PUBLIC RELATIONS W SFERZE PUBLICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUBLIC RELATIONS W SFERZE PUBLICZNEJ"

Transkrypt

1 PUBLIC RELATIONS W SFERZE PUBLICZNEJ WIZERUNEK I KOMUNIKACJA redakcja naukowa Magdalena Tabernacka Aleksandra Szadok-Bratuń Warszawa 2012

2 Spis treści Wykaz skrótów / 17 Wstęp / 21 Część pierwsza Wizerunek / 23 Rozdział pierwszy O potrzebie wizerunku i jego elementach / 25 I. O wizerunku (Aleksandra Szadok Bratuń, Marek Bratuń) / Leksykalno doktrynalne definicje wizerunku / Między wizerunkiem, tożsamością, osobowością i reputacją / Corporate identity design / Prognozy / 43 II. Dlaczego podmioty sfery publicznej powinny dbać o wizerunek i co z tego wynika (Magdalena Tabernacka) / 44 Rozdział drugi Reputacja podmiotów sfery publicznej i opinia o nich (Magdalena Tabernacka) / 47 I. Reputacja, opinia, wizerunek / 47 II. Zaufanie w kontaktach obywateli z władzą / Wzbudzanie i utrwalanie zaufania / Zaufanie i poczucie bezpieczeństwa obywateli / Zaufanie i identyfikowanie się obywateli z władzą i władzy z obywatelami / Zaufanie a sprawność i skuteczność działania organów i instytucji sfery publicznej / 59 5

3 Spis treści 6 5. Tworzenie atmosfery zaufania w działaniach public relations w sferze publicznej / 61 III. Atrakcyjność władzy / Jakie korzyści daje atrakcyjna władza / Władza sympatyczna / Szacunek do władzy / 70 IV. Wizerunkowe wpadki podmiotów w sferze publicznej / Wizerunek a standardy społeczne i prawne / Władza dyskryminująca / Władza intruzywna / Uwaga, złodzieje! / Ale leń! / Czy ktoś się w ogóle na tym zna? / Gdy odbity blask staje się cieniem / Sprzyjanie obcym / Portret z nepotami / Przeciwdziałanie wpadkom wizerunkowym i radzenie sobie z nimi / 86 A. Realna strategia autoprezentacyjna / 86 B. Żal, pokuta i zadośćuczynienie / 88 C. Taka jest nasza rola / 90 D. To dla waszego dobra / 91 E. To nie moja wina / 92 F. Chłopiec do bicia / 94 G. Przecież nic takiego się nie stało / 94 H. Tak naprawdę jesteśmy dobrzy i użyteczni społecznie / 95 I. Naprawdę nic się nie stało o konieczności i potrzebie sprostowań / 97 Rozdział trzeci Tożsamość podmiotów sfery publicznej / 105 I. Czynniki kształtujące tożsamość podmiotów sfery publicznej (Magdalena Tabernacka) / 105 II. Wizerunek i tożsamość podmiotów sfery publicznej (Magdalena Tabernacka) / Wzajemne powiązanie / Elementy tożsamości mające znaczenie dla wizerunku podmiotów sfery publicznej i problem ich trwałości / 115

4 Spis treści III. Dobra osobiste jednostek samorządu terytorialnego (Elżbieta Klat Górska, Adam Ostapski) / Cecha osobowości prawnej jednostek samorządu terytorialnego / Dobra osobiste jednostek samorządu terytorialnego wartości niemajątkowe i przesłanki ich ochrony / Źródła katalogu dóbr osobistych jednostek samorządu terytorialnego / Wolność słowa i prasy a dobra osobiste jednostek samorządu terytorialnego / 134 IV. Nazwa geograficzna miejscowości dobro powszechne, dobro osobiste czy dobro mieszkańców? (Aleksandra Jakubowska) / 141 Rozdział czwarty Elementy wizerunku mające znaczenie dla identyfikacji podmiotów sfery publicznej (Magdalena Tabernacka) / 159 I. Identyfikacja wizualna / Znaczenie identyfikacji wizualnej / Herby i flagi / Logo / Wzornictwo / 168 II. Identyfikacja funkcji / Nazwy organów i instytucji / Nazwy funkcji oraz tytuły zawodowe i kurtuazyjne / 173 III. Identyfikacja przez architekturę i wystrój wnętrz / Architektoniczna autoprezentacja / Wizerunek we wnętrzu / Architektura i założenia przestrzenne jako afirmacja postaw / 179 Rozdział piąty Podmioty biorące udział w kształtowaniu wizerunku organów i instytucji sfery publicznej / 185 I. Kto i dlaczego powinien działać na rzecz wizerunku podmiotów sfery publicznej (Magdalena Tabernacka) / 185 II. Rzecznicy prasowi (Magdalena Tabernacka) / Wymogi prawne zatrudniania rzeczników prasowych i inne powody, dla których warto to robić / 186 7

5 Spis treści 8 2. Organizacja pracy rzeczników prasowych podmiotów sfery publicznej / Standardy działalności rzeczników prasowych podmiotów sfery publicznej / 191 III. Osoby z wnętrza (Magdalena Tabernacka) / 193 IV. Wydziały ds. promocji jednostek samorządu terytorialnego (Bartosz Olszewski) / Kontekst działania wydziałów ds. promocji jednostek samorządu terytorialnego / Po co wydział ds. promocji w jednostkach samorządu terytorialnego / Zakres zadań wydziałów ds. promocji jednostek samorządu terytorialnego / Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników wydziałów ds. promocji / 205 V. Spin doktorzy i ich usługi (Magdalena Tabernacka) / 208 VI. Społeczni ambasadorowie (Magdalena Tabernacka) / 210 Rozdział szósty Kształtowanie wizerunku podmiotów sfery publicznej i zarządzanie nim / 211 I. Strategiczne założenia kształtowania wizerunku podmiotów sfery publicznej (Magdalena Tabernacka) / 211 II. W kierunku etyki public relations w administracji publicznej i etycznego wymiaru kształtowania jej wizerunku (Renata Raszewska Skałecka) / W kwestii etycznego systemu administracji publicznej / Najważniejsze techniki kształtowania wizerunku jednostek administracji publicznej w ramach public relations / Rola urzędnika w budowaniu wizerunku jednostek administracji publicznej w działaniach public relations / 229 III. Etyka w public relations narzędziem kształtowania wizerunku jednostek administracji publicznej etyczny wizerunek urzędu i urzędnika (Renata Raszewska Skałecka) / Etyczny wizerunek administracji publicznej jej urzędu i urzędnika w odbiorze społecznym / Kodeks etyczny jako element budowania pozytywnego wizerunku urzędu i urzędnika administracji publicznej / 235

6 Spis treści 3. Poradnik klienta prawa i sposoby załatwiania spraw w urzędzie administracji publicznej. Kreowanie wizerunku poprzez internet / Polityka jakości i system zarządzania jakością w urzędzie administracji publicznej certyfikat systemu zarządzania jakością / Ankieta jako społeczna ocena diagnozowania jakości usług i funkcjonowania urzędu administracji publicznej / 246 IV. Identyfikacja wizualna gminy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Lidia Klat Wertelecka) / Postępowanie egzekucyjne w administracji jako płaszczyzna identyfikacji wizualnej gminy / Odcisk pieczęci urzędowej wierzyciela w tytule wykonawczym / Konsekwencje braku odcisku pieczęci wierzyciela w tytule wykonawczym / Tryb stosowania pieczęci urzędowych przez organ gminy / Wnioski / 261 V. Wykorzystanie faktu wdrażania systemu zarządzania przez jakość (normy ISO z serii 9000) jako instrument budowania pozytywnego wizerunku administracji publicznej (Katarzyna Wilk Widuch) / Współczesne postrzeganie administracji publicznej / Różnice w funkcjonowaniu sektora prywatnego i publicznego, ich wpływ na zmiany w organizacji / Normy ISO 9000 charakterystyka / Dokumentowanie, ocena i certyfikacja systemu zarządzania jakością / Motywy wdrażania systemu zarządzania przez jakość w administracji publicznej / 269 A. Zły wizerunek administracji / 269 B. Uporządkowanie organizacji / 270 C. Chęć rozwiązywania problemów społecznych / 271 D. Otoczenie / Proces wdrażania norm ISO łatwy czy trudny? / Urząd w oczach petenta klienta / 274 9

7 Spis treści 10 VI. Działalność sponsoringowa organów administracji publicznej jako narzędzie kształtowania wizerunku (Maciej Błażewski) / Zakres działalności sponsoringowej organów administracji publicznej / Cel działalności sponsoringowej organu administracji publicznej / Formy działalności sponsoringowej organu administracji publicznej / Założenia teoretyczne podejmowania działalności sponsoringowej przez organy administracji publicznej / 280 VII. Ubiór jako element kształtowania wizerunku osób pełniących funkcje publiczne (Patrycja Rychlak) / Ubiór w autoprezentacji / Udział stylistów w kształtowaniu wizerunku osób publicznych / Zasady komponowania / 288 A. Zasady wynikające z protokołu dyplomatycznego / 288 B. Zasady komponowania ubioru warunkowane normami społecznymi i kulturowymi / 291 C. Zasady komponowania ubioru warunkowane trendami mody / Pozostałe elementy wizerunku / 296 A. Makijaż / 296 B. Akcesoria i dodatki / 297 Rozdział siódmy Internet jako medium wizerunkowe / 299 I. Możliwości i zagrożenia dla wizerunku podmiotów sfery publicznej związane z wykorzystaniem internetu jako narzędzia kształtowania wizerunku (Magdalena Tabernacka) / 299 II. Narzędzia służące do prowadzenia działań public relations na stronach internetowych administracji publicznej (Lidia Konieczka) / Internet jako nowy obszar działań public relations / Strona (serwis, portal, witryna) internetowa / 303 A. Strona internetowa narzędzie public relations / 303

8 Spis treści B. Użyteczność (funkcjonalność, ergonomia) stron WWW / 306 C. Domena / 307 D. Optymalizowanie i pozycjonowanie / 308 E. System identyfikacji wizualnej / 309 F. Komponenty strony internetowej wykorzystywane w działaniach public relations / 310 a) Strona główna / 310 b) Dla mediów lub centrum prasowe / 315 c) Newsletter / 317 d) RSS lub ATOM / 318 e) e Urząd / 318 f) Galerie zdjęć / 320 g) Obcojęzyczne wersje serwisów internetowych / 320 h) Ułatwienia dla niepełnosprawnych / 323 i) Wersja mobilna / 325 j) Ankiety, sondaże / 325 k) Konsultacje społeczne na stronach internetowych / 326 l) Fora dyskusyjne / 328 m) Przekierowanie do portali społecznościowych / 328 n) Poczta elektroniczna / 330 o) Licznik odwiedzin / Biuletyn Informacji Publicznej / Inne zastosowania internetu / Perspektywy na przyszłość / 339 III. Wykorzystanie mediów społecznościowych do działań public relations na stronach internetowych jednostek samorządów lokalnych przyszłość komunikacji z obywatelem? (Bogumiła Myers) / Definicja i rozwój mediów społecznościowych / Przygotowanie samorządów lokalnych do korzystania z mediów społecznych / Właściwe wykorzystanie mediów społecznościowych przez samorządy lokalne / 351 Określenie celu zastosowania mediów społecznościowych /

9 Spis treści Odpowiednie przygotowanie przed rozpoczęciem korzystania z mediów społecznościowych / 353 Zgodność działań z obowiązującym prawem / 353 Zespół pracowników odpowiedzialny za media społecznościowe / 354 Projekt strony głównej, w tym linków do mediów społecznościowych / 356 Prowadzenie działań w sposób świadomy i zorganizowany / 359 Monitoring skuteczności działań i wdrażanie postępowań korekcyjnych / Regulacja korzystania z mediów społecznościowych i rozwój dobrych zasad / Szkolenia na temat mediów społecznościowych skierowane do administracji publicznej / Przyszłość mediów społecznościowych w transformacji media relationship poprzez public relationship do community relationship / 371 IV. Domena kancelarii prawniczej konstrukcja prosta i złożona, teoretyczna i praktyczna, informatyczna i prawnicza (Aleksandra Szadok Bratuń) / Witryna internetowa kancelarii / Wybór domeny / Rejestracja domeny / Zastrzeżenie domeny / Sąd domenowy / W stronę prawa domenowego / 389 V. Rola Internetu w public relations (Marek Bratuń) / Internet, wizerunek, public relations / Witryna jako narzędzie PR / E mail jako narzędzie PR / Komunikatory i blogi / Biuro prasowe w Internecie / Reklama w Internecie / Prognozy /

10 Spis treści Część druga Komunikacja / 405 Rozdział pierwszy Uwarunkowania komunikacyjne w public relations podmiotów sfery publicznej / 407 I. Co określa warunki komunikacji władzy i jej organów z obywatelami i ich grupami (Magdalena Tabernacka) / 407 II. Komunikacja obywateli z władzą warunek funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego (Magdalena Tabernacka) / 408 III. Język urzędowania administracji publicznej (Barbara Kowalczyk) / Znaczenie języka w działaniach administracji / Język polski / Języki pomocnicze / Inne języki obce / Wielojęzyczność administracji publicznej / Alternatywne sposoby komunikowania się / 427 IV. Elementy public relations w postępowaniu administracyjnym (Lidia Klat Wertelecka) / Płaszczyzna procesowa public relations / Zasady public relations stosowane w obszarze postępowania administracyjnego / Problem zaufania obywateli do władzy publicznej w postępowaniu administracyjnym / Instrumenty public relations w toku postępowania administracyjnego / 440 Rozdział drugi Narzędzia komunikacyjne public relations w administracji publicznej (Magdalena Tabernacka) / 445 I. O specyfice narzędzi komunikacyjnych w działaniach z zakresu public relations / 445 II. Informowanie publiczne / Standardy informowania publicznego / Forma i treść informacji publicznej / Podmioty uprawnione do uzyskania informacji /

11 Spis treści Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych / 456 III. Media relations / Uwaga, idzie dziennikarz! / Krytyka prasowa / Odpowiedzi na krytykę prasową / 463 IV. Publicity / 464 V. Promocja / 469 VI. Reklama / 474 Rozdział trzeci Komunikacja z adresatami działań i społeczeństwem / 477 I. Odbiorca jest najważniejszy założenia komunikacji (Magdalena Tabernacka) / 477 II. Komunikacja w systemie bezpieczeństwa publicznego (Joanna Filaber) / 479 III. W stronę modelu komunikacji egalitarnej wnioski na tle doświadczeń z zakresu praktyki komunikacji z osobami o obniżonych możliwościach percepcji (Danuta Kłopocka) / 499 IV. Działania edukacyjno informacyjne administracji publicznej (Wojciech Banaszak) / Uzasadnienie działań edukacyjno informacyjnych administracji publicznej / Charakter prawny i podstawy działań edukacyjno informacyjnych / Kampania odpadowa jako przykład dobrych praktyk w zakresie kampanii edukacyjno informacyjnych / 512 Rozdział czwarty Wydarzenia (Magdalena Tabernacka) / 515 I. Komunikacyjne znaczenie wydarzeń / 515 II. Wymiana myśli i idei / Konferencje / Debaty publiczne / Debaty przedstawicieli władzy / Konferencje prasowe / 519 III. Ludyzm dla ludu i igrzyska / Festyny / 522

12 Spis treści 2. Koncerty / Zawody i imprezy sportowe / Wystawy i wernisaże / 526 IV. Wyciągnięta dłoń / Dni otwarte / Dyżury w redakcjach i czaty online / 529 V. Liczą się pieniądze / Targi / Aukcje na społecznie użyteczny cel / 531 VI. Pro publico bono / Społeczne akcje inicjowane przez podmioty sfery publicznej / Społeczne akcje z udziałem podmiotów sfery publicznej / 532 VII. Nic o nas bez nas udział obywateli w posiedzeniach organów / 533 Rozdział piąty Komunikacja w public relations instytucji Unii Europejskiej / 537 I. Relacje publiczne szerokiego zasięgu (Magdalena Tabernacka) / 537 II. Publiczna recepcja Unii Europejskiej i integracji europejskiej a skuteczność polityki informacyjnej realizowanej przez instytucje unijne (Jakub Kociubiński) / Polityka informacyjna Unii Europejskiej kontekst socjologiczny / Polityka informacyjna Unii Europejskiej / 540 A. Geneza polityki informacyjnej Unii Europejskiej / 540 B. Podstawy prawne polityki informacyjnej Unii Europejskiej / 542 C. Główne inicjatywy europejskiej polityki informacyjnej i ich podstawowe założenia / Główne podmioty prowadzące politykę informacyjną UE i narzędzia ich działania / 549 A. Urząd Publikacji Unii Europejskiej / 549 B. Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej / Efektywność polityki komunikacyjnej Unii Europejskiej /

13 Spis treści A. Uwarunkowania efektywności polityki komunikacyjnej UE / 556 B. Stosunek obywateli państw członkowskich do integracji europejskiej w dobie kryzysu / Warunki efektywności polityki informacyjnej / 562 III. Komunikacja jako forma zewnętrznego public relations w agencjach Unii Europejskiej (Aleksandra Nowicka) / Public relations jako narzędzie komunikacji społecznej agencji Unii Europejskiej / Zewnętrzne działania i podstawy prawne public relations w agencjach Unii Europejskiej / Działania agencji w zakresie komunikacji ze społeczeństwem / 576 Literatura / 583

14 Wykaz skrótów Akty prawne k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) k.p. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) k.p.a. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) KPP Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 83 z , s. 389) pr. pras. ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 83 z , s. 47) TUE Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 83 z , s. 13) u.c. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz z późn. zm.) u.d.i.p. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zm.) 17

15 Wykaz skrótów u.f.p ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) u.g.b.h. ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz z późn. zm.) u.j.p ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) u.o.m. ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) u.p.e. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz z późn. zm.) u.p.p.w. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) u.r.l. ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) u.r.t. ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 z późn. zm.) u.s. ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) u.s.g. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) u.s.p. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) u.s.w. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) 18

16 Wykaz skrótów Czasopisma i publikatory Apel. Wr. Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Apel. W wa Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie AUW Acta Universitatis Wratislaviensis BIP Biuletyn Informacji Publicznej Biul. SN Biuletyn Sądu Najwyższego Dz. U. Dziennik Ustaw Dz. Urz. Dziennik Urzędowy Dz. Urz. DUW Dziennik Urzędowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Dz. Urz. MON Dziennik Urzędowy Ministerstwa Obrony Narodowej Dz. Urz. UE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz. Urz. WE Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich FK Finanse Komunalne GP Gazeta Prawna GSiA Gazeta Samorządu i Administracji GSP Gdańskie Studia Prawnicze M. Praw. Monitor Prawniczy M.P. Monitor Polski NP Nowe Prawo NZS Nowe Zeszyty Samorządowe Opinie Prawne ONSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNCP Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC ZD Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna Zbiór Dodatkowy OSNKW Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa OSP Orzecznictwo Sądów Polskich 19

17 Wykaz skrótów OTK A OTK ZU OwSS PiP PPH PPiA PS ST St. Cyw. TPP ZNAE Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Zbiór Urzędowy Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych Państwo i Prawo Przegląd Prawa Handlowego Przegląd Prawa i Administracji Przegląd Sądowy Samorząd Terytorialny Studia Cywilistyczne Transformacje Prawa Prywatnego Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej Inne ETPC ETS FRA j.s.t. KE, Komisja LEX MSZ NSA Or. PE SA SN SO TK, Trybunał UE, Unia UOKiK WSA Europejski Trybunał Praw Człowieka Europejski Trybunał Sprawiedliwości Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej jednostka samorządu terytorialnego Komisja Europejska System Informacji Prawnej LEX Ministerstwo Spraw Zagranicznych Naczelny Sąd Administracyjny Wydział Organizacyjno Prawny Parlament Europejski sąd apelacyjny Sad Najwyższy sąd okręgowy Trybunał Konstytucyjny Unia Europejska Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wojewódzki sąd administracyjny 20

18 Wstęp Public relations podmiotów sfery publicznej to proces, który powinien uwzględniać standardy demokratycznego państwa prawnego i obecny poziom rozwoju społeczeństwa. Dlatego też przy wykorzystaniu doświadczeń, jakie przyniosła praktyka takich działań w sektorze prywatnym, należy liczyć się ze specyfiką i założeniami funkcjonowania sfery publicznej. Nie można pozostać przy założeniu, że wizerunek podmiotów sfery publicznej i tak jest oraz że jedynym warunkiem poprawnej komunikacji obywateli z władzą jest obiektywna potrzeba takich kontaktów. Publiczne relacje organów administracji publicznej, przedstawicieli władzy sądowniczej i ustawodawczej, a także innych podmiotów sfery publicznej powinny być zjawiskiem, które jest zaplanowane i prowadzone z uwzględnieniem różnorodnych uwarunkowań zarówno postrzegania tych podmiotów przez obywateli, jak i samego procesu komunikacji społeczeństwa z przedstawicielami władz. Opisaliśmy więc problem relacji publicznych podmiotów sfery publicznej przy założeniu, by odpowiadając na pytanie: jak?, znaleźć też odpowiedź na pytanie: dlaczego? Zawarliśmy w tym opracowaniu analizy zagadnień z zakresu public relations dotyczące przede wszystkim kształtowania wizerunku podmiotów sfery publicznej oraz procesów komunikacji zachodzących w sferze publicznej, starając się wyjaśnić, jakie skutki dla organów i dla adresatów ich działań, w warunkach danej regulacji prawnej, mogą wywierać podejmowane przez nie działania lub ich brak. Podczas prac nad tą publikacją, działając osobno, różnymi ścieżkami rozumowania doszliśmy do jednego wniosku: w kontaktach w sferze publicznej najistotniejszym czynnikiem relacji obywateli 21

19 Wstęp z władzą jest zaufanie. Władza musi ufać obywatelom, a obywatele powinni mieć warunki do zaufania władzy. Jest to główne przesłanie, które pragniemy Państwu przekazać, analizując szczegółowe zagadnienia prawne, psychologiczne i komunikacyjne dotyczące praktyki prowadzenia public relations podmiotów sfery publicznej.

20 Część pierwsza Wizerunek

21

22 Rozdział pierwszy O potrzebie wizerunku i jego elementach I. O wizerunku (Aleksandra Szadok Bratuń, Marek Bratuń) 1. Leksykalno doktrynalne definicje wizerunku * Nie będzie chyba zbytnią przesadą następujące stwierdzenie: definicja jako jeden z najważniejszych instrumentów technicznych logiki języka, w tym języka prawniczego, jest najczęściej stosowanym terminem na gruncie nauk administracyjnych. Definicję (łac. definire ograniczać, wyznaczać, wyjaśniać ) można określić m.in. jako wyrażenie językowe objaśniające znaczenie jakiegoś słowa lub zwrotu 1. Przyjęcie takiego rozumienia definicji dla potrzeb prowadzonych rozważań implikuje zajmowanie się wyłącznie definicją nominalną z pominięciem definicji realnej. W ujęciu J.W. Bremera definicja realna to: Definicja przedmiotu (definitio realis od res przedmiot, rzecz ) dotyczy danego przedmiotu lub przedmiotów jakiegoś rodzaju, i podaje istotną charakterystykę cech, które przypadają tylko tym przedmiotom. Definicja realna odpowiada na pytanie: Co to jest za przedmiot, zdarzenie, relacja? Definicja realna jest wypowiedzią w języku pierwszego stopnia 2. Autor ten podaje także sformułowanie definicji * Zob. utrzymane w podobnym duchu rozważania A. Szadok Bratuń, Definicje pojęcia biurokracji aspekt metodologiczny (w:) Biurokracja / Bureaucracy, Rzeszów 2006, s K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001, s. 94; por. także A. Ajdukiewicz, O definicji (w:) Język i poznanie, t. II, Wybór pism z lat , Warszawa 1985, s. 226; J. Bremer, Wprowadzenie do logiki, Kraków 2004, s. 61; Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001, s J. Bremer, Wprowadzenie, s

23 Część pierwsza. Wizerunek nominalnej. Definicja ta (od łac. nomen nazwa ) ( ) objaśnia znaczenie danej nazwy albo nazw i jest tym samym wyrażeniem drugiego stopnia (jest definicją w metajęzyku). Definicja nominalna podaje informację o znaczeniu definiendum, określa, jak w danym języku zastępować wyraz nieznany wyrazami już znanymi 3. Zgodnie z poczynionym założeniem definicja realna (wewnątrzjęzykowa) formułowana jest w języku przedmiotowym, natomiast definicja nominalna w metajęzyku 4. Podział ten w odniesieniu do nauk administracyjnych upoważnia do stwierdzenia, że definicja realna urabiana jest w języku prawnym, a nominalna w prawniczym. Nie potrzebujemy rozważać definicji realnych, skoro w aktach normatywnych, czyli na poziomie języka prawnego, nie występuje definicja pojęcia wizerunku 5. Wypada się zatem odwołać do definicji leksykalnych i doktrynalnych. W języku francuskim termin image odnosi się do czegoś, co naśladuje albo przypomina (coś innego) 6, względnie oznacza przedstawienie, wyobrażenie jakiegoś przedmiotu czy osoby w sztukach graficznych lub plastycznych 7. Nie zapominajmy, że termin ów wywodzi się z łacińskiego imago, co oznacza: obraz, wizerunek, sylwetkę, obrazowe przedstawienie, porównanie, wyobrażenie 8. Jak sama definicja na to wskazuje, wizerunek odnosi się do kogoś albo czegoś, co sprawia, że zawsze występuje on w obrębie określonej rzeczywistości. Wizerunek może być także zupełnie subiektywnym wyobrażeniem na temat kogoś albo czegoś, a może to być nie tylko jakaś osoba, lecz także co oczywiste i w naszej zglobalizowanej rzeczywistości powszechne konkretnej instytucji czy organizacji, w tym 3 Tamże, s. 64; por. A. Ajdukiewicz, O definicji, s. 227 i n.; tenże, Definicja (w:) Język i poznanie, t. I Wybór pism z lat , Warszawa 1985, s. 243 i n. 4 Zob. W. Suchoń, Definicje szanse opanowania chaosu pojęć (w:) Komunikaty i argumenty, E. Żarnecka Biały, I. Trzecieniecka Schneider (red.), Kraków 2002, s Dodajmy uwagę uszczegółowiającą. Pojęcie wizerunku jest nie tylko pojęciem prawniczym, ale również prawnym. Wizerunek jako dobro osobiste, unormowany w art. 23 k.c., pozostaje pod ochroną prawa cywilnego. Ustawodawca jednak poza umieszczeniem wizerunku w otwartym katalogu dóbr osobistych nie dookreślił tego pojęcia, zresztą jak i pozostałych dóbr osobistych, pozostawiając tę kwestię doktrynie i orzecznictwu. 6 Image. Ce qui imite, ce qui ressemble, ressemblance (sens propre du latin imago) É. Littré, Dictionnaire de la langue française, t. 4, Paris 1958, s Image. Représentation (d un objet, d une personne) par les arts graphiques ou plastiques Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de Paul Robert, t. 5, Paris 1989, s Słownik łacińsko polski, K. Kumaniecki (opr.), Warszawa 1973, s

24 Rozdział pierwszy. O potrzebie wizerunku i jego elementach podmiotów należących do najszerzej rozumianej sfery publicznej. Co więcej, ukształtowane na temat kogoś bądź czegoś wyobrażenie wcale nie musi odpowiadać (i coraz częściej nie odpowiada) stanowi faktycznemu. Niejednokrotnie ufundowane jest na subiektywnej ocenie stanu rzeczy bądź absolutnie niepowiązanych ze sobą skojarzeniach. Wielu autorów w przedstawiony wyżej sposób ujmuje pojęcie wizerunku, podkreślając opozycję realności z wyobrażeniami odbiorcy. Tylko tytułem przykładu przywołamy te definicje sformułowane przez liczące się nazwiska w obszarze nauki światowej i polskiej które w naszym odczuciu kapitalnie nadają się do recepcji na grunt nauk administracyjnych. Do nauki pojęcie wizerunku wprowadził W. Lippmann, amerykański intelektualista, pisarz i komentator polityczny, który w swej książce Public Opinion łączył tworzenie się opinii publicznej z wewnętrznymi, uproszczonymi wyobrażeniami odbiorcy (image), dotyczącymi spraw publicznych. Podobnie, aczkolwiek w bardziej uporządkowany sposób, definiuje wizerunek R. Bergler jako ( ) uproszczone, przesadzone i wartościujące wyobrażenie, pseudoosąd, nie mające ograniczeń ważności (obowiązywania) i nie poddające się w sposób dostateczny empirycznemu potwierdzeniu ( ). Wizerunki (uprzedzenia) są fenomenem uniwersalnym. Odtwarzają rzeczywistość nie w sposób fotograficzny ( ), ale budują wnioski na silnych wrażeniach, pojedynczych osiągnięciach, sukcesach, ale także na pojedynczych klęskach. Wizerunki powstają, jak wskazuje na to zwłaszcza psychologia pierwszego wrażenia, w krótkim czasie na podstawie minimum dostępnych informacji 9. Bergler wymienia cztery mechanizmy kreowania wizerunku 10 : 1) Mechanizm uproszczenia, zwany też mechanizmem centralnym. Polega on na tym, że dokonujące się na drodze typologizacji uproszczenie rzeczywistości jest pewnym procesem percepcji otoczenia i jego przekształcenia w tekst. 2) Mechanizm uogólnienia jednostkowego doświadczenia. Jest to mechanizm odniesienia do rzeczywistości pojęty jako proces uogólniania. 9 R. Bergler, Standard als Imagefaktor (w:) Führung und Kommunikation. Erfolg durch Partnerschaft, Standard als Imagefaktor, Bonn 1991, s. 47, cyt. za: K. Giereło, Wizerunek (image) polityka teoria i praktyka (w:) Public relations w teorii i praktyce, B. Ociepka (red.), Wrocław 2003, s Tamże. 27

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Zbigniew Czarnik Wojciech Maciejko Paweł Zaborniak Wydanie 1 Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Wojciech Maciejko rozdziały 1, 2, 3, 7 Zbigniew

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................. 9 Czasopisma i inne publikatory................................... 9 Źródła prawa.................................................

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRAWNICZYCH BAZ DANYCH. Semestr zimowy 2015/2016 SSP I

OBSŁUGA PRAWNICZYCH BAZ DANYCH. Semestr zimowy 2015/2016 SSP I OBSŁUGA PRAWNICZYCH BAZ DANYCH Semestr zimowy 2015/2016 SSP I Zajęcia nr 3 Publiczne bazy orzeczeń Cz. I Serwis Sądu Najwyższego Serwis Naczelnego Sądu Administracyjnego i Centralna Baza Orzeczeń Sądów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Ogłoszenie 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy) z podaniem kodów CPV Kod

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 22/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: kierunek administracja jest przypisany

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE Joanna Hołda Zbigniew Hołda Beata Żórawska Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1 Prawo karne wykonawcze i jego nauka... 13 1.1. Prawo karne

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Marek Biernacki. Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak. Minister Sprawiedliwości

Marek Biernacki. Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak. Minister Sprawiedliwości Marek Michalak Pan ZSRI5OO42O 14/KW Praw Dziecka brakiem realizacji prawa dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców, proszę działań legislacyjnych. mających na celu zabezpieczenie praw i dobra dzieci w tym

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lp. Tytuł Ilość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lp. Tytuł Ilość Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr do SIWZ Załącznik Nr do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie w prenumeracie prasy (dzienników i periodyków) z datą wydawniczą 20 r. Termin

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM KOMENTARZ Agnieszka Michnik Warszawa 2013 Stan prawny na 1 czerwca 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Ewa Wysocka Opracowanie redakcyjne Anna

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI KOMENTARZ Leonard Etel Warszawa 2012 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Recenzent Dr Rafał Dowgier Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) Poznań, dnia 6 kwietnia 2015 r. Prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH. Renata Alicja Strachowska

USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH. Renata Alicja Strachowska USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH Renata Alicja Strachowska Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Wstęp... 13 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych... 15 Rozdział 1 Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Katarzyna Zdun-Załęska WYDANIE 1

KOMENTARZ. Ustawa. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Katarzyna Zdun-Załęska WYDANIE 1 KOMENTARZ Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Katarzyna Zdun-Załęska WYDANIE 1 Stan prawny na 1 maja 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING 21. Pojęcie i istota controllingu. 22. Analiza rachunku zysków i strat. 23. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. 24. Metody oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH. Ludmiła Lipiec-Warzecha

USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH. Ludmiła Lipiec-Warzecha USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH Ludmiła Lipiec-Warzecha Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Wstęp... 15 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych... 17 Dział I. Zasady finansów

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PRAWA PRACY. redakcja naukowa. Zbigniew Góral. Krzysztof Stefański CZAS PRACY

BIBLIOTEKA PRAWA PRACY. redakcja naukowa. Zbigniew Góral. Krzysztof Stefański CZAS PRACY BIBLIOTEKA PRAWA PRACY redakcja naukowa Zbigniew Góral Krzysztof Stefański CZAS PRACY Warszawa 2013 Stan prawny na 15 czerwca 2013 r Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI SŁUŻBY CYWILNEJ

PLAN KOMUNIKACJI SŁUŻBY CYWILNEJ PLAN KOMUNIKACJI SŁUŻBY CYWILNEJ Cel: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych rozbudowa portalu obywatel.gov.pl Informacja dla Obywatela 222 500 115 rekomendacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM Renata Strachowska 2. wydanie Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Wstęp... 15 Ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym... 17 Rozdział 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO KOMENTARZ Andrzej Burzak Małgorzata Okoń Piotr Pałka Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 Ustawa z dnia 16 września 2011

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 Przedmowa... 11 Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 1. Charakterystyka zarządzania jakością... 15 1.1. Zarządzanie a kierowanie... 15 1.2. Cel i obiekt zarządzania... 16 1.3. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Robert Rynkun-Werner Wydanie 1 Warszawa 2011 Opracowanie redakcyjne: Robert Stępień Redakcja techniczna: Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych:

Bardziej szczegółowo

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1 Prawo zatrudnienia Małgorzata Gersdorf Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Joanna Choroszczak-Magiera Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski

Bardziej szczegółowo

S K A R G A na bezczynność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

S K A R G A na bezczynność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa, 15 czerwca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z a p o ś r e d n i c t w e m Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Skarżący: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych skrótów... 7 Wstęp... 9

Wykaz ważniejszych skrótów... 7 Wstęp... 9 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów.... 7 Wstęp.... 9 Rozdział I Usytuowanie Policji w systemie organów administracji publicznej. 13 1. Geneza Policji... 13 2. Źródła prawa dotyczące Policji... 16 3.

Bardziej szczegółowo

przedstawiam następujące stanowisko:

przedstawiam następujące stanowisko: RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia grudnia 2015 r. PG VIII TK 135/15 (K 36/15) TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Us³ugi detektywistyczne Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: G. Gozdór USTAWA O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Krótkie Komentarze Becka M. Szyd³o SWOBODA DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Monografie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 20 maja 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Roman Dmowski DSI-WPIPSI.070.1.2014 DSI-WPIPSI.070.1.2014 Pan Stanisław Duda Sekretarz Stanu w

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011)

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Studia I stopnia Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów Lp. 1. Wstęp do filozofii 2. Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dorota Sylwestrzak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Agata Walkowska Redakcja techniczna:

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 stycznia 1998 r. Sygn. akt K. 9/97

POSTANOWIENIE z dnia 20 stycznia 1998 r. Sygn. akt K. 9/97 6 POSTANOWIENIE z dnia 20 stycznia 1998 r. Sygn. akt K. 9/97 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wojciech Sokolewicz przewodniczący Stefan J. Jaworski sprawozdawca Teresa Dębowska-Romanowska Wiesław Johann

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 18 grudnia 2013 r. D.ZP-2820/20/13 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Anna Błaszczak Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY NOWOCZESNOŚCIĄ A PONOWOCZESNOŚCIĄ. Redakcja Aleksandra Samonek. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

MIĘDZY NOWOCZESNOŚCIĄ A PONOWOCZESNOŚCIĄ. Redakcja Aleksandra Samonek. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego MIĘDZY NOWOCZESNOŚCIĄ A PONOWOCZESNOŚCIĄ Redakcja Aleksandra Samonek Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego TEORIA PRAWA TEORIA PRAWA MIĘDZY NOWOCZESNOŚCIĄ A PONOWOCZESNOŚCIĄ Redakcja Aleksandra Samonek

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU 1. Sformatowanie tekstu: a) format A4, margines górny: 2,5 cm, margines dolny: 2 cm, margines lewy: 2 cm, margines prawy: 4 cm, b) odstęp między wierszami (interlinia), 1,5 c)

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW ZASADY EDYCJI TEKSTÓW 1. Zasady ogólne - objętość artykułu: 20 32 tys. znaków - czcionka: Times New Roman, 12 pt - odstępy miedzy wersami: 1,5 wiersza - odstępy między akapitami: 0 pt - marginesy: standardowe

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOA Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 I ROK Kod Socratesa Nazwa przedmiotu 1 semestr 2 semestr 14.2 Kierunki i metody badań socjologicznych 10E 20Z 2 08.1

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. Projekt z dnia 8 maja 2013 r., zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Miasta Druk Nr XXXVII/.../2013/a UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia... 2013 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW LOKATORÓW I NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH. Ewa Bończak-Kucharczyk

OCHRONA PRAW LOKATORÓW I NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH. Ewa Bończak-Kucharczyk OCHRONA PRAW LOKATORÓW I NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH Ewa Bończak-Kucharczyk Warszawa 2011 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 19 Rozdział 1 Przyczyny i cel wprowadzenia ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE Jacek Czaputowicz, Marcin Sakowicz Administracja publiczna na tle dwóch dekad zmian społeczno-gospodarczych w Polsce 15 Dariusz Kotłowski Znaczenie i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. kierunek: filologia polska specjalność: concierge reklama i public relations

DZIENNIK PRAKTYK. kierunek: filologia polska specjalność: concierge reklama i public relations DZIENNIK PRAKTYK kierunek: filologia polska specjalność: concierge reklama i public relations 1. Imię i nazwisko:... 2. Rok i tryb studiów: I rok/ 2 st. studia stacjonarne 3. Miejsce odbywania praktyki

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA NA PROGU XXI WIEKU. Wyzwania i oczekiwania

ADMINISTRACJA PUBLICZNA NA PROGU XXI WIEKU. Wyzwania i oczekiwania ADMINISTRACJA PUBLICZNA NA PROGU XXI WIEKU. Wyzwania i oczekiwania Red.: Joachim Osiński Wprowadzenie Administracja publiczna na tle ewolucji instytucji państwa w XX i XXI wieku (Joachim Osiński) 1. Instytucja

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU SERIA mediapoczątku XXIw. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego TOM 7 Komitet redakcyjny Janusz W. Adamowski, Jerzy Bralczyk, Michał

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA PODLASIU (PROBLEMY PRAWNE I FUNKCJONOWANIE)

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA PODLASIU (PROBLEMY PRAWNE I FUNKCJONOWANIE) PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA PODLASIU (PROBLEMY PRAWNE I FUNKCJONOWANIE) PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA PODLASIU (PROBLEMY PRAWNE I FUNKCJONOWANIE) Pod redakcją CEZAREGO KOSIKOWSKIEGO Białystok 2009 Rada programowa Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków Siła konsorcjum szkolenia, edukacja aglomeracja legnicka media, komunikacja, reklama województwo dolnośląskie szkolenia, nauka Wrocław biznes, edukacja, samorząd aglomeracja wrocławska Cele kampanii 1.

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA HARMONOGRAM SZKOLEŃ BLOK I 13-14 WRZEŚNIA 2010 R. HOTEL OLIMPIA W RYBNIKU PROWADZĄCY: AGENCJA PLANET PR TEMATYKA ZAJĘĆ MEDIA RELATIONS 9:00- rejestracja uczestników 9:30-11:30 - szkolenie - co to jest

Bardziej szczegółowo

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost komórka organizacyjna Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad Sekretarz Stanu Jan Bury Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski tytuł

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB STACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI: STUDIA MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu ( course title) PRAWO

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK JACEK BROLIK ELŻBIETA MUCHA Warszawa 2013 WZORY PISM Stan prawny na 1 września 2013

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności pożytku publicznego

Ustawa o działalności pożytku publicznego Ustawa o działalności pożytku publicznego Komentarz najnowsze wydanie! uwzględnia nowelizację ustawy o pożytku z sierpnia 2015 r. MARCIN DADEL ZESPÓŁ REDAKCYJNY STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR STAN PRAWNY: 2015

Bardziej szczegółowo

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOW E Czy szkoła promuje region? A może region promuje szkołę? W praktyce wizerunek szkoły jest składową m.in.: Informacji na temat kondycji szkoły (dydaktyka, zajęcia pozalekcyjne, olimpijczycy,

Bardziej szczegółowo

W związki z napływającymi do mnie skargami indywidualnymi chciałabym. przedstawić Panu Pełnomocnikowi problem generalny dotyczący charakteru prawnego

W związki z napływającymi do mnie skargami indywidualnymi chciałabym. przedstawić Panu Pełnomocnikowi problem generalny dotyczący charakteru prawnego RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz RPO-736286-V-13/GH 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 55 1 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jarosław Duda Sekretarz Stanu Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Wolność wypowiedzi prasowej. Ewa Nowińska

Wolność wypowiedzi prasowej. Ewa Nowińska Wolność wypowiedzi prasowej Ewa Nowińska W serii ukazały się również: Andrzej Matlak Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów Janusz Barta, Ryszard Markiewicz Telewizja

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH Komentarz Patrycja Antoniak, Maksymilian Cherka Filip M. Elżanowski, Krzysztof A. Wąsowski Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz

Bardziej szczegółowo

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Uroczyste otwarcie Konwentu 10.15 11.40 Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE ZAGADNIENIA USTROJOWE 3. WYDANIE

PRAWO ADMINISTRACYJNE ZAGADNIENIA USTROJOWE 3. WYDANIE PRAWO ADMINISTRACYJNE ZAGADNIENIA USTROJOWE 3. WYDANIE Janusz Sługocki Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział pierwszy Zagadnienia ogólne... 13 1. Pojęcie administracji i administracyjnego

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICE ZAWODOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

TAJEMNICE ZAWODOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH TAJEMNICE ZAWODOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH Mariusz Krzysztofek Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Stan prawny na 1 października 2015 r. Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz monografie Wydawca: Ewa Fonkowicz Redaktor prowadz¹cy: Ewa Fonkowicz Sk³ad i ³amanie: Studio Lotus

Bardziej szczegółowo

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne P I Informatorium P I / 1 Bibliografie, Encyklopedie, Słowniki, Skorowidze P I / 2 Ustawodawstwo. Wydawnictwa urzędowe. - Dzienniki Ustaw RP; - Monitor Polski- Dziennik Urzędowy RP; P I / 3 Zbiory orzecznictwa

Bardziej szczegółowo