PUBLIC RELATIONS W SFERZE PUBLICZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUBLIC RELATIONS W SFERZE PUBLICZNEJ"

Transkrypt

1 PUBLIC RELATIONS W SFERZE PUBLICZNEJ WIZERUNEK I KOMUNIKACJA redakcja naukowa Magdalena Tabernacka Aleksandra Szadok-Bratuń Warszawa 2012

2 Spis treści Wykaz skrótów / 17 Wstęp / 21 Część pierwsza Wizerunek / 23 Rozdział pierwszy O potrzebie wizerunku i jego elementach / 25 I. O wizerunku (Aleksandra Szadok Bratuń, Marek Bratuń) / Leksykalno doktrynalne definicje wizerunku / Między wizerunkiem, tożsamością, osobowością i reputacją / Corporate identity design / Prognozy / 43 II. Dlaczego podmioty sfery publicznej powinny dbać o wizerunek i co z tego wynika (Magdalena Tabernacka) / 44 Rozdział drugi Reputacja podmiotów sfery publicznej i opinia o nich (Magdalena Tabernacka) / 47 I. Reputacja, opinia, wizerunek / 47 II. Zaufanie w kontaktach obywateli z władzą / Wzbudzanie i utrwalanie zaufania / Zaufanie i poczucie bezpieczeństwa obywateli / Zaufanie i identyfikowanie się obywateli z władzą i władzy z obywatelami / Zaufanie a sprawność i skuteczność działania organów i instytucji sfery publicznej / 59 5

3 Spis treści 6 5. Tworzenie atmosfery zaufania w działaniach public relations w sferze publicznej / 61 III. Atrakcyjność władzy / Jakie korzyści daje atrakcyjna władza / Władza sympatyczna / Szacunek do władzy / 70 IV. Wizerunkowe wpadki podmiotów w sferze publicznej / Wizerunek a standardy społeczne i prawne / Władza dyskryminująca / Władza intruzywna / Uwaga, złodzieje! / Ale leń! / Czy ktoś się w ogóle na tym zna? / Gdy odbity blask staje się cieniem / Sprzyjanie obcym / Portret z nepotami / Przeciwdziałanie wpadkom wizerunkowym i radzenie sobie z nimi / 86 A. Realna strategia autoprezentacyjna / 86 B. Żal, pokuta i zadośćuczynienie / 88 C. Taka jest nasza rola / 90 D. To dla waszego dobra / 91 E. To nie moja wina / 92 F. Chłopiec do bicia / 94 G. Przecież nic takiego się nie stało / 94 H. Tak naprawdę jesteśmy dobrzy i użyteczni społecznie / 95 I. Naprawdę nic się nie stało o konieczności i potrzebie sprostowań / 97 Rozdział trzeci Tożsamość podmiotów sfery publicznej / 105 I. Czynniki kształtujące tożsamość podmiotów sfery publicznej (Magdalena Tabernacka) / 105 II. Wizerunek i tożsamość podmiotów sfery publicznej (Magdalena Tabernacka) / Wzajemne powiązanie / Elementy tożsamości mające znaczenie dla wizerunku podmiotów sfery publicznej i problem ich trwałości / 115

4 Spis treści III. Dobra osobiste jednostek samorządu terytorialnego (Elżbieta Klat Górska, Adam Ostapski) / Cecha osobowości prawnej jednostek samorządu terytorialnego / Dobra osobiste jednostek samorządu terytorialnego wartości niemajątkowe i przesłanki ich ochrony / Źródła katalogu dóbr osobistych jednostek samorządu terytorialnego / Wolność słowa i prasy a dobra osobiste jednostek samorządu terytorialnego / 134 IV. Nazwa geograficzna miejscowości dobro powszechne, dobro osobiste czy dobro mieszkańców? (Aleksandra Jakubowska) / 141 Rozdział czwarty Elementy wizerunku mające znaczenie dla identyfikacji podmiotów sfery publicznej (Magdalena Tabernacka) / 159 I. Identyfikacja wizualna / Znaczenie identyfikacji wizualnej / Herby i flagi / Logo / Wzornictwo / 168 II. Identyfikacja funkcji / Nazwy organów i instytucji / Nazwy funkcji oraz tytuły zawodowe i kurtuazyjne / 173 III. Identyfikacja przez architekturę i wystrój wnętrz / Architektoniczna autoprezentacja / Wizerunek we wnętrzu / Architektura i założenia przestrzenne jako afirmacja postaw / 179 Rozdział piąty Podmioty biorące udział w kształtowaniu wizerunku organów i instytucji sfery publicznej / 185 I. Kto i dlaczego powinien działać na rzecz wizerunku podmiotów sfery publicznej (Magdalena Tabernacka) / 185 II. Rzecznicy prasowi (Magdalena Tabernacka) / Wymogi prawne zatrudniania rzeczników prasowych i inne powody, dla których warto to robić / 186 7

5 Spis treści 8 2. Organizacja pracy rzeczników prasowych podmiotów sfery publicznej / Standardy działalności rzeczników prasowych podmiotów sfery publicznej / 191 III. Osoby z wnętrza (Magdalena Tabernacka) / 193 IV. Wydziały ds. promocji jednostek samorządu terytorialnego (Bartosz Olszewski) / Kontekst działania wydziałów ds. promocji jednostek samorządu terytorialnego / Po co wydział ds. promocji w jednostkach samorządu terytorialnego / Zakres zadań wydziałów ds. promocji jednostek samorządu terytorialnego / Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników wydziałów ds. promocji / 205 V. Spin doktorzy i ich usługi (Magdalena Tabernacka) / 208 VI. Społeczni ambasadorowie (Magdalena Tabernacka) / 210 Rozdział szósty Kształtowanie wizerunku podmiotów sfery publicznej i zarządzanie nim / 211 I. Strategiczne założenia kształtowania wizerunku podmiotów sfery publicznej (Magdalena Tabernacka) / 211 II. W kierunku etyki public relations w administracji publicznej i etycznego wymiaru kształtowania jej wizerunku (Renata Raszewska Skałecka) / W kwestii etycznego systemu administracji publicznej / Najważniejsze techniki kształtowania wizerunku jednostek administracji publicznej w ramach public relations / Rola urzędnika w budowaniu wizerunku jednostek administracji publicznej w działaniach public relations / 229 III. Etyka w public relations narzędziem kształtowania wizerunku jednostek administracji publicznej etyczny wizerunek urzędu i urzędnika (Renata Raszewska Skałecka) / Etyczny wizerunek administracji publicznej jej urzędu i urzędnika w odbiorze społecznym / Kodeks etyczny jako element budowania pozytywnego wizerunku urzędu i urzędnika administracji publicznej / 235

6 Spis treści 3. Poradnik klienta prawa i sposoby załatwiania spraw w urzędzie administracji publicznej. Kreowanie wizerunku poprzez internet / Polityka jakości i system zarządzania jakością w urzędzie administracji publicznej certyfikat systemu zarządzania jakością / Ankieta jako społeczna ocena diagnozowania jakości usług i funkcjonowania urzędu administracji publicznej / 246 IV. Identyfikacja wizualna gminy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Lidia Klat Wertelecka) / Postępowanie egzekucyjne w administracji jako płaszczyzna identyfikacji wizualnej gminy / Odcisk pieczęci urzędowej wierzyciela w tytule wykonawczym / Konsekwencje braku odcisku pieczęci wierzyciela w tytule wykonawczym / Tryb stosowania pieczęci urzędowych przez organ gminy / Wnioski / 261 V. Wykorzystanie faktu wdrażania systemu zarządzania przez jakość (normy ISO z serii 9000) jako instrument budowania pozytywnego wizerunku administracji publicznej (Katarzyna Wilk Widuch) / Współczesne postrzeganie administracji publicznej / Różnice w funkcjonowaniu sektora prywatnego i publicznego, ich wpływ na zmiany w organizacji / Normy ISO 9000 charakterystyka / Dokumentowanie, ocena i certyfikacja systemu zarządzania jakością / Motywy wdrażania systemu zarządzania przez jakość w administracji publicznej / 269 A. Zły wizerunek administracji / 269 B. Uporządkowanie organizacji / 270 C. Chęć rozwiązywania problemów społecznych / 271 D. Otoczenie / Proces wdrażania norm ISO łatwy czy trudny? / Urząd w oczach petenta klienta / 274 9

7 Spis treści 10 VI. Działalność sponsoringowa organów administracji publicznej jako narzędzie kształtowania wizerunku (Maciej Błażewski) / Zakres działalności sponsoringowej organów administracji publicznej / Cel działalności sponsoringowej organu administracji publicznej / Formy działalności sponsoringowej organu administracji publicznej / Założenia teoretyczne podejmowania działalności sponsoringowej przez organy administracji publicznej / 280 VII. Ubiór jako element kształtowania wizerunku osób pełniących funkcje publiczne (Patrycja Rychlak) / Ubiór w autoprezentacji / Udział stylistów w kształtowaniu wizerunku osób publicznych / Zasady komponowania / 288 A. Zasady wynikające z protokołu dyplomatycznego / 288 B. Zasady komponowania ubioru warunkowane normami społecznymi i kulturowymi / 291 C. Zasady komponowania ubioru warunkowane trendami mody / Pozostałe elementy wizerunku / 296 A. Makijaż / 296 B. Akcesoria i dodatki / 297 Rozdział siódmy Internet jako medium wizerunkowe / 299 I. Możliwości i zagrożenia dla wizerunku podmiotów sfery publicznej związane z wykorzystaniem internetu jako narzędzia kształtowania wizerunku (Magdalena Tabernacka) / 299 II. Narzędzia służące do prowadzenia działań public relations na stronach internetowych administracji publicznej (Lidia Konieczka) / Internet jako nowy obszar działań public relations / Strona (serwis, portal, witryna) internetowa / 303 A. Strona internetowa narzędzie public relations / 303

8 Spis treści B. Użyteczność (funkcjonalność, ergonomia) stron WWW / 306 C. Domena / 307 D. Optymalizowanie i pozycjonowanie / 308 E. System identyfikacji wizualnej / 309 F. Komponenty strony internetowej wykorzystywane w działaniach public relations / 310 a) Strona główna / 310 b) Dla mediów lub centrum prasowe / 315 c) Newsletter / 317 d) RSS lub ATOM / 318 e) e Urząd / 318 f) Galerie zdjęć / 320 g) Obcojęzyczne wersje serwisów internetowych / 320 h) Ułatwienia dla niepełnosprawnych / 323 i) Wersja mobilna / 325 j) Ankiety, sondaże / 325 k) Konsultacje społeczne na stronach internetowych / 326 l) Fora dyskusyjne / 328 m) Przekierowanie do portali społecznościowych / 328 n) Poczta elektroniczna / 330 o) Licznik odwiedzin / Biuletyn Informacji Publicznej / Inne zastosowania internetu / Perspektywy na przyszłość / 339 III. Wykorzystanie mediów społecznościowych do działań public relations na stronach internetowych jednostek samorządów lokalnych przyszłość komunikacji z obywatelem? (Bogumiła Myers) / Definicja i rozwój mediów społecznościowych / Przygotowanie samorządów lokalnych do korzystania z mediów społecznych / Właściwe wykorzystanie mediów społecznościowych przez samorządy lokalne / 351 Określenie celu zastosowania mediów społecznościowych /

9 Spis treści Odpowiednie przygotowanie przed rozpoczęciem korzystania z mediów społecznościowych / 353 Zgodność działań z obowiązującym prawem / 353 Zespół pracowników odpowiedzialny za media społecznościowe / 354 Projekt strony głównej, w tym linków do mediów społecznościowych / 356 Prowadzenie działań w sposób świadomy i zorganizowany / 359 Monitoring skuteczności działań i wdrażanie postępowań korekcyjnych / Regulacja korzystania z mediów społecznościowych i rozwój dobrych zasad / Szkolenia na temat mediów społecznościowych skierowane do administracji publicznej / Przyszłość mediów społecznościowych w transformacji media relationship poprzez public relationship do community relationship / 371 IV. Domena kancelarii prawniczej konstrukcja prosta i złożona, teoretyczna i praktyczna, informatyczna i prawnicza (Aleksandra Szadok Bratuń) / Witryna internetowa kancelarii / Wybór domeny / Rejestracja domeny / Zastrzeżenie domeny / Sąd domenowy / W stronę prawa domenowego / 389 V. Rola Internetu w public relations (Marek Bratuń) / Internet, wizerunek, public relations / Witryna jako narzędzie PR / E mail jako narzędzie PR / Komunikatory i blogi / Biuro prasowe w Internecie / Reklama w Internecie / Prognozy /

10 Spis treści Część druga Komunikacja / 405 Rozdział pierwszy Uwarunkowania komunikacyjne w public relations podmiotów sfery publicznej / 407 I. Co określa warunki komunikacji władzy i jej organów z obywatelami i ich grupami (Magdalena Tabernacka) / 407 II. Komunikacja obywateli z władzą warunek funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego (Magdalena Tabernacka) / 408 III. Język urzędowania administracji publicznej (Barbara Kowalczyk) / Znaczenie języka w działaniach administracji / Język polski / Języki pomocnicze / Inne języki obce / Wielojęzyczność administracji publicznej / Alternatywne sposoby komunikowania się / 427 IV. Elementy public relations w postępowaniu administracyjnym (Lidia Klat Wertelecka) / Płaszczyzna procesowa public relations / Zasady public relations stosowane w obszarze postępowania administracyjnego / Problem zaufania obywateli do władzy publicznej w postępowaniu administracyjnym / Instrumenty public relations w toku postępowania administracyjnego / 440 Rozdział drugi Narzędzia komunikacyjne public relations w administracji publicznej (Magdalena Tabernacka) / 445 I. O specyfice narzędzi komunikacyjnych w działaniach z zakresu public relations / 445 II. Informowanie publiczne / Standardy informowania publicznego / Forma i treść informacji publicznej / Podmioty uprawnione do uzyskania informacji /

11 Spis treści Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych / 456 III. Media relations / Uwaga, idzie dziennikarz! / Krytyka prasowa / Odpowiedzi na krytykę prasową / 463 IV. Publicity / 464 V. Promocja / 469 VI. Reklama / 474 Rozdział trzeci Komunikacja z adresatami działań i społeczeństwem / 477 I. Odbiorca jest najważniejszy założenia komunikacji (Magdalena Tabernacka) / 477 II. Komunikacja w systemie bezpieczeństwa publicznego (Joanna Filaber) / 479 III. W stronę modelu komunikacji egalitarnej wnioski na tle doświadczeń z zakresu praktyki komunikacji z osobami o obniżonych możliwościach percepcji (Danuta Kłopocka) / 499 IV. Działania edukacyjno informacyjne administracji publicznej (Wojciech Banaszak) / Uzasadnienie działań edukacyjno informacyjnych administracji publicznej / Charakter prawny i podstawy działań edukacyjno informacyjnych / Kampania odpadowa jako przykład dobrych praktyk w zakresie kampanii edukacyjno informacyjnych / 512 Rozdział czwarty Wydarzenia (Magdalena Tabernacka) / 515 I. Komunikacyjne znaczenie wydarzeń / 515 II. Wymiana myśli i idei / Konferencje / Debaty publiczne / Debaty przedstawicieli władzy / Konferencje prasowe / 519 III. Ludyzm dla ludu i igrzyska / Festyny / 522

12 Spis treści 2. Koncerty / Zawody i imprezy sportowe / Wystawy i wernisaże / 526 IV. Wyciągnięta dłoń / Dni otwarte / Dyżury w redakcjach i czaty online / 529 V. Liczą się pieniądze / Targi / Aukcje na społecznie użyteczny cel / 531 VI. Pro publico bono / Społeczne akcje inicjowane przez podmioty sfery publicznej / Społeczne akcje z udziałem podmiotów sfery publicznej / 532 VII. Nic o nas bez nas udział obywateli w posiedzeniach organów / 533 Rozdział piąty Komunikacja w public relations instytucji Unii Europejskiej / 537 I. Relacje publiczne szerokiego zasięgu (Magdalena Tabernacka) / 537 II. Publiczna recepcja Unii Europejskiej i integracji europejskiej a skuteczność polityki informacyjnej realizowanej przez instytucje unijne (Jakub Kociubiński) / Polityka informacyjna Unii Europejskiej kontekst socjologiczny / Polityka informacyjna Unii Europejskiej / 540 A. Geneza polityki informacyjnej Unii Europejskiej / 540 B. Podstawy prawne polityki informacyjnej Unii Europejskiej / 542 C. Główne inicjatywy europejskiej polityki informacyjnej i ich podstawowe założenia / Główne podmioty prowadzące politykę informacyjną UE i narzędzia ich działania / 549 A. Urząd Publikacji Unii Europejskiej / 549 B. Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej / Efektywność polityki komunikacyjnej Unii Europejskiej /

13 Spis treści A. Uwarunkowania efektywności polityki komunikacyjnej UE / 556 B. Stosunek obywateli państw członkowskich do integracji europejskiej w dobie kryzysu / Warunki efektywności polityki informacyjnej / 562 III. Komunikacja jako forma zewnętrznego public relations w agencjach Unii Europejskiej (Aleksandra Nowicka) / Public relations jako narzędzie komunikacji społecznej agencji Unii Europejskiej / Zewnętrzne działania i podstawy prawne public relations w agencjach Unii Europejskiej / Działania agencji w zakresie komunikacji ze społeczeństwem / 576 Literatura / 583

14 Wykaz skrótów Akty prawne k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) k.p. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) k.p.a. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) KPP Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 83 z , s. 389) pr. pras. ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 83 z , s. 47) TUE Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 83 z , s. 13) u.c. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz z późn. zm.) u.d.i.p. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zm.) 17

15 Wykaz skrótów u.f.p ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) u.g.b.h. ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz z późn. zm.) u.j.p ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) u.o.m. ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) u.p.e. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz z późn. zm.) u.p.p.w. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) u.r.l. ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) u.r.t. ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 z późn. zm.) u.s. ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) u.s.g. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) u.s.p. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) u.s.w. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) 18

16 Wykaz skrótów Czasopisma i publikatory Apel. Wr. Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Apel. W wa Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie AUW Acta Universitatis Wratislaviensis BIP Biuletyn Informacji Publicznej Biul. SN Biuletyn Sądu Najwyższego Dz. U. Dziennik Ustaw Dz. Urz. Dziennik Urzędowy Dz. Urz. DUW Dziennik Urzędowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Dz. Urz. MON Dziennik Urzędowy Ministerstwa Obrony Narodowej Dz. Urz. UE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz. Urz. WE Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich FK Finanse Komunalne GP Gazeta Prawna GSiA Gazeta Samorządu i Administracji GSP Gdańskie Studia Prawnicze M. Praw. Monitor Prawniczy M.P. Monitor Polski NP Nowe Prawo NZS Nowe Zeszyty Samorządowe Opinie Prawne ONSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNCP Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC ZD Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna Zbiór Dodatkowy OSNKW Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa OSP Orzecznictwo Sądów Polskich 19

17 Wykaz skrótów OTK A OTK ZU OwSS PiP PPH PPiA PS ST St. Cyw. TPP ZNAE Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Zbiór Urzędowy Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych Państwo i Prawo Przegląd Prawa Handlowego Przegląd Prawa i Administracji Przegląd Sądowy Samorząd Terytorialny Studia Cywilistyczne Transformacje Prawa Prywatnego Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej Inne ETPC ETS FRA j.s.t. KE, Komisja LEX MSZ NSA Or. PE SA SN SO TK, Trybunał UE, Unia UOKiK WSA Europejski Trybunał Praw Człowieka Europejski Trybunał Sprawiedliwości Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej jednostka samorządu terytorialnego Komisja Europejska System Informacji Prawnej LEX Ministerstwo Spraw Zagranicznych Naczelny Sąd Administracyjny Wydział Organizacyjno Prawny Parlament Europejski sąd apelacyjny Sad Najwyższy sąd okręgowy Trybunał Konstytucyjny Unia Europejska Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wojewódzki sąd administracyjny 20

18 Wstęp Public relations podmiotów sfery publicznej to proces, który powinien uwzględniać standardy demokratycznego państwa prawnego i obecny poziom rozwoju społeczeństwa. Dlatego też przy wykorzystaniu doświadczeń, jakie przyniosła praktyka takich działań w sektorze prywatnym, należy liczyć się ze specyfiką i założeniami funkcjonowania sfery publicznej. Nie można pozostać przy założeniu, że wizerunek podmiotów sfery publicznej i tak jest oraz że jedynym warunkiem poprawnej komunikacji obywateli z władzą jest obiektywna potrzeba takich kontaktów. Publiczne relacje organów administracji publicznej, przedstawicieli władzy sądowniczej i ustawodawczej, a także innych podmiotów sfery publicznej powinny być zjawiskiem, które jest zaplanowane i prowadzone z uwzględnieniem różnorodnych uwarunkowań zarówno postrzegania tych podmiotów przez obywateli, jak i samego procesu komunikacji społeczeństwa z przedstawicielami władz. Opisaliśmy więc problem relacji publicznych podmiotów sfery publicznej przy założeniu, by odpowiadając na pytanie: jak?, znaleźć też odpowiedź na pytanie: dlaczego? Zawarliśmy w tym opracowaniu analizy zagadnień z zakresu public relations dotyczące przede wszystkim kształtowania wizerunku podmiotów sfery publicznej oraz procesów komunikacji zachodzących w sferze publicznej, starając się wyjaśnić, jakie skutki dla organów i dla adresatów ich działań, w warunkach danej regulacji prawnej, mogą wywierać podejmowane przez nie działania lub ich brak. Podczas prac nad tą publikacją, działając osobno, różnymi ścieżkami rozumowania doszliśmy do jednego wniosku: w kontaktach w sferze publicznej najistotniejszym czynnikiem relacji obywateli 21

19 Wstęp z władzą jest zaufanie. Władza musi ufać obywatelom, a obywatele powinni mieć warunki do zaufania władzy. Jest to główne przesłanie, które pragniemy Państwu przekazać, analizując szczegółowe zagadnienia prawne, psychologiczne i komunikacyjne dotyczące praktyki prowadzenia public relations podmiotów sfery publicznej.

20 Część pierwsza Wizerunek

21

22 Rozdział pierwszy O potrzebie wizerunku i jego elementach I. O wizerunku (Aleksandra Szadok Bratuń, Marek Bratuń) 1. Leksykalno doktrynalne definicje wizerunku * Nie będzie chyba zbytnią przesadą następujące stwierdzenie: definicja jako jeden z najważniejszych instrumentów technicznych logiki języka, w tym języka prawniczego, jest najczęściej stosowanym terminem na gruncie nauk administracyjnych. Definicję (łac. definire ograniczać, wyznaczać, wyjaśniać ) można określić m.in. jako wyrażenie językowe objaśniające znaczenie jakiegoś słowa lub zwrotu 1. Przyjęcie takiego rozumienia definicji dla potrzeb prowadzonych rozważań implikuje zajmowanie się wyłącznie definicją nominalną z pominięciem definicji realnej. W ujęciu J.W. Bremera definicja realna to: Definicja przedmiotu (definitio realis od res przedmiot, rzecz ) dotyczy danego przedmiotu lub przedmiotów jakiegoś rodzaju, i podaje istotną charakterystykę cech, które przypadają tylko tym przedmiotom. Definicja realna odpowiada na pytanie: Co to jest za przedmiot, zdarzenie, relacja? Definicja realna jest wypowiedzią w języku pierwszego stopnia 2. Autor ten podaje także sformułowanie definicji * Zob. utrzymane w podobnym duchu rozważania A. Szadok Bratuń, Definicje pojęcia biurokracji aspekt metodologiczny (w:) Biurokracja / Bureaucracy, Rzeszów 2006, s K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001, s. 94; por. także A. Ajdukiewicz, O definicji (w:) Język i poznanie, t. II, Wybór pism z lat , Warszawa 1985, s. 226; J. Bremer, Wprowadzenie do logiki, Kraków 2004, s. 61; Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001, s J. Bremer, Wprowadzenie, s

23 Część pierwsza. Wizerunek nominalnej. Definicja ta (od łac. nomen nazwa ) ( ) objaśnia znaczenie danej nazwy albo nazw i jest tym samym wyrażeniem drugiego stopnia (jest definicją w metajęzyku). Definicja nominalna podaje informację o znaczeniu definiendum, określa, jak w danym języku zastępować wyraz nieznany wyrazami już znanymi 3. Zgodnie z poczynionym założeniem definicja realna (wewnątrzjęzykowa) formułowana jest w języku przedmiotowym, natomiast definicja nominalna w metajęzyku 4. Podział ten w odniesieniu do nauk administracyjnych upoważnia do stwierdzenia, że definicja realna urabiana jest w języku prawnym, a nominalna w prawniczym. Nie potrzebujemy rozważać definicji realnych, skoro w aktach normatywnych, czyli na poziomie języka prawnego, nie występuje definicja pojęcia wizerunku 5. Wypada się zatem odwołać do definicji leksykalnych i doktrynalnych. W języku francuskim termin image odnosi się do czegoś, co naśladuje albo przypomina (coś innego) 6, względnie oznacza przedstawienie, wyobrażenie jakiegoś przedmiotu czy osoby w sztukach graficznych lub plastycznych 7. Nie zapominajmy, że termin ów wywodzi się z łacińskiego imago, co oznacza: obraz, wizerunek, sylwetkę, obrazowe przedstawienie, porównanie, wyobrażenie 8. Jak sama definicja na to wskazuje, wizerunek odnosi się do kogoś albo czegoś, co sprawia, że zawsze występuje on w obrębie określonej rzeczywistości. Wizerunek może być także zupełnie subiektywnym wyobrażeniem na temat kogoś albo czegoś, a może to być nie tylko jakaś osoba, lecz także co oczywiste i w naszej zglobalizowanej rzeczywistości powszechne konkretnej instytucji czy organizacji, w tym 3 Tamże, s. 64; por. A. Ajdukiewicz, O definicji, s. 227 i n.; tenże, Definicja (w:) Język i poznanie, t. I Wybór pism z lat , Warszawa 1985, s. 243 i n. 4 Zob. W. Suchoń, Definicje szanse opanowania chaosu pojęć (w:) Komunikaty i argumenty, E. Żarnecka Biały, I. Trzecieniecka Schneider (red.), Kraków 2002, s Dodajmy uwagę uszczegółowiającą. Pojęcie wizerunku jest nie tylko pojęciem prawniczym, ale również prawnym. Wizerunek jako dobro osobiste, unormowany w art. 23 k.c., pozostaje pod ochroną prawa cywilnego. Ustawodawca jednak poza umieszczeniem wizerunku w otwartym katalogu dóbr osobistych nie dookreślił tego pojęcia, zresztą jak i pozostałych dóbr osobistych, pozostawiając tę kwestię doktrynie i orzecznictwu. 6 Image. Ce qui imite, ce qui ressemble, ressemblance (sens propre du latin imago) É. Littré, Dictionnaire de la langue française, t. 4, Paris 1958, s Image. Représentation (d un objet, d une personne) par les arts graphiques ou plastiques Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de Paul Robert, t. 5, Paris 1989, s Słownik łacińsko polski, K. Kumaniecki (opr.), Warszawa 1973, s

24 Rozdział pierwszy. O potrzebie wizerunku i jego elementach podmiotów należących do najszerzej rozumianej sfery publicznej. Co więcej, ukształtowane na temat kogoś bądź czegoś wyobrażenie wcale nie musi odpowiadać (i coraz częściej nie odpowiada) stanowi faktycznemu. Niejednokrotnie ufundowane jest na subiektywnej ocenie stanu rzeczy bądź absolutnie niepowiązanych ze sobą skojarzeniach. Wielu autorów w przedstawiony wyżej sposób ujmuje pojęcie wizerunku, podkreślając opozycję realności z wyobrażeniami odbiorcy. Tylko tytułem przykładu przywołamy te definicje sformułowane przez liczące się nazwiska w obszarze nauki światowej i polskiej które w naszym odczuciu kapitalnie nadają się do recepcji na grunt nauk administracyjnych. Do nauki pojęcie wizerunku wprowadził W. Lippmann, amerykański intelektualista, pisarz i komentator polityczny, który w swej książce Public Opinion łączył tworzenie się opinii publicznej z wewnętrznymi, uproszczonymi wyobrażeniami odbiorcy (image), dotyczącymi spraw publicznych. Podobnie, aczkolwiek w bardziej uporządkowany sposób, definiuje wizerunek R. Bergler jako ( ) uproszczone, przesadzone i wartościujące wyobrażenie, pseudoosąd, nie mające ograniczeń ważności (obowiązywania) i nie poddające się w sposób dostateczny empirycznemu potwierdzeniu ( ). Wizerunki (uprzedzenia) są fenomenem uniwersalnym. Odtwarzają rzeczywistość nie w sposób fotograficzny ( ), ale budują wnioski na silnych wrażeniach, pojedynczych osiągnięciach, sukcesach, ale także na pojedynczych klęskach. Wizerunki powstają, jak wskazuje na to zwłaszcza psychologia pierwszego wrażenia, w krótkim czasie na podstawie minimum dostępnych informacji 9. Bergler wymienia cztery mechanizmy kreowania wizerunku 10 : 1) Mechanizm uproszczenia, zwany też mechanizmem centralnym. Polega on na tym, że dokonujące się na drodze typologizacji uproszczenie rzeczywistości jest pewnym procesem percepcji otoczenia i jego przekształcenia w tekst. 2) Mechanizm uogólnienia jednostkowego doświadczenia. Jest to mechanizm odniesienia do rzeczywistości pojęty jako proces uogólniania. 9 R. Bergler, Standard als Imagefaktor (w:) Führung und Kommunikation. Erfolg durch Partnerschaft, Standard als Imagefaktor, Bonn 1991, s. 47, cyt. za: K. Giereło, Wizerunek (image) polityka teoria i praktyka (w:) Public relations w teorii i praktyce, B. Ociepka (red.), Wrocław 2003, s Tamże. 27

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Stan prawny na dzień 01.11.2011 r. Warszawa 2011 1 Anna Fogel Wydawca:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...11 Dział I PRZEPISY WSPÓLNE...14 Rozdział 1. Przepisy ogólne...14 Rozdział 1a. Prawa pacjenta...120 Rozdział 2. Szpitale...151 Rozdział 3. Inne zakłady opieki

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Zbigniew Czarnik Wojciech Maciejko Paweł Zaborniak Wydanie 1 Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Wojciech Maciejko rozdziały 1, 2, 3, 7 Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Kazusy Katarzyna Celiƒska-Grzegorczyk Wojciech Sawczyn Andrzej Skoczylas pod redakcjà Andrzeja Skoczylasa Wydanie 2 Kazusy

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r...

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r... Spis treści Rozdział pierwszy Ustrój polityczny państwa pojęcie i istota... 11 1. Pojęcie ustroju politycznego... 12 2. Ewolucja ustroju politycznego Polski... 14 Rozdział drugi Konstytucyjne podstawy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W RED.: DARIUSZ GÓRECKI Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział pierwszy Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Eugeniusz Ochendowski, 978-83-72856-89-0, TNOIK 2013 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 15 DZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE Administracja publiczna i prawo administracyjne...

Bardziej szczegółowo

1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy. 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na

1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy. 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na 1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na 3. Dlaczego poprzez profesjonalny PR łatwo kreować wizerunek organizacji?

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

ZASADY NACZELNE USTROJU RP

ZASADY NACZELNE USTROJU RP ZASADY NACZELNE USTROJU RP Zasady naczelne ustroju RP Zawierają idee przewodnie ustawy zasadniczej. Są to normy prawne zawarte w Konstytucji, których szczególna doniosłość charakteryzuje się w tym, że

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................. 9 Czasopisma i inne publikatory................................... 9 Źródła prawa.................................................

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach:

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: public relations PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja studia prawno-administracyjne, kierunek: ADMINISTRACJA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Podstawy prawoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Ogłoszenie 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy) z podaniem kodów CPV Kod

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/ do Umowy nr CSIOZ/../2016 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do elektronicznego Systemu Informacji Prawnej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. Dariusz Laszczyk WYDANIE 1. Stan prawny na 20 lutego 2014 roku

KOMENTARZ. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. Dariusz Laszczyk WYDANIE 1. Stan prawny na 20 lutego 2014 roku KOMENTARZ Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych Dariusz Laszczyk WYDANIE 1 Stan prawny na 20 lutego 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym Ustawa o świadku koronnym Komentarz Andrzej Kiełtyka Bolesław Kurzępa Andrzej Ważny pod redakcją Andrzeja Ważnego Wydanie 1 Stan prawny na 1 sierpnia 2013 roku Warszawa 2013 Komentarz do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY KOMENTARZ. Praca zbiorowa pod redakcją dr. Janusza Żołyńskiego. Wydanie I uzupełnione

KODEKS PRACY KOMENTARZ. Praca zbiorowa pod redakcją dr. Janusza Żołyńskiego. Wydanie I uzupełnione Edyta Bielak-Jomaa Andrzej Jabłoński Joanna Jasiewicz Małgorzata Mędrala Paweł Pettke Piotr Prusinowski Ewa Wronikowska Marcin Wujczyk Janusz Żołyński KODEKS PRACY KOMENTARZ Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Wykaz skrótów Przedmowa do wydania trzeciego Wstęp do wydania drugiego Słowo wstępne Rozdział I Komparatystyka

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: kierunek administracja jest przypisany

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego. na kierunku prawno-ekonomicznym

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego. na kierunku prawno-ekonomicznym Dr Julia Wojnowska-Radzińska Katedra Prawa Konstytucyjnego Poznań, dnia 15 września 201 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego na kierunku prawno-ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

zaliczenia Historia administracji 30 5 Egz Finanse publiczne i 30 3 Egz prawo finansowe Podstawy 30 2 zal na ocenę informacyjna Prawo

zaliczenia Historia administracji 30 5 Egz Finanse publiczne i 30 3 Egz prawo finansowe Podstawy 30 2 zal na ocenę informacyjna Prawo Załącznik B4 SZCZEGÓŁOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA I rok 585 390 120 75 I semestr Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia/lektorat konwersatorium punkty ECTS forma Konstytucyjny system organów

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt Podręczniki uczelniane nr 125 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl Wydział Prawa i Administracji 105 (125) Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt PRAWO KONSTYTUCYJNE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MAŁGORZATA SIERADZKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA ZMOWY PRZETARGOWE

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook)

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook) Radosław Olszewski Zakład Postępowania Karnego Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12 RECENZENT Danuta Tarnowska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia Zajęcia nr 4 Publiczne bazy orzeczeń Cz. 1 Serwis Sądu Najwyższego Serwis Naczelnego Sądu Administracyjnego i Centralna Baza Orzeczeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Agata Krupiowska ISBN: 978-83-944504-2-7 Copyright by Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Wyższa Szkoła Prawa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 23 LUTEGO 2012 R. III KK 289/11. Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art.

POSTANOWIENIE Z DNIA 23 LUTEGO 2012 R. III KK 289/11. Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. POSTANOWIENIE Z DNIA 23 LUTEGO 2012 R. III KK 289/11 123 k.p.k. Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. Przewodniczący: sędzia SN J. Matras. Sąd Najwyższy w sprawie Wojciecha Z.,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: PUBLIC RELATIONS 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: PUBLIC RELATIONS 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 7 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: PUBLIC RELATIONS 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Ewa Plesnarowcz-Durska. Stan prawny na 2 stycznia 2014 roku

KOMENTARZ. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Ewa Plesnarowcz-Durska. Stan prawny na 2 stycznia 2014 roku KOMENTARZ Prawo o ustroju sądów administracyjnych Ewa Plesnarowcz-Durska W Y DA N I E 1 Stan prawny na 2 stycznia 2014 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Grażyna Polkowska-Nowak Opracowanie redakcyjne:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE Joanna Hołda Zbigniew Hołda Beata Żórawska Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1 Prawo karne wykonawcze i jego nauka... 13 1.1. Prawo karne

Bardziej szczegółowo

Marek Biernacki. Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak. Minister Sprawiedliwości

Marek Biernacki. Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak. Minister Sprawiedliwości Marek Michalak Pan ZSRI5OO42O 14/KW Praw Dziecka brakiem realizacji prawa dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców, proszę działań legislacyjnych. mających na celu zabezpieczenie praw i dobra dzieci w tym

Bardziej szczegółowo

ustawa o dostępie do informacji publicznej

ustawa o dostępie do informacji publicznej ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz Irena Kamińska Mirosława Rozbicka-Ostrowska KOMENTARZE PRAKTYCZNE Zamów książkę w księgarni internetowej 3. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 listopada

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319,

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska

Bardziej szczegółowo

Podaj na czym polega definicja negatywna administracji - 3. Podaj kto jest autorem definicji podmiotowej administracji - 1

Podaj na czym polega definicja negatywna administracji - 3. Podaj kto jest autorem definicji podmiotowej administracji - 1 Pytania z prawa administracyjnego Podaj jaka jest geneza pojęcia administracja 2 Podaj na czym polega definicja negatywna administracji - 3 Podaj kto jest twórcą definicji negatywnej administracji - 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 22/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny:

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: OCENA ZAGADNIENIA Celujący Uczeń opanował następujące pojęcia: uzasadnia znaczenie nadrzędności Konstytucji

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM KOMENTARZ Agnieszka Michnik Warszawa 2013 Stan prawny na 1 czerwca 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Ewa Wysocka Opracowanie redakcyjne Anna

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia majątkowe sędziów. materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS

Oświadczenia majątkowe sędziów. materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS Oświadczenia majątkowe sędziów materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS Notatka dot. oświadczeń majątkowych sędziów 1. Podstawa prawna ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB NIESTACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI STUDIA MAGISTERSKIE II.B. l Nazwa przedmiotu (course title) PRAWO KONSTYTUCYJNE II. B. 2 Typ przedmiotu (type of course) PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lp. Tytuł Ilość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lp. Tytuł Ilość Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr do SIWZ Załącznik Nr do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie w prenumeracie prasy (dzienników i periodyków) z datą wydawniczą 20 r. Termin

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA kierunek: politologia NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA kierunek: politologia NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA kierunek: politologia NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA Technologia informacyjna Język obcy I Język obcy II Język obcy III Język obcy

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych wspierające samorządowy i obywatelski wymiar polskiej polityki zagranicznej

Działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych wspierające samorządowy i obywatelski wymiar polskiej polityki zagranicznej Działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych wspierające samorządowy i obywatelski wymiar polskiej polityki zagranicznej Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna sporządzona dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w Warszawie

Opinia prawna sporządzona dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w Warszawie Warszawa dn. 8 stycznia 2016 r. Dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk Opinia prawna sporządzona dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w Warszawie Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Trybunał

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Politologia Nazwa kierunku kształcenia: Politologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab Karol B. Janowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Obywatelstwo polskie i unijne - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie, - wymienia dwa podstawowe sposoby nabywania obywatelstwa (prawo

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) Poznań, dnia 6 kwietnia 2015 r. Prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Poznań, dnia 15 września 2016 r. dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu Prawo konstytucyjne 2. Kod modułu 10-PK-a1-s;

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW: prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI: jednolite studia magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu (course

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH. Renata Alicja Strachowska

USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH. Renata Alicja Strachowska USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH Renata Alicja Strachowska Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Wstęp... 13 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych... 15 Rozdział 1 Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Wolności i prawa jednostki w. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Red.: Mariusz Jabłoński Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Koncepcja konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Mariusz Bieżuński Paweł Bieżuński Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz 2. wydanie Warszawa 2011 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp...11 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI KOMENTARZ Leonard Etel Warszawa 2012 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Recenzent Dr Rafał Dowgier Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu

Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo konstytucyjne Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-PK-W-14_pNadGenXDJT5 Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz 3. wydanie Warszawa 2008 Stan prawny na 1 stycznia 2008 Wydawca: Izabela Dorf Sk³ad i ³amanie: Studio

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW administracja STOPIEŃ EDUKACJI studia stacjonarne pierwszego stopnia SYLABUS II.B. l Nazwa przedmiotu (course title) Konstytucyjny system organów państwowych Opis poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI SŁUŻBY CYWILNEJ

PLAN KOMUNIKACJI SŁUŻBY CYWILNEJ PLAN KOMUNIKACJI SŁUŻBY CYWILNEJ Cel: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych rozbudowa portalu obywatel.gov.pl Informacja dla Obywatela 222 500 115 rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r.

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Część I Ankieta dla dziennikarzy Cel: poznanie opinii i potrzeb dziennikarzy współpracujących z sądami powszechnymi

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING 21. Pojęcie i istota controllingu. 22. Analiza rachunku zysków i strat. 23. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. 24. Metody oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

AUTORZY. Stanisław Bułajewski (S.B.) Część II rozdziały: 2, 6, 7 Część III wybór tez i orzeczeń

AUTORZY. Stanisław Bułajewski (S.B.) Część II rozdziały: 2, 6, 7 Część III wybór tez i orzeczeń AUTORZY Stanisław Bułajewski (S.B.) Część II rozdziały: 2, 6, 7 Część III wybór tez i orzeczeń Marcin Dąbrowski (M.D.) Część I Część II rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 8 Część III wybór tez i orzeczeń Monika

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011)

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Studia I stopnia Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów Lp. 1. Wstęp do filozofii 2. Historia Polski

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I Dział: CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE nie potrafi sformułować jasnej na tematy poruszane na jego postawa na jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy wymienia rodzaje grup

Bardziej szczegółowo