SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA"

Transkrypt

1 Środa Wielkopolska, dnia 27 września 2010 roku BB /10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 6 września br. odbyło się otwarcie ofert złożonych do przetargu nieograniczonego poniżej euro na: remont i konserwację dróg w Środzie Wielkopolskiej w zakresie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej beton asfaltowy. Zakres prac dotyczy następujących dróg w mieście Środa Wielkopolska: - ul. Norwida ,0 m 2 - ul. 17 Września - 806,0 m 2 - ul. Cechowa - 925,0 m 2 - ul. Westerplatte ,0 m 2 - ul. Górki ,0 m 2 Do przetargu wpłynęła 1 oferta złożona przez COLAS Polska Sp. z o.o. Palędzie na wartość ,48 zł brutto. Wybrany wykonawca zobowiązał się wykonać to zadanie w ciągu 5 tygodni od podpisania umowy. Umowę podpisano w dniu r. W dniu br. została podpisana umowa na przebudowę chodników w Zielnikach i przy Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej z Zakładem Drogowym Waldemar Lewandowski Psary Małe na kwotę ,28 zł. Termin wykonania do 7 tygodni od dnia podpisania umowy. W dniach i br. dokonano bezusterkowego odbioru robót związanych z zagospodarowaniem placów zabaw i boisk sportowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska. Wykonawcą była firma SUN+ Agnieszka Turowska z Gruszczyna, która wykonała bezusterkowo zadanie zgodnie z podpisaną umową. Koszt budowy placów zabaw w mieście (zadanie nr 1) wyniósł ,20 zł. Koszt placów zabaw w 14 sołectwach ( zadanie nr 2 do zadania nr 15) wyniósł ,26 zł.

2 W dniu r. odbył się bezusterkowy odbiór budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej. Wykonawcą zadania było Konsorcjum, które tworzą następujące firmy: - Lider konsorcjum: Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski Kijewo 36 B, Środa Wielkopolska - Partner konsorcjum: Saltex Europa Sp. z o.o. z siedzibą ul. Tarnogajska 18/102, Wrocław - Partner konsorcjum: Saltex Oy z siedzibą w Alajärvi, Sahatie 1, Finlandia. Koszt zadania ,00 zł brutto W dniu r. odbył się bezusterkowy odbiór budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Środzie Wielkopolskiej. Wykonawcą zadania było Konsorcjum, które tworzą następujące firmy: - Lider konsorcjum: Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski Kijewo 36 B, Środa Wielkopolska - Partner konsorcjum: Saltex Europa Sp. z o.o. z siedzibą ul. Tarnogajska 18/102, Wrocław - Partner konsorcjum: Saltex Oy z siedzibą w Alajärvi, Sahatie 1, Finlandia. Koszt zadania ,00 zł brutto. W dniu 2.09 br. dokonano bezusterkowego odbioru robót przebudowy drogi w Pętkowie i Czarnym Piątkowie. Wykonawcą zadań była Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski Kijewo. Ogółem wartość robót wyniosła ,95 zł. Zakończył się remont budynku świetlicy w miejscowości Babin. Budynek został przekazany Gminie przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Kontynuowany jest remont budynku świetlicy w Pławcach. Wymieniona została instalacja elektryczna, wykonana jest podłoga i podbitka sufitowa, wykonana wentylacja, został naprawiony dach w ramach funduszu sołeckiego. Ponadto zakończył się montaż okien w świetlicach w Annopolu, Chudzicach, Pławcach, Starkówcu Piątkowskim przeprowadzony również w ramach Funduszu Sołeckiego. Nastąpił odbiór końcowy wyposażenia placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowościach: Bieganowo, Babin, Brodowo, Chwałkowo, Chocicza, Jarosławiec, Marianowo Brodowskie, Mączniki, Nadziejewo, Pławce, Połażejewo, Pętkowo, Winna Góra, Żabikowo. W okresie wakacji letnich w placówkach oświatowych przeprowadzono następujące remonty bieżące: 2

3 1. W Szkole Podstawowej Nr 2 wydano zł na: - malowanie klatki schodowej i korytarza I piętro ok ,- zł, - malowanie pomieszczeń gospodarczych w kuchni ok ,- zł, - malowanie biura księgowości ok ,- zł, - naprawa instalacji CO ok. 1800,- zł. - malowanie sali lekcyjnej wraz z wymianą podłogi ok ,- zł - wymiana oświetlenia awaryjnego w sali gimnastycznej ok ,- zł. 2. W Szkole Podstawowej Nr 3 wydano ,- zł na: - naprawa grzejnika i reduktorów ok ,- zł - prace elektryczne i naprawa oświetlenia ok ,- zł - montaż wykładziny w Sali lekcyjnej ok ,- zł - konserwacja monitoringu ok ,- zł, - wymiana posadzki w gabinecie stomatologicznym ok ,- zł, - renowacja parkietu w sali gimnastycznej i świetlicy ok zł. 3. W Gimnazjum Nr 1 wydano ,- zł na: - prace remontowe 2 sal lekcyjnych (prace malarskie, płotkarskie, wodno-kanalizacyjne) ok ,- zł - prace elektryczne 2.300,- zł - powiększenie Izby Pamięci ,-zł 4. W Gimnazjum Nr 2 wydano ,- zł na; - wymianę posadzki na klatce schodowej i korytarzu (płytki), - naprawę tynków i płytek przy wejściu głównym. 5. W Szkole Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim wydano ,-zł na: - zakup kostki brukowej i montaż ok ,- zł, - prace elektryczne ok ,- zł, - malowanie pomieszczeń ok ,- zł 3

4 - malowanie elewacji budynku ok ,- zł - Brodowo- malowanie pomieszczeń ok ,- zł 6. W Szkole Podstawowej w Pławcach wydano 6.300,- zł na: - oddanie sali w ramach programu Radosna Szkoła ok ,- zł, - malowanie kuchni, pomieszczeń magazynowych, zakup farby, wymiana mebli, - instalacje pochłaniaczy ok.5.500,- zł, - drobne naprawy urządzeń sanitarnych ok. 500,- zł, - przeglądy urządzeń gaśniczych ok. 300,- zł, - inne drobne naprawy ok ,- zł 7. W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej wydano ,- zł na: - malowanie Sali gimnastycznej, kuchni i zaplecza kuchennego ok ,- zł, - remont placu zabaw (likwidacja starej nawierzchni, położenie pozbruku, nawiezienie ziemi, założenie trawników ok ,- zł. 8. W Szkole Podstawowej w Jarosławcu wydano ,-zł na: - położenie kostki brukowej, - naprawę studzienki kanalizacyjnej przy starej szkole, - remont sufitu i dachu, rur spustowych i obróbek blacharskich w nowym budynku szkoły, - malowanie kuchni i stołówki 9. W Przedszkolu Nr 1 wydano ,- zł na: - remont szatni i klatki schodowej ( malowanie) ,- zł, - wymianę grzejników w szatni 3.700,- zł, - wymianę mebli w szatni 5.000,- zł, - wymianę drzwi w dwóch salach 5.800,- zł. 10. W Przedszkolu Nr 2 wydano ,- zł na: 4

5 - remont dwóch sal dla dzieci na parterze ,- zł, - wymiana okien w piwnicy ,- zł. 11. W Przedszkolu Nr 3 wydano ,- zł na: - remont łazienki personelu 3.000,- zł, - remont sal 6.900,- zł, - wymiana okien i parapetów 4 szt , zł, - remont łazienki dziecięcej ( płytki, drzwi, okna, urządzenia sanitarne ,- zł, - malowanie szatni, klatki schodowej, 2 sal, pokoju nauczycielskiego 2.000,- zł - montaż sterownika kotła, montaż grzejników, instalacji kanal ,- zł - inne drobne naprawy i wyprawki 1.000,- zł. 12. W Przedszkolu Nr 4 wydano ,- zł na: - adaptacja pomieszczeń po żłobku na 2 oddziały przedszkolne, - remont szatni, - remont łazienki, -przygotowanie zaplecza do wydawania posiłków. Na remonty budynków i mieszkań stanowiących zasób gminny wydatkowano środki finansowe w wysokości ,08 zł, w tym: ,69 zł na prace stolarskie, ,55 zł na remont instalacji elektrycznej, ,17 zł na wymianę instalacji wod-kan., co., ,15 zł na postawienie i przestawienie pieców, ,81 zł na remont dachu, ,21 zł na wymianę wentylacji, ,50 zł na remont pustostanów. Na rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna w Gminie Środa Wielkopolska zostały zakwalifikowane 154 wnioski, w tym: 5

6 - 94 ze szkół podstawowych kl. I-III, - 27 z gimnazjów kl.ii, - 23 ze szkół podstawowych i gimnazjów dla uczniów do kształcenia specjalnego posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, - 10 wniosków z poza kryterium dochodowego ( pow. 351,- zł dochodu netto/ 1 osobę w rodzinie). Do dnia 15 września br. szkoły podstawowe, gimnazja oraz Wydział Oświaty Kultury i Sportu przyjmowały wnioski na stypendia szkolne. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikających z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. 351,- zł netto. Na rok szkolny 2010/2011 wpłynęło 305 wniosków. Wpływy do budżetu gminy wg stanu na PLAN WYKONANIE % wykonania do planu Podatek od nieruchomości osoby prawne Podatek rolny osoby prawne Podatek od środków transportowych osoby prawne Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych Podatek od nieruchomości osoby fizyczne Podatek rolny osoby fizyczne Podatek od środków transportowych osoby ,88 69, ,80 54, ,97 48, ,00 47, ,48 57, ,26 58, ,70 49,43 6

7 fizyczne Opłata skarbowa ,26 63,34 Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych stan na ,41 22,50 Dochody ogółem gminy, przy planie złotych, wykonano na kwotę ,08 złotych, co stanowi 58,29% planu Wydatki ogółem przy planie złotych, wykonano ,81 złotych, co stanowi 50,82 % planu w tym: - wydatki bieżące plan zł, wykonano ,40 zł, tj. 61,67% planu - wydatki majątkowe - plan zł, wykonano ,41zł, tj. 20,67 % planu W okresie międzysesyjnym zostało wydanych: - 34 decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, - 10 zawiadomień informujących o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, - 30 zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wielkopolska oraz wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wielkopolska, - 12 postanowień opiniujących wstępne projekty podziału nieruchomości, - 6 decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości; - 22 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - 39 zaświadczeń o dokonaniu zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - 14 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, - 40 zaświadczeń potwierdzających dane z ewidencji działalności gospodarczej - 11 zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności i 8 zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności, 7

8 - 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym 4 zezwolenia na sprzedaż jednorazową) - 3 decyzje o wygaszeniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 2 zaświadczenia potwierdzające uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń - 40 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe na kwotę 5.723,01 zł. W miesiącu wrześniu br. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę ,31 zł. Wszczęto 2 postępowania administracyjne w związku z brakiem dopłat różnicy między przyznanymi dodatkami mieszkaniowymi a należnymi opłatami. W okresie międzysesyjnym nabyto nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjno sportowe tj.: - działkę położoną w Winnej Górze, oznaczona w ewidencji gruntów nr geod. 176/33, o powierzchni 0,2141 ha za kwotę zł.; - działkę położoną w Babinie, oznaczona w ewidencji gruntów nr geod. 144/7, o powierzchni 0,0442 ha - nieodpłatnie; Gmina sprzedała działkę niezabudowaną położoną w Słupi Wielkiej o nr geod. 110/115 o pow. 0,0212 ha, za kwotę netto zł. na rzecz na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej; Na dzień 20 września br. ogłoszony był przetarg ustny nieograniczony na wynajem i użytkowanie stoisk na straganach położonych na targowisku Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Czerwonego Krzyża. Do wynajęcia było łącznie 19 stanowisk na 9 straganach. Przetarg pozostał bez rozstrzygnięcia z uwagi na brak zainteresowanych. W ramach nadzoru nad działalnością targowiskową, zakupiono i przekazano PSS Społem Środa Wielkopolska, przenośną kasę fiskalną z przeznaczeniem do inkasowania opłaty targowej. Z poważaniem Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska 8

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK Zarządzenie nr 718/06 Burmistrza Gostynia z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 27 sierpnia 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 27 sierpnia 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 76/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za I półrocze 2010 roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1. Wszczęto 9 postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 października 2012 r. Poz. 3139 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KAMIEŃSKA z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 Budżet Gminy uchwalony na 2011 r. po stronie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA o przebiegu budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2014 rok wyniósł po stronie dochodów 85 762 094,88 zł, zaś po stronie wydatków 85

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Uchwałą Nr IV/1/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 07 lutego 2007 roku uchwalony został budżet Gminy na 2007 rok. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R. ORG.0057. 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz W związku z zakończeniem pracy na stanowisku burmistrza Jasienia przedkładam Państwu informację na temat podejmowanych działań i zrealizowanych inwestycji, które mam nadzieję wpłynęły na poprawę sytuacji

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo