12:40 14:00 14:00 15:00 15:00 16:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "12:40 14:00 14:00 15:00 15:00 16:00"

Transkrypt

1 Program 27 listopada 2014 r. 09:00 10:20 Rejestracja uczestników 12:40 14:00 Panel dyskusyjny - Strategiczna współpraca sektora nauki, techniki i przedsiębiorstw w transferze wiedzy, nowych technologii oraz rozwoju innowacyjności moderator panelu Ryszard Pregiel, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii 10:20 10:30 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji Mieczysław Borowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego 10:30 11:00 Wystąpienia inauguracyjne 14:00 15:00 Lunch Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki 15:00 16:00 Panel dyskusyjny Innowacje dla bezpieczeństwa minimalizacja kosztów moderator panelu Marek Wilmanowicz, dyrektor Techniczny Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 16:00 16:30 Przerwa kawowa 11:00 12:15 Debata Bezpieczeństwo gospodarcze Polski moderator debaty - Przemysław Ligenza, wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego 16:30 18:00 Panel dyskusyjny cd. 18:00 Zakończenie konferencji Przerwa kawowa 18:30 Gala Lider Bezpieczeństwa Technicznego Kolacja 12:15 12:40 Debata Bezpieczeństwo gospodarcze Polski Mapa inwestycji prezentacja wprowadzająca Inwestycje w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania krytycznych instalacji państwa Ryzyko operacyjne i technologiczne w dużych projektach inwestycyjnych Rola państwa w zapewnianiu bezpieczeństwa gospodarczego Polski Przemysław Ligenza, wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego Determinantą stabilnego wzrostu gospodarczego w sferze realnej jest m.in. ciągłość dostaw energii elektrycznej, gazu, produktów naftowych, chemicznych i petrochemicznych. Infrastruktura, która to umożliwia stanowi infrastrukturę krytyczną państwa. Odpowiednio zaplanowane i realizowane inwestycje w tym obszarze, dostosowane do realnych potrzeb, stanowią o sile gospodarki. UDT, działając w domenie publicznej, jest obecny w każdym z tych działań, jako instytucja ekspercka, wspierająca rozwiązywanie problemów pojawiających się na polu operacyjnym i funkcjonalnym oraz dbająca o bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska. moderator debaty Przemysław Ligenza, wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego Doktor nauk ekonomicznych. Pracował jako dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego w Ministerstwie Gospodarki. Ma doświadczenie w opracowywaniu rozwiązań systemowych w różnych obszarach bezpieczeństwa powszechnego, jak również analizach sektorowych branż strategicznych dla bezpieczeństwa gospodarczego państwa. Jest wykładowcą akademickim.

2 Krystian Pater, członek zarządu ds. produkcji PKN ORLEN SA Marek Sokołowski, wiceprezes zarządu Grupy LOTOS SA Marcin J. Moskalewicz, prezes zarządu PERN Przyjaźń SA Od 1993 r. związany z Petrochemią Płock SA, a następnie z PKN ORLEN, gdzie pełnił funkcję dyrektora wykonawczego ds. produkcji rafineryjnej. W 2007 r. powołany na stanowisko członka zarządu PKN ORLEN i ponownie wybrany na stanowisko członka zarządu PKN ORLEN SA. w 2011 r. W 2014 r. powołany na stanowisko członka zarządu na kolejną, trzyletnią kadencję Zarządu. Obecnie członek zarządu AB ORLEN Lietuva i Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. Pełni funkcje członka zarządu CONCAWE i prezesa Stowarzyszenia Płockich Naftowców. Zarządza, koordynuje i kieruje całokształtem spraw pionów: produkcji, techniki, rozwoju technologii oraz pionu inwestycji związanych z rozwojem technicznym i technologicznym. Nadzoruje również spółki segmentu operacyjnego w strukturze korporacyjnej. Przez wiele lat był członkiem Rad Nadzorczych spółek z sektora finansowego, przemysłowego oraz medycznego m.in.: Huty im. Sendzimira w Krakowie, Polfy Tarchomin SA w Warszawie, PZU NFI Management SA w Warszawie, Resbud SA w Rzeszowie, Formet SA w Bydgoszczy, Biomet SA w Krakowie. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej OLPP Sp. z o.o., Przewodniczącym Rady Nadzorczej Naftoserwisu oraz Członkiem Rady Dyrektorów Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA Jan Chadam, prezes zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Waldemar Wójcik, wiceprezes zarządu PGNiG SA Krzysztof Sadowski, prezes zarządu ENEA Wytwarzanie SA Absolwent Wydziału Wiertniczo-Naftowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada dyplom magistra inżyniera górnictwa naftowego. Z PGNiG SA związany od 1981 r. W latach wybrany na członka Rady Pracowniczej PGNiG. W latach pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PGNiG ds. Górnictwa Naftowego. W latach zasiadał w zarządzie spółki Polish Oil and Gas Company Libya BV. Zawodowo i naukowo od lat związany z branżą energetyczną. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej o specjalności: systemy i urządzenia energetyczne, studia podyplomowe w zakresie ekonomicznych problemów transformacji elektroenergetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym w warunkach rozwoju krajowych i międzynarodowych rynków energii elektrycznej. Od 2013 r. prezes zarządu ENEA Wytwarzanie SA. Absolwent Ak ademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Autor wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego. Od 1998 r. związany z Urzędem Regulacji Energetyki. Pełnił funkcję pełnomocnego przedstawiciela Prezesa URE w Grupie Europejskich Regulatorów Energii i Gazu oraz w Regionalnym Stowarzyszeniu Regulatorów Rynków Energii. Brał udział w pracach Zespołu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej - organie pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. Od 2011 r. wiceprzewodniczący Zarządu CEER. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, wykładowca uczelni wyższych i studiów MBA. Pełnił m.in. funkcje prezesa zarządu Pro Futuro SA w Warszawie oraz członka zarządu Elzab SA w Zabrzu. Był zatrudniony na stanowiskach dyrektora finansowego w Grupie Kapitałowej SIPMA w Lublinie, prezesa zarządu SIP-MOT SA w Zamościu oraz dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego Polkomtel SA. Jest autorem książki oraz kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu finansów i zarządzania. Wojciech Kozak, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych PUŁAWY Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej i studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej. Nadzoruje obszar produkcji, w tym energetykę oraz finanse. Od 2009 r. pełni funkcję członka zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych PUŁAWY.

3 Panel dyskusyjny Strategiczna współpraca sektora nauki, techniki i przedsiębiorstw w transferze wiedzy, nowych technologii oraz rozwoju innowacyjności Programy wspierania innowacji i rozwoju przedsiębiorstw Rola badań naukowych i prac rozwojowych Od innowacji do wdrożenia doświadczenia sektora nauki System wsparcia przedsiębiorstw w dostosowaniu do wymagań ochrony środowiska Innowacyjne programy minimalizacji ryzyka operacyjnego i technologicznego Rola projektów celowych w rozwoju przedsiębiorstw Gospodarka oparta na wiedzy staje się podstawowym czynnikiem rozwoju. Jej innowacyjność, w szczególności innowacyjność technologiczna, wyznacza miejsce kraju na rynku globalnym. Tymczasem jeden z najpowszechniej używanych wskaźników do oceny poziomu innowacyjności przedsiębiorstw odsetek firm, które wdrażają innowacje (produktowe lub procesowe) plasuje Polskę na dalekim miejscu pośród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Pomimo pewnej poprawy w ostatnich latach, proces transferu innowacyjnych rozwiązań z sektora nauki do przedsiębiorstw ciągle jest zbyt słaby. Podniesienie skuteczności współpracy sektora nauki i biznesu nadal pozostaje jednym z najważniejszych celów polityki gospodarczej i naukowej. Poszukiwanie dróg likwidacji barier i ograniczeń w zakresie wdrożeń nowych rozwiązań i lepszego wykorzystania polskiego potencjału intelektualnego powinno być stałą troską wszystkich interesariuszy - przedsiębiorstw prywatnych i państwowych, instytutów badawczych i uczelni, instytucji wsparcia biznesu oraz organów i agencji rządowych i samorządowych. moderator panelu Ryszard Pregiel, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii Prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Pregiel, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii Ukończył wyższe studia techniczne, matematyczne i ekonomiczne oraz studia podyplomowe w zakresie kierowania wielkimi organizacjami gospodarczymi. Stopnie doktora w zakresie telekomunikacji i doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w Politechnice Wrocławskiej. Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Zbigniew Kamieński, z-ca dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki Janusz Samuła, dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Technicznego w Urzędzie Dozoru Technicznego Odpowiedzialny m.in. za innowacyjność, zrównoważony rozwój oraz zagadnienia gospodarki niskoemisyjnej. Inicjator i koordynator przygotowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Inicjator i współtwórca wielu rozwiązań prawnych i organizacyjnych w ochronie środowiska, w tym ustawy Prawo ochrony środowiska, stanowiącej w systemie prawa ekologicznego ustawę generalną. Współautor Strategii rozwoju energetyki odnawialnej. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Pracował w Metallgesellschaft A.G. we Frankfurcie, był także wspólnikiem w spółce prowadzącej działalność na rzecz Toshiba Corporation w Polsce, a następnie konsultantem w Toshiba of Europe Ltd. (London), koordynującej działania korporacyjne Toshiba w Europie. Jest autorem prawie 100 artykułów, zarówno naukowych jak i popularyzujących zagadnienia techniczne.

