Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego z perspektywy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego z perspektywy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu"

Transkrypt

1 Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego z perspektywy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Elżbieta Gołata Katedra Statystyki Poznan, 25 kwietnia 2013 r.

2 Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego Gratulując pięknego Jubileuszu 50-lecia Urzędu Statystycznego w Poznaniu Panu Dyrektorowi dr Jackowi Kowalewskiemu oraz wszystkim Pracownikom życzymy kolejnych lat owocnej i pełnej sukcesów działalności, satysfakcji z osiągnięć w rozwijaniu metodologii i upowszechnianiu wiedzy statystycznej, a także pomyślności w życiu osobistym dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP Kierownik Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

3 Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego Statystyka źródło informacji źródło wiedzy 1. Spisy ludności 2. Demografia, perspektywy rozwoju miasta i regionu 3. Studia źródłoznawcze 4. Jakość danych 5. Metodologia badań regionalnych 6. Statystyka Małych Obszarów 7. Statystyka regionalna, statystyka miejska 8. Statystyka przestrzenna

4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Statystyczna Karta historii Poznania, 2008, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Statystycy Polscy, 2012, red. M. Krzysko, Wystawa: Statystyka w Wielkopolsce Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego Główne nurty badań statystycznych w Poznaniu 1. Statystyka w doświadczalnictwie rolniczym i biometria 2. Probabilistyka i statystyka matematyczna 3. Statystyka w naukach medycznych 4. Statystyka w naukach technicznych 5. Statystyka społeczno-ekonomiczna

5 Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego Główne nurty badań statystycznych w Poznaniu 1. Statystyka w doświadczalnictwie rolniczym i biometria Katedra Doświadczalnictwa Rolniczego i Biometrii, Wydział Rolniczo-Leśny Uniwersytetu Poznańskiego ( ) - prof. Stefan Barbacki Katedra Genetyki i Hodowli Roślin (1951), Wyższa Szkoła Rolnicza, Zakład Doświadczalnictwa Rolniczego i Biometrii - prof. Stefan Barbacki Katedra Statystyki Matematycznej (1963), Wyższa Szkoła Rolnicza/Akademia Rolnicza (1972) - prof. Regina Elandt, prof. Tadeusz Caliński (1968), Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych (1988), Akademia Rolnicza / Uniwersytet Przyrodniczy (2008) prof. Anita Dobek Polskie Towarzystwo Biometryczne, 26 maja 1961 roku Jan Czekanowski, Tadeusz Caliński, Mirosław Krzyśko, Bronisław Ceranka, Stanislaw Mejza, Krystyna Katulska, Wiesław Wagner

6 Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego Główne nurty badań statystycznych w Poznaniu 2. Probabilistyka i statystyka matematyczna Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej, Wydział Matematyki i Informatyki UAM - prof. Mirosław Krzyśko, prof. Krystyna Katulska Kierunki prowadzonych badań to: wielowymiarowe metody statystyki matematycznej, teoria eksperymentu, metody probabilistyczne w teorii niezawodności, analiza szeregów czasowych 3. Statystyka w naukach medycznych Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (1973) - prof. Jerzy Moczko Kierunki prowadzonych badań to: cyfrowe przetwarzanie sygnałów biologicznych, biostatystyka, modele wielowymiarowe w naukach medycznych i przyrodniczych, matematyka stosowana, zastosowania informatyki medycznej, przetwarzanie i analiza obrazów w modelowaniu neuronowym, kształcenie zdalne

7 Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego Główne nurty badań statystycznych w Poznaniu 4. Statystyka społeczno-ekonomiczna Katedra Statystyki Uniwersytetu Poznańskiego ( ), ( ) - prof. Marcin Nadobnik Wyższa Szkoła Handlowa (1926) / Akademia Handlowa (1938), wykłady i seminaria ze statystyki prof. Marcin Nadobnik Katedra Statystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna ( ) prof. Marcin Nadobnik prof. Stanisław Waszak prof. Tadeusz Puchalski Instytut Statystyki i Ekonometrii prof. Tadeusz Puchalski Wyższa Szkoła Ekonomiczna / Akademia Ekonomiczna (1974) Instytut Cybernetyki Ekonomicznej prof. Tadeusz Puchalski (do 1978), prof. Zbigniew Czerwiński Pracownia Statystyczna - prof. Stanisław Wierzchoslawski Zakład Statystyki i Demografii - prof. Stanisław Wierzchoslawski Pracownia Demometrii - prof. Mieczysław Kędelski 1991 Katedra Statystyki i Demografii - prof. Mieczysław Kędelski (do 1998), prof. Iwona Roeske-Slomka 1993 Katedra Statystyki prof. Jan Paradysz (do 2008), dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP

8 Marcin Nadobnik ( ) , pracownik Krajowego Biura Statystycznego we Lwowie 1919, Naczelnik wydziału w Głównym Urzędzie Statystycznym , kierownik Katedry Statystyki WSE Wielce zasłużony dla poznańskiego środowiska naukowego, prekursor statystyki akademickiej i publicznej w Poznaniu, Współorganizator GUS, Wybitny statystyk i demograf, wielki patriota Doktorat (1908, Uniwersytet w Gryfii), Die Abnahme des durchschnittlichen Heiartsalters in Deutschland (Spadek przeciętnego wieku zamążpójścia w Niemczech) Habilitacja (1920, Uniwersytet Lwowski) Wybrane prace związane z Powszechnymi Spisami Ludności w 1921 i 1931 r. Pierwszy spis ludności w Polsce (1922) Prace Obszar i ludność b. dzielnicy pruskiej (1921) Spis ludności (1921) Wyniki spisu ludności (1922) Ludność Polski (1922) Ludność Polski według ostatniego spisu z uwzględnieniem statystyki narodowościowej w okręgach wyborczych (1922) Obszar i ludność Polski (1929) Powojenny rozwój ludności (1930) Ludność Polski w 1931 r. (1932) Niemcy w województwach zachodnich w świetle spisu ludności z 1931 r. (1933) Wyludnianie się wsi wielkopolskiej (1937) Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Statystyczna Karta historii Poznania, 2008, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Statystycy Polscy, 2012, red. M. Krzysko,, GUS, Warszawa

9 Źródło: K. Kruszka, 2010, Profesor Marcin Nadobnik statystyk, demograf, patriota, Seminarium z okazji wręczenia nagród w Wielkopolskim Konkursie wiedzy statystycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Statystyka mnie dotyka, r. 50 lecie Urzędu Statystycznego w Poznaniu Marcin Nadobnik ( ) W latach dr Marcin Nadobnik był pracownikiem Krajowego Biura Statystycznego we Lwowie, którym kierował prof. Józef Buzek. W tym czasie ogłosił drukiem wiele prac o stosunkach ludnościowych i narodowościowych w Galicji

10 Stanisław Waszak ( ) , pracownik Urzędu Statystycznego Stołecznego miasta Poznania, od 1936 r. Zastępca Dyrektora Urzędu , naczelnik Miejskiego Biura Statystycznego w Poznaniu , kierownik Katedry Statystyki WSE , prorektor WSE Wybitny statystyk i demograf, wielce zasłużony dla poznańskiego środowiska naukowego oraz praktyki statystycznej Doktorat (1945, Uniwersytet Poznański), Technika opracowań statystycznych a wiarygodność wyników Habilitacja (1951, Uniwersytet Poznański), Problemy ludnościowe Niemiec w I i II wojnie światowej Wybrane prace: U źródeł naszego ubóstwa (Studium statystyczno-ekonomiczne o skutkach społecznych pijaństwa) (1935) Rozwój stosunków mieszkaniowych w Poznaniu w latach (1943) Poznań w świetle spisu z 1931 r. (1936) Ludność miasta Poznania w okresie (1945) Krytyczna bibliografia niemieckich spisów ludności na ziemiach polskich (1947) Ludność i zabudowa mieszkaniowa miasta Poznania w XVI i XVII wieku (1954) Poznań w świetle badań demograficzno-statystycznych (1955) Dzietność rodziny mieszczańskiej i ruch naturalny ludności miasta Poznania w końcu XVII i w XVIII (1956) Prognoza ludnościowa miasta Poznania do roku 1980 (1960) Sytuacja demograficzna Województwa Poznańskiego w latach powojennych oraz perspektywy jej dalszego rozwoju do 1980 r. (1961) Tablice wymieralności Polski 1958/59 (1961) Perspektywy demograficzne Polski w świetle obecnego niżu urodzeń i nadchodzącego wyżu zatrudnienia (1963) Zainteresowania naukowe: Teoria statystyki, demografia, prognozowanie demograficzne, demografia historyczna, studia źródłoznawcze, statystyka miejska, rozwój demograficzny Poznania, tablice wymieralności w przekroju terytorialnym

11 Tadeusz Puchalski ( ) , pracownik Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Warszawie i Poznaniu (1945) , dyrektor Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Kadr Pedagogicznych w Poznaniu , Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu , Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie, Kierownik Katedry Statystyki , Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Statystyki (od 1965 Kierownik) Zakład Statystyki Matematycznej, Zakład Statystyki Ogólnej Współpracował z Instytutem Zachodnim, członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN Współpracował z GUS Nauczyciel statystyki, praktyk, zasłużony dla rozwoju Poznania, i województwa Doktorat (1948, Uniwersytet Poznański), Place realne pracowników Kolei Państwowych w 1945 i 1946 r. Wybrane prace: Statystyka. Wykład podstawowych zagadnień z ćwiczeniami (1969) Elementy statystycznej kontroli jakości (1967) Statystyka opisowa (1971) Wnioskowanie statystyczne. Statystyka matematyczna (1971) Zainteresowania naukowe: teoria statystyki,

12 Stanisław Borowski ( ) , pracownik Miejskie go Biura Statystycznego w Poznaniu , Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Statystyki, Zakład Statystyki Ekonomicznej w Instytucie Statystyki i Ekonometrii , kierownik Katedry Statystyki WSE , prorektor WSE/AE Przewodniczący Komitetu Nauk Demograficznych PAN Członek Rady Naukowej Głównego Urzędu Statystycznego Członek Rządowej Komisji Ludnościowej Członek Międzynarodowej Unii Badań Ludnościowych Niekwestionowany autorytet naukowy w zakresie statystyki i demografii Doktorat (1960, Uniwersytet Poznański), Kształtowanie się rolniczego rynku pracy w Wielkopolscy w okresie wielkich reform agrarnych Habilitacja (1963, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie), Rola czynnika ludzkiego w ekonomicznym rozwoju Wielkopolski Wybrane prace: Rozwój demograficzny i problem maltuzjański na ziemiach polskich pod panowaniem niemieckim w latach (1970) Emigracje i równowaga społeczna podczas rewolucji demokratycznej w Europie Środkowej i w niektórych krajach sąsiadujących (1971) Ewolucja reprodukcji ludności w Poznaniu w świetle badań nad rodzinami z przełomu XIX i XX w. oraz bieżącego stulecia (1971) Przemiany demograficzne i społeczno-zawodowe w Wielkopolsce w latach (1975) Procesy demograficzne w mikroregionie Czacz w latach (1976) Prawdopodobieństwa powiększenia rodziny w mikroregionie Czacz od XVII do XX wieku (1977) Odraczanie potomstwa w Poznaniu w rodzinach z przełomu XIX i XX w. oraz z bieżącego stulecia (1977) Zainteresowania naukowe: demografia, reprodukcja ludności, demografia historyczna, studia źródłoznawcze, rozwój regionalny

13 Stanisław Borowski ( ) , pracownik Miejskie go Biura Statystycznego w Poznaniu , Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Statystyki, Zakład Statystyki Ekonomicznej w Instytucie Statystyki i Ekonometrii , kierownik Katedry Statystyki WSE , prorektor WSE/AE Przewodniczący Komitetu Nauk Demograficznych PAN Członek Rady Naukowej Głównego Urzędu Statystycznego Członek Rządowej Komisji Ludnościowej Członek Międzynarodowej Unii Badań Ludnościowych Niekwestionowany autorytet naukowy w zakresie statystyki i demografii

14 Stanisław Wierzchosławski ( ) 1951, pracownik Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu , Wicedyrektor Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej , Kierownik Pracowni Statystycznej , Kierownik Zakładu Statystyki i Demografii Dyrektor Centrum Badań nad Rodziną Wybitny statystyk i demograf, wielce zasłużony dla poznańskiego środowiska naukowego oraz praktyki statystycznej Doktorat (1962, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu), Efektywność handlu wiejskiego w świetle badań ankietowych Wybrane prace: Wielodyscyplinowość i intedyscyplinarność statystycznych badań zjawisk społecznych (1996) Stanisław Borowski. Szkice z teorii reprodukcji ludności - prace wybrane (1983) Ewolucja badan nad rodzina w Polsce (1994) Rodzina w okresie transformacji demograficznej i społeczno-ekonomicznej (1997) Rodzina i gospodarstwo domowe w środowisku wielkomiejskim (2009) Zainteresowania naukowe: Statystyka handlu, demografia, reprodukcja ludności, mikrostruktury ludnościowe, przeobrażenia mikro- i makrostruktur demograficznych w przekroju terytorialnym,

