Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r."

Transkrypt

1 Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa r. Protokół Nr LVI/2006 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 24 kwietnia 2006 roku Sesja odbyła się w sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1 od godz do 13,20 W sesji uczestniczyli: - Radni, wg. Listy obecności załącznik nr 1. - Zaproszeni goście według listy obecności załącznik nr 2. - Z Urzędu: Z UM Marek Piorun Burmistrz Dzierżoniowa, Tomasz Smolarz Zastępca Burmistrza, Ryszard Szydłowski Zastępca Burmistrza, Wanda Ostrowska Sekretarz Miasta, Teresa Adamowicz Skarbnik Miasta, Włodzimierz Sało Radca prawny, Lucyna Rusek Kierownik Wydziału Inwestycji, Marzena Darowska Kierownik Wydziału Infrastruktury Społecznej, Barbara Lemańska Kierownik Wydziału Informatyzacji, Zygmunt Kuc Kierownik Wydziału Inżynierii Miejskiej, Wiesława Krzemińska Kierownik Referatu Spraw Lokalowych, Małgorzata Cichecka Koordynator Biura Obsługi Klienta, Krzysztof Rychle Inspektor Referatu Architektury, Krzysztof Nawrot Ekolog Miejski, Danuta Stasia Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Krzysztof Małecki Komendant Straży Miejskiej, Agnieszka Janas Kierownik Kancelarii Rady Miejskiej, Rafał Pilśniak rzecznik prasowy Urzędu Miasta, Robert Gulka dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie. - z Powiatu: Zbigniew Sowroński - Starsota Dzierżoniowski, - przedstawiciele mediów oraz mieszkańcy Ad. 1. Przewodniczący Rady Henryk Smolny powitał zaproszonych gości wg. Listy w załączeniu i otworzył 56 sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa Przewodniczący Rady poinformował, że listą mówców zajmie się Helena Zielińska wiceprzewodnicząca Rady, procedurą głosowania - Bolesław Wilkos Wiceprzewodniczący Rady. Ad. 2. Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził obecność na sali 19 radnych, co stanowi wymagane kworum do podejmowania uchwał (nieobecni: Grzegorz Kiejnich, Leszek Tatomir) Ad. 3. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, do którego nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski zmian. Porządek obrad stanowi załącznik nr 3. Ad. 4. Protokół 55 sesji Rady z dnia 27 marca 2006 r. został przyjęty bez uwag. Ad. 5. Przewodniczący Henryk Smolny poprosił Prokuratora Rejonowego Józefa Martana, aby przedstawił Obywatelską Kartę Antykorupcyjną, która stanowi załącznik nr 4. Dyskusja.

2 (W tym miejscu na salę obrad wszedł radny Grzegorz Kiejnich godz. 10,50. Na Sali od tej chwili znajduje się 20 radnych.) Do dyskusji zapisali się i zabrali głos: Wanda Ostrowska, Sekretarz Miasta: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Odpowiedzią na zjawisko, o którym mówił Pan Prokurator była w ubiegłym roku przeprowadzona akcja społeczna Przejrzysta Polska. Organizatorami tej akcji była polsko amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji obywatelskiej, Bank Światowy. A akcję prowadziła Gazeta Wyborcza. Do akcji przystąpiło 775 gmin i powiatów. Ale certyfikat ukończenia uzyskało 443 gminy i powiaty., a więc blisko 50% wycofało się, chociaż warunkiem uzyskania certyfikatu była realizacja co najmniej 6 zadań obowiązkowych, po jednym z każdej zasady. A wszystkich zadań było 32. Podstawą do zaliczenia zadań były sprawozdania tak jak u nas zespołów zadaniowych, które były wpisywane w specjalnie opracowane formularze zamieszczane na stronie internetowej. Cała wymiana i akceptacja standardów, które trzeba było wykonać dla poszczególnych zadań, prowadzona była wyłącznie drogą elektroniczną. To była nowość, ale w realizacji takiego zadania. Sprawozdania przedstawiliśmy do końca 2005 roku. Ja tylko przypomnę, że to było 6 zasad: przejrzystości, partycypacji społecznej, przewidywalności, rozliczalności, fachowości i braku tolerancji dla korupcji w samorządach. Nasza gmina, tu chcę zaznaczyć, przystąpiła do tej akcji; część zadań była obowiązkowa i wykonywana była przez Urząd Miasta, tutaj na uwagę zasługuje fakt, że nasz urząd jako jedyny ze wszystkich uczestników wykonał wszystkie 32 zadania, i część zadań była wykonana przez Urząd Miasta a także część przez Radę Miejską. W tym roku, ponieważ w trakcie realizacji akcji robiona była taka ankieta, co uczestnicy sądzą o całym wymiarze tej akcji? O zadaniach, które były prezentowane? Ja także udzielałam wyjaśnień jako koordynator tej akcji w urzędzie. I wydawało mi się to za słuszne, aby kontynuacja tej akcji miała miejsce nadal, bo nie można przejrzystości zakończyć na czas jednego roku. My w urzędzie niezależnie od tego że ta akcja jest kontynuowana, mamy harmonogram zadań, które realizujemy. Część z nich wpisała się do naszych procedur, do naszych schematów działania, ale 13 zadań jest nadal realizowanych i wpisanych do harmonogramu działań. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w tym roku zwróciła się z wnioskiem do wszystkich uczestników akcji o kontynuowanie zadań i wdrożenie nowych zadań dobrego rządzenia, które będą utrwalały przede wszystkim kontakty ze społecznością lokalna i umocnią dobre zarządzania. Będzie niestety krótszy czas wdrożenia, ponieważ fundacja zamierza zakończyć całą akcję przed terminem wyborów samorządowych. Zadania są sformułowane tak jak poprzednio w sześciu zasadach. Z tym, że tych zadań jest siedem. Warunkiem ukończenia i zaleczenia będzie wykonanie trzech zadań. Jeszcze nie rozmawialiśmy w zespole, ani w gronie najwyższego kierownictwa czy będziemy wykonywali nowe trzy zadania? Czy też będzie inna tutaj decyzja? Jeszcze o tym nie wiemy. Wszystkie zadania przewidziane są dla urzędu. A więc te same zasady, czyli zasada przejrzystości, która ma dwa nowe zadania. Tutaj najbardziej zwraca się uwagę na funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej, który ma być bankiem informacji obywatela. I organizatorzy akcji zauważyli, że niektóre BIPy albo zawierają rzeczy mało przydatne, albo są nie kompletne. W tym roku istnieje pomysł Ministerstwa Informatyzacji, aby powstał jednolity schemat BIPów w całej administracji publicznej, aby każdy z obywateli mógł te same informacje uzyskać pod tymi samymi może przyciskami, żeby ta konstrukcja była podobna. Bo rzeczywiście powstawały różne pomysły, różne projekty, co bardzo utrudnia korzystanie z całego banku informacji. Poza tym dużą uwagę przywiązuje się do zadań, które my realizujemy i do tego są karty usług, badania żeby były prowadzone. Akurat u nas większość tych zadań jest wykonywana, ale z pewnością trzeba by było się im przyjrzeć, może jakieś małe modyfikacje wprowadzić. To myślę, że takim akcentem, który dzisiaj także część z Państwa tu spełnił, to było podpisanie się na liście akceptującej uczestnictwo naszego urzędu i naszego miasta tu akceptacja wyrażona przez Państwa Radnych jak i przez urzędników dzisiaj zostanie przesłana do organizatorów akcji i w ten sposób urząd i Państwo

3 przystępujemy do kolejnego etapu realizacji akcji Przejrzysta Polska. Myślę, że to nie jest tylko akcja, ale będzie to nasze działanie, które ma sprawić, aby zjawiska, o których mówił tutaj Pan Prokurator nas nie dotyczyły. Dziękuję bardzo. Radny Bolesław Stokłosa: Ja wracając do tej kwestii poruszanej przez Prokuratora chciałbym prosić, aby Pan Prokurator odniósł się do sprawy, dlaczego nasza Prokuratura nie wykorzystuje przepisu, ja w tej chwili dokładnie go nie pamiętam, który mówi o tym, że zgłoszenie przestępstwa które nie miało miejsca i jakby odwoływanie się do tego wszelkiego typu tymi zażaleniami tymi skargami itd., skoro prokuratura na końcu udowodni że to przestępstwo nie miało miejsca nie wykorzystuje tego artykułu, który mówi, że ta osoba która to zgłasza i robi to świadomie nie odpowiada za to. Sam Pan mówił, że jest bardzo dużą zmorą właśnie te wszelkiego typu zażalenia na działalność prokuratury, na działalność sądu czy tam innych organów. I później okazuje się że prokuratorzy machają na to ręką mimo że po ich długomiesięcznych, nawet letnich procedur prowadzonych przez nich okazuje się, że to przestępstwo nie miało nigdy miejsca i równoczesnie zachodzi podejrzenie, że osoba zgłaszająca to przestępstwo robi to z natury takiego pieniactwa, ewentualnie z własnego wyobrażenia, ewentualnie z własnej interpretacji przepisów, które tam uznaje ze dwa trzy slowa z tego przepisu można wykorzystać po to żeby tam jakąś skargę wnosić, żeby jakieś przestępstwo zgłaszać. Ja sądzę, że tutaj Prokuratura powinna być bardziej konsekwentna i w pewnym momencie jedno lub drugie kiedyś to się nazywało polityka karania teraz to może inaczej należy nazwać takie zdarzenie doprowadzić do końca. I drugą sprawą, którą mam to uważam, że Państwo jako prokuratorzy powinni grzmieć na temat przestrzegania litery prawa i żeby jak najmniej było tak zwanej interpretacji prawa, bo w pewnym momencie jest tak, że załóżmy miasto Wrocław zostaje skazane wyrokiem sądu administracyjnego na zapłacenie podatku VAT, a miasto Gdańsk zostaje z tego podatku zwolnione. Więc jest to takie jakby dowolne interpretowanie prawa. W tej chwili też widzieliśmy wykorzystywanie prawa przy tej tragedii w Gliwicach czy Katowicach jak to nazwiemy, gdzie w pewnym momencie szef prokuratury generalnej uważa, że powinno się tak zinterpretować przepis o konstrukcji budowlanej jest to tak jakby podciąganie, z resztą to podciąganie widzimy też na dzień dzisiejszy przy tworzeniu rządu, gdzie po prostu usiłuje się dopasowywać poszczególne paragrafy i ja wiem, że się może Państwo narazicie grupom prawników, których jeszcze nie skrytykowano, no, ale może należałoby to zrobić. Dziękuję bardzo. Przewodniczący obrad Henryk Smolny: Dziękuję. Wprawdzie, mimo wszystko chcę powiedzieć, że nie spotkaliśmy się w sprawie książki skarg i wniosków, a chcieliśmy rozmawiać na temat konkretnego dokumentu jakim jest Obywatelska Karta Antykorupcyjna. Nie mniej jeśli wolno poprosić, gdyby Pan Prokurator zechciał króciutko się odnieść. Józef Martan w odpowiedzi stwierdził: Tak. Odpowiadając Panu. Po pierwsze, jeżeli chodzi o to, że prokuratorzy nie wykorzystują przepisu dotyczącego karalności zawiadomień za niedopełnione przestępstwo. Więc tak, wykorzystujemy oczywiście nie w sprawach, o których może Pan na myśli bądź są głośnymi. Są to najczęściej sprawy oczywiste. Bo po pierwsze, fakt umorzenia postępowania wobec nie stwierdzenia przestępstwa przy takiej podstawie nie przekłada się w sposób oczywisty i jasny na możliwość złożenia, przedstawienia zarzutu człowiekowi zawiadamiającego o takim przestępstwie, które później stwierdzono w wyniku dochodzenia, że go w ogóle nie było na możliwość przedstawiania mu zarzutu o zawiadomieniu o niepopełnionym przestępstwie. Najoczywistszy przykład takiej historii to jest sprawa na przykład zawiadomienia przez kierowcę o wypadku drogowym, który miał mieć miejsce i przekazaniu informacji o poniesionej szkodzie do PZU. Później w wyniku postępowania się okazuje, że w ogóle nie było wypadku bądź spowodował go sam, a nie jakiś inny kierowca. I w związku z tym chce wyłudzić nienależne odszkodowanie z tego tytułu. To są sprawy jasne. Natomiast jeżeli w grę wchodzą przestępstwa innego rodzaju. Najczęściej, załóżmy przestępstwa urzędnicze, czy przestępstwa dotyczące fałszywych zeznań sprawcy trzeba w sposób jednoznaczny udowodnić działanie w złej wierze. A więc po to zawiadamia organ, żeby skierować przeciwko określonej osobie bądź w jakiejś sprawie postępowanie karne, wiedząc od samego początku, że nie ma przestępstwa. Czyli na przykład jeżeli składa

4 zawiadomienie o fałszywych zeznaniach to już będzie chyba bliżej tego co Pan miał na myśli przynajmniej tak mi się wydaje, o fałszywych zeznaniach przed sądem i ma przekonanie, że ten człowiek kłamie, podczas kiedy później okazuje się, że jednak nie ma racji i w wyniku całego procesu, jakichkolwiek dowodów na to, żeby zarzucić komuś innemu fałszerstwo, w związku z czym w sposób oczywisty to się nie może od razu przełożyć na to, że człowiek zawiadamiający o fałszywym zesnaniu powinien odpowiadać za zawiadomienie o nie popełnionym przestępstwie. Są jeszcze, właściwie to jest cała masa, to jest jednek worek wielki tak zwanych przestępstw urzędniczych, tj od 231 kodeksu karnego, gdzie dla jednego nie wrzucenie papierka do kosza na terenie urzędu będzie niedopełnieniem obowiązku oczywiście przez funkcjonariusza publicznego i będzie natychmiastowe złożenie zawiadomienia. Natomiast nie jest prawdą, że prokuratura jest bardzo cierpliwa i macha ręką na zawiadomienia o niedopełnionych przestępstwach. My analizujemy takie sprawy i mam nadzieję, że Państwo i Pan usłyszy również o sprawach, które dotyczą właśnie fałszywych, wadliwych zawiadomień o przestępstwie, o których z góry sprawca zawiadomienia wiedział, że nie jest to przestępstwo, a zawiadomił. Bo rzeczywiście jest sporo osób, które składają zawiadomienia, a praca policji i nasza jest niepotrzebna. Ale jeszcze raz podkreślam sprawcy trzeba udowodnić zamiar złożenia zawiadomienia o niedopełnionym przestępstwie. Najprościej są to te historie przy przestępstwach komunikacyjnych, przy usyskiwaniu najrozmaitszych odszkodowań z firm asekuracyjnych. Natomiast tam gdzie wchodzi w grę inne przestępstwo, gdzie w grę wchodzi ocena zawiadamiającego, że jego zdaniem jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, nie można mu w sposób jednoznaczny zarzucić: słuchaj bracie byś wiedział, że nie ma przestępstwa, a tutaj angażujesz cały aparat organów ścigania, do tego żeby szukać czegoś, co tobie się wydaje bądź w jakiś sposób masz w tym interes. Tu trzeba w sposób jednoznaczny udowodnić świadomość i zamiar zawiadomienia o niedopełnionym przestępstwie. Dalej, jeżeli chodzi o interpretację prawa. Uczciwie rzecz biorą interpretacją prawa, a szczególności w obowiązującej w kraju to są przede wszystkim sądy: powszechny, administracyjny i najwyższy. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z Pańskim przykładem ja słyszałem tylko o tym, sprawy dokładnie nie znam, niemniej jednak istnieje możliwość głębokich różnic interpretacyjnych tym się z resztą zajmują sądy i to nie tylko tutaj, ale mamy bliższą podwórku prokuratury sprawę tego właściciela firmy komputerowej, gdzie niestety prokurator uznał, że dopuścił się kolosalnych nieprawidłowości i przestępstw z zakresu kodeksu karnego skarbowego. Aresztował go. Uniewinniony został człowiek, a w tej chwili toczy się proces o odszkodowanie, ponieważ de facto pogrzebana została jego świetnie prosperująca firma. Także, jeżeli chodzi Prokuratura jest w pewnym sensie organem wykonującym prawo, ale prawo już odpowiednio już zinterpretowane nie zawsze mającą rację na tym przykładzie. Niemniej jednak tak się dzieje, że są najrozmaitszego rodzaju potknięcia, są i kompromitacje organów sądowych i prokuratury, no niestety jesteśmy tylko ludźmi. Oczywiście chodzi o to, aby tych potknięć było jak najmniej, żeby jak najmniej ucierpieli ludzie którzy w wyniku wadliwego stosowania prawa przez prokuraturę, czy przez sądy cierpieli. Natomiast jeśli chodzi o dosłownie o prokuraturę, to oczywiście prokuratura inicjuje interpretowanie prawa, zwłaszcza prawa karnego. To się dzieje w postaci inspirowania różnego rodzaju zapytań poprzez oczywiście określone szczeble, przez sąd okręgowy do sądu najwyższego. To się również dzieje poprzez wykładnię przepisów prawa departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości. Natomiast wracając do tego co Pan powiedział o tej tragedii gliwickiej, to tutaj nie chcę niczego mówić o wypowiedziach mojego pryncypała, Prokuratora Generalnego. Niemniej jednak ja nie przypominam sobie sytuacji kiedy on by negował możliwość odpowiedzialności karnej osób związanych z wykonawstwem, z projektowaniem i z konstruowaniem, a później zabezpieczaniem i konserwacją tej budowli, ponieważ z tego co już dotąd wiemy, to dwie osoby mają przedstawione zarzuty są aresztowane. Oczywiście była cała masa szumu medialnego, była to tragedia kolosalna, zgineło pięćdziesiąt pare osób. W końcu wszyscy poszli tam w pełnym poczuciu bezpieczeństwa i okazało się, że było to poczucie bardzo zwodnicze. Tutaj jakoś nie pasuje mi Pański przykład do tego postulatu interpretacji prawa, ponieważ tam jest sprawa oczywista. Jest kodeks karny, są wadliwości stwierdzone przy projektowaniu, konstruowaniu, wykonywaniu i konserwacji i te osoby poniosą odpowiedzialność. Jak pamiętam to były różne katastrofy

5 budowlane most się zawalił, budynek akademika, to były lata temu, na Placu Grunwaldzkim. Są te katastrofy budowlane, za które są ludzie odpowiedzialni, a niekiedy i nie. Terz są takie zrządzenia losu, że brak jest możliwości udowodnienia winy. To jest jedna rzecz. Bądź jest udowodnienie, a dowody nie pozwalają na przyjęcie o tej winie. I są to przypadki tragiczne, losowe. Tutaj w tej sprawie, którą znam wyłącznie z prasy i telewizji, dotyczącej hali, która się zawaliła na terenie Górnego Śląska takiej sytuacji chyba nie ma. Dziękuję bardzo. Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od godz. 11,15 do 11,20. Folder 02 Ad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok 1) Teresa Adamowicz Skarbnik Miasta przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2005, które stanowi załącznik nr 5 2) Następnie Teresa Adamowicz odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2005, która stanowi załącznik nr 6 Ad. 7. Ocena wykonania budżetu miasta za 2005 rok. 1) Grażyna Juraszek przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła opinię komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok Opinia ta stanowi załącznik nr 7. 2) Następnie odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o opinii komisji Rewizyjnej. Opinia RIO stanowi załącznik nr 8. 3) Opinie pozostałych komisji: a) w imieniu Komisji Budżetu i Finansów jej przewodniczący Andrzej Wiczkowski opinia (za 4, przeciw 0, wstrz. 1) b) w imieniu Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego jej przewodniczący Tomasz Śnieżek opinia (za 2, przeciw 0, wstrz. 2) c) w imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną jej przewodnicząca Janina Lora opinia (za 4, przeciw 0, wstrz. 1) d) w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego jej przewodniczący Eugeniusz Łabęcki opinia (jednogłośnie) e) w imieniu Komisji Rozwoju Miasta i Integracji z Unią Europejską jej przewodniczący Bolesław Stokłosa opinia (jednogłośnie) f) w imieniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki Andrzej Darakiewicz opinia (za 3, przeciw 0, wstrz. 1) 4) Stanowiska Klubów radnych a) Piotr Skrzyszewski - OBS opinia b) Mieczysław Winiarski Unia Dzierżoniowa opinia c) Andrzej Wiczkowski OKL opinia. Ponadto przewodniczący klubu stwierdził: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Ja może parę słów więcej powiem na temat tego projektu uchwały, ponieważ nasz trzyosobowy klub również dokonał analizy projektu uchwały nr 398. Nie analizowaliśmy tego może tak dokładnie, ponieważ nie dokonywaliśmy tego porównania z tym projektem uchwały budżetowej, który przyjmowaliśmy na sesji grudniowej, nie porównywaliśmy wielkości w poszczególnych działach, rozdziałach czy paragrafach. Uważamy, że to jest praca faktycznie dla biegłych księgowych lub biegłych ekonomistów. Bardziej w swojej ocenie patrzyliśmy na celowość i taką rzetelność wydawania tych środków publicznych. W swoej opinii z kolei posiłkowaliśmy się opinią Komisji Rewizyjnej, którą przed chwileczką przeczytała Pani Przewodnicząca. Jak również posiłkowaliśmy się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która również w tym temacie wydała pozytywną opinię o czym informowała nas tutaj Pani Skarbnik. Ponadto uważamy, że na naszą dzisiejszą decyzję wpłynął bezsporny fakt naszego głosowania na

6 sesjach Rady Miejskiej w 2005 roku. Opiniowaliśmy ponad 100 projektów uchwał, w tym opiniowaliśmy wiele uchwał dotyczących korekty budżetu gminy Miejskiej Dzierżoniów, jak również uchwał okołobudżetowych. To nasze głosowanie pozytywne również wpłynęło na naszą pozytywną opinią odnośnie projektu uchwały 398. Chciałbym również w tym momencie w imieniu klubu podziękować Panu Burmistrzowi za rzetelne i sprawne wykonanie budżetu w Jak również bardzo bym prosił, takie podziękowanie składam na ręce pracowników Urzędu Miasta, żeby Pan również takie podziękowanie w imieniu naszego klubu złożył. Dziękuję ślicznie. 5) Do głosu w tym punkcie zapisał się radny Grzegorz Kiejnich: Panie Przewodniczący, Szanowni państwo. Z początkiem tej kadencji nie przypuszczałem, że w dniu dzisiejszym będę jednoosobowym głosem opozycyjnym, dlatego pozwoliłem sobie zabrać akurat w tej chwili parę minut. Chciałem powiedzieć Panie Burmistrzu, że to jest ostatnie absolutorium Pana w tej kadencji. Tak jak na początku podkreślam, że wytacza sobie Pan okrutnie potężne cele budżetowe: inwestycyjne, socjalne i społeczne. Za które będzie Pan jednoosobowo ponosił odpowiedzialność, bo to jest specyfika wyborów bezpośrednich. I budżet przez te cztery latałby tak prowadzony, że przede wszystkim jak to w maksymie lekarskiej, nie zaszkodził Pan ani finansom publicznym, ani mieszkańcom albowiem nie mieliśmy do czynienia tutaj z takimi konfliktami, które by powodowały, że niezadowolenie mieszkańców, wróży dobrze chyba zharmonizowany budżet wydatków i dochodów. Przez te 4 lata był Pan lekarzem tego budżetu i diagnozował Pan tak te potrzeby, żeby mogły być realizowane. O wadach nie będę mówił, bo nie ma ich zbyt wiele, a nie wiadomo cos nas w kampanii jeszcze spotka, coś trzeba sobie zostawić zawsze. Natomiast w dniu dzisiejszym chciałbym aby Pan tym lekarzem pozostał do końca tej kadencji. A tutaj mam takiego lekarza to jest skarbonka, okropnie duża i wiele tutaj wejdzie pieniążków. I chciałbym żeby ona przypominała Panu, że warto być takim lekarzem, który opiera się pokusom niszczenia budżetu, a o takie pokusy, jak Pan wie i wie o tym iwleu z nas, bardzo łatwo. No i niech on ten lekarz patrzy Panu w oczy do końca tego października i czuwa nad tym, aby Pana roztropność była zachowana do samego końca. 6) Burmistrz Marek Piorun podziękował radnemu za skarbonkę i powiedział, że przekaże ja Pani Skarbnik. 7) Nie zgłoszono w formie pisemnej opinii, stanowisk i uwag. Ad. 8. Projekt uchwały nr 398 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dzierżoniowa pozostałych tytułu wykonania budżetu miasta za 2005 rok. Załącznik nr 9 Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały 398. Głosowanie: Za 19, przeciw 0, wstrz. 1. Uchwała została podjęta. Uchwała Nr LVI/384/06 stanowi załącznik nr 10. Głos zabrał Burmistrz Marek Piorun: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Powiem dziękuję. Jest to efekt naszej wspólnej, czteroletniej pracy. Rok 2005 był rokiem bardzo specyficznym, ale cała ta kadencja jest szczególna. Ja przypomnę, że pomimo zwiększania dochodów nie podnosiliśmy podatków. To była nasza wspólna decyzja i widać, że podnoszenie podatków to nie znaczy, że muszą być większe dochody. Ale poprzez to spowodowaliśmy, że na pewno widać, iż w naszym Dzierżoniowie idzie ku dobremu, czyli obraliśmy dobry kierunek. Oczywiście nasi następcy będą mieli jeszcze dużo pracy, po to, aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej. Ale powiem Wysokiej Radzie i przypomnę, że podjęliśmy w 2005 roku bardzo ważne decyzje. Oprócz tych spraw podatkowych przekształciliśmy Zarząd Budynków Mieszkalnych w spółkę. To jest i była ważna decyzja. Zobaczcie Państwo, że tak naprawdę oprócz wymiany prezesa, czyli funkcji dyrektora na prezesa, nie było żadnych zwolnień pracowników. Dzisiaj mogę poinformować Wysoką radę odnośnie właśnie DZBMu (Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych), bo byłem obecny na Radzie Nadzorczej i słuchałem opinii biegłych, którzy twierdzili, że decyzja o przekształceniu była dobra. Gorzej by było gdyby to była likwidacja, a następnie powstał nowy zakład. Inna taka ważna

7 decyzja społeczna, chociaż ona na co dzień nie przewija się, to jest Targowisko. Tam jest kilkaset miejsc pracy. Dzisiaj mogę też powiedzieć, że decyzja, która wspólnie podjęliśmy i przekazaliśmy naszemu zakładowi budżetowemu, była słuszna, gdyż mamy większy wpływ, jest lepiej zarządzana i bardziej oszczędnie. Mam wymierne tu cyfry. Wysoka rado, dochody, które uzyskaliśmy w stosunku do 2002 roku są wyższe o prawie o 18 milionów złotych. Natomiast w stosunku do ubiegłego roku to prawie 7 milionów złotych. Natomiast wydatki to jest 5 milionów, a w stosunku do 2002 roku to 15 milionów. I robimy to tą samą kadrą, która pracuje w Urzędzie Miasta. Oczywiście budżet roku 2005 nie można całkowicie oderwać od budżetów lat wcześniejszych, ponieważ są to budżety, które po to się realizuje wcześniej na miarę możliwości, aby można było następne budżety tak planować i realizować, żeby były efekty rzeczywiste a nie tylko na papierze. Żeby były efekty naprawdę widoczne. Wysoka Rado, ja jestem świadkiem już szesnastego absolutorium. I musze powiedzieć, przepraszam, bo top jest chyba takie przykre, że miałem te szesnaście absolutoriów, w tym dwanaście, które dotyczyły mnie bezpośrednio. I zastanawiałem się, jeżeli chodzi o dzisiejszy budżet ja myślę o budżecie 2005 roku który budżet tak naprawdę był najważniejszy, czy najtrudniejszy? I po dokonaniu takiej analizy doszedłem do przekonania takiego, że budżet i sprawozdania z niego najważniejsze i najtrudniejsze były w I kadencji. W I kadencji były one takie naprawdę wyjątkowe, a wyjątkowość ich była spowodowana tym, że każdy ówczesny samorządowiec był tylko z nazwy samorządowcem. Myśmy nie byli do tego przygotowani, nabieraliśmy doświadczenia, ale jedno jest ważne, że I kadencja była taką podstawą, podwaliną do następnych kadencji. Była wtedy ogromna praca każdego poprzez tworzenie statutów, regulaminów itd. I to spowodowało, że dzisiaj możemy powiedzieć, że działalność Rady Miejskiej jako organu stanowiącego i Burmistrza, jako wykonawczego staje się podstawą do piątej, szóstej, siódmej kadencji. A podstawą tego mojego stwierdzenia jest to, że właśnie dopracowaliśmy się w strategii, którą tak naprawdę realizujemy jej misje i wizję. Mamy Wieloletni Plan Inwestycyjny, Wieloletni Plan Finansowy, a także mamy przecież wszystkie strategie resortowe. I to jak i Państwu, tak i mnie oraz moim współpracownikom ułatwia w normalnym funkcjonowaniu, w prawidłowym i strategicznym myśleniu, a przede wszystkim w myśleniu przyszłościowym. Oczywiście, my wiemy Wysoka Rado, ile nam jeszcze brakuje do doskonałości i wiemy jakie mamy wady, ale lepiej być świadomym tych wad i je doskonalić, niż brnąć nie myśląc o tym, że faktycznie musimy jeszcze dużo poprawić. Myślę, że przygotowane i realizowane zadania są dobrze przygotowane na następne kadencje i kto się zdecyduje zapewne będzie się odwoływał się także i będzie dawał przykład V kadencji. Bardzo dziękuję Wysokiej Radzie za konkretną pomoc. Bardzo dziękuję opozycji, ponieważ Wy pracujecie po abym ja błędów nie robił, a ja skrupulatnie to wykorzystuję i jeżeli się nic nie odzywacie to jest dla mnie gorzej. Jeżeli coś mówicie to jest lepiej, ponieważ ja od razu wyciągam wnioski i to wszystko koryguję. Dziękuję bardzo koalicji, która jest koalicją na zdrowych zasadach. Jeżeli trzeba to zwracaliście mi uwagę, dlatego bardzo dziękuję. Dziękuję tutaj najwyższemu kierownictwu, a szczególnie Pani Skarbnik Pani Teresie Adamowicz, bo Szanowni Państwo, tak naprawdę to bardzo dużo zależy od Skarbnika, która kieruje bardzo ważnym wydziałem. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ten budżet wygląda tak jak wygląda. Bardzo dziękuję kierownikom poszczególnych wydziałów i wszystkim pracownikom proszę przekazać. Zauważyliście Państwo, że cały rok kierownicy nie przychodzą na sesję, ale dzisiaj osobiście zaprosiłem, bo to jest również dzięki tym ludziom, którzy uczestniczą w tej sesji. Bardzo dziękuję kierownikom jednostek, dzięki którym nawet Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła żadnych uwag. Praca z Wysoką Radą dobrze przygotowaną merytorycznie to jest przyjemność. I faktycznie ta kadencja już się kończy, ale jest takie przysłowie, że wszystko, co dobre szybko się kończy. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję za rok 2005 i tak naprawdę za rok 2006, bo ten rok też jest rokiem naszego budżetu, bo z tego, co widać następna kadencja tak naprawdę rozpocznie pracować od grudnia, czyli my musimy wszystko przygotować dla następnej kadencji. Jeżeli się nie zmieni nasza konstytucja to na pewno za 8 lat wybory będą gdzieś w pierwszy dzień Bożego

8 Narodzenia, bo wcześniej nie mogą być jak po zakończonej kadencji, czyli prawdopodobnie 4-5 listopada a za 8 lat gdzieś około Bożego Narodzenia. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wysokiej Radzie dziękuję za takie podsumowanie mojej i moich współpracowników działalności za rok Głos zabrał Starosta Zbigniew Skowroński w imieniu zarządu powiatu i swoim własnym pogratulował Burmistrzowi za udzielone absolutorium. Ad. 9. Rozpatrzono następujące projekty uchwał: 1) Projekt nr 399 zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych pozostałych ich przeznaczenia załącznik nr 11. Ryszard Szydłowski zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie, które stanowi - załącznik nr 12. Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. Opinie stałych komisji: a) w imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną Janina Lora opinia, b) w imieniu Komisji Budżetu i Finansów Andrzej Wiczkowski opinia, c) w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego Eugeniusz Łabęcki opinia d) w imieniu Komisji Rozwoju Miasta i Integracji z Unią Europejską Bolesław Stokłosa opinia e) w imieniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki Andrzej Darakiewicz opinia Stanowiska Klubów radnych: a) w imieniu klubu radnych Obywatelski Blok Samorządowy Piotr Skrzyszewski opinia b) w imieniu klubu radnych Unia Dzierżoniowska Mieczysław Winiarski opinia c) w imieniu klubu radnych Obywatelski Klub Lewicy Andrzej Wiczkowski opinia. W związku z tym, że nikt nie wyraził woli zabrania głosu przewodniczący obrad zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 399 Głosowanie: Za - 20 przeciw - 0 wstrz. 0 Uchwała została podjęta. Uchwała Nr LVI/ 385 /06 stanowi załącznik nr 13. 2) Projekt nr 400 w sprawie wniesienia przez Gminę Miejska Dzierżoniów niezabudowanych gruntów jako aport do Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego załącznik nr 14. Tomasz Smolarz Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie, które stanowi - załącznik nr 15. Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. Opinie stałych komisji: a) w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego Eugeniusz Łabęcki opinia, b) w imieniu Komisji Rozwoju Miasta i Integracji z Unią Europejską Bolesław Stokłosa opinia, c) w imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną Janina Lora opinia d) w imieniu Komisji Budżetu i Finansów Andrzej Wiczkowski opinia

9 Stanowiska Klubów radnych: a) w imieniu klubu radnych OBS Piotr Skrzyszewski opinia b) w imieniu klubu radnych OKL Andrzej Wiczkowski opinia c) w imieniu klubu radnych Unia Dzierżoniowa Mieczysław Winiarski opinia W związku z tym, że nikt nie wyraził woli zabrania głosu przewodniczący obrad zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 400 Głosowanie: Za 19 przeciw - 0 wstrz. 0 (nieobecny podczas głosowania K.Król) Uchwała została podjęta. Uchwała Nr LVI/ 386 /06 stanowi załącznik nr 16. 3) Projekt nr 401 w sprawie dokonania zmiany budżetu miasta na 2006 r. załącznik nr 17. Uzasadnienie przedstawiła Teresa Adamowicz Skarbnik Miasta - załącznik nr 18. Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. Opinie stałych komisji: a) w imieniu Komisji Budżetu i Finansów Andrzej Wiczkowski opinia b) w imieniu Komisji Rewizyjnej Grażyna Juraszek opinia c) w imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną Janina Lora opinia d) w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego Eugeniusz Łabęcki opinia e) w imieniu Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego Tomasz Śnieżek opinia f) w imieniu Komisji Rozwoju Miasta i Integracji z Unią Europejską Bolesław Stokłosa opinia g) w imieniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki Andrzej Darakiewicz opinia Stanowiska Klubów radnych: a) Piotr Skrzyszewski - OBS opinia b) Mieczysław Winiarski Unia Dzierżoniowa opinia c) Andrzej Wiczkowski OKL opinia O głos poprosił Jarosław Rudnicki i zapytał: czy ta kwota obejmuje też sugestie wniesione na spotkaniu u Pana Burmistrza? Czy te środki są tylko na realizację III etapu? Burmistrz Marek Piorun nie mogliśmy wnieść tych poprawek, bo nie mamy ich jeszcze wymierzonych. Gdy będą jakieś potrzeby to oczywiście będzie to realizowane. W związku z tym, że więcej nikt nie wyraził woli zabrania głosu przewodniczący obrad zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 401 Głosowanie: Za - 20 przeciw - 0 wstrz. 0 Uchwała została podjęta. Uchwała Nr LVI/387/06 stanowi załącznik nr 19. Ad.10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza stanowi załącznik nr 20. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej Dzierżoniowa za I kwartał 2006 roku załącznik nr 21. Tomasz Smolarz przedstawił informację w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejska Dzierżoniów Dzierżoniowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego dot. budowy przez DTBS lokali do wynajęcia przez gminę: panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pozwoliliśmy sobie na wyodrębnienie propozycji porządku obrad na dzisiejszą sesję punktu mówiącego o projekcie porozumienia, bo zostanie

10 ono przyjęte zarządzeniem burmistrza, porozumienia pomiędzy Gminą Miejską a TBSem w sprawie wynajmu lokali będących własnością TBSu na rzecz osób wskazanych przez gminę. Jak Państwo się doskonale orientują do kompetencji, do obowiązków gminy należy zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej. I nasza gmina to realizuje poprzez przydziały lokali komunalnych, czy socjalnych za pośrednictwem społecznej Komisji Mieszkaniowej. Przy czym w większości są to przydziały wynikające z ruchu ludności. Ponadto realizujemy także budownictwo komunalne. W ubiegłym roku 16 mieszkań zostało oddanych do użytku. W tym roku również 16 mieszkań zostanie oddanych do użytku. I są to lokale dla osób, których nie stać na własny lokal mieszkalny, których przewyższa podstawa wagowa naliczania czynszu to jest 2,85 groszy za 1 metr kwadratowy, podstawa ustalona przez burmistrza, a zasady przez Państwa. Inną formą, którą realizuje gmina jest właśnie budownictwo TBS. Przy czym jest ono już przeznaczone tak jak to w założeniach ustawy jest mowa dla średnio zamożnych, czyli takich których stać na opłacanie czynszu w tej chwili w TBSie ustalonego na 7,10 zł. W związku z tym istnieje pewnego rodzaju luka między czynszami na poziomie 2 złotych groszami a czynszem na poziomie 7 zł i ten pomysł, ten program miałby tę lukę wypełnić. Chodzi mianowicie to, że gmina zawierałaby z TBSem porozumienie, które umożliwiałoby z jednej strony na inwestowanie TBSowi dalsze lokale, z czego wymiarem byłoby chociażby to, że Państwo w projekcie uchwały, który referowałem wcześniej rozszerzyli kapitał zakładowy TBS o kolejne grunty i umożliwili dalszą realizację lokali w tym systemie. Więc z jednej strony możliwość inwestowania przez TBS, zwiększanie majątku spółki pośrednio również majątku miasta, a z drugiej strony rozładowywanie głodu mieszkaniowego ocenianego przez nas w tej chwili na ok. 300 osób, rodzin poszukujących mieszkań komunalnych. Wyglądałoby to w ten sposób, że zamiast tego, że osoba fizyczna wpłaca partycypację kosztów budowy lokalu mieszkalnego w wysokości 12% wartości tego lokalu. Tę partycypację wpłacałaby gmina, natomiast lokator płaciłby wyłącznie kaucję, którą płaci w momencie, kiedy obejmuje lokal. Ponadto lokator płaciłby pomniejszony czynsz w stosunku do stawki, jaka obowiązuje w tej chwili w TBSie, natomiast wyższy od tego, który teraz obowiązuje w normalnej substancji mieszkaniowej na wynajem. Na razie mówimy o czynszu na poziomie 3,50 zł do 4,00 zł. To nie zostało jeszcze określone. Tak, więc gmina dopłacałaby różnicę pomiędzy tym 3,50 albo 4,00 do 7,10, natomiast lokator płaciłby taki nieco podwyższony czynsz za to, że mieszkałby w lokalu o znacznie wyższym standardzie niż lokale komunalne, które są obecnie w tej substancji mieszkaniowej. Przydziału lokali dokonywałaby Społeczna Komisja Mieszkaniowa. W porozumieniu są również kryteria jakie rodziny musiałaby spełniać, żeby w takim mieszkaniu zamieszkać. I tutaj dzięki temu gmina miałaby możliwość wskazania tych osób, które w tych mieszkaniach mogłyby zamieszkać. Plany rozwojowe TBSu szacujemy w tej chwili na ok. 100 mieszkań w latach Między innymi w oparciu właśnie o te grunty, które znajdują się teraz we władaniu TBSu. A koszty takiego przedsięwzięcia oszacowaliśmy dla 10 lokali o powierzchni 32 m2 i 10 lokali o powierzchni o 44 m2 - wychodziłaby konieczność jakby z tej liczby planowanych mieszkań obciążenia budżetu jednorazową partycypacją w kwocie ,- zł. To musiałoby być oczywiście w kolejnych uchwałach budżetowych zapewniane. Mielibyśmy 20 lokali mieszkalnych. A następnie dopłaty do czynszów w skali roku, to w zależności czy czynsz byłby 3,50 czy 4,00 zł. za metr kwadratowy, odpowiednio zł. bądź ,- zł. To już byłyby systematyczne roczne dopłaty do czynszu. W zależności oczywiście, jakie mielibyśmy zapotrzebowanie w poszczególnych latach to tych lokali o tych powierzchniach, o których mówimy, tych najbardziej chodliwych, byłaby odpowiednio regulowana. To tyle. Jeśli mielibyście Państwo jakieś uwagi, czy sugestie do tego porozumienia, do tego programu to chętnie wysłucham, bo zarządzenie jeszcze burmistrz nie wydał, ale te informacje chcieliśmy odpowiednio wcześniej udzielić. Dziękuję. Nikt nie zgłosił żadnych zapytań. Ad. 11. Interpelacje i zapytania radnych.

11 W tym punkcie zapisał się radny Leszek Kwiecień: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pytanie do pana Burmistrza: mieszkańcy ul. Wesołej otrzymali pisma, z których wynika, że DZIW we Wrocławiu pozytywnie zaopiniowała możliwość usytuowania przystanku komunikacji miejskiej. I w dalszej części pisma jest napisane tak: w związku z powyższym gmina przystępuje do opracowania projektu budowlanego, co jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Moje pytanie, jaki jest czasokres realizacji tego? Inaczej: czy w tym roku to będzie zrealizowane? Drugie moje pytanie dotyczy ronda ul. Piastowska Daszyńskiego. Z posiadanych dokumentów wynika, że my jako gmina w w imieniu DZDW budujemy również na terenach prywatnych spółki KROKUS z Poznania. I chciałbym wiedzieć, na jakiej zasadzie ta budowa tam się odbywa i jakie koszty nam ta spółka pokrywa przy tej budowie? Dziękuję Tomasz Smolarz Zastępca Burmistrza w odpowiedzi: Proszę Państwa, jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to postaramy się rzeczywiście zrealizować tą zatokę autobusową jeszcze w tym roku, to zależy od uzgodnień, bo trzeba będzie je poczynić z właścicielem, czyli DZIW. I jeśli te uzgodnienia przebiegną sprawnie, jeśli dokumentacja zostanie wykonana w odpowiednim czasie, no to jeszcze w tym roku ta zatoka powstanie. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące ronda Daszyńskiego, Piastowska rzeczywiście, ponieważ ze względów rondo potrzebuje większego terenu, większej powierzchni na to, żeby mogło zafunkcjonować, konieczne było wejście w tereny prywatne. Ponadto, po to żeby rondo miało dobrą geometrię, należało przebudować zjazd do Intermarche. Inaczej gdyby tego zjazdu nie przebudować, to w ogóle rondo nie mogłoby powstać ze względu na zbyt duże nachylenie tego zjazdu w stosunku do centrum ronda. W związku z tym, o ile pamiętam spółka poniosła koszty związane z dokumentacją projektową, po prostu zrobiła dokumentację projektową. Natomiast DZDW przy naszym udziale zrealizowało resztę. Z resztą to było wyjaśniane w momencie kiedy przyjmowaliśmy budżet na rok ubiegły, kiedy to rondo było zapisane. Dziękuję. Radny L.Kwiecień: Chciałbym uzupełnić moje pytanie czy to znaczy, że spółka KROKUS tylko wzięła ciężar dokumentacji, a nie pokryła żadnych kosztów z budowanymi na jej terenie chodnikami i jezdnią? Tomasz Smolarz: Trudno mi odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie czy to było tylko. Tak jak powiedziałem poniosła koszty dokumentacji i w moi mniemaniu to było aż a nie tylko. Dziękuję. L.Kwiecień: Jeśli można ja mam informacje pisemną z DZIW, że projekt został wykonany przez Urząd Miasta. Zaczynają być rozbieżności w tych dokumentach, ale mi o dokumenty nie chodzi, bo dokumentacja w stosunku do zaawansowania inwestycji i tu tak jak na planie pokazano budowy tego chodnika, tego zjazdu placu na tych terenach nie naszych no jest to duża kwota; chciałbym wiedzieć kto pokryje tą kwotę, czy my jako miasto i DZDW, czy półka KROKUS nam coś zwróci? Przewodniczący obrad poprosił o sformułowanie swoich pytań na piśmie w formie interpelacji, jeżeli radny nie jest usatysfakcjonowany z udzielonej przed chwilą odpowiedzi. Radna Janina Lora zwróciła uwagę na nieporządek przy ul. Świdnickiej w pobliżu odnowionego transformatora przy wjeździe na osiedle Kolorowe, w pobliżu Kwiaciarni, Kiosku. Radna Lora poprosiła, aby zainteresować się zagospodarowaniem tego terenu. Radny Mieczysław Winiarski: Mam pytanie do Pani Skarbnik albo do Pana Burmistrza. Ja bym chciał się tylko dowiedzieć, w jakim czasie będzie dokonany ten zakup inwestycyjny na sprzęt medyczny dla naszego szpitala? Ryszard Szydłowski zastępca Burmistrza w odpowiedzi: Panie Przewodniczący, Panie Radny, Wysoka Rado. Ta procedura związana z wyposażeniem szpitala powiatowego już została otwarta. Został ogłoszony przetarg na dostawy części tego sprzętu, na tę drugą część również. Ta pierwsza część to łóżka 2 porodowe. Ten przetarg nie został rozstrzygnięty ponieważ zgłosił się tylko 1 oferent. I chcemy tutaj w takim trybie pilnym, że tak powiem, ponowić przetarg w trybie nieograniczonym. I sądzę, że ciągu 3-4 tygodni zostanie on rozstrzygnięty i ten zakup 1 pierwszy zostanie zrealizowany. Drugi przetarg będzie na początku maja rozstrzygany. Ad. 12. Wolne wnioski i informacje.

12 Przewodniczący Henryk Smolny wyraził wyrazy współczucia w związku ze śmiercią mamy radnego Andrzeja Darakiewicza. Radny Andrzej Darakiewicz podziękował za obecność radnych na uroczystościach pogrzebowych wyrazy współczucia. Ad. 13. W związku z tym, że porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący obrad Henryk Smolny zamknął 56 sesję o godz. 13,20. Protokół sporządziła: Agnieszka Janas, Kierownik Kancelarii Rady Miejskiej Dzierżoniowa Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa Henryk Smolny METRYKA Liczba odwiedzin : 67 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie Beata Kozak Agnieszka Janas Czas wytworzenia: :54:05 Czas publikacji: :21:40 Data przeniesienia do archiwum : Brak

Protokół 62 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.09.2006 r.

Protokół 62 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.09.2006 r. Protokół 62 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.09.2006 r. Protokół Nr LXII/2006 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 25 września 2006 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

protokół 33 sesji- 8.03.2013

protokół 33 sesji- 8.03.2013 protokół 33 sesji- 8.03.2013 Protokół Nr XXXIII/13 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji z dnia 8 marca 2013 r. która odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1, od godz. 14.30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r.

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r. 1 BRMG-0012/KR-I/02/2016 PROTOKÓŁ NR 17-2/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 2 marca 2016 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXVI/10. z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r.

PROTOKÓŁ NR LXVI/10. z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXVI/10 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r. Przewodniczący Rady Witold Piekarniak o godz. 11:11 otworzył sesję, po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LI z sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2014r.

Protokół Nr LI z sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2014r. Protokół Nr LI z sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2014r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16. Sesja rozpoczęła się o godz. 14.30, a zakończyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 30/2013 z XXX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 lutego 2013 r.

Protokół Nr 30/2013 z XXX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 lutego 2013 r. Protokół Nr 30/2013 z XXX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 lutego 2013 r. Obecnych 12 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXX sesji

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

BR.0041/3/2010 Nowa Sól,

BR.0041/3/2010 Nowa Sól, BR.0041/3/2010 Nowa Sól, 2010-12-22 Protokół Nr III/2010 z III Nadzwyczajnej Sesji IV kadencji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku. III - Nadzwyczajna Sesja IV kadencji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2014. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 9/2014. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu r. PROTOKÓŁ NR 9/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 16.10.2014 r. Obecni: Według załączonej listy obecności (załącznik do protokołu). Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05 VI Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2015 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 23 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2015 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 23 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2015 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania społecznej komisji mieszkaniowej do spraw wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV z sesji zwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 16 września 2014r.

Protokół Nr LIV z sesji zwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 16 września 2014r. Protokół Nr LIV z sesji zwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 16 września 2014r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16. Sesja rozpoczęła się o godz. 14.30, a zakończyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz Protokół Nr 6.2015 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz. 14 00 W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 członków komisji na ogólną liczbę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r.

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r. PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 21.12.2012r. Obecność na posiedzeniu członków Komisji oraz zaproszonych gości wg list obecności stanowiących

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r.

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. SE-PO.0063-3-7/09 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. Obecni 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący Komisji obecny 2. Czesław Badura Z ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU Uchwała nr 15/41/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 lipca 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 10.11.2009r. Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 10.11.2009r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej. PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 kadencji 2014-2018 Z SESJI RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ odbytej w dniu 28 maja 2015 roku, o godz. 14. 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul.

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo