12:40 14:00 14:00 15:00 15:00 16:00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "12:40 14:00 14:00 15:00 15:00 16:00"

Transkrypt

1 Program 27 listopada 2014 r. 09:00 10:20 Rejestracja uczestników 12:40 14:00 Panel dyskusyjny - Strategiczna współpraca sektora nauki, techniki i przedsiębiorstw w transferze wiedzy, nowych technologii oraz rozwoju innowacyjności moderator panelu Ryszard Pregiel, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii 10:20 10:30 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji Mieczysław Borowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego 10:30 11:00 Wystąpienia inauguracyjne 14:00 15:00 Lunch Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki 15:00 16:00 Panel dyskusyjny Innowacje dla bezpieczeństwa minimalizacja kosztów moderator panelu Marek Wilmanowicz, dyrektor Techniczny Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 16:00 16:30 Przerwa kawowa 11:00 12:15 Debata Bezpieczeństwo gospodarcze Polski moderator debaty - Przemysław Ligenza, wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego 16:30 18:00 Panel dyskusyjny cd. 18:00 Zakończenie konferencji Przerwa kawowa 18:30 Gala Lider Bezpieczeństwa Technicznego Kolacja 12:15 12:40 Debata Bezpieczeństwo gospodarcze Polski Mapa inwestycji prezentacja wprowadzająca Inwestycje w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania krytycznych instalacji państwa Ryzyko operacyjne i technologiczne w dużych projektach inwestycyjnych Rola państwa w zapewnianiu bezpieczeństwa gospodarczego Polski Przemysław Ligenza, wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego Determinantą stabilnego wzrostu gospodarczego w sferze realnej jest m.in. ciągłość dostaw energii elektrycznej, gazu, produktów naftowych, chemicznych i petrochemicznych. Infrastruktura, która to umożliwia stanowi infrastrukturę krytyczną państwa. Odpowiednio zaplanowane i realizowane inwestycje w tym obszarze, dostosowane do realnych potrzeb, stanowią o sile gospodarki. UDT, działając w domenie publicznej, jest obecny w każdym z tych działań, jako instytucja ekspercka, wspierająca rozwiązywanie problemów pojawiających się na polu operacyjnym i funkcjonalnym oraz dbająca o bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska. moderator debaty Przemysław Ligenza, wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego Doktor nauk ekonomicznych. Pracował jako dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego w Ministerstwie Gospodarki. Ma doświadczenie w opracowywaniu rozwiązań systemowych w różnych obszarach bezpieczeństwa powszechnego, jak również analizach sektorowych branż strategicznych dla bezpieczeństwa gospodarczego państwa. Jest wykładowcą akademickim.

2 Krystian Pater, członek zarządu ds. produkcji PKN ORLEN SA Marek Sokołowski, wiceprezes zarządu Grupy LOTOS SA Marcin J. Moskalewicz, prezes zarządu PERN Przyjaźń SA Od 1993 r. związany z Petrochemią Płock SA, a następnie z PKN ORLEN, gdzie pełnił funkcję dyrektora wykonawczego ds. produkcji rafineryjnej. W 2007 r. powołany na stanowisko członka zarządu PKN ORLEN i ponownie wybrany na stanowisko członka zarządu PKN ORLEN SA. w 2011 r. W 2014 r. powołany na stanowisko członka zarządu na kolejną, trzyletnią kadencję Zarządu. Obecnie członek zarządu AB ORLEN Lietuva i Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. Pełni funkcje członka zarządu CONCAWE i prezesa Stowarzyszenia Płockich Naftowców. Zarządza, koordynuje i kieruje całokształtem spraw pionów: produkcji, techniki, rozwoju technologii oraz pionu inwestycji związanych z rozwojem technicznym i technologicznym. Nadzoruje również spółki segmentu operacyjnego w strukturze korporacyjnej. Przez wiele lat był członkiem Rad Nadzorczych spółek z sektora finansowego, przemysłowego oraz medycznego m.in.: Huty im. Sendzimira w Krakowie, Polfy Tarchomin SA w Warszawie, PZU NFI Management SA w Warszawie, Resbud SA w Rzeszowie, Formet SA w Bydgoszczy, Biomet SA w Krakowie. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej OLPP Sp. z o.o., Przewodniczącym Rady Nadzorczej Naftoserwisu oraz Członkiem Rady Dyrektorów Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA Jan Chadam, prezes zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Waldemar Wójcik, wiceprezes zarządu PGNiG SA Krzysztof Sadowski, prezes zarządu ENEA Wytwarzanie SA Absolwent Wydziału Wiertniczo-Naftowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada dyplom magistra inżyniera górnictwa naftowego. Z PGNiG SA związany od 1981 r. W latach wybrany na członka Rady Pracowniczej PGNiG. W latach pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PGNiG ds. Górnictwa Naftowego. W latach zasiadał w zarządzie spółki Polish Oil and Gas Company Libya BV. Zawodowo i naukowo od lat związany z branżą energetyczną. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej o specjalności: systemy i urządzenia energetyczne, studia podyplomowe w zakresie ekonomicznych problemów transformacji elektroenergetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym w warunkach rozwoju krajowych i międzynarodowych rynków energii elektrycznej. Od 2013 r. prezes zarządu ENEA Wytwarzanie SA. Absolwent Ak ademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Autor wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego. Od 1998 r. związany z Urzędem Regulacji Energetyki. Pełnił funkcję pełnomocnego przedstawiciela Prezesa URE w Grupie Europejskich Regulatorów Energii i Gazu oraz w Regionalnym Stowarzyszeniu Regulatorów Rynków Energii. Brał udział w pracach Zespołu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej - organie pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. Od 2011 r. wiceprzewodniczący Zarządu CEER. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, wykładowca uczelni wyższych i studiów MBA. Pełnił m.in. funkcje prezesa zarządu Pro Futuro SA w Warszawie oraz członka zarządu Elzab SA w Zabrzu. Był zatrudniony na stanowiskach dyrektora finansowego w Grupie Kapitałowej SIPMA w Lublinie, prezesa zarządu SIP-MOT SA w Zamościu oraz dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego Polkomtel SA. Jest autorem książki oraz kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu finansów i zarządzania. Wojciech Kozak, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych PUŁAWY Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej i studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej. Nadzoruje obszar produkcji, w tym energetykę oraz finanse. Od 2009 r. pełni funkcję członka zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych PUŁAWY.

3 Panel dyskusyjny Strategiczna współpraca sektora nauki, techniki i przedsiębiorstw w transferze wiedzy, nowych technologii oraz rozwoju innowacyjności Programy wspierania innowacji i rozwoju przedsiębiorstw Rola badań naukowych i prac rozwojowych Od innowacji do wdrożenia doświadczenia sektora nauki System wsparcia przedsiębiorstw w dostosowaniu do wymagań ochrony środowiska Innowacyjne programy minimalizacji ryzyka operacyjnego i technologicznego Rola projektów celowych w rozwoju przedsiębiorstw Gospodarka oparta na wiedzy staje się podstawowym czynnikiem rozwoju. Jej innowacyjność, w szczególności innowacyjność technologiczna, wyznacza miejsce kraju na rynku globalnym. Tymczasem jeden z najpowszechniej używanych wskaźników do oceny poziomu innowacyjności przedsiębiorstw odsetek firm, które wdrażają innowacje (produktowe lub procesowe) plasuje Polskę na dalekim miejscu pośród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Pomimo pewnej poprawy w ostatnich latach, proces transferu innowacyjnych rozwiązań z sektora nauki do przedsiębiorstw ciągle jest zbyt słaby. Podniesienie skuteczności współpracy sektora nauki i biznesu nadal pozostaje jednym z najważniejszych celów polityki gospodarczej i naukowej. Poszukiwanie dróg likwidacji barier i ograniczeń w zakresie wdrożeń nowych rozwiązań i lepszego wykorzystania polskiego potencjału intelektualnego powinno być stałą troską wszystkich interesariuszy - przedsiębiorstw prywatnych i państwowych, instytutów badawczych i uczelni, instytucji wsparcia biznesu oraz organów i agencji rządowych i samorządowych. moderator panelu Ryszard Pregiel, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii Prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Pregiel, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii Ukończył wyższe studia techniczne, matematyczne i ekonomiczne oraz studia podyplomowe w zakresie kierowania wielkimi organizacjami gospodarczymi. Stopnie doktora w zakresie telekomunikacji i doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w Politechnice Wrocławskiej. Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Zbigniew Kamieński, z-ca dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki Janusz Samuła, dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Technicznego w Urzędzie Dozoru Technicznego Odpowiedzialny m.in. za innowacyjność, zrównoważony rozwój oraz zagadnienia gospodarki niskoemisyjnej. Inicjator i koordynator przygotowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Inicjator i współtwórca wielu rozwiązań prawnych i organizacyjnych w ochronie środowiska, w tym ustawy Prawo ochrony środowiska, stanowiącej w systemie prawa ekologicznego ustawę generalną. Współautor Strategii rozwoju energetyki odnawialnej. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Pracował w Metallgesellschaft A.G. we Frankfurcie, był także wspólnikiem w spółce prowadzącej działalność na rzecz Toshiba Corporation w Polsce, a następnie konsultantem w Toshiba of Europe Ltd. (London), koordynującej działania korporacyjne Toshiba w Europie. Jest autorem prawie 100 artykułów, zarówno naukowych jak i popularyzujących zagadnienia techniczne.

4 Wiktor Marek Zawieska, z-ca dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń CIOP-PIB Absolwent Politechniki Warszawskiej, doktor habilitowany nauk technicznych. Od 1997 r. z-ca dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego ds. Techniki i Wdrożeń i Sekretarza Naukowego programów wieloletnich dotyczących poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Jest koordynatorem polskich edycji ogólnoeuropejskich kampanii informacyjnych, których celem jest promowanie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy. bryg. dr inż. Jacek Zboina, p.o. dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Państwowego Instytutu Badawczego Specjalizuje się w ochronie przeciwpożarowej, technicznych systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych i ocenie zgodności. Ukończył studia podyplomowe Menedżer Innowacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. Jest oficerem PSP i rzeczoznawcą Komendanta Głównego PSP ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dominik Kowal, z-ca dyrektora Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Specjalista w zakresie zarządzania projektami, transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Autor publikacji oraz prac badawczych z zakresu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Dydaktyk, prowadzący wykłady i zajęcia projektowe z przedsiębiorczości, innowacji oraz zarządzania małymi firmami. Laureat trzeciej edycji rządowego programu wspierania innowacyjności w nauce TOP 500 Innovators. Członek Zarządu Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., spółki celowej AGH. Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego W latach pracował na stanowiskach kierowniczych w PKN ORLEN SA. Następnie był szefem Inwestycji Technologicznych AKJ Capital SA., dyrektorem zarządzającym spółki Centrum Innowacji i Inwestycji Technologicznych, partnerem w spółce ISE i dyrektorem ds. Projektów Strategicznych DGA SA. W latach wiceprezes zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Zakładach Chemicznych Police SA. W latach członek zarządu, dyrektor ds. Strategii i Działalności Operacyjnej Anwil SA. W pełniący obowiązki prezesa zarządu spółki Chemeko. Gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, Rektor-Komendant WAT Absolwent kierunku Fizyka Techniczna na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej. Od 2009 r. profesor nauk technicznych. Specjalista w zakresie optoelektroniki, w tym techniki laserowej. Laureat wielu nagród i wyróżnień wojskowych i cywilnych, w tym m.in. 33 medali na Światowych Wystawach Wynalazków i Innowacji, Komandorii Krzyża Wynalazczości nadanego przez Stowarzyszenie Wynalazców Belgijskich, nagrody Polski Produkt Przyszłości (2002), tytułu Wynalazcy Wojska Polskiego 2002 oraz nagrody Polskie Godło Promocyjne TERAZ POLSKA Współautor 12 patentów i ponad 30 wdrożonych technologii i urządzeń optoelektronicznych Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Z PARP związana od kwietnia 2008 r. Była ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszy UE. Uczestniczyła w przygotowaniu Programu SAPARD. W latach była z-cą prezesa Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Od 2009 r. przewodniczy kapitule konkursu Polski Produkt Przyszłości. Od 2010 r. wchodzi w skład zarządu The European Network of Innovation Agencies TAFTIE. Jest polskim jurorem konkursu European Business Awards. Wojciech Wajda, prezes zarządu WASKO SA Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Do 1988 r. prowadził działalność badawczą i dydaktyczną na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz w Instytucie Fizyki w Zakładzie Akustyki Molekularnej i Kwantowej. Laureat wielu nagród, wyróżnień i odznaczeń za działalność gospodarczą i naukowo-badawczą. Jest głównym założycielem i akcjonariuszem WASKO SA.

5 Panel dyskusyjny Innowacje dla bezpieczeństwa minimalizacja kosztów Rola UDT we wspieraniu innowacyjności w bezpieczeństwie technicznym jako integralnego elementu bezpieczeństwa gospodarczego Zarządzanie ryzykiem jako skuteczne narzędzie do zarządzania, w tym ograniczania strat w przemyśle Wspieranie inicjatyw pobudzających rozwój polskiej gospodarki Strategie rozwojowe polskich przedsiębiorstw Innowacyjne usługi i produkty podnoszące poziom bezpieczeństwa przedsiębiorstw Bezpieczeństwo, opisywane we wszystkich możliwych aspektach, jest naczelną potrzebą człowieka, społeczeństwa i państwa. Ważne jest nie tylko zaakceptowanie tego faktu, ale przede wszystkim aktywne działanie na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa. Działanie, które poza oczywistymi oszczędnościami z tytułu redukcji kosztów i strat wynikających z awarii i nieplanowych przestojów firm produkcyjnych, może stać się jednym z motorów napędowych dla rozwoju całej gospodarki. moderator panelu Marek Wilmanowicz, dyrektor Techniczny Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Marek Wilmanowicz, dyrektor techniczny w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Łukasz Majcher, koordynator Zespołu Automatyki w Urzędzie Dozoru Technicznego Maciej Klimczak, dyrektor Projektów Kluczowych w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów Ze spółką Basell Orlen Polyolefins związany od początku jej powstania w 2003r. Brał udział w budowie i rozruchu jednego z największych kompleksów instalacji polimerowych na świecie. Odpowiedzialny za całość zagadnień związanych z utrzymaniem ruchu oraz inwestycjami. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi przy realizacji złożonych projektów remontowych i inwestycyjnych. Uczestniczył we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań nakierowanych na poprawę niezawodności, dostępności oraz bezpieczeństwa technicznego instalacji. Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Od 2001 r. związany zawodowo z Urzędem Dozoru Technicznego, początkowo jako inspektor w dziale urządzeń ciśnieniowych w Oddziale UDT w Płocku. Od czerwca 2014 r. pełni obowiązki koordynatora Zespołu Automatyki. W UDT odpowiada za działania związane rozwojem i koordynacją usług w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 r. w Elektrowni Bełchatów, gdzie zajmował się m.in. programem kompleksowej modernizacji i rekonstrukcji bloków. Obecnie pełni funkcję dyrektora Optymalizacji Elektrowni Bełchatów. Krzysztof Burek, wiceprezes zarządu RAFAKO SA Od początku kariery zawodowej związany z RAFAKO. Pracę rozpoczął jako projektant w 1986 r. W latach był dyrektorem handlowym, a od 2009 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu kierując pionem handlowym firmy. Jest członkiem zarządu spółki joint-venture SANBEI- RAFAKO w Chinach oraz członkiem rad nadzorczych w spółkach RAFAKO-Engineering oraz spółkach celowych dotyczących realizacji projektu Opole i Jaworzno.

6 Krzysztof Kamiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty ZAK SA Michał Karolak, dyrektor Centrum Szkolenia w Urzędzie Dozoru Technicznego Mirosław Malinowski, prezes zarządu Chemar Rurociągi Sp. z o.o. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Ukończył podyplomowe studia w zakresie organizacji i techniki handlu zagranicznego oraz marketingu Uniwersytetu Gdańskiego. Sprawuje nadzór nad obszarami: produkcji, technologii, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, energetyki oraz inwestycji. Absolwent Wydziału Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. Z Urzędem Dozoru Technicznego związany od 2007 r., początkowo jako inspektor w Zespole Techniki, następnie jako kierownik Wydziału Innowacji i Rozwoju. Od marca 2014 r. pełni obowiązki dyrektora Centrum Szkolenia. W UDT odpowiada za wdrażanie inspekcji w oparciu o analizy ryzyka oraz kompleksowego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa technicznego zakładów sektora przemysłu procesowego oraz zakładów przemysłowych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej. Od 1985 r. związany z Zakładami Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar w Kielcach. W wyniku prywatyzacji utworzonych spółek zależnych, w tym Chemar Rurociągi Sp. z o.o. w 2007 r. objął funkcję prezesa zarządu - dyrektora ds. Strategii i Rozwoju. Od 2012 r. pełni również funkcję prezesa zarządu Chemar Armatura Sp. z o.o. oraz Chemar Service Sp. z o.o. tworzących grupę kapitałową kontynuującą dotychczasową działalność ZUCH i AP Chemar SA. na rynku energetyki zawodowej i przemysłowej. Grzegorz Błędowski, dyrektor ds. techniki w Grupie LOTOS SA Tomasz Przybysławski, dyrektor Biura Techniki PKN ORLEN SA Dariusz Gołębiewski, doktor nauk technicznych Od 2006 r. odpowiada za kompleksowe bieżące utrzymanie ruchu, remonty, okresowe postoje remontowe rafinerii, zagadnienia dozoru technicznego, zarządzanie majątkiem i administrację, zakupy operacyjne, oraz częściowo modernizacje i inwestycje na istniejących obiektach rafinerii. W ostatnich latach pełni istotną rolę w zmianach organizacyjnych struktur utrzymania ruchu w rafinerii w Gdańsku. Absolwent Wydziałów Elektrotechniki i Automatyki oraz Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej. Ukończył podyplomowe studia Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 2010 r. związany z Grupą Kapitałową ORLEN. W latach dyrektor Utrzymania Ruchu w Unipetrol AS w Republice Czeskiej. Od 2013 r. pełni funkcję dyrektora Biura Techniki w PKN ORLEN SA. Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w modelowaniu ryzyka obiektów elektroenergetycznych dla celów ubezpieczeń. Twórca autorskiej metodyki analizy ryzyka dla celów ubezpieczeń - Insurance Risk Analysis Methodology (IRAM). Wykładowca akademicki w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. Autor szeregu publikacji i prac naukowych na temat ubezpieczenia obiektów podwyższonego ryzyka, infrastruktury krytycznej oraz zarządzania ryzykiem. Od 2009 r. kieruje pracami zespołu inżynierów ryzyka w PZU SA.

7 Program 28 listopada 2014 r. 09:00 10:15 Panel dyskusyjny Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem technicznym Piotr Grobelny, PCC Rokita SA dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Prewencji Tomasz Branicki, Grupa LOTOS SA szef Biura Infrastruktury Marek Karpiński, PERN Przyjaźń SA dyrektor Biura Utrzymania Ruchu Adam Nowakowski, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM SA - dyrektor Pionu Eksploatacji Ryszard Sauk, UDT koordynator, Departament Innowacji i Rozwoju Waldemar Pakos, ABB Sp. z o.o. dyrektor 12:15 12:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji Arkadiusz Banaszek, ANWIL SA członek zarządu, dyrektor Operacyjny 10:15 10:45 Przemysław Ligenza, wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego Przerwa kawowa 10:45 12:15 12:30 13:30 Lunch Panel dyskusyjny cd. Wystąpienia Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem technicznym Tomasz Branicki, szef Biura Infrastruktury Grupy LOTOS SA W Grupie LOTOS SA pracuje od 1994 r. na stanowiskach: specjalista ds. zbiorników, inżynier, a następnie koordynator utrzymania ruchu i remontów. Stanowisko szefa Biura Infrastruktury odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu w Grupie LOTOS SA sprawuje od 2006 r. W utrzymaniu ruchu wprowadza nowoczesne metody zarządzania stanem technicznym urządzeń oraz organizacji służb utrzymania ruchu i remontów, skutkujące dostępnością instalacji produkcyjnych powyżej 99%. Adam Nowakowski, dyrektor Pionu Eksploatacji w spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA Od 1992 r. związany z branżą gazowniczą, najpierw pracując w PGNiG SA, a od czasu wydzielenia operatora systemu przesyłowego w 2004 r., w OGP Gaz System SA. Przez 12 lat był polskim przedstawicielem w grupie roboczej zajmującej się problematyką transportu gazu przy Międzynarodowej Unii Gazowniczej (IGU). Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

8 Waldemar Pakos, dyrektor Centrum Realizacji Projektów Bezpieczeństwa Funkcjonalnego w ABB Sp. z o. o. Przez wiele lat związany z sektorem energetyki, ropy i gazu. W latach zarządzał projektami budowy tłoczni gazu Ciechanów, Szamotuły i Zambrów, zlokalizowanych na polskim odcinku rurociągu jamalskiego, w zakresie systemów sterowania, zabezpieczeń i antypompażu. Piotr Grobelny, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Prewencji PCC Rokita SA Arkadiusz Banaszek, dyrektor operacyjny, członek zarządu ANWIL SA Absolwent Politechniki Wrocławskiej kierunku inżynieria chemiczna oraz studiów podyplomowych Politechniki Łódzkiej bezpieczeństwo procesów przemysłowych i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu bezpieczeństwo i higiena pracy. Od początku kariery zawodowej związany z Grupą PCC Rokita w Brzegu Dolnym. W spółkach PCC Rokita wdrażał programy Responsible Care oraz system pomocy w transporcie towarów niebezpiecznych SPOT. Aktywny promotor nowoczesnych systemów zarządzania bezpieczeństwem i optymalizacji procesów przemysłowych. Odpowiada za standardy operacyjne i maksymalizację synergii w Grupie Kapitałowej ANWIL, a także realizację strategii i rozwój kultury organizacyjnej Spółki. Nadzoruje obszary produkcji, logistyki, infrastruktury, utrzymania ruchu, prewencji i BHP. Marek Karpiński, Dyrektor Biura Utrzymania Ruchu PERN Przyjaźń SA Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Od 1975 r. w PERN Przyjaźń SA na stanowiskach: szef utrzymania ruchu, z-ca dyrektora Biura Produkty Finalne, dyrektor Biura Utrzymania Ruchu. Społecznie, Przewodniczący Rady Fundacji Grupy PERN Przyjaźń, członek Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy Politechnice Warszawskiej w Płocku, Rady ds. Innowacyjności i Działalności B-R przy Prezydencie Płocka. Od 1982 r. członek i przewodniczący FSNT Rady Wojewódzkiej i Płockiej NOT. Ryszard Sauk, koordynator w Zespole Bezpieczeństwa Procesowego Urzędu Dozoru Technicznego Absolwent Inżynierii Chemicznej i Procesowej na Politechnice Szczecińskiej. Pracował w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych INSTAL SA, gdzie nadzorował wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych i konstrukcji stalowych, a także budowę instalacji przemysłowych. W 2000 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Dozoru Technicznego. Ekspert ds. bezpieczeństwa procesowego, specjalizuje się w analizie HAZOP. Analizował wiele strategicznych instalacji krajowych i zagranicznych.

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności Gość Specjalny Kongresu: Prof. Marek Belka Patronat honorowy Partnerzy strategiczni Partner merytoryczny Partnerzy KOMITET HONOROWY Szanowni Państwo, Pragnę wszystkich Państwa serdecznie powitać na VII

Bardziej szczegółowo

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia:

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia: Główne zagadnienia: REGULACJE DYREKTYWY SEVESO III NOWE OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO ZAKŁAD O DUŻYM I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA AWARII WYMAGANA DOKUMENTACJA ZAKŁADOWA W ZW. Z ZAPOBIEGANIEM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych

Studia podyplomowe. Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Studia podyplomowe Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Lista wykładowców z PWr.* Dr hab. inŝ. Paweł Malinowski adiunkt I-33 Prof. nadzw. Dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013

WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013 WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013 SEKRETARIAT PNJ Ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa Tel. Fax.: 22/ 630 96 63, 826 35 05 www.pnj, pnj@kig.pl KOMUNIKAT SEKRETARIATU KONKURSU POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012 Profesjonalizm Kreatywność Rzetelność wiedza stwarza możliwości RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012 PLANOWANE ZMIANY I TRENDY W REGULACJACH NOWY MODEL RYNKU ENERGII I CENY WĘZŁOWE 29-30 marca 2012, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Opiekunowie merytoryczni. i trenerzy Akademii POLRISK

Opiekunowie merytoryczni. i trenerzy Akademii POLRISK Opiekunowie merytoryczni 2014 i trenerzy Akademii POLRISK Partner honorowy Akademii POLRISK Partner prawny Akademii POLRISK Copyright by Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Warszawa 2013-2014 Załącznik

Bardziej szczegółowo

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW 6 7 września 2012 Jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego? Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum, Gołębia 24 Honorowy

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in.

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in. RYNEK GAZU W POLSCE W gronie prelegentów znajdą się m.in. przedstawiciele: PGNiG S.A. Urzędu Regulacji Energetyki Instytutu Studiów Energetycznych Forum Odbiorców Rynku Energii i Gazu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011 Raport Roczny 2 Raport Roczny Spis treści Niniejsza publikacja jest pierwszym zintegrowanym raportem GAZ-SYSTEM S.A., który opisuje podjęte przez spółkę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentuje

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w praktyce

Zarządzanie ryzykiem w praktyce Jedyna na polskim rynku konferencja w sposób tak praktyczny omawiająca zintegrowane zarządzanie portfelem ryzyk w różnych typach przedsiębiorstw Partner Konferencji Zarządzanie ryzykiem w praktyce 11 3

Bardziej szczegółowo

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES Spółek Giełdowych SEG 15 października 2009 Warszawa - Zamek Królewski Partnerzy Kongresu Partner merytoryczny Spółki giełdowe po kryzysie finansowym Szanowni

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Szanowni Śląscy Menedżerowie

Szanowni Śląscy Menedżerowie Katowice 2012 ŚLĄSCY MENEDŻEROWIE ZAPRASZAJĄ Szanowni Śląscy Menedżerowie Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów kontynuuje działalność Stowarzyszenia Absolwentów Katowickiej Szkoły Menedżerów powstałego 20-lat

Bardziej szczegółowo

NAJWA NIEJSZE NAGRODY I WYRÓ NIENIA PRZYZNANE SPÓ KOM Z GRUPY ORLEN W 2012 ROKU

NAJWA NIEJSZE NAGRODY I WYRÓ NIENIA PRZYZNANE SPÓ KOM Z GRUPY ORLEN W 2012 ROKU NAJWA NIEJSZE NAGRODY I WYRÓ NIENIA PRZYZNANE SPÓ KOM Z GRUPY ORLEN W 2012 ROKU PKN ORLEN» Laureat prestiżowego rankingu Najcenniejszych Polskich Marek MARQA (już po raz szósty z rzędu) organizowanego

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza PKN ORLEN

Rada Nadzorcza PKN ORLEN Spis treści Rada Nadzorcza PKN ORLEN... 5 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN... 6 Zarząd PKN ORLEN... 8 List Prezesa Zarządu PKN ORLEN... 10 Kim jesteśmy... 14 Strategia Grupy ORLEN... 22

Bardziej szczegółowo

W swojej 25 letniej karierze zawodowej związanej z Instytutem pełniła wiele funkcji na różnych

W swojej 25 letniej karierze zawodowej związanej z Instytutem pełniła wiele funkcji na różnych WYKŁADOWCY Wykładowcy prowadzący zajęcia a ze słuchaczami to przede wszystkim praktycy, menedżerowie, członkowie kadry zarządzającej, rozwijający przedsiębiorstwa w branży life science na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie Optymalizacja zużycia w praktyce 4-5 grudnia 2014, Warszawa Dowiedz się jak zaoszczędzili: Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

Liderzy Programu Samorządowa Polska

Liderzy Programu Samorządowa Polska Liderzy Programu Samorządowa Polska Warszawa, listopad 2013 liderzy Programu Samorządowa Polska Wydawca: Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo