Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r."

Transkrypt

1 Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa r. Protokół Nr LVI/2006 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 24 kwietnia 2006 roku Sesja odbyła się w sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1 od godz do 13,20 W sesji uczestniczyli: - Radni, wg. Listy obecności załącznik nr 1. - Zaproszeni goście według listy obecności załącznik nr 2. - Z Urzędu: Z UM Marek Piorun Burmistrz Dzierżoniowa, Tomasz Smolarz Zastępca Burmistrza, Ryszard Szydłowski Zastępca Burmistrza, Wanda Ostrowska Sekretarz Miasta, Teresa Adamowicz Skarbnik Miasta, Włodzimierz Sało Radca prawny, Lucyna Rusek Kierownik Wydziału Inwestycji, Marzena Darowska Kierownik Wydziału Infrastruktury Społecznej, Barbara Lemańska Kierownik Wydziału Informatyzacji, Zygmunt Kuc Kierownik Wydziału Inżynierii Miejskiej, Wiesława Krzemińska Kierownik Referatu Spraw Lokalowych, Małgorzata Cichecka Koordynator Biura Obsługi Klienta, Krzysztof Rychle Inspektor Referatu Architektury, Krzysztof Nawrot Ekolog Miejski, Danuta Stasia Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Krzysztof Małecki Komendant Straży Miejskiej, Agnieszka Janas Kierownik Kancelarii Rady Miejskiej, Rafał Pilśniak rzecznik prasowy Urzędu Miasta, Robert Gulka dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie. - z Powiatu: Zbigniew Sowroński - Starsota Dzierżoniowski, - przedstawiciele mediów oraz mieszkańcy Ad. 1. Przewodniczący Rady Henryk Smolny powitał zaproszonych gości wg. Listy w załączeniu i otworzył 56 sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa Przewodniczący Rady poinformował, że listą mówców zajmie się Helena Zielińska wiceprzewodnicząca Rady, procedurą głosowania - Bolesław Wilkos Wiceprzewodniczący Rady. Ad. 2. Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził obecność na sali 19 radnych, co stanowi wymagane kworum do podejmowania uchwał (nieobecni: Grzegorz Kiejnich, Leszek Tatomir) Ad. 3. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, do którego nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski zmian. Porządek obrad stanowi załącznik nr 3. Ad. 4. Protokół 55 sesji Rady z dnia 27 marca 2006 r. został przyjęty bez uwag. Ad. 5. Przewodniczący Henryk Smolny poprosił Prokuratora Rejonowego Józefa Martana, aby przedstawił Obywatelską Kartę Antykorupcyjną, która stanowi załącznik nr 4. Dyskusja.

2 (W tym miejscu na salę obrad wszedł radny Grzegorz Kiejnich godz. 10,50. Na Sali od tej chwili znajduje się 20 radnych.) Do dyskusji zapisali się i zabrali głos: Wanda Ostrowska, Sekretarz Miasta: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Odpowiedzią na zjawisko, o którym mówił Pan Prokurator była w ubiegłym roku przeprowadzona akcja społeczna Przejrzysta Polska. Organizatorami tej akcji była polsko amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji obywatelskiej, Bank Światowy. A akcję prowadziła Gazeta Wyborcza. Do akcji przystąpiło 775 gmin i powiatów. Ale certyfikat ukończenia uzyskało 443 gminy i powiaty., a więc blisko 50% wycofało się, chociaż warunkiem uzyskania certyfikatu była realizacja co najmniej 6 zadań obowiązkowych, po jednym z każdej zasady. A wszystkich zadań było 32. Podstawą do zaliczenia zadań były sprawozdania tak jak u nas zespołów zadaniowych, które były wpisywane w specjalnie opracowane formularze zamieszczane na stronie internetowej. Cała wymiana i akceptacja standardów, które trzeba było wykonać dla poszczególnych zadań, prowadzona była wyłącznie drogą elektroniczną. To była nowość, ale w realizacji takiego zadania. Sprawozdania przedstawiliśmy do końca 2005 roku. Ja tylko przypomnę, że to było 6 zasad: przejrzystości, partycypacji społecznej, przewidywalności, rozliczalności, fachowości i braku tolerancji dla korupcji w samorządach. Nasza gmina, tu chcę zaznaczyć, przystąpiła do tej akcji; część zadań była obowiązkowa i wykonywana była przez Urząd Miasta, tutaj na uwagę zasługuje fakt, że nasz urząd jako jedyny ze wszystkich uczestników wykonał wszystkie 32 zadania, i część zadań była wykonana przez Urząd Miasta a także część przez Radę Miejską. W tym roku, ponieważ w trakcie realizacji akcji robiona była taka ankieta, co uczestnicy sądzą o całym wymiarze tej akcji? O zadaniach, które były prezentowane? Ja także udzielałam wyjaśnień jako koordynator tej akcji w urzędzie. I wydawało mi się to za słuszne, aby kontynuacja tej akcji miała miejsce nadal, bo nie można przejrzystości zakończyć na czas jednego roku. My w urzędzie niezależnie od tego że ta akcja jest kontynuowana, mamy harmonogram zadań, które realizujemy. Część z nich wpisała się do naszych procedur, do naszych schematów działania, ale 13 zadań jest nadal realizowanych i wpisanych do harmonogramu działań. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w tym roku zwróciła się z wnioskiem do wszystkich uczestników akcji o kontynuowanie zadań i wdrożenie nowych zadań dobrego rządzenia, które będą utrwalały przede wszystkim kontakty ze społecznością lokalna i umocnią dobre zarządzania. Będzie niestety krótszy czas wdrożenia, ponieważ fundacja zamierza zakończyć całą akcję przed terminem wyborów samorządowych. Zadania są sformułowane tak jak poprzednio w sześciu zasadach. Z tym, że tych zadań jest siedem. Warunkiem ukończenia i zaleczenia będzie wykonanie trzech zadań. Jeszcze nie rozmawialiśmy w zespole, ani w gronie najwyższego kierownictwa czy będziemy wykonywali nowe trzy zadania? Czy też będzie inna tutaj decyzja? Jeszcze o tym nie wiemy. Wszystkie zadania przewidziane są dla urzędu. A więc te same zasady, czyli zasada przejrzystości, która ma dwa nowe zadania. Tutaj najbardziej zwraca się uwagę na funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej, który ma być bankiem informacji obywatela. I organizatorzy akcji zauważyli, że niektóre BIPy albo zawierają rzeczy mało przydatne, albo są nie kompletne. W tym roku istnieje pomysł Ministerstwa Informatyzacji, aby powstał jednolity schemat BIPów w całej administracji publicznej, aby każdy z obywateli mógł te same informacje uzyskać pod tymi samymi może przyciskami, żeby ta konstrukcja była podobna. Bo rzeczywiście powstawały różne pomysły, różne projekty, co bardzo utrudnia korzystanie z całego banku informacji. Poza tym dużą uwagę przywiązuje się do zadań, które my realizujemy i do tego są karty usług, badania żeby były prowadzone. Akurat u nas większość tych zadań jest wykonywana, ale z pewnością trzeba by było się im przyjrzeć, może jakieś małe modyfikacje wprowadzić. To myślę, że takim akcentem, który dzisiaj także część z Państwa tu spełnił, to było podpisanie się na liście akceptującej uczestnictwo naszego urzędu i naszego miasta tu akceptacja wyrażona przez Państwa Radnych jak i przez urzędników dzisiaj zostanie przesłana do organizatorów akcji i w ten sposób urząd i Państwo

3 przystępujemy do kolejnego etapu realizacji akcji Przejrzysta Polska. Myślę, że to nie jest tylko akcja, ale będzie to nasze działanie, które ma sprawić, aby zjawiska, o których mówił tutaj Pan Prokurator nas nie dotyczyły. Dziękuję bardzo. Radny Bolesław Stokłosa: Ja wracając do tej kwestii poruszanej przez Prokuratora chciałbym prosić, aby Pan Prokurator odniósł się do sprawy, dlaczego nasza Prokuratura nie wykorzystuje przepisu, ja w tej chwili dokładnie go nie pamiętam, który mówi o tym, że zgłoszenie przestępstwa które nie miało miejsca i jakby odwoływanie się do tego wszelkiego typu tymi zażaleniami tymi skargami itd., skoro prokuratura na końcu udowodni że to przestępstwo nie miało miejsca nie wykorzystuje tego artykułu, który mówi, że ta osoba która to zgłasza i robi to świadomie nie odpowiada za to. Sam Pan mówił, że jest bardzo dużą zmorą właśnie te wszelkiego typu zażalenia na działalność prokuratury, na działalność sądu czy tam innych organów. I później okazuje się że prokuratorzy machają na to ręką mimo że po ich długomiesięcznych, nawet letnich procedur prowadzonych przez nich okazuje się, że to przestępstwo nie miało nigdy miejsca i równoczesnie zachodzi podejrzenie, że osoba zgłaszająca to przestępstwo robi to z natury takiego pieniactwa, ewentualnie z własnego wyobrażenia, ewentualnie z własnej interpretacji przepisów, które tam uznaje ze dwa trzy slowa z tego przepisu można wykorzystać po to żeby tam jakąś skargę wnosić, żeby jakieś przestępstwo zgłaszać. Ja sądzę, że tutaj Prokuratura powinna być bardziej konsekwentna i w pewnym momencie jedno lub drugie kiedyś to się nazywało polityka karania teraz to może inaczej należy nazwać takie zdarzenie doprowadzić do końca. I drugą sprawą, którą mam to uważam, że Państwo jako prokuratorzy powinni grzmieć na temat przestrzegania litery prawa i żeby jak najmniej było tak zwanej interpretacji prawa, bo w pewnym momencie jest tak, że załóżmy miasto Wrocław zostaje skazane wyrokiem sądu administracyjnego na zapłacenie podatku VAT, a miasto Gdańsk zostaje z tego podatku zwolnione. Więc jest to takie jakby dowolne interpretowanie prawa. W tej chwili też widzieliśmy wykorzystywanie prawa przy tej tragedii w Gliwicach czy Katowicach jak to nazwiemy, gdzie w pewnym momencie szef prokuratury generalnej uważa, że powinno się tak zinterpretować przepis o konstrukcji budowlanej jest to tak jakby podciąganie, z resztą to podciąganie widzimy też na dzień dzisiejszy przy tworzeniu rządu, gdzie po prostu usiłuje się dopasowywać poszczególne paragrafy i ja wiem, że się może Państwo narazicie grupom prawników, których jeszcze nie skrytykowano, no, ale może należałoby to zrobić. Dziękuję bardzo. Przewodniczący obrad Henryk Smolny: Dziękuję. Wprawdzie, mimo wszystko chcę powiedzieć, że nie spotkaliśmy się w sprawie książki skarg i wniosków, a chcieliśmy rozmawiać na temat konkretnego dokumentu jakim jest Obywatelska Karta Antykorupcyjna. Nie mniej jeśli wolno poprosić, gdyby Pan Prokurator zechciał króciutko się odnieść. Józef Martan w odpowiedzi stwierdził: Tak. Odpowiadając Panu. Po pierwsze, jeżeli chodzi o to, że prokuratorzy nie wykorzystują przepisu dotyczącego karalności zawiadomień za niedopełnione przestępstwo. Więc tak, wykorzystujemy oczywiście nie w sprawach, o których może Pan na myśli bądź są głośnymi. Są to najczęściej sprawy oczywiste. Bo po pierwsze, fakt umorzenia postępowania wobec nie stwierdzenia przestępstwa przy takiej podstawie nie przekłada się w sposób oczywisty i jasny na możliwość złożenia, przedstawienia zarzutu człowiekowi zawiadamiającego o takim przestępstwie, które później stwierdzono w wyniku dochodzenia, że go w ogóle nie było na możliwość przedstawiania mu zarzutu o zawiadomieniu o niepopełnionym przestępstwie. Najoczywistszy przykład takiej historii to jest sprawa na przykład zawiadomienia przez kierowcę o wypadku drogowym, który miał mieć miejsce i przekazaniu informacji o poniesionej szkodzie do PZU. Później w wyniku postępowania się okazuje, że w ogóle nie było wypadku bądź spowodował go sam, a nie jakiś inny kierowca. I w związku z tym chce wyłudzić nienależne odszkodowanie z tego tytułu. To są sprawy jasne. Natomiast jeżeli w grę wchodzą przestępstwa innego rodzaju. Najczęściej, załóżmy przestępstwa urzędnicze, czy przestępstwa dotyczące fałszywych zeznań sprawcy trzeba w sposób jednoznaczny udowodnić działanie w złej wierze. A więc po to zawiadamia organ, żeby skierować przeciwko określonej osobie bądź w jakiejś sprawie postępowanie karne, wiedząc od samego początku, że nie ma przestępstwa. Czyli na przykład jeżeli składa