15 Centrum Badań nad Rodziną ( ) Stanisław Wierzchosławski jednostka naukowo-badawcza, prowadząca badania statutowe z zakresu makro- i mikrostruktur ludnościowych, rodziny i gospodarstwa domowego. Badania Centrum obejmowały: demograficzne i społeczne uwarunkowania rodziny i gospodarstwa domowego w skali ogólnokrajowej na ziemiach polskich w ujęciu sekularnym (XIX, XX, XXI wiek), przeobrażenia struktur demograficznych ludności w Wielkopolsce i regionach polsko-niemieckiego pogranicza, studia nad modelowaniem rodziny i gospodarstwa domowego. Dociekania Centrum oparte były na własnej dokumentacji źródłowej, tworzonej drogą badań ankietowych, których wyniki gromadzono w unikalnym Banku Informacji o Rodzinie i Gospodarstwie Domowym

16 Centrum Badań nad Rodziną ( ) Źródło: Wystawa: Statystyka w Wielkopolsce

17 Mieczysław Kędelski ( ) 1970, pracownik Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu , Kierownik Pracowni Demometrii , Kierownik Katedry Statystyki i Demografii Członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN Przewodniczący Sekcji Demometrii Komitetu Nauk Demograficznych PAN Wybitny statystyk i demograf Doktorat (1971, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu), Habilitacja (1983, Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Szacowanie potencjału życiowego ludności w Polsce Wybrane prace: Statystyczne metody badania relacji cen na przykładzie cen wysoce elastycznych (1974) Rozwój demograficzny Poznania w XVIII i na początku XIX wieku (1972) Próba rekonstrukcji porządku wymierania w Wielkopolsce w okresie rewolucji demograficznej (1980) Wielostrumieniowe tablice trwania życia ludności Polski w przekroju miast-wieś (1981) Perspektywy demograficzne Poznania (1994) Umieralność i trwanie życia ludności Wielkopolski (1996) Fikcja demograficzna w Polsce i w RFN (Ze studiów nad migracjami zagranicznymi) (1990) Zainteresowania naukowe: Statystyka ekonomiczna, metody analizy relacji cen wolnorynkowych, demografia, demometria, determinanty reprodukcji ludności, aktywność zawodowa, trwanie życia, demografia historyczna, koniunktura demograficzna, studia źródłoznawcze

18 Mieczysław Kędelski ( ) 1970, pracownik Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu , Kierownik Pracowni Demometrii , Kierownik Katedry Statystyki i Demografii Członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN Przewodniczący Sekcji Demometrii Komitetu Nauk Demograficznych PAN Wybitny statystyk i demograf

19 Podpisanie porozumienia miedzy Prezesem GUS i Rektorem AE w Poznaniu o powołaniu Centrum Statystyki Regionalnej, marzec 1995

20 Centrum Statystyki Regionalnej ( ) Jan Paradysz Centrum Statystyki Regionalnej powstało na mocy porozumienia między Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego i Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego. Skupiało pracowników naukowych poznańskich wyższych uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Akademii Rolniczej, Akademii Wychowania Fizycznego, Urzędu Statystycznego w Poznaniu, urzędów administracji terenowej. Centrum podejmowało kluczowe problemy dla polskiej statystyki publicznej. Badania Centrum obejmowały: Rozwój metodologii estymacji pośredniej, Ocena systemu statystyki społecznej w okresie transformacji gospodarczo-politycznej Polski Organizacja źródeł zasilania w statystyce regionalnej Integracja baz danych jako podstawowe źródło zasilania w statystyce regionalnej Statystyka małych obszarów i pokrewne metody estymacji w warunkach skąpej liczebności próby Wykorzystanie statystyki małych obszarów w komputerowych systemach informacji przestrzennej Internetowa Panorama Gmin, Miast i Regionów EURAREA - Zwiększanie efektywności technik estymacji dla małych obszarów dla potrzeb europejskich Komputerowe systemy informacji o przestrzeni MapInfo i GeoInfo jako narzędzia statystyki regionalnej Zintegrowany system informacji o regionalnym i lokalnym rynku pracy Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy Zastosowanie metod estymacji danych dla małych domen w badaniach najmniejszych przedsiębiorstw (SP3) z wykorzystaniem danych podatkowych

21 Centrum Statystyki Regionalnej ( ) Jan Paradysz Internetowa panorama miast, gmin i regionów Zespół Centrum Statystyki Regionalnej został zaproszony, jako jedyny z Europy Wschodniej, do udziału w międzynarodowym Konsorcjum EURAREA "Enhancing Small Area Estimation Techniques to meet European needs" w V Programie Ramowym UE w latach Wykorzystanie Źródeł Administracyjnych w Szacowaniu Informacji o Działalności Gospodarczej Małych Przedsiębiorstw w Przekroju Sekcji PKD i Województw "Zastosowanie metod estymacji danych dla małych domen w badaniach najmniejszych przedsiębiorstw (SP3) z wykorzystaniem danych podatkowych "Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy Monitorowanie Plus" - Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 2007 prace Podgrupy roboczej ds. metod statystyczno-matematycznych na rzecz spisów powołanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w ramach Projektu PSR 2010 i NSP współpraca z US Poznań przy realizacji Projektu Eurostatu: ESSnet on Small Area Estimation współpraca z US Poznań przy realizacji Projektu Eurostatu: Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics - MEETS podwykonawca w projekcie MEETS

22 Centrum Statystyki Regionalnej ( ) Jan Paradysz W 1997 r. Centrum Statystyki Regionalnej było organizatorem szkolenia z Metody reprezentacyjnej i jej stosowania w badaniach statystycznych w procesie projektowania, realizacji i analizy uzyskanych wyników, prowadzonego dla pracowników GUS w ramach Programu PHARE: PL POLSTAT pt.: Rozwój Systemu Informacji Statystycznej PL9302 Pamiątkowe zdjęcie uczestników szkolenia przed budynkiem Ośrodka Szkolenia Kadr Statystyki w Jachrance, 1997

23 Centrum Statystyki Regionalnej ( ) Konferencje Centrum Statystyki Regionalnej: , Badanie koniunktury demograficznej Poznań - Baranowo , Badania sondażowe w zintegrowanym systemie statystyki regionalnej, Poznań - Baranowo , Statystyka regionalna: Metody i źródła zasilania informacyjnego, Poznań - Kiekrz , Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Poznań - Kiekrz , Statystyka regionalna w jednoczącej się Europie, Poznań - Łagów

24 Centrum Statystyki Regionalnej ( ) Konferencje Centrum Statystyki Regionalnej: , Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Poznań - Kiekrz Źródło: Wystawa: Statystyka w Wielkopolsce

25 Centrum Statystyki Regionalnej ( ) Jan Paradysz Wykład prof. Jana Paradysza podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Metodologia Badań demograficznych, organizowanej przez Sekcję Demografii Regionalnej Komitetu Nauk Demograficznych PAN i Katedrę Statystyki AE w Poznaniu maja 2006 w Zielonce k/ Poznania

26

27 Perspektywy demograficzne rozwoju miasta Poznania Względne różnice między szacunkiem ludności statystyki publicznej (L) i rejestru PESEL (P), miasto Poznań, 31.XII.2000 r. Opóźnienie rejestracji urodzeń wg. PESEL Podwójne spisywanie (ludność stała i faktyczna) Niedoszacowanie ludności w najstarszych grupach wieku ujemne liczby zgonów ludności w wieku 90+ obserwowane w latach pospisowych Źródło: Tomasz Józefowski, Beata Rynarzewska-Pietrzak, 2010, Ocena możliwości wykorzystania rejestru PESEL w spisie ludności

28 Źródło: M. Szymkowiak, Kalibracja wag w NSP 2011, Seminarium Katedry Statystyki UEP, lecie Urzędu Statystycznego w Poznaniu Marcin Szymkowiak od 2001 pracownik Katedry Statystyki od 2009, pracownik Ośrodka Statystyki Małych Obszarów Urzędu Statystycznego w Poznaniu Konsultant, koordynator projektu Eurostatu: ESSnet Data Integration , GUS, Ekspert ds. kalibracji w ramach tworzonej na potrzeby spisu Analitycznej Bazy Mikrodanych Rozprawa doktorska (2009) pt. Estymatory kalibracyjne w badaniu budżetów gospodarstw domowych Na potrzeby spisu NSP 2011, wspólnie z pracownikami z podgrupy ds. metod statystyczno-matematycznych, na zlecenie Głównego Urzędu Statystycznego, zrealizował kluczowe zadanie kalibracji wag. Uczestniczy w pracach nad zastosowaniem metod statystyki małych obszarów w estymacji wybranych charakterystyk rynku pracy w Polsce na poziomie gmin. Jest to pierwsza tego typu praca z wykorzystaniem metodologii Statystyki małych obszarów, w statystyce publicznej w naszym kraju.

29 Źródło: W.Roszka, Statystyczna integracja danych w badaniach społeczno-ekonomicznych, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, lecie Urzędu Statystycznego w Poznaniu Wojciech Roszka od 2009 student studiów doktoranckich Przygotował rozprawę doktorską pt. Statystyczna integracja danych w badaniach społeczno-ekonomicznych Podjęta problematyka jest aktualna, szczególnie w świetle ostatnich doświadczeń spisu powszechnego 2011r. Wykorzystanie metod statystycznych do integracji danych rejestrów administracyjnych i badań reprezentacyjnych, nie tylko pozwala na oszczędność kosztów i czasu, ale umożliwia zwiększenie zasobów informacyjnych już istniejących zbiorów oraz weryfikację spójności i rzetelności zawartych w nich danych i przeprowadzanych szacunków. Doktorant przedstawia koncepcję zintegrowanego systemu statystyki społecznej opartej na dostępnych źródłach informacji, w tym rejestrach administracyjnych i badaniach specjalnych zrealizował badanie empiryczne, którego celem było praktyczne zastosowanie przedstawionej metodologii oraz ocena jakości danych w zintegrowanych bazach przeprowadził estymację na podstawie zintegrowanych danych łącznie z oceną precyzji, zgodności i nieobciążoności Rozkłady zmiennej wydatki (ogółem) gospodarstw domowych, wartości empiryczne i dołączone

30 Liczba ludności Perspektywy demograficzne rozwoju miasta Poznania Profesor Jan Paradysz jest autorem co najmniej 15 prognoz demograficznych wykonanych w centrum statystyki Regionalnej, dla miast gmin i regionów, m. in. Poznański Obszar Metropolitarny, Gorzów Wielkopolski, Międzychód, Luboń, Województwo Wielkopolskie Rys. 5.1 Porównanie wariantów prognoz GUS 2003 i CSR AE 2005 ludności ogółem Poznania wariant6 wariant7 GUS Lata

31 Statystyka małych obszarów w badaniach gospodarczych Niniejszy zeszyt naukowy zawiera opracowania pracowników Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Składa się on z dwóch części. W pierwszej z nich, zatytułowanej "Estymacja pośrednia w badaniach najmniejszych przedsiębiorstw (SP3) z wykorzystaniem rejestrów podatkowych", prezentujemy rozdziały będące pokłosiem projektu badawczego zamówionego przez Główny Urząd Statystyczny. Celem projektu było wykorzystanie doświadczenia wyniesionego z międzynarodowego konsorcjum badawczego pod akronimem EURAREA. Druga część zeszytu jest bardziej zróżnicowana. Znalazły się w niej prace z zakresu statystyki gospodarczej na poziomie przedsiębiorstwa oraz jedne z pierwszych wyników badań w zakresie kalibracji danych. Artykuły poświęcone statystyce gospodarczej poszerzają zasób metod ilościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prezentowane opracowania dotyczą wykorzystania modelu kosztów do badania zysku operacyjnego w przedsiębiorstwie oraz wskazują na możliwości zastosowania modelu ze zmiennymi parametrami do pomiaru rentowności sprzedaży.

32 50 lecie Urzędu Statystycznego w Poznaniu Grażyna Dehnel od 1991 pracownik Katedry Statystyki projekt EURAREA 2009 Konsultant Urzędu Statystycznego w Poznaniu, koordynator projektu Eurostatu: MEETS Rozprawa doktorska (1999) pt. Statystyka małych obszarów jako narzędzie oceny rozwoju ekonomicznego regionów Rozprawa habilitacyjna (2010), Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce w świetle estymacji dla małych domen Przychód z rejestru PIT lub CIT, 2008 Relacja pomiędzy oszacowaniem sumy wynagrodzeń estymatorem bezpośrednim a estymatorami Winsora w przekroju wszystkich domen Przychód z rejestru PIT lub CIT, 2008 Ekspert w zakresie zastosowań nowoczesnych techniki estymacji w badaniu przedsiębiorczości (statystyka małych obszarów, estymacja odporna) oraz wykorzystania administracyjnych źródeł informacji w statystyce przedsiębiorstw. W szczególności przedmiotem zainteresowań naukowych G. Dehnel są: statystyka małych obszarów, właściwości estymatorów pośrednich, system informacji statystycznej o przedsiębiorczości, integracja źródeł informacji z zakresu statystyki gospodarczej Rys. 2. A. Relacja miedzy wartościami zmiennej przychód z badania DG1 oraz rejestrów PIT lub metody i mierniki analizy przedsiębiorczości, CIT, wszystkie podmioty, 2008 statystyka regionalna, regionalny i lokalny rozwój przedsiębiorczości, metoda reprezentacyjna Przychód narastająco, DG1, 2008 Przychód narastająco, DG1, 2008 Skala osi uwzględniająca jednostki o najwyższych przychodach (w ograniczeniu do ) Skala osi nieuwzględniająca jednostek o najwyższych przychodach (w ograniczeniu do ) Rys. 2. B Relacja miedzy wartościami zmiennej przychód z badania DG1 oraz rejestrów PIT lub CIT, podmioty duże, Przychód z rejestru PIT lub CIT, Źródło: G. Dehnel, Estymacja odporna a efektywność szacunku na podstawie badania mikroprzedsiębiorstw Skala osi uwzględniająca jednostki o najwyższych przychodach(w G. Dehnel, E. Gołata, Wykorzystanie rejestrów administracyjnych w statystyce przedsiębiorstw, Wydawnictwo UEP 2012 ograniczeniu do ) Przychód narastająco, DG1, 2008 Skala osi nieuwzględniająca jednostek o najwyższych przychodach (w ograniczeniu do ) 10000

