Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r."

Transkrypt

1 Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa r. Protokół Nr LVI/2006 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 24 kwietnia 2006 roku Sesja odbyła się w sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1 od godz do 13,20 W sesji uczestniczyli: - Radni, wg. Listy obecności załącznik nr 1. - Zaproszeni goście według listy obecności załącznik nr 2. - Z Urzędu: Z UM Marek Piorun Burmistrz Dzierżoniowa, Tomasz Smolarz Zastępca Burmistrza, Ryszard Szydłowski Zastępca Burmistrza, Wanda Ostrowska Sekretarz Miasta, Teresa Adamowicz Skarbnik Miasta, Włodzimierz Sało Radca prawny, Lucyna Rusek Kierownik Wydziału Inwestycji, Marzena Darowska Kierownik Wydziału Infrastruktury Społecznej, Barbara Lemańska Kierownik Wydziału Informatyzacji, Zygmunt Kuc Kierownik Wydziału Inżynierii Miejskiej, Wiesława Krzemińska Kierownik Referatu Spraw Lokalowych, Małgorzata Cichecka Koordynator Biura Obsługi Klienta, Krzysztof Rychle Inspektor Referatu Architektury, Krzysztof Nawrot Ekolog Miejski, Danuta Stasia Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Krzysztof Małecki Komendant Straży Miejskiej, Agnieszka Janas Kierownik Kancelarii Rady Miejskiej, Rafał Pilśniak rzecznik prasowy Urzędu Miasta, Robert Gulka dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie. - z Powiatu: Zbigniew Sowroński - Starsota Dzierżoniowski, - przedstawiciele mediów oraz mieszkańcy Ad. 1. Przewodniczący Rady Henryk Smolny powitał zaproszonych gości wg. Listy w załączeniu i otworzył 56 sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa Przewodniczący Rady poinformował, że listą mówców zajmie się Helena Zielińska wiceprzewodnicząca Rady, procedurą głosowania - Bolesław Wilkos Wiceprzewodniczący Rady. Ad. 2. Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził obecność na sali 19 radnych, co stanowi wymagane kworum do podejmowania uchwał (nieobecni: Grzegorz Kiejnich, Leszek Tatomir) Ad. 3. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, do którego nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski zmian. Porządek obrad stanowi załącznik nr 3. Ad. 4. Protokół 55 sesji Rady z dnia 27 marca 2006 r. został przyjęty bez uwag. Ad. 5. Przewodniczący Henryk Smolny poprosił Prokuratora Rejonowego Józefa Martana, aby przedstawił Obywatelską Kartę Antykorupcyjną, która stanowi załącznik nr 4. Dyskusja.