4 zawiadomienie o fałszywych zeznaniach to już będzie chyba bliżej tego co Pan miał na myśli przynajmniej tak mi się wydaje, o fałszywych zeznaniach przed sądem i ma przekonanie, że ten człowiek kłamie, podczas kiedy później okazuje się, że jednak nie ma racji i w wyniku całego procesu, jakichkolwiek dowodów na to, żeby zarzucić komuś innemu fałszerstwo, w związku z czym w sposób oczywisty to się nie może od razu przełożyć na to, że człowiek zawiadamiający o fałszywym zesnaniu powinien odpowiadać za zawiadomienie o nie popełnionym przestępstwie. Są jeszcze, właściwie to jest cała masa, to jest jednek worek wielki tak zwanych przestępstw urzędniczych, tj od 231 kodeksu karnego, gdzie dla jednego nie wrzucenie papierka do kosza na terenie urzędu będzie niedopełnieniem obowiązku oczywiście przez funkcjonariusza publicznego i będzie natychmiastowe złożenie zawiadomienia. Natomiast nie jest prawdą, że prokuratura jest bardzo cierpliwa i macha ręką na zawiadomienia o niedopełnionych przestępstwach. My analizujemy takie sprawy i mam nadzieję, że Państwo i Pan usłyszy również o sprawach, które dotyczą właśnie fałszywych, wadliwych zawiadomień o przestępstwie, o których z góry sprawca zawiadomienia wiedział, że nie jest to przestępstwo, a zawiadomił. Bo rzeczywiście jest sporo osób, które składają zawiadomienia, a praca policji i nasza jest niepotrzebna. Ale jeszcze raz podkreślam sprawcy trzeba udowodnić zamiar złożenia zawiadomienia o niedopełnionym przestępstwie. Najprościej są to te historie przy przestępstwach komunikacyjnych, przy usyskiwaniu najrozmaitszych odszkodowań z firm asekuracyjnych. Natomiast tam gdzie wchodzi w grę inne przestępstwo, gdzie w grę wchodzi ocena zawiadamiającego, że jego zdaniem jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, nie można mu w sposób jednoznaczny zarzucić: słuchaj bracie byś wiedział, że nie ma przestępstwa, a tutaj angażujesz cały aparat organów ścigania, do tego żeby szukać czegoś, co tobie się wydaje bądź w jakiś sposób masz w tym interes. Tu trzeba w sposób jednoznaczny udowodnić świadomość i zamiar zawiadomienia o niedopełnionym przestępstwie. Dalej, jeżeli chodzi o interpretację prawa. Uczciwie rzecz biorą interpretacją prawa, a szczególności w obowiązującej w kraju to są przede wszystkim sądy: powszechny, administracyjny i najwyższy. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z Pańskim przykładem ja słyszałem tylko o tym, sprawy dokładnie nie znam, niemniej jednak istnieje możliwość głębokich różnic interpretacyjnych tym się z resztą zajmują sądy i to nie tylko tutaj, ale mamy bliższą podwórku prokuratury sprawę tego właściciela firmy komputerowej, gdzie niestety prokurator uznał, że dopuścił się kolosalnych nieprawidłowości i przestępstw z zakresu kodeksu karnego skarbowego. Aresztował go. Uniewinniony został człowiek, a w tej chwili toczy się proces o odszkodowanie, ponieważ de facto pogrzebana została jego świetnie prosperująca firma. Także, jeżeli chodzi Prokuratura jest w pewnym sensie organem wykonującym prawo, ale prawo już odpowiednio już zinterpretowane nie zawsze mającą rację na tym przykładzie. Niemniej jednak tak się dzieje, że są najrozmaitszego rodzaju potknięcia, są i kompromitacje organów sądowych i prokuratury, no niestety jesteśmy tylko ludźmi. Oczywiście chodzi o to, aby tych potknięć było jak najmniej, żeby jak najmniej ucierpieli ludzie którzy w wyniku wadliwego stosowania prawa przez prokuraturę, czy przez sądy cierpieli. Natomiast jeśli chodzi o dosłownie o prokuraturę, to oczywiście prokuratura inicjuje interpretowanie prawa, zwłaszcza prawa karnego. To się dzieje w postaci inspirowania różnego rodzaju zapytań poprzez oczywiście określone szczeble, przez sąd okręgowy do sądu najwyższego. To się również dzieje poprzez wykładnię przepisów prawa departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości. Natomiast wracając do tego co Pan powiedział o tej tragedii gliwickiej, to tutaj nie chcę niczego mówić o wypowiedziach mojego pryncypała, Prokuratora Generalnego. Niemniej jednak ja nie przypominam sobie sytuacji kiedy on by negował możliwość odpowiedzialności karnej osób związanych z wykonawstwem, z projektowaniem i z konstruowaniem, a później zabezpieczaniem i konserwacją tej budowli, ponieważ z tego co już dotąd wiemy, to dwie osoby mają przedstawione zarzuty są aresztowane. Oczywiście była cała masa szumu medialnego, była to tragedia kolosalna, zgineło pięćdziesiąt pare osób. W końcu wszyscy poszli tam w pełnym poczuciu bezpieczeństwa i okazało się, że było to poczucie bardzo zwodnicze. Tutaj jakoś nie pasuje mi Pański przykład do tego postulatu interpretacji prawa, ponieważ tam jest sprawa oczywista. Jest kodeks karny, są wadliwości stwierdzone przy projektowaniu, konstruowaniu, wykonywaniu i konserwacji i te osoby poniosą odpowiedzialność. Jak pamiętam to były różne katastrofy

5 budowlane most się zawalił, budynek akademika, to były lata temu, na Placu Grunwaldzkim. Są te katastrofy budowlane, za które są ludzie odpowiedzialni, a niekiedy i nie. Terz są takie zrządzenia losu, że brak jest możliwości udowodnienia winy. To jest jedna rzecz. Bądź jest udowodnienie, a dowody nie pozwalają na przyjęcie o tej winie. I są to przypadki tragiczne, losowe. Tutaj w tej sprawie, którą znam wyłącznie z prasy i telewizji, dotyczącej hali, która się zawaliła na terenie Górnego Śląska takiej sytuacji chyba nie ma. Dziękuję bardzo. Przewodniczący obrad ogłosił przerwę od godz. 11,15 do 11,20. Folder 02 Ad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok 1) Teresa Adamowicz Skarbnik Miasta przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2005, które stanowi załącznik nr 5 2) Następnie Teresa Adamowicz odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2005, która stanowi załącznik nr 6 Ad. 7. Ocena wykonania budżetu miasta za 2005 rok. 1) Grażyna Juraszek przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła opinię komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok Opinia ta stanowi załącznik nr 7. 2) Następnie odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o opinii komisji Rewizyjnej. Opinia RIO stanowi załącznik nr 8. 3) Opinie pozostałych komisji: a) w imieniu Komisji Budżetu i Finansów jej przewodniczący Andrzej Wiczkowski opinia (za 4, przeciw 0, wstrz. 1) b) w imieniu Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego jej przewodniczący Tomasz Śnieżek opinia (za 2, przeciw 0, wstrz. 2) c) w imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną jej przewodnicząca Janina Lora opinia (za 4, przeciw 0, wstrz. 1) d) w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego jej przewodniczący Eugeniusz Łabęcki opinia (jednogłośnie) e) w imieniu Komisji Rozwoju Miasta i Integracji z Unią Europejską jej przewodniczący Bolesław Stokłosa opinia (jednogłośnie) f) w imieniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki Andrzej Darakiewicz opinia (za 3, przeciw 0, wstrz. 1) 4) Stanowiska Klubów radnych a) Piotr Skrzyszewski - OBS opinia b) Mieczysław Winiarski Unia Dzierżoniowa opinia c) Andrzej Wiczkowski OKL opinia. Ponadto przewodniczący klubu stwierdził: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Ja może parę słów więcej powiem na temat tego projektu uchwały, ponieważ nasz trzyosobowy klub również dokonał analizy projektu uchwały nr 398. Nie analizowaliśmy tego może tak dokładnie, ponieważ nie dokonywaliśmy tego porównania z tym projektem uchwały budżetowej, który przyjmowaliśmy na sesji grudniowej, nie porównywaliśmy wielkości w poszczególnych działach, rozdziałach czy paragrafach. Uważamy, że to jest praca faktycznie dla biegłych księgowych lub biegłych ekonomistów. Bardziej w swojej ocenie patrzyliśmy na celowość i taką rzetelność wydawania tych środków publicznych. W swoej opinii z kolei posiłkowaliśmy się opinią Komisji Rewizyjnej, którą przed chwileczką przeczytała Pani Przewodnicząca. Jak również posiłkowaliśmy się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która również w tym temacie wydała pozytywną opinię o czym informowała nas tutaj Pani Skarbnik. Ponadto uważamy, że na naszą dzisiejszą decyzję wpłynął bezsporny fakt naszego głosowania na

6 sesjach Rady Miejskiej w 2005 roku. Opiniowaliśmy ponad 100 projektów uchwał, w tym opiniowaliśmy wiele uchwał dotyczących korekty budżetu gminy Miejskiej Dzierżoniów, jak również uchwał okołobudżetowych. To nasze głosowanie pozytywne również wpłynęło na naszą pozytywną opinią odnośnie projektu uchwały 398. Chciałbym również w tym momencie w imieniu klubu podziękować Panu Burmistrzowi za rzetelne i sprawne wykonanie budżetu w Jak również bardzo bym prosił, takie podziękowanie składam na ręce pracowników Urzędu Miasta, żeby Pan również takie podziękowanie w imieniu naszego klubu złożył. Dziękuję ślicznie. 5) Do głosu w tym punkcie zapisał się radny Grzegorz Kiejnich: Panie Przewodniczący, Szanowni państwo. Z początkiem tej kadencji nie przypuszczałem, że w dniu dzisiejszym będę jednoosobowym głosem opozycyjnym, dlatego pozwoliłem sobie zabrać akurat w tej chwili parę minut. Chciałem powiedzieć Panie Burmistrzu, że to jest ostatnie absolutorium Pana w tej kadencji. Tak jak na początku podkreślam, że wytacza sobie Pan okrutnie potężne cele budżetowe: inwestycyjne, socjalne i społeczne. Za które będzie Pan jednoosobowo ponosił odpowiedzialność, bo to jest specyfika wyborów bezpośrednich. I budżet przez te cztery latałby tak prowadzony, że przede wszystkim jak to w maksymie lekarskiej, nie zaszkodził Pan ani finansom publicznym, ani mieszkańcom albowiem nie mieliśmy do czynienia tutaj z takimi konfliktami, które by powodowały, że niezadowolenie mieszkańców, wróży dobrze chyba zharmonizowany budżet wydatków i dochodów. Przez te 4 lata był Pan lekarzem tego budżetu i diagnozował Pan tak te potrzeby, żeby mogły być realizowane. O wadach nie będę mówił, bo nie ma ich zbyt wiele, a nie wiadomo cos nas w kampanii jeszcze spotka, coś trzeba sobie zostawić zawsze. Natomiast w dniu dzisiejszym chciałbym aby Pan tym lekarzem pozostał do końca tej kadencji. A tutaj mam takiego lekarza to jest skarbonka, okropnie duża i wiele tutaj wejdzie pieniążków. I chciałbym żeby ona przypominała Panu, że warto być takim lekarzem, który opiera się pokusom niszczenia budżetu, a o takie pokusy, jak Pan wie i wie o tym iwleu z nas, bardzo łatwo. No i niech on ten lekarz patrzy Panu w oczy do końca tego października i czuwa nad tym, aby Pana roztropność była zachowana do samego końca. 6) Burmistrz Marek Piorun podziękował radnemu za skarbonkę i powiedział, że przekaże ja Pani Skarbnik. 7) Nie zgłoszono w formie pisemnej opinii, stanowisk i uwag. Ad. 8. Projekt uchwały nr 398 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dzierżoniowa pozostałych tytułu wykonania budżetu miasta za 2005 rok. Załącznik nr 9 Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały 398. Głosowanie: Za 19, przeciw 0, wstrz. 1. Uchwała została podjęta. Uchwała Nr LVI/384/06 stanowi załącznik nr 10. Głos zabrał Burmistrz Marek Piorun: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Powiem dziękuję. Jest to efekt naszej wspólnej, czteroletniej pracy. Rok 2005 był rokiem bardzo specyficznym, ale cała ta kadencja jest szczególna. Ja przypomnę, że pomimo zwiększania dochodów nie podnosiliśmy podatków. To była nasza wspólna decyzja i widać, że podnoszenie podatków to nie znaczy, że muszą być większe dochody. Ale poprzez to spowodowaliśmy, że na pewno widać, iż w naszym Dzierżoniowie idzie ku dobremu, czyli obraliśmy dobry kierunek. Oczywiście nasi następcy będą mieli jeszcze dużo pracy, po to, aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej. Ale powiem Wysokiej Radzie i przypomnę, że podjęliśmy w 2005 roku bardzo ważne decyzje. Oprócz tych spraw podatkowych przekształciliśmy Zarząd Budynków Mieszkalnych w spółkę. To jest i była ważna decyzja. Zobaczcie Państwo, że tak naprawdę oprócz wymiany prezesa, czyli funkcji dyrektora na prezesa, nie było żadnych zwolnień pracowników. Dzisiaj mogę poinformować Wysoką radę odnośnie właśnie DZBMu (Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych), bo byłem obecny na Radzie Nadzorczej i słuchałem opinii biegłych, którzy twierdzili, że decyzja o przekształceniu była dobra. Gorzej by było gdyby to była likwidacja, a następnie powstał nowy zakład. Inna taka ważna

7 decyzja społeczna, chociaż ona na co dzień nie przewija się, to jest Targowisko. Tam jest kilkaset miejsc pracy. Dzisiaj mogę też powiedzieć, że decyzja, która wspólnie podjęliśmy i przekazaliśmy naszemu zakładowi budżetowemu, była słuszna, gdyż mamy większy wpływ, jest lepiej zarządzana i bardziej oszczędnie. Mam wymierne tu cyfry. Wysoka rado, dochody, które uzyskaliśmy w stosunku do 2002 roku są wyższe o prawie o 18 milionów złotych. Natomiast w stosunku do ubiegłego roku to prawie 7 milionów złotych. Natomiast wydatki to jest 5 milionów, a w stosunku do 2002 roku to 15 milionów. I robimy to tą samą kadrą, która pracuje w Urzędzie Miasta. Oczywiście budżet roku 2005 nie można całkowicie oderwać od budżetów lat wcześniejszych, ponieważ są to budżety, które po to się realizuje wcześniej na miarę możliwości, aby można było następne budżety tak planować i realizować, żeby były efekty rzeczywiste a nie tylko na papierze. Żeby były efekty naprawdę widoczne. Wysoka Rado, ja jestem świadkiem już szesnastego absolutorium. I musze powiedzieć, przepraszam, bo top jest chyba takie przykre, że miałem te szesnaście absolutoriów, w tym dwanaście, które dotyczyły mnie bezpośrednio. I zastanawiałem się, jeżeli chodzi o dzisiejszy budżet ja myślę o budżecie 2005 roku który budżet tak naprawdę był najważniejszy, czy najtrudniejszy? I po dokonaniu takiej analizy doszedłem do przekonania takiego, że budżet i sprawozdania z niego najważniejsze i najtrudniejsze były w I kadencji. W I kadencji były one takie naprawdę wyjątkowe, a wyjątkowość ich była spowodowana tym, że każdy ówczesny samorządowiec był tylko z nazwy samorządowcem. Myśmy nie byli do tego przygotowani, nabieraliśmy doświadczenia, ale jedno jest ważne, że I kadencja była taką podstawą, podwaliną do następnych kadencji. Była wtedy ogromna praca każdego poprzez tworzenie statutów, regulaminów itd. I to spowodowało, że dzisiaj możemy powiedzieć, że działalność Rady Miejskiej jako organu stanowiącego i Burmistrza, jako wykonawczego staje się podstawą do piątej, szóstej, siódmej kadencji. A podstawą tego mojego stwierdzenia jest to, że właśnie dopracowaliśmy się w strategii, którą tak naprawdę realizujemy jej misje i wizję. Mamy Wieloletni Plan Inwestycyjny, Wieloletni Plan Finansowy, a także mamy przecież wszystkie strategie resortowe. I to jak i Państwu, tak i mnie oraz moim współpracownikom ułatwia w normalnym funkcjonowaniu, w prawidłowym i strategicznym myśleniu, a przede wszystkim w myśleniu przyszłościowym. Oczywiście, my wiemy Wysoka Rado, ile nam jeszcze brakuje do doskonałości i wiemy jakie mamy wady, ale lepiej być świadomym tych wad i je doskonalić, niż brnąć nie myśląc o tym, że faktycznie musimy jeszcze dużo poprawić. Myślę, że przygotowane i realizowane zadania są dobrze przygotowane na następne kadencje i kto się zdecyduje zapewne będzie się odwoływał się także i będzie dawał przykład V kadencji. Bardzo dziękuję Wysokiej Radzie za konkretną pomoc. Bardzo dziękuję opozycji, ponieważ Wy pracujecie po abym ja błędów nie robił, a ja skrupulatnie to wykorzystuję i jeżeli się nic nie odzywacie to jest dla mnie gorzej. Jeżeli coś mówicie to jest lepiej, ponieważ ja od razu wyciągam wnioski i to wszystko koryguję. Dziękuję bardzo koalicji, która jest koalicją na zdrowych zasadach. Jeżeli trzeba to zwracaliście mi uwagę, dlatego bardzo dziękuję. Dziękuję tutaj najwyższemu kierownictwu, a szczególnie Pani Skarbnik Pani Teresie Adamowicz, bo Szanowni Państwo, tak naprawdę to bardzo dużo zależy od Skarbnika, która kieruje bardzo ważnym wydziałem. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ten budżet wygląda tak jak wygląda. Bardzo dziękuję kierownikom poszczególnych wydziałów i wszystkim pracownikom proszę przekazać. Zauważyliście Państwo, że cały rok kierownicy nie przychodzą na sesję, ale dzisiaj osobiście zaprosiłem, bo to jest również dzięki tym ludziom, którzy uczestniczą w tej sesji. Bardzo dziękuję kierownikom jednostek, dzięki którym nawet Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła żadnych uwag. Praca z Wysoką Radą dobrze przygotowaną merytorycznie to jest przyjemność. I faktycznie ta kadencja już się kończy, ale jest takie przysłowie, że wszystko, co dobre szybko się kończy. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję za rok 2005 i tak naprawdę za rok 2006, bo ten rok też jest rokiem naszego budżetu, bo z tego, co widać następna kadencja tak naprawdę rozpocznie pracować od grudnia, czyli my musimy wszystko przygotować dla następnej kadencji. Jeżeli się nie zmieni nasza konstytucja to na pewno za 8 lat wybory będą gdzieś w pierwszy dzień Bożego

8 Narodzenia, bo wcześniej nie mogą być jak po zakończonej kadencji, czyli prawdopodobnie 4-5 listopada a za 8 lat gdzieś około Bożego Narodzenia. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wysokiej Radzie dziękuję za takie podsumowanie mojej i moich współpracowników działalności za rok Głos zabrał Starosta Zbigniew Skowroński w imieniu zarządu powiatu i swoim własnym pogratulował Burmistrzowi za udzielone absolutorium. Ad. 9. Rozpatrzono następujące projekty uchwał: 1) Projekt nr 399 zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych pozostałych ich przeznaczenia załącznik nr 11. Ryszard Szydłowski zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie, które stanowi - załącznik nr 12. Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. Opinie stałych komisji: a) w imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną Janina Lora opinia, b) w imieniu Komisji Budżetu i Finansów Andrzej Wiczkowski opinia, c) w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego Eugeniusz Łabęcki opinia d) w imieniu Komisji Rozwoju Miasta i Integracji z Unią Europejską Bolesław Stokłosa opinia e) w imieniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki Andrzej Darakiewicz opinia Stanowiska Klubów radnych: a) w imieniu klubu radnych Obywatelski Blok Samorządowy Piotr Skrzyszewski opinia b) w imieniu klubu radnych Unia Dzierżoniowska Mieczysław Winiarski opinia c) w imieniu klubu radnych Obywatelski Klub Lewicy Andrzej Wiczkowski opinia. W związku z tym, że nikt nie wyraził woli zabrania głosu przewodniczący obrad zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 399 Głosowanie: Za - 20 przeciw - 0 wstrz. 0 Uchwała została podjęta. Uchwała Nr LVI/ 385 /06 stanowi załącznik nr 13. 2) Projekt nr 400 w sprawie wniesienia przez Gminę Miejska Dzierżoniów niezabudowanych gruntów jako aport do Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego załącznik nr 14. Tomasz Smolarz Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie, które stanowi - załącznik nr 15. Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. Opinie stałych komisji: a) w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego Eugeniusz Łabęcki opinia, b) w imieniu Komisji Rozwoju Miasta i Integracji z Unią Europejską Bolesław Stokłosa opinia, c) w imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną Janina Lora opinia d) w imieniu Komisji Budżetu i Finansów Andrzej Wiczkowski opinia

9 Stanowiska Klubów radnych: a) w imieniu klubu radnych OBS Piotr Skrzyszewski opinia b) w imieniu klubu radnych OKL Andrzej Wiczkowski opinia c) w imieniu klubu radnych Unia Dzierżoniowa Mieczysław Winiarski opinia W związku z tym, że nikt nie wyraził woli zabrania głosu przewodniczący obrad zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 400 Głosowanie: Za 19 przeciw - 0 wstrz. 0 (nieobecny podczas głosowania K.Król) Uchwała została podjęta. Uchwała Nr LVI/ 386 /06 stanowi załącznik nr 16. 3) Projekt nr 401 w sprawie dokonania zmiany budżetu miasta na 2006 r. załącznik nr 17. Uzasadnienie przedstawiła Teresa Adamowicz Skarbnik Miasta - załącznik nr 18. Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. Opinie stałych komisji: a) w imieniu Komisji Budżetu i Finansów Andrzej Wiczkowski opinia b) w imieniu Komisji Rewizyjnej Grażyna Juraszek opinia c) w imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną Janina Lora opinia d) w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego Eugeniusz Łabęcki opinia e) w imieniu Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego Tomasz Śnieżek opinia f) w imieniu Komisji Rozwoju Miasta i Integracji z Unią Europejską Bolesław Stokłosa opinia g) w imieniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki Andrzej Darakiewicz opinia Stanowiska Klubów radnych: a) Piotr Skrzyszewski - OBS opinia b) Mieczysław Winiarski Unia Dzierżoniowa opinia c) Andrzej Wiczkowski OKL opinia O głos poprosił Jarosław Rudnicki i zapytał: czy ta kwota obejmuje też sugestie wniesione na spotkaniu u Pana Burmistrza? Czy te środki są tylko na realizację III etapu? Burmistrz Marek Piorun nie mogliśmy wnieść tych poprawek, bo nie mamy ich jeszcze wymierzonych. Gdy będą jakieś potrzeby to oczywiście będzie to realizowane. W związku z tym, że więcej nikt nie wyraził woli zabrania głosu przewodniczący obrad zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 401 Głosowanie: Za - 20 przeciw - 0 wstrz. 0 Uchwała została podjęta. Uchwała Nr LVI/387/06 stanowi załącznik nr 19. Ad.10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza stanowi załącznik nr 20. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej Dzierżoniowa za I kwartał 2006 roku załącznik nr 21. Tomasz Smolarz przedstawił informację w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejska Dzierżoniów Dzierżoniowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego dot. budowy przez DTBS lokali do wynajęcia przez gminę: panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pozwoliliśmy sobie na wyodrębnienie propozycji porządku obrad na dzisiejszą sesję punktu mówiącego o projekcie porozumienia, bo zostanie

10 ono przyjęte zarządzeniem burmistrza, porozumienia pomiędzy Gminą Miejską a TBSem w sprawie wynajmu lokali będących własnością TBSu na rzecz osób wskazanych przez gminę. Jak Państwo się doskonale orientują do kompetencji, do obowiązków gminy należy zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej. I nasza gmina to realizuje poprzez przydziały lokali komunalnych, czy socjalnych za pośrednictwem społecznej Komisji Mieszkaniowej. Przy czym w większości są to przydziały wynikające z ruchu ludności. Ponadto realizujemy także budownictwo komunalne. W ubiegłym roku 16 mieszkań zostało oddanych do użytku. W tym roku również 16 mieszkań zostanie oddanych do użytku. I są to lokale dla osób, których nie stać na własny lokal mieszkalny, których przewyższa podstawa wagowa naliczania czynszu to jest 2,85 groszy za 1 metr kwadratowy, podstawa ustalona przez burmistrza, a zasady przez Państwa. Inną formą, którą realizuje gmina jest właśnie budownictwo TBS. Przy czym jest ono już przeznaczone tak jak to w założeniach ustawy jest mowa dla średnio zamożnych, czyli takich których stać na opłacanie czynszu w tej chwili w TBSie ustalonego na 7,10 zł. W związku z tym istnieje pewnego rodzaju luka między czynszami na poziomie 2 złotych groszami a czynszem na poziomie 7 zł i ten pomysł, ten program miałby tę lukę wypełnić. Chodzi mianowicie to, że gmina zawierałaby z TBSem porozumienie, które umożliwiałoby z jednej strony na inwestowanie TBSowi dalsze lokale, z czego wymiarem byłoby chociażby to, że Państwo w projekcie uchwały, który referowałem wcześniej rozszerzyli kapitał zakładowy TBS o kolejne grunty i umożliwili dalszą realizację lokali w tym systemie. Więc z jednej strony możliwość inwestowania przez TBS, zwiększanie majątku spółki pośrednio również majątku miasta, a z drugiej strony rozładowywanie głodu mieszkaniowego ocenianego przez nas w tej chwili na ok. 300 osób, rodzin poszukujących mieszkań komunalnych. Wyglądałoby to w ten sposób, że zamiast tego, że osoba fizyczna wpłaca partycypację kosztów budowy lokalu mieszkalnego w wysokości 12% wartości tego lokalu. Tę partycypację wpłacałaby gmina, natomiast lokator płaciłby wyłącznie kaucję, którą płaci w momencie, kiedy obejmuje lokal. Ponadto lokator płaciłby pomniejszony czynsz w stosunku do stawki, jaka obowiązuje w tej chwili w TBSie, natomiast wyższy od tego, który teraz obowiązuje w normalnej substancji mieszkaniowej na wynajem. Na razie mówimy o czynszu na poziomie 3,50 zł do 4,00 zł. To nie zostało jeszcze określone. Tak, więc gmina dopłacałaby różnicę pomiędzy tym 3,50 albo 4,00 do 7,10, natomiast lokator płaciłby taki nieco podwyższony czynsz za to, że mieszkałby w lokalu o znacznie wyższym standardzie niż lokale komunalne, które są obecnie w tej substancji mieszkaniowej. Przydziału lokali dokonywałaby Społeczna Komisja Mieszkaniowa. W porozumieniu są również kryteria jakie rodziny musiałaby spełniać, żeby w takim mieszkaniu zamieszkać. I tutaj dzięki temu gmina miałaby możliwość wskazania tych osób, które w tych mieszkaniach mogłyby zamieszkać. Plany rozwojowe TBSu szacujemy w tej chwili na ok. 100 mieszkań w latach Między innymi w oparciu właśnie o te grunty, które znajdują się teraz we władaniu TBSu. A koszty takiego przedsięwzięcia oszacowaliśmy dla 10 lokali o powierzchni 32 m2 i 10 lokali o powierzchni o 44 m2 - wychodziłaby konieczność jakby z tej liczby planowanych mieszkań obciążenia budżetu jednorazową partycypacją w kwocie ,- zł. To musiałoby być oczywiście w kolejnych uchwałach budżetowych zapewniane. Mielibyśmy 20 lokali mieszkalnych. A następnie dopłaty do czynszów w skali roku, to w zależności czy czynsz byłby 3,50 czy 4,00 zł. za metr kwadratowy, odpowiednio zł. bądź ,- zł. To już byłyby systematyczne roczne dopłaty do czynszu. W zależności oczywiście, jakie mielibyśmy zapotrzebowanie w poszczególnych latach to tych lokali o tych powierzchniach, o których mówimy, tych najbardziej chodliwych, byłaby odpowiednio regulowana. To tyle. Jeśli mielibyście Państwo jakieś uwagi, czy sugestie do tego porozumienia, do tego programu to chętnie wysłucham, bo zarządzenie jeszcze burmistrz nie wydał, ale te informacje chcieliśmy odpowiednio wcześniej udzielić. Dziękuję. Nikt nie zgłosił żadnych zapytań. Ad. 11. Interpelacje i zapytania radnych.

11 W tym punkcie zapisał się radny Leszek Kwiecień: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pytanie do pana Burmistrza: mieszkańcy ul. Wesołej otrzymali pisma, z których wynika, że DZIW we Wrocławiu pozytywnie zaopiniowała możliwość usytuowania przystanku komunikacji miejskiej. I w dalszej części pisma jest napisane tak: w związku z powyższym gmina przystępuje do opracowania projektu budowlanego, co jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Moje pytanie, jaki jest czasokres realizacji tego? Inaczej: czy w tym roku to będzie zrealizowane? Drugie moje pytanie dotyczy ronda ul. Piastowska Daszyńskiego. Z posiadanych dokumentów wynika, że my jako gmina w w imieniu DZDW budujemy również na terenach prywatnych spółki KROKUS z Poznania. I chciałbym wiedzieć, na jakiej zasadzie ta budowa tam się odbywa i jakie koszty nam ta spółka pokrywa przy tej budowie? Dziękuję Tomasz Smolarz Zastępca Burmistrza w odpowiedzi: Proszę Państwa, jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to postaramy się rzeczywiście zrealizować tą zatokę autobusową jeszcze w tym roku, to zależy od uzgodnień, bo trzeba będzie je poczynić z właścicielem, czyli DZIW. I jeśli te uzgodnienia przebiegną sprawnie, jeśli dokumentacja zostanie wykonana w odpowiednim czasie, no to jeszcze w tym roku ta zatoka powstanie. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące ronda Daszyńskiego, Piastowska rzeczywiście, ponieważ ze względów rondo potrzebuje większego terenu, większej powierzchni na to, żeby mogło zafunkcjonować, konieczne było wejście w tereny prywatne. Ponadto, po to żeby rondo miało dobrą geometrię, należało przebudować zjazd do Intermarche. Inaczej gdyby tego zjazdu nie przebudować, to w ogóle rondo nie mogłoby powstać ze względu na zbyt duże nachylenie tego zjazdu w stosunku do centrum ronda. W związku z tym, o ile pamiętam spółka poniosła koszty związane z dokumentacją projektową, po prostu zrobiła dokumentację projektową. Natomiast DZDW przy naszym udziale zrealizowało resztę. Z resztą to było wyjaśniane w momencie kiedy przyjmowaliśmy budżet na rok ubiegły, kiedy to rondo było zapisane. Dziękuję. Radny L.Kwiecień: Chciałbym uzupełnić moje pytanie czy to znaczy, że spółka KROKUS tylko wzięła ciężar dokumentacji, a nie pokryła żadnych kosztów z budowanymi na jej terenie chodnikami i jezdnią? Tomasz Smolarz: Trudno mi odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie czy to było tylko. Tak jak powiedziałem poniosła koszty dokumentacji i w moi mniemaniu to było aż a nie tylko. Dziękuję. L.Kwiecień: Jeśli można ja mam informacje pisemną z DZIW, że projekt został wykonany przez Urząd Miasta. Zaczynają być rozbieżności w tych dokumentach, ale mi o dokumenty nie chodzi, bo dokumentacja w stosunku do zaawansowania inwestycji i tu tak jak na planie pokazano budowy tego chodnika, tego zjazdu placu na tych terenach nie naszych no jest to duża kwota; chciałbym wiedzieć kto pokryje tą kwotę, czy my jako miasto i DZDW, czy półka KROKUS nam coś zwróci? Przewodniczący obrad poprosił o sformułowanie swoich pytań na piśmie w formie interpelacji, jeżeli radny nie jest usatysfakcjonowany z udzielonej przed chwilą odpowiedzi. Radna Janina Lora zwróciła uwagę na nieporządek przy ul. Świdnickiej w pobliżu odnowionego transformatora przy wjeździe na osiedle Kolorowe, w pobliżu Kwiaciarni, Kiosku. Radna Lora poprosiła, aby zainteresować się zagospodarowaniem tego terenu. Radny Mieczysław Winiarski: Mam pytanie do Pani Skarbnik albo do Pana Burmistrza. Ja bym chciał się tylko dowiedzieć, w jakim czasie będzie dokonany ten zakup inwestycyjny na sprzęt medyczny dla naszego szpitala? Ryszard Szydłowski zastępca Burmistrza w odpowiedzi: Panie Przewodniczący, Panie Radny, Wysoka Rado. Ta procedura związana z wyposażeniem szpitala powiatowego już została otwarta. Został ogłoszony przetarg na dostawy części tego sprzętu, na tę drugą część również. Ta pierwsza część to łóżka 2 porodowe. Ten przetarg nie został rozstrzygnięty ponieważ zgłosił się tylko 1 oferent. I chcemy tutaj w takim trybie pilnym, że tak powiem, ponowić przetarg w trybie nieograniczonym. I sądzę, że ciągu 3-4 tygodni zostanie on rozstrzygnięty i ten zakup 1 pierwszy zostanie zrealizowany. Drugi przetarg będzie na początku maja rozstrzygany. Ad. 12. Wolne wnioski i informacje.

12 Przewodniczący Henryk Smolny wyraził wyrazy współczucia w związku ze śmiercią mamy radnego Andrzeja Darakiewicza. Radny Andrzej Darakiewicz podziękował za obecność radnych na uroczystościach pogrzebowych wyrazy współczucia. Ad. 13. W związku z tym, że porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący obrad Henryk Smolny zamknął 56 sesję o godz. 13,20. Protokół sporządziła: Agnieszka Janas, Kierownik Kancelarii Rady Miejskiej Dzierżoniowa Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa Henryk Smolny METRYKA Liczba odwiedzin : 67 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie Beata Kozak Agnieszka Janas Czas wytworzenia: :54:05 Czas publikacji: :21:40 Data przeniesienia do archiwum : Brak

Protokół 62 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.09.2006 r.

Protokół 62 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.09.2006 r. Protokół 62 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.09.2006 r. Protokół Nr LXII/2006 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 25 września 2006 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

protokół 33 sesji- 8.03.2013

protokół 33 sesji- 8.03.2013 protokół 33 sesji- 8.03.2013 Protokół Nr XXXIII/13 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji z dnia 8 marca 2013 r. która odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1, od godz. 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r.

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. SE-PO.0063-3-7/09 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. Obecni 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący Komisji obecny 2. Czesław Badura Z ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA. z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA. z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmian Regulaminu Zarządu i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Protokół Nr 15/13 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 i trwały do godziny 13.05. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Osiedla Koszyce. w Pile

Regulamin Rady Osiedla Koszyce. w Pile Regulamin Rady Osiedla Koszyce w Pile Uchwała Nr 30 Rady Osiedla Koszyce z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Osiedla Koszyce w Pile Na podstawie 10 ust 10 Uchwały Nr LI/620/10

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt III SW 54/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 czerwca 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z protestu wyborczego

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII / 132 /2012 RADY GMINY KOSZYCE z dnia 18 grudnia 2012roku

UCHWAŁA NR XII / 132 /2012 RADY GMINY KOSZYCE z dnia 18 grudnia 2012roku UCHWAŁA NR XII / 132 /2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Stałych Komisji na rok 2013 Data utworzenia 2012-12-18 Numer aktu 132 Kadencja Kadencja 2010-2014 UCHWAŁA NR XII /

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!! Wykonanie audytu rozliczeń podatku VAT za rok 2013 oraz doradztwo podatkowe, prawne i w zakresie

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!! Wykonanie audytu rozliczeń podatku VAT za rok 2013 oraz doradztwo podatkowe, prawne i w zakresie Wersja archiwalna UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!! Wykonanie audytu rozliczeń podatku VAT za rok 2013 oraz doradztwo podatkowe, prawne i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania podatku naliczonego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 16 grudnia 2015 r.

Protokół Nr 13/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 16 grudnia 2015 r. 1 Protokół Nr 13/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 16 grudnia 2015 r. 1. Sprawy regulaminowe: 1) stwierdzenie quorum Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec stwierdziła,

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 43/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej z udziałem wszystkich radnych, które odbyło się 17 maja 2012 roku

Protokół nr 43/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej z udziałem wszystkich radnych, które odbyło się 17 maja 2012 roku Protokół nr 43/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej z udziałem wszystkich radnych, które odbyło się 17 maja 2012 roku O godzinie 17.05 przewodniczący komisji P. Kołodziej powitał gości,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku.

Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 24 sierpnia 2011 roku. Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Adam Smołucha Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.6.2015 PROTOKÓŁ z VI sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 4 marca 2015 r. (godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie Przewodniczący Arkadiusz Puszkarz

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy Wrocław, 17 marca 2009 roku WK.60/423/K-19/09 Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy ul. Rynek - Ratusz 56-400 Oleśnica Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r.

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. Dz.18.0021.5.2015 Podsumowanie: Porządek obrad: V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Lesław Kuczyński otworzył o godzinie 17:30 obrady III sesji Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

P O R Z Ą D E K O B R A D

P O R Z Ą D E K O B R A D Dz-15.0020.1.27.2013 P R O T O K Ó Ł XXVII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 21 marca 2013 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz. 17.00 do 18.25 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

Ad 6. Ad 7. Ad 8. Ad 9.

Ad 6. Ad 7. Ad 8. Ad 9. POP.521.9.2015 Protokół z II posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 11 lutego 2015 r. w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach II posiedzenie Suwalskiej Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r.

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Ad. 1 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo

O G Ł OS Z E N I E NR 1/W/2013 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA Z 12 LUTEGO 2013 ROKU

O G Ł OS Z E N I E NR 1/W/2013 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA Z 12 LUTEGO 2013 ROKU Wersja archiwalna Ogłoszenia o konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/2013. Dnia 10 maja 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie

Protokół nr 26/2013. Dnia 10 maja 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie Protokół nr 26/2013 Dnia 10 maja 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie Wolsztyn, 10 maja 2013 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł NR

Bardziej szczegółowo