PUBLIC RELATIONS W SFERZE PUBLICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUBLIC RELATIONS W SFERZE PUBLICZNEJ"

Transkrypt

1 PUBLIC RELATIONS W SFERZE PUBLICZNEJ WIZERUNEK I KOMUNIKACJA redakcja naukowa Magdalena Tabernacka Aleksandra Szadok-Bratuń Warszawa 2012

2 Spis treści Wykaz skrótów / 17 Wstęp / 21 Część pierwsza Wizerunek / 23 Rozdział pierwszy O potrzebie wizerunku i jego elementach / 25 I. O wizerunku (Aleksandra Szadok Bratuń, Marek Bratuń) / Leksykalno doktrynalne definicje wizerunku / Między wizerunkiem, tożsamością, osobowością i reputacją / Corporate identity design / Prognozy / 43 II. Dlaczego podmioty sfery publicznej powinny dbać o wizerunek i co z tego wynika (Magdalena Tabernacka) / 44 Rozdział drugi Reputacja podmiotów sfery publicznej i opinia o nich (Magdalena Tabernacka) / 47 I. Reputacja, opinia, wizerunek / 47 II. Zaufanie w kontaktach obywateli z władzą / Wzbudzanie i utrwalanie zaufania / Zaufanie i poczucie bezpieczeństwa obywateli / Zaufanie i identyfikowanie się obywateli z władzą i władzy z obywatelami / Zaufanie a sprawność i skuteczność działania organów i instytucji sfery publicznej / 59 5

3 Spis treści 6 5. Tworzenie atmosfery zaufania w działaniach public relations w sferze publicznej / 61 III. Atrakcyjność władzy / Jakie korzyści daje atrakcyjna władza / Władza sympatyczna / Szacunek do władzy / 70 IV. Wizerunkowe wpadki podmiotów w sferze publicznej / Wizerunek a standardy społeczne i prawne / Władza dyskryminująca / Władza intruzywna / Uwaga, złodzieje! / Ale leń! / Czy ktoś się w ogóle na tym zna? / Gdy odbity blask staje się cieniem / Sprzyjanie obcym / Portret z nepotami / Przeciwdziałanie wpadkom wizerunkowym i radzenie sobie z nimi / 86 A. Realna strategia autoprezentacyjna / 86 B. Żal, pokuta i zadośćuczynienie / 88 C. Taka jest nasza rola / 90 D. To dla waszego dobra / 91 E. To nie moja wina / 92 F. Chłopiec do bicia / 94 G. Przecież nic takiego się nie stało / 94 H. Tak naprawdę jesteśmy dobrzy i użyteczni społecznie / 95 I. Naprawdę nic się nie stało o konieczności i potrzebie sprostowań / 97 Rozdział trzeci Tożsamość podmiotów sfery publicznej / 105 I. Czynniki kształtujące tożsamość podmiotów sfery publicznej (Magdalena Tabernacka) / 105 II. Wizerunek i tożsamość podmiotów sfery publicznej (Magdalena Tabernacka) / Wzajemne powiązanie / Elementy tożsamości mające znaczenie dla wizerunku podmiotów sfery publicznej i problem ich trwałości / 115

4 Spis treści III. Dobra osobiste jednostek samorządu terytorialnego (Elżbieta Klat Górska, Adam Ostapski) / Cecha osobowości prawnej jednostek samorządu terytorialnego / Dobra osobiste jednostek samorządu terytorialnego wartości niemajątkowe i przesłanki ich ochrony / Źródła katalogu dóbr osobistych jednostek samorządu terytorialnego / Wolność słowa i prasy a dobra osobiste jednostek samorządu terytorialnego / 134 IV. Nazwa geograficzna miejscowości dobro powszechne, dobro osobiste czy dobro mieszkańców? (Aleksandra Jakubowska) / 141 Rozdział czwarty Elementy wizerunku mające znaczenie dla identyfikacji podmiotów sfery publicznej (Magdalena Tabernacka) / 159 I. Identyfikacja wizualna / Znaczenie identyfikacji wizualnej / Herby i flagi / Logo / Wzornictwo / 168 II. Identyfikacja funkcji / Nazwy organów i instytucji / Nazwy funkcji oraz tytuły zawodowe i kurtuazyjne / 173 III. Identyfikacja przez architekturę i wystrój wnętrz / Architektoniczna autoprezentacja / Wizerunek we wnętrzu / Architektura i założenia przestrzenne jako afirmacja postaw / 179 Rozdział piąty Podmioty biorące udział w kształtowaniu wizerunku organów i instytucji sfery publicznej / 185 I. Kto i dlaczego powinien działać na rzecz wizerunku podmiotów sfery publicznej (Magdalena Tabernacka) / 185 II. Rzecznicy prasowi (Magdalena Tabernacka) / Wymogi prawne zatrudniania rzeczników prasowych i inne powody, dla których warto to robić / 186 7

5 Spis treści 8 2. Organizacja pracy rzeczników prasowych podmiotów sfery publicznej / Standardy działalności rzeczników prasowych podmiotów sfery publicznej / 191 III. Osoby z wnętrza (Magdalena Tabernacka) / 193 IV. Wydziały ds. promocji jednostek samorządu terytorialnego (Bartosz Olszewski) / Kontekst działania wydziałów ds. promocji jednostek samorządu terytorialnego / Po co wydział ds. promocji w jednostkach samorządu terytorialnego / Zakres zadań wydziałów ds. promocji jednostek samorządu terytorialnego / Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników wydziałów ds. promocji / 205 V. Spin doktorzy i ich usługi (Magdalena Tabernacka) / 208 VI. Społeczni ambasadorowie (Magdalena Tabernacka) / 210 Rozdział szósty Kształtowanie wizerunku podmiotów sfery publicznej i zarządzanie nim / 211 I. Strategiczne założenia kształtowania wizerunku podmiotów sfery publicznej (Magdalena Tabernacka) / 211 II. W kierunku etyki public relations w administracji publicznej i etycznego wymiaru kształtowania jej wizerunku (Renata Raszewska Skałecka) / W kwestii etycznego systemu administracji publicznej / Najważniejsze techniki kształtowania wizerunku jednostek administracji publicznej w ramach public relations / Rola urzędnika w budowaniu wizerunku jednostek administracji publicznej w działaniach public relations / 229 III. Etyka w public relations narzędziem kształtowania wizerunku jednostek administracji publicznej etyczny wizerunek urzędu i urzędnika (Renata Raszewska Skałecka) / Etyczny wizerunek administracji publicznej jej urzędu i urzędnika w odbiorze społecznym / Kodeks etyczny jako element budowania pozytywnego wizerunku urzędu i urzędnika administracji publicznej / 235

6 Spis treści 3. Poradnik klienta prawa i sposoby załatwiania spraw w urzędzie administracji publicznej. Kreowanie wizerunku poprzez internet / Polityka jakości i system zarządzania jakością w urzędzie administracji publicznej certyfikat systemu zarządzania jakością / Ankieta jako społeczna ocena diagnozowania jakości usług i funkcjonowania urzędu administracji publicznej / 246 IV. Identyfikacja wizualna gminy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Lidia Klat Wertelecka) / Postępowanie egzekucyjne w administracji jako płaszczyzna identyfikacji wizualnej gminy / Odcisk pieczęci urzędowej wierzyciela w tytule wykonawczym / Konsekwencje braku odcisku pieczęci wierzyciela w tytule wykonawczym / Tryb stosowania pieczęci urzędowych przez organ gminy / Wnioski / 261 V. Wykorzystanie faktu wdrażania systemu zarządzania przez jakość (normy ISO z serii 9000) jako instrument budowania pozytywnego wizerunku administracji publicznej (Katarzyna Wilk Widuch) / Współczesne postrzeganie administracji publicznej / Różnice w funkcjonowaniu sektora prywatnego i publicznego, ich wpływ na zmiany w organizacji / Normy ISO 9000 charakterystyka / Dokumentowanie, ocena i certyfikacja systemu zarządzania jakością / Motywy wdrażania systemu zarządzania przez jakość w administracji publicznej / 269 A. Zły wizerunek administracji / 269 B. Uporządkowanie organizacji / 270 C. Chęć rozwiązywania problemów społecznych / 271 D. Otoczenie / Proces wdrażania norm ISO łatwy czy trudny? / Urząd w oczach petenta klienta / 274 9

7 Spis treści 10 VI. Działalność sponsoringowa organów administracji publicznej jako narzędzie kształtowania wizerunku (Maciej Błażewski) / Zakres działalności sponsoringowej organów administracji publicznej / Cel działalności sponsoringowej organu administracji publicznej / Formy działalności sponsoringowej organu administracji publicznej / Założenia teoretyczne podejmowania działalności sponsoringowej przez organy administracji publicznej / 280 VII. Ubiór jako element kształtowania wizerunku osób pełniących funkcje publiczne (Patrycja Rychlak) / Ubiór w autoprezentacji / Udział stylistów w kształtowaniu wizerunku osób publicznych / Zasady komponowania / 288 A. Zasady wynikające z protokołu dyplomatycznego / 288 B. Zasady komponowania ubioru warunkowane normami społecznymi i kulturowymi / 291 C. Zasady komponowania ubioru warunkowane trendami mody / Pozostałe elementy wizerunku / 296 A. Makijaż / 296 B. Akcesoria i dodatki / 297 Rozdział siódmy Internet jako medium wizerunkowe / 299 I. Możliwości i zagrożenia dla wizerunku podmiotów sfery publicznej związane z wykorzystaniem internetu jako narzędzia kształtowania wizerunku (Magdalena Tabernacka) / 299 II. Narzędzia służące do prowadzenia działań public relations na stronach internetowych administracji publicznej (Lidia Konieczka) / Internet jako nowy obszar działań public relations / Strona (serwis, portal, witryna) internetowa / 303 A. Strona internetowa narzędzie public relations / 303

8 Spis treści B. Użyteczność (funkcjonalność, ergonomia) stron WWW / 306 C. Domena / 307 D. Optymalizowanie i pozycjonowanie / 308 E. System identyfikacji wizualnej / 309 F. Komponenty strony internetowej wykorzystywane w działaniach public relations / 310 a) Strona główna / 310 b) Dla mediów lub centrum prasowe / 315 c) Newsletter / 317 d) RSS lub ATOM / 318 e) e Urząd / 318 f) Galerie zdjęć / 320 g) Obcojęzyczne wersje serwisów internetowych / 320 h) Ułatwienia dla niepełnosprawnych / 323 i) Wersja mobilna / 325 j) Ankiety, sondaże / 325 k) Konsultacje społeczne na stronach internetowych / 326 l) Fora dyskusyjne / 328 m) Przekierowanie do portali społecznościowych / 328 n) Poczta elektroniczna / 330 o) Licznik odwiedzin / Biuletyn Informacji Publicznej / Inne zastosowania internetu / Perspektywy na przyszłość / 339 III. Wykorzystanie mediów społecznościowych do działań public relations na stronach internetowych jednostek samorządów lokalnych przyszłość komunikacji z obywatelem? (Bogumiła Myers) / Definicja i rozwój mediów społecznościowych / Przygotowanie samorządów lokalnych do korzystania z mediów społecznych / Właściwe wykorzystanie mediów społecznościowych przez samorządy lokalne / 351 Określenie celu zastosowania mediów społecznościowych /

9 Spis treści Odpowiednie przygotowanie przed rozpoczęciem korzystania z mediów społecznościowych / 353 Zgodność działań z obowiązującym prawem / 353 Zespół pracowników odpowiedzialny za media społecznościowe / 354 Projekt strony głównej, w tym linków do mediów społecznościowych / 356 Prowadzenie działań w sposób świadomy i zorganizowany / 359 Monitoring skuteczności działań i wdrażanie postępowań korekcyjnych / Regulacja korzystania z mediów społecznościowych i rozwój dobrych zasad / Szkolenia na temat mediów społecznościowych skierowane do administracji publicznej / Przyszłość mediów społecznościowych w transformacji media relationship poprzez public relationship do community relationship / 371 IV. Domena kancelarii prawniczej konstrukcja prosta i złożona, teoretyczna i praktyczna, informatyczna i prawnicza (Aleksandra Szadok Bratuń) / Witryna internetowa kancelarii / Wybór domeny / Rejestracja domeny / Zastrzeżenie domeny / Sąd domenowy / W stronę prawa domenowego / 389 V. Rola Internetu w public relations (Marek Bratuń) / Internet, wizerunek, public relations / Witryna jako narzędzie PR / E mail jako narzędzie PR / Komunikatory i blogi / Biuro prasowe w Internecie / Reklama w Internecie / Prognozy /

10 Spis treści Część druga Komunikacja / 405 Rozdział pierwszy Uwarunkowania komunikacyjne w public relations podmiotów sfery publicznej / 407 I. Co określa warunki komunikacji władzy i jej organów z obywatelami i ich grupami (Magdalena Tabernacka) / 407 II. Komunikacja obywateli z władzą warunek funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego (Magdalena Tabernacka) / 408 III. Język urzędowania administracji publicznej (Barbara Kowalczyk) / Znaczenie języka w działaniach administracji / Język polski / Języki pomocnicze / Inne języki obce / Wielojęzyczność administracji publicznej / Alternatywne sposoby komunikowania się / 427 IV. Elementy public relations w postępowaniu administracyjnym (Lidia Klat Wertelecka) / Płaszczyzna procesowa public relations / Zasady public relations stosowane w obszarze postępowania administracyjnego / Problem zaufania obywateli do władzy publicznej w postępowaniu administracyjnym / Instrumenty public relations w toku postępowania administracyjnego / 440 Rozdział drugi Narzędzia komunikacyjne public relations w administracji publicznej (Magdalena Tabernacka) / 445 I. O specyfice narzędzi komunikacyjnych w działaniach z zakresu public relations / 445 II. Informowanie publiczne / Standardy informowania publicznego / Forma i treść informacji publicznej / Podmioty uprawnione do uzyskania informacji /

11 Spis treści Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych / 456 III. Media relations / Uwaga, idzie dziennikarz! / Krytyka prasowa / Odpowiedzi na krytykę prasową / 463 IV. Publicity / 464 V. Promocja / 469 VI. Reklama / 474 Rozdział trzeci Komunikacja z adresatami działań i społeczeństwem / 477 I. Odbiorca jest najważniejszy założenia komunikacji (Magdalena Tabernacka) / 477 II. Komunikacja w systemie bezpieczeństwa publicznego (Joanna Filaber) / 479 III. W stronę modelu komunikacji egalitarnej wnioski na tle doświadczeń z zakresu praktyki komunikacji z osobami o obniżonych możliwościach percepcji (Danuta Kłopocka) / 499 IV. Działania edukacyjno informacyjne administracji publicznej (Wojciech Banaszak) / Uzasadnienie działań edukacyjno informacyjnych administracji publicznej / Charakter prawny i podstawy działań edukacyjno informacyjnych / Kampania odpadowa jako przykład dobrych praktyk w zakresie kampanii edukacyjno informacyjnych / 512 Rozdział czwarty Wydarzenia (Magdalena Tabernacka) / 515 I. Komunikacyjne znaczenie wydarzeń / 515 II. Wymiana myśli i idei / Konferencje / Debaty publiczne / Debaty przedstawicieli władzy / Konferencje prasowe / 519 III. Ludyzm dla ludu i igrzyska / Festyny / 522

12 Spis treści 2. Koncerty / Zawody i imprezy sportowe / Wystawy i wernisaże / 526 IV. Wyciągnięta dłoń / Dni otwarte / Dyżury w redakcjach i czaty online / 529 V. Liczą się pieniądze / Targi / Aukcje na społecznie użyteczny cel / 531 VI. Pro publico bono / Społeczne akcje inicjowane przez podmioty sfery publicznej / Społeczne akcje z udziałem podmiotów sfery publicznej / 532 VII. Nic o nas bez nas udział obywateli w posiedzeniach organów / 533 Rozdział piąty Komunikacja w public relations instytucji Unii Europejskiej / 537 I. Relacje publiczne szerokiego zasięgu (Magdalena Tabernacka) / 537 II. Publiczna recepcja Unii Europejskiej i integracji europejskiej a skuteczność polityki informacyjnej realizowanej przez instytucje unijne (Jakub Kociubiński) / Polityka informacyjna Unii Europejskiej kontekst socjologiczny / Polityka informacyjna Unii Europejskiej / 540 A. Geneza polityki informacyjnej Unii Europejskiej / 540 B. Podstawy prawne polityki informacyjnej Unii Europejskiej / 542 C. Główne inicjatywy europejskiej polityki informacyjnej i ich podstawowe założenia / Główne podmioty prowadzące politykę informacyjną UE i narzędzia ich działania / 549 A. Urząd Publikacji Unii Europejskiej / 549 B. Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej / Efektywność polityki komunikacyjnej Unii Europejskiej /

13 Spis treści A. Uwarunkowania efektywności polityki komunikacyjnej UE / 556 B. Stosunek obywateli państw członkowskich do integracji europejskiej w dobie kryzysu / Warunki efektywności polityki informacyjnej / 562 III. Komunikacja jako forma zewnętrznego public relations w agencjach Unii Europejskiej (Aleksandra Nowicka) / Public relations jako narzędzie komunikacji społecznej agencji Unii Europejskiej / Zewnętrzne działania i podstawy prawne public relations w agencjach Unii Europejskiej / Działania agencji w zakresie komunikacji ze społeczeństwem / 576 Literatura / 583

14 Wykaz skrótów Akty prawne k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) k.p. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) k.p.a. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) KPP Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 83 z , s. 389) pr. pras. ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 83 z , s. 47) TUE Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 83 z , s. 13) u.c. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz z późn. zm.) u.d.i.p. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zm.) 17

15 Wykaz skrótów u.f.p ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) u.g.b.h. ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz z późn. zm.) u.j.p ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) u.o.m. ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) u.p.e. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz z późn. zm.) u.p.p.w. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) u.r.l. ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) u.r.t. ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 z późn. zm.) u.s. ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) u.s.g. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) u.s.p. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) u.s.w. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) 18

16 Wykaz skrótów Czasopisma i publikatory Apel. Wr. Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Apel. W wa Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie AUW Acta Universitatis Wratislaviensis BIP Biuletyn Informacji Publicznej Biul. SN Biuletyn Sądu Najwyższego Dz. U. Dziennik Ustaw Dz. Urz. Dziennik Urzędowy Dz. Urz. DUW Dziennik Urzędowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Dz. Urz. MON Dziennik Urzędowy Ministerstwa Obrony Narodowej Dz. Urz. UE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz. Urz. WE Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich FK Finanse Komunalne GP Gazeta Prawna GSiA Gazeta Samorządu i Administracji GSP Gdańskie Studia Prawnicze M. Praw. Monitor Prawniczy M.P. Monitor Polski NP Nowe Prawo NZS Nowe Zeszyty Samorządowe Opinie Prawne ONSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNCP Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC ZD Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna Zbiór Dodatkowy OSNKW Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa OSP Orzecznictwo Sądów Polskich 19

17 Wykaz skrótów OTK A OTK ZU OwSS PiP PPH PPiA PS ST St. Cyw. TPP ZNAE Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Zbiór Urzędowy Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych Państwo i Prawo Przegląd Prawa Handlowego Przegląd Prawa i Administracji Przegląd Sądowy Samorząd Terytorialny Studia Cywilistyczne Transformacje Prawa Prywatnego Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej Inne ETPC ETS FRA j.s.t. KE, Komisja LEX MSZ NSA Or. PE SA SN SO TK, Trybunał UE, Unia UOKiK WSA Europejski Trybunał Praw Człowieka Europejski Trybunał Sprawiedliwości Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej jednostka samorządu terytorialnego Komisja Europejska System Informacji Prawnej LEX Ministerstwo Spraw Zagranicznych Naczelny Sąd Administracyjny Wydział Organizacyjno Prawny Parlament Europejski sąd apelacyjny Sad Najwyższy sąd okręgowy Trybunał Konstytucyjny Unia Europejska Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wojewódzki sąd administracyjny 20

18 Wstęp Public relations podmiotów sfery publicznej to proces, który powinien uwzględniać standardy demokratycznego państwa prawnego i obecny poziom rozwoju społeczeństwa. Dlatego też przy wykorzystaniu doświadczeń, jakie przyniosła praktyka takich działań w sektorze prywatnym, należy liczyć się ze specyfiką i założeniami funkcjonowania sfery publicznej. Nie można pozostać przy założeniu, że wizerunek podmiotów sfery publicznej i tak jest oraz że jedynym warunkiem poprawnej komunikacji obywateli z władzą jest obiektywna potrzeba takich kontaktów. Publiczne relacje organów administracji publicznej, przedstawicieli władzy sądowniczej i ustawodawczej, a także innych podmiotów sfery publicznej powinny być zjawiskiem, które jest zaplanowane i prowadzone z uwzględnieniem różnorodnych uwarunkowań zarówno postrzegania tych podmiotów przez obywateli, jak i samego procesu komunikacji społeczeństwa z przedstawicielami władz. Opisaliśmy więc problem relacji publicznych podmiotów sfery publicznej przy założeniu, by odpowiadając na pytanie: jak?, znaleźć też odpowiedź na pytanie: dlaczego? Zawarliśmy w tym opracowaniu analizy zagadnień z zakresu public relations dotyczące przede wszystkim kształtowania wizerunku podmiotów sfery publicznej oraz procesów komunikacji zachodzących w sferze publicznej, starając się wyjaśnić, jakie skutki dla organów i dla adresatów ich działań, w warunkach danej regulacji prawnej, mogą wywierać podejmowane przez nie działania lub ich brak. Podczas prac nad tą publikacją, działając osobno, różnymi ścieżkami rozumowania doszliśmy do jednego wniosku: w kontaktach w sferze publicznej najistotniejszym czynnikiem relacji obywateli 21

19 Wstęp z władzą jest zaufanie. Władza musi ufać obywatelom, a obywatele powinni mieć warunki do zaufania władzy. Jest to główne przesłanie, które pragniemy Państwu przekazać, analizując szczegółowe zagadnienia prawne, psychologiczne i komunikacyjne dotyczące praktyki prowadzenia public relations podmiotów sfery publicznej.

20 Część pierwsza Wizerunek

21

22 Rozdział pierwszy O potrzebie wizerunku i jego elementach I. O wizerunku (Aleksandra Szadok Bratuń, Marek Bratuń) 1. Leksykalno doktrynalne definicje wizerunku * Nie będzie chyba zbytnią przesadą następujące stwierdzenie: definicja jako jeden z najważniejszych instrumentów technicznych logiki języka, w tym języka prawniczego, jest najczęściej stosowanym terminem na gruncie nauk administracyjnych. Definicję (łac. definire ograniczać, wyznaczać, wyjaśniać ) można określić m.in. jako wyrażenie językowe objaśniające znaczenie jakiegoś słowa lub zwrotu 1. Przyjęcie takiego rozumienia definicji dla potrzeb prowadzonych rozważań implikuje zajmowanie się wyłącznie definicją nominalną z pominięciem definicji realnej. W ujęciu J.W. Bremera definicja realna to: Definicja przedmiotu (definitio realis od res przedmiot, rzecz ) dotyczy danego przedmiotu lub przedmiotów jakiegoś rodzaju, i podaje istotną charakterystykę cech, które przypadają tylko tym przedmiotom. Definicja realna odpowiada na pytanie: Co to jest za przedmiot, zdarzenie, relacja? Definicja realna jest wypowiedzią w języku pierwszego stopnia 2. Autor ten podaje także sformułowanie definicji * Zob. utrzymane w podobnym duchu rozważania A. Szadok Bratuń, Definicje pojęcia biurokracji aspekt metodologiczny (w:) Biurokracja / Bureaucracy, Rzeszów 2006, s K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001, s. 94; por. także A. Ajdukiewicz, O definicji (w:) Język i poznanie, t. II, Wybór pism z lat , Warszawa 1985, s. 226; J. Bremer, Wprowadzenie do logiki, Kraków 2004, s. 61; Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001, s J. Bremer, Wprowadzenie, s

23 Część pierwsza. Wizerunek nominalnej. Definicja ta (od łac. nomen nazwa ) ( ) objaśnia znaczenie danej nazwy albo nazw i jest tym samym wyrażeniem drugiego stopnia (jest definicją w metajęzyku). Definicja nominalna podaje informację o znaczeniu definiendum, określa, jak w danym języku zastępować wyraz nieznany wyrazami już znanymi 3. Zgodnie z poczynionym założeniem definicja realna (wewnątrzjęzykowa) formułowana jest w języku przedmiotowym, natomiast definicja nominalna w metajęzyku 4. Podział ten w odniesieniu do nauk administracyjnych upoważnia do stwierdzenia, że definicja realna urabiana jest w języku prawnym, a nominalna w prawniczym. Nie potrzebujemy rozważać definicji realnych, skoro w aktach normatywnych, czyli na poziomie języka prawnego, nie występuje definicja pojęcia wizerunku 5. Wypada się zatem odwołać do definicji leksykalnych i doktrynalnych. W języku francuskim termin image odnosi się do czegoś, co naśladuje albo przypomina (coś innego) 6, względnie oznacza przedstawienie, wyobrażenie jakiegoś przedmiotu czy osoby w sztukach graficznych lub plastycznych 7. Nie zapominajmy, że termin ów wywodzi się z łacińskiego imago, co oznacza: obraz, wizerunek, sylwetkę, obrazowe przedstawienie, porównanie, wyobrażenie 8. Jak sama definicja na to wskazuje, wizerunek odnosi się do kogoś albo czegoś, co sprawia, że zawsze występuje on w obrębie określonej rzeczywistości. Wizerunek może być także zupełnie subiektywnym wyobrażeniem na temat kogoś albo czegoś, a może to być nie tylko jakaś osoba, lecz także co oczywiste i w naszej zglobalizowanej rzeczywistości powszechne konkretnej instytucji czy organizacji, w tym 3 Tamże, s. 64; por. A. Ajdukiewicz, O definicji, s. 227 i n.; tenże, Definicja (w:) Język i poznanie, t. I Wybór pism z lat , Warszawa 1985, s. 243 i n. 4 Zob. W. Suchoń, Definicje szanse opanowania chaosu pojęć (w:) Komunikaty i argumenty, E. Żarnecka Biały, I. Trzecieniecka Schneider (red.), Kraków 2002, s Dodajmy uwagę uszczegółowiającą. Pojęcie wizerunku jest nie tylko pojęciem prawniczym, ale również prawnym. Wizerunek jako dobro osobiste, unormowany w art. 23 k.c., pozostaje pod ochroną prawa cywilnego. Ustawodawca jednak poza umieszczeniem wizerunku w otwartym katalogu dóbr osobistych nie dookreślił tego pojęcia, zresztą jak i pozostałych dóbr osobistych, pozostawiając tę kwestię doktrynie i orzecznictwu. 6 Image. Ce qui imite, ce qui ressemble, ressemblance (sens propre du latin imago) É. Littré, Dictionnaire de la langue française, t. 4, Paris 1958, s Image. Représentation (d un objet, d une personne) par les arts graphiques ou plastiques Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de Paul Robert, t. 5, Paris 1989, s Słownik łacińsko polski, K. Kumaniecki (opr.), Warszawa 1973, s

24 Rozdział pierwszy. O potrzebie wizerunku i jego elementach podmiotów należących do najszerzej rozumianej sfery publicznej. Co więcej, ukształtowane na temat kogoś bądź czegoś wyobrażenie wcale nie musi odpowiadać (i coraz częściej nie odpowiada) stanowi faktycznemu. Niejednokrotnie ufundowane jest na subiektywnej ocenie stanu rzeczy bądź absolutnie niepowiązanych ze sobą skojarzeniach. Wielu autorów w przedstawiony wyżej sposób ujmuje pojęcie wizerunku, podkreślając opozycję realności z wyobrażeniami odbiorcy. Tylko tytułem przykładu przywołamy te definicje sformułowane przez liczące się nazwiska w obszarze nauki światowej i polskiej które w naszym odczuciu kapitalnie nadają się do recepcji na grunt nauk administracyjnych. Do nauki pojęcie wizerunku wprowadził W. Lippmann, amerykański intelektualista, pisarz i komentator polityczny, który w swej książce Public Opinion łączył tworzenie się opinii publicznej z wewnętrznymi, uproszczonymi wyobrażeniami odbiorcy (image), dotyczącymi spraw publicznych. Podobnie, aczkolwiek w bardziej uporządkowany sposób, definiuje wizerunek R. Bergler jako ( ) uproszczone, przesadzone i wartościujące wyobrażenie, pseudoosąd, nie mające ograniczeń ważności (obowiązywania) i nie poddające się w sposób dostateczny empirycznemu potwierdzeniu ( ). Wizerunki (uprzedzenia) są fenomenem uniwersalnym. Odtwarzają rzeczywistość nie w sposób fotograficzny ( ), ale budują wnioski na silnych wrażeniach, pojedynczych osiągnięciach, sukcesach, ale także na pojedynczych klęskach. Wizerunki powstają, jak wskazuje na to zwłaszcza psychologia pierwszego wrażenia, w krótkim czasie na podstawie minimum dostępnych informacji 9. Bergler wymienia cztery mechanizmy kreowania wizerunku 10 : 1) Mechanizm uproszczenia, zwany też mechanizmem centralnym. Polega on na tym, że dokonujące się na drodze typologizacji uproszczenie rzeczywistości jest pewnym procesem percepcji otoczenia i jego przekształcenia w tekst. 2) Mechanizm uogólnienia jednostkowego doświadczenia. Jest to mechanizm odniesienia do rzeczywistości pojęty jako proces uogólniania. 9 R. Bergler, Standard als Imagefaktor (w:) Führung und Kommunikation. Erfolg durch Partnerschaft, Standard als Imagefaktor, Bonn 1991, s. 47, cyt. za: K. Giereło, Wizerunek (image) polityka teoria i praktyka (w:) Public relations w teorii i praktyce, B. Ociepka (red.), Wrocław 2003, s Tamże. 27

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ KATARZYNA CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH ŻANETA PACUD NARUSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REKLAMA ASPEKTY PRAWNE. redakcja naukowa Monika Namysłowska

REKLAMA ASPEKTY PRAWNE. redakcja naukowa Monika Namysłowska AUTORZY Joanna Adamczyk Piotr Chańko Julia Chlebny Konrad Drozdowski Jarosław Dudzik Andrzej Falkowski Anna Fornalczyk Lesław Góral Teresa Grzeszak Katarzyna Grzybczyk Dominika Ewa Harasimiuk (primo voto

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym 31.03.2011 r. 1 Celem niniejszej opinii jest przedstawienie zasady

Bardziej szczegółowo

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Red. Mariusz Maciejewski Warszawa 2014 Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 1 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy międzynarodowej lokalnych jednostek samorządu terytorialnego

Formy współpracy międzynarodowej lokalnych jednostek samorządu terytorialnego ŁUKASZ BUCZKOWSKI, LECH J. ŻUKOWSKI Formy współpracy międzynarodowej lokalnych jednostek samorządu terytorialnego I. Zagadnienia teoretyczne 1 1. Wprowadzenie Aktywność jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

E-sądy po polsku. Badanie i ranking stron internetowych. sądów okręgowych, apelacyjnych i wojewódzkich sądów administracyjnych

E-sądy po polsku. Badanie i ranking stron internetowych. sądów okręgowych, apelacyjnych i wojewódzkich sądów administracyjnych fundacja for Helsińska fundacja praw człowieka Komitywa.com E-sądy po polsku Badanie i ranking stron internetowych sądów okręgowych, apelacyjnych i wojewódzkich sądów administracyjnych Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO. Damian Cyman

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO. Damian Cyman ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO Damian Cyman Warszawa 2013 Stan prawny na 30 września 2013 r. Recenzent Prof. zw. dr hab. Wojciech Łączkowski Wydawca

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Komentarz. Małgorzata Gersdorf Krzysztof Rączka Michał Raczkowski. Wielkie Komentarze. Wydanie 2

Kodeks pracy. Komentarz. Małgorzata Gersdorf Krzysztof Rączka Michał Raczkowski. Wielkie Komentarze. Wydanie 2 Kodeks pracy Komentarz Małgorzata Gersdorf Michał Raczkowski Wydanie 2 Stan prawny na 20 października 2011 roku Wielkie Komentarze Poszczególne części Komentarza opracowali: Małgorzata Gersdorf dział II

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE ZAGADNIENIA USTROJOWE 3. WYDANIE

PRAWO ADMINISTRACYJNE ZAGADNIENIA USTROJOWE 3. WYDANIE PRAWO ADMINISTRACYJNE ZAGADNIENIA USTROJOWE 3. WYDANIE Janusz Sługocki Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział pierwszy Zagadnienia ogólne... 13 1. Pojęcie administracji i administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN 1

Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN 1 GRAIR MAGAKIAN MONIA MAGAKIAN P O R A D NII K P A R T Y C Y P A CJJII O B Y W A T E L S KII EJJ D L A S E NII O R A PORADNIK PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ DLA SENIORA STOWARZYSZENIE 1 Opracowanie: dr Grair

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego

Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego Przepisy odnoszące się do kwestii języka polskiego zawiera Konstytucja RP 1069 w art. 27 ( W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym

Bardziej szczegółowo

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej organizacji opieki okołoporodowej w Polsce Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Katarzyna Zarębska Kierunek studiów: PRAWO Numer albumu: 147031 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OCHRONA KONSUMENTA ORAZ NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Jerzy Hausner (red.) Jarosław Górniak Sylwia Kołdras Stanisław Mazur Romana Paszkowska KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Poradnik Kraków, 1999 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 SŁOWNICZEK POJĘĆ STOSOWANYCH W PORADNIKU

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja społeczna RENATA STĘPIEŃ KREOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa

Bardziej szczegółowo

RAMY PRAWNE ORAZ ICH KONSEKWENCJE DLA DZIAŁAŃ MEDIA RELATIONS W POLSKIEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1

RAMY PRAWNE ORAZ ICH KONSEKWENCJE DLA DZIAŁAŃ MEDIA RELATIONS W POLSKIEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1 Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne, Nr 8 (1/2014) TOMASZ PAŁETKO (UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI) RAMY PRAWNE ORAZ ICH KONSEKWENCJE DLA DZIAŁAŃ MEDIA RELATIONS W POLSKIEJ ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA

LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA Ewa Kulesza Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA Ewa Kulesza Warszawa 2013 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Seria Metodyki Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Marta Grzybowska Agnieszka Hanak Anna Niezabitowska. Przekaz medialny. Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku

Marta Grzybowska Agnieszka Hanak Anna Niezabitowska. Przekaz medialny. Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Marta Grzybowska Agnieszka Hanak Anna Niezabitowska Przekaz medialny Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji w Słupsku do użytku wewnętrznego Policji może

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu

dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu dyskryminacja ze względu na orientację

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO Marcin Krajewski Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 23 Rozdział I Odpowiedzialność objęta ubezpieczeniem OC...

Bardziej szczegółowo