33 Pomiar i informacja w gospodarce

34 Metody i źródła pozyskiwania informacji w statystyce publicznej Zeszyt naukowy Katedry Statystyki przedstawia propozycje w zakresie metod pozyskiwania i szacowania informacji bazujących na istniejących źródłach tj. bez przeprowadzania tradycyjnych i jednocześnie drogich badań statystycznych (tzw. badań specjalnych). W szczególności dotyczą one wykorzystania zasobów administracyjnych oraz metod estymacji statystycznej łączącej informacje z różnych źródeł, tzw. statystyki małych obszarów. W Polsce prace nad wykorzystaniem źródeł administracyjnych zyskały na intensywności wraz z rozpoczęciem przygotowań do kolejnego spisu ludności. Główny Urząd Statystyczny zamierza przeprowadzić go w 2011 r. z wykorzystaniem metodologii opartej na rejestrach oraz badaniu pełnym przy pomocy tzw. krótkiego formularza.

35 Kazimierz Kruszka pracownik Wyższej Szkoły Ekonomicznej (akademii Ekonomicznej) w Poznaniu Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego Dyrektor Urzędu Statystycznego Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego od 2007 jest Konsultantem w Ośrodku Statystyki Miast Urzędu Statystycznego Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego

36 Hanna Gruchociak od 2009 studentka studiów doktoranckich Przygotowuje rozprawę doktorską pt. Delimitacja lokalnych rynków pracy z wykorzystaniem modelowania wielopoziomowego Dopiero wyniki unikatowego badania Przepływów Związanych z Zatrudnieniem przeprowadzonego w Ośrodku Statystyki Miast Urzędu Statystycznego w Poznaniu, umożliwiły delimitację lokalnych rynków pracy w Polsce, w warunkach gospodarki rynkowej po 1989 r. Eksperymentalny charakter badania i ograniczona dostępność macierzy migracji były inspiracją dla: - Zaproponowania metody estymacji macierzy migracji przy pomocy modelu wielopoziomowego, który umożliwia integrację charakterystyk indywidualnych osób oraz jednostek terytorialnych (województwa, powiatu i gminy). Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie danych, które nie są publikowane dla jednostek bazowych (np. dane o wynagrodzeniu nie są dostępne na poziomie gminy) - Wypracowania autorskiego podejścia taksonomicznego bez konieczności określania parametrów wejściowych czy ośrodków centralnych - Przeprowadzenia delimitacji lokalnych rynków pracy Schemat jednostek populacji o strukturze P oraz Q poziomowej z dwoma kryteriami grupowania Słabe kryterium łączenia 134 lokalne rynki pracy Źródło: H. Gruchociak, Delimitacja lokalnych rynków pracy z wykorzystaniem modelowania wielopoziomowego, Koncepcja rozprawy doktorskiej

37 Źródło: T. Klimanek, Wyniki badania zachowań migracyjnych mieszkańców Poznania, [w:] Migracje mieszkańców dużych miast, Wydawnictwo UEP lecie Urzędu Statystycznego w Poznaniu Tomasz Klimanek od 1995 pracownik Katedry Statystyki projekt EURAREA 2009 Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu koordynator projektu Eurostatu: ESSnet on Small Area Estimation Rozprawa doktorska (2003) pt. Wielopoziomowa analiza struktury agrarnej gminy w systemie GEO-INFO Ekspert w zakresie zastosowań nowoczesnych techniki estymacji i modelowania (statystyka małych obszarów, modelowanie wielopoziomowe), a także wykorzystania nowoczesnych narzędzi stosowanych do analiz przestrzennych (oprogramowanie GIS). W szczególności zajmuje się - integracją komputerowych baz danych - analizą wielopoziomową - statystyką małych obszarów, w tym z wykorzystaniem zależności przestrzennych - wykorzystanie źródeł geodezyjnych i systemu bazy mapy numerycznej GEO-INFO w statystyce. Wykorzystanie współrzędnych geograficznych jako markera dla integracji baz danych oraz pośrednio jako źródła danych uzupełniających w estymacji dla małych domen. Przygotowywana rozprawa habilitacyjna Nowy ład ekonomiczny wsi w perspektywie jej dezagraryzacji dotyczy zmiany struktury agrarnej, przemian społecznych i gospodarczych wsi polskiej. Migranci według najczęściej opuszczanych obrębów Poznania w badaniu z 2012 r

38 Co tygodniowe seminaria naukowe pracowników Katedry Statystyki i Urzędu Statystycznego

39 Co tygodniowe seminaria naukowe pracowników Katedry Statystyki i Urzędu Statystycznego

40 Maciej Beresewicz od 2010 doktorant w Katedrze Statystyki

41 Katedra Statystyki ( ), Centrum Statystyki Regionalnej ( ) Jan Paradysz Podziękowania składane przez pracowników Katedry Statystyki Profesorowi Janowi Paradyszowi, twórcy Katedry Statystyki i Centrum Statystyki Regionalnej, 7 października 2008

42 Wielkopolski Konkurs wiedzy statystycznej Statystyka mnie dotyka

43

44 Kongres Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego

45 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Główny Urząd Statystyczny

46 Projekt EUROSTATU EMOS European Master Programme in Official Statistics

47

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2 POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI Nr 2 WARSZAWA LIPIEC 2014 Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego z siedzibą w Urzędzie Statystycznym w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21,

Bardziej szczegółowo

ABSTRAKTY. Sytatystyka w służbie biznesu i nauk społecznych. Ogólnopolska Konferencja. w Warszawie. Wydział Menedżerski. Produkcją i Logistyką

ABSTRAKTY. Sytatystyka w służbie biznesu i nauk społecznych. Ogólnopolska Konferencja. w Warszawie. Wydział Menedżerski. Produkcją i Logistyką Informacje ogólne Rok 2013 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Statystyki ( Statistics 2013, por. www. statistics2013.org). Jest to ogólnoświatowe przedsięwzięcie mające na celu podkreślenie znaczenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych kompetencji, strategii oraz działania szkół wyższych na Mazowszu Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

RAPORT Z WYNIKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE RAPORT Z WYNIKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 Kraków 2012 Opracowania publikacji Urząd Statystyczny w Krakowie Autorzy opracowania

Bardziej szczegółowo

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Ogólnopolska Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii dedykowana pamięci Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej Poznań

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej. Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego.

Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej. Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego. Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej Regionalny foresight gospodarczy Scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego Joanna Ejdys REGIONALNY FORESIGHT GOSPODARCZY Scenariusze rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki 1 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAŃ 2011 2 PIOTR CICHOCKI, MARTA GOETZ Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2009 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju regionalnego

Wybrane aspekty rozwoju regionalnego Wybrane aspekty rozwoju regionalnego pod redakcją Romana Kisiela i Magdaleny Wojarskiej Recenzent dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, prof. UE Projekt okładki Magdalena Wojarska Zdjęcie na okładce (MC 900439356)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2007 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW RAPORT redakcja Janusz Czapiński Tomasz Panek Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie DIAGNOZA SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2007 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW RAPORT redakcja Janusz Czapiński Tomasz Panek Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 10.09.2007 DIAGNOZA SPOŁECZNA 2007 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SPOŁECZNA 2011

DIAGNOZA SPOŁECZNA 2011 DIAGNOZA SPOŁECZNA 2011 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW RAPORT redakcja Janusz Czapiński Tomasz Panek WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW RAPORT redakcja Janusz Czapiński Tomasz Panek Warszawa 2012 Zawarte w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym SOOIPP Annual 2012 SZCZECIN 2012 Rada

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania 1 WAKAT 2 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE I LOKALNE PROBLEMY RYNKU PRACY

REGIONALNE I LOKALNE PROBLEMY RYNKU PRACY REGIONALNE I LOKALNE PROBLEMY RYNKU PRACY Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH REGIONALNE I LOKALNE PROBLEMY RYNKU PRACY Redaktor naukowy Dorota Kotlorz

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016) Strony: 3-97 Curricula and study plans for first and second cycle programmes

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE PO CO?

BADANIA EWALUACYJNE PO CO? Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Jednostka Ewaluacyjna BADANIA EWALUACYJNE PO CO? Budowa przyszłości regionu Praca zbiorowa BADANIA EWALUACYJNE

Bardziej szczegółowo