Egzemplarz bezpłatny ISSN nr r. BURMISTRZ ŁOMIANEK ZASŁUŻONY DLA POLICJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966. nr 44 14.02.2014 r. BURMISTRZ ŁOMIANEK ZASŁUŻONY DLA POLICJI"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny ISSN nr r. BURMISTRZ ŁOMIANEK ZASŁUŻONY DLA POLICJI

2 WYDARZENIA Przyjaciel Łomianek AD 2014 W miniony piątek (7 lutego br.) w Teatrze Miejsce w Łomiankach miało miejsce niezwykłe spotkanie. Burmistrz Tomasz Dąbrowski wyróżnił prawdziwych przyjaciół naszej gminy. imieniu mieszkańców, wszystkim sponsorom, tym, którzy mają niewątpliwy wkład w rozwój kulturalny i organizację Bitwy pod WŁomiankami 1939 oraz działalności Teatru Miejsce Burmistrz Dąbrowski podziękował i oficjalnie mianował wybranych Przyjaciółmi Łomianek. W bardzo uroczystej atmosferze gości uhonorowano pamiątkowymi replikami szabli polskiej oficerskiej wz Za konsekwentną i niezwykle różnorodną działalność w tym edukacyjną i patriotyczną, za ogromny wkład w rozwój świadomości społeczności lokalnej, wyróżnieni zostali: Dyrektor PKO BP w Łomiankach, Żaneta Ostrowska, Starosta Warszawski Zachodni - Jan Żychliński, Prezes Zarządu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach - Halina Choroś oraz prof. Andrzej Wesołowski, zastępca Dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego, Dyrektor KPN - mgr inż. Jerzy Misiak, Wojciech Zwoniarski właściciel Klubu Wiejskiego Wilczeniec, Kazimierz Medyński i Leszek Miączyński Prezesi Związku Kombatantów RPiBWP w Łomiankach, Sławomir Cisowski z Komendy Stołecznej Policji, nadkom. Tomasz Niedźwiedzki Komisariat Policji z Łomianek. Radny Rady Miejskiej w Łomiankach Tadeusz Krystecki oraz Zastępca Burmistrza Piotr Rusiecki nagrodzeni zostali za zaangażowanie przy organizacji wszystkich trzech edycji rekonstrukcji Bitwy pod Łomiankami. Goście wspólnie obejrzeli film o Łomiankach oraz wysłuchali mini recitalu w wykonaniu Evgena Malinowskiego. Wieczór zakończyły kuluarowe rozmowy nad symboliczną lampką wina 2

3 WYDARZENIA Burmistrz zasłużony dla policji We wtorek (4 lutego br.) w Białej Sali Pałacu Mostowskich Komendant Stołeczny Policji insp. Dariusz Działo uhonorował Burmistrza Tomasz Dąbrowskiego brązowym medalem "Za Zasługi dla Policji". Tego dnia Komendant Dariusz Działo przyjął w swe szeregi nowych funkcjonariuszy. Słowa roty ślubowania wypowiedziało kilkudziesięciu nowych policjantów. W czasie uroczystości odznaczono również jedenastu zasłużonych dla Policji przedstawicieli instytucji współpracujących ze stołeczną Policją, w tym samorządowców. Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski - jako jedyny samorządowiec z Powiatu Warszawskiego Zachodniego - odznaczony został brązowym medalem "Za Zasługi dla Policji". Medal dla Burmistrza Łomianek to nagroda za jego zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań tych służb mundurowych i za wzorową współpracę na linii samorząd-policja. Medal "Za Zasługi dla Policji" to polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez ministra do spraw wewnętrznych. Legitymację potwierdzającą nadanie medalu dla Burmistrza Dąbrowskiego podpisał minister Bartłomiej Sienkiewicz. Na rzecz dużych rodzin We wtorek (28 stycznia br.) w Grodzisku Mazowieckim odbyło się forum na rzecz dużych rodzin. Wzięli w nim udział samorządowcy z całej Polski. ospodarzem spotkania był Grzegorz Benedykciński - burmistrz Grodziska Mazowieckiego. Naszą gminę reprezentował Burmistrz GŁomianek, Tomasz Dąbrowski wraz ze swoim zastępcą, Piotrem Rusieckim. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów i doświadczeń; karty rodziny funkcjonują już w Polsce przeszło 8 lat! Wszyscy zgodni byli co do jednego: Duże Rodziny są wartością dla społeczności lokalnych. Celem uczestników Forum jest także, aby taka karta powstała na poziomie ogólnokrajowym. W projekt zaangażowani są m.in.: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus", Fundacja Mama i Tata. Burmistrz Tomasz Dąbrowski zaprosił wszystkich do Łomianek. Wspomniał o funkcjonującym od lat na naszym terenie Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW oraz - współpracujących z gminą - aktywnie działających na rzecz rodzin organizacjach pozarządowych i zadeklarował chęć i gotowość zorganizowania kolejnego spotkania właśnie w Łomiankach. Kartę Dużych Rodzin (w Łomiankach Kartę rodziny 3+ i 4+), zapewniającą rodzinom wielodzietnym tańszy dostęp do obiektów kulturalnych i sportowych, zniżki komunikacyjne, wprowadziło już ok. 200 gmin. Forum Samorządowe to nieformalne porozumienie samorządów. Zadaniem jest propagowanie dobrych praktyk, rozwój i doskonalenie narzędzi polityki rodzinnej funkcjonujących na poziomie min, miast i powiatów. W Polsce pierwszy kartę wprowadził w 2005 r. Wrocław, następny był Grodzisk Mazowiecki (2008 r.), który przez miniony rok sprawował roczną prezydencję Forum. Gmina Łomianki podjęła działania zmierzające do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na 14 lutego 2014 PODZIĘKOWANIE Burmistrzowi Łomianek, pracownikom Urzędu Miejskiego, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, wszystkim, którzy byli z nami w trudnych chwilach, łączyli się w modlitwie i wzięli udział w pogrzebie CEZAREGO BOGDAŃSKIEGO z serca dziękuję - żona z dziećmi. terenie Gminy Łomianki w roku Realizację tego zadania powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Cezarego Bogdańskiego Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu Burmistrz Łomianek wraz z Zastępcą i Sekretarz Gminy Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Śp. Cezarego Bogdańskiego Radnego I kadencji Rady Miejskiej w Łomiankach, Członka Zarządu Rady Osiedla Łomianki Powstańców, wspaniałego człowieka i sąsiada składają Rodzinie Maria Zalewska, Sławomira Laskowska, Tadeusz Krystecki, Paweł Nastula i Krzysztof Wawer Radni VI kadencji Rady Miejskiej w Łomiankach 3

4 Z ŻYCIA GMINY Co dalej z S7? 30 stycznia br. w siedzibie warszawskiego oddziału GDDKiA odbyło się spotkanie ZOPI - Zespołu Ocen Przygotowania Inwestycji w sprawie S7. W spotkaniu wziął udział Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski wraz z zastępcą. potkanie dotyczyło "Określenia przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska na odcinku SCzosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie, wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań". W wyniku przeprowadzenia przez biuro projektowe Trakt Sp. z o.o. Sp. komandytowa szczegółowych analiz technicznych, środowiskowych, społecznych w analizie wielokryterialnej wybrano do dalszego procedowania wariant II jako najkorzystniejszy. Wkrótce GDDKiA złoży wniosek do RDOŚ o wydanie decyzji środowiskowej. Wariantem rekomendowanym przez GDDKiA będzie prawdopodobnie wspomniany wariant II. Na stronie w zakładce S7 zamieszczone są materiały ze spotkania: prezentacja ogólna, prezentacja - część środowiskowa i wielokryterialna analiza porównawcza wariantów. Chcemy poznać Twoje zdanie Mieszkańcu, wypowiedz się w sprawie budowy drogi ekspresowej S7 w Łomiankach. Szanowni Państwo, Kolejowej do standardów trasy szybkiego ruchu trasa jest od wielu lat zaplanowana pod Puszczą i ma pozytywną opinię KPN Pragniemy Państwu, mieszkańcom i przedsiębiorcom działającym na terenie Łomianek, przedstawić realia dotyczące realizacji ważnej inwestycji Jeśli Państwo popierają szybką realizację drogi ekspresowej S7 w drogowej jaką jest budowa północnego wylotu drogi ekspresowej S7 w wariancie 2 ( trasa pod Puszczą), prosimy o przekazanie lub przysłanie do kierunku Gdańska na odcinku Czosnów Trasa Armii Krajowej. Aktualnie r. na adres stowarzyszenia Państwa stanowiska w postaci prowadzone jest postępowanie środowiskowe dla wspomnianej drogi wypełnionej ANKIETY. ekspresowej. Obecnie rozważane są dwa warianty przebiegu drogi na terenie Łomianek: Podpisane stanowiska można przysyłać listownie na adres: WARIANT 1 po śladzie istniejącej DK7 (czyli ulicy Kolejowej w Stowarzyszenia Łomianki Razem Łomianki ul. Rolnicza103 lub e- Łomiankach i Pułkowej w Warszawie) Wariant ten zakłada wyburzenia mailem: Materiały źródłowe zawarte około 90 posesji przy ul. Kolejowej! dotyczące trasy S7 zawarte są na stronie Stowarzyszenia Łomianki Razem WARIANT 2 w rezerwie terenu przeznaczonej na drogę ekspresową na Facebooku. idącej pomiędzy Łomiankami a Kampinoskim Parkiem Narodowym. Sławomir Białkowski, Stowarzyszenie Łomianki Razem Jesteśmy za jak najszybszą realizacją trasy S7 w wariancie 2. Dlaczego? Argumenty przemawiające za realizacją S7 w WARIANCIE 2 są Zarząd Koła PZW nr 67 w Łomiankach następujące: nstworzy ALTERNATYWNĄ trasę wylotową z Warszawy w kierunku Zawiadamia, że w dniu r. o godz. Gdańska, powodując znaczne odciążenie ruchu ulicy Kolejowej i Pułkowej; w Polmo Łomianki SA odbędzie się nspowoduje zmniejszenie ruchu przez środek Łomianek - obecnie przez zebranie sprawozdawcze za rok Łomianki (DK7) przejeżdża samochodów na dobę; njego realizacje nie spowoduje utrudnień w ruchu na obecnej trasie łączącej Łomianki z Warszawą w czasie realizacji inwestycji; Serdecznie zapraszamy. nie wymaga wyburzeń jak w przypadku wariantu 1 - dostosowania ul. Prawnik Pierwszego Kontaktu darmowe porady prawne Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Łomianek a Kalinowski Wojciński Korzybski Kancelarią Radców Prawnych sp.j., mieszkańcy Łomianek mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych. Od 2 września 2013 r. mieszkańcom naszej gminy darmowych porad udzielają prawnicy Kancelarii, w ramach projektu Prawnik Pierwszego Kontaktu. Wszystkich mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej, serdecznie zapraszamy w każdy poniedziałek, w godzinach 13:30-15:30, do sali konferencyjnej ICDS przy ul. Staszica 2. Najlepiej jednak umówić się na to spotkanie telefonicznie. Prosimy o kontakt pod nr telefonu

5 AKTUALNOŚCI Rada Miejska po raz kolejny łamie prawo! Kilkukrotnie informowałem mieszkańców Łomianek, także na łamach dwutygodnika Gazeta Łomiankowska.pl, że Rada Miejska w Łomiankach istotnie narusza prawo. Po raz kolejny okazuje się, że nie jest to tylko pusty slogan. d początku tej kadencji to właśnie rozstrzygnięcia nadzorcze wykonanie tej uchwały i wezwało Radę do Wojewody Mazowieckiego czy decyzje Regionalnej Izby naprawy we własnym zakresie Obrachunkowej jasno pokazują, jak kompetentna jest nasza wskazanych nieprawidłowości. ORada. Przypomnę, że nawet Najwyższa Izba Kontroli, kontrolując działanie urzędu, nie miała zastrzeżeń do kierowanego przez Burmistrza Łomianek, W nieprzekraczalnym terminie do 27 Tomasza Dąbrowskiego urzędu, tylko do działań Przewodniczącego Rady. lutego br., pod rygorem art. 12 ust. 2 i 3 Z protokołu NIK z 21 czerwca 2012 roku wynikało, że nie chciał on bowiem u s t a w y o r e g i o n a l n y c h i z b a c h podpisywać uchwał w odpowiednim czasie oraz że potrzebował on na to obrachunkowych, Rada Miejska została nawet 90 dni! zobowiązana zaplanować w uchwale budżetowej obligatoryjną rezerwę ogólną Swego czasu (listopad 2012 r.) Kolegium RIO uchyliło uchwałę Rady na poziomie 0,1%-1% wydatków Miejskiej w Łomiankach w sprawie procedowania nad budżetem (Uchwała budżetowych, a nie 0,06%, jak to sobie nr RIO), zarzucając Radzie istotne naruszenie ustawy o obmyślili radni opozycji. finansach publicznych. Już wówczas RIO uznało, że zapisy tej uchwały stanowią nieuprawnioną ingerencję w wyłączne kompetencje burmistrza Rada pozwoliła sobie także na do wykonywania uchwały budżetowej, inicjowania jej zmian oraz przeznaczenie dotacji celowej z Budżetu przygotowywania projektów uchwał rady gminy przysługujące mu jako Państwa w kwocie zł (docelowo, w organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego. całości na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w ramach programu Radosna Szkoła ) na Jeszcze wcześniej, bo w marcu 2012 roku, RIO wszczęło postępowanie zwiększenie innych wydatków inwestycyjnych. nadzorcze w sprawie uchwały budżetowej i wstrzymało jej wykonanie we wskazanych częściach (Uchwała nr RIO). Także z zapisów Rady Miejskiej nawet RIO nie jest w stanie wywnioskować, kto de facto za kwotę zł miałby dokonać zakupu bojowego Jak widać, żaden z radnych opozycyjnych nie wyciągnął żadnych samochodu dla OSP w Dziekanowie Polskim. Gmina czy samo OSP? wniosków. Dalej idą oni w zaparte i pozwalają sobie na przewracanie do góry nogami przygotowanego przez burmistrza projektu uchwały Wątpliwości Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie są budżetowej, który z kolei zgodnie z przepisami prawa (art. 60 ustawy o kolejnym dowodem na brak kompetencji radnych opozycji. samorządzie gminnym) jednoosobowo odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy. I znów się okazało, że większości radnych opozycyjnych obce są zapisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, W grudniu 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie kompletnie nieznane zasady konstruowania budżetu jednostek zaopiniowała przedłożony przez Burmistrza Łomianek, Tomasza samorządu terytorialnego oraz brak logiki i zdrowego rozsądku. Dąbrowskiego projekt uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Zachowanie radnych jest wyrazem ignorancji, poza tym jest obraźliwe nie Finansowej (Uchwała nr Wa RIO), ale radni opozycji byli innego tylko dla samego burmistrza, ale w stosunku do Regionalnej Izby zdania I to z jakim skutkiem? Obrachunkowej. To niestety podstawowy problem w tej kadencji. A przecież radny powinien być odpowiedzialny; w końcu za swoją pracę Zgodnie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 4 pobiera niemałą comiesięczną dietę. lutego br. (KI ), Kolegium RIO wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie uznania za nieważną część uchwały budżetowej Tadeusz Krystecki, Radny Rady Miejskiej w Łomiankach Gminy Łomianki na rok Kolegium RIO wstrzymało jednocześnie ZWiK pracuje całym rokiem akład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że 24 stycznia 2014 roku podpisano umowę z ZWykonawcą Kontraktu nr 1 na dokończenie zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Kasztanowa, Sierakowska, Miłosna. Roboty budowlane potrwają 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonawcą zastała firma DKM-Laskowscy Spółka Jawna, która wykonywała na terenie Łomianek m. in. kontrakt na budowę sieci wod-kan w ulicach: Agawy, Baonu Zośka, Palmowa i Kaktusowa. Szczegółowy harmonogram prac zostanie przedstawiony mieszkańcom po zaakceptowaniu przez ZWiK. Kolejne kontrakty na budowę sieci wod-kan na terenie Dąbrowy Leśnej przedstawiają się następująco: Kontrakt 5 i 6: Budowa sieci wod-kan, ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacjowa, Łyżwiarska, Narciarska, Konwaliowa, Grzybowa, Leśnych Dębów, Akacjowa trwa badanie ofert, do dnia r. zgodnie z harmonogramem zaplanowano podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą. Kontrakt 8, 9 i 10: Budowa sieci wod-kan, ulice: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4, Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja, fragment Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa ogłoszenie przetargu nastąpi do r. Informujemy również, że zakończyły się roboty budowlane dla dwóch kolejnych inwestycji. W niedługim czasie poinformujemy Państwa o możliwości podłączenia do sieci wod-kan w ulicach: - Kontrakt 2 ulice: Wiosenna, Działkowa, Maciejowicka, Kosynierów, Jaśminowa. - Kontrakt 4 ulice: Żwirowa, Piaskowa, Kamienista, Górna, Sosnowa. W dniu 07 lutego2014 r. ZWiK uzyskał informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych dla Mieszkańców, którzy do połowy grudnia złożyli oświadczenie o przystąpieniu do programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie trwają negocjacje warunków umowy. O szczegółach i dalszych krokach w celu realizacji, zainteresowani zostaną poinformowani osobiście. Obecnie trwa etap odbiorów końcowych, przekazania dokumentacji Tomasz Czajkowski, Kierownik JRP, ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. powykonawczej. Następnym etapem będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, co pozwoli Mieszkańcom rozpocząć procedurę ŁOMIANKI Sp. z o. o. podłączania swoich posesji do miejskiej sieci wod-kan. 14 lutego

6 AKTUALNOŚCI Szanowni Państwo, Rozpoczęła się kolejna akcja składania zeznań rocznych. W tym roku termin na złożenie zeznania PIT upływa w środę 30 kwietnia. Ponad 37% z płaconych przez Państwa podatków wróci do gminy. Każdy, kto składając swój PIT jako miejsce zamieszkania wskaże Gminę Łomianki, będzie miał udział w jej rozwoju. Wystarczy zaktualizować faktyczny adres zamieszkania we właściwym Urzędzie Skarbowym, wypełniając formularz ZAP-3. Wypełnienie formularza jest proste i bezpłatne. ZAP-3 można złożyć razem z rocznym zeznaniem podatkowym PIT. Formularze zgłoszenia aktualizacyjnego dostępne są w każdym urzędzie skarbowym. Można pobrać je także w jednym z trzech budynków urzędu lub pobrać ze strony internetowej Gorąco zachęcam mieszkańców, którzy jeszcze tego nie uczynili. Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski Rajd 55-lecia KPN W niedzielę 19 stycznia br. w Julinku k. Leszna miała miejsce impreza poświęcona 55-leciu Kampinoskiego Parku Narodowego. Głównymi atrakcjami był rajd nordic walking na dystansie ok. 5 km z instruktorami Fundacji Promocji Rekreacji KiM oraz zawody narciarstwa biegowego na terenie Julinka prowadzone przez Wito Sport przy wsparciu Towarzystwa Narciarskiego Biegówki. Organizatorami wydarzenia był KPN oraz Julinek Noclegi (należący do spółki ZPR Express), a patronat honorowy nad imprezą objęli Starosta Warszawski Zachodni oraz Wójt Gminy Leszno. W zawodach narciarskich, a także w konkursie wiedzy o Puszczy Kampinoskiej wygrać można było atrakcyjne nagrody, w tym profesjonalny zestaw nart oraz kijki do nordic walking. Ponadto była możliwość poznać głębiej walory parku na stanowisku informacyjno-edukacyjnym KPN oraz zakupić sprzęt narciarski na stoisku formowym Alpina. Zmarznięci uczestnicy mogli ogrzać się i usmażyć kiełbaskę przy paleniskach oraz zjeść ciepłą zupę i napić się gorącej herbaty. W imprezie wzięło udział około 100 osób. ZDOBĄDŹ WYŻSZE KWALIFIKACJE! Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach ogłasza nabór uczestniczek do projektu Twoje życie w twoich rękach aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety: nbezrobotne lub niepracujące, nw wieku aktywności zawodowej (do 59 lat), nzamieszkałe na terenie miasta i gminy Łomianki. Szczególnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością! Uczestniczki zostaną objęte kompleksowym wsparciem, które umożliwi zwiększenie ich aktywności społecznej i zawodowej poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych lub podniesienie poziomu wykształcenia, wzrost wiedzy i kompetencji przydatnych na rynku pracy, poprawę umiejętności psychospołecznych i przełamanie barier psychologicznych oraz wzmocnienie postaw aktywnych i motywacji do działania. W ramach projektu prowadzone będą działania aktywnej integracji m.in.: nkurs prawo jazdy kat. B, nszkolenia komputerowe i zawodowe, ndoradztwo zawodowe, nporadnictwo psychologiczne, nwarsztaty psychospołeczne, nzajęcia motywująco-integracyjne (np. wycieczka, teatr, kreowanie wizerunku), nmożliwość sfinansowania edukacji szkolnej (uzupełnienie wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym). Wybór konkretnych form wsparcia (w tym rodzaju szkoleń) dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczestniczek. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z regulaminem projektu. Wszystkie zajęcia w ramach projektu są bezpłatne. Planowany okres realizacji zajęć: marzec - czerwiec br. W czasie realizacji projektu uczestniczki otrzymują wsparcie finansowe w postaci zasiłków. Rekrutacja trwa od 13 stycznia do 25 lutego 2014 r. Zgłoszenia przyjmują pracownicy socjalni OPS w Łomiankach, ul. Szpitalna 7, tel ,

7 Z ŻYCIA GMINY STRAŻ MIEJSKA PRZYPOMINA W związku z intensywnymi opadami śniegu, Straż Miejska w Łomiankach apeluje do właścicieli i administratorów posesji o wywiązywanie się ze swoich zimowych obowiązków. godnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Straż apeluje do mieszkańców zarówno o wypełnianie nałożonych przez Uchwałą Rady Miejskiej, właściciele są zobowiązani do uprzątnięcia prawo obowiązków, jak i o sygnalizowanie zauważonych nieprawidło- Zbłota, śniegu, lodu, a także innych zanieczyszczeń z chodników wości. Telefon czynny całą dobę: położonych wzdłuż nieruchomości. Przypomina się również o obowiązku usuwania nawisów śnieżnych oraz sopli znajdujących się na dachach i p.o. Komendanta elewacjach budynków, które mogą spowodować groźne w skutkach Jarosław Moskalenko zdarzenia z udziałem pieszych, bądź uszkodzić zaparkowane w pobliżu samochody. Co grozi za niestosowanie się do tych przepisów? - Za nieuprzątnięcie śniegu czy lodu z chodników położonych wzdłuż Co zrobić z zalegającym śniegiem? nieruchomości, strażnik może nałożyć mandat karny w kwocie 100 złotych. W sytuacji nagminnego nieodśnieżania bądź odmowy przyjęcia mandatu, Wzorem lat ubiegłych, na życzenie mieszkańców, Burmistrz funkcjonariusz sporządza wniosek do sądu o ukaranie grzywną w Łomianek wskazał działkę gminną, na którą mieszkańcy mogą wysokości do 5 tysięcy złotych. zwozić zalegający na ich posesjach śnieg i błoto śnieżne. - Za nieusunięcie sopli lodu grozi mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych. Zgodnie z przepisami osoby, które ucierpią na zdrowiu w wyniku Działka ta znajduje się przy ul. Wiślanej zwisającego lodu, mogą pociągnąć zarządcę budynku do (pomiędzy Wiślaną a Fabryczną) tuż przy boisku Orlik. odpowiedzialności prawnej. Z czym do GPSZOK? W GPSZOK przy ul. Brukowej prowadzony jest odbiór w sposób uproszczonej segregacji odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. Punkt czynny jest od pon. do piątku w godz , w soboty w godz Punkt przyjmuje od mieszkańców odpady surowcowe i odpady z i e l o n e ( n i e z a l e ż n i e o d planowanego odbioru takich o d p a d ó w z p o s e s j i ; j a k o uzupełnienie systemu odbioru odpadów z posesji) oraz odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie i akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki, odpady remontowe oraz chemikalia, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe i opakowania po tych produktach. Butelki Słoiki Gazety Karton Punkt nie przyjmuje odpadów zmieszanych (komunalnych) i niebezpiecznych (np. eternit)! Ogólne konto "śmieciowe" zablokowane Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać gotówką w kasie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach (ul. Szpitalna 8) albo przelewem, każdorazowo posługując się już swoim indywidualnym numerem rachunku bankowego. Numer ten można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim (ul. Warszawska 115, p. 10). Można również skorzystać z dostępnego na stronie generatora. Dotychczasowe konto z dniem 31 grudnia 2013 r. zostało zablokowane. W związku z powyższym prosimy Państwa o korzystanie z indywidualnego numeru konta. Zapłać za wodę na swój rachunek! Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. przypomina, że od 1 stycznia br. każdy klient otrzymał nowy, indywidualny numer rachunku bankowego. Numer, na który należy dokonywać wpłat, widnieje na fakturach wystawionych po r. Jednocześnie wpłat za wodę i ścieki można także dokonywać (bez dodatkowych opłat) w kasie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach. ŁOMIANKI Sp. z o. o. W przypadku pytań, ZWiK prosi o kontakt pod numerem telefonu: (22) , bądź wysyłając wiadomość na adres mailowy: 14 lutego

8 Z ŻYCIA GMINY Uwaga rodzice! Referat Oświaty informuje... Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 godnie z ustawą rekrutacyjną z 6 grudnia 2013 r. do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. ZDo przedszkoli samorządowych w Gminie Łomianki w pierwszej kolejności wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno być zakończone do 31 sierpnia 2014 r. będą przyjmowane dzieci w wieku 5 lat (rocznik 2009), które mają We wszystkich szkołach podstawowych utworzone zostaną oddziały obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne oraz te dzieci, które przedszkolne dla dzieci 6-letnich (urodzonych w okresie od 1 lipca do 31 kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu. grudnia 2008 r.) zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji rodzice tych dzieci składają Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych czynne będą 5 godzin. jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, czyli od 10 do 21 lutego 2014 r. Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Sadowej oraz w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim będą mogły być przyjęte również dzieci 5-letnie zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, pod warunkiem, że po przyjęciu dzieci 6-letnich będą jeszcze wolne miejsca. Terminy postępowania rekrutacyjnego 1) składanie wniosków wraz z załącznikami od 3 do 21 marca 2014 r. 2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 26 marca 2014 r. o godz Kandydat zostanie zakwalifikowany do postępowania rekrutacyjnego, jeżeli spełni wszystkie wymogi formalne, tzn. złoży właściwy wniosek, prawidłowo wypełniony z wszystkimi wymaganymi załącznikami. 3) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do jednego I etap postępowania rekrutacyjnego: przedszkola od 26 do 31 marca 2014 r. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy 4) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i niż liczba wolnych miejsc, na I etapie postępowania rekrutacyjnego będą kandydatów nieprzyjętych 29 kwietnia 2014 r. brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (ustawowe). II etap postępowania rekrutacyjnego: W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, w roku szkolnym 2014/2015, dyrektor przedszkola/szkoły w uzgodnieniu z burmistrzem ustala dodatkowe kryteria (nie więcej niż 6) i ich wartość punktową (każde kryterium może mieć różną wartość punktową). Spełnienie dodatkowych kryteriów należy potwierdzić odpowiednimi oświadczeniami. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły. Wzory wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz wzory deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego będą dostępne do pobrania w przedszkolach/szkołach, na stronach internetowych przedszkoli/szkół oraz na stronie po 21 lutego br. * Pozostałe informacje, w tym kryteria ustawowe na Na terenie gminy Łomianki we wszystkich przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki obowiązywać będą takie same kryteria. Kandydaci zamieszkali poza gminą Łomianki mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (I i II etap) będą wolne miejsca w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje Rekrutacja do klas I szkół podstawowych i gimnazjów Do klas I szkół podstawowych i gimnazjów w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców. W roku szkolnym 2014/2015 do klas pierwszych szkół podstawowych pójdą dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, które urodziły się w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Naukę w klasie pierwszej mogą rozpocząć (na wniosek rodziców) również dzieci urodzone między 1 lipca a 31 grudnia 2008 r. Terminy rekrutacji do klas I szkół podst. i gimnazjów oraz wzory zgłoszeń będą podane na stronach internetowych szkół. Więcej szczegółowych informacji zostanie podanych po r. ZA do WARSZAWY DLA PASAŻERÓW LINII ŁZ Do końca lutego pasażerowie Komunikacji Miejskiej Łomianki, będą mogli skorzystać z promocji na przejazd nową linią ŁZ. Bilet normalny będzie można nabyć po promocyjnej cenie tylko u kierowcy autobusu na trasie ŁZ! Cena za normalny bilet to 2 zł, natomiast za ulgowy 1 zł! 8

9 Z ŻYCIA GMINY Konkurs Pen Friends rozstrzygnięty! 4 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Łomiankach wręczono nagrody i pamiątkowe dyplomy laureatom i uczestnikom konkursu Pen Friends "Święta Bożego Narodzenia w moim domu". konkursie, którego celem było zachęcenie dzieci do nauki języka angielskiego, a szczególnie do doskonalenia umiejętności pisania w języku Wangielskim oraz nawiązanie kontaktów z uczniami z innych krajów, udział wzięło 400 uczestników. 21 uczniów było z terenu Łomianek. W swoich pracach, dzieci przedstawiły święta z perspektywy własnego miejsca zamieszkania, tradycji i obyczajów z tym związanych oraz wydarzeń, które kojarzą się im ze świętami. Organizatorzy podziękowali przede wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie oraz nauczycielom za ich pomoc i zaangażowanie. Podkreślono, że wszystkie prace konkursowe były piękne i starannie przygotowane, stąd wybór laureatów był niezwykle trudny. Ostatecznie przyznano 56 wyróżnień oraz 3 nagrody. ogłoszenie płatne Drugie miejsce w konkursie przypadło Kindze L., uczennicy Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana K o b e n d z ó w w S a d o- w e j. O r g a n i z a t o r e m konkursu było Centrum Egzaminacyjne Cambridge Angloschool w Warszawie. Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski objął konkurs swoim patronatem. BĄDŹ NA BIEŻĄCO! każdego dnia odwiedzaj Zamówienia Publiczne W ostatnim czasie w wyniku wyboru ofert najkorzystniejszych zawarto umowę na: < Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Łomianki Część I Wywóz nieczystości ciekłych z obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki z firmą Usługi Asenizacyjne Andrzej Pacholak z Łomianek. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: <Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych najkorzystniejszą ofertę złożyła firma F.H.U. BRUK- BUD Piotr Skoczek z miejcowości Celestynów Pogorzel. Zostały opublikowane postępowania na: <Wywóz odpadów stałych z obiektów na terenie gminy Łomianki z elementami segregacji (ponowne opublikowanie przetargu) otwarcie ofert 11 lutego 2014 roku. <Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie gminy Łomianki otwarcie ofert 21 lutego 2014 roku. Referat Zamówień Publicznych jest w trakcie przygotowania postępowania na: <Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa. Referat Zamówień Publicznych 14 lutego

10 KULTURA S. Koper Sławne pary PRL Nowa książka bestsellerowego autora poświęcona elitom PRL. Zofia i Krzysztof Komedowie, Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat, Alicja i Piotr Jaroszewiczowie, Halina Mikołajska i Marian Brandys, Maryla Rodowicz i Daniel Olbrychski to tylko niektóre sławne pary, które na przekór szarej, peerelowskiej rzeczywistości żyły kolorowo i intensywnie, czasem nawet zbyt intensywnie... Zaplątani [Film] Z. Stanecka Księga Ludensona Rodzina Osmołowskich - mama z czwórka dzieci - jedzie na całe lato do Jastrzębiej Góry, do starej willi "Jaskółka". Już pierwszego dnia okazuje się, że nie będą to zwykłe wakacje. Stara willa kryje bowiem w sobie zamknięty pokój. Dzieci postanawiają się do niego dostać... Najnowsza powieść Zofii Staneckiej, inspirowana baśniami i mitami Północy, pełna ciepła i humoru, przenosi w świat, w którym wszystko jest możliwe. Świat, w którym obok ludzi żyją trolle, olbrzymy i stolemy, a głębiny wód kryją przedwieczne tajemnice. Księga Ludensona to opowieść o odwadze, przyjaźni, rodzinnym cieple i mocy książek, które ożywiają wyobraźnię... Pełna ciepła i humoru nowa wersja opowieści o Roszpunce. Flynn (Maciej Stuhr), uroczy awanturnik ścigany przez rozbójników, znajduje schronienie w opuszczonej wieży. Spotyka tam piękną i pełną temperamentu Roszpunkę (Julia Kamińska), dziewczynę, której złote włosy mają magiczną moc. Żyjąca na odludziu księżniczka marzy, by poznać świat i przeżyć coś ekscytującego. Czarujący łotrzyk Flynn staje się jej przepustką do wolności... U. Orlev Biegnij, chłopcze, biegnij Srulik ma osiem lat. Razem z rodzicami trafia do warszawskiego getta. Jego ojcu udaje się zbiec, a matka pewnego dnia znika, jakby za sprawą złowrogiej magii. Od tej pory chłopiec musi radzić sobie sam. Wydostaje się z getta, a jego życie zamienia się w nieustającą ucieczkę - bez celu gwarantującego bezpieczne schronienie. Wiej stąd, mały to historia Yorama Friedmana, którą Uri Orlev poznał podczas spotkania z weteranami wojennymi w Jerozolimie. Książka została przetłumaczona na dwanaście języków, w tym, roku została też zekranizowana. Zapraszamy do DKŁ na bezpłatne zajęcia ruchowe dla mam z dziećmi od 0-3 lat! Jeżeli jesteś mamą, która sama siedzi w domu. Jeżeli zmęczonego ciała i umysłu. Ruch rozładuje stres masz wrażenie, że nie masz czasu dla siebie. Nie masz biorący się z ciągłego stanu gotowości z kim zostawić dziecka. Niedawno urodziłaś, masz na macierzyńskiej. głowie cały dom, pranie, sprzątanie, zakupy. Czasem Zajęcia odbywają się w poniedziałki i w czwartki o masz ochotę zrezygnować z posady rodzica i uciec z godzinie w Domu Kultury w Łomiankach. własnego domu... Należy na nie przynieść wygodne buty i strój sportowy. Wstęp wolny. Przyjdź do nas. Odpoczniesz i odprężysz się w gronie mam. Zajmiemy się Tobą. Będziemy wspólnie ćwiczyć, Zajęcia są realizowane w ramach projektu Mama, aby zrobić coś dla Twoich przeciążonych pleców, najważniejszy zawód na świecie. 10 Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski zaprasza

11 KULTURA "Raj" w Teatrze Miejsce Zaskoczył, zachwycił i wzruszył. Raj - najnowszy spektakl Teatru Miejsce w gwiazdorskiej obsadzie to produkcja łomiankowska od początku do końca. bohater mediów (celebryta) udaje, że jest po prostu sobą w każdej sytuacji Po wielu tygodniach prób odbywających w psychologicznym show, w którym się w Teatrze Miejsce, długo wyczekiwana będą oni świadkami przełomu w premiera (3 lutego 2013 r.) zebrała leczeniu jego pacjentki. Postać licznych wielbicieli teatru z Łomianek i Warszawy. kreowana przez Ferencego to raz jest Wśród nich m. in. frontowego generała lekarzem, raz dziennikarzem śledczym Waldemara Skrzypczaka, dyrektora Lasów niczym z programu Sensacje XX Państwowych Jan Szramka, znanego z wielu wieku prowadzącym widza po filmów i seriali aktora Artura Żmijewskiego. meandrach psychiki Maliny i Spektakl Tadeusza Kijańskiego to kolejne budującym z filmów i obrazów wcielenie opowiadania, które najpierw zostało rekonstrukcję wydarzeń. Doktor zrealizowanie w postaci słuchowiska Teatru balansuje między profesjonalnym Polskiego Radia, następnie opublikowane przez chłodem Bogusława Wołoszańskiego i wydawnictwo Bellona jako książka wraz z płytą drapieżną dosadnością Kuby CD zawierającą spektakl radiowy. Wo j e w ó d z k i e g o. I t a k j a k w telewizyjnym show przerwą w 3 lutego br. zebrana w sali teatralnej premierowa kolejnych odsłonach wywiadu z publiczność była świadkiem wielkiego Maliną, jest występ na żywo wydarzenia artystycznego - przełożenia piosenkarki - w tej roli rewelacyjna Patrycja Zisch opowiadania na język sceny. Niestety, jak zwykle śpiewająca do specjalnie napisanej dla zabrakło miejsc dla wszystkich chętnych, łomiankowskiego spektaklu, pełnej emocji widzowie zajęli nie tylko miejsca siedzące, ale i muzyki Grzecha Piotrowskiego. parapety, a najwytrwalsi po prostu stali w wejściu. Brawuro zagrała Ewa Borowik. Rola Maliny Przed przedstawieniem miała miejsce miła pozwoliła jej zaprezentować wielkość swojego uroczystość. Sekretarz Gminy Beata Duch- warsztatu aktorskiego. Bogactwo z jakim zagrała Kosiorek i Burmistrz Łomianek, Tomasz Malinę mnożyła w widzach pytania o każdy gest, D ą b r o w s k i w r ę c z y l i b u k i e t y k w i a t ó w ruch czy wypowiadane słowo. Razem z przedstawicielom zarządu firmy Venture Doktorem pytaliśmy: czy to gra Maliny z Industries: Annie Wiech-Gołębiewskiej i psychoterapeutą, czy to szaleństwo, a może to Wojciech Stawskiemu. W krótkiej przemowie szaleństwo grane przez Malinę? Nie wiemy tego do końca, tak jak do końca nie dowiemy się, czy tytułowy Raj był naprawdę rajem a nie jego iluzją? Czy wyparcie przeszłości przez bohaterkę jest całkowite, czy tylko imitowane na potrzeby budowanie jej relacji z Doktorem? Bo i taka, miłosna, obustronna relacja - między lekarzem a pacjentką w tej sztuce się pojawia. Uchylając rąbka tajemnicy, spektakl pokazywał tajemnicę jeszcze większą i nawet finalna odpowiedź na podstawowe pytanie, co stało się na rajskiej wyspie, obudziło w widzach kolejne wątpliwości, na które będą musieli próbować uzyskać odpowiedź już sami. Szczególnym efektem osiągniętym przez reżysera było wprowadzenie dodatkowego planu tworzonego przez projekcje wideo. Zagrała w tym spektaklu publiczność, zagrały obrazy i animacje wspaniale zrealizowane przez Roberta Roykiewicza, zagrali w podwójny sposób aktorzy, na których skierowana była kamera. Kijański zatarł w spektaklu granicę między teatrem konwencjonalnym, w którym widz obserwuje całą postać aktora, a teatrem telewizji czy filmem, który operuje zbliżeniem, w którym aktor gra okiem. Reżyser postawił Burmistrz Dąbrowski podziękował przedsta- wicielom firmy za wsparcie finansowe Teatru Miejsce. Anna Wiech-Gołębiewska i Wojciech Stawski otrzymali także szczególny upominek od Tadeusza Kijańskiego i zespołu Teatru Miejsce: obraz pędzla reżysera i autora Raju. A potem zaczęło się przedstawienie... Wielowymiarowe, wieloplanowe, możliwe do zinterpretowania na co najmniej kilka sposobów. Zobaczyliśmy na scenie Adama Ferencego w roli Doktora - psychiatry / dziennikarza / detektywa / showmena i Ewę Borowik w roli Maliny pacjentki / aktorki / żony i kochanki. Niejednoznaczność postaci przeplatała się z niejednoznacznością narracji. Krzesła ustawione na scenie w terapeutycznym (pół)kręgu, w którym rządzi Doktor po mistrzowsku kreowany przez Ferencego, łączyły się z ustawionymi amfiteatralnie krzesłami publiczności. Zapraszam do terapeutycznego kręgu mówi Doktor (Ferency) niby do Maliny (Borowik), ale patrząc przy tym na widownię. Kilka minut wcześniej z kolei zapowiadał publiczności udział 14 lutego 2014 Nie jest to jednak wyłącznie sztuka o psychoanalizie, ani opowieść o tragicznym romansie. Spektakl jest także pytaniem o naszą relację z mediami, przede wszystkim telewizją. Przewrotnie sztuka rozpoczyna się od pokazania publiczności samej siebie Kamera telewizyjna i transmisja na wielkim ekranie pokazuje na żywo widzów siedzących na sali. To publiczność a nie aktorzy są pierwszymi i ukrytymi bohaterami spektaklu. Kijański drwi z powszechnej już dziś potrzeby bycia celebrytą, przenosząc widzów na scenę za pomocą kamery. A jednocześnie gorzko przypominając, że nie jesteśmy w stanie w obcowaniu ze sztuką dojrzeć czegoś więcej, niż własne odbicie (powtarzają się w sztuce słowa o pokazywaniu pięknych ludzi). Interpretowany w ten sposób Raj jest smutnym żartem ze współczesnego człowieka, sprzedającego swoją intymność mediom w poczuciu spełnienia i sukcesu. Malina na scenie udaje, że nie wie, że jest śledzona przez kamery i telewizyjną (teatralną) publiczność, a zarazem, przypomina Doktorowi, że ma po aktorsku wyostrzone zmysły na ukryty fałsz i sprawną, wytrenowaną pamięć. Tak jak współczesny niezwykle trudne zadania przez swoimi aktorami, każąc im grać zarówno dla widzów jak i dla kamery. Widzom zaś umożliwił zderzania sceny z ekranem, który powiększając twarze aktorów przypominał, że wzięta pod lupę rzeczywistość, może się znacznie różnić od oglądanych z dystansu pozorów. Braw, gratulacji i kwiatów dla reżysera i aktorów było tego dnia szczególnie wiele. Po przedstawieniu tradycyjnie już widzowie i twórcy teatru spotkali się gigantycznym poczęstunku, którego sponsorem była łomiankowska cukiernia Sweet Home i mecenas spektaklu firma Venture Industries. Rozmowy o przedstawieniu trwały do później nocy 11

12 SPORT RajSport Cup 2014 Na początku roku w hali Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach odbył się cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży RajSport Cup artnerem przy organizacji turnieju była firma RajSport z Sieradza, dystrybutor sprzętu sportowego. W pierwszej imprezie rywalizowali Pchłopcy urodzeni w 1999 roku. Bezkonkurencyjny okazał się Klub Sportowy Łomianki, który nie doznał żadnej porażki w całych zawodach, a trenerzy wszystkich zespołów jednogłośnie przyznali naszym zawodnikom nagrody indywidualne. Najlepszym bramkarzem został Jakub Stefaniak, a zawodnikiem Adrian Granoszewski. Drugie miejsce zajął zespół LKS Chlebnia, a na najniższym stopniu podium stanęli zawodnicy warszawskiej Olimpii. Klub w którym zaczynał Robert Lewandowski, czyli Varsovia uplasował się na piątym miejscu. Dwa tygodnie później grali chłopcy z rocznika Rywalizacja była bardzo zacięta i nawet w ostatniej kolejce pięć zespołów miało szansę na ostateczną wygraną. Zwycięzcą okazał się zespół Orłów Zielonka. Zespół Klubu Sportowego Łomianki zajął ostatecznie 5 miejsce, a do podium zabrakło naprawdę niewiele. Jak w każdym z cyklu turniejów najlepsze zespoły zostały nagrodzone pucharami i medalami, a najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki. W ostatnim z cyklu imprez do rywalizacji stanęli najmłodsi zawodnicy, a więc chłopcy urodzeni w 2003 roku. Po raz drugi bezkonkurencyjny okazał się Klub Sportowy Łomianki, wygrywając wszystkie spotkania i zgarniając jedną nagrodę indywidualną. Najlepszym zawodnikiem został Jan Słowiński. Halowe turnieje dla dzieci i młodzieży rozgrywane na początku roku na stałe wpisały się w kalendarz sportowy na Mazowszu. Od 6 lat trenerzy różnych zespołów chwalą organizację oraz poziom sportowy turniejów w Łomiankach. Postaramy się, aby za rok było podobnie i żeby po raz kolejny do Łomianek zawitało wielu młodych zawodników, sympatyków piłki nożnej. To świetna promocja naszego miasta i sportu. Sukcesy KS Szermierz Aktualnie w Łomiankach mieszkają i trenują dwie zawodniczki z Kostaryki: Dirley Ypes i Andrea Campos. Pod okiem trenera Jerzego Konczalskiego wraz z zawodnikami Klubu Sportowego Szermierz Łomianki przygotowywują się do tegorocznych zawodów w Pucharze Świata. Mimo młodego wieku obydwie mają już na swoim koncie światowe sukcesy. Dirley zdobyła złoty medal w szpadzie podczas X Igrzysk Ameryki Środkowej w Kostaryce w 2013 r. (indywidualnie i drużynowo), Andrea w drużynie. W Łomiankach trenują z zawodniczkami i zawodnikami z KS Szermierz, co jest z korzyścią dla obu stron. Pobyt finansuje Komitet Olimpijski, który jest zadowolony z postępów, jakie robią zawodniczki podczas pobytu w Łomiankach. 12

13 POZNAJ NASZYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Kaczka pieczona luzowana najlepsza w mieście Najstarsze potrawy, które dziś uznajemy za tradycyjnie polskie, znane są głównie z przepisów autorów XIX-wiecznych książek kucharskich. Właściciele Wiejskiej Chaty w swoim menu mają i rosół, i kaczkę pieczoną, i gicz cielęcą. W towarzystwie Burmistrza Łomianek, Tomasza Dąbrowskiego odwiedzamy właścicieli łomiankowskich firm, którzy dzielą się z nami swoją historią. Doceniamy firmy i ludzi, których działalność wpisuje się na karty historii naszej lokalnej społeczności. ożena i Cezary Pisarek związani są z Wiejską Chatą od 16 lat. W Burakowie, przy Poniatowskiego 4, w miejscu którym przez wiele Blat funkcjonowała restauracja Wrzos, podjęli się oni niełatwego zadania kontynuowania tradycji swoich poprzedników. I trzeba przyznać, że zasługują na słowa uznania. Wnętrza restauracji utrzymane zostały w starym stylu. Zabytkowe meble, naturalna, kamienna podłoga oraz lustra, przepiękne, kryształowe żyrandole i świece tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca. W chłodne wieczory zjeść smacznie można przy kominku. Gdy zrobi się ciepło - w altance w ogródku. Dobrze znane dania szef kuchni doprowadził do perfekcji. Nie da się opisać żadnymi słowami, jak smakuje zapiekana golonka, gulasz z polędwicy wołowej na placku ziemniaczanym czy nasza tytułowa kaczka pieczona luzowana. Kaczka, która najpierw jest marynowana przez 24 godziny w solance, następnie gotowana, luzowana i na koniec pieczona. A jak serwowana! Z wiśniami i pieczonymi ziemniaczkami. Mniam! Mistrzostwo w każdym calu! Gościom wyjątkowo dbającym o linię polecilibyśmy (sprawdzonego!) pstrąga gotowanego w jarzynach i gotowaną pierś z kurczaka. Dla fanów klusków i pierogów - własnoręcznie, na miejscu lepione pierożki z kapustą i grzybami. Własnoręcznie są tu przygotowywane także wędliny i kiełbasy. Klientów na świeżą szynkę czy baleron uwędzonych w małym piecu i według starych, sprawdzonych receptur przybywa. Taki talerz wędlin zamówić można oczywiście w restauracji na miejscu lub zabrać na wynos do domu. W Wiejskiej Chacie potrafią zadowolić nawet najbardziej wybredne podniebienie. To idealne miejsce na spotkanie z przyjaciółmi, niedzielny obiad z rodziną czy romantyczną kolację przy świecach. 14 lutego

14 REKLAMA MOSKITIERY, ŻALUZJE ROLETKI dzień-noc, ROLETY RZYMSKIE GABINET KOSMETYCZNY BELLA Perfekcyjny lifting bezinwazyjny Redukcja zmarszczek, modelowanie twarzy i sylwetki Indywidualne zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało przy użyciu najwyższej jakości preparatów: Bioline, Olos, DiBi, Organic Series. Makijaż dzienny i okolicznościowy, zagęszczanie rzęs, przekłuwanie uszu. Układanie i Sprzedaż KOSTKI BRUKOWEJ TRANSPORT HDS Usługi KOPARKO-ŁADOWARKĄ Wynajem SPRZĘTU BUDOWLANEGO ul. Rolnicza 173, Kiełpin (przy Kwiaciarni) tel

15 meble wszystkich pokoleń Tel , Salon meblowy Łomianki, ul. Warszawska 41 (I piętro) pon. - pt sob REKLAMA RATY 0% Rzeczoznawca Majątkowy Mirosława Chęć upr. zawodowe nr 5053 tel.kom.: DREWNO KOMINKOWE od 120 zł za m/p ul. Warszawska 9, Łomianki (vis a vis Biedronki) 14 lutego

16 REKLAMA ) ) ) ) NOWOCZESNA STOMATOLOGIA w pełnym zakresie: IMPLANTY - wszystkie sprawdzone systemy implantologiczne dostępne na polskim rynku perfekcyjna odbudowa zębów uszkodzonych, utraconych lub całkowicie zniszczonych wybielanie zębów ortodoncja ul. Majowa 28A tel / kom KREDYTY ] na oświadczenie do zł ] dla emerytów, rencistów ] umowa o pracę, zlecenie, kontrakt ] działalność gospodarcza, rolnicy ] dla firm bez zaświadczeń z ZUS i US ] rolnicy bez zaświadczeń z KRUSu ] osoby z komornikami nie dzwonić Kontakt z doradcą: STOMATOLOGIA lchirurgia i RTG lprotetyka i IMPLANTY lstomatologia ZACHOWAWCZA lortodoncja lstomatologia DZIECIĘCA ul. Rolnicza 421, Dziekanów Polski

17 REKLAMA GAZOWE - HYDRAULICZNE =JUNKERS, VIESMANN, inne =Instalacje wodn-kan. =Instalacje C.O. - kotłownie =Naprawy, montaż =Wiercenie studni wodnych =Przyłącza gazowe A-Z tel = Instalacje gazowe od A do Z =W każdej technologii =Szamba betonowe szczelne =Doradztwo techniczne - projekty =Wydawanie zaświadczeń =Pomiary szczelności inst. gaz. Godlewski Ryszard, Łomianki ul. Rolnicza 406 ZAPROJEKTUJEMY, WYKONAMY, ZAMONTUJEMY umeble KUCHENNE uszafy GARDEROBY umeble ŁAZIENKOWE unietypowe ZABUDOWY Dla mieszkańców Łomianek i okolic bezpłatny pomiar i konsultacja projektanta rok zał VMEBLE BEZPOŚREDNI PRODUCENT MEBLI NA ZAMÓWIENIE Meble na miarę... Twoich marzeń DLA PIERWSZYCH 10 KLIENTÓW 10% RABATU! Zapraszamy na nasze ekspozycje: ul.11 Listopada 65, Łomianki/Buraków (obok HALI PRODUKCYJNEJ/STOLARNI) Pon.-Pt. godz / Sob. godz ul. Białołęcka 224, Warszawa Istnieje możliwość telefonicznego umówienia się w innych, dogodnych dla klientów godzinach. Tel lutego

18 OGŁOSZENIA DROBNE Szukam pracy c ] Kobieta silna i cierpliwa do opieki na nad chorą. ] Komputery naprawa, usługi informatyczne ] Dom 120 m² na działce 453 m² i działka budowlana ] Uczciwa Ukraina szuka pracy: sprzątanie, prasowanie, Całodobowa z zamieszkaniem/głównie pomoc nocą m² w Łomiankach tel mycie okien. Referencje. Tel Tel ] Hydrauliczne gazowe od A do Z. Przyłącza, studnie ] Działkę z planem zabudowy nad J. Roś k/pisza ] Odpowiedzialna i sympatyczna opiekunka do dzieci ] Firma ogrodnicza BAŚNIOWE OGRODY BODZIA wodne. Ł-ki. Tel z wieloletnim doświadczeniem podejmie pracę. zatrudni pracowników tel ] Wywóz nieczystości płynnych. Zawieranie umów. ] Segment bliźniaka 120/400 m kw. w Dziekanowie Również pranie,prasowanie i gotowanie. ] Do sprzątania domu 3x w tygodniu, okolice Faktury. Przepychanie kanalizacji. Tel Leśnym, tel Tel , Łomianki i okolice. Łomianek, mile widziane prawo jazdy, ] Salon Anett zaprasza, ul. Fabryczna 33, Łomianki, ] Kasjer sprzedawca, sprzątanie, opieka nad dziećmi, ] Zatrudnimy handlowca do działu M2M. Kontakt: tel Do wynajęcia c krawcowa, kobieta 30 lat , ] Hydrauliczne, gazownicze tel ] Wynajmę mieszkanie 45m² ul. Rolnicza, 6000 zł ] Zatrudnię asystentkę stomatologiczną, Łomianki, tel. ] Cyklinowanie, lakierowanie, układanie podłóg opłaty licznikowe telef ] Ferie: opieka całodobowa nad dzieckiem, , , (22) ] Do wynajęcia pokój dobre warunki doświadczona nauczycielka ] Zatrudnię mężczyznę do lakierni proszkowej do ] Studentka medycyny przygotuje do części ] Lokal prod-mag. o powierzchni 150 m² w ] Opieka i pomoc w odrabianiu lekcji regeneracji felg. Praca w Czosnowie matematyczno-przyrodniczej testu gimnazjalnego Łomiankach ] Sprzątanie, mycie okien, gotowanie pierogów tel. ] Panią do prowadzenia domu w Dąbrowie Leśnej ] Do wynajęcia domek dwa pokoje, kuchnia, łazienka Tel ] Pedicure, manicure (hybryda, żel, akryl) , ] Chętnie sprzątnę, uprasuje, ugotuje, wtorek, czwartek ] Przyjmę uczennicę na fryzjerkę młodocianą. Salon również dojazd do domu klienta. ] Wynajmę od marca domek wolnostojący w centrum jak babcia Anett Łomianki ul. Fabryczna33, ] Schody, balustrady Łomianek pokój, kuchnia, łazienka ] Chętnie odbiorę dzieci z przedszkola, szkoły po ] Przyjmę do pracy w Punkcie Przedszkolnym w ] Wykonuję wszystkie prace wykończeniowe i ] Wynajmę lokal 56 i 36 m² pod każdą działalność tel. południu Łomiankach wychowawcę-nauczyciela, pół etatu na budowlane ] Kobieta 45l, wykształcenie średnie, doświadczenie w zastępstwo. Kontakt ] Remonty malowanie, szpachlowanie, ocieplenia ] Wynajmę pokój tel pracy biurowej, obsługa programów Subjekt Wf-Mag, ] Zatrudnię pracownika biurowego do działu poddaszy tel , ] Wynajmę pokój , ale nie wykluczam innych ofert tel sprzedaży w Łomiankach. tel ] Naprawa pralek ] Pokój do wynajęcia tel ] Sprzątanie, mycie okien, prasowanie, pomoc do ] Do pracy z osobami niepełnosprawnymi zatrudnimy ] Malowanie A-Z, remonty, zima 25% taniej. ] Domek (60m kw.) 2 pok., kuchnia, łaz. w Dąbrowie kuchni i ogródka tel instruktora z wykszt. Profilowym i predyspozycjami Tel Referencje. przy Wiślanej. Tel , ] Sprzątanie poniedz. - wtorek referencje do pracy terapeutycznej z wykorzystaniem muzyki i ] Masaż relaksacyjny, odchudzający, drenaż ] Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, Łomianki dramy. Praca na cały etat. DPS w Sadowej Dąbrowa Zach. Tel , ] Złota rączka, kat. B i C, doświadczenie w pracy w Tel ] Cyklinowanie, lakierowanie podłóg , ] Pokój do wynajęcia , zaopatrzeniu, jako konserwator. Ref ] Kierowca magazynier - mile widziane własne auto ] Mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Możliwość ] Jako kierowca kategorii B+C oraz jako mechanik CV + list motywacyjny mejlem: ] Metaloplastyka, balustrady, renowacje żyrandoli, parkowania na podwórku. Opał własny samochodowy ] Firma zatrudni pracownika do sekretariatu firmy. usługi ślusarskie, ] Mieszkanie umeblowane, pokój, kuchnia, łazienka, ] Szukam pracy fizycznej dorywczo na terenie Miejsce pracy Łomianki. CV proszę o przesłanie na ] Hydraulika, domy, kotłownie tel , spokojna okolica, tel Łomianek lub na stałe tel adres z dopiskiem Sekretariat ] Dom wolnostojący mieszkanie 60 m², garaż, wiata, ] Pomogę w prowadzeniu domu. Jestem uczciwa, ] Zatrudnię osobę do prac domowych w godzinach ] Masz problemy z techniką w domu, ogrodzie, blisko Markpolu. Tel odpowiedzialna i dokładna. Doświadczenie, rannych na pół etatu tel samochodzie? Zadzwoń. Janusz Złota Rączka ] Kawalerka 27 m² umeblowana, kuchnia, łazienka referencje. Tel ] Szukam opiekunki do dziecka 3,5 roku, praca przyjedzie, naprawi, doradzi. tel oddzielne wejście, w Łomiankach tel ] Pomogę w opiece starszej osoby. Tel dorywcza (w czasie choroby). tel ] Złota rączka awarie, naprawy domowe ] Pokoje dla panów ] Mam 60 l, prawo jazdy BC, jestem na rencie. Może ] Młodego, kreatywnego studenta grafiki ] Do wynajęcia 38 m² lokal biurowo-handlowy, ul. być ochrona komputerowej zatrudni firma reklamowa z Łomianek. ] Elektryk Anteny TV SAT Domofony. Tel Warszawska 93 tel ] Młody zdrowy mężczyzna, chętny do pracy w gosp. tel ] Remonty A-Z, glazura, tapeta, gipsy, malowanie ] Mieszkanie 2 pok., kawalerka lub pokój z aneksem rolnym, ogrodniczym, różne inne prace remontowe, a ] Dystrybucja produktów dla zdrowia i urody kuchennym: samodzielne, umeblowane, ogrzane. tel. także jako konserwator. Oczekuję powyżej 15 zł za Atrakcyjny system wynagradzania i prowizji. ] Ogrodnik pełny zakres godz. Tel ] Odśnieżanie ] Pokoje do wynajęcia tel , ] Sprzątanie biur, domów lub inne propozycje. ] Firma transportowa z siedzibą w Łomiankach ] Cięcie drzew z wywozem ] Do wynajęcia pokój, kuchnia, łazienka w domku Tel poszukuje kierowcy kat. C+E. Praca na terenie całej ] Biuro księgowe Łomianki jednorodzinnym, oddzielne wejście ] Sprzątanie mieszkań w tygodniu od 17.00, w soboty Polski z przewagą kursów lokalnych. Prosimy o ] Remonty, glazura, malowanie, panele ] Wynajmę lokal prod. - mag. o pow. 150 m² w cały dzień przesyłanie ofert na adres: ] Hydrauliczne , Łomiankach ] Sprzątanie domów duża praktyka, bardzo ] Firma cukiernicza w Łomiankach zatrudni ] Remonty A-Z, wykończenia, ogrodzenia ] Mam do wynajęcia domek wolnostojący o pow. 50m², dokładnie, uczciwie, solidnie pracowników do produkcji. ] Inż. budownictwa kosztorysowanie robót dwa pokoje, kuchnia i łazienka , ] Piorę, sprzątam i gotuje oraz się dzieckiem opiekuje. Tel , budowlanych, przygot., nadzór i rozliczenie budowy Doświadczenie ] Praca dodatkowa. Kontakt osobisty. Dzwoń pod nr Tel ] Wynajmę pokój, wszystkie media wliczone w cenę ] Chętnie zaopiekuję się starszą osobą lub dzieckiem, ] Studio graficzne zł, tel lub posprzątam, 3x w tygodniu, doświadczenie, ] Handlowiec mobilny z własnym autem ] Usługi księgowe w pełnym zakresie ] Mieszkanie, biuro, magazyn, pracownia, parking, ul. tel ] Firma poszukuje pracownika fizycznego do pracy Warszawska tel ] Odbiorę dziecko ze szkoły lub przedszkola i przy szkle, wymagane doświadczenie, zakład Korepetycje / Nauka c ] Pomieszczenie garażowe, 45m², Łomianki przypilnuję do powrotu rodziców znajduje się w Łomiankach. Kontakt tel ] Matematyka: licea, gimnazja podstawowe tel ] Sprzątanie, mycie okien, prasowanie ] Firma poszukuje pracownika fizycznego do pracy ] Mieszkanie, 40m², umeblowane tel ] Dorywczo przyjmę pracę fizyczną. Łomianki. przy szkle, wymagane doświadczenie, zakład ] Angielski od podstawówki do matury. 35 zł/godzina ] Pokój do wynajęcia tel tel znajduje się w Łomiankach. tel zegarowa tel ] Do wynajęcia dom z ogrodem w centrum Łomianek, ] Przyjmę każdą pracę fizyczną. Kontakt ] Matematyka korepetycje, egzaminator gimnazjalny tel , ] Zaopiekuję się osobą starszą, chorą, niepełno- Różne c tel ] Wynajmę pół domu lub pokoje , sprawną. Pracowałam w służbie zdrowia, posiadam ] Nowo otwarty sklep z pieczywem Grzybek w ] J. Niemiecki. Ciekawe i skuteczne zajęcia. wynajmę garaż referencje. Podejmę pracę o zaraz. Tel Łomiankach, Warszawska 99. Zapraszamy Indywidualne podejście. Tel ] Dom 175m² w Dziekanowie Pol zł/m ] 57-letni Złota Rączka, prawo jazdy kat. B, komputer ] Pisarz poszukuje wydawnictwa, nawiąże także ] Matematyka (szk. podst., gimnazjum, liceum). Ł-ki i tel zadba o Twój dom, posesję. tel współpracę dziennikarską z czasopismem okolice, tel ] Mieszkanie 2 pok. 40 m kw. Metro Młociny. ] Zaopiekuję się osobą straszą tel ] Jęz. Obce (ang., niem., franc, ros., bałorus.) Dojeżdżam Tel ] Młoda z dośw. podejmie prasowanie w Łomiankach ] Zamienię Chevrolet Camaro Cabrio RS 2011 full do ucznia. Uczę b. łatwo i szybko. Tel ] Dom do wynajęcia Łomianki Dziekanów. Tel zł/h. tel opcja na działkę w Łomiankach ] Chemia , ] Szukam pracy w charakterze sprzedawca magazynier. tel ] Korepetycje z matematyki każdy poziom ] Wynajmę pokój z osobną łazienką. tel Rozpatrzę każde oferty. Tel ] Oddam bardzo dobrą nianię w dobre ręce ] Bezpośrednio pomieszczenia magazynowe / ] Szukam pracy jako mechanik lub jako kierowca. Tel. Tel ] Angielski- wszystkie poziomy, FCE, CAE, matura i produkcyjne 334 m2. tel inne. Business English, tel ] Pokój do wynajęcia w Łomiankach. tel ] Podejmę się sprzątania i odświeżania dywanów i Usługi c ] Polski ] Kwatery pracownicze Łomianki, Kołłątaja 1 wykładzin tapicerek i aut osobowych itp. oraz ] Projektowanie stron i sklepów internetowych ] Niemiecki (kuchnia, łazienki, parking, doba 27 zł) drobnych prac porządkowych! Dogłębne czyszczenie ] Polski, dysleksja, dysgrafia, szk. podst.. matura. tel dywanów. Tel ] Glazurnictwo, remonty, osobiście , Tel ] Księgowa z dośw. szuka pracy Tel ] Rosyjski - wszystkie poziomy, doktorant filologii Lekarze c ] Pomoc domowa - sprzątanie z doświadczeniem, ] Odśnieżanie dachów, posesji, usuwanie sopli, faktury rosyjskiej UW ] Pediatra Anna Matusiak. Wizyty domowe VAT ] Fortepian ciekawie. Serdecznie zapraszam ] Sprzątanie biur, domów, mieszkań ] Ogrodnicze usługi, projektowanie, zakładanie, ] Kardiochirurg, EKG. dr n. med. Jan Herburt-Heybowicz, ] Prawniczka na emeryturze podejmie pracę w pielęgnacja ] ANGIELSKI dla dzieci i młodzieży. Własne materiały. ul. Szkolna 6, tel kancelarii lub poprowadzi biuro. tel ] Salon Fryzjersko-Kosmetyczny ANETT zaprasza Przygotowanie do PET, FCE i CAE oraz MATURY. Z ] Laryngolodzy dr Lidia i Ryszard Mikołajewscy, Ł-ki, ] Technik, średnie wykszt., prawo jazdy kat. B. Panie i Panów na Walentynki 14-go lutego. Dla dojazdem. Tel ul. Fiołka 11, tel , tel klientów prezent gratis. Łomianki ul. Fabryczna 33, ] Chętnie po sprzątam mieszkanie również po tel Sprzedam c ] Dr psychologii. Tel remoncie, umyję okna, poprasuję. tel ] Obsługa IT firm, pogotowie komputerowe ] Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną w ] Internista, choroby płuc doc. J.Domagala-Kulawik ] Kobieta po 30. szuka dodatkowej pracy 2 x w tyg Łomiankach, ul. Rolnicza o pow. 1300m², ogrodzona, , Warszawska 71a Może być sprzątanie. tel ] Naprawa maszyn do szycia (022) prąd, cena 550 tysięcy. Tel ] Laryngolog. Łomianki, ul. Baczyńskiego 26 m. 8. ] Malowanie budynków i elewacji. Renowacja. ] Sprzedam działkę budowlaną: 1075m², 870m² tel. Tel Dam pracę c Gwarancja. Tel ] Stomatolog Krzysztof Trybicki Łomianki, Kołłątaja ] Poszukuję pilnie osoby do pracy w dziale sprzedaży ] Ocieplenia, elewacje budynków. Gwarancja ] Działki budowlane 668m² z domem, 1040m², 1, tel protetyka, chirurgia, leczenie do firmy na terenie Łomianek. Wymagania dobra tel m² tel , ] Laryngolog-Alergolog dr B. Szafrańska, ul. Jedności znajomość programu sprzedaży WF-Mag. Mile ] Hydroizolacje, izolacje antywodne fundamentów, ] Brykiet opałowy 580 tona, jaja wolny wybieg Robotniczej 15, tel widziana znajomość branży artykuły biurowe. CV piwnic, tarasów, balkonów itp. Gwarancja. Tel ] Chirurg (dla dorosłych i dzieci) dr n. med. T. tylko na ] Brykiet dębowy , Szafrański, ul. Jedności Robotniczej 15, ] Zatrudnię inżyniera elektronika ] Odśnieżanie. Tanio. Tel ] Sprzedam dom tel Wydawca: KMŁ Sp. z o.o. / Redaktor naczelna: Joanna Zielke / Zdjęcia: Redakcja, Internet. Kontakt z redakcją: Łomianki, ul. Staszica 2, tel , / Ogłoszenia i reklamy: Redakcja pozostawia sobie prawo nadawania tytułów, śródtytułów i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Publikacja materiałów niezamówionych do wyłącznej dyspozycji redakcji.

19 REKLAMA Informator <Straż Pożarna 998, Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Wiejska 12a, tel <Policja 997, Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, tel <Straż Miejska, ul. Warszawska 87, <Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 7, tel <Pogotowie gazowe 992 <Komunikacja Miejska Łomianki, ul. Rolnicza 248, , <Filia Wydziału Komunikacji, ul. Warszawska 73, <ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o., ul. Rolnicza 244, <Zakład Energetyczny, ul. Kolejowa 123, tel <Pogotowie energetyczne 991, <Awarie oświetlenia ulicznego <Awarie sygnalizacji świetlnej <Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, Urzędy pocztowe <Łomianki, ul. Warszawska 258 (pon.-pt , sob ), , <Dąbrowa, ul. Kwiatowa 12 (pon.-pt ), <Kiełpin, ul. Warszawska 402 (pon.-pt ), Zdrowie <Pogotowie ratunkowe, 999 <Nocna i świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska: Szpital Bielański, <Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym, Izba przyjęć 24h, <Przychodnia Rejonowa, ul. Szpitalna 6, (pon.-pt ), <NZOZ Łomianki, ul. Warszawska 31, (pon.-pt ), <NZOZ Hilary MED - okulistyka, ul. Warszawska 67, (pon.-pt ), <Centrum Medyczne RoyalMed, ul. Wiślana 36, tel , <Gminny Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych, Szpitalna 7, Instytucje kulturalne <Biblioteka Publiczna, ul. Wiejska 12a, <Dom Kultury, ul. Wiejska 12a, , <ICDS, ul. Staszica 2, , DREWNO KOMINKOWE Transport na terenach gmin Łomianki i Czosnów gratis!!! Pieńków (trasa gdańska) obok sttacji BP GABINET STOMATOLOGICZNY Łomianki ul. Warszawska 98 lok. 6 tel , kom czynny: pon-pt Stomatologia zachowawcza i kosmetyczna Protetyka i chirurgia Zapraszamy dzieci i dorosłych! Od stycznia na stronie w zakładce PGE KOMUNIKATY znajdą Państwo aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych w Łomiankach. Zachęcamy do zaglądania na tę stronę każdego dnia! POWRÓT DO ZDROWIA MASAŻ STÓP - ZABIEGI i NAUCZANIE WIELOPOZIOMOWE RÓWNOWAŻENIE ORGANIZMU tel GABINET - ul. Rolnicza 17, Łomianki Przychodnia powstająca w Sowiej Woli poszukuje do współpracy lekarza internistę i pediatrę. Lokal na aptekę do wynajęcia. Tel lutego

20 Zima w mieście n Szkoła Podstawowa w Sadowej, ul. Strzelecka 35 nbiblioteka Publiczna lutego br., od poniedziałku do piątku, w godz zajęcia dla dzieci w wieku 5-10 lat, we wtorki i czwartki w godz rekreacyjno sportowe Zawodowcy, czyli o zawodach zwykłych, niezwykłych, zapomnianych i magicznych nszkoła Podstawowa w Łomiankach, ul. Warszawska W magicznym starym kinie lutego br., od poniedziałku do piątku, w godz zajęcia Jak zostać łowcą kosmitów w kilku prostych krokach Abara-Kabara no, jakoś tak! Czyli odrobina magii w bibliotece rekreacyjno-sportowo-opiekuńcze. Warsztaty są bezpłatne, ale obowiązują zapisy: tel lub nzespół Szkół w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa lutego br., od poniedziałku do piątku, w godz zajęcia rekreacyjno-opiekuńcze; npływalnia ICDS lutego br., od poniedziałku do piątku, w godz lutego br. w godzinach bezpłatne wejścia dla uczniów z zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów klas IV-VI Szkoły terenu Gminy, a w godzinach promocyjne ceny wejścia dla Podstawowej i I-III Gimnazjum. uczniów z terenu Gminy (2 zł za 45 minut) za okazaniem legitymacji szkolnej. ndom Kultury, ul. Wiejska 12a Dwie grupy wiekowe: młodsza 5-8 lat i starsza 9-13 lat. ncentrum boksu LEONIDAS ul. Staszica 2 - budynek ICDS, I piętro Zapraszamy na filmy oraz kreatywne warsztaty plastyczne i taneczne. ZAJĘCIA ZA DARMO! Seanse i warsztaty będą trwały od dla dzieci i młodzieży wtorek, czwartek, sobota Młodzież (od 13 lat) zapraszamy na warsztaty multimedialne: poniedziałek, środa, piątek lutego w godz i metamorfoza - dla dorosłych multimedialna od poniedziałku do piątku , (warsztaty multimedialne w nowej pracowni graficznej DKŁ) sobota lutego godz tworzenie filmu animowanego (dwudniowe warsztaty prowadzone rzez Magdalenę Bryll) ngminne lodowiska: - boisko przy ICDS Wstęp wolny! - plac zabaw przy ul. Akacjowej w Dąbrowie Na wszystkie warsztaty obowiązują zapisy (osobiście lub telefonicznie) WSTĘP BEZPŁATNY! Szczegółowy program będzie dostępny na r.

FERIEF W MIEŚCIE. 8 marca. Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Łomianek

FERIEF W MIEŚCIE. 8 marca. Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Łomianek Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 nr 45 28.02.2014 r. FERIEF IE W MIEŚCIE 8 marca Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i uśmiechu. Tomasz Dąbrowski,

Bardziej szczegółowo

FERIE W MIEŚCIE DOPIERO ZA 2 TYGODNIE, ALE NA LODOWISKA ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ

FERIE W MIEŚCIE DOPIERO ZA 2 TYGODNIE, ALE NA LODOWISKA ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 nr 43 31.01.2014 r. FERIE W MIEŚCIE DOPIERO ZA 2 TYGODNIE, ALE NA LODOWISKA ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ Gmina pozyskała kolejne dofinansowanie z Funduszu Spójności Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

Linia ŁZ połączyła Dąbrowę z Warszawą

Linia ŁZ połączyła Dąbrowę z Warszawą Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 nr 42 10.01.2014 r. Linia ŁZ połączyła Dąbrowę z Warszawą Co dalej z budżetem Gminy? Regionalna Izba Obrachunkowa na TAK, Rada Miejska na NIE WYDARZENIA Co dalej z budżetem

Bardziej szczegółowo

rozpoczęty! str. 4 Odbiór śmieci

rozpoczęty! str. 4 Odbiór śmieci Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 30 05.07.2013 r. Odbiór śmieci rozpoczęty! str. 4 Następny numer naszego dwutygodnika wyjątkowo ukaże się... za 3 tygodnie. Numer

Bardziej szczegółowo

Kajaki Żaglówki Wakeboard

Kajaki Żaglówki Wakeboard Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 31 26.07.2013 r. Kajaki Żaglówki Wakeboard Jezioro Dziekanowskie ożyło str. 12 Harmonogram wywozu śmieci na sierpień 2013 str.

Bardziej szczegółowo

Lato w pełni, Inwestycje w pełni

Lato w pełni, Inwestycje w pełni ISSN 2084-9966 Egzemplarz bezpłatny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 32 09.08.2013 r. Lato w pełni, Inwestycje w pełni Harmonogram wywozu śmieci na sierpień 2013 str. 4-5 www.lomianki.pl WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami...

Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami... Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 38 08.11.2013 r. Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami... www.lomianki.pl AKTUALNOŚCI Z wypracowanego

Bardziej szczegółowo

Niebezpiecznie przy automatach

Niebezpiecznie przy automatach cena 1 zł (w tym 8% VAT) 20 marca 2015 Nr 214 ISNN 1897 2586 nakład 1400 egz. e mail: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl Zaśpiewali dla pięknych pań Do tej pory znaliśmy ich tylko z wypowiedzi na sesjach

Bardziej szczegółowo

Pośród najważniejszych wydarzeń w naszym regionie, jakie miały miejsce w maju tego roku, z pewnością

Pośród najważniejszych wydarzeń w naszym regionie, jakie miały miejsce w maju tego roku, z pewnością 5 170 9 Z PRACY BURMISTRZA Pośród najważniejszych wydarzeń w naszym regionie, jakie miały miejsce w maju tego roku, z pewnością wymienić trzeba uroczystości związane z 50-leciem Kampinoskiego Parku Narodowego.

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5 Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (305) czerwiec 2014 bezpłatne pismo informacyjne DNI SWARZĘDZA 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

gminne Złoto i srebro dla naszych curlerów Spotkania z obcokrajowcami w szkołach w numerze DWUTYGODNIK GMINY PAWŁOWICE (464)

gminne Złoto i srebro dla naszych curlerów Spotkania z obcokrajowcami w szkołach w numerze DWUTYGODNIK GMINY PAWŁOWICE (464) R gminne DWUTYGODNIK GMINY PAWŁOWICE w numerze str. 2 TEMAT NUMERU Dzień Kobiet na wesoło - panie świętują strona 12 NR 5 (464) GOLASOWICE JARZĄBKOWICE KRZYŻOWICE PAWŁOWICE PIELGRZYMOWICE PNIÓWEK WARSZOWICE

Bardziej szczegółowo

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie Miesięcznik 4 Mężczyźni zakładają firmy informacyjno-publicystyczny 16 Gospel jednak w Gniewie 22 W zamku praca wre Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł Szlakiem ginących zawodów Niezwykła wyprawa

Bardziej szczegółowo

Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10

Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10 luty 2010 nr 2 (152) Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10 Z ŻYCIA GMINY W numerze Obradowała Rada Gminy Izabelin 2-3 Publiczna dyskusja nad koncepcją zagospodarowania działki po przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku!

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku! nr 1/2 /201 3 lu ty Egz zemp plar larz zb ezp łat ny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA: Spotkania z Mieszkańcami Możliwy kompromis w sprawie ekranów SAMORZĄD: Pożegnaliśmy radną Barbarę Wiśniewską Przygotowania

Bardziej szczegółowo

Prawdziwy reprezentant

Prawdziwy reprezentant Nr 2(194) I 23 stycznia 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 Prawdziwy reprezentant Zdążyć przed ptakami Pierwszym etapem prac przy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Pruszkowa zaczynali

Mieszkańcy Pruszkowa zaczynali 4 KWIETNIA 2014 (NR 256) Nakład kontrolowany: 35 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Centrum kultury coraz bliżej Pruszków chce w czerwcu ruszyć z budową Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Bardziej szczegółowo

Nie dopłacą nam do karty

Nie dopłacą nam do karty Autoryzowany dealer VW 13 GRUDNIA 2013 (NR 242) Warszawa, Al. Katowicka 83 tel. 22 729 87 77 WWW.WPR24.PL Nakład kontrolowany: 35 000 egz. www.krotoskicichy.com ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Nie

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

Do szkoły czas! WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ. www.przepisnakompot.pl 46 863-21-68. W NUMERZE Pamiętajmy o śmieciach str.

Do szkoły czas! WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ. www.przepisnakompot.pl 46 863-21-68. W NUMERZE Pamiętajmy o śmieciach str. WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 35 (1148) 3.09.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Do szkoły czas! FOT.

Bardziej szczegółowo

Znów utrudnienia na kolei

Znów utrudnienia na kolei PIĄTEK 10 LUTEGO 2012 (nr 154) WWW.WPR24.PL, PIASTÓW, RASZYN, PODKOWA LEŚNA, MICHAŁOWICE, BRWINÓW, JAKTORÓW, JANKI, GRODZISK MAZ., BARANÓW, ŻABIA WOLA, MILANÓWEK, NADARZYN, OTRĘBUSY, NOWA WIEŚ WPR Targi

Bardziej szczegółowo

Deweloper wygrał w sądzie, gmina musiała zapłacić

Deweloper wygrał w sądzie, gmina musiała zapłacić GÓRA KALWARIA ul. Wojska Polskiego 3 tel./fax (22) 727 23 23 ul. Kalwaryjska 8 tel./fax (22) 72 72 333 KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE BUDÓW www.ar-sklad.com.pl tygodnik BEZPŁATNy NR 19 (426) 23 maja 2013 Deweloper

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Dmuchanie na zimne. Ciechanów sportem młodzieżowym stoi

Dmuchanie na zimne. Ciechanów sportem młodzieżowym stoi ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 2/213 LUTY 2010 W numerze: Ciężka zima dla Urzędu Miasta i PUK Radni uchwalili rozszerzenie strefy płatnego parkowania Co dalej z ciechanowskimi targowiskami?

Bardziej szczegółowo