SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II"

Transkrypt

1 SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II Ek TEMAT: W drodze na maturę przez anglojęzyczną literaturę Konflikt pokoleń rozumienie tekstu czytanego i słuchanego. PROWADZĄCY: nauczyciel mianowany Izabela Zacłona POZIOM ZAAWANSOWANIA: średniozaawansowany (intermediate) I.GŁÓWNE ZAGADNIENIA LEKCJI: Lekcja dotyczy doskonalenia głównych sprawności językowych w kontekście ćwiczeń przygotowujących do egzaminu maturalnego. W tym przypadku są to rozumienie literackiego tekstu wiersza, tekstu słuchanego oraz przeprowadzenie rozmowy sterowanej na temat relacji dorosły vs nastolatek. ( Dział tematyczny według syllabusa maturalnego ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE). Uczniowie utrwalą technikę rozwiązywania zadań typu dobieranie rozmówców do wypowiedzi w przypadku tekstu czytanego oraz poszerzą słownictwo dotyczące nakazów i zakazów na podstawie tekstu literackiego co będzie również stanowiło podstawę do przeprowadzenie rozmów sterowanych związanych z relacjami dzieci rodzice. II. Cele lekcji: Po zakończeniu lekcji uczeń powinien: - utrwalić techniki rozwiązywania zadań typu dobieranie na rozumienie teksu słuchanego - umieć przeprowadzić rozmowy sterowane dotyczące problematycznych sytuacji związanych z relacjami rodzice dzieci ( relacjonowanie wydarzeń oraz negocjowanie),wyrażać opinie o konflikcie pokoleń III. Uwagi dotyczące realizacji lekcji: Temat może być zrealizowany w trakcie jednej jednostki lekcyjnej przy wykorzystaniu kopii materiałów z tekstem wiersza oraz rozmów sterowanych. IV. Metody pracy: Lekcję tą dobrze jest przeprowadzić według podejścia komunikacyjnego, a więc połączenia różnych metod: metody konwersacyjnej włączanie ucznia do uczestnictwa w rozmowach toczących się w języku obcym, metody kognitywnej: przyswajanie języka przez ucznia ma charakter innowacyjny, twórczy, prawo do błędów, metody naturalnej nauczanie zbliżonej do naturalnej formy komunikacji, wyeliminowanie stresu V. Środki dydaktyczne: - kserokopia wiersza CHIVVY ze zbioru A Window on Literature autor: Gillian Lazar (wyd. Cambridge University Press) - kserokopie rozmów sterowanych oraz tekstu słuchanego publikacja Język angielski poziom podstawowy Matura 2008 autor: Ilona Gąsiorkiewicz Kozłowska (wyd. Omega) - kopie materiałów z zadaniem domowym(blockbuster 4 Portfolio wyd. Express Publishing) - magnetofon, płyta CD - tablica VI. Pojęcia: Chivvy, to stare, to point, to pick your nose, to drag your feet, a hankie, to pull your socks up, to interrupt, to make up sb s mind

2 VII. Elementy zgodności z podstawą programową: Treści nauczania: - Słownictwo dotyczące życia codziennego - Rozwijanie sprawności mówienia - Rozwijanie sprawności czytania - Rozwijanie integracji sprawności językowych - Nabywanie umiejętności językowych poprzez kontakt z autentycznymi wypowiedziami pisemnymi -Korzystanie z wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie nauki pozostałych przedmiotów - Rozwijanie indywidualnych strategii uczenia się VIII. Przebieg lekcji: a) WPROWADZENIE: - nauczyciel wyjaśnia problematykę lekcji oraz jej cel - nauczyciel pisze na tablicy słowo a grown-up prosząc uczniów aby podali swoje skojarzenia z tym słowem, stworzyli definicję tego słowa ( nauczyciel klasa) - nauczyciel rozdaje karty pracy i prosi uczniów aby przyjrzeli się ilustracjom i wypisali stwierdzenia jakie mogłyby paść z ust dorosłych obserwujących pokazane na obrazkach ilustracje(praca w grupach 3-4 osoby) - wspólna analiza odpowiedzi ( nauczyciel uczniowie) b) ROZWINIĘCIE: ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO - nauczyciel rozdaje uczniom wiersz o tytule CHIVVY ( autor :Michael Rosen), objaśnia tematykę wiersza oraz znaczenie tytułu - nauczyciel prosi uczniów aby wysłuchali uważnie treści wiersza i zaznaczyli te zdania w wierszu, które wypisali wcześnie pod ilustracjami (praca indywidualna, praca w parach) - analiza odpowiedzi ( nauczyciel uczniowie),. ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO -nauczyciel pisze na tablicy termin GENERATION GAP prosząc uczniów o próbę definicji tego terminu - nauczyciel prosi uczniów aby zapoznali się z opiniami na temat konfliktu pokoleń a następnie po dwukrotnym wysłuchaniu pięciorga nastolatków przyporządkowali każdej osobie jedną lub dwie opinie.(praca indywidualna) - wspólne sprawdzenie poprawności wykonania zadania Zapoznaj się z opiniami od A do G na temat konfliktu pokoleń. Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź pięciorga nastolatków na ten temat. Przyporządkuj każdej osobie jedną lub dwie opinie. A B C D E F G I d like adults to treat me with respect. We often quarrel about what I should wear. I don t mind getting advice from adults. I don t want to live with my parents anymore. I want to be treated like an adult. There are ways to avoid conflicts between parents and children. My parents don t accept my ambitions. Klucz: 1E, 2D, 3A, 4B, G, 5C, F ROZMOWA STEROWANA - nauczyciel wprowadza uczniów w typ i tematykę rozmowy którą mają za zadanie przeprowadzić - uczniowie mają podać dwa najczęstsze powody kłótni nastolatków z rodzicami

3 RELACJONOWNIE WYDARZEŃ (praca w parach) Rozmawiasz z kolegą/koleżanką z kursu językowego w Anglii na temat konfliktu pokoleń. Opowiedz mu/jej o swoim ostatnim nieporozumieniu z rodzicami. - powiedz jak doszło do konfliktu - opisz reakcję rodziców - wspomnij o swoich odczuciach związanych z tą sytuacją -nauczyciel monitoruje klasę a następnie prosi jedną z par o przedstawienie dialogu c) ZAKOŃCZENIE: -Nauczyciel pyta uczniów o pomysły na lepsze relacje z rodzicami ZADANIE DOMOWE -nauczyciel rozdaje uczniom karty z treścią zadania domowego -uczniowie mają za zadanie napisać krótkiego maila z poradami dla rówieśnika który nie może znaleźć wspólnego języka z rodzicami, są zbyt surowi, nie pozwalają mu wychodzić na przyjęcia i wracać do domu o późnej porze, nie może także słuchać głośnej muzyki. DODATKOWE UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI LEKCJI: Jeśli zajdzie potrzeba nauczyciel może poprosić uczniów aby rozmowę sterowaną przeprowadzili w parach a opcję wykonania dialogu przez jedną lub dwie pary na forum klasy przełożyć na lekcję następną jako formę rozgrzewki językowej. W przypadku szybszego wykonania zadań przewidzianych na jednostkę lekcyjną, nauczyciel może zastosować burzę mózgów jako element przygotowawczy do wykonania zadania domowego. Jeśli wystarczy czasu: - nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy ( 4-5 osób), następnie wyznacza w każdej grupie ucznia, który odegra rolę rodzica oraz uczniów odgrywających rolę dzieci. Uczeń -rodzic odczytuje wiersz jednocześnie wskazuje na poszczególne dziecko żądając zaprzestania irytujących go czynności - wspólna analiza uczuć( nauczyciel wypisuje sugestie na tablicy).

4 KARTA PRACY CHIVVY by MICHAEL ROSEN Grown-ups say things like: Speak up. Don t talk with your mouth full Don t stare Don t point Don t pick your nose Sit up Say please Less noise Shut the door behind you Don t drag your feet Haven t you got a hankie? Take your hands out of your pockets Pull your socks up Stand up straight Say thank you Don t interrupt No one thinks you are funny Take your elbows off the table Can t you make your OWN Mind up about anything? DICTIONARY: To stare gapić się To point pokazywać palcem To pick your nose dłubać w nosie To drag your feet włóczyć nogami To interrupt przerywać komuś Elbows łokcie To make your own mind up about sth samodzielnie podjąć decyzję

5 You are the agony aunt for a teen magazine. Read Bob s problem and write a response. Dear Problemsolvers, My parents are too strict. They won t let me stay out late at night or go to parties with my friends. They don t let me play my music loud either. I feel frustrated and angry. What can I do? Please give me some advice. Yours, Bob.. Yours truly, Problemsolvers Źródło: Portfolio Blockbuster 4, wyd. Express Publishing

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 2 EK

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 2 EK SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 2 EK TEMAT: The Internet: a blessing or a curse? the role of the Internet in the learning process. (Internet: przekleństwo czy błogosławieństwo?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. DLA PRZEDSZKOLI Magdalena Appel Joanna Zarańska Ewa Piotrowska SPIS

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.

Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ AUTOR: EDYTA MIERZWA, MAGDALENA KRZAKIEWICZ -ROSPOND-

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA PRIME TIME plus UPPER INTERMEDIATE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) ON SCREEN Upper-Intermediate / B2 Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Autor: mgr Krzysztof Klecha Przedmiot: język angielski Etap edukacyjny: II etap edukacyjny, V, VI klasa szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Jakość i ocenianie. Inteligencje wielorakie Strategie uczenia się CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI. W numerze: a także:

Jakość i ocenianie. Inteligencje wielorakie Strategie uczenia się CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI. W numerze: a także: CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Kwartalnik, nr 4/2011 Języki Obce w Szkole W numerze: Jakość i ocenianie a także: Inteligencje wielorakie Strategie uczenia się Drodzy Czytelnicy, wraz z początkiem 2012 roku

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-V SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W KOSZALINIE

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-V SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W KOSZALINIE AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-V SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W KOSZALINIE Autor: mgr Dorota Nawrot Przedmiot: język angielski Etap edukacyjny: II etap edukacyjny:

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI AGNIESZKA PRZYGODZKA LIDIA WRONA ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI OD 2,5 LAT Jaworzno 2009 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... str. 3 1.1. OPIS PROGRAMU...... str. 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Język angielski i niemiecki Scenariusze zajęć

Język angielski i niemiecki Scenariusze zajęć quame omnimus si occus quiatibus et audipsae aborit as re dolor sus is aut alit inum facernatis a vitatio optatem veliqua ecatias eos eos debit es quisto quid quiae perciumquae nonet id et et t eriatibus

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Kurs (IV.1) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

Rola telefonu komórkowego w pokonaniu lęku językowego związanego z kształceniem sprawności mówienia na lekcji języka obcego

Rola telefonu komórkowego w pokonaniu lęku językowego związanego z kształceniem sprawności mówienia na lekcji języka obcego Konińskie Studia Językowe Katedra Filologii, Wydział Społeczno-Humanistyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie KSJ 2 (1). 2014. 71-86 http://ksj.pwsz.konin.edu.pl Rola telefonu komórkowego w

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Planujemy podróż z Londynu do Edynburga JĘZYK ANGIELSKI

Planujemy podróż z Londynu do Edynburga JĘZYK ANGIELSKI Planujemy podróż z Londynu do Edynburga JĘZYK ANGIELSKI Scenariusz powstał w wyniku współpracy zespołu nauczycieli, trenerów i autorów: Anna Kumor- Wrona, Agnieszka Osuchowicz, Mariusz Rudziński, Grażyna

Bardziej szczegółowo

mgr Izabela Zacłona Autorski program pracy z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej.

mgr Izabela Zacłona Autorski program pracy z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej. mgr Izabela Zacłona Autorski program pracy z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej. Nowożytne języki obce stanowią obecnie nieodłączny element polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Portfolio of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: 518717-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP

Portfolio of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: 518717-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP Portfolio Of Integration Zeszyt Inte(g)ra(k)cji (wersija rok akademicki 2012/2013) Projekt Multilateralny Comenius i Umowa grantowa numer: 518717-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP Projekt ten został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS w roku szkolnym 2012/2013 Autor: mgr Sylwia Krause Radlin 2012 Celem wychowania

Bardziej szczegółowo