Gdyznajdąsiępieniądze, będzieteżiobwodnica

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdyznajdąsiępieniądze, będzieteżiobwodnica"

Transkrypt

1 Twoja facebook.com/naszemiastopl bezpłatna gazeta NOWY SĄCZ nowysacz.naszemiasto.pl czwartek, 20 grudnia 2012 a 1 Czwartek, 20 grudnia 2012 Rok I Nr 27 (27) nowysacz.naszemiasto.pl facebook.com/naszemiastopl /Dieta. Wigilijna wieczerza to najzdrowsza kolacja! ASTR.5 JeśliwładzeNowegoSączaznajdąok.70 mlnzł,towiosnąprzyszłegorokurozpocznie się budowa 2,5-kilometrowej drogi zestakadąnaddunajcemiliniąkolejową. Pierwsikierowcyprzejadądwalatapóźniejtzw.północnąobwodnicąmiasta. TakiezapewnieniapadłyzustprezydentaRyszardaNowaka,któryuzyskałdecyzjęśrodowiskowąnamiejskiodcinek obwodnicy.abyruszyćzoczekiwanąodlat inwestycją, chcesięgnąćpo13mlneuro unijnejdotacji,zaktórewcześniejpowiat nowosądeckiplanowałbudowęzachodniejobwodnicy. Sądoddaliłskargępowiatunazastrzeżenia,jakiedojegodecyzjiśrodowiskowej naobwodnicęzachodniąwniosłosamorządowekolegiumodwoławcze,sprawy wokółrealizacjitejdrogisiękomplikują, więcwystąpiędomarszałkaotepieniądze stwierdziłprezydentnowak.unijnepieniądzesąwgestiisejmikumałopolskiego, którykilkalattemudesygnowałkwotytej wysokościdlakrakowa,tarnowainowegosącza.zdaniem władzwojewódzkich, /Wnętrza. Jak najlepiej udekorować swój dom na święta? ASTR.7 Gdyznajdąsiępieniądze, będzieteżiobwodnica /Inwestycje. Prezydent Sącza chce 13 milionów euro od województwa małopolskiego. Pieniądze są potrzebne na budowę nowej drogi Z planowanej dwupasmowej estakady powstanie jedna nitka FOT.ARCHIWUM FOT. MATERIAŁY PRASOWE Sącznie potrafiłprzedstawićinwestycji drogowejocharakterzeregionalnymistraciłpieniądzenarzeczpowiatunowosądeckiego,którypostanowiłwybudowaćdrogęzbrzeznejdobiczycdolnych,czylitzw. obwodnicęzachodniąmiasta. Radny wojewódzki Zygmunt Berdychowskidałzdecydowanyodpórpomysłom prezydenta Nowaka. Pieniądze na obwodnicę zachodnią w wysokości 13mlneurozostałyprzesuniętewbudżeciewojewódzkimna2013rokiniemamowy,byzostaływykorzystanenainnycel stwierdziłberdychowski. PrezydentNowakuważa,żejestzasadniczaróżnicamiędzysytuacjąmiastaipowiatujakoinwestorówdrogowych. Mymamywykupionegrunty,przeszliśmyjużprzez spornesprawy,noiposiadamydokumentację, którątrzebatylko dostosować zaznaczyłnowak, idodał, żeuzyskaniepozwolenianabudowęnie potrwadługo.a Wojciech Chmura FOT.ARCHIWUM /Naszesprawy. Radni uchwalili nowe opłaty za wywóz śmieci ASTR. 4 /Zdrowie. Jak udzielić pomocy osobie, która połknie ość w czasie wigilii? a Bożego Narodzenia to spotkania przy stole w rodzinnym gronie. Niestety, może zdarzyć się, że świąteczna atmosfera zakłócona zostanie przykrym incydentem, jakim jest zakrztuszenie się rybią ością. Powszechnie uważasię,żetkwiącąwgardleośćnajlepiej czymś przepić lub przegryźć, np. kawałkiem chleba. To najgorsze, comożemyzrobić mówiagata Bondrek-Borowczak, lekarz, autorka podręcznika pierwszej pomocy. Jeżeli podamy osobie, która zakrztusiła się ością coś do przegryzienia, możemy tylko spowodować jeszcze gorsze skutki. ASTR.6 /Prawo. Sądecki poseł zaskarżył system ratownictwa medycznego a Małopolski eksperymentalny system ratownictwa medycznego, oparty wyłącznie na dwóch dyspozytorniach w Krakowie i Tarnowie, został zaskarżony do prokuratora generalnego jako niebezpieczny dla życia i zdrowia pacjentów. Pismo w tej sprawie do prokuratora Andrzeja Seremeta wystosował dwa dnie temu sądecki poseł Andrzej Mularczyk. ASTR.2 SAMOOBSŁUGOWE MYJNIE BEZDOTYKOWE 24H REKLAMA / /00 NAJWIĘKSZA SIEĆ MYJNI BEZDOTYKOWYCH W POLSCE NOWY SĄCZ NOWY SĄCZ ul. Wiśniowieckiego - obok salonu Skody 6 stanowisk ul. Dojazdowa 7 6 stanowisk S Z Y B K O T A N I O S K U T E C Z N I E

2 2 a czwartek, 20 grudnia 2012 nowysacz.naszemiasto.pl facebook.com/naszemiastopl 60SEKUND OArkadiuszaMilikamampewneobawy, boprzysilnejkonkurencjiniebędziemułatwoodrazuwejść do składuigrać.aonjestwtakimwieku,żemusi Kraj i świat z Gazetą Krakowską bezwględniewystępować,nawetwsłabszejlidze, jakąjestpolska. WaldemarFornalikwrozmowiezPrzeglądemSportowym /KRAJ. /Warszawa. /Łódź. xxxxxxxxxxxxxxxs Cyrkowcy uratowali mxxxaxxxxxk dwiesłonice... xxxaxxxxxxx wódką a Jenny Przyciągnął i Magda, znanych czylidwiesło- reprezentacji, które wybrały miasto y nicezłódzkiegozoomogłyprzy- płacićzdrowiempowrótzwy- stępówwjaponii. jeden otwarty trening. Gdycyrkowcy Anglicy musi zorganizować co najmniej znaleźlisięnatereniefederacji stadion Hutnika Nowa Rosyjskiej, Hnika kibiców atemperaturaspadła kibiców w piątek poniżej-40stopniichciężarówkastanęławpłomieniach. KrakówmaKrakówmasięko- Zwie- 8 czerwca. piątek 8 czerwca. rzętom, jarzyć jego którezostałynatychmiastewakuowanezpojazdczynkiem meczach, które piłkarzom z odpo- groziłonietylkowyziębienie, w fazie grupowej będą rozgrywać na Ukrainie Wtejsy- aletakżeodmrożenia. tuacjitresermusiałszybkozna- leźćsposóbnato, bymagda Imię Autor /Warszawa. ijennynieucierpiałyimogły zdrowewrócićdołodzi. Cozrobił? Zdobył10litrówwódki, któ- xxxxxxxxxxxxxxxs mxxxaxxxxxk rerozrobił wiadrachciepłejwody. Spragnioneciepłotysłonice xxxaxxxxxxx wypiłyichaż10, poczym, jak adonosząświadkowiezaczęły Przyciągnął znanych reprezentacji, które wybrały miasto Pija-y donośnieiradośnietrąbić. neniebyły, musi zorganizować bowiemprzyich co najmniej masie(5ton), jeden otwartywporównaniu trening. Anglicy doczłowiekawypiłyrównowartośćzaledwiestugramalkoholu. czerwca. Kraków się koja- na stadion Hutnika piątek 8 BLD rzyćjegopiłwpiątek8czerwca. Krakówmasiępiątek8czerwca. /Wrocław. Kraków ma kojarzyćzerwca. Kraków ma się kojarzyć Prawojazdy jegrwca. Kraków ma się kojarzyć postaremu? jego piłkarzom z odpoczynkiempomeczach,którewfazie NienaDolnymŚląsku grupowej będą rozgrywać na a Wojewódzki Ukrainie Ośrodek Ruchu Imię Drogowego Autor we Wrocławiu jesz- FOT. PIOTR KAMIONKA/ARCHIWUM cze /Warszawa. nigdy nie przeżył takiego oblężenia kursantów jak xxxxxxxxxxxxxxxs na mxxxaxxxxxk egzamin zapisuje się tam xxxaxxxxxxx w ostatnich dniach. Codziennie 600 osób. Taka sytuacja spowodowała,żeniemajużwolnych terminów a Przyciągnął na egzamin znanych teoretycznzentacji, przed które19 wybrały stycznia. miasto To da- y repreta, musi której zorganizować obawiają się trening. niemal Anglicy na stadion przyszlihutnika kierowcy, Nowa bo- wszyscy wiemtegodnia Hnika kibiców ma wejdąwżycie się kojarzyć zmiany jego piłkarzom na egzaminie. z odpoczynkiem Odbywaćsiębędziewformietestu pomeczach,którewfaziegrupowej będą rozgrywać wyboru naukra- pyta- jednokrotnego nia, inie piątek które komputer 8 czerwca. wylosuje Kraków zpuli3tysięcy. ma BLD Imię Autor /Warszawa. /Poznań. xxxxxxxxxxxxxxxs Balowesuknie mxxxaxxxxxk irycerskiezbroje xxxaxxxxxxx zagrosze aniecodziennieprzedświątecznezakupymogli które wybrały zrobić ci,którzy miasto musi wsobotęwybralisięnawyprze- zorganizować co najmniej Przyciągnął znanych reprezentacji, jeden dażkostiumówdo...teatruwiel- kiego.akcesoriaistroje,których stadion Hutnika Nowa otwarty trening. Anglicy na Hnika teatrpostanowiłsiępozbyćmożnabyłonabyćjużod10złotych. jeden otwarty czerwca. kibiców wpiątek 8co najmniej Krakówzktórewfaziegrupowewiałysięjużod5rano. będą rozgrywać Kolejkipobalowesuknieusta- Imię BLD Autor /ŚWIAT. /Warszawa. /Czechy. xxxxxxxxxxxxxxxs Marihuanatrafia mxxxaxxxxxk nalistęleków. xxxaxxxxxxx UzdrowiCzechów? a Od1stycznia2013rokumarihuananiebędziejużsubstancjzentacji, które wybrały miasto y Przyciągnął znanych repre- zakazaną,trafinalistęleków musi zorganizować co najmniej imabyćdostępnawaptekach- jeden otwarty trening. Anglicy takądecyzjępodjęłaczeskaniż- na stadion Hutnika Nowa szaizbaparlamentu(izbapo- Hnika kibiców kibiców w piątek selska).czescyparlamenta- rzyściprzychylilisiędoopinii rzyć jego piłkarzom z odpoczyn- 8czerwca.Krakówmasiękoja- ekspertów,którzytwierdzą,że kiempomeczach,którewfazie konopieindyjskiemogąpomóc grupowej będą rozgrywać wleczeniustwardnieniarozsianego,czychorobyparkinsona. Hutnika na Ukrainie Anglicy na stadion BLD Imię Autor /Warszawa. /Włochy. xxxxxxxxxxxxxxxs Berlusconisię mxxxaxxxxxk zaręczył.mówi,żenie xxxaxxxxxxx czujesięjużsamotny a Przyciągnął Bunga-Bunga znanych może już reprezentacji, przejść doktóre lamusa. wybrały W ostatnich miasto y musi dniach zorganizować były premierco Włoch najmniej jeden Silvio Berlusconi otwarty trening. oficjalnie Anglicy potwierdził, stadionże Hutnika zaręczył piątek się... z8 48 na czerwca. lat młodszą Kraków od niego makobietą. się kojarzyćjegopiłwpiątek8czerwca. Wybranką znanego ze swoich Kraków podbojów mamiłosnych sięanglicypolityka na stadion tym razem Hutnika została kojarzyćzerwca. 27-letnia Kraków Francesca mapascale, się kojarzyć radna jegrwca. zneapolu.parajestjużpozaręczynach, jego piłkarzom a szczęśliwy z odpoczyn- Kraków ma się kojarzykiempomeczach,którewfazie Berlusconi przyznaje, że w końcu przestał będą się czuć rozgrywać samotny. grupowej na Były Ukrainie premier podkreśla również, Autor iż Francesca jest nie Imię tylko FOT. MAT.PRASOWE atrakcyjną /Warszawa. kobietą, ale ma także... piękne wnętrze. xxxxxxxxxxxxxxxs BLD mxxxaxxxxxk xxxaxxxxxxx /Brazylia. Pierwszystadion a Przyciągnął znanych repre- namistrzostwajuż gotowy zentacji, które wybrały miasto y musi zorganizować Hutnika NowaHnikakibicówmasiękojarzyća Półtorarokuprzedmistrzostwamiświatawpiłcenożnej po meczach, które wfortalezieotwartopierwszysta- fazie grupowej będą rozgry- jego piłkarzom z odpoczynkiewadionwybudowanyspecjalnienate na Ukrainie piątek 8 czerwca.krakówma imprezę.arenacastelaopomieści Imię 67tys.widzów,ajejwybudowanie Autor kosztowało190mlneuro. BLD /Warszawa. xxxxxxxxxxxxxxxs /USA. mxxxaxxxxxk xxxaxxxxxxx Gangnam Style trafił pod strzechy NASA a Przyciągnął znanych reprezentacji, które wybrały miasto y musi a StudenciszkolącysięwCentrumLotówKosmicznych otwarty trening. Anglicy zorganizować co najmniej jeden na whoustonnakręciliparodię stadion Hutnika Nowa Hnika teledyskupopularnegoartysty kibiców wpiąt mniej jeden PSY.Wklipiewystąpilirównież otwarty czerwca. ek 8co najmniej astronaucinasa,którzypokazalijakwyglądacodzienność grupowej jeden otwarty czerwca.krakówzktórew będą wwarunkachgrawitacji. rozgrywać na Ukrainie Imię BLD Autor FOT. MAREK ZAKRZEWSKI Małopolskisystemratowniczy trafiłwłaśniedoprokuratora Pisze nam Gazeta Krakowska amałopolskieksperymentalnysystem ratownictwa medycznego, opartywyłącznienadwóchdyspozytorniachwkrakowieitarnowie, został zaskarżonydoprokuratora generalnego jako niebezpieczny dlażyciaizdrowiapacjentów. PismowtejsprawiedoprokuratoraAndrzejaSeremetawystosował wczorajsądeckiposełandrzejmularczyk. Próbuję wykorzystać wszystkiemożliwościjakoposeł,żebywnaszymregioniezapobiecpodobnym tragediom, jakie miały miejsceostatnionapodhaluiwniepołomicach,gdzie karetkiniedojechałynaczas twierdziarkadiusz Mularczyk. Wswoimpiśmiewyliczanegatywnewobecwdrażanegosystemu stanowiska, rezolucje i uchwały, wtymkonwentustarostówmałopolski,sejmikuwojewódzkiego,radnychsądeckichmiastaipowiatu. Wnoszęorozważeniemożliwości wszczęciapostępowaniawsprawie uzasadnionegopodejrzeniapopełnieniaprzestępstwanadużyciawładzyprzezwojewodęmałopolskiego JerzegoMillera,wefekciektórego narażonomieszkańcówmałopolski nabezpośrednieniebezpieczeństwo utratyżyciaizdrowiapoprzezwdrożenienowegoplanuratownictwa medycznegolikwidującegolokalne dyspozytorniepogotowiawnowym Sączu,Limanowej,Gorlicach,Brzesku,NowymTarguiZakopanem czytamywpiśmiemularczyka.a REKLAMA /00 Zapraszamy na lodowisko w Chełmcu!!! przy Zespole Szkół w Chełmcu, ul. Marcinkowicka 9 Lodowisko kryte czynne 7 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 21.00(wejście na taflę o pełnych godzinach). Cena biletu wynosi 4 zł za 45 minut ślizgawki. Karnet wstępu na 10 wejść (po 45 minut) w cenie 35 zł Karnet wstępu na 6 wejść (po 45 minut) w cenie 21 zł. Do dyspozycji wypożyczalnia łyżew oraz punkt gastronomiczny. Zamówienia karnetów i biletów można dokonać telefonicznie tel , lub dokonać zakupu w siedzibie ZGKiM ul. Papieska 2, Chełmiec, oraz bezpośrednio w kasie lodowiska. WSZELKIE INFORMACJE POD NUMEREM TEL Mówwwi się interia.pl a Trochę słońca, sporo chmur, śnieg, śnieg z deszczem i deszcz... W Boże Narodzenie aurazaskoczynasnieraziniedwa. By zaskoczyła jak najmniej sprawdźcie prognozy pogody na trzy świąteczne dni przygotowane przez specjalistów z wrocławskiego biura prognoz Cumulus. We wschodniej i środkowej Polsce Wigilia będzie pochmurna, ale opadów mieszkańcy tych regionów nie muszą się obawiać. Z kolei w zachodniej części kraju pogoda będzie się pogarszać z godziny na godzinę. Sypnie śniegiem, który w ciągu dnia możezamieniaćsięwopadymarznącego deszczu. Efekt: na drogach i chodnikach zachodniej Polski zrobi się ślisko. onet.pl a Trwa imponująca passa Atlasu chmur. Po czwartym weekendzie obecności w polskich kinach, superprodukcja twórców Matrix i reżysera Pachnidła osiągnęła rewelacyjny wynik tysięcywidzówiporazkolejny uplasowała się na 1. miejscu Świetna frekwencja sprawiła, że film Wachowskich i Tykwera po zaledwie czterech tygodniach znalazł się w elitarnym gronie 20 najpopularniejszych obrazów. WŁASNYM ZDANIEM. WŁODZIMIERZZAPART Trafny wybór pod choinkę Gdyprzedlatynapolski rynek czytelniczy wkraczał Harry Potter, książka Joan Rowling o przygodach małego czarodzieja odsądzana była przez niektórych recenzentów od czci i wiary. Pisali, że zawiera promocję czarnej magii i innego diabelstwa. Zanim więc dopuściłem do czytania swoje dzieci sam, po cenzorsku, rozsądnie zaliczyłem Harry ego. Żadnych niestosownych treści tam nie znalazłem, co więcej znajomość utworu pozwoliła mi potem błysnąć czasami przed dziećmi i udowodnić, żetataniejesttakimwapniakiem, na jakiego wygląda. Lata lecą, Joan Rowling wydoroślała i napisała Trafny wybór, książkę dla dorosłych. Sięgnąłemwięcponiązdużą ciekawością, jak po list od dobrego znajomego. Sięgnąłem tym bardziej skwapliwie i radośnie, że książkę dostałem odswojejwlasnejżonywprezencie. W tym miejscu chciałbym pochwalić prezenty książkowe. Niby są klasyczne, banalne i myszką trącące, jak jakieś dawne szkolne nagrody. Ale z drugiej strony Instytut Książki dokładnie wyliczył, że nasze czytelnictwo jest katastrofalnie niskie. Więc jakie klasyczne?! Skoro nikt książek nie czyta, proste wnioskowanie wskazuje, że prezent książkowy będzie niesłychanie oryginalny! Zatem książka pod choinkę to naprawdę trafny wybór. Dane Instytutu Książki mówią, że brytyjskie czytelnictwo jest oczywiście wyższe niż nasze, polskie. Wskaźniki są niestety nieubłagane wszyscy ciągle sąlepsiniżmy aleobrazżycia przedstawiony przez Joan Rowling w jej ostatniej książce, której akcja rozgrywa się w małym angielskim miasteczku, jest taki, że podczas lektury poczujemy się jak u siebie wdomu. Anawetlepiej,bozulgąmożemy stwierdzić, że z brytyjskimi problemami obyczajowymi, rasowymi, politycznymi i z brytyjską biedą to Brytyjczycy muszą sobie radzić, nie my. Nareszcie nie my!

3 facebook.com/naszemiastopl /REKLAMA nowysacz.naszemiasto.pl czwartek, 20 grudnia 2012 a 3 REKLAMA /00

4 4 a czwartek, 20 grudnia 2012 nowysacz.naszemiasto.pl facebook.com/naszemiastopl NOWY SĄCZ.naszemiasto.pl Rewolucjaśmieciowaogarnie wkrótcenowysącz! /Samorząd. Radni uchwalili stawkę podatku śmiecioweg. Będą ulgi dla tych, którzy segregują odpady. Rada miasta przegłosowała dwie uchwałykluczowedlaśmieciowej rewolucji, która nastąpi w lipcu 2013roku. Radnizdecydowali, że wysokośćpodatkuśmieciowego będzie zależała wnowym Sączu od ilości zużytej wody. Każdykubik,zktóregoskorzystanowgospodarstwiedomowym, trzeba pomnożyć przez 4,46 zł i otrzymamy podatkową stawkę podstawową. W przybliżeniumożnajużterazoszacowaćśrednikosztopłatyzaodbiór śmieci,zaglądającwrachunki płacone narzecz spółki Sądeckie Wodociągi.Przeciętnezużycie wody przez sądeczanina wynosi 2,88 kubika miesięcznie. StatystycznyKowalskizNowego Sącza,jeślimieszkasamotnie Wzrośnie cena za składowanie śmieci na wysypisku iwylewamniejwięcejtakąilość wody, zapłaci miesięcznie około 13 złotych śmieciowego podatku(dokładnie 12,84 zł). Trzyosobowa rodzina odpowiednio trzykrotniewięcej,czyliokoło 38,50złzamiesiąc.Wtejchwili kwartalny śmieciowy rachunek takiej rodziny wynosi ok. 100 zł, więc będzie nieco drożej. Ulgowobędąpotraktowanici, którzypodejmąsięsegregowania śmieci.tutajprzelicznikustalono napoziomie3,57zł,codajeuśredniony jednoosobowy miesięczny podatek wwysokości 10,28 zł, arodzinny trzyosobowywkwocie30,84. Ci, którzylubiącodziennekąpielewdużejwannie,częstopod- lewająogródekalbobardzodużo i często piorą, mogą spodziewać się wyższych opłat za wywóz odpadów. Pozytywjesttaki, żemiastozadbaoto,abyzkażdegodomuodebranowszystkieśmieci iniktnieupomnisięododatkowe opłaty. a Iwona Kamieńska FOT.ARCHIWUM REKLAMA /00 Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla każdego z Was źródłem radości i pokoju, czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, wśród rodziny, przyjaciół oraz wszystkich bliskich. Nowy 2013 Rok niech obfituje w zdrowie, dostatek, obdaruje szczęściem i przyniesie również pomyślność dla spraw naszej ukochanej Ojczyzny - Polski. Z poważaniem Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk REKLAMA /00 REKLAMA /00 Wszystkim naszym Klientom, Kontrahentom i mieszkańcom Sądecczyzny ciepłych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych radosnych dni wnowym2013roku życzy ZAKŁAD USŁUG MALARSKO-DROGOWYCH Janina i Andrzej Sarata Wszystkim mieszkańcom Ziemi Gorlickiej, Ziemi Limanowskiej i Ziemi Sądeckiej z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam serdeczne życzenia. Niech te Święta, którym kolędy otwierają serca, upłyną w atmosferze rodzinnej miłości, niech nikogo nie opuszcza radość, szczęście i pogoda ducha. Niech atmosfera Betlejemskiej Gwiazdy pozostanie z Państwem na dłużej, towarzysząc przez cały nadchodzący 2013 rok. dr Andrzej Bulzak Radny Województwa Małopolskiego

5 facebook.com/naszemiastopl /ZDROWIE IURODA Wigilijnawieczerza jestjednąze zdrowszychkolacji /Dieta. Potrawy wigilijne są zupełnieinneniżte,którejemy na co dzień. Dlatego warto dowiedzieć się, które z nich są szczególnie korzystne dla naszego zdrowia. Łakocie z miodem są zdrowe Barszcz czerwony zawierakwasfoliowy, witaminę C ib1,atakżecenne pierwiastki mineralne, co sprawia, żewpływakorzystnienapracęserca,zapobiegamiażdżycyinadciśnieniu, jest zdrowy dla wątroby. Kolejneobowiązkowewigilijnedanie kompotzsuszumawsobie dużobłonnika,któryregulujeprzemianęmaterii,awrybachsącennedlamózgukwasyomega-3. Zkoleiwgrzybachjestpotasiselen,atakżewitaminyzgrupyB.Pozatym grzybyzawierajątakżewyjątkowowartościowebiałka,dlategoniepowinnoichzabraknąćwdie- ciewegetarian.kapustajestbogata wwitaminęc,agrochwbiałkooraz witaminyb1ib2,któremająkojący wpływnanaszukładnerwowy. FOT. 12 3RF Nietylkosmaczne,alerównieź wyjątkowozdrowejestmięsozkarpia.pozałatwoprzyswajalnymbiałkiem,zawierarównieżniezbędne dlaprawidłowegofunkcjonowania organizmuwitaminy,takiejak:b1, B6, B12orazPP. Jestonorównież dobrymźródłemskładnikówmineralnych,takichjak:fosfor,potas, selen,cynk,żelazo,siarkaimagnez. Śledzie są bogate w witaminy wtym cennąb12, wspomagającądziałaniemózgu. Obecnewwigilijnychdaniach goździki,imbir,cynamon,bazylia, oregano,estragon,kminekichrzan przyspieszająspalanietkankitłuszczowej. A co ze świątecznymi słodkościami? Polecamłakocie zmiodem,którykorzystniewpływanaserceimadziałaniebakteriobójczeiprzeciwzapalne mówijoannasidor,dietetyczka. Maknatomiastprzemianęmateriiizapobiega miażdżycy. Orzechy dostarczająwieluwitamin.a Magda M.Maciejczyk Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom nowysacz.naszemiasto.pl czwartek, 20 grudnia 2012 a 5 REKLAMA /00 radości płynącej z narodzenia Pana oraz wszelkiego dobra w nowym roku życzą Zarząd i Pracownicy Łąckiego Banku Spółdzielczego REKLAMA /00 REKLAMA /00 Oby Wigilijna Jutrzenka, niosąca nadzieję i radość, w nadchodzące święta Bożego Narodzenia rozbłysła także dla nas, naszych najbliższych, przyjaciół, znajomych i naszych małych ojczyzn. Niech spełnią się życzenia składane przy wigilijnym stole. Niech te święta będą wyjątkowe, jedyne, niezapomniane, pełne serdecznego rodzinnego gwaru, radości w oczach najmniejszych i szczęścia dorosłych, zapachu drzewka pełnego błyskotek i bogate kolędą Wszelkiej pomyślności z okazji Świąt Bożego Narodzenia, a także tego co najlepsze w nowym, 2013 roku życzą Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Jerzy Wituszyński Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak REKLAMA /00 HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTROINSTALACYJNYCH Kable, przewody Oprawy oświetleniowe Źródła światła Obudowy i rozdzielnice - prefabrykacja Osprzęt instalacyjny Automatyka REKLAMA /00 REKLAMA /00 Zamów takie, o jakich marzysz. *) My zrobimy je w dobrej cenie. Hurtownia Materiałów Elektroinstalacyjnych AMPER ul. Różana 1A, Nowy Sącz, tel *) Technologia nas nie ogranicza, ograniczyć nas może jedynie wyobraźnia.

6 6 a czwartek, 20 grudnia 2012 nowysacz.naszemiasto.pl facebook.com/naszemiastopl /ZDROWIE IURODA REKLAMA /00 Pierwszapomoc przyświątecznymstole Polska wigilia jest zwyczajowo postna. Zamiast mięsa podaje się różne dania z ryb. Mogą się zdarzyć ości FOT. 12 3RF REKLAMA /01 POŻYCZKI 30-STKI PRZEDWYPŁATOWE pozabankowe bez bik wypłata natychmiast!!! najniższe koszty pożyczek w Polsce możliwość prolongowania terminu płatności emeryci, renciści - bez ograniczenia wiekowego również z zajęciami komorniczymi dogodne warunki spłat REKLAMA /02 /Zdrowie. Święta Bożego Narodzenia tospotkaniaprzystolewrodzinnym gronie. Niestety, może zdarzyć się, że świąteczna atmosfera zakłócona zostanie przykrym incydentem, jakim jest zakrztuszenie się rybią ością. a Powszechnieuważasię, że tkwiącą w gardle ość najlepiej czymś przepić lub przegryźć, np. kawałkiem chleba. To najgorsze, comożemyzrobić mówiagata Bondrek-Borowczak, lekarz, autorkapodręcznikapierwszej pomocy. Jezlipodamyosobie,którazakrztusiłasięościącośdoprzegryzienia, możemytylkospowodować, żeośćprzesuniesięniżejlubjeszczemocniejwbijesięwściankigardła.wtakiejsytuacjinajlepiejzrobimy,gdynatychmiastudamysię popomocmedyczną,boośćtoorganiczneciałoobce, zawierające sporądawkębakterii, któremogą doprowadzićdozakażenia. Podczaswspólnychświątecznych posiłków może zdarzyć się również,żektośzadławisięjedzeniem. Należy wówczas jak najszybciejspróbowaćusunąćciało obce mówi Agata Bondrek- -Borowczak. Wpierwszejkolejnościnależystanąćzaposzkodowanymiuderzyćpięćrazywokolicemiędzyłopatkową.Jeśliniespowodujetowyrzuceniablokującego drogioddechowekęsa,należyobjąćgoramionamii5razyenergicznieucisnąćpięściąnadbrzuszeku górze. Uderzeniamiędzyłopatki iuciśnięcianależykontynuować domomentu, aż poszkodowany odkrztusiblokującydrogioddechowekawałekjedzenia.a Magda M. Maciejczyk REKLAMA /00 medycyna pracy lekarze specjaliści badania kierowców badania diagnostyczne ginekolog/położnik kardiolog urolog onkolog laryngolog okulista pulmonolog nefrolog internista neurolog dermatolog tel /66, Nowy Sącz, ul. Zygmuntowska 15 (budynek kina Kolejarz ) endokrynolog chirurg ortopeda chirurg naczyniowy psycholog - terapeuta EEG, HOLTER EKG I HOLTER CIŚNIENIA REKLAMA /00 REKLAMA /00 Nowy Sącz ul. Wiśniowieckiego 125 REKLAMA /01 Przychodnia Specjalistyczna SŁYSZĘ Spółka z o.o. APARATY SŁUCHOWE DLA DZIECI I DLA DOROSŁYCH Ł Gwarantujemy: Stałą opiekę lekarza laryngologa, specjalisty - audiologa Pomoc doświadczonego audioprotetyka Kontrolę i zmianę ustawień aparatów Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Diagnostyka schorzeń słuchu Dobór i sprzedaż aparatów słuchowych Akcesoria do aparatów słuchowych Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do Nowy Sącz, ul.węgierska 188 telefon kontaktowy: REKLAMA /03 ZMIANA GODZIN OTWARCIA SKLEPU W OKRESIE PRZEDŚWIĄTECZNYM! Radosnych oraz pełnych ciepła Świąt Bożego Narodzenia życzy Intermarché GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK) GRUDNIA (SOBOTA) GRUDNIA (NIEDZIELA) GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK) C.H.EUROPA ul. Nawojowska 1

7 facebook.com/naszemiastopl /DOM Jakpięknieudekorować swójdomnaświęta? /Wnętrze. Jeśliwtymrokuchcemynaprawdę poczuć ich magię, warto ozdobić dom pachnącymi gałązkami świerku, kolorowymi bombkami i ubrać choinkę w ręcznie wykonane ozdoby. Abywdomuzagościłaświątecznaatmosfera,nietrzebakonieczniegigantycznejchoinki, uginającej się podciężarembombek.wystarczą drobneakcenty. Jeślizależynam na elegancko ustrojonym mieszkaniu, pilnujmy, aby wszystko współgrałozsobąstylistycznieikolorystycznie mówiewawiechna, Umiar jest ważny dekoratorwnętrz. Jeślizdecydujemysięnp.nazłotebombki,zadbajmy o podobną kolorystykę FOT. 12 3RF nawigilijnymstole. Zastanówmy się też wcześniej, czy będzie on utrzymanywstylistycenowoczesnej, chłodnej i minimalistycznej, w klasycznej czerwono-zielonej czyraczejwmodnychwtymsezonie fioletach, burgundach, odcieniachmiedziiniebieskiego.ale uwaga!przesadaniejestwyznacznikiem niczego gustownego. Lepiejwybraćmniejelementów,aleklasycznych.Pamiętajmy też,żeniewszystko,cosiębłyszczy, wygląda efektownie. Elegancką imodnąozdobąwigilijnegostołu będąświeżezielonegałązkijodły, jemioła,świeczki,koloroweserwetkiiłańcuchzkoralikówwijącysię międzytalerzamilubwianuszek zgałązekna środkustołu.a Magda M. Maciejczyk nowysacz.naszemiasto.pl czwartek, 20 grudnia 2012 a 7 REKLAMA /01 tel./fax kom ul. Jana Kilińskiego 58, Nowy Sącz REKLAMA / / REKLAMA /00 MPGK Sp. z o.o. dysponuje wolną powierzchnią do wynajęcia w budynku Bazy Transportowej w Powroźniku. BIUROWIEC POSIADA 4 LOKALE, KAŻDY O POW. OK. 16 m², PRZYSTOSOWANE DO PRACY BIUROWEJ. Pomieszczenia przestronne, o dogodnym rozmieszczeniu, ogrzewane (linia telefoniczna internet, łazienka), podłogi wyłożone panelami lub płytkami, ściany do odświeżenia. Budynek posiada duży parking, bliska lokalizacja przystanku autobusowego oraz stacja CPN. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numer lub na adres mejlowy: REKLAMA /00 Nowa odsłona - większe możliwości Nowy Sącz, ul. Marcinkowicka 4 Tel.: , kom Zapraszamy wkrótce Brama segmentowa z montażem już od zł!!!

8 8 a czwartek, 20 grudnia 2012 nowysacz.naszemiasto.pl facebook.com/naszemiastopl /REKLAMA REKLAMA /00 REKLAMA /00 Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych radosnych chwil w Nowym Roku Pracownikom i Mieszkańcom naszej pięknej gminy życzą Rada i Wójt Gminy Łukowica REKLAMA /00

Tajemnicza śmierć Michała! Płetwonurkowie wyłowili ze stawu ciało 27-latka

Tajemnicza śmierć Michała! Płetwonurkowie wyłowili ze stawu ciało 27-latka KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 2 STYCZNIA 2014 (CZWARTEK) 19 grudnia 2013 rok 5 nr 239. Nakład: 7000 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 W GAZECIE: PROGRAM TELEWIZYJNY NA CAŁY TYDZIEŃ CENA 1,80 zł

Bardziej szczegółowo

PrzyulicyLwowskiej powstanienowerondo

PrzyulicyLwowskiej powstanienowerondo Twoja facebook.com/naszemiastopl bezpłatna gazeta NOWY SĄCZ nowysacz.naszemiasto.pl czwartek, 25 kwietnia 2013 a 1 Czwartek, 25 kwietnia 2013 Rok II Nr 31 (58) nowysacz.naszemiasto.pl facebook.com/naszemiastopl

Bardziej szczegółowo

Wybierz się na lodowisko str.

Wybierz się na lodowisko str. REKLAMA nr 8, grudzień 2014 Wybierz się na lodowisko str. 4 fot. Elżbieta Bąkowska Emilia Krakowska we Wrocławiu str. 12 Przejście Świdnickie zostaje tylko jakie? str. 5 Karp ma się dobrze str. 8-9 Krótka

Bardziej szczegółowo

Pijacy w skansenie Str. 16. NOWY SĄCZ DO ZWOLNIENIA! Str. 3. Co nam obiecał marszałek Sowa Str. 6 Dziewczyna roku mieszka w Tęgoborzy Str.

Pijacy w skansenie Str. 16. NOWY SĄCZ DO ZWOLNIENIA! Str. 3. Co nam obiecał marszałek Sowa Str. 6 Dziewczyna roku mieszka w Tęgoborzy Str. NOWY SĄCZ LIMANOWA GORLICE KRYNICA MUSZYNA PIWNICZNA STARY SĄCZ MSZANA DOLNA GRYBÓW BOBOWA BIECZ www.dts24.pl GAZETA BEZPŁATNA Nr 5 (118), 7 lutego 2013 Nakład 14 000 NOWY SĄCZ DO ZWOLNIENIA! Str. 3 Co

Bardziej szczegółowo

Zrujnują nasze portfele!

Zrujnują nasze portfele! KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 4 KWIETNIA (CZWARTEK) 28 marca 2013 rok 5 nr 201. Nakład: 7400 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 CENA 1,80 zł w tym 5% VAT W GAZECIE: PROGRAM TELEWIZYJNY NA CAŁY

Bardziej szczegółowo

Tęczowa Gromada Zmiana warty

Tęczowa Gromada Zmiana warty NAKŁAD: 19 000 EGZEMPLARZY REKLAMA RR1074/14 ISSN: 17300878 5 GRUDNIA 2014, NR 535 (163) ŚWIDNICA Tęczowa Gromada Zmiana warty wydarzenia str. 2 Beata Moskal-Słaniewska (SLD) wygrała II turę wyborów samorządowych

Bardziej szczegółowo

Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl

Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Jacek nasze Jawień Tychy Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr 3/217 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

Lekcja historii. Gazeta Bezpłatna NAKŁAD: 16.000 W NUMERZE. Prawdziwa szkoła życia 10 GRUDNIA 2012

Lekcja historii. Gazeta Bezpłatna NAKŁAD: 16.000 W NUMERZE. Prawdziwa szkoła życia 10 GRUDNIA 2012 Gazeta Bezpłatna NAKŁAD: 16.000 NR 308 VII ROK, ISSN 2084-4190 10 GRUDNIA 2012 NOWOSĄDECKIE, GORLICKIE, LIMANOWSKIE, NOWOTARSKIE, TATRZAŃSKIE Prawdziwa szkoła życia Lekcja historii Rekonstrukcja wydarzeń

Bardziej szczegółowo

Miłośćiradośćwyczytane zwosku.tylkowandrzejki

Miłośćiradośćwyczytane zwosku.tylkowandrzejki Twoja facebook.com/naszemiastopl bezpłatna gazeta w każdy poniedziałek i czwartek TRÓJMIASTO trojmiasto.naszemiasto.pl czwartek, 28 listopada 2013 a 1 Czwartek, 28 listopada 2013 Rok II Nr 89 (116) trojmiasto.naszemiasto.pl

Bardziej szczegółowo

Łódź, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, Gazeta Regionalna

Łódź, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, Gazeta Regionalna Łódź ydanie A Łódź, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, ieści Łowicz, Biała Rawska, Brzeziny Łódź ISSN 2300-7516 Gazeta Regionalna To

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY ZOFIA HEBDA MARCIN BOCHENEK BANK W NUMERZE: TalentowiSKO VISA PAYWAVE GWARANCJE DE MINIMIS KREDYT OBROTOWY. OC W ŻYCIU PRYWATNYM str.

FINANSOWY ZOFIA HEBDA MARCIN BOCHENEK BANK W NUMERZE: TalentowiSKO VISA PAYWAVE GWARANCJE DE MINIMIS KREDYT OBROTOWY. OC W ŻYCIU PRYWATNYM str. nr 4 KURIER Nr 4(8) - 2013 ISSN 2080-6532 FINANSOWY ZOFIA HEBDA O historycznym dziedzictwie i istocie relacji międzyludzkich rozmawiamy z Panią Zofią Hebdą Dyrektorem Oddziału w Łukowicy. STR: 17 W NUMERZE:

Bardziej szczegółowo

#aktywnie. Jak zmarnowany brylant kadrze blaskprzywrócił. #dzieje sie. Nowicki:Młodość nie zwalnia od myślenia

#aktywnie. Jak zmarnowany brylant kadrze blaskprzywrócił. #dzieje sie. Nowicki:Młodość nie zwalnia od myślenia Czwartek // www.naszemiasto.pl // nr1 facebook.com/naszemiasto.pl // twitter/naszemiasto.pl // gazeta bezpłatna kiedyś moje miasto zielona góra HALLO ZIELONA GÓRA 08.01.2015 #DZIEJE SIĘ 7.01.2015, POCZĄTEK

Bardziej szczegółowo

BETON NIE SKRUSZAŁ? W ubiegłym roku kilkakrotnie pisaliśmy

BETON NIE SKRUSZAŁ? W ubiegłym roku kilkakrotnie pisaliśmy Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

Magazyn Dzielnicy. Magazyny. Dzielnicy VIII Dębniki. Gminy VIII Skawina

Magazyn Dzielnicy. Magazyny. Dzielnicy VIII Dębniki. Gminy VIII Skawina Krzyżówka z nagrodami dla narciarzy i snowboardzistów od Decathlon Zakopianka str. 12 Magazyny Magazyn Dzielnicy Dzielnicy VIII Dębniki Gminy VIII Skawina NR 12 (57) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1876 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Dar serca stulatki. Z niesłyszącymi od zawsze. Nigdy się nie poddaję. Recepta na zmianę FINANSUJĄ PATRONUJĄ W NUMERZE:

Dar serca stulatki. Z niesłyszącymi od zawsze. Nigdy się nie poddaję. Recepta na zmianę FINANSUJĄ PATRONUJĄ W NUMERZE: PISMO RUCHU TWÓRCZEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FINANSUJĄ Nr (207) 2 Poznań luty 2012 Nr indeksu 327948 ISSN 1231-8876 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PATRONUJĄ Szkoła z pasją w Mosinie str. 13. W NUMERZE:

Bardziej szczegółowo

Wakacje czas zacząć!

Wakacje czas zacząć! Gazeta Bezpłatna NAKŁAD: 16.000 NR 333 VII ROK, ISSN 2084-4190 24 CZERWCA 2013 N O W O S Ą D E C K I E, G O R L I C K I E, L I M A N O W S K I E Wakacje czas zacząć! W NUMERZE Samotnie, ale bliżej nieba

Bardziej szczegółowo

Nocny handel przez pół roku

Nocny handel przez pół roku NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. 21 GRUDNIA 2012, NR 438 WAŁBRZYCH Nominuj do Kryształów i Kamieni wydarzenia str. 4 Nowa pracownia REKLAMA R1244/12 Nocny handel przez pół

Bardziej szczegółowo

Dodatki: nieruchomoœci i zdrowie

Dodatki: nieruchomoœci i zdrowie w numerze Wrocławianki były lepsze Koszykarki BasketPro przegrały w towarzyskim meczu z niżej notowanym rywalem. str. 4 Tygodnik Regionalny Nakład udokumentowany: 12 tys. egzemplarzy Nr 53 (273) 2 I 2012

Bardziej szczegółowo

Czterem firmom udało się przebić ofertę MZUK-u, który do tej pory odpowiadał za przewóz wałbrzyszan.

Czterem firmom udało się przebić ofertę MZUK-u, który do tej pory odpowiadał za przewóz wałbrzyszan. ISSN: 17300878 NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. 16 LISTOPADA 2012, NR 433 WAŁBRZYCH REKLAMA R1097/12 Kto nas będzie Aqua - Zdrój kolejny odcinek Czy Koks ma wszystko duże? wydarzenia str.

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011

Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011 Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011 Drodzy Rybniczanie! Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy Wam życzenia wszelkiej pomyślności, spokoju oraz zdrowia. Obyśmy mogli poczuć nastrój tego wyjątkowego

Bardziej szczegółowo

GAZETA BEZPŁATNA 17 LUTEGO 2014 NR 362 VIII ROK ISSN 2084-4190

GAZETA BEZPŁATNA 17 LUTEGO 2014 NR 362 VIII ROK ISSN 2084-4190 GAZETA BEZPŁATNA 17 LUTEGO 2014 NR 362 VIII ROK ISSN 2084-4190 Rozkradli Wólki? W NUMERZE Bieńkowska stawia na Nowy Sącz W najbliższych dniach Sądecczyznę ma odwiedzić wicepremier Elżbieta Bieńkowska.

Bardziej szczegółowo

Misie Ratownisie trafiły do chorych dzieci

Misie Ratownisie trafiły do chorych dzieci l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l Czytaj str. VII ROK XII NR 4 5 ( 4 6 4 ) 07-13 GRUDNIA 2012 ISSN 1643-2843 G A Z E TA B E Z P Ł AT N A Czytaj str. VIII-IX l POWIAT GRODZISKI l POWIAT

Bardziej szczegółowo

Ostatnie takie TBS-y FINAŁ Z SERCEM 7-9. Trudny czas dla bezdomnych. Projekt BALCEREK. Miliardowy budżet. 2/2012 (568) czwartek, 12 stycznia 2012 r.

Ostatnie takie TBS-y FINAŁ Z SERCEM 7-9. Trudny czas dla bezdomnych. Projekt BALCEREK. Miliardowy budżet. 2/2012 (568) czwartek, 12 stycznia 2012 r. 4 Trudny czas dla bezdomnych ISSN: 1642 1108 2/2012 (568) czwartek, 12 stycznia 2012 r. Ostatnie takie TBS-y Nastały chłodne dni i noce. Jak pomóc przetrwać zimę osobom bez dachu nad głową? Można m.in.

Bardziej szczegółowo

Na poręczach i równoważni. Na poręczach i równoważni. Strona 12 Strona 12 WEEKEND POD ZNAKIEM JUBILEUSZU 14-KROTNEGO MISTRZA POLSKI

Na poręczach i równoważni. Na poręczach i równoważni. Strona 12 Strona 12 WEEKEND POD ZNAKIEM JUBILEUSZU 14-KROTNEGO MISTRZA POLSKI Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek, pełnych optymizmu, wiary i rodzinnego ciepła. Życzy zespół Gazety Miejskiej Na poręczach i równoważni Na poręczach i równoważni Wyjątkowy

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO INFORMACJE OGÓLNE Ogólny opis umiejętności 1 Zdający powinni rozumieć pojedyncze napisy, fragmenty tekstów o długości jednego

Bardziej szczegółowo

Nr 51 (1215) 23.12.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006. Święta z Paczką

Nr 51 (1215) 23.12.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006. Święta z Paczką 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 51 (1215) 23.12.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Święta z Paczką Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku wszystkim Mieszkańcom Sochaczewa pragniemy

Bardziej szczegółowo

Rusza przebudowa skrzyżowania w centrum miasta. Medyczni inżynierowie w nowych wnętrzach 26.02.2015 STR.5. Speedrowerowy Puchar Polski

Rusza przebudowa skrzyżowania w centrum miasta. Medyczni inżynierowie w nowych wnętrzach 26.02.2015 STR.5. Speedrowerowy Puchar Polski HALLO ZABRZE Czwartek // // 2nr 15 facebook.com/naszemiasto.pl // twitter/naszemiasto.pl // gazeta bezpłatna 26.02.2015 #dzieje się #aktywnie Głęboki oddech podziemnych wyrobisk Prezydent Zabrza na czele

Bardziej szczegółowo

VI Międzygalaktyczny Zlot Superbohaterów

VI Międzygalaktyczny Zlot Superbohaterów Tygodnik bezpłatny nr 10 (69) 19.03.2014 ISSN 2299-7393 VI Międzygalaktyczny Zlot Superbohaterów s. 4 Odkupię bilet s. 6 Bursztynowa dziewczyna tel. 32 494 33 57 s. 7 s. 8 Od igły po helikopter 02 Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

DODATEK TV. Świętowaliśmy wspólnie. czeka na Twoją reklamę. str. 3. To miejsce. tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl. www.noknasielsk.

DODATEK TV. Świętowaliśmy wspólnie. czeka na Twoją reklamę. str. 3. To miejsce. tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl. www.noknasielsk. DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.noknasielsk.pl Świętowaliśmy wspólnie W czwartek, 5 maja br. w naszym mieście odbywały się uroczystości

Bardziej szczegółowo

NOWOSĄDECKIE, GORLICKIE, LIMANOWSKIE, NOWOTARSKIE, TATRZAŃSKIE. Być patriotą?

NOWOSĄDECKIE, GORLICKIE, LIMANOWSKIE, NOWOTARSKIE, TATRZAŃSKIE. Być patriotą? Gazeta Bezpłatna NAKŁAD: 16.000 NR 304, VII ROK, ISSN 2084-4190 12 LISTOPADA 2012 NOWOSĄDECKIE, GORLICKIE, LIMANOWSKIE, NOWOTARSKIE, TATRZAŃSKIE Być patriotą? W NUMERZE Regionalne lotnisko czy na pewno

Bardziej szczegółowo