Gdyznajdąsiępieniądze, będzieteżiobwodnica

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdyznajdąsiępieniądze, będzieteżiobwodnica"

Transkrypt

1 Twoja facebook.com/naszemiastopl bezpłatna gazeta NOWY SĄCZ nowysacz.naszemiasto.pl czwartek, 20 grudnia 2012 a 1 Czwartek, 20 grudnia 2012 Rok I Nr 27 (27) nowysacz.naszemiasto.pl facebook.com/naszemiastopl /Dieta. Wigilijna wieczerza to najzdrowsza kolacja! ASTR.5 JeśliwładzeNowegoSączaznajdąok.70 mlnzł,towiosnąprzyszłegorokurozpocznie się budowa 2,5-kilometrowej drogi zestakadąnaddunajcemiliniąkolejową. Pierwsikierowcyprzejadądwalatapóźniejtzw.północnąobwodnicąmiasta. TakiezapewnieniapadłyzustprezydentaRyszardaNowaka,któryuzyskałdecyzjęśrodowiskowąnamiejskiodcinek obwodnicy.abyruszyćzoczekiwanąodlat inwestycją, chcesięgnąćpo13mlneuro unijnejdotacji,zaktórewcześniejpowiat nowosądeckiplanowałbudowęzachodniejobwodnicy. Sądoddaliłskargępowiatunazastrzeżenia,jakiedojegodecyzjiśrodowiskowej naobwodnicęzachodniąwniosłosamorządowekolegiumodwoławcze,sprawy wokółrealizacjitejdrogisiękomplikują, więcwystąpiędomarszałkaotepieniądze stwierdziłprezydentnowak.unijnepieniądzesąwgestiisejmikumałopolskiego, którykilkalattemudesygnowałkwotytej wysokościdlakrakowa,tarnowainowegosącza.zdaniem władzwojewódzkich, /Wnętrza. Jak najlepiej udekorować swój dom na święta? ASTR.7 Gdyznajdąsiępieniądze, będzieteżiobwodnica /Inwestycje. Prezydent Sącza chce 13 milionów euro od województwa małopolskiego. Pieniądze są potrzebne na budowę nowej drogi Z planowanej dwupasmowej estakady powstanie jedna nitka FOT.ARCHIWUM FOT. MATERIAŁY PRASOWE Sącznie potrafiłprzedstawićinwestycji drogowejocharakterzeregionalnymistraciłpieniądzenarzeczpowiatunowosądeckiego,którypostanowiłwybudowaćdrogęzbrzeznejdobiczycdolnych,czylitzw. obwodnicęzachodniąmiasta. Radny wojewódzki Zygmunt Berdychowskidałzdecydowanyodpórpomysłom prezydenta Nowaka. Pieniądze na obwodnicę zachodnią w wysokości 13mlneurozostałyprzesuniętewbudżeciewojewódzkimna2013rokiniemamowy,byzostaływykorzystanenainnycel stwierdziłberdychowski. PrezydentNowakuważa,żejestzasadniczaróżnicamiędzysytuacjąmiastaipowiatujakoinwestorówdrogowych. Mymamywykupionegrunty,przeszliśmyjużprzez spornesprawy,noiposiadamydokumentację, którątrzebatylko dostosować zaznaczyłnowak, idodał, żeuzyskaniepozwolenianabudowęnie potrwadługo.a Wojciech Chmura FOT.ARCHIWUM /Naszesprawy. Radni uchwalili nowe opłaty za wywóz śmieci ASTR. 4 /Zdrowie. Jak udzielić pomocy osobie, która połknie ość w czasie wigilii? a Bożego Narodzenia to spotkania przy stole w rodzinnym gronie. Niestety, może zdarzyć się, że świąteczna atmosfera zakłócona zostanie przykrym incydentem, jakim jest zakrztuszenie się rybią ością. Powszechnie uważasię,żetkwiącąwgardleośćnajlepiej czymś przepić lub przegryźć, np. kawałkiem chleba. To najgorsze, comożemyzrobić mówiagata Bondrek-Borowczak, lekarz, autorka podręcznika pierwszej pomocy. Jeżeli podamy osobie, która zakrztusiła się ością coś do przegryzienia, możemy tylko spowodować jeszcze gorsze skutki. ASTR.6 /Prawo. Sądecki poseł zaskarżył system ratownictwa medycznego a Małopolski eksperymentalny system ratownictwa medycznego, oparty wyłącznie na dwóch dyspozytorniach w Krakowie i Tarnowie, został zaskarżony do prokuratora generalnego jako niebezpieczny dla życia i zdrowia pacjentów. Pismo w tej sprawie do prokuratora Andrzeja Seremeta wystosował dwa dnie temu sądecki poseł Andrzej Mularczyk. ASTR.2 SAMOOBSŁUGOWE MYJNIE BEZDOTYKOWE 24H REKLAMA / /00 NAJWIĘKSZA SIEĆ MYJNI BEZDOTYKOWYCH W POLSCE NOWY SĄCZ NOWY SĄCZ ul. Wiśniowieckiego - obok salonu Skody 6 stanowisk ul. Dojazdowa 7 6 stanowisk S Z Y B K O T A N I O S K U T E C Z N I E

2 2 a czwartek, 20 grudnia 2012 nowysacz.naszemiasto.pl facebook.com/naszemiastopl 60SEKUND OArkadiuszaMilikamampewneobawy, boprzysilnejkonkurencjiniebędziemułatwoodrazuwejść do składuigrać.aonjestwtakimwieku,żemusi Kraj i świat z Gazetą Krakowską bezwględniewystępować,nawetwsłabszejlidze, jakąjestpolska. WaldemarFornalikwrozmowiezPrzeglądemSportowym /KRAJ. /Warszawa. /Łódź. xxxxxxxxxxxxxxxs Cyrkowcy uratowali mxxxaxxxxxk dwiesłonice... xxxaxxxxxxx wódką a Jenny Przyciągnął i Magda, znanych czylidwiesło- reprezentacji, które wybrały miasto y nicezłódzkiegozoomogłyprzy- płacićzdrowiempowrótzwy- stępówwjaponii. jeden otwarty trening. Gdycyrkowcy Anglicy musi zorganizować co najmniej znaleźlisięnatereniefederacji stadion Hutnika Nowa Rosyjskiej, Hnika kibiców atemperaturaspadła kibiców w piątek poniżej-40stopniichciężarówkastanęławpłomieniach. KrakówmaKrakówmasięko- Zwie- 8 czerwca. piątek 8 czerwca. rzętom, jarzyć jego którezostałynatychmiastewakuowanezpojazdczynkiem meczach, które piłkarzom z odpo- groziłonietylkowyziębienie, w fazie grupowej będą rozgrywać na Ukrainie Wtejsy- aletakżeodmrożenia. tuacjitresermusiałszybkozna- leźćsposóbnato, bymagda Imię Autor /Warszawa. ijennynieucierpiałyimogły zdrowewrócićdołodzi. Cozrobił? Zdobył10litrówwódki, któ- xxxxxxxxxxxxxxxs mxxxaxxxxxk rerozrobił wiadrachciepłejwody. Spragnioneciepłotysłonice xxxaxxxxxxx wypiłyichaż10, poczym, jak adonosząświadkowiezaczęły Przyciągnął znanych reprezentacji, które wybrały miasto Pija-y donośnieiradośnietrąbić. neniebyły, musi zorganizować bowiemprzyich co najmniej masie(5ton), jeden otwartywporównaniu trening. Anglicy doczłowiekawypiłyrównowartośćzaledwiestugramalkoholu. czerwca. Kraków się koja- na stadion Hutnika piątek 8 BLD rzyćjegopiłwpiątek8czerwca. Krakówmasiępiątek8czerwca. /Wrocław. Kraków ma kojarzyćzerwca. Kraków ma się kojarzyć Prawojazdy jegrwca. Kraków ma się kojarzyć postaremu? jego piłkarzom z odpoczynkiempomeczach,którewfazie NienaDolnymŚląsku grupowej będą rozgrywać na a Wojewódzki Ukrainie Ośrodek Ruchu Imię Drogowego Autor we Wrocławiu jesz- FOT. PIOTR KAMIONKA/ARCHIWUM cze /Warszawa. nigdy nie przeżył takiego oblężenia kursantów jak xxxxxxxxxxxxxxxs na mxxxaxxxxxk egzamin zapisuje się tam xxxaxxxxxxx w ostatnich dniach. Codziennie 600 osób. Taka sytuacja spowodowała,żeniemajużwolnych terminów a Przyciągnął na egzamin znanych teoretycznzentacji, przed które19 wybrały stycznia. miasto To da- y repreta, musi której zorganizować obawiają się trening. niemal Anglicy na stadion przyszlihutnika kierowcy, Nowa bo- wszyscy wiemtegodnia Hnika kibiców ma wejdąwżycie się kojarzyć zmiany jego piłkarzom na egzaminie. z odpoczynkiem Odbywaćsiębędziewformietestu pomeczach,którewfaziegrupowej będą rozgrywać wyboru naukra- pyta- jednokrotnego nia, inie piątek które komputer 8 czerwca. wylosuje Kraków zpuli3tysięcy. ma BLD Imię Autor /Warszawa. /Poznań. xxxxxxxxxxxxxxxs Balowesuknie mxxxaxxxxxk irycerskiezbroje xxxaxxxxxxx zagrosze aniecodziennieprzedświątecznezakupymogli które wybrały zrobić ci,którzy miasto musi wsobotęwybralisięnawyprze- zorganizować co najmniej Przyciągnął znanych reprezentacji, jeden dażkostiumówdo...teatruwiel- kiego.akcesoriaistroje,których stadion Hutnika Nowa otwarty trening. Anglicy na Hnika teatrpostanowiłsiępozbyćmożnabyłonabyćjużod10złotych. jeden otwarty czerwca. kibiców wpiątek 8co najmniej Krakówzktórewfaziegrupowewiałysięjużod5rano. będą rozgrywać Kolejkipobalowesuknieusta- Imię BLD Autor /ŚWIAT. /Warszawa. /Czechy. xxxxxxxxxxxxxxxs Marihuanatrafia mxxxaxxxxxk nalistęleków. xxxaxxxxxxx UzdrowiCzechów? a Od1stycznia2013rokumarihuananiebędziejużsubstancjzentacji, które wybrały miasto y Przyciągnął znanych repre- zakazaną,trafinalistęleków musi zorganizować co najmniej imabyćdostępnawaptekach- jeden otwarty trening. Anglicy takądecyzjępodjęłaczeskaniż- na stadion Hutnika Nowa szaizbaparlamentu(izbapo- Hnika kibiców kibiców w piątek selska).czescyparlamenta- rzyściprzychylilisiędoopinii rzyć jego piłkarzom z odpoczyn- 8czerwca.Krakówmasiękoja- ekspertów,którzytwierdzą,że kiempomeczach,którewfazie konopieindyjskiemogąpomóc grupowej będą rozgrywać wleczeniustwardnieniarozsianego,czychorobyparkinsona. Hutnika na Ukrainie Anglicy na stadion BLD Imię Autor /Warszawa. /Włochy. xxxxxxxxxxxxxxxs Berlusconisię mxxxaxxxxxk zaręczył.mówi,żenie xxxaxxxxxxx czujesięjużsamotny a Przyciągnął Bunga-Bunga znanych może już reprezentacji, przejść doktóre lamusa. wybrały W ostatnich miasto y musi dniach zorganizować były premierco Włoch najmniej jeden Silvio Berlusconi otwarty trening. oficjalnie Anglicy potwierdził, stadionże Hutnika zaręczył piątek się... z8 48 na czerwca. lat młodszą Kraków od niego makobietą. się kojarzyćjegopiłwpiątek8czerwca. Wybranką znanego ze swoich Kraków podbojów mamiłosnych sięanglicypolityka na stadion tym razem Hutnika została kojarzyćzerwca. 27-letnia Kraków Francesca mapascale, się kojarzyć radna jegrwca. zneapolu.parajestjużpozaręczynach, jego piłkarzom a szczęśliwy z odpoczyn- Kraków ma się kojarzykiempomeczach,którewfazie Berlusconi przyznaje, że w końcu przestał będą się czuć rozgrywać samotny. grupowej na Były Ukrainie premier podkreśla również, Autor iż Francesca jest nie Imię tylko FOT. MAT.PRASOWE atrakcyjną /Warszawa. kobietą, ale ma także... piękne wnętrze. xxxxxxxxxxxxxxxs BLD mxxxaxxxxxk xxxaxxxxxxx /Brazylia. Pierwszystadion a Przyciągnął znanych repre- namistrzostwajuż gotowy zentacji, które wybrały miasto y musi zorganizować Hutnika NowaHnikakibicówmasiękojarzyća Półtorarokuprzedmistrzostwamiświatawpiłcenożnej po meczach, które wfortalezieotwartopierwszysta- fazie grupowej będą rozgry- jego piłkarzom z odpoczynkiewadionwybudowanyspecjalnienate na Ukrainie piątek 8 czerwca.krakówma imprezę.arenacastelaopomieści Imię 67tys.widzów,ajejwybudowanie Autor kosztowało190mlneuro. BLD /Warszawa. xxxxxxxxxxxxxxxs /USA. mxxxaxxxxxk xxxaxxxxxxx Gangnam Style trafił pod strzechy NASA a Przyciągnął znanych reprezentacji, które wybrały miasto y musi a StudenciszkolącysięwCentrumLotówKosmicznych otwarty trening. Anglicy zorganizować co najmniej jeden na whoustonnakręciliparodię stadion Hutnika Nowa Hnika teledyskupopularnegoartysty kibiców wpiąt mniej jeden PSY.Wklipiewystąpilirównież otwarty czerwca. ek 8co najmniej astronaucinasa,którzypokazalijakwyglądacodzienność grupowej jeden otwarty czerwca.krakówzktórew będą wwarunkachgrawitacji. rozgrywać na Ukrainie Imię BLD Autor FOT. MAREK ZAKRZEWSKI Małopolskisystemratowniczy trafiłwłaśniedoprokuratora Pisze nam Gazeta Krakowska amałopolskieksperymentalnysystem ratownictwa medycznego, opartywyłącznienadwóchdyspozytorniachwkrakowieitarnowie, został zaskarżonydoprokuratora generalnego jako niebezpieczny dlażyciaizdrowiapacjentów. PismowtejsprawiedoprokuratoraAndrzejaSeremetawystosował wczorajsądeckiposełandrzejmularczyk. Próbuję wykorzystać wszystkiemożliwościjakoposeł,żebywnaszymregioniezapobiecpodobnym tragediom, jakie miały miejsceostatnionapodhaluiwniepołomicach,gdzie karetkiniedojechałynaczas twierdziarkadiusz Mularczyk. Wswoimpiśmiewyliczanegatywnewobecwdrażanegosystemu stanowiska, rezolucje i uchwały, wtymkonwentustarostówmałopolski,sejmikuwojewódzkiego,radnychsądeckichmiastaipowiatu. Wnoszęorozważeniemożliwości wszczęciapostępowaniawsprawie uzasadnionegopodejrzeniapopełnieniaprzestępstwanadużyciawładzyprzezwojewodęmałopolskiego JerzegoMillera,wefekciektórego narażonomieszkańcówmałopolski nabezpośrednieniebezpieczeństwo utratyżyciaizdrowiapoprzezwdrożenienowegoplanuratownictwa medycznegolikwidującegolokalne dyspozytorniepogotowiawnowym Sączu,Limanowej,Gorlicach,Brzesku,NowymTarguiZakopanem czytamywpiśmiemularczyka.a REKLAMA /00 Zapraszamy na lodowisko w Chełmcu!!! przy Zespole Szkół w Chełmcu, ul. Marcinkowicka 9 Lodowisko kryte czynne 7 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 21.00(wejście na taflę o pełnych godzinach). Cena biletu wynosi 4 zł za 45 minut ślizgawki. Karnet wstępu na 10 wejść (po 45 minut) w cenie 35 zł Karnet wstępu na 6 wejść (po 45 minut) w cenie 21 zł. Do dyspozycji wypożyczalnia łyżew oraz punkt gastronomiczny. Zamówienia karnetów i biletów można dokonać telefonicznie tel , lub dokonać zakupu w siedzibie ZGKiM ul. Papieska 2, Chełmiec, oraz bezpośrednio w kasie lodowiska. WSZELKIE INFORMACJE POD NUMEREM TEL Mówwwi się interia.pl a Trochę słońca, sporo chmur, śnieg, śnieg z deszczem i deszcz... W Boże Narodzenie aurazaskoczynasnieraziniedwa. By zaskoczyła jak najmniej sprawdźcie prognozy pogody na trzy świąteczne dni przygotowane przez specjalistów z wrocławskiego biura prognoz Cumulus. We wschodniej i środkowej Polsce Wigilia będzie pochmurna, ale opadów mieszkańcy tych regionów nie muszą się obawiać. Z kolei w zachodniej części kraju pogoda będzie się pogarszać z godziny na godzinę. Sypnie śniegiem, który w ciągu dnia możezamieniaćsięwopadymarznącego deszczu. Efekt: na drogach i chodnikach zachodniej Polski zrobi się ślisko. onet.pl a Trwa imponująca passa Atlasu chmur. Po czwartym weekendzie obecności w polskich kinach, superprodukcja twórców Matrix i reżysera Pachnidła osiągnęła rewelacyjny wynik tysięcywidzówiporazkolejny uplasowała się na 1. miejscu Świetna frekwencja sprawiła, że film Wachowskich i Tykwera po zaledwie czterech tygodniach znalazł się w elitarnym gronie 20 najpopularniejszych obrazów. WŁASNYM ZDANIEM. WŁODZIMIERZZAPART Trafny wybór pod choinkę Gdyprzedlatynapolski rynek czytelniczy wkraczał Harry Potter, książka Joan Rowling o przygodach małego czarodzieja odsądzana była przez niektórych recenzentów od czci i wiary. Pisali, że zawiera promocję czarnej magii i innego diabelstwa. Zanim więc dopuściłem do czytania swoje dzieci sam, po cenzorsku, rozsądnie zaliczyłem Harry ego. Żadnych niestosownych treści tam nie znalazłem, co więcej znajomość utworu pozwoliła mi potem błysnąć czasami przed dziećmi i udowodnić, żetataniejesttakimwapniakiem, na jakiego wygląda. Lata lecą, Joan Rowling wydoroślała i napisała Trafny wybór, książkę dla dorosłych. Sięgnąłemwięcponiązdużą ciekawością, jak po list od dobrego znajomego. Sięgnąłem tym bardziej skwapliwie i radośnie, że książkę dostałem odswojejwlasnejżonywprezencie. W tym miejscu chciałbym pochwalić prezenty książkowe. Niby są klasyczne, banalne i myszką trącące, jak jakieś dawne szkolne nagrody. Ale z drugiej strony Instytut Książki dokładnie wyliczył, że nasze czytelnictwo jest katastrofalnie niskie. Więc jakie klasyczne?! Skoro nikt książek nie czyta, proste wnioskowanie wskazuje, że prezent książkowy będzie niesłychanie oryginalny! Zatem książka pod choinkę to naprawdę trafny wybór. Dane Instytutu Książki mówią, że brytyjskie czytelnictwo jest oczywiście wyższe niż nasze, polskie. Wskaźniki są niestety nieubłagane wszyscy ciągle sąlepsiniżmy aleobrazżycia przedstawiony przez Joan Rowling w jej ostatniej książce, której akcja rozgrywa się w małym angielskim miasteczku, jest taki, że podczas lektury poczujemy się jak u siebie wdomu. Anawetlepiej,bozulgąmożemy stwierdzić, że z brytyjskimi problemami obyczajowymi, rasowymi, politycznymi i z brytyjską biedą to Brytyjczycy muszą sobie radzić, nie my. Nareszcie nie my!

3 facebook.com/naszemiastopl /REKLAMA nowysacz.naszemiasto.pl czwartek, 20 grudnia 2012 a 3 REKLAMA /00

4 4 a czwartek, 20 grudnia 2012 nowysacz.naszemiasto.pl facebook.com/naszemiastopl NOWY SĄCZ.naszemiasto.pl Rewolucjaśmieciowaogarnie wkrótcenowysącz! /Samorząd. Radni uchwalili stawkę podatku śmiecioweg. Będą ulgi dla tych, którzy segregują odpady. Rada miasta przegłosowała dwie uchwałykluczowedlaśmieciowej rewolucji, która nastąpi w lipcu 2013roku. Radnizdecydowali, że wysokośćpodatkuśmieciowego będzie zależała wnowym Sączu od ilości zużytej wody. Każdykubik,zktóregoskorzystanowgospodarstwiedomowym, trzeba pomnożyć przez 4,46 zł i otrzymamy podatkową stawkę podstawową. W przybliżeniumożnajużterazoszacowaćśrednikosztopłatyzaodbiór śmieci,zaglądającwrachunki płacone narzecz spółki Sądeckie Wodociągi.Przeciętnezużycie wody przez sądeczanina wynosi 2,88 kubika miesięcznie. StatystycznyKowalskizNowego Sącza,jeślimieszkasamotnie Wzrośnie cena za składowanie śmieci na wysypisku iwylewamniejwięcejtakąilość wody, zapłaci miesięcznie około 13 złotych śmieciowego podatku(dokładnie 12,84 zł). Trzyosobowa rodzina odpowiednio trzykrotniewięcej,czyliokoło 38,50złzamiesiąc.Wtejchwili kwartalny śmieciowy rachunek takiej rodziny wynosi ok. 100 zł, więc będzie nieco drożej. Ulgowobędąpotraktowanici, którzypodejmąsięsegregowania śmieci.tutajprzelicznikustalono napoziomie3,57zł,codajeuśredniony jednoosobowy miesięczny podatek wwysokości 10,28 zł, arodzinny trzyosobowywkwocie30,84. Ci, którzylubiącodziennekąpielewdużejwannie,częstopod- lewająogródekalbobardzodużo i często piorą, mogą spodziewać się wyższych opłat za wywóz odpadów. Pozytywjesttaki, żemiastozadbaoto,abyzkażdegodomuodebranowszystkieśmieci iniktnieupomnisięododatkowe opłaty. a Iwona Kamieńska FOT.ARCHIWUM REKLAMA /00 Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla każdego z Was źródłem radości i pokoju, czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, wśród rodziny, przyjaciół oraz wszystkich bliskich. Nowy 2013 Rok niech obfituje w zdrowie, dostatek, obdaruje szczęściem i przyniesie również pomyślność dla spraw naszej ukochanej Ojczyzny - Polski. Z poważaniem Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk REKLAMA /00 REKLAMA /00 Wszystkim naszym Klientom, Kontrahentom i mieszkańcom Sądecczyzny ciepłych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych radosnych dni wnowym2013roku życzy ZAKŁAD USŁUG MALARSKO-DROGOWYCH Janina i Andrzej Sarata Wszystkim mieszkańcom Ziemi Gorlickiej, Ziemi Limanowskiej i Ziemi Sądeckiej z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam serdeczne życzenia. Niech te Święta, którym kolędy otwierają serca, upłyną w atmosferze rodzinnej miłości, niech nikogo nie opuszcza radość, szczęście i pogoda ducha. Niech atmosfera Betlejemskiej Gwiazdy pozostanie z Państwem na dłużej, towarzysząc przez cały nadchodzący 2013 rok. dr Andrzej Bulzak Radny Województwa Małopolskiego

5 facebook.com/naszemiastopl /ZDROWIE IURODA Wigilijnawieczerza jestjednąze zdrowszychkolacji /Dieta. Potrawy wigilijne są zupełnieinneniżte,którejemy na co dzień. Dlatego warto dowiedzieć się, które z nich są szczególnie korzystne dla naszego zdrowia. Łakocie z miodem są zdrowe Barszcz czerwony zawierakwasfoliowy, witaminę C ib1,atakżecenne pierwiastki mineralne, co sprawia, żewpływakorzystnienapracęserca,zapobiegamiażdżycyinadciśnieniu, jest zdrowy dla wątroby. Kolejneobowiązkowewigilijnedanie kompotzsuszumawsobie dużobłonnika,któryregulujeprzemianęmaterii,awrybachsącennedlamózgukwasyomega-3. Zkoleiwgrzybachjestpotasiselen,atakżewitaminyzgrupyB.Pozatym grzybyzawierajątakżewyjątkowowartościowebiałka,dlategoniepowinnoichzabraknąćwdie- ciewegetarian.kapustajestbogata wwitaminęc,agrochwbiałkooraz witaminyb1ib2,któremająkojący wpływnanaszukładnerwowy. FOT. 12 3RF Nietylkosmaczne,alerównieź wyjątkowozdrowejestmięsozkarpia.pozałatwoprzyswajalnymbiałkiem,zawierarównieżniezbędne dlaprawidłowegofunkcjonowania organizmuwitaminy,takiejak:b1, B6, B12orazPP. Jestonorównież dobrymźródłemskładnikówmineralnych,takichjak:fosfor,potas, selen,cynk,żelazo,siarkaimagnez. Śledzie są bogate w witaminy wtym cennąb12, wspomagającądziałaniemózgu. Obecnewwigilijnychdaniach goździki,imbir,cynamon,bazylia, oregano,estragon,kminekichrzan przyspieszająspalanietkankitłuszczowej. A co ze świątecznymi słodkościami? Polecamłakocie zmiodem,którykorzystniewpływanaserceimadziałaniebakteriobójczeiprzeciwzapalne mówijoannasidor,dietetyczka. Maknatomiastprzemianęmateriiizapobiega miażdżycy. Orzechy dostarczająwieluwitamin.a Magda M.Maciejczyk Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom nowysacz.naszemiasto.pl czwartek, 20 grudnia 2012 a 5 REKLAMA /00 radości płynącej z narodzenia Pana oraz wszelkiego dobra w nowym roku życzą Zarząd i Pracownicy Łąckiego Banku Spółdzielczego REKLAMA /00 REKLAMA /00 Oby Wigilijna Jutrzenka, niosąca nadzieję i radość, w nadchodzące święta Bożego Narodzenia rozbłysła także dla nas, naszych najbliższych, przyjaciół, znajomych i naszych małych ojczyzn. Niech spełnią się życzenia składane przy wigilijnym stole. Niech te święta będą wyjątkowe, jedyne, niezapomniane, pełne serdecznego rodzinnego gwaru, radości w oczach najmniejszych i szczęścia dorosłych, zapachu drzewka pełnego błyskotek i bogate kolędą Wszelkiej pomyślności z okazji Świąt Bożego Narodzenia, a także tego co najlepsze w nowym, 2013 roku życzą Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Jerzy Wituszyński Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak REKLAMA /00 HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTROINSTALACYJNYCH Kable, przewody Oprawy oświetleniowe Źródła światła Obudowy i rozdzielnice - prefabrykacja Osprzęt instalacyjny Automatyka REKLAMA /00 REKLAMA /00 Zamów takie, o jakich marzysz. *) My zrobimy je w dobrej cenie. Hurtownia Materiałów Elektroinstalacyjnych AMPER ul. Różana 1A, Nowy Sącz, tel *) Technologia nas nie ogranicza, ograniczyć nas może jedynie wyobraźnia.

6 6 a czwartek, 20 grudnia 2012 nowysacz.naszemiasto.pl facebook.com/naszemiastopl /ZDROWIE IURODA REKLAMA /00 Pierwszapomoc przyświątecznymstole Polska wigilia jest zwyczajowo postna. Zamiast mięsa podaje się różne dania z ryb. Mogą się zdarzyć ości FOT. 12 3RF REKLAMA /01 POŻYCZKI 30-STKI PRZEDWYPŁATOWE pozabankowe bez bik wypłata natychmiast!!! najniższe koszty pożyczek w Polsce możliwość prolongowania terminu płatności emeryci, renciści - bez ograniczenia wiekowego również z zajęciami komorniczymi dogodne warunki spłat REKLAMA /02 /Zdrowie. Święta Bożego Narodzenia tospotkaniaprzystolewrodzinnym gronie. Niestety, może zdarzyć się, że świąteczna atmosfera zakłócona zostanie przykrym incydentem, jakim jest zakrztuszenie się rybią ością. a Powszechnieuważasię, że tkwiącą w gardle ość najlepiej czymś przepić lub przegryźć, np. kawałkiem chleba. To najgorsze, comożemyzrobić mówiagata Bondrek-Borowczak, lekarz, autorkapodręcznikapierwszej pomocy. Jezlipodamyosobie,którazakrztusiłasięościącośdoprzegryzienia, możemytylkospowodować, żeośćprzesuniesięniżejlubjeszczemocniejwbijesięwściankigardła.wtakiejsytuacjinajlepiejzrobimy,gdynatychmiastudamysię popomocmedyczną,boośćtoorganiczneciałoobce, zawierające sporądawkębakterii, któremogą doprowadzićdozakażenia. Podczaswspólnychświątecznych posiłków może zdarzyć się również,żektośzadławisięjedzeniem. Należy wówczas jak najszybciejspróbowaćusunąćciało obce mówi Agata Bondrek- -Borowczak. Wpierwszejkolejnościnależystanąćzaposzkodowanymiuderzyćpięćrazywokolicemiędzyłopatkową.Jeśliniespowodujetowyrzuceniablokującego drogioddechowekęsa,należyobjąćgoramionamii5razyenergicznieucisnąćpięściąnadbrzuszeku górze. Uderzeniamiędzyłopatki iuciśnięcianależykontynuować domomentu, aż poszkodowany odkrztusiblokującydrogioddechowekawałekjedzenia.a Magda M. Maciejczyk REKLAMA /00 medycyna pracy lekarze specjaliści badania kierowców badania diagnostyczne ginekolog/położnik kardiolog urolog onkolog laryngolog okulista pulmonolog nefrolog internista neurolog dermatolog tel /66, Nowy Sącz, ul. Zygmuntowska 15 (budynek kina Kolejarz ) endokrynolog chirurg ortopeda chirurg naczyniowy psycholog - terapeuta EEG, HOLTER EKG I HOLTER CIŚNIENIA REKLAMA /00 REKLAMA /00 Nowy Sącz ul. Wiśniowieckiego 125 REKLAMA /01 Przychodnia Specjalistyczna SŁYSZĘ Spółka z o.o. APARATY SŁUCHOWE DLA DZIECI I DLA DOROSŁYCH Ł Gwarantujemy: Stałą opiekę lekarza laryngologa, specjalisty - audiologa Pomoc doświadczonego audioprotetyka Kontrolę i zmianę ustawień aparatów Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Diagnostyka schorzeń słuchu Dobór i sprzedaż aparatów słuchowych Akcesoria do aparatów słuchowych Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do Nowy Sącz, ul.węgierska 188 telefon kontaktowy: REKLAMA /03 ZMIANA GODZIN OTWARCIA SKLEPU W OKRESIE PRZEDŚWIĄTECZNYM! Radosnych oraz pełnych ciepła Świąt Bożego Narodzenia życzy Intermarché GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK) GRUDNIA (SOBOTA) GRUDNIA (NIEDZIELA) GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK) C.H.EUROPA ul. Nawojowska 1

7 facebook.com/naszemiastopl /DOM Jakpięknieudekorować swójdomnaświęta? /Wnętrze. Jeśliwtymrokuchcemynaprawdę poczuć ich magię, warto ozdobić dom pachnącymi gałązkami świerku, kolorowymi bombkami i ubrać choinkę w ręcznie wykonane ozdoby. Abywdomuzagościłaświątecznaatmosfera,nietrzebakonieczniegigantycznejchoinki, uginającej się podciężarembombek.wystarczą drobneakcenty. Jeślizależynam na elegancko ustrojonym mieszkaniu, pilnujmy, aby wszystko współgrałozsobąstylistycznieikolorystycznie mówiewawiechna, Umiar jest ważny dekoratorwnętrz. Jeślizdecydujemysięnp.nazłotebombki,zadbajmy o podobną kolorystykę FOT. 12 3RF nawigilijnymstole. Zastanówmy się też wcześniej, czy będzie on utrzymanywstylistycenowoczesnej, chłodnej i minimalistycznej, w klasycznej czerwono-zielonej czyraczejwmodnychwtymsezonie fioletach, burgundach, odcieniachmiedziiniebieskiego.ale uwaga!przesadaniejestwyznacznikiem niczego gustownego. Lepiejwybraćmniejelementów,aleklasycznych.Pamiętajmy też,żeniewszystko,cosiębłyszczy, wygląda efektownie. Elegancką imodnąozdobąwigilijnegostołu będąświeżezielonegałązkijodły, jemioła,świeczki,koloroweserwetkiiłańcuchzkoralikówwijącysię międzytalerzamilubwianuszek zgałązekna środkustołu.a Magda M. Maciejczyk nowysacz.naszemiasto.pl czwartek, 20 grudnia 2012 a 7 REKLAMA /01 tel./fax kom ul. Jana Kilińskiego 58, Nowy Sącz REKLAMA / / REKLAMA /00 MPGK Sp. z o.o. dysponuje wolną powierzchnią do wynajęcia w budynku Bazy Transportowej w Powroźniku. BIUROWIEC POSIADA 4 LOKALE, KAŻDY O POW. OK. 16 m², PRZYSTOSOWANE DO PRACY BIUROWEJ. Pomieszczenia przestronne, o dogodnym rozmieszczeniu, ogrzewane (linia telefoniczna internet, łazienka), podłogi wyłożone panelami lub płytkami, ściany do odświeżenia. Budynek posiada duży parking, bliska lokalizacja przystanku autobusowego oraz stacja CPN. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numer lub na adres mejlowy: REKLAMA /00 Nowa odsłona - większe możliwości Nowy Sącz, ul. Marcinkowicka 4 Tel.: , kom Zapraszamy wkrótce Brama segmentowa z montażem już od zł!!!

8 8 a czwartek, 20 grudnia 2012 nowysacz.naszemiasto.pl facebook.com/naszemiastopl /REKLAMA REKLAMA /00 REKLAMA /00 Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych radosnych chwil w Nowym Roku Pracownikom i Mieszkańcom naszej pięknej gminy życzą Rada i Wójt Gminy Łukowica REKLAMA /00

Firmowe życzenia świąteczne

Firmowe życzenia świąteczne Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom naszej firmy składamy życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku. Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych

Bardziej szczegółowo

EXPRESS - Termin 1-2 STANDARD - Termin 3-4

EXPRESS - Termin 1-2 STANDARD - Termin 3-4 Boże Narodzenie Nowy rok KARTKI ŚWIĄTECZNE Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, pragniesz w wyjątkowy sposób podziękować firmom partnerskim za współpracę? A może bliskiej Ci osobie za spędzenie wspólnie

Bardziej szczegółowo

nr 1 [176/2015] str. 12 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015, pragniemy złożyć Państwu serdeczne życzenia. Niech przy świątecznym stole nie zabraknie światła i ciepłej rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Szybki dostęp do usług medycznych

Szybki dostęp do usług medycznych Ubezpieczenie Moje Zdrowie Szybki dostęp do usług medycznych Wiemy, co się liczy! Z Tobą od A do Z Zdrowie przede wszystkim Troszczysz się o nie na co dzień. Starasz się zapobiegać, ale czasem konieczne

Bardziej szczegółowo

Radzieckimonument znikniezalejwsączu

Radzieckimonument znikniezalejwsączu Twoja facebook.com/naszemiastopl bezpłatna gazeta NOWY SĄCZ nowysacz.naszemiasto.pl czwartek, 13 grudnia 2012 a 1 Czwartek, 13 grudnia 2012 Rok I Nr 25 (25) nowysacz.naszemiasto.pl facebook.com/naszemiastopl

Bardziej szczegółowo

Przychodnia WARYŃSKIEGO 10A, REJESTRACJA CZYNNA: 7.30 20.00 TEL. 22 592 48 00; 22 825 48 69 (TEL. 8.00 20.00)

Przychodnia WARYŃSKIEGO 10A, REJESTRACJA CZYNNA: 7.30 20.00 TEL. 22 592 48 00; 22 825 48 69 (TEL. 8.00 20.00) Przychodnia WARYŃSKIEGO 10A, REJESTRACJA CZYNNA: 7.30 20.00 TEL. 22 592 48 00; 22 825 48 69 (TEL. 8.00 20.00), MP Medycyna Pracy Lek. med. Agata ŚwiąteckaBaczyńska Lek. med. Małgorzata Woźniakowska Lek.

Bardziej szczegółowo

z najlepszymi życzeniami Mirosław Krysiak Wójt Gminy Nowy Duninów oraz Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy Nowy Duninów

z najlepszymi życzeniami Mirosław Krysiak Wójt Gminy Nowy Duninów oraz Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady Gminy Nowy Duninów www.nowyduninow.info.pl D NASZEJ GMINY Grudzień 2008 Egzemplarz bezpłatny E-mail: ug@nowyduninow.info.pl Brwilno, Brwilno Dolne, Brzezinna Góra, Duninów Duży, Dzierzązna, Grodziska, Jeżewo, Kamion, Karolewo,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zapraszamy do wybrania wzoru kartki na następnych stronach niniejszej oferty! Dziękujemy za dobre serce! Hospicjum to też Życie

Szanowni Państwo. Zapraszamy do wybrania wzoru kartki na następnych stronach niniejszej oferty! Dziękujemy za dobre serce! Hospicjum to też Życie Szanowni Państwo Święta Bożego Narodzenia to czas radosny, czas, na który z taką samą niecierpliwością czekają i dorośli i dzieci. To także czas dzielenia się z innymi życzeniami, opłatkiem, dobrym słowem.

Bardziej szczegółowo

NR 11 (230) grudzień 2012

NR 11 (230) grudzień 2012 NR 11 (230) grudzień 2012 Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności, osiągnięcia sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów w nadchodzącym

Bardziej szczegółowo

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Małgorzata Ściubisz Agnieszka Zawada

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Małgorzata Ściubisz Agnieszka Zawada Prywatne ubezpieczenia zdrowotne Małgorzata Ściubisz Agnieszka Zawada Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w stosunku do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dzielą się na : substytucyjne (konkurują z publicznymi)

Bardziej szczegółowo

Wizyta w Redakcji. Przewodniczący Rady Gminy Przemęt Zenon Klecha Radni Gminy Przemęt

Wizyta w Redakcji. Przewodniczący Rady Gminy Przemęt Zenon Klecha Radni Gminy Przemęt Wszystkim Mieszkańcom Gminy Przemęt składamy życzenia zdrowych, pełnych miłości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku 2007. Przewodniczący Rady Gminy Przemęt Zenon Klecha Radni

Bardziej szczegółowo

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY RODZAJ ŚWIADCZENIA: WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY 24h Infolinia Medyczna Podstawowe Informacje Medyczne Koordynacja Leczenia Na Terenie Kraju Serwis SMS Potwierdzenie Terminu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZADU GMINY PRZEMET

INFORMATOR SAMORZADU GMINY PRZEMET ISSN 1641-0017 INFORMATOR SAMORZADU GMINY PRZEMET Nr 8/2005 (169) * GRUDZIEŃ * Cena 2 zł * www.przemet.pl Staropolskim obyczajem, przy tej pięknej sposobności zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy,

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz ISSN 1429-8589 Nr 11/2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz osobistej i zawodowej pomyślności. Niech te najpiękniejsze w roku święta

Bardziej szczegółowo

Karty i życzenia firmowe

Karty i życzenia firmowe Karty i życzenia firmowe z audiobookiem 1 te. 502 664 347, 22 872 20 84 wew.129 Kulturalna uczta dla zmysłów - usiądź wygodnie i zasłuchaj się w Opowieść wigilijną Prezentujemy Państwu wyjątkową kolekcję

Bardziej szczegółowo

BOŻE NARODZENIE w Polsce i Anglii

BOŻE NARODZENIE w Polsce i Anglii BOŻE NARODZENIE w Polsce i Anglii Gdzie spędzacie czas Świąt Bożego Narodzenia? * Wigilię spędzamy w domu. W okresie świątecznym odwiedzamy nasze rodziny i przyjaciół, żeby spędzić ten czas razem. Spędzamy

Bardziej szczegółowo

KABARETOWE ŚWIĘTO KOBIET 35 LAT GMINNEGO KOŁA HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA AEROBIK TO SPOSÓB NA ŻYCIE SZKOŁA NA MIARĘ XXII WIEKU

KABARETOWE ŚWIĘTO KOBIET 35 LAT GMINNEGO KOŁA HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA AEROBIK TO SPOSÓB NA ŻYCIE SZKOŁA NA MIARĘ XXII WIEKU 35 LAT GMINNEGO KOŁA HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA Grupa z Przemętu najlepsza w regionie i z szansami na sukces w województwie ISSN 1641-0017 AEROBIK TO SPOSÓB NA ŻYCIE INFORMATOR SAMORZADU GMINY PRZEMET

Bardziej szczegółowo

NADCHODZĄ ZMIANY. Informator Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych Puławy S.A.

NADCHODZĄ ZMIANY. Informator Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych Puławy S.A. NADCHODZĄ ZMIANY GRUDZIEŃ 2006 r. Informator Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych Puławy S.A. Biuro, sekretariat tel. (0-81) 889-18-44 fax (0-81) 887-50-58 www.zzprc.pulawy.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Oferta dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Oferta dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Warszawa, 04.2014 Zakresy pakietów medycznych ZAKRESY ÓW BASIC CLASSIC STANDARD OPTIMUM Infolinia Medyczna 24 h + + + + Pogotowie i transport medyczny

Bardziej szczegółowo

Kamila Kobylarz. A oto wyróżnione prace i kilka ciekawych opracowań: Wesołych Świąt

Kamila Kobylarz. A oto wyróżnione prace i kilka ciekawych opracowań: Wesołych Świąt Uczniowie klas 4-6 wykonali kartki świąteczne techniką komputerową, a do tego opisywali krótko czym dla nich jest MAGIA ŚWIĄT Nagrodzono 2 prace: Kamili Kobylarz i Zuzanny Madejskiej gratulujemy A oto

Bardziej szczegółowo

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja 2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy k/ Giżycka. Pokoje 2-5 osobowe z łazienkami Program pobytu: Dzień I Przyjazd i zakwaterowanie 14:00-15:00 Obiad 16:00-18:00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY BARCZEWO NA 2012 r... więcej na str. 18. www.barczewo.pl. Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski

PROJEKT BUDŻETU GMINY BARCZEWO NA 2012 r... więcej na str. 18. www.barczewo.pl. Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski NR 11 (219) grudzień 2011 Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Chlubicki Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski Nastrojowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze

Bardziej szczegółowo

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r.

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r. Medica Polska Sp. z o.o. ul. Śląska 21 (City Arcade) 81-319 Gdynia tel. (+4858) 662 07 77 fax (+4858) 662 07 78 24h infolinia 801 600 999 e-mail: office@medicapolska.pl www.medicapolska.pl Warianty Opieki

Bardziej szczegółowo

www.waszdzienpodniu.pl poniedziałek, 19 grudnia 2011 26cap4496 c2 Ap04586 str. 14 opony - wulkanizacja 64-200 Wolsztyn POWODOWO tel. +48 604 324 812 Na moich oponach polecisz najdalej!!! WÓJT GMINY BOJADŁA

Bardziej szczegółowo

Nielegalnereklamyiszyldy pokryłycałynowysącz

Nielegalnereklamyiszyldy pokryłycałynowysącz Twoja facebook.com/naszemiastopl bezpłatna gazeta NOWY SĄCZ nowysacz.naszemiasto.pl czwartek, 8 listopada 2012 a 1 Czwartek, 8 listopada 2012 Rok I Nr 15 (15) nowysacz.naszemiasto.pl facebook.com/naszemiastopl

Bardziej szczegółowo

Choinka srebrna moneta kolekcjonerska Opis produktu:» Mennica Polska prezentuje wyjątkową monetę Choinka, zaprojektowaną z okazji świąt Bożego Narodzenia.» Idealna na gustowny i niezapomniany świąteczny

Bardziej szczegółowo

Oferta. Weselna. www.baron.lubin.pl

Oferta. Weselna. www.baron.lubin.pl Oferta Weselna www.baron.lubin.pl Zawarcie związku małżeńskiego jest jedną z najważniejszych chwil w życiu. Ten dzień powinien być wyjątkowy i niepowtarzalny, aby wspomnienie o tych pięknych momentach

Bardziej szczegółowo

02.12.302 Cena BN 12. 02.12.301 Cena BN 12

02.12.302 Cena BN 12. 02.12.301 Cena BN 12 2 02.12.302 Cena BN 12 Format: 160 x 160 mm Okładka - papier fakturowany, granatowy Innowacyjna technika druku jedwabiem, miękki w dotyku aksamit Srebrna folia Wklejka podwójna, biała 02.12.301 Cena BN

Bardziej szczegółowo

ZAGRAJ Z NAMI 1899.- Serdecznie zapraszamy do udziału w 7. edycji Halowej Ligi Bemowskiej!

ZAGRAJ Z NAMI 1899.- Serdecznie zapraszamy do udziału w 7. edycji Halowej Ligi Bemowskiej! ZAGRAJ Z NAMI Serdecznie zapraszamy do udziału w 7. edycji Halowej Ligi Bemowskiej! Sezon Zima 2016 rozpocznie się w weekend 9-10 stycznia i potrwa aż do końca marca. W tym roku czeka Was sporo nowości!

Bardziej szczegółowo

Święta Bożego Narodzenia w przedszkolnym obiektywie.

Święta Bożego Narodzenia w przedszkolnym obiektywie. Święta Bożego Narodzenia w przedszkolnym obiektywie. Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości, ciepła oraz świątecznych przygotowań. W naszym przedszkolu mamy to szczęście, że okres ten zaczyna

Bardziej szczegółowo

Biznes PRO ZDROWIE w InterRisk - nowy produkt zdrowotny dla mikrofirm. Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych

Biznes PRO ZDROWIE w InterRisk - nowy produkt zdrowotny dla mikrofirm. Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych Biznes PRO ZDROWIE w InterRisk - nowy produkt zdrowotny dla mikrofirm Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych Dla kogo? Oferta Biznes PRO ZDROWIE skierowana jest: Do pracowników i właścicieli małych,

Bardziej szczegółowo

Kandydacinakierowcówstarająsię zdaćegzaminpostaremu

Kandydacinakierowcówstarająsię zdaćegzaminpostaremu Twoja facebook.com/naszemiastopl bezpłatna gazeta NOWY SĄCZ nowysacz.naszemiasto.pl czwartek, 17 stycznia 2013 a 1 Czwartek, 17 stycznia 2013 Rok II Nr 4 (31) nowysacz.naszemiasto.pl facebook.com/naszemiastopl

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Maria Piotrowska. Blok tematyczny: W świątecznym nastroju. Scenariusz nr 4

Autor scenariusza: Maria Piotrowska. Blok tematyczny: W świątecznym nastroju. Scenariusz nr 4 Autor scenariusza: Maria Piotrowska Blok tematyczny: W świątecznym nastroju Scenariusz nr 4 I. Tytuł scenariusza zajęć: Quiz wigilijny. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące):

Bardziej szczegółowo

Organizacja badań. Miejsce udzielania świadczeń z zakresu medycyny pracy

Organizacja badań. Miejsce udzielania świadczeń z zakresu medycyny pracy Oferta z zakresu Medycyny Pracy Poradnia Medycyny Pracy: 22 659-80 - 35 22 822-32 - 21 wew. 115 Sekcja Marketingu i Promocji Zdrowia: 22 822 32 21 wew. 113 Sekretariat: 22 822 32 21 wew. 120 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Pasażerowie MPKpojadą zesmyczą...

Pasażerowie MPKpojadą zesmyczą... Twoja facebook.com/naszemiastopl bezpłatna gazeta NOWY SĄCZ nowysacz.naszemiasto.pl czwartek, 31 stycznia 2013 a 1 Czwartek, 31 stycznia 2013 Rok II Nr 8 (35) nowysacz.naszemiasto.pl facebook.com/naszemiastopl

Bardziej szczegółowo

Jak nie przejeść się w Święta? Serwis ZnamLek pomoże Ci tego uniknąć!

Jak nie przejeść się w Święta? Serwis ZnamLek pomoże Ci tego uniknąć! Jak nie przejeść się w Święta? Serwis ZnamLek pomoże Ci tego uniknąć! Coraz większymi krokami zbliżają się Święta, a co za tym idzie: wiele pysznych, wyjątkowych i bardzo kalorycznych dań. W naszych głowach

Bardziej szczegółowo

konsultacje profesorskie specjaliści szczepienia ochronne profilaktyka stomatologiczna usługi pielęgniarskie 24h transport medyczny

konsultacje profesorskie specjaliści szczepienia ochronne profilaktyka stomatologiczna usługi pielęgniarskie 24h transport medyczny Poznaj Signum Opieka Medyczna SIGNUM* to szeroka gama nowoczesnych pakietów abonamentu medycznego, uwzględniających potrzeby współczesnego człowieka. Umożliwiamy tysiącom Polaków dostęp do taniej, wysokiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ Tematy i zagadnienia (cele edukacyjne) 1. Wybór samorządu klasowego prawa i obowiązki ucznia -kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości

Bardziej szczegółowo

JAK ŁATWO POLECAĆ FM INNYM? Prezentacja podstawowa

JAK ŁATWO POLECAĆ FM INNYM? Prezentacja podstawowa JAK ŁATWO POLECAĆ FM INNYM? Prezentacja podstawowa CZY ZNASZ WSZYSTKIE KORZYŚCI Z BYCIA W FM? MOŻESZ W ŁATWY SPOSÓB ZAOSZCZĘDZIĆ PIENIĄDZE I MIEĆ DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTÓW! MOŻESZ W ŁATWY SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

Parafia Św. Alberta Wielkiego Burbank, IL - Lektorzy i Komentatorzy PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA.

Parafia Św. Alberta Wielkiego Burbank, IL - Lektorzy i Komentatorzy PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA. Marzec 2013 1 Pierwszy Piątek 6:30 pm Droga Krzyżowa oraz Msza Św. 2 3 III Niedziela Wielkiego Postu 6:15 am K:. Kwak B L: Rusin R. L: Gromska M. K: Kupiec L. L:. Ciesla S. 4:30 pm Gorzkie Żale K: Maturlak

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/175/2013 ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2013 KOMERCYJNE CZY TRADYCYJNE?

Warszawa, grudzień 2013 BS/175/2013 ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2013 KOMERCYJNE CZY TRADYCYJNE? Warszawa, grudzień 2013 BS/175/2013 ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2013 KOMERCYJNE CZY TRADYCYJNE? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Ponad 12.600 pracowników. Ponad 13 mln klientów. Lider sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech

Ponad 12.600 pracowników. Ponad 13 mln klientów. Lider sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech BIURO SZKOLEŃ SIGNAL IDUNA 2013 1 Ponad 12.600 pracowników Ponad 13 mln klientów Lider sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech BIURO SZKOLEŃ SIGNAL IDUNA 2013 2 Grupa SIGNAL IDUNA powstała

Bardziej szczegółowo

Zakład jest całkowicie przystosowany dla pracujących tam osób niepełnosprawnych. Dodatkowo pracownicy dowożeni są do pracy specjalnym autobusem. Osoby dowożone do pracy to niepełnosprawni, którzy nie potrafią

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki pod patronatem Starosty Ostrowieckiego oraz Stowarzyszenia Twój Ostrowiecki Samorząd

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki pod patronatem Starosty Ostrowieckiego oraz Stowarzyszenia Twój Ostrowiecki Samorząd Świętokrzyskie Dni Profilaktyki pod patronatem Starosty Ostrowieckiego oraz Stowarzyszenia Twój Ostrowiecki Samorząd w dniu 19.05.2012r. sobota o godz. 10.00 sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w

Bardziej szczegółowo

STAROPOLSKA TRADYCJA czyli. Święta pełne magii

STAROPOLSKA TRADYCJA czyli. Święta pełne magii STAROPOLSKA TRADYCJA czyli Święta pełne magii WARSZTATY TWORZENIA ŚWIĄTECZNYCH OZDÓB Świąteczny Zakątek propozycja nr 1 Tworzenie świątecznych stroików to tradycja sięgająca kilkuset lat wstecz. Aby podkreślić

Bardziej szczegółowo

Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r.

Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r. Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r. 19.12.2012 r. KPMG w Polsce 0 Spis treści Wstęp 2 Kluczowe wnioski 4 Boże Narodzenie 2012 sposoby obchodzenia 5 Boże Narodzenie 2012 wydatki 6 Boże

Bardziej szczegółowo

Oferta z zakresu Medycyny Pracy

Oferta z zakresu Medycyny Pracy Oferta z zakresu Medycyny Pracy Poradnia Medycyny Pracy: 22 659-80 - 35 22 822-32 - 21 wew. 115 Sekcja Marketingu i Promocji Zdrowia: 22 822 32 21 wew. 113 Sekretariat: 22 822 32 21 wew. 120 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

1. Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk tel./fax (+48) 58-341-16-60, (+48) 58-341-41-08, (+48) 58-341-33-06 email: ssm.grunwaldzka@neostrada.

1. Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk tel./fax (+48) 58-341-16-60, (+48) 58-341-41-08, (+48) 58-341-33-06 email: ssm.grunwaldzka@neostrada. Hotele i schroniska w okolicy Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Schroniska Młodzieżowe 1. Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk tel./fax (+48) 58-341-16-60, (+48) 58-341-41-08, (+48) 58-341-33-06 email:

Bardziej szczegółowo

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna i Szczepan Polachowski Okładka : Anna Polachowska Zdjęcia wykorzystane do tej książki są autorstwa : Anna i Szczepana Polachowskich I pochodzą z własnej kolekcji

Bardziej szczegółowo

Pobyt Świąteczno-Wigilijny 24.12.2014 28.12.2014

Pobyt Świąteczno-Wigilijny 24.12.2014 28.12.2014 Zaprasza na Pobyt Świąteczno-Wigilijny 24.12.2014 28.12.2014 Już od 459zł* za pobyt 5 dniowy(4noclegi) od osoby w pokoju typu Classic!!! Pobyt obejmuje: -nocleg w komfortowo urządzonych pokojach -pyszną

Bardziej szczegółowo

SPRING CAMP Białka Tatrzańska 15.03-22.03.2015

SPRING CAMP Białka Tatrzańska 15.03-22.03.2015 SPRING CAMP Białka Tatrzańska 15.03-22.03.2015 Wielkimi krokami zbliża się wiosna. Najwyższy czas spakować narty, dobry humor i ruszyć na marcowy Spring Camp do Białki Tatrzańskiej. Na nasz wyjazd zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Pakiety Opieki Medycznej

Pakiety Opieki Medycznej Pakiety Opieki Medycznej Poznaj wygodę i unikalne zalety pakietów SIGNUM -poświęć tylko 7minut,by spośród aż 6 różnych zakresów Opieki Medycznej, wybrać ten skrojony na miarę Twoich potrzeb. Przekonaj

Bardziej szczegółowo

P a k i e t P O D S T A W O W Y

P a k i e t P O D S T A W O W Y Pakiety Medyczne w ramach Programu Prywatnej Opieki Medycznej dla Klientów Indywidualnych P a k i e t P O D S T A W O W Y Lp. Nazwa świadczenia medycznego Świadczenia medyczne dostępne w ramach pakietu

Bardziej szczegółowo

Katalog wzorów statuetek Statuetki z akrylu lub sklejki.

Katalog wzorów statuetek Statuetki z akrylu lub sklejki. Załącznik - Statuetki Katalog wzorów statuetek Statuetki z akrylu lub sklejki. Wykonujemy na indywidualne zamówienie z zawartych w katalogu wzorów. Zmiana tekstu w cenie statuetki. Opcje statuetek do wyboru:

Bardziej szczegółowo

DOMY SZEREGOWE W SKANDYNAWSKIM STYLU

DOMY SZEREGOWE W SKANDYNAWSKIM STYLU www.komorowice3.pl Przykładowa wizualizacja INNOVATTIO architektura www.innovattio.eu DOMY SZEREGOWE W SKANDYNAWSKIM STYLU www.domardevelopment.pl Budujemy dla Was od 2007 roku Łącznie oddaliśmy 108 mieszkań

Bardziej szczegółowo

PRACE DOMOWE 28-29 listopada 2015. Ćwiczenia z pomysłem Str 98 /2, 3, 4

PRACE DOMOWE 28-29 listopada 2015. Ćwiczenia z pomysłem Str 98 /2, 3, 4 PRACE DOMOWE 28-29 listopada 2015 Klasa I a Przedmiot 1) ćwiczenia cz.2 - str. 3, 4 i 6 2) czytać str. 4 3) nauczyć się samogłosek - wklejone do zeszytu I b ćwiczenia do s.36 Proszę, aby dzieci przyniosły

Bardziej szczegółowo

TRAPEX S.A. 62-200 Gniezno, os. Piastowskie 8 ( (061) 428-29-45 e-mail trapex@trapex.home.pl

TRAPEX S.A. 62-200 Gniezno, os. Piastowskie 8 ( (061) 428-29-45 e-mail trapex@trapex.home.pl Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAPEX S.A. 62-200 Gniezno, os. Piastowskie 8 ( (061) 428-29-45 e-mail trapex@trapex.home.pl Szanowni Państwo, Gniezno, 15.11.2010 r. W związku ze zbliżającym się okresem

Bardziej szczegółowo

Dni i godziny pracy: poniedziałek:.., wtorek:.., środa, czwartek.., piątek:.., sobota:.., niedziela:.., dodatkowe uwagi:

Dni i godziny pracy: poniedziałek:.., wtorek:.., środa, czwartek.., piątek:.., sobota:.., niedziela:.., dodatkowe uwagi: CHCEMY PRZYCIĄGNĄĆ TURYSTÓW DO NASZEGO REGIONU POMÓŻ NAM WYPEŁNIJ ANKIETĘ SKORZYSTAMY NA TYM WSZYSCY WERSJA ELEKTRONICZNA ANKIETY (edytowalna) do pobrania bezpośrednio pod adresem www.lotmz.org DANE PODMIOTU.

Bardziej szczegółowo

Świąteczna oferta dla firm

Świąteczna oferta dla firm Świąteczna oferta dla firm Każda okazja do kontaktu ze swoimi pracownikami jest bardzo dobra. Jednak są dni kiedy jednoczenie się ze swoim personelem ma szczególne znaczenie. Jednym z takich okresów w

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Elwira Laskowska Julia Kurowska Patryk Stelmaszczyk Mikołaj Stybliński. Pod kierownictwem: Justyny Jedynak

Opracowanie: Elwira Laskowska Julia Kurowska Patryk Stelmaszczyk Mikołaj Stybliński. Pod kierownictwem: Justyny Jedynak Opracowanie: Elwira Laskowska Julia Kurowska Patryk Stelmaszczyk Mikołaj Stybliński Numer II (zima) Pod kierownictwem: Urszuli Nowak Justyny Jedynak W numerze: Podsumowanie grudnia; Ferie zimowe; Walentynki;

Bardziej szczegółowo

Najgorzej wypadły natomiast województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie (po 36 proc.), śląskie (34 proc.) oraz wielkopolskie (32 proc.).

Najgorzej wypadły natomiast województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie (po 36 proc.), śląskie (34 proc.) oraz wielkopolskie (32 proc.). KOMUNIKAT PRASOWY Warszawa, 5 listopada 2014 r. Najwięcej aut z prawidłowym ciśnieniem w województwie opolskim najgorzej w Wielkopolskiem Ciśnienie pod kontrolą 61 proc. samochodów w Polsce ma nieprawidłowe

Bardziej szczegółowo

Wrocław 25.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wrocław 25.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław 25.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: Świadczenie usług medycznych wykonanie badań dla pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl.

Bardziej szczegółowo

Do życzeń dołączył się także Wojtek Urban, który z kolei ukołysał publiczność kolędą Lulajże Jezuniu

Do życzeń dołączył się także Wojtek Urban, który z kolei ukołysał publiczność kolędą Lulajże Jezuniu Zaczarowane Radio Kraków wyśpiewało magię świąt! O 11.00, w Studiu im. Romany Bobrowskiej Radia Kraków, odbył się wyjątkowy koncert Dzieciątko, ach to Ty!, który dźwiękami najpiękniejszych polskich kołysanek

Bardziej szczegółowo

SUPER OKAZJE: Mnóstwo akcji. na koniec wakacji WAŻNE DO 30.09.2013

SUPER OKAZJE: Mnóstwo akcji. na koniec wakacji WAŻNE DO 30.09.2013 WAŻNE DO 30.09.2013 SUPER OKAZJE: Zdjęcia w super cenach CEWE FOTOKSIĄŻKA z Twoimi zdjęciami Twoje filmy w CEWE FOTOKSIĄŻCE super nowość CEWE FOTOOBRAZY do Twojego mieszkania akcesoria szkolne z Twoim

Bardziej szczegółowo

PRACE DOMOWE 09-10 stycznia 2016. Drodzy Uczniowie/ Rodzice

PRACE DOMOWE 09-10 stycznia 2016. Drodzy Uczniowie/ Rodzice PRACE DOMOWE 09-10 stycznia 2016 Drodzy Uczniowie/ Rodzice W związku z organizowanym przez naszą szkołę Koncertem Noworocznym zajęcia w dniu 16 stycznia (sobota) 2016r. będą się odbywały wg. zmienionego

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II. j. polski matematyka środowisko technika muzyka A,P.E,O

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II. j. polski matematyka środowisko technika muzyka A,P.E,O Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II Prowadząca: mgr Marzena Łukasiewicz Ośrodek tematyczny: BOŻE NARODZENIE TUŻ TUŻ Temat dnia: WIGILIJNY WIECZÓR Rozmowa o tradycjach wigilijnych na podstawie wiersza

Bardziej szczegółowo

Kraków, Krowodrza - ul. Wrocławska/Łokietka

Kraków, Krowodrza - ul. Wrocławska/Łokietka tu zycie ma smak... tu zycie ma smak... Kraków, Krowodrza - ul. Wrocławska/Łokietka KROWODRZA dawno temu przedmieścia, dziś MODNA DZIELNICA. Niegdyś Krowodrza składała się z głównie z folwarków, łąk i

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU LOKALI Zapraszamy do wynajęcia lokali w znanej kaŝdemu łodzianinowi nieruchomości, połoŝonej w centrum miasta przy ulicy Kopernika 22.

OFERTA WYNAJMU LOKALI Zapraszamy do wynajęcia lokali w znanej kaŝdemu łodzianinowi nieruchomości, połoŝonej w centrum miasta przy ulicy Kopernika 22. Kopernika 22 - Łódź OFERTA WYNAJMU LOKALI Zapraszamy do wynajęcia lokali w znanej kaŝdemu łodzianinowi nieruchomości, połoŝonej w centrum miasta przy ulicy Kopernika 22. Budynek frontowy posesji jest wpisany

Bardziej szczegółowo

WnaszymNowymSączu najciemniejpodlatarnią

WnaszymNowymSączu najciemniejpodlatarnią Twoja facebook.com/naszemiastopl bezpłatna gazeta NOWY SĄCZ nowysacz.naszemiasto.pl czwartek, 6 grudnia 2012 a 1 Czwartek, 6 grudnia 2012 Rok I Nr 23 (23) nowysacz.naszemiasto.pl facebook.com/naszemiastopl

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL SP. Z O.O. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnyc h

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE W UJEŻDŻENIU OŚRODEK JEŹDZIECKI STRAGONA MORAWA, 23-25.05.2014r.

ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE W UJEŻDŻENIU OŚRODEK JEŹDZIECKI STRAGONA MORAWA, 23-25.05.2014r. ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE W UJEŻDŻENIU OŚRODEK JEŹDZIECKI STRAGONA MORAWA, 23-25.05.2014r. I. Informacje Ogólne : 1. Zawody: Zawody Regionalne i Towarzyskie w ujeżdżeniu Miejsce rozgrywania zawodów:

Bardziej szczegółowo

facebook.com/pomzachodnie Jarmark Bożonarodzeniowy Zamek Książąt Pomorskich Szczecin 12 13 grudnia (sobota niedziela) Dodaj do ulubionych!

facebook.com/pomzachodnie Jarmark Bożonarodzeniowy Zamek Książąt Pomorskich Szczecin 12 13 grudnia (sobota niedziela) Dodaj do ulubionych! facebook.com/pomzachodnie Jarmark Bożonarodzeniowy Zamek Książąt Pomorskich Szczecin 12 13 grudnia (sobota niedziela) Dodaj do ulubionych! Jarmark Bożonarodzeniowy 12-13 grudnia (sobota-niedziela) Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

CRACOVIA PAKIET SILVER OBEJMUJE: CENA DLA POSIADACZY KARNETÓW W RUNDZIE POPRZEDNIEJ. miejsce z doskonałą widocznością

CRACOVIA PAKIET SILVER OBEJMUJE: CENA DLA POSIADACZY KARNETÓW W RUNDZIE POPRZEDNIEJ. miejsce z doskonałą widocznością VIP SILVER SILVER Kibicuj swojej drużynie w ekskluzywnych warunkach. Zajmij jedno z najlepszych miejsc na trybunach, oglądaj mecz przy barze z napojami i przekąskami, korzystaj z przywilejów, jakie daje

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1956 UCHWAŁA NR VII/95/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 25 marca 2015 roku

Kraków, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1956 UCHWAŁA NR VII/95/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 25 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1956 UCHWAŁA NR VII/95/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi

Bardziej szczegółowo

I. HALA SPORTOWA IM. A. GRUBBY

I. HALA SPORTOWA IM. A. GRUBBY WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI I. HALA SPORTOWA IM. A. GRUBBY 1. Wejście jednorazowe Wynajem całej 170,00 zł 2. Wejście

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Światowy Dzień Pluszowego Misia Światowy Dzień Pluszowego Misia Klasa 1-3 n i 1-3 uczestniczyła w zajęciach na temat obchodów Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia. Pierwsza część zajęć polegała na obejrzeniu prezentacji multimedialnej

Bardziej szczegółowo

świąteczne spotkanie w naszej restauracji będzie dla państwa pracowników chwilą wytchnienia i wzajemnej radości z oczekiwania na wyjątkowe święta.

świąteczne spotkanie w naszej restauracji będzie dla państwa pracowników chwilą wytchnienia i wzajemnej radości z oczekiwania na wyjątkowe święta. spotkanie w naszej restauracji będzie dla państwa pracowników chwilą wytchnienia i wzajemnej radości z oczekiwania na wyjątkowe święta. wielkimi krokami zbliżają się święta bożego narodzenia. jest to czas

Bardziej szczegółowo

facebook.com/pomzachodnie Jarmark Bożonarodzeniowy Zamek Książąt Pomorskich Szczecin 12 13 grudnia (sobota niedziela) Dodaj do ulubionych!

facebook.com/pomzachodnie Jarmark Bożonarodzeniowy Zamek Książąt Pomorskich Szczecin 12 13 grudnia (sobota niedziela) Dodaj do ulubionych! facebook.com/pomzachodnie Jarmark Bożonarodzeniowy Zamek Książąt Pomorskich Szczecin 12 13 grudnia (sobota niedziela) Dodaj do ulubionych! Jarmark Bożonarodzeniowy 12-13 grudnia (sobota-niedziela) Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 1. Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68 Czynna: lipiec sierpień Godziny otwarcia: 10:15 17:40, 7 dni w tygodniu W ciągu dnia 10 sesji

Bardziej szczegółowo

Zwyczaje zakupu prezentów świątecznych 2016

Zwyczaje zakupu prezentów świątecznych 2016 Zwyczaje zakupu prezentów świątecznych 2016 - planowanie zakupu, powody wyboru, rodzaje produktów Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel.

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik seniora. telefon 721 308 790 lub e-mail j.suchomska@pzr.org.pl.

Niezbędnik seniora. telefon 721 308 790 lub e-mail j.suchomska@pzr.org.pl. Niezbędnik seniora Przekazujemy ten spis kontaktów, które mogą być Państwu pomocne na co dzień. Listę stworzyli z nami w ramach projektu Senior Aktywny Mieszkaniec! seniorzy i seniorki oraz przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

06-08 lipca 2012 r. kryta pływalnia: Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska 16 71-415 Szczecin basen Floating Arena (50 metrowy)

06-08 lipca 2012 r. kryta pływalnia: Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska 16 71-415 Szczecin basen Floating Arena (50 metrowy) 1. Termin i miejsce zawodów: 06-08 lipca 2012 r. kryta pływalnia: Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska 16 71-415 Szczecin basen Floating Arena (50 metrowy) Organizator: Polski Związek Pływacki Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

P a k i e t P O D S T A W O W Y

P a k i e t P O D S T A W O W Y P a k i e t P O D S T A W O W Y Lp. Nazwa świadczenia medycznego Świadczenia medyczne dostępne w ramach pakietu Dodatkowe informacje 2. Konsultacja lekarska specjalistyczna Lekarz specjalista: Chirurg

Bardziej szczegółowo

Przyjaźń to skarb. Mikołajki

Przyjaźń to skarb. Mikołajki Wieści z Bajkowej Krainy Styczeń 2016 Przyjaźń to skarb Przyjaźń to skrab. Z takim hasłem 2 grudnia r. nasze przedszkole odwiedził Teatrzyk Arkadia. Razem ze zwierzętami zamieszkującymi las dzieci wyruszyły

Bardziej szczegółowo

CRACOVIA. Cena karnetu WIOSNA 2015 PAKIET SILVER OBEJMUJE: miejsce z doskonałą widocznością

CRACOVIA. Cena karnetu WIOSNA 2015 PAKIET SILVER OBEJMUJE: miejsce z doskonałą widocznością CRACOVIA VIP SILVER SILVER Kibicuj swojej drużynie w ekskluzywnych warunkach. Zajmij jedno z najlepszych miejsc na trybunach, oglądaj mecz przy barze z napojami i przekąskami, korzystaj z przywilejów,

Bardziej szczegółowo

Eurolot. komfortowa podróż w optymalnej cenie!

Eurolot. komfortowa podróż w optymalnej cenie! Eurolot komfortowa podróż w optymalnej cenie! Eurolot łączy stolicę polskiego wina z grodem Kraka Z krakowskiego lotniska do stolicy województwa lubuskiego będzie można polecieć w każdy piątek, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Domy szeregowe w skandynawskim stylu

Domy szeregowe w skandynawskim stylu www.komorowice3.pl Przykładowa wizualizacja INNOVATTIO architektura www.innovattio.eu Domy szeregowe w skandynawskim stylu www.domardevelopment.pl Budujemy dla Was od 2007 roku Łącznie oddaliśmy 108 mieszkań

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO PARTNERSTWA w jednej z największych IMPREZ ROWEROWYCH na Dolnym Śląsku

ZAPROSZENIE DO PARTNERSTWA w jednej z największych IMPREZ ROWEROWYCH na Dolnym Śląsku 2015 14 CZERWCA 2015 ŚWIĘTO CYKLICZNE 2015 ZAPROSZENIE DO PARTNERSTWA w jednej z największych IMPREZ ROWEROWYCH na Dolnym Śląsku a to rowerzysty / to cykliczne Co to jest? To największa w regionie rodzinna

Bardziej szczegółowo

BIUROWIEC ZŁOTORYJSKA

BIUROWIEC ZŁOTORYJSKA BIUROWIEC ZŁOTORYJSKA OPIS OBIEKTU Ośmiopiętrowy budynek biurowy zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 178-184. Całkowita powierzchnia budynku wynosi ponad 2000 m 2. Budynek jest po częściowej

Bardziej szczegółowo

Jaki sposób płatności wybrać dla swojego sklepu internetowego? biznes

Jaki sposób płatności wybrać dla swojego sklepu internetowego? biznes biznes www.pigulkiwiedzy.tv 9. Przelew bankowy Zalety: 3. 4. Wpłaty przekazywane są bezpośrednio na rachunek bankowy sklepu. Za przyjmowanie wpłat nie są pobierane opłaty od właściciela sklepu. Wpłata

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj potencjał Internetu w HR wejdź na www.hrweb.pl

Wykorzystaj potencjał Internetu w HR wejdź na www.hrweb.pl Grudzień zaczyna się w sierpniu, czyli koniec roku w HR Dodatkowe benefity, spotkania wigilijne z poczęstunkiem, upominki dla dzieci, uroczyste podsumowania całorocznych dokonań: gdyby ktoś o tym wcześniej

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI GMINNE. kwartalnik bezpłatny. www.wyszki.pl

WIEŚCI GMINNE. kwartalnik bezpłatny. www.wyszki.pl WIEŚCI GMINNE kwartalnik bezpłatny Wyszki www.wyszki.pl 4/2010 (48) W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Składamy życzenia: zdrowia,

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie marzec 2013 7-8.03 11-12.03 ROZWIJANIE INDYWIDUALNYCH CECH UŁATWIAJĄCYCH ZDOBYCIE ZATRUDNIENIA (ZAPISY NA CAŁY CYKL) 7.03 RADZENIE SOBIE ZE

Bardziej szczegółowo

CENNIK SPIS TREŚCI (kliknij, aby przejść)

CENNIK SPIS TREŚCI (kliknij, aby przejść) CENNIK SPIS TREŚCI (kliknij, aby przejść) BASEN... 2 FITNESS... 6 BOWLING... 8 SAUNA... 9 SIŁOWNIA... 9 SQUASH... 9 HALA SPORTOWA... 10 BOISKO UL. ZAMENHOFA... 10 USŁUGI HOTELOWE... 11 1 BASEN Osoby dorosłe

Bardziej szczegółowo

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r.

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. Przetłoczenia poziome wąskie Izoline Dostępne wszystkie wymiary Ponadczasowe wzornictwo Bramy z wąskim

Bardziej szczegółowo

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka To My! Wydanie majowe! W numerze: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka Redakcja gazetki: redaktor naczelny - Julia Duchnowska opiekunowie - pan

Bardziej szczegółowo

GAZETA TUSZOWSKA. I tak trwają te trzy KWARTALNIK 1/2012. Przewodniczący Rady Gminy Tuszów Narodowy. Wójt Gminy Tuszów Narodowy.

GAZETA TUSZOWSKA. I tak trwają te trzy KWARTALNIK 1/2012. Przewodniczący Rady Gminy Tuszów Narodowy. Wójt Gminy Tuszów Narodowy. GAZET GAZETA TUSZOWSKA GAZETA TUSZOWSKA KWARTALNIK 1/2012 I tak trwają te trzy Wiara,, Nadzieja j i Miłość... Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego prosimy o przyjęcie życzeń: zdrowia, wszelkiej pomyślności,

Bardziej szczegółowo