RANKING KANCELARII PRAWNYCH 2013 RANKING KANCELARII PRAWNYCH 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING KANCELARII PRAWNYCH 2013 RANKING KANCELARII PRAWNYCH 2013"

Transkrypt

1 RANKING KANCELARII PRAWNYCH 2013 PAŹDZIERNIK

2 Ranking Kancelarii Prawnych 2013 Kolejny ju raz oddajemy w Pa stwa r ce ranking kancelarii prawnych. Ka dego roku zastanawiamy si, co w ocenie dzia alno ci tych w a nie spó ek powinni my uzna za najwa niejsze. Tym razem zsumowali my wyniki w kategoriach: klientów, sytuacja finansowa i pracownicy. W ka dej z nich wzi li my pod uwag liczb klientów ogó em obs u onych w roku, wielko przychodów i zysków w roku, liczb prawników ogó em, liczb adwokatów, liczb radców prawnych, liczb prawników wspó pracuj cych, liczb prawników na wy czno i liczb prawników z tytu em naukowym. W rozes anych do kancelarii ankietach pytali my tak e o liczb klientów instytucjonalnych i liczb klientów indywidualnych, sta kancelarii, liczb publikacji, liczb spraw prowadzonych i liczb spraw wygranych w roku. Wyniki w kategoriach nie uwzgl dnionych w rankingu g ównym publikujemy na RANKING GŁÓWNY Kancelaria klientów ogółem/pkt sytuacja finansowa/pkt pracownicy/pkt suma pkt 1 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy 9,34 12,77 28, Rödl & Partner Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna 8,68 16,27 24, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski 9,01 8,82 29, FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie 8,35 15,66 22, Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy 8, , Mamiński i Wspólnicy 2,41 13,93 24, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna 9, , Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy 7,03 2,8 24, CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka naszych amach jako dope nienie obrazu funkcjonuj cych na rodzimym rynku kancelarii. O wielkich zmianach w stosunku do ubieg ego roku mówi nie mo na i trudno te by o si ich spodziewa. Rynek kancelarii, co zrozumia e, to rynek stabilny, mimo trudnych warunków gospodarczych. Poproszeni o komentarz do panuj cej w Polsce sytuacji w segmencie us ug prawnych przedstawiciele poszczególnych firm podkre lali mi dzy innymi, e to co bardzo widoczne w obecnej sytuacji rynkowej, to zainteresowanie klientów redniej wielko ci mi z polskim kapita em daj one gwarancj wysokich us ug przy jednoczesnym zachowaniu rozs dnej ceny. Nasi komentatorzy podkre lali te, co w bie cym roku bardzo istotne, konieczno zmian w systemie edukacji prawników. Do zapoznania si ze szczegó ami, opiniami i przede wszystkim wynikami rankingu zapraszamy na nasze amy. 6,7 0 26, GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy 6,37 9,86 16, Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna 4,39 9,25 18, Kancelaria Prawna Skarbiec , KPMG D.Dobkowski 7, , Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski 5,05 6,46 18, V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr CASUS IURIS 3,73 8,7 16, Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 4,72 5,2 17, KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie , RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie 3, , Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy 2,74 6,95 15, Schoenherr Cvak 5, , Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata 3,4 0 20, Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, 7,36 1,72 13, Wolf Theiss P. Daszkowski 0 22, Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy 6, , Kancelaria Radców Prawnych GRODECKI RYBACKI STANKIEWICZ 5,38 4,04 12, Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy , Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć , Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych 4,06 2,92 11, Trusiewicz Siwko Kancelaria Prawna Radców Prawnych , DZNP Dygas Zyder Nierobisz Przewłocki Adwokaci i Radcowie , Siwek Gaczyński & Partners 0 6, PAŹDZIERNIK 2013

3 LICZBA KLIENTÓW OGÓŁEM/PKT klientów ogółem 1 Kancelaria Prawna Skarbiec 10 2 Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna 9,67 3 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy 9,34 4 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski 9,01 5 Rödl & Partner Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna 8,68 6 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie 8,35 7 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy 8,02 8 KPMG D.Dobkowski 7,69 9 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, 7,36 10 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy 7,03 11 CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych 12 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy 6,37 13 Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy 6,04 14 Schoenherr Cvak 5,71 15 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz 5,38 16 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski 5,05 17 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 4,72 18 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna 4,39 19 Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych 4,06 20 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr CASUS IURIS 21 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata 3,4 22 RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie 3,07 23 Tomasik, Pakosiewicz i Wspólnicy 2,74 24 Mamiński i Wspólnicy 2,41 6,7 3,73 SYTUACJA FINANSOWA/PKT 1 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy 2 Rödl & Partner Roedl, Majchrowicz- Bączyk Kancelaria Prawna 3 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski 4 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie wielkość przychodów wielkość zysków suma ,41 6,86 16,27 8,82 8,82 8,23 7,43 15,66 5 Mamiński i Wspólnicy 7,64 6,29 13,93 6 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy 7,05 5,72 12,77 7 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski 6,46 6,46 8 Siwek Gaczyński & Partners 5,87 0,59 6,46 9 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy 10 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS 5,28 4,58 9,86 4,69 4,01 8,7 11 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna 4,1 5,15 9,25 12 Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy 3,51 3,44 6,95 13 Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych 14 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 15 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz 2,92 2,92 2,33 2,87 5,2 1,74 2,3 4,04 16 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy 1,15 1,73 2,88 17 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, 0,56 1,16 1,72 R E K L A M A Zapraszamy do naszego nowego biura w Krakowie. ul. Grzegórzecka Kraków tel ul. Grzybowska 12/ Warszawa tel PAŹDZIERNIK

4 PRACOWNICY/PKT Kancelaria 1 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski prawników ogółem radców prawnych prawników na wyłączność prawników współpracujących adwokatów pracowników z tytułem naukowym suma 10 5,32 4,83 2,72 6, ,06 2 Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna 9,69 4, ,11 1,74 28,81 3 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy 8,76 5,53 4,15 2,16 6,19 1,48 28,27 4 CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka 5 KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci Radcowie Spółka Partnerska 9,07 4,27 4,49 2,44 5,11 1,48 26,86 8,76 5,95 2, ,87 26,54 6 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy 9,07 6,37 4,66 4, ,94 7 Rödl & Partner Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna 7,21 4,9 3,81 2,02 5,38 1,61 24,93 8 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy 8,45 4,06 2,45 2,58 5,65 1,61 24,8 9 Mamiński i Wspólnicy 6,9 4,69 2,28 2,16 7 1,35 24,38 10 KPMG D.Dobkowski 7,83 4,27 4,32 0 5,38 1,48 23,28 11 RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie 12 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie 7,52 3,85 3,47 2,3 4,57 1,48 23,19 7,52 4,9 3,64 0 6, ,79 13 Wolf Theiss P. Daszkowski 8,14 6, ,73 1,61 22,64 14 Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy 7,52 5,95 3,98 0 4, ,02 15 Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć 5,35 5,74 1,94 2,02 5,38 1,48 21,91 16 Kancelaria Prawna Skarbiec 9,38 5,32 3,3 2, ,86 17 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata 5,97 6,79 3,3 0 4, ,63 18 Siwek Gaczyński & Partners 6,59 4,48 3,64 0 5, ,36 19 Schoenherr Cvak 4,73 5,53 1,94 2,3 5, ,61 20 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski 5,66 4,27 3,13 0 5, ,44 21 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna 5,04 4,27 2,62 1,74 4, ,24 22 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 23 Trusiewicz Siwko Kancelaria Prawna Radców Prawnych 24 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS 25 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy 4,11 4,9 1,77 1,6 4, ,22 5,97 3, ,92 1,35 17,09 6,28 7 3, ,75 5,66 6,58 2,79 0 1, ,38 26 Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy 4,42 5,11 2,28 0 4, ,38 27 Tomasik, Pakosiewicz i Wspólnicy 3,49 3,85 1,77 1,6 5, ,82 28 DZNP Dygas Zyder Nierobisz Przewłocki Adwokaci i Radcowie 29 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, 30 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz 2,87 6,16 0 1,88 4, ,75 3,49 5,11 1,94 1,6 1, ,49 3,18 5,74 1,6 1, ,4 31 Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych 3,8 5,53 2, ,44 90 PAŹDZIERNIK 2013

5 Pozas dowe sposoby rozwi zywania sporów pomi dzy kontrahentami biznesowymi Alternatywne metody rozwi zywania sporów to metody prowadz ce do zako czenia pomi dzy stronami konfliktu w sposób pozwalaj cy na unikni cie poddania go pod os d organu (s du) pa stwowego. Do takich metod nale : negocjacje, mediacje oraz arbitra. Przemysław Przerywacz Negocjacje polegaj na ustaleniu obszaru konfliktu, stopnia rozbie no ci stanowisk oraz wzajemnym poszukiwaniu p aszczyzn porozumienia. W dalszym etapie strony przedstawiaj mo liwo i metody rozwi zania sporu w sposób, który by by dla nich satysfakcjonuj cy i staraj si ustali mo liwe ust pstwa. Aktualnie bardzo cz sto spotykanym rozwi zaniem jest wcze niejsze okre lenie przez strony sposobu prowadzenia negocjacji, których przedmiotem ma by rozwi zanie sporu. W tym celu zawierana jest umowa, która ma zabezpieczy m.in. przed wykorzystaniem przez stron przeciwn o wiadcze oraz propozycji przedstawionych w toku negocjacji, w ewentualnym procesie s dowym. Mediacja odró nia si od negocjacji tym, e jest prowadzona mi dzy stronami sporu przez osob trzeci (mediatora) w celu doprowadzenia do ugodowego zako czenia sporu. Podstaw do wszcz cia mediacji jest umowa stron albo orzeczenie s du przekazuj ce spraw do mediacji. Mediacja mo e zatem zosta przeprowadzona zarówno przed wszcz ciem post powania, jak równie w toku trwaj cego procesu. W przypadku mediacji ustawodawca zdecydowa, e bezskuteczne jest powo ywanie si w toku post powania przed s dem lub s dem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ust pstw lub inne o wiadczenia sk adane w post powaniu mediacyjnym. Dodatkowo mediator nie mo e by wiadkiem co do faktów, o których dowiedzia si w zwi zku z prowadzeniem mediacji, chyba e strony zwolni go z obowi zku zachowania tajemnicy mediacji. W trakcie trwania mediacji mediator poprzez przeprowadzenie rozmów ze stronami zarówno na osobno ci, jak i konfrontuj c ich stanowiska, stara si doprowadzi do porozumienia. Ustalenie konsensusu w sprawie satysfakcjonuj cego dla obu stron nast puje poprzez zawarcie ugody przed mediatorem. Taka ugoda po jej zatwierdzeniu przez S d mo e stanowi tytu wykonawczy. Istotne jest, e wszcz cie mediacji dla stron mo e mie równie to znacznie, e powoduje przerwanie biegu przedawnienia. O ile w toku negocjacji czy mediacji to strony decyduj, czy ko cowy sposób rozwi zania sporu b dzie ich satysfakcjonowa, to tyle w post powaniu przed s dem polubownym (arbitra owym) to nie strony decyduj, jak rozwi za spór, lecz s d arbitra owy. Arbitra polega na rozstrzyganiu sporów przez organ, który nie jest s dem pa stwowym, a którego kompetencja do rozstrzygania sporu ma swe ród o w umowie o arbitra. Mo e ona zosta zawarta zarówno jako klauzula kontraktowa przewiduj ca w a ciwo s du polubownego dla sporów mog cych powsta w przysz o ci w zwi zku z realizacj kontraktu, jak i przyj form odr bnej umowy zawartej ju w chwili powstania sporu. Warto zwróci uwag, e zamieszczony w umowie (statucie) spó ki zapis na s d polubowny dotycz cy sporów ze stosunku spó ki wi e spó k oraz jej wspólników. Zapis taki mo na umie ci równie w statucie spó dzielni lub stowarzyszenia. Strona, która zawar a umow o arbitra, nie mo e skierowa sprawy do rozstrzygni cia do s du powszechnego tak d ugo, jak obowi zuje umowa o arbitra. Post powanie arbitra owe rozpoczyna si od wniesienia pozwu. Regu y post powania okre laj strony. Sta e s dy polubowne pos uguj si przyj tymi regulaminami. O ile strony inaczej nie postanowi y s d arbitra owy tworzy trzech arbitrów. Wyrok S du polubownego jest ostateczny. Po nadaniu mu klauzuli wykonalno ci stanowi tytu wykonawczy. Uchylenie wyroku arbitra owego jest mo liwe w drodze skargi do s du powszechnego. Pozas dowe sposoby rozwi zywania sporów s dowych cieszy si powinny coraz wi ksz popularno ci. Wola poszukiwania kompromisowego porozumienia, oszcz dno kosztów, ale równie obawa, czy spór, który dla partnerów biznesowych mo e mie kluczowe znaczenie, w s dzie powszechnym b dzie nale ycie potraktowany, sk ania b dzie strony do poszukania alternatyw. Autor jest radc prawnym w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowis o & Topolewski S.K.A. PAŹDZIERNIK

6 Wysoka jakość i rozsądna cena - tego szukają klienci W moim odczuciu przeobrażenia gospodarcze w ostatnich latach doprowadziły do zmiany oczekiwań i preferencji zarówno klientów korporacyjnych, jak i klientów indywidualnych korzystających z usług kancelarii. Przede wszystkim zauważyć można, że priorytetowymi kwestiami dla klientów, a zarazem jednymi z podstawowych kryteriów, jakie biorą oni pod uwagę przy wyborze kancelarii, jest cena usług prawniczych (co wiąże się z oczywistą w tzw. kryzysie, koniecznością cięcia kosztów i oszczędzania) oraz a może nawet przede wszystkim relacja ceny do jakości usług, jakie w zamian są im świadczone. Pod tymi względami stali się oni bowiem bardziej świadomi swoich oczekiwań. Zauważalna jest przy tym tendencja do poszukiwania kancelarii, które spełniają powyższe kryteria, wśród krajowych kancelarii średniej wielkości. Wynika to przede wszystkim z tego, iż kancelarie te standardem pracy, profesjonalizmem oraz jakością świadczonych usług często co najmniej dorównują kancelariom międzynarodowym, a proponowane przez nie ceny usług są znacznie bardziej przystępne, w których stawki za godzinę pracy prawników wahają się w okolicach nawet 400 euro za godzinę. Ten trend oceniam pozytywnie, gdyż daje on szansę rozwoju kancelariom świadczącym doradztwo o wysokiej jakości w zamian za rozsądne wynagrodzenie. Na marginesie wskażę, że jeszcze 4 lata temu w naszej kancelarii pracowało zaledwie kilka osób, dziś zaś ta dobiega czterdziestki i wykazuje tendencję wzrostową. Klienci bez wątpienia przywiązują również wagę do tego, kto będzie w wybranej kancelarii świadczył im usługi czy będą to wykwalifikowani, doświadczeni i profesjonalni prawnicy, czy też sensu largo ich asystenci/zastępcy. Niekiedy bowiem bywa tak, że stosunek liczby prawników z uprawnieniami do liczby aplikantów i praktykantów jest jak jeden do trzech, czy czterech i siłą rzeczy cały ciężar świadczenia pomocy prawnej spoczywa na młodszych prawnikach. Tymczasem sytuacja winna wyglądać odwrotnie, nad czym czuwamy w naszej firmie prawniczej. Z punktu widzenia klienta naszej kancelarii ważne jest także, aby z jednej strony jego sprawy prowadzone były przez wysoko wyspecjalizowanych profesjonalistów, ale z drugiej strony abyśmy potrafili zapewnić mu również kompleksową obsługę. To wymaga zatrudnienia większej liczby specjalistów, ergo podwyższa koszty prowadzenia działalności, ale wychodzi na korzyść zarówno klienta, jak i kancelarii. dr Radosław L. Kwaśnicki radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii RKKW Podsumowując zatem niewątpliwie tzw. kryzys miał istotny wpływ na działalność kancelarii prawnych oraz był odczuwalny na rynku usług prawniczych. Jednak krajowe kancelarie prawne średniej wielkości, dostosowując się do sytuacji na rynku, a może nawet w niektórych przypadkach dzięki tej sytuacji, mogły wzmocnić swoją pozycję na rynku dopasowując się do potrzeb klientów i wychodząc naprzeciw ich wymaganiom świadczyć pomoc prawną na wysokim poziomie jakości i specjalizacji przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych cen usług. Klienci bez w tpienia przywi zuj równie wag do tego, kto b dzie w wybranej kancelarii wiadczy im us ugi czy b d to wykwalifikowani, do wiadczeni i profesjonalni prawnicy, czy te sensu largo ich asystenci/zast pcy. LICZBA PRACOWNIKÓW/PKT 1 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski prawników prawników Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna ,69 3 Kancelaria Prawna Skarbiec ,38 4 CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka 5 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy , ,07 6 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy ,76 7 KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie ,76 8 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy ,45 9 Wolf Theiss P. Daszkowski ,14 10 KPMG D.Dobkowski ,83 11 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie 12 Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy 13 RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & PARTNERZY - RADCOWIE PRAWNI 14 Rödl & Partner Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna , , , ,21 15 Mamiński i Wspólnicy ,9 16 Siwek Gaczyński & Partners ,59 17 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS 18 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata Spółka Partnerska 19 Trusiewicz Siwko Kancelaria Prawna Radców Prawnych 20 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy 21 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski 22 Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć , , , , , ,35 23 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna ,04 24 Schoenherr Cvak ,73 25 Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy ,42 26 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 27 Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych 28 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, , , ,49 29 Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy 8 9 3,49 30 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz 31 DZNP Dygas Zyder Nierobisz Przewłocki Adwokaci i Radcowie 6 6 3, ,87 92 PAŹDZIERNIK 2013

7 Kto jest najbardziej poszukiwany na rynku? Magdalena Boja czyk, konsultantka z firmy rekrutacyjnej Antal W pierwszej po owie 2013 r. byli to prawnicy z tzw. wysokiego szczebla, silni w kwestiach merytorycznych, znaj cy j zyki obce, ale równie z umiej tno ciami pozyskiwania nowych klientów. rynek.polskiprawnik.pl LICZBA PRACOWNIKÓW NA WYŁĄCZNOŚĆ/PKT pracowników na wyłączność pracowników na wyłączność 1 Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski ,83 3 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy ,66 4 CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka ,49 5 KPMG D.Dobkowski ,32 6 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy ,15 7 Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy 8 Rödl & Partner Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna 9 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie , , ,64 10 Siwek Gaczyński & Partners ,64 11 Sójka & Maciak Adwokaci ,64 12 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS 13 RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie 14 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata , , ,3 15 Kancelaria Prawna Skarbiec ,3 16 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski 17 KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie 18 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy , , ,79 19 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna ,62 20 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy ,45 21 Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy ,28 22 Mamiński i Wspólnicy ,28 23 Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych 24 Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć 25 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, , , ,94 26 Schoenherr Cvak 6 7 1,94 27 Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy 3 4 1,77 28 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 29 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz 5 4 1, ,6 LICZBA OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH/PKT pracowników współpracujących pracowników współpracujących 1 Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Kancelaria Prawna Skarbiec ,86 3 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski 4 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy 5 CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych , , ,44 6 Sójka & Maciak Adwokaci ,44 7 RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie 4 8 2,3 8 Schoenherr Cvak 7 8 2,3 9 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy 5 5 2,16 10 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata 11 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy 5 5 2, ,16 12 Mamiński i Wspólnicy 6 5 2,16 13 Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć 14 Rödl & Partner (Roedl, Majchrowicz- Bączyk Kancelaria Prawna) 15 DZNP Dygas Zyder Nierobisz Przewłocki Adwokaci i Radcowie 16 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz 17 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna 18 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, 19 KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie 3 4 2, , , , , , ,6 20 Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy 1 1 1,6 21 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy Myślę, że to będzie niezły rok 1 1 1,6 Krzysztof Zakrzewski, partner zarządzający kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Pierwsze półrocze było całkiem dobre lepsze niż w roku ubiegłym. Potwierdza się moja stara teza, że dla naszej branży najgorsze są okresy wyczekiwania w gospodarce, gdy firmy nie mają jeszcze przekonania, w którą stronę sytuacja będzie się rozwijać. Wtedy mamy do czynienia z wstrzymywaniem decyzji, przekładaniem projektów, odsuwaniem w czasie negocjowanych transakcji etc. W momencie gdy już zasadniczo wiadomo, jaki jest trend makroekonomiczny, decyzje zaczynają być podejmowane i sprawy ruszają naprzód choć często na zupełnie innych założeniach/parametrach. rynek.polskiprawnik.pl PAŹDZIERNIK

8 Więcej prawników, zarobki mniejsze rednie wynagrodzenie miesi czne oferowane prawnikom zmala o w ostatnim roku o prawie 20 proc. i wynosi o 9670 z wynika z raportu Antal International. - Zauwa amy zjawisko weryfikowania stawek przez rynek. Szerszy dost p prawników do aplikacji powoduje wzrost poda y kandydatów w tym zawodzie i konkurencja pracodawców w dziedzinie stawek si zmniejsza. Nie nale y jednak zapomina, e prawnicy ca y czas s jedn z najlepiej wynagradzanych grup zawodowych. - skomentowa Artur Skiba, dyrektor zarz dzaj cy Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. LICZBA ADWOKATÓW/PKT 1 KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie adwokatów adwokatów puntów Mamiński i Wspólnicy FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie ,73 4 Wolf Theiss P. Daszkowski ,73 5 Sójka & Maciak Adwokaci 9 9 6,46 6 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy 8 7 6,19 7 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski 8 Trusiewicz Siwko Kancelaria Prawna Radców Prawnych 7 7 6, ,92 9 Siwek Gaczyński & Partners 6 5 5,65 10 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy 5 5 5,65 11 Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć 3 4 5,38 12 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski 1 4 5,38 13 KPMG D.Dobkowski 3 4 5,38 14 Rödl & Partner (Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna) 2 4 5,38 15 Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna 5 3 5,11 16 CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka 3 3 5,11 17 Schoenherr Cvak 3 3 5,11 18 Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy 3 3 5,11 19 DZNP Dygas Zyder Nierobisz Przewłocki Adwokaci i Radcowie 2 2 4,84 20 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy 2 2 4,84 21 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 22 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata 2 2 4, ,57 23 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna 1 1 4,57 24 Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy 1 1 4,57 25 Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy 1 1 4,57 26 RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie 4 1 4,57 LICZBA RADCÓW PRAWNYCH/PKT 1 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS 2 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata radców prawnych radców prawnych ,79 3 Sójka & Maciak Adwokaci ,79 4 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy ,58 5 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy ,37 6 Wolf Theiss P. Daszkowski ,16 7 DZNP Dygas Zyder Nierobisz Przewłocki Adwokaci i Radcowie 8 KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie , ,95 9 Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy ,95 10 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz ,74 11 Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć ,74 12 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy ,53 13 Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych ,53 14 Schoenherr Cvak ,53 15 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski ,32 16 Kancelaria Prawna Skarbiec ,32 17 Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy 8 8 5,11 18 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, 7 8 5,11 19 Rödl & Partner (Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna) 20 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 21 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie 6 7 4, , ,9 22 Mamiński i Wspólnicy ,69 23 Siwek Gaczyński & Partners 4 5 4,48 24 KPMG D.Dobkowski 4 4 4,27 25 Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna 3 4 4,27 26 CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka 5 4 4,27 27 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna 3 4 4,27 28 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski 3 4 4,27 29 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy 2 2 4,06 30 RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie 1 1 3,85 31 TOMASIK, PAKOSIEWICZ I WSPÓLNICY 1 1 3,85 32 Trusiewicz Siwko Kancelaria Prawna Radców Prawnych 1 1 3,85 Z do wiadczenia wiem, e jedynym efektywnym modelem nauki zawodu w zawodach prawniczych jest model patronacki. Relacja patron ucze to wed ug mnie jedyna droga do prawid owego formowania m odego cz owieka, jego podej cia do zawodu, zdobywania umiej tno ci praktycznych. Krystian l zak, wspólnik zarz dzaj cy, Adwokatów i Radców Prawnych l zak, Zapiór i Wspólnicy 94 PAŹDZIERNIK 2013

9 Jakie kroki warto podjąć w sytuacji łamania praw pracowniczych przez pracodawcę? Anna Dyląg prawnik, doktorant WPiA UŚ, specjalista z zakresu prawa pracy w GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński I Partnerzy Radcy Reakcja pracownika na naruszanie jego praw przez pracodawcę musi być dostosowana do rodzaju naruszenia. Inaczej należy traktować nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia, a inaczej niedostarczenie pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia. Generalnie jednak w pierwszej kolejności proponuję wystosować do pracodawcy pismo ze wskazaniem żądania, np. wypłaty zaległego wynagrodzenia. Istotne jest, aby pracownik zachował potwierdzenie złożenia pisma wysyłając list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub prosząc osobę przyjmującą pismo w imieniu pracodawcy (sekretariat, kadry) o odpowiednią adnotację na kopii. Pisemne poinformowanie pracodawcy o żądaniach pracownika może odnieść dwa skutki. Po pierwsze pracodawca może od razu przychylić się do wniosku w obawie przed pozwem sądowym. Po drugie, w przypadku postępowania sądowego pracownik będzie dysponował dowodem, iż starał się załatwić sprawę polubownie, ale mimo tego pracodawca nadal naruszał swoje obowiązki. Pracownik może szukać pomocy u instytucji zajmujących się tego typu sprawami, np. Państwowej Inspekcji Pracy, która udziela porad telefonicznie, mailowo, a także podczas dyżurów. Bardziej dotkliwą dla pracodawcy formą jest zgłoszenie do PIP skargi na pracodawcę, ponieważ w jej następstwie inspektorzy przeprowadzają kontrolę. Może ona skutkować m.in. nałożeniem na pracodawcę kary oraz złożeniem przez inspektora PIP w imieniu pracowników, których prawa są naruszane, pozwu do sądu pracy. Zgłaszając sprawę do PIP pracownik musi podać swoje dane, jednakże inspekcja nie może ich ujawnić bez zgody pracownika. Ponadto, pracownik może skorzystać z pomocy związków zawodowych nawet, jeśli sam nie jest ich członkiem. Pracownik może również wnieść pozew do sądu. Pozew powinien zawierać m.in. określenie żądania wraz z uzasadnieniem. Jeżeli pozew nie będzie zawierał istotnych elementów, a pracownik nie jest reprezentowany przez prawnika, sąd wezwie pracownika do udzielenia brakujących informacji. Należy pamiętać, że w niektórych sprawach pozew musi być wniesiony w określonym przez kodeks pracy terminie (np. w sprawie o nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, sprostowanie świadectwa pracy czy uchylenie kary porządkowej). LICZBA PRACOWNIKÓW ZE STOPNIEM NAUKOWYM/PT pracowników ze stopniem naukowym pracowników ze stopniem naukowym pnktów 1 Sójka & Maciak Adwokaci KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie 5 6 1,87 3 Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna 4 5 1,74 4 Rödl & Partner Roedl, Majchrowicz- Bączyk Kancelaria Prawna 1 3 1,61 5 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy 3 3 1,61 6 Wolf Theiss P. Daszkowski 2 3 1,61 7 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy 2 2 1,48 8 Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć 9 CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych 1 2 1, ,48 10 KPMG D.Dobkowski 1 2 1,48 11 RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie 12 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy 1 2 1, ,35 13 Mamiński i Wspólnicy 0 1 1,35 14 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, 15 TRUSIEWICZ SIWKO KANCELARIA PRAWNA RADCÓW PRAWNYCH 1 1 1, ,35 Tylko 29 senatorów uważa, że kradzież to przestępstwo W pi tek 20 wrze nia br. senatorowie g osowali ws. zmiany progu warto ci od jakiej kradzie jest uznawana za przest pstwo 29 senatorów g osowa o za pozostawieniem obecnego progu wykroczenia (250z ), 51 senatorów opowiedzia o si za podwy szeniem go do 1/4 p acy minimalnej (400z ). - Nie zgadzamy si na takie zmiany, ka da kradzie to przest pstwo, niezale nie czy jest to 249z, czy 399z. Zapis w Konstytucji jest jednoznaczny wszyscy obywatele maj gwarancj ochrony w asno ci - niezale nie od jej warto ci. Obecna dyskusja oceniaj ca co jest warte ochrony, a co nie jest niezgodna z Konstytucj. Je eli Prezydent nie zatrzyma tych zmian w prawie, b dziemy z o ymy skarg do Trybuna u Konstytucyjnego ocenia Waldemar Nowakowski, Prezes Polskiej Izby Handlu. Obecna granica do jakiej kradzie jest tylko wykroczeniem to 250 z znacz cym problemem sprzedawców s wyspecjalizowane gangi, które kradn towar maksymalnie za 249z, bo wiedz, e w przypadku z apania ponios niewielk kar, nie zostan wpisani do Krajowego Rejestru Karnego i b d mogli kra w dalszym ci gu. Podniesienie progu wykroczenia, oznacza zwi kszenie skali tego problemu. Wed ug raportu "Kradzie =Przest pstwo" Fundacji Polskiego Handlu w roku ukradziono produkty na kwot 5,4 mld z, czyli 1,41% sprzeda y detalicznej w Polsce, a skala tego zjawiska ro nie o 4,4 % rocznie. PAŹDZIERNIK

10 WIELKOŚĆ PRZYCHODÓW/PKT Kancelaria wielkość przychodów (w mln zł) wielkość przychodów (w mln zł) 1 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy , , Rödl & Partner (Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna) 3 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski 4 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie * * 9, , ,00 8, , ,00 8,23 5 Mamiński i Wspólnicy , ,00 7,64 6 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy , ,92 7,05 7 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski , ,00 6,46 8 Siwek Gaczyński & Partners , ,00 5,87 9 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy 10 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS , ,48 5, , ,96 4,69 11 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna , ,69 4,1 12 TOMASIK, PAKOSIEWICZ I WSPÓLNICY , ,40 3,51 13 Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych , ,00 2,92 14 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 15 Kancelaria Radców Prawnych GRODECKI RYBACKI STANKIEWICZ 16 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy ,00 zł (od dnia rejestracji) 17 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, , ,82 2, , ,29 1, ,00 1, , ,84 0,56 Liczba WIELKOŚĆ ZYSKÓW/PKT Kancelaria 1 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy 2 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie 3 Rödl & Partner (Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna ) Wysokość zysków (w mln zł) Wysokość zysków (w mln zł) , , , ,00 7,43 * * 6,86 4 Mamiński i Wspólnicy , ,00 6,29 5 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy , ,71 5,72 6 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna 7 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy 8 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS 9 TOMASIK, PAKOSIEWICZ I WSPÓLNICY 10 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 11 Kancelaria Radców Prawnych GRODECKI RYBACKI STANKIEWICZ 12 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy 13 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, , ,08 5, , ,52 4, , ,72 4, , ,12 3, , ,07 2, , ,12 2,3 bd ,00 1, , ,16 1,16 14 Siwek Gaczyński & Partners , ,00 0,59 Liczba * na prośbę kancelarii dane finansowe pozostają do wiadomości redakcji * na prośbę kancelarii dane finansowe pozostają do wiadomości redakcji O potrzebie zmiany modelu kształcenia prawników w Polsce Od wielu lat na co dzień obserwuję, w jaki sposób przygotowuje się młodych ludzi do zawodów prawniczych. Z obserwacji tych nie wynika niestety pozytywna konstatacja. Adwokat Krystian Ślązak wspólnik \arządzający, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Tak zwane otwarcie zawodów prawniczych sprawiło, że masowo zwiększyło się zainteresowanie aplikacjami prawniczymi. Nie byłoby w tym niczego złego, gdyby nie to, że po dostaniu się na aplikację aplikanci nie otrzymują żadnej sensownej oferty szkoleniowej. Odnosi się to do wszystkich aplikacji prawniczych bez wyjątku. Studia prawnicze uległy poważnej degradacji. Wydziały prawa mogą powstawać na wszystkich wyższych uczelniach, nie tylko na uniwersytetach. To, co obecnie dzieje się na uczelniach kształcących prawników bardziej przypomina produkcję masową, a nie kształcenie. Rzeczą dla mnie oczywistą jest to, że uczelnie nigdy nie przygotowywały do praktycznego wykonywania zawodu. Weekendowe kształcenie powoduje niemałe spustoszenia. Niestety, ilość nie ma najmniejszych szans przejść w jakość. Istotniejszym dla praktyki, od kształcenia na wyższych uczelniach, jest późniejsze kształcenie w czasie aplikacji. Aplikacja prawnicza w założeniu jest tym etapem, na którym osoba ją odbywająca, uczy się praktycznego wykonywania zawodu, poznaje stosowanie prawa, zgłębia warsztat zawodowy. Obowiązujący jednak model aplikacji, w szczególności adwokackiej, radcowskiej i notarialnej, dawno przestał pełnić swoją funkcję. Kształcenie aplikacyjne nie przystaje zarówno do oczekiwań młodych ludzi, jak i potrzeb rynku. Prowadzenie szkoleń to jedna z ostatnich domen pozostawionych samorządom zawodowym. W mojej ocenie ta zasada powinna zostać utrzymana z tym jednak, że model kształcenia aplikacyjnego, a w efekcie jego poziom, powinny ulec radykalnej zmianie. Z doświadczenia wiem, że jedynym efektywnym modelem nauki zawodu w zawodach prawniczych jest model patronacki. Relacja patron uczeń to według mnie jedyna droga do prawidłowego formowania młodego człowieka, jego podejścia do zawodu, zdobywania umiejętności praktycznych. Patronat, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze kandydaci na patronów powinni być bardzo skrupulatnie selekcjonowani, po drugie relacja patron aplikant powinna być sformalizowana i precyzyjnie określona, zarówno w zakresie powinności jak i uprawnień oraz odpowiedzialności uczestników. To patron i aplikant powinni decydować o wszystkich kwestiach związanych z odbywaniem aplikacji i szkoleniem, samorząd powinien jedynie wspomagać aplikantów np. przez, jak to się dzieje obecnie, organizowanie praktyk w sądach. 96 PAŹDZIERNIK 2013

11 Przyszłość kancelarii prawnych to globalne usługi o nieograniczonym zakresie klientów ogółem klientów ogółem 1 Kancelaria Prawna Skarbiec Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna ,67 3 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy ,34 4 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski 5 Rödl & Partner Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna 6 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie , , ,35 7 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy ,02 8 KPMG D.Dobkowski ,69 9 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, ,36 10 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy ,03 11 CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka 12 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy , ,37 13 Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy ,04 14 Schoenherr Cvak ,71 15 Kancelaria Radców Prawnych GRODECKI RYBACKI STANKIEWICZ 16 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski 17 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy , , ,72 18 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna ,39 19 Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych ,06 20 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr CASUS IURIS 21 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata 22 RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie Jacek wieca Wszystko zale y oczywi cie od podej cia do tematu. Osobi cie znam wielu znakomitych prawników, którzy s szcz liwi prowadz c jednoosobow kancelari zajmuj c si drobnymi sprawami. Nasz ambicj by a jednak od samego pocz tku pe na globalno, wszechstronno, reaktywno i uniwersalno, jak równie CSR. LICZBA KLIENTÓW OGÓŁEM/PKT , , ,07 23 Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy ,74 24 Mamiński i Wspólnicy ,41 Globalno oznacza obecno na ca ym wiecie. Mamy oczywi cie zagraniczne oddzia y Kancelarii, jak cho by wie o otwarta placówka w Kazachstanie, w jego biznesowym centrum A macie. Poza tym tworzymy sie kancelarii partnerskich, lub po prostu zaprzyja nionych prawników partnerów biznesowych dos ownie w ka dym kraju. Wszechstronno to nie tylko umiej tno zaj cia si ka dym problemem prawnym, ale faktyczne posiadanie specjalistów na ka d okazj. Dzi ki takiemu podej ciu i mo liwo ci LICZBA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH/PKT klientów indywidualnych klientów indywidualnych 1 Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Ślązak, Zapiór i Wspólnicy ,78 3 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski 4 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata 5 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie 6 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, 7 Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć 8 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy , , , , , ,46 9 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy ,24 10 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS 11 CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka , ,8 12 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna ,58 13 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz 14 Rödl & Partner (Roedl, Majchrowicz- Bączyk Kancelaria Prawna) 15 RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie 16 Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych 17 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy , , , , ,48 18 Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy ,26 19 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy ,04 20 Mamiński i Wspólnicy ,82 21 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski 4 6 0,6 22 Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy ,38 23 KPMG D.Dobkowski sp.k ,16 PAŹDZIERNIK

12 powo ywania ad hoc dedykowanych zespo ów eksperckich ka dy problem mo e zosta skutecznie rozwi zany. Reaktywno to gotowo do ka dego rodzaju dzia ania w ka dej mo liwej sytuacji. W naszym wypadku oznacza to nie tylko mo liwo udzielenia natychmiastowego wsparcia prawnego, ale tak e pe n gotowo poruszenia danego problemu w mediach, na gruncie oficjalnych spotka krajowych i mi dzynarodowych, jak równie niebanalnego podej cia do ka dej sprawy, dzi ki umiej tnemu czeniu teorii z praktyk, wiedzy eksperckiej z ka dej niemal dziedziny (nie tylko prawa, ale tak e medycyny, stosunków mi dzynarodowych, finansów, in ynierii itd.) oraz jasnemu postawieniu celów, jakie klient chce osi gn i dobór w a ciwego rozwi zania w my l mojej autorskiej tezy wi cej matematyki, mniej filozofii. LICZBA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH/PKT klientów instytucjonalnych klientów instytucjonalnych puntów 1 Kancelaria Prawna Skarbiec Rödl & Partner (Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna) ,8 3 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy ,6 4 KPMG D.Dobkowski ,4 5 Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna ,2 6 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie 8 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski , ,6 9 Schoenherr Cvak ,4 10 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy ,2 11 Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka 13 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski* , ,6 14 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy ,4 15 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz ,2 16 Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna ,8 18 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata 19 RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & PARTNERZY - RADCOWIE PRAWNI 20 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS 21 Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 22 Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć , , , ,8 23 Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy ,6 24 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, ,4 25 Mamiński i Wspólnicy ,2 Uniwersalno za to pe ne otwarcie na klienta i zaoferowanie mu nie tylko doradztwa prawnego, ale tak e ksi gowego, finansowego, marketingowego, inwestycyjnego i wielu innych. CSR, czyli spo eczna odpowiedzialno biznesu to czuwanie nad szeroko poj tym interesem spo ecznym. W naszym wypadku obejmuje to szeroko zakrojon dzia alno pro bono, obejmuj c bezp atn obs ug kilkunastu fundacji, wsparcie osób ubogich potrzebuj cych pomocy prawnej, jak te poczucie obowi zku wobec pa stwa i prawa, przejawiaj ce si poprzez aktywne dzia- ania legislacyjne, lobbingowe i eksperckie zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim oraz mi dzynarodowym. Przysz o kancelarii to absolutna wszechstronno. Radca prawny, adwokat, Partner Zarz dzaj cy w Kancelarii Prawnej wieca i Wspólnicy sp. k. STAŻ KANCELARII/PKT 1 V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr CASUS IURIS staż kancelarii (w latach) 2 Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć 21 3 Rödl & Partner (Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna ) 20 4 Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych 19 5 Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna 18 6 KPMG D.Dobkowski 17 7 Wolf Theiss P. Daszkowski 17 8 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie 16 9 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski Siwek Gaczyński & Partners CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka 12 Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski Mamiński i Wspólnicy GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy Sójka & Maciak Adwokaci Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy 9 21 Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy 9 22 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata 8 23 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz 8 24 Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, 8 25 Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna 7 26 TRUSIEWICZ SIWKO KANCELARIA PRAWNA RADCÓW PRAWNYCH 7 27 KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie 6,5 28 Kancelaria Prawna Skarbiec 5 29 Schoenherr Cvak 5 30 RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie 4 31 DZNP Dygas Zyder Nierobisz Przewłocki Adwokaci i Radcowie 3 32 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy 1, PAŹDZIERNIK 2013

13 W jakich sytuacjach warto zgodzić się na zawarcie ugody podczas konfliktu z partnerem biznesowym? Czynnikiem, który mo e mie dodatkowo wp yw na decyzj o zawarciu ugody jest dba o przedsi biorców o wizerunek. Rozwi zanie sporu w drodze ugody mo e by postrzegane jako wyraz ich dojrza o ci biznesowej. LICZBA PUBLIKACJI/PKT publikacji W sytuacji konfliktu z partnerem biznesowym prowadzenie sporu może mieć negatywny wpływ na prowadzoną działalność, a także znacznie obciążyć budżet przedsiębiorcy. Zawarcie ugody pozwala uchronić przedsiębiorców przed długoletnimi i kosztownymi postępowaniami sądowymi lub arbitrażowymi i umożliwia współpracę w przyszłości. Ugoda jest szczególnie pożądana w sytuacji, gdy partnerzy biznesowi chcą kontynuować współpracę albo są do tego zmuszeni sytuacją na rynku. Kiedy skonfliktowani przedsiębiorcy działają w jednym sektorze gospodarki, jest bardzo prawdopodobne, że dzisiejsi oponenci jutro będą zmuszeni do współpracy. Jeżeli wcześniej konflikt spowodował powstanie wzajemnej wrogości, dalszej współpracy będą towarzyszyły napięcia wywołane przede wszystkim brakiem zaufania. Może to uniemożliwić realizację projektów ważnych dla funkcjonowania obydwu przedsiębiorców. Kolejnym czynnikiem, od którego zależy skłonność do zawarcia ugody, jest kalkulacja ekonomiczna. Przy założeniu, że w skomplikowanych sprawach postępowanie sądowe może trwać nawet kilka lat, a szala zwycięstwa może przechylać się raz na jedną, raz na drugą stronę, należy wziąć pod uwagę to, że koszt postępowania sądowego może urosnąć do nieprzewidzianych rozmiarów. Jest niesłychanie trudne, o ile w ogóle możliwe, określenie budżetu, jaki będzie potrzebny na pokrycie kosztów wieloletniego procesu. Koszty te obejmują kwotę, jaką strona, która spór przegra, będzie obowiązana zapłacić wraz z odsetkami. W przypadku wieloletniego sporu, kwota odsetek może istotnie powiększyć zobowiązanie. Kolejne wydatki mogą wynikać z obowiązku zwrotu przez stronę przegrywającą kosztów poniesionych w procesie przez oponenta (do wysokości zasądzonej przez sąd). Dlatego przy rozważaniu za i przeciw zawarcia ugody na konkretnych warunkach, tak ważne jest oszacowanie potencjalnych kosztów związanych z prowadzeniem sporu sądowego przy przyjęciu czarnego scenariusza zdarzeń, a więc przegranej. Agnieszka Kocon radca prawny, Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy Czynnikiem, który może mieć dodatkowo wpływ na decyzję o zawarciu ugody, jest dbałość przedsiębiorców o wizerunek. Rozwiązanie sporu w drodze ugody może być postrzegane jako wyraz ich dojrzałości biznesowej. Ugoda sprzyja również zachowaniu w poufności tak szczegółów współpracy przedsiębiorców, jak i źródeł konfliktu. Jednak nie w każdym przypadku możliwe jest osiągnięcie porozumienia. Nie zawsze wolą obydwu partnerów biznesowych jest rozwiązanie sporu, a nawet kontynuowanie współpracy. Dobra wola jednej tylko strony nie wystarczy do osiągnięcia porozumienia wtedy, gdy druga strona bardziej, niż rozwiązaniem sporu, jest zainteresowana jego wygraniem i przegraną adwersarza. Niemniej jednak, gdy obydwu stronom uda się ostudzić emocje, warto jest podjąć rozmowy ugodowe. 1 Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Schoenherr Cvak 84 3 Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy 69 4 Kancelaria Prawna Skarbiec 51 5 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski 42 6 Ślązak, Zapiór i Wspólnicy 41 7 Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy 28 8 Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski 25 9 Mamiński i Wspólnicy Rödl & Partner Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna KPMG D.Dobkowski Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy 6 14 Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy 5 15 KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Spółka 2 16 Wolf Theiss P. Daszkowski 2 17 FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie 1 18 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz 1 19 RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie 1 20 Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy 1 LICZBA SPRAW WYGRANYCH/PKT spraw wygranych spraw wygranych 1 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS 3 Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy 7 GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy 8 Rödl & Partner Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna KPMG D.Dobkowski bd Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy bd RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy 11 8 PAŹDZIERNIK

14 Nielogiczne prawo tworzy patologie na rynku Joanna Chilicka LICZBA SPRAW PROWADZONYCH/PKT spraw prowadzonych spraw prowadzonych 1 Kancelaria cza Maciej Panfil i Partnerzy Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło i Topolewski Kancelaria Adwokatów A. Dudkowiak, T. Kopeć bd Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata Spółka Partnerska FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie V.Anweiler, P.Dębski, E.Szantyr i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS Kancelaria Prawna Skarbiec Kancelaria Radców Prawnych Grodecki Rybacki Stankiewicz Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych Kancelaria Radców Prawnych Pilarski, Schoenherr Cvak Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski Kancelaria Radców Prawnych Zuzmak i Partnerzy Frankiewicz Kapela Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy Rödl & Partner (Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna ) KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Mamiński i Wspólnicy Tomasik, Pakosiewicz I Wspólnicy RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie KPMG D.Dobkowski bd Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w art. 15 ust. 1 pkt 4 zabrania pobierania op at za przyj cie towaru do sprzeda y. Wynika to z przypisania regu panuj cych w ma ym handlu do sieciowej sprzeda y o wi kszym zasi gu. Ró nice mi dzy tymi kana ami dystrybucji s znacz ce, natomiast przepis ten nie uwzgl dnia zró nicowania rynku i jego obecnych potrzeb. Sieci handlowe pobieraj op aty od dostawców za wsparcie sprzeda y ich produktu. Kampanie promocyjne prowadzone przez sklepy s ta sze oraz skuteczniejsze od tych, jakie oferuj wyspecjalizowane agencje marketingowe. Promowanie produktu w a nie w sklepie jest szczególnie istotne podczas wprowadzania nowych towarów na rynek. Prawne ograniczanie takich porozumie pozbawia dostawców i producentów mo liwo ci reklamowania produktów, a sklepom odbiera narz dzia u atwiaj ce zarz dzanie przestrzeni na pó ce. Waldemar Nowakowski prezes Polskiej Izby Handlu zauwa a: Ten artyku ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie jest niepotrzebny. Taka ingerencja w relacje biznesowe stanowi ograniczenie rozwoju polskiego handlu, co wa ne regulacje unijne nie zakazuj pobierania op at za wsparcie sprzeda y. Ponadto zapis jest nielogicznie sformu owany zakazuje on pobierania innych ni mar a handlowa op at za przyj cie towaru do sprzeda y, natomiast mar a handlowa nie jest op at za przyj cie towaru do sprzeda y. Mar a handlowa to ró nica pomi dzy cen zakupu a cen sprzeda y towarów przeznaczonych na pokrycie kosztów w asnych przedsi biorstwa handlowego i stanowi c jego zysk ( Uniwersalny s ownik j zyka polskiego pod red. S. Dubisza PWN W-wa 2003). Zatem nale no ta powstaje po nabyciu towaru przez odbiorc, nie obci a wi c dostawcy i nie jest ona od niego pobierana. Art. 15 ust. 1 pkt 4 w UZNK prowadzi do powstawania patologii na rynku handlowym. Powszechn praktyk jest, e producenci ko cz cy wspó prac z dan sieci handlow domagaj si zwrotu tej op aty, powo uj c si w a nie na ten zapis. Obecnie tego typu pozwów prowadzonych jest ok. 700, funkcjonuj kancelarie prawne wyspecjalizowane tylko w odzyskiwaniu takich op at. Liczymy, e d ugo oczekiwana przez przedsi biorców zmiana jednak nadejdzie i zlikwiduje ten nielogiczny i utrudniaj cy rozwój handlu przepis stwierdza Nowakowski. Bezpowrotnie min y czasy, kiedy na pó kach sta tylko ocet i nie trzeba by o wspiera rozwoju marek. Dzi mamy dziesi tki producentów i ka dy chce, eby jego towary mia y najlepsze warunki ekspozycji w sklepie, a pó ka przecie mo e zmie ci jedynie okre lon liczb produktów i marek. Nie mo na przecie oczekiwa e wszystkie produkty zmieszcz si na wysoko ci oczu klienta, w ka dym sklepie s miejsca lepsze i gorsze dodaje prezes PIH. Polska Izba Handlu wraz z innymi cz onkami Komitetu Handlu przy KIG sygnalizuje ten problem ju od roku. Autorka jest rzecznikiem prasowym Polskiej Izby Handlu 100 PAŹDZIERNIK 2013

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Katowice, dnia 13 sierpnia 2008r. INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Wskazane dokumenty w kaŝdym punkcie uwzględniają pełnomocnictwo udzielone przez upowaŝnione osoby. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe będzie

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119,

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, OPINIA PRAWNA DLA AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI ZAMEK NA TEMAT PRAWA CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Odstąpienia od dochodzenia wierzytelności odsetkowych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat należnych Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu

Bardziej szczegółowo

Pomoc prawna dla przedsiębiorców

Pomoc prawna dla przedsiębiorców Pomoc prawna dla przedsiębiorców Przedsiębiorcy w swojej działalności nierzadko napotykają sytuację, w której będą potrzebować pomocy wykwalifikowanego prawnika. Jak znaleźć najlepszego i z czyich usług

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach

Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach PORADNIKI KADROWE Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach Najważniejsze pytania i odpowiedzi Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2016 Tekst pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 4/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY z tytułu niezgodności towaru z umową dotyczy Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.02.2016 godz. 01:45:39 Numer KRS: 0000521159

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.02.2016 godz. 01:45:39 Numer KRS: 0000521159 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.02.2016 godz. 01:45:39 Numer KRS: 0000521159 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR Zbigniew J. Boczek WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY 13 Variations and Adjustments!! 13 Zmiany i korekty

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-686330-I/11/ST/KJ 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Barbara Kudrycka Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych z obszaru Zastosowanie arkuszy Profesjonalne prezentacje - MS PowerPoint w ramach projektu Recepta na sukces WND-POKL.02.01.01-00-966/09 Określenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2255/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Maria Karaś-Batko arbitrzy: Maria Urbańska Adam Edward

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR.

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Zawarta w dniu..... roku w. POMIĘDZY:. reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA nr.. O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI. a...... (nazwa podmiotu)... (adres)...... (adres)

UMOWA TRÓJSTRONNA nr.. O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI. a...... (nazwa podmiotu)... (adres)...... (adres) UMOWA TRÓJSTRONNA nr.. O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI Zawarta dnia.. w Kielcach pomiędzy Izbą Gospodarcza Grono Targowe Kielce z siedzibą przy ulicy Zakładowej 1, 25-672 Kielce, NIP: 959-18-24-179 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Żłobka nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72

Zasady rekrutacji do Żłobka nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72 Zasady rekrutacji do Żłobka nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72 w ramach realizacji projektu pt: Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka Rekrutacja do Żłobka nr 46 będzie prowadzona z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE DzifnB*a4fflal*lNl$34 ZGIERZ 2224 Poz 282 WyUil«r.«iz.i(!rtn' 1! ; przyjmującej. WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Załącznik nr 2 wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY OGÓLNE WARUNKI UMOWY zawarta w dniu... 2006 r. w Olsztynie pomiędzy: Wojewodą Warmińsko-Mazurskim..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez:... -..., zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa o dzieło

Projekt. Umowa o dzieło Umowa o dzieło Zawarta w dniu...2012 r. w Jedwabnie pomiędzy Gminą Jedwabno z siedzibą w Urzędzie Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno reprezentowaną przez Pana mgr inż. Krzysztofa Otulakowskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov. 1 z 5 2015-09-09 16:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Organizacja dwudniowej konferencji

Bardziej szczegółowo

...Lubartów, dnia..23.04.2015 r. (miejscowość)

...Lubartów, dnia..23.04.2015 r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejta, zastępey wejta, sekretarza gminy, slmrbnika gminy, kierownilm jednostld organizaeyjnej gminy, osoby zarządzająeej i ezłonlm organu zarządzająeego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo