Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego z perspektywy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego z perspektywy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu"

Transkrypt

1 Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego z perspektywy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Elżbieta Gołata Katedra Statystyki Poznan, 25 kwietnia 2013 r.

2 Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego Gratulując pięknego Jubileuszu 50-lecia Urzędu Statystycznego w Poznaniu Panu Dyrektorowi dr Jackowi Kowalewskiemu oraz wszystkim Pracownikom życzymy kolejnych lat owocnej i pełnej sukcesów działalności, satysfakcji z osiągnięć w rozwijaniu metodologii i upowszechnianiu wiedzy statystycznej, a także pomyślności w życiu osobistym dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP Kierownik Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

3 Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego Statystyka źródło informacji źródło wiedzy 1. Spisy ludności 2. Demografia, perspektywy rozwoju miasta i regionu 3. Studia źródłoznawcze 4. Jakość danych 5. Metodologia badań regionalnych 6. Statystyka Małych Obszarów 7. Statystyka regionalna, statystyka miejska 8. Statystyka przestrzenna

4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Statystyczna Karta historii Poznania, 2008, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Statystycy Polscy, 2012, red. M. Krzysko, Wystawa: Statystyka w Wielkopolsce Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego Główne nurty badań statystycznych w Poznaniu 1. Statystyka w doświadczalnictwie rolniczym i biometria 2. Probabilistyka i statystyka matematyczna 3. Statystyka w naukach medycznych 4. Statystyka w naukach technicznych 5. Statystyka społeczno-ekonomiczna

5 Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego Główne nurty badań statystycznych w Poznaniu 1. Statystyka w doświadczalnictwie rolniczym i biometria Katedra Doświadczalnictwa Rolniczego i Biometrii, Wydział Rolniczo-Leśny Uniwersytetu Poznańskiego ( ) - prof. Stefan Barbacki Katedra Genetyki i Hodowli Roślin (1951), Wyższa Szkoła Rolnicza, Zakład Doświadczalnictwa Rolniczego i Biometrii - prof. Stefan Barbacki Katedra Statystyki Matematycznej (1963), Wyższa Szkoła Rolnicza/Akademia Rolnicza (1972) - prof. Regina Elandt, prof. Tadeusz Caliński (1968), Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych (1988), Akademia Rolnicza / Uniwersytet Przyrodniczy (2008) prof. Anita Dobek Polskie Towarzystwo Biometryczne, 26 maja 1961 roku Jan Czekanowski, Tadeusz Caliński, Mirosław Krzyśko, Bronisław Ceranka, Stanislaw Mejza, Krystyna Katulska, Wiesław Wagner

6 Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego Główne nurty badań statystycznych w Poznaniu 2. Probabilistyka i statystyka matematyczna Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej, Wydział Matematyki i Informatyki UAM - prof. Mirosław Krzyśko, prof. Krystyna Katulska Kierunki prowadzonych badań to: wielowymiarowe metody statystyki matematycznej, teoria eksperymentu, metody probabilistyczne w teorii niezawodności, analiza szeregów czasowych 3. Statystyka w naukach medycznych Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (1973) - prof. Jerzy Moczko Kierunki prowadzonych badań to: cyfrowe przetwarzanie sygnałów biologicznych, biostatystyka, modele wielowymiarowe w naukach medycznych i przyrodniczych, matematyka stosowana, zastosowania informatyki medycznej, przetwarzanie i analiza obrazów w modelowaniu neuronowym, kształcenie zdalne

7 Jubileusz 50 lecia Urzędu Statystycznego Główne nurty badań statystycznych w Poznaniu 4. Statystyka społeczno-ekonomiczna Katedra Statystyki Uniwersytetu Poznańskiego ( ), ( ) - prof. Marcin Nadobnik Wyższa Szkoła Handlowa (1926) / Akademia Handlowa (1938), wykłady i seminaria ze statystyki prof. Marcin Nadobnik Katedra Statystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna ( ) prof. Marcin Nadobnik prof. Stanisław Waszak prof. Tadeusz Puchalski Instytut Statystyki i Ekonometrii prof. Tadeusz Puchalski Wyższa Szkoła Ekonomiczna / Akademia Ekonomiczna (1974) Instytut Cybernetyki Ekonomicznej prof. Tadeusz Puchalski (do 1978), prof. Zbigniew Czerwiński Pracownia Statystyczna - prof. Stanisław Wierzchoslawski Zakład Statystyki i Demografii - prof. Stanisław Wierzchoslawski Pracownia Demometrii - prof. Mieczysław Kędelski 1991 Katedra Statystyki i Demografii - prof. Mieczysław Kędelski (do 1998), prof. Iwona Roeske-Slomka 1993 Katedra Statystyki prof. Jan Paradysz (do 2008), dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP

8 Marcin Nadobnik ( ) , pracownik Krajowego Biura Statystycznego we Lwowie 1919, Naczelnik wydziału w Głównym Urzędzie Statystycznym , kierownik Katedry Statystyki WSE Wielce zasłużony dla poznańskiego środowiska naukowego, prekursor statystyki akademickiej i publicznej w Poznaniu, Współorganizator GUS, Wybitny statystyk i demograf, wielki patriota Doktorat (1908, Uniwersytet w Gryfii), Die Abnahme des durchschnittlichen Heiartsalters in Deutschland (Spadek przeciętnego wieku zamążpójścia w Niemczech) Habilitacja (1920, Uniwersytet Lwowski) Wybrane prace związane z Powszechnymi Spisami Ludności w 1921 i 1931 r. Pierwszy spis ludności w Polsce (1922) Prace Obszar i ludność b. dzielnicy pruskiej (1921) Spis ludności (1921) Wyniki spisu ludności (1922) Ludność Polski (1922) Ludność Polski według ostatniego spisu z uwzględnieniem statystyki narodowościowej w okręgach wyborczych (1922) Obszar i ludność Polski (1929) Powojenny rozwój ludności (1930) Ludność Polski w 1931 r. (1932) Niemcy w województwach zachodnich w świetle spisu ludności z 1931 r. (1933) Wyludnianie się wsi wielkopolskiej (1937) Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Statystyczna Karta historii Poznania, 2008, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Statystycy Polscy, 2012, red. M. Krzysko,, GUS, Warszawa

9 Źródło: K. Kruszka, 2010, Profesor Marcin Nadobnik statystyk, demograf, patriota, Seminarium z okazji wręczenia nagród w Wielkopolskim Konkursie wiedzy statystycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Statystyka mnie dotyka, r. 50 lecie Urzędu Statystycznego w Poznaniu Marcin Nadobnik ( ) W latach dr Marcin Nadobnik był pracownikiem Krajowego Biura Statystycznego we Lwowie, którym kierował prof. Józef Buzek. W tym czasie ogłosił drukiem wiele prac o stosunkach ludnościowych i narodowościowych w Galicji

10 Stanisław Waszak ( ) , pracownik Urzędu Statystycznego Stołecznego miasta Poznania, od 1936 r. Zastępca Dyrektora Urzędu , naczelnik Miejskiego Biura Statystycznego w Poznaniu , kierownik Katedry Statystyki WSE , prorektor WSE Wybitny statystyk i demograf, wielce zasłużony dla poznańskiego środowiska naukowego oraz praktyki statystycznej Doktorat (1945, Uniwersytet Poznański), Technika opracowań statystycznych a wiarygodność wyników Habilitacja (1951, Uniwersytet Poznański), Problemy ludnościowe Niemiec w I i II wojnie światowej Wybrane prace: U źródeł naszego ubóstwa (Studium statystyczno-ekonomiczne o skutkach społecznych pijaństwa) (1935) Rozwój stosunków mieszkaniowych w Poznaniu w latach (1943) Poznań w świetle spisu z 1931 r. (1936) Ludność miasta Poznania w okresie (1945) Krytyczna bibliografia niemieckich spisów ludności na ziemiach polskich (1947) Ludność i zabudowa mieszkaniowa miasta Poznania w XVI i XVII wieku (1954) Poznań w świetle badań demograficzno-statystycznych (1955) Dzietność rodziny mieszczańskiej i ruch naturalny ludności miasta Poznania w końcu XVII i w XVIII (1956) Prognoza ludnościowa miasta Poznania do roku 1980 (1960) Sytuacja demograficzna Województwa Poznańskiego w latach powojennych oraz perspektywy jej dalszego rozwoju do 1980 r. (1961) Tablice wymieralności Polski 1958/59 (1961) Perspektywy demograficzne Polski w świetle obecnego niżu urodzeń i nadchodzącego wyżu zatrudnienia (1963) Zainteresowania naukowe: Teoria statystyki, demografia, prognozowanie demograficzne, demografia historyczna, studia źródłoznawcze, statystyka miejska, rozwój demograficzny Poznania, tablice wymieralności w przekroju terytorialnym

11 Tadeusz Puchalski ( ) , pracownik Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Warszawie i Poznaniu (1945) , dyrektor Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Kadr Pedagogicznych w Poznaniu , Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu , Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie, Kierownik Katedry Statystyki , Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Statystyki (od 1965 Kierownik) Zakład Statystyki Matematycznej, Zakład Statystyki Ogólnej Współpracował z Instytutem Zachodnim, członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN Współpracował z GUS Nauczyciel statystyki, praktyk, zasłużony dla rozwoju Poznania, i województwa Doktorat (1948, Uniwersytet Poznański), Place realne pracowników Kolei Państwowych w 1945 i 1946 r. Wybrane prace: Statystyka. Wykład podstawowych zagadnień z ćwiczeniami (1969) Elementy statystycznej kontroli jakości (1967) Statystyka opisowa (1971) Wnioskowanie statystyczne. Statystyka matematyczna (1971) Zainteresowania naukowe: teoria statystyki,

12 Stanisław Borowski ( ) , pracownik Miejskie go Biura Statystycznego w Poznaniu , Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Statystyki, Zakład Statystyki Ekonomicznej w Instytucie Statystyki i Ekonometrii , kierownik Katedry Statystyki WSE , prorektor WSE/AE Przewodniczący Komitetu Nauk Demograficznych PAN Członek Rady Naukowej Głównego Urzędu Statystycznego Członek Rządowej Komisji Ludnościowej Członek Międzynarodowej Unii Badań Ludnościowych Niekwestionowany autorytet naukowy w zakresie statystyki i demografii Doktorat (1960, Uniwersytet Poznański), Kształtowanie się rolniczego rynku pracy w Wielkopolscy w okresie wielkich reform agrarnych Habilitacja (1963, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie), Rola czynnika ludzkiego w ekonomicznym rozwoju Wielkopolski Wybrane prace: Rozwój demograficzny i problem maltuzjański na ziemiach polskich pod panowaniem niemieckim w latach (1970) Emigracje i równowaga społeczna podczas rewolucji demokratycznej w Europie Środkowej i w niektórych krajach sąsiadujących (1971) Ewolucja reprodukcji ludności w Poznaniu w świetle badań nad rodzinami z przełomu XIX i XX w. oraz bieżącego stulecia (1971) Przemiany demograficzne i społeczno-zawodowe w Wielkopolsce w latach (1975) Procesy demograficzne w mikroregionie Czacz w latach (1976) Prawdopodobieństwa powiększenia rodziny w mikroregionie Czacz od XVII do XX wieku (1977) Odraczanie potomstwa w Poznaniu w rodzinach z przełomu XIX i XX w. oraz z bieżącego stulecia (1977) Zainteresowania naukowe: demografia, reprodukcja ludności, demografia historyczna, studia źródłoznawcze, rozwój regionalny

13 Stanisław Borowski ( ) , pracownik Miejskie go Biura Statystycznego w Poznaniu , Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Statystyki, Zakład Statystyki Ekonomicznej w Instytucie Statystyki i Ekonometrii , kierownik Katedry Statystyki WSE , prorektor WSE/AE Przewodniczący Komitetu Nauk Demograficznych PAN Członek Rady Naukowej Głównego Urzędu Statystycznego Członek Rządowej Komisji Ludnościowej Członek Międzynarodowej Unii Badań Ludnościowych Niekwestionowany autorytet naukowy w zakresie statystyki i demografii

14 Stanisław Wierzchosławski ( ) 1951, pracownik Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu , Wicedyrektor Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej , Kierownik Pracowni Statystycznej , Kierownik Zakładu Statystyki i Demografii Dyrektor Centrum Badań nad Rodziną Wybitny statystyk i demograf, wielce zasłużony dla poznańskiego środowiska naukowego oraz praktyki statystycznej Doktorat (1962, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu), Efektywność handlu wiejskiego w świetle badań ankietowych Wybrane prace: Wielodyscyplinowość i intedyscyplinarność statystycznych badań zjawisk społecznych (1996) Stanisław Borowski. Szkice z teorii reprodukcji ludności - prace wybrane (1983) Ewolucja badan nad rodzina w Polsce (1994) Rodzina w okresie transformacji demograficznej i społeczno-ekonomicznej (1997) Rodzina i gospodarstwo domowe w środowisku wielkomiejskim (2009) Zainteresowania naukowe: Statystyka handlu, demografia, reprodukcja ludności, mikrostruktury ludnościowe, przeobrażenia mikro- i makrostruktur demograficznych w przekroju terytorialnym,

15 Centrum Badań nad Rodziną ( ) Stanisław Wierzchosławski jednostka naukowo-badawcza, prowadząca badania statutowe z zakresu makro- i mikrostruktur ludnościowych, rodziny i gospodarstwa domowego. Badania Centrum obejmowały: demograficzne i społeczne uwarunkowania rodziny i gospodarstwa domowego w skali ogólnokrajowej na ziemiach polskich w ujęciu sekularnym (XIX, XX, XXI wiek), przeobrażenia struktur demograficznych ludności w Wielkopolsce i regionach polsko-niemieckiego pogranicza, studia nad modelowaniem rodziny i gospodarstwa domowego. Dociekania Centrum oparte były na własnej dokumentacji źródłowej, tworzonej drogą badań ankietowych, których wyniki gromadzono w unikalnym Banku Informacji o Rodzinie i Gospodarstwie Domowym

16 Centrum Badań nad Rodziną ( ) Źródło: Wystawa: Statystyka w Wielkopolsce

17 Mieczysław Kędelski ( ) 1970, pracownik Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu , Kierownik Pracowni Demometrii , Kierownik Katedry Statystyki i Demografii Członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN Przewodniczący Sekcji Demometrii Komitetu Nauk Demograficznych PAN Wybitny statystyk i demograf Doktorat (1971, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu), Habilitacja (1983, Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Szacowanie potencjału życiowego ludności w Polsce Wybrane prace: Statystyczne metody badania relacji cen na przykładzie cen wysoce elastycznych (1974) Rozwój demograficzny Poznania w XVIII i na początku XIX wieku (1972) Próba rekonstrukcji porządku wymierania w Wielkopolsce w okresie rewolucji demograficznej (1980) Wielostrumieniowe tablice trwania życia ludności Polski w przekroju miast-wieś (1981) Perspektywy demograficzne Poznania (1994) Umieralność i trwanie życia ludności Wielkopolski (1996) Fikcja demograficzna w Polsce i w RFN (Ze studiów nad migracjami zagranicznymi) (1990) Zainteresowania naukowe: Statystyka ekonomiczna, metody analizy relacji cen wolnorynkowych, demografia, demometria, determinanty reprodukcji ludności, aktywność zawodowa, trwanie życia, demografia historyczna, koniunktura demograficzna, studia źródłoznawcze

18 Mieczysław Kędelski ( ) 1970, pracownik Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu , Kierownik Pracowni Demometrii , Kierownik Katedry Statystyki i Demografii Członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN Przewodniczący Sekcji Demometrii Komitetu Nauk Demograficznych PAN Wybitny statystyk i demograf

19 Podpisanie porozumienia miedzy Prezesem GUS i Rektorem AE w Poznaniu o powołaniu Centrum Statystyki Regionalnej, marzec 1995

20 Centrum Statystyki Regionalnej ( ) Jan Paradysz Centrum Statystyki Regionalnej powstało na mocy porozumienia między Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego i Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego. Skupiało pracowników naukowych poznańskich wyższych uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Akademii Rolniczej, Akademii Wychowania Fizycznego, Urzędu Statystycznego w Poznaniu, urzędów administracji terenowej. Centrum podejmowało kluczowe problemy dla polskiej statystyki publicznej. Badania Centrum obejmowały: Rozwój metodologii estymacji pośredniej, Ocena systemu statystyki społecznej w okresie transformacji gospodarczo-politycznej Polski Organizacja źródeł zasilania w statystyce regionalnej Integracja baz danych jako podstawowe źródło zasilania w statystyce regionalnej Statystyka małych obszarów i pokrewne metody estymacji w warunkach skąpej liczebności próby Wykorzystanie statystyki małych obszarów w komputerowych systemach informacji przestrzennej Internetowa Panorama Gmin, Miast i Regionów EURAREA - Zwiększanie efektywności technik estymacji dla małych obszarów dla potrzeb europejskich Komputerowe systemy informacji o przestrzeni MapInfo i GeoInfo jako narzędzia statystyki regionalnej Zintegrowany system informacji o regionalnym i lokalnym rynku pracy Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy Zastosowanie metod estymacji danych dla małych domen w badaniach najmniejszych przedsiębiorstw (SP3) z wykorzystaniem danych podatkowych

21 Centrum Statystyki Regionalnej ( ) Jan Paradysz Internetowa panorama miast, gmin i regionów Zespół Centrum Statystyki Regionalnej został zaproszony, jako jedyny z Europy Wschodniej, do udziału w międzynarodowym Konsorcjum EURAREA "Enhancing Small Area Estimation Techniques to meet European needs" w V Programie Ramowym UE w latach Wykorzystanie Źródeł Administracyjnych w Szacowaniu Informacji o Działalności Gospodarczej Małych Przedsiębiorstw w Przekroju Sekcji PKD i Województw "Zastosowanie metod estymacji danych dla małych domen w badaniach najmniejszych przedsiębiorstw (SP3) z wykorzystaniem danych podatkowych "Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy Monitorowanie Plus" - Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 2007 prace Podgrupy roboczej ds. metod statystyczno-matematycznych na rzecz spisów powołanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w ramach Projektu PSR 2010 i NSP współpraca z US Poznań przy realizacji Projektu Eurostatu: ESSnet on Small Area Estimation współpraca z US Poznań przy realizacji Projektu Eurostatu: Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics - MEETS podwykonawca w projekcie MEETS

22 Centrum Statystyki Regionalnej ( ) Jan Paradysz W 1997 r. Centrum Statystyki Regionalnej było organizatorem szkolenia z Metody reprezentacyjnej i jej stosowania w badaniach statystycznych w procesie projektowania, realizacji i analizy uzyskanych wyników, prowadzonego dla pracowników GUS w ramach Programu PHARE: PL POLSTAT pt.: Rozwój Systemu Informacji Statystycznej PL9302 Pamiątkowe zdjęcie uczestników szkolenia przed budynkiem Ośrodka Szkolenia Kadr Statystyki w Jachrance, 1997

23 Centrum Statystyki Regionalnej ( ) Konferencje Centrum Statystyki Regionalnej: , Badanie koniunktury demograficznej Poznań - Baranowo , Badania sondażowe w zintegrowanym systemie statystyki regionalnej, Poznań - Baranowo , Statystyka regionalna: Metody i źródła zasilania informacyjnego, Poznań - Kiekrz , Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Poznań - Kiekrz , Statystyka regionalna w jednoczącej się Europie, Poznań - Łagów

24 Centrum Statystyki Regionalnej ( ) Konferencje Centrum Statystyki Regionalnej: , Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Poznań - Kiekrz Źródło: Wystawa: Statystyka w Wielkopolsce

25 Centrum Statystyki Regionalnej ( ) Jan Paradysz Wykład prof. Jana Paradysza podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Metodologia Badań demograficznych, organizowanej przez Sekcję Demografii Regionalnej Komitetu Nauk Demograficznych PAN i Katedrę Statystyki AE w Poznaniu maja 2006 w Zielonce k/ Poznania

26

27 Perspektywy demograficzne rozwoju miasta Poznania Względne różnice między szacunkiem ludności statystyki publicznej (L) i rejestru PESEL (P), miasto Poznań, 31.XII.2000 r. Opóźnienie rejestracji urodzeń wg. PESEL Podwójne spisywanie (ludność stała i faktyczna) Niedoszacowanie ludności w najstarszych grupach wieku ujemne liczby zgonów ludności w wieku 90+ obserwowane w latach pospisowych Źródło: Tomasz Józefowski, Beata Rynarzewska-Pietrzak, 2010, Ocena możliwości wykorzystania rejestru PESEL w spisie ludności

28 Źródło: M. Szymkowiak, Kalibracja wag w NSP 2011, Seminarium Katedry Statystyki UEP, lecie Urzędu Statystycznego w Poznaniu Marcin Szymkowiak od 2001 pracownik Katedry Statystyki od 2009, pracownik Ośrodka Statystyki Małych Obszarów Urzędu Statystycznego w Poznaniu Konsultant, koordynator projektu Eurostatu: ESSnet Data Integration , GUS, Ekspert ds. kalibracji w ramach tworzonej na potrzeby spisu Analitycznej Bazy Mikrodanych Rozprawa doktorska (2009) pt. Estymatory kalibracyjne w badaniu budżetów gospodarstw domowych Na potrzeby spisu NSP 2011, wspólnie z pracownikami z podgrupy ds. metod statystyczno-matematycznych, na zlecenie Głównego Urzędu Statystycznego, zrealizował kluczowe zadanie kalibracji wag. Uczestniczy w pracach nad zastosowaniem metod statystyki małych obszarów w estymacji wybranych charakterystyk rynku pracy w Polsce na poziomie gmin. Jest to pierwsza tego typu praca z wykorzystaniem metodologii Statystyki małych obszarów, w statystyce publicznej w naszym kraju.

29 Źródło: W.Roszka, Statystyczna integracja danych w badaniach społeczno-ekonomicznych, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, lecie Urzędu Statystycznego w Poznaniu Wojciech Roszka od 2009 student studiów doktoranckich Przygotował rozprawę doktorską pt. Statystyczna integracja danych w badaniach społeczno-ekonomicznych Podjęta problematyka jest aktualna, szczególnie w świetle ostatnich doświadczeń spisu powszechnego 2011r. Wykorzystanie metod statystycznych do integracji danych rejestrów administracyjnych i badań reprezentacyjnych, nie tylko pozwala na oszczędność kosztów i czasu, ale umożliwia zwiększenie zasobów informacyjnych już istniejących zbiorów oraz weryfikację spójności i rzetelności zawartych w nich danych i przeprowadzanych szacunków. Doktorant przedstawia koncepcję zintegrowanego systemu statystyki społecznej opartej na dostępnych źródłach informacji, w tym rejestrach administracyjnych i badaniach specjalnych zrealizował badanie empiryczne, którego celem było praktyczne zastosowanie przedstawionej metodologii oraz ocena jakości danych w zintegrowanych bazach przeprowadził estymację na podstawie zintegrowanych danych łącznie z oceną precyzji, zgodności i nieobciążoności Rozkłady zmiennej wydatki (ogółem) gospodarstw domowych, wartości empiryczne i dołączone

30 Liczba ludności Perspektywy demograficzne rozwoju miasta Poznania Profesor Jan Paradysz jest autorem co najmniej 15 prognoz demograficznych wykonanych w centrum statystyki Regionalnej, dla miast gmin i regionów, m. in. Poznański Obszar Metropolitarny, Gorzów Wielkopolski, Międzychód, Luboń, Województwo Wielkopolskie Rys. 5.1 Porównanie wariantów prognoz GUS 2003 i CSR AE 2005 ludności ogółem Poznania wariant6 wariant7 GUS Lata

31 Statystyka małych obszarów w badaniach gospodarczych Niniejszy zeszyt naukowy zawiera opracowania pracowników Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Składa się on z dwóch części. W pierwszej z nich, zatytułowanej "Estymacja pośrednia w badaniach najmniejszych przedsiębiorstw (SP3) z wykorzystaniem rejestrów podatkowych", prezentujemy rozdziały będące pokłosiem projektu badawczego zamówionego przez Główny Urząd Statystyczny. Celem projektu było wykorzystanie doświadczenia wyniesionego z międzynarodowego konsorcjum badawczego pod akronimem EURAREA. Druga część zeszytu jest bardziej zróżnicowana. Znalazły się w niej prace z zakresu statystyki gospodarczej na poziomie przedsiębiorstwa oraz jedne z pierwszych wyników badań w zakresie kalibracji danych. Artykuły poświęcone statystyce gospodarczej poszerzają zasób metod ilościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prezentowane opracowania dotyczą wykorzystania modelu kosztów do badania zysku operacyjnego w przedsiębiorstwie oraz wskazują na możliwości zastosowania modelu ze zmiennymi parametrami do pomiaru rentowności sprzedaży.

32 50 lecie Urzędu Statystycznego w Poznaniu Grażyna Dehnel od 1991 pracownik Katedry Statystyki projekt EURAREA 2009 Konsultant Urzędu Statystycznego w Poznaniu, koordynator projektu Eurostatu: MEETS Rozprawa doktorska (1999) pt. Statystyka małych obszarów jako narzędzie oceny rozwoju ekonomicznego regionów Rozprawa habilitacyjna (2010), Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce w świetle estymacji dla małych domen Przychód z rejestru PIT lub CIT, 2008 Relacja pomiędzy oszacowaniem sumy wynagrodzeń estymatorem bezpośrednim a estymatorami Winsora w przekroju wszystkich domen Przychód z rejestru PIT lub CIT, 2008 Ekspert w zakresie zastosowań nowoczesnych techniki estymacji w badaniu przedsiębiorczości (statystyka małych obszarów, estymacja odporna) oraz wykorzystania administracyjnych źródeł informacji w statystyce przedsiębiorstw. W szczególności przedmiotem zainteresowań naukowych G. Dehnel są: statystyka małych obszarów, właściwości estymatorów pośrednich, system informacji statystycznej o przedsiębiorczości, integracja źródeł informacji z zakresu statystyki gospodarczej Rys. 2. A. Relacja miedzy wartościami zmiennej przychód z badania DG1 oraz rejestrów PIT lub metody i mierniki analizy przedsiębiorczości, CIT, wszystkie podmioty, 2008 statystyka regionalna, regionalny i lokalny rozwój przedsiębiorczości, metoda reprezentacyjna Przychód narastająco, DG1, 2008 Przychód narastająco, DG1, 2008 Skala osi uwzględniająca jednostki o najwyższych przychodach (w ograniczeniu do ) Skala osi nieuwzględniająca jednostek o najwyższych przychodach (w ograniczeniu do ) Rys. 2. B Relacja miedzy wartościami zmiennej przychód z badania DG1 oraz rejestrów PIT lub CIT, podmioty duże, Przychód z rejestru PIT lub CIT, Źródło: G. Dehnel, Estymacja odporna a efektywność szacunku na podstawie badania mikroprzedsiębiorstw Skala osi uwzględniająca jednostki o najwyższych przychodach(w G. Dehnel, E. Gołata, Wykorzystanie rejestrów administracyjnych w statystyce przedsiębiorstw, Wydawnictwo UEP 2012 ograniczeniu do ) Przychód narastająco, DG1, 2008 Skala osi nieuwzględniająca jednostek o najwyższych przychodach (w ograniczeniu do ) 10000

33 Pomiar i informacja w gospodarce

34 Metody i źródła pozyskiwania informacji w statystyce publicznej Zeszyt naukowy Katedry Statystyki przedstawia propozycje w zakresie metod pozyskiwania i szacowania informacji bazujących na istniejących źródłach tj. bez przeprowadzania tradycyjnych i jednocześnie drogich badań statystycznych (tzw. badań specjalnych). W szczególności dotyczą one wykorzystania zasobów administracyjnych oraz metod estymacji statystycznej łączącej informacje z różnych źródeł, tzw. statystyki małych obszarów. W Polsce prace nad wykorzystaniem źródeł administracyjnych zyskały na intensywności wraz z rozpoczęciem przygotowań do kolejnego spisu ludności. Główny Urząd Statystyczny zamierza przeprowadzić go w 2011 r. z wykorzystaniem metodologii opartej na rejestrach oraz badaniu pełnym przy pomocy tzw. krótkiego formularza.

35 Kazimierz Kruszka pracownik Wyższej Szkoły Ekonomicznej (akademii Ekonomicznej) w Poznaniu Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego Dyrektor Urzędu Statystycznego Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego od 2007 jest Konsultantem w Ośrodku Statystyki Miast Urzędu Statystycznego Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego

36 Hanna Gruchociak od 2009 studentka studiów doktoranckich Przygotowuje rozprawę doktorską pt. Delimitacja lokalnych rynków pracy z wykorzystaniem modelowania wielopoziomowego Dopiero wyniki unikatowego badania Przepływów Związanych z Zatrudnieniem przeprowadzonego w Ośrodku Statystyki Miast Urzędu Statystycznego w Poznaniu, umożliwiły delimitację lokalnych rynków pracy w Polsce, w warunkach gospodarki rynkowej po 1989 r. Eksperymentalny charakter badania i ograniczona dostępność macierzy migracji były inspiracją dla: - Zaproponowania metody estymacji macierzy migracji przy pomocy modelu wielopoziomowego, który umożliwia integrację charakterystyk indywidualnych osób oraz jednostek terytorialnych (województwa, powiatu i gminy). Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie danych, które nie są publikowane dla jednostek bazowych (np. dane o wynagrodzeniu nie są dostępne na poziomie gminy) - Wypracowania autorskiego podejścia taksonomicznego bez konieczności określania parametrów wejściowych czy ośrodków centralnych - Przeprowadzenia delimitacji lokalnych rynków pracy Schemat jednostek populacji o strukturze P oraz Q poziomowej z dwoma kryteriami grupowania Słabe kryterium łączenia 134 lokalne rynki pracy Źródło: H. Gruchociak, Delimitacja lokalnych rynków pracy z wykorzystaniem modelowania wielopoziomowego, Koncepcja rozprawy doktorskiej

37 Źródło: T. Klimanek, Wyniki badania zachowań migracyjnych mieszkańców Poznania, [w:] Migracje mieszkańców dużych miast, Wydawnictwo UEP lecie Urzędu Statystycznego w Poznaniu Tomasz Klimanek od 1995 pracownik Katedry Statystyki projekt EURAREA 2009 Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu koordynator projektu Eurostatu: ESSnet on Small Area Estimation Rozprawa doktorska (2003) pt. Wielopoziomowa analiza struktury agrarnej gminy w systemie GEO-INFO Ekspert w zakresie zastosowań nowoczesnych techniki estymacji i modelowania (statystyka małych obszarów, modelowanie wielopoziomowe), a także wykorzystania nowoczesnych narzędzi stosowanych do analiz przestrzennych (oprogramowanie GIS). W szczególności zajmuje się - integracją komputerowych baz danych - analizą wielopoziomową - statystyką małych obszarów, w tym z wykorzystaniem zależności przestrzennych - wykorzystanie źródeł geodezyjnych i systemu bazy mapy numerycznej GEO-INFO w statystyce. Wykorzystanie współrzędnych geograficznych jako markera dla integracji baz danych oraz pośrednio jako źródła danych uzupełniających w estymacji dla małych domen. Przygotowywana rozprawa habilitacyjna Nowy ład ekonomiczny wsi w perspektywie jej dezagraryzacji dotyczy zmiany struktury agrarnej, przemian społecznych i gospodarczych wsi polskiej. Migranci według najczęściej opuszczanych obrębów Poznania w badaniu z 2012 r

38 Co tygodniowe seminaria naukowe pracowników Katedry Statystyki i Urzędu Statystycznego

39 Co tygodniowe seminaria naukowe pracowników Katedry Statystyki i Urzędu Statystycznego

40 Maciej Beresewicz od 2010 doktorant w Katedrze Statystyki

41 Katedra Statystyki ( ), Centrum Statystyki Regionalnej ( ) Jan Paradysz Podziękowania składane przez pracowników Katedry Statystyki Profesorowi Janowi Paradyszowi, twórcy Katedry Statystyki i Centrum Statystyki Regionalnej, 7 października 2008

42 Wielkopolski Konkurs wiedzy statystycznej Statystyka mnie dotyka

43

44 Kongres Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego

45 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Główny Urząd Statystyczny

46 Projekt EUROSTATU EMOS European Master Programme in Official Statistics

47

Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012

Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012 Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012 KONGRES STATYSTYKI POLSKIEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 100 LECIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO Poznań 18 20 kwietnia 2012 roku Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY

KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PROGRAM ORGANIZATORZY Zakład Demografii Katedry Statystyki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Statystyka społeczna Redakcja naukowa Tomasz Panek

Statystyka społeczna Redakcja naukowa Tomasz Panek Statystyka społeczna Redakcja naukowa Podręcznik obejmuje wiedzę o badaniach zjawisk społecznych jako źródło wiedzy dla różnych instytucji publicznych. Zostały w nim przedstawione metody analizy ilościowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 września 2012 r. Poz. 42 ZARZĄDZENIE NR 14 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 września 2012 r. Poz. 42 ZARZĄDZENIE NR 14 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Warszawa, dnia 6 września 2012 r. Poz. 42 ZARZĄDZENIE NR 14 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA NA WIELKOPOLSKI KONKURS Statystyka mnie dotyka Z OKAZJI DNIA STATYSTYKI POLSKIEJ W 2012 R.

ZADANIA NA WIELKOPOLSKI KONKURS Statystyka mnie dotyka Z OKAZJI DNIA STATYSTYKI POLSKIEJ W 2012 R. Z ZADANIA NA WIELKOPOLSKI KONKURS Statystyka mnie dotyka Z OKAZJI DNIA STATYSTYKI POLSKIEJ W 2012 R. Część I Proszę wykonać jedno z poniższych zadań: 1. Wykorzystując odpowiedni kwestionariusz (załącznik

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Statystyka i demografia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_8 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Poznaniu

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Poznaniu Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Poznaniu Informacja o wynikach badania przepływów ludności

Bardziej szczegółowo

Wykład z dnia 8 lub 15 października 2014 roku

Wykład z dnia 8 lub 15 października 2014 roku Wykład z dnia 8 lub 15 października 2014 roku Istota i przedmiot statystyki oraz demografii. Prezentacja danych statystycznych Znaczenia słowa statystyka Znaczenie I - nazwa zbioru danych liczbowych prezentujących

Bardziej szczegółowo

Statystyka Małych Obszarów w badaniach próbkowych

Statystyka Małych Obszarów w badaniach próbkowych Statystyka Małych Obszarów w badaniach próbkowych Łukasz Wawrowski l.wawrowski@stat.gov.pl Urząd Statystyczny w Poznaniu SKN Estymator, UEP 5.03.2012 1 Wprowadzenie Podstawowe pojęcia Badanie 2 Estymator

Bardziej szczegółowo

Jan Paradysz Nowe źródła danych w klasycznym paradygmacie informacji statystycznej

Jan Paradysz Nowe źródła danych w klasycznym paradygmacie informacji statystycznej Jan Paradysz Nowe źródła danych w klasycznym paradygmacie informacji statystycznej STATYSTYKA WIEDZA ROZWÓJ KONFERENCJA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO ROKU STATYSTYKI ŁÓDŹ 17-18 X 2013 roku Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Urząd Statystyczny w Poznaniu e-mail: uspoz@stat.gov.pl ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79 http://www.stat.gov.pl/poznan tel. +48 61 27 98 200 fax +48 61 27 98 100 Oddział w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 38

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 38 Warszawa, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 38 ZARZĄDZENIE NR 11 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu czynników miko i makroekonomicznych na rynek nieruchomości.

Analiza wpływu czynników miko i makroekonomicznych na rynek nieruchomości. TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH studia stacjonarne pierwszego stopnia ROK AKADEMICKI REALIZACJI PRACY 2015/2016 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Doradztwo na rynku Promotor

Bardziej szczegółowo

POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ Gospodarki i przedsiębiorstwa w procesie integracji redakcja naukowa Józef Olszyński SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWA 201 0 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY Łódź 2010 KOMITET PROGRAMOWY Mariusz Plich (przewodniczący) Czesław Domański Magdalena Ulrichs (sekretarz naukowy)

Bardziej szczegółowo

Statystyka wczoraj i dziś

Statystyka wczoraj i dziś GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Statystyka wczoraj i dziś Janusz Witkowski Ogólnopolska Konferencja z okazji Światowego Dnia Statystyki oraz 25-lecia samorządu terytorialnego Statystyka publiczna partnerem samorządu

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie danych ze spisów powszechnych do analiz geoprzestrzennych

Wykorzystanie danych ze spisów powszechnych do analiz geoprzestrzennych Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny Wykorzystanie danych ze spisów powszechnych do analiz geoprzestrzennych W Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Ekonomika Handlu Wewnętrznego

CURRICULUM VITAE. Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Ekonomika Handlu Wewnętrznego CURRICULUM VITAE Imię i nazwisko: Hanna Kuzińska Data i miejsce urodzenia: 17. października 1951 r., Kołobrzeg Narodowość: polska Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka STUDIUM PODYPLOMOWE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ WYKONANIE OPERATU PRZESTRZENNEGO DLA GMINY LESZNOWOLA Katarzyna Teresa Wysocka Opiekun pracy: Janusz

Bardziej szczegółowo

ARSZA ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ARSZA ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Roczniki statystyczne ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2015 ISSN 1509-9652 obj. ok. 380 str., form. B5 cena: 28.00 zł ISSN 1730-265X WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2015 PODREGIONY, POWIATY, GMINY

Bardziej szczegółowo

Kraków 09.03.2013 r. Prezentacja przygotowana przez Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych

Kraków 09.03.2013 r. Prezentacja przygotowana przez Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych Kraków 09.03.2013 r. Prezentacja przygotowana przez Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych Powstanie pierwszej instytucji statystycznej w Polsce W Krakowie, w 1882 r. powstała pierwsza Komisja Statystyczna

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad.

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. 2015/2016 1. Ekonometria (5 pkt. ECTS), 30/15, E 2. Statystyka opisowa

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO ROKU STATYSTYKI ŁÓDŹ

KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO ROKU STATYSTYKI ŁÓDŹ KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO ROKU STATYSTYKI ŁÓDŹ 17-18 października 2013 roku STATYSTYKA WIEDZA ROZWÓJ 17 października 2013 r. 9.00 9.15 Otwarcie konferencji Statystyka wobec wyzwao globalnych

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III, Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III, Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III, Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych EWD jako

Bardziej szczegółowo

Ekonometria_FIRJK Arkusz1

Ekonometria_FIRJK Arkusz1 Rok akademicki: Grupa przedmiotów Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : łumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Ekonometria Econometrics Ekonomia ECS 2) Koordynator przedmiotu 5)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych 11-12 czerwca 2015 r. Poznań

PROGRAM KONFERENCJI. Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych 11-12 czerwca 2015 r. Poznań PROGRAM KONFERENCJI Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych 11-12 czerwca 2015 r. Poznań Ogólnopolska konferencja Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI Najstarszą uczelnią wyższą na Dolnym Śląsku oferującą studia I i

Bardziej szczegółowo

Statystyka lokalna w służbie ożywienia gospodarczego

Statystyka lokalna w służbie ożywienia gospodarczego Statystyka lokalna w służbie ożywienia gospodarczego Wojciech Roszka Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Piła, 31.05.2012; Współczesne środowisko gospodarcze czyli jak to robią w UE? Przewiduj i reaguj

Bardziej szczegółowo

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym Janusz Witkowski OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA I EWALUACJI POLITYKI PUBLICZNEJ doświadczenia przeszłości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2014

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 ZARZĄDZENIE NR 23/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni oraz zmiany Zarządzenia nr 22/2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA STATYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOŚWIADCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI. Anna Jaeschke

EDUKACJA STATYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOŚWIADCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI. Anna Jaeschke EDUKACJA STATYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOŚWIADCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Anna Jaeschke STATYSTYKA WIEDZA ROZWÓJ KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO ROKU STATYSTYKI 17-18 października

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Badanie pełne: JAK SIĘ ROBI SPISY? METODOLOGIA NSP 2011

Badanie pełne: JAK SIĘ ROBI SPISY? METODOLOGIA NSP 2011 JAK SIĘ ROBI SPISY? METODOLOGIA NSP 2011 NSP 2011 przeprowadza się jako badanie pełne oraz jako badanie reprezentacyjne. Badanie pełne Badanie pełne dotyczy populacji ludności oraz mieszkań i realizowane

Bardziej szczegółowo

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH Konferencja Ogólnopolska Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego Wrocław, dn. 7-8 marca 2011 r. MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW Dominika Rogalińska Departament Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

(4856) 6112605. 1996-2000 Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej

(4856) 6112605. 1996-2000 Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej Mgr Jadwiga Maślanka Adres: Zakład Studiów Miejskich i Rekreacji Instytut Geografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika Gagarina 9 87-100 Toruń Telefon: (4856) 6112606; (4856) 6112602 Faks: (4856) 6112605 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 1: Terminologia badań statystycznych dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka (1) Statystyka to nauka zajmująca się zbieraniem, badaniem

Bardziej szczegółowo

Zajęcia edukacyjne dla uczestników XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zajęcia edukacyjne dla uczestników XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Szkolenia Zajęcia edukacyjne dla uczestników XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej W dniach 23 i 25 lutego br., w ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok Plan pracy Przyjęty na posiedzeniu Rady Naukowej PIN-Instytutu w Opolu w dniu 24 czerwca 2015 roku PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok A. PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY W CZĘŚCI ZADAŃ BADAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Sesja II Treści nauczania i organizacja studiów w świetle Procesu Bolońskiego

Sesja II Treści nauczania i organizacja studiów w świetle Procesu Bolońskiego Sesja II Treści nauczania i organizacja studiów w świetle Procesu Bolońskiego XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy 7-8 czerwiec 2010 r. Analityka

Bardziej szczegółowo

Udział Poznańskiego Oddziału PTS w Kongresie Statystyki Polskiej

Udział Poznańskiego Oddziału PTS w Kongresie Statystyki Polskiej Udział Poznańskiego Oddziału PTS w Kongresie Statystyki Polskiej W dniach 18 20 kwietnia 2012 r. w Poznaniu obradował Kongres Statystyki Polskiej zwołany z okazji Jubileuszu 100 lecia Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja

Bardziej szczegółowo

Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w statystyce publicznej

Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w statystyce publicznej Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w statystyce publicznej Agnieszka Nowakowska Janusz Dygaszewicz Departament Programowania i Koordynacji Badań Główny

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Enklawy biedy popegeerowskiej na Pomorzu Zachodnim

Enklawy biedy popegeerowskiej na Pomorzu Zachodnim Enklawy biedy popegeerowskiej na Pomorzu Zachodnim dostępność informacji i potrzeby diagnostyczne na poziomie miejscowości dr Dariusz Dziechciarz mgr Shivan Fate Spuścizna po PGR co o niej wiemy? Pomimo

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Statystyka komputerowa Computer statistics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny - oferta Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO JAKO WAŻNY OBIEKT OBSERWACJI STATYSTYKI PUBLICZNEJ. Główny Urząd Statystyczny. Wiesława Domańska. w.domanska@stat.gov.

ŚRODOWISKO JAKO WAŻNY OBIEKT OBSERWACJI STATYSTYKI PUBLICZNEJ. Główny Urząd Statystyczny. Wiesława Domańska. w.domanska@stat.gov. ŚRODOWISKO JAKO WAŻNY OBIEKT OBSERWACJI STATYSTYKI PUBLICZNEJ Główny Urząd Statystyczny 1 Wiesława Domańska w.domanska@stat.gov.pl Warszawa, 2 października 2014 r. PLAN PREZENTACJI 1. Znaczenie środowiska

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem kształcenia w ramach specjalności Metody fizyki w ekonomii

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA 1.2. Poziom kształcenia Studia II stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

09.04.1941 19.05.2016 09.04.1941 19.05.2016 Absolwentka Politechniki Warszawskiej 1964 r. doktor nauk technicznych Politechnika Gdańska 1972 r. doktor habilitowany Akademia Rolnicza we Wrocławiu 1978 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE. Doświadczenia polskie

UWAGI OGÓLNE. Doświadczenia polskie UWAGI OGÓLNE Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 został wprowadzony ustawą. Spis ludności i mieszkań był przeprowadzony na terenie całego kraju w dniach od 21 maja do 8 czerwca 2002 roku

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Pozycje zwarte:

Wykaz publikacji. Pozycje zwarte: Wykaz publikacji Pozycje zwarte: 1. Zadania z metod ilościowych w ekonomii. Skrypt. Praca zbiorowa pod red. M. Montygierda-Łoyby. Wrocław AE 1988, 209 s. (Współautorzy: Z. Bobowski, T. Borys, M. Budrewicz,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Rwgionalnego. Rozwoju Regionalnego. Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2 ZPORR na rok 2006 .

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Rwgionalnego. Rozwoju Regionalnego. Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2 ZPORR na rok 2006 . Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2 ZPORR na rok 2006.PROGRAM ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Rwgionalnego 2.PRIORYTET II 3.DZIAŁANIE 2.2 4.INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA Urzad Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce

Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce Realizacja art. 13a ustawy o lasach Andrzej Talarczyk Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Jacek Przypaśniak Dyrekcja Generalna Lasów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozprawy doktorskiej. Dorota Czyżewska. Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Poznań, 25.03.2010 r.

Koncepcja rozprawy doktorskiej. Dorota Czyżewska. Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Poznań, 25.03.2010 r. Ośrodki wspierania innowacji a konkurencyjność regionalna w ujęciu koncepcji regionu uczącego się - przykład Francji Koncepcja rozprawy doktorskiej Dorota Czyżewska Opiekun naukowy: dr hab. Ewa Łaźniewska,

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2013 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 Wprowadzenie Główny

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 4 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Informacje wtórne definicja Pojęcie wtórnych

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania, znaczenie i kierunki rozwoju statystyki regionalnej

Uwarunkowania, znaczenie i kierunki rozwoju statystyki regionalnej Uwarunkowania, znaczenie i kierunki rozwoju statystyki regionalnej Dominika Rogalińska Dyrektor Departamentu Badań Regionalnych i Środowiska GUS Konferencja Statystyka Wiedza Rozwój Łódź, 17-18 października

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA DLA PRAKTYKI

EKONOMETRIA DLA PRAKTYKI EKONOMETRIA DLA PRAKTYKI KSIĘGA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI 40-LECIA PRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ PROFESORA JERZEGO WITOLDA WIŚNIEWSKIEGO pod redakcją Marioli Piłatowskiej Toruń 2012 Mariola Piłatowska Sylwetka

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Badania panelowe osiągnięd edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów a rozwój wskaźnika EWD

Badania panelowe osiągnięd edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów a rozwój wskaźnika EWD Centralna Komisja Egzaminacyjna Badania panelowe osiągnięd edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów a rozwój wskaźnika EWD Doniesienie badawcze Zofia Lisiecka Zespół EWD Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego

Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego Dorota Perło Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania Plan prezentacji. Założenia metodologiczne 2. Specyfikacja modelu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH Ku wolności 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE POLISH STATISTICAL ASSOCIATION Rada Oddziału w Poznaniu Regional Council in Poznań

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE POLISH STATISTICAL ASSOCIATION Rada Oddziału w Poznaniu Regional Council in Poznań POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE POLISH STATISTICAL ASSOCIATION Rada Oddziału w Poznaniu Regional Council in Poznań Przewodniczący President: 60 624 Poznań, ul. Wojska Polskiego 27/29, tel. (61) 279 82

Bardziej szczegółowo

Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) Danuta Graniewska, Dorota Głogosz Bożena Kołaczek, Aneta Wojcik

Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) Danuta Graniewska, Dorota Głogosz Bożena Kołaczek, Aneta Wojcik Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) Danuta Graniewska, Dorota Głogosz, Aneta Wojcik WARSZAWA 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP i.,..,,. 15 Bożena Balcerzak-Paradowska Rozdział I POLITYKA SPOŁECZNA I RODZINNA W WYMIARZE

Bardziej szczegółowo