4 Wiktor Marek Zawieska, z-ca dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń CIOP-PIB Absolwent Politechniki Warszawskiej, doktor habilitowany nauk technicznych. Od 1997 r. z-ca dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego ds. Techniki i Wdrożeń i Sekretarza Naukowego programów wieloletnich dotyczących poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Jest koordynatorem polskich edycji ogólnoeuropejskich kampanii informacyjnych, których celem jest promowanie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy. bryg. dr inż. Jacek Zboina, p.o. dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Państwowego Instytutu Badawczego Specjalizuje się w ochronie przeciwpożarowej, technicznych systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych i ocenie zgodności. Ukończył studia podyplomowe Menedżer Innowacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. Jest oficerem PSP i rzeczoznawcą Komendanta Głównego PSP ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dominik Kowal, z-ca dyrektora Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Specjalista w zakresie zarządzania projektami, transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Autor publikacji oraz prac badawczych z zakresu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Dydaktyk, prowadzący wykłady i zajęcia projektowe z przedsiębiorczości, innowacji oraz zarządzania małymi firmami. Laureat trzeciej edycji rządowego programu wspierania innowacyjności w nauce TOP 500 Innovators. Członek Zarządu Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., spółki celowej AGH. Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego W latach pracował na stanowiskach kierowniczych w PKN ORLEN SA. Następnie był szefem Inwestycji Technologicznych AKJ Capital SA., dyrektorem zarządzającym spółki Centrum Innowacji i Inwestycji Technologicznych, partnerem w spółce ISE i dyrektorem ds. Projektów Strategicznych DGA SA. W latach wiceprezes zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Zakładach Chemicznych Police SA. W latach członek zarządu, dyrektor ds. Strategii i Działalności Operacyjnej Anwil SA. W pełniący obowiązki prezesa zarządu spółki Chemeko. Gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, Rektor-Komendant WAT Absolwent kierunku Fizyka Techniczna na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej. Od 2009 r. profesor nauk technicznych. Specjalista w zakresie optoelektroniki, w tym techniki laserowej. Laureat wielu nagród i wyróżnień wojskowych i cywilnych, w tym m.in. 33 medali na Światowych Wystawach Wynalazków i Innowacji, Komandorii Krzyża Wynalazczości nadanego przez Stowarzyszenie Wynalazców Belgijskich, nagrody Polski Produkt Przyszłości (2002), tytułu Wynalazcy Wojska Polskiego 2002 oraz nagrody Polskie Godło Promocyjne TERAZ POLSKA Współautor 12 patentów i ponad 30 wdrożonych technologii i urządzeń optoelektronicznych Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Z PARP związana od kwietnia 2008 r. Była ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszy UE. Uczestniczyła w przygotowaniu Programu SAPARD. W latach była z-cą prezesa Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Od 2009 r. przewodniczy kapitule konkursu Polski Produkt Przyszłości. Od 2010 r. wchodzi w skład zarządu The European Network of Innovation Agencies TAFTIE. Jest polskim jurorem konkursu European Business Awards. Wojciech Wajda, prezes zarządu WASKO SA Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Do 1988 r. prowadził działalność badawczą i dydaktyczną na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz w Instytucie Fizyki w Zakładzie Akustyki Molekularnej i Kwantowej. Laureat wielu nagród, wyróżnień i odznaczeń za działalność gospodarczą i naukowo-badawczą. Jest głównym założycielem i akcjonariuszem WASKO SA.

5 Panel dyskusyjny Innowacje dla bezpieczeństwa minimalizacja kosztów Rola UDT we wspieraniu innowacyjności w bezpieczeństwie technicznym jako integralnego elementu bezpieczeństwa gospodarczego Zarządzanie ryzykiem jako skuteczne narzędzie do zarządzania, w tym ograniczania strat w przemyśle Wspieranie inicjatyw pobudzających rozwój polskiej gospodarki Strategie rozwojowe polskich przedsiębiorstw Innowacyjne usługi i produkty podnoszące poziom bezpieczeństwa przedsiębiorstw Bezpieczeństwo, opisywane we wszystkich możliwych aspektach, jest naczelną potrzebą człowieka, społeczeństwa i państwa. Ważne jest nie tylko zaakceptowanie tego faktu, ale przede wszystkim aktywne działanie na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa. Działanie, które poza oczywistymi oszczędnościami z tytułu redukcji kosztów i strat wynikających z awarii i nieplanowych przestojów firm produkcyjnych, może stać się jednym z motorów napędowych dla rozwoju całej gospodarki. moderator panelu Marek Wilmanowicz, dyrektor Techniczny Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Marek Wilmanowicz, dyrektor techniczny w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Łukasz Majcher, koordynator Zespołu Automatyki w Urzędzie Dozoru Technicznego Maciej Klimczak, dyrektor Projektów Kluczowych w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów Ze spółką Basell Orlen Polyolefins związany od początku jej powstania w 2003r. Brał udział w budowie i rozruchu jednego z największych kompleksów instalacji polimerowych na świecie. Odpowiedzialny za całość zagadnień związanych z utrzymaniem ruchu oraz inwestycjami. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi przy realizacji złożonych projektów remontowych i inwestycyjnych. Uczestniczył we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań nakierowanych na poprawę niezawodności, dostępności oraz bezpieczeństwa technicznego instalacji. Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Od 2001 r. związany zawodowo z Urzędem Dozoru Technicznego, początkowo jako inspektor w dziale urządzeń ciśnieniowych w Oddziale UDT w Płocku. Od czerwca 2014 r. pełni obowiązki koordynatora Zespołu Automatyki. W UDT odpowiada za działania związane rozwojem i koordynacją usług w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 r. w Elektrowni Bełchatów, gdzie zajmował się m.in. programem kompleksowej modernizacji i rekonstrukcji bloków. Obecnie pełni funkcję dyrektora Optymalizacji Elektrowni Bełchatów. Krzysztof Burek, wiceprezes zarządu RAFAKO SA Od początku kariery zawodowej związany z RAFAKO. Pracę rozpoczął jako projektant w 1986 r. W latach był dyrektorem handlowym, a od 2009 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu kierując pionem handlowym firmy. Jest członkiem zarządu spółki joint-venture SANBEI- RAFAKO w Chinach oraz członkiem rad nadzorczych w spółkach RAFAKO-Engineering oraz spółkach celowych dotyczących realizacji projektu Opole i Jaworzno.

6 Krzysztof Kamiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty ZAK SA Michał Karolak, dyrektor Centrum Szkolenia w Urzędzie Dozoru Technicznego Mirosław Malinowski, prezes zarządu Chemar Rurociągi Sp. z o.o. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Ukończył podyplomowe studia w zakresie organizacji i techniki handlu zagranicznego oraz marketingu Uniwersytetu Gdańskiego. Sprawuje nadzór nad obszarami: produkcji, technologii, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, energetyki oraz inwestycji. Absolwent Wydziału Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. Z Urzędem Dozoru Technicznego związany od 2007 r., początkowo jako inspektor w Zespole Techniki, następnie jako kierownik Wydziału Innowacji i Rozwoju. Od marca 2014 r. pełni obowiązki dyrektora Centrum Szkolenia. W UDT odpowiada za wdrażanie inspekcji w oparciu o analizy ryzyka oraz kompleksowego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa technicznego zakładów sektora przemysłu procesowego oraz zakładów przemysłowych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej. Od 1985 r. związany z Zakładami Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar w Kielcach. W wyniku prywatyzacji utworzonych spółek zależnych, w tym Chemar Rurociągi Sp. z o.o. w 2007 r. objął funkcję prezesa zarządu - dyrektora ds. Strategii i Rozwoju. Od 2012 r. pełni również funkcję prezesa zarządu Chemar Armatura Sp. z o.o. oraz Chemar Service Sp. z o.o. tworzących grupę kapitałową kontynuującą dotychczasową działalność ZUCH i AP Chemar SA. na rynku energetyki zawodowej i przemysłowej. Grzegorz Błędowski, dyrektor ds. techniki w Grupie LOTOS SA Tomasz Przybysławski, dyrektor Biura Techniki PKN ORLEN SA Dariusz Gołębiewski, doktor nauk technicznych Od 2006 r. odpowiada za kompleksowe bieżące utrzymanie ruchu, remonty, okresowe postoje remontowe rafinerii, zagadnienia dozoru technicznego, zarządzanie majątkiem i administrację, zakupy operacyjne, oraz częściowo modernizacje i inwestycje na istniejących obiektach rafinerii. W ostatnich latach pełni istotną rolę w zmianach organizacyjnych struktur utrzymania ruchu w rafinerii w Gdańsku. Absolwent Wydziałów Elektrotechniki i Automatyki oraz Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej. Ukończył podyplomowe studia Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 2010 r. związany z Grupą Kapitałową ORLEN. W latach dyrektor Utrzymania Ruchu w Unipetrol AS w Republice Czeskiej. Od 2013 r. pełni funkcję dyrektora Biura Techniki w PKN ORLEN SA. Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w modelowaniu ryzyka obiektów elektroenergetycznych dla celów ubezpieczeń. Twórca autorskiej metodyki analizy ryzyka dla celów ubezpieczeń - Insurance Risk Analysis Methodology (IRAM). Wykładowca akademicki w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. Autor szeregu publikacji i prac naukowych na temat ubezpieczenia obiektów podwyższonego ryzyka, infrastruktury krytycznej oraz zarządzania ryzykiem. Od 2009 r. kieruje pracami zespołu inżynierów ryzyka w PZU SA.

7 Program 28 listopada 2014 r. 09:00 10:15 Panel dyskusyjny Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem technicznym Piotr Grobelny, PCC Rokita SA dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Prewencji Tomasz Branicki, Grupa LOTOS SA szef Biura Infrastruktury Marek Karpiński, PERN Przyjaźń SA dyrektor Biura Utrzymania Ruchu Adam Nowakowski, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM SA - dyrektor Pionu Eksploatacji Ryszard Sauk, UDT koordynator, Departament Innowacji i Rozwoju Waldemar Pakos, ABB Sp. z o.o. dyrektor 12:15 12:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji Arkadiusz Banaszek, ANWIL SA członek zarządu, dyrektor Operacyjny 10:15 10:45 Przemysław Ligenza, wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego Przerwa kawowa 10:45 12:15 12:30 13:30 Lunch Panel dyskusyjny cd. Wystąpienia Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem technicznym Tomasz Branicki, szef Biura Infrastruktury Grupy LOTOS SA W Grupie LOTOS SA pracuje od 1994 r. na stanowiskach: specjalista ds. zbiorników, inżynier, a następnie koordynator utrzymania ruchu i remontów. Stanowisko szefa Biura Infrastruktury odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu w Grupie LOTOS SA sprawuje od 2006 r. W utrzymaniu ruchu wprowadza nowoczesne metody zarządzania stanem technicznym urządzeń oraz organizacji służb utrzymania ruchu i remontów, skutkujące dostępnością instalacji produkcyjnych powyżej 99%. Adam Nowakowski, dyrektor Pionu Eksploatacji w spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA Od 1992 r. związany z branżą gazowniczą, najpierw pracując w PGNiG SA, a od czasu wydzielenia operatora systemu przesyłowego w 2004 r., w OGP Gaz System SA. Przez 12 lat był polskim przedstawicielem w grupie roboczej zajmującej się problematyką transportu gazu przy Międzynarodowej Unii Gazowniczej (IGU). Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

8 Waldemar Pakos, dyrektor Centrum Realizacji Projektów Bezpieczeństwa Funkcjonalnego w ABB Sp. z o. o. Przez wiele lat związany z sektorem energetyki, ropy i gazu. W latach zarządzał projektami budowy tłoczni gazu Ciechanów, Szamotuły i Zambrów, zlokalizowanych na polskim odcinku rurociągu jamalskiego, w zakresie systemów sterowania, zabezpieczeń i antypompażu. Piotr Grobelny, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Prewencji PCC Rokita SA Arkadiusz Banaszek, dyrektor operacyjny, członek zarządu ANWIL SA Absolwent Politechniki Wrocławskiej kierunku inżynieria chemiczna oraz studiów podyplomowych Politechniki Łódzkiej bezpieczeństwo procesów przemysłowych i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu bezpieczeństwo i higiena pracy. Od początku kariery zawodowej związany z Grupą PCC Rokita w Brzegu Dolnym. W spółkach PCC Rokita wdrażał programy Responsible Care oraz system pomocy w transporcie towarów niebezpiecznych SPOT. Aktywny promotor nowoczesnych systemów zarządzania bezpieczeństwem i optymalizacji procesów przemysłowych. Odpowiada za standardy operacyjne i maksymalizację synergii w Grupie Kapitałowej ANWIL, a także realizację strategii i rozwój kultury organizacyjnej Spółki. Nadzoruje obszary produkcji, logistyki, infrastruktury, utrzymania ruchu, prewencji i BHP. Marek Karpiński, Dyrektor Biura Utrzymania Ruchu PERN Przyjaźń SA Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Od 1975 r. w PERN Przyjaźń SA na stanowiskach: szef utrzymania ruchu, z-ca dyrektora Biura Produkty Finalne, dyrektor Biura Utrzymania Ruchu. Społecznie, Przewodniczący Rady Fundacji Grupy PERN Przyjaźń, członek Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy Politechnice Warszawskiej w Płocku, Rady ds. Innowacyjności i Działalności B-R przy Prezydencie Płocka. Od 1982 r. członek i przewodniczący FSNT Rady Wojewódzkiej i Płockiej NOT. Ryszard Sauk, koordynator w Zespole Bezpieczeństwa Procesowego Urzędu Dozoru Technicznego Absolwent Inżynierii Chemicznej i Procesowej na Politechnice Szczecińskiej. Pracował w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych INSTAL SA, gdzie nadzorował wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych i konstrukcji stalowych, a także budowę instalacji przemysłowych. W 2000 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Dozoru Technicznego. Ekspert ds. bezpieczeństwa procesowego, specjalizuje się w analizie HAZOP. Analizował wiele strategicznych instalacji krajowych i zagranicznych.

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance Tomasz Zadroga Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Lódzkiego oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana Członek Rady Nadzorczej Pan Jakub Bieguński Pan Jakub Bieguński powołany został do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ze specjalizacją

Bardziej szczegółowo

Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu

Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana Paweł Wieczyński - Prezes

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Rada Programowa Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

Henryk Baranowski Prezes Zarządu

Henryk Baranowski Prezes Zarządu Henryk Baranowski Prezes Zarządu Pan Henryk Baranowski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalizacji elektroenergetyka. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania

Bardziej szczegółowo

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r.

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r. Informacje wymagane na podstawie 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO o powołanych w 25.02.2015 r. członkach Rady Nadzorczej AdMassive Group S.A. Pan Marcin Sznyra Marcin Sznyra Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Pan Roman Trębacz w okresie ostatnich 3 lat pełnił następujące funkcje w spółkach prawa handlowego:

Pan Roman Trębacz w okresie ostatnich 3 lat pełnił następujące funkcje w spółkach prawa handlowego: Pan Roman Trębacz członek Rady Nadzorczej, Lat 51; absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w latach 1994-1999 jego pracownik dydaktyczno-naukowy. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

W 2008 roku Zarząd odbył łącznie 46 posiedzeń, na których podjął 154 uchwały.

W 2008 roku Zarząd odbył łącznie 46 posiedzeń, na których podjął 154 uchwały. Zarząd reprezentuje spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS. Nie dotyczy to spraw, które są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady, a także tych

Bardziej szczegółowo

Anna Podolak. 08/1999 obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Ul. Kuźnicka 1 72-009 Police

Anna Podolak. 08/1999 obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Ul. Kuźnicka 1 72-009 Police E UROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT DANE PERSONALNE Imię i Nazwisko: Anna Podolak Okres (od do): Nazwa i adres pracodawcy: Zajmowane stanowisko: Opis wykonywanych zadań i czynności: 08/1999 obecnie Grupa

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. 2016-02-08 21:15 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. Raport bieżący 22/2016 Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że Rada

Bardziej szczegółowo

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania.

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania. Jan Jeżak Prof. zw. nauk ekonomicznych. Autor lub współautor 220 publikacji, w tym kilkunastu książek z zakresu ładu korporacyjnego (corporate governance), zarządzania strategicznego oraz zarządzania firmą

Bardziej szczegółowo

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd TESGAS S.A. ( Spółka ), działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Jacek Kosiec Koordynator ds. Innowacji Konsorcjum EduTechMed (w organizacji) Nowy Sącz 16.09.2010r. Wiedza głównym czynnikiem rozwoju w XXI

Bardziej szczegółowo

11, 12 października 2011

11, 12 października 2011 11, 12 października 2011 WROCŁAW Hotel Mercure Panorama DZIEŃ I 11 października 2011r. Konferencja Naukowo- Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu- Innowacja 11.30 12.00 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY S.A.

PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY S.A. PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY S.A. PARK NOWYCH MOŻLIWOŚCI Profil wyjściowy Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego definiowany jest przez podstawową działalność PKN ORLEN S.A., Basell Orlen

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ( PGNiG ) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd PGNiG

Bardziej szczegółowo

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta, Życiorysy zawodowe osób nadzorujących Emitenta: I. Przewodniczący Rady Nadzorczej: Imię i nazwisko: Krzysztof Rogaliński, Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej od 23 kwietnia 2014 roku Inne

Bardziej szczegółowo

Gabriela Stanisławska Przewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana na dwuletnią kadencję do dnia 28 lutego 2015 roku

Gabriela Stanisławska Przewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana na dwuletnią kadencję do dnia 28 lutego 2015 roku Gabriela Stanisławska Przewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana na dwuletnią kadencję do dnia 28 lutego 2015 roku Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu na Wydziale Rachunkowości i auditingu

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję ELZAB RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 / 2014 Data sporządzenia: 2014-06-30 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 aplikacja radcowska w Wałbrzychu.

Bardziej szczegółowo

Rok urodzenia 1978. Powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. w dniu 10 lutego 2010 r.

Rok urodzenia 1978. Powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. w dniu 10 lutego 2010 r. Marek Sobiecki Rok urodzenia 1978. Powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. w dniu 10 lutego 2010 r. Marek Sobiecki jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie SGH

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

1) Pana Bogusława Bobrowskiego na funkcję Prezesa Zarządu "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach na pięcioletnią kadencję indywidualną,

1) Pana Bogusława Bobrowskiego na funkcję Prezesa Zarządu KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach na pięcioletnią kadencję indywidualną, 2016-01-12 13:37 KOPEX SA Powołanie osób zarządzających. Raport bieżący 6/2016 Zarząd "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza "KOPEX" S.A.

Bardziej szczegółowo

:58. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Powołanie członków Zarządu. Raport bieżący 69/2015

:58. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Powołanie członków Zarządu. Raport bieżący 69/2015 2015-06-24 19:58 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Powołanie członków Zarządu Raport bieżący 69/2015 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 24 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. W DNIU 7.06.2011r. Stanisław Więcek Stanisław Więcek sprawował

Bardziej szczegółowo

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Raport bieżący nr 29/2008 Data sporządzenia: 25-06-2008 Temat: Powołanie osób nadzorujących Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 24 czerwca 2008r. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję Raport bieżący nr 29/2016 Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję I. Spółka Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach ( Spółka ) informuje, iż dniu dzisiejszym

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 23/2006

Raport bieżący nr 23/2006 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport bieżący nr 23/2006 Data sporządzenia: 2006-04-04 Skrócona nazwa emitenta: ENEA Temat: Aktualizacja treści prospektu emisyjnego w zakresie dotyczącym zmian

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz Absolwentka wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, farmaceuta, specjalista pierwszego stopnia w dziedzinie farmacji aptecznej. Ukończyła

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", Spółka ) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2012 r. podjęło uchwały o:

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE, Spółka ) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2012 r. podjęło uchwały o: Powołanie członków Rady Nadzorczej Powołanie członków Rady Nadzorczej Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", Spółka ) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2012 r.

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 57/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r.

TAURON POLSKA ENERGIA SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 57/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. 2015-12-16 09:15 TAURON POLSKA ENERGIA SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 57/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. Raport bieżący 59/2015 TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka"), w uzupełnieniu raportu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Gabriela Stanisławska Przewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana na dwuletnią kadencję do dnia 30 czerwca 2017 roku a)opis kwalifikacji i doświadczenia

Gabriela Stanisławska Przewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana na dwuletnią kadencję do dnia 30 czerwca 2017 roku a)opis kwalifikacji i doświadczenia Gabriela Stanisławska Przewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana na dwuletnią kadencję do dnia 30 czerwca 2017 roku Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu na Wydziale Rachunkowości i auditingu

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

DB ENERGY SP. Z O.O. ma zaszczyt zaprosid na szkolenie pt. Ochrona przeciwporażeniowa i BHP w pracy energetyka zakładu przemysłowego

DB ENERGY SP. Z O.O. ma zaszczyt zaprosid na szkolenie pt. Ochrona przeciwporażeniowa i BHP w pracy energetyka zakładu przemysłowego DB ENERGY SP. Z O.O. ma zaszczyt zaprosid na szkolenie pt. Ochrona przeciwporażeniowa i BHP w pracy energetyka zakładu przemysłowego szkolenie poszerzone zostanie o zagadnienia związane z Energochłonnością

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję Raport bieżący nr 28/2013 Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję I. Amica Wronki S.A. ( Spółka ) informuje, iż dniu dzisiejszym (tj. 27 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Diakun Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Pan Andrzej Diakun Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A. Pan Andrzej Diakun Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A. Pan Andrzej Diakun, powołany w dniu 20 kwietnia 2016r. na ponowną kadencję na Prezesa Zarządu Spółki, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem

Bardziej szczegółowo

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH Działalność komercyjna i misyjna INSTYTUT SOBIESKIEGO Instytut Sobieskiego jest niezależnym think tankiem, powstałym w 2004 r., który działa w formie fundacji. Misją Instytutu

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Opracowanie dotyczy spółek powstałych na bazie przekształconych samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Marek

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta, Życiorysy zawodowe osób zarządzających: I. Prezes Zarządu Imię i nazwisko: Michał Duniec Zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu od 23 kwietnia 2014 roku Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki 1. Krzysztof Folta Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Pan Krzysztof Folta, powołany w dniu 26 maja 2010r., na czteroletnią kadencję, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem ukończył

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Rafał Twarowski 1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Bardziej szczegółowo

EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ

EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ Studia podyplomowe współfinansowane ze środków UE Uczestnicy Uczestnikami studiów mogą być pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadający

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 26 maja 2011

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 26 maja 2011 Hubert Janiszewski Zasiada w Radzie Nadzorczej PGF S.A. od 1999 roku. Wykształcenie: dr nauk ekonomicznych Politechnika Warszawska, Warszawa, 1982; mgr ekonomii SGPiS, Warszawa, 1969. Obecnie: Złomrex

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja V edycja

Międzynarodowa Konferencja V edycja Międzynarodowa Konferencja V edycja LIBERALIZACJA RYNKU GAZU A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE 7 grudnia 2011. Hotel Westin w Warszawie RAPORT W dniu 7 grudnia 2011 roku w Warszawie odbyła się V edycja międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013 Konferencja Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

1) w latach 1975-1976 w Średzkim Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej jako instruktor,

1) w latach 1975-1976 w Średzkim Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej jako instruktor, ANDRZEJ TOMASZEWSKI PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ Lat 58, wykształcenie wyższe (magister pedagogiki), ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto ukończył

Bardziej szczegółowo

MAREK KRAJEWSKI Prezes Zarządu Grupa Emmerson S.A.

MAREK KRAJEWSKI Prezes Zarządu Grupa Emmerson S.A. MAREK KRAJEWSKI Prezes Zarządu Grupa Emmerson S.A. W związku z faktem, że Zarząd Emitenta powoływany jest na wspólną, 5-letnią kadencję, kadencja pana Marka Krajewskiego na stanowisku Prezesa Zarządu zakończy

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta

Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta Raport bieżący Spółka: SARE SA Numer: 03/2015 Data: 2015-01-15 Typy rynków: NewConnect Rynek Akcji GPW Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta Treść raportu: Zarząd

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu Piotr Górowski Zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy Obecnie zadania służby bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Janusz Rybka Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, Kierunek: Inżynieria Sanitarna, Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Uzyskane tytuły: inżynier inżynierii

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - złożeniem przez Członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu P.A. NOVA S.A.

Prezes Zarządu P.A. NOVA S.A. Ewa Bobkowska Prezes Zarządu P.A. NOVA S.A. Data urodzenia: 29.08.1956 r. Podstawową działalnością wykonywaną przez Panią Ewę Bobkowską jest pełnienie funkcji Prezesa Zarządu P.A. NOVA S.A. Pani Ewa Bobkowska

Bardziej szczegółowo

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Feliks Kulikowski Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Od wielu lat związany z branżą drobiarską, od 1969 roku jest właścicielem gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

W dniu 28 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji następujące osoby:

W dniu 28 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji następujące osoby: Raport bieżący nr: 55 / 2011 Data sporządzenia: 2011-06-28 Temat: Podstawa prawna: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających oraz informacja o rezygnacji z prokury 5 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Forum QP. ISPE Polska. Łódź, r. ISPE Polska

Forum QP. ISPE Polska. Łódź, r. ISPE Polska Forum QP ISPE Polska Łódź, 4-5.04.2017r. Bezpieczeństwo jakości produktu, czyli decyzje Osoby Wykwalifikowanej podejmowane dla odchyleń. Na szkoleniu poznasz praktyczne rozwiązania odchyleń, z którymi

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB 14-15 maja 2015,

Bardziej szczegółowo

Joanna Fałdyga Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Prawa Pracy

Joanna Fałdyga Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Prawa Pracy Polski Krajowy Punkt Centralny i Krajowa Sieć Partnerów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Poland s National Focal Point of EU-OSHA) Joanna Fałdyga Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Sylwetki kandydatów do składu osobowego Zarządu Emitenta (na nową kadencję)

Tytuł: Sylwetki kandydatów do składu osobowego Zarządu Emitenta (na nową kadencję) Raport bieżący 16/2016 Tytuł: Sylwetki kandydatów do składu osobowego Zarządu Emitenta (na nową kadencję) Podstawa Prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2) Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pan Jerzy Biel Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 47 lat Pan Jerzy Biel pełni funkcję Prezesa Zarządu PBS Finanse S.A. (do 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej Termin:

Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej Termin: Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania UŁ ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź tel. (42) 635 49 87 fax (42) 635 49 88 http://www.ctt.uni.lidz.pl e-mail: ctt@uni.lidz.pl Misją CTT

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE

ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE OPCJA CZY REALNA POTRZEBA? 15 LISTOPADA, 2011 R. GDAŃSK, GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Dlaczego Energetyka Jądrowa? Kierunki rozwoju bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Radosław Marter Radosław Marter jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (magister zarządzania i marketingu).

Radosław Marter Radosław Marter jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (magister zarządzania i marketingu). Agnieszka Kruz Agnieszka Kruz jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydział Organizacji i Zarządzania (magister inżynier zarządzania i marketingu), którą ukończyła w 2002 roku. W 2003 roku ukończyła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla wytwarzania energii

Innowacje dla wytwarzania energii Innowacje dla wytwarzania energii 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania energii udzielone dofinansowanie blisko 300 mln.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Barbara Mazgaj Od 1999 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Emil Wąsacz. Obywatelstwo: polskie. Znajomość języków obcych: angielski praktyczna, rosyjski praktyczna. Doświadczenie zawodowe

Emil Wąsacz. Obywatelstwo: polskie. Znajomość języków obcych: angielski praktyczna, rosyjski praktyczna. Doświadczenie zawodowe Raport nr 6 W uzupełnieniu do Raportu nr 3/2010, informującego o powołaniu Zarządu Spółki na kolejną kadencję, poniżej przesyłamy życiorysy Członków Zarządu. I. Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Bardziej szczegółowo

Jagiellońskie Centrum Innowacji zaprasza na szkolenie LIDER INNOWACJI ZASADY RYNKOWEGO WDRAŻANIA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH

Jagiellońskie Centrum Innowacji zaprasza na szkolenie LIDER INNOWACJI ZASADY RYNKOWEGO WDRAŻANIA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH Jagiellońskie Centrum Innowacji zaprasza na szkolenie LIDER INNOWACJI ZASADY RYNKOWEGO WDRAŻANIA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH Jagiellońskie Centrum Innowacji zaprasza na szkolenie LIDER INNOWACJI ZASADY RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu)

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) 1. Wojciech Paździor Przewodniczący Rady Nadzorczej, data upływu kadencji: 09 luty 2019r. była członkiem lub Absolwent Politechniki Śląskiej z 2001r. Akademia Ekonomiczna w Katowicach studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący: 23/2016 - Zgłoszenie kandydatur na stanowiska Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący: 23/2016 - Zgłoszenie kandydatur na stanowiska Członków Rady Nadzorczej Raport bieżący: 23/2016 Temat: Zgłoszenie kandydatur na stanowiska Członków Rady Nadzorczej Zarząd spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna ( Spółka ) informuje, że zgodnie z otrzymaną informacją, Holding Wronki

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Wyniki finansowe Grupy Arteria po 3Q 2013 100 80 Zysk netto przyp. jedn. dominującej [mln PLN] 60 40 20 EBITDA Zysk z działalności

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2009 Powołanie osób zarządzających. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŝące i okresowe

Raport bieŝący nr 19/2009 Powołanie osób zarządzających. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŝące i okresowe Raport bieŝący nr 19/2009 Powołanie osób zarządzających Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŝące i okresowe Zarząd ELEKTROBUDOWA SA informuje, Ŝe Rada Nadzorcza Spółki

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu.

Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. Krzysztof Misiak Członek rady Nadzorczej, lat 35 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. 15.03.1995-15.03.1998 Centrum Operacji Kapitałowych Bank Handlowy SA - Analityk finansowy

Bardziej szczegółowo

śyciorysy CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ TELFORCEONE S.A.

śyciorysy CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ TELFORCEONE S.A. śyciorysy CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ TELFORCEONE S.A. Pan Dariusz Ciborski Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Ciborski - ukończył studia magisterskie w zakresie kierunku informatyka na Politechnice Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU Tomasz Boduszek Prezes Zarządu Pan Tomasz Boduszek jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji (2001 r.). Karierę zawodową rozpoczął

Bardziej szczegółowo