2 (W tym miejscu na salę obrad wszedł radny Grzegorz Kiejnich godz. 10,50. Na Sali od tej chwili znajduje się 20 radnych.) Do dyskusji zapisali się i zabrali głos: Wanda Ostrowska, Sekretarz Miasta: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Odpowiedzią na zjawisko, o którym mówił Pan Prokurator była w ubiegłym roku przeprowadzona akcja społeczna Przejrzysta Polska. Organizatorami tej akcji była polsko amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji obywatelskiej, Bank Światowy. A akcję prowadziła Gazeta Wyborcza. Do akcji przystąpiło 775 gmin i powiatów. Ale certyfikat ukończenia uzyskało 443 gminy i powiaty., a więc blisko 50% wycofało się, chociaż warunkiem uzyskania certyfikatu była realizacja co najmniej 6 zadań obowiązkowych, po jednym z każdej zasady. A wszystkich zadań było 32. Podstawą do zaliczenia zadań były sprawozdania tak jak u nas zespołów zadaniowych, które były wpisywane w specjalnie opracowane formularze zamieszczane na stronie internetowej. Cała wymiana i akceptacja standardów, które trzeba było wykonać dla poszczególnych zadań, prowadzona była wyłącznie drogą elektroniczną. To była nowość, ale w realizacji takiego zadania. Sprawozdania przedstawiliśmy do końca 2005 roku. Ja tylko przypomnę, że to było 6 zasad: przejrzystości, partycypacji społecznej, przewidywalności, rozliczalności, fachowości i braku tolerancji dla korupcji w samorządach. Nasza gmina, tu chcę zaznaczyć, przystąpiła do tej akcji; część zadań była obowiązkowa i wykonywana była przez Urząd Miasta, tutaj na uwagę zasługuje fakt, że nasz urząd jako jedyny ze wszystkich uczestników wykonał wszystkie 32 zadania, i część zadań była wykonana przez Urząd Miasta a także część przez Radę Miejską. W tym roku, ponieważ w trakcie realizacji akcji robiona była taka ankieta, co uczestnicy sądzą o całym wymiarze tej akcji? O zadaniach, które były prezentowane? Ja także udzielałam wyjaśnień jako koordynator tej akcji w urzędzie. I wydawało mi się to za słuszne, aby kontynuacja tej akcji miała miejsce nadal, bo nie można przejrzystości zakończyć na czas jednego roku. My w urzędzie niezależnie od tego że ta akcja jest kontynuowana, mamy harmonogram zadań, które realizujemy. Część z nich wpisała się do naszych procedur, do naszych schematów działania, ale 13 zadań jest nadal realizowanych i wpisanych do harmonogramu działań. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w tym roku zwróciła się z wnioskiem do wszystkich uczestników akcji o kontynuowanie zadań i wdrożenie nowych zadań dobrego rządzenia, które będą utrwalały przede wszystkim kontakty ze społecznością lokalna i umocnią dobre zarządzania. Będzie niestety krótszy czas wdrożenia, ponieważ fundacja zamierza zakończyć całą akcję przed terminem wyborów samorządowych. Zadania są sformułowane tak jak poprzednio w sześciu zasadach. Z tym, że tych zadań jest siedem. Warunkiem ukończenia i zaleczenia będzie wykonanie trzech zadań. Jeszcze nie rozmawialiśmy w zespole, ani w gronie najwyższego kierownictwa czy będziemy wykonywali nowe trzy zadania? Czy też będzie inna tutaj decyzja? Jeszcze o tym nie wiemy. Wszystkie zadania przewidziane są dla urzędu. A więc te same zasady, czyli zasada przejrzystości, która ma dwa nowe zadania. Tutaj najbardziej zwraca się uwagę na funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej, który ma być bankiem informacji obywatela. I organizatorzy akcji zauważyli, że niektóre BIPy albo zawierają rzeczy mało przydatne, albo są nie kompletne. W tym roku istnieje pomysł Ministerstwa Informatyzacji, aby powstał jednolity schemat BIPów w całej administracji publicznej, aby każdy z obywateli mógł te same informacje uzyskać pod tymi samymi może przyciskami, żeby ta konstrukcja była podobna. Bo rzeczywiście powstawały różne pomysły, różne projekty, co bardzo utrudnia korzystanie z całego banku informacji. Poza tym dużą uwagę przywiązuje się do zadań, które my realizujemy i do tego są karty usług, badania żeby były prowadzone. Akurat u nas większość tych zadań jest wykonywana, ale z pewnością trzeba by było się im przyjrzeć, może jakieś małe modyfikacje wprowadzić. To myślę, że takim akcentem, który dzisiaj także część z Państwa tu spełnił, to było podpisanie się na liście akceptującej uczestnictwo naszego urzędu i naszego miasta tu akceptacja wyrażona przez Państwa Radnych jak i przez urzędników dzisiaj zostanie przesłana do organizatorów akcji i w ten sposób urząd i Państwo

3 przystępujemy do kolejnego etapu realizacji akcji Przejrzysta Polska. Myślę, że to nie jest tylko akcja, ale będzie to nasze działanie, które ma sprawić, aby zjawiska, o których mówił tutaj Pan Prokurator nas nie dotyczyły. Dziękuję bardzo. Radny Bolesław Stokłosa: Ja wracając do tej kwestii poruszanej przez Prokuratora chciałbym prosić, aby Pan Prokurator odniósł się do sprawy, dlaczego nasza Prokuratura nie wykorzystuje przepisu, ja w tej chwili dokładnie go nie pamiętam, który mówi o tym, że zgłoszenie przestępstwa które nie miało miejsca i jakby odwoływanie się do tego wszelkiego typu tymi zażaleniami tymi skargami itd., skoro prokuratura na końcu udowodni że to przestępstwo nie miało miejsca nie wykorzystuje tego artykułu, który mówi, że ta osoba która to zgłasza i robi to świadomie nie odpowiada za to. Sam Pan mówił, że jest bardzo dużą zmorą właśnie te wszelkiego typu zażalenia na działalność prokuratury, na działalność sądu czy tam innych organów. I później okazuje się że prokuratorzy machają na to ręką mimo że po ich długomiesięcznych, nawet letnich procedur prowadzonych przez nich okazuje się, że to przestępstwo nie miało nigdy miejsca i równoczesnie zachodzi podejrzenie, że osoba zgłaszająca to przestępstwo robi to z natury takiego pieniactwa, ewentualnie z własnego wyobrażenia, ewentualnie z własnej interpretacji przepisów, które tam uznaje ze dwa trzy slowa z tego przepisu można wykorzystać po to żeby tam jakąś skargę wnosić, żeby jakieś przestępstwo zgłaszać. Ja sądzę, że tutaj Prokuratura powinna być bardziej konsekwentna i w pewnym momencie jedno lub drugie kiedyś to się nazywało polityka karania teraz to może inaczej należy nazwać takie zdarzenie doprowadzić do końca. I drugą sprawą, którą mam to uważam, że Państwo jako prokuratorzy powinni grzmieć na temat przestrzegania litery prawa i żeby jak najmniej było tak zwanej interpretacji prawa, bo w pewnym momencie jest tak, że załóżmy miasto Wrocław zostaje skazane wyrokiem sądu administracyjnego na zapłacenie podatku VAT, a miasto Gdańsk zostaje z tego podatku zwolnione. Więc jest to takie jakby dowolne interpretowanie prawa. W tej chwili też widzieliśmy wykorzystywanie prawa przy tej tragedii w Gliwicach czy Katowicach jak to nazwiemy, gdzie w pewnym momencie szef prokuratury generalnej uważa, że powinno się tak zinterpretować przepis o konstrukcji budowlanej jest to tak jakby podciąganie, z resztą to podciąganie widzimy też na dzień dzisiejszy przy tworzeniu rządu, gdzie po prostu usiłuje się dopasowywać poszczególne paragrafy i ja wiem, że się może Państwo narazicie grupom prawników, których jeszcze nie skrytykowano, no, ale może należałoby to zrobić. Dziękuję bardzo. Przewodniczący obrad Henryk Smolny: Dziękuję. Wprawdzie, mimo wszystko chcę powiedzieć, że nie spotkaliśmy się w sprawie książki skarg i wniosków, a chcieliśmy rozmawiać na temat konkretnego dokumentu jakim jest Obywatelska Karta Antykorupcyjna. Nie mniej jeśli wolno poprosić, gdyby Pan Prokurator zechciał króciutko się odnieść. Józef Martan w odpowiedzi stwierdził: Tak. Odpowiadając Panu. Po pierwsze, jeżeli chodzi o to, że prokuratorzy nie wykorzystują przepisu dotyczącego karalności zawiadomień za niedopełnione przestępstwo. Więc tak, wykorzystujemy oczywiście nie w sprawach, o których może Pan na myśli bądź są głośnymi. Są to najczęściej sprawy oczywiste. Bo po pierwsze, fakt umorzenia postępowania wobec nie stwierdzenia przestępstwa przy takiej podstawie nie przekłada się w sposób oczywisty i jasny na możliwość złożenia, przedstawienia zarzutu człowiekowi zawiadamiającego o takim przestępstwie, które później stwierdzono w wyniku dochodzenia, że go w ogóle nie było na możliwość przedstawiania mu zarzutu o zawiadomieniu o niepopełnionym przestępstwie. Najoczywistszy przykład takiej historii to jest sprawa na przykład zawiadomienia przez kierowcę o wypadku drogowym, który miał mieć miejsce i przekazaniu informacji o poniesionej szkodzie do PZU. Później w wyniku postępowania się okazuje, że w ogóle nie było wypadku bądź spowodował go sam, a nie jakiś inny kierowca. I w związku z tym chce wyłudzić nienależne odszkodowanie z tego tytułu. To są sprawy jasne. Natomiast jeżeli w grę wchodzą przestępstwa innego rodzaju. Najczęściej, załóżmy przestępstwa urzędnicze, czy przestępstwa dotyczące fałszywych zeznań sprawcy trzeba w sposób jednoznaczny udowodnić działanie w złej wierze. A więc po to zawiadamia organ, żeby skierować przeciwko określonej osobie bądź w jakiejś sprawie postępowanie karne, wiedząc od samego początku, że nie ma przestępstwa. Czyli na przykład jeżeli składa

4 zawiadomienie o fałszywych zeznaniach to już będzie chyba bliżej tego co Pan miał na myśli przynajmniej tak mi się wydaje, o fałszywych zeznaniach przed sądem i ma przekonanie, że ten człowiek kłamie, podczas kiedy później okazuje się, że jednak nie ma racji i w wyniku całego procesu, jakichkolwiek dowodów na to, żeby zarzucić komuś innemu fałszerstwo, w związku z czym w sposób oczywisty to się nie może od razu przełożyć na to, że człowiek zawiadamiający o fałszywym zesnaniu powinien odpowiadać za zawiadomienie o nie popełnionym przestępstwie. Są jeszcze, właściwie to jest cała masa, to jest jednek worek wielki tak zwanych przestępstw urzędniczych, tj od 231 kodeksu karnego, gdzie dla jednego nie wrzucenie papierka do kosza na terenie urzędu będzie niedopełnieniem obowiązku oczywiście przez funkcjonariusza publicznego i będzie natychmiastowe złożenie zawiadomienia. Natomiast nie jest prawdą, że prokuratura jest bardzo cierpliwa i macha ręką na zawiadomienia o niedopełnionych przestępstwach. My analizujemy takie sprawy i mam nadzieję, że Państwo i Pan usłyszy również o sprawach, które dotyczą właśnie fałszywych, wadliwych zawiadomień o przestępstwie, o których z góry sprawca zawiadomienia wiedział, że nie jest to przestępstwo, a zawiadomił. Bo rzeczywiście jest sporo osób, które składają zawiadomienia, a praca policji i nasza jest niepotrzebna. Ale jeszcze raz podkreślam sprawcy trzeba udowodnić zamiar złożenia zawiadomienia o niedopełnionym przestępstwie. Najprościej są to te historie przy przestępstwach komunikacyjnych, przy usyskiwaniu najrozmaitszych odszkodowań z firm asekuracyjnych. Natomiast tam gdzie wchodzi w grę inne przestępstwo, gdzie w grę wchodzi ocena zawiadamiającego, że jego zdaniem jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, nie można mu w sposób jednoznaczny zarzucić: słuchaj bracie byś wiedział, że nie ma przestępstwa, a tutaj angażujesz cały aparat organów ścigania, do tego żeby szukać czegoś, co tobie się wydaje bądź w jakiś sposób masz w tym interes. Tu trzeba w sposób jednoznaczny udowodnić świadomość i zamiar zawiadomienia o niedopełnionym przestępstwie. Dalej, jeżeli chodzi o interpretację prawa. Uczciwie rzecz biorą interpretacją prawa, a szczególności w obowiązującej w kraju to są przede wszystkim sądy: powszechny, administracyjny i najwyższy. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z Pańskim przykładem ja słyszałem tylko o tym, sprawy dokładnie nie znam, niemniej jednak istnieje możliwość głębokich różnic interpretacyjnych tym się z resztą zajmują sądy i to nie tylko tutaj, ale mamy bliższą podwórku prokuratury sprawę tego właściciela firmy komputerowej, gdzie niestety prokurator uznał, że dopuścił się kolosalnych nieprawidłowości i przestępstw z zakresu kodeksu karnego skarbowego. Aresztował go. Uniewinniony został człowiek, a w tej chwili toczy się proces o odszkodowanie, ponieważ de facto pogrzebana została jego świetnie prosperująca firma. Także, jeżeli chodzi Prokuratura jest w pewnym sensie organem wykonującym prawo, ale prawo już odpowiednio już zinterpretowane nie zawsze mającą rację na tym przykładzie. Niemniej jednak tak się dzieje, że są najrozmaitszego rodzaju potknięcia, są i kompromitacje organów sądowych i prokuratury, no niestety jesteśmy tylko ludźmi. Oczywiście chodzi o to, aby tych potknięć było jak najmniej, żeby jak najmniej ucierpieli ludzie którzy w wyniku wadliwego stosowania prawa przez prokuraturę, czy przez sądy cierpieli. Natomiast jeśli chodzi o dosłownie o prokuraturę, to oczywiście prokuratura inicjuje interpretowanie prawa, zwłaszcza prawa karnego. To się dzieje w postaci inspirowania różnego rodzaju zapytań poprzez oczywiście określone szczeble, przez sąd okręgowy do sądu najwyższego. To się również dzieje poprzez wykładnię przepisów prawa departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości. Natomiast wracając do tego co Pan powiedział o tej tragedii gliwickiej, to tutaj nie chcę niczego mówić o wypowiedziach mojego pryncypała, Prokuratora Generalnego. Niemniej jednak ja nie przypominam sobie sytuacji kiedy on by negował możliwość odpowiedzialności karnej osób związanych z wykonawstwem, z projektowaniem i z konstruowaniem, a później zabezpieczaniem i konserwacją tej budowli, ponieważ z tego co już dotąd wiemy, to dwie osoby mają przedstawione zarzuty są aresztowane. Oczywiście była cała masa szumu medialnego, była to tragedia kolosalna, zgineło pięćdziesiąt pare osób. W końcu wszyscy poszli tam w pełnym poczuciu bezpieczeństwa i okazało się, że było to poczucie bardzo zwodnicze. Tutaj jakoś nie pasuje mi Pański przykład do tego postulatu interpretacji prawa, ponieważ tam jest sprawa oczywista. Jest kodeks karny, są wadliwości stwierdzone przy projektowaniu, konstruowaniu, wykonywaniu i konserwacji i te osoby poniosą odpowiedzialność. Jak pamiętam to były różne katastrofy

5 budowlane most się zawalił, budynek akademika, to były lata temu, na Placu Grunwaldzkim. Są te katastrofy budowlane, za które są ludzie odpowiedzialni, a niekiedy i nie. Terz są takie zrządzenia losu, że brak jest możliwości udowodnienia winy. To jest jedna rzecz. Bądź jest udowodnienie, a dowody nie pozwalają na przyjęcie o tej winie. I są to przypadki tragiczne, losowe. Tutaj w tej sprawie, którą znam wyłącznie z prasy i telewizji, dotyczącej hali, która się zawaliła na terenie Górnego Śląska takiej sytuacji chyba nie ma. Dziękuję bardzo. Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od godz. 11,15 do 11,20. Folder 02 Ad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok 1) Teresa Adamowicz Skarbnik Miasta przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2005, które stanowi załącznik nr 5 2) Następnie Teresa Adamowicz odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2005, która stanowi załącznik nr 6 Ad. 7. Ocena wykonania budżetu miasta za 2005 rok. 1) Grażyna Juraszek przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła opinię komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok Opinia ta stanowi załącznik nr 7. 2) Następnie odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o opinii komisji Rewizyjnej. Opinia RIO stanowi załącznik nr 8. 3) Opinie pozostałych komisji: a) w imieniu Komisji Budżetu i Finansów jej przewodniczący Andrzej Wiczkowski opinia (za 4, przeciw 0, wstrz. 1) b) w imieniu Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego jej przewodniczący Tomasz Śnieżek opinia (za 2, przeciw 0, wstrz. 2) c) w imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną jej przewodnicząca Janina Lora opinia (za 4, przeciw 0, wstrz. 1) d) w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego jej przewodniczący Eugeniusz Łabęcki opinia (jednogłośnie) e) w imieniu Komisji Rozwoju Miasta i Integracji z Unią Europejską jej przewodniczący Bolesław Stokłosa opinia (jednogłośnie) f) w imieniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki Andrzej Darakiewicz opinia (za 3, przeciw 0, wstrz. 1) 4) Stanowiska Klubów radnych a) Piotr Skrzyszewski - OBS opinia b) Mieczysław Winiarski Unia Dzierżoniowa opinia c) Andrzej Wiczkowski OKL opinia. Ponadto przewodniczący klubu stwierdził: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Ja może parę słów więcej powiem na temat tego projektu uchwały, ponieważ nasz trzyosobowy klub również dokonał analizy projektu uchwały nr 398. Nie analizowaliśmy tego może tak dokładnie, ponieważ nie dokonywaliśmy tego porównania z tym projektem uchwały budżetowej, który przyjmowaliśmy na sesji grudniowej, nie porównywaliśmy wielkości w poszczególnych działach, rozdziałach czy paragrafach. Uważamy, że to jest praca faktycznie dla biegłych księgowych lub biegłych ekonomistów. Bardziej w swojej ocenie patrzyliśmy na celowość i taką rzetelność wydawania tych środków publicznych. W swoej opinii z kolei posiłkowaliśmy się opinią Komisji Rewizyjnej, którą przed chwileczką przeczytała Pani Przewodnicząca. Jak również posiłkowaliśmy się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która również w tym temacie wydała pozytywną opinię o czym informowała nas tutaj Pani Skarbnik. Ponadto uważamy, że na naszą dzisiejszą decyzję wpłynął bezsporny fakt naszego głosowania na

6 sesjach Rady Miejskiej w 2005 roku. Opiniowaliśmy ponad 100 projektów uchwał, w tym opiniowaliśmy wiele uchwał dotyczących korekty budżetu gminy Miejskiej Dzierżoniów, jak również uchwał okołobudżetowych. To nasze głosowanie pozytywne również wpłynęło na naszą pozytywną opinią odnośnie projektu uchwały 398. Chciałbym również w tym momencie w imieniu klubu podziękować Panu Burmistrzowi za rzetelne i sprawne wykonanie budżetu w Jak również bardzo bym prosił, takie podziękowanie składam na ręce pracowników Urzędu Miasta, żeby Pan również takie podziękowanie w imieniu naszego klubu złożył. Dziękuję ślicznie. 5) Do głosu w tym punkcie zapisał się radny Grzegorz Kiejnich: Panie Przewodniczący, Szanowni państwo. Z początkiem tej kadencji nie przypuszczałem, że w dniu dzisiejszym będę jednoosobowym głosem opozycyjnym, dlatego pozwoliłem sobie zabrać akurat w tej chwili parę minut. Chciałem powiedzieć Panie Burmistrzu, że to jest ostatnie absolutorium Pana w tej kadencji. Tak jak na początku podkreślam, że wytacza sobie Pan okrutnie potężne cele budżetowe: inwestycyjne, socjalne i społeczne. Za które będzie Pan jednoosobowo ponosił odpowiedzialność, bo to jest specyfika wyborów bezpośrednich. I budżet przez te cztery latałby tak prowadzony, że przede wszystkim jak to w maksymie lekarskiej, nie zaszkodził Pan ani finansom publicznym, ani mieszkańcom albowiem nie mieliśmy do czynienia tutaj z takimi konfliktami, które by powodowały, że niezadowolenie mieszkańców, wróży dobrze chyba zharmonizowany budżet wydatków i dochodów. Przez te 4 lata był Pan lekarzem tego budżetu i diagnozował Pan tak te potrzeby, żeby mogły być realizowane. O wadach nie będę mówił, bo nie ma ich zbyt wiele, a nie wiadomo cos nas w kampanii jeszcze spotka, coś trzeba sobie zostawić zawsze. Natomiast w dniu dzisiejszym chciałbym aby Pan tym lekarzem pozostał do końca tej kadencji. A tutaj mam takiego lekarza to jest skarbonka, okropnie duża i wiele tutaj wejdzie pieniążków. I chciałbym żeby ona przypominała Panu, że warto być takim lekarzem, który opiera się pokusom niszczenia budżetu, a o takie pokusy, jak Pan wie i wie o tym iwleu z nas, bardzo łatwo. No i niech on ten lekarz patrzy Panu w oczy do końca tego października i czuwa nad tym, aby Pana roztropność była zachowana do samego końca. 6) Burmistrz Marek Piorun podziękował radnemu za skarbonkę i powiedział, że przekaże ja Pani Skarbnik. 7) Nie zgłoszono w formie pisemnej opinii, stanowisk i uwag. Ad. 8. Projekt uchwały nr 398 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dzierżoniowa pozostałych tytułu wykonania budżetu miasta za 2005 rok. Załącznik nr 9 Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały 398. Głosowanie: Za 19, przeciw 0, wstrz. 1. Uchwała została podjęta. Uchwała Nr LVI/384/06 stanowi załącznik nr 10. Głos zabrał Burmistrz Marek Piorun: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Powiem dziękuję. Jest to efekt naszej wspólnej, czteroletniej pracy. Rok 2005 był rokiem bardzo specyficznym, ale cała ta kadencja jest szczególna. Ja przypomnę, że pomimo zwiększania dochodów nie podnosiliśmy podatków. To była nasza wspólna decyzja i widać, że podnoszenie podatków to nie znaczy, że muszą być większe dochody. Ale poprzez to spowodowaliśmy, że na pewno widać, iż w naszym Dzierżoniowie idzie ku dobremu, czyli obraliśmy dobry kierunek. Oczywiście nasi następcy będą mieli jeszcze dużo pracy, po to, aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej. Ale powiem Wysokiej Radzie i przypomnę, że podjęliśmy w 2005 roku bardzo ważne decyzje. Oprócz tych spraw podatkowych przekształciliśmy Zarząd Budynków Mieszkalnych w spółkę. To jest i była ważna decyzja. Zobaczcie Państwo, że tak naprawdę oprócz wymiany prezesa, czyli funkcji dyrektora na prezesa, nie było żadnych zwolnień pracowników. Dzisiaj mogę poinformować Wysoką radę odnośnie właśnie DZBMu (Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych), bo byłem obecny na Radzie Nadzorczej i słuchałem opinii biegłych, którzy twierdzili, że decyzja o przekształceniu była dobra. Gorzej by było gdyby to była likwidacja, a następnie powstał nowy zakład. Inna taka ważna

7 decyzja społeczna, chociaż ona na co dzień nie przewija się, to jest Targowisko. Tam jest kilkaset miejsc pracy. Dzisiaj mogę też powiedzieć, że decyzja, która wspólnie podjęliśmy i przekazaliśmy naszemu zakładowi budżetowemu, była słuszna, gdyż mamy większy wpływ, jest lepiej zarządzana i bardziej oszczędnie. Mam wymierne tu cyfry. Wysoka rado, dochody, które uzyskaliśmy w stosunku do 2002 roku są wyższe o prawie o 18 milionów złotych. Natomiast w stosunku do ubiegłego roku to prawie 7 milionów złotych. Natomiast wydatki to jest 5 milionów, a w stosunku do 2002 roku to 15 milionów. I robimy to tą samą kadrą, która pracuje w Urzędzie Miasta. Oczywiście budżet roku 2005 nie można całkowicie oderwać od budżetów lat wcześniejszych, ponieważ są to budżety, które po to się realizuje wcześniej na miarę możliwości, aby można było następne budżety tak planować i realizować, żeby były efekty rzeczywiste a nie tylko na papierze. Żeby były efekty naprawdę widoczne. Wysoka Rado, ja jestem świadkiem już szesnastego absolutorium. I musze powiedzieć, przepraszam, bo top jest chyba takie przykre, że miałem te szesnaście absolutoriów, w tym dwanaście, które dotyczyły mnie bezpośrednio. I zastanawiałem się, jeżeli chodzi o dzisiejszy budżet ja myślę o budżecie 2005 roku który budżet tak naprawdę był najważniejszy, czy najtrudniejszy? I po dokonaniu takiej analizy doszedłem do przekonania takiego, że budżet i sprawozdania z niego najważniejsze i najtrudniejsze były w I kadencji. W I kadencji były one takie naprawdę wyjątkowe, a wyjątkowość ich była spowodowana tym, że każdy ówczesny samorządowiec był tylko z nazwy samorządowcem. Myśmy nie byli do tego przygotowani, nabieraliśmy doświadczenia, ale jedno jest ważne, że I kadencja była taką podstawą, podwaliną do następnych kadencji. Była wtedy ogromna praca każdego poprzez tworzenie statutów, regulaminów itd. I to spowodowało, że dzisiaj możemy powiedzieć, że działalność Rady Miejskiej jako organu stanowiącego i Burmistrza, jako wykonawczego staje się podstawą do piątej, szóstej, siódmej kadencji. A podstawą tego mojego stwierdzenia jest to, że właśnie dopracowaliśmy się w strategii, którą tak naprawdę realizujemy jej misje i wizję. Mamy Wieloletni Plan Inwestycyjny, Wieloletni Plan Finansowy, a także mamy przecież wszystkie strategie resortowe. I to jak i Państwu, tak i mnie oraz moim współpracownikom ułatwia w normalnym funkcjonowaniu, w prawidłowym i strategicznym myśleniu, a przede wszystkim w myśleniu przyszłościowym. Oczywiście, my wiemy Wysoka Rado, ile nam jeszcze brakuje do doskonałości i wiemy jakie mamy wady, ale lepiej być świadomym tych wad i je doskonalić, niż brnąć nie myśląc o tym, że faktycznie musimy jeszcze dużo poprawić. Myślę, że przygotowane i realizowane zadania są dobrze przygotowane na następne kadencje i kto się zdecyduje zapewne będzie się odwoływał się także i będzie dawał przykład V kadencji. Bardzo dziękuję Wysokiej Radzie za konkretną pomoc. Bardzo dziękuję opozycji, ponieważ Wy pracujecie po abym ja błędów nie robił, a ja skrupulatnie to wykorzystuję i jeżeli się nic nie odzywacie to jest dla mnie gorzej. Jeżeli coś mówicie to jest lepiej, ponieważ ja od razu wyciągam wnioski i to wszystko koryguję. Dziękuję bardzo koalicji, która jest koalicją na zdrowych zasadach. Jeżeli trzeba to zwracaliście mi uwagę, dlatego bardzo dziękuję. Dziękuję tutaj najwyższemu kierownictwu, a szczególnie Pani Skarbnik Pani Teresie Adamowicz, bo Szanowni Państwo, tak naprawdę to bardzo dużo zależy od Skarbnika, która kieruje bardzo ważnym wydziałem. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ten budżet wygląda tak jak wygląda. Bardzo dziękuję kierownikom poszczególnych wydziałów i wszystkim pracownikom proszę przekazać. Zauważyliście Państwo, że cały rok kierownicy nie przychodzą na sesję, ale dzisiaj osobiście zaprosiłem, bo to jest również dzięki tym ludziom, którzy uczestniczą w tej sesji. Bardzo dziękuję kierownikom jednostek, dzięki którym nawet Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła żadnych uwag. Praca z Wysoką Radą dobrze przygotowaną merytorycznie to jest przyjemność. I faktycznie ta kadencja już się kończy, ale jest takie przysłowie, że wszystko, co dobre szybko się kończy. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję za rok 2005 i tak naprawdę za rok 2006, bo ten rok też jest rokiem naszego budżetu, bo z tego, co widać następna kadencja tak naprawdę rozpocznie pracować od grudnia, czyli my musimy wszystko przygotować dla następnej kadencji. Jeżeli się nie zmieni nasza konstytucja to na pewno za 8 lat wybory będą gdzieś w pierwszy dzień Bożego

8 Narodzenia, bo wcześniej nie mogą być jak po zakończonej kadencji, czyli prawdopodobnie 4-5 listopada a za 8 lat gdzieś około Bożego Narodzenia. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wysokiej Radzie dziękuję za takie podsumowanie mojej i moich współpracowników działalności za rok Głos zabrał Starosta Zbigniew Skowroński w imieniu zarządu powiatu i swoim własnym pogratulował Burmistrzowi za udzielone absolutorium. Ad. 9. Rozpatrzono następujące projekty uchwał: 1) Projekt nr 399 zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych pozostałych ich przeznaczenia załącznik nr 11. Ryszard Szydłowski zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie, które stanowi - załącznik nr 12. Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. Opinie stałych komisji: a) w imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną Janina Lora opinia, b) w imieniu Komisji Budżetu i Finansów Andrzej Wiczkowski opinia, c) w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego Eugeniusz Łabęcki opinia d) w imieniu Komisji Rozwoju Miasta i Integracji z Unią Europejską Bolesław Stokłosa opinia e) w imieniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki Andrzej Darakiewicz opinia Stanowiska Klubów radnych: a) w imieniu klubu radnych Obywatelski Blok Samorządowy Piotr Skrzyszewski opinia b) w imieniu klubu radnych Unia Dzierżoniowska Mieczysław Winiarski opinia c) w imieniu klubu radnych Obywatelski Klub Lewicy Andrzej Wiczkowski opinia. W związku z tym, że nikt nie wyraził woli zabrania głosu przewodniczący obrad zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 399 Głosowanie: Za - 20 przeciw - 0 wstrz. 0 Uchwała została podjęta. Uchwała Nr LVI/ 385 /06 stanowi załącznik nr 13. 2) Projekt nr 400 w sprawie wniesienia przez Gminę Miejska Dzierżoniów niezabudowanych gruntów jako aport do Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego załącznik nr 14. Tomasz Smolarz Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie, które stanowi - załącznik nr 15. Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. Opinie stałych komisji: a) w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego Eugeniusz Łabęcki opinia, b) w imieniu Komisji Rozwoju Miasta i Integracji z Unią Europejską Bolesław Stokłosa opinia, c) w imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną Janina Lora opinia d) w imieniu Komisji Budżetu i Finansów Andrzej Wiczkowski opinia

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. BRM.0002.8.2014 PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. O.0002.12.2011 PROTOKÓL NR XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 03 października 2011 roku w godz. 16,00 18,25 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (139.) w dniu 19 marca 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (139.) w dniu 19 marca 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (139.) w dniu 19 marca 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2011 r. (sygn. akt

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.14.30. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10 05, a zakończyła o godz.17 25. Obrady Sesji są nagrywane. Stan Radnych - 25 Obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVI/05 Z OBRAD XXXVI SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 stycznia 2005 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXVI/05 Z OBRAD XXXVI SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 stycznia 2005 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXVI/05 Z OBRAD XXXVI SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 stycznia 2005 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.15, a zakończyła o godz. 18.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r.

Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r. Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 14 listopada 2012 r. Radni nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r.

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 54. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21 i 22 maja 2014 r. Warszawa 2014 r. ISSN 0867-261X

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych. Z posiedzenia: KOMISJI NADZWYCZAJNEJ PRZYJAZNE PAŃSTWO. Nr 1949/VI kad. 4.03.2009 r.

B I U L E T Y N. KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych. Z posiedzenia: KOMISJI NADZWYCZAJNEJ PRZYJAZNE PAŃSTWO. Nr 1949/VI kad. 4.03.2009 r. ISSN 1230 7289 KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych B I U L E T Y N Z posiedzenia: KOMISJI NADZWYCZAJNEJ PRZYJAZNE PAŃSTWO DO SPRAW ZWIĄZANYCH Z OGRANICZANIEM BIUROKRACJI (NR 229) Nr 1949/VI kad. 4.03.2009

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo