RANKING KANCELARII PRAWNYCH 2013 RANKING KANCELARII PRAWNYCH 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING KANCELARII PRAWNYCH 2013 RANKING KANCELARII PRAWNYCH 2013"

Transkrypt

1 RANKING KANCELARII PRAWNYCH 2013 PAŹDZIERNIK

2 Ranking Kancelarii Prawnych 2013 Kolejny ju raz oddajemy w Pa stwa r ce ranking kancelarii prawnych. Ka dego roku zastanawiamy si, co w ocenie dzia alno ci tych w a nie spó ek powinni my uzna za najwa niejsze. Tym razem zsumowali my wyniki w kategoriach: klientów, sytuacja finansowa i pracownicy. W ka dej z nich wzi li my pod uwag liczb klientów ogó em obs u onych w roku, wielko przychodów i zysków w roku, liczb prawników ogó em, liczb adwokatów, liczb radców prawnych, liczb prawników wspó pracuj cych, liczb prawników na wy czno i liczb prawników z tytu em naukowym. W rozes anych do kancelarii ankietach pytali my tak e o liczb klientów instytucjonalnych i liczb klientów indywidualnych, sta kancelarii, liczb publikacji, liczb spraw prowadzonych i liczb spraw wygranych w roku. Wyniki w kategoriach nie uwzgl dnionych w rankingu g ównym publikujemy na RANKING GŁÓWNY Kancelaria klientów ogółem/pkt sytuacja finansowa/pkt pracownicy/pkt suma pkt 1 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy 9,34 12,77 28, Rödl & Partner Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna 8,68 16,27 24, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski 9,01 8,82 29, FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie 8,35 15,66 22, Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy 8, , Mamiński i Wspólnicy 2,41 13,93 24, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna 9, , Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy 7,03 2,8 24, CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka naszych amach jako dope nienie obrazu funkcjonuj cych na rodzimym rynku kancelarii. O wielkich zmianach w stosunku do ubieg ego roku mówi nie mo na i trudno te by o si ich spodziewa. Rynek kancelarii, co zrozumia e, to rynek stabilny, mimo trudnych warunków gospodarczych. Poproszeni o komentarz do panuj cej w Polsce sytuacji w segmencie us ug prawnych przedstawiciele poszczególnych firm podkre lali mi dzy innymi, e to co bardzo widoczne w obecnej sytuacji rynkowej, to zainteresowanie klientów redniej wielko ci mi z polskim kapita em daj one gwarancj wysokich us ug przy jednoczesnym zachowaniu rozs dnej ceny. Nasi komentatorzy podkre lali te, co w bie cym roku bardzo istotne, konieczno zmian w systemie edukacji prawników. Do zapoznania si ze szczegó ami, opiniami i przede wszystkim wynikami rankingu zapraszamy na nasze amy. 6,7 0 26, GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy 6,37 9,86 16, Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna 4,39 9,25 18, Kancelaria Prawna Skarbiec , KPMG D.Dobkowski 7, , Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski 5,05 6,46 18, V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr CASUS IURIS 3,73 8,7 16, Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 4,72 5,2 17, KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie , RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie 3, , Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy 2,74 6,95 15, Schoenherr Cvak 5, , Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata 3,4 0 20, Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, 7,36 1,72 13, Wolf Theiss P. Daszkowski 0 22, Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy 6, , Kancelaria Radców Prawnych GRODECKI RYBACKI STANKIEWICZ 5,38 4,04 12, Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy , Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć , Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych 4,06 2,92 11, Trusiewicz Siwko Kancelaria Prawna Radców Prawnych , DZNP Dygas Zyder Nierobisz Przewłocki Adwokaci i Radcowie , Siwek Gaczyński & Partners 0 6, PAŹDZIERNIK 2013

3 LICZBA KLIENTÓW OGÓŁEM/PKT klientów ogółem 1 Kancelaria Prawna Skarbiec 10 2 Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna 9,67 3 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy 9,34 4 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski 9,01 5 Rödl & Partner Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna 8,68 6 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie 8,35 7 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy 8,02 8 KPMG D.Dobkowski 7,69 9 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, 7,36 10 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy 7,03 11 CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych 12 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy 6,37 13 Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy 6,04 14 Schoenherr Cvak 5,71 15 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz 5,38 16 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski 5,05 17 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 4,72 18 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna 4,39 19 Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych 4,06 20 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr CASUS IURIS 21 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata 3,4 22 RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie 3,07 23 Tomasik, Pakosiewicz i Wspólnicy 2,74 24 Mamiński i Wspólnicy 2,41 6,7 3,73 SYTUACJA FINANSOWA/PKT 1 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy 2 Rödl & Partner Roedl, Majchrowicz- Bączyk Kancelaria Prawna 3 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski 4 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie wielkość przychodów wielkość zysków suma ,41 6,86 16,27 8,82 8,82 8,23 7,43 15,66 5 Mamiński i Wspólnicy 7,64 6,29 13,93 6 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy 7,05 5,72 12,77 7 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski 6,46 6,46 8 Siwek Gaczyński & Partners 5,87 0,59 6,46 9 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy 10 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS 5,28 4,58 9,86 4,69 4,01 8,7 11 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna 4,1 5,15 9,25 12 Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy 3,51 3,44 6,95 13 Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych 14 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 15 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz 2,92 2,92 2,33 2,87 5,2 1,74 2,3 4,04 16 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy 1,15 1,73 2,88 17 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, 0,56 1,16 1,72 R E K L A M A Zapraszamy do naszego nowego biura w Krakowie. ul. Grzegórzecka Kraków tel ul. Grzybowska 12/ Warszawa tel PAŹDZIERNIK

4 PRACOWNICY/PKT Kancelaria 1 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski prawników ogółem radców prawnych prawników na wyłączność prawników współpracujących adwokatów pracowników z tytułem naukowym suma 10 5,32 4,83 2,72 6, ,06 2 Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna 9,69 4, ,11 1,74 28,81 3 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy 8,76 5,53 4,15 2,16 6,19 1,48 28,27 4 CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka 5 KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci Radcowie Spółka Partnerska 9,07 4,27 4,49 2,44 5,11 1,48 26,86 8,76 5,95 2, ,87 26,54 6 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy 9,07 6,37 4,66 4, ,94 7 Rödl & Partner Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna 7,21 4,9 3,81 2,02 5,38 1,61 24,93 8 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy 8,45 4,06 2,45 2,58 5,65 1,61 24,8 9 Mamiński i Wspólnicy 6,9 4,69 2,28 2,16 7 1,35 24,38 10 KPMG D.Dobkowski 7,83 4,27 4,32 0 5,38 1,48 23,28 11 RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie 12 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie 7,52 3,85 3,47 2,3 4,57 1,48 23,19 7,52 4,9 3,64 0 6, ,79 13 Wolf Theiss P. Daszkowski 8,14 6, ,73 1,61 22,64 14 Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy 7,52 5,95 3,98 0 4, ,02 15 Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć 5,35 5,74 1,94 2,02 5,38 1,48 21,91 16 Kancelaria Prawna Skarbiec 9,38 5,32 3,3 2, ,86 17 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata 5,97 6,79 3,3 0 4, ,63 18 Siwek Gaczyński & Partners 6,59 4,48 3,64 0 5, ,36 19 Schoenherr Cvak 4,73 5,53 1,94 2,3 5, ,61 20 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski 5,66 4,27 3,13 0 5, ,44 21 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna 5,04 4,27 2,62 1,74 4, ,24 22 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 23 Trusiewicz Siwko Kancelaria Prawna Radców Prawnych 24 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS 25 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy 4,11 4,9 1,77 1,6 4, ,22 5,97 3, ,92 1,35 17,09 6,28 7 3, ,75 5,66 6,58 2,79 0 1, ,38 26 Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy 4,42 5,11 2,28 0 4, ,38 27 Tomasik, Pakosiewicz i Wspólnicy 3,49 3,85 1,77 1,6 5, ,82 28 DZNP Dygas Zyder Nierobisz Przewłocki Adwokaci i Radcowie 29 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, 30 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz 2,87 6,16 0 1,88 4, ,75 3,49 5,11 1,94 1,6 1, ,49 3,18 5,74 1,6 1, ,4 31 Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych 3,8 5,53 2, ,44 90 PAŹDZIERNIK 2013

5 Pozas dowe sposoby rozwi zywania sporów pomi dzy kontrahentami biznesowymi Alternatywne metody rozwi zywania sporów to metody prowadz ce do zako czenia pomi dzy stronami konfliktu w sposób pozwalaj cy na unikni cie poddania go pod os d organu (s du) pa stwowego. Do takich metod nale : negocjacje, mediacje oraz arbitra. Przemysław Przerywacz Negocjacje polegaj na ustaleniu obszaru konfliktu, stopnia rozbie no ci stanowisk oraz wzajemnym poszukiwaniu p aszczyzn porozumienia. W dalszym etapie strony przedstawiaj mo liwo i metody rozwi zania sporu w sposób, który by by dla nich satysfakcjonuj cy i staraj si ustali mo liwe ust pstwa. Aktualnie bardzo cz sto spotykanym rozwi zaniem jest wcze niejsze okre lenie przez strony sposobu prowadzenia negocjacji, których przedmiotem ma by rozwi zanie sporu. W tym celu zawierana jest umowa, która ma zabezpieczy m.in. przed wykorzystaniem przez stron przeciwn o wiadcze oraz propozycji przedstawionych w toku negocjacji, w ewentualnym procesie s dowym. Mediacja odró nia si od negocjacji tym, e jest prowadzona mi dzy stronami sporu przez osob trzeci (mediatora) w celu doprowadzenia do ugodowego zako czenia sporu. Podstaw do wszcz cia mediacji jest umowa stron albo orzeczenie s du przekazuj ce spraw do mediacji. Mediacja mo e zatem zosta przeprowadzona zarówno przed wszcz ciem post powania, jak równie w toku trwaj cego procesu. W przypadku mediacji ustawodawca zdecydowa, e bezskuteczne jest powo ywanie si w toku post powania przed s dem lub s dem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ust pstw lub inne o wiadczenia sk adane w post powaniu mediacyjnym. Dodatkowo mediator nie mo e by wiadkiem co do faktów, o których dowiedzia si w zwi zku z prowadzeniem mediacji, chyba e strony zwolni go z obowi zku zachowania tajemnicy mediacji. W trakcie trwania mediacji mediator poprzez przeprowadzenie rozmów ze stronami zarówno na osobno ci, jak i konfrontuj c ich stanowiska, stara si doprowadzi do porozumienia. Ustalenie konsensusu w sprawie satysfakcjonuj cego dla obu stron nast puje poprzez zawarcie ugody przed mediatorem. Taka ugoda po jej zatwierdzeniu przez S d mo e stanowi tytu wykonawczy. Istotne jest, e wszcz cie mediacji dla stron mo e mie równie to znacznie, e powoduje przerwanie biegu przedawnienia. O ile w toku negocjacji czy mediacji to strony decyduj, czy ko cowy sposób rozwi zania sporu b dzie ich satysfakcjonowa, to tyle w post powaniu przed s dem polubownym (arbitra owym) to nie strony decyduj, jak rozwi za spór, lecz s d arbitra owy. Arbitra polega na rozstrzyganiu sporów przez organ, który nie jest s dem pa stwowym, a którego kompetencja do rozstrzygania sporu ma swe ród o w umowie o arbitra. Mo e ona zosta zawarta zarówno jako klauzula kontraktowa przewiduj ca w a ciwo s du polubownego dla sporów mog cych powsta w przysz o ci w zwi zku z realizacj kontraktu, jak i przyj form odr bnej umowy zawartej ju w chwili powstania sporu. Warto zwróci uwag, e zamieszczony w umowie (statucie) spó ki zapis na s d polubowny dotycz cy sporów ze stosunku spó ki wi e spó k oraz jej wspólników. Zapis taki mo na umie ci równie w statucie spó dzielni lub stowarzyszenia. Strona, która zawar a umow o arbitra, nie mo e skierowa sprawy do rozstrzygni cia do s du powszechnego tak d ugo, jak obowi zuje umowa o arbitra. Post powanie arbitra owe rozpoczyna si od wniesienia pozwu. Regu y post powania okre laj strony. Sta e s dy polubowne pos uguj si przyj tymi regulaminami. O ile strony inaczej nie postanowi y s d arbitra owy tworzy trzech arbitrów. Wyrok S du polubownego jest ostateczny. Po nadaniu mu klauzuli wykonalno ci stanowi tytu wykonawczy. Uchylenie wyroku arbitra owego jest mo liwe w drodze skargi do s du powszechnego. Pozas dowe sposoby rozwi zywania sporów s dowych cieszy si powinny coraz wi ksz popularno ci. Wola poszukiwania kompromisowego porozumienia, oszcz dno kosztów, ale równie obawa, czy spór, który dla partnerów biznesowych mo e mie kluczowe znaczenie, w s dzie powszechnym b dzie nale ycie potraktowany, sk ania b dzie strony do poszukania alternatyw. Autor jest radc prawnym w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowis o & Topolewski S.K.A. PAŹDZIERNIK

6 Wysoka jakość i rozsądna cena - tego szukają klienci W moim odczuciu przeobrażenia gospodarcze w ostatnich latach doprowadziły do zmiany oczekiwań i preferencji zarówno klientów korporacyjnych, jak i klientów indywidualnych korzystających z usług kancelarii. Przede wszystkim zauważyć można, że priorytetowymi kwestiami dla klientów, a zarazem jednymi z podstawowych kryteriów, jakie biorą oni pod uwagę przy wyborze kancelarii, jest cena usług prawniczych (co wiąże się z oczywistą w tzw. kryzysie, koniecznością cięcia kosztów i oszczędzania) oraz a może nawet przede wszystkim relacja ceny do jakości usług, jakie w zamian są im świadczone. Pod tymi względami stali się oni bowiem bardziej świadomi swoich oczekiwań. Zauważalna jest przy tym tendencja do poszukiwania kancelarii, które spełniają powyższe kryteria, wśród krajowych kancelarii średniej wielkości. Wynika to przede wszystkim z tego, iż kancelarie te standardem pracy, profesjonalizmem oraz jakością świadczonych usług często co najmniej dorównują kancelariom międzynarodowym, a proponowane przez nie ceny usług są znacznie bardziej przystępne, w których stawki za godzinę pracy prawników wahają się w okolicach nawet 400 euro za godzinę. Ten trend oceniam pozytywnie, gdyż daje on szansę rozwoju kancelariom świadczącym doradztwo o wysokiej jakości w zamian za rozsądne wynagrodzenie. Na marginesie wskażę, że jeszcze 4 lata temu w naszej kancelarii pracowało zaledwie kilka osób, dziś zaś ta dobiega czterdziestki i wykazuje tendencję wzrostową. Klienci bez wątpienia przywiązują również wagę do tego, kto będzie w wybranej kancelarii świadczył im usługi czy będą to wykwalifikowani, doświadczeni i profesjonalni prawnicy, czy też sensu largo ich asystenci/zastępcy. Niekiedy bowiem bywa tak, że stosunek liczby prawników z uprawnieniami do liczby aplikantów i praktykantów jest jak jeden do trzech, czy czterech i siłą rzeczy cały ciężar świadczenia pomocy prawnej spoczywa na młodszych prawnikach. Tymczasem sytuacja winna wyglądać odwrotnie, nad czym czuwamy w naszej firmie prawniczej. Z punktu widzenia klienta naszej kancelarii ważne jest także, aby z jednej strony jego sprawy prowadzone były przez wysoko wyspecjalizowanych profesjonalistów, ale z drugiej strony abyśmy potrafili zapewnić mu również kompleksową obsługę. To wymaga zatrudnienia większej liczby specjalistów, ergo podwyższa koszty prowadzenia działalności, ale wychodzi na korzyść zarówno klienta, jak i kancelarii. dr Radosław L. Kwaśnicki radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii RKKW Podsumowując zatem niewątpliwie tzw. kryzys miał istotny wpływ na działalność kancelarii prawnych oraz był odczuwalny na rynku usług prawniczych. Jednak krajowe kancelarie prawne średniej wielkości, dostosowując się do sytuacji na rynku, a może nawet w niektórych przypadkach dzięki tej sytuacji, mogły wzmocnić swoją pozycję na rynku dopasowując się do potrzeb klientów i wychodząc naprzeciw ich wymaganiom świadczyć pomoc prawną na wysokim poziomie jakości i specjalizacji przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych cen usług. Klienci bez w tpienia przywi zuj równie wag do tego, kto b dzie w wybranej kancelarii wiadczy im us ugi czy b d to wykwalifikowani, do wiadczeni i profesjonalni prawnicy, czy te sensu largo ich asystenci/zast pcy. LICZBA PRACOWNIKÓW/PKT 1 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski prawników prawników Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna ,69 3 Kancelaria Prawna Skarbiec ,38 4 CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka 5 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy , ,07 6 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy ,76 7 KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie ,76 8 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy ,45 9 Wolf Theiss P. Daszkowski ,14 10 KPMG D.Dobkowski ,83 11 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie 12 Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy 13 RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & PARTNERZY - RADCOWIE PRAWNI 14 Rödl & Partner Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna , , , ,21 15 Mamiński i Wspólnicy ,9 16 Siwek Gaczyński & Partners ,59 17 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS 18 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata Spółka Partnerska 19 Trusiewicz Siwko Kancelaria Prawna Radców Prawnych 20 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy 21 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski 22 Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć , , , , , ,35 23 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna ,04 24 Schoenherr Cvak ,73 25 Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy ,42 26 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 27 Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych 28 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, , , ,49 29 Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy 8 9 3,49 30 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz 31 DZNP Dygas Zyder Nierobisz Przewłocki Adwokaci i Radcowie 6 6 3, ,87 92 PAŹDZIERNIK 2013

7 Kto jest najbardziej poszukiwany na rynku? Magdalena Boja czyk, konsultantka z firmy rekrutacyjnej Antal W pierwszej po owie 2013 r. byli to prawnicy z tzw. wysokiego szczebla, silni w kwestiach merytorycznych, znaj cy j zyki obce, ale równie z umiej tno ciami pozyskiwania nowych klientów. rynek.polskiprawnik.pl LICZBA PRACOWNIKÓW NA WYŁĄCZNOŚĆ/PKT pracowników na wyłączność pracowników na wyłączność 1 Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski ,83 3 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy ,66 4 CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka ,49 5 KPMG D.Dobkowski ,32 6 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy ,15 7 Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy 8 Rödl & Partner Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna 9 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie , , ,64 10 Siwek Gaczyński & Partners ,64 11 Sójka & Maciak Adwokaci ,64 12 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS 13 RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie 14 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata , , ,3 15 Kancelaria Prawna Skarbiec ,3 16 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski 17 KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie 18 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy , , ,79 19 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna ,62 20 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy ,45 21 Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy ,28 22 Mamiński i Wspólnicy ,28 23 Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych 24 Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć 25 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, , , ,94 26 Schoenherr Cvak 6 7 1,94 27 Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy 3 4 1,77 28 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 29 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz 5 4 1, ,6 LICZBA OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH/PKT pracowników współpracujących pracowników współpracujących 1 Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Kancelaria Prawna Skarbiec ,86 3 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski 4 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy 5 CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych , , ,44 6 Sójka & Maciak Adwokaci ,44 7 RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie 4 8 2,3 8 Schoenherr Cvak 7 8 2,3 9 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy 5 5 2,16 10 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata 11 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy 5 5 2, ,16 12 Mamiński i Wspólnicy 6 5 2,16 13 Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć 14 Rödl & Partner (Roedl, Majchrowicz- Bączyk Kancelaria Prawna) 15 DZNP Dygas Zyder Nierobisz Przewłocki Adwokaci i Radcowie 16 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz 17 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna 18 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, 19 KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie 3 4 2, , , , , , ,6 20 Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy 1 1 1,6 21 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy Myślę, że to będzie niezły rok 1 1 1,6 Krzysztof Zakrzewski, partner zarządzający kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Pierwsze półrocze było całkiem dobre lepsze niż w roku ubiegłym. Potwierdza się moja stara teza, że dla naszej branży najgorsze są okresy wyczekiwania w gospodarce, gdy firmy nie mają jeszcze przekonania, w którą stronę sytuacja będzie się rozwijać. Wtedy mamy do czynienia z wstrzymywaniem decyzji, przekładaniem projektów, odsuwaniem w czasie negocjowanych transakcji etc. W momencie gdy już zasadniczo wiadomo, jaki jest trend makroekonomiczny, decyzje zaczynają być podejmowane i sprawy ruszają naprzód choć często na zupełnie innych założeniach/parametrach. rynek.polskiprawnik.pl PAŹDZIERNIK

8 Więcej prawników, zarobki mniejsze rednie wynagrodzenie miesi czne oferowane prawnikom zmala o w ostatnim roku o prawie 20 proc. i wynosi o 9670 z wynika z raportu Antal International. - Zauwa amy zjawisko weryfikowania stawek przez rynek. Szerszy dost p prawników do aplikacji powoduje wzrost poda y kandydatów w tym zawodzie i konkurencja pracodawców w dziedzinie stawek si zmniejsza. Nie nale y jednak zapomina, e prawnicy ca y czas s jedn z najlepiej wynagradzanych grup zawodowych. - skomentowa Artur Skiba, dyrektor zarz dzaj cy Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. LICZBA ADWOKATÓW/PKT 1 KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie adwokatów adwokatów puntów Mamiński i Wspólnicy FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie ,73 4 Wolf Theiss P. Daszkowski ,73 5 Sójka & Maciak Adwokaci 9 9 6,46 6 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy 8 7 6,19 7 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski 8 Trusiewicz Siwko Kancelaria Prawna Radców Prawnych 7 7 6, ,92 9 Siwek Gaczyński & Partners 6 5 5,65 10 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy 5 5 5,65 11 Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć 3 4 5,38 12 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski 1 4 5,38 13 KPMG D.Dobkowski 3 4 5,38 14 Rödl & Partner (Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna) 2 4 5,38 15 Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna 5 3 5,11 16 CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka 3 3 5,11 17 Schoenherr Cvak 3 3 5,11 18 Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy 3 3 5,11 19 DZNP Dygas Zyder Nierobisz Przewłocki Adwokaci i Radcowie 2 2 4,84 20 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy 2 2 4,84 21 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 22 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata 2 2 4, ,57 23 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna 1 1 4,57 24 Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy 1 1 4,57 25 Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy 1 1 4,57 26 RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie 4 1 4,57 LICZBA RADCÓW PRAWNYCH/PKT 1 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS 2 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata radców prawnych radców prawnych ,79 3 Sójka & Maciak Adwokaci ,79 4 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy ,58 5 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy ,37 6 Wolf Theiss P. Daszkowski ,16 7 DZNP Dygas Zyder Nierobisz Przewłocki Adwokaci i Radcowie 8 KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie , ,95 9 Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy ,95 10 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz ,74 11 Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć ,74 12 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy ,53 13 Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych ,53 14 Schoenherr Cvak ,53 15 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski ,32 16 Kancelaria Prawna Skarbiec ,32 17 Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy 8 8 5,11 18 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, 7 8 5,11 19 Rödl & Partner (Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna) 20 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 21 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie 6 7 4, , ,9 22 Mamiński i Wspólnicy ,69 23 Siwek Gaczyński & Partners 4 5 4,48 24 KPMG D.Dobkowski 4 4 4,27 25 Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna 3 4 4,27 26 CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka 5 4 4,27 27 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna 3 4 4,27 28 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski 3 4 4,27 29 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy 2 2 4,06 30 RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie 1 1 3,85 31 TOMASIK, PAKOSIEWICZ I WSPÓLNICY 1 1 3,85 32 Trusiewicz Siwko Kancelaria Prawna Radców Prawnych 1 1 3,85 Z do wiadczenia wiem, e jedynym efektywnym modelem nauki zawodu w zawodach prawniczych jest model patronacki. Relacja patron ucze to wed ug mnie jedyna droga do prawid owego formowania m odego cz owieka, jego podej cia do zawodu, zdobywania umiej tno ci praktycznych. Krystian l zak, wspólnik zarz dzaj cy, Adwokatów i Radców Prawnych l zak, Zapiór i Wspólnicy 94 PAŹDZIERNIK 2013

9 Jakie kroki warto podjąć w sytuacji łamania praw pracowniczych przez pracodawcę? Anna Dyląg prawnik, doktorant WPiA UŚ, specjalista z zakresu prawa pracy w GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński I Partnerzy Radcy Reakcja pracownika na naruszanie jego praw przez pracodawcę musi być dostosowana do rodzaju naruszenia. Inaczej należy traktować nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia, a inaczej niedostarczenie pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia. Generalnie jednak w pierwszej kolejności proponuję wystosować do pracodawcy pismo ze wskazaniem żądania, np. wypłaty zaległego wynagrodzenia. Istotne jest, aby pracownik zachował potwierdzenie złożenia pisma wysyłając list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub prosząc osobę przyjmującą pismo w imieniu pracodawcy (sekretariat, kadry) o odpowiednią adnotację na kopii. Pisemne poinformowanie pracodawcy o żądaniach pracownika może odnieść dwa skutki. Po pierwsze pracodawca może od razu przychylić się do wniosku w obawie przed pozwem sądowym. Po drugie, w przypadku postępowania sądowego pracownik będzie dysponował dowodem, iż starał się załatwić sprawę polubownie, ale mimo tego pracodawca nadal naruszał swoje obowiązki. Pracownik może szukać pomocy u instytucji zajmujących się tego typu sprawami, np. Państwowej Inspekcji Pracy, która udziela porad telefonicznie, mailowo, a także podczas dyżurów. Bardziej dotkliwą dla pracodawcy formą jest zgłoszenie do PIP skargi na pracodawcę, ponieważ w jej następstwie inspektorzy przeprowadzają kontrolę. Może ona skutkować m.in. nałożeniem na pracodawcę kary oraz złożeniem przez inspektora PIP w imieniu pracowników, których prawa są naruszane, pozwu do sądu pracy. Zgłaszając sprawę do PIP pracownik musi podać swoje dane, jednakże inspekcja nie może ich ujawnić bez zgody pracownika. Ponadto, pracownik może skorzystać z pomocy związków zawodowych nawet, jeśli sam nie jest ich członkiem. Pracownik może również wnieść pozew do sądu. Pozew powinien zawierać m.in. określenie żądania wraz z uzasadnieniem. Jeżeli pozew nie będzie zawierał istotnych elementów, a pracownik nie jest reprezentowany przez prawnika, sąd wezwie pracownika do udzielenia brakujących informacji. Należy pamiętać, że w niektórych sprawach pozew musi być wniesiony w określonym przez kodeks pracy terminie (np. w sprawie o nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, sprostowanie świadectwa pracy czy uchylenie kary porządkowej). LICZBA PRACOWNIKÓW ZE STOPNIEM NAUKOWYM/PT pracowników ze stopniem naukowym pracowników ze stopniem naukowym pnktów 1 Sójka & Maciak Adwokaci KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie 5 6 1,87 3 Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna 4 5 1,74 4 Rödl & Partner Roedl, Majchrowicz- Bączyk Kancelaria Prawna 1 3 1,61 5 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy 3 3 1,61 6 Wolf Theiss P. Daszkowski 2 3 1,61 7 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy 2 2 1,48 8 Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć 9 CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych 1 2 1, ,48 10 KPMG D.Dobkowski 1 2 1,48 11 RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie 12 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy 1 2 1, ,35 13 Mamiński i Wspólnicy 0 1 1,35 14 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, 15 TRUSIEWICZ SIWKO KANCELARIA PRAWNA RADCÓW PRAWNYCH 1 1 1, ,35 Tylko 29 senatorów uważa, że kradzież to przestępstwo W pi tek 20 wrze nia br. senatorowie g osowali ws. zmiany progu warto ci od jakiej kradzie jest uznawana za przest pstwo 29 senatorów g osowa o za pozostawieniem obecnego progu wykroczenia (250z ), 51 senatorów opowiedzia o si za podwy szeniem go do 1/4 p acy minimalnej (400z ). - Nie zgadzamy si na takie zmiany, ka da kradzie to przest pstwo, niezale nie czy jest to 249z, czy 399z. Zapis w Konstytucji jest jednoznaczny wszyscy obywatele maj gwarancj ochrony w asno ci - niezale nie od jej warto ci. Obecna dyskusja oceniaj ca co jest warte ochrony, a co nie jest niezgodna z Konstytucj. Je eli Prezydent nie zatrzyma tych zmian w prawie, b dziemy z o ymy skarg do Trybuna u Konstytucyjnego ocenia Waldemar Nowakowski, Prezes Polskiej Izby Handlu. Obecna granica do jakiej kradzie jest tylko wykroczeniem to 250 z znacz cym problemem sprzedawców s wyspecjalizowane gangi, które kradn towar maksymalnie za 249z, bo wiedz, e w przypadku z apania ponios niewielk kar, nie zostan wpisani do Krajowego Rejestru Karnego i b d mogli kra w dalszym ci gu. Podniesienie progu wykroczenia, oznacza zwi kszenie skali tego problemu. Wed ug raportu "Kradzie =Przest pstwo" Fundacji Polskiego Handlu w roku ukradziono produkty na kwot 5,4 mld z, czyli 1,41% sprzeda y detalicznej w Polsce, a skala tego zjawiska ro nie o 4,4 % rocznie. PAŹDZIERNIK

10 WIELKOŚĆ PRZYCHODÓW/PKT Kancelaria wielkość przychodów (w mln zł) wielkość przychodów (w mln zł) 1 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy , , Rödl & Partner (Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna) 3 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski 4 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie * * 9, , ,00 8, , ,00 8,23 5 Mamiński i Wspólnicy , ,00 7,64 6 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy , ,92 7,05 7 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski , ,00 6,46 8 Siwek Gaczyński & Partners , ,00 5,87 9 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy 10 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS , ,48 5, , ,96 4,69 11 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna , ,69 4,1 12 TOMASIK, PAKOSIEWICZ I WSPÓLNICY , ,40 3,51 13 Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych , ,00 2,92 14 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 15 Kancelaria Radców Prawnych GRODECKI RYBACKI STANKIEWICZ 16 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy ,00 zł (od dnia rejestracji) 17 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, , ,82 2, , ,29 1, ,00 1, , ,84 0,56 Liczba WIELKOŚĆ ZYSKÓW/PKT Kancelaria 1 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy 2 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie 3 Rödl & Partner (Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna ) Wysokość zysków (w mln zł) Wysokość zysków (w mln zł) , , , ,00 7,43 * * 6,86 4 Mamiński i Wspólnicy , ,00 6,29 5 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy , ,71 5,72 6 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna 7 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy 8 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS 9 TOMASIK, PAKOSIEWICZ I WSPÓLNICY 10 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 11 Kancelaria Radców Prawnych GRODECKI RYBACKI STANKIEWICZ 12 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy 13 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, , ,08 5, , ,52 4, , ,72 4, , ,12 3, , ,07 2, , ,12 2,3 bd ,00 1, , ,16 1,16 14 Siwek Gaczyński & Partners , ,00 0,59 Liczba * na prośbę kancelarii dane finansowe pozostają do wiadomości redakcji * na prośbę kancelarii dane finansowe pozostają do wiadomości redakcji O potrzebie zmiany modelu kształcenia prawników w Polsce Od wielu lat na co dzień obserwuję, w jaki sposób przygotowuje się młodych ludzi do zawodów prawniczych. Z obserwacji tych nie wynika niestety pozytywna konstatacja. Adwokat Krystian Ślązak wspólnik \arządzający, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Tak zwane otwarcie zawodów prawniczych sprawiło, że masowo zwiększyło się zainteresowanie aplikacjami prawniczymi. Nie byłoby w tym niczego złego, gdyby nie to, że po dostaniu się na aplikację aplikanci nie otrzymują żadnej sensownej oferty szkoleniowej. Odnosi się to do wszystkich aplikacji prawniczych bez wyjątku. Studia prawnicze uległy poważnej degradacji. Wydziały prawa mogą powstawać na wszystkich wyższych uczelniach, nie tylko na uniwersytetach. To, co obecnie dzieje się na uczelniach kształcących prawników bardziej przypomina produkcję masową, a nie kształcenie. Rzeczą dla mnie oczywistą jest to, że uczelnie nigdy nie przygotowywały do praktycznego wykonywania zawodu. Weekendowe kształcenie powoduje niemałe spustoszenia. Niestety, ilość nie ma najmniejszych szans przejść w jakość. Istotniejszym dla praktyki, od kształcenia na wyższych uczelniach, jest późniejsze kształcenie w czasie aplikacji. Aplikacja prawnicza w założeniu jest tym etapem, na którym osoba ją odbywająca, uczy się praktycznego wykonywania zawodu, poznaje stosowanie prawa, zgłębia warsztat zawodowy. Obowiązujący jednak model aplikacji, w szczególności adwokackiej, radcowskiej i notarialnej, dawno przestał pełnić swoją funkcję. Kształcenie aplikacyjne nie przystaje zarówno do oczekiwań młodych ludzi, jak i potrzeb rynku. Prowadzenie szkoleń to jedna z ostatnich domen pozostawionych samorządom zawodowym. W mojej ocenie ta zasada powinna zostać utrzymana z tym jednak, że model kształcenia aplikacyjnego, a w efekcie jego poziom, powinny ulec radykalnej zmianie. Z doświadczenia wiem, że jedynym efektywnym modelem nauki zawodu w zawodach prawniczych jest model patronacki. Relacja patron uczeń to według mnie jedyna droga do prawidłowego formowania młodego człowieka, jego podejścia do zawodu, zdobywania umiejętności praktycznych. Patronat, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze kandydaci na patronów powinni być bardzo skrupulatnie selekcjonowani, po drugie relacja patron aplikant powinna być sformalizowana i precyzyjnie określona, zarówno w zakresie powinności jak i uprawnień oraz odpowiedzialności uczestników. To patron i aplikant powinni decydować o wszystkich kwestiach związanych z odbywaniem aplikacji i szkoleniem, samorząd powinien jedynie wspomagać aplikantów np. przez, jak to się dzieje obecnie, organizowanie praktyk w sądach. 96 PAŹDZIERNIK 2013

11 Przyszłość kancelarii prawnych to globalne usługi o nieograniczonym zakresie klientów ogółem klientów ogółem 1 Kancelaria Prawna Skarbiec Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna ,67 3 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy ,34 4 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski 5 Rödl & Partner Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna 6 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie , , ,35 7 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy ,02 8 KPMG D.Dobkowski ,69 9 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, ,36 10 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy ,03 11 CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka 12 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy , ,37 13 Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy ,04 14 Schoenherr Cvak ,71 15 Kancelaria Radców Prawnych GRODECKI RYBACKI STANKIEWICZ 16 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski 17 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy , , ,72 18 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna ,39 19 Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych ,06 20 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr CASUS IURIS 21 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata 22 RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie Jacek wieca Wszystko zale y oczywi cie od podej cia do tematu. Osobi cie znam wielu znakomitych prawników, którzy s szcz liwi prowadz c jednoosobow kancelari zajmuj c si drobnymi sprawami. Nasz ambicj by a jednak od samego pocz tku pe na globalno, wszechstronno, reaktywno i uniwersalno, jak równie CSR. LICZBA KLIENTÓW OGÓŁEM/PKT , , ,07 23 Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy ,74 24 Mamiński i Wspólnicy ,41 Globalno oznacza obecno na ca ym wiecie. Mamy oczywi cie zagraniczne oddzia y Kancelarii, jak cho by wie o otwarta placówka w Kazachstanie, w jego biznesowym centrum A macie. Poza tym tworzymy sie kancelarii partnerskich, lub po prostu zaprzyja nionych prawników partnerów biznesowych dos ownie w ka dym kraju. Wszechstronno to nie tylko umiej tno zaj cia si ka dym problemem prawnym, ale faktyczne posiadanie specjalistów na ka d okazj. Dzi ki takiemu podej ciu i mo liwo ci LICZBA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH/PKT klientów indywidualnych klientów indywidualnych 1 Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Ślązak, Zapiór i Wspólnicy ,78 3 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski 4 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata 5 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie 6 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, 7 Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć 8 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy , , , , , ,46 9 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy ,24 10 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS 11 CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka , ,8 12 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna ,58 13 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz 14 Rödl & Partner (Roedl, Majchrowicz- Bączyk Kancelaria Prawna) 15 RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie 16 Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych 17 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy , , , , ,48 18 Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy ,26 19 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy ,04 20 Mamiński i Wspólnicy ,82 21 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski 4 6 0,6 22 Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy ,38 23 KPMG D.Dobkowski sp.k ,16 PAŹDZIERNIK

12 powo ywania ad hoc dedykowanych zespo ów eksperckich ka dy problem mo e zosta skutecznie rozwi zany. Reaktywno to gotowo do ka dego rodzaju dzia ania w ka dej mo liwej sytuacji. W naszym wypadku oznacza to nie tylko mo liwo udzielenia natychmiastowego wsparcia prawnego, ale tak e pe n gotowo poruszenia danego problemu w mediach, na gruncie oficjalnych spotka krajowych i mi dzynarodowych, jak równie niebanalnego podej cia do ka dej sprawy, dzi ki umiej tnemu czeniu teorii z praktyk, wiedzy eksperckiej z ka dej niemal dziedziny (nie tylko prawa, ale tak e medycyny, stosunków mi dzynarodowych, finansów, in ynierii itd.) oraz jasnemu postawieniu celów, jakie klient chce osi gn i dobór w a ciwego rozwi zania w my l mojej autorskiej tezy wi cej matematyki, mniej filozofii. LICZBA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH/PKT klientów instytucjonalnych klientów instytucjonalnych puntów 1 Kancelaria Prawna Skarbiec Rödl & Partner (Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna) ,8 3 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy ,6 4 KPMG D.Dobkowski ,4 5 Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna ,2 6 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie 8 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski , ,6 9 Schoenherr Cvak ,4 10 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy ,2 11 Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka 13 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski* , ,6 14 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy ,4 15 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz ,2 16 Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna ,8 18 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata 19 RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & PARTNERZY - RADCOWIE PRAWNI 20 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS 21 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 22 Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć , , , ,8 23 Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy ,6 24 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, ,4 25 Mamiński i Wspólnicy ,2 Uniwersalno za to pe ne otwarcie na klienta i zaoferowanie mu nie tylko doradztwa prawnego, ale tak e ksi gowego, finansowego, marketingowego, inwestycyjnego i wielu innych. CSR, czyli spo eczna odpowiedzialno biznesu to czuwanie nad szeroko poj tym interesem spo ecznym. W naszym wypadku obejmuje to szeroko zakrojon dzia alno pro bono, obejmuj c bezp atn obs ug kilkunastu fundacji, wsparcie osób ubogich potrzebuj cych pomocy prawnej, jak te poczucie obowi zku wobec pa stwa i prawa, przejawiaj ce si poprzez aktywne dzia- ania legislacyjne, lobbingowe i eksperckie zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim oraz mi dzynarodowym. Przysz o kancelarii to absolutna wszechstronno. Radca prawny, adwokat, Partner Zarz dzaj cy w Kancelarii Prawnej wieca i Wspólnicy sp. k. STAŻ KANCELARII/PKT 1 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr CASUS IURIS staż kancelarii (w latach) 2 Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć 21 3 Rödl & Partner (Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna ) 20 4 Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych 19 5 Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna 18 6 KPMG D.Dobkowski 17 7 Wolf Theiss P. Daszkowski 17 8 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie 16 9 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski Siwek Gaczyński & Partners CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka 12 Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski Mamiński i Wspólnicy GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy Sójka & Maciak Adwokaci Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy 9 21 Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy 9 22 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata 8 23 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz 8 24 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, 8 25 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna 7 26 TRUSIEWICZ SIWKO KANCELARIA PRAWNA RADCÓW PRAWNYCH 7 27 KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie 6,5 28 Kancelaria Prawna Skarbiec 5 29 Schoenherr Cvak 5 30 RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie 4 31 DZNP Dygas Zyder Nierobisz Przewłocki Adwokaci i Radcowie 3 32 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy 1, PAŹDZIERNIK 2013

13 W jakich sytuacjach warto zgodzić się na zawarcie ugody podczas konfliktu z partnerem biznesowym? Czynnikiem, który mo e mie dodatkowo wp yw na decyzj o zawarciu ugody jest dba o przedsi biorców o wizerunek. Rozwi zanie sporu w drodze ugody mo e by postrzegane jako wyraz ich dojrza o ci biznesowej. LICZBA PUBLIKACJI/PKT publikacji W sytuacji konfliktu z partnerem biznesowym prowadzenie sporu może mieć negatywny wpływ na prowadzoną działalność, a także znacznie obciążyć budżet przedsiębiorcy. Zawarcie ugody pozwala uchronić przedsiębiorców przed długoletnimi i kosztownymi postępowaniami sądowymi lub arbitrażowymi i umożliwia współpracę w przyszłości. Ugoda jest szczególnie pożądana w sytuacji, gdy partnerzy biznesowi chcą kontynuować współpracę albo są do tego zmuszeni sytuacją na rynku. Kiedy skonfliktowani przedsiębiorcy działają w jednym sektorze gospodarki, jest bardzo prawdopodobne, że dzisiejsi oponenci jutro będą zmuszeni do współpracy. Jeżeli wcześniej konflikt spowodował powstanie wzajemnej wrogości, dalszej współpracy będą towarzyszyły napięcia wywołane przede wszystkim brakiem zaufania. Może to uniemożliwić realizację projektów ważnych dla funkcjonowania obydwu przedsiębiorców. Kolejnym czynnikiem, od którego zależy skłonność do zawarcia ugody, jest kalkulacja ekonomiczna. Przy założeniu, że w skomplikowanych sprawach postępowanie sądowe może trwać nawet kilka lat, a szala zwycięstwa może przechylać się raz na jedną, raz na drugą stronę, należy wziąć pod uwagę to, że koszt postępowania sądowego może urosnąć do nieprzewidzianych rozmiarów. Jest niesłychanie trudne, o ile w ogóle możliwe, określenie budżetu, jaki będzie potrzebny na pokrycie kosztów wieloletniego procesu. Koszty te obejmują kwotę, jaką strona, która spór przegra, będzie obowiązana zapłacić wraz z odsetkami. W przypadku wieloletniego sporu, kwota odsetek może istotnie powiększyć zobowiązanie. Kolejne wydatki mogą wynikać z obowiązku zwrotu przez stronę przegrywającą kosztów poniesionych w procesie przez oponenta (do wysokości zasądzonej przez sąd). Dlatego przy rozważaniu za i przeciw zawarcia ugody na konkretnych warunkach, tak ważne jest oszacowanie potencjalnych kosztów związanych z prowadzeniem sporu sądowego przy przyjęciu czarnego scenariusza zdarzeń, a więc przegranej. Agnieszka Kocon radca prawny, Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy Czynnikiem, który może mieć dodatkowo wpływ na decyzję o zawarciu ugody, jest dbałość przedsiębiorców o wizerunek. Rozwiązanie sporu w drodze ugody może być postrzegane jako wyraz ich dojrzałości biznesowej. Ugoda sprzyja również zachowaniu w poufności tak szczegółów współpracy przedsiębiorców, jak i źródeł konfliktu. Jednak nie w każdym przypadku możliwe jest osiągnięcie porozumienia. Nie zawsze wolą obydwu partnerów biznesowych jest rozwiązanie sporu, a nawet kontynuowanie współpracy. Dobra wola jednej tylko strony nie wystarczy do osiągnięcia porozumienia wtedy, gdy druga strona bardziej, niż rozwiązaniem sporu, jest zainteresowana jego wygraniem i przegraną adwersarza. Niemniej jednak, gdy obydwu stronom uda się ostudzić emocje, warto jest podjąć rozmowy ugodowe. 1 Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Schoenherr Cvak 84 3 Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy 69 4 Kancelaria Prawna Skarbiec 51 5 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski 42 6 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy 41 7 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy 28 8 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski 25 9 Mamiński i Wspólnicy Rödl & Partner Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna KPMG D.Dobkowski Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy 6 14 Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy 5 15 KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Spółka 2 16 Wolf Theiss P. Daszkowski 2 17 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie 1 18 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz 1 19 RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie 1 20 Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy 1 LICZBA SPRAW WYGRANYCH/PKT spraw wygranych spraw wygranych 1 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS 3 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 7 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy 8 Rödl & Partner Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna KPMG D.Dobkowski bd Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy bd RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy 11 8 PAŹDZIERNIK

14 Nielogiczne prawo tworzy patologie na rynku Joanna Chilicka LICZBA SPRAW PROWADZONYCH/PKT spraw prowadzonych spraw prowadzonych 1 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć bd Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata Spółka Partnerska FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS Kancelaria Prawna Skarbiec Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, Schoenherr Cvak Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy Rödl & Partner (Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna ) KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Mamiński i Wspólnicy Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie KPMG D.Dobkowski bd Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w art. 15 ust. 1 pkt 4 zabrania pobierania op at za przyj cie towaru do sprzeda y. Wynika to z przypisania regu panuj cych w ma ym handlu do sieciowej sprzeda y o wi kszym zasi gu. Ró nice mi dzy tymi kana ami dystrybucji s znacz ce, natomiast przepis ten nie uwzgl dnia zró nicowania rynku i jego obecnych potrzeb. Sieci handlowe pobieraj op aty od dostawców za wsparcie sprzeda y ich produktu. Kampanie promocyjne prowadzone przez sklepy s ta sze oraz skuteczniejsze od tych, jakie oferuj wyspecjalizowane agencje marketingowe. Promowanie produktu w a nie w sklepie jest szczególnie istotne podczas wprowadzania nowych towarów na rynek. Prawne ograniczanie takich porozumie pozbawia dostawców i producentów mo liwo ci reklamowania produktów, a sklepom odbiera narz dzia u atwiaj ce zarz dzanie przestrzeni na pó ce. Waldemar Nowakowski prezes Polskiej Izby Handlu zauwa a: Ten artyku ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie jest niepotrzebny. Taka ingerencja w relacje biznesowe stanowi ograniczenie rozwoju polskiego handlu, co wa ne regulacje unijne nie zakazuj pobierania op at za wsparcie sprzeda y. Ponadto zapis jest nielogicznie sformu owany zakazuje on pobierania innych ni mar a handlowa op at za przyj cie towaru do sprzeda y, natomiast mar a handlowa nie jest op at za przyj cie towaru do sprzeda y. Mar a handlowa to ró nica pomi dzy cen zakupu a cen sprzeda y towarów przeznaczonych na pokrycie kosztów w asnych przedsi biorstwa handlowego i stanowi c jego zysk ( Uniwersalny s ownik j zyka polskiego pod red. S. Dubisza PWN W-wa 2003). Zatem nale no ta powstaje po nabyciu towaru przez odbiorc, nie obci a wi c dostawcy i nie jest ona od niego pobierana. Art. 15 ust. 1 pkt 4 w UZNK prowadzi do powstawania patologii na rynku handlowym. Powszechn praktyk jest, e producenci ko cz cy wspó prac z dan sieci handlow domagaj si zwrotu tej op aty, powo uj c si w a nie na ten zapis. Obecnie tego typu pozwów prowadzonych jest ok. 700, funkcjonuj kancelarie prawne wyspecjalizowane tylko w odzyskiwaniu takich op at. Liczymy, e d ugo oczekiwana przez przedsi biorców zmiana jednak nadejdzie i zlikwiduje ten nielogiczny i utrudniaj cy rozwój handlu przepis stwierdza Nowakowski. Bezpowrotnie min y czasy, kiedy na pó kach sta tylko ocet i nie trzeba by o wspiera rozwoju marek. Dzi mamy dziesi tki producentów i ka dy chce, eby jego towary mia y najlepsze warunki ekspozycji w sklepie, a pó ka przecie mo e zmie ci jedynie okre lon liczb produktów i marek. Nie mo na przecie oczekiwa e wszystkie produkty zmieszcz si na wysoko ci oczu klienta, w ka dym sklepie s miejsca lepsze i gorsze dodaje prezes PIH. Polska Izba Handlu wraz z innymi cz onkami Komitetu Handlu przy KIG sygnalizuje ten problem ju od roku. Autorka jest rzecznikiem prasowym Polskiej Izby Handlu 100 PAŹDZIERNIK 2013

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Co to jest manipulacja?

Co to jest manipulacja? Manipulacje gie dowe: od fa szywych informacji do nadu y i przest pstw W odzimierz W sowski Atrakcyjny rynek gie dowy to rynek transparentny, pozbawiony manipulacji, który zapewnia ochron interesów inwestora.

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Technologie komunikacyjne w rmie

Technologie komunikacyjne w rmie www.infopzs.pl ŚRODOWISKO stycze -luty 2011 cena 6,99 z (w tym VAT) Azoty Tarnów Kupujemy wielkie okazje Technologie komunikacyjne w rmie Raport Komunikacja kluczowa dla rozwoju Wiele do zrobienia w gospodarce

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

FINANSE SPÓ EK. W odzimierz W sowski

FINANSE SPÓ EK. W odzimierz W sowski W odzimierz W sowski Podatki s istotnym wydatkiem w dzia alno ci gospodarczej. Oby p aci wysokie podatki mawiaj ci, którzy ycz powodzenia w dzia alno ci gospodarczej i osi gania wysokich zysków. Z innej

Bardziej szczegółowo

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 4 (44): 113 133 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.44.9 Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Nades any: 26.07.13 Zaakceptowany do druku:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk

Bardziej szczegółowo