J a c e k K r y s t e c k i. nr 4 (161) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J a c e k K r y s t e c k i. nr 4 (161) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j"

Transkrypt

1 nr 4 (161) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j W R O C Ł A W, k w i e c i e ń I S s N s t r. 8-9 J a c e k K r y s t e c k i P R E Z E S A R E A T R A D E R S

2 okładka str. 2

3 D O L N O Ś L Ą S K A I Z B A G O S P O D A R C Z A L O W E R S I L E S I A N C H A M B E R O F C O M M E R C E ul. Świdnicka 39, Wrocław tel. (+48 71) , , fax , e mail: Biuro DIG czynne codziennie w godz Prezydium DIG: Prezes: Zbigniew Sebastian Członkowie Prezydium: Wojciech Kraus, Jerzy Lipiński, Ryszard Milan, Czesław Sołtysiak, Janusz Trzciński, Mirosław Szeleziński Biuro DIG: Bożena Bober współpraca z zagranicą, e mail: Jowita Cetnar-Kupracz legalizacja dokumentów, obsługa Stałego Sądu Polubownego e mail: Małgorzata Drzewicka fundusze Unii Europejskiej Aleksandra Mielnicka sekretariat Julita Markiewicz-Patkowska zastępca dyr. DIG e mail: Iwona Wielgo promocja, spotkania i szkolenia e mail: Redakcja miesięcznika DIG Adam Karolczuk tel / Zdjęcia: Maciej Szwed, Mieczysław Mieloch Opracowanie graficzne/dtp: OLIVANDER (www.olivander.pl) Obsługa stron promocyjnych miesięcznika: EDU SA Agencja Public Relations, tel./fax 0-71/ tel / Ceny reklam: II i III strona okładki 700 zł Wewnątrz numeru (w nawiasach ceny dla członków Izby): cała strona 400 zł (300 zł) ½ strony 300 zł (200 zł) ¼ strony 200 zł (150 zł) Członkowie DIG mają w roku prawo do jednej bezpłatnej reklamy o objętości ¼ strony. w numerze: str. 4 str. 6 str. 7 str. 8 str. 10 str. 11 str. 11 str. 11 str. 12 str. 12 str. 13 str. 13 str. 14 str. 14 FUTURALLIA 2006 RADY DLA UCZESTNIKÓW LET S TALK BUSINESS PROFESJONALNE FUNKCJONOWANIE FIRMY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI IMPULS NADSZEDŁ Z HISZPANII SZLAKIEM HISTORYCZNYCH WZRUSZEŃ SPOTKANIE W SALONIKACH AGENCJA DLA AGLOMERACJI DOLNOŚLĄSKIE MIEJSCA W 500-TCE OD CONSULADO DO IZBY (II) HISTORIA SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO PERSPEKTYWA FINANSOWA NA LATA OFERTY CO SIĘ SPRAWDZA W HANDLU ZAGRANICZNYM? Nowi Członkowie domena twojanazwa.eu dostępna dla wszystkich! Stosownie do treści 23 ust. 11 Statutu Dolnośląskiej Izby Gospodarczej i Uchwały Rady Izby nr 10/2006 z 19 kwietnia 2006 r. zostaje zwołane XVII ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW DIG Sprawozdawczo-wyborcze które odbędzie się 5 czerwca 2006 r. w sali konferencyjnej HOTELU NOVOTEL przy ul. Wyścigowej 35. Proponowany porządek obrad: godz w pierwszym terminie, godz w drugim terminie. 1. O t w a rc i e o br a d i w y b ór Przewodniczącego. 2. Wybór sekretarza zebrania i dwóch asesorów. 3. Wybór Komisji Mandatowej. 4. Określenie quorum WZC. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał. 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 8. Sprawozdanie z działalności Izby. 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 10. Dyskusja nad sprawozdaniami. 11. Protokół Komisji Mandatowej o prawomocności WZC. 12. Udzielenie absolutorium Radzie Izby. 13. Z g ł a sz a n ie k a ndyd atów do Rady, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego. 14. Ogłoszenie wyników wyborów. 15. P r z y j ę c i e u c h w a ł W Z C przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć może tylko jeden, upoważniony na deklaracji członkowskiej przedstawiciel firmy lub pisemnie upoważniona przez dyrektora/prezesa/właściciela przedsiębiorstwa osoba, która będzie posiadać bierne i czynne prawo głosu. W sprawach organizacyjnych dotyczących XVII WZC można kontaktować się bezpośrednio z biurem DIG, tel. (071) lub Dokumenty XVII WZC DIG będą do wglądu w biurze Izby 10 dni przed Zgromadzeniem. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

4 FUTURALLIA 2006 RADY DLA UCZESTNIKÓW Już tylko dni dzielą nas od rozpoczęcia najważniejszej tegorocznej imprezy gospodarczej we Wrocławiu Futuralliów. Ponad 100 firm z regionu dolnośląskiego zgłaszając swój udział w Forum (na ok.1000 uczestników ogółem) zdecydowało się na współpracę z Dolnośląską Izbą Gospodarczą, która jako ich opiekun wzięła na siebie odpowiedzialność za wszystkie kwestie organizacyjne, wyrażając zarazem gotowość do niesienia pomocy firmom uczestniczącym m.in. przy podpisywaniu umów, w dostępie do katalogu internetowego i w tłumaczeniach. DIG z racji obowiązków nałożonych na opiekunów poszczególnych delegacji deklaruje skuteczne i szybkie pośrednictwo we wszelkich sprawach między firmami a głównym organizatorem Convention Bureau Wrocław. XI MIĘDZYNARODOWE FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW FUTURALLIA WARSZTATY TEMATYCZNE ŚRODA, 31 MAJA 2006, GODZ KROKÓW DO WŁASNEJ FIRMY W BER- LINIE Praktyczny przewodnik dla polskich przedsiębiorców. - miejsce: Hotel Orbis Wrocław, - organizator: Berlin Partner GmbH Wirtschaftsförderung - język prelekcji: polski - maksymalna liczba uczestników: RYNEK UKARIŃSKI SZNSĄ DLA POL- SKICH PRZEDSIĘBIORCÓW. - miejsce: Hotel Orbis Wroclaw, - organizator: East European Consulting sp. z o.o. - język prelekcji: Polski - maksymalna liczba uczestników: MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE W POL- SCE I W REJONIE DOLNEGO ŚLĄSKA. - miejsce: Hotel Holiday Inn, - organizator: Euro Info Centre oraz Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego WARR - język prelekcji: francuski - maksymalna liczba uczestników: MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE W POL- SCE I W REJONIE DOLNEGO ŚLĄSKA. - miejsce: Hotel Art, - organizator: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej - ARAW - język prelekcji: francuski - maksymalna liczba uczestników: HOW TO DO BUSINESS IN POLAND. - miejsce: Hotel Sofitel, - organizator: Ernst&Young - język prelekcji: angielski - maksymalna liczba uczestników: 120 ILE ZA UDZIAŁ? Firmy dolnośląskie, które nie korzystają z hoteli, za uczestnictwo w Forum płacą 366 euro brutto w cenę wliczony jest udział w lunchach i kolacjach, a także miejsce w Katalogu Internetowym. 100 euro brutto płaci osoba towarzysząca, która z tę kwotę upoważniona jest do wejścia na Koktajl Powitalny, Wieczór Galowy i Wieczór Międzynarodowy. Każdy uczestnik imprezy dopiero po podpisaniu umowy i opłaceniu faktury otrzyma kod dostępu, z którym można wejść do katalogu internetowego i wpisywać bardzo szczegółowe informacje o swojej działalności, określając dokładnie, kogo poszukuje do rozmów (eksportera, importera, kooperanta, poddostawcy itp.). Warto mieć na uwadze, że zgłoszenie rezygnacji z udziału w imprezie przed 15 maja pozwoli na odebranie wpłaty (pomniejszoną o równowartość 100 euro), natomiast rezygnacja po tym terminie wiąże się z utratą całej kwoty (czyli że nie warto już wtedy się wycofywać). JAKI JĘZYK? Impreza wprawdzie odbywa się w Polsce, ale z racji swego francuskiego rodowodu do informacji w języku polskim i angielskim trzeba koniecznie zamieścić jej tłumaczenie w języku francuskim. Zważywszy jednak, że nie jest to jednak język biznesu, można zgłosić się do biura Izby, które skontaktuje przedsiębiorcę z wolontariuszami w Convention Bureau, ci zaś to przetłumaczą. Trzeba zadbać o dobre tłumaczenia (angielskie firmy załatwiają we własnym zakresie), bo firmy zagraniczne poszukujące polskiego partnera do rozmów, nie będą w ogóle przeglądać stron z językiem polskim. Warto też mieć na uwadze, jaki tekst ma być przetłumaczony na francuski, bo po tej operacji nie będą mogły być wprowadzane żadne poprawki. W sytuacjach awaryjnych wszelkie sprawy związane z tłumaczeniami w trakcie trwania imprezy należy zgłaszać do Convention Bureau, tel. (071) JAK WYBIERAMY? W programie Forum każdy uczestnik ma zagwarantowanych 12 półgodzinnych spotkań biznesowych, ale lepiej wybrać do 20 firm, gdyż trzeba liczyć się z tym, że niektóre z nich nie będą widziały interesu w tym, by spotykać się z konkretną firmą polską lub że mają wcześniej zarezerwowane rozmowy. Ostateczny termin wyboru partnerów w Katalogu Internetowym to 25 maja Po tym terminie Katalog będzie zamknięty przez organizatora CBW i na podstawie tych wyborów będą ostatecznie ustalone indywidualne programy spotkań dla każdej firmy osobno. Limit 12 spotkań nie zamyka drogi do rozmów z firmami poza półgodzinnymi rozmowami przy stoliku okazją do kontaktów będą jeszcze lunche, kolacje, warsztaty, a nawet przerwy. Mając wszystkie dane teleadresowe przedsiębiorca może też obdzwonić firmy znajdujące się w polu jego zainteresowania, a nawet umówić się na rozmowy przed lub po Futuralliach. Dokładny harmonogram spotkań wszyscy dostaną na trzy dni przed imprezą. JAKI WARSZTAT? Warsztaty tematyczne przygotowane są dla polskich podzielono na kilka grup, a każda z ograniczoną liczbą miejsc. Firmy partnerskie DIG po zapoznaniu się ze szczegółowym programem warsztatów powinny jak najszybciej wybrać te, które najbardziej je interesują, i zgłosić to w DIG. CO JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ? Firmy deklarujący udział w Forum otrzymają pocztą zaproszenia na Koktajl Powitalny. Polscy przedsiębiorcy zostaną zarejestrowani w Hali Ludowej drugiego dnia trwania Futuralliów i wtedy otrzymają komplet dokumentów oraz identyfikator, dzięki któremu będą mogli wejść na wszystkie imprezy w ramach Futuralliów. Ułatwi on im także nawiązywanie kontaktów (Forum to impreza typu match making, co oznacza kojarzenie partnerów handlowych). W biurze DIG za stronę organizacyjną Futuralliów odpowiadają: Bożena Bober, Adriana Chałupka (przyjmuje zgłoszenia na warsztaty), Marta Klauza i Iwona Wielgo tel. (071) , , Podpisywanie umów, wystawianie faktur i regulowanie płatności należy uzgadniać z Bożeną Bober, W trakcie Futuralliów DIG będzie miał w kuluarach Hali Ludowej stoisko o pow. ok. 20 m kwadratowych, które pozostaje do dyspozycji firm członków delegacji. Będzie można na nie dostarczać ulotki, foldery itd., które przyjmuje Iwona Wielgo, DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 4

5 Organizatorzy: Sponsorzy: Patronat medialny: XI Międzynarodowe Forum Przedsiębiorców FUTURALLIA th 11 International Business Development Business Development Forum Forum FUTURALLIA 11 ème Forum International de Développement des Entreprises FUTURALLIA FUTURALLIA 2006 WROCŁAW PROGRAM DZIEŃ 1 (ŚRODA, 31 MAJA 2006) 15:30 17:00 Warsztaty tematyczne: Art Hotel, Holiday Inn, Hotel Orbis Wrocław, Hotel Sofitel 19:00 22:00 Koktajl powitalny (Wyspa Piaskowa) DZIEŃ 2 (CZWARTEK, 1 CZERWCA 2006) 08: 30 09: 15 Rejestracja uczestników w Hali Ludowej 09: 15 09: 45 Ceremonia otwarcia 10: 00 11: 00 Spotkania indywidualne przedsiębiorców (1-2) 11: 00 11: 30 Przerwa kawowa 11: 30 12: 30 Spotkania indywidualne przedsiębiorców (3-4) 12: 30 14: 30 Business lunch 14: 30 15: 30 Spotkania indywidualne przedsiębiorców (5-6) 15: 30 16: 00 Przerwa kawowa 16: 00 17: 00 Spotkania indywidualne przedsiębiorców (7-8) 20: 00 24: 00 Wieczór Galowy (Pergola) DZIEŃ 3 (PIĄTEK, 2 CZERWCA 2006) 09: 30 10: 30 Spotkania indywidualne przedsiębiorców (9-10) 10: 30 11: 00 Przerwa kawowa 11: 00 12: 00 Spotkania indywidualne przedsiębiorców (11-12) 12: 00 12: 30 Ceremonia zamknięcia 12: 30 14: 00 Business lunch 20: 00 23: 30 Wieczór międzynarodowy (Wyspa Piaskowa) FUTURALLIA Wrocław Meet for Success in the New Europe! Partner technologiczny: w w w. f u t u r a l l i a c o m Partner merytoryczny: Partnerzy: Głowny przewoźnik: metaliczny i metalurgiczny); Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego (doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej); Dozamel (park przemysłowy); e-centrum (nowe technologie w zakresie usług dla firm); Eldos (elementy i podzespoły dla elektroniki, płytki drukowane); Euroimpex (sektor IT); Europe Business Partners (konsultacje, finanse, ubezpieczenia itp.); Fingo (ICT); Fortis Bank; Tawex (budownictwo i roboty publiczne, przemysł mechaniczny i metalurgiczny, zdrowie człowieka, weterynaria i kosmetyki); Funam (uzdatnianie wody); Genetic (przemysł tekstylny i odzieżowy); Grabinex (wydobycie i obróbka granitu dla potrzeb budownictwa); Hala Ludowa; Hammilton (produkcja elementów metalowych do konstrukcji domów); Hammilton Centrum (nieruchomości); Hasta (artykuły biurowe, piśmiennicze, szkolne, papiernicze); HDP Electronics (usługi w zakresie projektowania, oprogramowania i elektrotechniki); Instytut Zarządzania i Samorządności (konsulting); InTENSO (ICT); InterCulturalis Lewandowska Daria (konsulting, finanse, ubezpieczenia); Investzoom Poland (usługi dla firm); IQ Drink (spożywcza); IRIAD Adam (rolnictwo, przetwarzanie żywności, przetwórstwo drewna i meblarstwo); Jadwiga. Instytut kosmetyczno-medyczny (rolnictwo, przetwórstwo spożywcze, agroturystyka, kosmetyczno-medyczny z bioodnową, biotechnologie, zdrowie człowieka, weterynaria, laboratorium bioodnowy, placówka oświatowo-szkoleniowa); Kamand Kamil Andrzejewski (konsulting, finanse, ubezpieczenia); Kancelaria Prawna Maximus A.K. (konsultacje, finanse, ubezpieczenia); Nowakowski; Komex Biuro Rachunkowe; Kredyt Bank; LTM, Language Training for Management (szkolenie językowe dla firm); M Plast (budownictwo, obróbka tworzyw sztucznych, reklama); Marczenko K.R. (handlowa, budowlana); MA Strategie GmbH - Polska (konsulting, finanse, ubezpieczenia); b(odzieżowa); Arkop Krzysztof Pierzowski (budownictwo); Panteon (drukarstwo, edytorstwo, reklama, kongres i spotkania firm); Pasol-Paco (producenci pieczywa i wyrobów cukierniczych); Alba Marek i Irena Bosy (ogrzewanie, klimatyzacja, narzędzia instalacyjne); Hala Strzegomska; Pneumat System (pneumatyczna); Poland Consulting Services Blotenkaemper (usługi dla firm, konsulting); Polifrans (przemysł tekstylny i odzieżowy); Classic (usługowe szycie odzieży damskiej męskiej i technicznej); Mega (drukarstwo i publikacja, reklama); Pol-Gum (wyroby gumowe, przemysł wydobywczo-przeróbczy); Produs (sektor ICT); Przedsiębiorstwo Budowlane Inter-System (budowlana); Przedsiębiorstwo Budownictwa, Usług i Handlu Westbud (budowlana); Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu (transport); PTHW Wrocław (transport); Pyton Management (ICT); Ricoe Polska (drogowy transport ciężarowy, logistyka); Rinf (ICT); Scandinavia Krzysztof Tuszewski (reklamowa agencja BTL); Skirhand (opakowania blaszane dla przemysłu spożywczego); Soda Pluss (przemysł mechaniczny i metalurgiczny, przemysł chemiczny); SYSTEmEG (ICT); Temer (przemysł maszynowy); Work Service International (usługi dla firm); Wrocławskie Centrum Logistyczne Wykaz firm dolnośląskich, które zadeklarowały udział w Futuralliach i wybrały DIG jako swego opiekuna: Adventure for Thought Training & Consulting (konsulting, finanse, ubezpieczenia); Aktywne Centrum Zdrowia (medyczna); Albaz (instalacje gazowe, ekologia); Allianz Polska; Amicar (motoryzacja); Archimedes (maszynowa); Area Tradees (produkcja agregatów i freonowych urządzeń chłodniczych); Arrs Effectica (usługi reklamowe); Artbeton (posadzki betonowe); Artlogis (usługi dla firm); Bakata Design (meble biurowe i dla obiektów użyteczności publ); Biuro Informatyki Stosowanej Format (ICT); Cantras International (spedycja i przeprowadzki); Chomar (transport sprzętu); CNPAE (aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka); Controlling Systems (produkcja oprogramowania); Cortina (płytki ceramiczne); Dolfamex (przemysł Trans-Port Zygmunt Sieńko (logistyka, transport); Wropak Młyńska Halina (produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury); WTS Rzecznicy Patentowi - Witek, Czernicki, Śnieżko (usługi dla firm, konsulting); Zakład Elektroniczny TATA- REK (elektroniczny i optyczny); Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego Oława (odlewnictwo metali); Zakład Usługowo-Produkcyjny Hebi (transport, logistyka, środki transportu, chemikalia); Zakłady Wyrobów Cukierniczych Miś (cukiernicza); ZEC-Service (budownictwo, architektura, prace publiczne); ZNUT-FAEL (projektowanie i wykonywanie form wtryskowych i prasowniczych). 5 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

6 LET S TALK BUSINESS PROFESJONALNE FUNKCJONOWANIE FIRMY W maju br. uczestnicy projektu Eurofirma rozpoczynają kurs języka biznesowego. Od października ubiegłego roku, 90 przedsiębiorców doskonaliło kompetencje językowe pracując w małych, kilkuosobowych grupach. Nauka języków prowadzona była metodą SITA, jedną z najbardziej znanych metod uczenia się, wykorzystującą wiedzę na temat pracy mózgu i właściwości relaksu. Uczenie się tą metodą umożliwia skuteczniejszą, szybszą naukę i zapamiętywanie dużej partii materiału. Zajęcia odbywają się na przemian: z lektorem oraz w laboratorium z zastosowaniem urządzeń SITA. Aktualnie każda z grup jest przygotowana do rozpoczęcia nauki na poziomie II, którego program obejmuje zagadnienia i słownictwo biznesowe. Zespół kursów językowych przygotował indywidualny program biznesowy dla każdej z 14 grup, uwzględniający aktualny zakres poznanego słownictwa i zagadnień gramatycznych. Było to możliwe dzięki monitorowaniu i badaniu postępów w nauce każdego z uczestników. Kurs języka biznesu prowadzony będzie na dwóch poziomach: średnio zaawansowany dla grup, które rozpoczynały naukę od podstaw, i na poziomie zaawansowanym dla pozostałych grup. Podczas kursu uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w konkretnych sytuacjach, np. przy prezentacji własnej, przedstawiania firmy (specyfika działalności, branży, formułowanie oferty), prowadzenia rozmów biznesowych, proponowania warunków współpracy (terminy, ceny, warunki dostaw, płatności zamawianie/realizacja dostaw reklamacje), korespondencji biznesowej, nawiązywania współpracy, negocjacji. Zajęcia z lektorem urozmaicone zostaną zajęciami praktycznymi, np. przy użyciu kamery, podczas których każdy z uczestników szkolenia będzie mógł sprawdzić i przeanalizować swoje wystąpienie, dodatkowo konsultowane przez lektora prowadzącego. Przewidujemy również zajęcia audiowizualne; w ich w trakcie przedstawione zostaną konkretne sytuacje biznesowe adekwatne do ćwiczeń językowych prowadzonych na zajęciach. Niezależnie od kursów językowych realizowane są szkolenia tematyczne. Jeszcze w kwietniu zaplanowano szkolenie poświęcone skutecznym negocjacjom w biznesie. Temat powinien zainteresować każdego przedsiębiorcę. Podczas warsztatów omówione zostaną najistotniejsze kwestie, na jakie należy zwrócić uwagę prowadząc negocjacje. Należy przy pamiętać, że nasz rozmówca może posiadać wiedzę z tego zakresu, warto zatem wcześniej przygotować i dobrze zaplanować spotkanie. Dlatego też tematyka szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: rola motywów kooperacji i rywalizacji w negocjacjach; diagnoza stylów negocjowania; fazy procesu negocjacji. Rola planowania w negocjacjach; taktyki stosowania ustępstw w negocjacjach; psychologiczne wyznaczniki skuteczności negocjowania; zasady poprawnej komunikacji w negocjacjach; trudne sytuacje negocjacyjne i sposoby ich przezwyciężania; sposoby oddziaływania na partnera w negocjacjach. Mam nadzieję, że udział w tym spotkaniu pozwoli Państwu na uporządkowanie i poszarzenie wiedzy z tego obszaru. W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi możliwości udziału w projekcie informuję, że od marca rozpoczęła się rekrutacja uczestników do II tury projektu. Zapraszam zatem do udziału firmy zainteresowane szkoleniem kadry zarządzającej swoich przedsiębiorstw. Szkolenia rozpoczną się oficjalną inauguracją w czerwcu 2006, a zakończenie planowane jest w czerwcu 2007 roku. Absolwenci otrzymują certyfikaty sygnowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Sylwia Lasota Szef Merytoryczny Projektu Eurofirma. Program Wzrostu Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw na Wspólnym rynku Europejskim Konsorcjum: Dolnośląska Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Nasza Europa, Centrum Nauki SITA zaprasza do udziału w cyklu szkoleń: EUROFIRMA. Program wzrostu Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku Europejskim DOFINANSOWANIE PROJEKTU proc. Koszty udziału jednej osoby w projekcie wynoszą: 1058,46 zł przy dofinansowaniu 80 proc. ze środków Unii Europejskiej; 529,23 zł przy dofinansowaniu 90 proc. ze środków Unii Europejskiej (w przypadku pracowników w gorszym położeniu) W ramach Projektu odbędą się kompleksowe szkolenia obejmujące 280 godzin w tym: 1. Kurs języka angielskiego lub niemieckiego wraz z modułem języka biznesowego prowadzone metodą SITA 144 godziny; 2. Szkolenia tematyczne m.in. z zakresu zarządzania firmą, ubiegania się o fundusze unijne dostępne dla MSP, motywowania pracowników, rozwoju osobistego, studiów przedinwestycyjnych, PR, marketingu i reklamy 122 godziny; 3. Blok B2B konferencje z przedstawicielami rządu, władz lokalnych, organizacji unijnych oraz posłami do Parlamentu Europejskiego 24 godziny. Czas trwania projektu: od 8 czerwca 2006 do 22 czerwca Rekrutacja do udziału w II edycji programu rozpoczęła się 10 marca br. W Projekcie mogą wziąć udział: właściciele, pracownicy oraz kadra zarządzająca firm sektora MSP z terenu Dolnego Śląska. Informacji udziela p. Jowita Cetnar Kupracz, Dolnośląska Izba Gospodarcza ul. Świdnicka 39 we Wrocławiu tel.(071) , Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 6

7 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI kwietnia br. odbyły się we Wrocławiu konsultacje społeczne rządowego projektu Narodowej Strategii Spójności oraz Regionalnego Programu Operacyjnego na lata dla województwa dolnośląskiego. Narodowa Strategia Spójności (nowa nazwa dla dotychczas stosowanej - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument strategiczny, w którym określone są priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju. Obok celów strategicznych występują również cele o charakterze szczegółowym, które wynikają z wyzwań Strategii Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz wniosków, które zostały wyciągnięte po przeanalizowaniu słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, stojących przed nią szans i zagrożeń. Do celów tych zalicza się m.in.: tworzenie warunków do utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego; wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego; podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług; budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, która jest podstawą wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów; wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej; rozwój obszarów wiejskich. Narodowa Strategia Spójności jest realizowana przy wykorzystaniu Programów Operacyjnych (zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (zarządzane przez samorządy poszczególnych województw). Łączna wartość środków finansowych, które będą zaangażowane w realizację Narodowej Strategii Spójności w latach , wyniesie około 85,6 mld, z tego ok. 9,7 mld stanowić będzie publiczny wkład krajowy, a na blisko 16,3 mld szacowana jest wielkość wkładu podmiotów prywatnych. Tak więc ponad 59,5 mld będzie pochodziło z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, co świadczy o znacznym wzroście środków przeznaczonych do dyspozycji kraju w latach , w porównaniu z okresem (12,8 mld ). Na poszczególne programy operacyjne przeznaczono następujące kwoty: I. 16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPE- RACYJNYCH 15,9 mld (26,8 proc. całości środków). Podstawowym celem jest podnoszenie konkurencyjności poszczególnych regionów i promowanie zrównoważonego rozwoju, który ma być osiągnięty poprzez zintegrowane oddziaływanie na tworzenie warunków dla wzrostu inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym oraz tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia. W ramach RPO wsparciem zostaną objęte; - badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość; - społeczeństwo informacyjne; - inicjatywy lokalne w zakresie zatrudnienia rozwoju oraz wsparcie struktur świadczących usługi lokalne w tworzeniu nowych miejsc pracy; - środowisko; - zapobieganie i zwalczanie zagrożeń przyrodniczych i technologicznych; - turystyka; - inwestycje w kulturę; - inwestycje w transport; - inwestycje energetyczne; - inwestycje w kształcenie (zwłaszcza zawodowe); - inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz infrastrukturę społeczną. II. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 21,3 mld (35,7 proc.) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, w tym transportowej, środowiskowej, energetycznej, kultury i zdrowia mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. III. KAPITAŁ LUDZKI 8,1 mld (13,7 proc.) Umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adopcyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, a także podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, poprzez wyposażenie odbiorców wsparcia w kompetencje zwiększające konkurencyjność na rynku pracy, w tym osób niepełnosprawnych. IV. KONKURENCYJNA GOSPODARKA 7,0 mld (11,7 proc.) Wzmocnienie roli przedsiębiorstw w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy, poprzez: - wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, - zwiększenie wpływu sektora nauki na gospodarkę, - tworzenie miejsc pracy w nowoczesnej gospodarce, - wzmocnienie powiązań międzynarodowych polskiej nauki i gospodarki. V. ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2,2 mld (3,6 proc.) Próba przeciwdziałania problemom społeczno-gospodarczym tej części Polski oraz wykorzystanie istniejącego potencjału do rozwoju. Program ten obejmie następujące województwa: lubuskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińskomazurskie. VI - EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTO- RIALNA 0,6 mld (1,0 proc.) W jej ramach realizowane będą: - programy współpracy przygranicznej, których celem jest wspieranie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju w sferze gospodarczej, społecznej i kulturalnej, zmierzające do zwiększenia konkurencyjności obszarów przygranicznych oraz poprawy jakości życia mieszkańców; - programy współpracy transferowej, których celem jest wspieranie zintegrowanego rozwoju w ramach europejskich obszarów współpracy poprzez wspólną realizacje ponadnarodowych projektów w zakresie gospodarki wodnej, poprawy dostępności regionów i wspierania zaawansowanych technologii komunikacyjno-informatycznych, przeciwdziałania katastrofom naturalnym i technologicznym, rozwoju sieci współpracy naukowej i technologicznej. - program współpracy międzyregionalnej, którego celem jest poprawa efektywności polityki regionalnej przez wspieranie sieci współpracy oraz wymianę doświadczeń między regionami z terytorium całej UE. VII - POMOC TECHNICZNA - 0,2 mld (0,4 proc.) Zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji Narodowej strategii spójności oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków funduszy strukturalnych możliwych do pozyskania w latach Na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych dla województwa dolnośląskiego planuje się przeznaczyć około 1,2 mld euro. Regiony będą zarządzać 70 proc. środków w ramach PO Kapitał ludzki. Szczegółowe informacje na temat Narodowej Strategii Spójności znajdują się w portalu informacyjnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego poświęconym funduszom strukturalnym. Małgorzata Drzewicka, Julita Markiewicz-Patkowska Dział Funduszy Unii Europejskiej i Programów Pomocowych Źródło: -http://www.mrr.gov.pl -http://www.funduszestrukturalne.gov.pl -Wstępny projekt Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia). 7 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

8 IMPULS NADSZEDŁ Z HISZPANII Z Jackiem Krysteckim, prezesem AREA TRADERS, rozmawia Adam Karolczuk Rozmawiamy w nowym obiekcie w Nowej Wsi Wrocławskiej. Już od listopada trwa w nim produkcja, a 19 maja ma się odbyć uroczyste otwarcie, pewnie szykuje się gala? Gala to może zbyt duże słowo, ale spodziewamy się około 300 gości. Jak duża to była to inwestycja? 2 mln euro już poszło w mury i maszyny, natomiast w przyszłym roku poszerzamy halę o kolejne 2500 m 2. A zaczęło się 10 lat temu od pokoju o powierzchni 40 metrów kwadratowych przy ul. Purkyniego, gdzie w trzy osoby zaczęliśmy działalność handlową w hermetycznej w przenośni i dosłownie branży chłodnictwa przemysłowego. Co zdecydowało o takim, a nie innym wyborze - przypadek? Dziś przecież równie dobrze mógłby pan sprzedawać cukierki albo samochody. Studia w dziedzinie zarządzania kończyłem na Politechnice Wrocławskiej na początku minionej dekady. Przez pierwsze lata kariery zawodowej zdarzyło mi się być nauczycielem akademickim, nawet z ambicją zostania naukowcem, ale zarabiało się tak mało, że trzeba było szukać innych źródeł zaspokojenia potrzeb rodziny. Najpierw szukałem w branży chemii budowlanej, potem w opakowaniach jednorazowych i urządzeniach biurowych. Mój pierwszy szef, ten z chemii budowlanej, dziś właściciel potężnej już firmy, dał mi nieźle w kość, co wtedy odbierałem wręcz jako szykanowanie, a dziś uważam, że to była dobra szkoła biznesowa. W każdym razie tamto doświadczenie bardzo przydało się w Area Traders, przynajmniej na tyle, by zadowolić głównego, bo 90-procentowego udziałowca hiszpańskiego. Pracujemy razem już 10 lat, ale hiszpański udziałowiec działa w tej branży już od lat 20. To była zawsze firma głównie dystrybucyjna z małym zakładem wytwórczym w Hiszpanii i widać udziałowcy uznali, że branża jest na tyle przyszłościowa, by zainwestować w produkcję pod Wrocławiem. Mieli w końcu 6 lat na podjęcie decyzji, gdy my powoli rozwijaliśmy produkcję w barakach przy ul. Stanisławowskiej, nabieraliśmy wprawy i zdobywaliśmy rynki zbytu. Można powiedzieć, że odnieśliśmy sukces, na co złożyły się: bardzo specjalistyczna oferta dla rynku, odpowiednie podejście do klienta, trochę szczęścia i dużo determinacji. Tak czy inaczej impuls nadszedł z Hiszpanii. Skąd ta wiara w przyszłość? Ze względu na regulacje unijne, które nakazują przechowywać żywność w formie schłodzonej bądź zamrożonej. A my działamy w jednym i drugim. Zapomniał pan o klimatyzacji? Bo klimatyzacja stanowi margines produkcji, wyposażamy w nią przede wszystkim obiekty użyteczności publicznej, takie choćby, jak kino Helios, Opera Dolnośląska, Uniwersytet Wrocławski. Tak więc raczej schładzamy, uczestnicząc w rozwojowych projektach amoniakalnych i freonowych. Właśnie projektujemy i wyposażamy kompleksowo duży zakład mięsny w Namysłowie. Freonów miało przecież nie być. Pojawiają się nowe generacje, dopuszczone do użytkowania, wciąż zresztą zmieniane. To jest generalnie trudny rynek, bo i konkurencja, i mnogość regulacji ekologicznych, i wykorzystywanie substancji niebezpiecznych. I radzicie sobie? Tajemnica tkwi w skuteczności działu projektowo-technicznego. To zupełnie tak jak w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie o sukcesie decyduje zaplecze badawcze. U nas połowa kadry to inżynierowie, bo nie jest sztuką złożyć urządzanie chłodnicze z podzespołów ściąganych z całego świata od kilku producentów, sztuką jest zaspokoić oczekiwania klientów, z których każdy ma inne życzenia. Jak się rozwija potencjał produkcyjny? W barakach zaczynaliśmy produkcję z sześcioma fachowcami, dziś zatrudniamy ich 25, docelowo po powiększeniu hali będzie ich około stu, z tego nadal połowę stanowić będzie kadra inżynieryjna. Proszę pamiętać, że wytwarzamy produkt niszowy - w kraju jest jeszcze może dwóch podobnych producentów który wymaga ciągłego doskonalenia wiedzy specjalistycznej. Przy zakładanym zatrudnieniu wartość wyrobów powinna osiągnąć ok. 20 mln euro, co da nam silną pozycję wśród pięciu-sześciu najbardziej liczących się wytwórców w Europie. Otwiera się przed wami rynek zagraniczny? Dziś eksportujemy 20 proc. wyrobów, przyszłościowo dobrze byłoby odwrócić proporcje, ale zadowolony będę, jak w 3 lata będzie pół na pół. I liczę na szerszy udział rynku unijnego, bo na razie dominuje kierunek wschodni, w tym celu otworzyliśmy nawet biuro handlowe na Ukrainie. W każdym razie mamy wszystkie certyfikaty CE i gotowi jesteśmy na najtrudniejsze zadania. Jeszcze niedawno Niemcy chcieli, by urządzenia wytwarzane u nas były sprzedawane z Hiszpanii, ale teraz już się nie upierają, zresztą niebawem otwiera się kolejne biuro we Francji. Wejście do Unii ułatwiło wam zadanie? Nawet bardzo. Brak granic usprawnił nam logistykę, teraz do pełni szczęścia brakuje już tylko wejścia Polski do strefy euro. Hiszpański inwestor dobrze trafił stawiając halę pod Wrocławiem? Wyniki finansowe przemawiają za trafnością tej decyzji, a zadowolony jest nie tylko inwestor, ale i banki, które udzieliły kredytu na tę inwestycję. Nie ma bariery mentalnościowej między właścicielem a producentem? Właścicielem jest Katalończykiem, za partnera ma Duńczyka, a zarząd fabryki jest polski dziś to już nie ma większego znaczenia. W świecie biznesu różnice mentalne zatarły się, co zauważalne jest nawet w Chinach? Coś was łączy z Chinami? Mamy tam już dostawców, a teraz chcielibyśmy im również sprzedawać. Nie boicie jest współpracy z chińskimi dostawcami? Teza o produktach jednorazowego użytku pasuje bardziej do sfery konsumpcyjnej. Na miejscu prowadzimy drobiazgowe kontrole jakości. To wprawdzie wymaga wielu wizyt, ale jak się już przypilnuje, to rezultat jest całkiem zadowalający. Dziękuję za rozmowę. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 8

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

RUSZAMY NA OBIECUJĄCE RYNKI Rozmowa z Mirosławem A. Bieszki, Prezesem Zarządu Santander Consumer Banku

RUSZAMY NA OBIECUJĄCE RYNKI Rozmowa z Mirosławem A. Bieszki, Prezesem Zarządu Santander Consumer Banku NR 11 (168) WROCŁ AW, L I S T O PA D 2 0 0 6 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 RUSZAMY NA OBIECUJĄCE

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str.

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str. NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 GRZEGORZ PĘDRAS PREZES SECUS ASSET

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 5 (186) WROCŁ AW MA J 2008 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J Szkolenia dla biznesu i administracji str.

Bardziej szczegółowo

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J W R O C Ł A W, L U T Y 2 0 0 5 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 PIOTR PRZYGOŃSKI PREZES

Bardziej szczegółowo

NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633. str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN PARTNER

NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633. str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN PARTNER NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN

Bardziej szczegółowo

A R K A D I U S Z R Z E P a. nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j

A R K A D I U S Z R Z E P a. nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j W R O C Ł A W, m a j 2 0 0 6 I S s N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 A R K A D I U S Z R Z

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 7/8 (176/177) WROCŁ AW, str.

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 7/8 (176/177) WROCŁ AW, str. NR 7/8 (176/177) WROCŁ AW, L I P I E C / S I E R P I E Ń 2 0 0 7 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 7-11

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

Firmy wstrzymują inwestycje

Firmy wstrzymują inwestycje Lubuskie Forum Gospodarcze: Jakie będzie województwo w 2030? Firmy wstrzymują inwestycje mówi Jeremi Mordasewicz FUNDUSZE UE Mapa przedsiębiorcy PRAWO Sądzić się polubownie PROJEKT Biznes i nauka FOTORELACJA

Bardziej szczegółowo

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji D o t a c j e n a f i n i s z u Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h POLECAMY XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

Bardziej szczegółowo

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012 silesia region NR 1/2012 BIULETYN INFORMACYJNY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ISSN 18-492X EGZEMPLARZ BEZPŁATNY >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52

Bardziej szczegółowo

Fundusz pożyczkowy. Konferencja

Fundusz pożyczkowy. Konferencja Związki pracodawców walczą o drogi wodne Nr 2 (7)/2010 PROJEKT Czym jest flexicurity? OPZL Pożyczki w ofercie Brak euro złagodził kryzys mówi Jolanta Fedak Powstanie Interior J. Jasiñski w zarz¹dzie Konfederacji

Bardziej szczegółowo

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU. Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 5 (30) /2010. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców. maj 2010 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 5 (30) /2010. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców. maj 2010 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 5 (30) /2010 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców maj 2010 1 Oferta wynajmu Członek Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, firma ECO ART Ewa Banaszak,

Bardziej szczegółowo

15lat. d o l n o ś l ą s k i e j. nr 7-8 (153) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j

15lat. d o l n o ś l ą s k i e j. nr 7-8 (153) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j nr 7-8 (153) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j W R O C Ł A W, l i p i e c - s i e r p i e ń 2 0 0 5 I S s N 1 4 2 7 0 6 3 3 15lat d

Bardziej szczegółowo

Warszawa Giełda Papierów Wartościowych fot. R. Paszkowski

Warszawa Giełda Papierów Wartościowych fot. R. Paszkowski 2(14) 2013 Ukraińskie spółki na GPW Plan rozwoju gospodarki Ukrainy 2013-2014 Dwadzieścia lat Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Eksport towarów na Ukrainę Projekty inwestycyjne przygotowanie Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dodatek Innowacje. Polskę może czekać golden age. KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty PROJEKT RELACJA INTEGRACJA.

Dodatek Innowacje. Polskę może czekać golden age. KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty PROJEKT RELACJA INTEGRACJA. Dodatek Innowacje Polskę może czekać golden age mówi Michał Boni KRYZYS Czy to już koniec? OPZL Żarski oddział otwarty Nauka i biznes w parze Spływ kajakowy pracodawców Lubuskie Forum Gospodarcze PROJEKT

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

6 (88) październik 2006. Jakie jest Państwo Środka? Polsko-chińskie stosunki gospodarcze

6 (88) październik 2006. Jakie jest Państwo Środka? Polsko-chińskie stosunki gospodarcze 6 (88) październik 2006 Jakie jest Państwo Środka? Polsko-chińskie stosunki gospodarcze Wsparcie dla unijnego eksportu w Azji Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.: faks: e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej BEZPŁATNY INFORMATOR DLA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej Wydawca: Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie, ul. Kłodzka 27. MARZEC 2015 Nr 66

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na rozwój. Naszym wyborem jest morze Paweł Szynkaruk i Dariusz Więcaszek o 3. Międzynarodowym Kongresie Morskim

Stawiamy na rozwój. Naszym wyborem jest morze Paweł Szynkaruk i Dariusz Więcaszek o 3. Międzynarodowym Kongresie Morskim Naszym wyborem jest morze Paweł Szynkaruk i Dariusz Więcaszek o 3. Międzynarodowym Kongresie Morskim W poszukiwaniu kryształu Dyskusja redakcyjna o kondycji IT na Pomorzu Zachodnim Winnica Turnau Wina

Bardziej szczegółowo

Impuls MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE

Impuls MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ Impuls Nr 1(8) sierpień 2014 TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE WYBRANE WYDARZENIA Z PRACY OIPH 2010-2014 UCZESTNICY PROJEKTÓW Pismo

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo