanse, ubezpieczenia); b(odzieżowa); Arkop Krzysztof Pierzowski (budownictwo); Panteon (drukarstwo, edytorstwo, reklama, kongres i spotkania firm); Pasol-Paco (producenci pieczywa i wyrobów cukierniczych); Alba Marek i Irena Bosy (ogrzewanie, klimatyzacja, narzędzia instalacyjne); Hala Strzegomska; Pneumat System (pneumatyczna); Poland Consulting Services Blotenkaemper (usługi dla firm, konsulting); Polifrans (przemysł tekstylny i odzieżowy); Classic (usługowe szycie odzieży damskiej męskiej i technicznej); Mega (drukarstwo i publikacja, reklama); Pol-Gum (wyroby gumowe, przemysł wydobywczo-przeróbczy); Produs (sektor ICT); Przedsiębiorstwo Budowlane Inter-System (budowlana); Przedsiębiorstwo Budownictwa, Usług i Handlu Westbud (budowlana); Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu (transport); PTHW Wrocław (transport); Pyton Management (ICT); Ricoe Polska (drogowy transport ciężarowy, logistyka); Rinf (ICT); Scandinavia Krzysztof Tuszewski (reklamowa agencja BTL); Skirhand (opakowania blaszane dla przemysłu spożywczego); Soda Pluss (przemysł mechaniczny i metalurgiczny, przemysł chemiczny); SYSTEmEG (ICT); Temer (przemysł maszynowy); Work Service International (usługi dla firm); Wrocławskie Centrum Logistyczne Wykaz firm dolnośląskich, które zadeklarowały udział w Futuralliach i wybrały DIG jako swego opiekuna: Adventure for Thought Training & Consulting (konsulting, finanse, ubezpieczenia); Aktywne Centrum Zdrowia (medyczna); Albaz (instalacje gazowe, ekologia); Allianz Polska; Amicar (motoryzacja); Archimedes (maszynowa); Area Tradees (produkcja agregatów i freonowych urządzeń chłodniczych); Arrs Effectica (usługi reklamowe); Artbeton (posadzki betonowe); Artlogis (usługi dla firm); Bakata Design (meble biurowe i dla obiektów użyteczności publ); Biuro Informatyki Stosowanej Format (ICT); Cantras International (spedycja i przeprowadzki); Chomar (transport sprzętu); CNPAE (aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka); Controlling Systems (produkcja oprogramowania); Cortina (płytki ceramiczne); Dolfamex (przemysł Trans-Port Zygmunt Sieńko (logistyka, transport); Wropak Młyńska Halina (produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury); WTS Rzecznicy Patentowi - Witek, Czernicki, Śnieżko (usługi dla firm, konsulting); Zakład Elektroniczny TATA- REK (elektroniczny i optyczny); Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego Oława (odlewnictwo metali); Zakład Usługowo-Produkcyjny Hebi (transport, logistyka, środki transportu, chemikalia); Zakłady Wyrobów Cukierniczych Miś (cukiernicza); ZEC-Service (budownictwo, architektura, prace publiczne); ZNUT-FAEL (projektowanie i wykonywanie form wtryskowych i prasowniczych). 5 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

6 LET S TALK BUSINESS PROFESJONALNE FUNKCJONOWANIE FIRMY W maju br. uczestnicy projektu Eurofirma rozpoczynają kurs języka biznesowego. Od października ubiegłego roku, 90 przedsiębiorców doskonaliło kompetencje językowe pracując w małych, kilkuosobowych grupach. Nauka języków prowadzona była metodą SITA, jedną z najbardziej znanych metod uczenia się, wykorzystującą wiedzę na temat pracy mózgu i właściwości relaksu. Uczenie się tą metodą umożliwia skuteczniejszą, szybszą naukę i zapamiętywanie dużej partii materiału. Zajęcia odbywają się na przemian: z lektorem oraz w laboratorium z zastosowaniem urządzeń SITA. Aktualnie każda z grup jest przygotowana do rozpoczęcia nauki na poziomie II, którego program obejmuje zagadnienia i słownictwo biznesowe. Zespół kursów językowych przygotował indywidualny program biznesowy dla każdej z 14 grup, uwzględniający aktualny zakres poznanego słownictwa i zagadnień gramatycznych. Było to możliwe dzięki monitorowaniu i badaniu postępów w nauce każdego z uczestników. Kurs języka biznesu prowadzony będzie na dwóch poziomach: średnio zaawansowany dla grup, które rozpoczynały naukę od podstaw, i na poziomie zaawansowanym dla pozostałych grup. Podczas kursu uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w konkretnych sytuacjach, np. przy prezentacji własnej, przedstawiania firmy (specyfika działalności, branży, formułowanie oferty), prowadzenia rozmów biznesowych, proponowania warunków współpracy (terminy, ceny, warunki dostaw, płatności zamawianie/realizacja dostaw reklamacje), korespondencji biznesowej, nawiązywania współpracy, negocjacji. Zajęcia z lektorem urozmaicone zostaną zajęciami praktycznymi, np. przy użyciu kamery, podczas których każdy z uczestników szkolenia będzie mógł sprawdzić i przeanalizować swoje wystąpienie, dodatkowo konsultowane przez lektora prowadzącego. Przewidujemy również zajęcia audiowizualne; w ich w trakcie przedstawione zostaną konkretne sytuacje biznesowe adekwatne do ćwiczeń językowych prowadzonych na zajęciach. Niezależnie od kursów językowych realizowane są szkolenia tematyczne. Jeszcze w kwietniu zaplanowano szkolenie poświęcone skutecznym negocjacjom w biznesie. Temat powinien zainteresować każdego przedsiębiorcę. Podczas warsztatów omówione zostaną najistotniejsze kwestie, na jakie należy zwrócić uwagę prowadząc negocjacje. Należy przy pamiętać, że nasz rozmówca może posiadać wiedzę z tego zakresu, warto zatem wcześniej przygotować i dobrze zaplanować spotkanie. Dlatego też tematyka szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: rola motywów kooperacji i rywalizacji w negocjacjach; diagnoza stylów negocjowania; fazy procesu negocjacji. Rola planowania w negocjacjach; taktyki stosowania ustępstw w negocjacjach; psychologiczne wyznaczniki skuteczności negocjowania; zasady poprawnej komunikacji w negocjacjach; trudne sytuacje negocjacyjne i sposoby ich przezwyciężania; sposoby oddziaływania na partnera w negocjacjach. Mam nadzieję, że udział w tym spotkaniu pozwoli Państwu na uporządkowanie i poszarzenie wiedzy z tego obszaru. W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi możliwości udziału w projekcie informuję, że od marca rozpoczęła się rekrutacja uczestników do II tury projektu. Zapraszam zatem do udziału firmy zainteresowane szkoleniem kadry zarządzającej swoich przedsiębiorstw. Szkolenia rozpoczną się oficjalną inauguracją w czerwcu 2006, a zakończenie planowane jest w czerwcu 2007 roku. Absolwenci otrzymują certyfikaty sygnowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Sylwia Lasota Szef Merytoryczny Projektu Eurofirma. Program Wzrostu Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw na Wspólnym rynku Europejskim Konsorcjum: Dolnośląska Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Nasza Europa, Centrum Nauki SITA zaprasza do udziału w cyklu szkoleń: EUROFIRMA. Program wzrostu Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku Europejskim DOFINANSOWANIE PROJEKTU proc. Koszty udziału jednej osoby w projekcie wynoszą: 1058,46 zł przy dofinansowaniu 80 proc. ze środków Unii Europejskiej; 529,23 zł przy dofinansowaniu 90 proc. ze środków Unii Europejskiej (w przypadku pracowników w gorszym położeniu) W ramach Projektu odbędą się kompleksowe szkolenia obejmujące 280 godzin w tym: 1. Kurs języka angielskiego lub niemieckiego wraz z modułem języka biznesowego prowadzone metodą SITA 144 godziny; 2. Szkolenia tematyczne m.in. z zakresu zarządzania firmą, ubiegania się o fundusze unijne dostępne dla MSP, motywowania pracowników, rozwoju osobistego, studiów przedinwestycyjnych, PR, marketingu i reklamy 122 godziny; 3. Blok B2B konferencje z przedstawicielami rządu, władz lokalnych, organizacji unijnych oraz posłami do Parlamentu Europejskiego 24 godziny. Czas trwania projektu: od 8 czerwca 2006 do 22 czerwca Rekrutacja do udziału w II edycji programu rozpoczęła się 10 marca br. W Projekcie mogą wziąć udział: właściciele, pracownicy oraz kadra zarządzająca firm sektora MSP z terenu Dolnego Śląska. Informacji udziela p. Jowita Cetnar Kupracz, Dolnośląska Izba Gospodarcza ul. Świdnicka 39 we Wrocławiu tel.(071) , Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 6

7 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI kwietnia br. odbyły się we Wrocławiu konsultacje społeczne rządowego projektu Narodowej Strategii Spójności oraz Regionalnego Programu Operacyjnego na lata dla województwa dolnośląskiego. Narodowa Strategia Spójności (nowa nazwa dla dotychczas stosowanej - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument strategiczny, w którym określone są priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju. Obok celów strategicznych występują również cele o charakterze szczegółowym, które wynikają z wyzwań Strategii Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz wniosków, które zostały wyciągnięte po przeanalizowaniu słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, stojących przed nią szans i zagrożeń. Do celów tych zalicza się m.in.: tworzenie warunków do utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego; wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego; podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług; budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, która jest podstawą wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów; wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej; rozwój obszarów wiejskich. Narodowa Strategia Spójności jest realizowana przy wykorzystaniu Programów Operacyjnych (zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (zarządzane przez samorządy poszczególnych województw). Łączna wartość środków finansowych, które będą zaangażowane w realizację Narodowej Strategii Spójności w latach , wyniesie około 85,6 mld, z tego ok. 9,7 mld stanowić będzie publiczny wkład krajowy, a na blisko 16,3 mld szacowana jest wielkość wkładu podmiotów prywatnych. Tak więc ponad 59,5 mld będzie pochodziło z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, co świadczy o znacznym wzroście środków przeznaczonych do dyspozycji kraju w latach , w porównaniu z okresem (12,8 mld ). Na poszczególne programy operacyjne przeznaczono następujące kwoty: I. 16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPE- RACYJNYCH 15,9 mld (26,8 proc. całości środków). Podstawowym celem jest podnoszenie konkurencyjności poszczególnych regionów i promowanie zrównoważonego rozwoju, który ma być osiągnięty poprzez zintegrowane oddziaływanie na tworzenie warunków dla wzrostu inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym oraz tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia. W ramach RPO wsparciem zostaną objęte; - badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość; - społeczeństwo informacyjne; - inicjatywy lokalne w zakresie zatrudnienia rozwoju oraz wsparcie struktur świadczących usługi lokalne w tworzeniu nowych miejsc pracy; - środowisko; - zapobieganie i zwalczanie zagrożeń przyrodniczych i technologicznych; - turystyka; - inwestycje w kulturę; - inwestycje w transport; - inwestycje energetyczne; - inwestycje w kształcenie (zwłaszcza zawodowe); - inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz infrastrukturę społeczną. II. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 21,3 mld (35,7 proc.) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, w tym transportowej, środowiskowej, energetycznej, kultury i zdrowia mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. III. KAPITAŁ LUDZKI 8,1 mld (13,7 proc.) Umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adopcyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, a także podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, poprzez wyposażenie odbiorców wsparcia w kompetencje zwiększające konkurencyjność na rynku pracy, w tym osób niepełnosprawnych. IV. KONKURENCYJNA GOSPODARKA 7,0 mld (11,7 proc.) Wzmocnienie roli przedsiębiorstw w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy, poprzez: - wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, - zwiększenie wpływu sektora nauki na gospodarkę, - tworzenie miejsc pracy w nowoczesnej gospodarce, - wzmocnienie powiązań międzynarodowych polskiej nauki i gospodarki. V. ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2,2 mld (3,6 proc.) Próba przeciwdziałania problemom społeczno-gospodarczym tej części Polski oraz wykorzystanie istniejącego potencjału do rozwoju. Program ten obejmie następujące województwa: lubuskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińskomazurskie. VI - EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTO- RIALNA 0,6 mld (1,0 proc.) W jej ramach realizowane będą: - programy współpracy przygranicznej, których celem jest wspieranie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju w sferze gospodarczej, społecznej i kulturalnej, zmierzające do zwiększenia konkurencyjności obszarów przygranicznych oraz poprawy jakości życia mieszkańców; - programy współpracy transferowej, których celem jest wspieranie zintegrowanego rozwoju w ramach europejskich obszarów współpracy poprzez wspólną realizacje ponadnarodowych projektów w zakresie gospodarki wodnej, poprawy dostępności regionów i wspierania zaawansowanych technologii komunikacyjno-informatycznych, przeciwdziałania katastrofom naturalnym i technologicznym, rozwoju sieci współpracy naukowej i technologicznej. - program współpracy międzyregionalnej, którego celem jest poprawa efektywności polityki regionalnej przez wspieranie sieci współpracy oraz wymianę doświadczeń między regionami z terytorium całej UE. VII - POMOC TECHNICZNA - 0,2 mld (0,4 proc.) Zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji Narodowej strategii spójności oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków funduszy strukturalnych możliwych do pozyskania w latach Na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych dla województwa dolnośląskiego planuje się przeznaczyć około 1,2 mld euro. Regiony będą zarządzać 70 proc. środków w ramach PO Kapitał ludzki. Szczegółowe informacje na temat Narodowej Strategii Spójności znajdują się w portalu informacyjnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego poświęconym funduszom strukturalnym. Małgorzata Drzewicka, Julita Markiewicz-Patkowska Dział Funduszy Unii Europejskiej i Programów Pomocowych Źródło: -http://www.mrr.gov.pl -http://www.funduszestrukturalne.gov.pl -Wstępny projekt Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia). 7 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

8 IMPULS NADSZEDŁ Z HISZPANII Z Jackiem Krysteckim, prezesem AREA TRADERS, rozmawia Adam Karolczuk Rozmawiamy w nowym obiekcie w Nowej Wsi Wrocławskiej. Już od listopada trwa w nim produkcja, a 19 maja ma się odbyć uroczyste otwarcie, pewnie szykuje się gala? Gala to może zbyt duże słowo, ale spodziewamy się około 300 gości. Jak duża to była to inwestycja? 2 mln euro już poszło w mury i maszyny, natomiast w przyszłym roku poszerzamy halę o kolejne 2500 m 2. A zaczęło się 10 lat temu od pokoju o powierzchni 40 metrów kwadratowych przy ul. Purkyniego, gdzie w trzy osoby zaczęliśmy działalność handlową w hermetycznej w przenośni i dosłownie branży chłodnictwa przemysłowego. Co zdecydowało o takim, a nie innym wyborze - przypadek? Dziś przecież równie dobrze mógłby pan sprzedawać cukierki albo samochody. Studia w dziedzinie zarządzania kończyłem na Politechnice Wrocławskiej na początku minionej dekady. Przez pierwsze lata kariery zawodowej zdarzyło mi się być nauczycielem akademickim, nawet z ambicją zostania naukowcem, ale zarabiało się tak mało, że trzeba było szukać innych źródeł zaspokojenia potrzeb rodziny. Najpierw szukałem w branży chemii budowlanej, potem w opakowaniach jednorazowych i urządzeniach biurowych. Mój pierwszy szef, ten z chemii budowlanej, dziś właściciel potężnej już firmy, dał mi nieźle w kość, co wtedy odbierałem wręcz jako szykanowanie, a dziś uważam, że to była dobra szkoła biznesowa. W każdym razie tamto doświadczenie bardzo przydało się w Area Traders, przynajmniej na tyle, by zadowolić głównego, bo 90-procentowego udziałowca hiszpańskiego. Pracujemy razem już 10 lat, ale hiszpański udziałowiec działa w tej branży już od lat 20. To była zawsze firma głównie dystrybucyjna z małym zakładem wytwórczym w Hiszpanii i widać udziałowcy uznali, że branża jest na tyle przyszłościowa, by zainwestować w produkcję pod Wrocławiem. Mieli w końcu 6 lat na podjęcie decyzji, gdy my powoli rozwijaliśmy produkcję w barakach przy ul. Stanisławowskiej, nabieraliśmy wprawy i zdobywaliśmy rynki zbytu. Można powiedzieć, że odnieśliśmy sukces, na co złożyły się: bardzo specjalistyczna oferta dla rynku, odpowiednie podejście do klienta, trochę szczęścia i dużo determinacji. Tak czy inaczej impuls nadszedł z Hiszpanii. Skąd ta wiara w przyszłość? Ze względu na regulacje unijne, które nakazują przechowywać żywność w formie schłodzonej bądź zamrożonej. A my działamy w jednym i drugim. Zapomniał pan o klimatyzacji? Bo klimatyzacja stanowi margines produkcji, wyposażamy w nią przede wszystkim obiekty użyteczności publicznej, takie choćby, jak kino Helios, Opera Dolnośląska, Uniwersytet Wrocławski. Tak więc raczej schładzamy, uczestnicząc w rozwojowych projektach amoniakalnych i freonowych. Właśnie projektujemy i wyposażamy kompleksowo duży zakład mięsny w Namysłowie. Freonów miało przecież nie być. Pojawiają się nowe generacje, dopuszczone do użytkowania, wciąż zresztą zmieniane. To jest generalnie trudny rynek, bo i konkurencja, i mnogość regulacji ekologicznych, i wykorzystywanie substancji niebezpiecznych. I radzicie sobie? Tajemnica tkwi w skuteczności działu projektowo-technicznego. To zupełnie tak jak w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie o sukcesie decyduje zaplecze badawcze. U nas połowa kadry to inżynierowie, bo nie jest sztuką złożyć urządzanie chłodnicze z podzespołów ściąganych z całego świata od kilku producentów, sztuką jest zaspokoić oczekiwania klientów, z których każdy ma inne życzenia. Jak się rozwija potencjał produkcyjny? W barakach zaczynaliśmy produkcję z sześcioma fachowcami, dziś zatrudniamy ich 25, docelowo po powiększeniu hali będzie ich około stu, z tego nadal połowę stanowić będzie kadra inżynieryjna. Proszę pamiętać, że wytwarzamy produkt niszowy - w kraju jest jeszcze może dwóch podobnych producentów który wymaga ciągłego doskonalenia wiedzy specjalistycznej. Przy zakładanym zatrudnieniu wartość wyrobów powinna osiągnąć ok. 20 mln euro, co da nam silną pozycję wśród pięciu-sześciu najbardziej liczących się wytwórców w Europie. Otwiera się przed wami rynek zagraniczny? Dziś eksportujemy 20 proc. wyrobów, przyszłościowo dobrze byłoby odwrócić proporcje, ale zadowolony będę, jak w 3 lata będzie pół na pół. I liczę na szerszy udział rynku unijnego, bo na razie dominuje kierunek wschodni, w tym celu otworzyliśmy nawet biuro handlowe na Ukrainie. W każdym razie mamy wszystkie certyfikaty CE i gotowi jesteśmy na najtrudniejsze zadania. Jeszcze niedawno Niemcy chcieli, by urządzenia wytwarzane u nas były sprzedawane z Hiszpanii, ale teraz już się nie upierają, zresztą niebawem otwiera się kolejne biuro we Francji. Wejście do Unii ułatwiło wam zadanie? Nawet bardzo. Brak granic usprawnił nam logistykę, teraz do pełni szczęścia brakuje już tylko wejścia Polski do strefy euro. Hiszpański inwestor dobrze trafił stawiając halę pod Wrocławiem? Wyniki finansowe przemawiają za trafnością tej decyzji, a zadowolony jest nie tylko inwestor, ale i banki, które udzieliły kredytu na tę inwestycję. Nie ma bariery mentalnościowej między właścicielem a producentem? Właścicielem jest Katalończykiem, za partnera ma Duńczyka, a zarząd fabryki jest polski dziś to już nie ma większego znaczenia. W świecie biznesu różnice mentalne zatarły się, co zauważalne jest nawet w Chinach? Coś was łączy z Chinami? Mamy tam już dostawców, a teraz chcielibyśmy im również sprzedawać. Nie boicie jest współpracy z chińskimi dostawcami? Teza o produktach jednorazowego użytku pasuje bardziej do sfery konsumpcyjnej. Na miejscu prowadzimy drobiazgowe kontrole jakości. To wprawdzie wymaga wielu wizyt, ale jak się już przypilnuje, to rezultat jest całkiem zadowalający. Dziękuję za rozmowę. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 8

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY

DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY 28.08.2006 r. 4.09.2006 r. 5.09.2006 r. Spotkanie B2B Fundusze strukturalne dla sektora MSP w nowej perspektywie finansowej na lata 2007 2013 Czas na eksport cz. I Unijne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Programy unijne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Programy unijne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego e u r o k o n t a k t Programy unijne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Brzeg Opolski 05.04.2006 1 Wartość pomocy dla Polski w latach 2004-2006 Nazwa programu Kwota w TMEUR Programy Operacyjne (7

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium dotyczące wyboru klastrów kluczowych krajowych Warszawa, 5 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 PROGRAM Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 09:00-10:00 Rejestracja gości 10:15-10:30 Sala Satin Uroczyste otwarcie Witold

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

Lista referencyjna. Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014

Lista referencyjna. Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014 Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów Lista referencyjna PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014 PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ INNOWACJI GOSPODARCZYCH 2015-01-02 1. Firma doradcza.

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech

Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Tomasz Salomon Radca Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech Wrocław, 20.06.2013

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Połącz swój biznes ze światem. Międzynarodowe miejsce spotkań dla. Światowe forum oferujące. Jedno forum, wiele możliwości

Połącz swój biznes ze światem. Międzynarodowe miejsce spotkań dla. Światowe forum oferujące. Jedno forum, wiele możliwości Połącz swój biznes ze światem INDIALLIA 2012 otwiera drzwi do międzynarodowej współpracy biznesowej. Międzynarodowe forum spotkań B2B INDIALLIA to okazja do nawet 12 spersonalizowanych spotkań firm uczestniczących

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne informacje organizacyjne ORGANIZATOR: Powiat Wrocławski DATA: 5 czerwca 2014 r. BIEŻĄCY PRZEKAZ INFORMACJI MIEJSCE: Zamek Topacz ZASIĘG: regionalny, ponadlokalny ilość spotkań z podmiotami prezentującymi

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lublin, 5 października 2016r. Działania realizowane w ramach LSR 1) Zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej Rozpoczęcie: 2013-10-17 Zakończenie: 2013-10-18 Miejsce spotkania: Warszawa Nowogrodzka 22 Wydarzenie to wpisuje się w kalendarz najważniejszych imprez

Bardziej szczegółowo

Logika zaprowadzi Cię z punktu A do B. Wyobraźnia - wszędzie. [Albert Einstein]

Logika zaprowadzi Cię z punktu A do B. Wyobraźnia - wszędzie. [Albert Einstein] Logika zaprowadzi Cię z punktu A do B. Wyobraźnia - wszędzie. [Albert Einstein] Innowacyjna forma usług administracji publicznej na rzecz MŚP Partner Innowacji Robert Maksymowicz Nowy Sącz, 17 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Do udziału w projektach finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego zachęca się przede wszystkim przedsiębiorstwa które są zainteresowane nawiązaniem współpracy

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WROCŁAWSKICH SPOTKAŃ BIZNESU WBM 2008

RAPORT Z WROCŁAWSKICH SPOTKAŃ BIZNESU WBM 2008 RAPORT Z WROCŁAWSKICH SPOTKAŃ BIZNESU WBM 2008 Przygotowany przez: Spis treści RAPORT...1 Z WROCŁAWSKICH SPOTKAŃ BIZNESU...1 WBM 2008...1 Opis Wrocławskich Spotkań Biznesu WBM 2008...3 Informacja o przebiegu

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju O cyklu szkoleń Kurczące się zasoby naturalne, rosnąca świadomość ekologiczna i konsumencka sprawiają, że firmy dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ

EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ Studia podyplomowe współfinansowane ze środków UE Uczestnicy Uczestnikami studiów mogą być pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadający

Bardziej szczegółowo

Znaczenie inteligentnych specjalizacji w rozwoju regionalnym

Znaczenie inteligentnych specjalizacji w rozwoju regionalnym Znaczenie inteligentnych specjalizacji w rozwoju regionalnym Grzegorz Wolszczak Bank Światowy Branżowe Forum Innowacji: Efektywne Wykorzystanie Energii jako inteligenta specjalizacja regionalna Województwa

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES Sukces to dopiero początek Prezentacja firmy PROFES Misja i wartości Misja Doskonalić biznes, otoczenie i siebie Fascynuje nas uwalnianie potencjału tkwiącego w ludziach i w organizacjach. Pomagamy ustanawiać

Bardziej szczegółowo

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan KLASTRY JAKO CZYNNIK ROZWOJU REGIONU Współpraca Większa innowacyjność

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME. Wspieranie działalności eksportowej firm. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME. Wspieranie działalności eksportowej firm. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME Wspieranie działalności eksportowej firm Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Łódź, 25.09.2006 I. Informacje wstępne Początek działalności 1929r. MIRiP - organizacja

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network NOWA ZINTEGROWANA SIEĆ Sieć informacyjno-doradcza Komisji Europejskiej; Powołana do działania z dniem 1 stycznia 2008r. jako kontynuacja

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw

Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw 2010 Justyna Kulawik Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 28 września 2010 r. Trochę historii

Bardziej szczegółowo